Jægerkorpset Øvelse NIGHT HAWK SSR levere varen

Page 1

Jægerkorpset – Øvelse NIGHT HAWK 2011 – SSR leverer varen

SSR leverer varen Af PIC HOK, 18-10- 2011 - kl. 1600 AALBORG: For fjerde år i træk deltog Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) på øvelse Night Hawk hos Jægerkorpset. SSR bidrog til løsning af specialoperationsstyrkernes opgaver under øvelsen. Enheden gennemførte rekognoscering mod en militant modstanders hovedkvarter og en IED-fabrik placeret på Børglum Kloster i Nordjylland. - SSR skal kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker i rollen som kampstøtte. Enheden har år efter år vist på øvelsen Night Hawk, at de kan levere taktiske informationer af høj kvalitet. Disse hjemmeværnsfolk er interoperable med danske og udenlandske specialoperationsstyrker. For mig er dette med til at bekræfte udviklingspotentialet i det generelle samarbejde mellem SSR og de danske specialoperationsstyrker, fortæller chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Claus A. Wammen.

Chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Claus A. Wammen, og fungerende chef for SSR, premierløjtnant Aage Pinnerup.

Uset løsning af special rekognoseringsopgaven var meget vigtig for ikke at afsløre den efterfølgende operation mod IED-fabrikken. I et fjendtligtsindet område må man forudse, at patruljen skal kunne kæmpe sig fri ved en kompromittering og kunne finde tilbage til helikopter opsamlingsstedet uden støtte fra andre enheder. Indsættelsen af SSR skete med transporthelikopter EH-101 Merlin, ligesom SSR har trukket på andre kapaciteter i sin forberedelse og løsning af opgaven. Staben fra SSR arbejdede tæt sammen med de udenlandske specialoperationsstyrker, og informationer fra enheden har dannet grundlag for den efterfølgende operation: At tilbageholde en militant leder. Under specialoperationsstyrkernes angreb på IED-fabrikken og hovedkvarteret havde SSR til opgave at være flankesikring for operationen og at være i stand til offensivt at bekæmpe en eventuelt fremrykkende fjendtlig forstærkning. Efter operationen fik SSR opgaven at vurdere effekten af den gennemførte specialoperation, inden enheden søgte til opsamlingsstedet. - Øvelse Night Hawk 2011 har givet os mulighed til at lære af de bedste specialoperationsstyrker fra ind- og udland. Træning af samarbejde mellem stabspersonel, patruljer og de mange forskellige kapaciteter, som var til rådighed under øvelsen, er helt centralt og meget givtigt. Det er vigtigt, at SSR som enhed fra hjemmeværnet fortsætter med at levere et troværdigt bidrag indenfor vores kompetenceområder. Tilsvarende vil jeg gerne give stor ros til de mange hjemmeværnssoldater, der har gennemført de nødvendige moment-spil på objekterne. Uden deres indsats havde udbyttet af øvelsen ikke været så stort, fortæller fungerende chef for SSR, premierløjtnant Aage Pinnerup. I over 50 år har hjemmeværnsenheden arbejdet for Forsvaret, herunder som Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando. Dette har været styrende for enhedens udvikling som indhenter af taktisk information og har dannet grundlag for, at enheden de seneste 10 år har fået et tættere samarbejde med både Jægerkorpset og Frømandskorpset. Øvelserne Night Hawk og DANEX er centrale i træningen af SSR. Læs mere om hjemmeværnets nationale specialenhed SSR på www.hjv.dk/ssr


Samarbejde mellem SSR stab og udenlandske specialoperationsstyrker under øvelsen.

Artikel fra Jægerkorpset hjemmeside, 18-10-2011 – kl. 1600. http://forsvaret.dk/JGK/Nyt%20og%20Presse/NH/Pages/SSR.aspx


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.