SSR - Særlig Støtte og Rekognoscering

Flyvestation Skalstrup og Flyvestation Tirstrup, Denmark

http://www.ssr.dk

SSR - Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni.

Hjemmeværnets nationale specialenhed: SSR

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP HOK) skiftede 1/1-2007 navn til SSR. Enheden er fortsat Forsvarets og Hjemmeværnets eneste tilbageværende patruljekompagni i militær forstand (Fjernopklaringskompagni).

Ring på telefon 70 22 65 04, skriv til: info@ssr.dk eller læs mere om SSR på disse sider og på hjemmesiden:

Publications