SSR - Særlig Støtte og Rekognoscering

Flyvestation Skalstrup og Flyvestation Tirstrup, DK

SSR - Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni. Hjemmeværnets nationale specialenhed: SSR Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP HOK) skiftede 1/1-2007 navn til SSR. Enheden er fortsat Forsvarets og Hjemmeværnets eneste tilbageværende patruljekompagni i militær forstand (Fjernopklaringskompagni). Ring på telefon 70 22 65 04, skriv til: info@ssr.dk eller læs mere om SSR på disse sider og på hjemmesiden:

http://www.ssr.dk

Publications