SSR - Særlig Støtte og Rekognoscering

SSR - Særlig Støtte og Rekognoscering

Høvelte, Denmark

SSR - Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni.

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP HOK) skiftede 1/1-2007 navn til SSR. Enheden er fortsat forsvarets og hjemmeværnets eneste tilbageværende patruljekompagni i militær forstand.

Ring på telefon 70 22 65 04, eller læs mere om SSR på disse sider og på hjemmesiden:

www.ssr.dk