Page 1

Patruljekompagni ved Hærens Operative Kom Af Nikolaj Grøn Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP/ HOK) vigtigste opgave er at indhente taktiske efterretninger for Hærens Operative Kommando. Opgaven løses af mindre patruljer, med et højt uddannelsesniveau og en professionel holdning. Tjenesten er hård og tidskrævende, men til gengæld giver den oplevelser, der ikke forbindes med normal tjeneste i Forsvaret og Hjemmeværnet.

flere hundrede kilometer inde i fjendtligt behersket område, i 1-2 uger uden støtte. Indsættelsen og exfiltrationen kan ske til lands, til vand og i luften. Tidligere officer ved GHR, PL P. V. Hørk, EO/PTRKMP/HOK forklarer: "Patruljerne indsættes primært som efterretningspatruljer, men har også en offensiv kapacitet. Udover gode patruljemæssige, feltmæssige og taktiske færdigheder, kræver opgaven især specialuddannelse i fjernkending, signaltjeneste og infiltrationsmetoder.

Patruljens sanitetsmand behandler en såret under feltmæssige

Kampsvømmere bevæger sig langsomt og lydløst i overfladen for at undgå opdagelse. Kun ved komprimetering kan det være nødvendigt at optræde som på billedet.

PTRKMP / HOK er opstillet af Hjemmeværnet til rådighed for Hærens Operative Kommando, og består af frivilligt hjemmeværnspersonel fra hele landet, der er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at operere i længere tid, i et af fjenden behersket område. Enheden var tidligere underlagt østre Landkommando, under navnet Patruljekompagniet ved Østre Landkommando (PTRKMP/ELK). Kapacitet: Patrulje, opklaring og offensive operationer Patruljekompagniet har kapaciteten til at indsætte og moniterer et større antal selvstændige patruljer,

12 Gardehusaren 3 2003

Patruljesanitetsuddannelse på højt niveau er også nødvendig p.g.a. opgavernes art: Den behandling som patruljen selv kan iværksætte, kan være den eneste som en såret vil modtage i flere dage." PTRKMP / HOK har gennem uddannelses- og øvelsessamarbejde med danske og udenlandske special operations enheder og patruljeenheder, til stadighed udviklet enhedens patruljeHjemsendt personel har en unik mulighed for at gøre frivillig tjeneste i en speciel enhed. Hør foredrag om enheden, lørdag den 8. marts kl. 1300-1500 i Auditorium 1 på Antvorskov Kaserne.

-mæssige færdigheder. Men også i særlig grad den stabs- og føringsmæssige kapacitet indenfor komplekse patruljeoperationer. Især de store øvelser i Lokalforsvarsregionerne har givet lejlighed til at træne opgaven: at indsætte og monitere et større antal patruljer i tid og rum. Infiltrationsmetoder: kampsvøm, helikopter og støvle M/58 Som eneste enhed, ud over Hærens Special Operations enhed: Jægerkorpset, har Patruljekompagni/ HOK patruljer, der er uddannede kampsvømmere ved Frømandskorpset. Den krævende kampsvømmer uddannelse kvalificerer patruljerne til at infiltrere uset fra søsiden med relativt få midler: en metode velegnet til danske forhold. Helikopter indsættelse er at foretrække over større afstande og øves med danske og udenlandske enheder. Men når alt kommer til alt, er Støvle M/58 patruljesoldatens vigtigste infiltrationsmetode. Derfor lægges

Denne artikel blev bragt i Gardehusaren, marts 2003. PTRKMP HOK skiftede 1/1-2007 navn til Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR). Læs mere på www.hjv.dk/ssr

Sådan ska


Kommando - mere end du tror der også stor vægt på marchtræning under optagelsesforløbet til PTRKMP / HOK. Informationsmøder: 08MAR: Antvorskov Kaserne, Slagelse 08 MAR: Aalborg Kaserner, 09 MAR: Ryes Kaserne, Fredericia 09MAR: Svanemøllens Kaserne, Kbh. Alle dage kl. 1300-1500. Tilmelding skal ske til PTRKMP/ HOK på telefon: 70 22 65 04 eller via www.patruljekompagniet.dk

Optagelseskursus for frivilligt personel Personellet ved PTRKMP/HOK er frivilligt hjemmeværnspersonel, oftest med tjeneste fra Forsvaret udover værnepligten bag sig, men alt hjemsendt personel kan søg optagelse i Patruljekompagni/HOK. Tjenestegørende personel i Forsvaret kan ansøge om optagelse i Hjemmeværnet

3 måneder inden hjemsendelsesdatoen. Optagelsesforløbet omhandler en række udtagelsesweekender og et afsluttende optagelseskursus af 9 dages varighed. Herefter påbegyndes den videre uddannelse i enheden. Efter ca. et års tilfredsstillende frivillig tjeneste (primært i weekender og ferier) optages ansøgeren endeligt i enheden. Undervejs falder mange ansøgere fra p.g.a. skader, personlige forhold eller manglende vilje til at gennemføre.

Foredrag over hele landet Hjemsendt personel har en unik mulighed for at gøre frivillig tjeneste i en speciel enhed. Alle er velkommen til at høre foredraget om enheden, lørdag den 8 marts kl. 1300-1500 i Auditorium 1 på Antvorskov Kaserne. Foredraget kan også høres 8 marts i Aalborg Kaserner, 9 marts på Ryes Kaserne og på Svanemøllens Kaserne. Tilmelding skal ske til PTRKMP/HOK på tIf: 70 22 65 04 eller via www.patruljekompagniet.dk

feltmæssige forhold.

Mekaniker Michael Hansen

Mekanikerne på Overarbejde Af Villy Klausen

Sådan skal en finskytte være sløret for at undgå opdagelse

Mekaniker Michael Hansen fra Vedligeholdelseskompagniet j GHR konstatere i november måned 2002, et defekt slutdrev på en PMV G-3. Det viste sig hurtigt ikke at være det eneste slutdrev, der var defekt. Herefter gikdet stærkt, og i december blev der nedlagt kørselsforbud for alle G3 PMVer. Man fik nu travlt på værkstedet, og allerede den 6 januar

begyndte man at udskifte slutdrevene på PMVerne. Det kunne ikke nås inden for almindelig arbejdstid, så den stod på overarbejde for PMVmekanikerne. I begyndelsen af februar, var man næsten færdige og der var blevet skiftet slutdrev på ikke mindre end 41 PMV og 5 Pansrede Maskinkanoner. Så aktivitet omkring bæltekøretøjerne på værkstedet har været stor.

Gardehusaren 3 2003 Denne artikel blev bragt i Gardehusaren, marts 2003. PTRKMP HOK skiftede 1/1-2007 navn til Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR). Læs mere på www.hjv.dk/ssr

13

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando - mere end du tror  

Artikel i Gardehusarregimentets blad, Gardehusaren nr. 3, marts 2003. Om Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP HOK), nu:...

Advertisement