__MAIN_TEXT__

Page 1

Zomer 2015 / jaargang 5 / nummer 2

65 jaar Molukkers in Gennep Summmertime GrĂźĂ&#x; Gott


GLASMUG.NL D e regionale glasservi ce

VAN DER ZEE

24/7

Groesbeek 024-3971909

24/7 24/7

LEMA VLOEREN uw vloerenspecialist Voor parket, planken vloeren en laminaat maar ook pvc, zowel klik als verlijmd! Ook voor al het onderhoud zoals bijvoorbeeld het stofvrij schuren en afwerken van uw vloer

Margrietstraat 3 GROESBEEK Tel. (024) 397 49 44 www.lema.nl Bezoek alleen op afspraak!! (eventueel ook ’s avonds)

J.L.C. van der Meulen Ergotherapeut Malden

T : 06–44108471 E : info@jeroenvandermeulen.nl I : www.jeroenvandermeulen.nl

FRANK VERHEIJEN HAIRDESIGN

DE INNOVATIEVE KAPSALON IN UW REGIO.

Knip- en kleurspecialisten Visagie Haarwerken en haaraanvulling Online afspraken maken Online modellenboek op website woens-, donder- en vrijdag geopend tot 19.30 uur SPOORSTRAAT 128A GENNEP TEL. 0485 516996 WWW.FRANKVERHEIJENHAIRDESIGN.NL FACEBOOK.NL/FRANKVERHEIJENHAIRDESIGN


Is een uitgave van RvB Media

Redactionele bijdragen Arie Craanen, Piet Reintjes, Chantal Oldenhof, Arno Arts, Bart Akkersdijk, Anke Sonnemans, Lia Oosterwijk, Bart Voss, Gerard Hubbers, gemeente Gennep, gemeente Bergen Fotografie Foto Ingrid, IVN Limburg, Remi van Bergen Advertentie-exploitatie RvB Media (advertentietarieven op aanvraag) 0485-515667 / 06-13143900 Vormgeving DMprintmedia, Joost Wiellersen, Jolijn Peters, Studio Wijkamp. Met dank aan Printmarkt. eu, Maas- en Niersbode

LIEFDE VOOR LIMBURG BEGINT HIER

Druk DMprintmedia, Malden Frequentie, oplage en verspreiding 4 x per jaar Oplage 13.500 exemplaren Verspreiding huis-aan-huis in Milsbeek, Gennep, Ottersum, Ven-Zelderheide, Heijen, Nieuw-Bergen, Bergen, Afferden, Siebengewald, Aijen, Well en Wellerlooi. Overige verspreiding via leestafels (gemeentehuizen, bibliotheken, VVV e.d.) en wachtkamers (huisartsen, tandartsen e.d.) Auteursrechten voorbehouden © RvB Media / CCM&C Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever ­worden openbaargemaakt of verveel­ voudigd. Gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar ­ te achten bronnen. Redactie en uitgever kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuist­ heden. Topic Maasduinen wordt door RVB Media uitgegeven onder licentie van Craanen ­Communicatie Management & Consultancy

Voorwoord

WWW.LIEFDEVOORLIMBURG.NL

De Topic is er weer. Heerlijk zo net voor de zomervakantie. Absoluut de moeite waard om mee te nemen wanneer u op vakantie gaat. Lekker lezen in het vliegtuig of lekker voor de caravan in een zonnig vakantieland. Natuurlijk leest hij ook lekker weg wanneer u geniet in uw eigen tuin. We hebben weer ons uiterste best gedaan om een interessant en mooie editie te maken. De reacties die ik krijg op de edities zijn top. Steeds meer mensen kennen Topic, lezen Topic en willen graag in Topic komen. Lekker lokaal en herkenbaar! Dat geeft me weer energie en voldoende ideeën om telkens weer een nieuwe, unieke en interessante uitgave te maken. Leuk! Blijf me mailen, appen, bellen, met tips, suggesties of zomaar wanneer u een leuk idee heeft, wellicht staat u, of uw idee er de volgende editie in… Ik wens u een mooie zonnige zomer Remi van Bergen Uitgever

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Uitgever en hoofdredactie Remi van Bergen

4 65 jaar Molukkers in Gennep 6 Shopping 9 Archief Well 1 1 Topic Actueel 1 2 Liefde voor Limburg 1 5 Mosaïque 1 8 Zacht voor kleuren hard voor vlekken 20 Vers uit ’t hartje Gennep 22 4BoysNGirls 23 Topic Actueel 27 Topic Actueel 28 Culinair 3 1 Maaspark Well 35 Culinair 38 Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 40 NP de Maasduinen 4 1 Topic Actueel 42 Summmertime 44 Grüß Gott 45 Prijsvraag 46 Agrifestijn 5 1 Business Club Zuid 53 Bart’s tuinkalender 54 Evenementenkalender

Topic

Kerstenberg 5 6596 CE Milsbeek T. 0485 – 515667 M. 06 13143900 E. info@topicmaasduinen.nl I. www.topicmaasduinen.nl

In dit nummer

3


Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

• 65 jaar Molukkers in Gennep

4

Tekst: Remi van Bergen

Katong senang Gennep 65 jaar Molukkers in Gennep De Molukse gemeenschap in Gennep maakt zich op voor de viering van 65 jaar Molukkers in Gennep. Dat gebeurt onder meer met de organisatie van een groot reüniefeest en de publicatie van een boek over 65 jaar Molukse geschiedenis in Gennep. Tevens zijn er plannen om de historische datum van 11 mei 1951, toen de ­ eerste Molukse families in Gennep werden ingeschreven, vast te leggen met een monument. ­ Een werkgroep met daarin Mimi Lekatompessy, Joke ­Lekatompessy, Carla Latuny en Debbie Latuny bereidt ­samen met vele vrijwilligers diverse activiteiten voor om de benodigde gelden voor dit project te vergaren.

Genapium Het is 1950 als op het eiland Ambon, de RMS, de vrije ­Republiek der Zuid Molukken wordt uitgeroepen. Een groot aantal Molukse militairen, in dienst van het KNIL, het K ­ oninklijk Nederlands Indische leger werd in 1951 op bevel van de Nederlandse regering met hun gezinnen op boten naar Nederland overgebracht. De bedoeling was dat ze na enkele maanden


van Molukse afkomst! Ook op sport- en muziekgebied onderscheidt de Molukse gemeenschap zich. Tijdens het komende Summmertime in Gennep, zal op zaterdag 22 augustus 2015 van 14.00 - 17.30 uur de Molukse dag gehouden worden. Er komt een koor van Molukse kinderen uit Gennep openen. Vervolgens een tifagroep met Molukse dans bestaande uit 22 personen. De Molukse formatie Bersama

Naderhand ­verhuisden de bewoners naar de Molukse wijk in de ­ ­Gennepse vogelbuurt, naar straten als de Ekster­ straat, Puttershof en de Merelstraat. Straten die vanaf toen een Moluks tintje dragen en waar nog steeds de meeste Gennep­ enaren van Molukse afkomst wonen. De leden van de Molukse gemeenschap zijn intussen over de hele gemeente uitgewaaierd en v­oelen zich echte Genepenaren, die intensief parti­ ciperen in het sociale leven. Hoewel ze erg hechten aan hun Molukse identiteit kan de integratie van Molukkers naar ­Molukse-Nederlanders, NederlandseMolukkers tot Gennepse Molukkers over de hele linie geslaagd genoemd worden. Zo zeer zelfs dat enkelen vrezen dat het gevaar dreigt dat ze totaal geassimileerd raken en straks niemand meer weet wie ze waren en hoe ze hier terecht zijn ­gekomen. Een mooie voorbeeld hierbij is de ­ Gennepse Waggelaars Carnavalsprins van dit jaar: Prins Sam den Urste, eentje

Betrokkenheid

(met 2 bandleden uit Gennep waarvan een als 8 jarig jongetje met de boot naar Nederland kwam en vervolgens in Gennep kwam wonen) speelt. Er staan 3 kramen met Molukse goederen. Molukse hapjes en Moluks eten.

Feest, boek en monument Op 19 september 2015 staat verder een groot cultureel reünie-feest op stapel voor alle Molukse (ex)Gennepenaren en alle dierbare vrienden van toen. Het middaggedeelte is bedoeld als reünie en om foto’s en anekdotes te verzamelen voor het te realiseren boek over de ­geschiedenis van Molukkers in Gennep dat in mei 2016 zal verschijnen. Momenteel is een werkgroep

De werkgroep ervaart een grote betrokkenheid bij de Gennepse gemeenschap, echt een heel fijn gevoel. De kinderen kregen tijdens ­ de onlangs gehouden flessenactie een warm onthaal, vele lege flessen en zelfs donaties. De opbrengst was zeer goed! In de weken 35, 36, 37 en 38 zal er bij Jan Linders in Gennep een statiegeldactie gehouden worden, de ­opbrengst zal door Leo Linders verdubbeld worden! Super! Wie dit project een warm hart toedraagt kan ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL27INGB0002195517 t.n.v. Joke Lekatompessij-Samallo onder vermelding van Woonoord Genapium. Voor meer informatie over sponsoring en het project kan contact opnemen met Carla Latuny, tel. 06-46054656.

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Integratie

bezig om door interviews met de tweede en derde generatie Molukkers (de eerste generatie is er helaas niet meer) en door ­gesprekken aan te gaan met ­Gennepenaren die deze families met open armen hebben ontvangen, infor­matie te verzamelen voor dat boek. ­ Iedereen die meent nog over informatie en/of foto’s te beschikken die voor dit boek gebruikt kunnen w ­ orden, wordt gevraagd contact op te nemen met Carla Latuny, tel. 06-46054656. Het avondgedeelte van deze dag is bedoeld om met een groot feest iedereen weer bij elkaar te brengen: jong en oud, Moluks en N ­ederlands, Genneps en niet Genneps. Ook zal de ­Molukse band Bersama van de partij zijn. Daarnaast worden er tal van activiteiten ­ georganiseerd om geld te genereren. En indien haalbaar - een monument de ­historische datum van 11 mei 1951 voor a ­ ltijd vast te leggen. Want 65 jaar ­Molukse gemeenschap in Gennep is een ­stukje ­geschiedenis dat volgens velen z­ eker niet vergeten mag ­worden! Een stukje echte G ­ ennepse ­geschiedenis.

Topic

terug zouden keren, bij velen stonden de koffers klaar…In eerste i­nstantie werden de Molukkers in woonoorden, de zogenaamde kampen onder­ gebracht: noodbarakken, gelegen bij d ­ orpen en kleine steden. Toen eind jaren ‘50 bleek dat het verblijf in Nederland l­anger zou duren, verhuisden de Molukse gezinnen naar de Molukse wijken, woonconcentraties bij kleinere steden. I­ntussen was er een nieuwe generatie Molukkers geboren die haar weg zocht in de omringende omgeving. Ook Gennep kende een Moluks kamp, namelijk Genapium, ­ gelegen aan de Steendalerstraat, een voormalig Duits doorgangskamp. Op 11 mei 1951 werden de eerste families in ­ Gennep ingeschreven en werd intrek genomen in Woonoord Genapium. Later ­kwamen daar nog andere families bij. ­ Vanaf het begin bestonden er ­goede contacten met de ­autochtone Gennep­ enaren en leveranciers als Jan Linders. Het verzachtte een beetje het gevoel van ontheemd zijn.

5


• Shopping

Yoga Met Manuela “Kom het gewoon eens

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

proberen!”

6

Dat is een veel gebruikte uitspraak sinds december 2014. Toen zijn mijn lessen gestart. “Yoga is zeker heel zweverig?” ­ Of: “Heel zwaar, heel saai, voor lenige ­mensen, voor vrouwen…..vul maar in!” Dus om er achter te komen of Yoga Met Manuela geschikt voor jou is, mag je ­gewoon lekker komen meedoen! Dat yoga goed is voor je innerlijke rust, ademhaling, spieren, energielevel en je ­algehele welbevinden, dat weet je misschien wel. Van horen zeggen, of uit de vele artikelen over yoga tegenwoordig. Maar of het ook bij jou past en of het jou (dame of heer) beter in je vel laat ­zitten, daar kun je maar op 1 manier achter komen! Meedoen! Bijvoorbeeld op de maandagavond. Dan worden er 2 lessen aangeboden naast donderdagen vrijdagochtend. Deze 6 lessen zijn voor alle ­niveaus toegankelijk. Ervaring is niet ­nodig en je hoeft ook niet lenig te zijn. Heb je (veel) stress en ­spanningen thuis, op je werk of tijdens je studie? Slaap je slecht, heb je weinig tijd voor jezelf, wil je meer geduld, rustiger leren ademen, of een l­eniger lijf? Meld je dan aan voor een proefles. Op www.yogametmanuela.nl staat nog meer informatie. Rechtstreeks 06-40 59 90 55 appen, sms`en of bellen mag ook. Tot ziens en groetjes!

Goedkoper printen bij u thuis of op de zaak? UwCartridgeWinkel.nl uit Ottersum maakt het printen voor u een heel stuk goedkoper door u vooral huismerk cartridges en toners aan te bieden. Door het gebruik van huismerk cartridges kunt u wel tot 70% van uw printkosten besparen! In 2011 is UwCartridgeWinkel.nl begonnen met de online verkoop van inktcartridges. De webwinkel, van eigenaar Martijn Stroecken uit Ottersum, groeide in 4 jaar tijd uit van enkele bestellingen per week tot meer dan 125 orders per dag. “Klopt, ik ben vanaf een ‘zolderkamer’ in huis begonnen met de online verkoop en dit liep na verloop van tijd aardig uit de hand,” aldus Martijn. “Door de snelle groei van mijn bedrijf kwam ik na 1 jaar al (opslag) ruimte te kort. Ik ben toen verder gegaan in de garage (40 m2) van mijn ouders. Ook dat was na nog geen jaar alweer te klein. De stap naar het pand aan de St. Janstraat te Ottersum was toen snel gemaakt. Inmiddels werk ik samen met twee medewerkers op onze locatie in Ottersum en zitten er ook een aantal collega’s voor u klaar op onze telefonische Klantenservice gevestigd te Wijchen.” In het nieuwe pand, waar UwCartridgeWinkel.nl haar kantoor en magazijn heeft,

zijn ze verder uitgebreid in het assortiment cartridges en toners. Begin 2014 is er een website opgericht voor de verkoop in ­België; www.uwcartridgewinkel.be, en eind van dat jaar is ook gestart met de online verkoop in Duitsland; www.ihrtonershop.de. Alle orders uit de drie landen worden vanuit het magazijn in Ottersum verstuurd. “Wij streven naar ­hoogwaardige kwaliteit huismerk cartridges en toners. Bij ons is het dan ook: niet tevreden, dan ontvangt u óf nieuwe producten óf uw orderbedrag terug. Daarnaast willen wij onze klanten eerlijke prijzen laten betalen voor de producten. Wij kunnen scherpe prijzen bieden doordat wij groot inkopen. Hierdoor bespaart u als klant al snel tot wel 70% op uw printkosten!”. Staat uw cartridge of toner niet op de website? Vraag dan vrijblijvend een prijs op, of loop even binnen, en de kans is groot dat ook uw product tegen een aantrekkelijke prijs geleverd kan worden. Wilt u ook besparen op uw printkosten? Bezoek dan 24/7 www.uwcartridgewinkel.nl of bezoek UwCartridgeWinkel.nl op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur op de St. Janstraat 8 te Ottersum.


Gezond Afvallen In de Topic herfst editie zullen we uitgebreid ingaan op de cursus Gezond Afvallen bij Lifestyle healthcenter Gennep. Dit is een unieke samenwerking tussen Lifestyle Gennep en ­Natuurlijk bij Kaat.

deelnemers begeleidt in het behalen van hun streefgewicht.

“Ik kom hier zeker nog eens terug” U heeft het bord ‘Garten Galerie ­Grunewald’ vast en zeker al eens zien staan, nadat u in ­ Ven-Zelderheide de grens met Duitsland passeert op de weg naar Kranenburg. Ook ik reed er voorbij, keerde mijn auto om en bracht een bezoek. Ik moet u bekennen, z ­oiets moois had ik niet ­verwacht… “Goedemiddag, welkom in onze open tuin en galerie” Ik word hartelijk ontvangen door Leon Verhoeven, één van de eigenaren van de kunst galerie. “Kijk gerust even rond” voegt hij eraan toe. Ja, dat doe ik ­inderdaad, maar even wordt al snel een hele poos. De tuin van 800 vierkante ­meter is een intieme oase. Op elke hoek en onder elke boom of struik zie ik m ­ oderne kunst, mooie objecten of bijzondere bloemen. “De tuin en galerie zijn elke zondag tijdens de expositieperiodes van 12.00 tot 17.00

uur open voor publiek, of op afspraak op andere dagen en ­andere tijden”, verteld Leon me. “Neem ook eens een kijkje in onze galerie”. Dat doe ik, ik loop binnen in de gezellig ingerichte boerderij, omgebouwd tot galerie. “Alle kunst die we binnen en buiten exposeren is te koop. Van internationale kunstenaars presenteren we schilderijen en objecten onder andere uit glas, brons en keramiek. Kopje koffie? Ja graag, antwoord ik hem. Garten Galerie Grunewald heeft me verwonderd, ik wist niet dat het daar, zo kort over de grens, zo mooi kon zijn. De ­ perfecte en goed gecombineerde mix van kunst, ­natuur en sfeer is een ware ­belevenis. Ik kom hier ­zeker nog eens terug! Nieuwsgierig geworden? Ga zelf op ontdekkingstocht, bijvoorbeeld tijdens de zomerexpositie van zon­ dag 19 juli t/m zondag 4 oktober 2015. Garten Galerie Grunewald, Kranen­ burgerstrasse 215, Kessel – Grunewald. www.galeriegrunewald.de

“De eerste 3 jaar stonden we bij de Heijense Molen een stukje verder, nu ­ ­alweer 30 jaar hier op het Industrieterrein” aldus ­Gonny. Wim en Gonny komen elke dag vanuit Winssen met veel plezier naar Heijen. “In de loop der jaren leer je veel mensen ­kennen, ze komen een praatje met je ­maken, dat is erg leuk”. “We ­hebben ook veel vaste klanten, die elke jaar ­enkele malen, soms wekelijks langs komen”. Naast heerlijke verse kersen kunt u bij hen ­terecht voor de lekkerste aardbeien, ­appels, peren en straks ook pruimen, frambozen en bessen. De verkoopkraam is 7 dagen per week geopend van 10.30 tot 19.00 uur, op zaterdags tot 18.00 uur. Zij zijn te ­ ­vinden op Industrieterrein de Grens te Heijen, volg de borden!

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Meer info over dit concept en de resultaten in de volgende Topic Maasduinen. Of neem alvast een kijkje op www.natuurlijkbijkaat.nl of op www.lifestylegennep.nl

Al meer dan 33 jaar zijn ze ruim 3 maanden in Heijen te vinden en wie kent ze eigenlijk niet. Wim en Gonny Loeffen uit Winssen. 33 jaar lang staan ze in de zomermaanden bij Industrieterrein de Grens met hun kersen, - en aardbeienkraam.

Topic

Momenteel volgen we een persoon die met dit concept bezig is. Natuurlijk bij Kaat biedt samen met Lifestyle Gennep een 10 weken programma, waarin onder leiding van Personal Trainer Bart en gewichtsconsulente Kathelijn gewerkt wordt aan een verbetering van de leefstijl, conditie en voedingsgewoontes. Door middel van wekelijkse coaching en training worden ­

“Uit de hele regio koopt men kersen in Heijen”

7


Hét uitzendbureau in de regio!

De Groote Heeze 26 6598 AV Heijen 0485 51 33 32

t Genie e van d

r! zome

Wij zijn op zoek naar: HORECAPERSONEEL en VAKANTIEKRACHTEN. Onze diensten

Uitzenden - werving & selectie - detacheren - payroll Zandstraat 66, 6591 DE GENNEP www.hetuitzendbureau.nl Dorien: +31 (0)6 15339380 Dorien.theunissen@hetuitzendbureau.nl Nick: +31 (0)6 48763354 Nick.terhorst@hetuitzendbureau.nl

Voor al uw: · Metselwerk · Tegelwerk · Timmerwerk · Loodgieterswerk · Sanitair · Complete badkamers · Aanbouw, verbouw

NOTEER IN UW AGENDA!

Bierbrouwersgroes 21 6591 KC Gennep Fax: 0485 540227 Mobiel: 06 22545413 E-mail: info@jaramultibouw.nl Website: www.jaragennep.nl


• Archief Well Foto’s Archief Well

Verder was er een rosoliemolen, door een of meer paarden getrokken. die door de kasteelheer werd gebouwd. Men was nu niet meer afhankelijk van de wind. Het oude gebouw van die rosmolen ligt nog rechts van het huidige café Vink, waar men nog de uitsparingen van de lagering van de assen kan zien.

De allereerste molen in Well was waarschijnlijk de watermolen aan de Molenbeek. Die naam wijst daar al op. Verder is uit oude documenten bekend, dat de watermolen in 1674 tijdens een storm wegspoelde en nooit meer is opgebouwd.

In 1863 werd een 2e windmolen gebouwd richting Wellerlooi, de Michelsmolen, genoemd naar een latere bezitter. Die werd in 1915 gekocht door Jozef Vink, die hem 3 jaar later liet afbreken.

Stichting Archief Well ­organiseerde op 15,16 en 17 mei j. l. in samen­ werking met molenaar Joost Schoenmakers en met medewerking van molensteenmaker Hans Titulaer van de Plasmolen en molenmaker Beijk uit Afferden een zeer ­ geslaagde ­molenexpositie in MFC De Buun.

Er was toen ook nog de stenen windmolen, die in 1881 werd gebouwd en tot eind 1944 de trots van Well was. Toen Kasteel Well in 1905 werd verkocht ging deze molen over in particuliere handen. Tweede eigenaar was Vink, die velen van ons nog gekend hebben. Deze molen werd door de Engelsen in puin geschoten vanaf de andere kant van de Maas.

Met een tijdlijn, foto’s, films, boeken, gedichten, documenten en molenattributen werd het verhaal verteld van de 6 molens, die Well in de loop der tijden gehad heeft. Wellenaren en andere geïnteresseerden die deze expositie bezochten waren zeer verrast over hetgeen ze te zien en te horen kregen.

Bij het kasteel stond op een vroegere verdedigingswal een hoek -toren uit de 15e eeuw. Waarschijnlijk is deze vestingtoren rond 1580 omgebouwd tot torenmolen om het garnizoen van voedsel te kunnen voorzien. De ruïne staat er nog.

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

In een oorkonde uit 1401 is er voor het eerst sprake van een houten windmolen in de Heerlijckheid Well, Aijen en Bergen. Het was een dwangmolen, d.w.z. de ­bewoners van de Heerlijkheid moesten hun graan op deze molen laten malen.

Topic

Molens Well door de eeuwen heen

9


• Presentatie

‘De Kleine Roovoort’ komt uit bij Zicht Tekst en foto: Remi van Bergen

kwamen. We kenden hem van het voetbal en als inwoner van Milsbeek. Eric is bij ons op bezoek geweest en heeft samen met ons de boel doorgelopen. Wij vinden het ­prettig als er iemand met ons meekijkt en een juist advies uitbrengt. Dat gebeurde ook. Eric heeft ons goed geadviseerd over de risico’s, maar ook over de financiële kant van de zaak. Daardoor hebben we het nodige kunnen besparen op de premies ­ die we betaalden. Sterker nog we hebben een totaalpakket bij hem afgenomen en zijn er financieel gigantisch op vooruit gegaan. Ons voordeel bij Zicht loopt per jaar al snel in de honderden euro’s. We waren aan­ genaam verrast. Fantastisch! We zijn hem er erg dankbaar voor. “Ja, het is mijn werk”, zegt Eric dan. “Klopt, maar wij zijn wel erg blij dat hij dat voor ons binnen Zicht zo ­geregeld heeft.”

‘De Kleine Roovoort’ recreatie is een recreatieverblijf in Milsbeek met mooi en nieuw ingerichte appartementen. Het is er echt ‘Genieten aan de Maas’ in een prachtig fiets en wandelgebied. Caroline Bindels en Jan Willem Thoonen zijn vorig jaar gestart met deze plattelandskamerverhuur. Plattelandskamerverhuur onderscheidt zich van de veel voorkomende ‘bed en breakfast’ verblijven De ’Kleine Roovoort’ kent een t­weetal appartementen waarbij slaapmogelijkheid wordt geboden op eigen ­ingerichte kamers met een capaciteit tot 13 personen. De accommodaties zijn voorzien van eigen keukenvoorzieningen, zitgelegenheid, douche en toilet en hebben ieder een eigen buitenterras op het zuiden. Het is een accommodatie waar bezoekers een aangenaam verblijf kan worden geboden.

Toekomst ‘De Kleine Roovoort’ zal naar verwachting de komende jaren wel wat uitbreiden. “We merken dat het steeds drukker wordt. Ook steeds meer bedrijven weten ons te vinden. Dus de autonome groei komt vanzelf. En hoewel we natuurlijk niet altijd hetzelfde moeten doen, zullen we dan zeker over­ wegen om de ‘nieuwe’ verzekeringen weer bij Zicht onder te brengen”. Autonome groei is voor Zicht geen onbekend woord. “Het laatste jaar groeide onze portefeuille aanzienlijk, zegt Hans de Bruin. “Zowel op de particuliere als zakelijke markt gaat het goed, we hebben erg veel tevreden klanten. En krijgen er steeds meer tevreden klanten bij. De Kleine Roovoort bijvoorbeeld!”

Goed verzekerd “Toen we alles gereed hadden kwam het belangrijkste, de boel goed ­ verzekeren”, aldus Jan Willem. Ik ben me terdege ­bewust van onze bedrijfsrisico’s. Als je veel vreemde mensen over de vloer krijgt, kan er natuurlijk altijd wat gebeuren waarvoor je aansprakelijk gesteld kunt worden. Men slaapt wel in een appartement waar wij ­verantwoordelijk voor zijn. Men heeft de auto of fiets op ons terrein staan. In al die gevallen moet je goed verzekerd zijn. We wilden geen risico’s nemen en ­wilden goed verzekerd zijn. Tja, dan heb je het over een

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs Vestiging Nijmegen: Wijchenseweg 122-B, 6538 SX Nijmegen 024-3277911 • www.zichtadviseurs.nl

vlnr. Hans de Bruin en Erik Hoesen van Zicht, Caroline Bindels en Jan Willem Thoonen met hun kinderen Anouk en Nick

aardig optrekje, 2 boerderij ­appartementen, het terrein, de schoonheidssalon van ­Caroline en ons eigen woonhuis niet te vergeten. Dat maak je niet goed met een paar tientjes in de maand. Maar we wilden het meteen goed doen, dus hebben we bij de verzekeringsmaatschappij van destijds alles geregeld. Op dat moment hebben we ons niet afgevraagd of we elders beter af zou zijn. Verzekeren was prioriteit”. Goed verzekerd “Totdat we met Eric Hoesen van Zicht, ­risico- en verzekeringsadviseurs in contact


• Topic actueel

Jeugd 4-daagse Ottersum Het is zover, de jeugd 4-daagse Ottersum is in volle gang! Op 8, 9, 10 en 11 juli wordt er weer vier dagen gewandeld in en rond de omgeving van Ottersum.

Vanaf 15.30 uur trekt de stoet met wandelaars, muziekgezelschappen, spandoeken, ballonnen door de Bredeweg, Wilhelminastraat, Lambertusstraat via de St. Janstraat naar het sportveld waar alle wandelaars de

welverdiende medaille uitgereikt krijgen. We hopen op een drukke maar vooral gezellige 58e Jeugd 4-daagse in Ottersum! Voor meer informatie en foto’s kijk op onze website: www.kvw-ottersum.nl

Topic

De afstanden zijn 5, 10 en 15 kilometer. De allerkleinste ‘snuffelen’ alvast aan het grote werk met de afstand van 2,5 kilometer. Op deze afstand is alles toegestaan zoals draagzakken, bolderkarren, buggy’s enzovoort. De 15 kilometer is een echte uitdaging voor de oudere kinderen. En natuurlijk zijn er de populaire afstanden van 5 en 10 kilometer. De kosten bedragen 5 euro voor een deelnemerskaart. Onderweg worden er versnaperingen uitgedeeld en natuurlijk ontvangt iedere deelnemer met een deelnemerskaart op zaterdag de welverdiende medaille. Ook is het mogelijk om een sponsorkaart te kopen, deze geeft wel recht op versnaperingen maar niet op een medaille.

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Op zaterdag 11 juli wordt de jeugd 4-daagse afgesloten met een grandioze intocht.

11

Zomervoetbaldagen in Well nog steeds populair. De jaarlijkse Zomervoetbaldagen op de velden van EWC’46 in Well is met circa 180 deelnemers nog steeds erg populair onder de jeugd. Gedurende vier dagen, 18 augustus tot en met 21 augustus 2015, kan de jeugd van 6 tot circa 14 jaar van de omliggende voetbalverenigingen zich uitleven op een spellencircuit en/of een toernooi. De organisatie is voor het 6e jaar in handen van Stichting Zomervoetbaldagen Well. Zonder subsidie van de gemeente slaagt deze stichting er in dit vierdaagse regionale sporttreffen voor de jeugd, dankzij de medewerking van vele sponsors en de hulp van vele trainers en vrijwilligers tot een groot succes te maken. De teamkleding voor de jeugd en trainers word dit jaar verzorgd door Young Sports BV, het voormalige Feroce Sport. De

­esign-afdeling van Young heeft samen d met Stichting Zomervoetbaldagen Well dit jaar het tenue voor 2015 ontwikkeld. www.youngbv.nl Vier dagen lang zijn de deelnemers met de bal bezig. Iedere ochtend begint met een trainingssessie van ruim een uur gevolgd door een spellencircuit of toernooi. ’s Middags wordt deze programmering herhaald terwijl op de tweede dag een keepers­ clinic wordt verzorgd door Maurice Bouten ­(Trainer bij Challenge Arena). Voor meer informatie kunt u naar www.challenge-arena.nl Op de derde dag is er een voetbalclinic en die wordt verzorgd door Maurice Graef (Trainer bij Veld7). Voor meer informatie kunt u naar www.veld7.nl De laatste dag staat, na afronding van de spellencircuits en de toernooien, in

het teken van de prijsuitreiking. Want in elke leeftijdscategorie zijn drie prijzen te winnen en dat geldt ook voor de categorie ‘beste keeper’ en de ‘beste speler en speelster’. Iedereen gaat overigens met een voetbal naar huis en met het voetbaltenue dat de deelnemers bij aanvang van de Zomervoetbaldagen uitgereikt hebben gekregen en waarin zij vier dagen hebben gevoetbald. Stichting Zomervoetbaldagen Well wil, wanneer de kas dat toelaat, elk jaar iets schenken aan een sportclub uit de regio. In voorgaande jaren zijn de jeugdafdelingen van de verenigingen Montagnards uit Bergen en SV United uit Wanssum voorzien van nieuwe zomerjassen en scheidsrechtertenues.


Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

• Liefde voor Limburg

12

De Rivierduinenroute

Het Quin

veel meer dan alleen rivierduinen! Dassen, de boomvalk, de wielewaal, blauwvleugel sprinkhanen én Peter Thönnissen hebben één ding gemeen; ze voelen zich allemaal thuis in het ­ gebied ‘Bergerbos’. En heel vreemd is dat niet als je ziet dat het een uit­ ­ nodigend wandelgebied is waar veel te beleven is maar waar het tóch lekker rustig is. Natuurliefhebber Peter en ik lopen de Rivierduinenroute en komen slechts een handvol andere wandelaars tegen. We starten onze wandeling bij de parkeerplaats aan de Kapelstraat (ter hoogte van nr. 71) in Afferden, een heel stuk van

het dorp. We lopen de route die aangegeven staat met de paarse palen. De ­wandeling is één van de 3 wandelingen

door dit gebied en is ruim 6 kilometer lang. Hij is optioneel in te korten maar dat doen wij niet. In een zinsnede is de route te ­omschrijven als ‘een aaneenschakeling van verrassingen’. Achter elke bocht ligt een nieuw landschapje, ven of andere bijzonderheid op ons te wachten. Het eerste hoogtepunt zijn de hoge stuifduinen waar je al snel in terecht komt. De stuifduinen ­waren tot voor enkele jaren geleden b ­ edekt met bomen die aangeplant werden om de mijngangen in Zuid-Limburg te stutten. Maar nu is een open landschap te zien. Zo moet het er voor de bosbouw ook uitgezien hebben. Na een tijdje wordt de weg versperd door een kudde geiten. Het zijn allemaal geitbokken die het gebied begrazen en zorgen dat de heide ruimte krijgt om te ontwikkelen. De goedzakken liggen lui op het pad en kijken nauwelijks op of om als we er tussendoor lopen. Ook de runderen die we even later zien ­vinden ons niet interessant. Bovenop de stuifduin hebben we een magnifiek uitzicht over het Quin, een vennencomplex waar veel watervogels zich ophouden. In de verte merkt Peter


de wielewaal op die waarschijnlijk roept naar een potentieel liefje om eitjes mee uit te broeden. Als je de hoogteverschillen in de verte wegdenkt heeft het Quin ook wel wat weg van de Mariapeel bij Helenaveen.

Vogelkijkhut bij het Zevenboomsven

Na enige tijd komen we nog een verrassing tegen: het Zevenboomsven. Het ven is net als de andere vennen een regen­ waterven. In de winter is het een geliefde plek om te schaatsen. Aan de oever ligt een vogelkijkhut. Iets verderop wéér een verrassing. De parkeerplaats. Omdat je net nog midden in de natuur staat heb je dat niet eens in de gaten. En die 6 kilometer leken er maar 3 omdat de wandeling zo afwisselend is.

Tip eten & drinken Op de route zelf ligt geen horecagelegenheid. Als u voor of na uw wandeling een fijne plek zoekt om iets te eten of drinken, kan De Bourgondische hoeve (Pannenweg 4 in Siebengewald) uitkomst bieden. Ook bij Golfbaan Bleijenbeek is het heerlijk zitten op bijvoorbeeld het terras (Bleijenbeek 14 in Afferden).

IVN Maas en Niers Peter Thönnissen is een van de gidsen van IVN Maas en Niers. De gidsen nemen groepen natuurliefhebbers graag mee op excursie in onder andere het Bergerbos. Maar IVN doet meer! Zij zorgen ervoor dat het landschap zo mooi mogelijk is en wordt en helpt mensen ervan te genieten. IVN Maas en Niers heeft bijna 300 leden.

Wilt u nog meer mooie wandelingen ontdekken? Ga dan naar www.liefdevoorlimburg.nl of download de (gratis) app, beschikbaar voor iPhone en Android telefoons. Er zijn meer dan 130 gratis wandelingen en bijna 100 fietsroutes gratis te downloaden!

www.liefdevoorlimburg.nl Tekst en foto’s: Jeske van Gerven van Toeristisch Platform Maasduinen-Venlo Liefde voor Limburg

NB in de lentenummer van Topic Maasduinen staat de Gerard van de Loo route beschreven. In de route staat een optionele extra lus beschreven. Deze lus voert niet over de openbare paden dus loopt u liever over de officiële knooppuntenroute.

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Het landschap verandert wederom flink als we het bos uitkomen. Voor ons zien we de uitkijktoren die bovenop een hele hoge stuifduin staat. Vanaf het uitkijkpunt heb je zicht op wel 3 landschappen die op verschillende manieren ontstaan zijn: de Peelrandbreuk, een breuklijn tussen aardplaten, zien we liggen als we richting Venray kijken. Aan de a ­ ndere kant ligt het hoogterras, grofweg op de grens met Duitsland (deze grens wordt onofficieel gemarkeerd met wind­molens die je in de verte ziet) Het hoogterras is veroorzaakt door stuwend landijs. Het gebied waar we in staan is het Maasduinengebied; gevormd door het stuifzand vanuit de Maas.

Topic

We vervolgen onze route die ineens het bos induikt. Leuk deze afwisseling! P ­ eter vertelt over de vlierbes, over de vuilboom, de verschillende naaldbomen en zodra we het bos uitkomen heeft hij mijn hele kennis over bomen en planten verdubbeld. Peter is dan ook natuurgids bij IVN en blijkt dit soort wandelingen vaker te doen met groepen! Op de site van IVN Maas en Niers staat precies wat wanneer plaatsvindt.

13


VOOR AL U BIJOUX MODE, KADO & WOONACCESSOIRES

OPENINGSTIJDEN MA 10.00 - 18.00 UUR DI 09.00 - 18.00 UUR WO 09.00 - 18.00 UUR DO 09.00 - 18.00 UUR VR 09.00 - 20.00 UUR ZA 09.00 - 17.00 UUR

MOSAIQUE 7 5854 AW NIEUW BERGEN

Raadhuisplein 11 5854 AW BERGEN Tel.: (0485) 34 20 12

St. Janstraat 21 6595 AA Ottersum Tel.: (0485) 51 17 24

Duivenakker Europaplein 10-23 6591 AZ GENNEP Tel.: (0485) 51 18 14

Clarenshof Zandstraat 17 6591 DA GENNEP Tel.: (0485) 51 87 37

bakkerijarts@hetnet.nl

www.artsbakkers.nl

50 jaar ambacht en kwaliteit vleesspecialiteiten

n

barbecue

n

salades

n

sauzen

n

partijen

Gildeslager Arno de Best Raadhuisplein 3, Nieuw Bergen Telefoon: 0485 - 34 13 67 info@debest.gildeslager.nl


• Mosaïque

Tijdens de aftrap in december 2014 ­werden verschillende nieuwe winkels geopend. ­Begin mei vond een grootse en zeer drukbezochte opening plaats. Heden ten ­dagen hebben ruim 25 ondernemers hun draai ­gevonden in Mosaïque. Het is er mooi, ruim, modern en het winkelaanbod is d ­ ivers. Voor elk wat wils, een levendig ­ centrum. Een echte gezellige ontmoetingsplek, aantrekkelijk voor inwoners van Bergen én voor de vele toeristen die Bergen bezoeken. Mosaïque is niet zomaar een centrumplan geworden. Nee, een centrumplan waar heel Bergen trots op is. Inwoners rea­geren zeer positief. Een goede samenwerking tussen de ondernemers onderling en met de gemeente Bergen, goede inzet van

Tekst: Remi van Bergen Foto’s Foto Ingrid

hen bij verschillende activiteiten en het allerbelangrijkste: tevreden b ­ ezoekers. In dit bruisende centrum worden in de ­zomermaanden verschillende ­activiteiten georganiseerd door verenigingen in samen­ werking met de ondernemers. Ook is er nagedacht over het parkeren. Voor het ­gemeentehuis aan de rand van Mosaique is een ruime parkeerplaats aangelegd en daar kunt u gratis parkeren. Blikvanger is zonder twijfel de toren die schuin voor het gemeentehuis staat. In de voet van de toren komt horeca. Wie of wat precies is op dit moment nog niet bekend. De toren is dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur toegankelijk voor publiek. www.mosaique.nl

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

BERGEN - “Als we nu niet investeren, wie doet dan straks het licht uit?” Met deze woorden sprak Wilbert Pothoff, directeur-bestuurder van woningcorporatie ­Destion, in 2006 zijn bezorgdheid uit over de toekomst en leefbaarheid van Nieuw Bergen, en gaf daarmee een eerste impuls voor het centrumplan. Pothoff kwam destijds met een eigen plan om de leefbaarheid van Nieuw Bergen te v ­ erbeteren zodat het weer een aantrekkelijke plaats zou worden voor burgers en onder­ nemers om zich te vestigen. Samen met onder­nemers, inwoners, belangengroep­ eringen en externe adviseurs is een ­centrumplan ontwikkeld. Het oorspronkelijke ­centrumplan is in de loop der jaren aangepast, bijgesteld en nog eens­gewijzigd. Uiteindelijk kreeg het de naam Mosaïque.

Topic

Mosaïque heeft kleur en sprankelt

15


Het laatste afscheid vorm en inhoud geven op de manier die recht doet aan het leven van de overledene, dat past bij hen die achterblijven en waar alle betrokkenen met een tevreden gevoel op zullen terugkijken.

Zodat de herinnering blijft bestaan.

Tiny School Ceremonieleider bij afscheid Augustinusweg 24 5858 ED Siebengewald Tel: 06-36097711 www.tinyschool.nl Meer dan 10 jaar ervaring, maar altijd met een frisse blik.

TERRASOVERKAPPINGEN

leren zwemmen in 10 weken! WINDSCHERMEN

CARPORTS

max. 9 kinderen per groep. Locatie: Binnenbad Klein Canada Afferden ,30° maandag en vrijdag 16-18 uur Voor wie: leeftijd vanaf ± 4,5 jaar Info: 06-28978450

SCHUIFWANDEN van GLAS

Inschrijven: www.zwemschooldevin.nl Uw voordelen:

KLINKHAMER OVERKAPPINGEN Showroom: Industrieweg 21 Groesbeek Tel. 024-397 29 60

www.klinkhameroverkappingen.nl

vast bedrag(termijnbetaling mogelijk) geen extra kosten voor meer diploma's 90% slagingskans

Wij lessen met het drijfpakje.

Locatie: Groene heuvels Ewijk

Locatie: Winkelsteegh Nijmegen


• Presentatie

“Klanten tevreden houden, daar draait het om!” In 1966 begon Martin van de Ven in een schuur achter zijn huis een autobedrijfje met als specialisatie Opel en Volkswagen. Al snel bleek de ruimte te beperkt en liet hij in 1969 aan de Kerkstraat een nieuw pand bouwen. Ook nam hij voor het eerst personeel aan. In 1996 kwam Marcel zijn vader assisteren en sinds 2000 is hij de trotse eigenaar. Samen met zijn vrouw Wendy runt hij het bedrijf. Het oude pand was toe aan een flinke opknapbeurt. In 2009 is er besloten op dezelfde locatie een nieuw pand te bouwen, dat in 2010 geopend is. Ik sprak met dit enthousiaste ondernemersstel.

Goed, degelijk en betrouwbaar Autobedrijf van de Ven is een transparant en kwalitatief hoogwaardig bedrijf. “Wij hebben geen geheimen voor onze k ­ lanten. Zo staat de deur van onze werkplaats a ­ ltijd open”, vertelt Marcel. “Klanten ­kunnen zien wat er gebeurt, we houden ze niet achter de balie. De klant voelt zich hier welkom en die beleving is cruciaal”. Het autobedrijf heeft al jaren een grote vaste klantenkring. “We zijn altijd open en ­ eerlijk over aankomende ­ reparaties en ­ mogelijke kosten. Dat vinden we belangrijk en we merken dat het loont: ­ de werkplaats is altijd goed gevuld. We ­prijzen ons g ­ elukkig zoals het nu draait. We ­ hebben een fi ­jne klantenkring en we weten ons omringd door goed en ­enthousiast ­personeel, dat net als wij, gaat voor het beste resultaat”, aldus Wendy. “We hebben ons nooit laten leiden door targets en nooit de behoefte gehad te stunten met prijzen. Gewoon goed, degelijk en betrouwbaar met de juiste service, daar staan wij voor!” Eigen app Marcel vertelt verder, “Wij zijn uiteraard op

de hoogte van de laatste o ­ ntwikkelingen in de autowereld. Stilstand is achteruit-

VAG groep “Auto’s uit de VAG-groep (VW, Audi, Skoda en Seat) is onze s­pecialisatie. ­Natuurlijk kan men bij ons ook ­terecht met andere merken. We hebben gemiddeld 40 occasions uit de VAG­ groep staan en leveren ook nieuwe auto’s.” Bovendien adviseert Auto­ ­ bedrijf van de Ven haar klanten in ­alles wat met mobiliteit te maken heeft. Denk hierbij aan autoverzekeringen, mobili­ teitsgarantie, ­onderhouds­contracten en de diverse leasevormen. Mede hierdoor en door de bouw van het nieuwe pand heeft ook de zakelijke klant de laatste jaren de weg naar autobedrijf van de Ven gevonden. “De lijnen zijn kort en we proberen onze klanten ­altijd mobiel te houden”.

gang toch? Daarom zijn we alert en doen we er alles aan om een modern autobedrijf te blijven. Meedenken, ontzorgen, kijken

naar de toekomst en daarop inspringen, dat is ons doel”. Autobedrijf van de Ven heeft bijvoorbeeld een eigen app ontwikkeld. “Een app die U kunt koppelen aan het kenteken van uw eigen auto. Er brandt een lampje op mijn dashboard, wat moet ik doen? Wanneer moet mijn auto gekeurd worden ? Wanneer heeft mijn auto een onderhoudsbeurt nodig ? Zomaar wat vragen die U met de nieuwe app beantwoord krijgt. En vervolgens kunt U via de app een afspraak met ons maken”. Marcel: “Ik zeg wel eens tegen nieuwe klanten; een klant een eerste keer een auto verkopen is niet zo moeilijk, ze een tweede keer terug laten komen daarentegen, is veel moeilijker. Klanten tevreden houden, daar draait het om!” Autobedrijf van de Ven Kerkstraat 24 5854 AK BERGEN Tel.: (0485) 341585 info@autobedrijfvandeven.nl www.autobedrijfvandeven.nl


• Zacht voor kleuren hard voor vlekken

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Piet Reintjes (met dank aan Jacques Jacobs).

18

Ik ben zo blij dat ik dit heb: aanleg voor schilderen; het is bijna verslavend.

Afscheid na alle hoeken van het onderwijs te hebben gezien BERGEN - Jacques Jacobs heeft met zijn boek ‘zacht voor kleuren hard voor vlekken’ een mooie punt proberen te zetten achter zijn 60-jarige ervaring in en met onderwijs. Dat is hem zeker gelukt. In het boek beschrijft hij met een serieuze glimlach hoe het basisonderwijs was, hoe het nu is en waar

zaam als schoolleider, adviseur, opleider van schoolleiders en inspecteur. Al dertig jaar schrijft hij columns over het onderwijs en sinds 1998 maakt hij deel uit van de redactie van het vakblad Basisschoolmanagement. Ook in andere tijdschriften waren regelmatig publicaties van zijn hand te lezen.

het naartoe gaat. “In 1954 stapt hij als kleuter de school ­binnen, om er in 2015 als inspecteur van het onderwijs weer uit te stappen”, is te ­lezen op de achterzijde van de boekomslag, waarvan de afbeelding op de voorzijde ­overigens door Jacques zelf is geschilderd.

“Leerkracht zijn is het mooiste dat er is. De kans hebben om kennis en vaardigheden over te dragen. De dynamiek beleven van een gezonde klas. Het feit dat het ergens om gaat”, aldus Jacobs. Hij was in het ­ primair onderwijs onder meer werk-

Jacques Jacobs werd in 1950 geboren in buurtschap de Bisselt, gemeente Mook en Middelaar. Niet ver van de Mookerheide in Noord-Limburg. Hij groeide op in een ­gezin waarvan de ouders de kans om te studeren, die ze zelf nooit hadden gehad, wél aan hun beide kinderen wilden


ben, en die visie steeds te blijven ­vertalen naar de dagelijkse praktijk. Cito toets Jacobs is voorstander van de Cito-eindtoets en vindt het jammer dat deze toets nu wordt gemaakt terwijl het advies voor het voortgezet onderwijs feitelijk al is ­bepaald. Via een Eindtoets zijn prestaties van scho-

Dinsdag 9 juni jongstleden heeft Jacques Jacobs zijn laatste schoolbezoek als inspecteur afgelegd. Bij basisschool Sint Jozef in zijn woonplaats Nieuw Bergen. Het werd een aangename afsluiting. Schrijven over het onderwijs zal hij zeker blijven doen. Van zijn tweede ­ professie, kunstschilder, gaat hij nog meer werk ­ maken. De afgelopen jaren zijn er uit zijn handen al prachtige creaties op linnen verschenen. Enkele ervan zijn opgenomen in dit nieuwe, prettig lezend boek dat sinds deze week verkrijgbaar is bij de boek­ handel en via www.jacquesjacobs. nl. De opbrengst komt ten goede aan de ­behandeling van Parkinson.

Iedereen moet zijn talenten kunnen waarmaken en toepassen.

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Het Leitmotiv van Jacques is: Iedereen moet zijn talenten kunnen waarmaken en toepassen. Als inspecteur in de klas observeerde hij niet zo zeer de docent als wel de reacties van de leerlingen. De kinderen zijn volgens hem een spiegel van de leerkracht. Goed opgeleide mensen worden steeds belangrijker om welvaart en welzijn te ­behouden. Daarom is het essentieel om een heldere visie op goed onderwijs te heb-

len goed te vergelijken. Soms blijkt dat leerlingen van de ene school wel tot anderhalf jaar meer kennis en vaardigheden hebben opgedaan in dezelfde periode, dan die van een vergelijkbare school. “De school doet er erg toe, veel meer dan ouders denken”, zegt Jacobs. Maar te veel aandacht voor het toetsen van de basisvaardigheden moet worden vermeden, volgens hem. Het gaat namelijk z­ eker ook om de brede vorming van leerlingen.

Topic

­bieden. Al vroeg op de basisschool raakte ­ Jacques gefascineerd door het vak ­docent. Deze fascinatie bleek bepalend voor een belangrijk deel van zijn leven. Eerst werkte hij als leerkracht in Breede­ weg, gemeente Groesbeek. Daarna als schoolleider van 1985 tot 1998 op basisschool de Wingerd te Nijmegen. In die tijd werkte hij ook als kern­docent voor de opleiding van school­leiders. Hierna was hij enkele jaren als onderwijsadviseur verbonden aan de hogeschool van Arnhem en N ­ ijmegen. Vanaf 2002 tot aan zijn pensioen in juni dit jaar was Jacques Jacobs als inspecteur onderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede verantwoordelijk voor het toezicht op het primair onderwijs in het gebied van Molenhoek tot Belfeld en op enkele scholen in het Land van Cuijk.

19


GENNEP. Het is november verleden jaar als Frans Elemans van de gelijknamige Groenteen Fruitzaak zijn Vers-collega’s in Hartje Gennep bij elkaar roept en de idee oppert om verder gezamenlijk op te trekken om zo nog meer dan ze al deden hun verser dan vers producten onder de aandacht te brengen. En niet alleen om daarbij het vers karakter extra te benadrukken,

neen ook de “specialties’ waar ieder zo op zijn eigen manier sterk in is. Begin februari “gaat de kogel door de kerk” en zijn Arts bakkers van Hier, Bloemisterij Lucassen, Frans Elemans Groente en Fruit, Slagerij Frank Verheijen en Visspecialist Gerrit en Willeke Koelewijn het eens en wordt om te beginnen een zegelspaaractie in de steigers gezet.

Vanaf begin april krijgt u bij deze ondernemers per besteding van vijf euro een zegel. Met dertig zegeltjes is uw kaart vol en krijgt u bij een van de deelnemers een contante korting van € 1,50. Extra interessant is het om tijdens de vrijdagse koopavond uw inkopen te doen, want dan krijgt u bij alle deelnemers zelfs dubbele zegels. En dan is zo’n kaart al snel vol!

tal specialiteiten in huis die het waard zijn hier uw inkopen te doen. In willekeurige volgorde zomaar wat voorbeelden. Wat te denken van de verser dan verse maaltijdsalades van Groente & Fruit Frans Elemans die soms klaar gemaakt worden waar u bij staat. Of de ook dagverse complete maaltijden van slagerij Frank Verheijen en niet te vergeten het tot ver buiten de grenzen van Noord-Limburg overbekende assortiment Limburgse vlaaien van Arts bakkers van Hier.

Gezond U weet dat gezond leven begint bij gezond eten en de basis van gezond eten verse producten zijn. In Hartje Gennep vindt u binnen een straal van nog geen honderd meter op dit gebied een nagenoeg compleet aanbod. En onder aanbod verstaan we dan ook aanbod in de ruimste zin van het woord. De bovengenoemde zaken hebben ieder op zijn gebied een aan-

En dan vergeten we bijna het complete assortiment verse vis van Visspecialist Koelewijn die dagelijks uit zijn woonplaats Spakenburg de vis zo van de veiling mee naar de winkel neemt. Wilt u het nog verser?


Helemaal genieten wordt het natuurlijk als u eens om de zoveel tijd bij het afrekenen kunt zeggen: “leuk voor die prijs maar ik heb ook nog een volle spaarkaart”. Scheelt zomaar € 1,50. Mooi mee genomen toch! Daarom, Hartje Gennep is beslist de moeite waard. Bloemen Bij bloemisterij Lucassen misschien? Eigenaar Peter Lucassen zelf is wekelijks drie maal – in alle vroegte wel te verstaan – op de bloemenveiling te vinden en staat zo garant voor bloemen die echt lang blijven “staan” en u navenant van kunt genieten.

Veel groente en fruit eten verkle int het risico op harten vaatziekten en sommige soo rten kanker. Vezels uit groente en fruit zorgen ook voo r een goede darmwerking en spijsvertering. Dat laatste geldt ook voor brood. Bovendien helpt brood je ook om op gewicht te blijven. De combinatie van deze drie zorgt voor een goede ma agvulling waardoor je een verzadigd gevoel hebt en minder snel zwicht voor calorierijke extra’s. Niets nieuws onder de zon als we hier vertellen dat ook vis goed is voor de gezondheid . Visvetzuren zijn goed voor hart en bloedvaten. Daaro m is het advies 2 keer per week vis te eten, waarvan mi nimaal 1 keer vette vis, zoals makreel of zalm. En vlees dan? Vlees is uitsteken de eiwitrijke & gezonde voeding. Hoe minder vleesvet, des te meer spierweefsel; en hoe meer spieren, des te me er eiwitten. Aanbevolen: kipfilet, biefstuk en varkenshaas. Gezond eten vormt samen me t voldoende bewegen de basis voor een gezond gewich t en lichaam. En als dat allemaal op orde is ben je sch athemeltje rijk, toch! En dan mag je jezelf best eens een keer verwennen met… in dit geval een bloemetje van bloemisterij Lucassen!

Met dank aan Printmarkt.eu


Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Knallende koffers Binnenkort ga je misschien met het vliegtuig op vakantie. En daar sta je dan in een bloedheet vakantieland aan de bagageband op het vliegveld. De meeste koffers zijn blauw of zwart en ze lijken allemaal zo verdraaid veel op elkaar. Een goede manier om snel je koffer eruit te pikken is om er een aan te schaffen die eruit knalt. Hier enkele koffers die je waarschijnlijk niet veel zal tegenkomen. Je kunt voor zo’n 5 euro via internet (www.thecheeky.com) stickers kopen om je koffer opvallend te pimpen. Met jouw slangenkoffer zal niemand aan de haal gaan, met zo’n dollarkoffer misschien wel. Via www.suitsuit. com kun je ook speciale hoezen kopen om je koffer te beschermen en hem op te laten vallen.

Baby-kangoeroes

Topic

Chris Barns zette in 2005 in Australië een opvangcentrum op voor babykangoeroes. Op die manier ving hij jonge kangoeroetjes op die alleen achterbleven omdat bijvoorbeeld de moeder was doodgereden door een truck. Om het natuurlijke buidel van de moederkangoeroe na te bootsen gebruikte hij katoenen zakken. Kangoeroes willen ook af en toe in de buitenlucht en daarom hangt hij ze af en toe aan het hek.

22

Voorbijrijdende automobilisten probeert hij op die manier te porren voor een financiële bijdrage. Op die manier komt er naast kangoeroes ook wat extra geld in de buidel.

Venus Venus is een kat met een bijzonder snoetje. Ze heeft niet alleen twee verschillende kleuren ogen (net als David Bowie), maar de

Stone-art

snuit is precies in het midden in twee kleuren gesplitst: zwart en rood. Niet voor niets heeft Venus op haar facebook pagina maar liefst meer dan 175.000 fans.

Als je op het strand mooie platte stenen tegenkomt, zogeheten pebble-stenen, neem ze dan mee. Je kunt ze mooi beschilderen met acrylverf, maar het gaat ook met viltstiften.

Frisse aardbeien-shake Maak eens een lekkere aardbeien-yoghurt shake. Het recept is eenvoudig: Doe ongeveer 200 gram aardbeien (zonder kroontjes) in de blender, doe er 100 ml melk en 150 yoghurt bij. Dan 1 zakje vanillesuiker en een scheutje citroensap. Na ongeveer 2 minuten heb je een heerlijke milkshake met vers fruit zonder ijs. Doe de shake in een mooi hoog glas met een rietje. Je kunt natuurlijk ook ander fruit gebruiken, zoals banaan of mango. Smullen maar!


• Topic actueel

Ik zie je Kindercoaching

Kinderen kennen zichzelf het beste, ik help ze zichzelf te helpen om zo weer in hun eigen kracht te komen. Bij erg jonge kinderen werk ik voornamelijk via de ouders. Ik bespreek met ze de hulpvraag en begeleid ze hierin, samen gaan we hier naar kijken. Sowieso kan coachen niet

zonder de ouders, er is dus veel contact. We doen het samen! Ik zie je graag in mijn praktijk “IK ZIE JE”, waar een kind gezien wordt, Kasteellaan 5 Well Tel. 06 10245863 www.ikziejekindercoaching.nl

70 jaar JongNL Gennep Jong Nederland Gennep bestaat dit jaar 70 jaar, reden voor een feestje. Op zaterdag 6 juni hebben we dit jubileum gevierd met alle leiding en leden. We zijn die dag met 137 personen naar het park Irrland geweest. De weergoden waren ons gunstig gestemd, dus we mochten genieten van een heerlijk zonnetje. De kinderen hebben zich goed vermaakt in o.a. het geweldige maïsbad, de enorme springkussens en verschillende beekjes. Tijdens de lunch kon iedereen zijn tan-

den zetten in een typisch JongNL Gennep lunch, het welbekende broodje knak en een lekkere appel. Rond 15.00 was tijd om het park helaas weer te verlaten. In Gennep bij de blokhut verwachtte de kinderen nog een leuke verrassing, want iedereen mocht een ballon oplaten om kans te maken op een leuke prijs, die nog niet bekend is. De dag was toen voor alle kinderen ten einde, maar voor de leiding volgde er nog een programma, zoals de onthulling van de nieuwe website en een overheerlijke workshop outdoorcooking, waarbij we

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

“Als kindercoach begeleid ik kinderen van 0-18 jaar in dat wat ze nodig hebben. Samen gaan we aan de slag, op een avontuur. Ik kijk naar de mogelijkheden, de kwaliteiten van het kind, dus niet naar wat er “mis” is. Hierbij maak ik gebruik van gesprekstechnieken, spelvormen (binnen of buiten) en creatieve middelen, die afgestemd zijn op de leeftijd. Het geweldige van kinderen coachen is dat het vaak snel

resultaat heeft. Dat maakt een coachingstraject vaak kortdurend en het is laagdrempelig. Kinderen komen samen met hun ouders bij mij thuis, Dat voelt snel vertrouwd en is ook prettig voor de ouders. “Ik begeleid o.a. kinderen die gepest worden, begeleid ze bij rouwverwerking, bij scheiding van ouders, wanneer ze moeite hebben om vriendjes te maken, kinderen die (hoog) gevoelig zijn, last hebben van (faal) angst en weinig zelfvertrouwen hebben. De kindercoach is er als ouders en kind het even niet meer weten.

Topic

Loes Dorssers heeft meer dan 20 jaar ervaring als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, als pedagogisch coach en Video interactie begeleider. Haar droom: ‘ooit een eigen praktijk te starten, om zo kinderen individueel te kunnen begeleiden of in kleine groepjes, is uitgekomen! Onlangs startte ze haar eigen kindercoaching praktijk.

23 samen ons avondmaal hebben verzorgd. Tevens heeft de leiding hun nieuwe T-shirt en vest ontvangen. ‘Ik ben enorm trots en blij op onze vereniging, dat deze dag zo goed verlopen is en ik hoop dat er zo nog vele jaren zullen volgen voor onze mooie club!’, aldus Anja Derks, onze voorzitter. Wij willen alle kinderen en leiding bedanken voor de mooie dag, maar dit alles had natuurlijk niet plaats kunnen vinden zonder hulp van onze sponsoren, dus B.R.A.V.O.!


• Smaakparels

Smaakparels

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Smaakparels is een initiatief van Food, en agri-onder­ nemers in de Top van Limburg.

24

Een 30-tal bedrijven uit de gemeente Bergen, gemeente Gennep en gemeente Mook- en Middelaar die allemaal 'iets doen met streek­ producten' hebben zich al aangesloten bij Smaakparels. Ze zijn zeer divers, van restaurant tot ­agrariër en van boerderij­winkel tot minicamping. Maar een ding ­hebben zij gemeen: zij willen graag samenwerken en de d ­ euren voor u als b ­ ezoeker openstellen. Ze ontwikkelen ­samen ­arrangementen en doen mee aan publieksactiviteiten in de regio. 'Het Smaakparelsnoer' Voor de toerist is Smaakparels een lekkere kennismaking met dit prachtige gebied met bijzondere natuur. De bedrijven zijn trots op hun ambachtelijke product en dat willen ze graag uitdragen; natuurlijk ook voor bewoners van de eigen streek. Wat ons betreft noemen we deze bedrijven die aan, of dicht in de buurt van de N271 liggen, voortaan het 'Smaakparelsnoer'. Smaakbeleving U kunt op bezoek bij Smaakparels om meer te weten te ­komen over hun bedrijf, hun product voelen, ruiken en p ­ roeven, een arrangement boeken of een Smaakparelroute fietsen. Elke dag zijn er bedrijven open; in de agenda op de site: www. smaakparels.nl ziet u welke dat zijn en aan welke activiteit u kunt deelnemen. Stichting Top van Limburg Om het initiatief Smaakparels duurzaam op de kaart te ­zetten is de Stichting 'Top van Limburg' opgericht in o ­ ktober 2014. Smaakparels werkt actief samen met de toeristische ­organisaties Leisure Port en Regiomarketing Gelderland. In de opstartfase is Smaakparels ondersteund door de Regio­visie van de drie gemeenten in de Top van Limburg, Mook/middelaar, Gennep en Bergen en ontving een startsubsidie van de Provincie Limburg. Stichting Landwaard was kwartiermaker Ook Ondernemend Limburg, Dichterbij, Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, ROC de Leijgraaf en Teunesen zand en grint hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het concept Smaakparels. In de komende edities van Topic zullen telkens een aantal ‘Smaakparels’ zich uitgebreider aan u presenteren.

Uit in de top van limburg!

www.smaakparels.nl


tie c a r me

Last

zo e t u min

m a a r k a d cm x 98 ing 8 7 aam zonwer r k a n D buite incl. otstuk o en g

t e k pak ,-

599 € n Va

Voor

, 9 9 €3 btw incl.

OP =

Actievoorwaarden zie: www.fakro.nl

! E I T C A

OP


Het adres voor: - Zonneschermen - Screens - Markiezen - Terrasschermen

- Serre zonwering - Rolluiken (Heroal) - Uitvalschermen - Knikarmschermen

Tel.: 024 - 3974083 Mies 3, 6562 LZ Groesbeek E-mail: info@rutolux-zonwering.nl www.rutolux.nl Homemotion dealer van

PARKET REINIGEN Niet schuren maar professioneel diepte reinigen! Een krachtige schrobzuigmachine voor een nieuw niveau van schoonmaken.

TOPCAMERA: NIKON Coolpix S9900 van € 379,- NU VOOR € 299,-

JUBILEUM

pasfoto’s AC TIE: 4 slechts € voor 7,50

FOTO - VIDEO SPECIAALZAAK

JOHAN SMITS

VIDEO SPECIAALZAAK

HAN SMITS

Spoorstraat 108 Gennep Tel. 0485 - 51 68 26

Spoorstraat 108 Gennep Tel. 0485 - 51 68 26


• Topic actueel

Grenslandmannenkoor zingt Russische Endermologie behandeling mis Siebengewald

Johan Smits viert feest Foto Johan Smits, de foto speciaalzaak in het hartje van Gennep viert feest! In de vorige Topic schreven we al dat hij ruim 30 jaar in Gennep gevestigd is. Nu is het zover! In juli zit Johan Smits precies 30 jaar in Gennep. Dat moet gevierd worden. Geen grote receptie of open huis, nee Johan viert het graag samen met zijn klanten, hij trakteert. T/m 11 juli rekent hij slechts

€ 7,50 voor het maken van 4 pasfoto’s. Daarnaast heeft hij een superscherpe camera aanbieding. Johan geeft de topcamera de NIKON Coolpix S9900 voor € 80,- goedkoper weg. Normaal komt deze camera, die onlangs als beste uit de best kwam bij de consumentenbond, op € 379,- maar bij Smits betaalt u nu slechts € 299,- Een echte knalaanbieding! Uiteraard zijn er in de winkel altijd scherp aanbiedingen te vinden wanneer u op zoek bent naar andere modellen. Loop gerust eens binnen in de winkel op Spoorstraat 108 te Gennep, de openingstijden maandag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur tel: (0485) 516826 of kijk op www.fotojohansmits.nl

Op dit moment is Endermologie de meest succesvolle behandeling van met name Cellulite (de sinaasappelhuid)! Het is een natuurlijke behandeling waarbij een apparaat gebruikt wordt dat de huid omhoog zuigt en op- en afrolt. Hierdoor wordt de circulatie hersteld waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingstoffen de cel beter kunnen bereiken. Huid en onderhuid krijgen een gezonde structuur, gaan er beter en gladder uitzien en voelen zachter aan. Wat gebeurt er nu precies: Onder invloed van hormonen (oestrogenen) worden vetcellen geactiveerd om reserves op te slaan. Erfelijke factoren, tezamen met weinig beweging, obstipatie, stress, slechte eetgewoonten, roken, teveel alcohol en bepaalde medicijnen, zorgen ervoor dat vetcellen in volume toenemen. Door deze volumetoename, wordt de bloedtoevoer in de bindweefselstrengetjes, die tussen de vetcellen doorlopen, dichtgedrukt. Met als gevolg een ernstig verstoorde stofwisseling van deze cellen. Afvalstoffen kunnen niet meer weg en de cellen worden groter, wat te zien is als bobbeltjes onder de huidoppervlakte. De afgeknelde bindweefselstrengetjes, verankerd aan de opperhuid, gaan schrompelen en trekken daardoor ‘putjes’ in de huid. Samen vormen ze het beeld van de gevreesde cellulite. Benodigde behandelingen: Praktijkervaring leert dat, over het algemeen, na 6 tot 10 behandelingen resultaat is te zien. Het aantal benodigde behandelingen is sterk afhankelijk van de mate waarin men last heeft en de doelstelling die men zichzelf stelt. Je begint met twee behandelingen per week. Hoe lang het resultaat blijft is sterk afhankelijk van de leefstijl. Maar ook de persoonlijke hormoonhuishouding speelt een belangrijke rol. Het resultaat kan dus duren van enkele maanden tot meerdere jaren. Wanneer het gewenste resultaat is bereikt, wordt vaak aangeraden om één maal per kwartaal een onderhoudsbehandeling te ondergaan om het bereikte resultaat te onderhouden. Meer info en/of behandeling: Lavande huidverzorging, Rietdekkerstraat 6, Well Tel. (0478) 502604 www.lavande.nu

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Ook de Russische mis staat op hun repertoire. Zij en hun dirigent Paul Verheyen repeteren wekelijks op Maandagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur in Cafe Rest. Marcel Wahlen in Siebengewald. Op

zondag 2 augustus aanstaande zingen de mannen samen met het mannenkoor Kolping 1890 uit Goch de Russische mis. Deze begint om 11.00 uur in de kerk van Siebengewald, naast de Russische liederen zingen de mannen na afloop nog enkele wereldse liederen. U bent uiteraard van harte welkom. Ook wanneer u geïnteresseerd bent in zang en graag in het mannenkoor wilt zingen, van muziek, en gezelligheid houdt, bent u elke maandag van harte welkom! Kijk op www.grenslandmannenkoor.nl of Mail naar math@loonen.info

Topic

Het Grenslandmannenkoor uit Siebengewald is opgericht op 25 Oktober 1982. De momenteel 30 tellende leden komen uit Siebengewald, Afferden, Bergen, Well en Gennep. Het Repertoire bestaat uit 80 wereldliederen zoals populaire Nederlandse, Duitse, Engelse liederen.

27


• Culinair

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Heerlijk variëren met Frambozen In het bos en langs de bosrand vind je ze vanaf eind juni verstopt aan prikkelige heesters. Een lekkere vondst tijdens het wandelen, niet te verwarren met een onrijpe braam die ook rood is en zo zuur dat je gezicht ervan vertrekt. Rijp, zijn frambozen zoet en fris tegelijk. O-zo gezond bovendien; barstensvol vitamine C en anti-oxidanten. En naar verluidt libido verhogend. Ha! Als je frambozen aanschaft, let er dan op dat ze heel zijn, goed ruiken en eet ze zo snel mogelijk op. Bewaren doe je ze het best op een bord in de groentela, hooguit een dag of twee. Of vries ze in; leg ze zij-aan-zij op bakpapier in de vriezer en mik ze later stijfbevroren in een bakje. Hier enkele heer28

lijk frambozen recepten.

Frambozen plukken: Wie wil er nu niet plukken van dit heerlijke fruit! Frambozen kunt u plukken van juni tot en met oktober. Pluk frambozen wanneer ze mooi rozerood van kleur zijn. Indien u weerstand voelt met plukken, kunt u ze beter nog 1 dag laten hangen. Knijp niet te hard in de framboos, dan beschadigd de framboos. Met dank aan: Ooijs Moois en ELLE eten

Frambozendessert met Bastognekruimels 6 personen Ingrediënten: 300 gr. Frambozen, 1 liter Hangop, 12 st. Bastognekoeken, 200 ml Frambozenjam. Verkruimel de Bastognekoeken en verdeel de helft van de kruimels over 6 ruime glazen. Doe hierop een schepje frambozenjam en voeg verse frambozen toe. Verdeel dan ook de helft van de hangop over de glazen en herhaal bovenstaande. Bewaar wat kruimels voor de garnering. Voor de garnering: strooi de laatste kruimels over de glazen en verdeel de laatste frambozen. Dien eventueel met verse slagroom op. Dit dessert kan ruim van tevoren klaar gemaakt worden, de Bastognekruimels zullen dan minder krokant zijn.

Hoe bewaar ik frambozen? U kunt frambozen het beste ongewassen op een koele plaats bewaren, zoals in de koelkast. Uitgespreid op een bord zijn ze daar 1 tot 2 dagen houdbaar. U kunt ze ook prima invriezen. Wilt u frambozen invriezen, leg ze dan (niet boven op elkaar!) op een vel bakpapier, laat ze invriezen. Verpak ze daarna in een goed gesloten plastic bakje. In de diepvries (bij – 18 C) kunnen de frambozen tot 12 maanden bewaard worden.

Waar let ik op bij het schoonmaken en bereiden ? Het is niet noodzakelijk om frambozen voor consumptie te wassen. De beschadiging aan de vrucht is bij het wassen groot. Verwijder eventueel aanwezige blaadjes of steeltjes.


Frambozenjam Ingrediënten: 1 kilo Frambozen, 1 kilo ­Geleisuiker, 50 ml Citroensap.

Schep de jam direct na het koken in de jampotten. De jampotten vullen tot aan de rand, deksel er op draaien en 5 minuten op de kop zetten (zo kan de hete lucht de jampot vacuüm zuigen; dit is voor houdbaarheid) en dan rechtop af laten koelen.

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Ondertussen zorgen voor 5 schone jampotten hebt; eventueel uitkoken in een pan met water of in de vaatwasser. Potten ­laten uitlekken op een schone doek.

Topic

Doe het fruit samen met de geleisuiker en het citroensap in een ruime pan. A ­ lles goed doorroeren en langzaam aan de kook brengen. Laat alles ongeveer 15 m ­ inuten zachtjes door pruttelen.

29

Frambozenwetenswaardigheden! • Frambozen zijn in de winkel, de groenteman verkrijgbaar, of ga ze zelf plukken in de pluktuin van de Ooijpolder! www.ooijsmoois.nl

Frambozen taart 8-10 personen Ingrediënten: 125 gr. Boter, 150 gr. Bloem, 125 gr. Suiker, 2 zakjes vanillesuiker, Zout, 3 eieren, 5 el. Melk, 500 gr. verse frambozen, 250 gr. volle kwark, 250 gr. mascarpone, 2 el. Citroensap • Oven voor verwarmen (gas stand 2/elektrisch 175/hetelucht 150). • Vet springvorm (doorsnede 24 cm) in. Klop 125 gr. Boter, 125 gr. suiker, 1 zakje vanillesuiker en snufje zout romig. Klop de eieren er een voor een doorheen. Meng 150 gr. bloem met het bak­poeder en klop het afwisselend met de melk door het beslag. Bestrijk het beslag inde vorm. Bak de bodem circa 15 minuten en laat bodem in de springvorm afkoelen. • Maak de frambozen schoon. • Roer de kwark, de mascarpone en het citroensap, 4 el. Suiker 1 zakje vanillesuiker door elkaar. Strijk dit taartmengsel over de taartbodem en verdeel de frambozen er over. Zet de taart circa 30 minuten in de koelkast.

• Frambozen zijn super gezond. In frambozen zitten geneeskrachtige stoffen die nooit eerder in een ander voedingsmiddel gevonden zijn. Naast geneeskrachtige stof bevatten frambozen tien keer meer anti-oxidanten dan tomaten. • Frambozenblad zorgt voor sterkere baarmoederspieren tijdens de zwangerschap, dat vrouwen niet zo gauw misselijk worden, dat weeën minder pijnlijk verlopen en dat er niet zoveel bloed vloeit tijdens de bevalling. • De Framboos heet officieel Rubus idaeus en behoort tot de rozenfamilie en is een zusje van de braam. Oorspronkelijk komt deze vrucht uit Oost Azië. Er bestaan zomer- en herfstframbozen •  Een framboos kan zichzelf bestuiven, maar meestal ­zorgen de hommels en de bijen voor de bestuiving.


EXPOSITIE

te

n

G al

er

ie

G ru

ne

w al

d

9 JULI  4 OKTOBER 2015

G ar

TUIN & GALERIE ZIJN GEOPEND OP ZONDAG VAN 12.00  17.00 UUR EN OP AFSPRAAK

Garten Galerie Grunewald Kranenburgerstrasse 215 | 47574 Kessel Grunewald | 0031 (0)6 2250 1133 | info@galeriegrunewald.de | www.galeriegrunewald.de

Wij drukken alle kleuren...

én groen! DMprintmedia drukt al uw mailings, folders en huisstijlmaterialen in een uitstekende kwaliteit. En dat is niet alles. Naast drukken bekommeren wij ons ook om vormgeving, lay-out, planning en voorraad. Wij denken graag met u mee over al uw reclame-ideeën. Hierdoor verminderen wij uw zorg om drukwerk.

Ambachtsweg 3, 6581 AX Malden (024) 358 30 94 info@DMprintmedia.nl www.DMprintmedia.nl


• Maaspark Well Tekst: Remi van Bergen

tekst: Remi van Bergen, foto’s: Hans vd Beele, gemeente Bergen

Topic

De gemeente Bergen bruist! Het centrum van Nieuw Bergen is onlangs totaal vernieuwd waardoor het nu goed vertoeven is in Mosaïque, de naam van het nieuwe winkelcentrum. Beleven, shoppen, ontmoeten en genieten, dat kan in Mosaïque. Het hele Mosaïque-plan maakt deel uit van het gemeentelijk beleid, waarbij de speerpunten liggen bij recreatie en toerisme. Bergen onderneemt met de natuur! Het volgende project dat eraan zit te komen is Maaspark Well. Daar wil ik meer over weten; ik spreek erover met wethouder Ben Buiting. Maaspark Well “Wij hebben jaren geleden ons beleid bepaald, en de grote stappen hierin zijn Mosaïque, bezoekerscentrum Nationaal Park de Maasduinen en ook Maaspark Well”, aldus wethouder Buiting. De kleinere stappen, maar daarom niet minder belangrijk, zijn de realisatie van het speelbos, het verbeteren van het toeristisch wandel- en fietsnetwerk en het project Heukelomse beek. Maar jij wilde graag meer weten over het Maaspark Well. We zijn al in 2014 met de uitvoering begonnen. Voor het totale project hebben we 10 jaar uitgetrokken, maar weten eigenlijk al dat het langer gaat duren. De totale oppervlakte is 600 hectare en aan ons, samen met verschillende partijen, de taak dit gebied om te vormen tot een unieke locatie voor waterrecreatie en als uitvalsbasis voor recreatie in en om het Nationaal Park de Maasduinen. Wat gaat er gebeuren? We zijn begonnen met de afgraving van de eerste hoogwatergeul. Deze geul zorgt straks voor een veilige afvoer van hoogwater in de Maas. Momenteel wordt hier nog hard aan gewerkt. Daarnaast ontstaat er ruimte voor nieuwe natuur; voor de dassen maken we een nieuw fourageer-

gebied. Binnenkort beginnen we met het verder graven van de geul in de buurt van de huidige voorhaven. Er ontstaat een veel grotere waterplas! Daardoor komen er tal van recreatiemogelijkheden bij. Maaspark Well moet uniek worden, uitnodigen om er te recreëren. Door deze uitbreiding in de recreatie zal het recreatieseizoen ook worden verlengd. Ja, dat levert voor de ondernemers meer op en schept arbeidsplaatsen. Maaspark Well moet uitgroeien naar een merk! Dat gaat ook zeker lukken. Op de volgende pagina’s kunt u uitgebreid lezen wat er allemaal gaat gebeuren. De rol van de gemeente De gemeente streeft ernaar om te blijven ontwikkelen volgens een visie. Samen met inwoners en ondernemers. Dat kan alleen als men in gesprek blijft met elkaar. Het moet van twee kanten komen. “Wij luisteren graag naar ondernemers. Maak bespreekbaar wat je plannen en ideeën zijn. Als we die niet kennen, kunnen we ook niet meedenken of faciliteren waar het nodig is. Er liggen straks veel kansen in, op, of bij Maaspark Well. Benut die kansen. We nodigen elke ondernemer uit die zijn/haar droom wil laten uitkomen”, meldt Buiting.

Cijfers Er is goed gerekend aan Maaspark Well. Als alles mee zit zal het straks een zeer prestigieus en succesvol project worden, waarbij de gemeentelijk opbrengst volledig in hetzelfde gebied wordt geïnvesteerd. Enkele kengetallen: • De delfstofwinning bedraagt 16 miljoen m3. • Afdracht aan de gemeente Bergen bedraagt € 8,4 miljoen euro. • Duur van de graafwerkzaamheden: 15 jaar. • Kosten voor archeologieonderzoek circa € 8-10 miljoen euro. • Het totale ontwikkelingsgebied bedraagt 600 hectare. De gemeente Bergen verwacht dat de jaarlijkse directe en indirecte bestedingen ca. € 5,7 miljoen en € 7,8 miljoen zullen bedragen. De structurele werkgelegenheid zal liggen op ca. 70 tot 100 FTE. Mocht het Maaspark erg goed floreren zullen deze bestedingen en de werkgelegenheid hier al snel een veelvoud worden van bovenstaande cijfers.

Ben Buiting

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Samen gemeente Bergen op de kaart zetten!

31


• Maaspark Well

Maaspark Well in vogelvlucht Maaspark Well in vogelvlucht Maaspark Well in vogelvlucht

Het plan Maaspark Well startte als bescherming tegen overstromingen van de plaatsen. Er komen nieuwe voorzieninplanen Maaspark Well startte bescherming tegentegen overstromingen van werden de Maas. In gen, horeca ­ een Maas. Het InHet 1993 1995 trad rivieralsals fors buiten haar oevers. Bewoners zoalsen horeca en groepsaccommoplan Maaspark Wellde startte bescherming overstromingen van de plaatsen. Er groepsaccommo-daties, komen nieuwe voorzienin1993 In en 1995 trad de rivier fors buiten haar Bewoners werden geëvacueerd, hui- daties, klimhal een speelbos. Op de oevers geëvacueerd, huizen liepen onder water deoevers. schade wasoevers. enorm. Deze ervarineenenklimhal en speelbos. Op Maas. 1993 en 1995 trad de rivieren fors buiten haar Bewoners werden gen, zoals horeca eneen groepsaccommozen ons liepen onder en de schade was enorm. Deze ervarin-gen leerden onservarindat het dedaties, zijn ligweides, instapplekken voor kano’s geëvacueerd, huizen liepen onder water enbeschermd de schade was Deze een en eeninstapplekken speelbos. Op gen leerden dat het water Maasdal onvoldoende was enorm. tegen hoogwater. oevers zijnklimhal ligweides, Maasdal beschermd was tegen hoogwater. Om situaties als in de 90-er jaren voor en oevers waterfietsen en plekjes voor vissers gen leerden dat het Maasdal onvoldoende beschermd wasvan tegen hoogwater. de zijn ligweides, instapplekken Om situaties als onvoldoende inons de 90-er jaren te voorkomen, wordt in het kader het project kano’s en waterfietsen en plekjes tesituaties voorkomen, in hetjaren kader van het project wordt ‘Ruimte de Rivier’ besloten een voor ­gepland. Om als wordt in de 90-er voorkomen, het kader vande hetvoorproject voor kano’sgepland. en waterfietsen en plekjes ‘Ruimte voor de Rivier’ besloten een tehoogwatergeul aanintevoor leggen en vissers te leggen en deeen voor-haven bij het Leukermeer fors te en vergroten. voor de aan Rivier’ besloten hoogwatergeul aan te leggen de voor- voor vissers gepland. haven ‘Ruimte bijhoogwatergeul het Leukermeer fors te vergroten. haven bij het Leukermeer fors te vergroten.

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Hét gebied voor waterrecreatie in Noord-Limburg Hét gebied voor waterrecreatie in Noord-Limburg

Hét voor waterrecreatie Noord-Limburg Degebied gemeente Bergen maakt noodin een deugd. Het grijpt de werkzaamheden voor De gemeente Bergen maakt vanvan dedenood een deugd. Het grijpt de werkzaamDe gemeente Bergen maakt van de nood een deugd. Het grijpt de werkzaameen veilig Noord-Limburg aan om een parkachtig landschap te creëren dat kan uitgroeien heden voor een veilig Noord-Limburg aan om een parkachtig landschap te creëren heden voor een veilig Noord-Limburg aanregio. om een parkachtigvoor landschap te creëren tot hét gebied de Aantrekkelijk Bergenaren én aandat kan uitgroeien totvoor hét waterrecreatie gebied voorinwaterrecreatie in de regio. Aantrekkelijk dattrekkelijk kan uitgroeien tot hét gebied voor waterrecreatie in de regio. Aantrekkelijk voor toeristen. De kaart op deze pagina geeft een goed beeld hoe Maaspark voor Bergenaren én aantrekkelijk voor toeristen. De kaart op deze pagina geeft voor Bergenaren énzou aantrekkelijk voor toeristen.onderaan De kaartdeop deze pagina Well er in 2025 uit kunnen zien. De tijdlineaal pagina’s toont ingeeft grote een goed beeld hoe Maaspark Well er in 2025 uit zou kunnen zien. De tijdlineaal een goed beeld hoe Maaspark Well er in 2025 uit zou kunnen zien. De tijdlineaal lijnen de planning van de werkzaamheden. onderaan de pagina’s toonttoont in grote lijnenlijnen de planning vanvan de werkzaamheden. onderaan de pagina’s in grote de planning de werkzaamheden.  1 Dassencompensatiegebied

 3 Vossenheuvel

Op dit perceel van ruim 8,5 hectare zijn

Dit is een prima wandel- en fiets gebied kleinschalig platte­ Op dit Op perceel vanmet ruim 8,5 zijn Dit is landstoerisme. een prima wandelen en fiets gebied perceel van ruimhectare 8,5Nu hectare is een prima wandelfiets gebied isdit gevuld dekgrond. wordtzijn het Dit Mogelijk komt er een zand en grind afgegraven, waarna het is waar ruimte is voor kleinschalig platzand en grind afgegraven, waarna het is waar ruimte is voor kleinschalig in­ gericht met grasland, fruitbomen, nieuw recreatieterrein. Dat zal zeer platzorggevuldgevuld met dekgrond. Nu wordt het intelandstoerisme. Mogelijk komt er er een met en dekgrond. Nu Daarmee wordt hetwordt intelandstoerisme. Mogelijk een ­grep-pels houtsingels. vuldig moeten passen in het komt landschap. gerichtgericht met grasland, fruitbomen, grepnieuw recreatieterrein. Dat zal zeer met grasland, fruitbomen, grepnieuw recreatieterrein. Dat zal zeer het een aantrekkelijk foerageer- en verpels en houtsingels. Daarmee wordt zorgvuldig moeten passen in het landpels en houtsingels. zorgvuldig moeten passen het landblijfsgebied voorDaarmee dassen. Het wordt gebied is een  4 Recreatiepark ’tinLeukermeer een aantrekkelijk foerageeren verschap. het eenhet aantrekkelijk foerageeren verschap. compensatie voor het afgraven van enkele Onder de naam Marinapark Leukermeer blijfsgebied voor die dassen. Het gebied is blijfsgebied voor dassen. Het gebied is van dassenburchten precies in het tracé komen hier 120 nieuwe ­vakantiewoningen, een compensatie voor het afgraven waarvan Recreatiepark ’t Leukermeer een voor het afgraven van van  Recreatiepark ’t Leukermeer 32 compensatie de hoogwatergeul liggen. 60 drijvende water-villa’s. Het enkele dassenburchten die precies in Onder de naam Marinapark Leukerenkele dassenburchten die precies in Onderrestaurant de naamondergaat Marinapark een Leukerfacelift, er het tracé van de hoogwatergeul liggen. meer komen hier 120 nieuwe vakantie van 2 de hoogwatergeul liggen. meer ­kkomen het tracé Hoogwatergeul hier aanlegplaatsen 120 nieuwe vakantieomen meer voor boten, woningen, waarvan 60 drijvende waterwoningen, waarvan 60 drijvende waterEen hoogwatergeul zorgt voor een snelle een spellen­hal, een binnen-speeltuin, een villa’s. Het restaurant ondergaat een  Hoogwatergeul Het restaurant ondergaat een  Hoogwatergeul en veilige afvoer van hoogwater in villa’s. de wellness­ club en nog veel meer. Een hoogwatergeul zorgt voor een facelift, er komen meer aanlegplaatsen facelift, er komen meer aanlegplaatsen Een hoogwatergeul zorgt voor Maas. De hoogwatergeul staateen in directe boten, een spellenhal, een binnensnelle en veilige afvoer van hoogwater voor een spellenhal, een binnensnelle enverbinding veilige afvoer van hoogwater met de Maas, wordt tussenvoor de boten,  5 Leukermeer in de Maas. De hoogwatergeul staat in speeltuin, een wellnessclub en nog veel 2,5 en meter diep en krijgt Het Leukermeer is het kloppend een wellnessclub en noghart veelvan in de Maas. De7,5 hoogwatergeul staatglooiende in speeltuin, directe verbinding met de Maas, wordt meer. en hier en daar ook steile oe-vers. De geul Maaspark Well. Het meer wordt iets vermeer. directetussen verbinding met de Maas, wordt de 2,5 en 7,5 meter diep en krijgt in delen van noord zuid gegraen beter zichtbaar gemaakt vanaf tussenglooiende dewordt 2,5 en 7,5hier meter diepnaar en krijgt en en daar ook steile oe- groot Leukermeer ven. Het doel van alle afgravingen is een 7 Leukermeer de N271. De jachthaven van het Leukerglooiende en hier en daar ook steile oe vers. De geul wordt in delen van noord Het Leukermeer is het kloppend hart cm lagere water-stand. Dat doel moet eind meer krijgt (tijdelijke) extra ligplaatsen. vers. De geul wordt in delen van noord Het van Leukermeer hetHet kloppend hartiets naar zuid gegraven. Het doel van alle Maaspark is Well. meer wordt 2015 gehaald Er ­ komen nieuwe voorzienin-gen, zoals naar zuid gegraven. Het 7doel van alle van Maaspark Well. Hetzichtbaar meer wordt iets afgravingen is zijn. een cm lagere watervergroot en beter gemaakt

Topic

Œ Dassencompensatiegebied Ž Vossenheuvel Œ zand Dassencompensatiegebied Vossenheuvel en grind afgegraven, waarna het Žwaar ruimte is voor

afgravingen eendoel 7 cm lagere vergroot gemaakt stand. isDat moet eindwater2015 gevanaf en de beter N271. zichtbaar De jachthaven van het stand.haald Dat doel de N271. De jachthaven hetligzijn. moet eind 2015 ge- vanaf Leukermeer krijgt (tijdelijke) van extra haald zijn. Leukermeer krijgt (tijdelijke) extra lig-

_ T I J D L I N E A A L _

_ T I J D L I N E A A L _

Afgraven hoogwatergeul Afgraven

Start uitbreiding recreatiepark ‘t Leukermeer

Start uitbreiding recreatiepark Leukermeer Vossenheuvel Start‘taanpassingen

hoogwatergeul Aanleg dassen-

Start aanpassingen Vossenheuvel Start herinrichting zwemplas Seurenheide

compensatiegebied

Aanleg dassencompensatiegebied

2014

2014

2015

2015

Start herinrichting zwemplas Seurenheide

2016

2016

2017

2017

Start inrichting Parkbos De Vissert

2018

2018

Leukermeer Start inrichting Parkbos DeWerkzaamheden Vissert

Werkzaamheden Leukermeer

2019

2019


Topic

 6 Waterboulevard ‘ Waterboulevard wandelfietspadenbij aanhet de noordzijde landschap met lanen, houtwallen, kleine ten en makkelijk water komen. ’ Parkbos De Vissert De Waterboulevard startstart aan de Maaszijde het mogelijk stukken ­ bos gebied en De open weides.Well Het parkDeWaterboulevard Waterboulevard aan de Maas-maken Waterboulevard plusplas’ dete nieuHet tussen en zwemplas tenDe makkelijk bij een het ‘rondje water komen. ‘ ’ Parkbos Vissert met een ‘waterpoort’ en loopt door tot of fietsen. en fietspaden zich op vertierontwikkelt vooren families en tot een zijde met een ‘waterpoort’ en looptwandelen wandelaan bos de Seurenheide zich De Waterboulevard start aan de MaasDe we Waterboulevard plus de nieuHetricht gebied tussen Well zwemplas aan Maasduinen. ­indooren outdooractiviteiten. wandel- enmaken fietspaden aan de een zijde met een en loopt wenoordzijde Seurenheide ontwikkelt zich tot een kleine doorhet totbezoekerscentrum aan ‘waterpoort’ het bezoekerscentrum het mogelijk landschap met lanen, houtwallen,  7 ‘rondje Via vlonders en steigers langs de boulevard Parkbos De te Vissert door tot aan het bezoekerscentrum maken het mogelijkof een landschap metbos lanen, kleine Maasduinen. Via vlonders en steigers noordzijde plas’ wandelen fietsen. stukken en houtwallen, open weides. Het parkkunnen recreanten makkelijk bij water Het gebied Well en of zwemplas Zwemplas Seurenheide Maasduinen. Via vlonders enhet steigers ‘rondje plas’tussen te wandelen fietsen.  8stukken enzich open langs de boulevard kunnen recreanbosbos richt opweides. vertier Het voorparkfamilies en komen.de De boulevard Waterboulevard plus de ­nieuwe Seuren­ heide ontwikkelt zich tot een De beplanting oeversvoor wordt uitge-en langs kunnen recreanbos richt zichop opde vertier families indooren outdooractiviteiten. dund, zodat de zwemplas beter aansluit indooren outdooractiviteiten. bij het Leukermeer. Er blijft wel een echte “ Zwemplas Seurenheide “ Zwemplas Seurenheide afscheiding tussen de twee zodatwordt uitDe beplanting opplas-sen, de oevers op de oevers wordt uit- aanjeDe er ’sbeplanting zomers veilig kunt zwemmen en de gedund, zodat de zwemplas beter gedund, zodat de zwemplas beter aanwaterkwaliteit goed blijft.

N271

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

sluit bij het Leukermeer. Er blijft wel een

N271

sluit bij het Leukermeer. Er blijft wel een echte afscheiding tussen de twee plas  9 de twee plas echte Deafscheiding Kamp en tussen ’t Leuken sen, zodat je er ’s zomers veilig kunt sen, zodat je er ’s zomers kunt Landbouw blijft hier aanwezig.veilig Op bezwemmen en de waterkwaliteit goed zwemmen en de waterkwaliteit goed staande erven kan, na sloop van opstallen, blijft. blijft. bebouwing komen. Richting Well nieuwe is ruimte voor enkele nieuwe erven.

De Kamp en ’t Leuken ” De”Kamp en ’t Leuken Landbouw blijft hier aanwezig. Landbouw blijft hier aanwezig. Op be-Op be 10 De vergrote voorhaven staande erven kan, na sloop van opstalstaande erven kan, na sloop opstalDe bestaande Voorhaven wordtvan vergroot len, nieuwe bebouwing komen. Richting len, nieuwe Richting en verdiept. Zobebouwing ontstaat eenkomen. gro-te, weidse is ruimte voor nieuwe Well isWell ruimte voor enkele nieuwe erven. erven. waterplas die bijdraagt aanenkele de bescherming tegen hoogwater en bovendien • De isvergrote voorhaven De voorhaven ­geschikt• voor vergrote watersport. Er kan eventuDe bestaande Voorhaven wordt wordt ver- verDe bestaande Voorhaven eel een nieuwe jacht haven met circa 400 groot en verdiept. Zo ontstaat een grogroot en verdiept. Zo ontstaat 33 ligplaatsen komen. De voorhaven en de een grote, weidse waterplas die bijdraagt aan te, weidse waterplas die bijdraagt aan hoogwatergeul zorgen samen voor een de bescherming tegen tegen hoogwater en de bescherming hoogwater en extra verlaging ­ van de waterstand met bovendien geschikt is voor watersport. bovendien geschikt is voor watersport. circa 18 cm.

N271

N271

Er kanEreventueel een nieuwe jachthaven kan eventueel een nieuwe jachthaven met circa 400 ligplaatsen komen. De 11 met circa 400 ligplaatsen komen. De Elsteren voorhaven en de hoogwatergeul zorgen voorhaven en de hoogwatergeul zorgen Elsteren ligt op de kop van een oud riviersamen voor een extra verlaging van de duin. Hier past een van wonen, land- van de samen voormix een extra verlaging waterstand met circa 18 cm. bouw en kleinschaligemet recreatie decm. vorm waterstand circain18 van plattelandstoerisme.

Elsteren

ElsterenElsteren ligt op de kop van een oud Elsteren ligt op van een oud rivierduin. Hier past een de mixkop van wonen, rivierduin. Hier past een mix vaninwonen, landbouw en kleinschalige recreatie landbouw en kleinschalige recreatie in de vorm van plattelandstoerisme.

de vorm van plattelandstoerisme.

Werkzaamheden De Kamp, Elsteren, ‘t Leuken

2020

2020

2021

2021

Afgraven vergrote voorhaven Aanleg Waterboulevard Afgraven vergrote voorhaven

Aanleg Waterboulevard

Werkzaamheden De Kamp, Elsteren, ‘t Leuken

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025


WIJ GAAN VERHUIZEN..!

DAMES- EN

HERENKAPSALON

GENNEP

EEN GLOEDNIEUWE SALON

5

dit jaar bestaan wij

jaar en daarom

gaan wij in november verhuizen naar een gloednieuw pand..! INFO@HAIRFORCE-1.NL WWW.HAIRFORCE-1.NL 0485-514078

WIJ WERKEN MET & ZONDER AFSPRAAK

ning

off

ope iciele

?

volg ons op

BRUGSTRAAT 3 6591 BA GENNEP

f


• Topic actueel

Snelcursus: in 10 weken leren zwemmen bijbetaling!! Deze lessen worden op een professionele manier gegeven, waarbij de kinderen in kleine groepen van 8 max. 9 kinderen op een speelse en veilige wijze worden voorbereid op de diploma’s A (en eventueel B). Watertemperatuur 29-30°. Gedurende 10 weken komt uw kind 2 keer per week naar zwemles, van 16.00 – 18.00 uur. Uw kind krijgt dus 4 uur per week les.

Wanneer uw kind eraan toe is, zwemt het af voor zijn/haar diploma, wat plaatsvindt op deze locatie. We geven géén afzwemgarantie na 10 weken, echter is onze ervaring dat kinderen met hetzelfde aantal lesuren hun A-diploma zullen halen. Onder normale omstandigheden is het slagingspercentage 90%. Kinderen met een beperking, extreme angst, concentratieproblemen e.d. zijn hier dan ook een uitzondering op.

Inschrijven of meer informatie: www.zwemschooldevin.nl

Help de zwerfhonden van Milan in Spanje! “Toen onze hond Bo er niet meer was, hebben wij zijn spullen geschonken aan de zwerfhonden van Milan”, begint Dina Hendriks uit Plasmolen haar verhaal. Dina, geen onbekende in deze regio, voorheen eigenaresse van Pankie, trekt zich het lot van zwerfhonden in Spanje erg aan. “Ja, ik wil graag wat voor de honden in Spanje doen. Een kennis van ons, Milan, heeft daar een opvang voor zwerfhonden opgezet, en ja, dat kost geld. Denk daarbij aan hondenvoer, medische zorg, kosten voor onderdak, en ga zomaar door. Milan leeft voor zijn honden, hij heeft er meestal rond de 40 op dit moment en worden er steeds meer. 1000 kilo voer per maand is niets.. dan hebben we het al snel over 500 euro. Hij is inventief en heeft een constructie gebouwd waarmee hij grondwater tapt. Maar deze actie heeft uw hulp nodig,

uw bijdrage. Ik heb hem beloofd mijn best te gaan doen in Nederland. Voor slechts 5 euro kunt u uw eigen hond adopteren. U krijgt dan een hond met eigen naam, u verzorgt die dan op afstand. Via Facebook houden wij u op de hoogte en delen foto’s van de honden. Ook kunt u uw financiële bijdrage leveren in de collectebussen die

staan bij restaurant ’t Töpke in Milsbeek en bij Eigenweijs koffie en meer in Groesbeek. Ik zorg er persoonlijk voor dat het geld bij Milan komt. En ik kan u zeggen, hij is u daar erg dankbaar voor. Meer informatie, stuur Dina een berichtje op: Facebook, Dina Hendriks, of neem een kijkje op: residenciacaninaabanilla.blogspot.com.es

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Bent u verplicht om 2 keer per week naar zwemles te gaan? Nee, dat bent u niet verplicht. U betaalt echter wel de 2 lessen per week die ingepland staan voor deze cursus. Tijdens deze cursus van 10 weken worden er inhaalmomenten ingepland in Afferden. Het is ook mogelijk om inhaallessen te volgen in Wijchen of Nijmegen (dagelijks). De cursus kost totaal € 549,00, u betaalt in 4 termijnen ( 3 x € 150, laatste termijn € 99 ). Op basis van inschrijfdatum wordt uw kind ingedeeld. U kunt aangeven om met vriendjes/vriendinnetjes samen te lessen, wij proberen dan aan uw wensen te voldoen. VOL = helaas VOL!

Topic

Zwemschool De Vin gaat vanaf september 2015 particuliere lessen voor kinderen vanaf 4,5 jaar verzorgen (indien uw kind jonger is dan 4,5 en u wilt graag deelnemen, kan hier overleg over plaatsvinden). Dit gaat plaatsvinden in het binnenbad van Kampeercentrum ‘Klein Canada’ te Afferden. Bij de huidige groep in Nijmegen gaan er ook kinderen B halen, zonder

35


SALE

o.a. Philips - Panasonic - Samsung - Sony - Sharp - LG - Toshiba - Marantz - Pioneer - Yamaha - Denon - Mission - Piega - Wharfedale - Polk Audio - Sonos - Heos - Canal digitaal en Ziggo

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 1 7.30 Vrijdag 09.30 - 20.00 Zaterdag 10.00 - 1 6.00

Niersstraat 12-14 6591 CB Gennep T (0485) 51 81 16

info@niersstraat12.nl www.niersstraat12.nl webwinkel: www.niersstraatje.nl


• Presentatie

RLB nu ook voor elektro! Uw wensen zetten wij om in onze techniek! RLBeveiliging heeft onlangs de lang gekoesterde elektro tak aan zijn bedrijf toegevoegd. Mede hierdoor en door de vakkennis en de jarenlange ervaring zorgen de mannen van RLB ervoor dat het dienstenpakker nu nog uitgebreider weggezet kan worden. Een goede zet blijkt. RLBeveiliging groeit nog steeds en inmiddels is de 7e werknemer gekomen bij het jonge en dynamische bedrijf uit Middelaar. Nieuw: RTE, de Elektro tak RLB heeft onlangs haar dienstenpakket uitgebreid in de Elektro branche. Met de samenwerking tussen Leenders en Tonny Schoenmakers, is een langgekoesterde droom werkelijkheid geworden, de elektro tak erbij. Onder de naam RTE, wat staat voor Raymond, Tonny, Elektro, bieden ze een nog breder dienstenpakket. Raymond: “Ik ken Tonny al jaren, heb er samen mee gewerkt en in totaal hebben we 35 jaar ervaring in de branche. Een vakman pur sang, vele jaren ervaring in de branche en een zeer breed netwerk aan klanten. De elektro tak vult onze werkzaamheden perfect aan en we bieden nu een nog completer dienstenpakket. Daarbij hebben al onze medewerkers een elektro technische achtergrond. Met RTE gaan we aan de slag met: - Ontwerpen en installeren Elektrische installaties - NEN 3140 inspecties - NEN 1010 inspecties - Thermografie inspecties - KNX Domotica - Zonnepanelen - LED verlichting - Energie analyse van u installatie d.m.v. Power Quality metingen. - Noodverlichting Diensten van RLB: - WIFI oplossingen - Inbraakbeveiliging - Brandbeveiliging - Ontruimingsinstallaties - Camerabeveiliging - Herkwerkbeveiliging - Toegangscontrole - Internet buitengebied - Telefonie

Ze werken voor kleine en grote bedrijven, winkels, supermarkten en niet te vergeten particulieren. Maar ook in de utiliteitsbouw zijn de vakmannen van RLB en RTE steeds meer te vinden. “We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe en grote klanten gekregen, nu is het zaak deze tevreden te houden en te zorgen dat ze bij ons blijven. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit alleen maar kan verbeteren, met onze elektro tak erbij. We vullen elkaar op vele vlakken goed aan, werken nauw samen als het gaat om storingsdienst en bijvoorbeeld bij opnames bij klanten thuis.

doorschakelingen naar meldkamers daarbij overnemen voor u. U zult merken dat onze service perfect is en ons tarief goed. Ik wil dat iedereen profijt heeft van onze producten, men moet zich veilig voelen. Onze producten zijn betaalbaar, voor zowel particulier als zakelijk. “Wij berekenen geen voorrijkosten en starttarief” vervolgt hij. Ter plekke kunnen we de situatie beoordelen en een passend advies geven. We komen er altijd uit. Dus wacht niet langer en kies voor een veilig gevoel, bel snel en kies ook voor RLB Beveiliging en RTE Elektro!

Alle merken en lopende contracten RLB en RTE werkt met gerenommeerde landelijke merken, maar de tarieven die zij hanteren zijn altijd concurrerend. “Wij rekenen eerlijke, transparante tarieven die we vooraf duidelijk communiceren met de klant. Ook kunnen wij lopende garanties in overleg overnemen. We kunnen zelfs alle merken van de huidige installateurs, de contracten en de

Binnenkort op vakantie? Neem vandaag nog contact met ons op, wij hebben snelle levertijden, zodat u gerust op vakantie kunt! En natuurlijk, heerlijk uitgerust weer terug komt! Uw wensen zetten wij om in een veilig gevoel! En nu dus ook: Uw wensen zetten wij om in onze techniek!

Bouwsteeg 17, 6587 AW MIDDELAAR Tel: (024) 84 55 008 • W: www.rlbeveiliging.nl • M: info@rlbeveiliging.nl Bouwsteeg 17 6587 AW Middelaar • Tel.: 02 M: info@rtelektro.nl • W: www.rtelektro.nl M: info@rtelektro.nl • W: www.rtelektro.nl IBAN: NL93 RABO 0304 1488 65


Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

• Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

38

Wat laat het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek zien, horen en beleven? Hoogtepunten •  Maquette Operatie Market Garden •  Schuilkelder en Bevrijdingsstraat •  Diorama Waaloversteek •  Het Rijnlandoffensief •  Erekoepel met Roll of Honour • Mensenrechtenwand

Activiteiten en programma’s •  Rondleidingen en wisselexposities •  Educatieve programma’s voor jongeren • Battlefieldtours en excursies per bus of fiets • Evenementen, herdenkingen, festivals, filmavonden • Canadese Begraafplaats en Memorial Park


Topic Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015 39

Op één van de mooiste plekken van Nederland tussen de ­heuvels en bossen, is het verleden tot leven gebracht in het Nationaal ­ Bevrijdingsmuseum 1944-1945. In het museum maakt u de aanloop naar de oorlog mee, ervaart u de bezettingstijd, viert u de bevrijding en ziet u de wederopbouw van Nederland en E ­ uropa. Het levendige museum toont aan jong en oud de ­actuele ­betekenis van democratie, vrijheid en mensenrechten.

Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek  024-3974404 www.bevrijdingsmuseum.nl info@bevrijdingsmuseum.nl


• Nationaal Park De Maasuinen Tekst: Lia Oosterwijk

Fotografie door: Stichting het Limburgs Landschap en Bob Luijks (Natuurportret)

Topic

Nr. 1 • JAARGANG 5 • 2015

Biowalking

40

Nationaal Park De Maasduinen: Biowalking Heerlijk genieten tijdens een boswandeling of lekker met de [klein]kinderen wandelen over de heide. Dit lijk zo vanzelfsprekend echter zijn er mensen die dat vanwege hun ziekte niet kunnen of durven. Terwijl dit juist voor hun gezondheid van belang is. Daarom organiseert IVN Biowalking; wandelen in de natuur voor mensen met diabetes onder begeleiding van een natuurgids en een medisch deskundige. Dit kan nu ook in Nationaal Park De Maasduinen.

Gezond op pad In Nederland leven ongeveer één miljoen mensen met diabetes ook wel suikerziekte genoemd. Voor hen is een Biowalk een perfecte combinatie om naar buiten te gaan. Een Maasduinengids maakt van het wandelen een prettige en interessante natuurervaring en de aanwezigheid van de medisch deskundige geeft een veilig gevoel. Onderweg kunnen vragen worden gesteld want de deskundige heeft tegelijkertijd een wandelend spreekuur. Wandelen in groepsverband is daarnaast gezellig en biedt ruimte om ervaringen te delen.

Laagdrempelig Wandelen is een fijne vorm van beweging. Er is niet veel voor nodig en tempo, afstand en natuurgebied kunnen zelf bepaald worden. Bij IVN Biowalking wordt rekening gehouden met de conditie van de deelnemers. Die laagdrempeligheid zorgt ervoor dat een Biowalk aanslaat. Een Biowalk start met een half uur doorwandelen zodat deelnemers werken aan hun conditie en ervaren wat bewegen doet met hun lichaam. Na een pauzemoment verzorgt de Maasduinengids een natuurexcursie waarbij informatie over de natuur en het stellen van medische vragen centraal staan. Teruggekomen bij de startlocatie geeft de medisch deskundige onder het genot van een kopje koffie voorlichting over leefstijl. Vóór en ná de Biowalk wordt bij elke deelnemer de bloedsuikerspiegel gemeten. Tijdens een Biowalk wordt er gewandeld in het Bergerbos in Afferden en bij het Reindersmeer in Well.

Meer informatie: www.np-demaasduinen.nl of bel Thea Jetten, 0475-386 460 (IVN Limburg).

Samenwerking

Wandelen in de natuur

IVN Biowalking Maasduinen is een samenwerking van Nationaal Park De Maasduinen, IVN Limburg, Syntein, huisartsenpraktijken Afferden en Bergen/Well, Maasziekenhuis, IVN Maas en Niers, IVN Maasduinen, IVN Geijsteren-Venray.

Niet alleen voor diabetici is wandelen goed. Mensen met andere gezondheidsklachten kunnen ook veel baat hebben bij een rondje natuur. Het is belangrijk om klein te beginnen en langzaamaan conditie op te bouwen. Het gaat niet om de afstand die wordt afgelegd maar om het genieten en bewegen zodat lichaam en geest tot rust komen.

Nationaal Park De Maasduinen In Nationaal Park De Maasduinen vindt u de langste rivierduinengordel van Nederland, ontstaan door een samenspel van water, wind en mens. Het park loopt van Afferden tot Arcen. Nationaal Park De Maasduinen is een samenwerkingsverband van de gemeente Bergen, gemeente Gennep, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, particuliere eigenaren, IVN Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, Provincie Limburg en Ministerie EL&I. Samen zorgen zij er voor dat de flora en fauna van De Maasduinen beschermd worden en dat u kunt blijven genieten van deze unieke natuur.

Meer informatie: www.np-demaasduinen.nl


• Topic actueel

Waar verleden en heden elkaar ontmoeten

Stadsgezicht Het pand waarin het museum is gehuisvest, vormt samen met het stadhuis van Gennep, het gemeentekantoor, de oude kerktoren van de Sint-Martinuskerk en de NederlandsHervormde kerk aan de Markt een belangrijk deel van het stadsgezicht van Gennep. De fraaie binnenplaats wordt ook elk jaar ingericht als beeldentuin. In het museum is verder een digitaal informatiepunt gevestigd van het Toeristisch Platform Maasduinen-Venlo.

Een bezoekje meer dan waard Het museum richt zich zowel op volwassenen als op de jeugd. Alle basisscholen in de omgeving nemen deel aan de educatieve programma's. Het museum wordt geheel gerund die door zo’n 50 enthousiaste vrijwilligers. U kunt ook vriend worden van het Petershuis; kijk snel op de site voor meer informatie. Museum Het Petershuis is geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur en is gevestigd op het adres Niersstraat 2 in Gennep (nabij het stadhuis van Gennep). De toegang is vrij (een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk wel op prijs gesteld) Een bezoekje meer dan waard! www.museumhetpetershuis.nl

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Museum Het Petershuis vertelt het verhaal van Gennep en haar omgeving. Bezoekers krijgen een kijkje in het leven in vroegere tijden. In het museum vind je archeologische vondsten, maquettes en historische informatie over Gennep en de regio. Daarnaast organiseert het museum ieder jaar acht á tien wisselexposities. Dan exposeren hedendaagse kunstenaars of staat een actueel thema

centraal. Het museum is dan ook letterlijk de plek waar verleden en heden elkaar ontmoeten. Op zolder wordt uitgebreid aandacht besteedt aan Gennep als spoorstad. Jarenlang was de stad Gennep een knooppunt van spoorlijnen.

Topic

Afgelopen mei werd ik uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in ‘Het Petershuis’ in Gennep. Ik moet eerlijk bekennen, heb er 12 jaar pal naast gewerkt, in mijn Janssen Pers tijd, maar nog nooit binnen geweest. Nu achteraf kan ik u vertellen, ik ben verrast, Het Petershuis is een bezoekje meer dan waard.

41

Gennep wederom startplaats Holland Ladies Tour! De komende drie jaar doet de Holland Ladies tour Gennep aan. Donderdag 11 juni presenteerden de Holland Ladies Tour, Stichting 4-Events en de gemeente de plannen. “Naar aanleiding van het succes van vorig jaar, hebben we er opnieuw voor gekozen om de Holland Ladies Tour naar Gennep te halen”, vertelde een enthousiaste burgemeester Peter de Koning. “Het evenement wordt grotendeels georganiseerd door lokale partijen, en dat is precies wat de gemeente wil ondersteunen.” Wereldtop aan de start Voorzitter Henk Zomerdijk van de Holland Ladies Tour gaf aan: “De wedstrijd wordt gezien als een van de laatste peilmomenten voor het WK. Ook dit jaar zal de wereldtop weer aan de start staan.” Bij de

vijfde etappe op zaterdag 5 september 2015 is Gennep de start- en finishlocatie. Stichting 4-Events heeft de lokale organisatie in handen. Ook Tourclub Gennep is nauw betrokken bij alle voorbereidingen.

Vooruitlopend op het topsportevent vindt een wielertocht plaats op zondag 23 augustus. Deze tocht komt langs diverse locaties die herinneren aan WOII. Daarom is als thema ‘70-jaar bevrijding’ gekozen.


Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

• Summmertime

8e Editie Summmertime Gennep van start

42

Zaterdag 27 juni opende Burgemeester de Koning samen met het College van B&W gemeente Gennep de 8e editie van Summmertime. Niet meer weg te denken uit Gennep is de organisatie er ook dit jaar weer in geslaagd om 10 zaterdagen achter elkaar een schitterend programma vol muziek, dans en theater te realiseren. Bruisend Gennep op de Markt, het Jan Lindersplein, de Zandstraat en de Spoorstraat. In samenwerking met de horeca aan de Markt en het Jan Lindersplein kunnen de vele duizenden bezoekers genieten van het programma onder het genot van een hapje en een drankje. Dankzij de vele sponsoren is het mogelijk dit bijzondere evenement gratis aan te bieden. De aftrap was voor Eric Cruts, in Gennep zeer bekend vanuit de carnaval. Het optreden was de opening van zijn tournee door Limburg ter gelegenheid van zijn 25-jarig artiesten jubileum. Samen met zijn band LA VITA laat hij horen, dat hij meer kan dan alleen het carnavalsrepertoire. Ook de Gennepse artiesten Nève d’n Diepvries en Zuutjes èn gaven acte de préséance. Op 4 juli de Straatmuziekdag met diverse plaatselijke en regionale musici, groepen, leerlingen van de harmonie, koren waaronder de première van Genneps nieuwste koor de GOLDIES. Eveneens op diverse plaatsen is theater de hoofdmoot op 11 juli. Theater in diverse facetten passeert (letterlijk) de revue. Plaatselijke en landelijke theateracts komen aan de orde. ‘s Avonds speelt de band FACE-TO-FACE op de Markt.

Een volgende hoogtepunt is op 18 juli het Pruuvemmment op het Jan Lindersplein en muziekgroep CHAPEAU op de Markt. Diverse lokale en regionale culinaire horecagelegenheden laten het publiek kennis maken met hun gerechten. De topper van het seizoen is ongetwijfeld JAZZ IN NIERSTOWN met befaamde bands als Willy Vetsap en de Jan Schwarte band. Zeer bijzonder wordt het optreden van de Tommy Schnellerband, een internationaal befaamde band, die al over de hele wereld heeft opgetreden en nu dus ook in Gennep op het Jan LIndersplein en de Markt komt. Vervolgens komt op 1 augustus de band MILFORDSOUND met heerlijke Rock around the clock en ‘s avonds SPINNERS Blues Machine, op 8 augustus LIMBOROCK met de Rowen Heze coverband KENNÈH en de Horster troubadour Peter van de Water met aansluitend Tow Stools. 15 Augustus

staat in het teken van Zuid-Amerikaanse en Spaanse muziek met de zang en muziek van VOX CANTANTE. Wederom bijzonder is 22 augustus waar Summmertime volledig in het teken van de Molukken en de Molukse gemeenschap in Gennep staat met o.a. de band Bersama, de dans en muziekgroep Tifatotobuang-groep KawanKawan, met heerlijke Molukse gerechten en informatie over de Molukse gemeenschap in met name Gennep. ‘s Avonds verzorgen de Moonlights uit Groesbeek het avondprogramma. Summmertime 2015 wordt op 29 augustus afgesloten met een Grande Finale met een doorlopend programma van 14.00 tot 23.00 uur. De 10-mansformatie DENIM opent het programma. Vervolgens treedt de bekende groep DANCE LITTLE SISTER op , waarna de afsluiting door de formatie RED, WHITE and BLUES volgt. Tussendoor naar huis gaan om te eten hoeft niet, want ook hier wordt op 29 augustus voor gezorgd. Uitgebreide informatie wordt elke week aangekondigd in de plaatselijke en regionale bladen, Nima radio/tv en natuurlijk de website van Summmertime: www.summmertimegennep.com


• Topic Column

ALL INCLUSIVE Het is 3 uur ‘s nachts wanneer de wekker gaat. ­Amper geslapen maken we ons gereed voor vertrek. Mijn vader brengt ons om 4 uur weg naar Flughafen Dusseldorf om van daaruit naar Mallorca te vliegen.

Artiest(en)

4 juli 14.00 - 17.30

Streetmusic Diverse optredens

Markt Jan Lindersplein Zandstraat/ Sptoorstraat

11 juli 14.00 - 17.30

Straattheater voor jong en oud met o.a. ONAMilsbeek, Theater Speelplaats Gennep (TSG), Erwin Leenders, Theater Karrespel, Marco Quintinho vuurspuwer, Theater Popi, Ger Holtermans

Markt Jan Lindersplein Zandstraat/ Spoorstraat

18 juli 14.00 - 17.30

Pruuvemmment

Jan Lindersplein

18 juli 14.00 - 17.30

Chapeau

25 juli

Jazz in Nierstown met o.a. Willy Vetsap en band, Jan Schwarteband(D) en Tommy Schneller-band (D)

Locatie

Markt

Markt Jan Lindersplein

1 augustus 14.00 - 17.30

Milford Sound (D)

Markt

8 augustus 14.00 - 17.30

Limborock met Kènneh en Peter van de Water

Markt

15 augustus 14.00 - 17.30

VozCantante met Zuid-Europese en Zuid-Amerikaanse muziek

Markt

22 augustus 14.00 - 17.30

Molukse dag met o.a. Bersama, Molukse dansgroep, cultuurinformatie, eten

Markt

29 augustus 14.00 - 23.00

Grande finale met 14.00 - 17.00 Denim 17.00 - 20.00 Dance Little Sister 20.00 - 23.00 Red, White and Blues

Markt

Vakantie, we zullen het dit jaar missen want pappie moest zo nodig All inclusive Willem II en JVC gaan trainen. Maar niet getreurd we hebben ‘’Bedburg- Hau, de Mookerplas, Dushi, de 4-daagse en de zomerfeesten nog en bovendien zat dat bandje van all inclusive me toch al altijd veel te strak, net zoals mijn broekriem overigens.

Pluk de dag, droom van morgen, leer van gisteren.

Arno Arts

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Datum/tijd

Topic

Programma Summmertime 2015

Op het vliegveld nemen we een broodje en drinken we wat: ’’ goh, hier weten ze de prijs ook’’ denk ik, terwijl ik 45 Euro moet aftikken. Op het display op de luchthaven zien we dat onze vlucht met 45 min ‘’delayed’’ is. Ondanks de turbulentie zijn we veilig geland op Mallorca waar de hostess zegt dat bus 87 ons naar het hotel zal brengen. Welnu we zitten als eerste in de bus en vertrekken als laatste, “hebben wij weer’’. Intussen druppelt het zweet van mijn voorhoofd. Bij het hotel aangekomen is het achteraan aansluiten om in te checken. Eindelijk op onze kamer aangekomen kijken we op een bouwval i.p.v. zeezicht. Murw gebeukt en nog te moe om te reclameren besluiten we om het maar te accepteren. We zullen immers toch niet vaak op de kamer zijn. We gaan naar het strand, de aanblik van de zee is prachtig, in ieder geval beter dan die van mijn portemonnee want die is na het betalen van 10 dagen ligbedjes en 4 parasols (niet ALL inclusive) al ­akelig leeg. Naar het zwembad gaan was sowieso geen optie, veel te druk en bovendien zijn gelukkig de kinderen nu zo groot dat pappie niet om 7 uur in de ochtend “handdoekje moet gaan leggen”. ‘s-Avonds gaan we eten. Lopend ­buffet. Het eten is top!! Onbegrijpelijk dat sommige mensen geen kramp krijgen van het vele lopen dat ze doen en dan heb ik het nog niet over de hoeveelheid eten dat ze naar binnen werken. Als we gegeten hebben gaan we naar een show van het animatieteam, ‘’oh nee, toch niet weer ABBA the musical’’. Ik besluit mijn telefoon te raadplegen maar helaas geen WIFI. Dan maar een potje UNO. Onze eerste vakantiedag zit erop op het mooie eiland Mallorca. De ­dagen rijgen zich daarna aaneen. We genieten van de zee en van elkaar en ondanks de eerste drukke reisdag hebben we het geweldig naar onze zin. Even er tussenuit. Even het gevoel van vakantie.

43


• Grüß Gott

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Grüß Gott

44

Hoi allemaal, wellicht dat jullie je ons nog ­ kunnen herinneren. Zo’n 2 jaar geleden h ­ ­ebben wij met ons gezinnetje de ­ Groesbeekse heuveltjes verruild voor de Oostenrijkse bergen om in het mooie Westendorf een nieuw bestaan op te ­ bouwen. In voorgaande edities van Topic ­ hebben wij ons emigratieverhaal met jullie gedeeld en geschreven over onze eerste plannen tot en met de start van ons nieuwe leventje in een nieuw land. Nu, ruim een jaar na opening van het hotel, willen we op veler verzoek, met jullie delen hoe het nu met ons gaat. Eigenlijk kunnen we daar heel kort over zijn. Het gaat ons goed! We hebben nog geen moment spijt gehad van de stap die we destijds gezet hebben. We zijn volledig door einheimische bevolking opgenomen en geaccepteerd. Bijna iedereen in Westendorf kent wel “die Holländer vom Golfhotel” en hebben respect voor wat wij hier in samenwerking met Mountain Residences hebben neergezet en opgebouwd. Windau Lodge is dan ook een prachtig ­complex geworden met 19 luxe appartementen en een geweldig mooie wellnessruimte met o.a. sauna, solarium en een verwarmd (34°) buitenbad. Meer dan 40 v­ erschillende nationaliteiten hebben ons i­ nmiddels al ­ bezocht en stuk voor stuk w ­ aren het ­tevreden gasten die onder de indruk waren van accommodatie, uitzicht, service en onze gastvrijheid. Zo fijn om te constateren dat, wat we al die tijd voor ogen hadden, ook daadwerkelijk uitgekomen is en gewaardeerd wordt door onze gasten. Dit blijkt uit de vele positieve reviews.

Ook privé gaat het ons goed. We ­voelen ons hier als gezin helemaal op onze plek. Dagelijks genieten we van de g ­ eweldige omgeving, het mooie weidse uitzicht, de prachtige natuur en vooral ook de rust die dit alles uitstraalt. Onze jongens, Mik (12) en Joes (9) doen het prima op school en spreken naast de Duitse taal vloeiend het “Tirolerisch” ­ dialect. Bijna niemand die nog hoort dat het van ­ oorsprong ­Nederlandse jongens zijn. Ze ­hebben ­allebei volop vriendjes en zijn hele dagen op het voetbalveld of bij het openlucht zwembad te vinden. In de winter gaan ze lekker skiën of rodelen met hun vriendjes. Daarnaast is het voor hen natuurlijk super stoer om in een hotel te wonen. Daar is altijd wat te beleven en er komen veel kinderen over de vloer waartegen je kunt zeggen: “ik ben het zoontje van de baas”. Ze genieten met volle teugen van hun nieuwe leventje hier in ­Westendorf. Vele van jullie hebben we al mogen ­ontvangen in de Windau Lodge. De een voor een kopje koffie, de ander voor een wel­ verdiende vakantie. Dit vinden wij SUPER. Wij voelen ons vereerd om hier te mogen wonen en werken en willen dat iedereen ­laten zien. Een gast heeft ons eens gevraagd: “Worden jullie betaald om hier te werken, of moeten jullie betalen om hier te mogen werken?”. Dat zegt genoeg toch? Dus mochten jullie in de buurt zijn… Kom gerust langs voor een bakkie. Of kom de Windau Lodge eens zelf testen. Alle Topiclezers krijgen maar liefst 20% korting op de verblijfskosten tot 19 dec 2015! Hoe? Heel simpel! Ga naar www.windaulodge.com. Voer bij online-booking in het veld prijs­ afspraken (rechtsboven) de code ­“TOPIC” in. De korting wordt dan automatisch b ­ erekend. Mailen of bellen kan natuurlijk ook. Wij wensen jullie allemaal een zonnige ­zomer en hopen vele van jullie binnenkort te mogen begroeten in de Windau Lodge. Servus Harold, Miranda, Mik en Joes.

De eerste onderscheiding hebben we dan ook al in the pocket. De GOLDEN ZOOVER AWARD 2015, als runner-up, beste aparthotel van heel Oostenrijk! Score van 9,7. Iets waar we ontzettend trots op zijn.

Liebe Grüße aus Westendorf WIN EEN MIDWEEK voor 2-4 personen BIJ WINDAU LODGE Doe mee met de prijsvraag op de pagina hiernaast!


• Prijsvraag WINDAU LODGE Aan de rand van het pittoreske en gezellige dorpje Westendorf, op een mooie locatie, direct op een 18-holes golfbaan, ligt Windau Lodge apart-hotel. De Windau Lodge wordt gekenmerkt door een moderne uitstraling van buiten en een echte Oostenrijkse sfeer van binnen gecombineerd met moderne elementen en natuurlijke materialen zoals hout en natuursteen. 19 luxe ingerichte appartementen en een prachtige wellnessruimte staan garant voor een ontspannen en onbezorgd verblijf in de Windau Lodge.

Speciale Topic Lezersactie: 20% korting op de huurprijs Boek een verblijf in de Windau Lodge en ontvang 20% korting op de huurprijs. Als extra zetten wij elke ochtend een luxe gevulde ontbijtmand met warme broodjes voor de deur van uw appartement. Voer bij online-booking in het veld prijsafspraken (rechtsboven) de code “TOPIC” in. De korting wordt dan automatisch berekend. Mailen of bellen kan natuurlijk ook! (Lezersactie is geldig voor een verblijf tot en met 19 december 2015) Kijk ook eens op: www.windaulodge.com

PRIJSVRAAG Doe mee en win een reis naar Westendorf! “WIN EEN MIDWEEK voor 2-4 personen BIJ WINDAU LODGE” Wilt u ook eens deze luxe genieten en de excellente service van gastheer en gastvrouw Harold en Miranda ervaren?

1

2

3

4

5

6

Hoe doet u mee? Bovenstaande afbeeldingen zijn delen van advertenties en/of afbeeldingen uit deze Topic. Als u denk te weten waarbij ze thuis horen, doe mee en misschien bent u deze keer wel de winnaar! En wint u een geheel verzorgd verblijf voor 2-4 personen in één van onze luxe appartementen in de Windau Lodge, gerealiseerd door Mountain Residences BV uit Groesbeek. Deze prijs wordt u aangeboden door Windau Lodge / Mountain Residences B.V. (op basis van beschikbaarheid, eigen vervoer). Mail uw antwoord voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats door via prijsvraag@topicmaasduinen.nl of stuur uw antwoord per (brief) kaart naar Topic Maasduinen, Kerstenberg 5, 6596 CE MILSBEEK. Let op, de uiterste inzenddatum is 25 augustus 2015. Oplossing lente editie: De delen van de logo’s en foto’s van de winter editie waren afkomstig van: 1. Kroon Flowers 2. Bandenservice Verstegen 3. Bert Janssen Veevoeders 4. 4Events 5. Fanfare Nooit Gedacht 6. Remixx. Uit de 176 inzendingen is Dhr. Heijmans uit Bergen als gelukkig winnaar uit de bus gekomen.


• Agrifestijn

Beleef het Agrifestijn

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Op 30 augustus 2015 in Ottersum

46

Op zondag 30 augustus organiseert de Stichting Agrifestijn Maasduinen na de daverende successen in 2008 en 2012 opnieuw dit evenement. Dit keer net zoals in 2012 in Ottersum, het evenementenparcours ligt aan de Aaldonksestraat, Hoevensestraat, Panoven en Hondsiepsebaan. Het Agrifestijn is een mix van brede agrarische activiteiten aangevuld met allerlei belevings-, culturele en sportieve attracties. Dit jaar dus de 4e editie van het Agrifestijn Maasduinen.

Een greep uit de vele activiteiten Voor de jeugd is er een kinderboerderij, echte knuffeldieren, diverse attracties, super grote zandbak, een springkussen etc. Verdere attracties zijn demonstraties met paarden, sfeermarkt, oldtimerdemonstraties met oude werktuigen, demonstraties behendigheid met honden, sport en spel, presentatie moderne landbouw, diverse dweilorkesten etc. Daarnaast laten enkele particulieren aan het parcours hun tuinen zien. Een grote streekmarkt met plaatselijke producten, kruiden, ambachtelijke bakkerij, streekpakketten en diverse leuke cadeaus.

Loonbedrijf Jan Nas is een agrarisch loon- en akkerbouwbedrijf. Het loonwerk bestaat uit zaaiwerk, gewasverzorging, mestdistributie en grondverzetwerkzaamheden. De akkerbouw omvat vollegrondsgroenten, suikerbieten, granen en maïs

Open dag bij land- en tuinbouwbedrijven. Bij een achttal bedrijven kunt u zien hoe op dit moment een modern landbouwbedrijf wordt gerund, de volgende bedrijven zetten deze dag van 11.00 tot 17.00 uur hun deuren open:

Bert Janssen Diervoeders VOF. Het molenaarsbedrijf is opgericht rond 1936 door Piet Janssen. In de loop van de tijd veranderde de veehouderijtak en daarmee ook de functie van het molenaarsbedrijf. Heden ten dagen is het bedrijf een winkel met een volledig assortiment op het gebied van dier, tuin en ruitersport.

Biologisch melkveebedrijf Familie Ebbers. Op dit moment worden 80 koeien gemolken en zijn er 120 stuks jongvee op 80 hectare grasland waarvan 30 hectare natuurgrasland bij Genneperhuis. Gesloten varkensbedrijf Familie Stoffelen. Gesloten varkensbedrijf met 230 zeugen en 1600 vleesvarkens en akkerbouw met suikerbieten, maïs en granen.

Legkippenbedrijf Familie Giesbers. Is een modern legkippenbedrijf waar eieren geproduceerd worden voor alle marktsegmenten, tafeleieren, eiproduktenindustrie, koken/verven. Daarnaast vindt er akkerbouw plaats in de vorm van maïsteelt.

SV Tuinplanten Familie Verwaay. SV staat voor Stef Verwaay. Het bedrijf is ontstaan uit een hobby en is opgericht in 1988. SV Tuinplanten is een boomkwekerij waar heesters, coniferen en kerstdennen worden gekweekt. Ebbers Excellence in Horses is een gespecialiseerd paardenbedrijf dat zich

voornamelijk bezig houdt met het opfokken van jonge paarden van derden. Ook de in- en verkoop van exclusieve rijpony’s en dressuurpaarden behoort tot de activiteiten. Boerderijwinkel Ten Haaf. In de winkel vindt u een ruim assortiment van diverse groenten en fruit gedeeltelijk uit eigen tuin, scharrel eieren en aardappelen van eigen bedrijf, streekproducten o.a. jam, honing, verse ei pasta enz. Waar en wanneer De agrarische bedrijven liggen aan een route van 2,7 kilometer en zowel aan het begin als het eind is voldoende parkeerruimte voor auto’s en fietsen. Wandelend, met paardenhuifkarren en een treintje kunt u alle activiteiten bezoeken en beleven. Dankzij vele sponsoren is de entree gratis en ook alle attracties voor jong en oud zijn gratis. Uiteraard zorgt de organisatie op vele plaatsen aan het parcours voor een drankje en een hapje, zodat u de hele dag onbezorgd kunt genieten. Om 09.30 uur start bij Jan Nas aan de Hoevensestraat het evenement met een oogstdankviering en vanaf 11.00 uur starten alle activiteiten. Als organisatie hopen wij de ca. 12.000 bezoekers van 2008 dit jaar te kunnen overtreffen.

U bent van harte welkom op 30 augustus op het Agrifestijn Maasduinen! Wilt u meer weten, kijk voor een impressie eens op www.agrifestijn.nl


• Topic Column

Vakantie Verhalen uit…

We zitten dus in de kamer en daar verschijnt een vrouw in de deuropening met een dienblad vol met roze plastic bekers boterthee. Iedereen kijkt naar ons of wij dat wel lekker vinden. Bas van 8 neemt een aanzet om iets te zeggen. De kamer is doodstil en kijkt naar Bas. Kinderen zijn goudeerlijk…. Maar hij grijnst van oor tot oor en roept: “I hope it’s buttertea….because that’s my favorite.” Alle aanwezigen (en ik nog het meest) beginnen opgelucht te lachen en te praten. En het was nog lang gezellig in de kamer.

Wees eens eerlijk: hoe lang kunt u echt zonder? En is dat iets om u voor te schamen? In 2014 hield maar liefst 60% van de vakantiegangers bij de keuze voor een accommodatie rekening met de aanwezigheid van WiFi. Een kleine 80% gebruikt inderdaad internet tijdens de vakantie. Bijna 85% checkt tijdens de vakantie één of meerdere keren zijn of haar mail. Dat was 2014, in 2015 liggen deze percentages ongetwijfeld nog hoger. Kijk eens naar de periode vóór uw vakantie. Hoe heeft u uw bestemming gekozen? Bladerend door een papieren reisgids of surfend op internet? Heeft u ervaringen van andere vakantiegangers gelezen of gaat u op de mooie foto’s af? En hoe moeilijk was de keuze? Maar liefst 62% van de gezinnen ervaart het kiezen van een vakantie als stressvol. Keuzestress, noemen ze dat. Extreem toegenomen door de komst van internet. En wat dacht u van de periode ná uw vakantie? Jaloersmakende foto’s op Facebook. Inderdaad: doe dat ná de vakantie om mensen met minder goede bedoelingen niet op ideeën te brengen. Hoe je het ook wendt of keert: internet speelt een rol als het om vakantie gaat. Herkent u zich in bovenstaande percentages of juist niet: maakt niet uit. Doen waar u zelf zin in heeft: dat is vakantie! En daar wens ik u ontzettend veel plezier bij!

Gerard Hubbers

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Boterthee Bhutan, 2004. We wonen ruim een jaar in Bhutan. Reindert legt wegen aan. Geen geasfalteerde wegen maar gravelwegen die van de hoofdweg naar een dorp leiden. Zo kunnen de dorpelingen in de winter en in het regenseizoen toch nog hun dorp verlaten. Deze dag is het de officiële opening van ­Reindert’s eerste weg. Het is een statige happening. We zijn allemaal in vol ornaat gekomen: Reindert en de ­jongens (8 en 6 jaar) in gho, een soort jurk die met een gewoven band om het middel vastzit met daaronder lange kniekousen. En ik in een kira, een kunstig geknoopte lap stof met een zijden blouse eronder. Het wordt door de Bhutanezen erg gewaardeerd dat we er traditioneel gekleed bij zijn. Na urenlange ceremonies en toespraken worden we uitgenodigd in het grootste huis van het dorp. Op de begane grond ­leven de dieren en wij gaan dus de trap op naar het woongedeelte. Daar zitten we samen met nog zo’n 30 Bhutanese genodigden op de grond. Het is de gewoonte dat alle gasten buttertea (boterthee) aangeboden krijgen. Ik ken maar weinig buitenlanders die dat lekker vinden. Bij de eerste slok denk je nog, lekker....bouillon. Bij de tweede slok denk je mmm…beetje vettige thee. En daarna is het zaak met een glimlach de beker leeg te drinken.

Topic

Verhalen uit… is een vervolgreeks waarin Anke Sonnemans schrijft over de belevenissen samen met Reindert Augustijn en hun gezin gedurende 10 jaar wonen in ontwikkelingslanden.

Vakantietijd. Waar gaat u naar toe deze zomer? Terwijl u nu heel ‘ouderwets’ door deze Topic bladert, durf ik er veel om te verwedden dat internet een grote rol speelde bij de keuze voor uw vakantiebestemming. Ik zie u denken. Nee, denkt u, niet bij mij. Ik ben niet zo’n junk. Ik kan best één of twee weken zonder. Nou ja, vooruit... ons hotel heeft inderdaad gratis WiFi. Wel zo handig toch? Kan ik met Google maps mooi de route uitstippelen. En ja, de kinderen kunnen op Facebook, dat willen ze graag. Maar verder speelt internet geen rol. Bij ons niet. Bij buurman A en vriendin B wel, die zitten dag en nacht op dat ding, maar nee, dat hoeft voor mij niet.

47


• Presentatie

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

“INTOS Werkt!”

48

Wij wonen allemaal in een mooie, niet al te grote ge-

Dat is niet meer zo. INTOS is van instelling zich steeds

meente. Een gemeente waar je al snel gezichten her-

meer gaan richten op dienstverlening. Zij zetten zich in

kend en ook veel mensen bij naam kent. Dat heeft zo z’n

voor mensen die moeilijk aan de slag komen. Mensen

voordelen, maar ook weleens zijn nadelen. Wanneer je

zoals jij en ik, niet perse mensen met een beperking of

een bepaalde naam of stempel hebt, kom je er niet zo-

achterstand. In het logo staat daarom niet voor niets

maar vanaf. Met dit dilemma worstelt INTOS in Heijen al

de allesomvattende slogan: Samen werken aan werk! Ik

geruime tijd. Had je een achterstand of een beperking,

sprak met de Manager Arbeidsontwikkeling van INTOS

was het steevast “die werkt waarschijnlijk bij INTOS”.

Paul van der Mee.

Iedereen is welkom! INTOS is hét arbeidsontwikkelbedrijf van de regio en bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gennep en de gemeente Mook & Middelaar. “Wij zetten ons in voor mensen die, om wat voor reden dan ook, in het reguliere arbeidsproces moeilijk aan de slag komen. Wij leiden onze mensen op en bieden ze net die opstap welke nodig is om weer in het arbeidsritme te komen en aan de slag te kunnen in een passende werkomgeving,” vertelt Paul. “INTOS biedt zijn dienstverlening inmiddels voor 750 unieke personen aan, waarvan ongeveer 350 mensen in een WSW dienstverband. Dit kan een intern werkplek zijn, maar ook in de vorm van werken op locatie (WOL)

of een individuele detachering. Door de ervaring, expertise en opgebouwde infrastructuur is INTOS in staat gebleken zijn dienstverlening uit te breiden met andere doelgroepen. Denk hierbij aan mensen die vanuit de bijstand weer aan het werk geholpen moeten worden en daarbij hulp nodig hebben. Hetzelfde geldt voor mensen die in de ziektewet of WIA terecht zijn gekomen, INTOS kijkt samen met de kandidaat naar benutbare mogelijkheden. Ook voor bedrijven met een zieke medewerker heeft INTOS iets in het 2e spoor traject te bieden. Door de veelzijdigheid in werkplekken is er altijd een alternatieve werkplek te vinden. Ook leerlingen van de PRO/VSO scholen maken bij INTOS voor het

Tekst: Remi van Bergen

eerst kennis met werk. Ze leren bij INTOS hoe het is om in een bedrijfsomgeving te werken. Hier doen ze ervaring op voor de toekomst en wordt de stap naar regulier werk verkleind. “Wij bieden ook werkplekken aan voor arbeidsmatige dagbesteding (WMO/ AWBZ). Op deze wijze zijn de mensen zinvol bezig en leveren zo, in hun eigen tempo, een bijdrage aan de maatschappij. De redenen om in aanmerking te komen voor dagbesteding zijn erg divers en is individueel maatwerk. Dit alles samen zorgt voor een complete dekking in het volledige spectrum van arbeidsmatige dagbesteding tot en met betaald werken.

Waar ga ik werken? Om te kijken waar je aan het werk kunt gaan, wordt er gekeken naar wat er bij je past en wat je zou willen. Heb je al ervaring met een branche? Waar liggen je interesses? In overleg met een consulent van ons wordt er gekeken wat je kwaliteiten zijn en waar deze het best tot zijn recht kunnen komen. Vervolgens wordt er gekeken naar bedrijven en vacatures die bij je passen. Je consulent helpt je om dit bedrijf te benaderen en te kijken wat haalbaar is voor jou. Er kan ook intern een werkplek worden aangeboden. Wanneer je bij INTOS intern aan de slag mag zijn er veel verschillende sectoren waar je kan komen te werken. De sector bespreek je samen met je consulent en er wordt vastgelegd waar je aan het werk kunt. De betrokkenheid van de INTOS consulenten is hoog, zij proberen de beste match voor de werkzoekende te vinden. Daarvoor hebben ze het netwerk met werkgevers in de regio fors uitgebreid.


BuitenWerk

Wanneer je graag bepaalde vaardigheden wilt bijspijkeren die een werknemer nodig heeft? Dan ben je bij INTOS aan het goede adres. Je kunt cursussen volgen om je vaardigheden te verbeteren en zo je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Zo is er de Jobhunt training. Bij Jobhunting word je in een groepje geholpen bij het zoeken naar vacatures voor betaald werk. Er worden onder andere tips gegeven over waar je het beste kunt zoeken. Zo leer je binnen korte tijd zeer interessante vacatures te vinden. Ook wanneer je moeite hebt met solliciteren helpt INTOS je graag een handje. Met sollicitatietrainingen, waar je geholpen wordt bij het maken van een

CV, sollicitatiebrieven en bij andere vaardigheden op het gebied van solliciteren. Zo maak je de perfecte indruk op je sollicitatiegesprek. Mocht je daarna aangenomen worden kan INTOS diverse trainingen in bijvoorbeeld de logistiek verzorgen om verschillende voertuigen te kunnen besturen. Zo kun je bijvoorbeeld een training volgen voor heftruck, reachtruck en Electro pallettruck (EPT).

49

Ook biedt INTOS Samen met verschillende instanties verschillende trainingen en opleidingen aan in verschillende sectoren. Hierbij kun je denken aan computerlessen, taaltraining en opleidingen in de groenvoorziening

Conclusie INTOS is uitgegroeid tot een volwaardig arbeidsontwikkelbedrijf en in staat een zeer uiteenlopende groep mensen te begeleiden naar een actieve plek in de samenle-

ving. Variërend van dagbesteding tot een betaalde baan bij een werkgever. Het is een eer om bij, voor, of door INTOS te werken!

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Scholing en vorming

Topic

Een goed voorbeeld van arbeidsontwikkeling die INTOS gecreëerd heeft is BuitenWerk. BuitenWerk is een afdeling van INTOS De Gemeenten huren BuitenWerk in voor het onderhoud aan de openbare ruimte. Verder verricht BuitenWerk ook opdrachten voor diverse andere ondernemers en instanties in de regio. Voor onze cliënten heeft INTOS met BuitenWerk een perfecte leer/werk omgeving beschikbaar. BuitenWerk biedt werk voor mensen met een beperking, maar biedt ook kansen voor mensen met een bijstandsuitkering die zelf moeilijk werk kunnen vinden. Door zij aan zij te werken met professionals, krijgen ze de begeleiding die ze nodig hebben.

Maakt u graag een keer kennis met INTOS of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van onze organisatie, neem dan contact op met: Paul van der Mee, Manager Arbeidsontwikkeling via telefoonnummer 0485-490811 per email paulvdm@INTOS-gennep.nl.

De Groote Heeze 41 6598 AV HEIJEN Telefoon: 0485 – 490811 Email: info@INTOS-gennep


Uw racespecialist in de regio INTERNETDIENSTEN & E-MARKETING

www.sienn.nl

SIENN-105X74.indd 1

07/03/2013 09:54

Verkoop en verhuur scooters en (elektrische) fietsen Al snorrend op een retro scooter of (elektrische) fiets kunt u met z’n tweetjes of met vrienden gezellig genieten van al het moois dat Groesbeek te bieden heeft.

Bij aanschaf van een nieuwe racefiets

GRATIS

KLEDING & * ACCESSOIRES

*

t.w.v. 15% nieuwwaarde fiets, Actie is geldig van 4 juli t/m 26 juli 2015

Pannenstraat 8, Groesbeek Spoorstraat 102, Gennep (024) 397 74 77 (0485) 51 31 80 www.bikelifegroesbeek.nl | www.bikelifegennep.nl

KP§P S T E U E R B E R AT U N G S G E S E L L S C H A F T

Damesmode Groesbeek    

Grensoverschrijdend advies op maat

  Dorpsplein 20 6562AH Groesbeek Tel: 024-8482406 www.dolindaperdonna.nl   

Compensatievoorstel voor uw WOEKERPOLIS ontvangen?  Grote kans dat u te weinig krijgt! Inmiddels DUIZENDEN  EURO’S EXTRA voor mijn relaties ontvangen!

ECOVIS KPP in Kleve, Emmerich en Weeze Wirtschaft · Recht · Steuern  Bent u als ondernemer actief in Duitsland?  Werkt u geheel of gedeeltelijk in Duitsland?

Dan heeft u gegarandeerd te maken met Duitse overeenkomsten en belastingwetgeving. Wij zijn de specialist inzake grensoverschrijdende advisering en ontwikkelen samen met u praktische oplossingen.

JOFICON: Daar wordt u BETER van!  Ook voor vermogensbegeleiding 

 info@joficon.nl  www.joficon.nl   

Peter de Jong 06-50520477

ECOVIS KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH Hoffmannallee 55 · D-47533 Kleve · Tel: +49 2821 7204-0 E-Mail: kleve-kpp@ecovis.com www.ecovis.com/kleve


• Business Club Zuid

“Koop bij onze leden en sponsoren” “op naar de 150 leden” Topic Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015 51

Dat zijn de motto’s voor het komende seizoen.

Het voorbije seizoen heeft Business Club Zuid de positie als (zelfbenoemd) beste business club binnen onze regio en de Topklasse Zondag kunnen handhaven, zelfs versterken. Een levendige, informele en ondernemende club, onderdeel van De Treffers. Tradities werden voortgezet en verstevigd, het Rondje Bedrijven (een hit), de Oudejaarsborrel met 180 deelnemers, de jaarlijkse veiling met weer betere opbrengst , de gastsprekers (Emile Roemer, John van Zweden, Ernie Brands, de Business Borrels, DANK hiervoor, de rally, de wedstrijden van het eerste met de steeds beter bezochte buffetten, bijna teveel om allemaal te noemen. De activiteiten werden veelal gesponsord door leden, nogmaals hiervoor onze hartelijke dank! Dit alles resulteert in verdere groei, er zijn zelfs nieuwe leden, die als reden aanvoerden ‘’we kunnen ons niet veroorloven om geen lid te zijn’’. Groei betekent ook… meer kansen voor

onderlinge business, groter netwerk, meer met een mooi programma die dag voor ondersteuning voor de club. Uit de busiiedereen. Een kleine commissie vanuit de ness club ontstond een club van 11 (met business club werkt aan een nieuw pronu reeds 15 leden waardoor een nieuwe gramma voor het komend seizoen, zodat naam nodig is). De club van 11 financiert we onze leden optimaal kunnen blijven o.a. een nieuwe geluidsinstallatie rondom vermaken en business-to-business kunnen het hoofdveld, deze zal tijdens het komen- blijven genereren. de Gerrit Langeveld toernooi begin augusDe sportieve verwachtingen voor het kotus worden aangeboden. Het nieuwe sei- mend seizoen zijn groot; nieuwe selectie zoen start met het reeds genoemde Gerrit en nieuwe trainer met nieuwe begeleiLangeveld toernooi, op zaterdag 8 augusdingsstaf.. maar we zetten onze tradities tus. Op 15 augustus ontmoeten onze leen enthousiasme vooral voort. den elkaar tijdens een grote business club Op naar een mooie nieuw seizoen! middag bij Wijnhoeve De Colonjes, met P R E Sdoor E N T A Tde I E G I D SWim 2 0 1 4 Zwitserloot, - 2015 | BUSIN ESS CLUB ZUID hierna een BBQ op Zuid, gevolgd Voorzitter presentatie van de selectie op 15 augustus www.detreffersbusiness.nl


Vakantieservice

Tijdens uw vakantie kunt u het onderhoud van uw tuin aan ons overlaten! Bij thuiskomst geniet u meteen weer volop van uw tuin! Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maaien van het gazon of het snoeien van uw haag. Graag informeren wij u over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden! Bel ons: (0485) 54 1979

Wij wensen u een fijne vakantie!

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Steendalerstraat 67 6591 EC Gennep Tel/Fax: (0485) 383852 / 330839 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

www.happentrappen.nl

• Reparatie van gebitsprotheses • Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit


• Buitenleven

Bart’s tuinkalender Juli •

Augustus • •

S noei de klimhortensia, wanneer deze is uitgebloeid, terug tegen de muur. Augustus is een goede periode om een gazon aan te leggen. Dit geldt voor zowel het inzaaien van gazon, als het aanleggen van graszoden. s`Nachts is het nog warm, graszoden slaan snel aan en het graszaad kiemt snel. Steenfruit zoals; kersen, pruimen, perzik, worden na de oogst gesnoeid. Dit bij voorkeur bij droog weer, zodat de wonden snel opdrogen. Aan het eind van augustus kun je het gazon nog een keer bemesten. Doe dit op een bewolkte, regenachtige dag. De coniferenhaag nog eenmaal snoeien, hierna niet meer, dit is niet goed voor de winterhardheid. Snoei Buxus deze maand voor de laatste keer, op een bewolkte dag.

Rosa Leonardo Da Vinci is een fris geurende roos met gevulde rosette vormige bloemen, die vanaf juni tot diep in de herfst doorbloeit met framboos roze bloemen. Het is blad is vrij donker van kleur en de hoogte van de roos is 60 tot 80 cm. Rosa Leonardo Da Vinci is een zeer gezonde roos en een echte zonaanbidder. Verwijder tijdens het groeiseizoen de uitgebloeide bloemen door de rozen te knippen tot op het eerste 5-tallig blad. Aangeraden wordt om de rozen na de eerste snoeibeurt in maart te bemesten en na de eerste bloei in juni nogmaals te bemesten met rozenmest. De roos moet beschermd worden tegen de strenge winterse vorst.

Bart’s tuintip: Verwijder groenaanslag van de bestrating met schoonmaakazijn. (vul een emmer met 1 liter azijn en 1 liter water) schrob de gehele bestrating, vervolgens niet afspuiten maar in laten trekken. De groene aanslag en mos zullen langzaam verdwijnen. Hardnekkige plekken hebben een nabehandeling nodig.

September •

• •

 otenbomen kunnen het best in de nazomer gesnoeid N worden. De snoeiwonden helen sneller en het voorkomt dat de boom gaat bloeden. Blijf op de rozen letten. Ze bloeien nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen. Hou de vijver bij. Let erop dat de waterlelie met zijn grote blad, niet te veel van het wateroppervlak bedekt. De hard gegroeide planten van dit jaar kunnen uitgedund worden en kroos kan met een schepnetje weggehaald worden. Vaste planten kun je nu scheuren of (ver)planten. De grond is nu nog warm, planten kunnen zich voor de winter voldoende herstellen en vastwortelen in de grond. Plant herfst en winterbloeiers op plaatsen waar de uitgebloeide eenjarige zomerbloeiers staan. (Verwijder eerst de uitgebloeide planten en voorzie het plantgat van nieuwe potgrond).

Bart Voss

Hovenier J&B Groenprojecten

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

“Zomerpracht” Topic

 aai het gras niet te kort. Om felle verbranding door M de zon te voorkomen. Een grashoogte van 3 tot 5 cm is prima. Dakplatanen kunnen indien gewenst, in de zomer een extra snoeibeurt gebruiken. Daarbij worden de verticale takken een eind teruggenomen. Snoei ze terug tot ongeveer 30-40 cm. van de gesteltakken zodat er een dicht bladerdak blijft. Het snoeien kan het beste plaats vinden tijdens een regenachtige dag of na een regenbui. Hierdoor ondervindt je geen last van de stof die vrijkomt van de balderen. Kijk voordat je gaat snoeien even of dat er geen vogelnesten in de struiken of hagen zitten, wacht als dit het geval is met snoeien tot de kleine vogels zijn uitgevlogen. Door de hogere watertemperaturen hebben de vissen in de vijver nu ook meer behoefte aan voedsel. Je mag ze rijkelijk voeren. Bessen snoei je direct na de oogst. Hierbij snoei je de besdragende takken terug op de lager gelegen jongere scheuten. Nieuwe uitlopers van een druif kun je tot aan het vierde blad terug snoeien. Om grote druiven te krijgen kun je ongeveer de helft van alle trosjes verwijderen. Bij de overgebleven trosjes verwijder je de kleinste druiven. ( Dit noemt men krenten van de druif).

53


• Evenementenkalender

Topic

Nr. 2 • JAARGANG 5• 201554

Juli 1 t/m 4 juli Wandel Vierdaagse Bergen 4 juli 14.00 uur Summmertime, Streetmusic, Centrum Gennep 4 juli 19.30 uur Heijen Open Air, Café-zalen Schuttershof Heijen 4 juli 20.00 uur Rock Academy Take Five, Landgoed Roepaen, Ottersum 4 juli 21.00 uur Nachtzwaluw en rugstreeppad in Driessenven, IVN Maas&Niers, Bergen 5 juli 07.30 uur Rit MC Roadrunner Prinsenbeek, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 5 juli  Niederrheinischer Radwandertag, Markt Gennep 5 juli Vocal Groep Joy en Challenge uit Well en Wellerlooi, Maasduinen Staete 5 juli  6x6 voetbaltoernooi Vense Boys 7 juli 19.30 uur Zomeravondwandeling, NP de Maasduinen, Op den Hamer 8 t/m 11 juli Jeugdvierdaagse Ottersum 9 juli 19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 10 t/m 13 juli Graefenthal Festival IV, Maria Roepaen Ottersum 11 juli 14.00 uur Summmertime, Straattheater Centrum Gennep 12 juli 10.00 uur Zomer rit 2015, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 12 juli 10.00 uur Lekker wandelen, NP de Maasduinen, Bezoekerscentrum 14 juli, 14.00 uur Anne Frank middag, Bevrijdingsmuseum 14 juli, 19.00 uur Fietstocht met ZijActief Bergen door de Maasduinen, vanaf den Asseldonk 15 juli, 14.00 uur Spionagetraining, Bevrijdingsmuseum 16 juli, 14.00 uur Workshop, Het leven van de parachutist in WO2, Bevrijdingsmuseum 18 juli 14.00 uur Summmertime, Pruuvemmment, Jan Lindersplein Gennep 18 juli 14.00 uur Summmertime, Chapeau, Markt Gennep 19 juli t/m 4 okt. Zomerexpositie, Garten Galerie Grunewald, Kranenburgerstrasse 215, Kessel – Grunewald 21 juli 19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 22 juli 10.00 uur Kofferbakverkoop en feestavond daags voor de Vierdaagse, SV Milsbeek 22 juli 14.00 uur Bodembeestjes vangen, NP de Maasduinen, De Zevenboom 23 juli Vierdaagse doortocht, Milsbeek en Ottersum 23 juli KBO Zomertreffen Wellerlooi 25 juli 13.00 uur Loswalfeest, fiets ‘m d’r in Aijen, Veerhuis Aijen 25 juli 14.00 uur Summmertime, Jazz in Nierstown, Markt/Jan Lindersplein Gennep 26 juli 08.00 uur Midzomer rit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 26 juli 10.00 uur Zomerwandeling, NP de Maasduinen, Bezoekerscentrum 26 juli, 12.00 uur Battlefield Fietstocht, fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum 27 t/m 30 juli Tractor vierdaagse, oldtimerdagen, Camping de Leijgraaf www.campingdeleijgraaf.nl, Groesbeek 28 juli, 11.00 uur Jaarmarkt STER Groesbeek, centrum 28 juli, 14.00 uur Opa’s en oma’s vertellen over de oorlog, Bevrijdingsmuseum 28 juli, 19.00 uur Fietstocht met ZijActief Bergen door de Maasduinen, vanaf den Asseldonk 29 juli 14.00 uur Piraten in de Maasduinen, NP de Maasduinen, Bezoekerscentrum 29 juli, 14.00 uur Cineac voor kinderen, Bevrijdingsmuseum 30 juli 14.00 uur Rondleiding, Gevleugelde vrijheid, Bevrijdingsmuseum

Augustus 1 aug. verjaardag Maud 1 aug. 14.00 uur Summmertime, Milford Sound, Markt Gennep 2 aug. 12.00 uur Battlefield Fietstocht, fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum 2 aug Liedjeszinger Ger Keyzers uit Cuijk, Maasduinen Staete 4 aug. 14.00 uur Workshop, Het leven van de parachutist in WO2, Bevrijdingsmuseum 5 aug. 14.00 uur Speuren naar sporen, NP de Maasduinen, Op den Hamer 5 aug. 14.00 uur Spionagetraining, Bevrijdingsmuseum 6 aug 14.00 uur Rondleiding, Gevleugelde vrijheid, Bevrijdingsmuseum 6 aug. 19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 8 aug. 14.00 uur Summmertime, Limborock, Markt Gennep 9 aug. 07.30 uur Haldu Racing Team race Spa, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 9 aug. 10.00 uur Groeien tot u paars ziet, NP de Maasduinen, Op den Hamer 9 aug. 12.00 uur Battlefield Fietstocht, fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum 11 aug. Picknick Zonnebloem Wellerlooi 11 aug. 14.00 uur Opa’s en oma’s vertellen over de oorlog, Bevrijdingsmuseum 11 aug, 19.00 uur Fietstocht met ZijActief Bergen door de Maasduinen, vanaf den Asseldonk 12 aug. 14.00 uur Waterbeestjes vangen, NP de Maasduinen, De Zevenboom 12 aug, 14.00 uur Cineac voor kinderen, Bevrijdingsmuseum 13 t/m 16 aug. ALBO toernooi, sv Milsbeek 15 aug. 10.00 uur KOFFERBAKVERKOOP, parkeerplaats SV Milsbeek

15 aug. 14.00 uur Summmertime, VozCantante, Markt Gennep 15 en 16 aug. Oldtimer treffen Traktoren, Cafe zaal ’t Veerhuis Aijen. 16 aug. 10.00 uur Zondagsrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 16 aug. 12.00 uur Battlefield Fietstocht, fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum 16 aug. 12.00 uur LiberationTour, Bevrijdingsmuseum 18 aug., 14.00 uur Anne Frank middag, Bevrijdingsmuseum 18 t/m 21 aug Zomervoetbaldagen Well 19 aug. 14.00 uur Zomerspelen Kinderactiviteit, NP de Maasduinen, Bezoekerscentrum 19 aug. 14.00 uur Spionagetraining, Bevrijdingsmuseum 20 aug. 14.00 uur Workshop, Het leven van de parachutist in WO2, Bevrijdingsmuseum 20 aug. 19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 22 aug. 11.00 uur Braderie Well 22 aug. 14.00 uur Summmertime, Molukse dag, Markt Gennep 22 t/m 25 aug. Kermis, Siebengewald 22 en 23 aug Tribute Party, de Wolfsberg Groesbeek www.tributeparty.nl 23 aug. 10.00 uur Vergezichten, NP de Maasduinen, De Zevenboom 23 aug. 10.00 uur Rondje Gennep met picknick, IVN Maas&Niers, ’t Leger, kampweg 10 Gennep 23 aug. 14.00 uur Proef de vrijheid, Bevrijdingsmuseum 25 aug 14.00 uur Rondleiding, Gevleugelde vrijheid, Bevrijdingsmuseum 26 aug. 14.00 uur Wat eten dieren, NP de Maasduinen, Bezoekerscentrum 26 aug. 14.00 uur Spionagetraining, Bevrijdingsmuseum 27 aug. 14.00 uur Opa’s en oma’s vertellen over de oorlog, Bevrijdingsmuseum 29 aug. 9.30 uur CNC Jeugd Korfbaltoernooi SPES Milsbeek 29 aug. t/m 1 sept. Kermis Well 29 aug. 14.00 uur Summmertime, Grande finale, Markt Gennep 29 aug. 14.30 uur Woodstock, Maria Roepaen Ottersum 30 aug. 11.00 uur Agrifestijn Ottersum, zie elders in deze Topic 30 aug. 14.00 uur Bloeiende heide op ’t Quin, IVN Maas&Niers, ’t Quin Afferden 30 aug, 14.00 uur Cineac voor kinderen, Bevrijdingsmuseum

September 2 sept. 19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 5 sept. Holland Ladies Tour, Centrum Gennep 5 t/m 8 sept. Kermis Heijen 6 sept. 07.00 uur Ochtendwandeling, NP de Maasduinen, Op den Hamer 6 sept. 12.00 uur Battlefield Fietstocht, fietsen zonder parachute, Bevrijdingsmuseum 6 sept. Seniorenorkest “De Havenmuzikanten” Maasduinen Staete. 6 sept. 12.00 uur Kermis Frühschoppen met Die Original Maastaler in D’n Toomp, Heijen 10 sept. 16.30 Neem de oorlog onder handen, rondleiding voor blinden en slechtzienden, Bevrijdingsmuseum 12 en 13 sept. Kunstroute 12 en 13 sept. Open monumentendag 13 sept. Niersdal Survival Run, Sport- en speelstraat de Brink 13 sept. 9.00 uur Kinderkleding en speelgoedbeurs Hebbes, Sporthal Heuvelland 13 sept. 09.00 uur Jan Bengorit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 13 sept. 10.00 uur Natuur door de cameralens, IVN Maas&Niers, ’t Leger, Kampweg 10 Gennep 16 sept. 14.00 uur Ravotten en zomers nagenieten, NP de Maasduinen, Bezoekerscentrum 17 t/m 20 sept. Het Bevrijdingsmuseum de lucht in, Bevrijdingsmuseum 19 sept. 10.00 uur Lopen in het landschap, NP de Maasduinen, Op den Hamer 19 sept. Cultureel reünie-feest, Molukkers Gennep, zie elders in deze Topic 19 t/m 22 sept. Kermis Wellerlooi 19 en 20 sept. Keramisto, De grote Siep, Plasmolen 20 sept. 10.00 uur De duinen van de Maas, NP de Maasduinen, Eckeltse Bergen 20 sept. Groesbeeks Gruwelijkste, Mountainbiketocht, start velden de Treffers 20 sept. 9.00 uur Euregio Vrijheidswandeling gezinstocht, vertrek Bevrijdingsmuseum 20 sept. 10.00 uur Buggy rijden, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 20 sept. 10.30 uur Bevrijdingsfestival & Kindervrijmarkt, Bevrijdingsmuseum 22 sept. Kermis Kienen KBO Wellerlooi 23 sept.19.00 uur Avondrit, MC Bulldog, Café d’n Dörpel, Milsbeek 25 t/m 27 sept. Nederlandse Wijnfeesten, centrum Groesbeek 26 sept. 10.00 uur Fietstocht, aanmelden verplicht, NP de Maasduinen, Bezoekerscentrum 30 sept. 14.00 uur Braakballen pluizen, NP de Maasduinen, Bezoekerscentrum Uw activiteit of evenement ook op deze pagina?

Mail voor 20 augustus aanstaande naar info@topicmaasduinen.nl o.v.v. evenementenkalender


Schaap Events, voor een geslaagd evenement! Schaap Events is sinds enige tijd de nieuwe naam van voorheen Peter en Ans Schaap Spelverhuur uit Gassel. Peter en Ans Schaap runnen al meer dan 20 jaar hun ‘evenementenverzorging’ bedrijf. Het is een misverstand dat Peter en Ans Schaap enkel Oudhollandse spelen zouden verhuren. Evenementenverzorging is inmiddels een vast aanbod van het Gasselse ondernemers duo. Het bedrijf is eigenlijk per toeval ontstaan. Peter Schaap had destijds als diskjockey een eigen drive-in discotheek. “Het was de tijd dat veel feestjes werden opgeleukt met spellen”, herinnert de Gasselnaar zich. “Als diskjockey kreeg ik steeds vaker de vraag of ik daar ook iets in kon betekenen. Ik ben daar meteen in meegegaan.” Al na korte tijd werd hij gevraagd om in het Wijchense winkelcentrum een evenement op te zetten. “Dat was ook weer nieuw en ik wist ook niet direct hoe dat allemaal aangepakt moest worden, maar al doende leer je. In die tijd hadden Ans en ik beide nog een baan, maar de dingen werden steeds serieuzer. We groeide in die periode zo hard dat we keuzes moesten maken tussen 2 fulltime banen en het bedrijf. We hebben er toen voor gekozen om ons volledig te focussen op het bedrijf. Intussen hebben we een team van zo’n tien medewerkers, die graag voor ons willen werken. We hebben bewust geen vast personeel in dienst. Zoiets kan in deze branche gewoon niet. We vinden het niet verantwoord naar onze medewerkers toe.” Crazy Fotostudio De crazy fotostudio is op het moment een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Het instrument voor fotomarketing op beurzen en open dagen. Ook uitermate geschikt voor evenementen, bedrijfsfeesten, winkelcentra of voor welke gelegenheid dan ook. Binnen 2 minuten word de gemaakte foto voorzien van een bijpassende achtergrond en/of eigen teksten en logo. Het resultaat kan daarna als foto maar ook op een gadgets worden afgedrukt, bijvoorbeeld op een puzzel of gastendoekje. Ook is het mogelijk om uw brochure op locatie te voorzien van een kaft met daarop de zojuist gemaakte foto van bijvoorbeeld een bezoeker van een beursstand. Luisteren en maatwerk leveren Ondernemen zat noch bij Peter, noch bij Ans in de familie. Niettemin hebben Peter en Ans zich ontwikkeld tot ondernemers die kansen zien en grijpen. “De quiz is weer helemaal terug”, vertelt hij. We hebben ons afgevraagd hoe we dat nog interactiever konden maken, en dan ook nog helemaal gepersonaliseerd. We hebben toen geïnvesteerd in een systeem met draadloze stemkastjes (A-B-C) waarmee we per deelnemer kunnen zien wat er geantwoord is. Het kan niet alleen gebruikt worden voor een quiz, maar we verzorgen er ook onderzoeken, presentaties en enquêtes mee. Peter en Ans willen het voor hun klanten van A tot Z verzorgen. Ze gaan hierin steeds weer een stapje verder. “Zo hebben we onze eigen reproafdeling opgezet, waarin we zelf reclamemateriaal ontwerpen en onder andere printen tot A1 formaat voor onze klanten. Naast de crazy fotostudio en de quiz staat Schaap Events voor u klaar met onder andere luchtkussens, bungee trampoline, oudhollandse spellen, race simulators, casinospelen en promotieactiviteiten. Dit alles op maat gemaakt en voor elk budget geleverd. Peter en Ans luisteren graag naar uw wensen en maken graag uw feest of evenement onvergetelijk!

Schaap

T: 0486 474687

Krekelberg 3a Gassel

events

schaap-events.nl

info@schaap-events.nl


Profile for RvB Media

Topic maasduinen zomer 2015  

Topic Maasduinen Zomer 2015

Topic maasduinen zomer 2015  

Topic Maasduinen Zomer 2015

Profile for rvbmedia
Advertisement