Page 1

Voetbal in de Maasduinen


Voetbal in Maasduinen

Elftal Jaap Arts

Bart Seegers

Nick Bottenberg

Jordi Tissen

Mark van der Burg

Tijn Wabeke

Gijs Creemers Thomas Creemers

Goede clubontwikkeling doorzetten

Ingo Custers

Na een mooi seizoen in de 3e klasse

Naast het eerste elftal zullen ook ons

Nils Goertz

mocht ons eerste elftal voor het twee-

tweede, derde en vierde elftal dit seizoen

Tjeu Jansen

de jaar op rij in de nacompetitie spe-

weer aantreden in grotendeels dezelfde

Jimmy Janssen

len voor promotie naar de 2e klasse.

samenstelling. Een mooie mix van jonge

Thijs Kerkhoff

Een krankzinnige finalewedstrijd in

en ervaren spelers zorgt voor drie senio-

Jeffrey Koch

Venhorst leidde uiteindelijk tot een

renelftallen die wekelijks uitkomen in de

Lloyd Kooiman

zeer spannende penaltyreeks waarin

reserve 4e (tweemaal) en 6e klasse. De

Luuk Reijnen

we nipt promotie misliepen. Dit bete-

enkele jaren geleden opgestarte samen-

kent dat we ook dit jaar weer in de

werking tussen de jeugd van Stormvogels

3e klasse uitkomen, waarin enkele

’28/HRC ’27 leidt dit jaar tot 11 junioren-

leuke streekderby’s tegen o.a. Olym-

teams, waarin onze jeugdleden op de

pia, Hapse Boys, Vitesse en Excellent

juiste manier kunnen trainen en wekelijks

op het programma staan.

hun competitiewedstrijden spelen samen

Staf Roy de Haan (Trainer)

met leeftijdsgenoten met dezelfde kwali-

Daan de Bruin (Keeperstrainer) Henk Pouwels (Leider)

Stormvogels’28 1 staat dit seizoen onder lei-

Johan van de Camp (Grensrechter)

ding van Roy de Haan, de 31-jarige

Ben Theunissen (Verzorger)

Groesbeekse oefenmeester die Jord Roos in

Als club hopen we de goede ontwikkelin-

de zomer opvolgde als hoofdtrainer van

gen zowel op als naast het veld ook dit

onze selectie. Verder maken leider Henk

jaar door te kunnen zetten. We kijken

Pouwels, grensrechter Johan van de Camp,

ernaar uit om er samen met onze leden,

keeperstrainer Daan de Bruin en verzorger

vrijwilligers,

Ben Theunissen ook dit seizoen weer deel uit

wederom een mooi jaar van te maken.

van de staf. Tegenover het vertrek van vier

We wensen alle clubs in de regio

spelers (twee naar externe verenigingen en

Maasduinen een sportief en succesvol sei-

twee naar een lager elftal) staat de terugkeer

zoen toe en wellicht tot ziens op ons

van de Siebengewalders: Tjeu Jansen (speel-

sportpark in Siebengewald!

Stormvogels ‘28 Opgericht 1 april 1928 Sportpark ‘t Eindpunt Goschedijk 87, Siebengewald Telefoon clubhuis 01485-441335 www.stormvogels28.nl Uitkomend in de 3e klasse

teiten.

sponsors

en

supporters

de in de A- en B-jeugd bij Achilles’29 en De Treffers) en Luuk Reijnen (die zijn rentree

Namens Stormvogels ’28,

maakt na een langdurige blessure).

Jaap Arts & Rob Janssen

Nr. 3 2017

Topic Regiomagazine

21


Voetbal in Maasduinen

Elftal Jimmy Brons

Herson Ricardo

Martijn Custers

Lorenzo Ribbink

Gijs Giebels

Basim Sayeb

Marc van Ginkel

Salim Sayeb

Gies Gisbers

Lex Wever

Bjorn Hendriks

Coen Wijnen

Niek Hendriks

Jessy Wolff

Stijn Hendriks

Thymo Zeelen.

Thuiswedstrijden op het nieuwe kunstgrasveld

Bas Janssen

Na een jaar te zijn uitgeleend aan

tegenstander. Ook is er een aantal interes-

Rob Janssen

district Oost speelt Vitesse ’08 het

sante derby’s tegen Excellent uit Oploo,

Ron Janssen

komend seizoen weer in het vertrou-

Hapse Boys, Olympia ’18 uit Boxmeer,

Acheraf Mabtoul

wede district Zuid II. In dit seizoen zal

Stormvogels ’28 uit Siebengewald en

Teun Martens

Vitesse alle thuiswedstrijden spelen

Vianen Vooruit. Wedstrijden om naar uit te

op het nieuwe kunstgrasveld dat in

kijken. Op voorhand lijkt het een opnieuw

he winter is aangelegd.

een zwaar seizoen te worden, waarin

Staf

Vitesse opnieuw iedere zondag alles zal De selectie staat ook in het komend sei-

moeten geven om de punten te pakken.

Fabian Krebbers (Trainer)

zoen onder leiding van Fabian Krebbers.

Vitesse doet dat ook in het nieuwe seizoen

Leon Woudstra (Assistent-trainer)

Samen met assistent Leon Woudstra en

met een selectie van vrijwel uitsluitend

Patrick Thomassen (Keeperstrainer)

keeperstrainer Patrick Thomassen zal hij

Gennepse spelers, of spelers die een band

Johan Janssen (Leider)

Vitesse leiden in hopelijk een succesvol

met Gennep hebben. Tegenover het ver-

Wil Wolff (Leider)

jaar. Het afgelopen jaar kende Vitesse een

trek van zeven spelers staat de komst van

Kenneth van Thijs (Materiaalman)

goed seizoen. In een competitie met bijna

evenveel nieuwe krachten, die moeten

Joost Smeets (Ballenjongen)

allemaal nieuwe en onbekende tegenstan-

proberen een basisplaats af te dwingen.

ders hield Vitesse zich goed staande en

Trainer Fabian Krebbers gaat voor kwali-

bereikte uiteindelijk een verdienstelijke

teit en alle spelers zullen tijdens de wed-

vierde plaats. Helaas lukte het niet om via

strijden moeten bewijzen dat ze hun plaats

de nacompetitie promotie naar de tweede

waard zijn. Vitesse speelt dit jaar tegen

klasse af te dwingen.

Berghem Sport, Boekel Sport, DAW uit

SV Vitesse ‘08 Opgericht 15 februari 1908 Sportpark de Heijkuul Langeweg 4, Gennep Telefoon clubhuis 0485-511890 www.vitesse08.nl Uitkomend 3e klasse D Zuid II

Schaijk, Excellent uit Oploo, Handel, Hapse Zoals vermeld keert Vitesse in het seizoen

Boys, Nijnsel/TVE Reclame, Nooit Gedacht

2017-2018 terug in de derde klasse D van

uit Geffen, Sparta’25 uit Beek en Donk,

district Zuid II. Daarin treft het veel oude

Stormvogels ’28 uit Siebengewald, Vianen

bekenden, maar ook een totaal nieuwe

Vooruit en Volkel.

Nr. 3 2017

Topic Regiomagazine

23


Voetbal in Maasduinen

Elftal Stefan Adriaans

Ruud Klabbers

Mimoun Akrom

Luuk Koppes

Marijn Arts

Mike Kroon

Jerry Driessen

Jelle Martens

Coen van Elsen

Thijs Martens

Raico van Elsen

Ruud Oomen

Joey Fila

Jelle van Osch

Ferry van Haarlem

Jippe Peters

Het 1e team wist zich te kwalificeren

(weer) opgepakt heeft. Met deze aan-

Tomas van Ham

Koen Stevens

voor de promotie-degradatiewed-

winsten zijn onze teams compleet. Wij

Nick Jacobs

Rob Stevens

strijden voor de 3e klasse.

wensen allen heel veel plezier bij EWC.

Stef Jacobs

Matthijs Theeuwen

Danny Kempkens

Nickie Theeuwen

Helaas waren de tegenstanders iets

Helaas ontvingen we ook een triest

Jelle Klabbers

Teun Valckx

beter, waardoor we dit seizoen weder-

bericht. Twan Krebbers is op vrijdag 25

om in de 4e klasse starten met nieuwe

augustus 2017 plotseling overleden.

kansen en enkele nieuwe tegenstanders.

Twan, 56 jaar, was oud-speler, oud-

Het 2e team begon het seizoen uitste-

bestuurslid, sponsor en vooral supporter.

kend. Met een nieuwe staf stond dit

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor

Mimoun Akrom (Trainer)

jonge team al vroeg bovenaan mee te

EWC’46 heeft betekend en houden

Peter van Osch (Trainer)

spelen. Ondanks wat gelijkspelen en af

warme herinneringen aan hem.

Jeroen Willems (Leider)

en toe een nederlaag, wist men het kam-

John Driessen (Leider)

pioenschap binnen te halen. Een mooie

De trainingen zijn inmiddels in volle

John Exel (Leider)

opsteker! Het kampioensfeestje werd

gang. De Maasdorpencup, altijd een

John Mulders (Leider)

dan ook uitbundig gevierd.

leuke opstart naar de competitie, werd

Staf

Afgelopen seizoen was voor EWC’46 uit Well een geslaagd seizoen.

door ons voor de 2e keer op rij gewon-

EWC ’46 Opgericht 7 juni 1946 Sportpark de Oude Linde Kasteellaan 19a 5855 AD Well telefoon clubhuis 0478-501886 www.ewc46.nl Uitkomend in de 4e klasse

Het 3e team kon natuurlijk niet achter-

nen. Met de bekercompetitie in aan-

blijven en eindigde op een 3e plaats, ook

tocht hopen wij dat wij een goede start

een heel mooi resultaat. Het 4e team

van de competitie kunnen maken. Met

kampte het gehele seizoen met vele

onze trouwe supportersschare, zowel bij

blessures waardoor zij vaker een beroep

thuis- als uitwedstrijden zal dit zeker

op andere teams moesten doen. Voor

lukken.

hen restte de laatste plek. Voor seizoen 2017-2018 kunnen wij berichten dat een

Wij wensen iedereen een gezond, sportief

aantal jonge spelers de voetbalschoenen

nieuw seizoen 2017-2018 toe.

Nr. 3 2017

Topic Regiomagazine

25


Voetbal in Maasduinen

Elftal Hein de Jager

Hein Peeters

Giel Loeffen

Tim van Cromvoirt

Damien Matulessy

Taleb Sarkouk

Siem Loeffen

Sjors Weijers

Kenny Franken

Jerral Taihuttu

Nils Reijnen

Jelle Hendriks

Allereerst wil ik Topic bedanken voor

opleveren. Heijen is afgelopen seizoen

Jop Loeffen

Stefan Arts

de aandacht die zij wederom schen-

gepromoveerd vanuit de 5e klasse en

Johan Kleijnen

Paul Toonen

ken aan de voetbalverenigingen. Elk

Milsbeek is op de valreep gedegradeerd

Jorai Matulessy

jaar weer een mooie mogelijkheid

vanuit de 3e klasse. In de nieuwe compe-

Jeroey Lekatompessy

om je als vereniging te presenteren.

titie (4G) gaan we vooral Brabant in. Ons

Onze jeugd is onze toekomst

1e elftal beschikt dit seizoen over veel

Wessel Koppes Yanick Cillessen

Onze jeugdafdeling bewaakt onze toe-

nieuwe jeugdige spelers uit de eigen

Jean-Paul ten Haaf

komst en daarom besteden we veel aan-

opleiding. Het zal dus een seizoen van

Jos Hendrix

dacht aan onze jeugdspelers. Behalve

veel leren worden met wisselende resul-

sportiviteit, leren winnen, maar ook leren

taten. Met de steun van de supporters

verliezen, proberen we onze jeugdspe-

gaan we er een mooi seizoen van maken.

Staf

lers een technische en tactische basis mee Michel van de Venn (Trainer)

te geven voor hun voetbalcarrière bij

We hebben als vereniging flink geïnves-

Leon Weijers (Teammanager)

Achates. Op deze manier verwachten we

teerd in energiebesparing, o.a. energie-

Frans Loeffen (Teammanager)

een grote groep talentvolle voetballers

zuinige verlichting in ons gebouw, led

Bert Peeters (Keeperstrainer)

verder te kunnen ontwikkelen. Hiermee

sportveldverlichting en zonnepanelen.

Martijn Geurts (Fysiotherapeut / Verzorger)

leggen we de basis voor een grotendeels

Ook zijn we momenteel bezig om onze

Geert Konings (Grensrechter)

zelf opgeleide selectie bij de senioren.

kantine een flinke opknapbeurt te geven. Hiermee willen we onze vereniging toe-

Achates, de voetbalvereniging voor de

ACHATES

komstbestendig houden.

dorpen Ottersum en Ven–Zelderheide, trapt het nieuwe seizoen af met 20 jeugd-

Alle voetballers, supporters, sponsoren,

teams, waaronder 3 meidenteams en 7

bestuurders en vrijwilligers wens ik een

Opgericht: 10-08-1945

seniorenteams, waaronder 2 dames- en 1

sportief, plezierig en succesvol nieuw

Sportpark: Sportpark De Niersvallei

veteranenteam.

voetbalseizoen toe en ik ontmoet u allen graag

St. Janstraat 66 OTTERSUM Telefoon clubhuis: 0485-512446

Ons 1e elftal zal dit jaar voor het 4e sei-

www.achates.nl

zoen uitkomen in de 4e klasse. Dit sei-

Uitkomend in de 4e Klasse

zoen zullen wederom Gennepse derby’s

Nr. 3 2017

een

keer

op

Sportpark

‘de

Niersvallei’ Eric Thijssen, Voorzitter vv Achates

Topic Regiomagazine

27


Voetbal in Maasduinen

Elftal Jens Arntz

Luuk van Kessel

Martijn Lomme

Jesse Jaspers

Bram van Roosmalen

Mo Fuaad

Marco Custers

Toby Cober

Jens Jennissen

Met een jonge groep een prijs pakken

Bart Buddiger Willem van der Maazen

Voetbalvereniging Montagnards komt

Wouw, Teun Jacobs, Jens Jennissen) maar

Teun Jacobs

dit seizoen met het standaardteam uit

bovenal uit jonge ‘honden’ die leergierig

Bas van der Wouw

in de 5e klasse KNVB, de kelder van het

de oefenstof van Gé opslurpen. Een aantal

Cas Jacobs

amateurvoetbal. Doelstelling voor dit

spelers (o.a. Bram van Roosmalen, Jesse

Rik Ebus

seizoen moge dan ook duidelijk zijn:

Jaspers en Willem van der Maazen) die

Angelo Kraus

zo snel mogelijk het verloren gegane

vorig seizoen vanuit de jeugd al de stap

terrein herwinnen en minimaal een

naar de tweede selectie maakten, is dit

stabiele 4e klasser worden.

seizoen doorgestroomd naar de eerste

Staf

groep. Ook zijn enkele talentvolle spelers, Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan

die om uiteenlopende redenen lager voet-

beseffen de geel-blauwen als geen ander.

balden, hernieuwd toegevoegd aan de

Roel Custers (Keeperstrainer)

De eerste selectiegroep, bestaande uit 18

eerste groep. Montagnards hoopt en

Ge de Renett (Hoofdtrainer)

spelers, staat dit seizoen voor het eerst

denkt zeker in de top van de 5e klasse mee

Joep Kleeven (Ass trainer)

onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer

te gaan draaien, ofschoon er in die klasse

Albert Buddiger (Verzorger)

Gé de Renett (54 jaar, afkomstig uit

een aantal niet te onderschatten opponen-

Reuver), geen onbekende in het amateur-

ten zitten.

voetbalwereldje. Met zijn staf bestaande uit Joep Kleeven (assistent-trainer en lei-

De tweede selectiegroep, die voor onge-

der), Albert Buddiger (verzorger en leider)

veer de helft uit oud 1e elftallers bestaat,

en Roel Custers (keeperstrainer en leider) is

staat dit seizoen andermaal onder leiding

hij eind juli al aan de slag gegaan met de

van Bart van Roosmalen (trainer) en elftal-

Opgericht 13 mei 1928

voorbereiding van het nieuwe seizoen. De

leider Dennis van Mierlo. Vorig seizoen is

Sportpark de Venhorst

hand van de nieuwe trainer is in oefen-

Montagnards 2 kampioen geworden in de

Kasteellaan 19a

wedstrijden al wel zichtbaar ondanks dat

4e klasse, waardoor men dit seizoen dus

Nieuw Bergen

de resultaten nog op zich laten wachten.

een treetje hoger gaat acteren. Met de

Montagnards - Bergen

juiste mix van oudgedienden en jonge aan-

telefoon clubhuis (0485) 341533 www.montagnards.nl

De eerste selectiegroep bestaat uit een

stormende talenten hoopt men ook dit sei-

Uitkomend in de 4e klasse

aantal ervaren spelers (o.a. Bas van de

zoen een woordje mee te spreken

Nr. 3 2017

Topic Regiomagazine

29


Voetbal in Maasduinen

Elftal Roy Neijenhuis

Selim Sahinturk

Birol Caluk

Jelle van Hensbergen

David Schöning

Jelle Beumeler

Derk Smittenberg

Vincent Geurts

Ali Gencalioglu

Bram Verhoeven

Tom Koster

Chris Arts

SV Milsbeek, afdeling voetbal, bestaat

Brabantse inbreng ook mooie affiches met

Paul Beelen

Jesse Kusters

zo’n 450 actieve leden die op een prach-

o.a. de derby’s tegen Achates en Heijen. Een

Loek van de Logt

Nick Derks

tige accommodatie aan de rand van

geweldige uitdaging voor de nieuwe trainer

Tunga Kalin

het Reichswald hun kunsten vertonen.

Danny Claassen, en assistent Jan Smittenberg

Onur Gencalioglu

Dit sportpark wordt sinds enkele jaren

die met jonge jongens weer een elftal met

Pepe van Hoeve

samen met korfbalvereniging samen

passie in het veld moet gaan brengen. Het 2e

Freek Kerkhoff

bespeeld en is na het opknappen van

en 3e elftal spelen recreatief en het 4e elftal

Frank Beljaars

de kantine en het vernieuwen van de

speelt in de zgn. 35+ competitie.

Ali Sesay

laatste 2 kleedkamers klaar voor de toe-

Staf

SV Milsbeek back to basic

komst.

De jeugdafdeling werkt al enkele jaren samen met Astrantia uit Middelaar zodat we

We zijn als club ontzettend trots op onze

vanuit dit samenwerkingsverband op dit

Danny Claassen (Hoofdtrainer)

vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben

moment een JO19, JO17-1, JO17-2 , JO15-1 ,

Jan Smittenberg (Assistent trainer)

kunnen maken. Dezelfde vrijwilligers zorgen

JO15-2 en een JO13 kunnen formeren. We

Leo van den Berg (Teamleider)

ook dat we naast voetbal andere activiteiten

werken met gediplomeerde trainers zodat

Rob Hubbers (Keeperstrainer)

kunnen organiseren. Denk aan het befaam-

we onze jeugd ook het nodige kunnen bie-

Willie Berns (Grensrechter)

de ALBO toernooi in Augustus, de Jan

den. Vanaf de kleintjes zijn we selfsuppor-

Edwin Tap (Verzorger)

Hoenselaar Cup voor lagere elftallen in Mei,

ting en gaan we met JO11-1, JO11-2, JO9-1 ,

Pierre Goërtz (Verzorger)

de Koningsnacht in April en alle activiteiten

JO9-2, JO8-1 JO8-2 en een JO7 de nieuwe

met de 4 Daagse. SV Milsbeek is meer als

competitie in.

S.V Milsbeek Opgericht op 28 juni 1928 Sportpark de Zwarteweg Zwarteweg 85, Milsbeek Telefoon clubhuis 0485-516668 www.svmilsbeek.nl Uitkomend in de 4e klasse

alleen voetbal. Met een grote jeugdafdeling en een fantastiDe seniorenafdeling bestaat uit 4 elftallen die

sche accommodatie kan SV Milsbeek de

allen op zondag spelen. Op zaterdag speelt

komende jaren weer een woordje meespre-

een veteranen team een eigen competitie.

ken op voetbalgebied.

Ons standaard elftal speelt in de 4e klasse G en zal na de degradatie uit de 3e klasse afge-

Ik wens namens het bestuur aan Milsbeek

lopen jaar gaan voor een plaats in de midden-

iedereen een sportief voetbaljaar toe.

moot. De nieuwe indeling geeft naast de

Theo Hendriks voorzitter afdeling voetbal

Nr. 3 2017

Topic Regiomagazine

31


Voetbal in Maasduinen

Elftal Thijs Hebben

Martijn Derks

Roy Elbers

Sjoerd Welvaarts

Ruud Jacobs

Villiandro Josephina

Pim lagarde Sjors Groenen

75 jaar VV RESIA ‘42

Boy Wijnhoven

Op de eerste plaats wil ik Topic Maas-

Well en RKDEV uit Arcen. Ons tweede elf-

Lars Litjens

duinen wederom bedanken voor de

tal is afgelopen seizoen kampioen gewor-

Maik Michiels

aandacht die zij schenken aan de

den en gaat in de vijfde klasse spelen.

Maan Brand

voetbalverenigingen uit de Maasdui-

Gezien het feit dat deze groep over een

Ralf Wijnhoven

nen. VV RESIA ’42 uit Wellerlooi be-

mix van enkele oudere spelers en een aan-

Brian Souren

staat dit jaar 75 jaar, een mijlpaal in

vulling van talentvolle jonge spelers

Tim Michiels

het Wellerlooise verenigingsleven.

bestaat, moet een mooie klassering

Daan Lagarde Danny Frederix

mogelijk zijn. In het weekend van 9 t/m 11 juni hebben we ons 75-jarig jubileum gevierd. Dankzij

Verder bestaat de seniorenafdeling uit

de tomeloze inzet van vele vrijwilligers is

een derde elftal en het wandelvoetbal-

dit een mooi dorpsfeest geworden, waar-

team. Het damesteam gaat het nieuwe

Wim Rijs (Trainer)

voor ook een prachtig jubileumboek ‘Hoe

seizoen beginnen in de vorm van een

Ruud Beurskens (Leider)

de bal in Wellerlooi is gaan rollen’ samen-

samenwerkingselftal(len) van VV RESIA

Chris Michiels (Leider)

gesteld is.

‘42/SV United uit Meerlo/Wanssum.

Marcel Jacobs (Grensrechter)

Op sportief vlak hebben we een goed sei-

Bij de jeugdafdeling is al meer dan 25 jaar

Roel Camps (Verzorger)

zoen 2016-2017 gehad. Na promotie naar

de samenwerking tussen EWC en RESIA.

de vierde klasse van ons eerste elftal is de

Wat enigszins zorgen baart is de terug-

doelstelling om in de middenmoot te ein-

loop van leden bij beide verenigingen.

Staf

Roy Bexkens (Keeperstrainer)

Resia

digen gehaald. De selectie staat in dit wederom

Alle voetballers, supporters, bestuursle-

onder leiding van trainer Wim Rijs (vierde

den en vrijwilligers wens ik een sportief en

opgericht 01-05-1942

seizoen), de jonge spelersgroep is nage-

succesvol voetbalseizoen toe. Ik ontmoet

Sportpark Bos en Heide

noeg gelijk gebleven met enkele aanvul-

u namens VV RESIA ’42 graag een keer op

Venweg 1 te Wellerlooi

lingen vanuit de jeugd. We starten met

sportpark Bos en Heide aan de Venweg in

telefoon clubhuis: 0478 501796

vertrouwen in de vierde klasse E en kijken

Wellerlooi.

www.vvresia42.nl

uit naar verschillende derby’s waaronder

Uitkomend in de 4e klasse E.

de confrontaties met onze buren EWC uit

nieuwe

seizoen

2017-2018

Nr. 3 2017

Eric Kleeven, voorzitter vv RESIA 42.

Topic Regiomagazine

33


Voetbal in Maasduinen

I.v.m. nieuwe tenues kon de foto niet tijdig genomen worden, in de wintereditie komt alsnog de elftalfoto te staan.

HRC’27 bestaat 90 jaar!

Elftal

HRC’27 is een kleine voetbalvereniging

eerste elftal een metamorfose ondergaan.

Jos Althuizen

Mart van de Logt

die zijn thuiswedstrijden speelt in

Met het verlengen van het contract van Rob

Ralf Arts

Bart Olieslagers

Afferden. Onze voetbalvereniging, die

Ernst voor de komende twee voetbaljaren-

John Blaauw

Patrick van Santen

dit jaar 90 jaar bestaat, telt een kleine

gangen, hoop ik dat we na het teleurstel-

Jan Boumans

Mohsine Sayeb

300 leden die hun kunsten vertonen op

lend verlopen seizoen dit jaar wel successen

Bart Boumans

Huub van de Venn

het prachtige sportpark ‘’De Alverman’’.

kunnen gaan behalen. In de zomer hebben

Thijs Custers

Jason Wilson

Het sportpark is gelegen aan de rand

we onze selectie op diverse plekken kunnen

Nils Derks

van Afferden. Dat het sportpark er

versterken. Hopelijk gaat deze versterking

Teun Derksen

wekelijks schitterend bij ligt hebben

zich resulteren op de ranglijst. De doelstel-

Serkan Gercek

wij te danken aan de werkgroep die

ling is om een stabiele plek in het linker rijtje

Devin Jacobs

wekelijks vele uren arbeid verricht.

te verkrijgen en vanuit daar verder te kijken.

Niels Kempen

Vorig jaar eindigde ik met het uitspreken

Waar we vorig jaar al compleet ware qua

Niek Kepser

van mijn zorgen over het dalen van het aan-

seniorenteams, hebben we dit jaar ook weer

tal vrijwilligers binnen onze vereniging. Ik

een A-elftal (JO-19) weten te formeren. Hier

weet niet of het aan deze de oproep heeft

ben ik ontzettend blij mee. Aan de andere

gelegen, maar we hebben inmiddels wel

kant zijn een aantal spelers vertrokken.

vier nieuwe leden in ons bestuur welkom

Daar bal ik wel ontzettend van. Enkele van

Rob Ernst (Hoofdtrainer)

mogen heten. Drie daarvan zijn zelfs nog

deze spelers had namelijk al het debuut

Jens Toonen (Elftalleider)

jonger dan dat ik zelf (30) ben. Ik hoop dat

gemaakt bij het eerste elftal. Met het aan-

Marco van Oorschot (Elftalleider)

we met deze nieuwe aanwinsten dan ook

gaan

Ger Peeters (Verzorger)

de continuïteit binnen het bestuur kunnen

Stormvogels’28 hoopten wij om samen de

Joep Janssen (Ass. Scheidsrechter)

waarborgen. Om op een andere wijze de

concurrentie aan te gaan met de grotere

Wim Huberts (Ass. Scheidsrechter)

continuïteit van onze vereniging te kunnen

verenigingen in de omgeving. Het vertrek

waarborgen, is er onlangs een werkgroep in

van een aantal spelers zie ik dan ook als een

Afferden opgericht. In deze werkgroep

verlies. We blijven deze jongens uiteraard

nemen een groot deel van de verenigingen

volgen. Hopelijk kunnen zijn in de toekomst

en stichtingen, alsook ondernemers, uit

weer iets voor onze vereniging beteken.

Opgericht 13 maart 1927

Afferden deel. De werkgroep gaat bekijken

Wat net zoals vrijwilligers, zijn spelende

Sportpark de Alverman

hoe we elkaar kunnen versterken en hoe de

leden onmisbaar voor een vereniging.

Hengeland 12a

diverse problemen die er leven kunnen

5851 EA Afferden

oplossen. Ondanks dat we vorig jaar bij de

Tot slot wens ik namens het bestuur ieder-

Telefoon clubhuis 0485-531241

senioren weer compleet waren qua teams,

een een sportief en succesvol voetbalsei-

www.hrc27.com

hebben we geen kampioenschappen of pro-

zoen toe!

Uitkomend in de 5e klasse

moties kunnen vieren. Vorig jaar heeft het

Nick Janssen

Staf

HRC ’27

Nr. 3 2017

van

de

samenwerking

met

Ralf Arts, voorzitter a.i. HRC’27

Topic Regiomagazine

35


Voetbal in Maasduinen

Elftal Marco Lamers

Thijn Hermsen

Dennis v Duynhoven

Jelmer Hermsen

Jeen Schiks

Jens Vervoort

Ramon vd Ven

Axel v Wissing

Boy Hubers

Daan vd Venne

14 mei 2017. 3 kanshebbers op het kam-

resultaat van ons nationaal vrouwenteam op

SaĂŻd Tanane

Stan Weren

pioenschap. Wat een dag; een scheids-

het Europees kampioenschap.Wat de jeugd

Robin Ten Lohuis

Jeroen Melis

rechter die niet op het juiste sportpark

betreft, is er komend seizoen in elke leeftijds-

Thijs Kusters

Dirk Schonenberg

was, waardoor een van de wedstrijden

categorie een team vertegenwoordigd en van

Bram Kusters

Frans Custers

VV HEIJEN Terug in de 4e Klasse

later begon; mogelijk enkele dagen later

jongeren onder 11 zijn er zelfs 2 teams.

Roy v Duren

nog een beslissingswedstrijd spelen. Het

Daarnaast blijft ook ons team Voetbal Extra

Boyd Kessels

was spannend tot de allerlaatste minuut.

jeugd actief in een speciale voetbalcompetitie

Rene Reijnen

En die viel niet om 16.15 uur maar zo’n

regio Nijmegen.

Niels Wabeke

3 kwartier later. Er moest gewacht wor-

Jesper Weijers

den op de uitslag van die later begonnen

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, voetbal

wedstrijd. Dat werd nagelbijten. Maar

in een dorp. Je zet wat mensen op een veld

kort voor 17.00 uur kwam het verlossen-

met een bal en gaan. Maar zo vanzelfsprekend

de antwoord; VV Heijen was kampioen.

is dat niet. Hier zijn vele, vele vrijwilligers voor

Henny Queens (Trainer)

14 mei 2017, een mooie, gedenkwaardige

nodig om dit alles te realiseren zoals de trai-

Paul Joosten (Leider)

dag.

ningen verzorgen, te rijden naar de uit-wed-

Staf

Patrick Arnoldussen (Leider)

strijden, het wassen van de kleding, bestellen

Patrick Thomassen (Keeperstrainer)

Maar nu gaan we weer over tot de orde van de

en verzorgen van materialen, het onderhoud

Rene Lambregts (Verzorger)

dag. Enkele spelers zijn vertrokken uit de

van de velden, de kantine bemensen, scheids-

selectie en er is weer nieuwe aanwas. De doe-

rechters regelen, sponsorgelden binnenhalen,

len zijn gesteld. Handhaven in de 4e klasse.

de folder voor de thuiswedstrijden verzorgen,

Onze trainer Henny Queens is weer volop met

etc. etc. Hiervoor kun je geen dankjewel

de trainingen begonnen met ondersteuning

genoeg zeggen. En zo gaat dat niet alleen in

van de technische staf. Daarnaast hebben we

Heijen, maar in ieder kerkdorp van onze

Olaf Saloga bereid gevonden om het tweede

gemeente Gennep. Onze gemeente mag daar

elftal te begeleiden en te trainen. Ook de ove-

trots op gaan.

V.V. Heijen Opgericht in 1930 Sportpark de Heikamp Heikampseweg 50a 6598 BN Heijen Telefoon clubhuis 0485-516839 www.vvheijen.nl Uitkomend in de 5e klasse

rige elftallen Heijen 3, Heijen 4, Vrouwen 1 en onze veteranen zijn dit seizoen weer van de

Tot slot wil ik de medewerkers van Topic

partij evenals onze 2 senioren teams Voetbal

bedanken voor de aandacht die zij willen

Extra. Wat ons vrouwenteam aangaat, daar

geven aan ons als voetbalvereniging. DANK!

kunnen we nog wat extra vrouwen gebruiken. Dat zou moeten lukken, na het fantastische

Nr. 2 2017

Ineke Lambregts, voorzitter VV Heijen

Topic Regiomagazine

37

Voetbalkrant Maasduinen 2017  

Voetbalkrant Maasduinen 2017

Voetbalkrant Maasduinen 2017  

Voetbalkrant Maasduinen 2017

Advertisement