Page 1

WINTER 2015 / jaargang 4 / nummer 4

Interview burgemeester Slinkman Groesbeek is genieten


eens langs Kom Zo komen we WINTERtot een keuken OPRUIMING die bij ú past!

Keukens | Interieurs

Keukens | Interieurs

in

onze

s h o wro

om

Keukens | Interieurs

Zoekt u een unieke keuken die bij ú past? Die vindt u bij Gemar Keukeninterieurs! Meer dan 36 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor de

t Kortingen to

aanschaf van uw keuken. Wij hebben een breed assortiment aan keukens. Van landelijk tot modern en van greeploos tot klassiek.

50%!

In elke gewenste kleur, stijl en materiaal. Met onze keuken heeft u iets moois in huis!

Wij kijken verder dan standaardoplossingen en leveren

maatwerk. Uw persoonlijke wensen inspireren ons tot creatieve ontwerpen. Daarbij gaan wij voor absolute kwaliteit en originaliteit.

Gemar Keukeninterieurs onderscheidt zich door service en kwaliteit. Onze specialisten wijzen u graag op de ergonomie, veiligheid, bedieningsgemak en de nieuwste technieken van uw keuken. Uiteraard in overeenstemming met uw wensen.

Modern | Nostalgisch Design | Robuust Het Hof - mode voor mannen Zandstraat 53 - 6591 DB Gennep Keukens | Interieurs T 0485 - 51 60 60 - E info@hethofmode.nl - W hethofmode.nl

8,7

Kerkstraat 36, 6596 AL Milsbeek Tel: 0485 – 51 35 53 info@gemar.nl www.gemar.nl

Keukens | Interieurs

Keukens | Interieurs

Autobedrijf Müskens wenst u prettige feestdagen... ...Net zo goed, wel goedkoper!

...en een voorspoedig 2016!


Topic Is een uitgave van RvB Media

4 Interview burgemeester Slinkman 7 Groesbeek in Genieten 1 2 Shopping 1 5 Topic Actueel 1 6 Topic Actueel 1 9 Topic Actueel 2 1 Groesbeek, dorp vol muziek 22 Topic Actueel 23 4BoysNgirls 24 Topic Actueel 25 Prijsvraag 27 Topic Actueel 3 1 Bart’s Tuinkalender 33 Topic Natuur 34 Evenementenkalender

Redactionele bijdragen Arie Craanen, Jan de Valk, Arno Arts, Huub Arents, Bart Voss, Gerard Hubbers, Henk Eikholt, Gemeente Groesbeek Fotografie Remi van Bergen Advertentie-exploitatie RvB Media (advertentietarieven op aanvraag) 0485-515667 / 06-13143900 Vormgeving DMprintmedia Joost Wiellersen, Jolijn Peters, Damian de Vos, Studio Wijkamp met dank aan: DHD Drukkerij, Printmarkt.eu, G ­ roesbeeks Weekblad, Het Gemeentenieuws, ­DeGroesbeek.nl Druk DMprintmedia Frequentie, oplage en verspreiding 4 x per jaar Oplage 9.250 exemplaren Verspreiding huis-aan-huis in Groesbeek, Breedeweg, de Horst, Berg en Dal, Heilig Landstichting. Overige verspreiding via leestafels (gemeentehuizen, bibliotheken, VVV e.d.) en wachtkamers (huisartsen, tandartsen e.d.) Auteursrechten voorbehouden © RvB Media / CCM&C Niets uit deze uitgave mag zonder vooraf­ gaande toestemming van de uitgever ­worden openbaargemaakt of verveelvoudigd. ­Gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen. Redactie en uitgever kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden. Topic Groesbeek wordt door RVB Media uit­ gegeven onder licentie van Craanen ­Communicatie Management & Consultancy

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Uitgever en hoofdredactie Remi van Bergen

In dit nummer

Topic

Kerstenberg 5 6596 CE Milsbeek T. 0485 – 515667 M. 06 13143900 E.info@topicgroesbeek.nl I. www.topicgroesbeek.nl

3

Voorwoord

En weer is er een jaar voorbij… Wat gaat de tijd toch snel… Zo aan het einde van het jaar kijken we terug, was 2015 een goed jaar? Of was het een minder jaar? En wat gaat 2016 ons bieden. Een nieuwe gemeente…dat is zeker.. Gemeente Groesbeek verdwijnt en heet vanaf 1 januari 2016 gemeente Berg en Dal. Uit ervaring kan ik u zeggen, daar voelt u niets van. Ik woon al jaren als Groesbeker in Milsbeek, in de gemeente Gennep! En zoals ‘The Moonlights’ ooit zongen ‘Groesbeek blijft Groesbeek’ en dat zal ook zeker zo blijven. ‘We’ worden alleen wat groter. Inderdaad ‘We’… ook Topic magazine zal groeien. De oplage wordt verhoogt en voortaan zal deze editie door het leven gaan als ‘Topic Berg en Dal’. De verhalen, items en alles wat u van Topic magazine gewend bent, blijft hetzelfde. U voelt er niets van… er komen alleen wat lezers bij! Blijf me mailen met suggesties en ideeën, over bijzondere items, belevenis en verzameling. Geniet van de Kerst en een goed en gezond 2016 Remi van Bergen Uitgever


• Burgemeester Slinkman

Burgemeester Mark Slinkman van gemeente Berg en Dal

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Een burgemeester moet zichtbaar zijn

4

Sinds september 2015 heeft de gemeente Groesbeek, straks Berg en Dal, een nieuwe burgemeester. Het is de heer Mark Slinkman, een bestuurder in hart en nieren die in de maatschappij al vele functies heeft bekleed (zie kader in

al lege kerkgebouwen waarvan de onderhoudskosten problematisch worden. Denk bijvoorbeeld aan medegebruik van de kerk door de gemeenschap zonder dat de waardigheid van de gewijde ruimte daaronder lijdt.”

een notendop). Hij is een mens onder de mensen, begaan met de inwoners van zijn prachtige gemeente. Vandaar dat de redactie heeft b ­ esloten om mensen uit de diverse geledingen van de gemeente ­Groesbeek/Berg en Dal en uit de diverse dorpen en kernen ervan, een vraag te laten stellen aan de nieuwe burgervader. Zo’n samenstelling kan onmogelijk volledig zijn. Het betreft een dwarsdoorsnede van de samenleving. Maakt u aan de hand van deze vragen kennis met Mark Slinkman, onze burgemeester.

Hans de Echte Bakker, namens het GOV, Groesbeekse Ondernemers Vereniging. Wat vindt u van het ondernemersklimaat in de gemeente Berg en Dal. Hoe denkt u daarin een voortrekkersrol te kunnen ver­ vullen? “Ik vind Berg en Dal een o ­ ndernemende gemeente. Neem het centrum van Groesbeek. Daar vind je nog veel, echte ­ middenstand. Er is een groot winkelaanbod, z­ eker nu ook het plan Bellevue, het nieuwe winkelcentrum, voltooid is. Je vindt veel horeca in het centrum. Het leven in de kern bruist. Denk daarbij aan festiviteiten als het wijnfeest en het bierfeest. Deze activiteiten sluiten op een goede ­manier aan bij andere ondernemers. Zoals de ­diverse wijngoederen. Er vindt van daaruit een spin-off naar het toerisme plaats. De palingkwekerij op de Sint Jansberg heeft mij verrast. Midden in de natuur, bovenop een berg kweekt men zo’n negen miljoen palingen. Ik ben bij dit bijzondere bedrijf geweest. Het is innovatief en duurzaam. Ze participeren in het uitzetten van palingen in de vrije natuur om de visstand op peil te

houden. In Berg en Dal gebeurt dus heel veel, door heel veel mensen die met elkaar samenwerken en op elkaar aansluiten. Er is veel initiatief.” Jos van Rooij, pastor Cosmas en Damianus parochie , Groesbeek Wat vindt u van de sluiting van de kerken? De kerk op De Horst is al gesloten, en met het kerkgebouw op De Breedeweg zal dat t.z.t. gebeuren. Wat kunt u als burgemees­ ter voor onze parochie betekenen? Hoe kijkt u als mens aan tegen de rol van de kerk in de samenleving? “Ik vind dat persoonlijk heel erg. Als belijdend katholiek raakt het mij in het ­ hart dat een dorp een dergelijk gebouw met bijbehorende functies verliest. Je haalt met een kerksluiting iets vitaals van de geloofsbeleving weg. En de functie in de samenleving, denk bijvoorbeeld aan de ­ samenwerking tussen de schutterijen en de kerk. Hebben we als gemeenschap ­alles gedaan om de kerk in stand te houden? Vanuit de gemeente zou ik best mee ­willen denken over het probleem van veel-

Geert Keukens, voorzitter voetbalvereniging VVLK, Leuth Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze club. Verricht u zelf vrijwilligerswerk en op welke wijze zou u mensen willen ­activeren om vrijwilligerswerk te gaan verrichten? “Ik heb veel vrijwilligerswerk verricht. Ik heb jarenlang vakantieweken voor gehandicapte jongeren georganiseerd, ­ en begeleid ouderen en mensen met een ­beperking tijdens Lourdesbedevaarten. Ik heb ook in kerkbesturen gezeten en was actief in het bestuur van Sint M ­ aarten, een stichting die zich inzet voor kinderen in nood. Ik vergader veel voor het goede doel, maar draai ook bardiensten bij de hockeyvereniging van mijn zoon. Vrijwillig­erswerk verrijkt je leven, je doet iets voor een ander, je doet iets voor jezelf, je leert nieuwe vaardigheden, doet n ­ ieuwe kennis op, je brengt nieuwe dingen tot stand, en leert nieuwe mensen kennen. Je staat in dienst van de samenleving. Vrijwilligerswerk is zeker ook geschikt voor ­ mensen die in de samenleving wat aan de kant staan. Denk bijvoorbeeld aan ­mensen met een verstandelijke beperking. Zij ­kunnen via vrijwilligerswerk integreren in de maatschappij. Het zet mensen in hun kracht.” Wiel Lenders, directeur Nationaal ­Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Kunt u voor de gemeente Berg en Dal aan­ geven hoe belangrijk het is dat het Natio­ naal Bevrijdingsmuseum een nieuw onder­ komen krijgt? “Nieuwbouw van het Bevrijdingsmuseum is ontzettend belangrijk voor de gemeente. Ik streef naar een nieuw pand op korte termijn. Het is knap hoe men in


Topic De nieuwe burgemeester van Berg en Dal is een veelzijdig, initiatiefrijk en actief man. In zijn leven heeft Mark Slinkman vele functies bekleed. We doen een greep: - Burgemeester gemeente Groesbeek/ per 1 januari gemeente Berg en Dal, ­September 2015 – heden - Burgemeester gemeente Rijnwaarden, november 2008 – september 2015 - Griffier gemeente Oegstgeest, februari 2003 – september 2004 - Beschermheer R.K. Schutterij Sint. ­Hubertus, Groesbeek De Horst - Beschermheer Fanfare Wilhelmina, Groesbeek - Lid bestuur Gelder Genootschap - Lid bestuur Streekarchivariaat De ­Liemers en Doesburg - Lid bestuur R.K. Parochie Borculo - Lid bestuur Stichting Sint Maarten ­Leiden Voor een volledig overzicht van oplei­ dingen, functies, vrijwilligerswerk en nog veel meer verwijst de redactie u graag naar de LinkedIn pagina van de heer Mark ­Slinkman.

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Mark Slinkman in een notendop

5


• Vervolg burgemeester Slinkman Tekst: Jan de Valk

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

het huidige onderkomen nog zo veel bezoekers weet te trekken. In het depot van het museum ligt nog veel materiaal dat de moeite waard is om ten toon te stellen. Het museumleven in onze gemeente, denk bijvoorbeeld ook aan het Afrikamuseum en Orientalis, heeft een economische spin-off. Het lokt bezoekers deze kant op. Daar kan een ieder van profiteren.”

6

Alex ten Westeneind, fractievoorzitter GJS U bent een man die graag onder de ­mensen komt en klaar wil staan voor uw inwoners. Op welke wijze denkt u de ver­ binder te zijn tussen alle 12 kernen van onze gemeente? En op welke wijze wil u in contact blijven met de inwoners? “Vanuit het gemeentehuis hebben we een verbindende functie. Het is belangrijk dat inwoners zich thuis voelen in hun ­gemeente. Dus moeten de zaken op orde zijn. Daar sta ik voor! Ik wil perse op belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Berg en Dal aanwezig zijn. Als het moet nodig ik me zelf uit, maar gelukkig wordt ik veel gevraagd. Ik verzorg wekelijks een weblog op de gemeentelijke site: de ­burgemeester moet zichtbaar én benaderbaar zijn. Er dient een levende band tussen gemeente en gemeenschap te zijn.” Theo Giesbers, Voorzitter Stichting ­Toerisme en Recreatie. Bent u het er mee eens dat in 2025 25% van de beroepsbevolking in Berg en Dal werkzaam zal zijn in het toerisme? “Dat percentage is moeilijk te ­benoemen. Het is in elk geval erg belangrijk het ­schitterende landschap en de cultuur in de nieuwe gemeente goed en duurzaam exploiteren, hand in hand met de economische groei. Voor de toeristische sector zie ik heel veel potentieel.” Hennie Brinkhoff, Bestuurslid Werkgroep Milieu Groesbeek De nieuwe gemeente heeft qua natuur een enorme rijkdom in huis. Dat biedt veel kansen hoe gaat u die benutten? Ener­ zijds gaat het Landschap Ontwikkeling Plan (LOP) zich bezig houden met natuur­ beheer, anderzijds is daar weinig geld voor gereserveerd. Is dat niet met elkaar in ­tegenspraak? “Het hoeft niet altijd om tonnen te gaan. Structureel wordt er in de begroting 25.000 euro per jaar extra begroot voor het LOP. We moeten goed kijken wat onze rijkdommen zijn, en waar onze kansen liggen. Daar waar ons mooie landschap bedreigd wordt moeten we ingrijpen. Binnen de ontwikkeling van het landschap zijn ook initiatieven

van vrijwilligers en ondernemers belangrijk. Duurzaamheid is het sleutelwoord. Noem mij trouwens eens een gemeente met een mooier en gevarieerder landschap dan Berg en Dal. We hebben alles, bossen, stuwwallen, polderlandschap, rivierengebied. Zelf ben ik graag buiten. Ik doe aan moestuinieren. Lekker ontspannen buiten werken, dier- en plantvriendelijk en met mijn ‘poten’ in de klei.” Willie Hopman, hoofdredacteur Omroep Berg en Dal Wat voor plaats en welke functie zou Omroep Berg en Dal volgens u moeten ­ hebben in de nieuwe gemeente. “De nieuwe Omroep Berg en Dal moet goed te ontvangen en te beluisteren zijn. En breed aansluiten bij de inwoners. Voor een ieder moet de omroep wat wils ­bieden. Lokale actualiteit, politiek, sport, amusement. Wat er maatschappelijk speelt dient men op de voet te volgen.” Liesbeth Huisman, bestuurslid Dorpshuis De Sprong, Ooij Welke ondersteunende functie kunnen vluchtelingen hebben in de samenleving, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk? Kun­ nen ze een handje helpen in ons dorps­ huis? “Er is onderscheid tussen vluchtelingen/ asielzoekers en statushouders, zij die mogen blijven. Als iemand in Nederland ­ mag blijven, dan moet hij er ook zo snel mogelijk bij gaan horen. Meedoen aan de samenleving, door de taal te leren en onderdeel te worden van de gemeenschap. Vrijwilligerswerk kan een prima manier zijn om onderdeel te worden van een ­gemeenschap. Iedereen wordt blij als hij zich nuttig kan maken en voelen.” Wijkraad Samen op De Horst Als burgemeester kunt u op verschillende plaatsen wonen in de gemeente Berg en Dal. Wat maakt De Horst tot uw ideale woonplaats? Wat ontbreekt er voor u? “De Horst staat zeker op de lijst van

­ ogelijke woonplaatsen voor mijn gezin. m Alleen al vanwege de school die met z’n vele bijzondere activiteiten de kinderen veel meer meegeeft in het leven dan lezen en schrijven alleen. Ook de vele verenig­ ingen en de gemoedelijke sfeer spreken aan. De aandacht is nu gericht op het zo snel mogelijk verkopen van ons huis in Tol­ kamer. Bij de wooneisen denken we vooral aan de kinderen: een kinderrijke buurt waar het leuk en veilig buitenspelen is. Een goede lagere school op fietsafstand, maar ook moet Nijmegen met fiets en/of bus goed te bereiken zijn als de middelbare schooltijd aanbreekt.” Martijn Schmiermann, raadslid PVDA Onze dorpen ontgroenen en vergrijzen; jongeren kiezen ervoor om na studie ­elders te gaan wonen, er worden minder kinderen geboren. We willen graag leef­ bare kernen, met de nodige basisvoorzie­ ningen en we willen graag een regiege­ meente zijn; hoe ziet het er dan volgens u uit over pak weg acht jaar in dorpen als Millingen, Ooij of De Horst? “De dorpen kennen nu een goede ruimtelijke kwaliteit, die voor velen aantrekkelijk is. De kwaliteit van leven moet daar op aansluiten. De gemeente heeft een rol om ervoor te zorgen dat de basis op orde is: een veilige leefomgeving met basisvoorzieningen op gebied van onderwijs en gezondheidszorg. En dit met een open oog voor de snel veranderende wereld: we kopen steeds minder in de winkel en meer via internet. Technische snufjes in huis, ­domotica, zorgen voor steeds meer woongemak voor ouderen en minder-validen. Het sociale kapitaal, daar zorgen de mensen zelf voor. Juist in de dorpen kent men elkaar, en treft elkaar voor de gezelligheid in de vele verenigingen. Maar is er ook veel vrijwilligerswerk, en (mantel)zorg voor de naaste. Kortom: de gemeente moet goed verstaan en aanvoelen wat nodig is in de basis, zodat de mensen zelf positief het verschil kunnen maken in hun dorpen.”


• Presentatie

n e t e i n e G Het nieuwe centrum brengt je veel winkelplezier! Deze winter waait er een frisse wind door het knusse en gezellige centrum van Groesbeek. Het karakteristieke Groesbeek heeft een vernieuwd dorpscentrum met nieuwe sfeervolle winkelstraatjes met veel horeca, gratis wifi en uitstekende (ook ondergrondse) gratis parkeervoorzieningen. Het vernieuwde winkelcentrum aan de Dorpsstraat is geopend en biedt ruimte aan diverse winkels. Een rondje winkelen is in Groesbeek nog nooit zo aangenaam geweest! Van het vernieuwde centrum in Groesbeek plekken terug te zien. De Romeinen hadhoopt men nog vele jaren plezier te hebden zo’n jaar geleden grote Het nieuwe, compacte dorpshart van Groes- keren in tweeduizend de blauwe zone. Kom je almet een ben. Groesbeek is trots op haar vernieuwde belangstelling voor de contreien die later beek is stijlvol opgezet, in een aantrekkelijke elektrische fiets? Laad de accu dan op bij een centrum. en Op met de foto’s u hoe hetHet is Groesbeek zijn gaanbij heten. De Romeinse op bouwstijl veel ziet groen en mooi water. van de oplaadpalen het gemeentehuis geworden. In de nieuwe sfeervolle winkelaanwezigheid laat ook haar sporen na, bij de beekje De Groesbeek stroomt nu grotendeels het Dorpsplein of op het Marktplein straatjes wordt winkelen nog leuker. Noteer zoals het Romeins Aquaduct nabij Berg en bovengronds en er zijn natte ecologische zo- Draisine. alvast in uw agenda, begin december wordt Dal. Een ijkpunt van grote betekenis voor nes aangelegd. Vanuit het centrum ben je zo het winkelcentrum feestelijk geopend. Groesbeek was de Tweede Wereldoorlog. in de natuur en het groen in de nabije om- Kom genieten in het vernieuwde cenHet Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944geving. Ideaal als startpunt van je wandeling trum van Groesbeek. Want Groesbeek Niet alleen is Groesbeek trots op de ver1945 is gewijd aan Operation Market Gardoor de uitgestrekte glooiingen en heeft alleen een prachtig nieuw cennieuwing, ook op haarbossen, rijke geschiedenis. den enniet op Klein Amerika is zelfs een replica heuvels Groesbeek! trum met vele moderne voorzieningen, De rijkevan historie van Groesbeek is op vele van een zwevende Waco Glider te zien. een rijk scala aan culturele en sportieve De winkels in het centrum zijn zeer gevari- attracties en gezellige uitgaansgelegeneerd: van hippe mode- en schoenzaken tot heden. Het is ook nog eens het middelgiftshops, van trendy meubelwinkels tot punt van een prachtige omgeving met traditionele groente- en viszaken. En dat veel, bijna on-Nederlandse natuur. Groesbeek wordt omringd door uitgestrekte bossen, glooiingen en heuvels met akkers aanbod groeit door de komst van een groot en wijngaarden. In het najaar verandert de omgeving in een groot paradijs voor natuuraantal nieuwe winkels. Als je naar de bakker, Groesbeek is cultuur Groesbeek biedt volop plezier voor kindeliefhebbers. Op de wandelpaden vindinjeeen in de herfst veel kastanjes, eikels en blaadjes groenteboer of supermarkt gaat, dit kun je met- Kom deze winter cultuur opsnuiven ren. Er is genoeg te doen. Breng najaar in alle mogelijke kleuren. Een ideale omgeving voor een mooie herfstwandeling. eeneen je bezoek andere aan boodschappen doenTivoli. en genie- van de musea in Groesbeek en omstreken. tot amusementspark Park Tivoli biedt amusement voor jong en ten van en kopje koffie, lunch of borrel. Voor en met 10 januari is in Museumpark Orientalis Pieterpad Kabouterroute. Terwijl de kinderen op zoek oud het hele jaar door. Goed idee voor een het proeven van de lekkerste lokale wijnen het Feest van het Licht te vinden. Geniet van dagje weg, maar dan wel in de buurt. Het Pieterpad loopt dwars door Groesbeek: zijn naar kabouters kunt u genieten van de uit Ook hét leuk wijndorp van Nederland kun je ook in een winterwandeling door het sfeervol aangevoor de kinderen is een fietstochtde wandeling van Pieterburen in Noordmooie omgeving. De wandeling is inclusief hetjecentrum altijd terecht. lichte park en bezoek de kersttentoonstelling op een Grenzland-Draisine. GegaranGroningen naar de Sint-Pietersberg in een leuk kabouterboekje, verkrijgbaar tegen deerd fietsplezier want deze fietslorrie is ‘Winterlicht’. In het Afrika Museum kun je t/m betaling bij o.a. Hotel-restaurant ’t Spijker. Maastricht. Tijdens de wandeltocht zal je wel eeninhele manier om de natuur is Eenmaal de speciale week, op dinsdagochtend, 31 januaristaan De Iconen National versteld van devan grote variatieGeographic aan te ontdekken. er een kleine maar oergezellige warenmarkt. bewonderen, eenook indrukwekkende collectie natuur. Vergeet vooral niet een stop tevan N70 De kinderkaart geeft een overzicht van En alle op locaties vrijdag is het koopavond. ruim 60 bij foto’s. Bezoek het Nederlands maken diverse historische plekken. Bevrij- Geniet in het najaar van een mooie herfstbinnen de gemeenteKom die je met de voor auto? Parkeer de auto zijn. danZoals gratishetin het dingsmuseum 1944-1945 en beleef het verleden wandeling en bewandel de N70 route. Vaak kinderen interessant avonturenbos, speeltuinen,en musea en overdekte parkeercentrum op grote par- tussen de heuvels en bossen. Ontdek de rol van wordt gezegd dat de natuur in de herfst op Kabouterroute veel meer. De kinderkaart kun je gratis Maak een wandeling door Beek-Ubbergen keerplaatsen rondom het centrum. Vergeet de Polen tijdens de bevrijding in een spannende haar mooiste is. Met deze route bewandel verkrijgen bij de VVV en downloaden via extra speciaal voor de kinderen je acht ‘bergen’; waaronder de Boterberg, overigens niet je parkeerschijf als je wilt par- tentoonstelling (t/m 31 mei 2016). en ga www.vvvrijkvannijmegen.nl. met hen op zoek naar kabouters op de Sterrenberg, en de Duivelsberg.

Groesbeek is toekomst én historie

Groesbeek is er ook

voor de kids

Groesbeek is wandelen

Kijk voor alle informatie, routes en leuke tips op


• Groesbeek is genieten

Hemmy van Haaren Groenten & Fruit

Dorpsstraat 41a Groesbeek 024-3976383

Hemmy’s Wintertas 500 gram zuurkool , pakje mager spekblokjes , rookworst en een zak frieslanders Samen voor

€ 5.99

(4 januari t/m 16 januari 2016)

Hemmy’s Vitaminetas zak pers-sinaasappels , schaal clementine, 5 navels en 5 mineola’s Samen voor Bellevue 70 – Groesbeek Tel: (024) 397 4447

hemmyvanhaaren@planet.nl

€ 5.99

( geldig 28 december 2015 – 9 januari 2016)

URKER VISSPECIALITEITEN GROESBEEK

De feestdagen komen eraan…. Wij hebben een uitgebreid assortiment aan verse vis, gebakken vis maar ook aan salades en gerookte producten. Ook voor o.a. - Zalmsaladeschotels - Visspiezen - Hapjes,- en Haringschotels - Gourmet en Fondueschotels

Bellevue 74 Groesbeek Tel: (024) 397 2551

Kortom, bent u op zoek naar een (h)eerlijk product? Kom eens langs! Dorpsstraat 13, 6562 AA Groesbeek | Tel. (024) 397 29 97 www.urkervisspecialiteiten.nl


• Groesbeek is genieten

de Kaasspecialist Sebilla Sebilla is als eigenaresse van “de Kaasspecialist” blij met haar nieuwe winkel. Vaste klanten weten dat, maar ook u bent van harte welkom om onze kazen en lekkernijen te proeven.

Ook voor heerlijke vleeswaren kunt u ook bij Sebilla terecht. Net even anders en dat

proef je. Vooral de vleeswaren van ­Louman - een vakslager uit de Jordaan- zijn een aanrader. Groesbeek is een wijndorp en bij wijn horen kaas, olijven, tapenades en gezelligheid. Vandaar ook de actie verderop in dit blad waarbij u een Kaasfondue kunt winnen. De drempel van de nieuwe winkel is laag. De deur staat wijd open. Dus loop (weer) eens binnen.

‘Groenten zijn hot’ Het is bijna Kerst en dat is traditioneel genieten met familie of vrienden. En wat is er gezelliger dan met de hele familie lekkere dingen klaar maken? Wanneer men kijkt naar vroeger is er veel veranderd. Vroeger waren het vooral sfeerproducten en producten die men eens per jaar bereidde, alleen met Kerst inderdaad. Groenteman Hemmy van Haaren ziet deze verschuiving ook. “Vroeger was het hooguit wat erwtjes en boontjes, tegenwoordig gaat men helemaal los in de keuken en worden ook luxere groenten gekocht. De klant vraagt om smaak, kwaliteit en bereidingsadviezen. Natuurlijk juichen wij dit toe, er is zoveel te koop, voor elk wat wils.

Men experimenteert er op los, eetbare bloemen, exoten, of vergeten groenten, niets is te gek. Groenten zijn hot!” “Maar wat we ook zien is dat steeds meer verantwoord geteelde groenten en fruit, Hollandse en streekproducten terrein winnen”, voegt Jacqueline van Haaren toe. De vele kook programma’s op televisie zorgen ervoor dat steeds meer mensen de keuken in duiken en nieuwe recepten uitproberen. “Dat heeft de Groenten business zeker een boost gegeven. We kunnen niet alles op voorraad hebben, maar op verzoek kan ­alles een dag later vers in huis zijn.” Naast de vele groenten en fruit producten en de vers bereide salades levert Hemmy van Haaren ook een maaltijdenservice. Ambachtelijk vers bereid en wekelijks een ruime keuze aan soepen, maaltijden en desserts. U heeft een keer geen zin in te koken? Of bent niet in de gelegenheid te koken? Bij van Haaren wachten heerlijke, gezonde en gevarieerde maaltijden op u! Hemmy ­bezorgt de maaltijden ook aan huis. Vanaf 3 maaltijden in Groesbeek gratis. Meer info (024) 397 6383 of loop eens binnen aan de Dorpsstraat 41A in Groesbeek.

Moesten voorheen de mensen naar Nijmegen voor een bril nu kon met in eigen dorp een bril kopen. Januari 1987 komt Henk Heijs het team versterken. En in 1999 sluit de Brillenmaker zicht aan bij de organisatie Het Huis. Vanaf dat moment gaat de winkel verder onder de naam het Huis de Brillenmaker. In 2003 doet Gerard Spaan een stapje terug en verkoopt hij zijn zaak aan Henk Heijs. In het jaar 2012 wordt de organisatie het Huis overgenomen door Eyewish Opticiens en gaat men verder onder de naam Het Huis Eyewish Opticiens. Verhuizing naar nieuwe winkel De bouwplannen in het centrum van Groesbeek ontwikkelen zich snel en Henk besluit te verhuizen naar Bellevue. Daar huurt Henk een nieuwe winkel met een nieuw, modern interieur. De winkel is ­groter en het assortiment is nog groter. Een ding blijft echter als vanouds.. de service en kwaliteit is er nog steeds op­ timaal. Nieuwsgierig geworden naar de mooie nieuwe winkel, loop eens binnen! Bellevue 74, Tel: (024) 397 2551

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Het assortiment is vertrouwd, maar ook steeds vernieuwend. De N ­ oord-Hollandse kazen staan algemeen bekend als de lekkerste kazen. De Boerenkazen ­ ­ komen rechtstreeks van de boer en worden nog steeds met de hand gemaakt. Voor de buiten­landse kazen geldt eigenlijk h ­ etzelfde. Ze worden met zorg bereid door liefhebbers, voor liefhebbers. Zo worden de k ­ ­lanten ook geholpen, voor liefhebbers, door liefhebbers.

Het is mei 1975 dat in Groesbeek de 1e optiekzaak zijn opwachting maakt. Aan de Burgemeester Ottenhoffstraat 14 In het voormalige pand van Jan Kusters start Gerard Spaan zijn optiekzaak met de naam de Brillenmaker.

Topic

Na 11 jaar als Van de Kaasplank en later als Zuivelland aan de Dorpsstraat hoort deze kaasspeciaalzaak echt thuis in Groesbeek. Vandaar ook nu de naam “de Kaasspecialist”. Donderdag 29 oktober jl. heropende Sebilla met haar team Angelique en Tera haar zaak op Bellevue 70.

De service en kwaliteit blijft ongewijzigd!

9


Terug in Groesbeek! van Beek Dierenwinkel

- 100% natuurlijke hondenvoeding en meer… - Aquarium en terrarium Wij zijn niet alleen een verkooppunt van dieren en dierbenodigdheden. Wij zijn een plek van gegevens, diensten en ideeën. Wij weten alles over de verzorging van dieren en nemen altijd tijd voor een praatje.

50% korting op het 2e montuur Optiek Groesbeek is ook gespecialiseerd als audicien. Onze uitdaging is natuurlijk om iedereen optimaal te laten horen. Bij ons altijd GRATIS 2 maanden hoortoestellen proberen.

Loop eens bij ons binnen…

Iedere dag audicien aanwezig / leverancier alle zorgverzekeraars.

Deze actie is persoonsgebonden. Niet geldig i.c.m. andere acties.

Kloosterstraat 20A | Groesbeek | Tel: 06-5460 7119

HV

HV Assurantiën

een dynamisc

h en enthous

iast kantoor

• Assurantiën • Makelaardij • Hypotheken • Zorgverzekeringen • Bankzaken • Sparen • Taxaties • Financiële planning Dorpsstraat 22 | 6562 AB Groesbeek | 024 - 397 57 55 | www.hv.nl


• Groesbeek is genieten

Overwaarde opnemen, zonder dat u hoeft te verhuizen? Het kan bij HV Hypotheken!

Hoe werkt het? U verkoopt uw woning aan Verzilvermijvast, waarna u uw ‘thuis’ zo lang u dat wenst terug kunt huren. Bij zo’n overdracht ontvangt u 100% van de marktwaarde. Bij het bepalen van de marktwaarde gaan wij uit van de waarde die wordt vastgesteld op het moment van verkoop aan ­Verzilvermijvast. Deze waarde wordt bepaald door een onafhankelijke NVM makelaar en gevalideerd door het NWWI. Hiermee is de objectiviteit van de waarde-

gewaar-

U wordt in twee delen uitbetaald. De eerste tranche bedraagt 90% van de verkoopwaarde. De tweede tranche ontvangt u wanneer u de huurovereenkomst met Verzilvermijvast beëindigt en de woning is doorverkocht. Deze tweede tranche is 10% van de verkoopwaarde van de woning z­ oals in taxatierapport bij verkoop aan Verzilvermijvast is vastgesteld. Voorbeeld: Uw huis wordt getaxeerd en blijkt een ­verkoopwaarde te hebben van ­­€ 200.000,U ontvangt € 180.000,= waarvan u de huur kunt betalen en uw wensen kunt ­realiseren! Na 10 jaar besluit u de huurovereenkomst te beëindigen omdat u kleiner wil gaan wonen. Dat betekent dat u recht heeft op de tweede tranche van € 20.000,=. Voor meer informatie kunt u contact op­ nemen met Peter de Jong van HV Hypo­ theken.

Van Beek uw dierenwinkel In de Kloosterstraat in Groesbeek zit van Beek uw dierenwinkel van Olaf van Beek. Voorheen had hij zijn dierenwinkel in de Breedeweg. “Wij zijn geen standaard dierenwinkel. We houden voornamelijk bezig met de verkoop van gezonde diervoeding. Onder gezonde diervoeding verstaan we, voeders zoals voorkomt in de natuur. In deze voeders zitten conserveringsmiddelen, geur-, kleur-, smaakstoffen en/of antioxidanten” aldus een enthousiaste Olaf. “Natuurlijk voeren van huisdieren wordt steeds populairder en op internet is een groeiend aanbod van informatie en producten. Voor veel ‘houders’ van huisdieren is dit verwarrend.

Ons assortiment is zeer zorgvuldig geselecteerd en voldoet aan de strenge eisen: geen onnatuurlijke conserveringsmiddelen, kleurstoffen of smaakstoffen. Waar mogelijk gluten- of graanvrij en met een hoog vleesgehalte voor de kat en hond. Wel zo natuurlijk! Wij lichten u graag in over de grondstoffen die het voer zitten en bieden u een gezond alternatief aan die het immuunsysteem weer sterk maakt en dus de algemene gezondheid van uw huisdier. Uw huisdier wordt weer fit en levendig. Naast de natuurlijke voeding hebben wij een natuurlijk apotheek van het merk ‘Puur’ Deze middelen verbeteren de weerstand na een operatie of ondersteunen bij een allergie of intolerantie. Daarnaast verkopen we ook tropische vissen en toebehoren en terraria en toebehoren. Nieuwgierig? Loop eens binnen aan de Kloosterstraat 20A te Groesbeek of bel met 06-5460 7119

Biljarten serieuze sport in Café Boslust Café Boslust aan de Nijmeegsebaan te Groesbeek is sinds jaar en dag een echt ouderwets café met volop gezelligheid. Anton Könings is er sinds drie jaar de uitbater. “We zijn dan wel een ouderwetse gezellige kroeg, maar er is veel veranderd ten opzichte van vroeger”, aldus de 42 jarige Könings. “Natuurlijk komen er veel vaste klanten, maar men kan hier ook gewoon binnenlopen voor een heerlijke kop koffie of lekker glaasje bier. Ook voor een feestje of partij staan we graag klaar. Met regelmaat houden we hier themafeesten, verjaardagen en bruiloftspartijen”. Biljarten voert de boventoon in ‘Café Boslust’. Er staan 2 mooie biljarts en deze zijn ¾ van de dag bezet. “Er biljarten hier 10 teams, alles bij elkaar zo’n 30 man. Dit gebeurd op maandag- donderdag- en vrijdagavond. Overdag komt men oefenen om goed voorbereid aan de wedstrijd te beginnen. Men is serieus met hun sport bezig, respect, sportiviteit en beter willen worden daar draait het om bij Boslust”. Könings biljart zelf op hoog niveau, landelijke 1e divisie driebanden op de grote tafel, en heeft zelfs ooit een setje van wereldtop biljarter Fredriq Caudron gewonnen! “Ik geef graag aanwijzingen, maar ieder heeft zijn eigen stijl en wat voorop staat is het plezier in het spel. Men speelt hier om er voldoening uit te halen en om met een goed gevoel naar huis te gaan. Oké het merendeel dat hier biljart is wat ouder, maar jeugd die de biljartsport een warm hart toedraagt, is altijd welkom. Ik wil ze graag de fijne kneepjes van het biljarten leren, laat ze maar langskomen! Vanaf 12 december start weer het jaarlijkse Kerst driebanden toernooi! Café Boslust aan de Nijmeegsebaan 12 is van donderdag t/m maandag geopend vanaf 13.00 uur en zondags vanaf 11.00 uur. Telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden op (024) 845 2802 en ook te vinden op Facebook

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Natuurlijk kunt u een aflossingsvrije - of krediethypotheek overwegen. Probleem is echter dat er voldoende inkomen moet zijn, en dat is na pensionering wel eens wat minder. Komt u daarvoor niet in aanmerking, dan biedt Verzilvermijvast een oplossing die ondersteund wordt door De Vereniging Eigen Huis en de Rijksoverheid.

bepaling borgd.

Topic

Wilt u wat ruimer kunnen leven, zorg inkopen of uw kinderen helpen bij de aankoop van hun eigen woning en heeft u overwaarde op uw woning? Dan bent u bij HV Hypotheken aan het juiste adres! Wij bieden u graag een passende oplossing.

11


• Shopping

Nieuw bij Lierdal: een korte stoelmassage

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Vanaf 1 januari worden er bij Lierdal Sportcenter korte stoelmassages aan­ geboden voor een aantrekkelijke prijs! De massages worden gegeven door Regien van Gemert. Zij is momenteel bezig met de TouchPro stoelmassage ­ ­opleiding en ze is eigenaresse van praktijk Stilpunt.

12

Nieuw! De Parel bezorg & service U kent dat wel… een drukke dag gehad en geen zin meer om die nodige boodschappen te gaan halen. Of wellicht bent uzelf niet in staat boodschappen te doen, dan is er nu een oplossing. De Parel bezorg & service. Zij gaan voor u winkelen. Heeft u een boodschap nodig uit bouwmarkt, supermarkt of warenhuis, geef het door en zij gaan voor u op pad. Een gat in de markt? Ja, dat zeker. In onze drukke maatschappij worden steeds vaker boodschappen online besteld. Maar eigenlijk wilt u het liefst producten uit uw eigen woonplaats, maar de winkel biedt deze online service niet. Dan is de Parel de oplossing. Zij gaan op pad naar de winkel van uw keus. Uiteraard staat de Parel ook klaar voor de oudere medemens of mindervalide onder ons. U geeft aan wat u wenst, zij gaan het voor u halen en leveren het u. Of het nu gaat om de wekelijkse boodschappen of de producten uit de bouwmarkt, geef het aan en het wordt geregeld. De bezorgtijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 18.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 15.00 uur. Op dinsdags en donderdags bezorgen ze zelfs ook tussen 19.00 en 21.00 uur. Meer informatie hoe een en ander werkt? Bel: 06-45978496

De TouchPro stoelmassage is gebaseerd op traditionele Japanse drukpunten en wordt gegeven op hoofd, rug, nek, schouders, armen, handen en heupen. Het is een zeer effectieve manier om de bloedcirculatie te bevorderen. De afvalstoffen worden efficiënt uit de spieren afgevoerd waardoor spanning en stijfheid in de spieren afneemt. Met een ontspannen en verfrissend resultaat! Het voordeel van deze massage is dat het een relatief kort durende massage is van ongeveer 20 minuten. Je kunt bij deze massage je normale kleding aanhouden. Om Regien op het examen voor te bereiden, wordt er een “challenge” ­ gehouden van 100 cliënten waar de ­ stoelmassage aan wordt gegeven. Om deze challenge tot een succes te maken, ­werken Regien en Sportcenter Lierdal in ­Molenhoek samen. Vanaf januari 2016 zal Regien voor deze challenge in Sportcenter Lierdal stoelmassages geven voor €10,- per massage in

plaats van €20,-. Daarnaast zal er per gegeven massage een bijdrage gedoneerd worden aan Stichting Ontspanwater. Dit is een stichting die zich inzet voor het realiseren en exploiteren van een warmwaterbad voor ontspanning, therapie en verlichting. Mocht u meer informatie wensen over Regien, de stoelmassage en/of Lierdal ­ Sportcenter, neemt u dan een kijkje op de website: www.lierdal.nl en/of www.stilpunt.nl. Neem voor de beschikbare ­dagen en tijden contact op met Sportcenter ­Lierdal via telefoonnummer: 024-3584165.

Niets is ons te gek! Kuijpers zeilmakerij is al sinds 1993 dé zeilmaker in de regio. Gaat het nu om een afdekzeil, verandazeil of overkapping eigenaar Geert Kuijpers staat voor u klaar. In zijn vestiging in Milsbeek heeft hij een grote ruimte, 600 m2, waar hij grote zeilen vervaardigd. Naaien, ­sealen, lassen niets is Geert te gek. “Afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid en we groeien nog steeds,” aldus Geert. Samen met zijn vriendin Jessica runt hij zijn bedrijf aan de Ovenberg. “De ­verhuizing van Groesbeek naar Milsbeek heeft ons goed gedaan. Wij hebben hier de ruimte om grote projecten aan te kunnen. Hierdoor heb ik ook grote klanten aan mijn klantenbestand toegevoegd. Maar wij zijn er ook voor kleinere klanten en particulieren. Reparaties of nieuw

te maken rits in uw voortent, verandazeil, afdekzeil, uw overkapping of parasol, wij staan graag voor u klaar. Bijna niets is ons te gek en alles naar wens en op maat ­uiteraard. De producten kunnen zelfs ook nog ­worden voorzien van naam of dessin. Of het zeil nu 1 x 1 meter is of het is een tentdoek van 30 x 30 meter… laat maar komen!” De kwaliteit, jarenlange ervaring en g ­ oede service maken Kuijpers een b ­ etrouwbare en eerlijke partner. Kuijpers Zeilmakerij, Ovenberg 12G ­Milsbeek. Telefoon: 06-54 200 800 of kijk eens op www.kuijperszeilmakerij.nl


Nieuw! Fotoblokken bij Fotografie Arieta Topic

U heeft het vast en zeker gezien, het voetbalveld bij Werkenrode krijgt steeds meer reclameborden. Een unieke locatie, daar komen immers dagelijks vele auto’s voorbij. Kay Tassenaar uit Groesbeek is daar verantwoordelijk voor. Met zijn bedrijf Mediadeal verzorgt hij daar de reclame. Mediadeal is door Kay Tassenaar gestart met de intentie om het beste aan te ­bieden op het gebied van adverteren. Kay is de e ­ igenaar van Mediadeal en door zijn achter­grond heeft hij een eigen visie op adverteren.

website mediadeal.nu vindt u als ondernemers een overzicht waar u overal uw reclameboodschap kwijt kunt. Klik uw ­ wens aan en Kay regelt de rest, u bepaalt dus altijd zelf wanneer u wilt adverteren, lekker handig toch.

“Ik ben met de oude stempel groot geworden. Met ‘ons kent ons’, ‘je naam ­ is heilig’ én ‘elkaar helpen is vanzelfsprekend’. Die waarden zorgen ervoor dat ik mijn klanten het béste wil bieden. Én op een transparante wijze. In mijn geval koppel ik dat aan adverteren, want dat is mijn vak. Ik zie mijzelf als een doorgeefluik waarbij ik de waarden van de oude generatie link aan die van de jongere generatie.” En dat doet hij goed en op een breed vlak.

“De advertentiewereld kent veel lang­ lopende, dure en stugge overeenkomsten. “Ik geloof erin dat adverteren makkelijker kan. Elke ondernemer moet kunnen adverteren, ook met een klein budget.

Hij verzorgt reclame in sporthallen, bios­ copen, langs voetbalvelden enz. Op zijn

Met ons platform wil ik het beste aan­ bieden wat op advertentiegebied mogelijk is: korter lopende contracten en overzichtelijke termijnen die voor iedereen haalbaar zijn. En zónder addertjes onder het gras. Mediadeal is er voor de ondernemer. Of die nou groot is of klein,” besluit Kay.

Op zaterdag 30 januari 2016 heeft Fotografie Arieta weer een leuke actie ter introductie van een nieuw product! Een Mini Studio-Shoot inclusief 1 foto op een houten fotoblok voor maar € 59,- . Dat is een voordeel van € 17,95!!! Je ontvangt 5 digitale fotobestanden én 1 foto uit de shoot op zo’n trendy houten fotoblok. De foto’s op het blok zijn kleurecht en staan superstoer in je interieur. Deze fotoshoot vindt plaats in de studio en is geschikt voor maximaal 4 personen. In 2016 zullen de fotoblokken én andere fotoproducten op hout ook in de diverse fotopakketten opgenomen worden. Dan nog een leuke aanbieding voor aanstaande bruidsparen….. Hebben jullie trouwplannen en wil je deze bijzondere dag graag vast laten leggen? Boek dan vóór 1 maart 2016 je bruidsshoot en ontvang € 50,- korting. Wil je graag meer informatie óf wil je een shoot boeken, mail dan naar info@fotografie-arieta.nl of bel: 06-83641523.

Neem eens een kijkje op w ­ ww.mediadeal.nu …soms besef je pas achteraf hoe waardevol een foto is. Kortom….Maak mooie herinneringen voor later en boek een foto­ shoot bij ‘Fotografie Arieta’ in Milsbeek. Je kunt bij Fotografie Arieta terecht voor diverse soorten fotoshoots én ­kadobonnen.

WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2016

Kijk voor meer informatie ook eens op mijn website: www.fotografie-arieta.nl óf volg Fotografie Arieta via Facebook. Je blijft dan altijd op de hoogte van acties en nieuwe portfoliofoto’s.

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Mediadeal.nu regelt uw reclameboodschap

13


Aan het einde van de reis zijn mooie herinneringen dierbaar geworden en is afscheid nemen belangrijk. Zo is dat ook bij het laatste afscheid. Geef dat in goede handen.

Ambachtsweg 19B, 6562 AZ Groesbeek (alleen op afspraak) Tel: 06-1517 8271 | INFO@DOLPHIN-INTERNATIONAL.NL

Hulp bij opvoeding Hulp bij een beperking Advies en coördinatie Voorlichting en trainingen

Bel voor een vrijblijvend gesprek 06 10 15 76 62 of mail naar info@hulpinpraktijk.nl Ambachtsweg 5, 6562 AZ Groesbeek, www.hulpinpraktijk.nl

Samen met u op zoek naar een passend afscheid Kloosterstraat 73 Groesbeek T: 024 397 67 00 www.begrafenisondernemingjacobs.nl

Wij drukken alle kleuren...

én groen! DMprintmedia drukt al uw mailings, folders en huisstijlmaterialen in een uitstekende kwaliteit. En dat is niet alles. Naast drukken bekommeren wij ons ook om vormgeving, lay-out, planning en voorraad. Wij denken graag met u mee over al uw reclame-ideeën. Hierdoor verminderen wij uw zorg om drukwerk.

Ambachtsweg 3, 6581 AX Malden (024) 358 30 94 info@DMprintmedia.nl www.DMprintmedia.nl


• Topic actueel

Woonmaatjes zet in voor jong en oud tégen overbelasting Mantelzorg Woonmaatjes verbindt en bemiddelt tussen studenten/starters en ouderen. Omdat deze twee doelgroepen elkaar perfect kunnen aanvullen in dat waar ze naar zoeken.

Wie is Woonmaatjes? De bedenker van Woonmaatjes is Petra ­Eshuis. Ze voelt zich als een vis in het water in de sector dienstverlening (voor ouderen) en in de wereld van vastgoed, en ze staat altijd open voor slim samenwerken. Woonmaatjes is hier het resultaat van. Nu nog in Gelderland Nijmegen en Groesbeek als pilotgebied, straks in heel Nederland. Meer weten? Woonmaatje worden, of een woonmaatje ontmoeten? Neem dan snel contact op. Petra Eshuis: 06 -248 21 288 of kijk eens op www.woonmaatjes.nl

Schoonheid die onder de huid begint De wetenschap heeft een beter en duidelijker beeld hoe de huid werkt en welke werkstoffen zij nodig heeft om optimaal te functioneren. Zo weten we ook welke werkstoffen de huid mist naarmate de jaren verstrijken. Om een werkstof op die plaats in de huid te krijgen waar zij iets kan doen zijn er heel wat technieken voor handen. Tot op heden was het alleen mogelijk om de d ­ iepere

huidlagen te bereiken door de huid te Prikken of erin te snijden. Nu is er TDA welke u bij Bjoetie4u kunt laten doen. Hiermee maakt u een goede start in 2016! TDA (Trans Dermal Application) Tijdens een TDA-sessie worden micro­ particels (1/5000ste van een millimeter) door de huid getransporteerd. Micronisatie is het zo klein maken van de werkstoffen dat deze door de natuurlijke barrières van de huid passen. Dit houdt in dat de phytofarmaceuticals/werkstoffen tot in de celkern kunnen komen om daar huidverjonging en verbetering te bewerkstelligen. De huid wordt niet aangeraakt, bestaande lijntjes verminderen, de verjonging wordt steeds zichtbaarder, de huid wordt mooier en vitaler en u heeft geen een littekens of roodheid. Na de reiniging van de huid volgt een ­korte saffier voorbereiding welke ervoor zorgt dat de huid de ingrediënten g ­ emakkelijker opneemt voor een optimaal resultaat. Met een ‘open’ gevuld met werkzame stoffen worden - zonder de huid aan te ­ raken

- het gezicht en decolleté behandeld. Natuurlijk is het ook mogelijk alleen de probleemzones te behandelen. De behandeling voelt aan als een zachte massage een koele streling over de huid - met een ­ontspannend effect. De computergestuurde behandeling zorgt voor het juiste transport en de juiste dosering werkzame stoffen op de juiste plaatsen. De verbetering en verjonging van uw huid wordt gestart en binnen 30 minuten ziet u het eerste resultaat. Een TDA behandeling duurt 30 minuten, en is geschikt voor iedere huid dus ook voor de mannenhuid. Veel behandelingen, eveneens die van elektrische ontharing en camouflage kunnen vergoed worden door uw zorg­ verzekeraar, kijk hiervoor uw polis na. Wacht niet langer en bel of mail voor een afspraak. Fredie Peerenboom, Hoge Horst 9, ­Groesbeek Tel: 024-3976843 mail: fredie@bjoetie4u.nl

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

In het voormalig zustersgebouw ‘Bethelhuis’ op park Dekkerswald huisvesten vanaf 1 december jl. een aantal woonmaatjes. Studenten en jong werkenden die naast hun huisvesting daar een woonmaatje zijn voor hun oudere medemens die bij hen in het gebouw wonen. Maar ook gaan zij in op de behoeftes die er komen vanuit de ouderen die op het park wonen. Hierbij

De studenten worden naar opleiding bij de vraag van de ouderen geplaatst. Dat is wel zo handig. Een handige student zal ­worden ingezet bij de vraag naar een reparatieklus en een student rechten zal helpen bij het invullen van documenten. Kortom woonmaatjes zoekt een passende match tussen vraag en aanbod in woonruimten en woondiensten: studenten/ starters zoeken naar woonruimte – en een inkomen om dit te betalen, terwijl veel ouderen ruimte over hebben – en best wat hulp kunnen gebruiken. Allemaal vragen waar we zelf een antwoord voor hebben. Jong helpt oud en andersom: zo makkelijk is het. Daarom Woonmaatjes.

Topic

Wat dat is? Studenten en starters zijn blij met een kamer of woonruimte; veel ­ ouderen kunnen best wat hulp in en rondom het huis gebruiken. Woonmaatjes r­egelt een match tussen jong en oud of maatschappelijke doelgroepen, ­afhankelijk van de vraag en het aanbod. Ik sprak met enkele woonmaatjes…

kun je denken aan bijvoorbeeld een ­maatje om eens een ronde mee te wandelen, een maatje die kan helpen bij het invullen van documenten, of een maatje die gewoon even op de koffie/thee komt om zo de eenzaamheid te vergeten, of een klein klusje in huis kan doen en ga zo maar door.

15


• Topic actueel

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Pokeren en roulette in ’t Wilde Zwijn

16

Café ’t Wilde Zwijn in Ven-Zelderheide is een gezellige ouderwetse kroeg. Wanneer je er binnenstapt proef je de sfeer van hoe een echte kroeg moet zijn. Jan en Nelly Jaspers zijn al jarenlang de uitbaters van het café. Regelmatig wordt er gebiljart en vinden er feesten plaats. “Vroeger was onze zaal bijna elk weekend bezet, trouwerijen, personeelsfeesten en ga zo maar door”, verteld Jan. “Tegenwoordig trouwt men niet meer zo snel en als men dan gaat trouwen houdt men het intiem of wordt er alleen uitgegeten. Dat is prima en mag ook iedereen zelf weten, tijden veranderen nou eenmaal.

en zeer gezellig voor groepen, families, bedrijven, enz. In onze zaal verrijst dan een waar casino met diverse speeltafels waar blackjack, poker of roulette gespeeld wordt. Alles in combinatie met een hapje en drankje of naar wens een 3-gangen diner. Het is leuk om te zien dat mensen fanatiek meespelen en dan te bedenken dat we met nep geld spelen. Wij krijgen er leuke reacties op en vinden het zelf ook altijd gezellig.

Gelukkig hebben wij nog regelmatig trouwerijen, verjaardagsfeestjes en andere feesten in de zaal of het café. Ook hebben wij regelmatig casino avonden, erg leuk

Meer info of ook een casino avond organiseren? Bel met Café ’t Wilde Zwijn, tel (0485) 518 160 Vensestraat 23, Ven-Zelderheide.

10 jaar dikkemik Dikkemik grill & eetbar bestaat in januari alweer 10 jaar! Dat vieren Bernard en Coby graag met al hun gasten. Er staan een aantal leuke acties op stapel die we nu nog niet willen prijsgeven.

Geschiedenis In 2006 opende dikkemik haar deuren aan de Mooksestraat 24. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Het interieur is in de loop van die 10 jaar een aantal keren veranderd. Belangrijk was het inkorten van de bar en het plaatsen van een aantal lage tafels zodat de gast keuze heeft in laag of hoog zitten. Er is een nieuwe keuken aangebouwd met een overkapping over het terras. Ook is er een nieuwe keuken in de zaak geplaatst en bovendien is het terras aan de voorkant gelijkvloers gemaakt. Daardoor konden we een doorsteek naar

het terras achter maken zodat je niet meer door de zaak hoeft. Ook de verbinding van het terras met het Dorpsplein is gerealiseerd. Kortom “we hebben niet stil gezeten” zegt gastvrouw Coby. Culinair Culinair zijn er niet veel wijzigingen. We koken nog steeds met verse producten vaak ook uit de streek en veranderen de kaart per seizoen. Ons 3-gangen keuzemenu voor € 22,50 is ook een hit. Gasten hebben keuze uit diverse voor- hoofd- en nagerechten en dit menu veranderd elke 2 weken. Voor onze vegetarische gasten hebben we ook de nodige aandacht. Deze groep is steeds groter aan het worden. Verder zijn we er voor elke portemonnee, van een lekkere saté met een biertje tot en met een diner met een wijn arrangement, voor elk wat wils. Tegenwoordig hebben we elke donderdag een tapas avond welke steeds meer bekendheid krijgt. Toekomst Het nieuwe jaar wordt voor ons extra bijzonder, niet alleen omdat we het 10-jarig bestaan vieren maar ook omdat we opnieuw de nodige veranderingen gaan aanbrengen aan het interieur. Het zal straks nog aangenamer zijn om te komen eten maar we willen er nog niet teveel over zeggen net als over de komende acties! We zijn er druk mee bezig en zullen dit straks op onze website en op facebook bekend

maken. Houdt ons dus in de gaten!! De komende feestdagen staan eerst op het programma. 1e Kerstdag zijn we gesloten maar 2e kerstdag kun je bij ons gewoon ongedwongen a la carte eten of gebruik maken van het keuze menu. Hopelijk mogen we u de komende jaren ook weer van een heerlijke maaltijd voorzien! Dikkemik, Mooksestraat 24 Groesbeek Tel: (024) 397 7070 www.dikkemik.net


wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2016


• Presentatie

Wereldwijde expertise met een lokaal karakter (Grensoverschrijdend advies op maat) Het bedrijf KPP ECOVIS in Kleve, Duitsland is een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in Duits-Nederlands grensoverschrijdend advies op maat. Bij Ecovis organisatie zijn meer dan 4.500 mensen actief in meer dan 50 landen. De kerncompetenties liggen op het gebied van fiscaal advies, accountancy en juridisch advies en dat internationaal. Ik sprak met Volker Wein uit Milsbeek, sinds 1995 een van de vijf eigenaren van KPP ECOVIS met 40 werknemers bij de locaties in Kleve, Weeze (Luchthaven) en Emmerich.

“De bijzondere kracht van KPP ECOVIS is de combinatie van persoonlijk advies op lokaal niveau met de algemene expertise van een internationaal en interdisciplinair netwerk van professionals” zegt Volker. “Dat klinkt misschien wat ingewikkeld maar komt er eigenlijk op neer dat wij voor elk bedrijf een passende oplossing voor diens vraagstuk kunnen bieden. Mijn expertise bijvoorbeeld ligt in het Duitse belastingstelsel. Ik help Nederlandse bedrijven met Duitse werknemers, met een vestiging in Duitsland of die zaken doen in Duitsland. Hier in de grensstreek is dat met name van Nederland naar met Duitsland, maar het kan ook andersom. Vaak loopt men tegen vraagstukken aan waar men geen kaas van heeft gegeten. Om dit

zelf op te lossen duurt een hele poos en gaat niet altijd even goed en efficiënt. Laat staan dat men Duitsers in dienst heeft. In Duitsland kennen ze op vele fronten andere regelgevingen dan hier in Nederland. Daar helpen wij de bedrijven graag mee en ontlasten hen met deze materie. Maar dat kan natuurlijk ook elders in de wereld zijn. De Ecovis organisatie heeft wereldwijd vestigingen en zien dat er steeds meer zaken gedaan wordt met China. Daar weten ze precies hoe het daar werkt en kunnen wij op hun expertise rekenen. Elk Ecovis kantoor kan rekenen op gekwalificeerde specialisten in de backoffices, alsmede op de specifieke industriële of nationale know-how van alle Ecovis experts wereldwijd. Deze diversiteit aan

deskundigheid biedt klanten effectieve ondersteuning, vooral op het gebied van internationale transacties en investeringen - van voorbereiding in het thuisland van de klant te ondersteunen in het land van bestemming. Wij bei KPP ECOVIS in Kleve concentreren ons hoofdzakelijk op middelgrote bedrijven, maar ook kleinere bedrijven kunnen bij ons terecht voor advies. Een klassiek voorbeeld hiervan: voor bouwvakker/bouwondernemers die een opdracht in Duitsland uitvoeren, regelen wij al hun juridische en belastingtechnische formaliteiten. Zowel nationaal als internationaal! Ons concept zorgt voor all-round ondersteuning bij juridische, fiscale, bestuurlijke en administratieve kwesties. We zien steeds vaker dat men internationaal zaken doet, daarvoor is volgens ons ook Internet uitgevonden. Het kan heel snel gaan en voor je het weet doe je zaken andere kant van onze aardbol. Om dit goed te doen en geen verrassingen of naheffingen te krijgen, bel met KPP ECOVIS in Kleve en wij geven u grensoverschrijdend advies op maat!

KPP ECOVIS Kleve Hoffmannallee 55 47533 KLEVE Tel: 0049-2821 7204 0 mail: kleve-kpp@ecovis.com www.ecovis.com/kleve


• Topic actueel

Rectificatie:

‘Special’ Opening bij DKV De Horst In de vorige editie van Topic zijn per abuis 2 foto’s niet afgedrukt bij het artikel van DKV de Horst. Het betrof de foto van de nieuwe sub­ sponsor William en Miranda ­Peters van ‘Landelijk Wonen’.

Alsmede de foto van de speciale gasten tijdens het start van het korfbalseizoen: ­ het G-team van korfbalvereniging Keizer Karel uit Nijmegen. Bijgaand alsnog de 2 foto’s.

Topic Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015 19

Het officiële Opel-adres bij u in de buurt !

MyOpel leden profiteren bij ons!

10% korting op reparatie en onderhoud aan auto’s van 5 tot 10 jaar oud! 20% korting op reparatie en onderhoud aan auto’s van 10 jaar en ouder!

NL

Garage Mestrom Hulsbroek 34 Groesbeek tel. 024 - 397 21 76 www.garagemestrom.nl


• Topic Column

Winterdip Feestdagen voor de deur, goede voornemens voor 2016 in het hoofd en de voorbereidingen voor Carnaval of wintersport zijn in volle gang!

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

We worden tegenwoordig overladen met allerlei wetenschappelijke onderzoeken!

20

Zo is er een onderzoek dat aantoont dat we in de wintermaanden meer eten, meer slapen en we zijn sneller somber en chagrijnig. Ook wel dé “winterdip” genoemd. Hoewel het best buiten koud en guur kan zijn en je waarschijnlijk helemáál geen zin hebt, is even lekker naar buiten gaan toch wel heel gezond... Wandelen, fietsen of hardlopen, we wonen in een prachtige omgeving, dus zo’n straf is het ook weer niet om er op uit te gaan. Voordeel is dat we dan al die pepernoten en kerstkransjes meteen weer kunnen verbranden. Het daglicht en een half uur in de buitenlucht vult ons vitamine D gehalte weer aan en voelt uiteindelijk beter dan een half uurtje slapen op de bank (meestal dan)…

alarmopvolging en - afhandeling - mobiele surveillance uitvoeren van brand-, sluit- en openingsrondes- trouw- en rouwbeveiliging - vakantiebeveiliging - bouwplaatsbeveiliging - evenementen -transportbeveiliging winkelsurveillance - verhuur van mobiele alarmsystemen - inbraakbeveiliging - camerabeveiliging - intercomsystemen -toegangscontrole - bouwplaatsbeveiliging pc-ondersteuning - wifi-netwerken - serveronderhoud

Van persoonlijke tot zakelijke beveiliging… Van tijdelijke tot permanente beveiliging… M&M Security Services voor de techniek achter de beveiliging

Komt nog bij dat je concentratie verbetert door te bewegen, het maakt je vrolijker en gelukkiger en zorgt het voor meer weerstand, waardoor je minder vatbaar bent voor ziektes. Je wilt tenslotte niet ziek zijn tijdens Carnaval! Dat onderzoek hadden we eigenlijk helemaal niet nodig, want dit hadden we zelf ook allemaal al een keer bedacht. Dus die winterdip, dat ben je zelf.. Fijne feestdagen en een goed 2016! Marjolein van Leur is fysiotherapeut en eigenaar van Fysio024. Otilia Hermsen is logopedist en eigenaar van Logopedie Roost/Hermsen. In Topic schrijven zij over gezondheid, hun belevenissen in de zorg en onderwerpen op het gebied van motoriek, taal en communicatie.

INSTALLATIEBEDRIJF B.V. Gas • water • CV installaties sanitair • ijzerwaren • zinkwerk

Data • inbraak • zwakstroom sterkstroom • camerasystemen www.kerkhoff-bredeweg.nl Bredeweg 16 6562 DE Groesbeek T. (024) 397 15 62 F. (024) 397 81 48 installatiebedrijf@kerkhoff-bredeweg.nl


• Groesbeek, dorp vol muziek

Groesbeek

Zo ook Jan Janssen. Jan Janssen (van de Galgenhei), een rasechte Groesbeker, wilde als tiener Elvis Presley imiteren en kocht zijn eerste gitaar voor 34, bij elkaar gespaarde guldens. Dat betekende het begin van zijn muzikale leven. Het jeugdorkest werd al snel ingeruild voor een beatgroep en tijdens zijn opleiding op de MTS bouwkunde verdiende hij in weekends bij door te spelen op bruiloften en partijen. Zo maakte hij o.a. deel uit van de bekende Groesbeekse Rockformatie “Innerspace”.

Op 23 jarige leeftijd besloot hij klassiek gitaar te gaan studeren aan het conservatorium te Arnhem. Afgestudeerd als klassiek gitarist ging hij verder in het bestuderen

van jazz bij Onno Kelk. Na zich verdiept te hebben in de verschillende stijlen en mogelijkheden van zijn gitaar ging Jan aan de slag als gitaardocent en was geruime tijd verbonden aan verschillende muziekscholen. Na jarenlang les te hebben gegeven in dienstverband van deze scholen besloot hij een eigen muziekschool te openen waar hij nu nog dagelijks les geeft aan jong en oud. Naast zijn bezigheden als gitaardocent treedt Jan op als muzikant in cafés en jazzpodia of als achtergrondmuzikant bij recepties en diners. Samen met Hans Reuser vormt hij de funky band “Kind of Blue”, waarmee hij geregeld de muziek van de grote blues- en rockhelden vertolkt. Tussen de bedrijven door werkt hij graag mee als studiogitarist aan diverse CD producties. Zo begeleidde hij o.a. sopraan Thea Vermeulen, was hij de gitarist in het “Chet Baker Trio” en schreef hij de titelsong van de populaire tekenfilmserie “Dip & Dap”, met verteller Aart Staartjes. In 2001 bracht Jan zijn eerste solo album “Meggico” uit, waarop hij zijn muzikale routine, fingerspitzengefühl. Inzicht, invloeden en ervaring ten uiting brengt. De CD bevat dertien gevoelige gitaardeuntjes die kippenvel veroorzaken. De muziek is in een unieke vorm gegoten en bevat zomerse klanken gitaarklanken allen uit de muzikale rugzak van deze Groesbeekse gitaarvirtuoos. Een tweede album kon natuurlijk niet uitblijven. Was het de CD “Meggico” waarop hij bij eenieder de gevoelige snaar

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Het jeugdorkest van broeder Ivo in de jaren 60 blijkt een broedplaats van muziektalent te zijn geweest in Groesbeek. Verschillende jongens die deel uit maakte van deze muziekclub uit die tijd zijn later bekende muzikanten geworden.

Topic

Jan Janssen; een gitarist met fingerspitzengefühl

21 wist te raken, op zijn nieuwe album “14 Karaats” staat de akoestische gitaar weer centraal. Temperamentvolle virtuoos gespeelde Swing- en Latin stukken worden afgewisseld met uiterst gevoelige ballads die alleen deze gitarist op zijn zo eigen wijze herkenbare stijl kan vertolken. Kortom, 14 gloednieuwe eigen composities in een eigen tijds jasje gestoken. Op deze CD werd hij bijgestaan door de volbloedmuzikanten Marcel van Cleef (percussie) en Bas Rietmeijer (contra bas). Tenslotte …. Als we het over Jan Janssen hebben , dan hebben we het over een altijd eenvoudig gebleven, maar vooral sympathieke Groesbeekse gitarist waar vele muziekliefhebbers van zijn gitaarspel hebben genoten en dit nog steeds doen. Huub Arents www.groesbeekdorpvolmuziek.nl


• Topic actueel

22

J.L.C. van der Meulen Ergotherapeut Malden

L’Art Unique Hair & Beauty is hét adres in Breedeweg – Groesbeek voor betaalbare haar- en beautybehandelingen en staat garant voor service, kwaliteit en professionaliteit! In de kapsalon kunnen dames, heren en kinderen terecht. Nieuw is de Essentiel Keratin haarbehandeling. Een diepgaand verzorgingsritueel waarbij beschadigd haar wordt hersteld en een verbluffende weerstand ontwikkelt. Het haar gaat minder breken, de lengtes worden zacht en glanzend en krullend haar wordt minder pluizig. Voor € 21,50 kunt u al genieten van deze behandeling, maar u ontvangt 50% korting op deze behandeling bij aanschaf van Keratin Shampoo of Masker voor thuisgebruik . In de schoonheidssalon worden diverse gezichtsbehandelingen verzorgt en is er ook de mogelijkheid om samen met uw partner, vriendin, etc. te genieten van een ontspannende duo gezichtsbehandeling. In de nagelsalon kunt u terecht voor o.a. nagels lakken met verstevigende gellak. Zoekt u nog een kerstcadeau? Speciaal voor de kerst ontvangt u 10% korting op het aankoopbedrag van een cadeaubon! Verkrijgbaar voor een behandeling of een bedrag naar keuze. Daarnaast verloot L’Art Unique op 31 december gratis behandelingen onder de bezoek(st)ers die in december de salon hebben bezocht. Heeft u onze aanbiedingen in december gemist? Bij inlevering van de waardebon in dit artikel kunt u in januari en februari alsnog genieten van een aanbieding! L’ Art Unique Hair & Beauty Dakotastraat 14, Groesbeek Tel. 024 – 397 41 84 www.lartunique.nl

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Win een gratis behandeling bij L’Art Unique Hair & Beauty. T : 06–44108471 E : info@jeroenvandermeulen.nl I : www.jeroenvandermeulen.nl


Boksmuseum

Museumbezoeken zijn niet iedereens favoriete bezigheid. Maar dit Taiwanese knulletje liet zien dat hij er echt de pest aan had. Hij slenterende met zijn blikkie fris door een

Topic

museum in Taiwan, struikelde, viel bijna op zijn snufferd en sloeg met zijn vuist een mooi rond gat in een schilderij van meer dan 1 miljoen euro. Lekker dan. Het schilderij is uit 1660 en geschilderd door Paolo Porpora. Het jochie hoefde gelukkig niet zelf voor de kosten op te draaien, het schilderij was namelijk goed verzekerd. Wil je die knullige boy falls painting)

I love coffee

In Korea bedachten ze een koffiebeker die je letterlijk wakker kust. Het ding heet ‘Take Kiss Out’ en de deksel is in de vorm een deel van een gezicht met een neus en getuite lippen. Als je wilt drinken geef je de beker een vette zoen. Da’s nog eens wakker worden. Pas wel op met tongzoenen, de koffie is misschien heet!

Kerstnagels en kerstbaard Een leuk idee voor kerst voor girls: kerstnagels. Die zijn te koop voor een euro of twee via ebay.com (christmas nails) of via marktplaats.nl (nagel stickers). Misschien ook goed tegen nagelbijten! Voor boys (als je tenminste een baard hebt) is dit ook xmas-cool.

Kattenschoolpas

Heb jij al een studentenpasje? Deze kat Bubba in het Califonische San Jose (VS) wel. Hij hangt altijd rond bij de Leland High School, glipt de klas binnen, slentert rond bij het sportveld. De scholieren geven hem af en toe wat lekkers en sinds kort heeft Budda zijn eigen studentenpasje. Of hij ook examen wil doen is nog onbekend. Voorlopig slaapt hij heeeel veeel in de les.

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

struikelparij zelf bekijken? Op Youtube is het filmpje te zien: www.youtube.com (zoek:

23


• Topic actueel

Special Olympics ook in Groesbeek!

Het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking vindt volgend jaar plaats in Nijmegen, Wijchen en ook in Groesbeek. De Nationale Spelen starten op 1 juli met een openingsceremonie in het Goffert stadion, waarna in het weekeinde (2-3 juli) ruim 2.500 sporters de strijd aangaan in 18 takken van sport. Bij dit evenement zijn alle sporters met een verstandelijke beperking welkom, ongeacht niveau of eerdere prestaties. Daarbij krijgen ze steun van heel veel vrijwilligers en coaches.

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

De regio bruist in de zomer van 2016 van de activiteiten: de Nijmeegse Vierdaagse viert haar honderdjarig bestaan, de Giro d’Italia komt voorbij. En op 1, 2 en 3 juli staat nóg een hele bijzondere sportieve happening op het programma: de Special Olympics Nationale Spelen. Special Olympics Dorp Tijdens de Nationale Spelen krijgen de atleten onderdak in het Olympics Dorp in Heumensoord. Een deel van dit prachtige natuurgebied wordt jaarlijks gebruikt als verblijf voor zo’n 6.000 militairen tijdens de Vierdaagse. Sinds 2 oktober van dit jaar worden er tijdelijk vluchtelingen opgevangen op de noodopvanglocatie van het COA. De opvanglocatie blijft open tot 1 juni 2016. Dat geeft de Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2016 (SONS) voldoende tijd om alles tot in de puntjes te regelen voor de komst van de sporters, coaches, begeleiders en uiteindelijk natuurlijk de olympische vlam op 1 juli 2016. Groesbeek Van de 18 takken van sport worden er 6 in Groesbeek georganiseerd. Wielrennen, skaten/skeeleren, handbal, golf, bocce en judo worden in Groesbeek beoefend. Uiteraard bieden de Groesbeekse verenigingen, waar enkele van deze sporten plaatsvinden, een helpende hand. Zo zijn

24

handbalvereniging Groesbeeks Glorie en Golfbaan Rijk van Nijmegen actief in de begeleiding van de sporters. Voortgang In de volgende editie van deze Topic gaan we dieper in op de verschillende onderdelen van dit bijzondere evenement. Daarnaast laten we enkele sporters aan het woord die zich voorbereiden op de Nationale Spelen. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan via de website: www.specialolympics2016.nl aan voor de periodieke nieuwsbrief. Wilt u op een bijdrage leven aan dit sympathieke evenement als vrijwilliger of sponsor? Kijk dan op de website naar de mogelijkheden en neem contact op met de organisatie via info@specialolympics2016.nl.

Mooie evenementen bij de CV Feestneus Het zal u niet ontgaan zijn, Ramon ­Hermsen is dit komende carnavalsjaar de prins van de Feestneus. Hermsen in het dagelijks ­ leven eigenaar van Hermsen Timmerwerken is de 7e Prins Feestneus. ­ Samen met zijn adjudanten Presidenten Martijn Arents en Cor Hermeling en zijn hofdames Marleen Hermsen en Angelique Janssen zal hij dit jaar voorop gaan. Vrienden van Gruusbèk live De Feestneus organiseert op 15 j­ anuari aanstaande voor het vierde jaar op rij ‘­ Vrienden van Gruusbèk live’. Een g ­ ezellige, verrassende en muzikale happening welke in

Sporthal Heuvelland ­gehouden wordt. Verrassend omdat de a ­ rtiesten die mee doen, nummers en genres van elkaar ­spelen. Zo zullen dit jaar New Leaf, van Trien, Duo Sunday en Just(spatie)Play ­Music nummers van elkaar spelen. Vorig jaar heeft dit mooie en hilarische optredens gebracht. Kaarten voor deze avond zijn in de voorverkoop bij Heuvelland, de Bruna en op de site www.defeestneus.nl verkrijgbaar voor € 7,50 aan de kassa kosten ze die avond € 12,50. 29ste Schlagerfestival Op zaterdag 16 januari wordt het schlagerfestival voor de 29ste keer georganiseerd. Maar liefst 30 deelnemers zullen hun nieuwste schlager ten gehore brengen. En wie o wie zal de beker overnemen van de winnaars van vorig jaar “De Krulle”. Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar via de site van de Feestneus: www.defeestneus.nl Bruna Groesbeek en sporthal ­Heuvelland

Lezersactie Topic Magazine mag 4 kaarten voor ‘Vrienden van Gruusbèk live’ en 2 kaarten voor het ‘Schlagerfestival’ weggegeven. Wat moet u doen? Beantwoord de volgende vraag: Wie waren de winnaars van het eerste schlagerfestival in Groesbeek? Mail uw antwoord, naam en telefoonnummer voor 10 januari 2016 door naar info@topicgroesbeek.nl en misschien bent u straks de winnaar.


• Prijsvraag

Hostellerie am Schwarzsee

Met Topic Groesbeek naar Zwitserland! Doe mee en win 3 overnachtingen voor 2 personen incl. ontbijt in het luxueus ‘Hostellerie Am Schwarzsee’ in Zwitserland. Onderstaande afbeeldingen zijn delen van advertenties en/of afbeeldingen uit deze Topic. Als u denk te weten waarbij ze thuis horen, doe mee en misschien bent u deze keer wel de winnaar.

2

3

4

5

6

Hoe doet u mee? Mail uw antwoord voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats door via prijsvraag@topicgroesbeek.nl of stuur uw antwoord per (brief) kaart naar Topic Groesbeek, Kerstenberg 5, 6596 CE MILSBEEK. Let op, de uiterste inzenddatum is 15 februari 2016. Oplossing herfst editie De afbeeldingen van de herfstedities waren afkomstig van: 1. Restaurant Mykonos Plasmolen 2. Fotografie Arieta, maar de juiste foto stond er niet in. 3. Dames korfbal De Horst 4. Japans restaurant hotel Konichiwa 5. Optiek Groesbeek 6. Fysio 024 Groesbeek. Uit de vele inzendingen is Lisa Rikken uit Groesbeek als winnares uit de bus gekomen.

Wij wensen u fijne feestdagen en een veilig en gezond 2016

Ook in 2016 staan wij weer graag voor u klaar!!! Team RLB en RTE Bouwsteeg 17, 6587 AW MIDDELAAR Tel: (024) 84 55 008 • W: www.rlbeveiliging.nl • M: info@rlbeveiliging.nl M: info@rtelektro.nl • W: www.rtelektro.nl

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

1

Topic

Hostellerie am Schwarzsee ligt op een zonnig plateau direct aan een prachtig bergmeer. In deze idyllische omgeving op 1040 mtr. hoogte, geniet u van een adembenemend uitzicht vanuit het hotel op de Frieburger Alpen. Het hotel is voorzien van 50 ruime en comfortabele hotelsuites, elk ingericht in Zwitserse chaletstijl. Alle kamers zijn voorzien van ligbad, toilet, telefoon, Internet en tv. In het sfeervolle restaurant, de rustieke pizzeria, de zonnige wintertuin en op het terras kunt u culinair genieten van lokale en internationale specialiteiten. Tot rust komen kunt u in het wellnesscenter bestaande uit een verwarmd binnenzwembad, Finse sauna, infraroodsauna, sanarium, stoombad en solariums. Ook kunt u op afspraak gebruik maken van diverse massagebehandelingen. Voor kinderen staat men graag klaar, naast de ruime familiekamers zijn er leuke activiteiten voor hen zoals ‘kuhglockengolf’, pizza’s bakken en waterfietsen. In de winter is de professionele skischool “Swiss Snow Kids Village” de plaats waar de kinderen skiën kunnen leren. In de winter kunt u gebruik maken van de vele winteractiviteiten zoals skiën, sneeuwschoenwandelen, schaatsen en wandelen. Neem een kijkje op: www.hostellerieamschwarzsee.ch Hostellerie am Schwarszee: zomer en winter een sportief en ontspannend vakantieparadijs.

PRIJSVRAAG

25


• Topic Column

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Online in 2016

26

Ongelooflijk, alweer een jaar voorbij. Ik heb me ooit laten vertellen dat de jaren sneller lijken te gaan naarmate je ouder wordt. En helaas, ik begin het te geloven. Uiteraard herhalen alle onvermijdelijke rituelen zich aan het einde van het jaar. Van de muziek op de radio tot de drukte bij supermarkten. Van de eindeloze terugblikken op het oude jaar tot alle gelukwensen voor het nieuwe jaar. Van projecten die op de valreep afgerond moeten worden tot ambitieuze plannen voor 2016. Eigenlijk is het wonderbaarlijk. Waarom lijkt het begin van een nieuw jaar magisch? Wat is het verschil tussen vrijdag 1 januari en -ik noem maar een dag- vrijdag 11 december? Maar goed, ik doe er net zo goed aan mee. Zakelijk en privé. Ja hoor, ook ik heb goede voornemens. Ik noem ze alleen ‘doelstellingen’, dat klinkt namelijk een stuk stoerder en daadkrachtiger. Nee, ik ga ze niet met u delen, maar neem van mij aan: niets menselijks is mij vreemd. En ook SIENN heeft doelstellingen. Natuurlijk: die hebben we binnen ons bedrijf altijd, iedere dag, iedere week, maar ook wij gebruiken de start van een nieuw jaar om ze nog een keer te onderstrepen. Eén ding weet ik zeker: de online-tendens van de afgelopen jaren zet zich voort en blijft niet te stoppen. Sterker nog: het is geen tendens, het is gewoon een nieuwe wereld. Onze online wereld groeit nog steeds. Dag in, dag uit, vinden we nieuwe toepassingen van het fenomeen dat ‘internet’ heet. Het is ongelooflijk hoe onze wereld veranderd is en nog steeds verandert. Een paar geleden had een ondernemer nog een keuze, maar die is verdwenen. Je moet mee. Iedere ondernemer moet een balans vinden tussen online en offline. Op iedere flyer die huis-aan-huis verspreid wordt, staat een www-adres. Winkels moeten online en offline met elkaar verbinden om hun hoofd boven water te houden. Mensen ontmoeten elkaar via een tablet op de bank en in de kroeg. Geen enkele back-office functioneert zonder internetverbinding. De mogelijkheid om data aan elkaar verbinden, daarmee bespaar of verdien je geld. Bij SIENN zien we vaak mogelijkheden die de klant zelf nog niet ziet. Gewoon, omdat ze nieuw zijn. Omdat internet nieuwe processen mogelijk maakt. Geen sjoemelsoftware (hét woord van 2015!) maar krachtige tools die uw bedrijf verbeteren. Onze doelstelling voor 2016 is dat nog vaker gewoon te vertellen. Simpelweg op onze relaties afstappen en uitleggen hoe wij denken dat ze nieuwe wegen kunnen bewandelen. Wegen die lucratief zijn, daar zijn we van overtuigd. Dat is onze doelstelling.

zeilmakerij

Bootkappen Verandazeil Vrachtwagenzeil Feesttenten Reparatie, enz... Ovenberg 12G, 6596 DP Milsbeek Telefoon 06-54 200 800 Website www.kuijperszeilmakerij.nl

Hét adres in Groesbeek voor kwalitatieve, maar betaalbare haar- en beautybehandelingen. Dames wassen, knippen Heren wassen, knippen Knippen en kleuren v.a. Reinigende gezichtsbehandeling Basis gezichtsbehandeling Nagels lakken met gellak

€ 18,50 € 17,00 € 44,50 € 25,00 € 38,50 € 18,50

L’ Art Unique wenst u fijne feestdagen en een gezond 2015! Dakotastraat 14 Breedeweg - Groesbeek Tel. 024 - 397 4184 www.lartunique.nl

Ik wens u gezellige feestdagen en alle goed voor 2016. Inderdaad: een onvermijdelijk ritueel, maar soms zijn rituelen niet verkeerd... Moge het u goed gaan!

INTERNETDIENSTEN & E-MARKETING

www.sienn.nl

Gerard Hubbers


• Topic actueel

De passie die fotografie heet…

“Met mijn foto’s vertel ik een verhaal. Het verhaal van een product, een gebeurtenis of een persoon. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om precies de juiste emotie te vangen” zegt hij. Van Bernebeek is na zijn middelbare school de opleiding Gouden Zilversmid gaan volgen. “In mijn werk kwam op enig moment de behoefte om mijn sieraden goed in beeld te brengen. Al snel voelde ik dat ik daar veel meer mee wilde doen en besloot te gaan studeren aan de Foto Academie. Inmiddels ben ik al weer een aantal jaren actief als professioneel fotograaf”. Portretten, reportages ­zowel particu­lier als ­zakelijk, h­uwelijk, bijzonder foto­werk op maat, Jean heeft er oog voor. Zijn werk is exclusief, apart, net even ­anders. “Voor mij is het vooral belangrijk dat mijn foto’s een verhaal vertellen. Eén enkel beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Jean van Bernebeek is te bereiken op tel. 06 3332 2420 of neem alvast een kijkje op www.jeanvanbernebeek.com

Proef de winterse sfeer… Het Theehuisje in Milsbeek is zelfs in de wintermaanden geopend van donderdag tot zondag vanaf 12.00 uur ‘s middags. Bij binnenkomst brand gezellig het kacheltje en kun je genieten van een heerlijk kopje koffie of thee of bijvoorbeeld onze heerlijke cappuccino. Als het straks echt koud is hebben wij ook heerlijke erwtensoep met roggebrood en spek voor u klaar staan! Als het zonnetje maar even schijnt is ons terras natuurlijk ook geopend!

Al jaren meer dan alleen een café… Café Hopmans aan de Hoge Horst in Groesbeek is een echt familiebedrijf. Al vanaf 1928 vinden de borreltjes en flesjes bier hun weg. Gastvrijheid dat begon aan de keukentafel heeft zich nu gemanifesteerd tot een gezellig en gemoedelijk café in Groesbeek. Nu, na 35 jaar zijn Cindy en Eric Hopmans de zaak aan het verbouwen. “We zitten er nu 20 jaar in en willen het wat eigentijdser maken”, aldus Cindy. “Let wel, de gezelligheid en gemoedelijkheid zal zeker zo blijven. We maken de boel wat gezelliger en beginnen er mee in de zaal. We merken gelukkig dat er weer steeds meer verjaardagsfeestjes, bruiloften, bedrijfsfeesten en andere feestjes hier plaatsvinden. We bieden dan een totaalplaatje, dus inclusief complete catering op maat. Dat hebben we zelfs al enkel malen op locatie gedaan. Laat het ons weten, wij verzorgen het. Waarschijnlijk is dat ook onze kracht, gezellig, gemoedelijk, eerlijk en alles compleet geregeld. Bel ons en vraag naar de mogelijkheden!”. Voetbal,- biljart en korfbal De voetbal, biljart- en korfbalclubs hebben hun thuisbasis bij Café Hopmans gevonden. Sinds jaar en dag verzamelen elke zondagochtend alle teams zich er voor een goed begin van hun wedstrijddag. Bij winst of verlies, ook na de wedstrijden stroomt het café vol. Café Hopmans is daarom ook hoofdsponsor van DVSG en van Korfbalvereniging de Horst.

Tot ziens in Theehuisje Milsbeek! U vindt het Theehuisje aan de Bloemenstraat in Milsbeek, tegenover de ingang van het Genneperhuis.

Café Hopmans Hoge Horst 56 Groesbeek Tel: (024) 397 1766 of kijk eens op www.cafehopmans.nl

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Maar wat maakt nou een goede foto? Dat is uiteraard ook heel persoonlijk, ieder heeft zo zijn/haar eigen smaak. Natuurlijk is de technische kwaliteit zoals scherpte en kleur belangrijk. En ook de juiste be-

lichting, en compositie maakt dat het ene beeld wel opvalt en het andere wat minder. Jean van Bernebeek deelt deze passie die fotografie heet…

Topic

Fotografie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Alleen al op facebook worden dagelijks meer dan 250 miljoen foto’s geplaatst. Dankzij de hoge kwaliteit van de camera’s in de hedendaagse mobiele telefoons kunnen we ­ allemaal mooie plaatjes maken en deze direct delen met iedereen.

27


Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

• Wijkverpleging

28

Wijkverpleging Groesbeek-Zuid in Verenigingsgebouw De Sleutel

“Sleutelfiguren in de wijk” Verenigingsgebouw De Sleutel vormt het bruisend middelpunt in Bredeweg in Groesbeek. De fanfare, de toneelvereniging, de carnavalsvereniging, de school; jong en oud maakt gebruik van de faciliteiten van deze gezellige ontmoetingsplek. Geen wonder dus dat ook team Wijkverpleging Groesbeek-Zuid van ZZG zorggroep zijn intrek in het gebouw heeft genomen. De deuren staan open, zodat cliënten, mantelzorgers en andere belangstellenden binnen kunnen lopen voor een kop koffie en een gesprek. Wie De Sleutel kent, kent ook Miene Hubbers. Al 36 jaar is zij het gezicht van het verenigingsgebouw; ze zorgt dat alles op rolletjes loopt en stuurt de andere vrijwilligers aan. Ze vindt het prettig dat de wijkverpleging in ‘haar’ gebouw gevestigd is, want nu kan ze regelmatig even langs bij het team. Wijkverpleegkundige Nick de Bruijn: “We zitten hier nu een jaar en we voelen ons als een spin in het wijkweb. We zijn beter zichtbaar en laagdrempeliger in zo’n drukbezocht buurthuis, waardoor mensen veel makkelijker even binnenlopen voor advies en informatie over zorg. De activiteiten in het gebouw sluiten aan bij de visie van de wijkverpleging: de verbinding tussen mensen. Je zou kunnen zeggen dat

Miene en wij de ‘sleutelfiguren’ van de wijk zijn”, zegt hij gekscherend. Cursussen Zowel voor cliënten als voor niet-cliënten kan het team Wijkverpleging GroesbeekZuid veel ­ betekenen. Nick: “We organiseren ­ cursussen en bijeenkomsten, bijvoorbeeld over dementie, of stoppen met roken. Ook mantelzorgers kunnen voor ondersteuning bij ons terecht. Verder gaan we kosteloos bij wijkbewoners op huisbezoek om te inventariseren of er behoefte is aan ondersteuning, op welk vlak en in welke mate. Soms gebeurt dat via de huisarts of het ziekenhuis, waar we veel mee samenwerken. Maar mensen kunnen ons ook bellen, of gewoon even binnenlopen. Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de zorg. Team Wijkverpleging-Zuid heeft zich doorontwikkeld tot een vast team met bekende gezichten voor de ­cliënten in de wijk. Hart Miene Hubbers ziet sinds de komst van het team Wijkverpleging Groesbeek-Zuid een grotere toestroom overdag naar De Sleutel. Daar zitten ook veel ouderen tussen. “Het is belangrijk dat ouderen in contact met anderen blijven. Als je, net als ik, ook mantelzorger bent, moet je zorgen dat je

Wijkverpleging Groesbeek Wilt u weten of de wijkverpleging van ZZG zorggroep ook voor u iets kan betekenen? Belt u dan gerust voor meer informatie of maak een afspraak voor een kosteloos huisbezoek. Team Noord 1, Hoflaan 11, 06 - 51 50 04 70 Team Noord 2, Hoflaan 11, 06 - 23 31 96 40 Team Centrum 1, De Meent 2, 06 - 23 68 82 83 Team Centrum 2, De Meent 2, 06 - 53 85 66 38 Team Zuid, Bredeweg 71, 06 - 23 68 83 89 Alle teams zijn bereikbaar van 7.00-23.00 uur. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur kunt u ­contact opnemen met de Zorgcentrale: 024-3665777. www.zzgzorggroep.nl jezelf niet verliest. Daarom doe ik dit vrijwilligerswerk ook met heel mijn hart. Je moet actief blijven en dingen doen waar je blij van wordt.” En met een knipoog naar Nick: “Met zulke kanjers in huis, daar word je toch gewoon blij van!”


• Topic Column

Tegelstudiogroesbeek.nl voor al uw tegels en sanitair, ruime keuze en deskundig advies

De grootste in de regio!

Ketel actie Nefit ProLine NXT HRC24 / CW4

y 1.325,- * Prijs is all-in i.c.m. servicecontract*

Met gratis ‘Moduline1000’ thermostaat

Als we wonnen had ik een rustige avond en ging er her en der een enkele keer een duimpje omhoog. Vreemd maar waar. Op 17 jarige leeftijd maakte ik dus al kennis met het virus genaamd afgunst/jaloezie. Al vrij snel werd ik ­immuun voor dit virus. Ik moest wel want wilde ik slagen in de wereld die ‘’betaald voetbal’’ heette moest ik lak hebben aan wat mensen van me dachten, zeiden of schreven. Invloed kon ik er immers toch niet op uitoefenen. Het zette me echter wel aan het denken want laten we eerlijk zijn, vreemd is het wel : waarom gunnen mensen ­elkaar het licht in de ogen niet? Geen geluk? Geen s­ ucces? Geen rijkdom? Waarom is het zo leuk wanneer iemand op zijn bek gaat? Waarom praten we liever over hoe slecht het met iemand gaat i.p.v. hoe goed iemand iets doet? Waarom kunnen we niet oprecht blij zijn van of over het geluk van een ander? Gelukkig ben ik niet besmet met dit virus en gun ik iedereen het beste, dus steek ik nu maar van wal. Ik gun u een prachtige Kerst en een heel gelukkig en gezond nieuw jaar en wil deze laatste Topic van 2015 besluiten met een wijs rijmpje van de oma van mijn vrouw Joyce: Ik gun iedereen een gezond 2016 vol vreugde, plezier en zonneschijn, Waar verdriet en zorgen hopelijk voor een­ ieder 2 onbekenden zullen zijn. Tot volgend jaar en bedankt voor alle reacties op mijn ­columns in de Topic, pluk de dag, droom van morgen, leer van gisteren en wellicht een goed voornemen voor 2016: gun elkaar een beetje geluk !!!

(incl. installatie binnen 1 meter en excl. dakdoorvoer)

Geldig tot 1 april 2016 Bel (0487) 58 15 10 of (024) 397 14 87 (*vraag naar de voorwaarden)

15302

De Ren 9, Groesbeek service@nillesen.nl

Nijverheidsweg 5, Druten service@megens-installaties.nl

www.wijmakenhetgoed.nl

Arno Arts

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Atelierweg 9 Groesbeek Tel: (024) 6639604 www.tegelstudiogroesbeek.nl info@tegelstudiogroesbeek.nl

Amper 17 jaar maakte ik mijn debuut bij NEC. Na de wedstrijden op zaterdag was het vaste prik, stappen in ­geboortedorp Groesbeek. Meestal werd het ‘’De Linde’’, een thuiswedstrijd die we lopend afkonden, een enkele keer werd het ‘’De Hoeve’’ en moest de fiets van het slot. Als we verloren, had ik een zware avond, talrijke opmerk­ ingen kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd over hoe slecht het wel niet was geweest die avond in die ouwe mooie Goffert (met sintelbaan ), en hoe slecht ik zelf wel niet had gespeeld.

Topic

Kom snel langs en profiteer van onze vele acties of neem alvast een kijkje op onze site! www.tegelstudiogroesbeek.nl

Wie een ander het licht niet in de ogen gunt, is vaak zelf verblind door jaloezie.

29


TDA

SCHOONHEID DIE ONDER DE HUID BEGINT

productions

Bedrijfsfilms * Videoclips * Trouwclips Webvideo’s tegen betaalbare prijzen.

wilco@pixystyle.nl / 0650829887 / www.pixystyle.nl

Thema avonden Casino

Poker, Black Jack, Roulette. eventueel met 3 - gangenmenu

GEEN AANRAKING GEEN IRRITATIE GEEN ROODHEID

Nieuw! ALLES BEGINT Seyo TDACELLEN IN ONZE

De behandeling die Botox uitstelt! Schoonheid die onder de huid begint! - geen aanraking - geen irritatie - geen roodheid

Een nieuwe frisse start in 2016!! GRATIS* ontharen of Acné behandeling! *check uw verzekeringspolis

Feesten en partijen

Uw verjaardag, partij, feest in zaal of café mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. Café - Zaal ’t Wilde Zwijn

Vensestraat 23 - Ven Zelderheide Jan en Nelly Jaspers Tel: (0485) 51 8160

Reestraat 10 — Groesbeek — Tel.024-3971427 www.kerkhoff-groesbeek.nl

Fredie Peerenboom Hoge Horst 9, Groesbeek Tel: (024) 397 6843 www.bjoetie4u.nl fredie@bjoetie4u.nl

U bent van ❤ -e welkom

Centrale Verwarming

Warmtepompen

Zonnepanelen

Airconditioning

Gas—Water—Sanitair


• Bart’s Tuinkalender v

Barts Tuinkalender Januari

• Laat uw gazonmaaier alvast nakijken en slijpen. Zo is deze startklaar voor het nieuwe tuinseizoen begint. • Bemest uw border met stalmest of compost en spit deze door de bovenlaag. Dit zorgt voor een betere bodemstructuur en een goede waterdoorlaatbaarheid. • Bij Hortensia’s zijn de nieuwe bloemknoppen voor dit jaar gevormd. Die kunnen makkelijk bevriezen. Dek daarom de struiken af met een vliesdoek als er stevige vorst wordt verwacht. • Zit er veel mos in uw gazon, dan mag er nu kalk gestrooid worden, om er weer voor te zorgen dat de bodem minder zuur wordt. • Als de vorst uit de grond is, kunnen heesters, bomen en rozen geplant worden. • Met pindaslingers, vetbollen en appels helpt u de vogels de winter door.

Winterbloeiende heester met helder groen-gele bloemen in januari-februarimaart. De bloemen verschijnen voor het blad en bloeien op het oude hout. Het binnenste van de bloem is paarsbruin of wijnrood en verspreidt een aangename zoete geur. Vandaar de naam Winterzoet of Meloenboompje. Deze heester is langzaam groeiend en ­bedraagt na een jaar of 10 zelfs 25-300 cm. Het fris groene blad verkleurt in de herfst citroengroen. Snoeien van de heester is niet nodig en zelfs nadelig voor de bloei. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, doe dit dan direct na de bloei. Plant de meloenboom op een zonnige, warme plaats op goed doorlatende tuingrond.

Bart’s tuintip: Als er sneeuw op het gazon ligt kunt u er beter niet overheen lopen, het gras kan daardoor erg snel beschadigen.

Maart • Vogels gaan al vroeg in het seizoen op zoek naar een ­geschikte nestplaats. Daarom is het belangrijk nu al nestkastjes gereed te maken voor het voorjaar. • Als het water van uw vijver ongeveer 10 graden is, kunt u de vissen gaan voeren. Geef in het begin niet teveel, overtollig voeren veroorzaakt alleen extra algengroei. • Snoei van heesters en struiken niet alleen de takken aan de buitenkant weg, maar ook uit het hart. Zo dunt u de struik goed uit. • Gras begint te groeien boven de 6 graden. Het maaien kan vanaf half maart weer beginnen. • Snoei bolbomen zoals Acacia en Catalpa tot circa 10 cm. terug (knotten) • Bemest uw gazon. •  Overwinterde kuipplanten zullen stilaan beginnen te groeien. Snoei de planten vrij diep in zodat de plant ­compact en mooi vertakt.

Bart Voss Bart J&B Hovenier Voss Groenprojecten Hovenier J&B Groenprojecten

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

Februari

Winterzoet/Meloenboompje “Chimonanthus Praecox”

Topic

• Strooi kalk bij de druiven en fruitbomen zoals: pruimen, kersen, perziken. Kalk is nodig voor een goede ont­ wikkeling van de vrucht. • Controleer bij strenge vorst regelmatig of uw vijver een open wak heeft. • Geniet van allerlei planten die wintergroen zijn, bessen dragen of zelfs nog bloeien. Ook viooltjes en winterheide geven een prachtige kleur aan uw tuin of in de winterbakken op uw terras of balkon. • Verwijder bladafval uit uw dakgoot. • Na een hevige sneeuwbui is het verstandig de meeste sneeuw van bomen, struiken maar vooral van coniferen af te schudden, zodat de takken niet breken. •  Buxus in potten kunnen gerust buiten overwinteren. ­Vergeet ze niet af en toe water te geven. Groenblijvende planten blijven immers toch verdampen.

31


Het adres voor: “Een huis om op een waardige en eigen manier afscheid te nemen.”

- Zonneschermen - Screens - Markiezen - Terrasschermen

- Serre zonwering - Rolluiken (Heroal) - Uitvalschermen - Knikarmschermen

Zeer fraai gelegen in het groen tegen een heuvel in Groesbeek-Noord ligt Uitvaartcentrum Sion. Een uitvaartcentrum dat u tal van mogelijkheden biedt op een eigen en stijlvolle wijze afscheid te nemen van uw dierbare overledene: - het verzorgen van uw dierbare overledene, - verschillende opbaarmogelijkheden, - afscheidsbijeenkomsten of -plechtigheden, - koffiecondoleances in vele variaties. Dit alles geheel ingevuld naar uw wensen. Uitvaartcentrum Sion is gevestigd aan de Mozartstraat 41 te Groesbeek. telefoon 024-3976700. Website: www.uitvaartcentrumsion.nl

Tel.: 024 - 3974083 Mies 3, 6562 LZ Groesbeek E-mail: info@rutolux-zonwering.nl www.rutolux.nl Homemotion dealer van

Een bijzonder kado; Ontdek onze prachtige baby- en speelpoppen Onze poppen zijn met liefde gemaakt van zeer zacht materiaal en hebben een geweldige uitstraling. Fantastisch voor uw (klein)kinderen, maar ook een mooie aanvulling op uw poppenverzameling!

www.le-poppen.nl Kom gerust zelf kijken in onze winkel aan de Willem Boyeweg 118a in Gennep (Naast de Zuidmarkt) Openingstijden winkel: ma-vr van 9.00 - 12.30 uur

Een frisse kijk op uw automatisering Van Rens IT Consultancy Knapheideweg 27 – Groesbeek Tel: (024) 3975869 www.vanrens.nl

L.E. Products & Inn. BV, Tel: 0485-530134 info@le-products.nl

Veel gratis vuurwerk! Vuurwerkstunthal.nl


• Topic Natuur

“Hazelaars maken gebruik van de wind en heten daarom dan ook windbestuivers” Topic

Kerstwandeling De oplettende wandelaar zal echter door goed te kijken zien dat er toch al verschillende kleuren te zien zijn. Sta eens even stil bij een hazelaar. Deze heester is vaak te zien in de bosrand, in hagen en kan rond deze tijd al in bloei staan. De hazelaar is 1-huizig en dit wil zeggen dat de mannelijke en vrouwelijke bloeiwijze op een heester zitten. De gele in de wind bengelende rupskatjes zijn de mannetjes, maar er moeten dan dus ook vrouwelijke bloempjes te zien zijn op deze heester. Even goed kijken en je ziet op het kale hout rode spinnetjes zitten. In Engeland vinden ze deze op mutsjes lijken en daar heten ze dan ook Hazel. Vandaar de naam Hazelnut, wat vervolgens verbasterd is tot Hazelnoot in het Nederlands. Heel mooi is het om zo’n mutsje even te bekijken door een loepje, echt mooi is dat. Het mannelijke stuifmeel moet terecht komen op het vrouwelijke bloempje zodat er bevruchting plaats vindt en er een noot kan gaan groeien. Deze taak wordt veelal door insecten uit gevoerd, maar rond deze tijd zijn er heel weinig insecten. Hazelaars maken dan ook gebruik van de wind en heten daarom dan ook wind-

bestuivers. De trefkans dat een stuifmeelkorreltje op zo’n stampertje waait is natuurlijk maar heel klein, daarom komt er heel veel stuifmeel vrij. Hoeveel geeft dit rekenvoorbeeld aan: een hazelaarskatje bestaat uit 75 schubben en aan iedere schub zitten 3 bloempjes met 4 meeldraden. Dus 75x4x3=900 meeldraden en aan 1 meeldraad zitten 7000 stuifmeelkorrels. Een rupskatje bevat dus 900x70000=6.300.000 stuifmeelkorrels. Dit is dus van een rupskatje en kijk maar eens hoeveel van die katjes er op een struik groeien. Dit verklaart dan ook dat er met een beetje wind complete gele wolken te zien zijn. Sommige mensen zijn hier gevoelig voor en krijgen hooikoortsachtige verschijnselen. Als er zoveel rond waaien is er natuurlijk er al tijd wel eentje die op het rode spinnetje terecht komt. Hazelaar is echt boerengeriefhout, dit is hout wat boeren in en rond het huis konden gebruiken. Door de hazelaars een keer in de 7 jaar af te zagen krijg je mooie lange, rechte stokken die gebruikt werden als: wandelstok, vishengel, speren en bonenstaken, maar ook als vlechthout in hagen en als vulhout in

Limburgse vakwerkhuizen. De ouderwetse wichelroede is altijd gemaakt van gesneden hazelaarshout. Het verhaal gaat dat de staf van Mozes zou zijn gesneden uit hazelaarshout. Dankzij die staf zou hij water gevonden hebben tijden zijn trektocht door de Sinäi woestijn. Thee, getrokken uit de katjes werkt koortsverlagend. Olie, gewonnen uit de katjes werd door boeren gebruikt om het vee te ontwormen. Dit kon ook door de katjes te mengen door het veevoer. Je moet toch goed kijken naar de katjes, er zijn erbij die een rare kromme of peerachtige vorm hebben. Deze zijn geïnfecteerd door de hazelaargalmug en dit zorgt ervoor dat ze een afwijkende vorm en kleur hebben. De mug heeft hier eitjes ingelegd en die overwinteren hierin, om vervolgens in het voorjaar te verpoppen en uit te vliegen. Hazelnoten werden vroeger ook gebruikt om hout te politoeren, de meubels werden er mee opgepoetst. Door het wrijven met de noot breken de vezels, er komt olie vrij en stukjes cellulose gaan vastzitten. Het hout wordt daardoor spiegelglad. Kortom maak je een wandeling sta dan even stil bij de hazelaar en bekijk hem eens even goed, er is veel op en aan te zien.

Met natuurlijke groet, Henk Eikholt.

Meer natuur? Luister dan ‘s zaterdags van 9 tot 10 uur naar Kiekdor bij Omroep Groesbeek.

Nr. 2 • JAARGANG 5• 2015

Rond de kerst, een tijd waar velen even een paar dagen vrij zijn, is het heerlijk om al wandelend te genieten van allerlei winterse natuurverschijnselen. Het korten van de dagen bereikt rond deze tijd haar dieptepunt. Tijdens een wandeling kun je genieten van de mystieke sfeer die er buiten heerst, alles is grauw, donker en troosteloos.

33


• Evenementenkalender 

Evenementenkalender December t/m 3 jan. Feest van het licht, Museumpark Orientalis,

Topic

Nr. 4 • JAARGANG 4 • 2015

www.museumparkorientalis.nl

34

23 jan. 20.30 uur

Clubkesbal, Café-Zaal Hopmans

29 jan.

Carnavalsavond, VV Rood Wit

30 jan. 20.30 uur

Fustenbals, c.v. Net Aecht, de Slenk

30 jan. 22.00 uur

Clipjesfestival, de Linde

31 jan. 19.30 uur

Regionaal Schlagerfestival, de Linde

17 dec. 20.00 uur

The New York Gospel Singers, Cardo Theater

18 dec. 18.30

Buutkampioenschappen, Diepenkikkers, Milsbeek

19 dec. 12.00 uur

Broadway Open Dartstoernooi, Groesbeekse Boys

19 dec. 20.00 uur

Glorious Christmas, La Quartri, Kerk Milsbeek

Februari

20 dec. 12.00 uur

Koopzondag Groesbeek centrum

4 febr.

Apfelsnapsbal, de Linde

20 dec. 14.11 uur

Bej Prins Feestneus de 7e Thuus, Zaal de Linde

5 febr.

Schoolcarnaval, op divers scholen

5 febr. 16.00 uur

W.ek afsluute, Café de Comm Sleuteloverdracht, Gemeentehuis Groesbeek

27 dec. Holleweg cup, jeugdzaalvoetbaltoernooi, Sporthal Heuvelland

5 febr.

27 dec. 14.00 uur

Prinsenreceptie c.v. Net Aecht, De Linde

5 febr. 20.00 uur

Startnummers afhalen, tent, centrum Groesbeek

30 dec. 10.00 uur

Oliebollenactie Germania

5 febr. 21.30 uur

Kuiercarnaval, Achilles’29

6 febr. 13.11 uur

Kinderoptocht de Horst

7 febr. 14.11 uur

Carnavalsoptocht “Keulen van Gelderland

9 febr. 14.11 uur

Carnavalsoptocht Breedeweg

9 febr.

Boerenbruiloft, Feesttent Marktplein

11 febr. 20.30 uur

Jeans, Cardo Theater 19e Gitaarbeurs, Cultureel Centrum De

Januari 1 jan. 14.00 uur

Unox nieuwjaarsduik, Niers, Gennep

2 jan. 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie, Groesbeekse Boys, kantine Sportpark Breedeweg

28 febr. 10.00 uur

3 jan.

Nieuwjaarsreceptie DVSG

Mallemolen.

1 jan. 13.30 uur

Nieuwjaarsreceptie Germania, kantine Sportpark

Noord 1 jan.

Nieuwjaarsreceptie Rood Wit

Maart

8 jan. 20.00 uur

Schlagerfestival, Millingen

4 maart, 20.00 uur

9 jan. 16.30 uur

Dropping, Germania, kantine Sportpark Noord

5 maart. 14.00 uur Half Vasten Optocht, Afferden, meer info

9 jan. 20.00 uur

Prinsenbal, c.v. De Berggeiten, Berg en Dal

9 jan. Dropping Groesbeekse Boys, kantine Sportpark Breedeweg

www.halfvastenoptochtoffere.nl 5 maart, 20.00 uur

Groesbeek Centrum Verlichte halfvastenoptocht

12 maart Half Vasten Dropping, SV Milsbeek + CV de

9 jan. 20.00 uur

Pronkzitting, de Mallemolen Groesbeek

9 jan. 20.00 uur

Dropping DVSG

Diepenkikkers, Sportpark Milsbeek 10 maart, 14.30 uur

9 jan. 20.00 uur Nieuwjaarsconcert Fanfare Jubilate Deo,

Heuvelland te Groesbeek 20 maart

Schlagerkoorts, De Linde

De Ronnie Tober jubileum show, Cardo Theater

20 maart v.a. 09.00 uur kinderkleding- en speelgoedbeurs, Sporthal

Zaal de Sleutel Bredeweg 71 9 jan. 22.11 uur

Lichtjesoptocht, Millingen aan de Rijn

Top kapellenfestival, De Mallemolen

10 jan. 14.00 uur Nieuwjaarsconcert Fanfare Jubilate Deo, Zaal de Sleutel Bredeweg 71 15 jan 20.00 uur

Prinsenreceptie, de Berggeiten Berg en Dal

Noteer alvast in uw agenda:

15 jan. 20.00 uur

Vrienden van Gruusbek Live, Sporthal Heuvelland

1,2 en 3 juli:

16 jan. 19.00 uur

Schlagerfestival, Sporthal heuvelland

Special Olympics Nationale Spelen

22 jan. Voyerfeest, Groesbeekse Boys, carnaval in de kantine, Sportpark Breedeweg

Uw activiteit, evenement ook op deze pagina?

22 jan. 20.00 uur

Arno van der Heijden, Cardo Theater

Mail voor 15 februari aanstaande naar: info@topicgroesbeek.nl

23 jan. 13.30

Carnavalsmiddag senioren Breedeweg, De Sleutel

o.v.v. evenementenkalender

Bij Theehuisje Milsbeek kunt u genieten van een hapje en een drankje op ons gezellige terras/tuin in de mooie omgeving van Milsbeek.

Openingstijden: Donderdag 12.00 - 20.00 uur Vrijdag 12.00 - 21.00 uur Zaterdag & Zondag 12.00 - 20.00 uur

Bloemenstraat 8 6596 DT Milsbeek T. 06 22 54 02 40 Bij de ingang van het wandel- / fietsgebied richting genneperhuis in Milsbeek.


• Presentatie

Je wilt een heerlijke zonvakantie… Met zwembad, glijbanen voor de kinderen, een leuk restaurant en een barretje voor papa!? Wij horen je denken, boeken bij een reisbureau is duurder dan op internet en het kost je ook nog veel meer tijd… Onzin! Op Internet kun je bijna alles vinden en boeken. Maar zou je er niet van balen, als jouw hotel of het strand enorm tegenvalt? Je zoekt toch zeker­ heid voor jouw welverdiende vakantie? En boekt toch ook liever bij een reisbu­ reau dat zich ten allen tijde voor je inzet

en dat jou die onvergetelijke vakantie bezorgt… En dat ook nog voor dezelfde prijs, of zelfs goedkoper dan op internet!

Voorkom teleurstelling, boek zekerheid! Als je jouw reis komt uitzoeken bij Hagemann, kun je er zeker van zijn dat je vakantie een echte droomvakantie wordt.

7 Redenen om je vakantie bij Hagemann te boeken 1.

2.

...en er zijn nog meer redenen!

Bij Hagemann krijg je veel meer v ­ akantie voor je geld! Je vakantie heb je verdiend. Dus je wilt niet teleurgesteld worden. Dan is het maar goed dat wij er zijn! Wij zoeken, vinden en regelen snel jouw vakantie om nooit te vergeten. Waar je ook naar op zoek bent. Zon, zee, cruises, avontuur of sportief. Je zegt het maar. Wij maken al je dromen waar. Voor ieder wat wils. Kom eens langs in ons reisbureau en laat ons jouw onvergetelijke vakantie regelen! Je kunt ons vinden op de grensovergang Groesbeek – Wyler. Even bellen of mailen mag natuurlijk ook. En Ja, wij spreken Nederlands!

3.

4.

Waar voor je geld Wij vergelijken kwaliteit & prijs (vaak lager dan in Nederland!) en geven jou dan het beste advies. Profiteer bij ons van hoge kinder- en vroegboekkortingen! Maximale keuze Bij ons kun je kiezen uit talloze ­accommodaties over vrijwel de hele wereld. Ouderwetse service Wij vragen naar wat jouw werkelijke wensen zijn en leveren maatwerk, perfect toegesneden op jouw ­vakantiebehoefte. Gemak Jouw vakantie wordt door ons van A tot Z geregeld.

5.

6.

7.

Wij sparen je tijd Wij beschikken over de aller modernste boekingssystemen en up-to-date reisinformatie. Dat scheelt jou veel tijd, ergernis en geld, we rekenen namelijk geen boekings- en admini­ stratiekosten. Goed opgeleide vakantiespecialisten Wij zijn gedreven vakantiespecialist­ en, zijn altijd bezig met het ­uitbreiden van onze kennis. En oh-ja, wij spreken allemaal zowel ­Nederlands als Duits! En mocht er iets mis gaan… Wij helpen je bij klachten over je gemaakte reis. Die zekerheid heeft u, (op Internet niet).

Lotto & Reise Center

Hagemann

Hauptstrasse 67, 47559 Kranenburg  www.wyler.de / info@wyler.de  Tel: 0049 2826 91880


Administratievefiscalejuridischeen financiële dienstverlening

Wij wensen u fijne feestdagen en staan ook in 2016 graag voor u klaar!!

P Bedrijfs(economisch) advies en subsidiemogelijkheden. P Second opinion, professionele administratieve dienstverlening. P Salarisadministratie en personeelsadvisering. P Ervaren en vakbekwame adviseurs die gaan voor een uitdaging! P Persoonlijke aandacht, betrokken, korte lijnen, één aanspreekpunt. P Bel of mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Sint Janstraat 29 6595 AA Ottersum Tel. 0485 51 14 60

info@aeclimburg.nl www.aeclimburg.nl

Profile for RvB Media

Topic groesbeek winter 2015  

Topic Groesbeek winter 2015

Topic groesbeek winter 2015  

Topic Groesbeek winter 2015

Profile for rvbmedia