Page 1

herfst 2018 / jaargang 7 / nummer 3

TechnoPromo maakt techniek tastbaar Voetbal in Cuijk


Wij drukken alle kleuren...

én groen! DMprintmedia drukt al uw mailings, folders en huisstijlmaterialen in een uitstekende kwaliteit. En dat is niet alles. Naast drukken bekommeren wij ons ook om vormgeving, lay-out, planning en voorraad. Wij denken graag met u mee over al uw reclame-ideeën. Hierdoor verminderen wij uw zorg om drukwerk.

RUGPIJN?

Ambachtsweg 3, 6581 AX Malden (024) 358 30 94 info@DMprintmedia.nl www.DMprintmedia.nl

EEN COMPLEET ASSORTIMENT BIJ DECO HOME PETERS Bij Deco Home Peters vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, shutters en glas. Wij geven u vrijblijvend advies en helpen u desgewenst met het maken van uw keuze. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren!

BOEK W DIRECT U

GRAENTINISG SCRE

FYSIOTHERAPIE CHIROPRACTIE SPORT

Verf

Behang

Raamdecoratie

Gordijnen

Shutters

Glas

9,1

WWW.RESULTCARE.NL

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS!

Middelweg 10b • Molenhoek 024 3585 905 • info@resultcare.nl

Molenstraat 53,5431 5431BW BWCuijk, Cuijk, Tel.0485 0485-- 32 -32 32 Molenstraat 53, 53, 5431 BW Tel.: 17 87, Molenstraat Cuijk, Tel.: 0485 1717 8787, www.peters-decohome.nl info@peterscuijk.nl www.peters-decohome.nl


Topic Topic

Is een uitgave van RvB Media

In dit nummer 4

TechnoPromo

8

4 Boys&Girls

9

Voetbal in Cuijk

Kerstenberg 5 6596 CE Milsbeek T. 0485 – 515667 M. 06 13143900 E.info@topiccuijk.nl I. www.topiccuijk.nl Uitgever en hoofdredactie Remi van Bergen

11

JVC Cuijk

13

Vianen Vooruit

15

HBV Beers

17

Hapse Boys

19 v.v. Siol 21 v.v. VCA st. Agatha

24

Topic Actueel

25

Prijsvraag

Redactionele bijdragen Arie Craanen, Bart Voss, Gemeente Cuijk, Peter Theunissen, Jos Gröniger, Esther Horsten.

26

Culinair

29

Bart’s tuintips

Fotografie RvB Media, Bal Delheij

30

Evenementenkalender

Bureauredactie: Isa van Bergen

voorpagina foto RvB Media Advertentie-exploitatie RvB Media (advertentietarieven op aanvraag) Tel: (0485) 515667 / 06-1314 3900 Wim Wegerif: 06-1032 2119 Vormgeving DMprintmedia, Joost Wiellersen, Studio Wijkamp Druk DMprintmedia Frequentie, oplage en verspreiding 4 x per jaar Oplage 11.000 exemplaren Verspreiding huis-aan-huis in Cuijk, Sint Agatha, Katwijk, Beers, Haps, Linden en Vianen. Overige verspreiding via leestafels (gemeentehuizen, bibliotheken, VVV e.d.) en wachtkamers (huisartsen, tandartsen e.d.) Deze speciale Vierdaagse editie heeft een oplage van 33.000 exemplaren! Auteursrechten voorbehouden © RvB Media / CCM&C

Herfst Rode, oranje, gele en bruine bladeren. De dauw hangt ’s ochtends over de weilanden, de tijd van stamppot, warme chocolademelk en knapperend haardvuur breekt aan. Het is herfst! Dus ook weer de hoogste tijd voor een nieuwe herfst Topic. Ik kan me nog goed herinneren, alweer zes jaar geleden, mijn eerste Topic in Cuijk. De Sint-Martinus kerk voorop en volop leuke verhalen. Dit jaar alweer de zevende jaargang van Topic Cuijk. Naast deze editie zijn er inmiddels nog vijf andere Topic edities, ieder gericht op de eigen regio.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden openbaargemaakt of verveelvoudigd. Gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen. Redactie en uitgever kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.

Trots? Ja, dat ben ik zeker. Mijn ‘eigen’ magazines met verha-

Topic Cuijk wordt door RVB Media uitgegeven onder licentie van Craanen Communicatie Management & Consultancy

Blijf me mailen, appen of bellen, met tips, suggesties of

len gemaakt over u, informatie voor u en het allerbelangrijkste: gemaakt samen met u. Topic Magazine wordt gewaardeerd en goed gelezen. Super! Een goede basis voor de komende jaren lijkt me zo!

zomaar wanneer u een leuk idee heeft, wellicht staat u, of uw idee er de volgende editie in… Geniet van de kleurrijke herfst! Remi van Bergen, Uitgever

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

3


TechnoPromo

Tekst e n f o t o ’ s J o s G r ö n i g e r

TechnoPromo maakt techniek tastbaar

Jong geleerd is oud gedaan

“Ik noem het een tactische plek. We werken samen met bedrijven hier in de buurt. Zij helpen ons een handje. Door het beschikbaar stellen van materialen of met het uitlenen van materieel. Ook wordt de kennis vaak gedeeld”, zegt de manager, “En onze directe buurman is Vakopleiding Techniek.” TechnoPromo maakt kinderen enthousiast voor de techniek. De bezoekers van het educatieve centrum zijn wellicht de toekomstige medewerkers van de bedrij-

Techniek heeft de toekomst. Bij TechnoPromo in Cuijk staat techniek dagelijks op het programma. Al zestien jaar lang leren scholieren er de eerste begrippen uit de techniek. Meer dan honderdduizend kinderen uit de regio ontdekten er spelenderwijs de werking van alledaagse zaken. Omdat de techniek steeds in ontwikkeling is, weet de organisatie hen

ven in de regio. De dertig medewerkers die dagelijks op vrijwillige basis klaar staan voor de bezoekers van TechnoPromo hebben allemaal ‘roots’ in de techniek en/of onderwijs. “Zij hebben liefde voor de techniek”, zegt Trees Hamers. “En het

doorlopend te boeien.

mooie is, dat onze medewerkers hier zelf voor de werving van nieuwe collega’s

4

Hoe metsel je de sterkste muur? Hoe

Het pand van TechnoPromo aan het

zorgen. Daardoor weten we al dat er een

komt het dat op het toilet je ‘boodschap’

Laagveld op het bedrijventerrein De

geschikte persoon ons team komt ver-

steeds

wordt?

Beijerd en ’t Riet in Cuijk wordt omgeven

sterken.”

Welk apparaat in je huis kost veel ener-

door bedrijven. Een bewuste locatiekeu-

gie. Kun je een robot opdrachten geven?

ze? Na de inleiding van vestigingsmana-

Het beheersen van de techniek is één

Tijdens een bezoek aan TechnoPromo

ger Trees Hamers lijkt die conclusie

aspect. De overdracht van de kennis op

kunnen de kinderen zelf het antwoord

gerechtvaardigd. TechnoPromo preten-

de jonge bezoekers is een andere voor-

op deze vraag geven.

deert dichtbij het bedrijfsleven te staan.

name eigenschap.

keurig

doorgespoeld

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Na binnenkomst bij TechnoPromo waant de bezoeker zich in de schoonste werkplaats van het land. In de grote open ruimte vragen bedieningspanelen, proefopstellingen, machines en zelfs een huis in aanbouw om aandacht. De naambordjes bij de verschillende hoeken en eilandjes maken je wegwijs in het aanbod technische kennis. Na binnenkomst leggen de medewerkers het programma van het ‘werkbezoek’ uit. Opgesplitst gaan de door de leerkracht of ouders begeleide groepjes op ontdekkingstocht. Deze maandagmiddag gaat een groep van de Overloonse Jozefschool op onderzoek uit. In het kader van een schoolproject ‘Buizen in de wijk’ bouwt een groepje een stelsel van buizen en ziet tijdens een regenbui het belang van zo’n systeem. Een ander groepje verzorgt de watertoever naar de wastafel, en gaat daarvoor zelfs de kruipruimte in. Een stukje verderop wordt een waterleiding gesoldeerd. Op een andere tafel verbinden de kinderen de stroombron via schakelaar met een lamp of

in de regio”, zegt Trees Hamers. De samen-

een zoemer.

werking

De Overloonse scholieren

met

scholenkoepels

Invitare,

maken tijdens de ontdekkingstocht gebruik

Optimus en Het Peelraam heeft er toe

van de ‘gereedschapskisten’. Afhankelijk

geleid dat twee leerkrachten hier voor een

van de geplande activiteit wordt zo’n kist

aantal uren bij TechnoPromo gestationeerd

samengesteld. De Jozefschool richt zich tij-

zijn. Zij zorgen voor de vertaalslag tussen

dens het bezoek op buizen en leidingen.

de scholen en de organisatie. Hamers: “Het

TechnoPromo heeft steeds meer te bieden.

lesaanbod is steeds meer gericht op het

“We hebben ook steeds meer opstellingen

onderzoekend en ontwerpend leren. De

TechnoPromo,

voor nieuwe technologie. Denk daarbij aan

aandacht gaat uit naar de hele leerlijn voor

Laagveld 9b in Cuijk.

domotica en robotica. Daarnaast hebben

alle basisschoolgroepen.”

www.technopromo.nl

we opstellingen gemaakt waar te zien is hoe zonne-energie ontstaat en gebruikt kan worden. Ook leren de kinderen hier programmeren. Robots zijn steeds populairder. We leren de bezoekers hoe zij een robot opdrachtjes kunnen laten uitvoeren”, legt Trees Hamers uit. TechnoPromo ontvangt jeugdige bezoekers uit het basisonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs is er een programma. Het centrum dat contacten onderhoudt met een groeiend aantal bedrijven in de regio plant ook jaarlijks bedrijfsbezoeken voor 900 leerlingen. Daarnaast organiseert TechnoPromo kinderfeestjes. De komende jaren komt het accent bij TechnoPromo meer te liggen op de manier van de kennisoverdracht en aansluiten bij de

schoolthema’s.

“In

2020

wordt

Wetenschap en Technologie ingevoerd in het basisonderwijs. Vooruitlopend daarop werken we steeds meer samen met scholen

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

5


Presentatie

Think in new directions Bram Vissers is vanaf 1 september jl. de eigenaar van ‘InmotiQs smart trucks & trailerservice’ in Heijen. Vissers nam Rutten truck & trailerservice over van Fons Rutten en veranderde de naam naar Inmotiqs. Topic ging bij de enthousiaste ondernemer op de koffie.

Tekst Remi van Bergen

6

Topic Regi o m a g a z i n e

Wanneer ik arriveer is Bram druk met het

Verandering

instrueren van zijn personeel. Er staan drie

Bram is al vanaf jongs af aan idolaat van

vrachtwagens binnen en nog vier stuks voor

alles wat op de weg rijdt en in het bijzonder

het pand. Het bedrijf oogt qua look and feel

vrachtwagens. Door zijn werkervaring en

nog hetzelfde als het bedrijf van Rutten.

zijn opgebouwde netwerk is hij allang geen

“Koffie? Ja, daar kom ik voor’, antwoord ik

onbekende meer binnen de truck- & trailer-

Bram. “We zijn druk bezig met het restylen

wereld. “Ja, ik zit al even in het vak, ik heb

van het bedrijf, alles op z’n tijd’, zegt hij. “Ik

veel geleerd, veel afgeleerd en heel veel

ga niet ineens alles omgooien hier, we heb-

mensen leren kennen. De transportwereld is

ben veel vaste klanten die overgaan van

letterlijk en figuurlijk altijd in beweging.

Rutten naar mij, daar voeg ik straks nog

Met InmotiQs staan we garant voor het in

nieuwe klanten uit mijn eigen netwerk aan

beweging houden van bedrijfsvoertuigen.

toe. Ik kan er een heel groot verhaal van

En dat doen we zeer flexibel, betaalbaar en

maken, maar het draait toch om tevreden

met passie. Uiteraard zorgen we voor goed

klanten, zodat ze blijven komen. Ervoor zor-

onderhoud en/of reparatie, maar hebben

gen dat hun vrachtwagens naar alle tevre-

we ook de ambitie om verder te gaan. Wij

denheid op de weg blijven. Dat heeft Rutten

helpen transporteurs en hun chauffeurs

de afgelopen jaren reeds gedaan en ik wil er

graag maximaal profijt te halen uit hun

mee doorgaan en uiteraard uitbreiden.”

mobiliteit. Door te zorgen dat de basis goed

N r . 3 2018


is en we gebruik maken van nieuwe kennis,

Samenwerken

inzichten en tools. Samen met een vakkun-

In

dig en enthousiast team van in totaal der-

gaan we op zoek naar

tien medewerkers, kunnen we de beste

innovatie,

kwaliteit blijven bieden.”

daarbij

de

toekomst en

zoeken

samenwerkingen.

Door het samenwerken met ons Toekomst

wordt het voor transporteurs alleen

De afzet van trucks en trailers bereikt dit

maar extra boeiend. zij kunnen via

jaar een hoogtepunt. En naar verwachting

InmotiQs deel uit gaan maken van een

zal dit in 2019 wat afnemen. De sector staat

wereld die op verkenning is en nieuwe

voor heel wat uitdagingen. Moderne com-

oplossingen weet aan te boren. Oplossingen

municatietechnologieën maken het steeds

waar zowel hijzelf als wij, ‘InmotiQs’, mee

eenvoudiger om wereldwijde handelsrela-

geholpen zijn. Denken in nieuwe mogelijk-

ties te onderhouden. Een snelle en betrouw-

heden, samen een nieuwe fase ingaan,

Tot slot

bare uitwisseling van goederen verreist

samen ongekende resultaten bereiken die

Voor InmotiQs

optimale en flexibele transportoplossingen.

beduidend verder gaan dan de bestaande

ligt er dus een

Zoals Bram vertelde; beweging leidt tot ver-

oplossingen, samen toekomstig succes ver-

mooie toekomst in

andering en dus tot kansen. InmotiQs is

wezenlijken. Als de klant uiteindelijk tevre-

het

klaar voor deze toekomst. “Wij hebben vak-

den is, zijn wij dat ook”, besluit Bram.

kansen

mannen aan boord, enthousiastelingen die

verschiet. zijn

Talloze voorhanden.

Denk daarbij aan een nog

vooruit willen en bij willen blijven, we zet-

Wassen en ontsmetten

krachtigere

ten graag onze tanden in deze kansen, laat

Bij InmotiQs blijft de wasstraat ook een van

opwaardering van het innovatief ver-

maar komen”, zegt Bram. “Slimme, adequa-

de gezichtsbepalende onderdelen in het

mogen, aandacht voor de algehele pro-

te en flexibele oplossingen: daar gaan

bedrijf. “Dagelijks komen hier bedrijven om

fessionalisering, actieve inzet door door-

we voor. Om dat te bereiken zullen

hun wagens te laten wassen. Met sommige

dachte communicatieve tools en verbetering

we alle lopende processen tegen

hebben we urenlange wassessies waarin we

van het rendement. Erg belangrijk daarbij is

het licht moeten houden en

alle wagens grondig wassen. Het eindresul-

om de huidige krachten van de organisatie

daarin schakelen. Misschien

taat mag er zijn. Een vrachtwagen is toch

overeind te houden: flexibiliteit, probleem-

bij sommigen wat terug-

hèt visitekaartje van een transportbedrijf,

oplossend

schakelen, maar ik

deze moet daarom goed en schoon zijn.

Uitdagingen zijn het tijdig anticiperen op

Tevens kunnen we in onze wasstraat de

technische ontwikkelingen en het werven en

voertuigen op adequate wijze reinigen en

behouden

ontsmetten volgens de richtlijnen van de

medewerkers. Met gepaste aandacht voor al

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

deze onderdelen is InmotiQs verzekerd van

(NVWA).”

duurzaam succes. Think in new directions!

schakel

liever

vooruit!”

positie

vermogen

van

innemen,

en

technisch

partnership.

hoogstaande

De Grens 16 | 6598 DL HEIJEN Tel: (0485) 490 030 | www.inmotiqs.nl

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

7


Muziek drinken Een Japans bedrijf bedacht iets

aparts.

Een

muziek-

drankjes-mix-machine: Squeeze Music. Je kunt op een soort jukebox een leuk liedje aanklikken. Vervolgens analyseert het apparaat de geluidsgolven en stemming van de muziek en mixt daar

Leuk én goedkoop

een passend drankje bij. Een vrolijk nummer levert een

Vakantiewerk of bijbaantje is mooi, maar het leven is duur en het

zoet drankje op, sentimenteel

geld is zo weer op. Hier enkele tips om leuke dingen te doen die

is zout en een ‘sad song is bit-

weinig geld of geen geld kosten.

ter enz. Dus let op welk liedje je kiest! Er zijn by the way nog

• In plaats van naar de bioscoop te gaan, kun je met vrienden ook thuis een film kijken. Als je ondertussen nog kunt oppassen,

meer muzieksmaken in de maak. Bekijk het YouTube-filmpje:

houd je zelfs geld over.

https://www.youtube.com/watch?v=b1zCnggmjDQ

• Organiseer een kledingruil avond, waarin iedereen kleren meeneemt die hij/zij toch niet meer aandoet. • Zoek naar gratis uitjes: openlucht festivals, museumweekend, parkevents, etc. Zoek op ‘gratis dagje weg’, ‘gratis evenement’.

Mooi droog

Er zijn allerlei leuke dingen te doen die niets kosten. • Kijk op websites (zoals Marktplaats) waar gratis spullen worden

In de nazomer en herfst kun je

aangeboden. Je kunt die spullen zelf gebruiken of zelf weer te

mooi beginnen met een eigen

koop aanbieden op Markplaats.

herbarium, een soort plakboek

• Organiseer eens (bv. met vrienden) een garage-sale om je gebruikte spulletjes te verkopen.

met gedroogde bladeren en bloemen.

Verzamel

eerst

• Op veel uitjes kun je korting krijgen. Er zijn sites waar je kunt

mooie bloemen en bladeren.

bieden op een uitje of die korting geven als je met grote groepen

De kunst is om die op de juiste

gaat. Dat kan veel geld schelen. opleveren.

manier te drogen. Hoe sneller ze drogen hoe mooier de kleur blijft. De planten kun je tussen oude kranten of in koffiefilters leggen om te drogen. Stop er een papiertje bij met alle gegevens van de plant (info op internet of in een tuinboek) en leg er een paar zware boeken op om alles mooi plat te drukken. Kijk na 1 dag of de planten goed liggen en vervang vochtige kranten door droge. Als ze na een week of twee helemaal droog zijn, kun je ze in een plakboek of een speciaal herbariumschrift plakken. Je kunt je verzameling blijven aanvullen en van de gedroogde bladeren en bloemen ook mooie (kerst)kaarten maken. Een leuk idee is ook om herfstbladeren te pimpen met goud- en zilverviltstiften of te beschilderen met mooie kleuren!

8

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Voetbal in Cuijk Cuijk scoort De herfst is begonnen. Bij menigeen betekent dat de kachel een graadje hoger en lekker wegkruipen op de bank met een boek en een warme drank. Een ander geniet juist van frisse buitenwandelingen, lekker uitwaaien en met de voeten door de dwarrelende herfstbladeren. Voor de echte voetballiefhebber betekent de herfst echter maar één ding: de competitie is weer begonnen. Landelijk gezien betekent dat dat alle voetbalclubs weer met standje “nul” zijn begonnen op weg naar het landskampioenschap. Inmiddels beginnen de eerste resultaten zich al af te tekenen. Ook op regionaal en lokaal niveau is de strijd weer losgebarsten. Dat betekent voor onze clubs; JVC (Cuijk), SIOL (Katwijk), Hapse Boys (Haps), HBV (Beers), VCA (Sint Agatha) en Vianen Vooruit (Vianen) dat ze weer volop aan de bak moeten. Vanaf deze plaats wens ik hen veel succes. De gemeente Cuijk vindt het belangrijk dat er veel gesport wordt. Dat is goed in meerdere opzichten. Het is goed voor je gezondheid, je bouwt conditie op en – voor de wat ouderen – je blijft langer fit. Sporten gaat ook stress tegen en het bevordert een gezonde nachtrust. Van flink sporten kun je moe worden maar toch krijg je er ook energie van. Kortom, er zijn veel redenen om te sporten. En als je de sport beoefent in teamverband, zoals voetbal, dan is dat ook nog eens gezellig, het is goed voor je sociale contacten en het bevordert de samenwerking en het zelfvertrouwen. Er zijn dus veel redenen om te sporten en de gemeente Cuijk stimuleert dat volop. Maar het kan altijd beter. Als wethouder ‘sportzaken’ ben ik dan ook blij dat we via de gemeentebegroting hebben afgesproken dat we samen met de sportverenigingen een nieuwe, meerjarige visie op het gebied van sport(en) en sportaanbod in de gemeente Cuijk gaan ontwikkelen. Uitgangspunt wat ons betreft is dat er een toegankelijk en breed sportaanbod in onze gemeente geboden wordt en dat er kwalitatief goede en gevarieerde sportvoorzieningen aanwezig zijn. Dat voetbal daarbij een belangrijke sport is, spreekt voor zich. U hoort dus nog van ons! Met hartelijke sportgroet, Maarten Jilisen Wethouder

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

9


Partner in

Grondwerk

Grondwerk Wegenbouw Waterbouw Rioleringen Straatwerk Grond- en bouwstoffenbeheer Ontwerp en Advies

Wij helpen u bij het maken van bewuste keuzes rond financiële risico’s. Dat doen we met persoonlijk advies en financiële producten die exact aansluiten bij de fase van uw (zakelijk) leven. Daarmee kunt u zich richten op de dingen waar het in het leven écht om gaat. Of dat nou aangenaam wonen is of zorgeloos ondernemen Dat is gelukkig geregeld! Hans de Bruin zakelijk risicoadviseur 06-51 17 74 00 hans.de.bruin@zichtadviseurs.nl

De Hork 30 | 5431 NS Cuijk Telefoon 0485-312477 | Fax 0485-310014 info@infrascoop.nl | www.infrascoop.nl

Wijchenseweg 122-B 6538 SX Nijmegen www.zichtadviseurs.nl

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

OOSTENDORP SCHOLTEN TOYOTA CUIJK 0129410.pdf 1

www.oostendorp-auto.nl Ewinkel 10 | Cuijk | Tel: (0485) 31 26 96

Een goede uitvaartverzorger laat uw gevoel spreken...

Adviseren

Hoge service & kwaliteit

Ontzorgen

Transparant

Land van Cuijk en Maasduinen Maatwerk

T. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) info@schrijen.com | www.schrijen.com

In de regio

25-7-2014 8:57:44


Voetbal in Cuijk

Elftal Jacky Chi

Lucas van den Heuvel

Jassin Aarab

Bjenze Graat

Abdelilah El Malki

Stan Broenland

Paco Geutjes

Timo Peters

Jeroen van Schoonhoven Rik Renirie

Plezier en resultaat zijn erg belangrijk!

Kilian Koesni

Aleksandar Lejic

Desny Royendijk

Jurre Grotenhuis

We hebben met JVC gekozen om een

Wanneer ik dit schrijf staan we na 6 wed-

Moos Hendrixs

Sjoerd van der Looy

selectie samen te stellen met jonge

strijden op plek 7, met 3x winst en 3 verlies-

Lars Loermans

Yorrit Kanters

jongens uit de regio.

partijen. In deze wedstrijden hebben we

Ali Ozdemir

Furkan Alakmak

laten zien dat we veel kansen creĂŤren en

Sjoerd Booijen

JVC Cuijk weer een eigen en herkenbaar

ook makkelijk kunnen scoren. We moeten

Jay van Boxtel

gezicht geven ligt hieraan ten grondslag.

er voor gaan zorgen minder goals tegen te

De selectie bestaat uit 21 man. Een groot

krijgen en we moeten ons positiespel ver-

gedeelte heeft bij JVC in de eigen jeugd

beteren om zo de bal langer in bezit te

gespeeld. Het is een jonge, leergierige en

houden.

Staf Ferdi Akankan (trainer/coach)

talentvolle groep waar nog veel rek in zit.

Dennis Straatman (assistent trainer)

Er is 1 speler Ali Ozdemir die de overstap

Sinds de voorbereiding hebben we de

Berry Aalberts (teammanager)

heeft gemaakt van zaterdag 1 naar zon-

groep nog niet compleet en fit gehad.

Jeroen v/d Hanenberg (leider)

dag 1. Ook traint Sjors Broenland van

Jacky Chi is op de weg terug na een lang

Jos Tonk (leider)

zaterdag 1 wekelijks mee om te kijken of

revalidatie proces. Stan Broenland heeft

Martie Koenen (fysiotherapeut)

hij volgend seizoen de stap naar zondag 1

zijn arm al weken in het gips en Moos

Osama Arrogi (fysieke trainer)

kan maken., goede ontwikkelingen dus.

Hendrix is na de voorbereiding pas aangehaakt net als Appie Malki. Als de groep

Hans Geurts (keeperstrainer)

JVC Cuijk

Samen met een goede en enthousiaste

compleet en fit is heb ik in alle linies genoeg

begeleidingstaf en een frisse TC proberen

keuzes en goede onderlinge concurrentie

we met deze groep zo hoog mogelijk te

om wekelijks een sterk team op te stellen.

eindigen in de 3e divisie. We hebben genoeg kwaliteit om ieder ploeg te ver-

Na zelf 12 jaar bij JVC gevoetbald te heb-

Opgericht: 1931

slaan, maar het jonge/onervarene kan er

ben ben ik erg blij bij JVC te kunnen wer-

Sportpark: Groenendijkse Kampen

ook soms voor zorgen dat we de controle

ken als trainer. Dit voelt heel erg ver-

Sportlaan 7, Cuijk

in de wedstrijd missen. Dit is een leerpro-

trouwd. Ik zal er alles aan doen om samen

Telefoon clubhuis: 0485-315657

ces waar we ons in kunnen verbeteren

met de staf deze groep beter te maken,

www.jvccuijk.nl

door goed te trainen en veel wedstrijden

Uitkomend in de Landelijke derde divisie

te spelen.

Ferdi Akankan, Trainer

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

11


Topic column

De AV is ziek

Sportfysiotherapie - Echografie - Revalidatie - Shockwave

De Aanvullende Verzekering (AV) is op sterven na dood. In 2004 werd de AV door toenmalig minister Hoogervorst in het leven geroepen. Onderlinge concurrentie zou de prijs van de AV moeten beteugelen maar door versnelde fusie van Zorgverzekeraars (ZV) zien we nu de big 4 : CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis. Een paar kleintjes weten nog te overleven (ONVZ/DSW e.a.). 0485-321869 www.fysiotherapietheunissen.nl

De ouderen zijn te duur in gebruik van zorg en de jongeren sluiten

Cuijk

Jan van Cuijkstraat 87

steeds minder vaak een AV af. Het

Beers

Burg. Van de Braakplein 2

Vianen

Akkerweg 1

solidariteitsprincipe dat decennia de gezondheidszorg betaalbaar heeft gehouden, wordt niet meer door de maatschappij gedragen.

Uw gras, ons vak

Fysiotherapie is een dragend product in de AV. De tevredenheid bij patiënten en medici over het product Fysiotherapie is groot. Fysiotherapie is efficiënt en goedkoop. De AV mag niet duurder worden omdat de politiek dat niet wil. De zorgkosten mogen niet verder stijgen. Concurrentie tussen de ZV’s zorgt voor gelijke premies en dat betekent dat de zorgverleners in de AV (o.a. Fysiotherapie) moeten bloeden. Het huidige tarief is al 10 jaar niet meer aangepast. De Fysiotherapeuten zijn boos. Boos omdat zij geen onderhandelingspositie hebben met de ZV. Ze krijgen een take it or

Inzaaien, Graszoden, Grondbewerking Wylerbaan 57, 6561 KP Groesbeek • 06-25085608

leave it contract aangeboden waarin éénzijdige afspraken en tarieven opgelegd worden. De goedkope en efficiënte zorg moet nog goedkoper (een tariefsverlaging van 8%!) en onder druk van aanvullende administratieve verplichtingen nog arbeidsintensiever. Binnen fysiotherapieland is men het helemaal zat (zie #actiefysio en Fb actiegroep fysiotherapie) en een vertrek uit de AV is aanstaande. Uw AV - premie is voor een schadeverzekering en niet voor een collectieve gezondheidsverzekering waar gemeenschapsgeld voor gebruikt is.. De betaalbaarheid van de zorg, zeker met de top van de vergrijzing nog in zicht, staat ter discussie net als de discussie of het winstbejag van de ZV (exorbitant hoge salarissen bestuurders van de ZV , winst per concern boven de 300

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud vloeren en traprenovatie

miljoen, meer dan 600 miljoen op jaarbasis aan reclame ), in de

Ottersumseweg 55, Gennep | www.hetparkethuis.nl | T. 0485 - 51 49 51

toekomst nog in dat beeld past. Witte boorden of handen aan de patiënt is de vraag. Net als in 2004 is de politiek weer aan zet. Uw vraag is onze uitdaging / de fysiotherapie is ons vak

It’s not just about ideas,

it’s about

making ideas happen

Peter Theunis sen Fysio- en Manueel Therapeut

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018

www.sienn.com


Voetbal in Cuijk

Elftal

Handhaving is al een hoofdprijs

Remco Loeffen

Wouter Evers

Artuur Spanjersberg

Thomas van de Sanden

Robby van Raay

Jeroen Schepens

Maarten Broekmans

Joost Verbiesen

Harm van Sambeek

Sjoerd Nuijen

Na afgelopen jaar kampioen te zijn

der gaat om het presteren, maar meer om de

Rik Willemsen

Jim Bögels

geworden in de 3e klasse gaat Vianen

gezelligheid. Mocht er gewonnen worden,

Wout van de Wiel

Mark Daamen

Vooruit 1 voor het eerst in haar historie

dan is dat mooi meegenomen. Tevens is er

Mick Bogaard

Niels Verbiesen

spelen in de 2e klasse. Volharding en

een damesteam, dat uitkomt in de 5e klasse

Jeroen Bardoel

SSS’18 zijn clubs waar Vianen Vooruit

en een Vr30+ team, dat op vrijdagavond 1x

Mart Nuijen

altijd tegenop heeft gekeken, maar waar

per maand haar wedstrijden afwerkt. Op

we dit seizoen de degens mee kruisen.

zaterdag speelt het veteranenteam zijn wed-

Handhaving in de 2e klasse zou vooraf

strijden op vriendschappelijke basis.

Staf

bekeken al een hoofdprijs zijn. Afgelopen mei hebben zij het 50-jarig jubile-

Niels Voet (hoofdtrainer) Harm Verbiesen (ass trainer)

De selectie is vrijwel intact gebleven en uitge-

um mogen vieren. Met heel veel plezier voor-

Ron Brands (ass trainer)

breid met Jeroen Schepens (Volharding),

op speelt op zaterdag ook het G-team zijn

Erwin Ermers (teammanager)

Jeroen Bardoel (Orion), Wouter Evers en

wedstrijden onder de vlag van Vianen

Marcel Spanjersberg (teammanager)

Artuur Spanjersberg. Wouter Evers is na 3 jaar

Vooruit. Jaarlijks behoren zij tot de favorie-

Henry van Raay (hersteltrainer)

Volharding weer terug bij het cluppie uit zijn

ten voor het kampioenschap in hun klasse. De

Ronald van den Broek (keeperstrainer)

woonplaats. Artuur Spanjersberg heeft jaren-

jeugdafdeling is sinds vorig jaar samenge-

Edwin Lamers (fysiotherapeut)

lang in de jeugdopleiding van NEC gelopen

gaan en speelt onder de naam SJO Vianen

Bart van Dongen (fysiotherapeut)

en gaat komend seizoen weer bij zijn ver-

Vooruit HBV hun wedstrijden in de regio. Alle

Tonnie Nuyen (ass grensrechter)

trouwde club spelen. Ook zal Mick Bogaard

leeftijdscategorieën zijn bezet op een MO19

Ed van Avezaath (ass grensrechter)

weer terugkeren van een zware blessure, die

na. Tevens worden er bij Vianen Vooruit,

Ken van Tienen (materiaal man/verzorger)

hij begin december opgelopen had. De selec-

naast de mooiste bijzaak van het leven, diver-

tie wordt verder uitgebreid door de jeugd-

se activiteiten georganiseerd voor jong en

spelers Tim Belgers en Siem Hendriks.

oud. De supportersvereniging is o.a. hier een

Vianen Vooruit

fanatiek organisator in. Al het bovenstaande Opgericht: 14 mei 1932

Vianen Vooruit 2 heeft een vrijwillige promo-

is natuurlijk te beleven op ons sportpark aan

Sportpark: Vianen Vooruit

tie ondergaan naar de reserve 3e klasse.

de Koebaksestraat in Vianen. Onze vrijwilli-

Koebaksestraat 35B Vianen

Vianen Vooruit heeft dit aangevraagd om

gersploeg zorgt er wekelijks voor dat ons

Telefoon clubhuis: 0485-315913

beide selectie elftallen dichterbij elkaar te

sportpark er zo geweldig bijligt.

www.vianenvooruit.nl

brengen qua niveau. Verder heeft Vianen

Uitkomend in de 2e klasse

Vooruit 3 recreatieve elftallen waar het min-

Nr. 3 2018

Vianen Vooruit, dat zijn wij!

Topic Regiomagazine

13


f ysiother apie

de Va uwe

Geriatrie fysiotherapie uitgelicht:

Fysiotherapie voor de kwetsbare ouderen. Wanneer is geriatriefysiotherapie voor u geschikt? -u bent slecht ter been; -u bent gevallen of bang om te vallen; -u kunt niet meer lopen zonder hulpmiddel -u durft niet meer te fietsen -u kunt moeilijk uit uw stoel of uit uw bed komen -u heeft problemen met uw zelfverzorging of het doen van uw huishouden -u komt uit een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum en heeft therapie aan huis nodig -uw partner of familielid zorgt voor u en wil graag tips en adviezen -uw conditie gaat achteruit. De geriatrie fysiotherapeuten Wilma Kruiswijk en Stefanie Hubertus, werken samen met andere zorgverleners om u heen, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg/buurtzorg, de ergotherapeut en de huisarts.

Voor info: info@fysio-devaluwe.nl • www.fysio-devaluwe.nl Tel. 0485-318080 • 06-45905615 Gezondheidscentrum Cuijk , Irenestraat 33 a Cuijk.

Ambacht Vloeren Massieve Vloeren Multy Plank Lamel Parket Klik Laminaat PVC Vloeren

Geopend dinsdag t/m donderdag 13.00-18.00 uur vrijdag 13.00-20.00 uur zaterdag 10.00-16.00 uur

Loeffen_Stickertje_Beste speculaas 2018_5x7cm_DK.indd 27-09-18 1 16:04

Zandberg 3b 5431 BK Cuijk 0485-350095 info@design-parket-cuijk.nl www.design-parket-cuijk.nl


Voetbal in Cuijk

Elftal

Hapse Boys 1 terug in de regionale 4e klasse

Jason Cornelis

Wouter Peeters Weem

Luuk Crommentuij

Sjuul Roelofs

Pascal Geurt

Dirk Thijssen

Joost van de Groes,

Rens Thijssen

Brian Guntlisbergen

Stef Thijssen

Emiel Jans

Nicky van der Wijst

Na de promotie in 2014-2015 naar de

ken. We worden door de kenners gezien

Tim Janssen

Jaap Willems

3e klasse, de degradatie die daarop

als een van de titelkandidaten, maar mijns

Job Kemperman

volgde in 2015-2016, wederom de pro-

inziens kunnen er zes ploegen in deze

Niek Maas

motie in 2016-2017, is Hapse Boys dit

klasse kampioen worden en zijn de ver-

Daan Meijer

seizoen weer terug in de 4e klasse.

schillen tussen deze ploegen niet zo groot. De grootste favorieten voor het kampi-

Tom Meijer

Staf

Als nieuwe trainer/coach van Hapse Boys

oenschap vind ik persoonlijk achtereen-

ben ik blij om dit jaar weer terug te zijn op

volgens: Festilent, DSV en Juliana. Zij heb-

sportpark de Berkte. In 2000 startte ik daar

ben de meest brede selecties en dat geeft

mijn trainerscarrière als jeugdtrainer en na

vaak de doorslag. DSV en Festilent, beide

Michel Kuijpers (hoofdtrainer)

verschillende jeugd- en seniorenelftallen

ploegen met ontzettend veel kwaliteit,

Thijs Kemperman (assistent)

te hebben mogen trainen in de regio, ben

spelen al twee jaar op rij voor promotie

Mark Thoonen (trainer 2e elftal)

ik nu terug op de plek waar het allemaal

naar de 3e klasse, waar Festilent vorig jaar

Ad Vloet (leider)

begonnen is en dat voelt als thuis zijn. Aan

de promotie op een haar na miste. Daar

Hans de Caluwé (herstel en looptrainer)

mij, samen met mijn staf, de taak om

was ik natuurlijk zelf bij aanwezig als trai-

Koen Giesbers (keeperstrainer)

Hapse Boys aantrekkelijk voetbal te laten

ner/coach van Festilent destijds. Leuk om

Mario Selten (grensrechter)

spelen, waar supporters graag naar komen

nu met Hapse Boys tegen mijn oude ploeg

Verzorger (vacant)

kijken. We moeten een voorbeeld zijn

te spelen. Juliana timmert de laatste jaren

voor onze jeugd.

flink aan de weg en heeft een ontzettend goede jeugdafdeling. Het is een kwestie

Hapse boys Opgericht: 23 juni 1929 Sportpark ‘De Berkte’ Haringsestraat 7, 5443 PD Haps Telefoon clubhuis (0)485-315823 www.hapseboys.nl Uitkomend in de 4e Klasse H

Naast mijn trainerschap bij Hapse Boys ben

van tijd dat zij de stap naar de 3e klasse

ik assistent-trainer bij VVV-Venlo JO19-1,

gaan maken en dat zou zomaar eens dit

waar ik momenteel stage loop voor het

seizoen kunnen zijn. Outsiders zijn SES en

behalen van mijn UEFA A diploma. Mij is

Achates. Waar wij staan ten opzichte van

gevraagd om een voorbeschouwing te

deze ploegen? We gaan het zien dit sei-

geven op het komende seizoen…

zoen. Wij hebben er als staf in ieder geval ontzettend veel zin in!

Doelstelling voor dit seizoen is zo lang mogelijk meedoen in de top van deze

Michel Kuijpers,

competitie en zo mogelijk een prijsje pak-

trainer/coach Hapse Boys.

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

15


Persoonlijk voor uitvaart en crematie

Betrokken

06 10 38 76 46 tonvraaij@gmail.com

Ervaren

Houwsestraat 2 | Oeffelt | T. 06 57 03 53 53 www.petergraat.nl | info@petergraat.nl

Huisstijl Handboek - Erwin Thoonen Makelaardij

Laat ons de tuin ontwerpen die u al zo lang Logo in uw hoofd heeft..

Het logo heeft een visueel sterk karakter. Het logo kent drie elementen, de gekantelde E, de cirkel en het woordbeeld ‘erwin thoonen’. Deze 3 elementen samen kenmerken de huisstijl.

TE KOOP 2 riante stadsbungalows in hartje Cuijk

. n . v.o

Gebruik zoveel mogelijk het logo in het wit op de paarse achtergrond. deze geeft hetkrachtigst het beeldmerk weer.

0 0 0 . 5 5 €4

De kleur versie alleen gebruiken op een witte achtergrond.

De zwarte versie alleen gebruiken in zwart-wit drukwerk.

Ook het logo (in de cirkel) heeft vaste verhoudingen en witmarges. Bij plaatsing van het logo in correspondentie of wervende uitingen dient er met de omliggende witruimte rekening te worden gehouden.

Het logo is zeer geschikt voor plaatsing op afbeeldingen zowel in cirkel als los. afhankelijk van de kleur en helderheid van de foto het logo in wit of paars plaatsen.

T Nanami regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 123456789 Nanami book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 123456789

Verkoop:

www.demakelaarvannijmegen.nl

024 -204 2020 info@demakelaarvannijmegen.nl Kleur

Ontwikkeling & Verkoop • Wonen en slapen Nanami light op deTHOONEN begane grondabcdefghijklmnopqrstuvwxyz ERWIN •www.demakelaarvannijmegen.nl Ruim perceel van ca.ABCDEFGHIJKLMN 550 m2 OPQRSTUVWXYZ 123456789 • Geheel naar eigen wens 06- 125 355 74 tschepers@nebuvast.nl af te werken

HEX #260933 rgb: r:38 g:9 b:51 cmyk: C:86 M:100 Y:43 K:62 pantone: 2695 C

rgb: r:255 G:255 B:255 cmyk: c:0 m:0 y:0 k:0

HEX #CA1D73 rgb: r:206 G:15 B:105 cmyk: c:0 m:100 y:24 k:4 Pantone: 214 C


Voetbal in Cuijk

Elftal Remco Heijen

Senol Caluk

Just Lammers

Noah Amanupunnjo

Tim Driessen

Pim Niessen

Loyd Hoegen

Onur Zavali

Willem de Haan

Dylan Janssen

Bryan Bokma

Yannick Verhoeven,

DaniĂŤl Ilic

Raphael Letemahulu

Alihan Deniz

Luuk Maassen

Chamlal Loutfi

Noud Maassen

Niels Wolfraad

Djavano Amanupunnjo

Julian van der Laan

Zino Lalaar

Maik van Bree

Bassim Sayeb

Staf

We willen meedoen om de prijzen! Het seizoen is alweer begonnen en we

team beter moeten gaan verdedigen. De

hebben er bij SIOL weer enorm veel zin

selectie maakt echt stappen en ook ik heb

in. De selectie is vrijwel compleet

het super naar mijn zin bij SIOL, daarom

Lucien Roeffen (hoofdtrainer)

gebleven en met Bassim Sayeb en

heb ik nog een contract van twee jaar om

Sven Lalaar (trainer SIOL 2)

Noud Maassen hebben we twee prima

daar samen op verder te borduren.

Sander Hendriks (leider)

aanwinsten erbij.

We hebben er zin in dit jaar!

Tomas Jans (leider)

Ook in de begeleidende staf hebben we

Lucien Roeffen

Wim Toisuta (assistent scheidsrechter)

alles compleet, alle neuzen staand dezelf-

Hoofdtrainer

Harrie Verberkt (materiaalman)

de kant op, we staan met z’n allen achter

Frank van Bree (leider)

SIOL. We willen graag een woordje gaan mee spreken dit jaar, een kampioenschap is denk ik een stapje te ver, maar meedoen

V.V. Siol

voor een periode is mogelijk met deze groep. We zullen dan met name in uitwedstrijden punten moeten gaan pakken!

Opgericht 18 augustus 1945 Sportpark De Groenendijkse Kampen

Thuis op het kunstgras voelen wij ons hele-

Sportlaan 3, 5431 AP Cuijk

maal op ons gemak en pakken we veel

info@siol.nl

punten met vaak ook nog goed voetbal.

www.siol.nl en www.avikocup.com

Ook zullen we minder tegendoelpunten

Uitkomend in de 4e klasse

moeten incasseren, dit houdt in dat we als

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

17


Geef uw trap een tweede jeugd! Uw diëtist voor voedingsen leefstijladvies op maat voor iedere leeftijd Nu ook in Cuijk

Lonneke van der Linden, (kinder)diëtist Medipoort, Spinding 13, 5431 SN Cuijk T. 06 54 13 10 39 E. lonnekevdl@baseline-dietisten.nl

Wolfs traprenovatie is gespecialiseerd in het renoveren van bestaande trappen en heeft verschillende technieken ontwikkeld om trappen snel en vakkundig een nieuw uiterlijk te geven.

Onze ervaring isntie ... uw gara

0485 455 503

www.wolfstraprenovatie.nl

Bij Restaurant Aan Tafel kunt u voor een vast bedrag dat u vooraf bij de entree betaald, onbeperkt eten en drinken (bier, fris, wijn en koffie). U reserveert standaard een tafel voor 2 uur. In overleg kan deze verlengt worden per half of heel uur!

Standaard tarief voor 2 uur: Maandag t/m donderdag € 28,50 vrijdag t/m zondag

€ 31,50

Kinderen t/m 12 jaar

€ 1,75 per levensjaar

Bijboeken: ½ uur € 3,- p.p. 1 uur € 5,- p.p.

Hadrianussingel 42 • 6642 AJ Beuningen • T 024 675 05 08 • www.restaurantaantafel.nl


Voetbal in Cuijk

Foto: Hanny van der Linden

Elftal Jasper Breen

Koen Relou

Mark van Sonsbeek

Ralph Reinders

Daan Klievink

Kevin Kerstens

Roy Toonders

Mart Huberts

Lowie Schepers

Lars Uppelschoten

Dennis Claassen

Bas Verlinden

Tommy Kaak

Feiko Heurkens

Jeroen van Sonsbeek Fren ten Haaf

Plezier en beleving staan centraal!

Georgeo Thier Roel Thijssen

Op spectaculaire wijze wist HBV Beers

Achter iedere training en oefening schuilt

Alper Kalin

zich vorig seizoen via de nacompetitie

een gedachte die we gedurende het sei-

te handhaven in de vierde klasse. Twee

zoen hopelijk weten te vertalen naar de

maanden later zijn de Beerse voetbal-

wedstrijden op zondagmiddag. Plezier en

lers weer enthousiast begonnen aan

beleving staan centraal. We doen daarom

het seizoen 2018-2019.

bijna alles met de bal erbij. De jongens

Staf Robert van Mierlo (trainer-coach)

komen naar De Calbroek omdat ze graag

Theo van den Bosch (leider)

willen voetballen en beter willen worden

Ronny Selten (leider)

HBV kende de laatste twee jaar erg veel

Wilfred Wagemans (grensrechter)

spelersmutaties. Voetballers vertrokken of

en het is aan mij als trainer en ons als ver-

Hans Peters (grensrechter)

gingen lager voetballen. Met vooral jonge

eniging de taak om ze hiervoor de juiste

Richard ten Haaf (grensrechter)

spelers uit de eigen jeugd, spelers die

faciliteiten te bieden.

terugkeren na lange blessures en een aan-

HBV Beers

tal nieuwe gezichten worden de hiaten

Een sportief seizoen gewenst!

opgevangen en wordt er een ĂŠcht Beers

Robert van Mierlo

team gevormd.

Trainer

Doelstelling van HBV is om door middel van plezier een hecht collectief te forme-

Opgericht: 1913

ren dat zich weet te handhaven in de vier-

Sportpark: Calbroek

de klasse. Daarnaast wordt jonge spelers

Heuf 3 5437 NA Beers

de mogelijkheid gegeven om op plezierige

Telefoon clubhuis: 0485-314646

wijze te voetballen op een leuk niveau

www.hbvbeers.nl

waarin er ruimte is voor persoonlijke ont-

Uitkomend in de 4e klasse

wikkeling.

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

19


&

Maasvallei Business Beurs Op woensdag 7 en donderdag 8 november 2018 wordt

een mooie Business Beurs te bieden. Gezamenlijk bieden wij

de jaarlijkse Maasvallei Business Beurs Boxmeer

bezoekers van de Business Beurs Boxmeer tegen inlevering

gehouden in de hallen van het Lion Center op

van de advertentie gratis parkeergelegenheid, gratis entree

Industrieterrein Saxe Gotha.

en gratis twee consumpties om onze gastvrijheid te bekrachtigen. Wees welkom en graag tot ziens op de Maasvallei

Wat deze beurs zo bijzonder maakt is het overweldigende

Business Beurs Boxmeer.�

draagvlak van exposanten, participanten, sponsoren, ondernemers, bedrijven, ondernemersverenigingen en instellin-

Meer info:

gen. Organisaties die allemaal samenwerken om de regio

www.maasvallei.net

PROTEGE

WOENSDAG 7 & DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 MAASVALLEI BUSINESS BEURS BOXMEER

h.n w.g a afg raf is c

l

Industrieterrein Saxe Gotha - Lion Centre, Lionstraat 8 - 5831 AK BOXMEER - M: 06-26494980 - E: maasvallei@maasvallei.net - I: www.maasvallei.net

Thoonen is de specialist in kunststof en aluminium ramen, deuren en serres

goed bekeken `n klasse beter sinds

1-1-1993

Liesmortel 9a, St. Agatha - Tel. (0485) 31 85 41

www.thoonenkozijnen.nl Advertentie A5 FCliggend.indd 1

- Rolluiken - Screens - Garagedeuren - Veranda's

-

Dakkapellen Knikarmschermen Horren Lichtstraten

14-11-2012 2


Voetbal in Cuijk

Foto: Lars Meijer

Elftal Joey Heijnen

Jan van Es

Patrick Angenendt

Ismail Kalkan

Stijn Verdijk

Stijn Witte

Robin Angenendt

Mike van Herk

Een bijzonder seizoen

Thierry Schelsema

Het zou een bijzonder seizoen wor-

den ontzeggen door hem aan zijn contract

Dennis van Weers

den! Er werd gestart met weinig spe-

te houden. Dat hebben wij ook niet

Ivan Puerto

lers. Diverse spelers waren nog niet

gedaan en we hebben hem veel succes toe-

Mathijs Thoonen

beschikbaar. Sommige liepen stage in

gewenst. Met spoed moesten wij op zoek

Niek van Hout

het buitenland, anderen zaten voor

naar een nieuwe trainer voor zowel VCA

Sander van den Hurk

hun werk in het buitenland en weer

als voor de jeugd. Na een intensieve zoek-

Siem Bloemen

anderen waren geblesseerd.

tocht hebben wij John Boeijen aan kunnen trekken als hoofdtrainer. John was een

Stan Brands

Staf

In de eerste helft van het seizoen liepen de

bekende voor VCA, hij was er eerder trai-

mannen van trainer Remco ten Hoopen en

ner geweest. Voor de jeugd konden wij

assistent Michel Baudet op hun tenen. Er

Arno Willems aantrekken. Als VCA zijn wij

John Boeijen (trainer)

werd helaas veelvuldig verloren. De twee-

erg tevreden met beide trainers en wij den-

Michel Baudet (ass. trainer)

de helft verliep gelukkig heel anders. De

ken de spelers ook.

Harry Peters (verzorger)

selectie was uiteindelijk compleet en fit.

Maik Heijsterman (leider)

De resultaten waren ook aanzienlijk beter.

Bij VCA 1 hebben slechts weinig plaats

Grensrechter (vacature)

Het team had lange tijd zicht op de tweede

gevonden. Lee Sneijder is in verband met

periode, maar dat lukte net niet. Van de 13

zijn werk naar zondagclub Olympia ’18

wedstrijden werden er 8 omgezet in winst

overgestapt. Prettig is dat Mike van Herk

en dat is toch een keurig resultaat. Voor

weer terug is na een lange blessure. Er

het seizoen 2018-2019 zou de begeleiding

wordt gestart met een fitte selectie van 16

weer uit dezelfde personen bestaan. Naast

man eventueel aangevuld met spelers van-

verzorger

Maik

uit het talentvolle O19-1. Voor de begelei-

Michel

ding zijn wij nog op zoek naar een vaste

VCA st. Agatha

Harry

Heijsterman,

Peters,

leider

assistent-trainer

Baudet zou Remco ten Hoopen ook dit sei-

grensrechter.

MFA De Agaat Liesmortel 46 5435XJ St.Agatha Telefoonnummer: 0485-316039 info@vca-stagatha.nl www.vca-stagatha.nl

zoen weer voor de groep staan. Het liep

op het hoogste niveau speelt in Slowakije.

Arthur Baudet

Uitkomend in de 4e klasse zaterdag

Een kans, die wij hem natuurlijk niet kon-

Voorzitter

even anders. Remco kreeg een aanbod om

Ik wens iedereen een mooi en succesvol

als assistent met Peter Hyballa naar DAC

seizoen!

1904 DunajskĂĄ Streda te gaan. Een club die

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

21


Presentatie

Het bijzondere herinneren. En herinneringen bijzonder maken.

Het is bijna zover! Over enkele weken gaan de deuren van Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk open. Op 18 en 25 november en 9 december organiseert Schrijen afscheid en herinnering daarom exclusieve rondleidingen voor geĂŻnteresseerden. Langzaamaan zien we tradities rondom afscheid en

die tradities en aan een plek waar zij, alleen of met

herinnering steeds meer verloren gaan. Enerzijds

familie, kunnen terugkomen om een dierbare te

doordat mensen minder vaak kiezen voor een

herinneren en in gedachten levend te houden. Vaak

kerkelijke uitvaartdienst. En aan de andere kant

zien we bovendien dat mensen afscheid willen

doordat begrafenisrituelen en persoonlijke

nemen in de omgeving waar ze altijd geleefd

ceremonies bij een crematie geen vanzelfsprekend-

hebben. En dat is precies waar Buitenplaats

heid zijn. Toch putten mensen juist veel troost uit

Zevenhutten ruimte voor gaat bieden.

Schrijf je als eerste in voor een rondleiding op de Buitenplaats! Tijdens de rondleidingen krijg je als eerste de kans om de unieke buitenplaats van binnen te bekijken. Te beginnen met een kop koffie en gebak in het nieuwe veldcafĂŠ dat straks geopend is voor bezoekers, wandelaars of fietsers. Vervolgens worden de mogelijkheden voor afscheid en herinnering op de buitenplaats uitgebreid toegelicht in een rondleiding door het gebouw. Data: zondag 18 en 25 november en 9 december Tijd: 9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 16.00-17.30 uur Locatie: Hoenderberg 9, 5431 PC Cuijk Je kunt je op 14 oktober inschrijven tijdens de Mooie Momenten Markt, Hollesteeg 1a in Boxmeer.

22

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Herinnering

Afscheid

Buitenplaats Zevenhutten is een unieke plek voor

Kleinschalig crematorium De Hoenderberg biedt

natuur, recreatie en herinnering, waar mensen

rust in een ontspannen omgeving. Een omgeving

alleen of met familie kunnen wandelen, fietsen,

waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en

een kop koffie kunnen drinken, een jaarlijkse

respect. En waar inwoners van het Land van Cuijk

familie-picknick kunnen houden of zelfs een

en Maasduinen de mogelijkheid hebben om

gedenkboom kunnen adopteren voor een dierbare.

afscheid te nemen in de regio waar de overledene

Een plek waar mensen tijdens en in de jaren na

altijd heeft geleefd. Want ook als mensen een

het afscheid op een voor hen waardevolle plek

uitvaartverzekering hebben, zijn zij vrij om te

kunnen samenkomen.Dat kan in een prachtige

kiezen voor een uitvaartonderneming die bij hen

ontmoetingsruimte, maar net zo goed aan een

past en in de buurt is.

picknicktafel buiten, met een toost in het veldcafé of tijdens een wandeling door het natuurgebied. Parkeren Schrijen Parkeren Parkeren fietsen Veldcafé en terras Start wandelroute Interactief pad Bloemenweide Bomen ter herdenking Veldcafé De Eik Familiekamer De Linde Ontmoetingsplek De Stamboom Crematorium Hoenderberg

Veldcafé

5000 m² natuur

In het veldcafé kunnen bezoekers en passanten

Buitenplaats Zevenhutten vormt een mooi vertrek-

terecht voor een kop koffie met gebak of een andere

punt voor wandelroutes door het afwisselende

versnapering. Hier is ook het informatiepunt van

natuurgebied dat gekenmerkt wordt door bos,

Brabants Landschap, waar je een kijkje kunt nemen

akkers, houtsingels, bloemenweiden en poeltjes.

in het leven van de das en waar meer informatie

In het natuurgebied van Zevenhutten voelen vele

over de natuur in de omgeving van Zevenhutten

specifieke diersoorten zich uitstekend thuis:

verkrijgbaar is.

dassen, vossen en reeën, kleine marterachtigen, knaagdieren en kenmerkende vogels.

Onvergetelijk. Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

23


Topic actueel

ZwangerFit ®

f ysiother apie

Fit tijdens en na de zwangerschap • Op verantwoorde wijze fit blijven tij•  In groepsverband

bewegen

krachtuithoudingsvermogen.

ding sneller herstellen na de bevalling.

Daarnaast is er aandacht voor bekken-

dens en na uw zwangerschap onder

bodem- en ademhalingsoefeningen.

- een fit en energiek lijf tijdens je zwangerschap

begeleiding van een gecertificeerde

• Waarom zwangerfit®?

- minder zwangerschapskwaaltjes

docente

Wetenschappelijk onderzoek heeft uit-

- sneller herstel na je bevalling

• Inzicht over de bevalling en veranderin-

schap tot 9 maanden na bevalling •  Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt

een

groot

gewezen dat de zwangerschap, de bevalling en het herstel daarna, beter

gen van uw lichaam •  Deelname vanaf 12 weken zwanger-

aantal

lessen

verloopt bij een goed getraind lichaam.

• Gratis proefles: maak vrijblijvend kennis met ZwangerFit®.

Hierdoor kunnen klachten en fysieke ongemakken rondom de zwangerschap Voor meer informatie en lestijden:

worden voorkomen.

www.fysio-devaluwe.nl/zwangerfit

ZwangerFit® vergoed. • Binnen het ZwangerFit® concept wordt

ZwangerFit® zorgt ervoor dat u goed in

gebruik gemaakt van de nieuwste

conditie bent en u de fitheid en spier-

Fysiotherapie de Valuwe

inzichten over training, zwangerschaps-

kracht van uw bekkenbodemspieren

Irenestraat 33a

gerelateerde bekkenpijn en verminder-

onderhoud. Daardoor zult u minder

5431 TG Cuijk

de functie van de bekkenbodemspieren.

snel last hebben van klachten die

0485-318080

• Tijdens de zwangerschap ligt het accent

samenhangen met de zwangerschap en

info@fysio-devaluwe.nl

op het behouden van de conditie en

zal uw lichaam door de juiste begelei-

www.fysio-devaluwe.nl

Slecht gazon herstellen Het is afgelopen zomer erg lang

Verticuteermachine

droog geweest. Dat heeft een aan-

Allereerst zorgen we voor goede licht-,

slag gepleegd op uw tuin.

lucht- en waterdoorlatendheid met onze nieuwe verticuteermachine. (Deze heb-

Heeft u nog steeds last van dode, kale,

ben we onlangs aangeschaft en heeft zijn

gele, bruine of dorre plekken of gaten in

waarde al bij veel klanten bewezen.)

uw gazon? Heeft het gazon erg geleden

Vervolgens maken we met onze doorzaai-

onder de droogte of bent u bijvoorbeeld

machine sleuven in de grond, waarin gras-

op vakantie geweest en heeft u geen

zaad valt. Vervolgens worden de sleuven

mogelijkheid gehad om te sproeien?

meteen dichtgedrukt. Door dit ‘doorzaai-

Oftewel, wilt u een slecht gazon herstel-

en’ ligt het zaad goed beschermd in de

len?

vruchtbare grond. Ook zorgen wij direct voor de juiste bemesting die het graszaad

24

de Va uwe

Wij kunnen een slecht gazon herstellen

een

en uw gras binnen korte tijd weer in top-

Hiermee kijkt u binnen no-time weer

conditie krijgen!

tegen een prachtige frisgroen gazon aan!

Topic Regi o m a g a z i n e

optimale

N r . 3 2018

voedingsboost

geeft.


Prijsvraag

PRIJSVRAAG

Hostellerie am Schwarzsee

Met Topic Cuijk naar Zwitserland!

Hostellerie am Schwarzsee ligt op een zonnig plateau direct aan een prachtig bergmeer. In deze idyllische omgeving op 1040 mtr. hoogte,

Doe mee en win 3 overnachtingen voor 2 personen incl. ontbijt in

geniet u van een adembenemend uitzicht vanuit het hotel op de

het luxueus ‘Hostellerie Am Schwarzsee’ in Zwitserland.

Frieburger Alpen. Het hotel is voorzien van 50 ruime en comfortabele

Onderstaande afbeeldingen zijn delen van advertenties en/of

hotelsuites, elk ingericht in Zwitserse chaletstijl. Alle kamers zijn voor-

afbeeldingen uit deze Topic. Als u denk te weten waarbij ze thuis

zien van ligbad, toilet, telefoon, Internet en tv. In het sfeervolle restau-

horen, doe mee en misschien bent u deze keer wel de winnaar.

rant, de rustieke pizzeria, de zonnige wintertuin en op het terras kunt u culinair genieten van lokale en internationale specialiteiten. Tot rust komen kunt u in het wellnesscenter bestaande uit een verwarmd binnenzwembad, Finse sauna, infraroodsauna, sanarium, stoombad en solariums. Ook kunt u op afspraak gebruik maken van diverse massagebehandelingen. Voor kinderen staat men graag klaar, naast de ruime familiekamers zijn er leuke activiteiten voor hen zoals ‘kuhglockengolf’, pizza’s bakken en waterfietsen. In de winter is de professionele skischool “Swiss Snow Kids Village” de plaats waar de kinderen skiën kunnen leren. In de winter kunt u gebruik maken van de vele winteractiviteiten zoals skiën, sneeuwschoenwandelen, schaatsen en wandelen. Neem een kijkje op: www.hostellerieamschwarzsee.ch Hostellerie am Schwarszee: zomer en winter een sportief en ontspannend vakantieparadijs. Hoe doet u mee? Mail uw antwoord voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats door via prijsvraag@topiccuijk.nl of stuur uw antwoord per (brief) kaart naar Topic Cuijk, Kerstenberg 5, 6596 CE MILSBEEK. Let op, de uiterste inzenddatum is 20 november 2018.

‘Hoe leuk kan opvoeden zijn!?’ deel 3 Een avond met praktische voorbeelden, nuttige tips en belangrijke weetjes. Donderdag 22 november, 19.30 uur

heeft ze ontdekt hoe ze zelfs de meest weer-

U bent van harte welkom…

Basisschool ’t Startblok, Robijnlaan 78

barstige of kritische groepen in beweging

Alle ouders van leerlingen van ’t Startblok zijn

Cuijk

kon krijgen. Minchenu Maduro en is gefasci-

van harte uitgenodigd voor deze bijeen-

neerd door “de mens”. Ze is geboren op

komst. Vanaf eind oktober vindt u meer infor-

Na de 2 succesvolle ‘Hoe leuk kan opvoeden

Curaçao en getogen in Nederland. Haar

matie op www.startblokcuijk.nl …en uw

zijn!?-avonden met eerst Steven Pont en

vader kwam studeren aan de hoge zeevaart-

vrienden, familieleden of buren! Ook voor

daarna Tischa Neve organiseert ‘t Startblok

school in Den Helder. Daar heeft ze haar

hen geldt dat zij zich moeten aanmelden via

samen met de ouderraad een derde avond

jeugd doorgebracht. Met haar vriendin

www.startblokcuijk.nl vanaf eind oktober

over opvoeden.

Ikram kon ze in de gang voor haar ouderlijk huis gaan zitten en de men-

Met

Lezing

Minchenu

Maduro,

een rondleiding door onze school

sen bekijken die daar langs

Speciaal voor de bezoekers die onze school

kwamen. Twee jonge mei-

nog niet kennen ruimen wij in het program-

geheime leven van een 4-jarige’.

den die gedrag analyseer-

ma tijd in voor een rondleiding door ons

Minchenu is in de eerste plaats

den. Waarom deed diegene

gebouw. U kunt een kijkje nemen in onze

pedagoog en daarna spreker en

zo en waar komt dat gedrag

klaslokalen, krijgt meer informatie over onze

trainer. Ze besloot om communica-

vandaan? Ze probeerden

ideeën over onderwijs en maakt kennis met

bekend van het tv-programma ‘Het

tie te studeren. Vervolgens is ze

altijd te achterhalen hoe het

pedagogiek gaan studeren en

zat. Wat beweegt iemand

daarna

een aantal van onze leerkrachten.

om zich zo te gedragen?

U kunt zich voor de bijzondere rondleiding

heeft zich gespecialiseerd in

Als je dat kan begrijpen,

opgeven via www.startblokcuijk.nl

het

“didac-

dan pas krijg je een echte

tiek”. Ze heeft gewerkt

ontmoeting die zin heeft.

met tegendraadse jonge-

Op deze manier zouden

ren en met door de wol

opvoeders naar hun kin-

kijk dan vanaf eind oktober op;

geverfde

deren moeten kijken.

www.startblokcuijk.nl of www.minchenu.nl

drama.

onderwerp

Minchenu

professionals.

Wilt u meer weten over de lezing van Minchenu Maduro en de rondleiding,

Met vallen en opstaan

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

25


Culinair

Tekst : I s a v a n B e r g e n

Autumn

is coming!

Verwarm de oven voor op 200 graden (hetelucht). Snijd de paprika’s in vieren en verwijder de zaadlijsten. Vet een ovenschotel in met wat olijfolie, leg de paprika met de schil naar boven hierin. Laat de paprika’s 20/25 minuten roosteren in de oven totdat de schillen zwart geblakerd zijn. Doe de geroosterde paprika’s in een afgesloten plastic zakje, op deze manier laat de schil gemakkelijk los. Haal de paprika’s na een minuut of 5 uit het zakje en u kunt de schil heel gemakkelijk verwijderen. Pel en snipper de ui en hak de knoflook fijn. Verwijder de zaadjes uit de chilipeper en hak deze fijn. Fruit dit aan in wat olijfolie. Voeg de tomatenpuree toe en verhit kort. Was de tomaten en snijd deze in stukken. Ontvel de paprika’s en snijd deze ook in stukken. Voeg dit bij de uien. Voeg de bouillon toe en laat het mengsel ongeveer 15-20 minuten zacht koken. Pureer de soep glad met een staafmixer. Breng de geroosterde paprikasoep verder op smaak met wat peper en zout. Garneer de soep met de verse peterselie, een eetlepel crème fraiche en het amandelschaafsel.

Geroosterde paprikasoep Net wat anders dan de standaard tomatensoep, maar naar mijn mening veel en veel lekkerder. Super simpel en bovendien ook nog super gezond! Ingrediënten voor 4-6 personen - 2 tomaten - 3 rode paprika’s - 1 ui - 2 tenen knoflook - 1 rode chilipeper - 1 el tomatenpuree - 0.75 liter kippenbouillon - Handje verse peterselie - Handje amandelschaafsel - 4-6 el creme fraiche - Olijfolie - Peper en zout

Bron: www.uitpaulineskeuken.nl

“ Menukaarten bekijken is mijn hobby ” Mijn naam is Isa van Bergen en ja, u leest het goed, menukaarten bekijken is mijn hobby. Of het nou van een restaurant is in de buurt of eentje 100 kilometer verderop, het maakt niks uit. Heerlijk vind ik het om te zien welke verschillende combinaties er worden gemaakt en hoe deze per seizoen weer wisselen. Urenlang surf ik op het internet tot ik de perfecte recepten heb gevonden, en ga deze vanaf nu

26

Topic Regi o m a g a z i n e

elke editie met u delen! Elke editie opnieuw seizoensgericht, makkelijk te bereiden en voor jong en oud. Speculaaskruiden, pompoensoep en stoofpeertjes. Autumn is coming! Hoewel ik zelf niet de allergrootste fan ben van de typisch Nederlandse stamppotten en ovenschotels, vind ik de herfst toch de leukste tijd van het jaar. Blaadjes vallen van de bomen, de temperatuur daalt, dagen duren korter en mensen bedenken weer eens vaker spontaan samen een kop thee te drinken. Voor dit seizoen ben ik wat verder gaan zoeken dan de standaard boerenkool met rookworst en erwtensoep. Recepten die geen dagelijkse kost zijn, maar toch zeker de moeite waard om af en toe te bereiden

N r . 3 2018

Eet smakelijk, Isa


Heerlijk herfsttoetje met stroopwafels en stoofpeer tjes Al deze smaken bij elkaar doen me echt aan het najaar denken. Het toetje is makkelijk te maken en snel klaar, maar ziet er wel prachtig uit! Perfect om te serveren als er gasten komen eten, of om uzelf mee te verwennen.

Pompoenrisotto met bacon Een herfst zonder pompoen is geen echte herfst. Eindeloos valt er met deze groente (of is het toch fruit?!) te combineren. Pompoensoep eet ik vaker, maar pompoenrisotto was toch eens iets anders. Zeker het proberen waard! Ingrediënten voor 4 personen - 1 flespompoen - 1 ui - 2 teentjes knoflook - 100 gram ontbijtspek - 250 gram risottorijst - 1 liter kippenbouillon - 50 gram Parmezaanse kaas Schil de flespompoen en verwijder de kern en de pitten met een lepel. Snijd het vlees vervolgens in stukken en kook deze tot ze zacht zijn. Pureer de pompoen tot een gladde puree. Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Verhit een klein beetje olijfolie in een diepe pan. Doe de ui en de knoflook samen met het ontbijtspek (mag in blokjes of snijd plakjes in kleine stukjes) in een hapjespan. Fruit en bak dit aan tot de ui glazig begint te worden en de spek langzaam knapperig wordt.

Ingrediënten voor 4-6 personen - een pak verse stroopwafels - een pak verse mini stroopwafeltjes (ter garnering) - mascarpone - een bekertje verse slagroom - vanillestokje - een pot met stoofpeertjes - pumpkin pie spice (of speculaaskruiden) Snijd de stroopwafels tot grove kruimeltjes. Let er op dat u het niet té fijn maakt. Klop de verse slagroom stijf (eventueel met suiker) en meng er de mascarpone doorheen met een vork, zodat het geheel nog lekker luchtig blijft. Verwijder de vanille uit het stokje en meng dit als laatste door het mengsel heen. Laat de stoofpeertjes uitlekken en breng ze op smaak met pumpkin pie spice. Neem nu een aantal potjes, glaasjes of bekertjes en start met de laagjes van de trifle: de stroopwafelkruimels onderin, daar bovenop het mascarpone mengsel en als laatste de stoofpeertjes. Herhaal dit tot u bovenaan het potje bent gekomen. Zorg ervoor dat de laatste laag bestaat uit de stoofpeertjes. Hier brengt u dan weer een dunner laagje mascarpone over aan dat u bestrooit met stroopwafelkruimels. Steek er voor de sier nog een wat groter stuk stroopwafel in, of een mini stroopwafeltje. Staat extra leuk! Bron: www.beautylab.nl

Voeg de risottorijst toe en bak deze mee tot de korrels glazig worden. Voeg vervolgens soeplepel voor soeplepel de kippenbouillon (houd deze tegen de kook aan) toe. Laat de rijst onder af en toe doorroeren de bouillon volledig opnemen voordat je weer een nieuwe lepel toevoegt. Herhaal deze stap tot de rijst gaar is, maar nog een kleine bite heeft. Voeg de helft van de pompoenpuree en de Parmezaanse kaas toe. Roer dit door de risotto tot de kaas gesmolten is en het gerecht in zijn geheel weer is verwarmd. Serveer de pompoenrisotto direct. Garneer de risotto desgewenst met wat verse basilicum. Dat maakt het gerecht iets frisser. Bron: www.ohmyfoodness.nl

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

27


Tekst e n f o t o ’ s : R e m i v a n B e r g e n

Presentatie

Neem de tijd wanneer u naar Beugen rijdt! Van Keijsteren in Beugen is in een ver verleden ooit begonnen als een bedrijf dat bestond uit de handel in zaagsel en krullen. Henk van Keijsteren was er de oprichter. Tegenwoordig zijn ze uitgegroeid tot zowel groot- als detailhandel in doe-het-zelf-, tuin-, dier- en agriproducten. In de mooie overzichtelijke hal, annex winkel vindt u een zeer breed productenassortiment. U kunt het zo gek niet bedenken of het is verkrijgbaar bij Van Keijsteren. Topic spreekt er met Peter van Keijsteren, zoon van Henk en sinds drie jaar eigenaar. Enorm assortiment

de gehele regio al veel bedrijven en instel-

zoals Helly Hansen, Herock, Havep en Tricorp.

“Ja, leuk dat je zegt: u kunt het zo gek niet

lingen van bedrijfskleding, neem er maar

Klanten kunnen het hier voelen, passen en

bedenken en ze hebben het”, begint Peter.

eens een kijkje.”

zelfs laten bedrukken. Ja, het bedrukken is ook een van onze krachten. Klanten komen

“Het is ook nog waar ook. En als we het dan niet kunnen leveren, gaan we regelen dat

Bedrijfskleding

hier passen, gaan naar beneden om bijvoor-

we het toch kunnen leveren. Onze klanten

Inderdaad, wat een keus. Jassen, broeken,

beeld hun bouwmaterialen te kopen en bij

zijn agrariërs, hoveniers, doe-het-zelvers,

overalls, hippe werkschoenen, laarzen, klom-

terugkomst ligt hun werkjas klaar, voorzien

paardenliefhebbers

pen en ga zo maar door. En van elk product

van bedrijfslogo, wat wil je nog meer? Snel

hangt er genoeg op voorraad in verschillende

leveren is tegenwoordig een must, een onder-

modellen. “Mooi hè, wij hebben inderdaad

nemer heeft vaak geen tijd om hele passessies

een zeer ruime collectie van hovenier tot

te houden met zijn werknemers. Het gebeurt

horeca en van overall tot nette blouse of spij-

dan ook regelmatig dat werknemers hier zelf

kerbroek, die zelfs ook privé gedragen

hun kleding komen passen en meteen mee

wordt”, zegt Steffen Goossens. Steffen

kunnen nemen. Wij nemen uitgebreid de tijd

beheert samen met collega Janneke Peters de

voor onze klanten en zullen advies geven

afdeling bedrijfskleding. “Wanneer men hier

daar waar nodig is. Alles onder het genot van

in de winkel komt, kijkt men eerst beneden

een heerlijk vers kopje koffie”, besluit Steffen.

en

bouwbedrijven.

Hobbyisten of professionals, particulieren of

hun ogen uit wat er allemaal te koop is, en

bedrijven, we hebben voor ieder wel iets te

wanneer men hier boven komt nog een keer.

Nieuwsgierig geworden naar de uitgebreide

bieden. Alles in hoogwaardige kwaliteit en

Hier hebben we altijd volop keus en alles op

winkel van ‘Van Keijsteren’ of binnenkort

met een uitstekende service. En dat we het

voorraad. Zo hoeven onze klanten zelf geen

nieuwe bedrijfskleding nodig? Loop eens bij

ook nog tegen een scherpe prijs kunnen aan-

voorraad meer bij te houden. Wij leveren

hen binnen, u staat versteld wat zij u te bie-

bieden, is mooi meegenomen. In onze hal

goede en betaalbare kwaliteit van merken

den hebben!

van 2000 m², waarvan de bovenverdieping 500 m² bedraagt, slaagt iedereen. Wij adviseren onze klanten ook altijd: neem de tijd wanneer u naar Beugen rijdt! Op onze eerste

DOE-HET-ZELF | TUIN | DIER | AGRI | BEDRIJFSKLEDING

etage verkopen wij bedrijfskleding. Hier zijn we inmiddels specialist in en voorzien we in

Van Keijsteren | Laag Werveld 1 - 5835 CP Beugen | 0485-361275 www.vankeijsteren.com | info@vankeijsteren.com | facebook.com/vankeijsteren

28

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Bart’s Tuintips Bamboe (niet woekerend)

Bart’s

Oktober

De Fragesia Rufa vormt een brede pol met overhangende

tuintips

stengels en wordt gemiddeld ook maar 150 tot 200 cm. hoog. Deze bamboe is mooi te combineren in de tuinborders. Echter in een kuip is de Fragesia Rufa ook op zijn plaats en kan menig terras of balkon opfleuren met zijn lichtgroene en glan-

• Op de afgevallen bladeren van rozen zitten vaak schimmels/sporen van roest en sterreroet. Wanneer u de bladeren niet verwijdert zal dit het komende seizoen het vers blad onmiddellijk besmetten. Ook zorgen de bladeren, die op groenblijvende bodembedekkers liggen, ervoor dat de planten een te kort aan licht krijgen. Verwijder daarom deze bladeren. • Is uw esdoorn, walnoot, berk aan een snoeibeurt toe? Doe dit dan in oktober of november. Daarna komt de sapstroom op gang en kunt u ze beter niet meer snoeien. • Snoei van heesters en struiken niet alleen de takken aan de bovenkant weg, maar ook die uit het hart. Zo dunt u de struik goed uit. • Maak uw gazonmaaier na de laatste maaibeurt goed schoon en laat uw tuinmachine alvast nakijken, slijpen en onderhouden. Zo is hij startklaar voor het nieuwe tuinseizoen begint. • Heide en Rhodondendrons planten op een zure bodem. Bij het planten kan men wat tuinturf door het plantgat mengen. • Omdat de bodemtempratuur nu nog een stuk hoger is dan in het voorjaar, kunt u nu nog prima gazon zaaien. Binnen enkele weken heeft u een mooie groene grasmat • Bladverliezende bomen en struiken kunnen worden gesnoeid. Snoeihout kan men versnipperen en de houtsnippers kunnen dan terug onder de bomen of struiken worden gebracht. Indien de gesnoeide takken in de tuin op een hoop worden gezet, zullen deze dienst doen als egelhuisje.

November

zende bladeren. De Fragesia Rufa is één van de meest winterharde, niet woekerende bamboes die ook tijdens strenge winters zijn blad behoud.

Boerenkool Boerenkool smaakt beter na een nachtje vorst. Gewassen die veel zetmeel bevatten zoals, boerenkool kunnen door vorst natuurlijke suikers aanmaken. Het zetmeel in de plant wordt dan omgezet naar natuurlijke suikers, wat de boerenkool nog lekkerder maakt.

Planttijd bloembollen Wanneer je straks in de lente wilt

• Stamrozen met een zware kroon kunnen tot de helft worden ingekort. Dit voorkomt het breken van de takken tijdens storm of sneeuw. • Buddleja (Vlinderstruik) en Laventera (kaasjeskruid) zijn planten met een vrij gering wortelgestel. Daar de planten vrij hoog zijn, waaien deze tijdens de winterperiode vaak los, waardoor ze afsterven. Dit is te voorkomen door ze nu tot de helft af te snoeien en in het voorjaar (maart-april) drastisch terug te snoeien • Dek vaste planten af met bladeren of compost. Dit beschermt tegen bevriezing en bevordert de groei. • Groenblijvende bomen en heesters blijven gedurende winter water verdampen (zeker bij felle zon) Hierdoor kunnen bijv. Rhododendrons droogteschok oplopen. Ze verdampen water terwijl de bevroren wortelkluit geen water op kan nemen. Gevolg is dat de bladeren uitdrogen. Dit is te voorkomen door de planten ook in de winter af en toe wat water te geven en eventueel hun bladeren van de zon af te schermen met vliesdoek.

genieten van bloeiende bollen, is de herfst een uitgelezen moment om (voorjaarsbloeiende) bollen te planten. Zoals tulpen, narcissen, blauwe druifjes, sneeuwklokjes en krokussen. Zo geniet je al vroeg in de lente van heel veel kleurenpracht en een tijdelijke voedselbron voor bijen. Bloembollen zijn nu volop verkrijgbaar in vele soorten en kleuren.

December

Egels overwinteren Deze diertjes kiezen voor

• Laat uw vijver niet dicht vriezen, anders krijgen de vijverdieren te weinig zuurstof. Laat daarom afgestorven rietstengels of biezen in de winter gewoon in uw vijver staan. De holle stengels fungeren als rietjes en zorgen ervoor dat er toch zuurstof in de vijver komt als deze dicht gevroren is. • Met pindaslingers, vetbollen en appels helpt u de vogels de winter door. • Voor fruitbomen (behalve de kersenboom), is het nu de tijd om te snoeien. (maar niet als het vriest) • Snoei druiven voor het eind van de maand. Anders wordt de kans op bloeden steeds groter. Bloedende wonden ontstaan doordat het plantensap door de wortels omhoog wordt gedrukt, en de snoeiwond breekt. De bloeding is nauwelijks te stoppen, en de kans is groot dat de plant dood bloed.

hun winterslaap vaak een stapel takken en bladeren. Probeer ze te lokken door dit soort plekken in uw

tuin

te

creëren.

Gezellig en ook nog handig want ze zijn dol op slakken.

Herfstpracht Arbutus Unedo ‘Compacta’. Aardbeienboom Dit is een groenblijvende sierheester die in de Nederland ook wel bekend staat al ‘Aardbeienboom’. De naam komt door het feit dat de plant rode vruchten krijgt, die doen denken aan aardbeien. Deze vruchten zijn eetbaar maar niet lekker. De aardbeienboom heeft mooie heldergroene kleine bladeren. De ‘Compacta’ bloeit prachtig vanaf oktober t/m maart met wit-roze, klokvormige bloemen. Deze heester staat het liefst op een beschutte plek in de volle zon, op een vocht doorlatende grond. De plant krijgt uiteindelijk een hoogte van 120 tot 150 cm.

Nr. 3 2018

Bart Voss

Hovenier J&B Groenprojecten

Topic Regiomagazine

29


Evenementenkalender

Knip deze pagina uit en plak op ‘m op de koelkast of prik ‘m op uw prikbord

ATTRACTIES CUIJK

17 nov. 20.15 uur Kunst & Kitsch, komedie, Schouwburg Cuijk

Beeldentuin & Heemtuin gehele jaar geopend van di t/m zon, Kerkstraat

18 nov. 13.00 uur Scholten Awater Zevenheuvelenloop www.zevenheuvelenloop.nl

Museum Ceuclum

van 10.00 tot 17.00 uur

18 nov. 13.30 uur Sinterklaasintocht, Centrum Cuijk

Oude Martinus Toren, www.museumceuclum.nl

18 nov. 16.00 uur Spaanse pianoconcert ‘Cancion y Danza’ Huistheater de Steenakker

FAD Foto Archief Dienst Kerkstraat, www. fotoarchiefdienst.nl

21 nov. 20.15 uur Jeans, theatershow, Schouwburg Cuijk

Korenmolen Jan van Cuijk Heerstraat, Elke zaterdag geopend van 09.30 tot 13.00 uur

22 nov. 20.15 uur Opiniecafe, debat, Schouwburg Cuijk

Martinuskerk Kerkplein

22 nov. 20.15 uur Seven drunken Nights, muziek, Schouwburg Cuijk

Repair Café

23 nov. 20.15 uur Arie & Silvester, cabaret, Schouwburg Cuijk

Elke derde zaterdag van de maand, Doehuis, Padbroek Cuijk

24/25 nov. 14.00 uur Wijnproeverij Terra Ceuclum, Van der Valk Hotel, Cuijk

Oktober

24 nov. 19.30 uur King Lear, toneel, Schouwburg Cuijk

13 okt. Feestweekend 50 jaar, de Rozenbottels, sporthal de 13 okt. 2-.15 uur

25 nov. 12.00 uur Koopzondag Gennep

Stappert, Haps, www.derozenbottels.nl

25 nov. 12.00 uur Koopzondag Boxmeer

Rundfunk, cabaret, Schouwburg Cuijk

29 nov. 20.15 uur Guilty Pleasures, komedie, Schouwburg Cuijk

14 okt. 11.00 uur Kyoko Yonemoto en Constant Notten, muziek, Schouwburg Cuijk 14. okt. 13.00 uur Kapellefestival Haps. sporthal de Stappert, Haps,

30 nov. 19.30 uur 4 jaargetijden met Angela Schijf, familietheater, Schouwburg Cuijk

16 okt. 14.30 uur Kikker en de vallende ster, jeugdmusical, Schouwburg Cuijk

December

17 okt. 14.00 uur Wandeling over ‘Het Duits lijntje’ in Haps, Huistheater de Steenakker

1 dec. 13.30 uur

Yoga Intensive, De Zoete Geest, Linden

18 okt. 20.15 uur Another kind of blue, dans, Schouwburg Cuijk

1 dec.

Prinsenreceptie de Ulewappers, MFA St. Agatha

19 okt. 20.15 uur Stef Bos en Band, muziek, Schouwburg Cuijk

1 dec. 20.15 uur

Roué Verveer, cabaret, Schouwburg Cuijk

20 okt. 09.00 uur ANWB fietsverlichtingsactie, Doehuis, Padbroek Cuijk

2 dec. 12.00 uur

Sinterklaaskoopzondag, Centrum Cuijk

20 en 21 okt.

2 dec. 15.30 uur

Mudita ‘The art of Silence’, Huistheater de Steenakker, Haps

5 dec

Pakjesavond

7 dec. 20.15 uur

Venice, muziek, Schouwburg Cuijk

8 dec.

Cuijk on ice, IJsbaan geopend, centrum Cuijk

Bierfeesten Groesbeek, Marktterrein Groesbeek

21 okt. 08.00 uur Natuurfotografie wandeling, Amateurfotograaf Geert Giesbers, Landgoed Tongelaar, Cuijk 21 okt. 15.30 uur Jazz Orchestra of the concertgebouw & Fay Claassen, muziek, Schouwburg Cuijk

8 dec. 20.15 uur

Een man Een man, komedie, Schouwburg Cuijk

23 okt. 20.15 uur Sonja Barend, Schouwburg Cuijk

9 dec.

Prinsenreceptie, de Bokkerijers, Zaal ‘t Wapen van Beers

24 okt. 19.00 uur Babette Porcelijn over onze verborgen impact, Biblioplus Cuijk

9 dec.

Prinsenreceptie, De Nölers, Partycentrum de Bond, Cuijk

15 okt. 20.15 uur Martijn Kardol, cabaret, Schouwburg Cuijk

9 dec. 12.00 uur

Prinsenreceptie, de Nölers, Schouwburg Cuijk

26 t/m 28 okt.

12 dec. 20.15 uur Introdans, dans, Schouwburg Cuijk

Oktoberfest Siebengewald

27 okt. 10.00 uur Via Cannella Kerstwinkel, Grotestraat 11 Cuijk

13 dec. 20.15 uur Freek de Jonge, cabaret, Schouwburg Cuijk

27 okt. 13.30 uur Yoga Intensive, De Zoete Geest, Linden

14 dec. 18.00 uur Glow in the dark loop, Centrum Cuijk

27/28 okt. 14.00 uur Wijnproeverij Terra Ceuclum, Van der Valk Hotel, Cuijk

14 dec. 20.15 uur Mr. Gerard Spong, theater, Schouwburg Cuijk

27 okt.

Lekker Lache, met veel tonpraters, Danscentrum Verhoeven

15 dec. 20.15 uur Expeditie Eiland, musical, Schouwburg Cuijk

27 okt. 20.15

Wubbo’s last Words, Jörgen Rayman, show, Schouwburg Cuijk

16 dec. 11.00 uur A’Meuse, muziek, Schouwburg Cuijk

27 okt. 21.00 uur Halloweenparty, café Toebes Cuijk

16 dec. 12.00

28 okt. 12.00 uur Koopzondag Boxmeer

16 dec. 12.00 uur Koopzondag Boxmeer

Koopzondag Gennep

28 okt. 15.30 uur Dries Bongaerts: ‘For The Light in Thy Heart’, Huistheater de Steenakker,

16 dec. 15.30 uur Iris Penning; Hersenkroeg, Huistheater de Steenakker, Haps

31 okt. 19.00 uur Babette Porcelijn over onze verborgen impact, Biblioplus Cuijk

16 dec. 15.30 uur Wolfert Bredero Trio, muziek, Schouwburg Cuijk

31 okt. 20.15 uur Van Dik Hout, muziek, Schouwburg Cuijk

16 dec. 20.15 uur Expeditie Eiland, musical, Schouwburg Cuijk 19 dec. 15.30 uur Van de koele meren des doods, toneel, Schouwburg Cuijk

November

20 dec. 20.15 uur Rob Scheepers, cabaret, Schouwburg Cuijk

3 nov. 20.15 uur

Horror, toneel, Schouwburg Cuijk

21/22 dec. 09.00 uur Midwintershopping, Centrum Cuijk

4 nov. 14.30 uur

De brief voor de Koning, familiemusical, Schouwburg Cuijk

21 dec. 20.15 uur Jacqueline Govaert, muziek, Schouwburg Cuijk

7 nov. 18.30 uur

Ladies Event Cuijk 2018, Partycentrum de Bond, Cuijk

22 dec. 18.00 uur Lichtjestocht Cuijk, Centrum Cuijk

7 nov. 20.15 uur

Ma, solotoneel, Schouwburg Cuijk

22 dec. 20.15 uur Flairck, muziek, Schouwburg Cuijk

8 nov. 20.15 uur

Cabaret estafette, cabaret, Schouwburg Cuijk

23 dec. 09.00 uur Midwintershopping, Centrum Cuijk

10 nov.

Dag van de Mantelzorg

23 dec. 12.00 uur Kerstkoopzondag Gennep

10 nov. 20.11 uur (jeugd)Prinsenbal, De Nölers, Schouwburg Cuijk

23 dec. 14.30 uur Wien bleibt Wien, kerstconcert, Schouwburg Cuijk

10/11 nov. 20.11 uur Prinsenbal en jeugdbal, de Bokkerijers, Beers

26 dec. 13.30 uur Sprookjessprokkelaar, familiemusical, Schouwburg Cuijk

11 nov. 11.00 uur Schubert Consort, muziek, Schouwburg Cuijk

26 dec. 16.00 uur Sprookjessprokkelaar, familiemusical, Schouwburg Cuijk

11 nov. 11.11 uur Begin carnavalsseizoen

28/29/30 dec 09.00 Yoga Intensive Weekend, De Zoete Geest, Linden

11 nov. 13.30 uur Yoga Intensive, De Zoete Geest, Linden

29 dec. 20.15 uur Tania Kross, muziek, 2

11 nov. 15.30 uur StarkLinnemann Quartet, muziek, Schouwburg Cuijk

6 dec. 13.30 uur

13 nov. 20.15 uur Franca Treur, Schouwburg Cuijk

30 dec. 12.00 uur Koopzondag Boxmeer

14 nov. 20.15 uur Vakidioten, muziek, Schouwburg Cuijk

Sprookjessprokkelaar, familiemusical, Schouwburg Cuijk

14 nov. 21.00 uur Sinterklaashuis open, Centrum Cuijk

Noteer alvast in uw agenda:

16 nov. 20.15 uur Mercury Rising, muziek, Schouwburg Cuijk

04 jan. 18.30 uur Grenskantbuutkampioenschappen, Zaal Trefpunt,

17 nov. 12.00 uur Intocht Sinterklaas op TV

Milsbeek, www.diepenkikkers.nl

17 nov. 18.00 uur Kuukse Kwis, Café Kansas Cuijk

30

17 nov. 19.00 uur Zevenheuvelennacht, www.zevenheuvelenloop.nl

Uw activiteit of evenement ook op deze pagina?

17 nov. 20.00 uur Prinsenbal, de Ulewappers, MFA St. Agatha

Mail voor 20 november naar info@topiccuijk.nl o.v.v. evenementenkalender.

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Presentatie Presentatie

t ekst : Est her H o r s t e n , R e g e l r a a k

Gezonde voeding is een feestje Een lange slinger fietsende kinderen, het oogt als een uitje. Iedere maandag en dinsdag ochtend fietst een complete schoolklas Linden binnen. Iedereen parkeert de fiets voor dorpshuis De Burcht en het feest kan beginnen. “Inderdaad: feest,” lacht Martien Bos, grondlegger van het Smaakcentrum.

“Hier koken moet een feestje zijn. Voor de

betrouwbare partner, evenals de Rabobank

kinderen, maar ook voor de vrijwilligers.”

Land van Cuijk & Maasduinen die het anno

Groep 7 en 8 van de basisscholen uit de

2018 mogelijk maakt om het concept van

gemeente Cuijk bezoeken jaarlijks drie och-

het Smaakcentrum verder te ontwikkelen

tenden Smaakcentrum Cuijk, in Linden.

en vorm te geven aan groeiambities. Want

Lesprogramma met vrijwilligers

groeien, dat wil Martien Bos. Om zo zoveel

Het

Om te koken, te leren over gezond eten en

mogelijk kinderen te bereiken en de jeugd

Smaakcentrum vindt plaats tijdens

lesprogramma

van

het

samen te eten. Doelstelling: gezonde voe-

een gezonde basis mee te geven. In 2016

de reguliere schooltijden voor kinde-

ding voor de kinderen van vandaag en de

opende de tweede locatie, in De Weijer in

ren van groep 7 en 8 van de basis-

consument van de toekomst. Het koken

Boxmeer.

school.

tie. Zo hebben leerkrachten geen extra

Dit najaar start bovendien Smaakcentrum

Zij zijn ieder schooljaar drie ochtenden te

werk en de ervaring bij kinderen beklijft

Mill-Grave, de derde locatie, gevestigd in

gast. Zo’n ochtend bestaat uit twee

beter doordat het voelt als een uitje.

Kookstudio Het MoMent in Langenboom.

delen: een theorieles over gezond eten

En als het aan Martien Bos ligt, blijft het

en een praktijkgedeelte waarin kinderen

Zo veel mogelijk kinderen

daar niet bij. Hij wil de Maas oversteken en

echt gaan koken in een professionele

Op een slowfood beurs in Italië raakte

ook in Gennep starten. Bovendien aast hij

keuken. Ze sluiten de ochtend af met een

Martien overtuigd. Hij zag Italiaanse kinde-

op locaties in Uden en Veghel en wil hij een

gezamenlijke,

ren van drie turven hoog ruiken aan en

game of app ontwikkelen om kinderen blij-

Talloze vrijwilligers assisteren in de keu-

proeven van alle soort kruiden. Toen reali-

vend en positief te confronteren met

ken, verzorgen theorielessen, doen inko-

seerde hij zich dat hij het gewoon moest

gezond eten. Als een feestje.

pen, maken een planning en onderhou-

gebeurt bewust op een buitenschoolse loca-

gaan doen. Koken met kinderen. Om ze zo

zelfbereide

maaltijd.

den de moestuin.

in de praktijk te leren hoe leuk en belangrijk lekker en gezond eten is. In 2015 startte hij

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte

het eerste Smaakcentrum, met steun van de

welkom. Kijk op de website van het

GGD, lokale bestuurders, een aantal bedrij-

Smaakcentrum:

ven en Jumbo Bosmans als sponsor van de

www.smaakcentrum.nl

ingrediënten. Nog steeds is de Jumbo een

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

31


Jouw zekerheden Altijd een luisterend oor Verrassend advies Alleen de beste merken 100% maatwerk voor jou Uitgebreide garanties Zichtbaar vakmanschap Afspraak is afspraak

Sint Anthonisweg 6 Boxmeer tel. 0485 57 31 12

info@boxmeerstapijthuis.nl â–¸ www.boxmeerstapijthuis.nl

Topic Cuijk herfst 2018  

Topic Cuijk herfst 2018

Topic Cuijk herfst 2018  

Topic Cuijk herfst 2018

Advertisement