Page 1

Herfst 2013 / jaargang 2 / nummer 3

Mensport, een bijzondere hobby Bakkerij Loeffen, 120 jaar Voetbal in Cuijk Cuijk Spectaculair

Nu met bijlage Voetbal in Cuijk


ClaSSICwalker bij villastrada We hebben ze gevonden, de meest comfortabele schoenen van Nederland! En wij, van Villastrada, willen ze graag met u delen! Stijlvolle schoenen die tijdloos en duurzaam zijn. Door het gebruik van Xsensible Inside stretchleder is de Classicwalker de perfecte schoen voor iedere voet. Kom dit schoenenmerk bij ons bekijken en passen. www.classicwalker.com

GESCHIKT VOOR DIABETICI UITNEEMBAAR VOETBED Villastrada Dorpsstraat 18 6562 aB Groesbeek Tel.: 024 - 397 6110 www.villastrada.nl


Topic Is een uitgave van RvB Media

Redactionele bijdragen Arie Craanen, Bart Voss, Gerard Hubbers, Guus Arts, Gemeente Cuijk, Foto Archiefdienst Cuijk, Maurice van Nistelrooij, Maartje van Kuppevelt.

Mensport, een bijzondere hobby

6

Cuijkse Cantheelen

8

Topic Actueel

9

Prijsvraag

10

Bakkerij Loeffen 120 jaar

1 1

Voetbal in Cuijk

21

Cuijk Spectaculair

22

70 jaar Emons Group

23

Plakboek, 55 jaar Nölers

25

Bart’s Tuinkalender

26

Evenementenkalender

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Uitgever en hoofdredactie Remi van Bergen

4

Topic

Kerstenberg 5 6596 CE Milsbeek T. 0485 – 515667 M. 06 13143900 E. info@topiccuijk.nl I. www.topiccuijk.nl

• In dit nummer

Cover foto Patrick Bongartz Fotografie Fotografie Patrick Bongartz Fotografie, Hagemann Fotografie Berry Poelen, Remi van Bergen. Advertentie-exploitatie RvB Media (advertentietarieven op aanvraag) 0485-515667 / 06-13143900

3

Vormgeving DMprintmedia Malden, Studio Wijkamp, Met dank aan Printservice Cuijk, Druk DMprintmedia, Malden Frequentie, oplage en verspreiding 4 x per jaar Oplage 11.000 exemplaren Verspreiding huis-aan-huis in Cuijk, Sint Agatha, Katwijk, Beers, Haps, Linden en Vianen. Overige verspreiding via leestafels (gemeentehuizen, bibliotheken, VVV e.d.) en wachtkamers (huisartsen, tandartsen e.d.)

• Editorial U leest het herfst nummer van Topic Cuijk! De eerste twee nummers van dit jaar zijn goed ontvangen en Topic wordt steeds meer een begrip in Cuijk, daar ben ik trots op. In dit herfstnummer wederom een diversiteit aan artikelen. Ik sprak met Petra en Ton over hun bijzondere hobby, de Mensport. Sprak met Harrie-Jan Loeffen over zijn mooie bakkerij die dit jaar 120 jaar bestaat! Ook

Auteursrechten voorbehouden © RvB Media / CCM&C

ging ik op bezoek bij enkele enthousiaste ondernemers

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden openbaargemaakt of verveelvoudigd. Gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen. Redactie en uitgever kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.

niseren . Met de voetbalspecial in deze Topic heb ik de

Topic Cuijk wordt door RVB Media uitgegeven onder licentie van Craanen Communicatie Management & Consultancy

me mailen met suggesties en ideeën, over hobby, beleve-

uit Cuijk, die zondag 20 oktober Cuijk Spectaculair orgavoetbalverenigingen in de gemeente Cuijk een podium geboden hun selectie en vereniging te presenteren. In de rubriek ‘Plakboek’ een foto- collage 55 jaar de Nölers. Kortom weer veel leuke verhalen, mooie plaatjes en leuke verhalen in deze herfsteditie van Topic Cuijk. Blijf nis en verzameling. Ik wens u veel leesplezier Remi van Bergen Uitgever

Remi van Bergen, Uitgever


• Bijzondere hobby Tekst Remi van Bergen,

Topic

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Foto’s Ton Vissers

4

Een bijzondere hobby:

de Mensport

Wanneer u op een mooie dag door het buitengebied komt heeft u ze vast en

wedstrijden gehouden: dressuur, vaar-

zeker weleens gezien: Ton Vissers en Petra Janssen. Ja, dat zal wel, zult u den-

digheid en samengesteld. Het bekendst

ken, u komt altijd wel iemand tegen in het buitengebied van onze gemeente

zijn de samengestelde menwedstrijden,

… Klopt, maar Ton en Petra treft u meestal met hun 2-span paarden en wagen

waarvan de ‘marathon’ voor publiek het

met nummer 2200. Hij als koetsier/menner, zij als groom, de assistent van de

meest spectaculair is. Een samengestelde

koetsier/menner. Ton en Petra hebben een bijzondere hobby: de Mensport.

wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen: dressuur, vaardigheid en marathon, meestal verdeeld over 2 dagen in het weekend.

De mensport is een specifiek onderdeel

gen kost deze sport ook heel veel tijd.

van de paardensport waar enkele dui-

Van het dagelijks verzorgen, trainen en in

zenden mensen in Nederland actief mee

conditie houden van de paarden tot het

Drukke hobby

bezig zijn en veel plezier aan beleven.

reizen van en naar de wedstrijden die een

Ton vertelt: “Het begon ongeveer 7 jaar

Het is een bijzondere sport waar veel bij

heel weekend in beslag nemen. In deze

geleden met het vasthouden van de leid-

komt kijken. Naast de nodige investerin-

sport worden nationale en internationale

sels (teugels) en het sturen van de pony


en wagen van Petra’s ouders. Daarna had ik al snel de smaak te pakken en wilde ik mijn koetsiers (rij)bewijs halen. Eerst met 1 paard, later met 2 paarden en weer later met 4 paarden, het 4-span.” Ton is begonnen met lessen bij Manege ‘Bergemo’ en volgt nu nog steeds trainingen die hij krijgt van de ervaren instructeur en tevens bondscoach, Ad Aarts. “Het meeste leer je in de praktijk, op de weg en in het bos, daar kom je voor onverwachte situaties te

Topic

staan en daar moet je dan zien uit te komen” aldus Ton. “We trainen veel op een veld, in het buitengebied, in de bossen en soms zelfs op de Veluwe, waar maar liefst Dat is ideaal om de paarden in conditie te houden. Petra vindt het heerlijk om, naast haar drukke baan als eigenaresse en kok bij Restaurant ’t Topke, lekker in de natuur bezig te zijn. Als groom is zij de assistent van Ton, verzorgt zij de paarden

en Udense menvereniging. Een samenge-

teken van de marathon, oftewel het par-

en controleert zij het paardentuig. Tij-

stelde weekendwedstrijd kent een druk

cours met hindernissen en obstakels zo-

dens wedstrijden zit of staat zij achterop

programma. Vrijdags voorafgaande aan

als bijvoorbeeld een waterpartij. Tijdens

de marathonwagen voor balans, het be-

de wedstrijd gaat alles de vrachtwagen in,

de marathon worden de paarden enkele

palen van de route en het bijhouden van

wordt de caravan aangekoppeld en wordt

malen gecontroleerd door een dierenarts

tijden.

er koers gezet naar de wedstrijdlocatie.

op hartslag, gezondheid en algemene

Vrijdag ‘s middags worden de trajecten en

conditie. Naast de prestaties wordt er ook

Wedstrijden

hindernissen verkend (lopen). Direct op za-

gelet op de juiste kleding van de menner

Ton en Petra hebben een officiële startpas

terdag vindt de dressuurproef plaats, een

en groom, het dragen van een veiligheids-

van de KNHS (Koninklijke Nederlandse

proef waarbij een aantal punten te beha-

helm is tijdens de meeste onderdelen ver-

Hippische Sportfederatie) en zij zijn lid

len is, gevolgd door de vaardigheidsproef

plicht. Degene die over de twee dagen de

bij de Groesbeekse ‘Grenslandmenners’

(kegeltjes rijden). De zondag staat in het

minste strafpunten behaald heeft is winnaar van de wedstrijd.

Toekomst Ton en Petra rijden momenteel in klasse 1. Door de nodige winstpunten te halen, die je verdient door zo weinig mogelijk strafpunten te behalen tijdens een wedstrijd, kunnen ze stijgen naar de 2e of zelfs 3e klasse. “Maar hoe hoger je komt hoe professioneler het wordt en daarmee ook een stuk kostbaarder” aldus Ton. “Er wordt in de hoogste nationale klasse 4 verwacht dat je een speciale presentatiewagen erbij aanschaft en zelfs standaard met een reservepaard naar een wedstrijd komt”. Dan kun je niet zonder sponsors en extra hulp tijdens een wedstrijd, dat is iets wat we voorlopig niet zien zitten. Zoals het nu gaat vinden we helemaal super. We zijn blij dat ons de kans gegeven wordt te doen wat we nu doen, maar het is hobby en het moet wel leuk blijven.” Kijk voor meer informatie op de website www.menteam2200.nl

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

650 km aan menroute ligt” vult Petra aan.

5


• Cuijkse Cantheelen

Een levendige wijk De bouw van de Cuijkse Cantheelen gaat niet alleen om de stenen, maar

Topic

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

vooral ook om de sociale waarde van wonen. Er wordt voor alle doel-

6

groepen gebouwd en het is voor Mooiland ook belangrijk om zoveel mogelijk partijen en mensen bij het project te betrekken. Een gevarieerde en levendige wijk is doorgaans ook een hele sociale wijk. De Cuijkse Cantheelen zijn geïnspireerd op

krijgt de nieuwbouw een structuur die bij

woonhoven twee en drie. In juni 2013 is hier-

de bescherming van vroeger door stadsmu-

Cuijk past’, vertelt Maurice van Nistelrooij,

mee gestart. Maurice: ‘Dit was een belangrijk

ren en kantelen. Hier kan jong en oud, zorg-

projectontwikkelaar Mooiland. Met de bouw

moment, want het boren van de ruim 300

behoevend en zorgeloos veilig en prettig

van de commerciële ruimten en dertien

palen onder de vier torens moest voor één

wonen. In 2030 is de bevolkingssamenstelling

appartementen is in 2011 het startsein voor

oktober afgerond zijn. Dat komt omdat de

van gemeente Cuijk anders dan nu het geval

de Cuijkse Cantheelen gegeven.

dijk zijn sterkte moet behouden in tijden van

is. Dat is voor de gemeente Cuijk, woningcor-

hoog water.’ Mooiland bouwt in deze fase in

poratie Mooiland en Zorgcentra Pantein aan-

Mooiland bouwt fase II

totaal 56 koop- en huurwoningen, 97 zorgwo-

leiding geweest om met elkaar in gesprek te

De tweede fase van het nieuwbouwproject

ningen, tien woongroepen, ruim duizend

gaan. ‘Ondanks dat het zo’n groot project is

Cuijkse Cantheelen omvat de bouw van de

vierkante meter ondersteunende zorgdiensten en een multifunctionele accommodatie. Onder de hoftuinen worden in totaal 197 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze diversiteit aan functies is verweven door de woonhoven. De woonhoven vormen de toekomstige huisvesting voor de bewoners van Maartenshof, huurders van Mooiland, kopers van de unieke torenappartementen en gebruikers van de multifunctionele

accommodatie.

Er

zijn

woningen voor starters, voor gezinnen en voor ouderen, waarbij er de mogelijkheid is om, als deze behoefte ontstaat, zorg in te kopen. In het voorjaar van 2015 worden de woonhoven twee en drie van de Cuijkse Cantheelen opgeleverd.


voor jong en oud! Woonadvies bij het Infopunt

Topic

ten een panoramisch uitzicht over de Maas en de achter-

Sinds drie maanden heeft de Cuijkse Cantheelen een Infopunt

liggende heuvels van de Mookerheide. De eerste apparte-

geopend. Iedereen die belangstelling heeft in dit nieuwbouwpro-

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Wonen in de Cantheelen

menten zijn verkocht. Geert en Gerdie ter Stege zijn de

ject is van harte welkom. De persoonlijke wooncoach Jacqueline

allereerste kopers en de gelukkige eigenaren van één van

Lamers is op het Infopunt aanwezig. ‘Als wooncoach ben ik een bij-

de twee penthouses.

zondere aanvulling’, vertelt Jacqueline. ‘Ik ben géén vervanger voor

Mooiland realiseert verschillende typen huurwoningen in de Cantheelen. Marjan Hendriks, woonconsulent bij Mooiland: ‘Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in de Cantheelen is het belangrijk dat je ingeschreven staat bij Mooiland. Inschrijven kan via de website of door te bellen met het klantenpunt via 0486 439 900. Reageren op huurwoningen in de Cantheelen is nog niet mogelijk. Op de website van Mooiland www.mooiland.nl en www.wonenindecantheelen.nl houden wij u hiervan op de hoogte.’ In de Cantheelen worden ook koopappartementen gebouwd. Deze torenappartementen zijn gesitueerd in twee tegen de dijk staande torens. De appartementen beschikken over een royale woonkamer met een open keuken, drie slaapkamers en een ruime badkamer. Vanzelfsprekend beschikken alle appartementen over een loggia. Hierdoor heeft u vanuit zowel binnen als bui-

de makelaar, maar ik werk wel intensief met ze samen. Mensen kunnen bij mij terecht voor begeleiding in het proces van het kopen van een nieuwbouwwoning. Maar ook voor informatie over huren in de ‘Met de aankoop van deze prachtige woning is

Cantheelen.’

onze droom uitgekomen. De locatie van de Cuijkse Cantheelen, vinden wij werkelijk schitterend. Het

Workshops en bijeenkomsten

blijvend vrije uitzicht op de Maas en het prachtige

Belangstellenden voor de koopappartementen zijn van harte wel-

achterland zijn uniek’ vertelt Geert ter Stege.

kom op speciale bijeenkomsten en workshops die door de wooncoach worden georganiseerd. Jacqueline: ‘In juli hebben we een thema-avond georganiseerd voor potentiële kopers waarbij de kopersbegeleider een presentatie gaf. Zij gaf advies en liet mogelijkheden zijn in de keuzes die kopers hebben zoals de keukeninrichting. Dit was een succes en in de toekomst gaan wij meer themaavonden organiseren. Ik denk dan aan onderwerpen op het gebied van interieuradvies en ook over succesvolle verkoop van uw eigen woning.’ Kom het beleven Het panoramische uitzicht over de Maas en haar achterland maakt wonen in de Cantheelen uniek. Voor veel mensen is de combinatie van wonen in het centrum met zo’n spectaculair uitzicht over de Maas en haar achterland een reden om in de Cantheelen te willen wonen. Op 26 oktober hebben belangstellenden daarom de kans om van dit unieke uitzicht te genieten. Aanmelden kan deze dag bij het Infopunt tussen 11.00 en 14.00 uur. Jacqueline:’ Ervaar het prachtige uitzicht wat u heeft vanaf de Cuijkse Cantheelen op hoogte. Alle belangstellenden, voor wonen in de Cantheelen, zijn op deze dag van harte welkom om dit uitzicht te beleven!’ Infopunt Cuijkse Cantheelen Deken vd Ackerhof 7 in Cuijk

7


• Topic Actueel

Klaar voor de start!

Woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 2013 Kinderboekenweek

Harmen van Straaten schrijft het Kinderboekenweekgeschenk

avontuur. Meneertje redt een ontvoerde prinses, scoort in een

van 2013. Het speciale Prentenboek van de Kinderboekenweek

belangrijke voetbalwedstrijd en kan zelfs vliegen. Als hij de vol-

is komend jaar van de hand van Loes Riphagen. Sport en spel

gende dag wakker wordt, kan hij de hele wereld aan! Auteur Loe

staan centraal tijdens de Kinderboekenweek 2013 onder het

Riphagen

motto Klaar voor de start!

Het Prentenboek van de Kinderboekenweek is voor € 5,te koop bij Boekhandel Readshop Cuijk.

Topic

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Al spelende leert men, of het nu gaat om zaklopen, gamen, een

8

spelletje straatvoetbal of dammen: sport & spel zijn niet alleen

Met je hoofd boven water

belangrijk, maar we kunnen er ook nog eens veel plezier aan

Donderdag is voor Gied de ergste dag van de

beleven. En wat is er nu (bijna) nog leuker dan sporten en spelen?

week. Want dan is er schoolzwemmen en dat

Lezen over sporten en spelen! De aankomende Kinderboekenweek

is het stomste wat er bestaat. Duiken.

staat dan ook volledig in het teken van boeken over bewegen,

Watertrappelen. Zwemmen met kleren aan.

over winnen en verliezen en over talent en training.

Gied moet al die vreselijke dingen kunnen en doen. Elke week weer. Gelukkig krijgt Gied

Je bent super…. Jan

hulp. Auteur Gideon Samson

Het kinderboekenweek geschenk van 2013

Uitgeverij Leopold, € 12,95

Jans ouders zijn verdwenen. Zomaar. Hoe dat kon gebeuren? Misschien wel door een misluk-

Superhelden.nl

te goocheltruc van meneer Stromboli. In elk

Overal op de wereld spelen kinderen de game

geval zit Jan nu behoorlijk in de problemen.

Superhelden.nl. De allerbeste spelers worden

Het ministerie van Alleenstaande en In de

door de mysterieuze Mr. Oz ontvoerd naar

Steek Gelaten Kinderen heeft bepaald dat hij naar

een

kostschool

moet.

Uitgerekend

een eiland en opgeleid tot superspion. Wat naar

internaat

wil hij met hen? Iris gaat op onderzoek uit.

IJsendoorn, waar iedereen doodsbang rondloopt. Voor de pest-

Een superspannend boek dat je online kunt

kop Sebus Archibald natuurlijk. Voor de vreselijke mevrouw De

naspelen! Auteur Marcel van Driel

Beuker. En niet te vergeten voor de geest van IJsendoorn. De situ-

Uitgeverij De Fontein, € 9,95

atie lijkt wanhopig. Maar niet voor Super Jan! Hoewel. Is Super Jan er nog wel? Auteur Harmen van Straaten Tijdens de Kinderboekenweek is deze titel gratis te ver-

Foeksia klaar voor de start!

krijgen bij Boekhandel Readshop Cuijk bij aankoop van €

Alle miniheksen opgelet! Doe mee aan de

10,- aan kinderboeken.

Grote Springen,

Heksenspelen!

Over-De-Bezem-

Bezemwerpen,

Vlieg-voetbal.

Zzz

Foeksia doet mee. Ze wint net zo vaak als

Zzz gaat over de pechdag van Meneertje. Zijn

Grit. Opeens kronkelt Foeksia’s

fiets is gestolen, de soep brandt aan en zijn

bezem. Er zit lachpoeder op! Speelt Grit soms

hamster gaat dood. Als hij met een rotgevoel

vals? Foeksia moet snel een list verzinnen.

in slaap valt, droomt hij over achtervolgingen

Anders wordt het Bezem-Meppen.

door enge monsters. Maar zodra hij zich heeft

Auteur Paul van Loon en Saskia Halfmouw

losgerukt, volgt het ene na het andere droom-

Uitgeverij Leopold, € 9,95

ceremonieleider bij afscheid Het mooiste wat een mens kan achterlaten, is de glimlach op

van een toespraak, het uitspreken van een gedicht,

het gezicht van diegenen die aan hem / haar denken.

het zingen van een lied of het bespelen van een muziekinstrument, iets neerleggen bij de kist

Het laatste samenzijn rondom het lichaam van een dierbare overlede-

enz. Als ceremonieleider geeft Tiny School, cere-

ne is een belangrijk moment bij het afscheid nemen. Een persoonlijke

monieleider bij afscheid, samen met u dit laatste

afscheidsceremonie, passende bij deze unieke mens is voor hen die

samenzijn vorm en inhoud, op de manier die

achterblijven zeer waardevol. De gewenste teksten, handelingen,

recht doet aan het leven van de overledene en past

muziek, beelden, symbolen en rituelen dragen er toe bij, dat er op een

bij hen die achterblijven. Zodat alle betrokkenen er

goede wijze afscheid genomen wordt. Dit afscheid kan plaatsvinden in

met een tevreden gevoel op kunnen terugkijken.

een crematorium, uitvaartcentrum of kerk. Maar ook in een café, zaal

Dan blijft de herinnering bewaard.

of restaurant, thuis in de tuin, in een tent, in de open lucht of een

Tiny School, ceremonieleider bij afscheid,

andere plek. Familieleden, vrienden en/of kennissen kunnen een bij-

Siebengewald. Tel. 06-36097711

drage leveren op elke gewenste manier. Denk hierbij aan het houden

www.tinyschool.nl


• Prijsvraag

Hostellerie am Schwarzsee

PRIJSVRAAG Met Topic Cuijk naar Zwitserland! Doe mee en win 3 overnachtingen voor 2 personen incl. ontbijt in het luxueuze

Hostellerie am Schwarzsee ligt op een zonnig plateau direct aan een

‘Hostellerie Am Schwarzsee’ in Zwitserland. Onderstaande afbeeldingen zijn

prachtig bergmeer. In deze idyllische omgeving op 1040mtr. hoogte,

delen van teksten en adverteerders uit deze Topic. Als u denk te weten waarbij

geniet u van een adembenemend uitzicht vanuit het hotel op de Frie-

ze thuis horen, doe mee en misschien bent u deze keer wel de winnaar.

burger Alpen. Het hotel is voorzien van 50 ruime en comfortabele ho-

1

telsuites, elk ingericht in Zwitserse chaletstijl. Alle kamers zijn voorzien van ligbad, toilet, telefoon, Internet en tv. In het sfeervolle restaurant,

2

3

4

de rustieke pizzeria, de zonnige wintertuin en op het terras kunt u culinair genieten van lokale en internationale specialiteiten. Tot rust komen kunt u in het wellnesscenter bestaande uit een verwarmd binnenzwembad, Finse sauna, infraroodsauna, sanarium, stoombad en solariums. Ook kunt u op afspraak gebruik maken van diverse massagebehandelingen. Voor kinderen staat men graag klaar, naast de ruime familiekamers zijn er leuke activiteiten voor hen zoals ‘kuhglocken-

Hoe doet u mee?

golf’, pizza’s bakken en waterfietsen. In de winter is de professionele

Denkt u te weten van welke adverteerders/artikelen de logo’s en afbeeldingen

skischool “Swiss Snow Kids Village” de plaats waar de kinderen skiën

zijn, mail uw antwoord voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en

kunnen leren. In de winter kunt u gebruik maken van de vele winterac-

woonplaats door via prijsvraag@topiccuijk.nl of stuur uw antwoord per (brief)

tiviteiten zoals skiën, sneeuwschoenwandelen, schaatsen en wandelen.

kaart naar Topic Cuijk, Kerstenberg 5, 6596 CE MILSBEEK. Let op, de uiterste inzenddatum is 15 augustus 2013.

Oplossing Zomereditie De delen van de logo’s van de lente editie waren afkomstig van 1. Banios van Helma Verhoeven 2. Harrie-Jan Loeffen bakkerij

3. Sjors Creatief 4.

Jong

Hostellerie am Schwarszee: zomer en winter een

Nederland Beers Uit de 103 inzendingen! Is Mevr. Derks uit Cuijk als gelukkige

sportief en ontspannend vakantieparadijs.

winnaar uit de bus gekomen.

www.hostellerieamschwarzsee.ch

De print- en kopieerspecialist van de regio. Bij besteding van 10 euro een schrijfblok cadeau!

www.DMprintmedia.nl Volg ons op Twitter en Linkedin! Ambachtsweg 3

twitter.com/DMprintmedia

6581 AX Malden

(024) 358 30 94

linkedin.com/company/DMprintmedia www.DMprintmedia.nl

info@DMprintmedia.nl


• 120 jaar Bakkerij Loeffen

Bakkerij Loeffen viert 120 jarig jubileum Wederom bekroond voor de beste gevulde speculaas van Zuid Nederland!

Bakkerij Loeffen in Cuijk viert feest! Voor de tiende keer hebben zij de eerste prijs behaald voor hun gevulde speculaas, de beste van zuid

van de meester is vaak doorslaggevend, aldus Harrie Jan. Meestal is hij op de broodafdeling te vinden, maar samen met ban-

Nederland. Naast deze kwaliteitsprijs viert Bakkerij Loeffen hun 120

ketbakker van het eerste uur Henk Minten,

jarige bestaan, een unicum!

smaak van het speculaas. Het is een geza-

drukt hij een belangrijke stempel op de menlijke passie. Hij en mijn moeder zitten

Bakker Harrie-Jan Loeffen is erg trots en blij.

“Mijn vader heeft nog steeds een rol in het

dan ook gespannen de uitlag af te wachten.

“Het is elk jaar weer spannend, zeker als je

familiebedrijf, vooral als het gaat om

Dat is het leuke aan ons familiebedrijf, de

één van de favoriete bent en de concurren-

smaak- en productontwikkeling. De smaak

hele familie leeft mee”.

tie van een hoog niveau is. Alle deelnemende bakkers willen deze prijs graag winnen,

Jubileumactie

het is een oer Nederlands seizoensproduct

Sinds afgelopen maart wordt het 120 jarig

en mensen kijken ernaar uit. We wilden

jubileum al mondjesmaat gevierd. Elke

deze prijs erg graag winnen, zeker nu in ons

zaterdag verloot men onder de ingeleverde

jubileumjaar. Dat is gelukt! Een kroon op

spaarkaarten een ‘Lekker weekend pakket’

ons werk, echt supergaaf”.

bestaande uit o.a. een vlaai, een pak ‘bekroonde’ speculaas, koek, brood, etc.

Net een tikkeltje beter en lekkerder

“Deze maand doen we er nog een schepje

Ondanks het feit dat speculaas een erg tra-

bovenop: we houden 4 weken lang een

ditionele smaak heeft, kunnen we stellen

jubileumactie. Natuurlijk zal onze ‘bekroon-

dat smaak zich in de loop der jaren blijft

de’ speculaas daar een belangrijke rol in

ontwikkelen. De ene keer is het wat zwaar-

spelen. We hopen dat onze klanten daar

der, de andere keer wat lichter van smaak.

ook dit jaar weer van genieten.

Of de ene keer wat krachtiger en de andere keer wat minder kruidig. Wij werken zeker

Bijzondere dagen, lekkere speculaas

niet op de automatische piloot. Elk jaar bui-

Naast de consumentenmarkt vinden steeds

gen we ons weer over het winnende recept

meer bedrijven de weg naar Loeffen. Steeds

en blijven we kritisch, het moet ten slotte

meer bedrijven doen iets voor hun mede-

wel dicht bij de traditionele speculaas blij-

werkers met bijvoorbeeld Sinterklaas. Dat is

ven, maar dan net een tikkeltje beter en lekkerder.

foto: Hagemann Fotografie Berry Poelen.

vaak een speciale chocoladeletter voor thuis, maar ook wordt het speculaas vaak op het werk in de kantine of op de balie

Gezamenlijke passie

gezet, om een gezellige sfeer te creëren in

Het familiebedrijf Bakkerij Loeffen is opge-

de decembermaanden. Bij Loeffen zit men

richt op 16 maart 1893. Vader Jan Loeffen,

niet stil. Er wordt elke keer weer hard

officieel met pensioen, is vrijwel dagelijks in

gewerkt om de producten steeds weer lek-

de bakkerij te vinden. Hij werkt graag mee

kerder te maken. Harrie-Jan voegt eraan

aan een goed product, het is zijn lust en zijn

toe; “Het is leuk om hiermee te experimen-

leven. Door zijn passie is zoonlief Harrie-Jan

teren, iets nieuws en lekkers te ontwikke-

met het bakkersvak in aanraking gekomen.

len… Ik zeg nu alvast: Geniet Smakelijk”.

Grotestraat 15 • 5431 DG CUIJK • Tel: (0485) 31 23 13 • www.bakkerij-loeffen.nl


Voetbal

in Cuijk

Seizoen 2013-2014


2013 100

steunkleuren

Accoord

FC Controleert u de proefdruk goed, eventuele wijzigingen kunt u éénmalig gratis door ons laten uitvoeren.

Accoord

Accoord na wijziging

Accoord na wijziging

S.V.P. aankruisen:

Niet Accoord Accoord

Niet Accoord

datum: Accoord nadatum: wijziging

S.V.P. aankruisen:

S.V.P. aankruisen:

Accoord Accoord na wijziging Niet Accoord datum:

naam:

Logo kaartbeeld

Accoord Niet Accoord naam: Accoord na wijziging naam:

De versmarkt van Gennep datum: en omstreken! Wij zijn het adresNiet voor uw dagelijkse Accoord boodschappen - Vers vlees datum: naam: - Diepvries vlees - Diepvries afbakproducten naam: - Ruim assortiment vis - Salades en sauzenLogo kaartbeeld - Kant- en klaar maaltijden In de kartografie wordt - Soepen Logo - Zuivelproducten uw logo geplaatst op de kaartbeeld volgende wijze: - Broodbeleg Logo In de kartografie wordt - Dagelijks versLogo brood

kaartbeeld kaartbeeld uw logo geplaatst In de kartografie wordt In de kartografie wordt volgende Kerst 2013, geef tijdig door! uw logo geplaatst opgeplaatst de uwuw logobestelling op de wijze: volgende wijze: Wij staan u graag metvolgende raad en wijze: daad te woord!

op de

Postagentschap TNT

In de kartografie wordt uw logo geplaatst op de volgende wijze:

WIllem Boyeweg 118 - 6591 ZZ GENNEP

0485 - 344 722

Postagentschap TNT

www.zuidmarkt.com

Postagentschap TNT Postagentschap TNT

Openingstijden: maandag - donderdag 9.00 - 18.00 uur, vrijdag 9.00 - 19.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur.

Postagentschap TNT

XX in uw

XX inadvertentie uw advertentie

Is de kwadrantvermelding,

Is de kwadrantvermelding, wordt later vervangen dit wordtdit later vervangen het juiste kwadrant door hetdoor juiste kwadrant waar u zich bevindt. waar u zich bevindt.

XX in uw advertentie

XX in uw advertentie

XX in uw advertentie

Is de kwadrantvermelding, dit wordt later vervangen door het juiste kwadrant waar u zich bevindt.

Is de kwadrantvermelding, Kruist u a.u.b. op dit wordt later vervangen Kruist u bijgaand door het juiste kwadrant a.u.b. op kaartbeeld Is de kwadrantvermelding, waar ubijgaand zich bevindt. uw lokatie dit wordt later vervangen aan! kaartbeeld

Kruist u

a.u.b.deop Dit is geen kleurenproef. De kleuren op deze print geven een indruk van de kleur, indien vermeld PMS nummers controleren.

bijgaand Pagina 1/2 kaartbeeld uw proef. De kleuren op deze print geven een indruk van de kleur, indien vermeld delokatie PMS nummers controleren. aan!

ze print geven een indruk van de kleur, indien vermeld de PMS nummers controleren.

Pagina 1/2

Pagina 1/2

Uw dak winterklaar?

urenproef. De kleuren op deze print geven een indruk van de kleur, indien vermeld de PMS nummers controleren.

Pagina 1/2

door Kruist u het juiste kwadrant uw lokatie waar u zich bevindt. a.u.b. op aan! bijgaand kaartbeeld Kruist u uw lokatie a.u.b. op aan!

bijgaand kaartbeeld Bel of mail ons voor een kostenloze visuele dakinspectie. uw lokatie Binnen 10 werkdagen ontvangt u een gespecificeerde offerte op aan! maat. Ons ‘all-in-one’ concept kenmerkt zich door

e kleuren op deze print geven een indruk van de kleur, indien vermeld de PMS nummers controleren. volledige expertise van alle onderdelen van het Pagina 1/2 dak met jarenlange garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen.

Postbus 149 • 6560 AC Groesbeek T. 024 - 397 02 01 • F. 024 - 397 05 95 E. info@rienweijersdakwerken.nl I. www.rienweijersdakwerken.nl


• Voetbal in Cuijk

Topic

Elftal Dennis Schouten

Stevie Hattu

Oktay Ozturk

Stan Broenland

Ryan Bouwmeester

Frenk Schaap

Tom Suikerbuik

Jorrit Ritzen

Joris van Gerwen

Mehmet Dingel

Rick Daemen

Jordi van der Laan

Kevin van Veen

Mark fennebeumer

JVC Cuijk een club “in beweging”

Fahti Ben Ahmet

Shanon Carmelia

JVC Cuijk is een club met ambitie. Am-

we heel graag nog meer samenwerken om

Alexander Prent

bitie om op het hoogste ambitieniveau

ervoor te zorgen dat we elkaar als voetbal-

Yassin Arab

uit te komen met onze selectieteams,

verenigingen in Cuijk aanvullen en verster-

Ties Booltink

maar zeer zeker ook met de ambitie om

ken met als doel om iedereen te kunnen la-

Thijs van Gent

een gezellige club te zijn. Een club waar

ten genieten van een sport die volkshobby

het goed toeven is, waar het leuk is om

nummer 1 is. Want dat is onze gezamen-

bij te voetballen of je nu heel goed bent

lijke verantwoordelijkheid voor nu en de

Staf

of wat minder. JVC Cuijk wil graag dat

toekomst.

Hans Kraay jr (technisch directeur)

iedereen op zijn of haar niveau dié uit-

JVC Cuijk doet dat met ruim 50 elftallen

Piet de Kruijf (trainer)

daging vindt dat je net wat beter wordt,

waarmee we op alle niveaus voetbal aan-

Sjaak van Raaij (leider)

elke keer weer. “In beweging” blijft met

bieden. Onze selectieteams spelen allemaal

Ramon Schaap (leider)

je persoonlijke ontwikkeling.

op divisieniveau en prestatie is hier de maatstaf. Maar bij onze recreatieve afde-

Theo van Leeuwen (materiaalman)

ling staat plezier in het voetballen centraal.

Marti Coenen (verzorger)

“In beweging” is ook de club zelf. Continu

Jan Maas (verzorger)

zijn we bezig met een hele grote groep

Remco ten Hoopen (keeperstrainer)

vrijwilligers om ervoor te zorgen dat al die

Onze meisjesafdeling (die al meer dan 40

voetballers steeds weer kunnen rekenen op

jaar bestaat) groeit en bloeit als nooit tevo-

goede faciliteiten en een gezellige kantine

ren! We zitten bij JVC Cuijk nooit stil. We

waardoor elk lid trots is om lid te zijn van

zijn continu “in beweging’.

JVC Cuijk.

Beweeg met ons mee en kom snel een

JVC Cuijk

keer kijken, mee voetballen of meld u aan

Opgericht: 1931 Sportpark: Groenendijkse Kampen

We vinden het ook belangrijk dat we als ver-

als vrijwilliger: u bent meer dan hartstikke

Sportlaan 7, Cuijk

eniging een breed fundament hebben in de

welkom!

Telefoon clubhuis: 0485-315657

samenleving en hebben graag goede con-

www.jvccuijk.nl

tacten met de andere voetbalverenigingen

Een trotse voorzitter van JVC Cuijk,

Uitkomend in de Topklasse

in de gemeente Cuijk. In de toekomst willen

Ingrid Kloosterman

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Foto: Hagemann Fotografie, Berry Poelen

13


Het mooiste wat een mens kan achterlaten, is de glimlach op het gezicht van diegenen die aan hem/haar denken.

De herinnering blijft bestaan.

Tiny School Ceremonieleider bij afscheid

Ottersumseweg 55, Gennep tel. 0485 51 49 51 www.hetparkethuis.nl info@hetparkethuis.nl

Augustinusweg 24 5858 ED Siebengewald Tel: (0485) 441834 / 06-36097711 www.tinyschool.nl E-Mail: info@tinyschool.nl

ZONDER PIJNLIJKE VOETEN DE WINTER DOOR! GROESBEEK – Laat de winter maar beginnen want bij Villastrada vindt u ook dit seizoen weer de allerbeste schoenmerken. Één van deze topmerken is Classicwalker. Iedere voet heeft een eigen verhaal. En bij iedere voet hoort een persoon met eigen waarden en een eigen stijl, die individuele eisen stelt bij de keuze van een schoen. Bij iedere leefstijl past een schoen die maximaal comfort biedt. Bij Classicwalker wordt gebruik gemaakt van Xsensible Inside stretchleder. De basis van de individuele pasvorm ligt in gepatenteerd ademend stretchleer dat de voet elastisch ondersteunt. Na het dragen ‘onthoudt’ het leer de oorspronkelijke pasvorm en keert daarnaar terug. Classicwalker heeft stijlvolle schoenen die tijdloos en duurzaam zijn. Speciaal afgestemd op de dame die van comfort en stijl houdt. www.classicwalker.com l www.facebook.com/Classicwalker

Kom naar Villastrada in Groesbeek en laat u overtuigen van dit mooie merk! VILLASTRADA Dorpsstraat 18 6562 AB Groesbeek Tel.: 024 - 397 6110 www.villastrada.nl


• Voetbal in Cuijk

Topic Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Elftal Bram van den Acker

15 Chukri Jahjah

Djavano Amanupunnjo Fatih Kalin

Siol kijkt uit naar de wedstrijden in 5e klasse

Osama Arrogi

Tunga Kalin

Roel Bruijsten

Mohamed Khalil

Birol Caluk

Paul Klomp

Senol Caluk

Jeroen Leerentveld

Nico Derks

Kevin Pas

Hilmi Gencalioglu

Leon Rijckhart

Willem de Haan

Marco Terpstra

Siol kijkt uit naar competitiestart op

zijn dus aanwezig. De ambities zijn er

Maarten Hendriks

Emad Habouch

8 september as. In de 5e klasse.

zeker bij SIOL dit seizoen, al is het even

Een klasse met een hoog derbygehal-

afwachten hoe snel iedereen op elkaar

te en daardoor veel wedstrijden

ingespeeld zal raken. De verwachting is

tegen clubs uit de buurt, zoals Vianen,

dat Siol goed mee gaat draaien in de 5e

Oeffelt, Gassel, Grave, Esteren en

klasse en mogelijk met een periode aan

Beers en dus een weerzien met vele

de haal kan gaan.

Roy Hutting

Staf Rob Kroesen (trainer)

oude bekenden. Goede verwachtingen zijn er ook bij de

Maarten Hendriks (assistent trainer) Dennis Meinen (grensrechters)

De selectie van SIOL voor het 1e team is

bloeiende

Wim Toisuta (grensrechters)

deze zomer flink gewijzigd, er zijn maar

wordt dat iedereen weer met veel ple-

Harry Silano (verzorging)

liefst 8 oud spelers op het oude nest terug-

zier en respect zal voetballen met zijn of

gekeerd.

haar team. En als het plezier er is, dan

Siol

jeugdafdeling.

Verwacht

zullen ongetwijfeld net als afgelopen Voor het team van trainer Rob Kroesen

seizoen de resultaten er ook weer

Opgericht: 18 augustus 1945

dat vorig seizoen is gepromoveerd naar

komen, zeker als je kijkt naar de grote

Sportpark: ‘De Groenendijkse Kampen’

de 5e klasse zijn de voorbereidingen op

belangenloze inzet van alle vrijwilligers,

Sportlaan 1, 5431 AP Cuijk

het nieuwe seizoen goed verlopen. Met

leiders en trainers.

Telefoon clubhuis: (0485) 323152

“Woninginrichting Jacobs” is bovendien

www.siol.nl

een nieuwe hoofdsponsor aangetrokken.

Uitkomend in de 5e klasse H

De voorwaarden voor een goed seizoen


• Voetbal in Cuijk

Topic

Daar de VCA niet altijd in dezelfde samenstelling speelt hebben we ook geen vaste elftalspelers.

VCA ziet kansen Voetbalvereniging

Sint

nieuwe kansen. Met de komst van onze

Agatha is opgericht in 1951 en is de

nieuwe trainer Jan Marijnissen en maar-

kleinste

het

liefst zes nieuwe spelers hopen we onze

Land van Cuijk. Sinds vorig jaar heb-

selectie een extra impuls te geven om zo

ben wij onze intrek genomen, samen

een mooie prestatie neer te zetten. De

Hoofdtrainer Jan Marijnissen

met alle andere verenigingen uit het

Udens oefenmeester wil met het relatief

Vice-Voorzitter: Martijn Bardoel

dorp,

jonge team bovendien gaan bouwen aan

Secretaris: Vacant

Accommodatie De Agaat.

Staf

VCA

uit

voetbalvereniging

in

de

in

Multifunctionele

een mooie toekomst. Uiteraard hopen we ook bij de lagere elftallen op mooie

Jeugdzaken: Marcel Caspers Penningmeester: Harry Cuppen

Ons sportpark is opgeknapt en weer hele-

prestaties. Het afgelopen seizoen is ons

Wedstrijdsecretaris: Tiny Jilisen

maal bij de tijd. Bovendien beschikt ook

tweede elftal net geen kampioen gewor-

Wedstrijdsecretaris Jeugd: Wilfred Bosma

het hoofdveld sinds kort over verlichting.

den, maar dit jaar gaan ze voor de volle

Afgelastingen:Wil van Paassen

Hiermee hoopt VCA stappen te zetten

winst. Ook het derde en vierde elftal

Onderhoud: Toon Gerrits

naar de toekomst. Afgelopen jaar hebben

gaan voor een kampioenschap. Dus dat

PR/sponsoring: Vacant

wij met het eerste elftal de overstap

belooft wat.

VCA-blaadje: Piërre Gerrits

gemaakt naar de 4e klasse zaterdagvoetbal in de regio KNVB-Oost. Een belangrijke

Sinds dit seizoen heeft VCA ook weer een

reden hiervoor was het onderscheidende

zaterdag-veteranenelftal dat recreatief

vermogen van VCA (ten opzichte van

speelt tegen regionale elftallen. Dus ook

andere verenigingen) voor spelers die op

op de zaterdagavond worden er weer

zoek zijn naar een nieuwe club of niet

wedstrijden gespeeld. Bij de jeugd

meer op zondag willen voetballen. Voor

komen we dit seizoen uit met 3 elftallen;

Opgericht: 18 mei 1961

de hele vereniging was en is dit nog steeds

een B-elftal, C-elftal en een D-elftal. Het

Sportpark: Veldzicht

wel even wennen. Het niveau van afgelo-

laatstgenoemde elftal komt uit als com-

Adres: Liesmortel 46

pen was verrassend hoog en bracht daar-

bi-elftal samen met JVC Cuijk. Wij wen-

Telefoon clubhuis: 0485-316039

door attractieve wedstrijden en mede

sen iedereen een prettig en sportief voet-

www.vca-stagatha.nl

daardoor zijn we op de tiende plek geëin-

balseizoen en wellicht tot ziens op de

Uitkomend in de 4e Klasse

digd. Voor het nieuwe seizoen zien we

zaterdag of zondag bij VCA!

VCA

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Elftal

17


Hoe het ook loopt op ons kunt u rekenen www.zichtadviseurs.nl


• Voetbal in Cuijk

Topic

Dennis Jans

Nick Aben

Bram Lamers

Niels Verbiesen

Bart van Dongen

Mark Daamen

Tom Aben

Harm Verbiesen

Vianen Vooruit, dat zijn WIJ!

Rik Willemse Jeroen Ebben

Deze slogan siert sinds kort de entree

mogelijkheden van onze vereniging.

Roy Daamen

van ons sportpark en zegt alles over

Vol vertrouwen kijken we dan ook naar

Ken van Tienen

de sfeer die we voor spelers, suppor-

de toekomst, waarbij de prestaties van

Harm van Sambeek

ters en vrijwilligers steeds nastreven.

de selectie een belangrijke rol spelen.

Kay Hendriks

Dit

maakt

Het eerste elftal krijgt uiteraard de

Ivo Derks

Vianen Vooruit een fantastische club

meeste media-aandacht en is een trek-

om voor te spelen of je als vrijwilliger

pleister voor jeugdleden en sponsoren.

voor in te zetten.

Met de huidige selectie, een jonge brede

Staf

saamhorigheidsgevoel

groep met veel talent, is de vierde klasse Samen bouwen aan een club waarmee

zeker geen utopie. Hieromheen is een

Jos Claassen (assistent scheidsrechters)

velen zich verbonden voelen en trots op

technische staf samengesteld (hoofd-

Leo Arts (assistent scheidsrechters)

zijn. Dat bouwen zal komend seizoen

trainer Dennis Kroes, trainer tweede elf-

Ger Berns (Verzorger)

zelfs letterlijk genomen mogen worden,

tal Alfred van de Wiel, hersteltrainer

Henry van Raay (hersteltrainer)

want inmiddels zijn we gestart met het

Henry van Raaij en keeperstrainer

Ronald van den Broek (Keeperstrainer)

realiseren van een fantastische nieuwe

Ronald van den Broek) waar we ontzet-

Erwin Ermers (elftalleider)

accommodatie: Een souterrain met onder

tend trots op zijn en we kunnen dan ook

Dennis Kroes (Hoofdtrainer)

andere 6 kleedlokalen, daar bovenop ver-

niet wachten tot het nieuwe seizoen

gaderruimtes en een prachtige kantine

weer van start zal gaan.

met zicht op beide speelvelden. Wat dat betreft streven we met Vianen Vooruit de

Graag wil ik alle voetballiefhebbers ont-

meeste verenigingen in de regio ruim

zettend veel sportief plezier toewensen

voorbij, maar ook op het gebied van vrij-

en hoop ik u eens te mogen ontmoeten

Opgericht: 14 mei 1932

willigersbeleid, jeugdopleiding en meis-

op één van de mooiste en gezelligste

Sportpark: Sportpark: Vianen Vooruit

jes/damesvoetbal staat er sterke, moder-

plekjes van de regio: sportpark Vianen

Koebaksestraat 35B Vianen

ne organisatie. Dit alles draagt bij aan de

Vooruit!

Telefoon clubhuis: 0485-315913

doelstelling van Vianen Vooruit, namelijk

www.vianenvooruit.nl

recreatief sporten waarbij naar een maxi-

Voorzitter Vianen Vooruit,

Uitkomend in de 5e klasse

male prestatie wordt gestreefd binnen de

Edwin Verbiesen

Vianen Vooruit

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Elftal

19


• Presentatie

van fotoshoot met een persoonlijk tintje, tot afdruk in een exclusieve Italiaanse lijst

P

Inmiddels heeft Patrick Bongartz Fotografie al veel gezichten in het Land van Cuijk en daarbuiten mogen portretteren. Zijn specialisatie ligt dan ook in portretfotografie. Daarnaast is Patrick Bongartz ook thuis in kinderfotografie, bruidsfotografie, fotografie voor social media, verschillende fotocursussen en workshops. In studio Beeld & Idee, aan de Burgemeester van de Mortelstraat in Cuijk, beschikt hij over zijn eigen moderne fotostudio, waar hij ook foto’s op allerlei materialen afdrukt. Sinds kort voert Patrick zelfs een exclusieve collectie Italiaanse fotolijsten. Het werk van Patrick is het beste samen te

of dat nu kinderen zijn of juist volwassenen

hebben een gegarandeerde kleurechtheid

vatten als professioneel, met een persoonlijk

met hun levensverhaal. Ik kijk op mijn eigen

tot wel 75 jaar. Ook voor de mooiste profes-

tintje. Patrick vertelt: “Fotografie is voor mij

manier naar mensen. Door naar hun verhalen

sionele afdrukken op aluminium, hout,

het middel om mooie momenten te vangen,

te luisteren en samen met hen in gesprek te

dibond, plexiglas en gegoten epoxy verwer-

gaan, kom je samen tot ideeën, die tot de

kingen, kun je hier in de studio terecht.”

mooiste beelden leiden.” Van functionele fotolijst naar échte Meer dan alleen de ‘automatische stand’

blikvanger

Patrick vervolgt: “Omdat het me daarnaast

De mooiste foto’s zijn ook een mooie

een goed gevoel geeft om mijn kennis en

aanvulling voor uw interieur. Hierin blijft

ervaring te kunnen delen, geef ik ook foto-

Patrick zich ook ontwikkelen “Fotolijsten bij-

cursussen.” Cursussen beslaan vier cursus-

voorbeeld, worden al lang niet meer puur

avonden en een praktijkdag. Begrippen als

functioneel gebruikt, maar zijn steeds vaker

sluitertijd, diafragma, ISO, lichtmeting en

blikvangers voor in het interieur. Net zoals

scherpstelling zijn na de cursus voor klanten

dat je bijvoorbeeld een vaas, een schilderij,

‘gesneden koek’. Patrick: “Veel mensen

een krukje of beeld in huis plaatst.

kopen een spiegelreflexcamera en gebruiken dan alleen de automatische stand. Dat vind ik

Als je dan ook nog je mooiste foto in die lijst

zonde, maar gelukkig vinden mensen dat zelf

plaatst, is het plaatje helemaal compleet.

ook vaak. Het gaat er dan ook niet om dat je

Sinds kort voert Patrick, exclusief in het Land

je toestel tot in de puntjes moet leren ken-

van Cuijk, een collectie strakke Italiaanse

nen, maar er is niets leuker dan dat je mooie,

fotolijsten, die op maat gemaakt worden.

leuke, spannende of juist gewone momenten

Van modern en strak, tot sierlijk en klassiek

op een goede manier vast kunt leggen.”

en in verschillende prijsklassen, voor ieder is er wat wils!”

Printen in alle soorten en maten Als u dan die ene mooie foto heeft gemaakt,

Wilt u meer informatie?

dan kunt u voor een professionele kwaliteit

Kijk dan op www.patrickbongartz.nl

afdruk van uw foto’s op fotopapier, fine art

of bezoek Patrick Bongartz Fotografie aan de

papier of canvas ook in de studio in Cuijk

Burgemeester van de Mortelstraat 1a. in Cuijk.

terecht. Patrick: “De afdrukken, tot 110 cm

Voor specifieke informatie over fotocursussen

breed, zijn van zeer hoge foto kwaliteit en

kunt u mailen naar cursus@patrickbongartz.nl. tekst: Maartje van Kuppevelt


• Cuijk Spectaculair

Cuijk Spectaculair thema

Topic

Zondag 20 oktober 2013 van 12.00 uur tot 17.00 uur Centrum Cuijk

in alle richtingen. De scouting Cuijk zet op het Louis

geopend en organiseren we allerlei activitei-

Jansen Plein een groot spellen route op waar ieder-

ten. Het thema van deze Cuijk op Zondag

een aan kan meedoen. Daarnaast zitten er nog een

Spectaculair is “Urban Style”

aantal acties in de pen die nog niet helemaal zeker zijn.

zoals

JVC

Panna

Dit houdt in dat er allerlei dingen gaan gebeuren

Danscentrum

Verhoeven

die met Urban Style te maken hebben zoals muziek,

Chance4Dance by Shanti.

en en

Streetdance Dance

van

Studio

kunst en creativiteit, mode en dans. Er is veel te zien met een gekke twist. Op deze dag kan men een

Kortom, Zondag 20 oktober moet je in Cuijk

eigen cap of sneeker pimpen. We demonstreren

Centrum zijn!

‘live’ hoe graffiti wordt gemaakt. Er vinden door het gehele centrum van Cuijk allerlei dance demonstraties plaats, o.a. Breakdance en Streetdance. Cuijk bruist deze dag van muziek en entertainment. Alle modezaken van Cuijk hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een grote Urban Modeshow midden in het centrum te gaan lopen. Gewoon tussen de mensen door wordt er gelopen

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Deze zondag zijn alle winkels in het centrum

21


• 70 jaar Emons Group

70 jaar verantwoord op weg! De Emons Group opende onlangs met een knallend feestweekend en open dag, de deuren van haar nieuw duurzame hoofdkantoor te Milsbeek. Het familiebe-

Topic

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

drijf bestaat 70 jaar en voerde een directiewisseling door. Directeur Sjang Emons

22

heeft het stokje overgegeven aan opvolger Thijs Rutten, die samen met WillemJan van Vorstenbos, Ger Welbers en Daan Emons de hoofd directie gaat vormen.

Open Dag 2013; Transport op hoog niveau

Familiebedrijf

toegevoegde waarde voor klant en milieu”.

kantoren in vijf landen. In het spiksplinternieu-

Emons is al zeven decennia een internationaal

Afgelopen jaar heeft Emons de Duitse trailerfa-

we hoofdkantoor bevindt zich ook een

opererend

in

briek Meierling in Hagen overgenomen, waar-

Research & Development afdeling, en een

Milsbeek. Opgericht door vader Wim Emons en

mee zij hun innovatieve en gepatenteerde

opleidingsinstituut voor chauffeurs. Op de

moeder Rieka Emons-Vos en vervolgens voort-

ideeën tot productie kunnen brengen. Die trai-

locatie in Milsbeek is verder nog een kindercrè-

gezet door de zonen Kees, Sjang en Pieter.

lers passen in het duurzaamheidbeleid van de

che voor de medewerkers gepland. De vloot

Kees en Pieter hebben ‘n poosje geleden al hun

logistieke onderneming. Dat geldt ook voor de

bestaat uit meer dan 800 units. De actuele jaar-

aandelen verkocht. Sjang als zittende aandeel-

permanente vernieuwing van het wagenpark.

omzet bedraagt 85 miljoen Euro. 2WIN bedient

houder treedt nu toe als voorzitter tot de raad

Emons wil de milieuvriendelijkste zijn. Het nieu-

met dubbeldek trailers klanten als bijvoor-

van commissarissen. Maar wie bij de Emons

we hoofdkantoor is ontwikkeld en gebouwd op

beeld, Unilever, Danone en Amazone. Dochter

Group binnenloopt moet niet denken dat men

basis van het principe duurzaamheid en is CO2

Van Huët is een grote speler in het glastrans-

verder geen ‘Emons’ telg meer tegenkomt.

neutraal. Hiermee is ook een prettige werkom-

port en rijdt o.a. voor .AGC, Saint Gobain en de

Sjang’s zoon Daan is toegetreden tot de direc-

geving gerealiseerd die volledig in zijn eigen

Scheuten Glasgroep. Men heeft onlangs de

tie, dochter Silvia en schoonzonen Frank en

energiebehoefte kan voorzien. “Duurzaamheid

gepatenteerde ELT++ aluminium glastrailer

Dennis zijn er werkzaam. Net als de zoon van

wordt

prijs

ontwikkeld, waarmee 23% meer glas vervoerd

Kees, William en diens vrouw Nathalie, zij

Opdrachtgevers mijden steeds meer ‘vuile’

wordt, een ongekend succes in de glaswereld.

maken de Emons dynastie compleet.

transporteurs. Duurzaamheid vertaalt zich dus

Recyclingbedrijf Hofmans organiseert onder

in geld, het heeft niet alléén te maken met leuk

andere voor veel champignonkwekers de afzet

bezig zijn met het milieu”.

van Champost, het handelsbedrijf verkoopt en

familiebedrijf

gevestigd

Duurzaamheid

straks

belangrijker

dan

de

Het internationale transportbedrijf Emons

plaatst deze humusverbeteraar bij met name

heeft in de afgelopen 70 jaar een aantal niche

Enkele feiten

agrarische klanten in Duitsland.

concepten ontwikkeld waarmee zij marktlei-

Binnen de Emons Group zijn zo’n 700 werkne-

Rijksweg 4, 6596 AB Milsbeek

der in Europa is. De Emons Group groeit nog

mers werkzaam vanuit zeven verschillende

Meer informatie: www.emons.nl

elk jaar. “In deze tijd waarin de ene logistieke onderneming na de andere failliet gaat, moet

1943-20

je innovatief zijn, anders red je het gewoon

13

niet”, aldus Daan Emons. “Met name specifieke transportconcepten op basis van duurzaamheid maar die de klant tevens in staat stellen tegen een goedkopere prijs per eenheid te vervoe-

0j aar

7

ren zijn van


• Plakboek

55 jaar ‘de Nölers’ in Cuijk De juiste datum van de oprichting is niet helemaal duidelijk, het moet

maar van gaas en papier, voorstel-

44e Prins Sjel I, (van Dijk) 2003

lende de Exporumstier.

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Zaterdag 9 november 2013 wordt de 55e prins bekend gemaakt. Op deze pagina een aantal foto’s van de eerste prins en de vier jubileumprinsen. Eind januari 2014 is er een grote tentoonstelling bij de FAD te zien over het 55-jarig bestaan van de Nölers.

Voor meer informatie:

Topic

rond 1959 zijn geweest. De eerst ‘prins’ was niet van vlees en bloed

22e Prins Ap I, (Wolters) 1981

www.fotoarchiefdienst.nl

22e Prins Ap I, (Wolters) 1981

1e Prins Jan I, (Fransman) 1960

11e Prins Charles I, (Cockx) 1970

23


•• Topic Topic Column

Surfen In de wachtkamer bij de tandarts. Ik laat mijn telefoon voor wat het is en blader door een aantal tijdschriften. Opeens slaat de herfst me om de oren. Mode, recepten, verhalen, bruine tinten en gericht op lange avonden bij de haard. Buiten schijnt de zon, maar in die wachtkamer treedt de herfst in. Nee, ik heb geen hekel aan het najaar,

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

maar ik erger me aan de toon van de teksten. Alsof

P

het leven vertraagt. Herfst als moment van bezin-

Topic

• Aanleg & onderhoud • Groenvoorziening • Boomverzorging

• Sierbestrating • Tuinberegening • Kwekerij

ning, rustig aan, langer slapen, als marmotten op de bank. Mijn nekharen gaan overeind staan. Naar mijn idee zijn we net wakker uit de winterslaap die ‘zomervakantie’ heet. Natuurlijk gun ik iedereen vakantie of een avond languit op de bank. Ik weet dat we niet altijd door moeten denderen, maar ik wil vooruit. Nieuwe energie, nieuwe plannen, nieuwe projecten. Ik weet het: het zijn maar tijd-

Uw tuin winterklaar! Maak tijdig een afspraak met ons.

schriften, maar ze creëren een sfeer, een gevoel, een bepaalde stemming.

Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur verkoop

Knap van die bladenmakers, maar zo werkt het

24

Langstraat 5 Milsbeek T 0485 – 541979 www.jbgroenprojecten.nl

dus. We praten elkaar een gevoel aan. Een deel

Kwekerijadres: Potkuilen - Milsbeek

van de crisis zit tussen onze oren. Ja, ik weet dat de bouwwereld het moeilijk heeft en dat de zorgsector op zijn kop staat. En ook ik heb gehoord en gelezen van de problemen bij 40% van de MKB-ers omdat banken niet thuis geven. Toch blijf ik geloven in frisse moed en positief denken. Uiteraard ben ik ook benieuwd wat ‘ze’ op Prinsjesdag te melden hebben. Hoe hangt de vlag erbij in Nederland? Maar ik ben er ook van overtuigd dat we dat deels zelf in de hand hebben. Zullen we eigenwijs doen en niet die geleerde economen de trend laten bepalen, maar het gewoon zelf doen? Weg die hand op de knip en weer gewoon verder gaan met leven? Zullen we gaan surfen. Want zoals ik laatst iemand hoorde zeggen: je kunt golven niet vermijden, je kunt wél leren surfen.

Wild bij La Casquette We hebben komend (wild)seizoen een nieuwe menukaart, zelfs een nieuw formule. Nieuwsgierig naar onze nieuwe formule? Reserveer vandaag nog info@lacasquette.nl of bel ons telefoon: 0485-542400. Bezoek ook eens onze website www.lacasquette.nl

Gerard Hubbers CEO SIENN

Rijksweg 14 te Milsbeek


• Buitenleven

Bart’s tuinkalender Oktober •

Is uw esdoorn, walnoot, berk aan een snoeibeurt toe? Doe dit dan in oktober-november, daarna komt de sapstroom op gang, en kunt u ze beter niet meer snoeien.

Maai het gazon voor de winter; U kunt beter zorgen dat het gras niet te lang de winter ingaat. Mosvorming ontstaat veel sneller bij lang gras.

Snoei van heesters en struiken niet alleen de takken aan de goed uit.

Vaste planten die te groot zijn geworden kunnen gescheurd worden en/of worden verplant. De grond is nu nog warm

Breng kuipplanten naar hun winterverblijf.

Oktober is de plantmaand van de vroegbloeiende bloembollen. Deze kunt u nu volop planten.

November •

Op de afgevallen bladeren van rozen zitten vaak schimmels/ sporen van roest of sterreroet. Wanneer u de bladeren niet verwijdert zal dit het komende seizoen het vers blad onmiddellijk besmetten.

Haal gevallen blad van het gazon, dit voorkomt gele plekken. Bij vorst niet op het gazon lopen.

Sluit uw buitenkraan af. En laat de tuinslang leeglopen, en ruim de tuinslang op.

Appel- en perenbomen kunnen ook tegen een muur worden geleid (liefst op het zuiden) Ze nemen zo nauwelijks ruimte in. De vruchtbomen profiteren van de warmte die de muur na een zonnige dag heel lang uitstraalt. Hierdoor rijpt het fruit beter af. (plant deze nu in de volle grond)

Heesters en bomen kunt u, zolang het niet vriest, blijven snoeien.

25

Bart’s tuintip: Spit kleigrond in het late najaar. De zware kluiten klei kunnen in de winter goed stuk vriezen, waardoor de bodem in het voorjaar makkelijk te bewerken is.

Spit kleigrond in het late najaar. De zware kluiten klei kunnen in de winter goed stuk vriezen, waardoor de bodem in het voorjaar makkelijk te bewerken is.

December •

De wintermaanden zijn geschikt om na te denken over de tuinopzet van het komende jaar.

U kunt rustig nadenken en eventueel een schets maken voor de renovatie van de borders of tuin.

Met pindaslingers,vetbollen en appels helpt u de vogels de winter door. Deze zijn weer volop te koop.

Verwijder de laatste bladeren van het gras.

Voor fruitbomen (behalve de kersenboom), is het nu de tijd om te snoeien. (maar niet als het vriest)

Laat de vijver niet dicht vriezen, anders krijgen de vijverdieren te weinig zuurstof. Laat daarom afgestorven rietstengels of biezen in de winter gewoon in uw vijver staan. De holle stengels fungeren als rietjes en zorgen ervoor dat er toch zuurstof in de vijver komt als deze dicht gevroren is.

Snoei druiven voor het eind van de maand. Anders wordt de kans op bloeden steeds groter. Bloedende wonden ontstaan doordat het plantensap door de wortels omhoog wordt gedrukt, en de snoeiwond breekt. De bloeding is nauwelijks te stoppen, en de kans is groot dat de plant dood bloed.

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

genoeg om de plant voldoende te laten wortelen.

Forthergilla Major (Lampepoetser struik) Deze prachtige bladverliezende heester bloeit in april-mei met opvallende witte bloemen met een zoete bloesemgeur. Het donkergroene blad verkleurt in de herfst prachtig geel, oranje, rood. Deze heester staat graag in de volle zon of in de halfschaduw op een voedzame, vochthoudende grond. De Forthergilla is een langzaam groeiende struik die uiteindelijk 150-200 cm hoog wordt. De Forthergilla is te gebruiken als solitairplant tussen lage bodembedekkers of als groep in een border. Snoeien is niet direct noodzakelijk, indien nodig na de bloei licht snoeien of uitdunnen. Deze heester is een echte aanrader in uw tuin.

Topic

buitenkant weg, maar ook uit het hart. Zo dunt u de struik

“Herfstpracht”

Bart Voss

Hovenier J&B Groenprojecten


• Evenementenkalender 

Evenementenkalender

Topic

Nr. 3 • JAARGANG 2 • 2013

Knip deze pagina uit en plak op ‘m op de koelkast of prik ‘m op uw prikbord

26

Koopzondag en winkelevenementen cuijk cenrtrum

EVENEMENTEN 17 nov.

Sinterklaas intocht, Maaskade, schouwburg

20 okt. va 12.00 uur

Cuijk Spectaculair, Cuijk Centrum

17 nov.

Opening Sinterklaashuis

1 dec. va 12.00 uur

Sinterklaas, Cuijk Centrum

20, 23, 27, 30 nov. 4 dec.

Sinterklaashuis

15 dec. va 12.00 uur

Kerst Koopzondag

ATTRACTIES CUIJK Beeldentuin & Heemtuin van dinsdag t/m zondag, Kerkstraat

OVERIGE EVENEMENTEN 5 okt.

van 11.00 tot 17.00 uur Museum Ceuclum Oude Martinus Toren,

Open Dag hoofdkantoor Dichterbij

5 en 6 okt. De Smaak van Kunst, meer info www.regiovandesmaak.nl 7 okt.

Kansas Quiznight

www.museumceuclum.nl

7 t/m 13 okt.

Week van de opvoeding

FAD Foto Archief Dienst

Kerkstraat, www. fotoarchiefdienst.nl

12 en 13 okt. De Smaak van Kunst, meer info

Korenmolen Jan van Cuijk

Heerstraat, Elke zaterdag

Korenmolen Jan van Cuijk

Heerstraat, Elke 2e zondag v/d maand

12 t/m 16 okt.

Kermis Gennep

Martinuskerk

Kerkplein

13 okt.

Kansas kindermiddag

17 t/m 20 okt.

Mookerheide Fair, Jachtslot Mookerheide

19 okt.

Museumdag

19 en 20 okt.

Kermis Gennep

20 okt.

Handwerkbeurs ’t Kelderke

aardige, Bibliotheek Cuijk

20 okt.

Cuijk Spectaculair, centrum Cuijk

26 okt. Lekker Lache, Zaal ’t Loo,

26 okt.

Rozen ophaaldag, het Rozenhuys Haps

www.zaalhetloo.nl

3 nov.

Bronmarkt, de Weijer

Toneel, ‘Café Opgelicht’ Café Kansas

4 nov.

Kansas Quiznight

KUNST EN CULTUUR 2 t/m 13 okt.

Kinderboekenweek, o.a. Readshop Cuijk

15 okt. 20.00 uur Lezing: Jongens zijn ‘t ... maar

1,2,3 en 4 nov.

12 nov. 20.00 uur Kloosters in Noordoost Brabant,

www.regiovandesmaak.nl

17 nov. Jubileumreceptie 55 jaar Diepenkikkers,

Nederlands Kloosterleven - Sint Agatha

MUZIEK

6-okt va 14.30 uur Gospelconcert Zanggroep Creation en Los Pompadores Martinuskerk

zaal Trefpunt Milsbeek 9 dec.

VRIJE MARKT 27 okt en 24 nov.

Kansas Quiznight

Vrije Markt Cuijk, op zondag

6-okt va 16.00 uur Orgelconcert Pieter Dirksen (o.a. Bach) Martinuskerk

OVERIGE MARKTEN

6-okt va 16.00 uur

Jamsessie Spinners

Elke woensdag

12 okt.

Kuukse Oktoberfeesten

5 en 6 oktober Woonbeurs, Maasvallei Wonen, Inspy-

19-okt

Boulez Blues Band Spinners

19 okt.

het beste van Cuijk, muziek,

Markt Cuijk Centrum rium, Ebben Cuijk

Uw activiteit of evenement ook op deze pagina?

Kansas 20-okt va 16.00 uur

JAMZZ Lucas van Merwijk Kansas

Mail voor 20 november aanstaande naar info@topiccuijk.nl

25 t/m 27 okt.

Oktoberfest Siebengewald

o.v.v. evenementenkalender

25,26 en 27 okt.

Vicinia@night, Vianen

16-nov

Dr. Bloezz Spinners

24-nov Jazz: Ben van den Dungen Kansas 30-nov

DJ Maria’s swingnight kansas

Elke woensdag 14.30-15.15 Wekelijks Markt- Carillonconcert Cuijk Centrum

SPORT 11 nov.

Driebandentoernooi, Kansas

16 en 17 nov. Zevenheuvelenloop www.zevenheuvelenloop.nl


B U S I N E S S I N T E G R AT O R

W W W. S I E N N . N L


Nijmeegseweg 16-24 T: 0485 - 51 16 10 6591 CH Gennep F: 0485 - 51 12 97

info@geurtsvanbergen.nl www.geurtsvanbergen.nl

Topic cuijk  

Topic Cuijk Herfst 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you