Page 1

herfst 2018 / jaargang 2 / nummer 3

regiomagazine Boxmeer

Gymnastiekvereniging de Meere Voetbal in Boxmeer


Tekst e n f o t o ’ s : R e m i v a n B e r g e n

Presentatie

Neem de tijd wanneer u naar Beugen rijdt! Van Keijsteren in Beugen is in een ver verleden ooit begonnen als een bedrijf dat bestond uit de handel in zaagsel en krullen. Henk van Keijsteren was er de oprichter. Tegenwoordig zijn ze uitgegroeid tot zowel groot- als detailhandel in doe-het-zelf-, tuin-, dier- en agriproducten. In de mooie overzichtelijke hal, annex winkel vindt u een zeer breed productenassortiment. U kunt het zo gek niet bedenken of het is verkrijgbaar bij Van Keijsteren. Topic spreekt er met Peter van Keijsteren, zoon van Henk en sinds drie jaar eigenaar. Enorm assortiment

de gehele regio al veel bedrijven en instel-

zoals Helly Hansen, Herock, Havep en Tricorp.

“Ja, leuk dat je zegt: u kunt het zo gek niet

lingen van bedrijfskleding, neem er maar

Klanten kunnen het hier voelen, passen en

bedenken en ze hebben het”, begint Peter.

eens een kijkje.”

zelfs laten bedrukken. Ja, het bedrukken is ook een van onze krachten. Klanten komen

“Het is ook nog waar ook. En als we het dan niet kunnen leveren, gaan we regelen dat

Bedrijfskleding

hier passen, gaan naar beneden om bijvoor-

we het toch kunnen leveren. Onze klanten

Inderdaad, wat een keus. Jassen, broeken,

beeld hun bouwmaterialen te kopen en bij

zijn agrariërs, hoveniers, doe-het-zelvers,

overalls, hippe werkschoenen, laarzen, klom-

terugkomst ligt hun werkjas klaar, voorzien

paardenliefhebbers

pen en ga zo maar door. En van elk product

van bedrijfslogo, wat wil je nog meer? Snel

hangt er genoeg op voorraad in verschillende

leveren is tegenwoordig een must, een onder-

modellen. “Mooi hè, wij hebben inderdaad

nemer heeft vaak geen tijd om hele passessies

een zeer ruime collectie van hovenier tot

te houden met zijn werknemers. Het gebeurt

horeca en van overall tot nette blouse of spij-

dan ook regelmatig dat werknemers hier zelf

kerbroek, die zelfs ook privé gedragen

hun kleding komen passen en meteen mee

wordt”, zegt Steffen Goossens. Steffen

kunnen nemen. Wij nemen uitgebreid de tijd

beheert samen met collega Janneke Peters de

voor onze klanten en zullen advies geven

afdeling bedrijfskleding. “Wanneer men hier

daar waar nodig is. Alles onder het genot van

in de winkel komt, kijkt men eerst beneden

een heerlijk vers kopje koffie”, besluit Steffen.

en

bouwbedrijven.

Hobbyisten of professionals, particulieren of

hun ogen uit wat er allemaal te koop is, en

bedrijven, we hebben voor ieder wel iets te

wanneer men hier boven komt nog een keer.

Nieuwsgierig geworden naar de uitgebreide

bieden. Alles in hoogwaardige kwaliteit en

Hier hebben we altijd volop keus en alles op

winkel van ‘Van Keijsteren’ of binnenkort

met een uitstekende service. En dat we het

voorraad. Zo hoeven onze klanten zelf geen

nieuwe bedrijfskleding nodig? Loop eens bij

ook nog tegen een scherpe prijs kunnen aan-

voorraad meer bij te houden. Wij leveren

hen binnen, u staat versteld wat zij u te bie-

bieden, is mooi meegenomen. In onze hal

goede en betaalbare kwaliteit van merken

den hebben!

van 2000 m², waarvan de bovenverdieping 500 m² bedraagt, slaagt iedereen. Wij adviseren onze klanten ook altijd: neem de tijd wanneer u naar Beugen rijdt! Op onze eerste

DOE-HET-ZELF | TUIN | DIER | AGRI | BEDRIJFSKLEDING

etage verkopen wij bedrijfskleding. Hier zijn we inmiddels specialist in en voorzien we in

Van Keijsteren | Laag Werveld 1 - 5835 CP Beugen | 0485-361275 www.vankeijsteren.com | info@vankeijsteren.com | facebook.com/vankeijsteren

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Topic

In dit nummer regiomagazine Boxmeer

Is een uitgave van RvB Media

4 7

Gymnastiekvereniging de Meere

Topic Actueel

8 10 Kerstenberg 5 6596 CE Milsbeek T. (0485) 515667 M. 06 13143900 E. info@topicboxmeer.nl I. www.topicboxmeer.nl Uitgever en hoofdredactie Remi van Bergen Bureauredactie Isa van Bergen

Culinair

Topic Actueel

11

Prijsvraag

13

4 Boys&Girls

14

Gryphus Vierlingsbeek

15

Voetbal in Boxmeer

17 Volharding

19

Olympia ‘18

21

Toxandria

Redactionele bijdragen Jos Gröniger, Esther Horsten, Arie Craanen, Bart Voss, Jeanne van Rijs, gemeente Boxmeer.

23

v.v. Holthees – Smakt

25

Vios ‘38

27

v.v. De Zwaluw

Fotografie Remi van Bergen, Bas Delheij

29

v.v. Sambeek

Voorpagina foto RvB Media

30

TechnoPromo

35

Topic Actueel

Advertentie-exploitatie RvB Media (advertentietarieven op aanvraag) Tel. (0485) 515667 / 06-13143900

36

Smaakcentrum

Vormgeving DMprintmedia, Joost Wiellersen, Studio Wijkamp.

37

Bart’s Tuintips

38

Evenementenkalender

39

Topic Actueel

Druk DMprintmedia, Malden Frequentie, oplage en verspreiding 4 x per jaar Oplage 13.000 exemplaren Verspreiding huis-aan-huis in Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem. Overige verspreiding via leestafels (gemeentehuizen, bibliotheken, VVV e.d.) en wachtkamers (huisartsen, tandartsen e.d.) Auteursrechten voorbehouden © RvB Media

Herfst Rode, oranje, gele en bruine bladeren. De dauw hangt ’s ochtends over de weilanden, de tijd van stamppot, warme chocolademelk en knapperend haardvuur breekt aan. Het is herfst! Dus ook weer de hoogste tijd voor een nieuwe herfst Topic. Ik kan me nog goed herinneren, vorig jaar, mijn eerste Topic in gemeente Boxmeer. Een mooie paddenstoel, rood met witte stippen, voorop en volop leuke verhalen. Dit jaar dus alweer een jaar rond! Naast deze editie zijn er nog vijf andere Topic edities, ieder gericht op de eigen regio. Trots? Ja, dat ben ik

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden openbaargemaakt of verveelvoudigd. Gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen. Redactie en uitgever kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.

zeker. Mijn ‘eigen’ magazines met verhalen gemaakt over u,

Topic Boxmeer wordt door RVB Media uitgegeven onder licentie van Craanen Communicatie Management & Consultancy

zomaar wanneer u een leuk idee heeft, wellicht staat u, of uw

informatie voor u en het allerbelangrijkste: gemaakt samen met u. Topic Magazine wordt gewaardeerd en goed gelezen. Super! Een goede basis voor de komende jaren lijkt me zo! Blijf me mailen, appen of bellen, met tips, suggesties of idee er de volgende editie in… Geniet van de kleurrijke herfst! Remi van Bergen, Uitgever

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

3


Gymnastiekvereniging de Meere

Tekst: Jos Gröniger foto’s archief de Meere

Geduld van De Meere beloond met nieuwe turnhal

24/7”, zegt Costermans, “En we verhuren de ruimte weer door aan andere verenigingen uit de regio. Odi Moves uit Gennep en Ottersum, de turnvereniging uit Heesch, Olympia Cuijk en Venray huren weer uren van ons. Ook

Met trots opende de Boxmeerse wethouder Willy Hendriks in september het vernieuwde sportcentrum ’t Hoogkoor in Boxmeer. Nog trotser is zij, en velen met haar, op de splinternieuwe turnhal. “Dit is een aanwinst voor turnend Boxmeer en verre omtrek”, zegt Mark Costermans, de secretaris van huurder en hoofdgebruiker gymnastiekvereniging De Meere uit Boxmeer.

voor deze collega-verenigingen is ’t Hoogkoor een uitkomst. Zij weken tot juli uit naar andere hallen, zoals die van Flik-Flak uit Helmond.” Ontstaan Een groep enthousiaste Boxmerenaren pakte in maart 1977 het initiatief op om een gymnastiekvereniging op te richten voor de kerkdorpen van Boxmeer. Na

Met de oplevering en de opening is een

hij. Zoals gezegd, biedt de nieuwe turn-

een promotiecampagne meldden zich

nieuwe periode aangebroken voor de

hal, die op ’t Hoogkoor gebouwd is,

75 aspirant-leden (16 kleuters, 11 jon-

300

uit

toekomstperspectief voor de 41-jarige

gens, 35 meisjes en 13 dames) aan. Vijf

Boxmeer. De gedachte dat de nieuw-

vereniging. “We kunnen nu eindelijk

jaar na de oprichting (in 1982) telde de

bouw niet zonder slag of stoot is

vooruitkijken”, zegt de secretaris.

club 340 leden. De Meere (de vereni-

leden

gegaan,

4

is

tellende

een

turnclub

eufemisme.

Mark

ging draagt deze naam sinds 1978). In

Costermans wil niet teveel achterom

Hoofdgebruiker

de gymzalen van de LHNO en basis-

kijken. “Tussen de eerste plannen en de

De Meere huurt de nieuwe hal volledig

school De Schelven werden de trainin-

oplevering zitten veertien jaren”, zegt

van beheerder Optisport. “Wij huren

gen gevolgd. Sinds 1989 heeft de ver-

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


eniging een jazzafdeling. In 1990 ontstond de aerojazz en sinds 1994 heeft de club steps en bodyshape. Gym Speciaal ontstond in 2004. Turngroepen De Meere biedt turners de mogelijkheden tot de beoefening van hun favoriete sport op diverse niveaus. Meisjes, vrouwen en jongens bewegen en turnen er wekelijks. Afhankelijk van de leeftijd wordt het programma samengesteld. Peuters en kleuters spelen en gymmen er. De wat oudere kinderen (jongens en meisjes) turnen er enkele uren per week. Voor volwassenen is er de groep recreanten en senioren. Zij worden onderworpen aan gevarieerde recreatieve gymnastiek. De Meere biedt ook de gelegenheid tot het turnen in wedstrijdverband. Daarbij komen de leden uit in de 3e, 4e en 5e

stellen hadden we dagelijks twee uur

in de lift. Je merkt dat mensen turnen in

divisie en bereiken jonge wedstrijdtur-

nodig. De volledige sprongsituatie kon-

Boxmeer weer leuk vinden. Een aantal

ners Nationaal en Districtsniveaus. Er is

den we alleen oefenen bij goed weer

oud-leden keert ook terug.”

een groep Jong Talent en groepen voor

doordat deze gezien de lengte via de

onder-,

bovenbouw.

nooduitgang naar buiten uitgelegd

Dat alles is het resultaat van een project

Mensen met een verstandelijke beper-

moest worden. De dubbele gymzaal was

waarin de langste adem belangrijk is.

king kunnen gymmen en bewegen in

daar gewoonweg te kort voor”, zegt

Het geduld van de vereniging De Meere

de groep Gym Speciaal

Mark Costermans, “En tijdens school-

is danig op de proef gesteld. De nieuwe

examens en tentamens was de ruimte

hal geeft de Meere een nieuwe impuls.

Luxe

niet beschikbaar.” Op dat gebied ver-

“En daar zijn we erg blij mee. We zijn

Het mag duidelijk zijn dat de hal van

keert De Meere nu in een luxe situatie.

midden-

levensbelang

is

en

voor

De

Meere.

ook blij met het vele werk dat wethouder Willy Hendriks verzet heeft”, besluit

“Jarenlang hebben we geroeid met de

Dat is maar goed ook, want door de

de ingenomen Mark Costermans met

riemen die we hadden. We konden voor

beperkingen is vereniging de laatste

gepaste trots.

de training terecht bij de dubbele gym-

jaren leden kwijtgeraakt. “Er gingen

zaal van het Elzendaalcollege. Voor het

turners en turnsters weg omdat de

opbouwen en het afbreken van de toe-

mogelijkheden te beperkt waren. Nu is dat gelukkig anders, en sinds we in juli de beschikking over de nieuwe hal hebben gekregen, zit het aantal leden weer

Nr. 3 2018

Meer info: www.demeere.nl

Topic Regiomagazine

5


BOXMEER, ELZENSTRAAT 52

BOXMEER, VAN ODENHOVENSTRAAT 7

BOXMEER, HET ZAND 8-a

Perfectie bestaat! Prachtige vrijstaande villa m inpandi-

Vrijstaande villa met garage (m zolder), prachtige

UNIEKE LIGGING! Vrijstaande karakteristieke villa met

ge garage, serre, zonnige tuin, veel privacy. Rustige

grote tuin, veel privacy, fraai zwembad met terras.

garage en prachtige diepe tuin. Bj: 1955; Inh: ca 957 m³;

straat, loopafst v centrum Boxmeer. Volledig geïsoleerd,

Mooie ligging in rustige villawijk, loopafstand centrum

Perceelopp: ca 2.000 m². Achterliggend perceel ter

zr hoog afwerkingsniv. O.a. vv domotica, vloerverw, cen-

Boxmeer en op steenworp afst v natuurgebied de

grootte van ca 2.500 m² is optioneel te koop. Indeling:

traal stofzuigsyst, kastenwanden, geïntegreerde rollui-

Maasheggen. Omstr 1998 verbouwd + gemoderni-

ruime hal; garderobe; toilet; provisie-/wijnkelder;

ken. Bwj 2010; perc 647 m2; inh 1.240 m3. Woonk m

seerd, zéér veel ruimte. Bwj 1970/1998; perc 1107 m2.

woonkeuken; eetkamer; werkkamer; woonkamer;

gashaard; woonkeuken m gashaard; bijkeuken; garage/

Energielabel D. Zwembad m solardek (ca 3,60 x 9 m).

tuinkamer; bijkeuken; ruime garage met zolderber-

atelier m zolder; master bedroom m aangr luxe badk;

Souterrain: wijnkelder; provisieruimte. Beg grond: toi-

ging. 1e Verd: overloop; ouderslaapkamer met eigen

wellness-ruimte m inloopdouche; patio; overdekt terras.

let; werk-/TV-kamer; zitkamer (gashaard); eet-/tuinka-

badkamer; 3 slaapkamers; badkamer. 2e Verd: (vaste

Verd; 2 riante slaapk; kledingkamer; luxe badkamer

mer; dichte woonkeuken incl app, bijkeuken; garage.

trap) grote slaapkamer; logeerkamer; zolderberging.

technische ruimte. 2e verd: zolderberging.

1e Verd: 4 ruime slaapk; badkamer. 2e Verd: vliering.

Aanvaarding: in overleg. Vraagprijs: € 698.000,- k.k.

Aanvaarding: in overleg Vraagprijs: € 625.000,- k.k

BEUGEN, VOORDTSTRAAT 4

Aanvaarding in overleg. Vraagprijs € 648.000,- k.k.

BOXMEER, STEENSTRAAT 72

beeldbepalend

BOXMEER, ELZENSTRAAT 26

Prachtig gerenoveerde WOONBOERDERIJ. Vrijst bij-

Karakteristiek

winkelpand

Ruime tussenwoning m serre en royale zonnige

gebouw, tuinhuis, weiland, fantastische tuin rondom

(momenteel slagerij) m winkelruimte (ca 227

tuin. Gunstig gel in centrum op steenworp afst van

woning. Mooie ligging net buiten het dorp, optimale

m2) op beg grond en royale bovenwoning (

gezellige terrasjes, winkels en t.o. het Weijerpark.

rust en privacy. Nijmegen en Boxmeer goed bereik-

woonopp: ca 230 m2) m dakterras, kantoor, kel-

De woning heeft leuke mogelijkheden, biedt ver-

baar (A 73 op 2 min). Woning is instapklaar, alle com-

ders, tuin en ruim bijgebouw. A-1 locatie in n

rassend veel ruimte. De inr kan een update gebrui-

fort. Prachtig object v paarden- /natuurliefhebber!

centrum Boxmeer. Parkeermogelijkheden in

ken, maar de woning is goed onderhouden. Ideale

Bwj 1942/2008; inh (hoofdbouw) 814 m³; opp grond

nabije omg. Goed onderhouden, ook via achter-

woning voor klusser. Bwj 1954; perc 232 m². Ind:

3.615 m². Ind: werkkamer; slaap-/speelkamer; living

zijde bereikbaar - Bestemming: Detailhandel,

toilet; kelder; grote woonkamer, woonkeuken incl

+ eetkamer; woonkeuken incl luxe app; serre; hal m

Horeca, Dienstverlening en Wonen op verd - bwj

app; aangebouwde tuinkamer/bijkeuken. 1e Verd:

wasruimte+toilet; luxe badkamer; berging/bijkeu-

omstr 1880 , in 1980 nagenoeg geheel ver-

4 slaapk; badkamer. 2e Verd: bergzolder via vlizo-

ken. Verd: 2 kinderkamers; 2e badkamer m sauna;

bouwd en gemoderniseerd. – inh pand: 1.896

trap.

master-bedroom; zoldertje boven deel verd.

m3 - perc: 1.007 m2 - lift n verd mogelijk.

Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

Aanvaarding in overleg. Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Aanvaarding in overleg Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Voor meer informatie en brochures bezoek onze website www.smedema.nl

6

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Topic actueel

Opening turnhal en Leisure Center Boxmeer BOXMEER - De verbouwing is afge-

Het fantastische Leisure Center biedt een

le app “Elmex Pro Mobile” te installeren,

rond! ’t Hoogkoor gaat een nieuwe

mooi actief en sportief dagje of avondje

kun je thuis al alle deelnemers invullen en

fase in. De turnhal en het Leisure

uit met vrienden, kinderen, opa en oma

de spellen instellen waar je aan mee wil

Center werden afgelopen september

of het hele gezin. Steeds meer is behoefte

doen. Ook kun je hier een foto van de spe-

feestelijk geopend.

aan deze nieuwe activiteiten. Naast de

lers toevoegen die ook weer op beeld zal

sporthal en het zwembad heeft ’t

verschijnen. De Fun Bowling is leuk om te

De turnhal is inmiddels vol enthousiasme

Hoogkoor een flinke oppepper gekregen

doen met vrienden en kennissen, maar

in gebruik genomen door gymnastiekver-

met de nieuwe faciliteiten zoals een span-

ook met je gezin, van jong tot oud dus.

eniging De Meere. In het Leisure Center

nend adventuregolf-parcours in black-

zijn de eerste strikes gegooid op de fun

light. Vijftien banen, allemaal met een

In de foyer staat de foot & hockeypoolta-

bowling banen en al velen hebben kennis

eigen sportthema. Van basketbal tot

fel. De deelnemer staat zelf in de poolbak

gemaakt met het nieuwe glowgolfen.

zwemmen en van turnen tot hockey.

en gaat aan de slag als bij het ‘normale’

Sporten die bijna allemaal in ’t Hoogkoor

poolen maar dan met een heuse voetbal

Op zaterdag 22 september was de offici-

worden gedaan bij de verschillende ver-

of hockeystick en bal.

ële opening van het complete complex.

enigingen.

Diverse

Boxmeerse

Deze activiteiten zijn op zichzelf al erg

sportverenigingen

waren hierbij van de partij en zij hebben

De vier Fun Bowlingbanen zijn ook hagel-

leuk, maar nog leuker is het om ze te com-

zich ook door middel van diverse demon-

nieuw. Daar waar voorheen gekegeld

bineren voor een kinderfeestje en na

straties gepresenteerd.

werd kan er nu op deze banen gebowld

afloop lekker frietjes te eten.

Inwoners van Boxmeer en omstreken

worden, maar dan op een moderne,

hebben een mooie en spectaculaire ope-

hippe manier met een trendy aangekleed

Reserveren kan via de website

ning gezien.

decor op de achtergrond. Door de specia-

www.optisport.nl/leisurecenterboxmeer

Slecht gazon herstellen Het is afgelopen zomer erg lang

Verticuteermachine

Meer info: www.Tuinwerken.nl

droog geweest. Dat heeft een aan-

Allereerst zorgen we voor goede licht-,

of bel met Christiaan 06-25 08 56 08

slag gepleegd op uw tuin.

lucht- en waterdoorlatendheid met onze nieuwe verticuteermachine. (Deze hebben

Heeft u nog steeds last van dode, kale,

we onlangs aangeschaft en heeft zijn

gele, bruine of dorre plekken of gaten

waarde al bij veel klanten bewezen.)

in uw gazon? Heeft het gazon erg gele-

Vervolgens maken we met onze doorzaai-

den onder de droogte of bent u bijvoor-

machine sleuven in de grond, waarin gras-

beeld op vakantie geweest en heeft u

zaad valt. Vervolgens worden de sleuven

geen mogelijkheid gehad om te sproei-

meteen dichtgedrukt. Door dit ‘doorzaai-

en?

en’ ligt het zaad goed beschermd in de vruchtbare grond. Ook zorgen wij direct

Oftewel, wilt u een slecht gazon herstel-

voor de juiste bemesting die het graszaad

len? Wij kunnen een slecht gazon her-

een

stellen en uw gras binnen korte tijd

Hiermee kijkt u binnen no-time weer tegen

weer in topconditie krijgen!

een prachtige frisgroen gazon aan!

optimale

voedingsboost

geeft.

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

7


Culinair

Tekst : I s a v a n B e r g e n

Autumn

is coming!

Verwarm de oven voor op 200 graden (hetelucht). Snijd de paprika’s in vieren en verwijder de zaadlijsten. Vet een ovenschotel in met wat olijfolie, leg de paprika met de schil naar boven hierin. Laat de paprika’s 20/25 minuten roosteren in de oven totdat de schillen zwart geblakerd zijn. Doe de geroosterde paprika’s in een afgesloten plastic zakje, op deze manier laat de schil gemakkelijk los. Haal de paprika’s na een minuut of 5 uit het zakje en u kunt de schil heel gemakkelijk verwijderen. Pel en snipper de ui en hak de knoflook fijn. Verwijder de zaadjes uit de chilipeper en hak deze fijn. Fruit dit aan in wat olijfolie. Voeg de tomatenpuree toe en verhit kort. Was de tomaten en snijd deze in stukken. Ontvel de paprika’s en snijd deze ook in stukken. Voeg dit bij de uien. Voeg de bouillon toe en laat het mengsel ongeveer 15-20 minuten zacht koken. Pureer de soep glad met een staafmixer. Breng de geroosterde paprikasoep verder op smaak met wat peper en zout. Garneer de soep met de verse peterselie, een eetlepel crème fraiche en het amandelschaafsel.

Geroosterde paprikasoep Net wat anders dan de standaard tomatensoep, maar naar mijn mening veel en veel lekkerder. Super simpel en bovendien ook nog super gezond! Ingrediënten voor 4-6 personen - 2 tomaten - 3 rode paprika’s - 1 ui - 2 tenen knoflook - 1 rode chilipeper - 1 el tomatenpuree - 0.75 liter kippenbouillon - Handje verse peterselie - Handje amandelschaafsel - 4-6 el creme fraiche - Olijfolie - Peper en zout

Bron: www.uitpaulineskeuken.nl

“ Menukaarten bekijken is mijn hobby ” Mijn naam is Isa van Bergen en ja, u leest het goed, menukaarten bekijken is mijn hobby. Of het nou van een restaurant is in de buurt of eentje 100 kilometer verderop, het maakt niks uit. Heerlijk vind ik het om te zien welke verschillende combinaties er worden gemaakt en hoe deze per seizoen weer wisselen. Urenlang surf ik op het internet tot ik de perfecte recepten heb gevonden, en ga deze vanaf nu

8

Topic Regi o m a g a z i n e

elke editie met u delen! Elke editie opnieuw seizoensgericht, makkelijk te bereiden en voor jong en oud. Speculaaskruiden, pompoensoep en stoofpeertjes. Autumn is coming! Hoewel ik zelf niet de allergrootste fan ben van de typisch Nederlandse stamppotten en ovenschotels, vind ik de herfst toch de leukste tijd van het jaar. Blaadjes vallen van de bomen, de temperatuur daalt, dagen duren korter en mensen bedenken weer eens vaker spontaan samen een kop thee te drinken. Voor dit seizoen ben ik wat verder gaan zoeken dan de standaard boerenkool met rookworst en erwtensoep. Recepten die geen dagelijkse kost zijn, maar toch zeker de moeite waard om af en toe te bereiden

N r . 3 2018

Eet smakelijk, Isa


Heerlijk herfsttoetje met stroopwafels en stoofpeer tjes Al deze smaken bij elkaar doen me echt aan het najaar denken. Het toetje is makkelijk te maken en snel klaar, maar ziet er wel prachtig uit! Perfect om te serveren als er gasten komen eten, of om uzelf mee te verwennen.

Pompoenrisotto met bacon Een herfst zonder pompoen is geen echte herfst. Eindeloos valt er met deze groente (of is het toch fruit?!) te combineren. Pompoensoep eet ik vaker, maar pompoenrisotto was toch eens iets anders. Zeker het proberen waard! Ingrediënten voor 4 personen - 1 flespompoen - 1 ui - 2 teentjes knoflook - 100 gram ontbijtspek - 250 gram risottorijst - 1 liter kippenbouillon - 50 gram Parmezaanse kaas Schil de flespompoen en verwijder de kern en de pitten met een lepel. Snijd het vlees vervolgens in stukken en kook deze tot ze zacht zijn. Pureer de pompoen tot een gladde puree. Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Verhit een klein beetje olijfolie in een diepe pan. Doe de ui en de knoflook samen met het ontbijtspek (mag in blokjes of snijd plakjes in kleine stukjes) in een hapjespan. Fruit en bak dit aan tot de ui glazig begint te worden en de spek langzaam knapperig wordt.

Ingrediënten voor 4-6 personen - een pak verse stroopwafels - een pak verse mini stroopwafeltjes (ter garnering) - mascarpone - een bekertje verse slagroom - vanillestokje - een pot met stoofpeertjes - pumpkin pie spice (of speculaaskruiden) Snijd de stroopwafels tot grove kruimeltjes. Let er op dat u het niet té fijn maakt. Klop de verse slagroom stijf (eventueel met suiker) en meng er de mascarpone doorheen met een vork, zodat het geheel nog lekker luchtig blijft. Verwijder de vanille uit het stokje en meng dit als laatste door het mengsel heen. Laat de stoofpeertjes uitlekken en breng ze op smaak met pumpkin pie spice. Neem nu een aantal potjes, glaasjes of bekertjes en start met de laagjes van de trifle: de stroopwafelkruimels onderin, daar bovenop het mascarpone mengsel en als laatste de stoofpeertjes. Herhaal dit tot u bovenaan het potje bent gekomen. Zorg ervoor dat de laatste laag bestaat uit de stoofpeertjes. Hier brengt u dan weer een dunner laagje mascarpone over aan dat u bestrooit met stroopwafelkruimels. Steek er voor de sier nog een wat groter stuk stroopwafel in, of een mini stroopwafeltje. Staat extra leuk! Bron: www.beautylab.nl

Voeg de risottorijst toe en bak deze mee tot de korrels glazig worden. Voeg vervolgens soeplepel voor soeplepel de kippenbouillon (houd deze tegen de kook aan) toe. Laat de rijst onder af en toe doorroeren de bouillon volledig opnemen voordat je weer een nieuwe lepel toevoegt. Herhaal deze stap tot de rijst gaar is, maar nog een kleine bite heeft. Voeg de helft van de pompoenpuree en de Parmezaanse kaas toe. Roer dit door de risotto tot de kaas gesmolten is en het gerecht in zijn geheel weer is verwarmd. Serveer de pompoenrisotto direct. Garneer de risotto desgewenst met wat verse basilicum. Dat maakt het gerecht iets frisser. Bron: www.ohmyfoodness.nl

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

9


Topic actueel Verdwaal mee in het grensgebied en de wereld van de Viller Mühle…

Verloren in de Viller Mühle HASSUM-Stiekem heeft Marieke

waar beide erg naar uitkijken. Als

Nillesen, geboren en getogen in

onderwerp zullen waarschijnlijk de

Boxmeer, altijd al schrijfster wil-

natuur en het weer vaak terugkomen,

len worden. Als kind al zat ze met

daar laten ze zich namelijk graag door

haar beste vriendin in het maga-

inspireren.

zijn achter de winkel van de ouders van dat vriendinnetje, ieder in een

Boek

kartonnen doos en gaven uren-

Het boek ‘Verloren in de Viller Mühle’

lang elkaar briefjes door, steeds

kost €17,90 en is te koop in de regio-

elkaars verhaal en zinnen afma-

nale boekwinkels en via de website

kend.

www.mariekenillesen.nl Het boek is ook als e-book te bestellen bij Bol.com

Dat waren hele gelukkige momenten.

en Novumpublishing voor €10,99.

Ruim 20 jaar later, na een mislukte carrière bij de arbeidsinspectie, een burnout en een verhuizing naar een oud tolhuis in het kleine Duitse dorpje Hassum, zijn aarzelend de eerste woorden op papier gekomen van haar

Fietsverlichtingsactie van start

debuutroman: Verloren in de Viller

Annemaria, Pieter, Indy, Nora, Juul

fietsers hun licht aan, weet de ANWB uit

Mühle.

en Senna, leerlingen van de jena-

onderzoek. De ANWB deelt daarom ‘slim-

planschool Metameer uit Boxmeer

me’ sjablonen en spuitkrijt uit. Scholen,

Fictief

hebben in september het startsein

verenigingen en ANWB-leden kunnen

In het boek lopen verschillende ver-

gegeven voor de landelijke fietsver-

hun eigen sjabloon en reflecterend spuit-

haallijnen door elkaar. Alles draait om

lichtingsactie van de ANWB.

krijt aanvragen om in hun buurt tags aan te brengen op voor fietsers drukke pun-

een oud karakteristiek gebouw de Zij spoten de tekst ‘Zet je licht aan’ aan

afstand van Gennep ligt, maar dan aan

met reflecterend krijt op een fietspad bij

de Duitse kant. De verschillende perso-

hun school. ANWB-hoofddirecteur Frits

De gemeente Boxmeer zorgt er als eerste

nages in het boek zijn fictief, het

van Bruggen, burgemeester Karel van

gemeente in Nederland voor dat in de

gebouw bestaat echt. Ieder jaar met

Soest van Boxmeer en gedeputeerde

omgeving van alle scholen en verenigin-

Pinksteren is er bijvoorbeeld een open

Christophe van der Maat van de provincie

gen symbolen zijn gezet. De ANWB wil

dag en kun je er rondleidingen krij-

Noord-Brabant. Als de tekst ‘Zet je licht

graag dat dat met de inzet van vrijwilli-

gen. De eigenaar van de Viller Mühle,

aan’ op het fietspad staat doen veel meer

gers in alle gemeenten gebeurt.

‘der

wahnsinnige

Puppenspieler’,

heeft in het gebouw een grote verzameling aan speelgoed en de inboedels van winkels uit de dertig en veertiger jaren tentoongesteld en kan er ontzettend geestig over vertellen. Voor meer informatie over de Viller Mühle surf naar: www.viller-muehle.website. cc Facebookpagina De foto op de omslag van het boek is gemaakt door buurman en bevriende fotograaf Jean Paul van der Most. Samen hebben schrijfster en fotograaf de Facebookpagina ‘Verloren in de Viller Mühle’ opgericht. De bedoeling is dat Jean Paul iedere maand een foto aanlevert en dat Marieke daar dan een kort verhaal bij schrijft, om dit vervolgens te posten. Een interessant project

10

ten.

‘Viller Mühle’ dat op een steenworp

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Prijsvraag

Hostellerie am Schwarzsee

PRIJSVRAAG

Met Topic Boxmeer naar Zwitserland!

Hostellerie am Schwarzsee ligt op een zonnig plateau direct aan

Doe mee en win 3 overnachtingen voor 2 personen incl. ontbijt in het

een prachtig bergmeer. In deze idyllische omgeving op 1040 mtr.

luxueus ‘Hostellerie Am Schwarzsee’ in Zwitserland. Onderstaande afbeel-

hoogte, geniet u van een adembenemend uitzicht vanuit het

dingen zijn delen van advertenties en/of afbeeldingen uit deze Topic. Als

hotel op de Frieburger Alpen. Het hotel is voorzien van 50 ruime

u denk te weten waarbij ze thuis horen, doe mee en misschien bent u deze

en comfortabele hotelsuites, elk ingericht in Zwitserse chalet-

keer wel de winnaar.

stijl. Alle kamers zijn voorzien van ligbad, toilet, telefoon, Internet en tv. In het sfeervolle restaurant, de rustieke pizzeria, de zonnige wintertuin en op het terras kunt u culinair genieten van lokale en internationale specialiteiten. Tot rust komen kunt u in het wellnesscenter bestaande uit een verwarmd binnenzwembad, Finse sauna, infraroodsauna, sanarium, stoombad en solariums. Ook kunt u op afspraak gebruik maken van diverse massagebehandelingen. Voor kinderen staat men graag klaar, naast de ruime familiekamers zijn er leuke activiteiten voor hen zoals ‘kuhglockengolf’, pizza’s bakken en waterfietsen. In de winter is de professionele skischool “Swiss Snow Kids Village” de plaats waar de kinderen skiën kunnen leren. In de winter kunt u gebruik maken van de vele winteractiviteiten zoals skiën,

Hoe doet u mee?

sneeuwschoenwandelen, schaatsen en wandelen.

Mail uw antwoord voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en

Neem een kijkje op: www.hostellerieamschwarzsee.ch

woonplaats door via prijsvraag@topicboxmeer.nl of stuur uw antwoord per

Hostellerie am Schwarszee: zomer en winter een

(brief) kaart naar Topic Boxmeer, Kerstenberg 5, 6596 CE MILSBEEK. Let op,

sportief en ontspannend vakantieparadijs.

de uiterste inzenddatum is 20 november 2018. Winnaar zomereditie

De gelukkige winnaar van de zomereditie is Claudia Ebbers uit Vortum Mullem geworden. Wij wensen haar een aangenaam verblijf in Zwitserland!

Wij drukken alle kleuren...

én groen! DMprintmedia drukt al uw mailings, folders en huisstijlmaterialen in een uitstekende kwaliteit. En dat is niet alles. Naast drukken bekommeren wij ons ook om vormgeving, lay-out, planning en voorraad. Wij denken graag met u mee over al uw reclame-ideeën. Hierdoor verminderen wij uw zorg om drukwerk.

Nr. 3 2018

Ambachtsweg 3, 6581 AX Malden (024) 358 30 94 info@DMprintmedia.nl www.DMprintmedia.nl

Topic Regiomagazine

11


Topic Column

Hypotheek oversluiten – Zo doe je dat Het oversluiten van een hypotheek gaat

Hoe ziet mijn huidige hypotheek eruit?

lijke bank gaan, maar beter is het inwinnen

een goed advies aan vooraf. Zelf kun je al

Stap één is het inzichtelijk maken van jouw

van onafhankelijk advies. Een bank geeft

veel informatie achterhalen ter voorbe-

huidige hypotheek. Welke hypotheekvorm

waarschijnlijk wel een goed advies, maar

reiding op het adviesgesprek

heb je in het verleden gekozen? Hoe hoog is

heeft een beperkt aanbod. Ze adviseren de

de hypotheek? En natuurlijk hoeveel hypo-

hypotheek van de eigen bank. De kans is groot

Een hypotheek oversluiten kan om verschil-

theekrente betaal je? Dit is belangrijke infor-

dat een andere geldverstrekker een betere

lende redenen. Vaak is de reden het omlaag

matie om in te kunnen schatten of oversluiten

hypotheek kan bieden die ook nog eens beter

brengen van de maandlasten. Van een aflos-

van de hypotheek zin heeft.

aansluit op jouw wensen. Een onafhankelijke hypotheekadviseur heeft veel meer geldver-

singsvrije hypotheek afkomen komt ook veel voor. De huidige hypotheek kan ook niet meer

Hoeveel boeterente ben je verschuldigd?

passen in jouw toekomstbeeld, omdat je bij-

De boeterente is het bedrag dat de huidige

voorbeeld eerder met pensioen wilt. Met een

hypotheekverstrekker in rekening brengt als

Kan het oversluiten wel uit door de hoge

goede voorbereiding haal je het maximale uit

je ussentijds het lopende contract (rentevast

kosten?

een adviesgesprek.

periode) openbreekt. De geldverstrekker

Het oversluiten van de hypotheek brengt wel

maakt een berekening en brengt de misgelo-

kosten met zich mee. Je moet opnieuw naar

pen rente-inkomsten ten opzichte van de hui-

de notaris, betaalt wellicht boeterente en je

dige hypotheekrente bij jou in rekening.

betaalt ook advies – en bemiddelingskosten.

Loopt de huidige rentevast periode binnen-

Oversluiten heeft alleen zin als het onder de

kort af? Dan valt de boeterente waarschijnlijk

streep voordeliger is. De bijkomende kosten

mee of is nihil. Je kunt de huidige hypotheek-

worden ook meegerekend. Staan de kosten

verstrekker verzoeken om een opgave van

niet in verhouding tot de besparing? Dan blijft

de hoogte van de boeterente.

de hypotheek ongewijzigd

strekkers.

doorlopen. Neem contact op met een onafhankelijk hypotheekadviseur Je kunt voor hypotheekadvies naar de plaatse-

G e ra rd S t ri j bo s c h

Gewonnen snoepreisje Topic Een

naar

We hadden geluk, het weer was heerlijk

De hoofdstad van dit land, Bern, ligt op

Zwitserland, zo voelde mijn gewon-

heerlijk

snoepreisje

dus we konden erop uit. De omgeving

een uur rijden van Schwarzsee. Ook

nen prijs. Ik loste de puzzel in Topic

biedt veel mogelijkheden om wandelin-

hier vermaakten we ons goed, de stad

Magazine op, en dacht dat ik er niets

gen te maken. Onze eerste voettocht

heeft ons positief verrast. Kortom het

meer van zou horen. Maar ik werd, tot

voerde naar een waterval. Na een half uur

was een korte vakantie met alle ingre-

mijn grote vreugde, gebeld door Remi

lopen vanaf Hostellerie am Schwarzsee

diënten; sportiviteit, cultuur, lekker

dat ik de winnares was geworden van

werden we getrakteerd op een prachtig

eten en drinken. Maar wat echt heerlijk

drie overnachtingen inclusief ontbijt

plaatje natuurgeweld van kletterend

was, wat er echt uitsprong, dat was de

voor twee personen bij Hostellerie am

water. Op loopafstand van de Hostellerie

rust die Hostellerie am Schwarzsee en

Schwarzsee in Zwitserland.

is een stoeltjeslift. We lieten ons daarmee

de omgeving uitstraalt.

de tweede dag de berg opbrengen en lie-

12

Begin oktober vertrokken mijn man en ik

pen een route met constant adembene-

om de prijs te verzilveren. We waren eer-

mend uitzicht naar beneden. De keuze uit

der in Zwitserland, maar nooit in de

routes is overigens heel divers, ook voor

herfst. Direct toen we de Zwitserse grens

mountainbikers. De derde dag maakten

over gingen begon het genieten van de

we een rondgang om het meer. Overal in

indrukwekkende natuur in herfstkleu-

de omgeving wordt ook aan de kinderen

ren. Zeven uur reistijd hadden we nodig

gedacht. Bij deze route was zelfs een

om op plaats van bestemming te komen.

enorme draak op een rots gemaakt en

Hostellerie am Schwarzsee biedt een uit-

waren er diverse speelgelegenheden. De

zicht met een enorm groot wauw, of lie-

dankgrot die via deze route was te berei-

ver gezegd WAUW-gehalte. Vanuit onze

ken vonden we beide indrukwekkend. De

kamer met bad, klein keukentje en bal-

paden zijn allemaal erg goed begaanbaar.

Mijn prijs verzilveren is niet gelukt. Het

kon (wat een luxe!) hadden we uitzicht

De geplaatste bankjes aan de routes heb-

werd goud. Dankjewel Topic magazine.

op het meer en de koeien in de bergwei-

ben we gebruikt om even te genieten van

de met hun vrolijke bellen.

al het moois dat Zwitserland biedt.

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018

Wanda Laarakkers


Muziek drinken Een Japans bedrijf bedacht iets

aparts.

Een

muziek-

drankjes-mix-machine: Squeeze Music. Je kunt op een soort jukebox een leuk liedje aanklikken. Vervolgens analyseert het apparaat de geluidsgolven en stemming van de muziek en mixt daar

Leuk én goedkoop

een passend drankje bij. Een vrolijk nummer levert een

Vakantiewerk of bijbaantje is mooi, maar het leven is duur en het

zoet drankje op, sentimenteel

geld is zo weer op. Hier enkele tips om leuke dingen te doen die

is zout en een ‘sad song is bit-

weinig geld of geen geld kosten.

ter enz. Dus let op welk liedje je kiest! Er zijn by the way nog

• In plaats van naar de bioscoop te gaan, kun je met vrienden ook thuis een film kijken. Als je ondertussen nog kunt oppassen,

meer muzieksmaken in de maak. Bekijk het YouTube-filmpje:

houd je zelfs geld over.

https://www.youtube.com/watch?v=b1zCnggmjDQ

• Organiseer een kledingruil avond, waarin iedereen kleren meeneemt die hij/zij toch niet meer aandoet. • Zoek naar gratis uitjes: openlucht festivals, museumweekend, parkevents, etc. Zoek op ‘gratis dagje weg’, ‘gratis evenement’.

Mooi droog

Er zijn allerlei leuke dingen te doen die niets kosten. • Kijk op websites (zoals Marktplaats) waar gratis spullen worden

In de nazomer en herfst kun je

aangeboden. Je kunt die spullen zelf gebruiken of zelf weer te

mooi beginnen met een eigen

koop aanbieden op Markplaats.

herbarium, een soort plakboek

• Organiseer eens (bv. met vrienden) een garage-sale om je gebruikte spulletjes te verkopen.

met gedroogde bladeren en bloemen.

Verzamel

eerst

• Op veel uitjes kun je korting krijgen. Er zijn sites waar je kunt

mooie bloemen en bladeren.

bieden op een uitje of die korting geven als je met grote groepen

De kunst is om die op de juiste

gaat. Dat kan veel geld schelen. opleveren.

manier te drogen. Hoe sneller ze drogen hoe mooier de kleur blijft. De planten kun je tussen oude kranten of in koffiefilters leggen om te drogen. Stop er een papiertje bij met alle gegevens van de plant (info op internet of in een tuinboek) en leg er een paar zware boeken op om alles mooi plat te drukken. Kijk na 1 dag of de planten goed liggen en vervang vochtige kranten door droge. Als ze na een week of twee helemaal droog zijn, kun je ze in een plakboek of een speciaal herbariumschrift plakken. Je kunt je verzameling blijven aanvullen en van de gedroogde bladeren en bloemen ook mooie (kerst)kaarten maken. Een leuk idee is ook om herfstbladeren te pimpen met goud- en zilverviltstiften of te beschilderen met mooie kleuren!

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

13


Gryphus Vierlingsbeek

Tekst : J o s G r ö n i g e r f o t o ’ s : M a u r i c e W i j n h o v e n

Gryphus zorgt voor leven in de ‘Beekse’ brouwerij

Eve en de Kèèsteene carnavalsavond keren regelmatig terug. En voor lokale en regionale dj’s is er op Losse Groeven. In het centrum ontstond jaren geleden ook het alom bekende popfestival Op de Tôffel. “Inmiddels is dat een zelfstandige stichting

Bijna elk dorp heeft vanuit het verleden wel een jeugdsoos, jeugdhonk. Het Boxmeerse kerkdorp Vierlingsbeek heeft er in ieder geval een met een regionale bekendheid. Bijna 50 jaar is Gryphus het ontmoetingscen-

geworden, en het festijn vind tegenwoordig plaats op Het Vrijthof verderop in het dorp. We organiseren nog wel Op Ut Tuffelke, een bandwedstrijd waarvan de winneer de openingsact is van Op de Tôffel”, zegt Van Loon.

trum voor de Bekenaren.

Daarnaast is Grypus het podium voor muziek en cabaret. Cabarettalent dat voortvloeit

Gryphus-bestuurslid Giovanni van Loon her-

tal activiteiten voor de jeugd in diverse leef-

van bijvoorbeeld Het Leids Cabaretfestival

innert het ontstaan van het centrum waar-

tijden. En de leden betalen contributie”,

treedt met regelmaat op bij Gryphus. Maar

voor hij sinds jaar en dag de PR-zaken regelt,

zegt de bestuurder. Gryphus daarentegen

ook zijn er met regelmaat popconcerten. “En

als de dag van gisteren. Er ontstond eind

bedruipt zichzelf. “Gryphus heeft een

wel hebben een groeiend aantal metalcon-

jaren zestig, zoals op veel plaatsen in

bestuur van zes leden, en daar ben ik er één

certen. We ervaren dat liefhebbers van

Nederland, een jeugdsoos. In de voormalige

van. We kunnen rekenen op een team van

metalmuziek best een eindje willen reizen

kapel aan de Kloosterstraat waar nu de basis-

dertig vrijwilligers. Wij bestaan van onze

om bandjes te horen. Een aantal van onze

school staat sloegen plattelandsverenigingen

activiteiten, en dat zijn er jaarlijks wel dertig,

vrijwilligers is thuis in de metal en weet

zoals de KPJ en de scouting de handen ineen

schat ik. Onze doelgroep was oorspronkelijk

bands naar Gryphus te halen”, zegt Giovanni.

en stichtten het Jeugd Ontspannings Clubs

de jeugd vanaf 16 jaar. Tegenwoordig is ons

Gryphus biedt ook aanstormende jonge

(JOC). “Medio 1980 verhuisden we naar de

publiek breder. Dat is niet mee specifiek

bands en muzikanten een opstap naar een

oude jongensschool aan de Grotestraat. Daar

jong. Ook jong volwassenen en veertigers

groter publiek. “Jazeker, daarvoor hebben

is ook Grypus ontstaan. Een van de jongens

komen naar onze voorstellingen, concerten

we de Talententuin in het leven geroepen.

had die naam gezien in een lijst met stieren

en ander activiteiten. Je kunt wel zeggen dat

Overigens is niet alleen muzikaal talent wel-

van de K.I., en vond het een leuke naam.

het publiek meegroeit met de activiteiten.

kom, ook andere kunsten kunnen er ver-

Gryphus is ook Latijns voor een arend dacht

toond worden. In het seizoen dat van sep-

ik”, zegt Giovanni, “Waren we aanvankelijk

Activiteiten

tember/oktober tot mei loopt keert de

een ontmoetingscentrum, door de jaren ver-

De activiteiten van Gryphus zijn zeer uiteen-

Talententuin regelmatig terug.”

anderde dat. Tegenwoordig komen mensen

lopend. Een aantal keert jaarlijks terug op de

hier samen voor activiteiten.”

agenda bij het centrum. Tijdens de kersdagen zijn staan het kerstconcert van BJ Baartmans

14

Publiek

(‘al 25 jaar’) de Kerstwandeltocht (circa 40

Op de nieuwe huisvestingsplek is Gryphus

jaar) en de talkshow Uut ut Köpke van Jeu op

nog steeds onderdeel van het JOC. “Het JOC

het programma. “Dat laatste is een praatpro-

huurt het gebouw van de gemeente

gramma waar lokale bekendheden aan het

Voor een compleet overzicht van de

Boxmeer,

subsidie.

woord komen.” Maar ook de Pruuverij (bier-

activiteitenkalender in Gryphus kijk op

Daarnaast organiseert de stichting een aan-

proefavonden, de Ierse avond Saint Patrick’s

www.gryphus.nl.

en

ontvangt

ook

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Voetbal in Boxmeer Boxmeer scoort We mogen van geluk spreken met de vele bloeiende voetbalclubs in onze gemeente. Het zijn moeilijke tijden voor veel verenigingen. Er worden minder kinderen geboren en dat betekent al snel minder nieuwe leden voor veel clubs. Ook de toename van het individualisme zal hierbij een rol spelen. Maar uiteindelijk gaat er niets boven teamsport. Met z’n allen ergens voor kunnen gaan, is het mooiste wat er is. Het gevoel dat je samen meer bereikt dan alleen, het delen van overwinningen en tegenslagen, dit zijn lessen waar je je hele leven wat aan hebt. Zelf ben ik bijna zes jaar voorzitter geweest van De Zwaluw in Oeffelt. Ik weet wat er allemaal bij het reilen en zeilen van een voetbalclub komt kijken, maar ook hoeveel energie het geeft om samen zaken voor elkaar te krijgen. En ik heb van heel dichtbij meegemaakt hoe onmisbaar de vele vrijwilligers zijn. Mooi ook is het om de groeiende belangstelling van meisjes voor het voetbal te zien. Het fantastische resultaat van onze vrouwen op het EK, maakten van deze voetballers terecht rolmodellen. Wat een passie en inzet. Trots zijn we dat maar liefst 2 van deze topvrouwen bij het Boxmeerse Olympia ‘18 hebben getraind. Zij gaan nu voor het WK en we leven weer allemaal volop mee. Zeker met zulke resultaten blijft voetbal tot de verbeelding spreken en nog lange tijd onze nationale sport. Wethouder sport Willy Hendriks-van Haren

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

15


Parket is natuur

Kwaliteit vloerbedekking Parket & meubelmakerij Parket - linoleum - harde en zachte vloerbedekking Kleverstrasse 54 | Kranenburg-Duitsland | Tel: 0049-28269 2283

www.rozyn.de

Steenstraat 98 | Boxmeer | Telefoon: (0485) 573377 www.eetwinkelboxmeer.nl | info@eetwinkelboxmeer.nl

&

Maasvallei Business Beurs Op woensdag 7 en donderdag 8 november 2018 wordt

een mooie Business Beurs te bieden. Gezamenlijk bieden wij

de jaarlijkse Maasvallei Business Beurs Boxmeer

bezoekers van de Business Beurs Boxmeer tegen inlevering

gehouden in de hallen van het Lion Center op

van de advertentie gratis parkeergelegenheid, gratis entree

Industrieterrein Saxe Gotha.

en gratis twee consumpties om onze gastvrijheid te bekrachtigen. Wees welkom en graag tot ziens op de Maasvallei

Wat deze beurs zo bijzonder maakt is het overweldigende

Business Beurs Boxmeer.�

draagvlak van exposanten, participanten, sponsoren, ondernemers, bedrijven, ondernemersverenigingen en instellin-

Meer info:

gen. Organisaties die allemaal samenwerken om de regio

www.maasvallei.net

PROTEGE

WOENSDAG 7 & DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 MAASVALLEI BUSINESS BEURS BOXMEER

h.n w.g a afg raf is c

l

Industrieterrein Saxe Gotha - Lion Centre, Lionstraat 8 - 5831 AK BOXMEER - M: 06-26494980 - E: maasvallei@maasvallei.net - I: www.maasvallei.net


Voetbal special

Elftal Roel van Rens

Melvin de Klijn

Nino Janssen

Kas van den Bosch

Thomas Rijn

Jens Achten

Nick Joosten

Tom Kessels

Rik Lucassen

Mark Blenckers

Het hart van Volharding is de betrok-

merendeel zelf door inzet van vrijwilli-

Jordy de Klijk

Tim van Doorn

Investeren in de toekomst kenheid van eenieder, actief of onder-

gers; denk hierbij aan het onderhoud van

Kevin Reijnders

steunend. We proberen als club een

het complex, welk er ieder jaar weer

Stan Duijkers

actief beleid te voeren in de doelen

opnieuw prachtig bijligt. Momenteel zijn

Marc van Rens

die de gemeenschap Vierlingsbeek

we doende met de aanleg van een nieuwe

Jip Verstegen

voor ogen heeft. Daarbij niet uit het

entree, welke ook door zelfwerkzaam-

Tim Brouwer

oog verliezend de belangen van onze

heid wordt gerealiseerd. Tevens liggen er

Rick Tissen

eigen vereniging RKVV Volharding.

plannen voor aanpassing in de keuken,

Staf

Ons primaire doel is het faciliteren/stimu-

aanleg van speeltoestellen en aanleg van een korfbalveld/pannaveld.

leren van het voetbal in de breedste zin Johan Vullings (trainer)

van het woord. Waarbij de jeugd de voor-

Al met al is RKVV Volharding een vereni-

Marvin Chirino (ass. trainer)

naamste pijler is van de vereniging. Dat is

ging die optimaal in de ontwikkeling is.

William van Doorn (leider)

onze toekomst en daar moeten we in

Sportief gezien proberen we het eerste

Rob de Jong (ass. scheidsrechter)

investeren.

RKVV

team op 2e klasse niveau te houden en het

Ger Jansen (verzorger)

Volharding een positieve ontwikkeling

tweede team in de reservehoofdklasse. Bij

Daan de Bruin (keeperstrainer)

van het damesvoetbal en de intrede van

de jeugdteams is het streven alle eerste

het wandelvoetbal. We zijn bezig de bui-

teams minimaal hoofdklasseniveau te

tenschoolse opvang op ons complex

laten voetballen, waarbij de lagere teams

gestalte te geven in samenwerking met

in de breedte zoveel mogelijk aansluiting

partners.

moeten krijgen. Ook proberen we het

Volharding is sinds 20 jaar geprivatiseerd

damesvoetbal nog beter te ontwikkelen.

en samen met de Stichting Exploitatie

Verder geven we tevens de gelegenheid

Sportpark Soetendaal (SESS) proberen we

recreatief te voetballen. Veteranen en

Opgericht: 14 juli 1914

het sportpark, met alles wat erbij hoort,

wandelvoetbal zijn hiervan voorbeelden.

Sportpark Soetendaal

zo optimaal mogelijk te gebruiken en te

Al met al een vereniging om trots op te

Soetendaal 5a Vierlingsbeek

onderhouden.

zijn.

Telefoonnummer clubhuis: 0478-631927

DES zit inmiddels onder de paraplu van de

www.rkvv-volharding.nl

stichting. Om even aan te geven wat dit

De voorzitter,

Uitkomend in de 2e klasse

inhoud: RKVV Volharding realiseert het

Frans Kersten

Volharding

We

zien

Ook

binnen

korfbalvereniging

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

17


Geef uw trap een tweede jeugd!

SINDS 2011 MAG GEBR. JANSSEN HET PREDIKAAT ’BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER’ VOEREN.

Hagelkruisstraat 6 | Beugen I Tel.: (0485) 36 96 96 | www.janssenbeugen.nl

PVC Vloeren Gordijnen Raamdecoratie

Wolfs traprenovatie is gespecialiseerd in het renoveren van bestaande trappen en heeft verschillende technieken ontwikkeld om trappen snel en vakkundig een nieuw uiterlijk te geven.

Onze ervaring isntie ... uw gara

0485 455 503

www.wolfstraprenovatie.nl

- Husqvarna kettingzagen

- Husqvarna zaagkleding, handschoenen en bosbouw helm - Zaagkettingen voor alle merken - Husqvarna XP Power 2

- Service en reparatie van gerenomeerde merken

Provincialeweg 25 • Beugen • Tel. (0485) 361788 www.brienen-mechanisatie.nl • info@brienenbeugen.nl


Voetbal special

Elftal Levi meulensteen

Mayron van Sambeek

Bas Janssen

Brayn van Daalen de Jel

Jasper Görts

Sam Otten

Bastiaan Görts

Dylan Donkers

Yannick Baudet

Mitch Verstraaten

Frank Beljaars

Stan Otten

Olympia’18

maakt

Met deze selectie en met de huidige staf

Luc Bussers

Sam Luppes

momenteel mooie tijden door. De

hopen we als vereniging weer een vol-

Safa Öksüz

Okki van Dalen

vereniging verkeert in een stabiele

gende stap te kunnen zetten. De vereni-

Jochem Zwaam

Ramon Bulkens

situatie met een mooi verzorgd sport-

ging heeft na lange tijd in de 4e klasse

Douwe Zwaan

Tijmen Philips

park, ruim 800 leden: spelers, speel-

gespeeld te hebben, eindelijk weer de

Jordi Toonen

Tijn Trum

sters,

steunende

stap omhoog kunnen zetten. Uiteindelijk

Danny van Vlissingen

Tijn Coenen

leden, een selectie van ruim 40 spe-

zijn we als 3e geëindigd in een competitie

Monzer Al Saadon

Furkan Sarioglu

lers, waar het 1e team in de 3e klasse

die tot de laatste dag spannend bleef.

Paul van de Weijer

uitkomt en het 2e en 3e team in de

Om dit niveau voor Olympia’18 de komen-

Lee Sneijder

reserve 2e klasse.

de jaren vast te houden en met het doel

Staf

Dit seizoen gaan we van start met maar

zaak om voor doorstroming vanuit de

liefst 9 seniorenelftallen en 2 dameselftal-

jeugd te zorgen. Voor dit seizoen zijn een

Wil Beijer (hoofdtrainer)

len. Ook wordt G-voetbal gefaciliteerd, er

aantal JO19 spelers (vervroegd) doorge-

Ronny van den Broek (ass. trainer)

spelen twee G-teams in competitiever-

stroomd naar de senioren. Om het jeugd-

Erik van Uden (trainer)

band. Afgelopen jaar hebben we van 9 tot

voetbal nog beter te ontwikkelen en te

Richard Coenen (teammanager)

en met 13 mei een prachtige ambiance

zorgen voor een natuurlijke doorstro-

Geert Linders (verzorger)

kunnen creëren waar allerlei festiviteiten

ming van de jeugd naar de senioren, heb-

André Broeren (verzorger)

zijn

door

ben we een hoofd jeugdopleiding aange-

Olympianen. Ook zijn we trots op Kika

steld. Daarmee willen we continuïteit

van Es en Lieke Martens, ereleden van

waarborgen op het niveau van training en

onze vereniging.

begeleiding van de jeugd.

Opgericht: 16 mei 1918

Het afgelopen jaar is ons clubhuis uitge-

Wij zijn klaar voor weer een mooi en spor-

Sportpark: “Pelzer”

breid met twee kleedkamers en een heus

tief voetbalseizoen en hopen u te mogen

Graafseweg 34 Boxmeer

dakterras van maar liefst 150 vierkante

begroeten op ons sportpark.

Tel (0485) 57 3025

meter. Vanaf het terras kunnen alle wed-

www.olympia18.nl

strijden op zaterdag en zondag bekeken

Fons Görts,

Uitkomend in de 4e klasse

worden

voorzitter Olympia’18

Olympia ‘1 8

Olympia ’18, 100 jaar jong in

Boxmeer

vrijwilligers

en

om nog een keer te promoveren, is het

georganiseerd

voor

en

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

19


HAARWERKEN VOOR ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer zelfvertrouwen! MEER INFO? BEL ONS OF KIJK OP DE SITE BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL

De winkel voor al uw woonwensen

Dorpsstraat 30, 5851 AK Afferden (L) Telefoon 0485 - 53 12 60 www.heijligersroelofswonen.nl

SPECIALE AANBIEDING

Hoekbank

310x218 in stof

2995,00


Voetbal special

Elftal Dave Albers

Arno van de Ven

Roel Bongers

Joost Vernooij

Tom Brandts

Billy Weren

Bastiaan Bulkens

Rens de Wit

Emiel Cornelissen

Patrick Ypma

Luc Cornelissen Twan Dekkers Frank Havens

Toxandria gaat de uitdaging aan!

Ferre van Kraaij

Het 1e elftal van Toxandria speelde

Natuurlijk hebben we ook nog een 2e elf-

Melvin van Lankveld

twee seizoenen terug in de 4e klasse,

tal dat zich na hun promotie knap staande

Jeroen van Raaij

maar helaas degradeerde het naar de

heeft weten te houden in hun klasse.

Jeroen Rongen

5e klasse waar ze slechts een seizoen

Daarnaast hebben we nog een 3e en 4e

speelden. Wederom was er een pro-

elftal en ook nog een veteranen team.

Staf

motie naar de 4e klasse. We wensen alle teams van de gemeente

Jos Koenen (hoofdtrainer)

Voor trainer Jos Koenen en zijn staf is het

Boxmeer veel voetbal plezier maar boven-

Gerard Kuijpers (ass. trainer)

dus de uitdaging om de selectie klaar te

al een sportief voetbal seizoen.

Marco Bulkens (verzorger)

stomen voor klasse behoud. De verwach-

Steffen Janz (grensrechter)

tingen zijn zoals altijd hooggespannen,

Namens Toxandria

maar dat het deze keer beter zal gaan daar

Berny Poorts, wedstrijdsecretaris

is, iedereen die Toxandria een warm hart toe draagt, van overtuigd. De start van het seizoen was niet slecht. In de vriendschappelijke wedstrijden tegen

Toxandria

Odiliapeel kon een mooie overwinning worden neergezet evenals vriendschappelijk tegen Sambeek.

Opgericht: 31 mei 1931 Sportpark: Kampzicht

Het bekerprogramma is ook een mooie

Kerkveld 8 Rijkevoort

gelegenheid voor de spelers om elkaar bin-

Telefoon clubhuis: (0485) 37 1368

nen de lijnen nog beter te kunnen vinden.

www.toxandria.com

Daarna kan de competitie starten om te

Uitkomend in de 4e klasse

laten zien waartoe het team toe in staat is.

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

21


AUTOMATERIALEN ACCESSOIRES GEREEDSCHAP BANDEN & VELGEN 0478-588 889

dag en nacht bereikbaar

0485-523 043

Keizersveld 54 Venray, 2e Dwarsweg 54 Gennep, www.goemansuitvaartzorg.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

12 Redenen om voor Jafra Cosmetics te kiezen 1

Jafra Cosmetics staat voor top-producten. Niet alleen op het gebied van gezichtsverzorging en make up, maar ook op het gebied van lichaamsverzorging.

2

Jafra Cosmetics staat voor goed en persoonlijk advies. Bijzonder is, dat de klanten de producten altijd mogen uitproberen, ruiken, voelen, ervaren.

3

Jafra is er voor dames, heren en kinderen. Kortom: een basis voor het hele gezin.

4

De ontwikkelingen, verbeteringen en innovaties van de producten gaan het hele jaar door. Ontdek met Jafra Cosmetics een nieuw tijdperk van verzorging. De modernste technologieën, gecombineerd met oeroude plantenkennis van de Ayurveda-leer, resulteert in een unieke, revolutionaire productlijn.

ging. De Jafra huidverzorging is precies datgene wat de huid nodig heeft, nu en in de toekomst! 9

Jafra Cosmetics gebruikt in veel producten Royal Gelee (Royal Jelly) in de hoogste concentraties. Royal Jelly is een echt geschenk van de natuur – en bij Jafra zelfs puur natuur en dus heel kostbaar. De Royal Jelly Lift Concentrate levert Royal Jelly in de meest intensieve en meest werkzame vorm met behulp van een nieuwe, revolutionaire liposomen technologie, diep in het epidermis. Het resultaat: een stralende, gladde huid.

10 Jafra Cosmetics producten doen wat ze beloven. Jafra werkt met grondstoffen van hoogwaardige kwaliteit.

5

Alle producten zijn klinisch en dermatologisch getest op alle allergieën en irritaties.

6

Jafra Cosmetics gebruikt natuurlijke grond- en hoogwaardige werkstoffen en beschermende vitaminen. Ook zijn veel producten worden van aromatherapeutische geuren voorzien.

7

Jafra Cosmetics producten zijn absoluut niet op dieren getest!

11 Zijn de producten duur? De verhouding prijs/kwaliteit klopt. Het niveau van de producten is heel hoog. Juist omdat de Jafra producten doen wat ze beloven, geven ze een zichtbaar en voelbaar positief resultaat. Iedere klant leert al snel dat de producten zuinig in gebruik zijn waardoor je maanden doet met een product. Dat is investeren in zekerheid en betrouwbaarheid en dat betaalt zich altijd terug! Uiteraard is Jafra erg sterk in het geven van hoge kortingen bij de aanschaf van een basis of luxe set.

8

De producten worden systematisch afgestemd op het individuele vocht- en vetgehalte van de huid. Het resultaat is perfecte schoonheid door flexible verzor-

12 Jafra Cosmetics staat bekend om de ‘drie maanden niet-goed-geld-terug garantie’. Dat zegt alles over de service en de kwaliteit.

Voor meer info: 06-51572342 info@beautysaloncosmeticanja.nl www.beautysaloncosmeticanja.nl


Voetbal special

Elftal Ruud Janssen

Bram Pingen

Roy Coppus

Stef Janssen

Niels Ingepas

Max Jost

Marco Reijen Guus van Bree Boy Jansen Daan Coppus

Niets moet, maar alles wat we kunnen behalen is meegenomen

Boy Jansen Wilco Stiphout

v.v. Holthees-Smakt is een unieke ver-

rijk is, daar zijn we trots op. Dit is een groep

Kay Wijenberg

eniging, door samenwerking tussen

bestaande uit jong en oud, die gezamen-

Ser van Es

niet alleen twee gemeente (Boxmeer

lijk

en Venray) maar ook tussen twee pro-

Holthees-Smakt is een van de bindende

vincies (Noord-Brabant en Limburg).

factoren in onze kleine gemeenschap, een

Het hoogste niveau wat de club ooit

bruisend middelpunt.

Staf

de

club

draaiende

houden.

v.v.

heeft gehaald is de vierde klasse. Wij John Klaassen (trainer)

zijn echte amateurs, waar Gezelligheid

Talenten heb je in alle vormen en maten en

Sjaak Janssen (leider)

met een hoofdletter wordt geschre-

v.v. Holthees-Smakt biedt een ieder de

Ed Poels (grensrechter)

ven. Niets moet, maar alles wat we

mogelijkheid ontzettend veel plezier te

kunnen behalen is meegenomen.

beleven aan de voetbalsport. Ieder kan daarvoor terecht op sportpark “De Halt”.

v.v. Holthees-Smakt is een vereniging uit

Al deze spelers en speelsters vormen samen

een gemeenschap van samen ongeveer

met onze supporters onze mooie club en

730 personen, Holthees (520) en Smakt

daar zijn we trots op.

(210) en bestaat dit seizoen uit 3 senioren

VV Holthees-Smakt

teams, 1 dames team en 1 veteranen team.

We hopen dit seizoen op veel (sportief)

Die ieder op hun eigen niveau presteren en

plezier op sportpark “De Halt”, een ont-

na afloop gezellig samenzijn in onze kan-

moetingsplek voor velen: sporters, suppor-

tine, voor de spreekwoordelijke “derde

ters en sponsoren.

Opgericht: 26 juli 1936

helft”. Trots zijn we op de goede samen-

Sportpark ‘De Halt’

werking met SSS’18, waar onze jeugdspe-

Hopelijk kunnen we u dit seizoen ook eens

Loonseweg 5a, Holthees

lers, ongeveer 36 jongens en meisjes bij zijn

begroeten op sportpark “De Halt” in

Telefoon clubhuis: (0478) 636 780

ingedeeld, zodat zij op hun eigen niveau

Holthees.

www. vvholtheessmakt.nl

kunnen spelen. Onze vereniging berust op

Uitkomend in de 5e klasse

de inzet van de vele vrijwilligers die de club

Nr. 3 2018

Noud Cremers, Voorzitter

Topic Regiomagazine

23


Een persoonlijk afscheid…

Uw gras, ons vak

Samen

Inzaaien, Graszoden, Grondbewerking

... zoeken we naar de juiste woorden, muziek en beelden. ... bepalen we wie wat gaat zeggen, wie wat gaat doen.

Wylerbaan 57, 6561 KP Groesbeek • 06-25085608

... delen we de herinneringen die de overledene achterlaat. ... nemen we op een persoonlijke wijze afscheid.

Tiny School

Tiny School

Ceremonieleider bij afscheid

SINDS 2011 MAG GEBR. JANSSEN HET PREDIKAAT ’BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER’ VOEREN.

Een persoonlijk afscheid... Ceremonieleider van afscheid Dorpsstraat 32, 5835 AH Beugen Tel. 06 - 360 97 711 info@tinyschool.nl | www.tinyschool.nl

Dorpsstraat 32 5835 Hagelkruisstraat AH Beugen 6 | Beugen I Tel.: (0485) 36 96 96 | www.janssenbeugen.nl T: 06-36097711 W: www.tinyschool.nl E: info@tinyschool.nl

Actie!

Tzerra ACE CW4 28c Combi-Comfortsysteem met eTwist thermostaat Artikelnr: 14050793

Kies tot 20,- aan gratis extra artikelen

1017,-

152,50 incl. btw

WARMTESERVICE verwarming | sanitair | installatiemateriaal

Een goede uitvaartverzorger laat uw gevoel spreken...

Hoge service & kwaliteit

Ontzorgen

Transparant

Land van Cuijk en Maasduinen Maatwerk

Artikelnr: A0115161

incl. btw

GENNEP De Groote Heeze 32 B 0485-51 46 26 warmteservice.nl

Adviseren

Grohtherm 1000 New comfortset

T. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) info@schrijen.com | www.schrijen.com

In de regio


Voetbal special

Elftal Luc Creemers

Menno van Boekel

Sjors Janssen

Dirk Jilesen

Thomas Jenniskens

Jasper Tonnissen

Tijn Jansen

Coen Jansen

Peer Klievink

Jens Kocken

Dennis Jenniskens

Siebe Hubers

Guus Jansen

Jelle Boumans

VIOS’38 een gezellige dorpsclub

Peter Collombon

We hebben een mooie selectie die,

baarheid van Beugen.”

Camiel Smits

samen met onze nieuwe trainer Michel

Visie

Jasper Coenen

Janssen en zijn staf, het komend sei-

“VIOS’38 is een goede vijfde- of vierdeklas-

Thomas Groot

zoen (2018-2019) gaan voor een perio-

ser met zoveel mogelijk zelf opgeleide spe-

Risto Bozhinova

detitel en hopen zo de kans te krijgen

lers en daarbij een stabiele financiële situ-

om te promoveren.

atie.” Deze doelstelling bereiken we

Staf

samen met alle leden (350) en vrijwilligers Vorig seizoen hebben we het hele seizoen

(120) van onze mooie vereniging. Daarbij

Michel Janssen (trainer)

prima meegedraaid, maar zijn we in de laat-

zijn de goedlopende commissies van

Leo Boumans (assistent Trainer)

ste wedstrijden net een periodetitel misge-

VIOS’38 ontzettend belangrijk. Zo zijn we

Kay Boumans (assistent trainer)

lopen. Het komend seizoen is onze selectie

samen in staat om de ‘’VIOS’38 Missie en

Corn Moors (Assistent trainer)

bijna geheel in stand gebleven en hebben

Visie’’ ook daadwerkelijk te realiseren. Het

Patrick Centen (Leider)

we zelfs een nieuwe keeper, Sjors Janssen,

is geweldig dat alle commissies, samen met

Cas Frederix (fysiotherapeut)

mogen begroeten. We zijn weer een jaartje

alle vrijwilligers, ontzettend goed hun

Pieter Fleuren (fysiotherapeut)

ouder en ervarener geworden. Maar een

werk doen waardoor we waar maken waar

Mike Centen (fysiotherapeut)

club bestaat uiteraard niet alleen uit het

we met z’n allen voor staan. Daar moeten

‘’vaandelteam’’. De club is er voor alle heren-

we, met elkaar, mooi mee doorgaan.

en damesteams en natuurlijk de jongens- en

VIOS ‘38

meidenteams bij de jeugd. Het clubdoel

Wij zijn trots op alle leden en vrijwilligers

hebben wij vertaald in onze missie en visie:

en samen zijn we toch dat gezellige ‘’clubke’’ uit Beugen waar naast veel plezier

Opgericht: 18 april 1938

Missie

natuurlijk ook gepresteerd mag worden.

Sportpark “de Slatert”

“VIOS’38 is een voetbalclub in het mooie

Wij wensen alle leden, spelers en speelsters

Dorpsstraat 50 C, 5835 AJ BEUGEN

Beugen waar de jeugd (jongens en mei-

veel (sport)plezier het komend seizoen.

telefoon clubhuis: (0485) 38 1838

den) en de senioren (dames en heren) goed

www.vios38.nl

en fijn kunnen voetballen en met uitnodi-

Namens het bestuur en alle leden van

Uitkomend in de 5e klasse

gende faciliteiten meehelpen aan de leef-

VIOS’38, Pedro Verdijck, Voorzitter

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

25


Das

Schwalbe toernier De gezelligste aftrap voor een nieuw seizoen vind je bij VV de Zwaluw in het derde weekend van augustus

ZED & SOP ZWEMLES

Strijbosch Hypotheek Advies Financieel Zeker

Vraag info over starterslening gemeente Boxmeer!

Gerard Strijbosch

Erkend financieel adviseur

Tel. 06-48602492 www.strijboschhypotheekadvies.nl

Schrijf je nu in voor zwemles en betaal géén inschrijfgeld! Zwemmen is leuk! Leren zwemmen tijdens het Grote Onderwateravontuur is nog veel leuker! Samen met Zed de haai en Sop de zeester beleven kinderen de spannendste avonturen tijdens de zwemlessen. Waarom zwemles bij Optisport? • Uniek Zed & Sop zwemlesconcept met schatkist en paspoort • Diverse lesmogelijkheden • Geen wachtlijst, direct starten is mogelijk • Veilig leren zwemmen met Zed & Sop zwemvest • Onbeperkt gratis oefenen in Gennep en Boxmeer • Voor ouders is er wifi, koffie en een speelplek voor broertjes/zusjes • Kijk voor meer info op www.optisport.nl/hoogkoor

e-mail: info@strijboschhypotheekadvies.nl

Zwemlesactie is geldig t/m 31 oktober 2018

Persoonlijk voor uitvaart en crematie

Betrokken

06 10 38 76 46 tonvraaij@gmail.com

Ervaren

Houwsestraat 2 | Oeffelt | T. 06 57 03 53 53 www.petergraat.nl | info@petergraat.nl

Laat ons de tuin ontwerpen die u al zo lang in uw hoofd heeft..


Voetbal special

Elftal

Klaar voor promotie?

Koen Minten

Roel Graat

Jarno Kosman

Bram Coenen

Charly Prijs

Boy van Sambeek

Al 100 jaar is voetbal vereniging de

nacompetitie gehaald, maar lukte het ons

Sam Raap

Merijn Elbers

Zwaluw niet weg te denken uit

niet te promoveren. De selectie is intact

Jan Raap

Milan Haerkens

Oeffelt. Een voetbalclub is vaak een

gebleven en aangevuld met talentvolle

Martijn Moers

Dominique Pichel

afspiegeling van het dorp en met een

jongens vanuit de JO19 waardoor onze

Remco Mooren

kleine 400 leden zijn we de grootste

selectie breder en sterker is geworden. Met

Stan Geurts

vereniging binnen Oeffelt.

Dennis Kroes als hoofdtrainer, staat er een nieuw gezicht voor de selectie met veel

Harm Thielen Willem van Haren

Na een uiterst geslaagd jubileumseizoen,

ervaring. Natuurlijk zal het in den beginne

Rick Maassen

waarin ons eerste elftal er helaas niet in

wennen zijn aan een nieuwe speelstijl,

Sem Schrijer

slaagde middels nacompetitie te promove-

toch verwachten we weer mee te doen om

ren naar de 4e klasse, realiseerde ons eer-

de bovenste plaatsen en te mikken op pro-

ste vrouwen elftal het om op zondag tij-

motie. Het moet toch een keer lukken. Ons

Staf

dens ons jubileumweekend thuis kampi-

2de elftal is gepromoveerd naar de reserve

Dennis Kroes (trainer)

oen te worden. Een dikke kers op de taart

4de klasse, waardoor het niveau verschil

Henri Lamers (ass. trainer)

voor onze 100-jarige voetbalvereniging.

tussen Zwaluw 1 en Zwaluw 2 minder

Henri Piek (leider)

Een jubileumweekend waar we met allen

groot is geworden. Ondertussen blijft het

Youri Geurts (leider)

ontzettend trots op terug mogen kijken.

voor kleine verenigingen als de Zwaluw,

Wim Smolders (keeperstrainer)

Een uniek en compleet jubileumboek

roeien met de riemen die we hebben.

Eric Jilissen (verzorger)

waarin 100 jaar Zwaluw staat beschreven,

VV De Zwaluw

activiteiten voor de jeugd en de oud-inter-

Voor De Zwaluw zal er ook een gedeelte-

nationals die tegen onze selectie gevoet-

lijke wisseling van bestuur komen en is dit

bald hebben. Een prachtig familie week-

waarschijnlijk het laatste woord dat ik als

end wat ons nog in lengte van jaren zal

voorzitter schrijf. Vele inwoners van

heugen. Maar nu naar de orde van de dag!

Oeffelt hebben een blauw wit hart en zetten zich in voor onze voetbal vereni-

Het nieuwe seizoen is al weer in volle gang

ging. Ik hoop dat dit in lengte van jaren

Opgericht: 7 juni 1918

en als vereniging zijn we er weer klaar

zo zal blijven. Want in ons Clublied zin-

Sportpark ‘Hogehoek’

voor. Een nieuw seizoen, een nieuwe uit-

gen we niet voor niets:“de handen gaan

Hogehoek Oeffelt

daging. De velden hebben het onderhoud

weer uit de mouwen, voor onze Zwaluw

Telefoon clubgebouw: (0485) 36 14 02

gehad en liggen er weer prachtig bij, de

Blauw en Wit”.

www.vvdezwaluw.nl

benodigde materialen zijn weer aanschaft,

Uitkomend in de 5e klasse

kortom het is weer heerlijk dat de bal rolt.

Peter Coenen,

De afgelopen 4 seizoen hebben we 3x de

Voorzitter v.v. de Zwaluw Oeffelt

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

27


Topic column

Herfstverkleuring is pure chemie Het blad van de plant fungeert als een soort ‘zonnepaneel’; zonlicht valt erop en in het blad worden met behulp van dit zonlicht, bij voldoende warmte, suikers gevormd uit water en koolzuurgas. Dit proces vindt plaats in de bladgroenkorrels, die groen zijn door de aanwezigheid van chlorofyl, de stof die van belang is voor dit suikerproductie van de plant. Chlorofyl zorgt ook voor de groene kleur van het blad! Er kunnen ook nog andere kleurstoffen in de bladeren aanwezig zijn; Xanthofyl (geel), An-thocyaan (rood) en Caroteen (oranje). Deze kleuren zijn normaal niet zichtbaar omdat het groen van het chlorofyl deze kleuren overheerst. In de herfst als, door de veranderende temperatuur en lichthoeveelheid, het signaal wordt gegeven voor vorming van een afsluitend kurklaagje tussen de voet van de bladsteel en de tak kunnen noch water, noch voedingsstoffen meer van en naar het blad getransporteerd worden. In het blad raakt de voorraad van stoffen die nodig zijn voor de productie van het groene chlorofyl uitgeput en kunnen door de blokkade niet meer worden aangevoerd zodat de hoeveelheid aanwezig chlorofyl afneemt. De andere pigmenten worden veel langzamer afgebroken. Resultaat; de groene kleur verdwijnt uit het blad en de gele en oranje tinten van deze andere kleurstoffen worden zichtbaar. Dit is de reden voor het ontstaan van gele, rode en oranje herfstbladeren.

Houten vloeren, parket, PVC, onderhoud vloeren en traprenovatie

Herfsttuin; je eigen ‘Indian Summer’ Als je een beplantingsplan voor je tuin maakt, kijk je ook naar de herfst; herfstkleuren, bessen en zaaddozen kunnen, mits goed gekozen, een tuin ook in dit seizoen nog mooi maken. Een mooie

Ottersumseweg 55, Gennep | T. 0485 - 51 49 51 www.hetparkethuis.nl

tuin ontstaat namelijk niet alleen door mooie bloemen!

v.b.n.b en v.l.n.r. Cercis canadensis ‘Forest Pansy’, Crataegus persilimis

‘Splendens’

(meidoorn),

Paulownia

tomentosa

(Anna

Paulownaboom, Euonymus planipes (kardinaalsmuts), Physalis alkekengi

(oranje

lampion),

Malus

domestica

‘Red

Elstar’(consumptieappel) Zelkova (Japanse schijniep), Mespilus germanica (mispel), Liquidambar styracyflua (Amberboom) Advies of hulp nodig om je tuin onderhoudsvriendelijker te maken? Ik help u graag en met verstand van zaken

TE KOOP IN MILSBEEK Heerlijk wonen in een vakantie omgeving! Zeer luxueuze vrijstaande villa met een inpandige grote garage, geïsoleerde dubbele carport en een schitterende aangelegde tuin. Het object is zeer gunstig gelegen in “de villawijk” van Milsbeek, op loopafstand van het watersportgebied “De Mookerplas” en natuurgebieden “De Mookerheide” en “Het Reichswald”. Het pand is zeer luxe gebouwd, met eerste klas bouwmaterialen en verkeert in een optimale onderhoudstoestand. www.rozenbroek29.nl Vraagprijs € 685.000 k.k Aanvaarding per direct

Jeanne van Rijs Oxalis tuinontwerpen . Sambeek www.oxalis-tuinontwerpen.nl

28

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018

Spoorstraat 13, Tel: 0485-550450 E-mail: gennep@twanpoels.nl


Voetbal special

Elftal Tim Derikx

Koen van der Straaten

Martijn Peters

Dennis van Well

Tim Peters

Ruben op ´t Veld

Rick Martens

Mark Smits

VV Sambeek doet een gooi naar de top 6!

Jan Roelofs

Onder leiding van trainer Kees van

nieuwe privacywetgeving kwam hier veel

Flyn Hendriks

den Heuvel gaat Sambeek in het

werk om de hoek kijken voor de betrokken

komend seizoen een gooi doen naar

vrijwilligers die ik hiervoor bedank. Ook is

de top zes in de vijfde klasse F. Dit gaat

er een nieuwe website gekomen die er

gebeuren

nieuwe

heel mooi uitziet en uiterst gebruiksvrien-

gezichten die uit de A-jeugd zijn door-

delijk is. Hier kunt u alle informatie bekij-

gestroomd naar de selectie.

ken m.b.t. de w Sambeek.

Een reële doelstelling denken we, waar we

Als laatste spreek ik mijn dank uít aan alle

Kees en zijn staf alle succes mee wensen.

vrijwílligers die het mogelijk maken dat de

Tevens zijn er bij de senioren twee teams

vereniging bestaansrecht heeft anno 2018.

Tom Mulder Maik Brands Maik Selten Kay van Lier

Staf Kees van den Heuvel (trainer)

met

heel

veel

Noud Jacobs (leider) Tess Jacobs (medische staf)

bijgekomen. Een víjfde elftal bij de mannen en een vrouwenteam. Dit vrouwen-

lk wens iedereen een sportief en succesvol

team is voortgekomen uit het meidenteam

2018-2019 toe.

dat jarenlang succesvol is geweest bij de

VV Sambeek

junioren. Bij de junioren hebben we heel

Jan van Os

veel aanwas bij de jongste jeugd. Waar het

Voorzitter VV Sambeek

een beetje stagneert bij de oudere jeugd zijn we als vereniging een samenwerking

Opgericht op 10 augustus 1932

aangegaan met vv Volharding waardoor

Sportpark vv Sambeek

hier de continuïteit is gewaarborgd.

Den Urling 30, Sambeek Telefoon clubhuis (0485) 574 152

Na 5 jaar hebben we weer een AH plaatjes-

www.vvsambeek.nl

actie waar met name de jeugd naar uítkijkt

Uitkomend in de 5e klasse

om alle plaatjes te verzamelen. Door de

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

29


TechnoPromo

Tekst e n f o t o ’ s J o s G r ö n i g e r

TechnoPromo maakt techniek tastbaar

Jong geleerd is oud gedaan

“Ik noem het een tactische plek. We werken samen met bedrijven hier in de buurt. Zij helpen ons een handje. Door het beschikbaar stellen van materialen of met het uitlenen van materieel. Ook wordt de kennis vaak gedeeld”, zegt de manager, “En onze directe buurman is Vakopleiding Techniek.” TechnoPromo maakt kinderen enthousiast voor de techniek. De bezoekers van het educatieve centrum zijn wellicht de toekomstige medewerkers van de bedrij-

Techniek heeft de toekomst. Bij TechnoPromo in Cuijk staat techniek dagelijks op het programma. Al zestien jaar lang leren scholieren er de eerste begrippen uit de techniek. Meer dan honderdduizend kinderen uit de regio ontdekten er spelenderwijs de werking van alledaagse zaken. Omdat de techniek steeds in ontwikkeling is, weet de organisatie hen

ven in de regio. De dertig medewerkers die dagelijks op vrijwillige basis klaar staan voor de bezoekers van TechnoPromo hebben allemaal ‘roots’ in de techniek en/of onderwijs. “Zij hebben liefde voor de techniek”, zegt Trees Hamers. “En het

doorlopend te boeien.

mooie is, dat onze medewerkers hier zelf voor de werving van nieuwe collega’s

30

Hoe metsel je de sterkste muur? Hoe

Het pand van TechnoPromo aan het

zorgen. Daardoor weten we al dat er een

komt het dat op het toilet je ‘boodschap’

Laagveld op het bedrijventerrein De

geschikte persoon ons team komt ver-

steeds

wordt?

Beijerd en ’t Riet in Cuijk wordt omgeven

sterken.”

Welk apparaat in je huis kost veel ener-

door bedrijven. Een bewuste locatiekeu-

gie. Kun je een robot opdrachten geven?

ze? Na de inleiding van vestigingsmana-

Het beheersen van de techniek is één

Tijdens een bezoek aan TechnoPromo

ger Trees Hamers lijkt die conclusie

aspect. De overdracht van de kennis op

kunnen de kinderen zelf het antwoord

gerechtvaardigd. TechnoPromo preten-

de jonge bezoekers is een andere voor-

op deze vraag geven.

deert dichtbij het bedrijfsleven te staan.

name eigenschap.

keurig

doorgespoeld

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Na binnenkomst bij TechnoPromo waant de bezoeker zich in de schoonste werkplaats van het land. In de grote open ruimte vragen bedieningspanelen, proefopstellingen, machines en zelfs een huis in aanbouw om aandacht. De naambordjes bij de verschillende hoeken en eilandjes maken je wegwijs in het aanbod technische kennis. Na binnenkomst leggen de medewerkers het programma van het ‘werkbezoek’ uit. Opgesplitst gaan de door de leerkracht of ouders begeleide groepjes op ontdekkingstocht. Deze maandagmiddag gaat een groep van de Overloonse Jozefschool op onderzoek uit. In het kader van een schoolproject ‘Buizen in de wijk’ bouwt een groepje een stelsel van buizen en ziet tijdens een regenbui het belang van zo’n systeem. Een ander groepje verzorgt de watertoever naar de wastafel, en gaat daarvoor zelfs de kruipruimte in. Een stukje verderop wordt een waterleiding gesoldeerd. Op een andere tafel verbinden de kinderen de stroombron via schakelaar met een lamp of

in de regio”, zegt Trees Hamers. De samen-

een zoemer.

werking

De Overloonse scholieren

met

scholenkoepels

Invitare,

maken tijdens de ontdekkingstocht gebruik

Optimus en Het Peelraam heeft er toe

van de ‘gereedschapskisten’. Afhankelijk

geleid dat twee leerkrachten hier voor een

van de geplande activiteit wordt zo’n kist

aantal uren bij TechnoPromo gestationeerd

samengesteld. De Jozefschool richt zich tij-

zijn. Zij zorgen voor de vertaalslag tussen

dens het bezoek op buizen en leidingen.

de scholen en de organisatie. Hamers: “Het

TechnoPromo heeft steeds meer te bieden.

lesaanbod is steeds meer gericht op het

“We hebben ook steeds meer opstellingen

onderzoekend en ontwerpend leren. De

TechnoPromo,

voor nieuwe technologie. Denk daarbij aan

aandacht gaat uit naar de hele leerlijn voor

Laagveld 9b in Cuijk.

domotica en robotica. Daarnaast hebben

alle basisschoolgroepen.”

www.technopromo.nl

we opstellingen gemaakt waar te zien is hoe zonne-energie ontstaat en gebruikt kan worden. Ook leren de kinderen hier programmeren. Robots zijn steeds populairder. We leren de bezoekers hoe zij een robot opdrachtjes kunnen laten uitvoeren”, legt Trees Hamers uit. TechnoPromo ontvangt jeugdige bezoekers uit het basisonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs is er een programma. Het centrum dat contacten onderhoudt met een groeiend aantal bedrijven in de regio plant ook jaarlijks bedrijfsbezoeken voor 900 leerlingen. Daarnaast organiseert TechnoPromo kinderfeestjes. De komende jaren komt het accent bij TechnoPromo meer te liggen op de manier van de kennisoverdracht en aansluiten bij de

schoolthema’s.

“In

2020

wordt

Wetenschap en Technologie ingevoerd in het basisonderwijs. Vooruitlopend daarop werken we steeds meer samen met scholen

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

31


Presentatie

Het bijzondere herinneren. En herinneringen bijzonder maken.

Het is bijna zover! Over enkele weken gaan de deuren van Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk open. Op 18 en 25 november en 9 december organiseert Schrijen afscheid en herinnering daarom exclusieve rondleidingen voor geĂŻnteresseerden. Langzaamaan zien we tradities rondom afscheid en

die tradities en aan een plek waar zij, alleen of met

herinnering steeds meer verloren gaan. Enerzijds

familie, kunnen terugkomen om een dierbare te

doordat mensen minder vaak kiezen voor een

herinneren en in gedachten levend te houden. Vaak

kerkelijke uitvaartdienst. En aan de andere kant

zien we bovendien dat mensen afscheid willen

doordat begrafenisrituelen en persoonlijke

nemen in de omgeving waar ze altijd geleefd

ceremonies bij een crematie geen vanzelfsprekend-

hebben. En dat is precies waar Buitenplaats

heid zijn. Toch putten mensen juist veel troost uit

Zevenhutten ruimte voor gaat bieden.

Schrijf je als eerste in voor een rondleiding op de Buitenplaats! Tijdens de rondleidingen krijg je als eerste de kans om de unieke buitenplaats van binnen te bekijken. Te beginnen met een kop koffie en gebak in het nieuwe veldcafĂŠ dat straks geopend is voor bezoekers, wandelaars of fietsers. Vervolgens worden de mogelijkheden voor afscheid en herinnering op de buitenplaats uitgebreid toegelicht in een rondleiding door het gebouw. Data: zondag 18 en 25 november en 9 december Tijd: 9.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.00-15.30 / 16.00-17.30 uur Locatie: Hoenderberg 9, 5431 PC Cuijk Je kunt je op 14 oktober inschrijven tijdens de Mooie Momenten Markt, Hollesteeg 1a in Boxmeer.

32

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Herinnering

Afscheid

Buitenplaats Zevenhutten is een unieke plek voor

Kleinschalig crematorium De Hoenderberg biedt

natuur, recreatie en herinnering, waar mensen

rust in een ontspannen omgeving. Een omgeving

alleen of met familie kunnen wandelen, fietsen,

waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en

een kop koffie kunnen drinken, een jaarlijkse

respect. En waar inwoners van het Land van Cuijk

familie-picknick kunnen houden of zelfs een

en Maasduinen de mogelijkheid hebben om

gedenkboom kunnen adopteren voor een dierbare.

afscheid te nemen in de regio waar de overledene

Een plek waar mensen tijdens en in de jaren na

altijd heeft geleefd. Want ook als mensen een

het afscheid op een voor hen waardevolle plek

uitvaartverzekering hebben, zijn zij vrij om te

kunnen samenkomen.Dat kan in een prachtige

kiezen voor een uitvaartonderneming die bij hen

ontmoetingsruimte, maar net zo goed aan een

past en in de buurt is.

picknicktafel buiten, met een toost in het veldcafé of tijdens een wandeling door het natuurgebied. Parkeren Schrijen Parkeren Parkeren fietsen Veldcafé en terras Start wandelroute Interactief pad Bloemenweide Bomen ter herdenking Veldcafé De Eik Familiekamer De Linde Ontmoetingsplek De Stamboom Crematorium Hoenderberg

Veldcafé

5000 m² natuur

In het veldcafé kunnen bezoekers en passanten

Buitenplaats Zevenhutten vormt een mooi vertrek-

terecht voor een kop koffie met gebak of een andere

punt voor wandelroutes door het afwisselende

versnapering. Hier is ook het informatiepunt van

natuurgebied dat gekenmerkt wordt door bos,

Brabants Landschap, waar je een kijkje kunt nemen

akkers, houtsingels, bloemenweiden en poeltjes.

in het leven van de das en waar meer informatie

In het natuurgebied van Zevenhutten voelen vele

over de natuur in de omgeving van Zevenhutten

specifieke diersoorten zich uitstekend thuis:

verkrijgbaar is.

dassen, vossen en reeën, kleine marterachtigen, knaagdieren en kenmerkende vogels.

Onvergetelijk. Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

33


Presentatie

Voor een betrouwbare kwaliteitsvloer Bent u op zoek naar een mooie en kwa-

mooie uitstraling. Naast de nieuwe vloeren

heeft regelmatig onderhoud nodig, ook

litatief hoogwaardige vloer voor uw

kunt u bij Design Parket ook terecht voor

daarvoor bent u bij ons aan het juiste

woning of pand? Design Parket te Cuijk

reparatie/renovatie en onderhoud van uw

adres”, besluit Vincent.

is hét adres waar u zeker slaagt! In de

bestaande vloer. “Wij geven graag een

mooie en uitgebreide showroom bie-

goed advies als het gaat om de renovatie of

den zij u een ruim assortiment houten

onderhoud van uw vloer”, zegt Vincent

vloeren, pvc en laminaat.

Sweens. “Het komt regelmatig voor dat wij, bijvoorbeeld na een verbouwing, de vloer

Naast de aankoop van uw gewenste vloer,

moeten herstellen en of aanhelen om hem

zorgt een vakkundig team ervoor dat het

daarna te schuren en behandelen, ze zien

ook mooi in uw woning of pand gelegd

er dan weer als nieuw uit en kunnen weer

wordt, of u kunt met goede tips en wat

vele jaren mee. Wij schuren stofvrij en voor-

hulp van de professional zelf aan de slag,

zien de vloer van een gewenste olie of lak,

met bijpassende plinten krijgt uw vloer een

zodat hij weer als nieuw kijkt! Uw vloer

Kunt u ook geen afstand nemen van uw oude meubels? ‘’Dan zijn wij de oplossing. Wij stralen

opknapbeurt weer helemaal in uw interieur.

andere materialen bv ijzer, staal etc. En kun-

uw oude meubels. Dat doen wij met

Wij gebruiken een zeer fijne techniek. Dit is

nen het tevens voor u coaten. Zij kunnen

meerdere materialen en in overleg kun-

de ideale manier om oude vernis, olie of

zelfs bij u op locatie komen stralen.

nen wij deze in elke kleur maken.”

boenwaslagen te verwijderen zonder dat de

Nieuwsgierig geworden, loop eens binnen!

Vincent Sweens doet dit voor u in

details van het hout verdwijnen of bescha-

Stralerij Cuijk, gevestigd naast Design

digd raken. Daarna kan het meubelstuk

Parket in Cuijk.

naar wens afgewerkt worden. U kunt dit zelf doen of in overleg door ons laten uit-

“Houten meubels stralen is helemaal van

voeren”, aldus Vincent.

deze tijd. Kasten, tafels, stoelen, alles uit grootmoeders tijd is weer van deze tijd.

Stralerij Cuijk straalt ook andere houten

Oude, gebruikte of afgedankte meubels

voorwerpen, zoals deuren, leuningen en

krijgen een nieuwe kans en passen na een

eigenlijk alles wat van hout is. Ook stralen zij

voor

na

Stralerij Cuijk

Design Parket en Stralerij Cuijk Zandberg 3b te Cuijk Telefoon: (0485) 35 0095 of 06 -29114587 www.design-parket-cuijk.nl en www.stralerijcuijk.nl

34

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Topic actueel

‘Open dagen’ in kerstsfeer bij Beauty salon Cosmeticanja Ja, u leest het goed, open dagen in kerstsfeer. Deze worden gehouden op vrijdag 16 november van 16.00 tot

t

23.00 uur, zaterdag 17 november van 10.00 tot 18.00 uur en zondag 18 november van 13.00 tot 18.00 uur. “Mensen kunnen hier dan een kijkje komen nemen in mijn salon, alles is in kerstsfeer, er zijn leuke kerstgeschenken te koop, elke gast krijgt een goody bag en er zijn vijf mooie prijzen te winnen met onze loterij”, zegt Anja Broeren

van

beauty

salon

Cosmeticanja. Anja Broeren uit Overloon is al ruim 10 jaar bezig met haar eigen Beauty Salon. Naast een mooi ingerichte en sfeervolle salon verkoopt Anja ook Jafra producten via haar nieuwe overzichtelijke website. “Jafra heeft sinds kort een nieuwe lijn op de markt: Gelée Royale! Gelée Royale is een levenselixer pur sang! En het is deze ’ super-brandstof’ uit de natuur die de bij-

Groene oase te midden van de bouw Steenstraat-Zuid Inspiratietuin is ontmoetingsplek voor nieuwe bewoners

enkoningin majestueus en krachtig haar volle grootsheid laat bereiken. Gelée

Tussen zand, beton, bakstenen en dakpan-

Royale voedt haar, geeft haar energie en

nen op de bouwlocatie Steenstraat-Zuid in

verlengt haar levensduur met niet minder

Boxmeer is een groene, openbare ontmoe-

dan het 40- tot 50-voudige. Jafra heeft

tingsplaats gemaakt, een kleine oase te mid-

zich daarbij continu verder ontwikkeld en

den van de bouw. Nieuwe bewoners van het

onze producten up-to-date gehouden.

gebied kunnen zich, zoals de naam al zegt,

Deze expertise en deze innovatieve kracht

door ‘inspiratietuin De Kwekerij’ laten inspi-

worden door de mensen gewaardeerd:

reren. Als ontmoetingsplek biedt het boven-

effectief wordt vandaag de dag wereld-

dien de kans om elkaar alvast te leren kennen

wijd elke 6 seconden een Royal Jelly pro-

en de bouw vanaf een veilige plek te volgen.

duct verkocht. Ook bij mij, online via mijn

Het klimaat verandert. De lange droge zomer van 2018 en de hevige regenbuien in het

site en ik geef hier in de salon advies en

Adoptieplanten

voor- en najaar zijn daar het bewijs van.

verzorg leuke workshops bij u thuis.”

Alle planten in tuin ‘De Kwekerij’ kunnen

Vergroening van tuinen is daarom van groot

deze maand worden geadopteerd. Nieuwe

belang. Groene tuinen zijn schaduwrijker,

In haar salon kan men ook terecht voor

bewoners kunnen een plantenkaart met hun

koeler en bij hevige regenval loopt het water

begeleid voor afvallen. Anja werkt met

naam en toekomstig adres bij de plant van

makkelijker weg. De gemeente Boxmeer wil

een apparaat dat via elektrische schokjes

hun keuze plaatsen. Op zaterdag 10 novem-

graag haar leefomgeving verduurzamen.

de spieren stimuleert en daardoor de vet-

ber 2018 worden de planten en bomen van

Steenstraat-Zuid wordt daarom een groene

verbranding activeert. Naast het afvallen

de inspiratietuin tussen 10.00 en 11.00 uur

en klimaatbestendige buurt. Alle bewoners

is deze methode ook uiterst geschikt voor

verkocht tijdens een feestelijke bijeenkomst.

kunnen hieraan bijdragen door hun tuinen

mensen die bepaalde pijnen hebben, zoals

Tot die tijd is de tuin dagelijks voor iedereen

te vergroenen. De inspiratietuin kan hierbij

migraine of rugpijn. “Ik werk met de pro-

vrij toegankelijk.

helpen.

dagen tot 10 kilo kunt afvallen! Uiteraard

Klimaatbestendige buurt

Samenwerking met lokale partners

hoort daar een stukje zelfdiscipline bij om

Inspiratietuin De Kwekerij is ontstaan naar

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer werkten

te komen tot het gewenste resultaat”,

een

samen met lokale partners. De Kwekerij is

besluit Anja

Langenberg en Rosé de Beer in het kader van

mede

het project ‘Design Thinking voor Ruimtelijke

Hermens van MH Hoveniers, Tuincentrum

Beauty salon Cosmeticanja

adaptatie’ waar 13 overheden in Brabant en

Olieslagers en Fruitpark Groenz. Bewoners

Frank van Bijnenstraat 22, Overloon

Limburg

van

www.beautysaloncosmeticanja.nl

gemeenten) aan deelnemen. De gemeente

geven de planten water; zo leren zij ook hun

Tel: 06-51572342

Boxmeer is een van de partners in het project.

nieuwe buren kennen.

ducten van C9 van Forever, waarmee je in 9

idee

van

social

(provincies,

designers

Sjaak

waterschappen

en

Nr. 3 2018

mogelijk

het

gemaakt

tegenovergelegen

door

Michel

Thomashuis

Topic Regiomagazine

35


Smaakcentrum

Gezonde voeding is een feestje Een lange slinger fietsende kinderen, het oogt als een uitje. Iedere maandag en dinsdag ochtend fietst een complete schoolklas Linden binnen. Iedereen parkeert de fiets voor dorpshuis De Burcht en het feest kan beginnen. “Inderdaad: feest,” lacht Martien Bos, grondlegger van het Smaakcentrum.

“Hier koken moet een feestje zijn. Voor de

ingrediënten. Nog steeds is de Jumbo een

kinderen, maar ook voor de vrijwilligers.”

betrouwbare partner, evenals de Rabobank

Groep 7 en 8 van de basisscholen uit de

Land van Cuijk & Maasduinen die het anno

gemeente Cuijk bezoeken jaarlijks drie och-

2018 mogelijk maakt om het concept van

tenden Smaakcentrum Cuijk, in Linden.

het Smaakcentrum verder te ontwikkelen

Lesprogramma met vrijwilligers

en vorm te geven aan groeiambities. Want

Het

Om te koken, te leren over gezond eten en

groeien, dat wil Martien Bos. Om zo zoveel

Smaakcentrum vindt plaats tijdens

samen te eten. Doelstelling: gezonde voe-

mogelijk kinderen te bereiken en de jeugd

de reguliere schooltijden voor kinde-

ding voor de kinderen van vandaag en de

een gezonde basis mee te geven. In 2016

ren van groep 7 en 8 van de basis-

consument van de toekomst. Het koken

opende de tweede locatie, in De Weijer in

school.

gebeurt bewust op een buitenschoolse loca-

Boxmeer.

tie. Zo hebben leerkrachten geen extra

lesprogramma

van

het

Zij zijn ieder schooljaar drie ochtenden te

werk en de ervaring bij kinderen beklijft

Dit najaar start bovendien Smaakcentrum

gast. Zo’n ochtend bestaat uit twee

beter doordat het voelt als een uitje.

Mill-Grave, de derde locatie, gevestigd in

delen: een theorieles over gezond eten

Kookstudio Het MoMent in Langenboom.

en een praktijkgedeelte waarin kinderen

Zo veel mogelijk kinderen

En als het aan Martien Bos ligt, blijft het

echt gaan koken in een professionele

Op een slowfood beurs in Italië raakte

daar niet bij. Hij wil de Maas oversteken en

keuken. Ze sluiten de ochtend af met een

Martien overtuigd. Hij zag Italiaanse kinde-

ook in Gennep starten. Bovendien aast hij

gezamenlijke,

ren van drie turven hoog ruiken aan en

op locaties in Uden en Veghel en wil hij een

Talloze vrijwilligers assisteren in de keu-

proeven van alle soort kruiden. Toen reali-

game of app ontwikkelen om kinderen blij-

ken, verzorgen theorielessen, doen inko-

seerde hij zich dat hij het gewoon moest

vend en positief te confronteren met

pen, maken een planning en onderhou-

gaan doen. Koken met kinderen. Om ze zo

gezond eten. Als een feestje.

den de moestuin.

zelfbereide

maaltijd.

in de praktijk te leren hoe leuk en belangrijk lekker en gezond eten is. In 2015 startte hij

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte

het eerste Smaakcentrum, met steun van de

welkom. Kijk op de website van het

GGD, lokale bestuurders, een aantal bedrij-

Smaakcentrum:

ven en Jumbo Bosmans als sponsor van de

www.smaakcentrum.nl

36

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Bart’s Tuintips Bamboe (niet woekerend)

Bart’s

Oktober

De Fragesia Rufa vormt een brede pol met overhangende

tuintips

stengels en wordt gemiddeld ook maar 150 tot 200 cm. hoog. Deze bamboe is mooi te combineren in de tuinborders. Echter in een kuip is de Fragesia Rufa ook op zijn plaats en kan menig terras of balkon opfleuren met zijn lichtgroene en glan-

• Op de afgevallen bladeren van rozen zitten vaak schimmels/sporen van roest en sterreroet. Wanneer u de bladeren niet verwijdert zal dit het komende seizoen het vers blad onmiddellijk besmetten. Ook zorgen de bladeren, die op groenblijvende bodembedekkers liggen, ervoor dat de planten een te kort aan licht krijgen. Verwijder daarom deze bladeren. • Is uw esdoorn, walnoot, berk aan een snoeibeurt toe? Doe dit dan in oktober of november. Daarna komt de sapstroom op gang en kunt u ze beter niet meer snoeien. • Snoei van heesters en struiken niet alleen de takken aan de bovenkant weg, maar ook die uit het hart. Zo dunt u de struik goed uit. • Maak uw gazonmaaier na de laatste maaibeurt goed schoon en laat uw tuinmachine alvast nakijken, slijpen en onderhouden. Zo is hij startklaar voor het nieuwe tuinseizoen begint. • Heide en Rhodondendrons planten op een zure bodem. Bij het planten kan men wat tuinturf door het plantgat mengen. • Omdat de bodemtempratuur nu nog een stuk hoger is dan in het voorjaar, kunt u nu nog prima gazon zaaien. Binnen enkele weken heeft u een mooie groene grasmat • Bladverliezende bomen en struiken kunnen worden gesnoeid. Snoeihout kan men versnipperen en de houtsnippers kunnen dan terug onder de bomen of struiken worden gebracht. Indien de gesnoeide takken in de tuin op een hoop worden gezet, zullen deze dienst doen als egelhuisje.

November

zende bladeren. De Fragesia Rufa is één van de meest winterharde, niet woekerende bamboes die ook tijdens strenge winters zijn blad behoud.

Boerenkool Boerenkool smaakt beter na een nachtje vorst. Gewassen die veel zetmeel bevatten zoals, boerenkool kunnen door vorst natuurlijke suikers aanmaken. Het zetmeel in de plant wordt dan omgezet naar natuurlijke suikers, wat de boerenkool nog lekkerder maakt.

Planttijd bloembollen Wanneer je straks in de lente wilt

• Stamrozen met een zware kroon kunnen tot de helft worden ingekort. Dit voorkomt het breken van de takken tijdens storm of sneeuw. • Buddleja (Vlinderstruik) en Laventera (kaasjeskruid) zijn planten met een vrij gering wortelgestel. Daar de planten vrij hoog zijn, waaien deze tijdens de winterperiode vaak los, waardoor ze afsterven. Dit is te voorkomen door ze nu tot de helft af te snoeien en in het voorjaar (maart-april) drastisch terug te snoeien • Dek vaste planten af met bladeren of compost. Dit beschermt tegen bevriezing en bevordert de groei. • Groenblijvende bomen en heesters blijven gedurende winter water verdampen (zeker bij felle zon) Hierdoor kunnen bijv. Rhododendrons droogteschok oplopen. Ze verdampen water terwijl de bevroren wortelkluit geen water op kan nemen. Gevolg is dat de bladeren uitdrogen. Dit is te voorkomen door de planten ook in de winter af en toe wat water te geven en eventueel hun bladeren van de zon af te schermen met vliesdoek.

genieten van bloeiende bollen, is de herfst een uitgelezen moment om (voorjaarsbloeiende) bollen te planten. Zoals tulpen, narcissen, blauwe druifjes, sneeuwklokjes en krokussen. Zo geniet je al vroeg in de lente van heel veel kleurenpracht en een tijdelijke voedselbron voor bijen. Bloembollen zijn nu volop verkrijgbaar in vele soorten en kleuren.

December

Egels overwinteren Deze diertjes kiezen voor

• Laat uw vijver niet dicht vriezen, anders krijgen de vijverdieren te weinig zuurstof. Laat daarom afgestorven rietstengels of biezen in de winter gewoon in uw vijver staan. De holle stengels fungeren als rietjes en zorgen ervoor dat er toch zuurstof in de vijver komt als deze dicht gevroren is. • Met pindaslingers, vetbollen en appels helpt u de vogels de winter door. • Voor fruitbomen (behalve de kersenboom), is het nu de tijd om te snoeien. (maar niet als het vriest) • Snoei druiven voor het eind van de maand. Anders wordt de kans op bloeden steeds groter. Bloedende wonden ontstaan doordat het plantensap door de wortels omhoog wordt gedrukt, en de snoeiwond breekt. De bloeding is nauwelijks te stoppen, en de kans is groot dat de plant dood bloed.

hun winterslaap vaak een stapel takken en bladeren. Probeer ze te lokken door dit soort plekken in uw

tuin

te

creëren.

Gezellig en ook nog handig want ze zijn dol op slakken.

Herfstpracht Arbutus Unedo ‘Compacta’. Aardbeienboom Dit is een groenblijvende sierheester die in de Nederland ook wel bekend staat al ‘Aardbeienboom’. De naam komt door het feit dat de plant rode vruchten krijgt, die doen denken aan aardbeien. Deze vruchten zijn eetbaar maar niet lekker. De aardbeienboom heeft mooie heldergroene kleine bladeren. De ‘Compacta’ bloeit prachtig vanaf oktober t/m maart met wit-roze, klokvormige bloemen. Deze heester staat het liefst op een beschutte plek in de volle zon, op een vocht doorlatende grond. De plant krijgt uiteindelijk een hoogte van 120 tot 150 cm.

Nr. 3 2018

Bart Voss

Hovenier J&B Groenprojecten

Topic Regiomagazine

37


Evenementenkalender 17 nov. 19.00 uur

Oktober 13 okt. 13.00 uur Kruid- en Struintocht Maasheggen, locatie Meerstoel, Sambeek

17 nov. 20.15 uur Gerard van Maasakkers 40 jaar liedjes, Theater de Weijer, Boxmeer

13 okt. 20.15 Orkater 237 redenen om door te gaan, Theater de Weijer Boxmeer

18 nov.

Intocht Sinterklaas, Vierlingsbeek/Groeningen

14 okt. 12.00 uur

18 nov. 13.00 uur

Scholten Awater Zevenheuvelenloop www.zevenheuvelenloop.nl

14 okt. 13.30 uur Op reis door de tijd bij Ontmoetingspunt ’t Helder, Overloon

18 nov. 13.30 uur

Wandeling Overloonse bossen, IVN, Overloon

16 okt. 10.00 uur Crazy Springparadijs, Leisure Center ‘t Hoogkoor Boxmeer

20 nov. 10.00 uur Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

16 okt. 10.00 uur Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

21 nov. 20.15 uur Science Battle Rene Broeders e.a., Theater de Weijer, Boxmeer

18 okt. 10.00 uur

Crazy Springparadijs, Leisure Center Boxmeer

22 nov. 20.15 uur iona&rineke i.c.m. Orkater Kill All Kids, Theater de Weijer Boxmeer

18 okt. 20.15 uur

Johan Goossens Vlam, Theater de Weijer, Boxmeer

25 nov. 12.00 uur

Accordeonfestival, Herberg Thijssen, Vierlingsbeek

19 okt. 19.30 uur Masterclass Positieve Desintegratie door Lieke van der Vorst,

Koopzondag Boxmeer Sint, Centrum Boxmeer

25 nov. 15.00 uur Wim Daniels Boekt met Boekhandel Van Dinter & Biblioplus, Theater de Weijer, Boxmeer

Ontmoetingspunt ’t Helder, Overloon 19 t/m 21 okt. 9e editie Tentfeest Overloon, Gildehuis Overloon, tentfeestoverloon.nl

27 nov. 10.00 uur Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

20-21 okt. 10.00 uur Halloween Kids Event, Leisure Center ‘t Hoogkoor Boxmeer

29 nov. 20.15 uur Nico Dijkshoorn & The Hank Five Muziekcafe, Theater de Weijer,

20-21 okt.

Boxmeer

MTB weekend event Overloon, Raaijhal Overloon

21 okt. 15.00 uur Roel Verheggen Salon Classique, Theater de Weijer, Boxmeer 20 okt. 13.00 uur

Kruid & Struintocht, locatie Meerstoel, Sambeek

21 okt. 13.00 uur

Pink Mama Familiedag, zaal Concordia Vierlingsbeek

30 nov. 17.00 uur Nieuwscafé De Gelderlander en Ecce Productions, Theater de Weijer, Boxmeer 30 nov. 20.15 uur Amsterdams Kleinkunst Festival Finalistentournee 2018, Theater de Weijer, Boxmeer

23 okt. 10.00 uur Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer 25 okt. 13.00 uur

Senioren wandeling KBO, IVN, start De Pit, Overloon

25 okt. 20.15 uur

Lucky Fonz III Muziekcafe, Theater de Weijer, Boxmeer

December

26 t/m 28 okt.

Oktoberfest Siebengewald

1 dec. 

Decemberfest met Strike2, De Plekkers, Knillus Vortum Mullem

28 okt. 12.00 uur

Koopzondag: Boxmeer Woont, Centrum Boxmeer

1 dec. 20.15 uur

Wim Daniels De wondere wereld van de taal, Theater de Weijer, Boxmeer

26 okt. 20.15 uur

Henry van Loon Try-out voor Onze Henry, Theater de Weijer, UITVERKOCHT

2 dec. 11.00 uur

Cultuur & Cappuccino Klassiek Decemberconcert, Theater de Weijer, Boxmeer

27 okt. 20.15 uur

Golden Palace WO-MAN, Theater de Weijer, Boxmeer

4 dec. 10.00 uur

Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

8 dec. 10.00 uur

Opening Ijsfestijn Boxmeer, meer info: www.ijsfestijnboxmeer.nl

8 dec. 21.00 uur

Prinsen en verlovingsbal, de Knoepers, Sambeek

11 dec. 10.00 uur

Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

1 nov. 20.15 uur Martijn Koning Try-out voor Koning van de dieren, Theater de Weijer Boxmeer

13 dec. 20.15 uur

Filmhuis The Insult, Theater de Weijer, Boxmeer

2 nov. 18.00 uur

30 okt. 10.00 uur Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

November

14 dec. 19.00 uur

Jeugdprinsen en verlovingsbal, de Knoepers, Sambeek

2 nov. 20.30 uur André Manuel | DREEJKLEZOEW (try-out), Gryphus, Vierlingsbeek

14 dec. 20.15 uur

Zoutmus Kuikens van beton, Theater de Weijer, Boxmeer

3 nov. 13.30 uur Foodpairing met thee bij De Meerstoel, Sambeek

14 dec. 20.30 uur

Cabaret: Marlon Kicken | In de lift, Gryphus, Vierlingsbeek

3 nov.

Beek an Tôffel, Vierlingsbeek/Groeningen

15 dec. 20.00 uur

Liedjesavond, De Plekkers, Knillus Vortum Mullem

4 nov. 11.00 uur

Cultuur & Cappuccino Klassiek Novemberconcert, Theater de Weijer Boxmeer

15 dec. 20.15 uur

Angels Rule Sparkling Christmas, Theater de Weijer, Boxmeer UITVERKOCHT

4 nov. 14.00 uur Jubileumshow Dweilorkest De Joekels, Hotel Riche Boxmeer

16 dec. 14.30 uur

Angels Rule Sparkling Christmas, Theater de Weijer, Boxmeer

6 nov. 10.00 uur Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

16 dec. 12.00 uur

Koopzondag Boxmeer Kerst, centrum Boxmeer

7-8 nov. 16.00 uur Maasvallei Business Beurs Boxmeer, locatie Lionstraat 8 Boxmeer

16 dec.

Kerstconcert, Koningskerkje Vierlingsbeek

7 nov. 20.15 uur Kees Hulst & Esther Scheldwacht Laatste paar dagen, Theater de

18 dec. 10.00 uur

Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

18 dec.

KBO: Kerstviering, Zaal Concordia, Vierlingsbeek

Syrisch uit eten met Jihan, locatie Meerstoel, Sambeek

Weijer, Boxmeer 8 nov. 20.00 uur Dag en nacht speelt er zich van alles af in bos en veld, Het 8 nov. 20.15 uur

22 dec. 21.00 uur

Live 4 Way Street, Herberg Thijssen Vierlingsbeek

Natuurpalet, Boxmeer

22 dec. 20.15 uur

Angels Rule Sparkling Christmas, Theater de Weijer, Boxmeer UITVERKOCHT

Filmhuis Darkest Hour, Theater de Weijer, Boxmeer

22 dec. 20.30 uur

Beukfeest, Gryphus, Vierlingsbeek

9 nov. 18.00 uur Veganistisch diner met Natuurlijk Resi, locatie Meerstoel, Sambeek

23 dec. 14.30 uur

Angels Rule Sparkling Christmas, Theater de Weijer, Boxmeer

10 nov.

Dag van de Mantelzorg.

23 dec. 20.15 uur Angels Rule Sparkling Christmas, Theater de Weijer, Boxmeer UITVERKOCHT

10 nov.

Jeugd-Prinsenbal, De Plekkers, Knillus, Vortum Mullem

27 dec. 15.00 uur

Jaap Fischer Muziekcafe, Theater de Weijer Boxmeer

10 nov.

Jeugdbal/prinsenbal, de Vèrkeskôppe, Beugen

28 dec. 17.00 uur

Nieuwscafé De Gelderlander en Ecce Productions Theater de Weijer Boxmeer

10 nov. 20.00 uur

Prinsenbal, De Geitenbok, Boxmeer, hotel Riche

28 dec. 20.15 uur

Filmhuis Call Me By Your Name, Theater de Weijer, Boxmeer

10 nov. 20.30 uur

Prinsenbal, de Bliekers, Maashees

30 dec. 12.00 uur

Koopzondag Boxmeer Oudjaar, Centrum Boxmeer

11 nov.

Begin carnavalsseizoen

30 dec. 14.00 uur

Pimpernel Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, Theater de Weijer, Boxmeer

11 nov. 11.11 uur

Feest op het plein voor de kerk! De Huibuuke, Overloon

11 nov. Prinsen bal en Jeugdprins(es)enbal, zaal Concordia, Vierlingsbeek

38

Štestí Festival, Hotel Riche Boxmeer

17 nov. 19.00 uur Zevenheuvelennacht, www.zevenheuvelenloop.nl in Groesbeek

13 nov. 10.00 uur Schuif ook Aan Tafel in het Geheugenhuis Biblioplus Boxmeer

Noteer alvast in uw agenda

15 nov. 20.15 uur Leons Comedy Club Leon’s Comedyclub, Theater de Weijer, Boxmeer

4 jan. 18.30 uur

Grenskant Buutkampioenschappen, de Diepenkikkers, Trefpunt Milsbeek

16 nov. 20.30 uur

Talententuin, Gryphus, Vierlingsbeek

17 nov. 12.00 uur

Intocht Sinterklaas op TV

Uw activiteit of evenement ook op deze pagina? Mail voor 25 november aanstaande

17 nov. 14.00 uur

Sinterklaasintocht Boxmeer

naar info@topicboxmeer.nl o.v.v. evenementenkalender.

Topic Regi o m a g a z i n e

N r . 3 2018


Topic actueel

Wij denken graag met u mee Keulen Automateriaal is al sinds 1981

Keulen begon in Bergen en merkte al snel

specialist in automaterialen, –acces-

dat er veel vraag was naar zijn producten.

soires en –gereedschappen. Destijds

In 1996 openden zij hun tweede vestiging

opgericht

Frans

in Venlo en in 2003 kwam daar vestiging

Keulen, tegenwoordig ook met vesti-

Boxmeer bij. “Vanuit onze vestigingen

gingen in Venlo en Boxmeer. Sinds

kunnen we nog sneller leveren bij onze

drie jaar is zoon Rob Keulen er eige-

klanten. Viermaal per dag vanuit Bergen

naar. Topic sprak met hem.

naar Venlo of Boxmeer rijden is niet han-

in

Bergen

door

dig, vandaar onze vestigingen daar.” Met “Bij ons draait alles om kwaliteit. Kwaliteit

in totaal 42 mensen wordt het bedrijf

Keulen Automateriaal

in producten, in gemak, in snelheid, in ser-

gerund. Het merendeel is werkzaam op

De Flammert 1403 | Bergen

vice en in deskundigheid”, begint Rob.

het hoofdkantoor in Bergen. “Hier heb-

Spoorstraat 56 | Boxmeer

“Met een grote voorraad, een online

ben we ook onze opslag en zoals ik al ver-

Rudolf Dieselweg 24 | Venlo

bestelsysteem voor zakelijke klanten, snel-

telde, we hebben een erg grote voorraad

www.keulen.net

le levertijden, viermaal per dag bezorging

om snel te kunnen leveren. Er verandert

en deskundige medewerkers realiseren

veel in de autobranche: er zijn meer auto’s

we die kwaliteit. Wij denken graag met

bijgekomen, elektrische auto’s, daardoor

onze klanten mee om voor hen tot de

veel andere accu’s; uitstoot-voorschriften

beste oplossing te komen. Dat maakt ons

opgelegd vanuit de overheid, daardoor

dé partner in business voor garages, taxi-

hebben wij meer dan 70 soorten oliën in

Het duurde even, maar dan heb je ook

bedrijven, transportondernemingen en

ons assortiment en ga zo maar door. In

wat. Na het trage begin van de herfst,

particuliere klanten. Onze ambitie is om

Bergen bijvoorbeeld zijn wij ook de diesel-

zeer zachte temperaturen voor de tijd

onze klanten goed en snel te helpen met

specialist uit de regio. Wij kunnen hier de

van het jaar, en extreem weinig neer-

kwalitatief goede producten, zodat zij

dieselverstuivers testen voor onze klanten.

slag, met alle gevolgen van dien,

hun eigen klanten goed en snel kunnen

Het is zaak bij te blijven en dat lukt ons

barst het de afgelopen weken van de

bedienen.”

aardig goed”, besluit Rob.

paddenstoelen.

Het is herfst

Voetbalhelden komen naar Albert Heijn Boxmeer Vanaf afgelopen 1 oktober kunt u voet-

leiders en vrijwilligers van deze sport-

balplaatjes sparen bij Albert Heijn

clubs. Een uniek collectorsitem dus! U

Boxmeer. Nee, het zijn geen Eredivisie

krijgt bij elke € 15 aan boodschappen

of internationale spelers, maar uw

al een setje voetbalplaatjes. Genoeg

eigen favoriete voetbalkanjers van

redenen om te sparen! Deze actie

Olympia’18, Vios’38 en VV Sambeek.

loopt tot en met zondag 25 november 2018.

U kunt niet alleen sparen voor de spelers, maar ook voor de bestuurders,

Albert Heijn Boxmeer, Steenstraat 136 Bij de meeste bomen is inmiddels bladverkleuring te zien en veel bomen verliezen hun bladeren tijdens de herfst. Herfst is ook de tijd van pompoenen en sierkalebassen! Mooie vormen, mooie kleuren, voor de sier of om zelf te nuttigen en verkrijgbaar in groot en klein! Onderweg van Vierlingsbeek naar Maashees waar de Grotestraat overgaat in de Breid, deze verzameling pompoenen tegen. Op het schuurtje dat erbij staat, een korte beschrijving van de manier van verkoop. Leuk! Geniet van de herfst, van de mooie kleuren en van de pompoenen!

Nr. 3 2018

Topic Regiomagazine

39


Jouw zekerheden Altijd een luisterend oor Verrassend advies Alleen de beste merken 100% maatwerk voor jou Uitgebreide garanties Zichtbaar vakmanschap Afspraak is afspraak

Sint Anthonisweg 6 Boxmeer tel. 0485 57 31 12

info@boxmeerstapijthuis.nl â–¸ www.boxmeerstapijthuis.nl

Topic Boxmeer herfst 2018  

Topic Boxmeer herfst 2018

Topic Boxmeer herfst 2018  

Topic Boxmeer herfst 2018

Advertisement