{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

OP DE MILSBÈK OP DE MILSBÈK

Dorpsblad Milsbeek | Jaargang 7 | Nummer 2 | februari 2019

DE REDACTIE WENST U EEN GEZELLIGE CARNAVAL! FOTO: IVAR FOTOGRAFIE, BAARLO

IN DEZE UITGAVE:

IN MEMORIAM HUB FREDERIX

CARNAVAL IN MILSBEEK

JEUGD IN THE SPOT


2

OP DE MILSBĂˆK OVERLEDEN 20 januari Nolda Noij-Appelhof, 81 jaar echtgenote van Wielie Noij Zandberg 18 22 januari Jo Janssen, 68 jaar echtgenoot van Petra Janssen-Willems Klaproosweg 2 9 februari Hub Frederix, 76 jaar echtgenoot van Truus Frederix-Holtmeulen Langstraat 6

Het Fonds Maatschappelijke Projecten Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief, een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten. Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio sterker!


OP DE MILSBÈK VERSCHIJNINGSDATA 2019 nummer 3 inlevering kopij: do 28 maart verschijning: medio april nummer 4 inlevering kopij: do 9 mei verschijning: eind mei nummer 5 inlevering kopij: do 20 juni verschijning: begin juli nummer 6 inlevering kopij: do 22 augustus verschijning: begin september

3

CARNAVALSOUDERENMIDDAG KBO EN GRIES EN NIE WIES Na het succes van de eerste carnavalsouderenmiddag krijgt dit een vervolg op DONDERDAGMIDDAG 28 FEBRUARI aanvang 14.00 uur in Trefpunt; zaal open vanaf 13.30 uur. Het zou mooi zijn als - net als vorig jaar - weer iedereen verkleed is. In samenwerking met de KBO zullen er diverse optredens zijn met o.a. zang, een buutreedner en is er muzikale omlijsting van entertainer LEJO uit Mill. Daarnaast

is er voldoende gelegenheid om lekker te dansen of gewoon een praatje te maken. Samen met de KBO en De Zonnebloem hopen we op een grote opkomst en een fantastische carnavalsmiddag. Voor alle duidelijkheid, deze middag is voor iedereen gratis toegankelijk en het eerste kopje koffie/thee is ook gratis. Namens Prins Gerry en leden Gries en Nie Wies, Cor Derks

nummer 7 inlevering kopij: do 3 oktober verschijning: eind oktober nummer 8 inlevering kopij: do 21 november verschijning: begin december

COLOFON OPLAGE 1.250 exemplaren BEZORGING COÖRDINATIE Truus Frederix T 513267 REDACTIE Nelly Keukens Willeke de Haas Gerda Linders Chris Janssen Henk Oldenhof Remi van Bergen Marcel Bons ADVERTEREN/REDACTIE RvB Media Kerstenberg 5 | 6596 CE MILSBEEK T (0485) 51 56 67 M info@opdemilsbek.nl VOLGENDE EDITIE medo April De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort te plaatsen. DRUK DMprintmedia, Malden

5e MILSBEEKSE HALFVASTENDROPPING OP ZATERDAG 06 APRIL 2019 Op zaterdag 06 april is het weer zover: de 5e Milsbeekse Halfvastendropping, georganiseerd door SV Milsbeek in samenwerking met CV De Diepenkikkers. Vanaf het sportpark aan de Zwarteweg zal de touringcar de deelnemers naar de startlocatie brengen, waarna er een spannende tocht volgt terug naar Milsbeek. Onderweg zijn er de bekende vragen en opdrachten en op de posten zal er weer een drankje klaarstaan voor de deelnemers. Het thema van dit jaar is Olympische Spelen! Dus het zal een gezellige, spannende, grappige en dit keer dus ook sportieve dropping worden. Bij terugkomst op het sportpark volgt in de kantine de bekende feestavond met muziek. Vanaf nu kan er ingeschreven worden door groepen van ongeveer 8-15 perso-

nen, waarbij een minimumleeftijd geldt van 15 jaar. De kosten voor deelname bedragen € 5,- per persoon. Opgeven kan door een mail te sturen naar halfvastendropping@gmail.com Geef hierbij uw groepsnaam, aantal deelnemers en uw eigen naam door. Dus vorm een team samen met je teamgenoten, clubgenoten, carnavalsvrienden, buren, vrienden, familie of buurtvereniging en schrijf je zo snel mogelijk in, want VOL = VOL. Met vriendelijke groeten, De organisatie


4

OP DE MILSBÈK

STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK

UITGAVE DAGBOEK HUUB FRANKEN Oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat de inwoners van de dorpen in onze regio werden gedwongen om te evacueren. Vanuit Milsbeek kwamen de meeste gezinnen, via een tocht door Duitsland en Gelderland, in de provincie Utrecht terecht, waarvan een aantal in Werkhoven. Zo ook een groot deel van de familie Franken. Enkele jaren geleden is bij familie van Huub Franken een dagboek gevonden. Het dagboek bestond uit twee schriften en een klein kladblokje. Huub heeft een dagboek bijgehouden tussen 7 december 1944 en 18 april 1945. Het dagboek begint met het feit dat er een ‘flesch schnaps’ verdwenen is. Verder beschrijft hij de situatie zoals hij het beleefde, hoe de dagen werden ingevuld, de contacten met andere evacuees en inwoners uit Werkhoven en alle berichten die hem bereikten; hij heeft het een moeilijke tijd gevonden. De angst over aanmelding voor werkverschaffing en de Hongerwinter, waarbij veel mensen om eten kwamen vragen bij de boeren in Werkhoven. Ook beschrijft hij de opmars van de Russen aan de oostkant en de bevrijding vanuit het zuiden.

Regelmatig schrijft Huub over zijn toekomstdromen na thuiskomst in Milsbeek. Helaas is Huub heel kort na zijn thuiskomst, op 15 juni 1945, samen met zijn broers Chris en Grad omgekomen, door een vreselijk ongeluk met een landmijn bij de Jasperjannebrug. De schriften en het kladblokje zijn ter beschikking gesteld aan de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Nadat de tekst was gescand en uitgetypt is er contact geweest met oud-evacuees uit Milsbeek en met een aantal inwoners van Werkhoven. Door de oud-evacuees en door de fijne samenwerking met een aantal mensen uit Werkhoven zijn er nog veel aanvullende foto’s en gegevens aangedragen. De samenstellers hebben de aangedragen stukken aangevuld met een aantal informatieve stukjes waardoor een prachtig boekwerk is ontstaan. Het dagboek wordt tijdens de historische avond van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, op 21 maart 2019 in ’t Trefpunt in Milsbeek gepresenteerd en is dan tevens te koop voor € 8,00. Na 21 maart 2019 is het dagboek tevens te koop bij de SPAR in Milsbeek en bij Bruna in Gennep voor dezelfde prijs.

HISTORISCHE AVOND SCM Op donderdag 21 maart organiseert Stichting Cultuurbehoud Milsbeek voor haar vrienden, vrijwilligers en overige belangstellenden wederom haar jaarlijkse Historische Avond in Zaal Trefpunt van 19.30-22.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). Entree € 2,00 p.p. met een gratis kopje koffie/thee voor aanvang van het programma. Vrienden en vrijwilligers hebben gratis entree. PROGRAMMA • Introductie • Eigen activiteiten 2018 /2019 • Lèvesloop… en Trug - Stichting Tijd(s)lijn • Presentatie boekuitgave Dagboek Huub Franken • Oorlogsgraven - Paul ten Broeke Pauze • Presentatie St. Lambertusgilde 65 jaar na heroprichting • De Minse van de Bloemenstraot Teun Theunissen Sluiting: ± 22.00 uur Tot ziens op onze Historische Avond!!


OP DE MILSBÈK SCHOOLFOTO’S Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) heeft een groot aantal schoolfoto’s waarvan er op dit moment 22 op de website staan. Deze dateren vanaf 1928 tot in de zestiger jaren. Met het zoeken naar ontbrekende informatie, zoals bijv. persoonsnamen, is eerder gebruikgemaakt van Facebook. Hiermee is in 2016 gestopt omdat dit niet effectief bleek te zijn. Het project krijgt een nieuwe start. Tonnie de Ruijter gaat als vrijwilliger van SCM het vervolg oppakken. Er wordt gestart met de oudste foto’s waarbij gekozen is voor een samenwerking met de Huiskamer Milsbeek. Sa-

men met de huiskamerbezoekers wordt gekeken of de ontbrekende informatie te achterhalen is. Ook wordt gekeken of de beschikbare informatie juist is. In een later stadium volgen fasegewijze de nog niet gepubliceerde schoolfoto’s. De eerste twee bijeenkomsten in de Huiskamer Milsbeek zijn reeds geweest. De volgende twee zijn gepland op: - dinsdag 5 maart vanaf 14.00 uur (inloop) - dinsdag 19 maart vanaf 14.00 uur (inloop) Volgende bijeenkomsten worden gepland in overleg met de Huiskamer. Iedereen is welkom, ook de jongeren!

HET HEIVELD Beide foto’s zijn gemaakt op de plek waar nu de Kerstenberg aansluit op het Heiveld. Dit gebied was oorspronkelijk het echte onbewoonde Heiveld. Het oostelijke al langer bewoonde deel van het huidige Heiveld werd tot 1900 ‘Aan de Zwarteweg’ genoemd. De bovenste foto is gemaakt in 1971. Het Heiveld was toen een zandweg met aan weerszijden bouwland en weiland. Op de achtergrond een bosje van opgeschoten kerstbomen (sparren). Daarvan staan er nog steeds een aantal, op de onderste foto te zien aan het eind van de weg. Deze foto heb ik gemaakt op 5 februari 2019. Dit deel van het Heiveld was in 1971 nog niet bebouwd. De bovenste foto toont slechts enkele huizen aan het Rozenbroek; met name het huis van ‘Bernard van Riek’ (Janssen) is duidelijk zichtbaar. Het Heiveld, in vijftig jaar van een kaal

landbouwgebied veranderd in een bijna parkachtige woonwijk.

5

DORPSAGENDA MAART 28-02  Carnavalsmiddag KBO en Gries en Nie Wies, 14.00 uur Trefpunt 01-03  Schoolcarnaval, 12.30 uur in Het Trefpunt 01-03  Proud to be Fout, Ziekenhuiseditie, 21.00 uur Café Het Centrum 02-03 Playbackshow, 14.00 uur in Het Trefpunt 02-03 ColaDisco, 19.00 uur in het Trefpunt 03-03 Kikkerdrilbal, voor de allerkleinste, 11.00 uur in het Trefpunt 03-03 Diepenkikkers optocht, 15.15 uur Schuttersplein 04-03 MMMMMM carnaval, 15.00 uur in Het Trefpunt 05-03 Jeugdboerenbruiloft, 13.00 uur verzamelen Schuttersplein 05-03 Pielekesbal, 20.30 uur Café Het Centrum 06-03 Herringschillen 09-03 NL DOET vrijwilligers actie 14-03 KBO jaarvergadering in Het Trefpunt, 14.00 uur 16-03 clubkampioenschappen t/m 24-03 TV De Milsbeek 21-03 Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, Historische avond in het ‘t Trefpunt 19.00 uur 23-03 Gennep Schoon (voorheen Schone Maas-actie) 30-03 SV Milsbeek Potgrond actie 31-03 Schutterij de Milsbeek Openingsconcours De Milsbeek 13.00 uur

Teun Theuniss

APRIL 05-04 Lege flessenactie Oranjecomite, vanaf 18.00 uur 06-04 Halfvasten Dropping SV Milsbeek i.s.m. De Diepenkikkers 12-04 Coladisco in Het Trefpunt 19.00 uur 13-04 Oud ijzeractie Crescendo 15-04 SL!M dorpsvergadering, De Diepen 20.00 uur 26-04 SV Milsbeek Koningsnacht

Uw activiteit ook in deze agenda? Mail het naar info@opdemilsbek.nl


6

OP DE MILSBÈK

TENNISVERENIGING DE MILSBEEK 40 JAAR Tennisvereniging De Milsbeek viert op zaterdag 23 maart haar veertig jaar bestaan. De vereniging is in 1979 opgericht en kende met name in de beginjaren een enorme bloeiperiode met zelfs een wachtlijst voor nieuwe leden. Destijds was er nog sprake van een heel eenvoudig clubgebouw, maar in de latere jaren werd er een prachtig nieuw clubhuis ‘Op de Högte’ met kleedlokalen gebouwd, waarbij de toeschouwers een mooi overzicht hebben op de banen. Terwijl omliggende tennisverenigingen al jarenlang te kampen hebben met een flinke teruggang in ledenaantallen, is het ledenaantal van TV De Milsbeek de afgelopen jaren, na ook een aantal magere jaren, juist weer enorm toegenomen. Er is een grote aanwas van jeugdleden, die enthousiast deelnemen aan de tennislessen en aan de zogenaamde worldtour. Daarnaast nemen gemiddeld acht teams deel aan de voor- en najaarscompetitie, worden er clubkampioenschappen georganiseerd en kent het jaarlijkse open toernooi (Spanjers Tennis Open Milsbeek) ook een vrijwel maximale bezetting. Twee jaar geleden zijn de tennisbanen volledig vernieuwd en binnenkort zal firma Megens een nieuw led-verlichtingssysteem aanleggen, zodat de ver-

eniging ook haar steentje bijdraagt aan duurzame energie. De vereniging organiseert iedere dinsdagavond een tossavond, zodat ook nieuwe leden op een gemakkelijke manier een partij tennis kunnen spelen. Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom (zij betalen het eerste jaar slechts de helft van de contributie). Alle relevante informatie is terug te vinden op de website www.tvdemilsbeek.nl De vereniging is ook bijzonder blij met haar vele sponsors. De afgelopen jaren is dat aantal enorm toegenomen en regelmatig vinden er sponsorontmoetingen plaats op de club. TV De Milsbeek is dus ook na veertig jaar nog springlevend en energiek, waarbij de vereniging trots is op de vele leden, die zich op al

lerlei manieren inzetten om de club vitaal te houden! Op zaterdag 23 maart zullen - tijdens de clubkampioenschappen - om 16.00 uur de jubilarissen worden gehuldigd en kijken we op een leuke en gepaste manier terug op de afgelopen veerig jaar. Hierbij zijn alle leden, oud-leden en andere geïnteresseerden van harte welkom.


OP DE MILSBÈK

7

ONZE JEUGD IN THE SPOT! In deze rubriek stellen we een jeugdige dorpsgenoot telkens een aantal vragen. Wij stellen hem/haar kort aan u voor en zijn erg nieuwsgierig hoe de jeugd over Milsbeek denkt. Vorige keer was het Jack Hendriks die erin stond, daarvoor hebben we toen Mees Sluiters doorgeschoven naar nu.

Mees Sluiters Wat is je leeftijd? 8 jaar Wie zijn je ouders? René en Kim Sluiters Waar en met wie woon je? Ik woon met papa, mama en mijn broer Sepp op De Knoot 6 Waar zit je op school? Basisschool De Drie Vijver in groep 4 Wat zijn je hobby’s? Voetballen en gamen Wat wil je later worden? Profvoetballer of politieagent

Kapsalon voor: Dames, heren,- en kinderen

Waar ben je actief in Milsbeek? Ik voetbal bij JO9-2 van SV Milsbeek Ieder jaar help ik mee met de flessenactie voor Koningsdag Met welke Milsbekenaar zou je op een onbewoond eiland willen zijn? Met Sam Eikholt, lekker de hele dag voetballen! Wat vind je bijzonder aan Milsbeek? Allebei mijn opa’s en oma’s wonen in Milsbeek. Dat is lekker dichtbij. Ik vind het een leuk en gezellig dorp Met welke Milsbekenaar zou je weleens een dag willen ruilen? Met de burgemeester Wat vind je het mooiste plekje van Milsbeek? Het trapveldje aan de Plateel. Daar ben ik bijna iedere dag te vinden Zou jij later, als je op jezelf gaat wonen, in Milsbeek willen wonen? Ja, omdat ik het een heel mooi dorpje vind

Kennismakingsactie: 10% KORTING op

shampoo of stylingsproducten

Kanonskamp 6 | Milsbeek Tel: 06-19366856 hair and beauty by linda

Als je burgemeester van Milsbeek was, wat zou je dan veranderen? Dan zou ik de speeltuin bij De Knoot gaan veranderen. Allemaal mooie nieuwe speeltoestellen erin. Ik zou dan ook het trapveldje aan de Oudebaan op gaan knappen, zodat dit een mooi voetbal/panna veldje wordt zonder dat er glas en viezigheid ligt. Wie zou je graag de volgende keer ‘in the spot’ zien? Bram Janssen.


8

OP DE MILSBÈK

VERJURDAG Wij Hollanders, en dus ook Milsbekenaren, doen er vaak alles aan om tradities en gewoontes in ere te houden. Neem nou voor het gemak maar ‘de Verjaardag’?! Wat een gezelligheid, en wat kijken we er allemaal naar uit dat we zelf jarig zijn. Schei toch uit zeg! Laat me niet lachen! Neem een willekeurige verjaardag waar u laatst nog geweest bent? Wat herinnert u zich ervan? Ik zal u in de komende tekst helpen herinneren wat er zoal de revue zal zijn gepasseerd. Het eerste dat u opgevallen zal zijn is dat in het huis van de jarige de hele woonkamer versierd is met gekleurde slingers en ballonnen van waarschijnlijk de Action of de Hema. Want zonder Action of Hema geen verjaardag in Nederland. En dan niet te vergeten de slinger voor de raam zodat de hele buurt weet dat er iemand jarig is! U komt binnen en u heeft niet alleen de jarige job gefeliciteerd maar uit goed fatsoen alles en iedereen die al binnen is. En geheel in traditie gaat dit gepaard met drie kussen op de wang. Ach god heeft u gedacht? Waar moet ik dadelijk nou in godsnaam gaan zitten, want alle aanwezigen zitten op een stoeltje in een kring en er is op dat moment geen stoel meer over. “Kom maar”, roept een van de aanwezigen (die de komst van u als een redding beschouwt), “ik maak wel plets vur ow, want ik mot toch gaon! ( ja daaaaag).” Een kop koffie drinken is een must op de verjaardag dus vanuit de keuken klinkt al vrij snel… “Luste gej koffie?” “Ja lekker dat lust ik wel”, schreeuwt u vrij ongegeneerd terug. “Wa luste vun gebak?” “Wa hedde allemaol?” heeft u op zeker gevraagd. “Wej hebbu kruimel, Spaanse abrikozen en Joegoslavische kers.” (Wa unne kwats! kersen komen gewoon uit een emmer.) “Oooh, dat klinkt allemaal wel lekker”, klinkt het uit uw mond. “Doe maar een stukje kruimel, maar dan wel een klein stukske a.u.b.!” Dan wordt het langzaam tijd voor de hapjes! In het midden van de tafel en of kring komen de schaaltjes met plakjes leverworst, cervelaat, gevulde eitjes, ingerolde augurkjes in boterhamworst en toastjes met van allerlei salades etc. en natuurlijk voor de kinderen een grote bak paprika chips. En wat u al verwachtte: het eerste kind is zo enthousiast en ‘uitgehongerd’ dat hij in zijn haast een glas limonade omgooit. “Ach det gift niks”, zegt de dame des huizes, “scherven brengen geluk, ekkes un duukske dur ovver hin en ge ziet dur niks mer van☹” Nadat iedereen is voorzien van een drankje of borreltje en u uw flesje bier

op heeft, zal de gastheer gevraagd hebben: “Luste dur nog enne?? Op 1 been kunde nie staon wa jong!” Dus ondanks dat u eigenlijk helemaal geen zin heeft in een tweede flesje bier, slaat u deze niet af. En in een onverwachte stilte die valt zegt iemand die ‘toevallig’ op zijn horloge kijkt: “Ach ik had er geen erg in dat het al zo laat was! Ik moet morgen vroeg werken dus ik ga naar huis.” En als in een soort kudde is binnen een uur waarschijnlijk iedereen, inclusief uzelf, vertrokken, de gastheer en -vrouw achterlatend met een berg afwas en uitgedroogde kaasblokjes en verkleurde le-

verworst die overgebleven is. Wat zullen die mensen genoten hebben van hun feestje waar ze zelf de hele dag hebben gesjouwd. Minsu begriep mien nie verkeerd! Natuurlijk is dit stukske mit een grote knipoog geschreven en is er natuurlijk helemaol niks mis mit unne gezellige verjurdag! En blief vural augurken ienrollen ien botterammuworst! Want det blieft tog lekker! Alvast gefeliciteerd! En unne fijne carnaval! Marco Derks

2019 L A V A N R A MA C PROGRAM aart Vrijdag 1 m

itie d e is u h n e k ie z ’ t ‘Proud to be Fou 0 uur nvang 21.0 K XXL • Aa IC N J D .v. • M.m entree vrij

S ZONDAG CARNAVAL ilsbeek Optocht M n

rste van Jan Ke Live muziek s Entree ti ra .00 uur • G 16 g: an nv aa

G S DINSDA CARNAVAL l Pielekesba ick m.m.v. DJ N Gratis en• r uu 0 .0 aanvang 21 tree

6 maart Woensdag n’

lle ‘Herringschi

Alle dagen geopend vanaf 14.00 uur, m.u.v. zondag, dan om 12.00 uur


OP DE MILSBÈK

9

CARNAVAL 2019 Aankondigingen, programma’s, verslagen, foto’s en alles over carnaval in Milsbeek vindt u in de carnavalskrant die vorige week is verschenen. Uiteraard kunt u ook terecht op www.diepenkikkers.nl De redactie feliciteren de prinsen met hun uitverkiezing en wenst iedereen een gezellige carnaval!

Prins Juul d’n Urste JCV De Dikköpkes

Prins Luuk d’n Urste CV De Diepenkikkers

Prins Gerry d’n Urste SC Gries en Nie Wies

Het adres in Milsbeek voor Fysiotherapie, Sport en Voedingsadvies

Sprokkelveld 10b | Milsbeek | Tel: (0485) 760 666 | info@mcfysiotherapie.nl | www.mcfysiotherapie.nl


10

OP DE MILSBÈK

DORPSONDERSTEUNER? JA DUS “Heeft u ook een sleutel van de buren?” en “Is Milsbeek toe aan een dorpsondersteuner?” waren vragen die in de aankondigingen voor de bijeenkomst op 4 februari stonden. Prikkelende vragen. De belangstelling in het Trefpunt was dan ook groot. Behalve sprekers waren diverse organisaties aanwezig. In de pauze was er gelegenheid om in gesprek te gaan met Team Toegang, de wethouders, de ouderenadviseur van de gemeente, Pantein en Buurtzorg.

De bijeenkomst was georganiseerd door SL!M en Mart van Boekel. De gemeente ondersteunde financieel. In zijn aftrap gaf Ronald Starrenburg, de voorzitter van SL!M aan dat het belangrijk is dat Milsbeek een vitale gemeenschap blijft met als kernwoorden ‘samen, jong en oud’. Hij prees zich gelukkig met Mart van Boekel als ‘kwartiermaker dorpsondersteuner’. Mart heeft veel voorbereidend werk verzet en ook deze avond heeft hij inhoudelijk voor zijn rekening genomen. Mart van Boekel ging uitgebreid in op zijn onderzoek onder 80 dorpsgenoten. Met interviews heeft hij in 2018 de wensen in kaart gebracht op het gebied van wonen, wensen en zorg. Opvallend is dat 90% van de geïnterviewden op de oude dag in Milsbeek wil blijven wonen in de eigen woning. Daarbij kan ondersteuning van belang zijn. Zo kwam de behoefte aan een dorpsondersteuner in beeld. Mart presenteerde het profiel van zo’n dorpsondersteuner. Belangrijke kenmerken zijn onder andere integer, onafhankelijk, vraagbaak en inlevings-

vermogen. In Gennep zijn al dorpsondersteuners actief. Twee dorpsondersteuners gaven een korte impressie van hun activiteiten. Al met al is duidelijk dat Milsbeek een dorpsondersteuner nodig heeft. De aanwezige wethouders Rob Peperzak en Peter Lucassen ondersteunden dit van harte en gaven aan dat de gemeente geld beschikbaar heeft. De werving van een dorpsondersteuner kan dus starten. Henk Geene, deskundige op het gebied van ouderen- en welzijnszorg ging uitgebreid in op de terugtrekkende zorg. Zijn boodschap was duidelijk. Ga ervan uit dat verzorgings- en verpleegtehuizen steeds moeilijker toegankelijk worden. Zoek oplossingen voor de problemen van het ouder worden zo veel mogelijk in de eigen omgeving en netwerken. Generaties geleden was dat al normaal, maar gaandeweg heeft de overheid de oplossingen in eigen omgeving overgenomen. Nu moet dat weer worden teruggedraaid. Volgens Henk Geene biedt Milsbeek in dat opzicht ruimschoots kansen. Er is gemeenschapszin

ONTDEK JE PLEKJE! DOET U MEE? Onder de goede inzendingen verloten we een St.Jansberg likeurtje! SL!M wil graag dat ook u trots bent op Milsbeek, er is immers veel om trots op te zijn. We maakten een kiekje van een mooi plekje. Weet u waar de foto is gemaakt en waarvan? Dien uw reactie uiterlijk 20 maart 2019 in via het contactformulier op de website van SL!M: www. milsbeek-slim.nl. Heeft u geen computer? Er is vast wel iemand in uw omgeving die u kan helpen. Vergeet niet uw naam en adresgegevens volledig in te

en er zijn veel sociale netwerken. Hij ziet dat wel goed komen in Milsbeek. Marian Adriaansen, deskundige op het gebied van moderne zorghulpmiddelen belichtte de ontwikkelingen in de technologie. Moderne hulpmiddelen kunnen een rol spelen bij het oplossen van specifieke zorgproblemen. Robots zijn bijvoorbeeld inzetbare doe-taken. Gordijnen openen, grasmaaien en stofzuigen zijn al bekende toepassingen. Ook bij het tegengaan van eenzaamheid kan technologie een rol spelen. Alhoewel er aarzelingen zijn op dit gebied, blijkt uit onderzoek dat inzet van robots hierbij zinvol kan zijn. Er is al veel mogelijk en er zal nog veel meer komen. Het zal wel wennen zijn. Mart van Boekel en Ronald Starrenburg sloten de bijeenkomst af. De conclusie was dat de gemeenschap van Milsbeek veel potentie heeft voor ‘vitaal ouder worden’. Daarbij past niet alleen een dorpsondersteuner, maar zeker ook het rijke verenigingsleven en bijvoorbeeld de Huiskamer. Mart bedankte Kitty Janssen nog met een bloemetje omdat Kitty de flyers voor de bijeenkomst in heel Milsbeek heeft bezorgd. Ronald Starrenburg bedankte op zijn beurt Mart met een bloemetje vanwege zijn geweldige inzet als ‘kwartiermaker dorpsondersteuner’. Naschrift: Onder andere via het dorpsblad en de website van SL!M zal vervolginformatie bekend worden gemaakt. In de dorpsbijeenkomst van SL!M op 15 april aanstaande komt het onderwerp ‘dorpsondersteuner’ nog een keer aan de orde.

NOTEERT U ALVAST IN UW AGENDA! 15 april ‘s avonds jaarvergadering SL!M Zie de volgende ‘Op de Milsbèk’ voor meer informatie!

vullen. Geef de plaats van de foto zo nauwkeurig mogelijk aan. Let op! De likeur is niet voor de jeugd. In de vraag van de januari-editie was een detail te zien van de pleisterplaats die voor het museum de Oude Pottenbakkerij ligt. Centraal in de pleisterplaats ligt een de hardstenen cirkel met de tekst POTTENBAKKERIJ. De cirkel is als het ware een rotonde naast de rotonde. De pleisterplaats is bedoeld als vertrekpunt om Milsbeek te verkennen. Blijkbaar was dit een te moeilijke vraag.

We ontvingen geen goede inzendingen. Het reglement van de prijsvraag is in te zien op de website van SL!M.


OP DE MILSBÈK

11

WEET U HET NOG? DE WENSBUS De wensbus is een handige voorziening voor lokaal vervoer. Al eerder stond hierover een stukje met de spelregels in het dorpsblad. We brengen de spelregel graag opnieuw onder uw aandacht. Wist u dat de wensbus is opgenomen in de lijst belangrijke telefoonnummers die altijd achterin het dorpsblad staat. DE KLUSSENDIENST IS ER OOK NOG! Heeft u een klusje dat u zelf niet kunt doen? Is er niemand in uw omgeving die u ermee kan helpen? Vraag het dan de klussendienst. De vrijwilligers kunnen misschien iets voor u betekenen. Via het contactformulier op de website van SL!M kunt u een verzoek indienen, zie www. milsbeek-slim.nl. Heeft u geen computer? Belt u dan naar Herm ten Haaf: 0621851517.

DE SPELREGELS WENSBUS: De Wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur, de tarieven zijn € 1,50 per persoon per rit voor ritten binnen de gemeente Gennep en € 2,50 per persoon per rit voor ritten naar Beugen en Boxmeer. Een rit dient tenminste 1 dag van te voren worden aangevraagd bij de coördinator: • telefonisch tussen 09.00 en 12.00 uur bij de coördinator, 06 - 14 70 64 05 • of per mail via ovwensbus@gmail.com De coördinator geeft aan hoe laat u wordt opgehaald, indien mogelijk spreekt u ook retourtijd af. De Wensbus rijdt alleen binnen de gemeente Gennep en naar het Maasziekenhuis in Beugen en Madeleine in Boxmeer.

VROUWENVERENIGING ST. AGNES MILSBEEK Het leven bestaat uit vreugde en verdriet en dat zit soms heel dicht bij elkaar, zo ook bij onze jaarvergadering op dinsdag 12 februari. Nadat onze voorzitter iedereen had welkom geheten, begonnen we de avond met een minuut stilte voor de overleden leden van afgelopen jaar, Nolda Noy (20 januari 2019) en Mia Janssen (1 maart 2018) en voor alle leden, die dierbaren verloren hebben. Nadat het financieel jaarverslag en de notulen van 2018 waren goedgekeurd door de aanwezige dames en het jaaroverzicht van 2018 was voorgelezen kwamen de bestuursaangelegenheden aan de beurt. Sylvia, de voorzitter, was als enig bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar, ze had na lang beraad toch besloten om te gaan stoppen. Voor ons natuurlijk erg jammer maar wel begrijpelijk, zeker nu ze sinds kort oma geworden is van een mooie kleindochter. We waren al op zoek naar een bestuurslid maar nu hadden we er dus twee nodig. Gelukkig hadden we al twee dames gevonden die deze taak wel op zich wilden nemen, Anneke Thijssen en Willyanne Jacops. Nadat zij door de aanwezige dames werden goedgekeurd, kregen ze een mooie bos bloemen en namen ze direct plaats achter de bestuurstafel om mee te helpen bij de Bingo. Sylvia werd natuurlijk ook nog verrast met bloemen voor haar inzet in de afgelopen jaren. We hebben nu weer 7 bestuursleden, waarvan Nelly van Dijck voortaan onze voorzitter is en ook zij werd nog met een bosje bloemen verrast.

Toen was het tijd voor de jubilarissen, Petra Janssen, Wilma Wagelmans en Annie Jacobs waren 40 jaar lid en Cis ten Haaf 60 jaar. Wegens privéomstandigheden heeft Annie besloten haar jubileum volgend jaar te vieren. Na wat herinneringen en leuke anekdotes over de jubilarissen te hebben verteld werden ook zij in de bloemetjes gezet. Dit jaar hadden we ook weer een vrouw van

het jaar. Toen de bestuursleden maanden geleden daar over vergaderden, wisten ze al gauw wie het dit jaar zou worden: Truus Frederix. Toen we vlak voor onze jaarvergadering het droevige bericht kregen dat Hub, haar man, was overleden en Truus natuurlijk niet bij de jaarvergadering aanwezig zou zijn, besloten we haar toch die avond te benoemen tot vrouw van het jaar en samen met enkele bestuursleden zijn we later bij Truus op bezoek geweest om haar het welverdiende beeldje met oorkonde te overhandigen. Na de jaarvergadering was het natuurlijk weer tijd voor onze jaarlijkse bingo met heel veel mooie prijzen. Het was weer een hele gezellige avond. De komende maanden staat het volgende op het programma: 12 maart: Een informatieve avond over Huys te Moock, we gaan terug in tijd, de tachtigjarige oorlog in en rond Mook en Middelaar en de slag op de Mookerheide. 9 april: Creatieve avond, de lente is begonnen en we gaan vogelhuisjes maken. Mocht je geen lid zijn en belangstelling hebben voor een van onze activiteiten om kennis te maken met onze vrouwenvereniging, je bent altijd van harte welkom, je betaalt dan € 2,50 extra en krijgt een gratis kopje koffie. Geef je dan wel even op bij een van de bestuursleden of via de mail st.agnes.milsbeek@gmail.com


12

OP DE MILSBÈK

GOEDEDOELENWEEK MILSBEEK 8 - 14 APRIL 2019 Dit wordt alweer het derde jaar waarin een tiental goede doelen gezamenlijk willen collecteren. De vorige jaren is het goed verlopen en ook met de opbrengst van ruim € 12.000,- waren de organisatoren heel blij. De Goededoelenweek Milsbeek 2019 loopt van 8 tot 14 april. In de week ervoor wordt u een envelop - zo veel mogelijk persoonlijk - aangereikt met daarin een lijst met de deelnemende goede doelen en informatie. U kunt de collectant dan natuurlijk ook nog om extra uitleg vragen. Op 8 en 10 april tussen 6 en 8 uur ’s avonds gaan de collectanten rond om de envelop met uw bijdragen weer op te halen. Het zou erg helpen, wanneer u de envelop dan klaar heeft liggen. Er wordt gecollecteerd met verzegelde blauwe emmers voorzien van een sticker met ons logo (de Milsbeekse vlag) en de tekst: Week van de Goede Doelen. Er doen tien organisaties mee: Brandwondenstichting, Diabetes Fonds, Hartstichting, KWF, Longfonds, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds, Reumafonds, Rode Kruis en Amnesty International. Deze collecteren allemaal al langer in Milsbeek. Wij vragen u die ruimhartig te gedenken. Het resultaat van de collectes maken we weer bekend in ‘Op de Milsbèk’. Namens de werkgroep, Han de Kreuk

DONATEURSACTIE CRESCENDO MILSBEEK De donateursactie van muziekvereniging Crescendo zal dit jaar plaatsvinden in april. Deze jaarlijkse actie is erg belangrijk voor onze vereniging, want hiermee kunnen we gedeeltelijk de kosten van opleidingen, instrumenten en uniformen bekostigen. Wij willen de Milsbeekse gemeenschap dan ook vragen om onze leden een gulle hand te reiken. Wij vertrouwen op uw medewerking, zodat wij onze muzikale activiteiten voor Milsbeek kunnen blijven voortzetten.

ZATERDAG 13 APRIL: OUD IJZER ACTIE CRESCENDO Zoals elk jaar zal de zaterdag voor Palmpasen - dit jaar op 13 april - de oud ijzer actie van Crescendo plaatsvinden. Wij komen dan bij u aan de deur en indien u oud ijzer heeft zullen wij dit graag meenemen. Wij willen u verzoeken om GEEN ijzer voor 09.30 uur aan de straat te zetten, want er zijn ‘kapers op de kust’. Door de opbrengst van dit oud ijzer kunnen wij onze jeugdleden voorzien van deugdelijke instrumenten en kunnen wij een aantal financiële verplichtingen van onze vereniging voldoen. Wij hopen op uw support.

LEGE FLESSENACTIE T.B.V. KONINGSDAG MILSBEEK Zaterdag 27 april organiseren wij weer een groot feest voor alle kinderen uit Milsbeek. Ieder jaar is dit een groot succes en zijn wij er trots op dat er ieder jaar weer meer kinderen deelnemen. Wij vinden dat Koningsdag een feestdag is voor iedereen, maar vooral voor de kinderen. Kosten mogen geen drempel zijn om deel te nemen aan deze gezellige dag. Daarom willen wij de eigen bijdrage zo laag mogelijk houden. Om van Koningsdag 2019 weer een geslaagd feest te maken zal er dit jaar wederom een lege flessenactie gehouden worden. De lege flessenactie zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 5 april vanaf 18.00 uur! Wij bellen bij u aan met de vraag of u lege statiegeldflessen heeft. Ook kunt u uw lege flessen/ kratten aan de straat zetten. Bent u niet thuis, maar wilt u toch een bijdrage geven, neem dan even contact op met het Oranjecomité via ocmilsbeek@ hotmail.com. Wij hopen wederom op uw steun aan de Milsbeekse jeugd! Oranjecomité Milsbeek


OP DE MILSBÈK

13

WAAROM WORDT ROND CARNAVAL EEN BOERENBRUILOFT GEVIERD? Een bruiloft met alles erop en eraan. Een bruid, bruidegom, getuigen, cadeaus, huwelijksvoltrekking en een receptie. Maar…. het is allemaal nep. Een spel. Het ‘echtpaar’ mag elkaar slechts kussen en meer niet. Bovendien gaan ze na één feestelijke avond en nacht alweer uit elkaar. Zo’n bruiloft heet boerenbruiloft. Bruid, bruidegom en hun ‘familie’ hullen zich in boerenkleding, evenals alle andere feestgangers. De boerenbruiloft is vóór en tijdens carnaval een traditie in Noord- en Midden-Limburg, delen van Noordoost-Brabant en een aantal plaatsen in Zuid-Limburg. Elk jaar wordt een andere bruid en bruidegom gekozen en wordt uit hun directe omgeving een ‘familie’ samengesteld die het feest meeviert. WAAR EN WANNEER IS DEZE TRADITIE BEGONNEN? Voor een eerste vermelding van een boerenbruiloft moeten we terug naar 1582, toen de Saksische keurvorst August in Dresden een boer en boerin tijdens een groot ritueel ‘in d’n onech’ verbond. Het betrof geen echte bruiloft en het waren ook geen echte

boeren. De rol van de boeren werd gespeeld door adellijke heren, personen die zich aan de top van de maatschappelijke ladder bevonden. De boeren moesten de rol van de heren spelen. WAAROM DIT OMKEERRITUEEL? Mythologisch georiënteerde geleerden beweren wel dat de heren voor deze rolwisseling kozen om zich aan het boze oog te onttrekken. Ze geloofden namelijk dat het boze oog van de goden op hen gericht was vanwege hun falen in het voorbije jaar. Ze dachten dit ‘gevaar’ te kunnen ontlopen door zich tijdens deze bruiloftsfeesten te verkleden als boeren, personen onderaan de maatschappelijke ladder. Ook in steden als Keulen en Düsseldorf zijn uit 1824 en 1825 voorbeelden van zulke eenmalige nephuwelijken

bekend. Dat zoveel vastenavondspelen de vorm van bruiloften aannamen, komt ook omdat de vooravond van de vasten gold als de huwelijksperiode bij uitstek. In Nederland werd de boerenbruiloft het eerst gevierd in Venlo, in ieder geval al in 1912. Zo goed als zeker kende men de buitenlandse voorbeelden niet en was men onkundig van de achterliggende theorie. Mogelijk heeft in Venlo de positie van de boeren een rol gespeeld. Venlo was aan het eind van de 19e eeuw namelijk een stad van gerdeneers (tuinders). Zij genoten aanzien, de boeren veel minder. JEUGD BOERENBRUILOFT OP DE MILSBÈK Met carnaval 1982 werd in Milsbeek een start gemaakt met het organiseren van de jaarlijkse Jeugd Boerenbruiloft. Het eerste bruidspaar was Frank Hubbers en Sandra Elbers. Bron: WegWijs, De Limburger. Chris Janssen

NACHTVORST IN JUNI Toneelvereniging ONA Milsbeek speelt eind maart drie voorstellingen van de komische thriller ‘Nachtvorst in juni’ van schrijver Ruud van Ling. De regie is wederom in handen van Emily van Eck. In Milsbeek gebeurt nooit iets op crimineel gebied. Dat is de verdienste van inspecteur Tjerk Harkema, die met onconventionele middelen misdaad en overtredingen te lijf gaat. Omdat het zo rustig is kan de inspecteur zich wijden aan zijn grote hobby, tuinieren. Totdat er bericht komt over de vermissing van een drietal heren. Alle sporen leiden naar Lady Astrid de Tocqueville en haar sno-

de handlanger Jeanne, die even buiten het dorp in een riant buitenhuis bivakkeren. Tijd voor Harkema om samen met zijn nieuwe assistente, agente Selma Overveld, een onderzoek in te stellen. ‘Nachtvorst in Juni’ is een actueel stuk, met diverse verwijzingen naar bestaande situaties en hier en daar een forse dosis maatschappijkritiek, met een ironische ondertoon.

De uitvoeringen vinden plaats in zaal Trefpunt te Milsbeek op vrijdag 29 maart om 20.00 uur, zaterdag 30 maart om 20.00 uur en zondag 31 maart om 14.30 uur. De zaal gaat een half uur voor aanvang van de voorstellingen open. Entree: € 8,50. Reserveren is mogelijk via: onamilsbeek@gmail.com.


14

OP DE MILSBÈK

ACTIVITEITEN IN DE HUISKAMER Het nieuwe jaar is goed gestart. Naast de vaste bezoekers komen er ook steeds vaker nieuwe gasten binnenlopen. De activiteiten worden goed bezocht en dit motiveert de vrijwilligers om zich steeds meer in te zetten en ‘elk wat wils’ te bieden. HANDWERKEN OP MAANDAGOCHTEND Op 14 januari is de handwerkgroep gestart en vanaf dat moment wordt er iedere maandagochtend, tijdens extra openingsuren, ijverig gebreid en gehaakt. Een groep van 10-14 dames (op de eerste heer wordt nog gewacht!) maakt voor zichzelf of voor een goed doel leuke en originele werkstukken. Het mooie is dat er altijd minder en méér ervaren breisters en haaksters aanwezig zijn, zodat hulp en advies gemakkelijk uitgewisseld kan worden. Er wordt soms zelfs gebruikgemaakt van YouTube-instructiefilmpjes. Het is de bedoeling dat de gemaakte spullen 1x per jaar verkocht gaan worden op een soort fancy fair, waarvan de opbrengst dan naar een nader te bepalen goed doel gaat. Iedereen is welkom om te handwerken op maandagochtend van 10.00u tot 12.00u, bijdrage is € 2,50 per keer incl. koffie/thee en gebruik van de aanwezige materialen. EXPOSITIE Ook kunst komt aan bod in de Huiskamer: ons dorp herbergt veel, al dan niet verborgen, talenten. Op zaterdag 26 en zondag 27 januari was er een eerste expositie in de Huiskamer, die voor dit weekend omgebouwd was tot een kleurrijke ‘pop-up galerie’. Ondanks het slech-

te weer waren er beide dagen een mooi aantal bezoekers om de schilderijen van Tilly Mulders te bekijken. Dit weekend was ook de afsluiting van een periode, waarin het werk van Tilly de muren van de Huiskamer sierde. Vanaf februari is er nieuwe kunst in de Huiskamer te zien. Dit keer zijn het schilderijen van Bernedien Wouters, ook een Milsbeekse kunstenares. Loop gerust eens binnen tijdens de open inloop om haar werk te bekijken.

maart en dinsdag 19 maart komen zij opnieuw naar de Huiskamer, misschien kunt u hen helpen? Bezoek ook onze website www.huiskamermilsbeek.com daar vindt u het laatste nieuws en de actuele activiteiten agenda.

OUDE SCHOOLFOTO’S Stichting Cultuurbehoud Milsbeek doet een beroep op u. In februari waren zij al twee keer te gast in de Huiskamer met vele oude schoolfoto’s vanaf het jaar 1900. Zij zijn op zoek naar de namen van personen op deze foto’s. Op dinsdag 5

Als familiebedrijf zijn wij, de Emons Group, onderscheidend binnen onze nichemarkten. We bieden onze klanten innovatieve en duurzame logistieke oplossingen die leiden tot lagere kosten en milieuvoordelen.

INNOVATIEF DUURZAAM MILIEUVRIENDELIJK

VOLG ONS OP

WWW.EMONS.EU


OP DE MILSBÈK

15

IN MEMORIAM HUB FREDERIX Op zaterdag 9 februari jl. overleed onze dorpsgenoot Hub Frederix op 76-jarige leeftijd. Samen met zijn vrouw Truus en anderen zorgde hij vele jaren voor de distributie van het parochieblad. In die tijd werd het parochieblad op de pastorie in eigen beheer gedrukt. Hubs hulp werd ingeroepen vanaf het moment dat het parochieblad van ‘nietjes’ voorzien moest worden. Hub bediende het grote nietapparaat en verrichtte de reparaties als het niet meer wilde nieten. Dit werk was hem toevertrouwd, evenals het tellen en rondbrengen van het parochieblad naar de bezorgers. Samen met Truus, die de dis-

tributie coördineerde, deed hij dit met grote inzet en veel plezier. In 2013 ging het parochieblad over in dorpsblad ‘Op de Milsbèk’ en werd het kant en klaar door de drukkerij afgeleverd. Nieten was niet meer nodig, maar Hub hielp daar waar hij kon. Helaas kon hij de laatste jaren door zijn ziekte

steeds minder van dienst zijn. Eerst lukte het hem nog om koffie te zetten voor de dames die de pakketjes voor de bezorgers klaarlegden. Later kon hij alleen nog maar vanuit zijn stoel toekijken. Hub, bedankt voor je jarenlange inzet. Rust zacht. Wij wensen Truus, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. Willeke de Haas-Theunissen namens redactie en bezorgers dorpsblad ‘Op de Milsbèk’


16

OP DE MILSBÈK

MARIA MATERKRING GENNEP-OTTERSUM Een dag voor vrouwen, voor rust en bezinning. WOENSDAG 27 MAART 2019 Dagindeling: 9.30u Ontvangst koffie/thee 10.00u Inleiding: Pastoor M. Rijs 11.00u H. Mis; aansluiting aanbidding v/h Allerheiligste 12.00u Lunch (zelf meebrengen) 13.00u Thema: Ontmoeten Spreker: Anke Sonnemans met vluchtelingen 15.00u Afsluiting Kosten € 5,Locatie: Kerk St. Johannes de Doper, St.Janstraat 13, 6595 AA Ottersum (achter de kerk trap omhoog. (sacristie) Volgende data: 27 maart: Stilledag Venray; mei: Kevelaar; 29 juli: Remagen;28 augustus; 30 oktober: (30-jarig Jubileumfeest); 11 december: Adventsviering. Vragen: Maria Materkring Gennep-Ottersum Carla Kersten, tel: 0485-517420 / 06-55925833; e-mail: carla.kersten@tele2.nl

TARIEVEN PAROCHIES VOMMMM JANUARI 2019 Misstipendia Doopsel Doopkaars (naar keuze, vanaf) Trouwkaars (naar keuze, vanaf) Eerste communie, ouderbijdrage Vormsel, ouderbijdrage Kerkdiensten:Jubileumdienst Huwelijksdienst* Uitvaart* Avondwake en Uitvaart * Kosten koor** + organist Begeleiding naar Crematorium na kerkdienst Avondwake zonder uitvaart* Grafrechten: Enkel of dubbel boven elkaar Dubbel naast elkaar: Kindergraf Nis in urnenmuur Urnengraf Verlenging Gebruik strooiveld

€ € € € € € € € € € € €

15,00 vrije gift 10,00 15,00 35,00 30,00 250,00 400,00 400,00 600,00 70,00 50,00 400,00

€ 730,00 voor 20 jaar € 900,00 voor 20 jaar € 365,00 voor 20 jaar € 730,00 voor 20 jaar € 730,00 voor 20 jaar € 730,00 voor 20 jaar (of deel hiervan, afh, van het aantal jaar) € 100,00

Bijzetting: Graf: er moet worden bijbetaald. Het bedrag is afhankelijk van hoe lang de eerste overledene er al begraven ligt. Voorbeeld: Voor de eerst begravende is voor 20 jaar aan grafrechten betaald. De tweede persoon (die in hetzelfde graf begraven moet worden) overlijdt 14 jaar na de eerste overledene. De grafrechten lopen op dat moment nog 6 jaar. Voor die 6 jaar hoeft voor de tweede bijzetting niet betaald te worden. Maar de tweede overledene moet wel 20 jaar grafrust hebben (wettelijk verplicht). Daarom moet er nog 14 jaar voor de grafrechten bijbetaald worden. 2e urn in urnenmuur: bijbetalen is niet nodig. Noten: Voor de 4 met * aangegeven diensten worden deze kosten niet in rekening gebracht, mits de afgelopen 4 jaar de minimale kerkbijdrage á € 100,00 per jaar is voldaan. Er wordt een maximum van € 400,00 vergoed. Bij een lagere jaarlijkse kerkbijdrage dan € 100,00 worden bovenstaande tarieven in rekening gebracht. Overigens adviseert het bisdom als richtlijn een bijdrage van 1% van het nettoloon van een economische eenheid als bijdrage. **Het koor Allegria van de parochie Middelaar is geen kerkkoor en hanteert een ander tarief (nader op te vragen).


OP DE MILSBÈK

17

KERKDIENSTEN EN MISINTENTIES za 23 feb zo 24 feb zo 24 feb wo 27 feb do 28 feb

17.30u 09.30u 11.00u 09.00u 09.00u

kerk Ottersum kerk Ven-Zelderheide kerk Milsbeek sacristie Milsbeek kapel Ottersum

za 2 mrt 19.00u kerk Milsbeek m.m.v. kerkelijk herenkoor zo 3 mrt 09.30u kerk Ottersum wo 6 mrt 09.00u kerk Milsbeek Aswoensdagviering wo 6 mrt 18.00u kerk Ottersum wo 6 mrt 19.30u kapel Ven-Zelderheide do 7 mrt 09.00u kapel Ottersum za 9 mrt zo 10 mrt zo 10 mrt wo 13 mrt do 14 mrt

19.00u kapel Ven-Zelderheide 09.30u kerk Ottersum 11.00u kerk Milsbeek Harrie Janssen; Theo Hoenselaar; Clara Rutten-Thissen (allen vw. KBO Milsbeek); 09.00u sacristie Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

za 16 mrt zo 17 mrt wo 20 mrt do 21 mrt

19.00u kerk Milsbeek m.m.v. kerkelijk herenkoor 09.30u kerk Ottersum 09.00u sacristie Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

za 23 mrt zo 24 mrt wo 27 mrt do 28 mrt

19.00u kerk Milsbeek m.m.v. parochieel dameskoor 09.30u kerk Ottersum 09.00u sacristie Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

za zo 31 mrt zo 31 mrt wo 3 apr do 4 apr

30 mrt 19.00u kerk Ottersum 09.30u kapel Ven-Zelderheide 11.00u kerk Milsbeek m.m.v. kerkelijk herenkoor Jan Franken (Zwarteweg) en overleden familie (ST.); 09.00u sacristie Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

za 6 apr zo 7 apr wo 10 apr do 11 apr za 13 apr

19.00u kerk Milsbeek m.m.v. kerkelijk herenkoor Jan Laemers (ST); 09.30u kerk Ottersum 09.00u sacristie Milsbeek 09.00u kapel Ottersum 19.00u kerk Ven-Zelderheide

zo 14 apr 09.30u kerk Ottersum zo 14 apr 11.00u kerk Milsbeek Palmpasenviering m.m.v. kerkelijk herenkoor Thij ten Haaf; Drika ten Haaf-Driessen (ST); wo 17 apr 09.00u sacristie Milsbeek do 18 apr 09.00u kapel Ottersum do 18 apr 19.00u kerk Milsbeek Witte Donderdag viering m.m.v. parochieel dameskoor vr 19 apr 15.00u kerk Milsbeek Goede Vrijdag Kruisweg za 20 apr 21.00u kerk Milsbeek Paaswake m.m.v. kerkelijk gemengdkoor Martinus Bindels; Agnes Bindels-Scholten en overleden familie (ST); Nolda Noij-Appelhof (vw. KBO Milsbeek); zo 21 apr 09.30u kerk Ottersum zo 21 apr 11.00u kerk Ven-Zelderheide ma 22 apr 09.30u kerk Milsbeek m.m.v. kerkelijk herenkoor

Actie Kerkbalans 2019. Geef voor je kerk

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten.Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaarstaan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer:

NL46 RABO 0140 6014 06 NL24 INGB 0001 0329 29 t.n.v. RK Kerkbestuur Milsbeek AFTREK 100% BIJ PERIODIEKE GIFT ZONDER NOTARIS Met ingang van 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris ‘periodiek schenken’ aan een goed doel. Zo’n periodieke gift is fiscaal aantrekkelijk, omdat deze volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Voor ‘gewone’ giften geldt een drempel op basis van uw inkomen. De Belastingdienst stelt wel eisen aan een periodieke gift. Zo moet de schenking minimaal vijf jaar jaarlijks een vaste gift bedragen en er tussen u en het goede doel (bijv. de parochie) een duidelijke afspraak op papier worden gezet. De parochie kan een formulier aan u verstrekken. Voor nadere informatie bel: 0485-516323.


18

OP DE MILSBÈK

WIE – WAT – WAAR Kerkdiensten Milsbeek Eucharistie: iedere woensdag om 09.00 uur. Weekendvieringen: op zondagen om 11.00 uur. op zaterdagen om 19.00 uur (uitzonderingen daargelaten) Doop: aanmeldingen en voorbereidingen Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u het hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden via de website van de parochies: www.vommmm.nl/parochie-nodig/sacramenten/doop of aanvragen via administratie@vommmm.nl. Mail het formulier naar administratie@vommmm.nl en naar mpmrijs@gmail.com Voor elke parochie zijn er zondagen vastgesteld waaruit u kunt kiezen voor het doopsel van uw kind: • 2e zondag van de maand: Middelaar en Ven-Zelderheide • 3e zondag van de maand: Mook en Ottersum • 4e zondag van de maand: Milsbeek en Molenhoek Het tijdstip wordt vastgelegd in overleg met pastoor Martinus Rijs 06 13 47 67 98. Voor ouders die hun kind willen laten dopen is er voorafgaand aan de doop een gezamenlijke doopvoorbereiding op een maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in pastorie Mook, De Hove 1. Adressen en telefoonnummers parochie: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand pastorie: Kerkstraat 25, 6596 AK Milsbeek telefoon: 0485-516323 e-mail: parochiemilsbeek@planet.nl Openingstijden pastorie: woensdag-donderdag 10.00-12.00 uur Kapelaan Marc Kessels bereikbaar via 06-55416709 of via de pastorie in Ottersum (0485-511426) Het opgeven van een misintentie (€ 15,00) via de pastorie. Kerkbijdrage Parochie Milsbeek: NL46 RABO 0140 6014 06 / NL24 INGB 0001 0329 29 Luiden bij overlijden Wanneer de familie het wenselijk vindt om bij een overlijden de kerkklokken te laten luiden, kan men dit doorgeven bij de pastorie of via koster op nr. 513908. Men zal dan bij de eerst mogelijke gelegenheid om 11.00 uur de klokken luiden. (uitgezonderd op zondag). Ophaalschema Oud papier 2019 Op de volgende zaterdagen wordt het oud papier opgehaald: 30 maart, 25 mei, 27 juli, 28 september en 30 november. Graag het aanbieden van uw oud papier tijdig op zaterdagochtend doen. Zorg dat het papier gebundeld wordt aangeboden zodat het makkelijk is om op te halen. Op het parkeerterrein van onze accommodatie staan 2 tot 3 grote containers waar men ook terecht kan met oud papier.

ALGEMEEN ALARMNUMMER GEEN SPOED, WEL POLITIE

112 0900-8844

AED LOCATIES IN MILSBEEK Sprokkelveld 42, Heiveld 60, Heiveld 70, Schuttersplein 1 AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN (huisartsenpost Boxmeer): 0900-8880 APOTHEEK GENNEP 0485-54 55 00 BUURTZORG MILSBEEK 06-13 28 23 83 CANISIUSZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-365 76 57 DIERENAMBULANCE NIJMEGEN E.O. 024-355 02 22 GEMEENTE GENNEP 0485-49 41 41 HUISARTSENPRAKTIJK MILSBEEK 0485-51 70 00 HUISARTSENPRAKTIJK GENNEP 0485-51 23 17 HUISARTSENPRAKTIJK OTTERSUM 0485-51 27 17 KINDERTELEFOON 0800-0432 MAASZIEKENHUIS PANTEIN 0485-84 50 00 MILIEUKLACHTEN TELEFOON 043-361 70 70 RADBOUDZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-361 11 11 STORINGEN GAS EN ELEKTRICITEIT 0800-9009 THUISZORG PANTEIN 0900-8803 THUISZORG PROTEION 088-8500000 WATER (WML) 0800-023 30 40 WENSBUS 06-14 70 64 05 WONINGSTICHTING DESTION 088-199 00 00 ZONNEBLOEM AFD. MILSBEEK/OTTERSUM/VEN-ZELDERHEIDE 0485-51 20 08


ook OCE opgravinge n

Milsbeek Voor het uitgraven van bouwputten, inritten, sloten, tuinen, het rooien van struiken, wortels en slopen van gebouwen. Ook voor vulzand, straatzand, teelaarde, menggranulaat, enz.

Meer info: Tel. 06-5342 9944

We stretchen hem

op! Lekker en makkelijk kant-en-klaar keuze uit: Babi Pangang, Bami, Saté in pindasaus, Bourgondisch hammetje, Spare-ribs, Boerengehaktschijf, Drumsticks

stretchtenten

www.kuijpersstrechtenten.nl | Tel. 06-54200800

Kerkstraat 8, Milsbeek - Bestellen? 0485-516278 Dinsdag t/m Zaterdag * geopend van 8.30-12.30 / 13.30-18.00 (zaterdag tot 16.00) Carnavals dinsdag zijn wij gesloten

meubilair - chalets tapbuffetten - koelingen

PME Cast Iron Hilfiger Denim Dstrezzed Blue Industry Ovenberg 2 - Milsbeek 0485-516797 www.dehaasverhuur.nl

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Steendalerstraat 67 6591 EC Gennep Tel/Fax: (0485) 383852 / 330839 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

0485-514675

• Reparatie van gebitsprotheses

• Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit

Ovenberg 2828 OVENBERG

Reparatie alle automerken, gratis leenauto

Reparatie alle automerken, gratis leenauto

Tel: 0485-513027 * Mobiel: 06-25064707 www.moorenmilsbeek.nl


...t hu is in gro en !

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses • Reparatie van gebitsprotheses

Zwarteweg 51A 6596 AE Milsbeek

• Aanleg & onderhoud • Groenvoorziening • Boomverzorging

• Nieuwe gebitsprotheses

Tel.: (0485) 383852 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

• Sierbestrating • Tuinberegening • Verkoop tuinplanten

• Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit

vanaf april 2019:

verse asperges

De Groote Heeze 4 | Heijen | Tel. (0485) 511 141 | www.hopmans-heijen.nl

Didi Janssen-Driessen Schoolstraat 7 6596 AN Milsbeek 06-51447581 www.didistrimsalon.nl

Langstraat 5 Milsbeek T 0485 – 541979 www.jbgroenprojecten.nl

Elke zaterdag van 9.00 tot 13.00 verkoop van tuinplanten. Kwekerijadres: Potkuilen - Milsbeek

Profile for RvB Media

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 2-2019  

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 2-2019

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 2-2019  

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 2-2019

Profile for rvbmedia
Advertisement