Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 8-2021

Page 1

OP DE MILSBÈK OP DE MILSBÈK

Dorpsblad Milsbeek | Jaargang 9 | Nummer 8 | december 2021

GENIET VAN EEN FIJNE KERST EN EEN GEZOND 2022! IN DEZE UITGAVE:

INTERVIEW

JEUGD IN THE SPOT

ADVENT


2

OP DE MILSBÈK “Het leven is wat gebeurt terwijl je andere plannen maakt…”

OVERLEDEN

Annie Derks - van Bergen echtgenote van

4 november 2021 Martien Voss, 72 jaar Echtgenoot van Willy Voss-Sanders Langstraat 7 20 november 2021 Wiel Hoenselaar, 89 jaar Echtgenoot van Mariet Hoenselaar-Hermsen, Libermannhof Gennep, voorheen wonende Zandberg 12 11 november 2021 Annie Derks - van Bergen, 91 jaar Echtgenote van Leo Derks † Norbertushof Gennep, tot voor kort wonende Zandberg 8

Leo Derks † Mook, 13 november 1929

Milsbeek

Gennep, 11 november 2021

lieve mama van

Mientje en Ruud, Ger en Corrie, Elly en Jeen en Johan †, Ans † en Jos, Ton en Adrie, Lean en Marc

trotse oma van

Ruben en Maria, Sanne en Bas, Rianne, Lenard en Sanne, Geerten en Anna, Ivo en Reja, Ellen, Joren en Charlotte, Malou, Anne en Donald, Koen en Kelly, Rein en Bo, Sybe en Dide, Harm en Claire, Ime, Kai, Wout

overgrootmoeder van

Thomas, Roan, Mara, Tygo, Tarja, Noran, Stijn, Lize, Eva, Sjuul en Thijs

Correspondentieadres: Klappenburgstraat 2 6681 XR Bemmel

Een valse sms, e-mail, WhatsApp of nep-telefoontje, wees alert op fraude. Criminelen gebruiken steeds creatievere manieren om je gegevens te ontfutselen en zo geld te stelen. Zo zijn er tegenwoordig oplichters actief die klanten bellen en zich voordoen als een medewerker van de bank. Ze vragen in deze nep-telefoontjes om je geld veilig te stellen voor fraude door het tijdelijk over te boeken naar een kluisrekening. Deze nieuwe vorm van fraude heet 'spoofing' en komt helaas steeds vaker voor. Maar

Houd je geld veilig, laat je niet oplichten! Veilig bankieren

rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren Vertrouw je het niet? Neem direct contact op met de bank.

ook vindt er nog altijd veel fraude plaats via WhatsApp, e-mail, sms en valse betaalverzoeken. Rabobank vraagt nóóit - onder welke omstandigheden dan ook - om je registratie-, inlog- of pincode. Doe ook nooit telefonisch op verzoek een overboeking.


OP DE MILSBÈK VERSCHIJNINGSDATA 2022 nummer 1 inlevering kopij: do 6 januari verschijning: eind januari nummer 2 inlevering kopij: do 17 februari verschijning: begin maart nummer 3 inlevering kopij: do 31 maart verschijning: medio april nummer 4 inlevering kopij: do 12 mei verschijning: eind mei nummer 5 inlevering kopij: do 23 juni verschijning: begin juli nummer 6 inlevering kopij: do 18 augustus verschijning: begin september nummer 7 inlevering kopij: do 6 oktober verschijning: eind oktober

3

HET IS ALWEER DECEMBER Een jaar is voorbijgevlogen, het is alweer december, onze feestmaand. Maar we kunnen het in deze tijd nog wel een feestmaand noemen? Binnenkort volgt er weer een nieuwe persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Wat zal het ons brengen, mogen we weer iets meer? Of blijven de maatregelen gehandhaafd? Vier mensen thuis ontvangen? Het samenkomen met Kerst en Oud & Nieuw gaat ook dit jaar echt anders zijn. Helaas, maar noodzakelijk om de besmettingen te beperken en te zorgen dat we zo snel mogelijk dit virus bedwingen. Helaas zal ook deze Kerst en Oud & Nieuw anders zijn dan dat we graag zouden willen. En wat mogen we nog organiseren? Veel activiteiten in ons dorp vinden in de avond plaats. Op dit moment is dat niet toegestaan. Hoe zal dat straks gaan met carnaval? Gaan we voor het eerst in het bestaan een prins-loos jaar krijgen? Gaat carnaval überhaupt wel door dit jaar? Lastig, lastig, maar we moeten er toch met z’n allen iets moois van proberen te maken. Ik wens iedereen, ondanks alles, een mooie decembermaand. Dat we toch op een of andere manier bij elkaar kun-

nen zijn, elkaar misschien digitaal kunnen zien of anderszins. En laten we ook denken aan die mensen die eenzaam zijn. Juist nu in december wordt een kaartje, telefoontje of gesprekje op 1,5 meter erg gewaardeerd. Mede namens de redactie, geniet van elkaar en van de mooie dingen! En voor 2022 natuurlijk alle goeds in goede gezondheid!!

Remi van Bergen Uitgever

nummer 8 inlevering kopij: do 24 november verschijning: begin december

COLOFON OPLAGE 1.250 exemplaren BEZORGING COÖRDINATIE Truus Frederix T 513267 REDACTIE Nelly Keukens Willeke de Haas Gerda Franken Chris Janssen Henk Oldenhof Marcel Bons Remi van Bergen ADVERTEREN/REDACTIE RvB Media Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek T (0485) 515667 M info@opdemilsbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort te plaatsen. DRUK DMprintmedia, Malden

GOEDE DOELEN WEEK 2021 Goede Doelen Week 2021 in Milsbeek is erg goed verlopen. Dankzij de inzet van veel collectanten is er na aftrek van de onkosten een bedrag van € 15.196,40 opgehaald. Dit is verdeeld over de volgende fondsen: K.W.F. € 2.258,05 Hartstichting € 1.880,03 Longfonds € 1.538,33 Spierfonds € 1.536,78 Nierstichting € 1.536,18 Rode Kruis € 1.380,33 Reumafonds € 1.358,98 Amnesty International € 1.253,59 Brandwondenstichting € 1.233,43 Diabetesfonds € 1.220,70 Wij bedanken alle collectanten hartelijk voor de hulp en alle inwoners van Milsbeek en de sponsoren voor de gulle

gaven en hopen in 2022 weer gewoon in het voorjaar te collecteren zoals vòòr Corona. Namens de werkgroep Goede Doelen Milsbeek.


OP DE MILSBÈK

4

NIEUWS VAN DE HUISKAMER CORONAMAATREGELEN:

OPNIEUW SLUITING VAN DE HUISKAMER In oktober was de Huiskamer al twee weken gesloten. Met het instellen van extra coronamaatregelen hadden we gehoopt om ook open te kunnen blijven. Maar sinds die tijd zijn de coronacijfers nog veel verder opgelopen en zijn er door de overheid weer extra maatregelen ingevoerd. De gezondheid en veiligheid van onze gasten en vrijwilligers staan altijd voorop. Het bestuur heeft daarom besloten om vanaf 25 november de Huiskamer weer tijdelijk te sluiten. Daarmee komen ook alle activiteiten te vervallen. We bekijken half december wat dan de stand van zaken is en volgen daarbij natuurlijk de berichten en adviezen van de (lokale) overheid. Activiteiten: Op het moment van schrijven loopt de door de overheid ingestelde gedeeltelijke lockdown in ieder geval t/m 19 december. Dit houden wij ook aan. Nog onduidelijk is of de geplande activiteiten, die later in december gepland staan, door kunnen gaan. Onderstaande activiteiten (vanaf 21 december) zijn dus onder voorbehoud: • Handwerken: maandag 20 december en maandag 27 december, 10.00-12.00 uur

De kerstviering met gezamenlijk eten, die op 10 en 11 december gepland stond, komt helaas te vervallen. Als de Huiskamer voor de kerstdagen weer geopend wordt, dan zullen we bekijken of er nog mogelijkheden zijn om de kerst toch nog op enige manier te vieren. Kijk voor nieuws en de actuele stand van zaken betreft de heropening en activiteiten op onze website www.huiskamermilsbeek.com en Facebookpagina Huiskamer Milsbeek.

• Taiso gym: dinsdag 21 december en dinsdag 28 december, 10.00-11.00 uur • Verkoop handgemaakte kerstdecoratie: 21 t/m 24 december tijdens de open inloop • Crea avond: woensdag 22 december vanaf 19.00 uur •

preekuur dorpsondersteuner: S donderdag 30 december, 10.00-12.00 uur

• Nieuwjaarsviering: vrijdag 7 januari

BRIDGEN IN DE HUISKAMER De Huiskamer wil inwoners van Milsbeek de gelegenheid bieden om in een huiselijke sfeer, in de huiskamer, te komen bridgen. De indeling van de teams zal afhankelijk zijn van de inloop, waarbij het mogelijk is om met een vaste partner te spelen, maar dit is niet noodzakelijk. Voor consumpties zal worden gezorgd en betaling daarvan zal plaatsvinden volgens het beleid van de Huiskamer. U kunt uw belangstelling hiervoor kenbaar maken door uw reactie te sturen aan info@huiskamermilsbeek.com vóór 15 december. Tevens vragen wij u aan te geven of uw

voorkeur uitgaat naar: • dinsdagavond, 19.30-22.30 uur • woensdagochtend, 10.00-13.00 uur • géén voorkeur voor genoemde dagdelen

Vrijwilligersbijeenkomst: Op 18 oktober was er sinds anderhalf jaar weer een vrijwilligersbijeenkomst. Een avond om weer even bij te praten, onze vrijwilligers te informeren, vragen te beantwoorden en ideeën uit te wisselen. Daarnaast wilden we onze vrijwilligers graag bedanken voor hun inzet voor de Huiskamer en het enthousiasme waarmee ze dit altijd doen. Hiervoor hadden we een gezellige avond in het Trefpunt gepland, maar helaas kon deze avond door de oplopende corona-aantallen en de nieuwe overheidsmaatregelen niet doorgaan. We proberen hier begin van het nieuwe jaar een nieuwe datum voor te prikken. We hopen u dit jaar nog te kunnen zien in de Huiskamer, maar wensen u nu alvast fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en gezellig 2022. Bestuur stichting BLOM – Huiskamer Milsbeek


OP DE MILSBÈK OPROEP VOOR WEBMASTER De webmaster die wij zoeken, maakt en plaatst artikelen op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek: gemiddeld 3 of 4 artikelen per maand. Ook houdt de webmaster het functioneren van onze site in de gaten en geeft een signaal als hij of zij professionele hulp nodig heeft.

5

KERSTCADEAUTJE Helaas moest Stichting Cultuurbehoud Milsbeek opnieuw de Historische Avond, die gepland stond op 4 november, uitstellen. Voor ons een teleurstelling, en voor nog veel meer mensen! Om de pijn wat te verzachten zijn we hard aan het werk gegaan om een cadeautje, in de vorm van een jaarkalender, te maken voor onze vrienden en vrijwilligers. Tegen de Kerst kunt u het verwachten. NB Andere geïnteresseerden kunnen de kalender later bij de Spar kopen. U kunt natuurlijk ook vriend worden en dan komen wij de kalender bij u brengen.

BESTE DIEPENKIKKERS, Al een aantal maanden waren we bezig met de voorbereiding van verschillende carnavalsactiviteiten. Helaas hebben we ‘Gaon!’ en ook onze zitting al moeten afblazen en inmiddels is ook besloten dat de buutkampioenschappen op 7 januari niet doorgaan. Vervelend natuurlijk, maar deze tijden vragen van iedereen veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Als Diepenkikkers hebben wij wel de taak om onze mooie carnavalstraditie zoveel mogelijk in leven te houden. We gaan al onze creativiteit verzamelen om dit jaar toch activiteiten te organiseren. Ook al is niets zeker en zullen we zaken waarschijnlijk helemaal anders moeten aanpakken. In de komende weken zullen wij een aantal data / weekenden bekend gaan maken waarop wij onze zitting, prinsenbal of andere activiteiten gaan organiseren.

Tot slot wensen wij iedereen een fijne decembermaand en een gezond 2022! Alaaf, CV De Diepenkikkers

Welke invulling het wordt is daarbij dan helemaal afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. de dan geldende maatregelen. De verkochte kaartjes voor de zitting blijven dus nog gewoon geldig. Op deze manier denken we snel te kunnen inspelen op mogelijkheden en hopen we toch een mooi programma (en misschien wel een prins) te kunnen bieden. Houd onze website en social media kanalen dus in de gaten…

PRINSENBAL GRIES EN NIE WIES Gries en nie Wies en de bevriende carnavalsverenigingen, de artiesten en de Suukerruuve waren er helemaal klaar voor. Op vrijdagavond 12 november zou Prins Henk afscheid nemen en de nieuwe prins onthuld worden. We konden voldoen aan de gestelde eisen, maar door alle andere ontwikkelingen rondom het coronavirus is er uiteindelijk besloten om dit 10e prinsenbal af te gelasten. We vonden het niet verantwoord om het door te laten gaan. Zeker voor de nieuwe prins (de prinsenfoto was klaar) een hard gelag, maar volgens het drietal van de prinsencommissie (zij

zijn naast de prins de enigen die weten wie de 10e prins wordt) heeft de prins alle begrip voor de huidige situatie. Maar hoe nu verder? Mocht corona het weer toelaten, gaan we kijken of er de komende periode toch nog een mogelijkheid is om de nieuwe prins te onthullen.

Hoe we de carnavalsperiode gaan beleven is natuurlijk een groot vraagteken, alhoewel zeker is dat het sowieso anders zal worden dan we gewend zijn. Namens Gries en nie Wies, de Wiesjes, prins Henk, prinses Ellie en de nieuwe prins????? Wensen wij u alvast fijne feestdagen en een, in alle opzichten, fantastisch 2022!!!! Cor Derks


OP DE MILSBÈK

6

Onze openingstijden voor Kerst en Nieuwjaar zijn: Maandag 20 december Gesloten Kerstmis 2021 Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 dec. open van 8.30 - 12.30/13.30 - 18.00 uur Vrijdag 24 december open van 8.30 tot 15.00 uur. Kerstavond gourmet ophalen na 12.00 uur 1e en 2e Kerstdag gourmet ophalen tussen 12.00 tot 13.00 uur Maandag 27 december Gesloten Oud & nieuw Dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 dec. open van 8.30 - 12.30/13.30 – 18.00 uur Vrijdag 31 december open van 8.30 tot 15.00 uur. Oudjaarsdag gourmet ophalen na 12.00 uur Zaterdag 1 januari 2022 Gesloten Uw bestellingen graag met de folder

Allerlaatste inleverdag Wild: vrijdag 17 december Allerlaatste inleverdag Kerstmis: dinsdag 21 december Allerlaatste inleverdag Oudjaar: dinsdag 28 december

Ivm corona de bestellingen ophalen op de afgesproken tijd zodat de wachttijd beperkt is.

WWW.SLAGERIJGIESBERTS.NL Kerkstraat 8 Milsbeek, telefonisch bestellen 0485-516278

GERARDUS KALENDER 2022 Elke dag een beetje spirit. De Gerarduskalender is een scheurkalender. Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels, informatie. Kosten: € 8,50 De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl). Verkoopadres Remi van Bergen, Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek, tel: 0485-51 5667/ 06-1314 3900

Persoonlijk en begripvol Kozijnen

Zonwering

Airconditioning

Vincent Tillemans Tel: (0485) 23 45 60 Mobiel: 06 19 19 80 61 www.tillemansgroep.nl airco | kozijnen - kunststof en aluminium | zonwering screens | rolluiken | horren | onderhoud en reparatie

0485-523 043

Dag en nacht bereikbaar www.goemansuitvaartzorg.nl 2e Dwarsweg 54, 6591 XR Gennep | Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Als familiebedrijf zijn wij, de Emons Group, onderscheidend binnen onze nichemarkten. We bieden onze klanten innovatieve en duurzame logistieke oplossingen die leiden tot lagere kosten en milieuvoordelen.

INNOVATIEF DUURZAAM MILIEUVRIENDELIJK

VOLG ONS OP

WWW.EMONS.EU


OP DE MILSBÈK

7

ONZE KERSTSTALBOUWERS IN CORONATIJD Jaarlijks wordt de kerststal in de RK Parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, vakkundig opgebouwd door onze kerststalbouwers Harrie Keukens, Tiny Spikmans, Ton Noy en ondergetekende. De bloemversiering en aankleding van de kerk is in handen van de bloemengroep Christien Noij, Julia Verhulsdonk, Rikie Sluiters, Truus Schoenmakers, Anneke Wagelmans en Annie Jacobs. Het dennengroen voor de aankleding van de kerststal wordt beschikbaar gesteld door De Kroon Flowers in Milsbeek. Hoogtepunt van het jaarlijkse kerstfeest is de opstelling en uitbeelding van het kerstverhaal. Deze Franse beeldengroep (1909) uit Parijs is met Kerstmis 1932 geschonken aan de parochianen van Milsbeek bij de ingebruikname van deze kerk.

‘Langs de Kribbe’ is 25 en 26 december te bezoeken in de parochiekerk, Kerkstraat 27 in Milsbeek; beide dagen open van 14.00 tot 17.00 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd. De Engel zal u knikkend bedanken bij het vallen van een muntstuk. De opbrengst hiervan is bestemd voor het onderhoud van de Kerstgroep. Deze is al 112 jaar oud en de gebreken dienen zich inmiddels al aan (gipsmoeheid). Hartelijk dank! Chris Janssen

Met Kerstmis 2020 gooide Corona roet in het hele kerstfeest. De 16e editie ‘Langs de Kribbe’, ging niet door en de kerk ging op slot. Onze kerststalbouwers hadden nog hoop en de voorzorgsmaatregelen werden in acht genomen, maar het mocht niet baten. Laten we hopen dat de 17e editie ‘Langs de Kribbe’ tijdens komende Kerstmis wel door mag gaan.

OLIEBOLLENACTIE MILSBEEK NOG ENKELE WEKEN EN DE OLIEBOLLEN KUNNEN WEER IN HET VET, LEKKERE OLIEBOLLEN! Door het coronavirus ook dit jaar iets anders dan dat u van ons gewend bent. Dit jaar gaan we niet met de kinderen van

de ColaDisco langs de deuren. U dient daarom bijgaand bestelformulier in te vullen en MET GEPAST GELD bij ons in de brievenbus te gooien. Heeft u geen geld in huis, laat dan uw telefoonnummer achter, dan sturen wij u een tikkie. Wij dienen vóór

OLIEBOLLEN BESTELLIJST:

21 december 2021 alle bestellingen én betalingen binnen te hebben! Op 31 december zullen vanaf 11.00 uur de oliebollen bij u bezorgd worden. Coladisco Milsbeek

LET OP: GEEN LOSSE VERKOOP DIT JAAR!!

naam: ..................................................................................................................................................................................... adres: ..................................................................................................................................................................................... telefoon:.................................................................................................................................................................................... I.v.m. prijs stijging ingrediënten is de verkoopprijs ook gestegen.

 8 oliebollen voor € 8,50  8 oliebollen met krenten/appel € 9,50  appelbeignets: per stuk € 2,45 aantal: …….  appelbeignets: 4 stuks € 9,50  appelbeignets: 6 stuks €14,25

 10 oliebollen voor € 10,50  10 oliebollen met krenten en appel € 11,50  appelbeignets: 8 stuks € 19, appelbeignets: 10 stuks € 23,50

Bezorgdatum: 31 december Uw bestelstrook graag vòòr 21 december 2021 inleveren bij Klaproosweg 7 of Draaischijf 31.


8

OP DE MILSBÈK

MILSBEEK: IN HET HART GERAAKT! INTERVIEW MET MARLY EN TIM VAN EENENNAAM Met deze openingstitel beland ik direct in het gesprek dat ik mocht hebben met Marly en Tim van Eenennaam. Sinds 2018 wonen zij op de hoek van de Pastoor Hoefnagelstraat/Kerkstraat in de voormalige supermarkt. Met recht het hart van onze gemeenschap, zo tegenover de kerk. Op een donkere novemberavond tref ik Marly en haar man Tim aan in de ruime woning die door hen verbouwd en gemoderniseerd is. Met hun twee jonge kinderen Veerle (3 jaar) en Milan (1 jaar) wonen zij middenin onze gemeenschap. HOE HEEFT HET ZO KUNNEN GEBEUREN? Marly is geboren en opgegroeid in Lindenholt Nijmegen. Hier kende zij elk steegje en vele buurtgenoten. Nadat Marly de HAVO had afgerond heeft zij gekozen voor een vervolgstudie aan de NHTV in Breda. Niet dat zij hiervoor een uitgesproken voorkeur had, maar ja, het leek een leuke studie met voldoende mogelijkheden. Vooral het organiseren sprak Marly aan. Tijdens haar studietijd leerde zij Tim kennen die een eigen logistieke onderneming had samen met zijn vader en broer. De vriendschap die ontstond tijdens de studie is uitgemond in een huwelijk met inmiddels twee prachtige kinderen. Vòòr haar studie leerde zij het organiseren van evenementen kennen bij Scouting in Nijmegen en organiseerde zij evenementen voor gamers in Nijmegen en Assen. Als enige vrouw in zo’n jongenswereld ontdekte zij dat dit haar toch makkelijker afging dan actief zijn binnen een groep vrouwen. De direct-

heid en nuchterheid van een mannenomgeving past beter bij haar. Vanuit Lindenholt verhuisde Marly naar Beuningen waar haar huidige echtgenoot al enige jaren woonde. Het samenwonen bracht haar ook de interesse voor vervoer en logistiek. Nadat Tim het bedrijf ‘Carrier for Carrier Internationaal Transport’ alleen voortzette, stapte Marly in als zakenpartner om samen de onderneming verder vorm te gaan geven. Beuningen bleek niet echt de omgeving waar dit stel kon aarden. Teveel afstandelijkheid in de sociale omgeving leidde ertoe dat zij gingen omkijken naar een andere woning in de omgeving. MILSBEEK: EEN PLEK OM TE AARDEN! In hun zoektocht kwamen zij terecht in het huidige pand in het centrum van Milsbeek. De ruime woning met zijn rijke historie sprak hen direct aan. De mogelijkheid om hun werkzaamheden in het ruime huis voort te zetten, leidde tot een ingrijpende verbouwing. Het huis bood tevens gelegenheid voor de kring-

loopwinkel die door de moeder en tante van Tim wordt gerund. Menigeen heeft al een bezoek gebracht aan de winkel en een kleinigheid gekocht. Veel oudere dorpsbewoners vertellen dan ook dat zij in de voormalige supermarkt en bakkerij gewerkt hebben en benieuwd zijn hoe de nieuwe woning er uitziet. Daarnaast werd het Marly en Tim al snel duidelijk dat vele sociale activiteiten letterlijk voor hun huis plaatsvinden. Of dit nu de carnavalsoptocht is, de boerenbruiloft, begrafenissen of huwelijksfeesten, het gebeurt voor hun woning! Prachtig toch, als je tijdens de verbouwing een partybus met hardcore muziek voor de deur hebt staan! Zowel Tim als Marly beseften al snel dat Milsbeek alle (basis)voorzieningen tiptop voor elkaar heeft. Vooral de voorzieningen gericht op het krijgen en opvoeden van kinderen sprak hen zeer aan. Onze supermarkt, slager, bakker, kinderopvang, huisarts, school etc. en de aanwezigheid van tal van verenigingen maken Milsbeek een prettige omgeving om te wonen. Wat vooral Marly opviel was de aandacht en betrokkenheid van medebewoners. Zodra je de deur uitgaat, wordt je begroet en is er aandacht (vooral voor de kinderen)! Ofschoon Tim en Marly nog maar weinig mensen in ons dorp


OP DE MILSBÈK kennen, merken ze daarentegen dat velen al wel weten wie zij zijn en waar ze wonen (het huis met de grote tv aan de muur).

haar bijdrage aan de ontwikkeling van het speeltuintje in de Gildenstraat. Met het oog op de groei van hun beider kinderen, kan dit goed van pas komen!

Tijdens de verbouwing was het handig dat de bedrijfsauto’s bij de woning geparkeerd konden worden (met dank aan het Trefpunt).

HET TEAM ‘VAN EENENNAAM’ IN MILSBEEK Marly geeft uitdrukkelijk aan dat alles wat ondernomen wordt een gezamenlijke activiteit is. Of dit nu de onderneming betreft of de sociale activiteiten; het gebeurt als beiden hier invulling aan kunnen geven! Op de vraag of Marly zichzelf oud ziet worden in Milsbeek, geeft zij volmondig aan dat dit het geval kan zijn, mits de voorzieningen op orde blijven. Wat haar opvalt in de contacten met dorpsgenoten is dat er veel wordt georganiseerd en dat mensen behulpzaam zijn. Daarnaast genieten ze van de rust (geborgenheid), ruimte en de natuur! Een actieve bijdrage leveren aan die gemeenschap is voor haar een vereiste. In die zin doet het er minder toe of je hier geboren bent of niet!

De groei van de onderneming naar momenteel tien auto’s noodzaakte een verplaatsing naar een bedrijfsruimte in Nijmegen op het industrieterrein West Kanaaldijk. ONDERDEEL WORDEN VAN EEN LEEFGEMEENSCHAP Met de komst van hun twee kinderen, beseften beiden dat deelname aan het sociale leven een vereiste is om een plezierige woon- en leefomgeving te hebben. Marly heeft inmiddels een aansprekende bijdrage geleverd in het kindervakantiewerk. De coronamaatregelen hebben weliswaar roet in het eten gegooid, maar zodra het kan, kan dit meteen weer opgepakt worden. De ‘garagesale’ welke dit jaar is gehouden en door Marly en Tim geïnitieerd, was een succes. Het organiseren hiervan bracht hen in contact met vele Milsbekenaren en leverde ook waardering op. Marly is ook regelmatig in de al genoemde kringloopwinkel en daardoor ziet ze ook vele dorpsgenoten. Mensen komen niet alleen om iets te kopen, maar ook voor een praatje. Wat eveneens vermeld kan worden is

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN MILSBEEK Hiervoor is al aangegeven dat Tim en Marly reuze tevreden zijn met hun huidige woonomgeving. Op mijn vraag wat in Milsbeek (nog) kan verbeteren, geeft Marly aan dat in haar visie een aantal zaken wel wat meer aandacht verdienen: De gemeente zou meer aandacht mogen geven aan de inwoners van Milsbeek. Hierbij kan gedacht worden aan meer en tijdige informatie over bijvoorbeeld uit te voeren werkzaamheden zoals afsluiting van wegen/

9

straten. Ook een meer samenhangende communicatie vanuit de verschillende gemeentelijke afdelingen naar de ondernemers zou volgens Marly prettig zijn. Een tweede punt dat al in eerdere interviews ter sprake is gebracht is verbetering van de mogelijkheden voor de jeugd van 12 tot bijvoorbeeld 18 jaar. Momenteel is er voor deze groep jongeren weinig te beleven en zoeken zij hun vertier elders. Gerichte mogelijkheden voor deze groep jongeren wachten al langere tijd op antwoorden! Ten slotte geeft Marly aan dat het behoud van de (basis)voorzieningen voor haar een belangrijk thema is. AFSCHEID NEMEN VAN EEN LEUK STEL AMBITIEUZE MILSBEKENAREN Het was al lang donker op deze novemberavond toen ik huiswaarts keerde met een tevreden gevoel na een boeiend gesprek met jonge mensen die Milsbeek verder vorm willen geven. Op de fiets naar huis besefte ik dat we eigenlijk allemaal met ‘logistiek’ bezig zijn. In ons leven zijn we telkens onderweg van A naar B, waarbij we elke dag opnieuw bagage opnemen en vervoeren. De wijze waarop we onze ‘bagage’ opbouwen en vervoeren maakt ons uniek en de moeite waard! Mij rest dan ook in deze Kerstuitgave u een oprecht 3G toe te wensen: Gezondheid, Gezelligheid en Genegenheid. Dit wens ik u allen toe voor het komende jaar! Marcel Bons


OP DE MILSBÈK

10

DE KERSTBOOM Ja, waar zetten we nou die kerstboom neer? Er is maar één plaats, maar dan moet die stoel verzet worden, waardoor je de t.v. niet meer kunt zien. Dan de theetafel in de andere hoek, maar dan kunnen we niet meer in het ladekastje. Als we de tafel verschuiven, komen we de gang niet meer in en als we de boom achter de bank zetten, dan is van de kerstboom niets meer te zien. Onze huizen staan zo vol, dat we geen plaats meer hebben voor de kerstboom. Hopelijk zijn onze harten niet zo vol van andere dingen, dat daarin géén plaats zou zijn voor de kerstboodschap. Bron: onbekend Annette Janssen-van Raaij

Voor een heerlijke taart op maat! bestellen, neem een kijkje op de site of stuur een bericht • Rolluiken • Aluminium en kunststof kozijnen • Screens

• Horren • Onderhoud & Reparatie

info@mtzonwering.nl en www.mtzonwering.nl 06 403 333 60

www.carolinescake.nl info@carolinescake.nl @carolinescakenl /carolinescakenl

Fijne feestdagen

John, Beppie, Holger, Janine, Mariëlla en Bram

Gennep


OP DE MILSBÈK

11

I AM DRIVING HOME FOR CHRISTMAS! Het is 29 november 2021 rond de klok van tien voor zeven in de morgen. In mijn auto op weg naar mijn werk heb ik mijn favoriete vroege-morgen-zender 538 aanstaan en geloof het of niet, maar uit de boxen klinkt de kerstklassieker ‘Driving home for Christmas’ van Chris Rea. Op zich een lekker nummertje, want het miezert een beetje en de regen tikt zachtjes op de voorruit. En met de ruitenwissers op standje 1 is het oppassen geblazen dat je met je gedachten niet net te ver wegdwaalt. ‘Driving home for Christmas’ en het moet nog december worden… Sinterklaas is nog niet eens geweest, althans, ik persoonlijk heb nog niks bijzonders in mijn schoentje gevonden helaas. De Sinterklaasperiode was in mijn jeugdjaren toch iets waar je als kind naar uitkeek! Uitkeek naar de landelijke Sinterklaasintocht op de televisie. Met de hele familie voor de buis met warme chocomel en pepernoten en taaitaai (waarbij je moest oppassen dat je de voorste melktanden er niet uittrok als je een hap wilde nemen). We keken uit naar de Zwarte Pieten die door de buurtvereniging geregeld waren en we keken uit naar het heerlijk avondje 5 december. Lekker lang opblijven en de volgende dag vrij om met de kadootjes te mogen spelen. Turend over de A73 en luisterend naar die heerlijke kerstplaat, realiseer ik me dat er de afgelopen jaren toch wel veel veranderd is. Zwarte Pieten zijn inmiddels geheel uit het straatbeeld verdwenen en als je een wandeling maakt door ons mooie Milsbeek en stiekem links en rechts naar binnen gluurt (‘spienze’ op zien Milsbèks) valt het op dat zo vanaf eind oktober de eerste kerstbomen al in de huiskamers staan. Het lijkt erop dat onze goedheiligman en het daarbij horende traditionele feest langzaam verdrongen gaan worden door de kerst die steeds vroeger zijn intrede lijkt te maken, maar ook door het vanuit Amerika overgewaaide Halloweenfeest. ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ en ‘Zie de maan schijnt door de bomen’ en ‘Vol verwachting klopt ons hart’ en ‘Wie de roe krijgt wie de …’ lijkt langzaam plaats te maken voor Halloween: een feest met demonen, horror verkleedpartijen, bloederige kleding, hakbijlen en enge maskers? Zegt u het maar? Kei gezellig toch! Het lijkt een kwestie van tijd dat de kinderen niet meer weten wie Sinterklaas was/is! Maar wat mij als carnavalsvierder pur sang nog meer zorgen baart, is dat de jeugd over een paar jaar niet meer weet wat carnaval (vastelaovend) inhoudt.

Voorheen werd het er met de paplepel ingegoten, maar nu is er door de hele coronasores al twee jaar nagenoeg geen fatsoenlijk carnaval gevierd! En hebben onze nazaten dus ook het ‘vastelaovendgevuul’ niet kunnen proeven. Waar normaal gesproken rond deze tijd vriendengroepen, buurtverenigingen, carnavalsverenigingen samenkomen om ideeën uit te werken voor de optocht (dit vaak samen met kinderen, onze toekomst) is het nu in het zuiden van het land angstvallig rustig in bouwplaatsen, schuurtjes, kelders en stallen. Ikzelf als lid van de Diepenkikkers zou in deze periode al druk bezig moeten zijn met voorbereidingen van activiteiten zoals zittingsavonden, prinsenbal, buutkampioenschappen, programmering, invulling carnavalsprogramma etc. etc. etc. Op die manier rollen we altijd langzaam met alle carnavalsvierders (ut hele durp) richting de carnaval. En ‘nee’, voor degenen die het carnavalsgevoel sowieso nog niet kennen: carnaval is niet alleen het feest van bier drinken en gek doen. Nee! Carnaval is een gevoel van saamhorigheid. Carnaval is een gevoel van gezelligheid. Carnaval is een feest dat je viert met jong en oud. Carnaval is muziek van de hofkapel. Carnaval is je als Diepenkikkers inzetten om voor de Milsbeekse gemeenschap een mooie activiteit te organiseren. Carnaval is het samen werken aan en fabriceren van mooie creaties voor de optocht. Carnaval is met de prins een bezoek brengen aan onze zieke dorpsbewoners. Carnaval is zoveel meer dan wat ik hierboven genoemd heb. Carnaval is een virus waarmee je besmet raakt, dat blijft als je hier ooit mee in aanraking bent gekomen. Van ganser harte hoop ik dat dit virus nog heel lang in Milsbeek rondwaart en dat we ondanks

de corona (en de weinige activiteiten die we kunnen organiseren op dit moment) onze jeugd ook hiermee blijven besmetten. Alleen dan vieren we nog tot in de eeuwigheid dit prachtige feest. Inmiddels is ‘Driving home for Christmas’ al lang en breed afgelopen, heb ik de afslag gemist en vervolg ik mijn weg onder de klanken van ‘Met de vlam in de pijp’. Lieve Dorpsgenoten, Geniet ondanks alle beperkingen van de feestdagen en pluk de dag. Blijf gezond en steek met de kerst een extra kaarsje op zodat we heel snel verlost gaan worden van de pandemie waar we ook met deze feestdagen weer middenin zitten! Want die pandemie maakt in onze gemeenschap VEEL meer kapot dan waar de meeste mensen erg in hebben. Dink daor mar is ovver nao! Haldo wa! Marco Derks


12

OP DE MILSBÈK

MÖGE DIE STRASSE UNS ZUSAMMENFÜHREN

4 MEI COMITÉ AANWEZIG BIJ VOLKSTRAUERTAG IN WEEZE Op uitnodiging van de burgemeester van de gemeente Weeze, de heer Georg Koenen, en de voorzitter van de Volksbund Gemeinsam für den Frieden, de heer Ulrich Francken, was het 4 Mei Comité Milsbeek op 14 november jl. te gast bij de gedenkplechtigheid op Volkstrauertag. Ook de Veteranen Vereniging Noord-Limburg en de Bond van Wapenbroeders gaven acte de présence (met dank aan de Stichting Wensbus Gennep). Al enige jaren staan we gezamenlijk stil bij vrijheid, vrede en vriendschap. We mogen ons gelukkig prijzen dat we ruim 76 jaar vrijheid, vrede en vriendschap genieten, alhoewel we nu allen door corona ook ervaren wat het betekent om minder vrij te zijn en minder vrienden te ontmoeten.

70 en 75 Jaar bevrijding van de gemeente Gennep vierden we in gezamenlijkheid met de Schotten, onze bevrijders van weleer, en de Duitsers, onze bevriende buren. Zij zijn als onze gasten aanwezig op de gemeentelijke 4 mei herdenking in Milsbeek en het 4 Mei Co-

mité Milsbeek is al enkele jaren te gast op de Kriegsgräberstätte in Weeze. Samen vrijheid, vrede en vriendschap beleven. Kransen zijn gelegd en toespraken gehouden. Over de begraafplaats klinkt zachtjes een Ierse blessing: ‘Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein; sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein’. Laten we wensen dat we nog lang in vrijheid, vrede en vriendschap de zon op ons gezicht mogen voelen.

SLAGWERKGROEP CRESCENDO MILSBEEK

CHAMPIGNONACTIE CRESCENDO KERST 2021 Ook dit jaar zorgt Slagwerkgroep Crescendo op 24 december voor verse champignons, direct van de kweker. Heerlijk vers geplukt, bij u thuis bezorgd, vlak voor de kerstdagen!!! Wij komen in de komende periode bij u aan de deur om onderstaande bestellijst bij u op te halen. U kunt uw bestelstrook ook t/m 22 december inleveren op de volgende adressen: Henk Vervoort, Heiveld 30 of Jos Eeren, Koenselberg 39. U kunt ook telefonisch bestellen (bellen of Whatsapp) op 0627435574 of per mail: slagwerkgroepmilsbeek@gmail.com o.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer en aantal kilo’s.

De champignons kosten € 5,00 per kilo, halve kilo’s zijn ook mogelijk. Wij willen u vriendelijk verzoeken, indien mogelijk, bij de bestelling meteen te betalen, zodat wij bij bezorging weinig tijd kwijt zijn. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de champignons.

gingsgebouw, het Patronaat, in de Kerkstraat naast de Pastorie. U kunt er op 24 december tussen 9 en 11 uur terecht. Maar let op: OP=OP. Ons advies: geef uw bestelling door. Alvast hartelijk dank voor uw steun!!! Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en muzikaal 2022.

De champignons worden bij u thuis bezorgd op vrijdag 24 december. We verkopen ook weer vanuit ons vereni-

BESTELSTROOK CHAMPIGNONS SLAGWERKGROEP CRESCENDO Naam: ……………………………………………………….………………………, Adres: ……………………………………………………………………………….., bestelt: ……………. kg champignons. Eventuele opmerkingen voor bezorging (bijvoorbeeld als u niet thuis bent): ………………………………………………………………………………………….


OP DE MILSBÈK AFSLANKEN?! MaarSnel, hoe?Slank! Simpel,

In 5 stappen naar succes

13

ONZE JEUGD IN THE SPOT! Maak gelijk een afspraak en slank direct af!

In deze rubriek stellen we een jeugdige dorpsgenoot telkens een aantal vragen. Wij stellen hem/haar kort aan u voor en zijn erg nieuwsgierig hoe de jeugd over Milsbeek denkt. Vorige keer was het Isis Engelaar die erin stond, zij geeft deze keer Joey Krebbers graag de beurt.

Maak een afspraak via www.easyslim.nu We bespreken je doel, de duur en de kosten. Dit is vrijblijvend!

Joey Krebbers

Je ondergaat de kennismakingsbehandeling met ons apparaat Je bent gemiddeld 15 centimeter in omtrek verloren*

Wat is je leeftijd? 11 jaar.

Je bent gestart met afvallen en gaat samen met ons ervoor om je doel te halen

Wie zijn je ouders? Pavlina en Jordan Krebbers.

Van € 89,-

voor slechts € 49,Geldig t/m 31 januari 2022

* Resultaten ter inzage in de studio

Kennismakingsbehandeling

Waar en met wie woon je? Ik woon in Milsbeek samen met mama, papa, Angel en Jimmie. Waar zit je op school? In Milsbeek op De Drie Vijvers. Wat zijn je hobby’s? Mijn passie is paardrijden, daarnaast nog dansen en wat ik nog heel graag doe is tekenen. Wat wil je later worden? Ik heb nog geen idee, ik vind zoveel dingen leuk. Waar ben je actief in Milsbeek? Bij Halina met de paardjes. Met welke Milsbekenaar zou je op een onbewoond eiland willen zijn? Met mijn beste vriendin Isis. Wat vind je bijzonder aan Milsbeek? Veel mensen kennen elkaar.

Easyslim.nu helpt je! Easyslim.nu is een landelijke franchiseorganisatie in de afslankindustrie. Bij ons staan de behandelingen met een zeer geavanceerd apparaat centraal. Je verliest vet en bouwt tegelijkertijd spiermassa op. Dit zorgt voor zeer snelle resultaten en bovendien een mooie gladdere huid. De snelheid waarmee je resultaat ziet motiveert je om gezonder te eten en/of te gaan sporten. De spreekwoordelijke “stok achter de deur”. Verder geven wij uiteraard voedingsadviezen op maat en hebben wij producten om het afslanken te versnellen. Of je nou 5 of 35 kilo wilt verliezen: Easyslim.nu helpt je!

Fijne feestdagen en een gezond en slank 2022 ing Jouw Easyslim.nu vestig

Petra Noij * Langstraat 42 * MILSBEEK Bel: 06-39013900 boek online of mail naar milsbeek@easyslim.eu

Met welke Milsbekenaar zou je weleens een dag willen ruilen? Met mama. Zou jij later, als je op jezelf gaat wonen, in Milsbeek willen wonen? Ja. Als je burgemeester van Milsbeek was, wat zou je dan veranderen? Niks, ik vind Milsbeek zo al goed. Wie zou je graag de volgende keer ‘in the spot’ zien? Siem Hijmans


OP DE MILSBÈK

14

Voor o.a. scheiding, alimentatie, omgang en gezag. Daarnaast begeleiden wij mediationtrajecten. U kunt ons altijd bellen voor het maken van een geheel vrijblijvend en gratis informatiegesprek. MR. LINDA ZANDERS ADVOCAAT

MR. STÉPHANIE HOPPERS ADVOCAAT

Wij hanteren scherpe tarieven en denken met u mee om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

NANCY HERMANS MFN MEDIATOR

www.familierechthuis.nl • info@familierechthuis.nl • Spoorstraat 155 Gennep • Bemmelstraat 2 Horst • T 077 398 3000 Namens het team van Carrier for Carrier wensen wij u fijne Feestdagen en een mooi Nieuwjaar.

Carrier for Carrier

Uw betrouwbare, logistieke dienstverlener

24/7 inzetbaar

Meer dan 20 jaar ervaring

Van 1 tot 25.000 kg

(inter)nationaal

Wij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing voor uw transport.

Bel ons op +31 628122004 of mail naar info@carrierforcarrier.nl carrierforcarrier.nl

Alle gerechten worden koud aangeleverd! Restaurant 't Topke, Rijksweg 28 Milsbeek Tel: (0485) 51 63 90 www.topke.nl

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Zwarteweg 51A 6596 AE Milsbeek Tel.: (0485) 383852 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

Pomp Techniek Piet Teunissen

• Reparatie van gebitsprotheses • Nieuwe gebitsprotheses

Ovenberg 14

• Advies

6596 DP Milsbeek

• Bemiddeling vergoeding zorgverzekering

Website www. ptpt.nl

• Klikgebit

Tel./ Fax (0485) 51 78 35

Piet Teunissen 06-55377383 piet.teunissen@home.nl

C Tuinberegeningen C Dompelpompen C Bronpompen C Vuilwaterpompen C Warmtepompen C Onderhoud C Reparatie CVerhuur


OP DE MILSBÈK

15

DE STEENFABRIEK WORDT GESCHIEDENIS, DE ASBESTSANERING IS GESTART. Al twee keer eerder dit jaar (in mei en in juni) was er aandacht voor de steenfabriek. De ontwikkelingen op het terrein volgen we op de voet. Deze editie met bijzondere foto’s van de binnenkant en met foto’s van de asbestsanering die nu wordt uitgevoerd. De tijd heeft zijn werk gedaan en de beelden zijn daarvan stille getuigen. Een plek die veel betekenis heeft gehad voor het dorp is langzaamaan vervallen. Met de sanering die is ingezet zal het

beeldbepalende element verdwijnen. Dit jaar met de asbestsanering en volgend jaar met de sloop van de gebouwen. We streven er nog steeds naar dat de schoorsteen, de kantine en de sme-

FOTO’S VAN KOEN THEUNISSEN

FOTO’S VAN RONALD STARRENBURG

FOTO’S VAN TEL_ASTAR-REAL LIFE PICTURES

derij behouden blijven. De schoorsteen lijkt in dit opzicht geen probleem. Over de kantine en smederij bestaat nog geen zekerheid. Een werkgroep naast het buurtcomité, met daarin Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is daarmee bezig. Wordt vervolgd. Het buurtcomité Bloemenstraat en omgeving


16

OP DE MILSBÈK

DE NAAM IS ER! Het is alweer even geleden, maar in het dorpsblad stond een oproep om namen in te sturen voor een nieuwe brochure van en voor Milsbeek. Nu de brochure vorm begint te krijgen is het tijd om er een passende naam bij te kiezen. Hoe was het ook alweer? Dorpsgenoot Marcel Bons (Ja; die van de interviews in Op de Milsbèk) benaderde SL!M met het idee om een wervende brochure te maken over Milsbeek. De gedachte hierbij was dat alle nieuwe inwoners van ons dorp met deze brochure in één klap geïnformeerd worden over de historie, de cultuur en al het moois dat Milsbeek te bieden heeft. Een (redactie)commissie werd in het leven geroepen en inmiddels is gestart met de eindredactie en de vormgeving.

de felicitaties en een bos bloemen van Ronald Starrenburg, de voorzitter van SL!M. De planning is om de brochure in

maart 2022 klaar te hebben. Om te beginnen krijgen alle huishoudens in Milsbeek een exemplaar. Tegen die tijd zullen we dat melden in ‘Op de Milsbèk’. De (redactie)commissie zal de brochure dan verder toelichten.

Hoogste tijd om de ingezonden naamsuggesties te bekijken en er een ‘winnaar’ uit te trekken. SL!M stelde een anonieme lijst op met ingezonden namen en de leden van de redactie stemden op de lijst. Het werd ‘Welkom op de Milsbèk’, heel toepasselijke voor zo’n brochure. Op 25 november gingen drie mensen bij de winnaar op bezoek. In het bijzijn van initiatiefnemer Marcel Bons en beoogd uitgever Remi van Bergen (beiden lid van de redactie) kreeg Riky Lamers

ONTDEK JE PLEKJE! DOET U MEE? Onder de goede inzendingen verloten we twee St. Jansberg likeurtjes of attenties voor de jeugd! SL!M wil graag dat ook u trots bent op Milsbeek, er is immers veel om trots op te zijn. In de oktober-editie stond kunst en ook nu gaat het over kunst. Weet u op welke plek de foto is gemaakt en hoe het kunstwerk heet? Dien uw reactie uiterlijk 31-12-2021 in via het contactformulier op de website van SL!M: www.milsbeek-slim.nl. Heeft u geen computer? Er is vast wel iemand in uw omgeving die u kan helpen. Vergeet niet uw naam en adresgegevens volledig in te vullen. Geef zo duidelijk mogelijk aan waarvan de foto is en waar hij is gemaakt. Let op! De likeur is niet voor de jeugd. De jeugd krijgt een andere versnapering. Op de foto in de oktober-editie was het kunstwerk “de vuurvogel” te zien. Tot 2019 stond De Vuurvogel op de hoek

van de Ovenberg en het Achterbroek. Daar fungeerde het als wegwijzer naar de pottenbakkerij “De Vuurvogel” aan de Ovenberg. De maker van de vuurvogel was Jan Koenen, de Milsbeekse kunstenaar die ook bekend is van zijn decoraties op het keramiek van pottenbakkerij “De Vuurvogel”. Als wegwijzer raakte het kunstwerk zodanig in verval dat herstel niet meer mogelijk was. De stichting Cultuurbehoud heeft een prachtige replica laten maken en die in 2019 op zijn huidige plek op het Achterbroek geplaatst. Zo leven cultuur en historie voort. We ontvingen één goed antwoord. De winnaar van de oktober-editie is Zwaantje van de Velde-Baanders. Proficiat, er wordt contact opgenomen. Omdat er in oktober twee prijsjes waren schuift er eentje door. Het reglement van de prijsvraag is in te zien op de website van SL!M.


OP DE MILSBÈK EENZAAMHEID OMKIJKEN NAAR ELKAAR Ook als inwoners van Milsbeek hebben we geen gemakkelijke periode achter de rug. Wonen in een dorp maakt het makkelijker om eens even naar buiten te gaan. We hebben echter ook gemerkt, dat zorg over besmetting met corona geleid heeft tot het mijden van contacten. Nu met het toenemen van de besmettingen moet niet worden vergeten om te denken aan elkaar. In het voorjaar hebben we als SL!M op ieder adres een roos gebracht, maar daar is het nu niet bepaald de tijd voor. Om elkaar niet te vergeten hebben we het idee behoeftekaartjes van de Konnectkever opgepakt. Op ieder adres in Milsbeek wordt een vel kaartjes gebracht, zoals hier is weergegeven. De kaartjes kunnen worden ingevuld en deze komen dan terecht bij onze dorpsondersteuner Dolinda. Zij kijkt in haar netwerk of er dan combinaties kunnen worden gemaakt. Is dit voldoende? Nee, er is meer nodig. Omkijken naar elkaar betekent ook aandacht geven. Het winterseizoen is daar niet zo geschikt voor. Een praatje op de hoek wordt al gauw een koude bedoeling. Maar een telefoontje of een kaartje in de bus kan voor de ontvanger al heel belangrijk zijn. Een klein gebaar kan voldoende zijn om een dag te breken en het gevoel vergeten te zijn, weg te nemen. Er gebeurt natuurlijk al veel, maar dat stapje extra kan veel uitmaken voor de leefbaarheid in ons mooie dorp.

Topke@home Dagsoep, 1 liter

6,00

XXL carpaccio met brood (2 per) XXXXL carpaccio met brood (4 per)

16,50 31,00

Salade met cruncy kip, tomaat, komkommer, oude kaas, pitten

10,00

Schnitzel met champignonroomsaus 15,50 Portobello gevuld met pesto, 12,00 zongedroogde tomaat en kaas 12,50 Saté van kip met satésaus, kroepoek en uitjes Zalmfilet met homemade cocktailsaus 15,50 Hertenbiefstuk met rode portsaus 19,50 De aller-lekkerste spare ribs 18,50 Biefstuk met pepersaus 19,00 •deze hoofdgerechten zijn incl. frietjes en rauwkost Heldro ijs met aardbeiensaus of chocoladesaus 3,50 Monchou toetje 3,50

17

Hoe is het met je? Behoeftekaartjes Heb jij ergens behoefte aan? Wil je hier eens over praten? Geef het door via onderstaande kaartjes. Zo werkt het:

1) Knip het kaartje dat op jou van toepassing is uit 2) Vul achterop jouw naam en telefoonnummer of e-mail in 3) Lever het kaartje in bij de speciale brievenbus bij de huiskamer of de SPAR 4) De dorpsondersteuner verzamelt de kaartjes en neemt contact op Je kunt het kaartje ook digitaal inleveren via de volgende link: surveymonkey.com/r/GVJY7KY Dorpsondersteuner Dolinda, 06 822 987 90, dolinda@dorpslab.org

Ik zou samen met iemand willen eten, wandelen of koffiedrinken

Ik wil weten wat de dorpsondersteuner voor mij kan betekenen

Ik zou meer willen bewegen, welk aanbod is er in de buurt?

Waar kan ik als jongere met mijn vragen terecht?

Ik wil graag vrijwilligerswerk doen

Hoe regel ik huishoudelijke hulp?

Andere vraag: ................................................................ ................................................................ ................................................................

Groetjes van

Kijk voor organisaties en activiteiten rondom zorg, welzijn en leefbaarheid ook op www.dekonnectkever.nl

WELKOM Cast iron PME Legend Butcher of Blue Saint Steve Plain Blue industry Matinique Dstrezzed

SALE

Graag ontvangen wij jullie bestelling telefonisch 0485-516390. Bestellen kan van donderdag tot en met dinsdag tot 19.15 uur en afhalen van 16.00 tot 20.00 uur. OP=OP

Rijksweg 28 | Milsbeek | www.topke.nl

Zandstraat 53 | Gennep | (0485) 51 60 60 www.hethofmode.nl


18

OP DE MILSBÈK

INGEZONDEN BRIEF VOLG JE HART MET JE HOOFD Hierbij wil ik reageren op de vraag die Marco Derks stelde in de laatste ‘Op de Milsbèk’: “Waor mot ut ien Godsnaam tog hin allemaol?” Het Milsbeekse dialect spreek ik niet, maar ik denk dat wij in Godsnaam, als zachte en warme mensen, vooral ons hart meer mogen volgen. Samen bepalen waar het naartoe gaat en we kunnen God - als je gelooft - bidden om kracht op die weg. Wandelend met een vriendin door het mooie Wald met de herfstkleuren, vertelde zij mij een verhaal over een Chinese juf die iedere morgen alle kinderen, voor het ingaan van de klas, in de ogen kijkt. Zij vraagt dan: “Waar heb jij vandaag behoefte aan en wat heb je daarvoor nodig?” Vervolgens geeft de juf elk kind een knuffel, een high five of een schouderklopje. Mooi om zo je dag te beginnen, zouden van mij alle juffen en werkgevers mogen doen.

En wat zou er gebeuren met het gedrag van voetbalsupporters wanneer er bij de ingang agenten of beveiligers staan die dit vragen? Bezoekers van evenementen altijd in de ogen worden gekeken met de vraag: “Waar heb jij vandaag behoefte aan en wat heb je nodig wanneer je favoriete club verliest of iemand iets verkeerds zegt?” Dat die man of vrouw een high five, een knuffel, of schouderklopje krijgt. En de hooligan of boze gast, die geen contact wil maken of met een stuurs gezicht zegt te gaan rellen, meteen naar huis wordt gestuurd. “Ga jij thuis in je eigen omgeving maar lekker drinken, springen en de boel kapot maken.” Wij hoeven geen oordeel te hebben over hoe het huis of de tuin van iemand anders eruit ziet. Een huis of tuin die er niet zo netjes uitziet als die van ons, kunnen laten voor wat het is. Want thuis mag je jezelf zijn. Ik ben de schoondochter van Jan Hoenselaar. Jan (overleden in 2020) was een markante boer en verenigingsman in Milsbeek die 91 jaar werd. Als 70-jarig lid van de voetbalclub kreeg hij iedere verjaardag van het vierde elftal een bus deodorant. Hij wist niet waarom maar ik vermoed omdat hij zich niet dagelijks douchte. De boerderij aan de Langstraat, waar hij zijn hele leven heel graag woonde, werd al jaren getypeerd als ‘een verwaarloosde boel.’ Jan was gelukkig en gebruikte geen deodorant. De deodorant kon ik gebruiken toen

mijn 91-jarige vader Piet Peeters (overleden 2021), door zijn dementie in een verpleeghuis werd opgenomen. Mijn vader was een man die iedere dag de Milsbeek rondfietste in een nette jas en met zijn stropdas om werkte in de tuin. In het verpleeghuis wilde hij niet graag gewassen worden en was er door de lage personele bezetting ook geen tijd om mensen dagelijks te douchen. Mijn vader gebruikte zelf nooit deodorant en was fietsend door Milsbeek gelukkig. Ik hield ontzettend veel van beide mannen, al waren ze zeer verschillend. Ieder had een eigen geur en kleur. Dus waar mag het voor mij in Godsnaam naar toe? Dat ieder mens zijn hart volgt. En wanneer je elkaar tegenkomt, je elkaar in de ogen kijkt, vraagt wat de ander echt kan gebruiken en dit geeft, zonder te oordelen over zijn of haar kleur of geur! Ik zie je graag in Milsbeek… Enny Hoenselaar-Peeters

BESTE INWONERS VAN MILSBEEK, Heerlijke worstenbroodjes als tussendoortje tijdens de gezellige feestdagen in december? Dat kan, want het St. Lambertusgilde organiseert in deze laatste maand van het jaar wederom een actie in samenwerking met Elmar’s brood & banket.

Door te bestellen levert u een bijdrage aan ons Gilde en geniet u zelf van heerlijke ambachtelijk gemaakte worstenbroodjes. Ze zijn verpakt in zakjes van 5 stuks en kosten € 4,75 per zakje. In verband met de huidige corona maatregelen willen ook wij onnodige reisbewegingen en contactmomenten voorkomen en kunnen de worstenbroodjes dit jaar alleen digitaal besteld worden: Bestellen kan door het digitale bestelformulier in te vullen via de link op www.sintlambertusgilde.nl of Facebook. Voor de betaling vragen wij u het ver-

schuldigde bedrag over te maken. Voor eventuele zakelijke bestellingen, zoals kantines, relaties of kantoren is het natuurlijk mogelijk om een btw-factuur toegestuurd te krijgen. Bestellen kan uiterlijk tot woensdag 15 december 2021, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u in de dagen voor kerst uw worstenbroodjes ontvangt. Wij danken u hartelijk voor uw bestelling. Namens alle leden van het St. Lambertusgilde wensen wij u alvast prettige kerstdagen en een gezond 2022.


OP DE MILSBÈK

19

SAMEN OP WEG DE WINTER IN! Bohhhheee, hadden we jullie al verteld hoe leuk en gezellig het Koningschieten was? Oh toch? We zijn nog aan het nagenieten van deze gezellige dag en inmiddels sluit onze nieuwe koning Grad Derks ook trouw aan bij onze bestuursvergaderingen, een welkome twist! We gaan op weg naar onze winterslaap, want het Gilde is in die maanden niet heel actief. Maar voordat het zover is moeten de handen nog even uit de mouwen en zullen we nog een paar keer klaarstaan voor onze taak op de Milsbèk en naar elkaar. Kerstster en adventskrans Zaterdag 20 november gingen de mannen al in de vroege donkere uren ‘het wald ien’. De mooiste takken en bomen werden bekeken, maar uiteindelijk is het toch het groen geworden wat ervoor wordt gekweekt. In de loop van de ochtend verzamelden onze leden bij de kerk om de kerstster en de adventskrans te plaatsen. Normaliter wordt dit redelijk in stilte gedaan en staat ie er opeens. Vanaf dit jaar gaan we voor de verbinding, ook voor eenieder die langskomt en ff wil buurten. Dus voelt u zich welkom volgende jaren! Alvorens te beginnen met de adventskrans moest de veldkeuken opgebouwd worden. Gasfles, brander, tafel, borrelglaasjes en nog meer van dat soort benodigdheden…. De soep werd alvast onder een klein vuurtje aangezet terwijl met ladder en heel veel kabels de kerstster zijn plaats weer vond boven de ingang van de kerk. Daarna was het tijd voor de eerste borrel en werd er geproost op het 58e jaar dat we deze traditie in ere houden. Het frame van de krans werd gepositioneerd en de kerstboom in het midden geplaatst. Gestoken takken doen de roest aan het zicht ontnemen en langzamerhand begon het er al weer heel mooi uit

te zien. Inmiddels had de soep het sein kookmeester bereikt, dus tijd voor soep met stokbrood en weer lekkere koude Jägermeister. Als u dit zo leest, zult u vast denken dat alles eromheen meer tijd heeft gekost dan het plaatsen, en ja inderdaad, daar moet ik u gelijk in geven. Maar gezellig was het, het halve dorp kwam voorbij en er werd gegroet, er werd veel gekwatst en gelachen en daar gaat het toch allemaal uiteindelijk om! Worstenbroodjesactie Ook onze worstenbroodjesactie komt weer naar u toe deze winter! Via onze website www.sintlambertusgilde.nl kunt u voor Kerstmis weer heerlijke worstenbroodjes bestellen. Met deze actie zijn onze leden dan ook weer druk, want niet alleen online, ook via onze leden kunt u bestellen. Zelfs steeds meer bedrijven vinden onze bestellijsten en daar zijn we enorm blij mee. Alles moet geregeld worden en kort voor Kerstmis worden ze gewoon thuisgebracht, is dat even fijn! Voor ons als Gilde is het zeker in deze tijd één van de weinige inkomsten en inkomsten zijn cruciaal voor een gezonde vereniging. Kaarsjes laten branden op Kerstavond Op kerstavond zijn we dit jaar het laatst

actief. Het Gilde zal aanwezig zijn en ondersteunt het lichtjes branden op het oorlogskerkhof in Milsbeek. Een kaarsje laten branden bij hen die de kerst nooit meer thuis, nooit meer samen hebben kunnen vieren. Een kaarsje laten branden bij hen die voor altijd bij ons zullen zijn, voor altijd onze dankbaarheid verdienen. Ga mee met het Gilde Daarmee rollen we de winter in en kunnen we terugkijken, ondanks alles, op een jaar waarin we weer samen op weg gingen. Voor volgend jaar hopen we dat corona beter onder controle komt en dat we daardoor weer samen op pad mogen gaan. Samen zouden we zelfs graag nog breder zien. Inmiddels heeft het Gilde best wel wat pakken, in verschillende maten, in de kast hangen en dat is zonde. Lid worden is altijd best wel een hele stap, maar het Gilde wil u graag aanbieden - zonder verplichting - eens mee te gaan als we Gildedagen bezoeken. Wilt u gewoon mee, dat kan! Wilt u mee en het ook echt beleven, proeven; we passen u een pak aan en ga mee, dat kan! Volgend voorjaar zullen we het verloop van zo‘n dag publiceren in Op de Milsbèk. Hopelijk inspireert het u en kunnen we een gezellige groep maken om samen uit en thuis met het Gilde te beleven. Tot slot wensen wij u en uw naasten een hele gezellige decembermaand, sfeervolle kerstdagen en voor 2022 alleen maar goeds! Sint Lambertusgilde


OP DE MILSBÈK

20

ADVENT 2021 PLANNING ~ VERGADERING ~ OVERLEG ~ AFSTEMMING Wachten op de persconferentie Wachten op nieuwe regels… ADVENT KOMT DICHTERBIJ VERLANGEN VERWACHTEN VERANDEREN VERWELKOMEN Ons idee was geboren: Een adventsboompje knutselen met kinderen voor ouderen en zieken Ontwerp maken Spullen voorbereiden Knutselen door groep 6 Jeugd4ingen pakte elk boompje mooi in Kinderen met jeugd4ing brachten de boompjes rond…. Veel blije gezichten Verhalen aan de deur Wat geeft dat een goed gevoel! Het aftellen naar Kerst kan beginnen…

Op het pastorieraam staat onze Adventskalender t/m 24 december 2021 Elke dag gaat er een deurtje open. Loop gezellig eens door de Kerkstraat en… laat je verrassen!!

JEUGD4INGENWERKGROEP MILSBEEK

TERUGBLIK ST. MAARTENVIERINGEN 2011:

2017:

2019:


OP DE MILSBÈK

21

Voor St. Maartenspel 2021 waren we weer volop bezig met de voorbereidingen: - 13 verkeersbrigadiers stonden voor ons in de startblokken - alle spelers waren enthousiast om deel te nemen - de vergunning was in orde - de tuin zou gezellig ingericht worden voor het vuur - het gilde zou de begeleiding van St. Maarten met fakkels verzorgen en de overheerlijke chocomel - etc. etc. Helaas kon dit alles in 2021 niet doorgaan vanwege de vele lokale besmettingen. Vandaar deze terugblik op al die jaren waarin we met z’n allen deze mooie sfeer en het verhaal over St. Maarten konden beleven. In 2013 hebben we zelfs met een koortje gezongen in de dienst met het thema

VAN DELEN WORD JE BLIJ!

Samen delen (van Samson en Gert) luister maar op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j0mKmvmcXPU Samen delen Er zijn zoveel kleine kinderen in verre vreemde landen. Ze staan daar langs de weg, ze staan met lege handen… Ze hebben honger. Maar niemand geeft ze eten, niemand geeft ze water ze krijgen buikpijn van de honger en ze worden heel erg mager. Dat kan toch niet. Wij hebben alles wat we willen en zij hebben niets. Dat kan toch niet.

Refr: We moeten samen delen, samen delen. Alle werelddelen moeten samen delen. Samen delen, samen delen. Alles wat we hebben samen delen. Ik heb een huis om in te wonen, ik heb een bed om in te slapen. Ik haal mijn broodjes bij de bakker, ik koop mijn vlees bij de slager. Ik heb geen honger. Maar er zijn nog zoveel kinderen zonder speelgoed om te spelen, zonder bed om in te slapen, zonder brood om op te eten en dat kan toch niet.

********************* Hierbij willen wij alle vrijwilligers, die in al die jaren hun steentje hebben bijgedragen hartelijk bedanken voor hun inzet en vrije tijd! Wij hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen. Blijf gezond, Jeugd4ingen Milsbeek


22

OP DE MILSBÈK

PAROCHIEBLADEN VOMMMM DEC. 2021 Hoe gaan we met z’n allen verder? De parochianen van de VOMMMM-parochies stellen steeds vaker vragen over de toekomst. Ze zien dat de kerk van Ven-Zelderheide (bijna) is verkocht aan de gemeente Gennep en dat die kerk een multifunctioneel centrum wordt. Ze horen geluiden over een federatie van de zes parochies. Ook willen ze weten wat er met de andere vijf kerken van het VOMMMM gaat gebeuren. “Hoe gaan we met z’n allen verder?” Dit soort vragen hadden we als kerkbestuur eigenlijk eerder moeten (proberen te) beantwoorden, maar er was en is nog veel onduidelijk. Toch zetten we nu een aantal feiten op een rijtje. Beleidsbrief 2020 Bisschop Smeets heeft in oktober vorig jaar in zijn Beleidsbrief geschreven dat parochies in het bisdom Roermond hun krachten moeten bundelen. Hij schreef dat ze eind 2021 verplicht federaties moeten vormen of zelfs moeten fuseren. Dit is vooral nodig om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Er gaan veel minder mensen naar de kerk en er wordt veel minder kerkbijdrage (Kerkbalans) betaald. Tegelijkertijd kost het veel geld om alle kerken als vanouds te onderhouden en open te houden. Dat geven allerlei onderzoeken in het land ook al jarenlang aan. Uiteindelijk moet het aantal parochies in Limburg van 300 naar 50, aldus bisschop Smeets. Zelf bezuinigde het bisdom ook. Zo werd een kwart van het aantal banen geschrapt. De VOMMMM-parochies waren al een paar jaar een eind op weg naar een federatie, met name omdat er vanaf 2015 één kerkbestuur voor de zes parochies is. Tweede voorwaarde is één pastoraal team. Dat is er, al bestaat het momenteel alleen uit pastoor Miedema. Er zijn plannen om dit team uit te breiden. Aan de laatste voorwaarde tot de vorming van een federatie, één jaarrekening, wordt vanaf 1 januari 2022 voldaan. Dat betekent dat we vanaf die datum ook officieel een federatie zijn. Aparte geldstromen Dat er een gezamenlijke jaarrekening komt, wil niet zeggen dat de geldstromen van de zes parochies bij elkaar worden gevoegd. Die blijven gescheiden en dat zal ook zichtbaar blijven in de jaarrekening. Pas als de zes parochies in de toekomst zouden fuseren, zou er ook één ‘geldpot’ zijn. Maar zover zijn we nog echt niet.

‘Missiekerk’ Bisschop Smeets schrijft verder in zijn beleidsbrief over ‘missionaire geloofsgemeenschappen’. Hij bedoelt daarmee dat we niet zozeer vast moeten houden aan onze kerkgebouwen, maar dat we gezamenlijk een levende Kerk moeten vormen. Het gaat erom de Boodschap van het geloof over te brengen aan mensen om ons heen (onze ‘missie’), niet om gebouwen in stand te houden. Oftewel: we moeten het idee van een kerk in elk dorp loslaten. Daarnaast moeten we - in de visie van het bisdom - elkaar opzoeken en groepjes vormen die zich bezighouden met een vorm van ‘Kerk-zijn’. Dat kan bijvoorbeeld door anderen te helpen, eens een kop koffie met elkaar te drinken, zieken te bezoeken, bezinningsavonden te organiseren en ga zo maar door. Wij mensen vormen sámen de Kerk. Om parochies te helpen om zo’n grote omslag te maken, organiseert het bisdom avonden over herstructurering (dus die federaties/fusies) en revitalisering (hoe blijf je de Boodschap van God onder de mensen brengen en hoe geef je actief vorm aan die Boodschap). De herstructurering is nu duidelijk: een federatie van zes parochies. Maar hoe we die revitalisering binnen het VOMMMM precies vorm gaan geven, weten we nog niet. Pastoor Miedema is begonnen met het schrijven van een pastoraal beleidsplan. Dat is ook iets waar het bisdom om vraagt, in het kader van die herstructurering en revitalisering. Het schrijven van dat plan gebeurt in overleg met de andere leden van het kerkbestuur, maar we willen u en de andere parochianen graag op de hoogte houden van dit proces. We vragen om uw begrip Pastoor Miedema en het kerkbestuur doen hun best om de zes parochies zo goed mogelijk te laten overstappen naar de toekomst. Die toekomst gaat er voor de parochianen en hun kerken dus heel anders uitzien dan we met z’n allen gewend zijn. Er zullen ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden als het gaat om onze kerkge-

bouwen. Welke keuzes? Dat weten we nog niet. Op dit moment gaat het erom dat u weet dat er ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn. We gaan over een tijdje ook graag met u en met de kerngroepen in gesprek hierover. Maar we hopen dat u begrijpt dat de kerken het niet meer kunnen bolwerken en dat er dingen moeten veranderen. Zekerheden verdwijnen, er verrijst een heel nieuwe vorm van Kerk in onze dorpen. Maar samen kunnen we deze grote uitdagingen aan, vast en zeker! Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met pastoor Miedema of het kerkbestuurslid van uw parochie. Kijk voor een analyse van het Beleidsplan van bisschop Smeets op https://www.kn.nl/verdieping/ analyse/bisschop-smeets-minderparochies-meer-missionair-elan/ Kerstmis: laatste mis in kerk Ven-Zelderheide Nadat al vanaf 2011 gesproken werd over de verkoop van de Sint-Antonius Abtkerk in Ven-Zelderheide, zijn de ontwikkelingen dit jaar in een stroomversnelling gekomen. De provincie Limburg en de gemeente Gennep trokken forse bedragen uit voor de leefbaarheid en woningbouw in het dorp. In de plannen is een centrale rol gereserveerd voor de kerk: die wordt een multifunctioneel centrum. Voor het dorp is dit een geweldige kans. Op de plek van het verouderde gemeenschapshuis De Uitkomst komen vijftien woningen, waarvan elf voor starters. En er komt een nieuw multifunctioneel centrum in de kerk, waardoor het markante gebouw uit 1953 behouden blijft. Bovendien zal het kerkgebouw, samen met de basisschool en een nieuw aan te leggen dorpsgaard, een aantrekkelijk hart van het dorp gaan vormen. De middeleeuwse Sint-Antonius Abtkapel aan de Vensestraat zal de parochie nieuw onderdak bieden. Officieel moet de Priesterraad van het bisdom nog advies uitbrengen over de onttrekking van de kerk aan de eredienst. Maar er zijn een aantal zwaarwegende redenen om als parochie de grote kerk te verlaten en te verhuizen naar de kleinere kapel. Zo speelt de financiële situatie van de parochie een rol, net zoals het afnemend kerkbezoek. En ook de parochianen staan


OP DE MILSBÈK achter de verhuizing, al zullen ze hun kerk zeker missen. Eind september stemden ze tijdens een hoorzitting unaniem voor de onttrekking aan de eredienst. De Priesterraad zal naar verwachting op 16 december dus adviseren om tot deze stap over te gaan, waarna bisschop Smeets zijn handte-

kening zal zetten onder het bijbehorende decreet. Dan zal op eerste kerstdag om 11.00 uur de laatste mis in de kerk worden opgedragen. Op zaterdag 15 januari, vanwege de gedachtenis aan Sint Antonius Abt op 17 januari, zullen de

23

belangrijkste religieuze elementen van de kerk in processie naar de kapel worden gebracht. Enerzijds wordt met pijn in het hart afscheid genomen van de kerk, maar anderzijds is er dankbaarheid dat de kapel een passend en mooi alternatief voor de toekomst biedt.

ADVENTSACTIE 2021: GEEF ETEN AAN EEN KIND Evenals vorig jaar vragen we in het kader van de Adventsactie weer uw aandacht voor de allerarmste kinderen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de organisatie Mary’s Meals krijgen zij elke schooldag één voedzame maaltijd. Slechts € 18,30 volstaat om een kind een heel schooljaar te voeden. Mogen deze kinderen weer op u rekenen? U kunt uw gift tijdens de weken van de Advent deponeren in een van de collectepunten in de kerk of storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies NL 34 RABO 0308 1047 14 o.v.v. ‘Adventsactie 2021’. (ANBI Status). Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl.


OP DE MILSBÈK

24

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM Ven-Zelderheide 11/12 dec

Ottersum 9.30

18/19 dec 19.00 24 dec 25 dec

Milsbeek

Middelaar 19.00

11.00

26 dec

9.30

1/2 jan

9.30

8/9 jan

19.00

15/16 jan

za 10.00* St.Tunn.

22/23 jan

11.00 18.00

11.00

Molenhoek

9.30

20.00 11.00

Mook

22.00

9.30 11.00 19.00

11.00

11.00 9.30 19.00 G

9.30 11.00

11.00

9.30 G

G = PATROONSFEEST M.M.V. GILDE * LAATSTE MIS IN DE KERK VAN VEN-ZELDERHEIDE; HIERNA IN DE KAPEL

CORONA UPDATE: 1,5 METER EN MONDKAPJES De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden, opnieuw toe te passen in de R.K. Kerk.

een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

ZINGEN Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken. (Tekst overgenomen van www.bisdom-roermond.nl)


OP DE MILSBÈK

25

KERKDIENSTEN EN MISINTENTIES zo 12 dec 09.30u wo 15 dec 09.00u za 18 dec zo 19 dec wo 22 dec

kerk Ottersum kerk Milsbeek

19.00u kerk Ven-Zelderheide 11.00u kerk Milsbeek 4e zondag van de Advent 09.00u kerk Milsbeek

vr 24 dec 20.00u kerk Ottersum vr 24 dec 18.00u kerk Milsbeek Helaas ook dit jaar geen kerstspel in de kerk. Als alternatief heeft de Jeugd4ingwerkgroep gekozen voor een alternatief: kerstspel buiten ‘Kerst onder de sterren’ (omloop om en rond de kerk). vr 24 dec 18.45u Militair Ereveld: Ontsteken van lichtjes op de graven za 25 dec 11.00u kerk Milsbeek 1e Kerstdag - m .m.v. Fanfare Crescendo en Tamboercorps Harrie Janssen; Johan Manders; Catharina Manders-Bindels voor alle leden en overleden leden van KBO Zomerzon Milsbeek; Jan en Elsje Grutters. Overleden familie Grutters-Koster; Pieter Peeters Antoon Derksen; overleden familie Derksen-Derks; Gerrit Vervoort; Familie Vervoort-Thoonen; Jan Peters; Piet en Martha Peters-van Dijck; Gerrit en Tonia Thijssen-Derksen en grootouders en Geertje; Leo en Lies Jansen-Derksen en zoon Gerrie; Gerrit Derks; Nolda Derks-Broeks; Martien Celissen za 25 dec 14.00-17.00u kerk Milsbeek: ‘Langs de Kribbe’. za 25 dec 19.00u kerk Ven-Zelderheide

zo 26 dec 09.30u kerk Ottersum zo 26 dec 14.00-17.00u kerk Milsbeek: ‘Langs de Kribbe’ wo 29 dec 09.00u kerk Milsbeek zo 02 jan wo 05 jan

09.30u 09.00u

kerk Ottersum kerk Milsbeek

za 08 jan zo 09 jan wo 12 jan

19.00u kapel Ven-Zelderheide 11.00u kerk Milsbeek Doop van de Heer Jan en Laura van Schaijk-Janssen; Dora van Schaijk; Thij ten Haaf; Drika ten Haaf-Driessen (ST); 09.00u kerk Milsbeek

za 15 jan zo 16 jan wo 19 jan

10.00u 09.30u 09.00u

kerk Ven-Zelderheide kerk Ottersum kerk Milsbeek

zo 23 jan 11.00u wo 26 jan 09.00u

kerk Milsbeek 3e zondag door het jaar kerk Milsbeek

za 29 jan 19.00u wo 02 feb 09.00u

kerk Ottersum kerk Milsbeek

za 05 feb 09.30u kapel Ven-Zelderheide zo 06 feb 11.00u kerk Milsbeek Maria Lichtmis met zegening van gezinnen met name van communicanten Piet Derks; Petronella Derks-Rutten (ST); Annemie van Duin-de Ruyter (ST); Theodora van Duin-Lamers; Jan van Duin; (ST); wo 09 feb 09.00u kerk Milsbeek

Actie Kerkbalans 2021. Geef voor de kerk in je dorp Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten.Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaarstaan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer:

NL46 RABO 0140 6014 06 t.n.v. RK Kerkbestuur Milsbeek AFTREK 100% BIJ PERIODIEKE GIFT ZONDER NOTARIS Met ingang van 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris ‘periodiek schenken’ aan een goed doel. Zo’n periodieke gift is fiscaal aantrekkelijk, omdat deze volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Voor ‘gewone’ giften geldt een drempel op basis van uw inkomen. De Belastingdienst stelt wel eisen aan een periodieke gift. Zo moet de schenking minimaal vijf jaar jaarlijks een vaste gift bedragen en er tussen u en het goede doel (bijv. de parochie) een duidelijke afspraak op papier worden gezet. De parochie kan een formulier aan u verstrekken. Voor nadere informatie bel: 0485-516323.


26

OP DE MILSBÈK

WIE – WAT – WAAR Kerkdiensten Milsbeek Eucharistie: iedere woensdag om 09.00 uur. Weekendvieringen: op zondagen om 11.00 uur. op zaterdagen om 19.00 uur (uitzonderingen daargelaten) Misintentie € 17,50 Doop: aanmeldingen en voorbereidingen Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u het hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden via de website van de parochies: www.vommmm.nl/parochie-nodig/sacramenten/ doop of aanvragen via administratie@vommmm.nl. Mail het formulier naar administratie@vommmm.nl Voor elke parochie zijn er zondagen vastgesteld waaruit u kunt kiezen voor het doopsel van uw kind: • 2e zondag van de maand: Middelaar en Ven-Zelderheide • 3e zondag van de maand: Mook en Ottersum • 4e zondag van de maand: Milsbeek en Molenhoek Het tijdstip wordt vastgelegd in overleg met Pastoor Theo Miedema. CONTACT PAROCHIES VOMMMM Dringende pastorale hulp: (ziekenzalving of sterfgevallen) Tel. 024 - 696 13 90 / 06 - 48 46 50 01 (pastoor Theo Miedema) Bij geen gehoor: 06 - 23 76 68 73 (parochietelefoon) Contact Voor vragen rechtstreeks aan pastoor Theo Miedema zie de telefoonnummers hierboven. Voor informatie of andere zaken buiten openingstijden van het secretariaat: tel. 06 - 23 76 68 73 (parochietelefoon: Vera Dijkman). Zie ook: www.vommmm.nl Postadres secretariaat VOMMMM St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum Tel. 06 - 42 98 85 76 (alleen tijdens openingstijd secretariaat: dinsdag 13.30-16.30 uur) E-mail: administratie@vommmm.nl Administratie Parochies VOMMMM Voor afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens: administratie@vommmm.nl Parochie Milsbeek: O. L Vrouw van Altijddurende Bijstand Adres kerk: Kerkstraat 27, 6596 AK Milsbeek Adres pastorie: Kerkstraat 25, 6596 AK Milsbeek Telefoon: 0485-51 63 23 (pastorie, tijdens openingstijden) E-mail: parochiemilsbeek@vommmm.nl Pastorie open: Woensdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur Tel. 0485 - 51 63 23 Contactpersoon parochie: Mevr. N. Keukens tel. 0485 - 51 39 08 (privé) tel. 0485 - 51 63 23 (pastorie, tijdens openingstijden) Luiden bij overlijden Wanneer de familie het wenselijk vindt om bij een overlijden de kerkklokken te laten luiden, kan men dit doorgeven bij de pastorie of via koster op nr. 513908. Men zal dan bij de eerst mogelijke gelegenheid om 11.00 uur de klokken luiden. (uitgezonderd op zondag). Ophaalschema oud papier 2022 Volgt in de eerste editie van 2022 Graag het aanbieden van uw oud papier tijdig op zaterdagochtend doen. Zorg dat het papier gebundeld wordt, of in dozen zit, zodat het makkelijk is om op te halen. Op het parkeerterrein van SV Milsbeek staan grote containers waar men ook terecht kan met oud papier.

ALGEMEEN ALARMNUMMER GEEN SPOED, WEL POLITIE

112 0900-8844

AED LOCATIES IN MILSBEEK Sprokkelveld 42, Heiveld 60, Heiveld 70, Schuttersplein 1 AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN (huisartsenpost Boxmeer): 0900-8880 APOTHEEK GENNEP 0485-54 55 00 BUURTZORG MILSBEEK 06-13 28 23 83 CANISIUSZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-365 76 57 DIERENAMBULANCE NIJMEGEN E.O. 024-355 02 22 DORPSONDERSTEUNER DOLINDA WIJNHOVEN 06-82 29 87 90 of mail: dolinda@dorpslab.org DUOFIETS SL!M Tel: 06-302 723 10 GEMEENTE GENNEP 0485-49 41 41 HUISARTSENPRAKTIJK MILSBEEK 0485-51 70 00 HUISARTSENPRAKTIJK GENNEP 0485-51 23 17 HUISARTSENPRAKTIJK OTTERSUM 0485-51 27 17 KINDERTELEFOON 0800-0432 KLUSSENDIENST SL!M coordinator: Herm ten Haaf 06-21851517 MAASZIEKENHUIS PANTEIN 0485-84 50 00 MILIEUKLACHTEN TELEFOON 043-361 70 70 RADBOUDZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-361 11 11 STORINGEN GAS EN ELEKTRICITEIT 0800-9009 THUISZORG PANTEIN 0900-8803 THUISZORG PROTEION 088-8500000 WATER (WML) 0800-023 30 40 WENSBUS 06-14 70 64 05 WONINGSTICHTING DESTION 088-199 00 00 ZONNEBLOEM AFD. MILSBEEK/OTTERSUM/VEN-ZELDERHEIDE 0485-34 22 21


Omdat je er met een goed gevoel op terug wilt kijken

Voor al uw grond- en zeefwerk met de minigraver

Kloosterstraat 73, Groesbeek T: 024 - 397 67 00 I:begrafenisondernemingjacobs.nl

Meer info: Gerard Janssen 06-5342 9944

meubilair - chalets tapbuffetten - koelingen

PME Cast Iron Matinique Dstrezzed Blue Industry

...t hu is in gro en ! • Aanleg & onderhoud • Groenvoorziening • Boomverzorging

• Sierbestrating • Tuinberegening • Verkoop tuinplanten

Ovenberg 2 - Milsbeek 0485-516797 www.dehaasverhuur.nl

Didi Janssen-Driessen Schoolstraat 7 6596 AN Milsbeek 06-51447581 www.didistrimsalon.nl

Langstraat 5 Milsbeek T 0485 – 541979 www.jbgroenprojecten.nl

Advies/Verkoop/Levering van tuinplanten graag op afspraak! Tel: 06-2904 5130 Kwekerijadres: Potkuilen - Milsbeek

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Steendalerstraat 67 6591 EC Gennep Tel/Fax: (0485) 383852 / 330839 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

0485-514675

• Reparatie van gebitsprotheses

• Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit

Ovenberg 2828 OVENBERG

Reparatie alle automerken, gratis leenauto

Reparatie alle automerken, gratis leenauto


De zekerheid van kwaliteit Platte en Hellende daken Bitumen dak Bouw- en vastgoed onderhoud FAKRO specialist

Theo Vissers | 0652344608 www.vissers-bdt.nl | info@vissers-bdt.nl

- Woningbouw

- Woningbouw

- Verbouw & Renovatie

- Verbouw & Renovatie

- Utiliteitsbouw

De Groote Heeze 4 | Heijen | Tel. (0485) 511 141 | www.hopmans-heijen.nl

- Projectmatige bouw

- Utiliteitsbouw - Projectmatige bouw - Dakkapel

Tel: 0485-513027 * Mobiel: 06-25064707 www.moorenmilsbeek.nl

- Dakkapel

Hulsbroek 15 | Groesbeek | Tel: (024) 397 5700 www.aannemersbedrijfkaal.nl

Hulsbroek 15 | Groesbeek | Tel: (024) 397 5700 www.aannemersbedrijfkaal.nl