Page 1

FIK Årgang 2003

Værd at vide Vigtig forældre info


FIK Årgang 2003  INDHOLD:  Kontaktpersoner mv.  Træningstider  At være forældre til en spiller I årgang 2003

side 3 side 4 side 5-12


FIK Årgang 2003  Kontaktpersoner:

 Trænere :  Rolf Ussing ,Solvej 10, 3600 Frederikssund

Tlf. 30 61 69 48, E-mail: rolf.ussing@gmail.com  Bo Christensen, Langager 31, 3630 Jægerspris Tlf. 21 46 11 15E-mail: bo.christensen@roth-nordic.dk  Claus Helgesen, Frodesvej 6, 3600 Frederikssund Tlf. 24 65 16 95E-mail: m2i@post.dk

 Holdledere:  Claus Sørensen, E-mail: claus.j.soerensen@audi.dk

Tlf. 23 37 65  Benny Jensen, E- mail: bht@webspeed.dk Tlf. 40 31 51 59


FIK Årgang 2003 Træningstider:  FIK årgang 2003 træner fast tirsdag 16,00 til 17,30 og lørdag

10,30 til 12,00 I skuldelevhallen (Indendørs). Udendørs fortsættes på kunstofbanen i FIK onsdag kl. 16,00 til 17,30.  For at sikre et godt træningspass uden formange afbrydelse, bedes alle forsøge at møde til tiden.

 Da der ofte er behov for forældre hjælp til

træningen, henstiller vi til at forældre så vidt mulig bliver under gennemførelsen af træningen.

 Vi forventer at alle forældre checker for information på

hjemmesiden minimum 2 gange ugentligt.


FIK Årgang 2003 At være forældre til en spiller I årgang 2003: Forældreopbakning Jeres børn er nu der, hvor de er i den bedste alder, til at lære at spille fodbold, nu gælder det om at stødte dem bedst muligt, I – forældre – kan deltage i den fodboldmæssige udvikling, bla. igennem:  At afvikle en station til træning.  At deltage som holdleder, til kampe og stævner.  At spille (fodbold-) bold hjemme i haven, eller på andre arealer hvor

det er hensigtsmæssigt  At opmuntre til spil udenfor de normale fodbold rammer. HUSK: Engagerede forældre = engagerede børn


FIK Årgang 2003 RUND OM HOLDET Vi fokuserer på at spillerne på årgangen er gode kammerater, hvor de sociale relationer til andre børn og forældre vægtes på linie med ”fodboldmæssige” evner. Vi vil forsøge at sikre at det at spille fodbold på årgang 2003 skal være sjovt, men også både udfordrende og krævende, for alle involverede - det være sig spillere, forældre og trænere. Hvad gør vi for at for at skabe de rigtige rammer  Tilknytte engagerede forældre. (engagerede forældre = engagerede børn)  Mange træningspas, turneringer og så mange stævner som muligt=> Højt aktivitetsniveau  Selvtræning (spil bold i skolen, i haven, osv.)  Deltagelse i fodboldskoler; sommertræning, mm vi arrangerer gerne selv);  Højt aktivitetsniveau også om vinteren  Passende træningsfilosofi, med fokus på udvikling af mental parathed, spilintelligens og teknik: masser af boldberøringer, god boldomgang, fantasi, kreativitet, driblinger/finter, spark med begge ben  Kvalificerede trænere som kan tilbyde kvalificeret træning (vi forsøger at holder os opdateret med det nyeste og forsøger at gøre det endnu bedre)  Koncentration / Mental parathed er enorm vigtig. Selv om det er børn stiller vi krav om at de skal lytte, således at de stille og roligt lærer at have fokus.  Husk 10,000 timers regel: for at være ekspert i hvilket som helst felt skal der trænes intensivt i mindst 10,000 timer (svarer til ca. 3 timer om dagen i 10 år). Dette blot for at vise hvor meget der skal til for at blive rigtig god, uanset hvilke forudsætninger man har.


FIK Årgang 2003 

TRÆNINGSMETODER Vi mener at en komplet fodboldspiller indeholder 4 elementer:    

Mentalstyrke (vilje, fokus, udholdenhed & selvtillid) Fysik (hurtighed, koordination, motorik) Teknik (rene tekniske færdigheder - sparke, drible, jonglere, aflevere, tage bolden ned osv) Spilintelligens (Forståelsen for fodbold, evnen til at tage den rigtige beslutning på banen o.lign.)

Alle disse 4 elementer skal der arbejdes på allerede nu, gerne både på træningsbanerne og i hjemmet. Hvad vil/gør trænerne:     

Vi vil gerne lære børnene at være fortrolige med bolden og være selvsikre. Vi vil gerne opfordre børnene spille bolden. Vi vil lære børnene til at drible, lave finter, og være god til at skyde på mål. Vi vil gerne lære børnene at løbe uden bold og finde rum hvor de kan få bolden. Vi vil gerne lære børnene i at bruge begge ben - det skal læres allerede nu.

Målene er langsigtede og vi (forældre og træner team) skal holde sig for øje at denne langsigtede målsætning i perioder vil koste resultater her og nu. Vi har arbejdet og vil stadig arbejde meget med stationstræning med små grupper af 6-8 spillere. Ofte er der niveaudeling.


FIK Årgang 2003 Hvorfor niveaudeling ? Børnene har spillet fodbold i forskellig periode, nogle har spillet 23 gange ugentlig i de sidste 3-4 år mens nogle netop er startet. For at sikre at alle får den maximale boldomgang/berøringer, samt selvtillidsboost, forsøger vi at niveau opdele til træning. Selve niveau opdelingen tager udgangspunkt i filosofien at: ”Man kan godt blande i nærmest udviklingszone”, (dvs. A-spillere kan blandes med B-spillere, B spillere med C-spillere, C – spillere med D- spillere, men ikke A-spillere med C eller D spillere.)

Definitioner:    

A-spiller: meget øvede B-spiller: Øvede C-spiller: lidt øvede D-spiller: Nybegynder.


FIK Årgang 2003 Udvikling af spilintelligens: Spilintelligens kommer før teknikken, da teknikken faktisk repræsenterer den sidste aktion. Vi tror på at spilintelligens udvikles bedst igennem små spil, med mange berøringer og beslutninger, hvorfor i ofte vil se spil 2 imod 2, 3 imod 3 ofte til 4 mål. Vi bruger meget 4 mål, da det får børnene til at tænke i bredte retningen også, ikke kun i længde- retningen. I stedet for at give instrukser til børnene hele tiden, forsøger vi at lade selve øvelsen være instruktøren – eller at stille ledende spørgsmål. Til vinter vil spilafviklingen blive som Futtsal (dvs at bolden ikke hopper) dette reducerer tilfældighedernes spil giver ro til at tæmme bold. Vi spiller ligeledes ofte uden bander, hvilket medfører at dårlige afleveringer/driblinger omgående bliver straffet, i form af tabt bold. Det medfører en enorm fokus og bevægelighed blandt spillerne, især uden bold, allerede fra en tidlig alder. Koordination og hurtige fødder trænes v.h.a. stiger, konsekvensen er at bedre koordination medfører bedre løbeteknik, og at hjernen og fødderne lærer at snakke hurtigere med hinanden.


FIK Årgang 2003 

FORÆLDRE PÅ SIDELINIEN – eller Hvordan undgår vi ”joysticks” børn? Jf. SBU guide ”forældre på sidelinien” skal vi undgå at instruerer ungerne, og i stedet coache dem med udviklende spørgsmål. 

 

Eks.1: Man kan man i stedet for at sige/råbe ”aflever”, spørge barnet ”hvem er fri”/hvem kan du spille. Eks. 2: Spørg barnet ”hvor kan du få bolden”. I stedet for at råbe at ungen skal løbe der- eller der hen. Eks. 3: I stedet for at sige ”dæk ham”, kan spørge ”hvem kan du dække”.

Formålet med disse spørgsmål er at børnene selv skal lære at træffe/tage beslutninger, selv i pressede situationer hvor de både skal kontrollere bolden samtidigt med at de bliver presset af modstanderne. Opgaven her er i sig selv stor, hvorfor der ikke er grund til af forældre, trænere, og holdledere giver modstridende instruktioner/udviklende spørgsmål. Vi vil derfor henstille til at der kun er én omkring hvert hold der coacher i kampens hede – fortrinsvis en træner eller en holdleder og kun på en positiv, coachende, udviklende måde. Vi ved godt at det er rigtigt svært at være en opbakkende forældre på de betingelser, men man må GODT heppe, men instruktion og negativt råberi/bemærkninger skal så vidt muligt undlades da det ikke er udviklende for børnene.


FIK Årgang 2003 RESULTATER AF KAMPE & STÆVNER Det at vi holder fast i at børnene ikke skal udvikle sig til ”joystick” spillere, betyder ind imellem, at der bliver scoret i mod ”vores” unger, ligesom at kampe tabes. Forældre opfordres derfor til, frem for at fokusere på kampens resultat, at fokusere på det gode spil, det hårde arbejde, den gode detalje samt meget vigtigt, det gode kammeratskab. Til de af os (gælder også os fra træner teamet) der gerne vil vinde, kan jeg berolige med at resultaterne nok skal komme, sandsynligt omkring 9-10 års alderen. (Studier peger på at børnene ved den alder går væk fra den såkaldte egoistiske alder og bedre begynder at se spillemønstre mv.) Lad det stå klart: ungerne skal altid forsøge at vinde, alle kan lide at vinde, især børnene, men lad det være på deres præmisser, ikke de voksnes. Erfaringerne viser at konsekvenserne ved at fokusere på resultater i en for ung alder, ofte kan føre til at ungerne i stedet for at søge at spille spillet/lave en detalje blot bliver bange for at begå fejl- og det skal vi for alt i verdenen undgå. For at undgå denne uhensigtsmæssige resultat jagt offentliggøres resultater ikke under SBU.


FIK Årgang 2003  NÅR VI ER UDE TIL STÆVNER

Kampdage/stævner varer ofte en 3-5 timer hvorfor det er hensigtsmæssigt at huske en madpakke. Madpakken bør indeholde frugt, grøntsager, og rugbrødsmadder. Slik/is og lign. er bandlyst før og imellem kampene/træning. Det er vigtigt at børnene har den ”rigtige” energi, hvorfor det er en god vane at give børnene. Is, chokolade og slik kan de spise, men det styrer forældrene efter stævnet er færdigt.  BØRNENE IMELLEM

Børnene skal være gode ved hinanden både på – og uden for banen. Dette er meget vigtigt, da årgangen skal følges ad i mange år endnu, samtidigt med at de udvikler de sociale kompetencer i omgangen med hinanden. – Både træning, kampe/stævner & legeaftaler underbygger dette.


FIK Årgang 2003  FORÆLDRE MØDE REFERAT: 

Tilstede: Forældre (for få, men ros til dem der mødte op), træner team: Rolf, Bo, Claus S, samt Benny (afbud fra Claus H) Træner teamet indledte mødet med at takke de fremmødte for deres engagement/interesse og opbakning. Vi er ca. 30 spillere, til dagens træning er 18 mødt, faktisk ganske godt taget i betragtning stort set alle skoler afholder skolefest for årgangen i dag !. Der har i de sidste uger været nogle få spillere der ikke har mødt op til kampe, så det blev indskærpet at forældre minimum 2 gange ugentlig skal tjekke for nyt - og kamp - info på hjemmesiden (FIKBOLD.DK). Det er vigtigt at melde fra i god tid således at en anden spiller kan nå at tage pladsen, tlf numrene hertil findes på hjemmesiden – ligeledes er det vigtigt at møde til tiden til træning, det kvalificerer holddelingen ! Træner teamet orienterede om ideerne bag de benyttede trænings strategier og metoder, og om hvordan vi forældre bedst understøtter vores unge spilleres kreativitet og motivation. Vi skal finde balancen mellem for store ambitioner på børnenes vegne og manglende interesse i deres fodboldmæssige udvikling. Vi skal alle huske at stille åbne coachende spørgsmål så spilleren selv ser sine muligheder og herudfra træffer sit valg om, hvordan han spiller bolden og hvornår. Der bruges ikke en bestemt opstillings model, men arbejdes ud fra at spillerne på banen (med lidt coaching fra træner teamet) finder sig en plads og kreativt udfylder sin rolle i spillet. Vi søger at lære dem at tænke selv, når de er på banen. Der er meget stor spredning i spillernes aktuelle spille niveau A, B C og D, men husk at alle bliver bedre af at træne og at mange rykker sig markant.


FIK Årgang 2003  FORÆLDRE MØDE REFERAT-fortsat: 

Vi har i foråret haft 3 hold i SBU turneringer, 1x A-niveau og 2 x B-niveau. Samt en række betalingsstævnet. Vi søger i efteråret at få 1 x A- , 2 x B- og 1 x C –niveau (evt. tremands) alle igennem SBU – mere herom senere. Endvidere vil vi også tilmelde 5 hold til de to Jyske 3 bold stævner der er mulighed for, ligesom vi også forsøger at tilmelde en 2-3 hold til betalingsstævner på ”fri-weekends”. Når vi er ude til kampe spiller vi oftest en 3-5 kampe over et tidsrum på 3-4 timer, midt på dagen, det er derfor vigtigt at huske en madpakke, med masser af frugt og grøntsager. Slik/is og lign. er bandlyst før og imellem kampene/træning. Ungerne sættes sammen efter niveau og kammerater, både til træning og til kamp (giv Rolf /Bo/Claus et praj ved særlige forhold) Det er super rart med alle de engagerede forældre, på SBU hjemme side finder man anbefalinger / regler om (god) forældre opførsel under kampene. Sommer træningen er igen i år lykkes at placere på Stadion - vi træner sammen 02-, 03- og 04 -årgangene, hver lørdag kl 10-12. Der tænkes primært i spil med bold i ligeværdige opdelinger, så alle får en masse ud af det.


FIK Årgang 2003  FORÆLDRE MØDE REFERAT-fortsat: 

Futtsal: Vi (på privat basis) tilmeldte to hold til i Frederikssund i forbindelse byfesten - det var sjovt og meget lærerigt at deltage i stævnet. Futtsal stævnerne er arrangeret af footballeurope.com, og vil være at finde her igennem sommeren i diverse danske byer – hvor kan ses på www. footballeurope.com. Alle forældre opfordres til gå sammen (3-4) om ligeledes at lave et hold og tilmelde ungerne til disse futtsal arrangementer - det er meget mere en blot nogle korte kampe, der er andre fodbold inspireret aktiviteter. Som noget nyt træner vi ”et sæt” i bare fødder, når vejret er til det. Ellers er træningen fortsat stationsopdelt med forældre på de forskellige stationer. Tak for hjælpen hertil. Claus udsender telefon- og adresseliste til alle via E-mail – send derfor din mail adresse/ændringer til Claus. Der arbejdes på at lave en E-bog over alle vores spillere med data og billede - mere herom senere.

HUSK: ENGAGEREDE FORÆLDRE GIVER ENGAGEREDE BØRN. Referent BMJ ( delvist frit under hensyn til budskabet)

VIGTIG FORÆLDRE INFO  

Information til forældre til børn i årgang 2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you