Page 1

Uiterwaardvergraving ­Doorwerthsche Waarden

Situatie tot 2014 Situatie tot 2014

verlaagde verlaagde verplaatste verplaatste oever oeverzomerkade zomerkade ooibosooibos steenfabriek steenfabriek

zomerkade zomerkade opslag opslagsteenfabriek steenfabriek

Rijkswaterstaat heeft in de Doorwerthsche Waarden de zomerkade landinwaarts verplaatst. Zo is een ruimer buitendijks gebied ontstaan, dat bij hoogwater meer water van de Nederrijn kan afvoeren. De ingreep maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Rivier. In dit programma zorgt Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeenten en provincies op meer dan dertig plekken langs onze rivieren voor een veiliger en mooi rivierengebied. Veiliger In de toekomst worden vaker hogere waterstanden verwacht. Om deze piekafvoeren beter op te kunnen vangen, heeft de Nederrijn op vier plekken meer ruimte gekregen, waaronder in de Doorwerthsche Waarden. Hier is de zomerkade vijftig meter landinwaarts verplaatst. Het rivierwater stroomt hierdoor bij hoogwater makkelijker het nieuwe buitendijkse gebied in, waardoor de waterstand stroomopwaarts minder hoog komt te staan.

Situatie vanaf 2014 Situatie vanaf 2014

hoogwater hoogwater

hoogwater hoogwater

Nederrijn Nederrijn

Nederrijn Nederrijn

De Nederrijn zat bij hoogwater in een keurslijf.

De zomerkade is verplaatst en de rivieroevers zijn verlaagd. Hierdoor kan de Nederrijn bij hoogwater makkelijker het gebied instromen, waardoor de waterstand stroomopwaarts verlaagt.

RENKUM

Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden maakt onderdeel uit van een keten van ruim 30 projecten, die – door meer ruimte te geven aan de rivier – de waterstand op de grote rivieren verlaagt, waardoor het overstromingsgevaar vermindert.

DOORWERTH N2 25

Wandelpaden naar de passantensteiger en langs de rivier maken de riviernatuur beleefbaar.

Doorwerthsche Waarden verplaatste zomerkade

Beleefbare riviernatuur Naast ruimte voor water is ook ruimte voor natuur ontstaan. Op een terp langs de rivier ligt een steenfabriek. Deze fabriek is natuurlijker in het landschap ingepast door de aanplant van ooibos en meidoorns. Bezoekers kunnen voortaan genieten van de riviernatuur via een nieuw wandelpad langs de rivier en het gerestaureerde historische klinkerpad tussen kasteel Doorwerth en de rivier.

Ned

err

kasteel Doorwerth

terrein steenfabriek passantensteiger

ijn

wandelpad

HETEREN

A5 0

Het gebied binnen de groene markering kan bij hoogwater overstromen.

aangeplant ooibos

stuwwal

verplaatste zomerkade terrein steenfabriek

aangeplant ooibos

Legenda De begrippen in rood geven de nieuwe situatie weer

Aan weerszijden van de fabriek is ooibos aangeplant, zodat het zicht op de fabriek wordt beperkt.

Nederrijn

plangebied bestaande objecten nieuwe, verwijderde of vervangen objecten

Effect

verplaatste zomerkade

Waterstanddaling van 3 cm bij hoogwater.

wandelpad (provinciale) weg rijksweg

Kaartschaal: 0

600 m

verlaagde oever

Infographic Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden  
Infographic Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden  

In de Doorwerthsche Waarden worden de oevers verlaagd en de zomerkade verlegd, waardoor de Nederrijn bij hoogwater meer ruimte krijgt.

Advertisement