Page 1

#Arjo Kleinhuis Werkzaamheden in de uiterwaarden langs de IJssel

Ruimte voor de Rivier

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied Aanleiding In 1993 en 1995 stond het water in de rivieren extreem hoog. In 1995 moesten 250.000 mensen en 1 miljoen stuks vee worden geëvacueerd. Budget € 2,3 miljard Planning Start Voltooid

2007 2013-2019

Huidige maximale afvoer­capaciteit 15.000 m3/sec Afvoercapaciteit na voltooiing 16.000 m3/sec

Wat is er aan de hand? De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben.

Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Dat willen we voorkomen, want overstromingen hebben grote gevolgen voor mens, dier, infrastructuur en economie.

‘De waterstand in de rivieren moet omlaag’ Wat doen we er aan? Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Samen met waterschappen, gemeenten en provincies werkt Rijkswaterstaat daarom aan het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen dat onze rivieren op meer dan 30 plaatsen meer ruimte geeft. Bijvoorbeeld door dijken te verleggen of het graven van geulen in de uiterwaarden. Zo zorgen we voor meer veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én creëren we een omgeving met kansen voor natuur, recreatie en bedrijfsleven.

www.ruimtevoorderivier.nl


RUIMTE VOOR DE RIVIER IJSSELDELTA KETELMEER

RUIMTE VOOR DE RIVIER | SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIGER EN MOOI RIVIERENGEBIED

DIJKVERLEGGING WESTENHOLTE

Kampen

MARKERMEER

Zwolle

Lelystad

UITERWAARDVERGRAVING SCHELLER EN OLDENELER BUITENWAARDEN IJS L SE

HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD Almere

Haarlem Amsterdam

UITERWAARDVERGRAVING BOLWERKSPLAS, WORP EN OSSENWAARD

DIJKVERBETERING LEK / BETUWE / TIELEREN CULEMBORGERWAARD

Deventer

UITERWAARDVERGRAVING DE TOLLEWAARD

Hilversum Amersfoort Leiden

Den Haag

E

W AT ER

EG

O NO RD

OUDE MAAS I

LIE

T

DIJKVERBETERING OUDE MAAS / HOEKSCHE WAARD

HOLLANDSCH DIEP

KRAMMER/ VOLKERAK

WATERBERGING VOLKERAK-ZOOMMEER

KIL

GV

DORDTSCHE

RIN

LEK

Zutphen

UITERWAARDVERGRAVING MEINERSWIJK

Arnhem

Culemborg

ONTPOLDERING NOORDWAARD

DIJKVERBETERING NEDERRIJN / ARNHEMSEEN VELPSEBROEK

KRIBVERLAGING MIDDEN-WAAL

DIJKVERBETERING STEURGAT / LAND VAN ALTENA

AMER

KADEVERLAGING ZUIDERKLIP KADEVERLAGING BIESBOSCH DIJKVERBETERING AMER / DONGE

S AA

EM

H GSC

BER

N

ER

UITERWAARDVERGRAVING MILLINGERWAARD

D

AA

L

EN

SC

H BOV

EN-R

OBSTAKELVERWIJDERING SUIKERDAM / GENDTSE WAARD KRIBVERLAGING WAALBOCHTEN

DIJKVERBETERING NEDERRIJN / BETUWE / TIELER- EN CULEMBORGERWAARD

’s-Hertogenbosch

IJN

Nijmegen

DIJKTERUGLEGGING LENT

KRIBVERLAGING WAAL FORT ST. ANDRIES

RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN

PA N

WAAL

MUNNIKENLAND KRIBVERLAGING BENEDEN-WAAL MERWEDE

DIJKVERLEGGING CORTENOEVER

DIJKVERLEGGING HONDSBROEKSCHE PLEIJ

KA N

Tiel

Dordrecht

SPU

HA

DIJKVERBETERING NEDERRIJN / GELDERSCHE VALLEI

UITERWAARDVERGRAVING AVELINGEN UITERWAARDVERGRAVING

NIEUWE MAAS

DIJKVERBETERING OUDE MAAS / VOORNE PUTTEN

UITERWAARDVERGRAVING MIDDELWAARD

NEDERRIJN

Rotterdam

W

OBSTAKELVERWIJDERING MACHINISTENSCHOOL ELST

Velp

DIJKVERBETERING LEK / LOPIKER- EN KRIMPENERWAARD

RGA T

W

DIJKVERLEGGING VOORSTERKLEI

Apeldoorn

UITERWAARDVERGRAVING DOORWERTHSCHE WAARDEN

Utrecht

STE U

EU

N M IEUW ER W E ED E

NI

UITERWAARDVERGRAVING BOSSENWAARD, PONTWAARD EN HEERENWAARD DIJKVERBETERING LEK / ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

UITERWAARDVERGRAVING KEIZERS-, STOBBEN- EN OLSTERWAARDEN

RIVIERVERRUIMING OVERDIEPSE POLDER DIJKVERBETERING BERGSCHE MAAS / LAND VAN ALTENA

actuele projecten uitvoering niet meer nodig door het behalen van extra waterstand­ daling bij omliggende projecten

ZOOMMEER

Bergen op Zoom Eindhoven

Veiliger én mooi

Ons Water

De rivierverruiming wordt tegelijkertijd aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Dat gebeurt door de mogelijkheden van en in het rivierengebied te benutten. In de uiterwaarden bij Deventer is bijvoorbeeld de Natuurderij gerealiseerd: een unieke ‘hoogwaterboerderij’, die landbouw, natuur- en waterbeheer combineert. Meinerswijk, vlakbij Arnhem, is omgetoverd tot een van de grootste stads- uiterwaardenparken van Europa. In de Waal bij Nijmegen/Lent wordt een uniek rivierpark ontwikkeld. Op het bedrijventerrein Avelingen is ruimte voor ondernemen aan het water ontstaan. En in de Noordwaard worden wonen en werken in een doorstroomgebied gecombineerd.

Ondanks alle preventiemaatregelen die Nederland neemt is een grote overstroming niet volledig uit te sluiten. Nederland heeft daarom ook aandacht voor rampen­ bestrijding. Om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid bij grote overstromingen te verhogen, is een speciale website ontwikkeld. Op onswater.nl krijgen Nederlanders informatie, verhalen en tips. Bij het invullen van hun postcode kunnen ze bijvoor­beeld zien hoe hoog het water in hun buurt maximaal kan komen als gevolg van een grote over­stroming en wat ze dan het beste kunnen doen. Verder zien ze ook welke waterprojecten in hun buurt worden uitgevoerd en krijgen ze informatie over de plannen voor de toekomst. Want het werk aan Ons Water in Nederland is nooit klaar.

Nooit klaar met hoogwaterveiligheid

Meer info: www.onswater.nl.

Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater. Niet achteraf reageren, maar op tijd maatregelen nemen en voor de ramp uit werken. Dat gebeurt onder andere met het Deltaprogramma: het nieuwe Deltaplan voor de 21ste eeuw. Want het is van belang dat Nederland ook in de toekomst wordt beschermd tegen hoogwater en beschikt over voldoende zoet water zodat we veilig in ons land kunnen blijven wonen en werken.

Profile for Ruimte voor de Rivier

Factsheet samen werken aan april 2016  

Factsheet samen werken aan april 2016  

Advertisement