Page 1

Hartelkering

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Huidige situatie

Het Volkerak-Zoommeer wordt geschikt gemaakt als tijdelijke berging voor rivierwater in extreme situaties. Inzet van de waterberging biedt ZuidwestNederland bescherming in geval van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge afvoeren van de rivieren; een uitzonderlijke combinatie. De kans dat Waterberging Volkerak-Zoommeer ingezet wordt is 1/1400e per jaar.

Nieuwe situatie Haringvlietsluis

Volkerak - Zoommeer

Ha

verbetering stabiliteit

SPIJKENISSE

bergingspeil

ZW

gv

lie A59 t Bij inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging stijgt de waterstand in 24 uur tot circa NAP + 2,30 m. Het water zal na openen van de stormvloedkeringen weer naar zee worden afgevoerd.

Grevelingen

A20

stormvloed

O

nieuwe dijkbekleding

Volkerak - Zoommeer rin

De vaste waterstand op het Volkerak-Zoommeer is rond NAP.

N W

HELLEVOETSLUIS

Maeslantkering

Z

zeer hoge rivierafvoer

ROTTERDAM

Keersluis Oude Tonge

Bij dreigende stormvloed sluiten de Maeslantkering en Hartelkering. In die omstandigheid zijn ook de Haringvlietsluizen gesloten. Als de rivierafvoeren

Hartelkering

tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in gevaarlijk niveau stijgen, omdat het rivierwater niet meer kan wegstromen. Door het rivierwater

MOERD

Manderssluis Volkerak

DORDRECHT

Haringvliet

Oosterscheldekering

Volkerakspuisluizen

Krammersluizen

ZIERIKZEE

Haringvlietsluizen

het Hollandsch Diep en Haringvliet tot een

A15

Keersluis Ooltgenplaat

Vierlinghsluis

A29

tijdelijk te bergen in het Volkerak-Zoommeer,

Hollandsch Diep

wordt de waterstand op het Haringvliet met circa 0,1 meter verlaagd. Als deze keringen weer open gaan, kan het rivierwater via het

Uitwateringssluis Rammergors

MOERDIJK

Schut- en spuisluis Benedensas

Volkerak

Haringvliet weer naar zee stromen. Oosterscheldekering

A16

ScheldeRijnkanaal

ScheldeRijnkanaal

Legenda: plangebied

THOLEN

THOLEN

keringen en sluizen

Keermiddel Tholen

Zoommeer

rijksweg

BERGEN GOES

landsgrens

Zoommeer

OP ZOOM

Burgemeester Peterssluis BERGEN OP ZOOM

vernieuwen of verbeteren sluizen

verbeteren dijk

E19

Planning 1 2 3 4

Effect

Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

Bathse Spuisluis

Waterstanddaling van ca. 0,1 m op het Hollandsch Diep en Haringvliet. Kaartschaal:

1 2012

www.ruimtevoorderivier.nl

2 2013

2014

3

4

0

10 km

2015 okt 2015 / 18

Waterberging volkerak zoommeer  

Infographic Ruimte voor de Rivier v okt 2015

Waterberging volkerak zoommeer  

Infographic Ruimte voor de Rivier v okt 2015

Advertisement