Page 1

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

Het regelwerk zorgt dat de vaste verdeling van het water over de IJssel en Nederrijn ook bij hoogwater intact blijft.

Rijndijk

nieuwe Pleijdijk gemaal

oude Pleijdijk

regelwerk waterpartij regelwerk

N W

Om tijdens hoogwater stijging van het grondwater op te vangen, is er een waterpartij aangelegd. Deze voorkomt dat kelders en kruipruimtes onder water lopen.

Bij de waterpartij is een gemaal gebouwd dat het opgevangen water terugpompt in de IJssel.

In de Hondsbroeksche Pleij is de Pleijdijk verlegd en zijn een hoogwatergeul, een regelwerk en een waterpartij aangelegd. Bij hoogwater zorgen deze ingrepen voor meer afvoercapaciteit op de IJssel en Nederrijn. Ook wordt hiermee de afgesproken afvoerverdeling in stand gehouden.

O IJssel

Z

hoogwatergeul grondwater

N325

Nederrijn

gemaal

kwelscherm splitsingspunt

Kaartlegenda: ‘tekst’

oude Pleijdijk

gewijzigde / nieuwe situatie nieuwe, verwijderde of vervangen objecten

250 m

hoogwatergeul

IJssel

nieuwe kade/dijk

stroming

Ne

de

rri

waterpartij

Hondsbroeksche Pleij

verwijderde dijk dijk

Het kwelscherm beschermt de dijk tegen verzwakking.

nieuwe Pleijdijk

jn

WESTERVOORT

(provinciale) weg regelwerk

Effect

Planning 1 2 3 4

Waterstanddaling van 40 cm bij extreem hoogwater en constant houden van afvoerverdeling tussen de Nederrijn (2/3) en IJssel (1/3).

Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

Kaartschaal: 1 2003

www.ruimtevoorderivier.nl

2 2004

2005

2006

3 2007

4 2008

2009

2010

0

300 m

2011 jan 2015 / 42


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.