Page 1

Nieuwe situatie

Uiterwaardvergraving Munnikenland

hoogwater

Buitenpolder het Munnikenland en de Brakelse Benedenwaarden worden ingericht om de Waal bij hoogwater meer ruimte te geven en overtollig water via de uiterwaarden af te voeren. Hiervoor worden geulen aangelegd en de dijk wordt landinwaarts verlegd.

Afgedamde Maas

Nieuwe situatie

verhoogde toegangsweg via Maaskade

langs de Afgedamde Maas

Slot Loevestein

De waarden bij Loevestein

nieuwe dijk

fietspad

tribunedijk

Buitenpolder 1

begroeiing

hoogwater

2

Om Slot Loevestein bij hoogwater zo lang mogelijk bereikbaar te houden, wordt een verhoogde toegangsweg aangelegd. De stippellijn geeft aan hoe hoog het water eens in de 5 jaar kan staan.

De nieuwe dijk wordt aangelegd als een trapsgewijze tribunedijk met uitkijkpunten voor fietsers en wandelaars. De stippellijn geeft aan hoe hoog het water eens in de 1250 jaar kan staan.

N W

O

Slot Loevestein

Z

Buitenpolder het Munnikenland

Waal Kaartlegenda: plangebied ‘tekst’

tribunedijk VUREN (wakkere dijk)

2

verhoogde toegangsweg

1

N830

gewijzigde / nieuwe situatie bestaande objecten Waal

nieuwe dijk af te graven dijk

Brakelse Benedenwaarden

Slot Loevestein

nieuwe geul / open water dijk (provinciale) weg verhoogde toegangsweg fietspad

Gandelwaard

WOUDRICHEM

1

Buitenpolder het Munnikenland

De waarden bij Loevestein

Afg

Planning 1 2 3 4

eda

md

2

eM

Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

aas

Maaskade

Effect Waterstanddaling van 11 cm bij hoogwater. Kaartschaal:

1 2010

www.ruimtevoorderivier.nl

2

3 2011

2012

4

RIJSWIJK

2013

0

2014

2015

bedrijventerrein

400 m

N322 jan 2015 / 8

Uiterwaardvergraving Munnikenland 2015  
Uiterwaardvergraving Munnikenland 2015  
Advertisement