Rivierverruiming Overdiepse Polder 2015

Page 1

Rivierverruiming Overdiepse Polder

Huidige situatie

De dijk aan de Bergsche Maas wordt verlaagd, waardoor er bij hoogwater rivierwater door de Overdiepse Polder kan stromen. Dat zal gemiddeld eens in de 25 jaar gebeuren. Langs het Oude Maasje komt een nieuwe dijk. De acht agrarische bedrijven die in de polder blijven, komen op terpen te staan.

Nieuwe situatie

agrarische bedrijven

dijk

dijk

Oude Maasje

hoogwater

agrarische bedrijven op terp

verlaagde dijk hoogwater

Oude Maasje

Bergsche Maas

Bergsche Maas

Bergsche Maas N

Kaartlegenda:

W

defensie terrein

A27

Z

plangebied ‘tekst’

O

uitlaat + afvoerkanaal

gewijzigde / nieuwe situatie agrarische bedrijven op terpen

keersluis Schipdiep

HANK

bestaande objecten

fietspad

Westplas

N283

verlaagde dijk (tussenkade)

Oude Maasje

nieuwe, verwijderde of vervangen objecten

agrarisch bedrijf op terp

nieuwe natuur nieuwe dijk voetveer

dijkverlaging

dijk

dijk rijksweg autoveer

(provinciale) weg fietspad laarzenpad

defensieterrein oorlogsmonument Westplas

Overdiepse Polder Bergsch

e Maas

informatiepunt A27

visplekken

voetveer

Oud

eM

aasje jachthaven

Planning 1 2 3 4

Effect

Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

Waterstanddaling bij hoogwater van 27 cm. Kaartschaal:

1 2008

www.ruimtevoorderivier.nl

2 2009

3 2010

4 2011

2012

2013

2014

0

1000 m

2015 jan 2015 / 11