Page 1

Ruimte voor de Lek Uiterwaardvergraving Bossenwaard, Pontwaard en Heerenwaard

Huidige situatie Bossenwaard uiterwaard

In de uiterwaarden van de Lek bij IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en Houten worden geulen aangelegd. Daarnaast worden de toegangsdam bij Hagestein en de zomerkades verlaagd. Bij hoogwater verhogen de ingrepen de veiligheid langs de Lek. N W

Nieuwe situatie Pontwaard uiterwaard

hoogwater

Bossenwaard nevengeulen

Pontwaard uiterwaard

nevengeul

Lek

Lek

IJSSELSTEIN

O

A2

Bossenwaard

Z

NIEUWEGEIN

NIEUWEGEIN

recreatiegebied Kaartlegenda: Merwedekanaal

plangebied ‘tekst’

gewijzigde / nieuwe situatie nieuwe, verwijderde of vervangen objecten nieuwe kade/dijk

Lek

Bossenwaard

Pontwaard

‘t Waalse Waard

zomerkade

VIANEN

nieuwe geul Een nieuwe zomerkade zorgt voor een betere afwaartse stroming van de Waal.

dijk Pontwaard

rijksweg (provinciale) weg

Vianense waard

toegangsdam

Le

De toegangsdam bij stuweiland Hagestein wordt verlaagd. Bij hoogwater kan de Lek hier makkelijker overheen stromen.

stuw Hagestein

k

stuweiland Hagestein

VIANEN

1 2 3 4

A27

Merwedekanaal

Planning

Effect

Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

Waterstanddaling van 8 cm bij hoogwater ter hoogte van stuw Hagestein. Kaartschaal:

1 2011

www.ruimtevoorderivier.nl

2012

2

3

2013

2014

4

HAGESTEIN

0

1 km

2015 jan 2015 / 25

Uiterwaardvergraving Bossenwaard Pontwaard en Heerenwaard 2015  
Uiterwaardvergraving Bossenwaard Pontwaard en Heerenwaard 2015  
Advertisement