Page 1

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Huidige situatie

Nieuwe situatie Westdijk

Tussen de dorpen Veessen en Wapenveld ontstaat een hoogwatergeul door de aanleg van twee nieuwe dijken. Tussen de dijken ligt agrarisch gebied. Dit gebied kan bij extreem hoogwater een deel van het IJsselwater afvoeren.

hoogwater

Oostdijk hoogwater

hoogwatergeul IJssel

IJssel

550 - 1500 m

WINDESHEIM

O

Oostdijk

Z

W

N

IJssel

H AT T E M

kade

IJss

brug Werverdijk

Kaartlegenda: ‘tekst’

el

N337 Westdijk

WERVEN

gewijzigde / nieuwe situatie

uitlaat

hoogwatergeul

MARLE

gemaal

nieuwe, verwijderde of vervangen objecten

Oo

gemaal

nieuwe kade/dijk

std

IJssel brug + inlaatwerk

ijk

hoogwatergeul

nieuwe brug

W est

hoogwatergeul

dij

WIJHE

k

Grote Wetering

WAPENVELD

stroming dijk

VORCHTEN

rijksweg

Gr ot

Ap

(provinciale) weg

ete eW

eld oor

spoorlijn

rin

ns

g

kan aal

VEESSEN

HEERDE

A50

brug Kerkdijk + inlaatwerk

Planning 1 2 3 4

Onder de brug Kerkdijk ligt een kade met daarop een inlaatwerk. Het inlaatwerk wordt opengezet zodra het IJsselwater de hoogte van 5,65 meter NAP heeft bereikt.

Effect Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

OLST

Waterstanddaling van 71 cm bij hoogwater. Kaartschaal:

1 2011

www.ruimtevoorderivier.nl

2 2012

3 2013

4 2014

2015

0

2.000 m

2016 jan 2015 / 36

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld 2015  
Hoogwatergeul Veessen Wapenveld 2015  
Advertisement