Page 1

Obstakelverwijdering Elst

Huidige situatie

Het hooggelegen terrein van de steenfabriek bij Elst vormt bij hoogwater een knelpunt voor de afvoer van water uit de Nederrijn. Door de steenfabriek te verwijderen en het terrein voor een groot deel af te graven, krijgt de rivier meer ruimte.

Nieuwe situatie steenfabriek

hoogwater

uiterwaard

oever

verlaagde oever

verlaagde uiterwaard

schoorsteen

Nederrijn Door het afgraven van het terrein met de steenfabriek komt de Amerongse Bovenpolder in verbinding met de Elster Buitenwaarden.

De steenfabriek wordt gesloopt, delen van het terrein worden afgegraven.

N W

O

Het voormalige terrein van de steenfabriek is bestemd voor natuur en recreatie.

Amerongse Bovenpolder

Z

N416 Kaartlegenda:

stuwwal

plangebied ‘tekst’

gewijzigde / nieuwe situatie nieuwe, verwijderde of vervangen objecten

langzaamverkeersbrug voormalig fabrieksterrein

ELST

Utrechtse Heuvelrug

terp

brug

verlaging oever

afgraving nieuwe brug

voormalig fabrieksterrein

verbreding strang

Elster Buitenwaarden

passantensteiger

schoorsteen Nederrijn

(provinciale) weg

N225

Ne

Planning 1 2 3 4

Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

de

rri

jn

Effect Waterstanddaling van tenminste 13 cm bij hoogwater. Kaartschaal:

1 2010

www.ruimtevoorderivier.nl

2 2011

3 2012

4 2013

0

300 m

2014 jan 2015 / 24

Obstakelverwijdering Elst 2015  
Obstakelverwijdering Elst 2015  
Advertisement