__MAIN_TEXT__

Page 1

Portfolio Inspiratie voor uw buitenruimte


Inhoudsopgave Openbare ruimte Park onder de Lindeboom

Recreatie 5

Natuurcamping Veerse bos

Schoolterreinen 25

Rehobothschool 42

Maltaplein 6

Stelhoeve 26

Goese Lyceum

43

Dorpsplein Oud-Vossemeer

7

‘t Klokuus

27

MFC Kortgene

44

Sportcomplex Zierikzee

8

Meester van der Heijdengroeve

28

Brede school Noorderpolder

45

Bosstraat Tholen

9

Speelnatuur Nolle-Westduin

29

Speelnatuur Duinzoom

30

Duinweg Oostkapelle

10

Tuinen Lust en Last

47

Zorgomgeving

Het Arendsslot

48

Duinoord 32

Landschapstuin Breskens

49

Papeschor 13

Ter Weel

33

Tuin Sint-Annaland

50

Erfbeplanting

14

SVRZ Egelantier

34

Villatuin Yerseke

51

Inpassing kerk

15

Bruelishof 35

Daktuin Annahof

52

VZP ‘t Scheld

16

Atrium Pattistpark

Daktuin Reynaertshof

53

Landschap Veerse kreek

12

36

Nimmerdor 37

Erfgoed Fort Berchem

18

Bedrijfsomgeving

Bordeelschans 19

Car village

Pronkenburg 20

NIOO 40

Maelstede 21 Mauritsbolwerk 22 Veerse vesten

23

39


Inleiding Als buro voor tuin- en landschapsarchitectuur maken wij plannen voor o.a. tuinen, parken, pleinen, terreinen, woon- en werkomgevingen, stedelijk gebied en landschap. Kortom, alles wat je buiten ziet! Onze vormgevers en technisch ontwerpers adviseren, ontwerpen, tekenen en rekenen aan projecten op verschillende schaalniveaus. Enthousiasme, creativiteit, betrokkenheid, zorgvuldigheid en snelheid vinden wij als team belangrijk. Ontwerp, techniek en beheer zijn onze drie basiswerkvelden. Wij ervaren het als een voordeel dat wij zelf onze ontwerpen begroten, het bijbehorende bestek schrijven en betrokken zijn bij uitvoering en beheer. Behoud van de visuele kwaliteit, bruikbaarheid en beheerbaarheid is daarmee gewaarborgd. Belangrijk in ons werk is de Genius Loci, de eigenheid of het karakter van de plek. Deze wordt als uitgangspunt gebruikt bij de planvorming. Karakteristieke landschapskenmerken, cultuurhistorische waarden zijn van belang. Daarbij

kijken wij verder dan de plek zelf. Wij leggen verbanden met ondergrond en omgeving en denken na over de gewenste ontwikkeling, ook samen met bewoners en betrokkenen. Buro Ruimte & Groen verloochent daarbij haar Zeeuwse afkomst niet. Het Zeeuwse landschap dient niet alleen als werkomgeving, maar is ook een belangrijke inspiratiebron!

Buro Ruimte & Groen Plein 19 4454 AS Borssele Telefoon: 0113-354074 info@ruimte-groen.nl www.ruimte-groen.nl


Openbare ruimte parken, pleinen, begraafplaatsen en straten


Parken

Park onder de Lindeboom Plaats: Wemeldinge Omschrijving: Park/speelterrein in het centrum van Wemeldinge met natuurlijke speelelementen, waterberging en paden.


Pleinen

Maltaplein Plaats: Zierikzee Omschrijving: Plein als centrumpunt en ontmoetingsplaats in de Zierikzeese wijk Malta.


Pleinen

Dorpsplein Oud-Vossemeer Plaats: Oud-Vossemeer Omschrijving:


Pleinen

Sportcomplex Zierikzee Plaats: Zierikzee Omschrijving: Sportcomplex Lange Blokweg Zierikzee. Buitenruimte met groen parkeren, entreegebied en waterpartijen.


Pleinen

Bosstraat Tholen Plaats: Tholen Omschrijving: Herinrichting straat en pleintje in oude deel Tholen-stad.


Straten

Duinweg Oostkapelle Plaats: Oostkapelle Omschrijving: Herinrichting strandroute bij het dorp Oostkapelle, met verwijzingen naar zee en strand.


Landschap natuurgebieden, inpassing en verevening, infrastructuur


Natuurgebieden

Veerse kreek Plaats: Veere Omschrijving: Oeverherstel en toevoeging recreatieve elementen in krekengebied Veerse Bos.


Natuurgebieden

Papeschor Plaats: Sas van Gent Omschrijving: Natuurgebied langs kanaal Gent-Terneuzen met open inrichting, kreekherstel, padenstructuur en uitkijkpunt.


Inpassing en verevening

Erfbeplanting Plaats: Borssele Omschrijving: Streekeigen erf met karakteristieke hoogstam boomgaard en Zeeuwse hagen.


Inpassing en verevening

Inpassing kerk Plaats: Waarde Omschrijving:


Infrastructuur

VZP ‘t Scheld Plaats: Rilland Omschrijving:


Erfgoed linies en forten, objecten en terreinen


Linies en forten

Fort Berchem Plaats: Retranchement Omschrijving: Reconstructie fort Staats-Spaanse linies met herstel wallenstructuur, grachten, ophaalbrug en oude drinkput.


Linies en forten

Bordeelschans Plaats: Sluis Omschrijving:


Objecten en terreinen

Pronkenburg Plaats: Kapelle Omschrijving: Park in dorpsrand Kapelle met verwijzing naar verdwenen kasteelterrein Pronkenburg.


Objecten en terreinen

Maelstede Plaats: Kapelle Omschrijving:


Objecten en terreinen

Mauritsbolwerk Plaats: Veere Omschrijving: Zichtbaar gemaakte restanten Mauritsbolwerk nabij historisch Veere.


Objecten en terreinen

Veerse vesten Plaats: Veere Omschrijving:


Recreatie campings, recreatieparken, recreatieve objecten, speelnatuur


Campings

Natuurcamping Veerse bos Plaats: Veere Omschrijving: Herstel oevers en creeren open ruimtes in bestaand bos t.b.v. natuurcamping. Toevoegen recreatie elementen.


Recreatieparken

Stelhoeve Plaats: Wemeldinge Omschrijving: Landschappelijke inpassing kleinschalig, groen parkje met recreatie lodges nabij Oosterschelde met streekeigen beplanting, schelpenpaden en verspreide bomen. Herstel karakteristieke erfbeplanting en waterput.


Recreatieparken

‘t Klokuus Plaats: ‘s-Heer Arendskerke Omschrijving: Landschappelijke inpassing en terreininrichting speelboerderij.


Recreatieve objecten

Meester van der Heijdengroeve Plaats: Nieuw Namen Omschrijving:


Speelnatuur

Speelnatuur Nolle-Westduin Plaats: Vlissingen Omschrijving:


Speelnatuur

Speelnatuur Duinzoom Plaats: Renesse Omschrijving:


Zorgomgeving zorgcentra, zorgappartementen


Zorgcentra

Duinoord Plaats: Haamstede Omschrijving:


Zorgcentra

Ter Weel Plaats: Krabbendijke Omschrijving:


Zorgcentra

SVRZ Egelantier Plaats: Oostkapelle Omschrijving:


Zorgcentra

Bruelishof Plaats: Kapelle Omschrijving: Buitenruimte seniorencomplex met rondgaand wandelpad, boom- en haagstructuren, kleurrijke beplanting en grassen.


Zorgappartementen

Atrium Pattistpark Plaats: Terneuzen Omschrijving:


Zorgappartementen

Nimmerdor Plaats: Grijpskerke Omschrijving:


Bedrijfsomgeving bedrijven, landschappelijke inpassing bedrijven


Bedrijven

Car village Plaats: Goes Omschrijving: Parkeerterreinen en entree garagebedrijven De Poel in zwart-wit en groen.


Bedrijven

NIOO Plaats: Yerseke Omschrijving: Kantoorpand aan de Oosterschelde waarbij het golvend blauw van het water doorloopt in de buitenruimte.


Schoolterreinen


Schoolterreinen

Rehobothschool Plaats: Barneveld Omschrijving: Schoolterrein met groene eilanden van kunstgras met speeltoestellen, wintergroene haagstructuren.


Schoolterreinen

Goese Lyceum Plaats: Goes Omschrijving: Vorm en kleurgebruik van schoolgebouw komen terug in de buitenruimte. Schoolterrein en puntachtige omgeving vormen een groen geheel.


Schoolterreinen

MFC Kortgene Plaats: Kortgene Omschrijving: Gebouw aan de rand van Kortgene met diverse pleinen, groene ruimten, infrastructuur en weer zichtbaar maken kreekrestant.


Schoolterreinen

Brede school Noorderpolder Plaats: Zierikzee Omschrijving: Diverse bebouwen gegroepeerd rondom cetraal plein. Op diverse niveau’s ingebed in de natuurlijke, parkachtige omgeving.


Tuinen landgoederen, landschappelijke tuinen, tuinen, daktuinen


Landgoederen

Lust en Last Plaats: Sommelsdijk Omschrijving: Nieuwe buitenplaats met lanenstructuur, boselementen, waterpartijen, ect.


Landgoederen

Het Arendsslot Plaats: ’s-Heer Arendskerke Omschrijving: Kasteeltuinen in Franse stijl met parterres, slotgracht, omliggende bossen en lanenstrustuur.


Landschappelijke tuinen

Landschapstuin Breskens Plaats: Breskens Omschrijving: Landschappelijk gelegen tuin met intensiever tuindeel rondom woning met bloeiende beplanting en extensieve landschapsdeel met (hoogstam) bomen en weiden.


Tuinen

Tuin SintAnnaland Plaats: Sint-Annaland Omschrijving: Tuin in wittinten met vormbomen, hoogteverschillen en waterpartij zichtlijn naar landschap.


Tuinen

Villatuin Yerseke Plaats: Yerseke Omschrijving:


Daktuinen

Daktuin Annahof Plaats: Sint-Annaland Omschrijving: Verhoogde binnentuin appartementencomplex met boombakken, (half)verharding en sedemvegetatie.


Daktuinen

Daktuin Reynaertshof Plaats: Hulst Omschrijving: Tuin op niveau met cortenstalen bakken waarin grassen en sedemvegetatie zitten.


Vormgevers van uw buitenruimte...?

Profile for ruimte-groen2

Portfolio Buro Ruimte & Groen  

Portfolio Buro Ruimte & Groen  

Advertisement