Page 1

Leeuwarden multifunctioneel centrum


Een lantaarn voor de wijk Twee basisscholen, een wijkcentrum voor jong en oud, kinderopvang, naschoolse opvang, digitaal trapveld en een sportzaal bundelen hun krachten in een compact en dynamisch gebouw: het multifunctionele centrum (MFC) van de Vrijheidswijk in Leeuwarden. Het gebouw fungeert als ‘lantaarn’ voor de wijk. Letterlijk door de lichtdoorlatende gevel en figuurlijk door de functies die het herbergt. De buitenruimten en speelplaatsen zijn opgenomen in het landschap van het gebouw. Bij het MFC wordt binnen buiten op het moment dat de grote schuifdeuren van de grote zaal worden opengeschoven en de trappen naar de verblijfsruimten op het dak tribune worden en waarbij de grote zaal podium kan worden. Op de plek van de Vrijheidswijk liep vroeger de weg van Leeuwarden naar Lekkum. Na de oorlog ontstond de wijk, bestaande uit een rigide weefsel van rechthoekige bouwblokken, waarbij de oude as werd ontkent. Het nieuwe wijkcentrum zal zich inpassen in beide weefsels. Hierdoor ontstaat een tweedeling in de massa van het gebouw. De 2-laagse, rechthoekige bovenbouw voegt zich in het naoorlogse rigide weefsel. De onderbouw past zich aan aan de oude Lekkumerweg, waardoor een amorfe vorm ontstaat. Deze opdeling in de massa wordt benadrukt doordat de boven- en onderbouw worden gescheiden door een glazen plint en een houten golvend landschap van speelpleinen. Binnen een paar maanden is dit ontwerp voor een combinatiegebouw ontworpen. Daarbij heeft de architect een actieve rol gespeeld om het programma van eisen nader te specificeren en te vertalen naar een ruimtelijke organisatie die past binnen de beperkte ruimte die het stedenbouwkundige plan biedt. Gezien de verschillende achtergronden en levensovertuigingen van de toekomstige gebruikers van dit complex heeft de architect als mediator gefunctioneerd in het onder één dak brengen van deze groepen. De verschillende gebruikersgroepen zijn inventief over het gebouw verspreid zodat ze zelfstandig kunnen functioneren en met behoud van hun identiteit. De ruimtes van verschillende gebruiksgroepen kunnen ook worden gekoppeld en/of uitgewisseld. Hierdoor is het gebouw in zijn geheel zeer flexibel in gebruik: van rekenles tot bridgeavond en van volleybaltraining tot wijkevenement. Alles kan een plek krijgen in het MFC. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door gebruik te maken van betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp. Een extra investeringsmaatregelen voor een optimaal klimaatconcept met een terugverdientijd van 10 jaar! Samen met een intelligente zonering van ruimtes, strategisch geplaatste zonwering, de lichtdoorlatende gevel en energiezuinige verlichting is dit een mooi voorbeeld van een duurzaam en gebruiksvriendelijk gebouw.

2

Opdrachtgever CHF

Oppervlak 4300 m²

Aannemer J.G. Visser

Bouwsom 4,4 miljoen euro

Project architect Marco Romano Michaela Brethauer

Start ontwerp 2006

Ontwerpteam Karin Dorrepaal Jaap Hikke Programma Protestant christelijke basisschool Openbare basisschool Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Wijkcentrum Digitaal trapveld Jongerensoos Sportzaal

Oplevering januari 2009


woningen MFC Le

u kk

me

rw

eg

appartementen zorg app arte me nte n op win kels

stedenbouwkundig plan

3


begane grond

1e verdieping

2e verdieping

hoofdentree

4

openbare basisschool

peuterspeelzaal

digitaal trapveld

sportzaal

christelijke basisschool

kinderdagopvang

jongerensoos

wijkcentrum

wijkcentrum (stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden)


5


6


7


/A404c_Leeuwarden_MultiFunctioneelCent  

http://Www.uytenhaak.nl/02_werken/01_projecten/00_documentatie/A404c_Leeuwarden_MultiFunctioneelCentrum-NL_web.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you