Page 1

NUMBER 70

OCIOBER

guzz Sawyer. Bdlrimore oly.npic

club


?

vollu 6, xu!}d 70, 0c&!6r 12, 1961 tr.oo par y* for flrar ^dd D6r Yar for air Blr. S2.oo tr6 v. cenre. sr., Blbontb'T@1.crty,

!ew,

,,t8,oo! 9. brry enhr, ril r:42./; io. tur!, sr6i;d. na; yo*

r.oEe

Ja*art!N$hl4bn' Bob0a.dpb.11'BoEion;T€a Mcoarttv

oorbltt, nlor ohr1.

?:49,4.1 2. Jtus

a^, i:or,t9:4. taftu u, J!ro.qa: 5, Joh.a;r*^ xillroee M. r,12.17r 6. u*a o,en. sh. anu. M. 16,1rr 7. x6i oirulnic 4, h, t-%t46 ' Proa..r^^, orub, ,:47,26.

dd-Rlrpnirrb*A'

cd€Ed,Halgrgddn,

sfuFr6dlsydndy'N.9.v.' ryob, 0.s.c.G.

P,[EOrerRrDoE

*ns l.i

.M!uN] txo

lrlrlrDB

oom.:

b..y Doru*r ,. ri. r.re

L6tguo, |r.0., H€ ron

r$ry (Doran

lnrnrl{ serlon, cr4b;,

8atu" rqillob, 61r, ot@rc clib,

(fl3'dd !.et rc) r).

o r811ry

tn 2,4e,ryj ard rack

bvrhaenerDso.!nEr+R.Lo6it

6attsftoa.J

9odhr ald atderic club orea!rz.'d,

lrd It

L6dboph'&rdrvld@rlaM

rd:d had

@o F.oIr mE mrrcR

75o{Eih6r. Br6okdidq€.

o@ctrr,''o}d0arr6ppxrtPryoiis}ielDouAl.rtY

^tleti.Av..Bythe4!dr€B 2,o yard6 back. Dousharir f€rr

u.3,I. (o6rry), }r.dlrn' 6d oyr qurft, b6r 7ur

hack

at

rn6 6-

16 /

,.st.h seld{llre

orr6Mr

l.ts.auon

h€vo

b

in-

93o.

tur d6 l}ari4s (oddctd 3) 's € r*uit

bv

oi

dlo @rk (2o D 4 rn t h. ,7 !dru.) ftere b tlehian']p,fugfolci'ehjb hard uP ov6r rb f:Er t dl jossrn€, ebdhtJalmsitn-d1

Dick P8.kald, P4b cLMitrc€,

rtlk br/,

siabrrnE.

tJd.yJoles,hrrv}tra|v&xuri3i6tner. Larly D6l@6y (D.r rar M)

tioplvaBrrsd

Job Drc;


S'ConrielJ, CCNY &ligh* S;uiienr, "lifii&:ii-:i:iii.ll3-*:ylt" "11i*n3yi:m:i"#i. O w t I asts 9I tK tn zietrn' M iik.n u"' iiifr j.. .beion ai iit Doh.3. 3dilq

jodksr-grzed laii.ul

5 hrl€3. i

'i3Dy

!ea1''3yl,he:]eeh9Esrlmrlgacaih ihe6ighr,h!]mal|ogo w |ra crock6$ rho srood ,or bo .ar gifuckinitr.righigJe}yai}FE Io1(3ur6, lr, €s 1,040 arr*d "!€dE 3cotto, of rha rosio! l,l. ntcbArn r.n-

Junlorc}€qlrogt,oHroi!,cu.6 rssi,ith&rcre'o19onhlsrteht ,tt6dardng tuch cai.alt6 d6, rstop,

,r'. ,id8v. .!a€i z? ( 0iro {.v.,_ a1b!,1 I". 'ork

cd.66 i! 1:rr:49., fl. frnreh.d 6rm

600

ylnrs atrdd of

lrc Elathon l]e.f. r fisrd or cem!"ri'.. oo4.rd. tlomd jqii oui6rd6 Yd oort' cold

du, 6dt br il6 r$tttut. for r.i. itb16is6, re4drarur-' drd;b, rd.x oi

rr.rlr frob irtdry lnt.rdr.d

ri.J.'brdc.',d.r.|.€ydg!tng!i... sixya}6!60' t .Ah@or. rt c*dr$l lr3y.s Fleh, rr ?ouid di r *$ir co.d maEh ro tu flE !t13r .o I rntusbi I,d i't soethrrs ldsor,i Ior lJo loDds of 16 mtorhs ft hlstu'y at c.c.n.Y, & ih. dar...m. ladors & 42 dtho!rlho.dh'd&rl.ciodthei. ro h0at '!4cka (oo.treod n.:r !ag.) .16 durr,g

pr1r0' lole lafof. 3r

p64.6-


!(o!mrrE!,1 p

rs mr

HEA?

M

72

nlrals_ colrr.)

m^nlllll}?ISPAoIFIoMUt{IRAlm!{Jx a,M,

od|.etllfyih€t6mrc3}Tpeirry.Equippedhird, ; nmbal of squad

rn 1960! de

lshd flfiy rhr.d in 2:22.4r bsbaa!do1ngan.i3h'd1.

qpgradintopcodr'' ...lro[4zta drdnrr

rrEltrn€ hinsera b 4. !i1e5

s {9:F stll1ah.;6.

cerrf., surdry, )- Darryl Bannall

emlhd

cb.t@lft'hr? afoEd ta!. x.4dd,s 14) d@d€ h 2:5t:r4.4. .r of r,rro hc. R. d.1rv.d $le ur.

4.44 Er1. (po!

rh. .t emtlrl.ooldp]&.'tnt6!'.Itmterls driva ,rl n&nr 1. Darrrr 3..d!rr, !r!rb [.c., 2;5rrt4.4 ). rMs,'. rdob., ss F&rrco ic, ,:re,*.e

,,4r:x.or 5. ur}Ftr

i. rM.'

sf^c, 4:09:2r.0r

l@

1160r

- 3o

ehzar€8

smiio, soJb!

3t]Pbr, fdd+ AA,

urod.,4,ar:44.o.

F.ec!3co a.c., 6 porltoi

lrlr J(,c che"i.;.. N"k+,

r.5oor

4

bry h se shiof divlgloh 4-

Dlck Dmorars! D61-yd AA,

7, Joth osrr4p, Errd3€ M, 3.uo3od}c':/ri.rd,D61-va1u,

f. ilrry 6dt11'

;;ai,h r. ,.

Borbn aa,

lr. rldo s*nduru, urrrrrta

oick cl1pr, 5r. P*1j Par

3t.

rfaler, De1-Va] M. !9. Joh lr$d, si. Mthor\ri 6 r.c., 2r. .16$ v r!@s, !1Tc, ltohn Drcomn]r6a,

B.6r,n

29. Jo3dph {irby,

?1:43

2ra7

Eracrlt. to'r

Mrp6, 9,X; La.ov echtu. lo'oJ;6, Bir! 8a[d. sL_ pe,r rrro4:7, Dav6 6dMd3d, Mrrs,',io,!5;3.;n BEe, Mbe, ro:r5r 9. Dave foon. j.{rrs. ro:rr:

Futchrmon,

,o. ehuck R.nrncs, uEibcrun, ,r. Davld HaEen\]d, ,2. Don rr,naue., ,r. Dicr. !3rsh, ,4. PAt fol€r, rtrlroso M, )r. Lroyd !mar!, u.rtsd IA, !. J@s &rdon, unitad aa, ,i. rbr.y Lur?ny, ! lro3a ar, . nobo.i tr3r1.r, ll\10, ,9. sob rnrad6r, @tkcrad, 40. clsrr€s Lor.r rrr, oErbonod,

ro!'9.

rTior (aiioBr iru t ([obt€.fu0h,4bn3h]p' [Y^c, 1,4t,4i,;; 2, !ioeal r: rr, Li,ej ,. D&rryt ac, iit5r2J,9. 1, roh tu;. ccAc, r:rert7.0i r. p!cr€n or!n, c.ac. r:o1: r3.7r 6. lerLos tuiDrrj ar\.,2'oJ,27.tr 7. su rlago r': resn.. 2:od!4r: 3. Pob.rt Dralis, .oc, o, Fkhsrd F€r4, CCAo,2:r4,23j '.r.a, rr. ?rcbr /br&. ;^af M&b"',r!tl^',.1?.d. rt._Rorf ftdmi 3rryv. 2,ro.12, rl. JMe, &rcbe co@rot. R6!u]1g 1c61

Ac,

Paul, t:X 9'\5

r.. Roesr Drn'!, [opE, 14, 72e, rlahr Frn.

ej

26. n&r clrurnick, l{:r1ros6 M,

27, Pdt, Noatqy,

2ttt5

2r,46

aa,

17, Leon

24. ,teos Dahry,

2r..n

r:im.,

r,{rn, si. P&ur,

15. alsaro croiosa,

2t,

J.

ro.ryrh, srAc. 4:i2i

Fnc

,. t.

aus.


ng3ulls

- {rrton! , ello F$_ oorrrxuED xd@eh. sei€ h.bah Ac, 2r2rr47;

15. D6ds

sFrc, 2126:27r 13, Alrhmq

2:4r:r5! 19. i6fth gtur€i;n-

umtt., 2:4rrra, a). tc. 2,4r'a5t 21.

Nlck gra,brn.

se{a &iLn

r@ cla@losh! - r. ourv€r clr,, Ac (A!rm. 4yM, oru:) Ir; 2. sdu &rbn Ac. G: ._ 49.

I{!:3! fto m$.e ch34rdn. @Fifr.6yby6r1cc. ho soEiht df darr$r'6. rhi6 y*r, srui. sa u 1960, XcArdta el r}r3 )o,oooi (resi y*. rh. d@me Es at resi o;, hrr dle sholr).. urcushai||e.outa| 9v6|yconor..nabMqu€tat alEd

rdara 7rh er@:h r6in 6 i.e

ahrds tu rho flEi 16@.. a std.trshi Bs i,!6

ah4euicouldfitr

|9h'fuughd3 !

s6)

rtr6s), rhs ilh-ar1Dd lro ud ua ?trsrr. r 6:10 beror; *; (6

eatto'ltostrrngBgtnt'hs tr\D STATBS 15 tr1lo

Bath, alr€, rus!6t 5, 116r- rtAi a @lLl

rohn

(rh. ardo.) xerr., ddrdl€d

fi,rd of 2t s !, M1o tftls. &

49,24

North M6dford orub, 5)ir4

l. Jsry o-e.ii, Porrd, rrarne, ar46 Podland, a!no, 55: 4? 5. nolarrn oyd, ,it2o krhm ac oralle) 13!47 l. e@.g6 otldo!, TydnelEh, h8d,, tt:27

L xrlrre thuldr,

!h,s..

^c,

65!17

4,ii

r7. rr.d Broh. sr., rro. x.drdd crub,72!t

;;;;r#-;;;';;;;;;-;i;..

;i;r;_-ss";-

i+*rli#**j,1*,'ii"fl #ffil'

i1"l'E$;,li"ll:i.iii;ffi

,ltf: ii-"*p@ y:::*:'t:,;:;ild,iaE*il;,:t-

iii;l;.ullh!r_E:!: r. Ed sookrr. , dr.s, TROJAi AC CF'6S-OON!fiY

auEusi 24, 196r cp@ ,-rr15B x,c@1ry

M6 !t:!6

2, bv s@a!, pfrncabh uni,.. palluo,

r, odco

la,ia

r'oru.sEram 0.. !6rro

16,rs

lsirn€inesu'tdd s.o€! 6in,

14. s r Haroi, wrlbr€lTu. 15. su ouorratte, tu,h,,

Etu3rick,

'ro.,

60:4, 6at\4

64: ro

o. roh or,yi 8.614 aa, 7, rob ki4s, rF, 16!53, 3. iTrod: 9,

vltr Faz.I,

rru,

r6,\i tuchetd

iTrr:

plrr..

ro.

vtj

NJ-

ra,o4; 1r. trohr cufford_ vabst.r, ra:23r 12. Bot Mor.rsh, B,u, N,42. Hrsh scldo! 2-ui16s r-coErry (rto y.rds .n .i)

scri{ib,

2_ eh uc$. rd. va1 e. r0,r9r ,. Fne:+: Drlrbl@.,s!_ r. eD Lds, varorb, rorn; 6. H*. rahl.r. 5t. thryra, 11,16. 7, Da"rd sdn.lla!rh.,. rr:t' 3. Alra rrhbturro, rr&tuEji r},'o.-

;ild, ffi -;;;;il;;***,!€:;;;-

€r 0.1'rd fiM'd-

25, of Colodo sp nss, h6 oih tu] Prer thc @. hd tur D€

fou'tx3tFlshtya:,

'd}

@'o. 2r-ysFord r.E*r!e ctu1sl trrp tn 4 htuF, 7 Dj&r.s. r5s;os,35 Fd

d e. bur

booklhe 7 r6oond' off h15 1960 raoold-

Lo?!r.d'..124t

of s. 1t ba finrsn.d lM of fio th.6 tu drtut, .@i.r.d rh.rr

ot}rqy oous6 b chpptac

rtbst

rno t@ df ina

J5

!ati.

i or 414€:14.5. !rn!o, off s. .td

n€h lrr es*b. Hdrdi 60, d oorohdo-;;d sDrh4 nrE. nerd arso b6r h.r old rc&d & 41 #-: vrih a dla of 5:r2r4e. tser4 h6 siFnsry ohlltac.d by ! 2!_y+


I

(Hcq

Yms Prcs

l4

ord,r.!r' edbrdr of oa'.r, Lb. L"p, !.l,l,t,g . ,., dln r d!. or 2:,4rr. '*d

n*

*; *_"r, ,i-'.r),i a*r*, r., c"r;*d. 3!.* u.x., Z, 1."1," rL;;, ,.. ;,j!iil. i]i, ^.ii,'tz.

a*a. a,"g L ii-'t'.r

*, ,uE Hm;s r' 196 (to 'b're's' +- .",r.;".; c"J ;,"\_di"" "-r;|a'.;,". umt., 67,te 2,1t 6r.2\ 1. ravtd Brddl.-4m, i :'l" ryvd'"' PlrPeE Ac b 't 7tE 6b to

ry sD 1, d4i.., n@a in.11.d schidr r, ur. r.9 te ^rtb.qjn eD e.b1dry: r._coroEdo 3prhs' r d.i. .dr@s.. 6 th6 dodrdu ,*. r".a .utr_ p,qtri * a ..; ;;;-;;;';i

'"rghq b"t.. L,u h. usbr drrd..,

J. iJiitiiiiltil r;*d--h"tr j;*"

r;; *"i;;Li*;-

,r;

^rr",.;.;.;;.

R:t- ahu

Pdp€E

{c. 63'ra 5!rc

bqio{

v-tu"r.-.. n"J,.i, i: i],jlT*ff:,H6, 23:"; ?:l X:ZZ x!6a b' ., ech $ ts"t}.; o| ";;;,'i;;;r.s'-" fu6a hou.E fobd u- tairw q..**'. q,a *La ti.-J". * * i lvtr B s61ov'! BAr' 63:4 r'{< 6J' a ,;."iH.?,"3ff"1'ff; '*". t::: ::-. *:1. ,.br",. $; dnfkr! r" "..u";ir.,";;; ri: ;;;;;.;;":b_ 8".* z1i:i -"," rh::" hg !:- rr!l"!. *it., ^",i;:.,, rq,,z ,,,@ er.e

t:-*,-::i:"*,ffi:ff,ii. b€ o'i, orietuLo' or

,!.rdirg rrcD ctus ra.r.d t!. tudr b r!2r:21,

Y

d++e1

b ry'

i::i "::*::: "..,ii:"'.lli:,1,1fi:'".H^. o.r. r. u..:.". ric. ;..; i:; :;:,; pd, aB h. rb. :ii oa.rd. F\ac, is,l, to,;> 1t, %b.._ c,@rEs. mjc. u'rr* \-5v, s*, tt6 i,yt k.l

wtL., /r,r .ah m..r *, Lr /1,r, 2,06 6e,2; ^0, d:54 3... ai.4 :{..bh"Ldf;"{. s*, ?nu!sri.mrqdrlredm. tL,+t i,4 Zi.r, $..id. rcreere.-td 2r. rad Lyils. u:co, tzn ,i ii.y t\2J 4t'A 6Lit 2/, Jscob sl;bid, *.!.. 7r,ri, * ?r,rB r4o.r.ant. r€ b€su cqdrLionins {, ry,6, r'r1Lro ec, iz,rs i; ii,ic rls m.!d!. b e*d. "-.a,'**., i,m z:,te i;,4 io b. la 6-fei, 15>pd!d Etbr.i610 a raerd fl:r.r, ,o. B,{^, 4,at 39,11 7rr7 '%' Ttt L M 7124 J2. Rrchad Bacrtd,. rm.7r,re ; z5,r8 w, 7r.5t;n .t ttst &xrr iot rtebLrei! 34. R6b6.r 6 o' tr..1 t,$ lr,rj !r'r ot tb. ,. Pa,l ?oo:rFry, ffia'.,7L.t9 tu t4,9 atoy.minssJvof tndl1mhs*.'l}.sF* X.or|E oiora, ?dp'], 7., | ,,6 6s-+ ht!. bbs'r.r Nt ,, ,7. lt.I2 2t@ ttt12 <3. racrs \u,rb, }Ix., , 129 M Ttt29 .t. 5,,o tuq n6 sa d IBerd rrdm. lmr-.. 76,I p Z6:ot 's b.B,blra'n',derF6 t6,< ss t6,, hrr Ens rt a.mrdrns b 42. r4rro hadcb, w. ., .3,., j.6 b,o) *6 dtfflcurb/ or ]e {,3.nln or s]!Liud.. 2), 41a trr, 2, 32'0i sun 32,01 schddt,2I, 4:16:00; or1jd, 4'. Ra/PiM., B^r, ar.I) tu 35.15 c.1.., 4'$tnt {, Eub.rl r4orr, ,9, Pu€blo, colo.r 4:t:roJ 5. .tos. erl€coE, ,, I|! rorc. 47 Altlur xadrea!, Ir0, 39:to s@ 3q, rcdqy, t:I4,otr 6,sh.'ry!Feo{L, ,, 0dvar, rtu s.o-ri€, 1. &sbr {a, 2-Lt-ro; ,. rslDaa ,!r9t14, r. krd &iJdr 22. Pl.bro. >:50:lr: !0, rr 1 --17: . tlorih l{ojfold crub. 6-e-r! zat 4. LF { , -3-]],-26 o-s, 26, eybd, onr", 6tort2rt 9, 20, s& ?.scts@ Ac, 6:13:t7r s@o nluy cerE.. L'qny ror

tuhs


,itrsil"i;,d$"r:'ilo!ApehmL,clL,o.drtjgt.nBs4i'carf'onl. rc-lnL 1,

H&d1.93!

!-ur (9:49

a.4.)

!g9!:

,tobn Da$y,

2r LEece Carte,

,. Doust$ c. KraD, cu,vq clt, ac , lt:oo 3.'. 1.:ft:*" 9. n'*. culYsr c , Ao ?. JG €. CilsLra!, Dart3cnd .

L! Il!!!!

Ese !:!c i?t\t.e t 6r:16 u 65:01 1? 3t.r6 52152 70,1!5 52tL5 29t\2 5At2\ ?r.o4 6rt34 uc 29.42 5at24 \4,8 62t1r n 25t?t 48.42 1rt5a 37:50 B 35.35 53.55 11:t4 53t5t! 35t46 72:02 54t4't 3 33t29 52t55 '3147 E.AB 51.33 4 2c:!5 5a:41 72t2' 6t25 15 ,:31 t2t26 12,12 59tE 31t59 52t36 t3.Il 6\t!t 9 33:29 52t55 73,26 59t2b 3\,r9 52:22 73t5t ,t\t32 62.5t i 23tao 4arot 14t32 m 35112 ,5:L5 7Lt56 53't!:, 6 27t45 5).a2 ntb 7)tr5 19 35:L6 57t2e n:26 6212b D 26:t1 t!5s ?d:or ?r.or 2t 2tt33 rct25 1At25 22 35tLJ t1t25 '2ta9 Wtto 6t+:r. 16 l9P

%t26 46ta1 6rt\A,6 26:J? 4?:03 6crf6 2r:5q 43r0? 7o:01

. ll:oo 9.Richeds.o].tiz'cllie.citvtc.!,5 10, chstus R. pairlek, curver cirv ac. t:ia El cablno ... e:do rJ. rd@d rEithee i racnz'crl'e.c1tv!c.r:m 15. buiis R, c6rdaaa, cinver clLeac . ?.oo 1?. rrsciKo ru.k. 0.M3e coa5l, . 1:l+5 19. qruia r. paskJ, cu.lqsr c y Ac . J:oo 40, h:ichaal riishj 21. Xtu€th D. silons, cu.1y€r clty rrc . lR:oo 22. rda.Ld r,. Bolron, ca&ino . . . 3!oo 3M ,lsso T&fA . ./r5 Dousbs qdson, r6n rleeo T[fA . . 3:oo f,Llgblp - uder u ([:u a,n.) l. B b_nq4, .stu* B€d-. . . . ?:ob ", F-n &cda, rlsr,.@on Bsad, 7:]f ?r 4Eo Fooo, rerrcso sAaci , 1iu s. Dmard j&.rr issuisraf . ?,j o. jr* jiac.u. hur_nclm Bskh i:; .lf:e' )od-g |.r. JAr{ rar4i sera rtu^a . . ?:19 rasr L3 inge]* ?:rl Arbs.r itacabsor Eagt r.e }nsstao ::qu_&a - Ddsr 1e (1_r:26 a,n.) 19!

,, Dtui5 Drc.,

4. Roheft Hliton, cardflftovs.,. t. tale !hit1ey,

:I :!" "i "ld d *.

?:25

@

...

.,ov4 . ru aao b, ro,o.. tua co3l4 i tu &-phr. re ar hedrry rFine Fd.k probabry hurr bor6r ri;1d3.


9

:f'i"??i.;1,,fl!",t'jl*

.7,

^ras.

rod' ii: i;Fgm^l ," ,,;ii;'!iA

i):;Z

j:';,1i, :9.#t::: (Hg:l-,:li;l; " "* , - i.,:";"r-, rz,.r..d!. ri.,in"; ;:t;a pllze ilmire i-r" a 'r.'" l;:'H iffilY"'**'* '',. ca. ftff;ThTl:;'*ftiiii rd.fool S }ara tu'droap Par@., qq!,co,(/2.r/

'.

ab oo (/L.5) !9:0o {. Fdry ec]llffdi b0, tt.r) (?2.2r a*13.3 5, hr€h J&scqrt. D.r-var

6 rdfr n.E-

Jri Fo..rs. (/3.o) a Drd( 6

tt[-o) ^A, 7'Y.9 ar.') w\t., ,r''9 -,#:1,::$::i)*JLj6(d'.r30rr'1ginh]l. e.

;I";ii i;ii*.'6ii

or.L,& (ror.62,1t,.

pa!

sp..r,

'

eq, 27:ro r!4o x!@ Ep,23ro2 r!2o 26:+2 ffir 23126 rr15 2r:r1 4. ,ialdarr trhd,o', w,r9:o6 ,4. ,3.16 '. 2e:re :t5 2a:a4 u. t2rro :,o t,!. tun -ayrdr,

e

d*a: sesh

.-r'

rk

Dd

d

:iJ:;..:3'.il-

":".":ri"""T,-

j*i.:., .i-tli' * ;; ;,t:" ::; r;r:: "?"';.f";i;;6.i ".' r. i#'m,'"i;iJi g*.,*!. ,6e.o) ! corF " .:,'-""'"j;r.'"."j"."". ".1j"*,. "., ,. r.ru*.s*i,.",,1\.2\'2',t;.. j:?.**,ji" F. /'4.o\ 6 dcoLr Ric. F. :r". e.r r f:ii o, ;;;.;je. (/-., & b., HrI-4. * J:._*..i. ::"i:..." : ", ";"";: :".::' .. ili";i:; '1il, *,., *..,::#::.:.": :t ",;:":;: ,"'"* T" :_,": ^';li(/6.)) & rft, ,"". ,. il(;*:i:-;, cnsrdr.r. *. n" '*" 1ar.o.:i,2r. ;,"",:!-..t".::.-.,;#"I"1":;l;.i"h, '' f;:Hl'li*l":

.

drer' !.t6odoesi*'tyt1s3t14 sd rbluen u!

3!-se.l!e!ee' dys.r (1,!ro

blr.vhbArHrDo.srldngMJadton.'lts 1ne Lo otdrie r. ir hj6 E oyed d sro sn ^b-urcn (nb r:x oflaf rh lb 6. cblBrle) . . Irlrd fldrie dld D!y. nr tndirrdhl h.brs. Evsr f 6 of rh. €-y!1o

eDi.ror{ DEI3Y,

vad)d4tan'D.0.

ri!dt..p, 5!. DlYi'lon

sir, ,r,r1

n{rc, ,, .tob Dolhs, @.r,, wrrr., 5. 1111s!lr)i, ljEtt., 7. Jo6 oilresrrrtn, uE., 2. roln o@r!y,

m. ofd€i.n

Ha1l,

tussi 2r, 4,ao

1961

47.5r

t?tr7 ,6 49,17 ,>to6 \|* t x ,)to1 atttc u'ol

),u 5r,a2 *,rr 9'aA 4E'4!' ".22 ,rtv 1., nt4t >4,?, \r,@ 47,5) 59,4' r,h 131r.)

Le,,6o:oa r:0o

t9:06

-, 0"." , ir"

EnJ I a ll a e: aups, 2e, .e6.

I

",

." ..;

:-. ;

_

-t. crur,6t:]r.7 ri,.e, c6.n.or j. .ri +,tj .. 1-ry s.M!ef. F,r.. 63r57.3: ,. Bill sr-r'f, re.r,, ?r.r2,7. d, ioe a'ioudrrh, lEii., 76112,ai 7. Johr Donrhea, er.r., 76;4o.rj n. orrhsio. larr, @tt., bo!21.5, 9. roh.oftor1:/, Fr:., 32:17.6 (nore: siaftod r, druies reia)j 2. rohr oee,r, bi,e;a 66

r&.,95:4]r.o. ?ond6rroor

Dlvlsiol l-uile6

fi61r.'rar.i6E. 16:4i.7 2, Pon qy]o,, sr, Li or.r, L Ja3,L pae6_ u@ r7:ri.r, 4. Da!e rrccrrnrocIj 9ri, t7;r.i; 5. J,; rbeon, Ell, t7:42.7:3. paur !1.a. leit.. 1e:o4.0,7. rb.sha1l fi.:-,, qr, rs,r+,r, e. r0.2a. .r hd i6ri fasel


(rYtut f7 - Blnr@ Do!br--c@tr&en) Rua Nor@ Dsapr.o s.od pr!

xldd 4:0?.7 ('3r

l.st l4o); 2. t trgF-rarrqr

M (Ad r'd ri2.t, o4y Duds 2,t, vd ' ald eery 3 &r!es ,ror.L, vrc zbrd.4!to.4 (ta.AE rr.1 a'dEo, dr,oouRsrls rar,6 h th. o 44o) r0:0t,3; ,. nd yo'r rlc (r4ra Er!s. Drols dt,ulco Mlrs ln t.0. frl€ dly dcens- Roh6!id, ro1l! o.rda ,:06.r! Ed r&e &2o)! r's .Ep.* 60 rno fact tbat 4. roronro 0!y4ro ol!b! t. 6rr{61!n 1l,, !.d6rEd despr+. t}16 !.ry held, Blffdrdr 6.ooiFJ rorsq rtur. clu!, hoi, dlrd./ Drehr ud rh. rols sFdur lroos or 2-xr1. aa (r{sdro.r)! 1. B{odbd,.E (3*.) blt a ''oh'd!oyeu (7'd8.)' ,. E*oId 8ard,! odto, (?rr{..)r {. €d rn frorr hv ,,4 dr. itr! obly rft !1166 to ao. artlnsh a mn Jr., erna roc r! (rrtrd'"), fio bue @!1. & r,m1ns pdrnr, t. rr! ptai!, Fl! (Drn..); 6. &r.. a'@,

crs dsbtdrr edtrblu6 crsax s+n] lus

(r2trdB.).. t6r. (tr'd@" r.

h4 ros-.

l-

a

Ers$

ho

ridfl ra o0 (q.dB.);

D6'b.,'

rn DErr, cd@€ilr_ srAdru bac! Rs

ron.Irzzad.org.da*y'fd

hlrfRy aJ^ ud bnE!€cajdlleho't,oattlac

rr

sood sbar6 &

nE

;ird.i€

EUFrN xe'€ turdd 1r2, €R

30 ar 8:d*.1a, July lfn6 - 30oE: r. flb1d la@. t:Aa-2::,roEaf

od10.1r;-a;

oMr A{J ruI,rls

t.ooh.sct r. zdrl.r&y &zFvt fr.k, a.57.2, 2.

aucu't 27- th€ fahurd6 3nc

(r+.brl.t rcrlr cha4lonsrr+

1:46.2..r.tu i. tu

insar, or,, 46,J: 2. r&i$i6-;'jcb'4 ):t6.d ..5.oqo!, 1. x4rd.rz zrry, 14!rJ.3' 2.lfF srav,rurot, 0. 14:u.q..m.ooo!: I. 3&,krr' ozos, 2e,qe,aj 2. lebs G;;-. 2e,5c.o. 3a)

r€y

sr.6

liro. ,. !*6 cr'.rryrcb, bu! (8tdd): rsr, (6^.):5. do44t m..roh r!c, (6@')1 6, !r4 Eor.d. (/i4n6.)..660 (E,d@)r t. ss Foch.aL€r '! erd6r.s-8, r.r.. $1r (,orqs) l,2r.t: 2. loh c y @bre o M du6 b a cld.rsnd sila.;;," ft; h"i y.* r- d;

mr .\. wn

rh€

&r sDday,s

B.lra]. ZlEe1, 0, a:t,4,

xarloBr M ,€lry oh'4idn'hips, !6rd h cdaju- dor rbros, ,:42.21 2. ritirl rtl4, J-42,6: i+i6rs 27rlj

Pargdr., ,,4r.2j 4. corsly [isa, ]{r. ':@1 ,, P6i6. 5. nelos roFc8. t:41.9,.10.00od: l. r|tjrl* urdru. eBd v6n l{orsM (r:or.41 ud Ylrruo6 aj ezebd, 29,te,2, 2. pinrd, rcphomro rf 2rc1* (4:10,4) E4 l! h6r} faEL r. Ia.sa,, 3,4e.€..@q r. a-itE.J.dror3c. rajo' s,a{Fi:

to xrdd's 4:07.7 (p€rrcEl b$t) eclDr !i1€

It yad' dsad of

nres caugli zwraL

b tu frr6l

rus l6su r, rsrLa uat

220 yE!d3,

bui

cntbyadiiidoilF z

@*. Trrs 1aei bg6r'byft.gPllftineKdd. Hor*or, ih€ .eacd6d r&yd 1a6i (, h€si) wdt on s6 !.octu. 6.s, r:56,6,

Bob

P&tt.rsd,

r:t.1; 2. Y* ir sad*or, taaF', 7.9.tt t. ?4r'c]\ r,r.4..(rhffiE, ,t, cb.e6il bt. f&st€si rr@q. 3irc. h13 srollru r95t d{6.} P6i6r

t!!!4

8Ed# !99@: 1, r. leny ndbe.s, r,z

P.

Po{6., Au6i*!|a, a!15,t. Ju1-:'22/2t, Pattdt rlach ox4r@6r$..

r!49.9..1.tOOc r. rtu

aiiwsa, t,4r,e.,r,iboE r.

noi;ra.s,

1r:

,).3 l)Enr6, rt.29.2)t 2. r{ich.1 Ee'Erd, 1r: ,6.0 (rr:2r.o Frdcn td. ,.,od); ,, x.!rd' ddecne, ars6,b, 14:l2.2

or:)7,3.. t,oooLsr:

9:0r.6 (Drartu

bstedZT] ud6 ffi sta!r..) i ro:€.a. rlt]r aE.rosa Atatn t{j,@ 4in b to:J9.2. ftes8 $trr dh.4loBh&s Gf. ty u! rury ,oth, P.}13' ro,ooo!

(Bo8€y

t.te3'o0o|b!Eoatd

'tl1€d


hfrqg-s.Ld*udfl.rd

;;;Gi;;;'; ;\.;;.:';; jsrd;;i.!c.4;tri.ro 'b" i@isbt tr rrlr;i:aat.eiu. rb EdLb' or rlo

sod cllB b baL 3y€dd's rub_fouF;nra Elrc o.r h@ (r:45.5)..sooE, r, J;;; t:;;nrilL'c.E.,.i'i.t;,.o-og*t.i.io;;-ill*.full€t r:r.?..!q: r. E.rr rdDs, r/:t 2. sr! ohr@, cddr, r€.1. !:Ee bu,' I. o6:r{y: cn{d of 10, o--r;a;t!! re;, or r.* blry, ^ ro*, t:;' ib. ,,oG d.qrd;o in a s..d 6,42.4'"i u; or'r+i" sl.nrl; ,- c- R..rs;,, 86r., s:Ar.i (;.), ,- h.s. !.ua, r,er, s,r.z..r,oo-:. crod€d ,:44,3

n;.hdou a.i.,;.,i:,;-;: nrb.n,

rwu6i eth^oth, Dubrin, on Lh6

rrar

rymlns

.r 8dd of 7:1t'4 66i }v

3'end rn 7'r2 tdt md ra}

ffi;: :;,:*.,:i* "J'_ji:'[l1dl"i:,":J# *;;.';;:n.;;i"; ^usrria. ;; s:,i:. ;;,i;f l::ilT,,i:i3 ,lfl. j"tr; 9.:l'11;li laiii '. rs, ,'r.2-.r,t:o..'^. ,. rr6b.!, c_,gi, x,.., n, r,ti.r, z. r,.r i.iijiii""l ;.s".

2!22,r!

p;,i';;

2:22.?..1.5e:

.&., 8,6:o7.oj 2. r?rhok!, is, 3:03.6r ,. laJrd; r,ro.i (7i& bed.)J r. o** n"r ,i or.. b $a4 0B^. 3:@.4. j+rrs: _. ooidor prrrs. ru€ur 5i46rrl, Dr.dd (E. oallr .!!blon6rdp") ;6;E i,.-, a, _?.o.

ffi ;;;i,{e.b:i;dii: ;i;.;.i"i 9:I* !r4 t!rr.?i 2. f. !;;:ir,r6.r';. H**, t,

,.r;.5..5.([i. soiJd.;. rr,!6.+: r, r&16. r4:a.l..tffisc,r. pdEse; Rr . ri,-6.3: 2.' }.dq,65lz-, Au€ulr )r4/rri,

Dorrha,

(0"3"

sor'r

3,).1.

du u

rrsy,

3'ro.L

Es0''!1..

Ausuai rolMlrh, l*i, slldsn ]oa r04, r.uc6 bBr rspM 1415t, !.rr rro-ro:- $. ,,ooo! f6a r?. ler ory e!tu, l. Ds llt Lmd. b rrnqsr mn$, Een, e, r: .J, . r. rary, ..'r,I'.T..,i) e ',r'op.*rNs (by r. x, E6mrd, F, tr'ob.3..2n dsv t.!otu7 lg, lrd sudor n!F. (2r.4 d6orr o/€r u. us-m, t,42.t, . rs,y, ),14.I i, B;tn:a. ijerc!51 {3 J:9.o..ro,m br. !$, ilush lo'bs b tu , ooEec. r j-oJmh. s, 3:a: r 2. flom;bo. $- |5-. redtn]6 of tno! 3h!rt -L rclrd sr 5:t!-llrf . od Pr.$,) .L.h.a .r {*;'. r,"e.d..r,t- o.,):ooo", o"a- p'"i",0d, rei. s. 2rr)6 ..&:d }.rd 1,44,3 &, s.as,4. 6dt r" t.2! Bdn"! ''rd. p"a te"lddl; * *d'.a u ('., xo l-.,. -,i*ty .s:teo'd cB. r':r€.6 1 s-Lqmn' 03 ,:ro 1n r"l@: r,5c.n d.t.rr illi iapt. 'r."4 i lo6. LZq:"try+-!9!-@ 4 ,1999' r' 0nr3' 08 1'!_t € EIs lrEd !-rr*'d dshtly rn tu! @Lod 'qr" oEr@-, ,,

'o:13 ..@tu 6c,

.E6& c''d ofui.ooo st"hd B;re-,. fl-r ,fi;' h6F'. ;.. r,t dav: e.or: r. hdd !- r;44_.e: 2. r6rtu tu;d":-E-1,r.r,, Io!. !i;. r,s.a, 4. srd turlrs. r.iL.5 .5-a@! LUd, * r. F-";;i;; !; ra;o,:t, i. n . L;ii iridiff 4'4r,u1./. p'1.. !. P''j.. I; r4'0t,^: i4,6t,r: 4. lloa.o,.Algts 4'!1,0t. . hoo.o,.l49@ t! D'F., 3, t. x, ar?-a; t- rL

{:rr. . 14 dq -Ldn.

c.

L'

r'

RoPtut5

oB.

E€rdor,i,,

e:or.o..6a drr: t Isol- Ei ,!4t.tr

r. '09d. ,,1r.3, ,. r. ;..od tsq, ,. B.rrEford, ,!ar.7r a. hror

sldi€rl r, E, r:4,.4..r0.oood ?e:m-{:2. h!,l E*[r-;-?e,or.6, J. Hrliros i-r", i,jloom-i.-s:--, +ri,a; {. eri,t', r. I'o:.,,..t'*r.:r"i n, 6'oi.6, al :rtrl..!'ln3l34 a:oa.{r ,, Iharos, H, 3:09.4 4. 14.

X:*

oa.3'53,4,

aus.

1t'

dr6ad', 3:4e'6

Bo 3i'6r )

Lurd,

i:";9'*.H'l i3'!:'!'"lii]'-";;,.."Y.P,'*n:j".:.3'""'*..l;3'5*(*xtr'igy'


t!

7tr, s!o'do, s,!dc roooE !o h.h, 2t22.2..h1'r: oorao! ptrr., oE, a:1o.1. aus.

rszy. FDnc.. r!44.5r Boeusz6dcz, porsrd, r!44 12ntr4 Ll.ho, Fo,tusud. c,h&E. ,6. xlcqe, dB, tt9.t, es6y, FrMc6, >,4t.e.. ^us. tuserlo o!rurr'd, rtrt.r.,t,r'rd l5otal ,,oooD (roLr lar6r): p1rt6, 14:o7.2r Bsnard, F!. scoE: ,:51., (t*. )i4,43.3, ,r.ooo! s0, Joaqutu Fo!r.lF, 9:rr.o. aus. r5 - uod@', kov, 29.02.4 Glro ,:46.0 r,5oo! sd 1r:rr.6 5!6 ru8. r24r$\ oopa lsd, Der.h clu4d. ausu'i 17, iagsl.rrh,

N4em,

2|x.4t

'. Pr,, tt42.r, 2.

. razr, Fmrc-a:rl,r,

,. i.

tt 4t.9.,t,oaoal c3, 3:04.3; 2. Bo&d,,rq por,

ili'eli,l;.'*-q

r't.t,,1,tor: !!tM Js.,, t:'',r.,',ooe: rLl. {r.13d, 14:rr.o. s0, Bloe€ P.tesa, t0o0u 9:ot,2. rus. 124rr!, orjfar, Dlt h clbE,. 300!: !, A. 3ray1m. 1!tr.2..rt6! 649us.E, r:5r.5. ,rootu: ro@ Dlrnry.,

ius. 124t'!b, Mir&.]r, Fr!6.L cL43. 30od

ale. I/. sdLm4bn, Edclahr :!!-!9, r,sNo6 rtooEroravrsarod.r!{'//,:5o6"'i0o6: 14:16'2 ro'ooo!: tu'o ryrbl\r1 oh, rr,r2.o (tuq6n_r*o.d):-h <0 2r'a 3c!

sreos-]!!9-r, :. /aom. .:., ,,-o.r (6qur6 Fidd r6c,)

l/k. sdili@b!. Elslad: t!{ '06

@s rn

^uc. .. ,4.*", Bd. ;n.6..;ses, ,. ,. ; eff: I.;..';;.y85:;,5i1,:3:;3.3: H:.. ,: "",.cn, r, s.o: z. ,oe.y._-r:. ,,T.1^^"9-.'":": ysrirr 5; r6d 66.a, 6).2, _.,, t6.o, ,:_/.o.. 2rta:14_ar ._Tr he , dr€s b '3.4. d:7_.2. evadd. 3:4r.4 (rac.): 2. riohsbo, sLdf, €,rr.r.

Dmmlrr]o{^! ItrLinE

6$4s' BnssrlE' !'iE'

F*" H.r*, s;t,i(1ri.; ;* s'45.5 ;;;;i::ib;;i, ,.';:';:;'; .i";i;- ;:;r;;..:: lif;1"f.*l;"1,il.i:: ii if*Pfi 6rs. uhses. o, F.rdq lnb r 29:rt.. p6rfoM. ,;ooJ. sc,

Bil:

^rdfro 'r;oe';i4;:i.;;o;;: rhd eoe^ro!: edolf xr&!a, 1,rr.6t5,8.2..r,@oa/ .; a;+ ;; ,.0o0! s0: !a)cr sF,r@chi l5ro3.0/orr3.r.. so, . o;_" o,rs.r, :. ar go,n:, ",_*,:. $e, trub.r. t',r'.6. u.a, 9: .s,.sooe: r"aj ftnotr, r."la!i, r/6ih. 0'€* oh@s, aooDr rarqF- ):,o.rr ^rhm. ^-s. r!.2.o.. bnr'i irou, r.stufrzrs, t,-e,9.,5,M/ r. Luoi, re;o. ),a9.er 2,8"h.. c.d*. ,0008 s0: oercroa Paprvadl'ou, 14:8.6/a:o1.3. ,:{./, ,.5u€sriL", osr. ,,51,r, a. y"q;, ro,oooE: xo3ra. I'anhas. i.rir.). urA, ,r)r.r..ld, l. tu-; 2. or*"r-. B.i;., tug. ,/6r , BadE, svr,s ohl,ps. 3o0Di frlE r4!24.o' ,, lbE Rddda, ffr, 11.:27.a, Bucb.lr, r:49.4..1,t0!: 0laud6 Yehd, ,:r!.r.. ruc. t9$/40rh, ,r@r 3, o!@ orEer. 1o,ooo t,oooE: Al?ou srdl.r, r5:m,4..$,o0od, Edsd !: !. F.r.dlto! !'l!'.., 9trr.ot 2. E.\*'a !.16du, 12:2r.4..r,000r sc: g'rr.t, Fid.d. €ed rr.m. sr. ruc. ,/dLb, a.clD.e'!, tul@rie ors-qs, 8oob, oB. Ia:a.u *r; ,l!dr! 'rt.2..*;, a. il.r!, rorh r.fu6, i!t).a,, roE: a1d.'t sAmrr!. sr.da..h.m. rr4o.5. r,,_ 14!r2.3, ,'4.1' \M., rt6.r..r'.)fu B3rb.., r'4.6, i^i", i;io.r..B.*.d, F'., r,q.o,_ . ,or20.L..raoor e0r p. a.Ea, r,,, ,,49.6. Frola vas[.. 3:to.2. Flrnr!. r4r rsr,lu Hi r:r5.rr br.n, P, r46.r.,y' r/6ti,8oflr. sr'g3,rs 0h!.q3, spa3a, ^tr8. 1'52.6,.r,?0$,000u: Dhlt ! rne6!ov, sBrdor $aro6, H, 14:12.3. 13Arh, ocrd, xomsr& ob4s..3oo!,/ ,.9-6t4r.r7.a..roya, !idt4! vatsdr,Loa, ,L,fr.2. 1xo!: ^'c. ama ts'eEkln, r.r2,6/t'4a,5..5,vJo^. ,,oooE sor I@ P6r*, 9!2t.3 w:rrla 3dt6ry rLha Fo@ E4ErrEh crc.&cru. rn .sr r!'r,, r,so , ^d-s. 2of_saLtuber 5n. s r'v {Jraturiodlr 1rrt.0.,r0bi: rscE. LudM' ora Ertor.a,u.,,9!29 ,L !"\.6th rur rus.2rl24$, o.rb@hrs, 5,!dt6! dls&s. 8c.r ':rr.4..r0o,30: E@d,,30or r. P.t6 Dr6ia6r3, coh.lr, r:t2.r, !€! xdts, r:rr.1 (iaea .rrlrErod r, n-r" Ian.r, 1:5r.o (r.c.)..1'7tu/ tbqsh h. rca r4 r:t.8 - 9rl' ftsr,6t)..rrDoe t,ooon: L6r 3tr6srfta, ,!t.o44:44.3 Lt x€.t D, r{a.ft, ,,46,r..5d, carrsso!, 14:12.6,.r!B &ohteh. rar6! ,r,0r.6. (oonirtud ndr rcnri)


-: FtntAnn6lffcl'csRuI-BY'111E-JL]RF

i"LTv;$i:"'"il;}ff i,-,.:_::r.fl ::;,T:.t,"-'', 5ooo-yet* }|ovijg n94 (6110

'.n.)

Il"#ffi--T.,i':'.#ii."-,,

+';:":;''" -;""':;

;i:'

::

;: l;",''"*i';;;'; iffiffi;ffi'l * Hil#A::ifr;1i.1 : :: ".":: :" ".-",; ..,

jj:

'o.l..-,pl.ro,e1ftu.b:.r

i:"i*ft-p;

o.0.

1.""

,. ,

".;.";."?

"

"

.".1;.

"' .': 1.;:.''-,''''.,'* '" '':1" tu:..';:; -" '1'

*"',..:i .,

;,*,*:,

;" ;.;: ::nh::il;a,d,ri.r.j: .,." t.;' 'l "u ""= ;."::" ""i i'$$1fu*1,*,:"'+.i '"",r, ;iH*iffi;;Ti":;'::,, ,:i! : -."." "

:;i+i:*F:,,i5:,'*

;.,."-::;

i,""..""""I

, " '11',i .

i|:Ejji,i;|rt":;;.:i+-,1i,:' ,, ,

iif+f5+*;fu*

,

t,,,'.,,;,.=;

';:"

".,:,

,

:;;i;


xaiiatul

aIU sedor one-rou cha-4ioGhip Ru r-teslon Dar Hish schoo1, sm Die&, c!.rtfomi3 sarnrday, sspiedbd 2, 1961 c@ducted by

rlc1c southe

crd3. or flnish 10?? ,&, 4 tn.* tl:rcor!r. noher*onr so. cal. strtderc. 10ni. 1t36 yds. r ft,51n. ,. 4. e. nonald rE.risu, culver c ,y Ac . t. Robe.t r. caM, Culvar ctty Ac . . . . 10 di, ISrt rds. 1 rt. 11 in. 6. [1chael c. r]16n, calver ottr Ac , , 10 bl. 126? rde. 3 ir:. ?. n be$ xralc, cdve. city lc . . , . . . ro ni. u97 r&. 1ft. , i..

?. TlroE3 c. iyan'

3. nicha.d 3, olras, 9. Da.yr r. E€ardarr) 10. Ra@nd de ra cru,

u. chur* E. rardck, rr, $tli! s. Clsk€ ,t.,, outvq cftr Ac . 14. lou3lar ,{d@d!, se Diese l&fl . . . lt. Pete! B. l{undr€, 16. D.n casilo, r?. J3Gd t. Tnorlso, se Dieco T&ra . la. D3Yid i. cslrrr s& Disso t&!,r . , . 19. Irlke J. Poasa, 20. Tjibrhy nlqar]3r sd tleF ?&t1 . . . 21, lcn r,4i3, uaiiachdd ....,..

c\minss, 4. ion Do.ahoo, 24. aarFn Ir. fidra, 2t. Jacknubr!, 22, Fr6deltck

.

10

. , , . .

9 9 9

at.

,65

r&. l0 in.

d. U5a rd3. I ln. d. 1299 J&. rc rn. !1. 129? 1ds. 2 ft. 5 tn. d. r25 Jd!. 1 ft. 4 t!. 3 d. rtlo r&. 1 tt. 4 rn. 9

. 3d. a59r&.rft.6b.

. .

e d. 440 yd3, ....,. 7!1. 102? rd!. .,.,. ,b1. &0 tdo. ., ..,. t!1. tl5 rd!. cu.lYer oitr ltth1€tic club . 1e!4 so Diego Traek e rftfd l3sn rlld rmrlco lecord. 01d, l l dils 9I3 rads, Jes. !. c.sm,

.*hrbltro!

E ston

l,t,

bv xcrrnr6.,.rvmr hsldl.d a1@.t. fltrr..,v by butrcndsfulbr.dao?ftly.1rdi.IM.'Ryu dd !a!.i{ sava xe^id1e bai nr. rF la! 1nd ...rtu u orrE ve ly 'ou.1 v by r. hs b d.ff,d.., mryekdd'.7 .oJrdh.v.4l{oLLd.'dis'u!oa'' elo...eurdd. ro-.snoj dr:rss "f(soutn.m pa.i1o1$) LDR chr.lu syc xlq;lbr d ror b€hlb rp&orflc rsoiatld) Erc! {:! Ed (pki_ $rc'!*1 (cd*ar oalrfo4a) bE b.d L2!'o ud r,ar. rhm MM.dr6 !.o, dcd- 4,r3. roroo (t:o2), rtio6 (rr.6), 2o:1r {r,0 ). 2t,rr {5:04). F,t6 I.,t'\,,rn* $. hook-k.arq rr.rr (n6o€a3&.y for such 4 eeattse'&d, plwa bs tu'rh.' lroAdro dsB.d olt on th. It Ltto. fi. cartrhry t. t !6 rtstr ev,


t1 Joln cycrr ltNs ci!.arsrT 9., IIII,I

rco

u;

l'ti,r 1r crsmbgrr o.> d16s crrtu in

nlcE

b

.ruila rd !e_

turr. lbrrr€ls. rr, Bahro zusud.h, @ft., Noul{odo ,rh d ^mrv.rEary

rororlns th.

Irl8hdn'John0y3d' $tb.Hom6hrvfl'td

, dr...rnrds

4d

oysai'! r1!. of to:12.tr r..od of 47:02 hdd b:| 3rchrne Ros,

Pdsh_

bv.ddey, xov. Lo, re6r:jo

cour36

Fiften Juniof Mars ruEs'3 & fhi3hed ar iLe 2+-dr3 Eik6r.

'd;rg b dr

& b rk6L srrcet.

ovlolscEToulem{EI,Lsro tu^.lbDzstd' B,y) bEs,,

^upst

19_ euDrrEc

d*MJohnryl{.lr*iJlLhg'irorsrag6EfuoAirc,br1a eraidh rcad ;ac. 16.€_

prb, .t€.y.d evara.fi.iantEughJascouii .ai. (?iv. blnui@ sie. bo rac6 'dedl

r. ,rohn aysex, eprr. qefrls.s, 5.:12.5 2, {oE'3 r{arfiord, c€r rar r^, ,2t22.a ). Brohhs ncE, Pffi Mr ,2,2r,, *:)4 ,. cba.rd P. 000!6 rrr, lrd€m*r N, aor15 ' 60146 7. D.Er3 karr.yi &1t!@!3 cco, 61:16 a2t27.4

&aM@r.0c, 6t:t4 6rt4,a 1r. n1!tv Hsrdaaj TidoErar N, 6610, 9, 8dry Scha.faf,

r:. rt.

rtu xcDed.,

opond

4

17

ihry bedld ir ;ur shida

sgrcidls:rucd'Tonv3'di64 rt,o4

,.

e3b. a^, 5. orahe ramelr, sparrsi {c, ror$ sapr6'&,

*.42 57,06

41,,a 5e'62 ae.16

67..1

uEiboh6d,

(errry e iusi

" .i;d; eecods. Hls rE"k aad sil d,rin" b€hrrd

0&ira1com.rc.56:2r

691.4

69;2,

ae,or

17, John aonrhaa, @iiached!^c 72,4r r3, non Lar.d, ei6orsr, 74:4a rrad6t6. r) 76,1t

r?. Joh Dloo@nc.e, Eosior 6at24 1r. T@ 9Mdd4, lmi&.hed, ^a, 6att3 r+. tursus voolren! Er€c1,.1. Boai.{a. 6r:.t

2r,

Josslh

,toe

v66r oro8r,a.

o,iecmr!, crsflrarr! ^c, 7cj4t v. 0!e3ia. 7t,t7

Letbohad, ufrr. (rb)

7T

t17

3o|o4

3r:14

Ab.esonj tu4i1.. turrr€rg, 31:!4.2

Bd,ri

lt. snr !3aEs,

Jom ro.n, EarrlEbus

M,

rrr23.t

Brse

l@it 6r'52:2)' Ibr-", ,!4:'rrr 2J. Di.k pac-

9]:24

r. ,. t.

nas3., 611:,i uEtr,, 62:041 17, !1k.

Boune,

10,, B^^. 6212r: 13. Roy.. earrari rr1c,62r*;

Ha.li'blre AAA,

12:17

6. raeD! Paso, uBr.6.h6d. 7, Fon tuylo:, tqrf6 Har.i6r8,

r2:r9

sq,12; 25. ca.ltun co!6ro&, N)r, 65,r, 24. h. P6d€y. 3^^. 66:$. 27. red LJor, r3cj, .)6a\l EB{C,67,05; Dale 5rbi jpa.t3n ac, 67103 1o, Frcb.d 29, xossr4, goari; r0, 5i:ri' ,1. ote r@kmh. ufutt.. a7:54, t

12,29

63.29;

9.

o€ee Ed

@irs rarror',11:r0 ey.!.rd, Ddr-rar a, 12:01,4

o,y.r,

Dc

sr.1d..6j

rfiiu. !orrr3,

vn,

\2|)'

rg.riEbure aA r2:r7 r2,13

1. r, Lrdrk, 43'.41 t , Frur t^."dr€ri,! 50rr. t6. chss. Brde.Eon, Nrrc,69.ril a4he Is, 69:53 r3 p-r


(Jor!{ riJlloEcr{r

!:0|*.y. *tt.,

rr{s ujzz^Rls Br1 ,ro' -cdrDrrJE ) 7r!]3r ,e. tuur ouaD6r!. hs..

tyan, 7>,o\t 4\. c*r sdih: ir:s-i . ta,a;:L rat. oasi 3or22, b. ri"oarh. i.uo. 6r;ao: ',6. 3t13; 43. o.rlsd r;dt.,. o-[rs 34,orr 49. ldB, ,.. 3b".., {TT; ^fB, ^rr NTTr 5r. lmer Prrc. 'mit., nE. mrr 52. tuvrd }4!tuis, {52 frd.h.!.). nEr srclllm

r.

t x+o lx

o

llillrrorsns

Aus$i m,

196r

v,{uo.r, lrmtsn lldrdd lo, 2.otalr'okar.,Role.g^c' ,. Je.k6 B..darsdn. @reoh.d, Rqr

a1:29 221t9

4. Robgrt Du66du1r, rMc, 24:02: 5. Jobn eru. 8Mi 24,01, 6, !MO, :rr,4rr 7: Erro &nigto, nerpas Ac, 24r4€r 3. caore6 orz& bid, xr$, z'!ar; ,. pd'6 nuri€roukr. R;iDss ac. 2t!r9, ro. [rd 26.2.: tL- vr@ rontln, A14c,27ro€;

rr. oha!. oumaurr, FMc, 2e,52r 14. oa;n;r spdon.r, xlc, ,r:46r rt, Di,k cohd, lrE uirv.. ,r:ot' 16. to' ycauby, }l! utdv., ,rr4or 17, nick B.€doiso!, mo,

t:.r.

D Jcqrxy x$,LEf

mrs o^nDr.n Miatu fitr€

3t, Ee.dhr,h., qusb4, sud\r, 3*i. ,,

1e6r

rrl e h, oo.

u$4lofrr du oa'Eda 196rr b r!. ucdra! B6 or ,:n:to. R.u4 E! bv I tJkfu!, @elbo'*lguttylordrl.r nace dbt]@ canrd oor.; fbe (tu :rrd irophr.E d m,.ldr!. rEn, ri rr). hrne3 ?r@ a lEt ror t!. *t|a3. tr lbrr.d Mdityfolo.dG4'oft'batct.!.'ldf dEsafuir4chln€$crd be rard raE jr e '€'! e,r r.,L 18, t,oo,@ Biuy sdrb, ,. eEb n, tto2rr2 r. brph vrrr8@i )4orrrur, t:u:r6

var6, Irass.! a!s$r 27- r6re daral,od ,t oih6r 61a ,a.s tu {rn ,oo yards)

fh! rsi ya..

dn, cir,'" "yI"*-'}.-1d dra dfrsrsft (Drud

2, erdBb taharl, sparbn ac, ,. B.-D sur1r6n, BoBr.r d,

5.

,too

7.

Bor

czei1, o{!!ar 0otr6cllcut M, sparro r0,

^Y€'y, 9. Dlct iaokard, Bo6ion

,4j!a .ttaa

U.2,

'6:r,

^i,

rt. tub.ri c@lncu, xuo, 62,12' 14. rdhn x6rc.i!, @r..5ti12r rt. rMs r16h3y, tu, 6t,{: r5. Em*r Rl.hards, 6611t: 17. 0ha'r6a ndb rs, lDTcr 67:ooJ'mri., 14. ErrcL iddrson, M, 6?:2t, 19. ons lrsolor, ocl^j 67:t: m. 6cr+5; 22. Rdy.. sa'y.r, Nut, 69'rrt 2t. nrc! ?2i0oJ 24, P€re Bjadn,n,

uei..

1r:ott 2r. nala Dar@, trr r0, ?t:2tr 26. p6t6 conmy, Mr, 76:40; 27. &r Leporri, left,, 77: a*o6ki, ?9:otj ,o" cbs, Bren34on,8c,79:t'

,r.

oa.r

sbinl

79,45.

r), b.iy hlphr, }utrhao M, ,:44:oz {,07.!1 crsdsh€ Ac, Lr9: r, cka. rc. GrTrs 17. bd!/ oluEsbj Fr. 4,t.6 16, an t6, sds slD.. ^ds,M, t,?:&l ^!r cR{njr{ ?rtuDr 0P[3rs txl[! mr' uG F.r.r cttu Famsrl Ec.dowr 4 @rh11rr r4s (re, c.**) rj ,o^ q tu aqur Bovot. rdr;-; md 1. oEhe ?amatr, sps+,r [c, 26:t: 2. !d

ytrDomld, sp'rhsl€Id,

,}r!.,29:tr! t. DE tusrr4 ,2rn: 6, ,,:t: ? Eoh kEq, spertu Ac, t5,r9; a, Arb ft.r_bdt4 oorn srook. N.r., r6rorr 9. D",. 6,E4 ;!r-. h"..' 1i,2r. (.1ddy. :*-'"'r'sfl'Id' i:,,lili#' cdor). H€rctut.

rr4lFrErD

BAA.

'rng

t:13:

inoDdJlr 9.6 lE[E

Ee Fi

i soa* r'ayr16rd, D.1.*,. hrr.s kd di rbEild iihe Ey b {rn $a roal rb.'rh.r^r,


]!

r! r4:I9- 66 8.. n.4o.sord h/ ihe diddra r. rbo.s kyfi.ld, r.r-yar 4, tl:rrj 2. ro! t:rr; ,, nen !r.har. D61- l ler M, %'>.t 4. bb Nor6, D6t,et M, ,8!otl kr.y odary, D!r-l,r s, 6r'10. t. i tmJN rc ,}'}[r€ cFBs,cooi

tosrq,

r{i.

?

- 1. n.

Mscrarra'a

f.lrl!!r rr:r; 2. n,564i@, raltllai, rl,t.r, ,. !. rrs, hr&d, 12:o4r 4. o. t{avliru.k. 9r. hry'', 12:tJ t, P. Far., k!.n, r2rr9r 6. o. BrIu., Bri6]lr.!, 12;42. (1, f1.lahere,)

Llp6r i&rrboro, Ird., su:'dsr., s6pr. ro {2,ro Tne P.1tu6 eedre$ oountr Fei. aid

!.D.)-

f""rn'Phlr.-

.6rphas thr, hot (e29 F&rr drouds Rsc6 rack (330 yd. 1+).

llacogtuirld r19Pornis to rlnisr 5 en and vagrdnsron

scoror ,6 porn€

o.t h.. 14, 196r o:t E) s'on.ol.dbyrn.lbrcnfuolP thct< nsmbl6d a P]d,,

fuir.lr'gt.rooih.]rfi.r 474

ruder

scansi btri ^r9rue,

r.I.l,Eol.!!d?r'1d..Etit Lidr.!! n .i or t!. lt6l s*

ftq,

porcudad otr

rouenirairmyara3ouirro to sgiistln 1r dt6al)

afra. rddtns abdr ih€ i€da!, iegr

ya,

li:r: r. sr,! Br{.ln', ,l'ror 2. ro}Lr l{ar- 616.. t,6o paop16 dboddei in8 raoa. ,. L.r.r a!m.- !4t9: 6r:ro.4 !1sffi; rlard Feuorl..!!g: 1. {d 2. uoa6. kvfr6rd,Phlladarp!!a, PrdLdollhr!, 6t:? r:t3.t! 2. ,ri8ra BFB6| '. t6oa D!.h6', pmladarpdd, 67,U,4 ,. ,. Eob rIgu.r..:!sfe: r. Ro ralrursr., I7,t, Pllredorphta, 63j52 t}{11.

P.rr

.:41.01 2,

*-' -":i::e!::*" 6+.rur. rirt, rr..* tL'd, ri.})lnetor, s.?t. ,

t,

Jorlr

sniY, Pal mr.,

75tt\.4

3At.r2.4

f,odllok o, soo, fr'19 \tr6t, 1:22:04.2 2. l@lb r,.r, L.oL lBt ,:{4 1. Do! J.oob.! trsrid, o-.,4rr0) 1:2t:o6.2

7. Jl! r4dada, iashlnBio.! 3, FusL J8rcour, fa,bnEb., att17.6 9, orriIgto! Harl, v$hinston, €7;13.,

5. Do!

ror..: ]6yfr.1a drd Dlck Haln4 (ea6linsion) e! $o 6 rt16 Erk,.roh 3h, ('th) '.idn8 plad.a 6r]r ln tlB Eastsn a^u 6-dr6 ru..1t!

r. E r

l. 0-! r,sr, rdo, 4r,2t rr23i0B.0 ld.r.@. soit, 4)tot rtkto2,' 6. Prur tbrd, sni 6, 46r0t r:r2:r2.) 7. ralirE!,sadr., $rt r'4r,02.4 a. ^u Bob o.!D6n1, BLd Dildd, 2:23 r,t!@ 9. .rulrM Ensl.rari, Brac& rr@id, r.?:6,1 hqurar, Ia'l&stoa 8at. + opoa 4-I[ 6 iart 1. a.rr Erur,3,oo, 21@ t2.*.> r4tfr,tl 2. R.e lti}.rbd.' ,.& ,2.rr.r ,tr1,r ,. Jt! iGrd., a. a:@ ,r:ro.2 4r:10.2 {. roh iddrtokea o tt'ro"z )N.tr2 ,rlo.2 t. orud. frr*arr, 4:@ fi,rz 6. D6 Jrcob', t@ lt21 ,9t21 ?. !s ei.rd' ,@ ,.a4 tnto4 A- Dq l,sq SoC rroo trrO 41:10 E.s. ldra {alL: r. !.r !t*.r1od6, seatt}8, 912).5; 2. 3.! rrsb,.d, l:equ.h, 11:16.1. ir.. Rte! ! t{llo *tL: 914?.6; 2. rlry ttrd.! sstt16, 11,m.

rFoltrx r0

ffd{ !{1rrE cFoss-coN$r

FrN

1r:' ray suEar, '. padlro, nolrloa,iam unrv., ,. or]rco 4. B11r srad.r, R^ , r6:bt ,. tla]t P..lad, BM, 16.rr.21 6, JolM ohr! BAr,

16!14; 16:10:

EAA,

(lrs, !,ra4, 16:Fr e. n]ch. Prr.. rolr,b*.r,ah u., 17!061 9. rru Fnzrer, N]r, r7:r, 10. frlr l!rb., rel'r,.r, r:o4: rr. 16:{0, 7. ron

eretst.!, 13,23,

s.1n!1€, 9:5ar 2. &r ucP!.kr1, vartb,,rdirr.


!9 LaI. Nokods, Hlms{olld, &e., 3s!i. 17-

rat tha €.31iy rn d lrla rntmrions

ooncern$u

r-co6try t6s ty ridrle th. Ric sponsorad + EIlo rn 2r:27. lddy sdhrffi fln18bodaa}Id€b&} th 21:23. schr@ end brlsy pldgrngfur,eooddrst€ft6n@l a trc @n$ fal,l ltrn a!!14s 4tin3. il6arl1.ri 3a1!, 7to,

,.

M aid v€rt dndv.

z!8. !c:ee

lt. ot tr. tloElt, 15:29 E*o!ruo! IF,15:4'

P&t

ladn, st. !arr, trh.,

lt:r4

\r'F.t L&zo!rt. u. of 1., 5, Dlok Fripp, 3!. hr, lurd.' l5!t3

4.

Rod

7, Frsd tu!c61r, B.in61 corraeo

3. de!E. t lrd., La.h Nlttls, xjm4oris'

16112

17:26

orsonstAf3ob'

27 - Bnc. I@ver' a ludor ri turiE se& T.acha'6 oor].ea (Tcfr€ hut6r. rcn th. tdro h th€ lrilRuLa€ TEok 01ub opd .,""i .a ;"";"d rn s do1 4 bcticar mc€ s6r! rn& oiub. rlghtshourd.ri.o!in.dro (5:I€J obKrda. JrE xohl', vNls l{rc dlahcs so r 4/5-b11. dk. but hd b droP foud tho ro'ry' nttd ldc;'*k rh&k' !h. r5 rapa..rqr,h6': hdi .!d !d loot hdtditf. Flolarn6' i€rc, 16!Io.2r ?. or Bdtr'h oct{. 16110.6r ,, sid. Pors6t." u.^m. xrc. 3Ldnb.rg. oor;ra. 16:51, 4.oarou u!2t..d,ir Ralph ti1b..e' ttD *ohr'' 4. 196r - TF s4:y Brcmhls.frd i6.t.m xtobrF 0nru."!5 t to hri ih' oh turr*. adh, oro:tilg "6,10 ;tu1 !abo. D', .f!.ldt.dq'. f.eohrcngt,IEo.yoJ6tn Fld ud iFr rudhAtd6, brkebvt.h'!wltooglo'g'

- '-"*u.vl4rr.7 -tctb) Bz -*rd .!d rh15h"i".sfr"fifri .' "* st !id! "-*i.r '-"r.*! ;,a tu"h.-,i"'

''

tteal

eoacbss

sd oin.! 3t.

,atbd: (dcorl.nt) falr dd c16'r..rnck' r. Doa Iiseoct a Dlok c.oeml t!ij' 46:, 2. st*€ Frcsu., Nott]len Ir ,. ,trb t&E1so' I1r,, & Jo!!y rohtuor! vtlsh, 47: rg 4. o.tl iurdqut.t, Baiilasroutd, IDd. (fl3), & !.€dLog'Yo.k1!!4-!20 t. D9t! eaid. Loyoh v.. 6. am; nlchi,ns e 3111 ?. Ih rrdc! & st.v6 Prrc€, Ilid 0. 4€:rt 3, da! rtlri@ e x.d Prro.i @E 9. olruok Flodtns, UcTo, s codq' i!& r0. Bryd. Rdtuai 6 Damq ?.i.$on 12.3id6PorEoh.'

rr. RAv ns.k@4 s b.Fr ross, 52:12 14. 0u oa.4 & ftG! Koerre.., rod( r0 lt. Boi Boon e r.rry orausfl 16. Don wrff, ucm, 17. ,r.k 4ia, UCT!; a }{it! Bnnd ndi6: Dor l{scdoL (70.4 aYs", mffIre11t)' o?Hob&!t.I!d".

G.a4F (69.1 avs.),

. lunlor, as a doeh c.e@ 's 4:1t sd 9,25. rarry aslEora, , tlla tdtr6r odoffr.iais'lF16 h.smsgdvoriia.dbeol.tnJu&a3on.ofin6 don

R! ii IsE r.

so .r, r,h.

6d.tY tis. rub'E. r 6i,pEtol.stcoeob.'drsg Ilbh.dln'lrrl4lybdot'roofflclebrgi *t'v r ;br"h r.. . !*dt' agD6c llr vr{,r1 l? dr;ou6Erd, tha abovo-1rst€d

6buahsd'T]r'oentfir

o@drrie!trjrg

jlte!nv€eb.,a rhett!conc4tlon5{o.oEi b.it d u.tdrf"; B tab'" tr quartdr-b .r! ^dd; traoL ea.!. DLri4 $s rocet Eu.@d i'u

n€r bv & leaile rn a Lo @ hot.l

,;*.d *,,h0! @r"i, " as a. dflclald. F!tuu6t6 'itnnu.d ( cd, !*t pas.)

aLt rn@


(,rr,' rreBo, !rlrol?- odnr,iru€d)

dlehtly Aram.d but int'rt3u6d oardflaghM {hatyegtitsdo: eootforhilfdbur|3 jusi

@.r.s

u.. rt,s ths u1

rairniehi3.Doyoufolro{n.

tur Er t drur.s b.for6 b s€rf disctlrno. ri&ft? nieril

xnotr vhyr

nlent.eoodluek.lr]d

::-Yri:-f:r----------

t9 ,. rd tubo.tson,srrld3!., rr6,tr 5. Ddn .1o4, sDra, 47:2?' 7. Ehr. porbo,sDlF^. 47:19; a. hy de !& cru,, ccac, 4?:491 9, 3n eokin, sD1tr, 47:?r t0, dr Rrncon. SDITA. 44,13. r1. noba'i xtr.ny, lmtr. j 43:r; 12.

caac, a€r59, 1). Brrr o.ok!n, sDlrr, 49:or; 14. oharlod Pabr.k, ccAo, 49:27:

rt, .hlr chire, rr., cc^o, t:29r 16, x!.. 2:tr !7. r&6, oe.ro1r, ss^c, 13, larry oartor, !Er,t., tl:]tr 1t. sBrd, >r!2e; 20. Dd c.tria, 'o:'€i 0c\" t2:o6: 2r, ed !rh.w, 30p{, 52:o7j 22. 3P\-.54:11:24. d. &aft'rffi. cCAo, t4rror 25, DouF adajftn. smF^, 9i:6: 26, Dos 3r'n, cc\., ia,ig, 4, Prad sh!!l.r, wfi., t.27r @ii., 57:21 29.8irr Holls, cc{cJ ,7124! ,. tFJl! 3a1z' sor{^' 56ir6r ,r, Dld! fi,cdb@, ffi&,, *trrJ t2. t:r3, ,r. Da'rd c@rry, sDrl^,6.trrt 14. Ron Lsv13, leii., ,5o:4r; rt, Foled Lrrr, lEft., 62:02' x. pnil Ro6e, wrr.,64:t2t t, IrtL6 Poaaaj lmii,, 65:43j ,3. ,tdln Rrnoon, s!., sDlr , 67:te. , Irtl€ No'r6s &n (16 6t3d.*) ]6147.01 2, Jaok Tayu, 16,44; ,, ria Ddcila, 17,I5; 4, Dd c&stro, r7:22j 5. Jtu Tno46dn. !7:14, 6, Rd E6p1tuza. !7:t: 7. Ed.ilz!at!t&, 17:xr 3. noralt ca.dh, 13:o4r Cayh ni16s, 13:2I! '. U. {eF6 tuilr*|on, 13:r7r 12. Robr. Espinoza, r3,t6, 1r. JolB zook, 19:09, 14. rlik6 .rEra, r9:t0r rt, .on Patom3tsr, 22:ro, 8j.rleT9escol1n6:

r*Yitrgs9i.Uo3'ovbtol0!6

t.@fuvijl8rlhradi|a.o

r66gnz3dlrllotiand

jok€

r*lirhs

liirrr, 'B" ,4j 5. santa e*ara nc, 44, a.]d ar, 6 bt16s.. xtu. .alr@ !s , dr€a ia aboui 2t alrutas..

Av3rff

$srobbydtrlArE'imag}Ei'g]rrb6}D!trng mB

'or

rih.i for

rna

7ih A$'u^r B,\L!or fux( 8-rtr! ,-}gtE xolacE ftrx' 'pondored lT fte 3d

tEot lnn 3t31d artd.l.tia 19, 1961,.reih6rr I'a@ ^uAs! fo; 5 d1a. 320 sd 3 lu16

tu

7>o e4d

dmt.)

D!€so

o'ab36r

(42 Bti.t6r6l:

4, Dlck

DRe a,

or

z,

sDla^,

,.

l:15r 6.

sbn P6Nr

cfoss-codtryc}Aleiofuljp ,5:2o; 2. rlbort !ho@., xs{,

,r.tgr 4. !. \4-

D. cbr3}lori, !sv,

,6:06' 5, o.

Dave Po,€r,

oran36

Ist,

r.!b', )sv, rae x,s.il.

to Beuust

,t

E1.e -

27, 196r

1. tur ycxlmq,, 4:otrrr. ^ueEr ricr,rra vs: xe' z@t.rd - 6+rlre x-o{uiry

1. r. rlncmr, ciorra, t:1, x.s,{. t { o {ar]. chs.ryion 2, L, tuddetr,

45,rr

bJ

'6:16,

.r5.,

t, uk.

Utq

Augu'r 27,196r

,t:49: dlspssd. (P.s, rr.

n

r.bi ue

+,rr'bt r, r.

0@!3a: frar,..r6arne..

sat. t-

4oha. Yalk

- r.

(rt1}an6 b .rsirsbr)

E,

rersaon, 5!27

^rrsop,

,:4r,52


L

,e

,umbo Recounts European Trip brn, { Dc{ ilw e4he jorri

*

lnL'd&nl!rcpetdry. srculh'hrE4|nplrlaB'i'ft

ddhg |he *ihF 6d lbres *; os, lid w*bq

lEr bsftrrrs rli ards k|r.

cqhirrs

sri,*_


h':!s. in 1ns E Youns

rb€ opinron o? DM

tbdd. F6.it3

poinrod

F.;ti;l

,.6;:

o

rcrkd out 6'ery shi4 ar 6.10 ud aEu iho andE 6ur...ft; &ft81 74ft corvsntion or tn D.c, .n No!, 2.,1o r Dh. 1,?,r, 19b!.

ft, dp dtu r. mhadur"i Falffu "Foo! t rluaday Nov. ro), D,r, b"€ tG6.,. a.i*h; ior

9100

r.Ir. in

rh6

d "olrouds r. N€k 31-i;d fud Es' "w leain. cne . . &x!a !9s!, ,. ! tuiepoi.n korli iedaradon of Fl!d*r;-ed- nc@i;;d dL_ vhm h. $n 33J rai6 in 1:49.9 5i sarisbrry (art: 4ja0') oh ru€ ,5&,.. pem n€v

ac' 3 !.!9r9

:!es49 .aeorr.d

dirYeduty.R6brpes

Ikre \tu.) r:d . ira.k

ro;

!

,illru: . .ri,

is in EnelEr,r erd Nlrl bu|uropgfurg-4.-'..httBdlb^rsmvLE

!1994 (353io' aa)

rr..1 .h s*ienb' 2d rn pnraddpii;::.Barcrd !sqE, ucm l"@d rrcn ure Lhi;. of rrlrci-,, ro a ,1:t.t ,in rn th6 |c,q) r:es !r.!a 1|q, 27. Ra.ris, n.v r6cord8 a!€ 19:14.1fo! d.cotu.. 22,21.9 cor 7,ooor., 25,19.] for 3,oocr,. &d 2er!,3 eo.9,00tu. Th6 ord 8,@oE, crk €. 2r,4\ W x. r. r(re3'r 06rr!c pek, n.y., r9r2,

shld*" )r,59.

preFld iib;Ir-:6;

r. rhl.l

,r,47.o.

rhaqc

*",i;

of ftd cl*alald Ey, crmLra

'""d;

",."

r.rb --


L'

22

', ii:i i',#H{l#ftI;f A,i f; ,

i;"'ei,ffi il,iliitfl

ffi:ffi,prffi:' f'niglrffil*4uT" 1}$tr#-,:'ff:*trTil;i{*T :r*TH

jlTriyji **1iil.:""i;.**

ffi;*$"q3gm*:*lr*-

1;,g4,g-m:-+r :'#iriiil;:;,'":;q--;*"*iil",; euor

iffi+:*pd.- ?$" gffi$+r*-Ftg *,ffinffi:r.= r# ;:!1"*,fi*.l,i.i*l!.ii:i^.T 2zl,t

*#g**:rru:+g ",if"Hitdklif":^'"

X.[

#iffi,ffitr#ri{:::

s$

BLE

!!9s6_

,1ff.;"'.$ti:": "rffi:l.fifil f.".I . i,"i

.;t|F+:

llt*

ff:.;::: il",:jii:i

:r::*:j l.:""j$"":il:r, Tf ,it',:.;:".,. ,:t r: iff."li,ifr,i"f*"*1it* H

*1ir#i{*+s'it*:nr.tffi :iijii:dfi ,'*";fi ,+* I *l.Tii:i{ifl:fthffi*i*#$S

pffi *l;p*irilJT::;ii*:;l ,, *: i:1":,1',*

.:;:i:::f.S:..-*""

i'i:ir,tT:iffi ,Ti,:}ff #':


i-

4

;*#;e'"'#* Xff.fLi113;il;iii"-". ^'.-'", .,,,# i::::fi i. 1"rL'::::;:: ji:fl ",

1.*;"$-L{'#j

ji-iir :f:t'

ffiffiffi ***u*g*m*'' ::*-:-------:-;#":i1ilfi ,[iT"i:*.yji]ff

**i$['##;m**i$'*w

"1-J;1..

*$**,g'**w;u*

if#*5iffiffiF*; **r***s.,**t;,-

frc

4ar Htsdo, 2415

;, /id 31., chloa*

4e

d:ii,tr4i#i:Aiiiir+:ftini:

*--+ru,ffi:iil,{ffi x:ixxi:i',::l#iti$'*i$"l:l}

ffii;;i;#;gliFril**"*' #-.fr:i:"':E:llfl;,r,Hr%sr*l," t in;-;;; yl; :_:ljlllr.,**,t :*i".H-+iHq"*,:":.i*]t"-hl?i_'::

ffi,n*4+xffii'#;*


E ,**n

",

hhe 51st

*o* * *".ro * "olrj*sD'tay, sar. carif.r tuxrns or s6 6.3 d1a

17_ 118

cour3s

!n

49

6!dso}.rbyfllg of 6q Freor*o, is 47122

s6tty{o!NIBlrshioftl6s

rgtJ. loaldarl i!{t€{ Ins }brrl

.{c

firstt6dt'IoPrn'o'afuier 13. rh€ se rruotsco athtat!. or;b *. .*"d B*ch ro {ai to 9:o9 rrc-Dllor j6ff aoh6d, ,ho flntshad tu t:22.

um

Fis}Lhadk,

3hecttoa'env dh €on

orcd of Fursh

'

(o'r

feed oldrire Iia|tv€rr ,''

taai' of rEdrca!3)

rirdia A0, 4t:29

,,

4.

robn ,tdct

lta.

ssiri, sFrc,

\a:t9 1r+,r9

8991 49@cl ' rrao

t!,29

ataa ir:t9

rrl@

,9119

4>1at L'.ao 4:a, B.rcray, !r0, 6. Dafa.r lsiklr, y"\c. 46ta9 t.afr 49,a9

5.

lamEy sop€, [{c, 4.,13 su tur1Md, u4r.,, 42,14 Iri 0r!16, sF rlca! 62:47 Fa]p]r L€6, @r., 6t:11 '12.42 eb uack, xac, 6r'4") Lla !,ozrsr, ri.10, al:a): J@es te@. Jn\c. 7i]:27 57. Paur nlclDdso!, sr'r.y, 71:rr rarr6r Heyneo! Jr,, tuf.71.t9 ja,ae t9, '3, rilrlsE rbzin, I ac, o.21 9'!21

t. ,r. ,r. 5r. t4. ,t. t6.

srac,

{dd,ne4,-Mc. !,u

9, va3 r0. Jadk sr{'n6',

rlr

!oo: rc

-;;;;#;;;;;;;;;;;; l{{rna,JAliollE 3Ec0}l' lbhv saD-

s6i,, 36pr. 2 (6p!)_

P,!! 1,1:

sFra, 41,t7 B't]o 55.11 4n:0r 3:0o uichaor lJTn, @fi., grnc, 44,24 7:m 56:0r t:24 rorq st.Aita, sFAc, )a):4 \>'rr 6t.41 14. h.vrn sr@hd3" xnc, 49:09 3:m 57,09 r5. amord s!r'drr, volroti Frold, 3ior t7rr1 16. Rdloir, vs xtrmj wa, 49.41 7.@ fr,\1 u. ,106 l{iia, s.wv, v.a, l'@ ,7.o, 13, r6ff Ftshback, leti., - n'22 19. tal&! raqulthj J!., scwr, 5r:2, ,4.29 slac, '0122 tr: ro rr:0o 62:, scry!, >r1\4 r'oJ ,2t4 5rta6 e.@ 914( 2r, rtuE6 rurio, Lmfi., t2:4o 2!oo ,rr,4o 24. Erfl Drffabo6-n, srra, ,2,4 4:@ '6,*

92i

3trarghiy6a....|ii3ia1sl LauglEm'1Jca'Iracr..r14h

,torD

7. Jdn

rr. rr.

@.

TiD {611y, tlrb ac, '€r ,t,15 ,tack I.s a, tEr.. t3:26

44. Ju6s forry r, sFic. 5e,r5 4r. narry Favihonrs,un.,f ird 46, r.r!t€ Brcdra! FflT&a! t9:o3 47. r4ack vard, sarc, i9.r9 43. La€ omiili, u@r,,j t9,rr3 49, nl.aa:d nobinson, b.,t,5,

pristuulrrJoods,14ar,io

rn Novdber r90r,

c2,

4r.

'horrrghsolIoliraprvEsa

BErday

x sj iac, trtol t4i0o d7:.1 :r^c, ,>.57 aa @ -t..7 t':53 2rro r5:56 20. 3 r Ferlert6, xAo, 54,.7 4i,.7 j2, . 24. x6ri,\ ooorna, u,, ,4.l5 to. f5{e h.rthrn6y, un,, !4,ra 621,6 1r. Eobbe v"ra,sFic, t4, ? ,2. {.irh shPr.$n,3.ac t4,r2 6r,\? ,r, sr€q€ Rourac, sp1.. 5-,41 .1.1a t4. (* sirons, ccac, t .49 ir,lre ,t. P€r6 sruinn, Er4F t:02 6a,a2 t. Doderas B.oe,rfll+r t'r2 .<tttz ,?. EdR.d cbra, uE., %,rB 13. vrcb, DurM, jrLc, t7:t, t9. arM aneisro, m,, 57,.6 40. arru x61$n, uB., t,ot 41 F.d hrfu4e, i7 2r. oiis

(North tl.drod oLh) b dn rh. x4od kd#roa a-".".d lo ,1r. .;d .aoo

r.dar !n ,4tt4.

rkrd6:

.4!ld

dav..42 Er:.r6r..

15 drsrsndlns r6rch6rdr36

t.oP}ytdl8inbdol3]mdl.e 1. ftrv saprrua, Bo6ba

aEds.-

a4t.A

^r, t. nry crcrb*3. Et."rl. 3".i ac oflrn! coq, aa. "6;26 5. Ghr@ tuhalr, slsrbn ao, '6,La 53154 N {. Frlsht k, 59,12

7. olas Bserov,

( conri

6d n6xr paso)


i]

l


lir*+ri*r*1 t.'t' l::J:i

q

P"* ,,*.'?.-

",... 1..",t:';t i"::i,*;i";,E J 1,l'l"l; r,;' i; ","''-., {"'

L;;s) r,?' rt,

-t:'o!;;;;""-"Y

;::i1"li:T.:1",*i:;1";il::", lii;"1,r;'l;1i":;';: l:i*1";:

-_"##ffiil Win 36 llile

"',*i;j:,, ;il;: 5;ir;;,.1" "::;1:i:, ,;;.,;1

ftns6

,1';:":i

*,1,,,:

;H:;a1;-;u,.,,.;; ; ' '" '"'';H ' iia$ !=:r ft*ri'*i'ffi#*:iii,;q-::,,,'"' ##r*{,irt tuif H,{$$ ;: fl}F}ifi$.* i,l:l i ii* * uq:ij,$it tr',

$fr i*"

gfi:[*igffi?*,**in, #1;r#* q#;fi ,r, :*':

#**g*ffi#**iffiffi'l:$ilfr':{F 'S:il*#F;:r:* ;r:,"xl'*il :F.H,fi3ffi+liff {ffi *t*ry;;*


r6cm.y .u:

'

68""

-

{s r"..-

-";,;

';;

"q'oi

drh ee La,1sleJ Fatu rcso

*." d;;;"61 :

:."""b-'

rd

lrss..t} xrt8

turD

nar !a,.

- :"" 'ii;ll'i;"ii3,: fr}. * E5 ,. D*'" /*" ;l'

pa* 6

-1,,8."|,". d1e r. c_.s. c.d;, sp_r.. ic, 3aldb6. o, 19Dr __r, . ..rr-s^d. u. "*ry..s."6" roa *, {oo va;ds s""a; n. .B

.

r.ansrey

@o,y ,n

r:oo.o.

.o. J.\" Dicod.i!.

ei.

' \* ,.,!* - * U;l';' leqarar'. - /.", sl,w, e ir-*o,@r" c.-. r,,oo ]t .o. 1.1 rl)r,M vx4r1y. Bosbn s. oJ doo|8. s.o6at bush, "e.) t: o Prr?6. uoD^) L4 h. ce'"do$ ! reh ,v; ,r,5 :: 1ovca &uvs uc, '. b6 P'Io |rco)j 4. 6er hlr6rd, paM qr I,r c.-,d0.6,(Er.hJJ,,d, 22, ntu cookmo, sperbn ac, 6. ob oysar. .4rre turrd3, (rad:o 7. corae r@nry, iar Yort rc. c, lrlcr Edk3M, AI! swbn Jr,J5 b, rosa ,P. '. v& @ ot.1}c ]'3) ^rr_, ^c. ,Erre. Era'.*on, t[.o, ,,. ir :3. (Pr: c 6 L!o.a.) '-"" s**. "*'.. Y ;1 ' _ - --'t{'r '+'26 (e)' 3

13.

h '% d$4s1M)

LIa'r:. 6v-

^8ft

r,./ .]Epp,

15\

+,57

l'a.; ;:;; *.;;

;,;i

.i:,1 sl..i

i. ,,.i ri.:i ',* +,.n ,5ro1

56'!r .$.1,

,r"t4 a0,,1

.r,\:, .\.,1

;..; $'o

16 6 pr:zd,.t ) 6b--.3Jr.or 5, -d (?oior. trr^, ,:16r r. ch;_ '. r s 3.r '@, N;:r.rel ^a_,€ r.raj€ 6, :c{, _:ohr1:o€. 3., t1, 8, 2rFj /. tu, arL,fu. ,.. .,., , 3. bLr i-zer, w, .u, q. sri:r ,,,)e Nu, ap9.., m. 4,rr, ro. tuil

",,t ,+_, r. J6.& *-"

?.3;i,i"":3l:,fllJ:i-iJ:';1.: ;: e"fl;.*

2r'{':rl

2r. /. r". roo ebrr veran B{^'

,6,rr r. {or1d,

-l r"l

'-"' 'f'h""

chE3a, ,2. ?ilrrd &rr, 11. reo

I I

b'\-'

|',o'

5.

L-e' \"' h.,, '''5.

4,19

41'o l& "o !,

..r.,)s,.

Ll@iuciEd,

44.43 1, fitrshec! scYry, 9rot.4.

d.r.o..;.Mrc,


new"PLUS"in performance + + + Ncwly-Developed, (oath-Approved

tN&ltufrahaa

NEW BAIANCE ATHIETIC SHOE

w

rortscalsdby111flitrle3hde.31ov

CO.

OIAftG UCIITIN TXCEPI BANE qEEI! Lodk or ih€5. uoiqla feoilc5 which odd !p to More Flexibility... stobiiry. . Durobility ,4ND.. ther 6re repoirobte

t//

tQ,?r-

lEqB,u,lxcf,.hGco!g3tn1h3r&rge3t

vadstyofsl'.!-li1.n3theddd!h. .$lpn€ntthlc}u!*c..t]'t.'iaal6d 3lreF!ahorcn4g.d,td3h.r8nod car be r!.brr ..3d.d and rabu t ,t s€dy@o!d€' ro Hr,r1rNc1oN roday for pro.d smF th. rli sPffI drl b. liodl.d rb mlr si!e! by ralh Hi.b.rr ar: -

&

TRrffsrIR bod.13

fiOfrfaalca -TR4CKSTER

t5

I,lldtv Sb..t - rd td* CiV !r@: c6t1ed! ?.trta?

Eo6.' ,,o .,L ro 5r!9 p& rb t!3 Jqt 6d r!l. crd.d 16 cd 5.r.

fHE'49O'r. & dc.pttorllt

usbt !ho. ad 1. ld..t fof tb. .bo?td sd n .. rP to 2, x11. .,d th. l@tE h... tf tnc Fld dltc. t! lot t o ftlsb. rrdtErshi u.!! uur b!'. b iFubl. dtr tbrr .h.. .t r}j. l,rirTrolr dt.idoa ra. r!I, sloff, t' r Tmo(silF Tn 490 tr o td.d u.rirlDox ,ho. .r ih€ft r. pl.ltJ .f cu,hlo.].s &d pFtetlo t ! th. rs.t' &d rt c!... |ho. .td Ib et ilr to LL !!r .11r ar... 'N.. tb. unt&iEr h.r t I€n ce of t}r.. SrFt 6 r,o U, - r4a0!. B to F It you f..t iod to mr1 dG

sm

tlITH

PoS?TCE

trl

lotfr oiDEA orr&ns slt!plD lio}lPrlt PIID I]ID SIIIE IEI,IYAXY GT TMEE}

otrEcf, on

E rrtd. 64, r.r torl E ro. t. 1!c11,. tut !. S.oa t6 C* .tbot hcr'r 'e s$o rlr ]rrt! oilEns & fiJlrtrncTox corlPtfY or&T

9;3

ini :Ei -ls

10.1961 LDL  

NUMBER 70 OCIOBER ^tleti.Av..Bythe4!dr€B 2,o yard6 back. Dousharir f€rr hack at rn6 6- sfuFr6dlsydndy'N.9.v.' u.3,I. (o6rry), L6dboph'&amp;r...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you