Talens Art Creation | Vintage Chalk & Crackle Medium

Page 1

VINTAGE CHALK & CRACKLE MEDIUM

choose your language

For the artist in you.


VINTAGE CHALK & CRACKLE MEDIUM

For the artist in you.


Create something special! Upcycling involves the re-use of old furniture and accessories such as (mirror) frames, flower pots, etc., and has developed into a true lifestyle that can fit in with almost any interior. Talens Art Creation Vintage Chalk paint, an opaque, matt chalk paint, makes it possible to create a nostalgic vintage ambiance as well as a more modern look. In addition to Vintage Chalk paint, there is Crackle Medium. This medium gives an attractive craquelĂŠ (cracks) effect in the paint layer.

Talens Art Creation Vintage Chalk paint gives a matt finish to a wide range of grounds, and is very easy to use. Degrease the ground, and clean or lightly sand the surface. Stir the paint well before use. Apply Vintage Chalk paint with a wide, soft brush or smooth roller. Clean your tools afterwards with warm water. The chalk paint dries quickly, but leave it to harden for 24 hours before sanding. Vintage Chalk paint is only suitable for interior use.


Tips:* By rubbing vaseline or the wax from a tea light on some areas of the ground, you ensure that the paint does not adhere well there. Once dry, you can sand off the wax layer to give an old and weathered look. * To give a modern look, you can also combine the paint with Beton paste. For an old look, you can sand the paint layer away according to preference.


Talens Art Creation Crackle Medium gives the paint layer a cracked effect, such as with old paintwork or crockery. Use the Crackle Medium in combination with 2 different colours of Vintage Chalk paint; for example a light undercoat with a darker top coat if you want to create a light ‘crackle’, and a dark undercoat with a light top coat if you want a darker ‘crackle’. This allows you to create your own Vintage effect.

Paint a first layer with the chalk paint. Let it dry for 30 minutes, then apply the Crackle Medium with a round or flat brush. The thickness of the layer determines the size of the cracks. Experiment with this on small test samples for the desired result. Clean the tools immediately with warm water after use. Let the layer dry for approx. 1 hour, then apply another layer of paint. This layer will crackle immediately, so ensure that the paint is applied well in one layer. This layer can be finished with Talens Art Creation varnish as you wish.


*Also available in 250 ml

*Cotton white 1002

*Sweet vanilla 2027

*Pastel pink 3504

*Dusty pink 3505

Dusty violet 5515

*Misty mauve 5518

Pastel blue 5028

*Dusty blue 5027

*Sage green 6033

*Sea green 6024

*Dusty green 6025

*Sand beige 2053

*Deep taupe 4024

Warm chocolate 4031

*Dusty grey 7509

Elegant black 7001

Talens Art Creation Vintage Chalk paint is available in 2 sizes of packaging, 100 ml (in 16 colours) and 250 ml (in 12 colours). Crackle Medium is available in 100 ml. The various colours of chalk paint can be mixed with one another, allowing you to create some attractive tints.


With its 120 years of experience in Fine Art, Royal Talens guarantees you quality. The expertise gained in this period has been used to develop a particularly creative range for Talens Art Creation. This range consists of paint for Glass & Porcelain, Metallic paint, Textile paint, Beton paste and many more materials. Whether you are a professional artist, creative hobbyist or do-it-yourself enthusiast, experienced or inexperienced, Talens Art Creation offers you excellent products to stimulate your creativity. But the essential ingredient is joy.

On our social media channels you can find extensive information and ideas to help you on your way. You can find step-by-step plans, information on colour, different techniques, etc.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88420004

8 712079 444044


VINTAGE KRIJTVERF & CRAQUELÉ MEDIUM

For the artist in you.


Create something special! ‘Upcycling’, ofwel het hergebruiken van oude meubelen en accessoires als (spiegel)lijsten, bloempotten etc. is uitgegroeid tot een echte lifestyle die past in bijna ieder interieur. Talens Art Creation Vintage Krijtverf, een dekkende, matte krijtverf, maakt het mogelijk om zowel een nostalgische Vintage uitstraling te creëren als een sobere, moderne ‘look’. Naast Vintage Krijtverf is er een Craquelé Medium. Dit medium geeft een mooi gebarsten craquelé-effect aan de verflaag.

Talens Art Creation Vintage Krijtverf geeft een matte afwerking aan uiteenlopende ondergronden. Het werken met Vintage Krijtverf is heel eenvoudig. Ontvet de ondergrond, maak het schoon of schuur eventueel het oppervlak licht op. Roer voor gebruik de verf goed door. Breng Vintage Krijtverf aan met een breed, zacht penseel of gladde roller. Reinig nadien gereedschap met warm water. De krijtverf droogt snel, maar laat het 24 uur uitharden voordat je het opschuurt. Vintage Krijtverf is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.


Tips:* Door met de was van een waxinelichtje of vaseline over sommige delen van de ondergrond te wrijven, zorg je ervoor dat de verf daar niet goed hecht. Na droging, schuur je de waslaag weg en heb je gegarandeerd een oud en verweerd effect. * Combineer de verf voor een moderne uitstraling ook eens met Beton Paste. Voor een oude ‘look’ schuur je dan naar wens delen van de verflaag weg.


Talens Art Creation Craquelé Medium geeft de verflaag een gebarsten effect, zoals bij oud verfwerk of servies. Gebruik het Crackle Medium in combinatie met 2 verschillende kleuren Vintage Krijtverf, bijvoorbeeld een lichte onderlaag met een donkerdere bovenlaag voor als je een lichte ‘crackle’ wilt en een donkere onderlaag met een lichte bovenlaag voor een donkere ‘crackle’. Hiermee creëer je dus jouw eigen Vintage effect.

Schilder een eerste verflaag met de krijtverf. Laat het 30 minuten drogen en breng vervolgens de Craquelé Medium met een rond of plat penseel aan. De dikte van de laag bepaalt de grootte van het craquelé. Experimenteer hiermee op kleine proefstukjes voor het gewenste resultaat. Reinig na gebruik het gereedschap direct met warm water. Laat de laag circa 1 uur drogen en breng dan nog een verflaag aan. Deze laag zal direct craqueleren, dus zorg ervoor dat de verf er in één laag goed op zit. Naar wens kan deze laag afgewerkt worden met Talens Art Creation lak.


*Also available in 250 ml

*Katoenwit 1002

*Zacht vanille 2027

*Pastelroze 3504

*Oudroze 3505

Oudviolet 5515

*Mist mauve 5518

Pastelblauw 5028

*Oudblauw 5027

*Saliegroen 6033

*Zeegroen 6024

*Oudgroen 6025

*Zandbeige 2053

*Dieptaupe 4024

Warm chocolade 4031

*Oudgrijs 7509

Elegant zwart 7001

Talens Art Creation Vintage Krijtverf is beschikbaar in 2 formaten verpakkingen, namelijk 100 ml (in 16 kleuren) en 250 ml (in 12 kleuren). CraquelĂŠ Medium is verkrijgbaar in 100 ml.


Met 120 jaar ervaring in Fine Art staat Royal Talens voor een gegarandeerde kwaliteit. Met deze kennis is voor Talens Art Creation een speciaal ‘Creative’ assortiment ontwikkeld. Deze lijn bestaat uit verf voor Glas & Porselein, Metallic verf, Textiel verf, Beton pasta en nog veel meer materialen. Of je nu kunstschilder, creatieve hobbyist of liefhebber bent van do-it-yourself, ervaren of niet, Talens Art Creation biedt uitstekende producten die jouw creativiteit stimuleren. But the essential ingredient is joy.

Op onze social media kanalen en website vind je uitgebreide informatie en ideeën om je te inspireren en op weg te helpen. Zo vind je stappenplannen, informatie over kleuren, diverse technieken etc.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88420001


VINTAGE KREIDEFARBE & KRAKELEE-MALMITTEL

For the artist in you.


Create something special! „Upcycling” bzw. die Wiederverwendung von alten Möbeln und Accessoires wie (Spiegel-)Rahmen, Blumentöpfe usw. hat sich zu einem echten Lifestyle entwickelt, der in fast jedes Interieur passt. Talens Art Creation Vintage Kreidefarbe, eine deckende, matte Kreidefarbe, macht es möglich, sowohl eine nostalgische Vintage-Ausstrahlung als auch einen nüchternen, moderner „Look” zu kreieren. Neben Vintage Kreidefarbe ist auch ein Krakelee-Malmittel erhältlich. Mit diesem Malmittel zaubern Sie einen schönen rissigen Krakelee-Effekt in die Farbschicht.

Talens Art Creation Vintage Kreidefarbe verleiht verschiedenen Oberflächen ein mattes Finish. Das Arbeiten mit Vintage Kreidefarbe ist sehr einfach. Entfetten und reinigen Sie den Untergrund und schleifen Sie die Oberfläche eventuell leicht an. Rühren Sie die Farbe vor Gebrauch gut durch. Tragen Sie Vintage Kreidefarbe mit einem breiten, weichen Pinsel oder einer glatten Farbrolle auf. Anschließend Arbeitsmaterial mit warmem Wasser reinigen. Die Kreidefarbe trocknet schnell, lassen Sie sie jedoch vor dem Schleifen für 24 Stunden aushärten. Vintage Kreidefarbe ist nur für den Innenbereich geeignet


Tipp:* Wenn Sie Wachs eines Teelichts oder Vaseline über einige Teile des Untergrunds reiben, sorgen Sie dafür, dass die Farbe dort nicht gut haften bleibt. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Wachsschicht weg und erreichen so einen alten und verwitterten Effekt. * Kombinieren Sie die Farbe für eine moderne Ausstrahlung auch einmal mit Beton Paste. Für einen alten „Look” schleifen Sie nach Wunsch Teile der Farbschicht weg.


Talens Art Creation Krakelee-Malmittel verleiht der Farbschicht einen rissigen Effekt, wie bei alten Gemälden oder Geschirr. Verwenden Sie das Krakelee-Malmittel in Kombination mit zwei verschiedenen Vintage-Kreidefarben, beispielsweise eine helle Unterschicht mit einer dunkleren Deckschicht, wenn Sie einen leichten „Krakelee“-Effekt wünschen und eine dunkle Unterschicht mit einer hellen Deckschicht für einen großen „Krakelee“-Effekt. Damit kreieren Sie Ihren eigenen Vintage-Effekt.

Malen Sie eine erste Farbschicht mit Kreidefarbe. Lassen Sie das Werkstück für 30 Minuten trocknen und tragen Sie dann das Krakelee-Malmittel mit einem runden oder flachen Pinsel auf. Die Dicke der Schicht bestimmt das Ausmaß des Krakelee. Experimentieren Sie auf kleinen Teststücken für das gewünschte Ergebnis. Reinigen Sie das Arbeitsmaterial nach Gebrauch direkt mit warmem Wasser. Lassen Sie diese Schicht für ca. eine Stunde trocknen und tragen Sie dann noch eine Farbschicht auf. Diese Schicht wird sofort krakelieren, achten Sie deshalb darauf, dass die Farbe in einem Aufstrich gut aufgetragen ist. Auf Wunsch kann dieser Schicht mit Talens Art Creation Lack der letzte Schliff verliehen werden.


*Also available in 250 ml

*Baumwollweiß 1002

*Sweet Vanilla 2027

*Pastellpink 3504

*Altrosa 3505

Altviolett 5515

*Nebelmauve 5518

Pastellblau 5028

*Altblau 5027

*Salbeigrün 6033

*Meergrün 6024

*Altgrün 6025

*Sandbeige 2053

*Taupe dunkel 4024

Schokolade warm 4031

*Altgrau 7509

Elegantschwarz 7001

Talens Art Creation Vintage Kreidefarbe ist in zwei Verpackungsgrößen erhältlich: 100 ml (in 16 Farben) und 250 ml (in 12 Farben). Krakelee-Malmittel ist in 100 ml erhältlich.


Mit 120 Jahren Fine Art-Erfahrung steht Royal Talens für garantierte Qualität. Mit diesem Wissen wurde für Talens Art Creation ein spezielles „Creative”-Sortiment entwickelt. Diese Produktreihe besteht aus Farbe für Glas & Porzellan, Metallicfarbe, Textilfarbe, Beton Paste und vielen weiteren Materialien. Ob Sie nun Maler, kreativer Hobbybastler oder Do-it-yourselfLiebhaber sind, erfahren oder nicht - Talens Art Creation bietet hervorragende Produkte, die Ihre Kreativität anregen. But the essential ingredient is joy.

Auf unseren Social-Media-Kanälen und unserer Website finden Sie ausführliche Informationen und Ideen, um sich inspirieren zu lassen. Dort finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Informationen über Farben, diverse Maltechniken usw.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88420003


PEINTURE À LA CRAIE VINTAGE & MÉDIUM CRAQUELEUR

For the artist in you.


Créez quelque chose de spécial ! Le recyclage et le “relookage” de de vieux meubles et accessoires comme les cadres de miroirs, les cachepots, etc. est devenu une véritable tendance qui trouve sa place dans presque chaque intérieur. La peinture à la craie vintage de Talens Art Creation, peinture mate et couvrante, permet de créer aussi bien un effet rétro décalé qu’un look sobre moderne. Pour compléter la peinture à la craie vintage, il existe Médium craqueleur. Ce médium à craqueler donne un bel effet craquelé à la couche de peinture.

La peinture à la craie vintage de Talens Art Creation donne un fini mat à des supports très divers. L’application de la craie vintage est très simple. Dégraissez le support, nettoyez ou poncez éventuellement légèrement la surface. Mélangez bien la peinture avant usage. Appliquez la peinture à la craie vintage avec un pinceau souple large ou un rouleau lisse. Nettoyez vos outils à l’eau chaude après usage. La peinture à la craie sèche vite, mais laissez-la durcir pendant 24 heures avant de la poncer. La peinture à la craie vintage ne s’utilise que comme peinture pour la décoration intérieure.


ASTUCES :* Etalez la cire d’une petite bougie ou de la vaseline sur certaines parties du support pour empêcher la peinture d’adhérer à ces endroits. Après séchage, enlevez la couche de cire en grattant pour obtenir un effet vieilli et altéré par le temps. * Pour obtenir un aspect moderne, combinez la peinture avec la Pâte à effet béton. Pour créer un look ancien, poncez ici et là la couche de peinture.


Médium craqueleur de Talens Art Creation donne à la couche de peinture un aspect craquelé, comme on en voit sur la vaisselle ou les tableaux anciens. Utilisez Médium craqueleur en combinaison avec 2 teintes différentes de peinture à la craie vintage, en appliquant par exemple une sous-couche claire et une couche supérieure plus foncée pour obtenir des craquelures claires ou une sous-couche foncée et une couche supérieure plus claire pour obtenir des craquelures foncées. Vos créerez ainsi votre propre effet vintage.

Appliquez une première couche de peinture à la craie. Laissez sécher pendant 30 minutes, puis appliquez Médium craqueleur à l’aide d’un pinceau rond ou plat. L’épaisseur de la couche détermine la profondeur des craquelures. Faites des essais sur de petits échantillons pour obtenir le résultat souhaité. Nettoyez immédiatement le matériel à l’eau chaude après usage. Laissez sécher la couche pendant une heure environ puis appliquez une nouvelle couche. Comme cette couche va immédiatement se craqueler, veillez à bien appliquer la peinture en une seule fois. On peut si on le souhaite appliquer pour finir une couche de vernis Talens Art Creation.


*Also available in 250 ml

*Blanc coton 1002

*Vanille douce 2027

*Rose pastel 3504

*Rose ancien 3505

Violet ancien 5515

*Mauve de brouillard 5518

Bleu pastel 5028

*Bleu ancien 5027

*Vert sauge 6033

*Vert marin 6024

*Vert ancien 6025

*Beige sable 2053

*Taupe foncé 4024

Chocolat chaud 4031

*Gris ancien 7509

Noir élégant 7001

La craie vintage de Talens Art Creation est présenté en 2 formats d’emballage : 100 ml (en 16 couleurs) et 250 ml (en 12 couleurs). Le Médium craqueleur est présenté en 100 ml.


Avec 120 ans d’expérience dans le domaine des beauxarts, Royal Talens vous apporte une garantie de qualité. Grâce à ce savoir-faire, nous avons développé une gamme “creative” spéciale pour Talens Art Creation. Cette ligne comprend les peintures Verre & Porcelaine, Métallique, Textile, la Pâte à effet béton. Que vous soyez artiste peintre, amateur créatif ou féru de bricolage, expérimenté ou non, Talens Art Creation vous propose d’excellents produits qui stimulent votre créativité. Mais l’ingrédient essentiel reste le plaisir.

Vous trouverez sur nos réseaux sociaux et sur notre site web des informations détaillées et des idées qui vous inspireront et vous aideront à démarrer. Vous apprendrez ainsi comment procéder étape par étape et découvrirez des informations sur les couleurs, les différentes techniques, etc. P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88420002


VINTAGE CHALK & MEDIO PARA CRAQUELAR

For the artist in you.


¡Crea algo especial! La reutilización creativa supone reutilizar muebles y accesorios antiguos, como marcos, macetas, etc y se ha convertido en un verdadero estilo de vida que combina con casi cualquier interior. La pintura Talens Art Creation Vintage Chalk, es una pintura a la tiza opaca y mate, que permite crear un ambiente Vintage más nostálgico o dar un aspecto más moderno. Además de la pintura Vintage Chalk, también está disponible Medio. Este medio consigue un atractivo efecto craquelado (agrietado) en la capa de pintura.

La pintura Talens Art Creation Vintage Chalk otorga un acabado mate a una amplia gama de superficies y es muy fácil de usar. Antes de usar desengrasar, y limpiar o lijar suavemente la superficie. Agitar bien la pintura antes de usarla. Aplicar la pintura Vintage Chalk con un pincel ancho y de cerdas finas o un rodillo suave. Limpiar las herramientas después con agua tibia. La pintura a la tiza se seca rápidamente, pero es conveniente esperar 24 horas antes del lijado. La pintura Vintage Chalk Paint solo es adecuada para el uso en interior.


Trucos:* Si se unta vaselina o la cera de una vela en algunas áreas de la superficie , la pintura no se adherirá bien en esta zona. Cuando se haya secado, se puede lijar la capa de cera para darle un aspecto antiguo y gastado. * Para conseguir un aspecto moderno, también se puede combinar con la Pasta Beton. Para un aspecto antiguo, se puede lijar la capa de pintura según se desee.


Talens Art Creation Medio para craquelar otorga a la capa de pintura un efecto craquelado, similar a la pintura antigua o a la vajilla. Medio para craquelar se puede usar combinando 2 colores diferentes de pintura Vintage Chalk; por ejemplo, usar un fondo claro con una capa superficial más oscura si se desea crear un craquelado ligero, o bien un fondo oscuro con una capa superior clara para un craquelado más oscuro. Esto permite crear un efecto Vintage propio.

Pintar una primera capa con pintura a la tiza. Dejar secar durante 30 minutos, entonces aplicar Medio para craquelar con un pincel redondo o plano. El grosor de la capa determina el tamaño de las grietas. Se recomienda realizar pruebas en muestras pequeñas hasta obtener el resultado deseado. Limpiar las herramientas con agua caliente inmediatamente después del uso. Dejar secar esta capa durante 1 hora aproximadamente, después aplicar otra capa de pintura. Esta capa se agrietará inmediatamente, por lo tanto es necesario cerciorarse de que la pintura se aplica bien en una sola capa. Esta capa puede acabarse si se desea con barniz Talens Art Creation.


*También disponible en 250 ml

*Blanco algodón 1002

*Vainilla dulce 2027

*Rosa pastel 3504

*Rosa grisáceo 3505

Lila grisáceo 5515

*Malva bruma 5518

Azul pastel 5028

*Azul grisáceo 5027

*Verde salvia 6033

*Verde mar 6024

*Verde grisáceo 6025

*Beige arena 2053

*Gris pardo oscuro 4024

Chocolate cálico 4031

*Gris grisáceo 7509

Negro elegante 7001

La pintura Vintage Chalk de Talens Art Creation está disponible en dos medidas: 100ml (en 16 colores) y 250ml (en 12 colores). El Medio para craquelar está disponible en 100ml. La variedad de colores de la pintura Vintage Chalk se pueden mezclar entre ellos, ofreciendo la posibilidad de crear distintos colores muy atractivos.


Con una experiencia de 120 años en Bellas Artes, Royal Talens garantiza la máxima calidad. La experiencia obtenida en estos años se ha usado para desarrollar una gama especialmente creativa para Talens Art Creation. Esta gama consiste en pintura para vidrio y porcelana, pintura metálica, pintura textil, y muchos otros materiales. Si eres un artista profesional, un aficionado con gran creatividad o un entusiasta del bricolaje, Talens Art Creation te ofrece productos excelentes para estimular la creatividad. Pero el ingrediente esencial es la alegría.

En nuestras redes sociales puedes consultar una amplia información e ideas que te ayudarán. Puedes ver planes paso a paso, información sobre el color, técnicas diferentes, etc.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88420006