Talens Art Creation | Glass & Porcelain

Page 1

GLASS & PORCELAIN

choose your language

For the artist in you.


GLASS & PORCELAIN

For the artist in you.


Create something special! Decorating porcelain and glass is not only fun, it also helps you to create personal glassware and crockery. You can produce a special gift, or create your own style in your home interior. Whether you opt for a modern style, a retro dot style or a more richly ornamented look, it is all possible with Talens Art Creation Glass & Porcelain.

Talens Art Creation Glass & Porcelain is available in transparent and opaque colours. The Glass Relief Liners are specially for applying 3D accents and contours on glass. Before starting your work with Glass & Porcelain, clean and degrease the object you are about to decorate and dry it. Use a soft, flat brush and clean the brush well with water afterwards. For finer details, it is best to use a pointed brush. For dots, use the ends of sticks or special dotting tools. With the Glass relief liner you work straight from the liner. Hold the point of the liner just above the surface for an optimal 3D effect.


TIP:* When decorating glass you can tape a drawn pattern on the other side of the glass. You can easily trace this and remove afterwards. * For ceramics you can easily apply your design using transfer paper or carbon paper. All these Glass & Porcelain products require a drying time of approx. 30 minutes. But the paint is then still easy to remove, allowing changes to be made. When the decoration is complete, place the object in a cold (kitchen) oven. Heat the oven to 160 °C. Once it has reached this temperature, leave the object in the oven for a further 45 minutes. Once the objects have been baked, they can be washed by hand and are only suitable for decorative purposes.


Glass & Porcelain transparent Pure white 1001

Bright yellow 2002

Powerful red 3023

Intense carmine 3025

Midnight blue 5031

Royal blue 5013

Ocean green 6035

Leaf green 6032

Elegant black 7001

Shiny silver 8015

Glass & Porcelain opaque Pure white 1001

Bright yellow 2002

Intense carmine 3025

Bright fuchsia 3502

Royal blue 5013

Ocean green 6035

Elegant black 7001

Metallic red 8204

Metallic green 8201

Shiny silver 8015

Glass Relief Liner

Elegant black 7001

Shiny silver 8015

Classy gold 8020


Golden yellow 2010

Warm orange 2502

Soft magenta 3503

Magical purple 5516

Indigo blue 5029

Petrol blue 5032

Emerald green 6023

Earthly brown 4026

Classy gold 8020

Frost 1004

Golden yellow 2010

Warm orange 2502

Magical purple 5516

Midnight blue 5031

Leaf green 6032

Emerald green 6023

Metallic violet 8203

Metallic blue 8200

Lemon gold 8010

Classy gold 8020

Glass & Porcelain transparent is available in 30 ml packaging and 20 colours, 1 of which is a frost colour and 2 are metallic colours. Glass & Porcelain opaque is available in 30 ml and 20 colours, 7 of which are metallic colours. The Glass Relief Liner is available as liner in 28 ml and 3 colours. All techniques can be used interchangeable. Whether you are a professional artist, creative hobbyist or do-it-yourself enthusiast, experienced or inexperienced, Talens Art Creation offers you excellent products to stimulate your creativity. But the essential ingredient is joy.


With its 120 years of experience in Fine Art, Royal Talens guarantees you quality. The expertise gained in this period has been used to develop a particularly creative range for Talens Art Creation. This range consists of paint for Glass & Porcelain, Metallic paint, Textile paint, Vintage chalk paint, Beton paste and many more materials.

On our social media channels you can find extensive information and ideas to help you on your way. You can find step-by-step plans, information on colour, different techniques, etc.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88410004

8 712079 443849


GLAS & PORSELEIN

For the artist in you.


Create something special! Porselein en glas decoreren is niet alleen erg leuk om te doen, het zorgt er ook voor dat je een persoonlijk glas of servies creëert. Zo maak je een bijzonder cadeau, of creëer je jouw eigen stijl voor in je interieur. Of je nu kiest voor een moderne ‘clean and simple’ stijl, een retro stippenstijl of een klassiekere rijk geornamenteerde ‘look’, het is allemaal mogelijk met Talens Art Creation Glas & Porselein.

Talens Art Creation Glas & Porselein is verkrijgbaar in transparant en dekkend. De Glas reliëfliners is speciaal voor het aanbrengen van 3D-accenten en contouren op glas. Maak, voordat je met Glas & Porselein verf gaat werken, het te decoreren voorwerp goed schoon, droog en vetvrij. Gebruik voor het verven een zacht en plat penseel en maak het penseel nadien goed schoon met water. Voor fijnere details neem je uiteraard een puntig penseel. Voor stippen gebruik je de uiteinden van stokjes of speciale dotting tools. Met de reliëfliner werk je rechtstreeks vanuit de liner. Hou de punt van de liner net boven het oppervlak voor een optimaal 3D-effect.


TIP:* Voor het decoreren van glas kun je heel makkelijk een getekend patroon achter het glas plakken met tape. Je kunt het dan eenvoudig overnemen en nadien verwijderen. * Voor keramiek kun je heel eenvoudig jouw ontwerp overnemen met transferpapier, ofwel grafietpapier. Voor al deze Glas & Porselein producten geldt een droogtijd van circa 30 minuten. Maar de verf is dan nog makkelijk te verwijderen, zodat eenvoudig wijzigingen aangebracht kunnen worden. Is de decoratie definitief, zet het voorwerp in de koude (keuken)oven. Verwarm de oven tot 160 °C. Laat het object 45 minuten in de oven staan, als deze goed op temperatuur is. De voorwerpen kunnen na het afbakken met de hand afgewassen worden en zijn alleen geschikt voor decoratieve doeleinden.


Glas & Porselein transparant Puurwit 1001

Heldergeel 2002

Krachtig rood 3023

Intens karmijn 3025

Nachtblauw 5031

Koninklijk blauw 5013

Oceaangroen 6035

Bladgroen 6032

Elegant zwart 7001

Blinkend zilver 8015

Glas & Porselein dekkend Puurwit 1001

Heldergeel 2002

Intens karmijn 3025

Helder fuchsia 3502

Koninklijk blauw 5013

Oceaangroen 6035

Elegant zwart 7001

Metallic rood 8204

Metallic groen 8201

Blinkend zilver 8015

Glas reliĂŤfliner

Elegant zwart 7001

Blinkend zilver 8015

Chique goud 8020


Goudgeel 2010

Warm oranje 2502

Zachte magenta 3503

Magisch paars 5516

Indigoblauw 5029

Petrolblauw 5032

Smaragdgroen 6023

Aardebruin 4026

Chique goud 8020

Frost 1004

Goudgeel 2010

Warm oranje 2502

Magisch paars 5516

Nachtblauw 5031

Bladgroen 6032

Smaragdgroen 6023

Metallic violet 8203

Metallic blauw 8200

Citroengoud 8010

Chique goud 8020

Glas & Porselein transparant is verkrijgbaar in verpakkingen van 30 ml en in 20 kleuren waarvan 1 frost en 2 metallic kleuren. Glas & Porselein dekkend is verkrijgbaar in 30 ml en 20 kleuren, waarvan 7 metallic kleuren. De Glas reliĂŤfliner is verkrijgbaar als liner van 28 ml in 3 kleuren. Alle technieken kunnen door elkaar gebruikt worden. Of je nu kunstschilder, creatieve hobbyist of liefhebber bent van do-it-yourself, ervaren of niet, Talens Art Creation biedt uitstekende producten die jouw creativiteit stimuleren. But the essential ingredient is joy.


Met 120 jaar ervaring in Fine Art staat Royal Talens voor een gegarandeerde kwaliteit. Met deze kennis is voor Talens Art Creation een speciaal ‘Creative’ assortiment ontwikkeld. Deze lijn bestaat uit verf voor Glas & Porselein, Metallic verf, Textiel verf, Vintage krijtverf, Beton pasta en nog veel meer materialen.

Op onze social media kanalen en website vind je uitgebreide informatie en ideeën om je te inspireren en op weg te helpen. Zo vind je stappenplannen, informatie over kleuren, diverse technieken etc.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88410001


GLAS & PORZELLAN

For the artist in you.


Create something special! Porzellan und Glas zu dekorieren macht nicht nur Spaß, auf diese Art und Weise können Sie auch ein persönliches Glas oder persönliches Geschirr kreieren. So können Sie selber ein besonderes Geschenk herstellen oder Ihrem Interieur Ihren eigenen Stil verleihen. Ob Sie sich nun für einen modernen „clean and simple“-Stil entscheiden, einen Retro-Punktestil oder einen klassischeren reich verzierten „Look“ - Talens Art Creation Glas & Porzellan bietet all diese Möglichkeiten.

Talens Art Creation Glas & Porzellan ist transparent und deckend erhältlich. Der Glas Konturenliner wurde speziell für das Auftragen von 3D-Akzenten und Konturen auf Glas entwickelt. Vor dem Dekorieren mit Glas & Porzellan muss das Objekt sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie zum Malen einen weichen, flachen Pinsel und reinigen Sie ihn nach dem Malen sorgfältig mit Wasser. Für feinere Details eignet sich ein spitzer Pinsel. Für Punkte können Sie die Spitze eines Stöckchens oder spezielle Dotting Tools verwenden. Mit dem Glas Konturenliner arbeiten Sie direkt aus dem Liner heraus. Halten Sie die Spitze des Liners für einen optimalen 3D-Effekt dicht über die Oberfläche.


TIPP:* Für Glasdekorationen können Sie einfach mit Klebeband ein vorgezeichnetes Muster hinter das Glas kleben. Das Muster können Sie nachzeichnen und hinterher entfernen. * Auf Keramik können Sie Ihren Entwurf einfach mit Transferpapier bzw. Graphitpapier übertragen. Für all diese Glas- und Porzellanprodukte gilt eine Trocknungszeit von ca. 30 Minuten. Die Farbe ist auch danach noch leicht zu entfernen, sodass Änderungen einfach vorgenommen werden können.Nach fertiggestellter Dekoration stellen Sie das Objekt in den kalten (Küchen-) Ofen. Heizen Sie den Ofen auf 160 °C vor. Wenn der Ofen die richtige Temperatur hat, lassen Sie das Objekt 45 Minuten im Ofen. Die Objekte können nach dem Einbrennen mit der Hand gereinigt werden und eignen sich nur für dekorative Zwecke.


Glas & Porzellan transparent Reinweiß 1001

Leuchtend Gelb 2002

Kräftiges Rot 3023

Karmin intensiv 3025

Mitternachtsblau 5031

Königsblau 5013

Ozeangrün 6035

Laubgrün 6032

Elegantschwarz 7001

Silber glänzend 8015

Glas & Porzellan deckend Reinweiß 1001

Leuchtend Gelb 2002

Karmin intensiv 3025

Leuchtend Fuchsia 3502

Königsblau 5013

Ozeangrün 6035

Elegantschwarz 7001

Metallicrot 8204

Metallicgrün 8201

Silber glänzend 8015

Glas Konturenliner

Elegantschwarz 7001

Silber glänzend 8015

Edelgold 8020


Goldgelb 2010

Orange warm 2502

Magenta soft 3503

Magischpurpur 5516

Indigoblau 5029

Petrolblau 5032

Smaragdgrün 6023

Erdbraun 4026

Edelgold 8020

Frost 1004

Goldgelb 2010

Orange warm 2502

Magischpurpur 5516

Mitternachtsblau 5031

Laubgrün 6032

Smaragdgrün 6023

Metallicviolett 8203

Metallicblau 8200

Zitronengold 8010

Edelgold 8020

Glas & Porzellan transparent ist in 30 mlVerpackungen in 20 Farben - darunter 1 Frost- und 2 Metallic-Farben - erhältlich. Glas & Porzellan deckend ist in 30 ml-Verpackungen in 20 Farben - darunter 7 Metallic-Farben - erhältlich. Der Glas Konturenliner ist jeweils mit 28 ml in 3 Farben erhältlich. Alle Techniken können kombiniert werden. Ob Sie nun Maler, kreativer Hobbybastler oder Do-ityourself-Liebhaber sind, erfahren oder nicht - Talens Art Creation bietet hervorragende Produkte, die Ihre Kreativität anregen. But the essential ingredient is joy.


Mit 120 Jahren Fine Art-Erfahrung steht Royal Talens für garantierte Qualität. Mit diesem Wissen wurde für Talens Art Creation ein spezielles „Creative”-Sortiment entwickelt. Diese Produktreihe besteht aus Farbe für Glas & Porzellan, Metallicfarbe, Textilfarbe, Vintage Kreidefarbe, Beton Paste und vielen weiteren Materialien.

Auf unseren Social-Media-Kanälen und unserer Website finden Sie ausführliche Informationen und Ideen, um sich inspirieren zu lassen. Dort finden Sie Schritt-fürSchritt-Anleitungen, Informationen über Farben, diverse Maltechniken usw. P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88410003


VERRE & PORCELAINE

For the artist in you.


Créez quelque chose de spécial! La décoration de la porcelaine et du verre n’est pas seulement un passe-temps très agréable, mais elle vous permet aussi de personnaliser vos services de verre ou de table. Vous confectionnerez ainsi des cadeaux originaux ou donnerez un style personnel à votre intérieur. Que vous choisissiez un style moderne, sobre et simple, un style rétro à petits points ou un look richement décoré plus classique, tout est possible avec Verre & Porcelaine de Talens Art Creation.

Verre & Porcelaine de Talens Art Creation existe en version transparente et en version opaque. Les liners à effet relief pour verre servent à ajouter à ajouter des accents 3D et à tracer des contours sur le verre. Bien nettoyer et sécher l’objet à décorer en éliminant la graisse avant d’appliquer la peinture Verre & Porcelaine. Pour peindre, utilisez un pinceau doux et plat et, une fois que vous avez fini, nettoyez bien le pinceau à l’eau. Pour les détails plus précis, utilisez évidemment un pinceau à pointe fine. Pour les points, utilisez plutôt les extrémités de bâtonnets ouatés ou des outils spéciaux. Avec le liner à effet relief, vous travaillez directement à partir du liner. Pour obtenir un effet 3D optimal, maintenez la pointe du liner juste au-dessus de la surface.


ASTUCES:* Pour décorer du verre, vous pouvez très facilement fixer un modèle dessiné au dos du verre avec du papier collant. Vous pouvez ainsi facilement reproduire le modèle puis l’enlever une fois que vous avez fini. * Pour la céramique, vous pouvez reproduire très simplement votre dessin avec du papier calque ou du papier graphite. Tous ces produits Verre & Porcelaine ont une durée de séchage d’environ 30 minutes. Mais la peinture peut alors encore s’enlever facilement, ce qui permet d’apporter de petites modifications. Une fois la décoration terminée, placez l’objet dans le four (froid) de la cuisine. Chauffez le four à 160°C. Lorsqu’il est à la bonne température, laissez l’objet dans le four pendant 45 minutes. Une fois cuits, les objets peuvent être lavés à la main et ne doivent être utilisés qu’à des fins décoratives.


Verre & Porcelaine transparente Blanc pur 1001

Jaune vif 2002

Rouge fort 3023

Carmin intense 3025

Bleu nuit 5031

Bleu royal 5013

Vert océan 6035

Vert feuille 6032

Noir élégant 7001

Argent brillant 8015

Verre & Porcelaine opaque Blanc pur 1001

Jaune vif 2002

Carmin intense 3025

Fuchsia vif 3502

Bleu royal 5013

Vert océan 6035

Noir élégant 7001

Rouge métallique 8204

Vert métallique 8201

Argent brillant 8015

Liner Relief pour verre

Noir élégant 7001

Argent brillant 8015

Or chic 8020


Jaune d'or 2010

Orange chaud 2502

Magenta doux 3503

Violet magique 5516

Bleu indigo 5029

Bleu pétrole 5032

Vert émeraude 6023

Brun terrestre 4026

Or chic 8020

Givre 1004

Jaune d'or 2010

Orange chaud 2502

Violet magique 5516

Bleu nuit 5031

Vert feuille 6032

Vert émeraude 6023

Violet métallique 8203

Bleu métallique 8200

Or citron 8010

Or chic 8020

Verre & Porcelaine transparente existe en flacons de 30 ml et en 20 couleurs, dont 1 couleur givrée et 2 couleurs métalliques. Verre & Porcelaine opaque est disponible en 30 ml et en 20 couleurs, dont 7 couleurs métalliques. Le Liner Relief pour verre est disponible en liner de 28 ml et en 3 couleurs. Toutes les techniques peuvent être mélangées. Que vous soyez artiste peintre, amateur créatif ou féru de bricolage, expérimenté ou non, Talens Art Creation vous propose d’excellents produits qui stimulent votre créativité. Mais l’ingrédient essentiel reste le plaisir.


Avec 120 ans d’expérience dans le domaine des beaux-arts, Royal Talens vous apporte une garantie de qualité. Grâce à ce savoir-faire, nous avons développé une gamme “creative” spéciale pour Talens Art Creation. Cette ligne comprend les peintures Verre & Porcelaine, Métallique, Textile, Peinture à la craie vintage, la Pâte à effet béton et de nombreux autres produits.

Vous trouverez sur nos réseaux sociaux et sur notre site web des informations détaillées et des idées qui vous inspireront et vous aideront à démarrer. Vous apprendrez ainsi comment procéder étape par étape et découvrirez des informations sur les couleurs, les différentes techniques, etc. P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88410002


VIDRIO & PORCELANA

For the artist in you.


¡Crea algo especial! Decorar la porcelana y el vidrio no solo es divertido, también ayuda a crear una cristalería y una vajilla personalizada. Se puede crear para hacer un regalo especial o bien para dar estilo propio a tu hogar. Decantarse por un estilo moderno, por un toque retro con puntitos o bien por un aspecto más recargado: todo es posible con la pintura Talens Art Creation Vidrio & Porcelana.

La pintura Talens Art Creation Vidrio & Porcelana está disponible en colores transparentes y opacos. Los Delineadores relieve para vidrio se han creado especialmente para aplicar relieves y contornos 3D en el vidrio. Antes de empezar a trabajar con la pintura Vidrio & Porcelana, limpiar el objeto que se desea decorar, eliminando la grasa y dejarlo secar. Se recomienda usar un pincel blando y plano y limpiarlo bien después con agua. Para los detalles más finos, es mejor utilizar un pincel con punta.Para los puntos, usar los extremos de un palo o herramientas especiales para puntear. Con el delineador se puede trabajar directamente desde el mismo. Sujetar la punta del delineador justo por encima de la superficie para un efecto 3D óptimo.


TRUCO:* Si se desea decorar vidrio, se puede calcar un diseño dibujado en la otra parte del vidrio. Se puede reseguir fácilmente y eliminarlo después. * Para la cerámica se puede aplicar fácilmente el diseño usando papel transfer o papel carbón. Todos los productos Vidrio & Porcelana necesitan un tiempo de secado de unos 30 minutos. Durante este intervalo la pintura aún se quita fácilmente, lo que permite realizar cambios. Cuando la decoración esté completa, poner el objeto en el horno frío (cocina). Calentar el horno a 160 °C. Cuando haya alcanzado esta temperatura, dejar el objeto en el horno durante otros 45 minutos. Cuando se hayan secado los objetos, pueden lavarse a mano y solo son adecuados con fines decorativos.


Vidrio & Porcelana transparente Blanco puro 1001

Amarillo brillante 2002

Rojo poder 3023

Carmín intenso 3025

Azul medianoche 5031

Azul real 5013

Verde océano 6035

Verde hoja 6032

Negro elegante 7001

Plata brillante 8015

Vidrio & Porcelana opaco Blanco puro 1001

Amarillo brillante 2002

Carmín intenso 3025

Fucsia brillante 3502

Azul real 5013

Verde océano 6035

Negro elegante 7001

Rojo metálico 8204

Verde metálico 8201

Plata brillante 8015

Delineador relieve vidrio

Negro elegante 7001

Plata brillante 8015

Classy gold 8020


Amarillo oro 2010

Naranja cálido 2502

Magenta suave 3503

Púrpura mágico 5516

Azul profundo 5029

Azul petróleo 5032

Verde esmeralda 6023

Marrón tierra 4026

Oro elegante 8020

Escarcha 1004

Amarillo oro 2010

Naranja cálido 2502

Púrpura mágico 5516

Azul medianoche 5031

Verde hoja 6032

Verde esmeralda 6023

Violeta metálico 8203

Azul metálico 8200

Oro limón 8010

Oro elegante 8020

La pintura Vidrio & Porcelana transparente está disponible en envases de 30 ml y 20 colores, 1 de los cuales es un tono escarchado y 2 son metálicos. La pintura Vidrio & Porcelana opaco está disponible en envases de 30 ml y 20 colores, 7 de los cuales son metálicos. Delineador relieve vidrio está disponible en envases de 28 ml y 3 colores. Todas las técnicas son intercambiables. Si eres un artista profesional, un aficionado con gran creatividad o un entusiasta del bricolaje, Talens Art Creation te ofrece productos excelentes para estimular la creatividad. Pero el ingrediente esencial es la alegría.


Con una experiencia de 120 años en Bellas Artes, Royal Talens garantiza la máxima calidad. La experiencia obtenida en estos años se ha usado para desarrollar una gama especialmente creativa para Talens Art Creation. Esta gama consiste en pintura para vidrio y porcelana, pintura metálica, pintura textil, pintura a la tiza Vintage, y muchos otros materiales.

En nuestras redes sociales puedes consultar una amplia información e ideas que te ayudarán. Puedes ver planes paso a paso, información sobre el color, técnicas diferentes, etc.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com

@royaltalens #TalensArtCreation #ForTheArtistInYou

Art. nr. 88410006