Rovinj Photodays 2014

Page 1

2014

ROVINJ PHOTODAY katalog fes tivala / fes tival catalo gue

SRovinj / Rovigno

2.- 4.05.2014.


Denis Redić

Denis Redić

Dragi prijatelji fotografije,

Dear Friends of Photography,

Čast mi je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na sedmom po redu Rovinj Photodays.

It is with great pleasure that I welcome you the seventh Rovinj Photodays.

U sklopu bogatog službenog programa završnice festivala pripremili smo dvadesetak fotografskih izložbi, tematska druženja, predavanja, prezentacije i naravno, zabave. Po prvi puta, svi će posjetitelji imati priliku listati vrhunske fotografske knjige, posjetiti sajam foto antike, sudjelovati u ekskluzivnom modnom foto shootingu a tradicionalno finale foto maratona ove godine ima romantičnu temu „Ljetno vjenčanje u Rovinju“.

Our jam-packed official festival programme includes some twenty photographic exhibitions, thematic encounters, lectures, presentations and naturally, fun. For the first time all visitors will have an opportunity to browse through top photographic books, visit the photographic antique market, participate in an exclusive fashion shooting while our traditional photo marathon this year has a romantic theme of ‘A summer Wedding in Rovinj’.

Glavni događaj festivala, koji pokazuje ono zbog čega festival i postoji, velika je završna izložba finalista godišnjeg natječaja suvremenog fotografskog stvaralaštva u jednom potpuno novom obimu i prostoru.

The main festival event, the essence of the festival, is the big exhibition of work by all of this year’s contemporary photography competition finalists and it will be on display in a new venue.

Pozvali smo mnoge galeriste, kustose te povjesničare umjetnosti iz svih susjednih zemlja da dođu u Rovinj vidjeti ono najbolje što je od 12.000 pristiglih radova iz 30 zemalja odabrano od strane 8 internacionalnih selektorskih timova.

We invited a number of gallerists, curators and art historians from neighbouring countries to come to Rovinj and see the best work selected from some 12,000 photographs, from 30 countries, chosen by eight expert teams of international selectors.

U Rovinj nam dolazi i jedan od najvećih fotografskih autoriteta današnjice, g. Tod Papageorge, koji je ove godine bio glavni selektor natječaja.

Tod Papageorge, this year’s main selector and a world renowned authority on photography, will be arriving to Rovinj for the festival finals.

Izvrsna prilika za druženje sa studentima te istinskim zaljubljenicima fotografije. Vjerujem da ćete sa sobom ponijeti lijepe uspomene s druženja u Rovinju!

The festival will be a great place for hanging around with students and other lovers of photography and I believe that you will take home good memories of your visit to Rovinj.

Photodays -DIREKTOR

4

Photodays -DIRECTOR


Tomislav Popović

Tomislav Popović

Pred nama su sedmi Dani fotografije u Rovinju, najveće regionalno fotografsko događanje, kako Rovinj i „Maistra“, kao glavni pokrovitelj manifestacije, to s ponosom ističu. Protekla su izdanja, a to će potvrditi i ovogodišnje, pokazala kako su turizam i fotografija prirodno i neraskidivo povezani jer, ipak, fotografija je uvijek ključni izričaj u promociji neke turističke destinacije, ali i najprikladniji način čuvanja naših uspomena s predivnog ljetovanja.

This year will see the seventh Days of photography in Rovinj, the biggest regional photographic event. Both the town of Rovinj and “Maistra” as the main sponsor of the manifestation are proud to point this out. Previous years have shown, as this year will too, that tourism and photography are naturally and closely connected. This is because photography is still the key mode of expression in the promotion of a tourist destination, and photography is still the most appropriate way to keep the memories from a pleasant summer vacation. But that is not the only reason. Photography, dubbed by many the most democratic of arts, has also shown to be a cultural tourist challenge, as a mighty means of attracting the audience – of course, in this case, primarily tourist audience.

MAISTRA - DIREKTOR

Uz to, fotografija, koju mnogi nazivaju najdemokratskijom umjetnošću, pokazala se i kao kulturološko-turistički izazov, kao moćno sredstvo privlačenja publike, dakako, u ovom kontekstu prije svega one turističke. Razvoj turizma u Rovinju, osmišljavanje Rovinja kao moderne kulturološke i kongresne destinacije upravo treba ovakve poticaje i ovakvu, recimo to, kulturnu pratnju i potporu. Mnogobrojna događanja u sklopu Photodaysa u Rovinju, desetci izložaba, mnoge i na otvorenom, neke koje se slobodno mogu tretirati i promicati kao europske premijere, niz tematskih radionica i diskusija, dolazak eminentnih stručnjaka iz mnogih zemalja, dio su Photodaysa. Svakako, valja naglasiti kako su i dio, sada već nezaobilazni, Rovinja, moderne turističke destinacije koja svojim gostima želi ponuditi bogatstvo doživljaja. Photodaysi su Rovinj promovirali kao iznimno fotogeničan grad, a Rovinj je pak fotografima i Photodaysima ponudio svoju dušu i svoj šarm. Sve to stopljeno je u jedinstvenu manifestaciju, veliko događanje fotografije. Dobro došli i uživajte u Rovinju i fotografijama!

MAISTRA C.E.O.

This is the very impulse that the development of tourism in Rovinj, the conceiving of Rovinj as a modern cultural and congress destination, needs, and it also needs such, let’s say, cultural accompaniment and support. The numerous events which will be held as part of Rovinj Photodays include dozens of exhibitions, many of which will be held in the open, some of which can be said to be European premiers and advertised as such, a series of thematic workshops and discussions, and the arrival of eminent experts from many countries. However, we should not forget they are an integral part of Rovinj, a modern tourist destination which is keen on offering its guests a rich selection of contents. Rovinj Photodays have been promoting Rovinj as an exceptionally photogenic town, and Rovinj offered photographers and Photodays its soul and its charm. This is all blended into a unique manifestation, a grand event for photography. Welcome and enjoy Rovinj and photography.

5


P

4

5 8 1

GALERIJA STARE TVORNICE OLD FACTORY GALLERY

2

MULTIMEDIJALNI CENTAR MULTIMEDIA CENTRE

3

GALERIJA BATANA BATANA ART GALLERY

4

CRKVA SV.TOME CHURCH OF ST. THOMAS

5

ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA COUNTY MUSEUM

6

TERASA HOTELA ADRIATIC HOTEL ADRIATIC TERRACE

7

ZGRADA ZAJEDNICE TALIJANA CIRCOLO CIRCOLO ITALIAN COMMUNITY BUILDING

8

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ PUBLIC OPEN UNIVERSITY ROVINJ

7

6

3 2

1


PROGRAM ZBIVANJA / EVENT TIMETABLE PETAK, 2. SVIBANJ / friday, MAY 2 nd 12:00 GALERIJA STARE TVORNICE - Službeno otvorenje festivala i press konferencija

12:00 OLD FACTORY GALLERY - official opening of the festival and Press Conference

IZLOŽBE

EXHIBITIONS

■1■ GALERIJA STARE TVORNICE:

OLD FACTORY GALLERY:

Izložba finalista Prvog međunarodnog natječaja za suvremenu fotografiju Rovinj Photodays 2014. (Umjetnički postav: Marina Viculin)

Exhibition of photographs by the finalists and the winners of the 1st International Competition of Contemporary Photography - 7th RovinjPhotodays, 2014. (Exhibition setup: Marina Viculin)

Si fest - Italija: Global Photography Europe (Grupna izložba iz ovogodišnje selekcije festivala SI FEST. Selekcija i umjetnički postav: Massimo Sordi i Stefania Rossl Autori: Daniel Augschoell, Michal Luczak, Joffrey Pleignet, Sandra Vitaljić, Lotte Sprengers, Anne Golaz, Laura Pannack, Regine Petersen)

Si fest - Italy: Savignano Immagini foto festival: Global Photography Europe: Daniel Augschoell, Michal Luczak, Joffrey Pleignet, Sandra Vitaljić, Lotte Sprengers, Anne Golaz, Laura Pannack, Regine Petersen

3■ 13:30 CVU BATANA: Galerija Photon - Ljubljana: Marko Lipuš ■

■■ 13:30 CVU BATANA: Photon Gallery Ljubljana: Marko Lipuš

(Selekcija i umjetnički postav: Dejan Sluga)

(Exhibition selection and setup: Dejan Sluga)

2■ 14:00 MULTIMEDIJALNI CENTAR: Refoto - Srbija: 100 NAJ ■

■■ 14:00 MULTIMEDIA CENTER: RE foto: TOP 100

(Grupna izložba prema odabiru časopisa Refoto)

(A group show selected by ReFoto magazine)

■ 5■ 14:30 ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA:

■■ 14:30 COUNTY MUSEUM OF THE CITY OF ROVINJ:

CRAF Spilimbergo - Italija/Rusija: Olga Tobreluts – Nove mitologije

CRAF Spilimbergo: Olga Tobreluts – New Mythologies

(Selekcija i umjetnički postav: Arkady Hippolitov)

(Exhibition selection and setup: Arkady Hippolitov)

MSU Istra: Alojz Orel - Eksperiment (Umjetnički postav: Mladen Lučić)

MSU Istria: Alojz Orel – The experiment (Exhibition setup: Mladen Lučić)

■ 4■ 15:30 CRKVA SV. TOME: Galerija Klovićevi dvori Zagreb: Nenad Gattin: Crno-bijelo (Selekcija i umjetnički postav: Marina Viculin)

■■ 15:30 ST THOMAS CHURCH: Gallery Klović Zagreb: Nenad Gattin: black&white (Exhibition selection and setup: Marina Viculin)

Off program: izložbe:

Off programme: exhibitions

■■ CAFE CINEMA: „Filmski parovi”

■■ CAFE CINEMA: ‘Cinema couples’

■■ CAFE TABACHEINA: „Tabacheine”

■■ CAFE TABACHEINA: Tabacheine

7


IZLOŽBE NA OTVORENOM:

EXHIBITIONS IN THE OPEN:

„Prijatelji mora”: Crno bijele fotografije 60-ih

Friends of the Sea: 60’s in black&white

Pixsell 2013: Selekcija fotografija fotografske agencije Pixsell

Pixsell 2013

Hrvatski foto savez: izložba završnih radova programa za djecu s posebnim potrebama „Svijet koji niste vidjeli“

Croatian Photo Association: 'A World You Haven't Seen' – work from a programme for children with special needs

PROJEKCIJE NA OTVORENOM:

PROJECTIONS IN THE OPEN:

6■■ PETAK 21:00 TERASA HOTELA ADRIATIC: CRAF: Paesaggio

Italiano, Romulić Stojčić: Timelapse Croatia, Fotogard, DAPS ROVINJ salon 2014 - pobjednici natječaja

FRIDAY 21:00 HOTEL ADRIATIC TERRACE: CRAF: Paesaggio Italiano , Romulić Stojčić: Timelapse Croatia, Fotogard, DAPS ROVINJ salon 2014 - winners

■■ FOTO KNJIŽARA NA OTVORENOM (šator na središnjem trgu u Rovinju): HF Distribuzione (Italija) – prvo gostovanje najvećeg talijanskog distributera fotografskih knjiga te izdavača Agora 35

PHOTO BOOKSHOP IN THE OPEN (on the Square in the center of Rovinj): HF Distribuzione (Italy) in the marquee on the Square in the center of Rovinj – a first time visit from the biggest Italian distributor of photographic books.

PREZENTACIJE, RADIONICE, PREDAVANJA:

PRESENTATIONS, WORKSHOPS, LECTURES:

8■■ 17:00 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ (2. kat): Projekci-

■■ 17:00 PUBLIC OPEN UNIVERSITY ROVINJ (Press Centre building, 2nd floor): DAPS ROVINJ salon (FIAP, PSA) winners’ exhibition - projection

ja - izložba pobjednika DAPS ROVINJ salona (FIAP, PSA)

6■■ 21:00 TERASA HOTELA ADRIATIC: Večer dobrog vina uz dru-

ženje i projekciju fotografija. Degustacija vina Aleksandra Vencentini Orgnani uz sir i pršut regije Friuli.

Prezentacija by Dario Martina - restoran hotel „Da Afro“, Splimbergo - Italia.

6■■ 23:00 KLUB BOA (riva): BOA & Photodays party – veliki party za sve akreditirane povodom otvaraja kluba Boa

■■ 21:00 HOTEL ADRIATIC TERRACE: An evening in good company with a projection of photos and fine wines. Setting with wines from Alessandro Vicentini Orgnani, with pršut/prosciutto and cheese from Friuli. Presentation by Dario Martina, the hotel-restaurant 'Da Afro' from Spilimbergo. ■■ 23:00 BOA club- the Rovinj waterfront: BOA & Photodays party – a big party for all accredited visitors to celebrate Boa's club launch

SUBOTA, 3. Svibanj / SATURDAY, may 3 rd

8

■■ 10:00 STARA GRADSKA JEZGRA: FOTO IZAZOV s temom „Ljetno vjenčanje u Rovinju”

■■ 10:00 ROVINJ OLD TOWN: PHOTO CHALLENGE: A Summer Wedding in Rovinj

Natjecateljsko okupljanje fotografskih zaljubljenika u Hrvatskoj uz bogati nagradni fond ove godine organizira časopis Gloria i modna kuća Gant. Tema foto izazova je ljetno vjenčanje u Rovinju. Na nekoliko atraktivnih lokacija u Rovinju pratimo dvoje mladih k njihovom odlasku prema sudbonosnom „Da“. Najbolji autori bit će nagrađeni fotoaparatom Nikon, fotoknjigama te editorijalom u GloriaIN magazinu. Prijave u šatoru na trgu od 9:00 sati.

PHOTODAYS & GLORIA magazine is organizing a competition with valuable prizes. The subject of this year's challenge is a summer wedding in Rovinj. Two young people heading towards the fatal 'I do' will be placed in a few attractive locations in Rovinj. The best work will be awarded with the Nikon camera, photography books and an editorial in GloriaIN magazine. Submissions in the marquee on the Square from 9 am.


■ 1■ 11:00-17:00 GALERIJA STARE TVORNICE: Fotosajam-fototržnica (regionalno druženje ljubitelja foto antike)

■■ 11:00-17:00 OLD FACTORY GALLERY: Il fotomercato - PHOTOGRAPHY FAIR: regional meeting of collectors of photography memorabilia

■■ 12:30 GALERIJA STARE TVORNICE: Modna radionica pod nazivom „Fashion with emotions”, Viktor Drago & Cro À Porter team

■■ 12:30 OLD FACTORY GALLERY: Workshop: ‘Fashion with emotions’ by Viktor Drago & Cro À Porter team

■ 7■ 13:30 ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA, Trg Campitelli: Prezentacija Epson s temom „Digigraphie - projekti u svijetu”

■■ 13:30 THE ITALIAN COMMUNITY IN ROVINJ, The Campitelli Square: Epson Presentation: Digigraphie projects in the World

voditelji: Renato Vincenti, Marketing Development Manager i Ladislav Jonak, Product Specialist regije Balkana Epson Italia S.p.a. (bez prethodnih prijava)

by Renato Vincenti, Marketing Development Manager and Ladislav Jonak, Product Specialist for the Balkan region, Epson Italia S.p.a. (without prior registration)

■■ 14:15 ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA, Trg Campitelli: Studio B-Nula: Epson Digigraphie, praktična primjena

■■ 14:15 THE ITALIAN COMMUNITY IN ROVINJ, The Campitelli Square: Studio B-Nula: Epson Digigraphie, practical application

voditelj: Davor Horvat, fotografski dizajner i master printer

by Davor Horvat, photo designer and master printer

■ 8■ 15:00 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ (2. kat): Druženje s fotografom - Tod Papageorge

■■ 15:00 PUBLIC OPEN UNIVERSITY ROVINJ (Press Centre building, 2nd floor): Meet Tod Papageorge

■ 7■ 15:30 ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA, Trg Campitelli: Prezentacija Canon: Canon DSLR noviteti, Canon fotografski i video profesionalni proizvodi

■■ 15:30 THE ITALIAN COMMUNITY IN ROVINJ, The Campitelli Square: Presentation Canon: Canon news

voditelji: Ivan Matić, Canon Partner Manager i Zoran Osrečak, direktor prodaje i marketinga Kodak Centra, hrvatskog distributera Canona (bez prethodnih prijava) ■ 2■ 16:30-18:30 MULTIMEDIJALNI CENTAR: Pregled portfolia (prema unaprijed utvrđenom protokolu i prijavama) ■ 8■ 17:30 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ (2. kat): proglašenje pobjednika i dodjela nagrada Fotodana mladih 2014. ■■ 21:00 HOTEL LONE: Svečana dodjela nagrada pobjednicima godišnjeg natječaja Rovinj Photodays (za sve akreditirane) ■■ 23:30 HOTEL LONE: after party

by Ivan Matić, Canon Partner Manager and Zoran Osrečak, Sales and Marketing Director for the Kodak Centre, a Croatian distribution for Canon ■■ 16:30-18:30 MULTIMEDIA CENTER: Portfolios review (according to a pre-arranged protocol and applications) ■■ 17:30 PUBLIC OPEN UNIVERSITY ROVINJ (Press Centre building, 2nd floor): announcing the winners and giving awards on behalf of Junior Photodays 2014. ■■ 21:00 HOTEL LONE: Ceremony of presenting awards to the winners of this year's annual competition Rovinj Photodays (with invitations and accreditation) ■■ 23:30 HOTEL LONE: after party

9


01 10

IZLOŽBE

EXHIBITIONS Velika izložba finalista / Big exhibition of finalists Olga Tobreluts Alojz Orel Nenad Gattin Marko Lipuš ReFoto Global Photography - Europe Prijatelji mora / Friends of the sea Pixsell Hrvatski fotosavez / Croatian Photographic Union DAPS Rovinj (FIAP,PSA): izložba pobjednika / DAPS Rovinj (FIAP, PSA): winners’ exhibition


RPD2014

RPD2014

Velika izložba finalista

Big exhibition of finalists

Petak, 2.5.2014.

Friday, 2.5.2014.

12:00 GALERIJA STARE TVORNICE: Izložba fotografija finalista Prvog međunarodnog natječaja za suvremenu fotografiju Rovinj Photodays 2014./ 1st International Competition of Contemporary Photography Rovinj Photodays 2014. (Umjetnički postav: Marina Viculin)

12:00 OLD FACTORY GALLERY: Exhibition of photographs by the finalists and the winners of the 1st International Competition of Contemporary Photography - 7th RovinjPhotodays, 2014.

Središnji događaj festivala je prezentacija velike putujuće izložbe finalista, promocija nominiranih fotografa u sedam natjecateljskih kategorija: arhitektura, dokumentarna fotografija, portret, priroda, akt, moda i umjetnički koncept s ukupno 150 eksponata. Cilj festivala je promoviranje fotografa i njihovog rada ali i okupljanje akademske zajednice, muzealaca, galerista, organizatora i producenata fotografskih festivala, izdavača i distributera knjiga. Ovogodišnji natječaj, koji je bio otvoren za sve pripadnike međunarodne fotografske zajednice. Fotografije su pristigle iz 30 država. Kako je i očekivano, brojem prijava prednjačili su fotografi iz regije, ali nisu bitno ni zaostajali autori iz Velike Britanije, Španjolske, Mađarske, Austrije, Rusije i dr. Ukupno je sedamstotinjak autora prijavilo više od 10 500 fotografije, od čega više od 4000 u kategoriju Umjetnički koncept. O finalistima je u prvom krugu odlučivao internacionalni savjet festivala koji broji ukupno 22 člana dok je finalni odabir režirao Tod Papageorge – jedan od vodećih svjetskih fotografskih autoriteta današnjice.

The exhibition will be a sum total of selected works from all 7 categories: architecture, documentary photography, portraits, landscapes, nudes, fashion and artistic concept with three nominated photographers per category – in total approximately 150 works. The purpose of the exhibition is to present the best photographers at the final celebrations of the festival in Rovinj at the Rovinj Photodays 2014. Awards ‘Kadar’, the official statute, will be presented to the winners. This year's contest, which was open for all members of the international photographic community. Photographs from 30 countries were submitted and as expected, photographers from the region preceded the number of applications but photographers from Great Britain, Spain, Hungary, Austria, Russia etc were not lagging behind. A total of seven hundred photographers applied with more than 10 500 photographs, of which more than 4000 were in the artistic concept category. The international selection committee of 22 members, all professionals and authorities in the field of photography, chose the finalists in the first round of the selection process. The second and final selection was made by Tod Papageorge, a renowned authority in the field of photography today.

11


12

Olga Tobreluts

Olga Tobreluts

Nove mitologije

The New Mythology

Zavičajni muzej / Kustos: Arkady Hippolitov

County Museum / Curator: Arkady Hippolitov

„Helena od Troje naoružana video kamerom i računalom“ (Bruce Sterling, art critic)

'Helen of Troy equipped with a video camera and a computer' (Bruce Sterling, art critic)

Olga Tobreluts, rođena 1970. u Sankt Peterburgu, ruska je umjetnica svjetskog glasa prvenstveno poznata kao pionir medijske umjetnosti i kreator masivnih video instalacija. 1989. prvi put izlaže apstraktne radove na izložbi Novi Umjetnici u tadašnjem Lenjingradu. Kasnije u Berlinu upoznaje mogućnosti koje kompjutorska tehnologija pruža umjetnicima i tu vidimo početak njenog osebujnog stila gdje kombinira fotografiju, kompjutersku grafiku, 3D modeliranje i slikarstvo. Jedna je od prvih umjetnica koja je izabrala kompjutersku tehnologiju kao svoj medij. Olga Tobreluts je bliska Neo-Akademizmu, pokretu koji je u stalnom sukobu s Modernizmom, s radovima koji izgledaju kao kompleksne manipulacije u kojima se tope povijesne istine s mitovima moderne kulture u svrhu njihovog transformiranja u čarobnu superrealnost.

Olga Tobreluts, born in 1970 in Saint-Petersburg is a Russian artist who became well-known internationally, primarily as a pioneer in media art and a creator of massive video installations. In 1989 she presented her abstract works for the first time at an exhibition of New Artists in Leningrad. Later in Berlin Tobreluts learned about possibilities computer technologies can offer and begun to establish her unique style, combining photography, computer graphics, 3D-modeling and painting. She is one of the first contemporary artists who chose modern computer technologies as a medium. Olga Tobreluts is close to the ideas of NeoAcademism - locked in battle with Modernism- with artworks appearing to be intricate manipulations, in which historical realities and myths of modern culture are melted together for the purpose of transforming them into a magical super reality.

Umjetnik gradi potpuno novu realnost čiji je cilj prijeći granice povijesnog konteksta. Bez obzira jesu su njeni ornamentalni mitovi povezani s klasičnom mitologijom ili povezanosti nema, oni uvijek govore o aktualnosti. U stvari, estetski izbor forme varira jer proizlazi iz ponovne aktualizacije mitoloških likova tako bliskih zapadnoj kulturi i medijima.

The artist is building a brand-new reality that is meant to cross the boundaries of a historical context. Whether her ornamental myths are related to classical mythology or there is no relation whatsoever, they always speak of modern times. In fact, the aesthetic choice of a form varies as it stems from re-actualization of mythological figures held dear to Western culture.


Alojz Orel

Alojz Orel

Eksperiment

The experiment

Zavičajni muzej / Kustos: Mladen Lučić

County Museum / Curator: Mladen Lučić

Veliki hrvatski fotograf Alojz Orel (Ljubljana,1918.) dolazi u Zagreb 1936. godine gdje u okružju Fotokluba započinje njegov fotografski razvoj i autorsko djelovanje.

The great Croatian photographer Alojz Orel (Ljubljana, 1918) came to Zagreb in 1936 where, as a member of the Fotoklub, he embarked on a photographic journey.

Ključna godina u životu velikog fotografa bila je 1947., kada doseljava u ratom razrušenu Pulu, što predstavlja i početak njegove potpune umjetničke afirmacije. Nakon što je 1953. godine završio tečaj za fotografiju u boji Agfacolora u Zagrebu, Orelu, punom istraživačkog duha otvaraju se neslućene mogućnosti eksperimentiranja, a naročito će se baviti s kolor i crno bijelom solarizacijom. Razdoblje 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća njegovo je najplodnije je stvaralačko doba u kojem je realizirao niz inovativnih i eksperimentalnih fotografija koje i danas predstavljaju antologijska djela hrvatskog i svjetskog fotografskog stvaralaštva.

1947 was a decisive year in a life of this great photographer when he moved to war-devastated Pula, a year that marks the beginning of his artistic affirmation. After completing the Agfacolour photography course in Zagreb (1953), Orel, bursting to start exploring photography, found endless possibilities opening up to experiment particularly with colour and b/w solarisations. 1950s and 1960s were his most productive years during which he produced a series of innovative and experimental images which are still considered amongst the best in Croatian and global anthological photographic production.

Izložba na ovogodišnjoj manifestaciji Photodays u Rovinju predstavit će manji dio bogatog opusa Alojza Orela, upravo onog koji ga najzornije predstavlja kao neumornog eksperimentatora fotografije. Izložba će obuhvatiti njegovo najplodnije razdoblje, a osim primjera solarizacija i inventivnog koloriranja bit će predstavljene i fotografije u kojima Orel istražuje pokret, svjetlo, liniju, perspektivu te eksperimentira s formom i njenim izobličenjima gotovo manirističke provenijencije. Svrha je izložbe predstaviti Alojza Orela kao fotografskog inovatora s prepoznatljivim autorskim odmakom kojeg estetski karakterizira specifičan poetski realizam nastao u sprezi s neprekidnim propitivanjem tehnologije fotografskog medija. Mladen Lučić

Alojz Orel's exhibition during this year's Photodays festival in Rovinj will include a small part of his rich opus that best represents him as an indefatigable researcher of photography. The exhibition tackles his most productive period, and along with solarisation and inventive colouring there will be prints showing Orel's study of movement, light, perspective and experimenting with form and its distortion almost Manneristic provenance. The purpose of the show is to introduce Alojz Orel as a photographer innovator with a recognizable style aesthetically characterized by its specific poetic realism stemming from his continuous questioning and experimenting with the photographic techniques. Mladen Lučić

13


Nenad Gattin

Nenad Gattin

Crno-bijele fotografije

Black & White Photographs

Crkvica Sv. Tome:

Venue: St Thomas Church

Suorganizacija: Galerija Klovićevi dvori

Co-organizer: Gallery Klovićevi Dvori

Kustosica: Marina Viculin

Curator: Marina Viculin

Majstora crno/bijele fotografije Nenada Gattina predstavit ćemo izborom fotografija povećanih za retrospektivu u Galeriji Klovićevi dvori 2006. godine. Možda će nam baš Gattinova velika povećanja predromaničkih crkvica među borovima i maslinama razotkriti misteriju bogatstva mirisa i zvukova upisanih u sivu skalu cb fotografije.

Nenad Gattin, a master of black&white photography, will be represented with prints enlarged for his retrospective exhibition at Klovićevi Dvori, Zagreb in 2006.

Povjesničar umjetnosti po obrazovanju Nenad Gattin bio je promatrač koji je znao ne samo dobro primati već i dobro zabilježiti dodirnutu stvarnost. Izložba Gattinove fotografije bit će i sasvim osebujan pregled umjetničke baštine, ponekad i nekih spomenika, nekih fresaka koje postoje samo još na fotografijama. Nenad Gattin (Trogir, 10.08.1930. – Zagreb, 19.04.1988.) Od 1952. do 1957. godine studira povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uz studij radi kao profesionalni fotograf Odsjeka za povijest umjetnosti od 1954. godine te počinje snimati umjetničke spomenike na raznim lokalitetima. Ostavštinu Nenada Gattina čini zbirka od 23.000 negativa, uglavnom spomeničke fotografije. Od 1964. godine bio je član Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti Hrvatske (ULUPUH).

14

Perhaps it is Gattin's very own enlargements of pre-Romanic chapels sitting amongst cypresses and olive trees that will uncover the mystery of heavy scents and sounds imprinted into the grey tones of black&white photography An art historian by profession, Nenad Gattin is an observer who didn't know only how to attain but also how to chronicle the reality itself. The exhibition of Gattin's photographs will consequently be an utterly remarkable overview of art heritage and occasionally of some statues, some frescoes that still exist only in photographs. Nenad Gattin (Trogir, 10.08.1930 - Zagreb, 19.04.1988) From 1952-1957 studies art history at Zagreb University, Philosophy & Art College. From 1954 he simultaneously works as a professional photographer for the Art History department and begins to take pictures of art monuments on various locations. His legacy is a collection of some 23.000 negatives, mostly of monuments. He was a member of ULUPUH from 1964.


Marko Lipuš

Marko Lipuš

Taktike

Tactics

CVU Batana

CVU Batana

Kustos: Dejan Sluga

Curator: Dejan Sluga

Serija TAKTIKE, Marka Lipuša, osebujna je tematizacija ratova u Iraku i Afganistanu koja aludira na kodekse „ispravnog ponašanja“ američkih vojnika proizašlih iz tajnih američkih vojnih dokumenata, kao što je opisano i objavljeno na WikiLeaks. Portretirani vojnici su prikazani kao depersonalizirani članovi društvenog sustava imperijalne države, a istovremeno ironično jer Lipuš ovaj put prikazuje samo plastične figurice. Serijom TAKTIKE, Marko Lipuš nastavlja duhovito istraživanje portretnog žanra, zadržavajući svoj osebujni formalni pristup s takozvanim “Kratzungen/ Scratches/Ogrebotine”. Projekt je prvi put predstavljen na uzložbi Photo Month u Bratislavi, a premijerno je prikazan u galeriji Photon Wien u lipnju 2013. Marko Lipuš Rođen 26.7.1974. u Eisenkappelu / Železnoj Kapli u Austriji, EU. Završio je School for Artistic Photography i College of Photography u Beču te fotografiju na Film and TV School of the Academy of Performing Arts (FAMU). Izlagao je u brojnim galerijama u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji.

Marko Lipuš series TACTICS it’s a peculiar thematisation of wars in Iraq and Afghanistan, alluding to the code of “proper behavior” of U.S. troops stemming from a secret U.S. military documents, as described and published on the WikiLeaks. Portrayed soldiers are presented as depersonalized members of the social system of the imperial state, while also ironic, as Lipuš this time portrayed only plastic figurines. With the series Tactics Marko Lipuš continues witty exploration of the portrait genre, while maintaining his distinctive formal approach with so called “Kratzungen/ Scratches”. The project was first introduced at the Photo Month in Bratislava and premiered in the Galerie Photon Wien in June 2013. Marko Lipuš ■■ Born on 26th of July 1974 in Eisenkappel / Železna Kapla in Austria, EU ■■ 1998/1999 Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Department of Photography (FAMU) ■■ 1996-1998 College of Photography in Vienna (Graphische Versuchs- und Lehranstalt) ■■ 1994/1995 School for Artistic Photography in Vienna (Friedl Kubelk He exibited in many galleries in Austria, Germany, Slovenia and Great Britain.

15


ReFoto

100 NAJ

ReFoto Č A S O P I S Z A K U LT U R U F O T O G R A F I J E

Multimedijalni centar

Multimedia center

Izložba fotografija finalista natječaja „100 NAJ“ povodom stotog broja časopisa

TOP 100 Competition Finalists Photography Exhibition in Celebration of the Hundredth Edition of the Magazine

Časopis za kulturu fotografije, ReFoto, u veljači 2013. proslavio je izlazak stotog broja. Povodom ovog jubileja, organiziran je natječaj pod nazivom „100 NAJ“ na koji je pristiglo preko 2000 fotografija od oko 200 autora iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije itd.

ReFoto, the magazine for the culture in photography celebrated its hundredth issue on February 2013. To mark the jubilee a competition was organized under the title TOP 100 for which over 2000 photographs arrived from 200 photographers from Serbia, Montenegro, Bosnia&Hercegovina, Croatia, Macedonia, Slovenia and other countries.

Žiri je odabrao 100 najboljih fotografija, proglasio tri pobjednika i pohvalio pet autora. Najbolji su osvojili vrijedne nagrade - vaučere za kupovinu foto-opreme u prodavaonici OnOff u Beogradu, u vrijednosti od 3000, 2000 i 1000 eura. Na natječaju su sudjelovali foto-amateri ali i profesionalni fotografi, svi ujedinjeni pod imenom ReFoto koji već dvanaest godina educira brojne ljubitelje fotografije, čime je stekao reputaciju najboljeg regionalnog časopisa o fotografiji. ReFoto je „novih 100“ brojeva započeo s velikim pojačanjem web portalom ReFoto.rs koji funkcionira kao nezavisan portal, svakodnevno donoseći najnovije informacije o izložbama, najnovijoj foto-opremi, prikaze portfolija regionalnih i stranih fotografa, autorske tekstove, video, testove i mnoštvo drugih informacija. Ivana Tomanovic

16

TOP 100

The jury selected 100 best images, chose three winners and commended five photographers. The best received valuable awards – vouchers for purchases of camera equipment at the OnOff shop in Belgrade worth 3.000€, 2.000€ and 1.000€ Both amateur and professional photographers participated, all united under the name of ReFoto which has been educating many photogrpahy enthusiasts for twelve years, thus gaining a well deserved reputation of the best photography magazine in the region. ReFoto embarked on the 'Next 100' editions with a huge reinforcement – an independent website, ReFoto.rs, bringing daily information about exhibitions, latest photographic equipment, portfolios by regional and foreign photographers, essays on photography, videos, tests and many other pieces of information. Ivana Tomanovic


Anne Golaz

Anne Golaz

Metsästä

Metsästä

Global Photography – Europe

Global Photography – Europe

Prebacivanjem između običnog/uobičajenog i neobičnog/neuobičajenog, Anne Golaz nudi dijelom autobiografsku, fiktivnu i dokumentarnu priču koja je istovremeno zastrašujuća i zadivljujuća, smještenu u šumi (Metsästä je finski izraz za iz šume) i koju proživljavaju mužjaci prikazani kao muškarci koji love nepostojeći plijen izmjenjujući se sa ženskim licima koja se pretvaraju u fascinantne bezvremenske ikone.

Shifting between the ordinary and the extraordinary, Anne Golaz offers a story partly autobiographical, fictional and documentary, a story both chilling and amazing, set in the forest (Metsästä is Finnish for “from the woods”) and lived by male figures depicted as men who hunt absent prey alternating with female characters who become fascinating and timeless icons.

Slike u ovoj izložbi, izbor iz cijelog opusa, više pokušavaju prenijeti način na koji umjetnica izražava svoje osjećaje nego opisati proces dokumentiranja. One uključuju njen osobni put inicijacije koji kulminira u izgubljenoj šumi gdje su subjekti njenih slika više likovi iz snova nego pravi ljudi.

The images in this exhibit, a selection from the overall work, seek to convey the artist’s way of expressing her emotions rather than describing a process of documentation. They comprise a personal journey of initiation that reaches its goal in a lost forest where the subjects of the pictures seem to be figures from a dream rather than real people she discovers.

Anne Golaz (Švicarska, 1983.), 2008. godine je diplomirala na Photography School u Veveyu. U radovima se bavi uglavnom prikazom ruralnih zajednica i divljinom, preispitivanjem temeljnih i krhkih odnosa s prirodom. Njezin rad Rural Scenes/ Ruralni prikazi od 2008. godine je uglavnom izlagan u Švicarskoj i Francuskoj; Chasses (Hunting Games/Lovačke igre), rad objavljen pod Infoliom, 2010. je bio u užem izboru za Aperture Portfolio Prize. Njezin najnoviji rad Metsästä (From The Woods/Iz šume), objavljen pod Kehrer Verlagom, prvi put je izložen 2012. na Images festivalu u Veveyu.

Anne Golaz (Switzerland, 1983) graduated from the Photography School in Vevey in 2008. Her work deals mainly with the representation of rural communities and wildlife, questioning our fundamental and fragile relationship with nature. Her work Rural Scenes has been exhibited mainly in Switzerland and France since 2008, Chasses (Hunting Games) was published by Infolio and was shortlisted for the 2010 Aperture Portfolio Prize. Her latest work Metsästä (From The Woods) was exhibited for the first time at the 2012 Images Festival in Vevey and was published by Kehrer Verlag.

17


Daniel Augschoell

Daniel Augschoell

Far Well Fany Stix

Far Well Fany Stix

Global Photography – Europe

Global Photography – Europe

Far Well Fany Stix je priča o mjestu koje pripada ljudima koji tamo žive, onima koji su provodili vrijeme tamo i onima koji su brzo prošli kroz njega ne uspijevajući ga ispravno shvatiti. Sve što je ostalo je slika, sjećanje, sačinjeno od nečeg nematerijalnog, nečeg u stalnoj promjeni. To je mjesto gdje granice između prošlosti i budućnosti polako isparavaju, ostavljajući prostor za vječne lutalice, dan i mjesec.

Far Well Fany Stix is the story of a place belonging to the people who live there, those who have spent time there, and those who have passed through, however quickly, without managing to understand it properly. All that remains is an image, a memory, each made of something immaterial, something in constant change. This is a place where the border between past and present slowly evaporates, leaving room for those eternal wanderers, the day and the month.

Daniel Augschoell, rođen 1985. u Vipitenu, u talijanskoj pokrajini Bolzano. Po završetku studija likovnih umjetnosti na Venice University Architectural Institute (IUAV), preselio se u Berlin gdje trenutno živi i radi. Izdao je brojne publikacije te su njegove fotografije izlagane na međunarodnoj razini.

18

Daniel Augschoell was born in Vipiteno, in the province of Bolzano, Italy, in 1985. After graduating in visual arts from the Venice University Architectural Institute (IUAV), he moved to Berlin, where he currently lives and works. He has numerous publications to his credit, both online and on paper. His photographs have been exhibited internationally.


Joffrey Pleignet

Joffrey Pleignet

Masters of chaos

Masters of chaos

Global Photography – Europe

Global Photography – Europe

Ove slike prikazuju pojedince ili parove umotane u tamu noći kao žrtve umora i/ili pića. Položaji njihovih tijela se razlikuju ovisno o tome koliko su umorni i koliko je toplo ili hladno njihovo okruženje. Obgrljeni bljeskalicom, likovi nalikuju skulpturama.

These images depict single individuals or couples shrouded in the dark of night, prey to fatigue and/or drink. The positions on their bodies vary according to how tired they are and how hot or cold their surroundings. Screened from the flash, these figures resemble kinds of sculpture.

Joffrey Pleignet (1968., Francuska) živi i radi u Haute-Saôneu u istočnoj Francuskoj. Studirao je fotografiju na University Paris VIII od 1989. do 1994., radio je kao fotograf za pariški National Museum of Arts and Crafts od 1995. do 2000. U međuvremenu je radio na nekoliko serija fotografija baziranih na osobnom istraživačkom radu. Ove serije su uglavnom bazirane na pejzažima i arhitektonskim objektima. Serija Bals, snimljena Polaroidom SX70 pripada tom trendu. Tema najnovijeg projekta, koji će biti predstavljen 2014. godine, je pejzaž planinskog lanca Vosges i Jura. Navedeni projekt je dio većeg projekta: „France(s) Territoire Liquide/Francuski tekući teritorij” o francuskom krajoliku u kojem sudjeluje 50 fotografa.

Joffrey PLEIGNET (1968, France) lives and works in HauteSaône which is an area located in the East of France. He studied photography at the University Paris VIII between 1989 and 1994 and then he worked as a photographer for the National Museum of Arts and Crafts of Paris between 1995 and 2000. Meanwhile, he did several series of photos based on a personal research work. These series are mainly based on landscapes and architectural objects. “Bals”, shot in Polaroid SX70, belongs to this trend. His latest project is on the landscapes of the mountain ranges of the Vosges and the Jura. This piece of work will be presented in 2014. It is part of a larger project on the French landscape carried out by 50 photographers : ‘France(s) Territoire Liquide’.

19


20

Laura Pannack

Laura Pannack

Young British Naturists

Young British Naturists

Global Photography – Europe

Global Photography – Europe

Golotinja je obično rezervirana za privatnu sferu. Pobrinemo se da je zastor navučen prije nego što se skinemo. Na plaži se nespretno migoljimo ispod ručnika da bi sačuvali našu čednost pa je ispušten ugao ručnika uzrok crvenjenja. Skrivamo intimne dijelove našeg tijela od pogleda te ih ostavljamo poznatima samo nama samima ili poklonjenima ljubavnicima. Ne radi se samo o (goloj) koži. Golotinja je jednako koncept i stanje bivanja i to zamotano u paradoks. Uz to su vezani pojmovi poput privatnosti, samo-posjedovanja, nadležnosti. Može označavati i nevinost ili seksualnost, čistoću ili izopačenost/pokvarenost. Može označavati istovremeno snagu i ranjivost, korištene za oslobađanje ili ponižavanje. Na svijet dolazimo bez ičega, gole kože i neukrašeni. Tijekom djetinjstva se golotinja i dalje smatra prirodnom, znakom iskonske nevinosti , neokaljane nedoličnim konotacijama koje nam se pričvršćuju približavanjem adolescenciji. Kao novorođenčad smo slobodni, neopterećeni društvenim očekivanjima odijevanja, razgraničenjima stila, konzumerističkih pritisaka mode. Sve to tek dolazi.

Nakedness is usually reserved for the private realm. We make sure the curtain is pulled before we undress. On the beach, we wriggle awkwardly behind towels to preserve our modesty and a dropped corner is cause for deep blushes. We keep our private parts hidden from view, known only to ourselves or given as a gift to a lover. It is about more than just skin. Nakedness is a concept as much as it is a state of being, and one wreathed in paradox. With it are bound notions of privacy, self possession, jurisdiction. It can connote innocence or sexuality, purity or depravity. It can signify both power and vulnerability, used to liberate or humiliate. We arrive in this world without a stitch on our backs, raw-skinned and unadorned. In infancy and childhood, nudity is still considered natural, a sign of prelapsarian purity, untainted by the unseemly connotations that begin to attach themselves as we draw nearer to adolescence. As newborns we are free, unencumbered with the societal expectations of clothing, the delineations of style, the consumerist pressures of fashion. All these are yet to come.

Laura Pannack (1985., Velika Britanija), školovala se na University of Brighton and Central Saint Martins College of Art. Njezini su radovi opsežno izlagani u Velikoj Britaniji i na međunarodnoj razini, uključujući i The National Portrait Gallery, The Houses of Parliament, Somerset House i the Royal Festival Hall u Londonu. 2010. godine je nagrađena prvom nagradom u kategoriji Portrait Singles na World Press Photo awards. U radovima je fokusirana na dokumentiranje društva i portrete i nastoji istražiti složen odnos između subjekta/predmeta/objekta i fotografa.

Laura Pannack (1985, UK) was educated at the University of Brighton and Central Saint Martins College of Art. Her work has been extensively exhibited and published both in the UK and internationally, including at The National Portrait Gallery, The Houses of Parliament, Somerset House, and the Royal Festival Hall in London. In 2010 Laura received the first prize in the Portrait Singles category of the World Press Photo awards. Her art focuses on social documentary and portraiture, and seeks to explore the complex relationship between subject and photographer.


Lotte Sprengers

Lotte Sprengers

Home (Thuis). 52˚ 06’ 15’’ N // Home (Thuis). 52˚ 06’ 15’’ N // 05˚ 06’ 59’’ E 05˚ 06’ 59’’ E Global Photography – Europe

Global Photography – Europe

Velika nestašica stambenog prostora u Nizozemskoj nakon rata navela je nizozemsku vladu u post-ratnim godinama na izgradnju stotina tisuća novih stambenih projekata, svih baziranih na ideji novog društva u kojem bi različite društvene klase živjele zajedno. Navedeni projekti danas više ne odražavaju društveno tkivo njihovih izvornih stanovnika te su ih lokalne vlasti označile nesigurnima za život. Radeći s urbanim sociologom Thaddeusom Müllerom, koji je vodio intervjue sa stanovnicima od 2008.2011. godine, Lotte Sprengers je otkrila da je Staatsliedenbuurt (National People’s Neighbourhood) za mnoge njegove stanovnike ugodno mjesto za život. Thuis (Home) gleda na četvrt kakva zaista jest, ne kao na put na karti niti kao na komad plodnoga tla za društvene probleme nego kao na mjesto gdje ljudi žive prihvaćajući probleme kao životnu činjenicu.

The great housing shortage following the war led the Dutch government in the post-war years to build hundreds of thousands of new housing projects, all based on the idea of a new society, one in which different social classes would live together. Today these projects no longer reflect the social fabric of their original inhabitants and have been labelled by the local authorities as unsafe to live in. Working alongside urban sociologist Thaddeus Müller, who conducted interviews with the residents from 2008 to 2011, Lotte Sprengers found that for many of its inhabitants the Staatsliedenbuurt (National People’s Neighbourhood) is a pleasant place to live. Thuis (Home) looks at the district as it really is, not as a tract on the map or a piece of fertile soil for social problems but as a place where people live, accepting problems as a fact of life.

Lotte Sprengers (1980., Utrecht, Nizozemska), dokumentarna fotografkinja koja je studirala na Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Zanima ju ljudsko ponašanje u određenim kontekstima kao što su naselja, četvrti ili (vjerske) zajednice. Usredotočuje se na pojedince unutar skupine. Njezin je rad istovremeno objektivan i intiman. Često se kaže da je važna karakteristika njezinog rada integritet prema subjektu/integritet subjekta/cjelovitost subjekta. Trenutno predaje na Royal Academy of Art u Haagu (KABK).

Lotte Sprengers (1980, Utrecht, The Netherlands) is a documentary photographer. She studied at the Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). She is interested in human behaviour within defined contexts such as villages, neighbourhoods or (religious) communities. She concentrates on individuals within groups. Her work is objective and intimate at once. It has often been said that an important characteristic of her work is her integrity towards the subject. She currently teaches at the Royal Academy of Art in The Hague (KABK).

21


Michal Luczak

Michal Luczak

Brutal

Brutal

Global Photography – Europe

Global Photography – Europe

Kolodvor Katowice, nekoć je bio simbol nove poljske republike modernizacije i razvoja. Međutim, samo deset godina po završetku gradnje, zgrada se počela naglo raspadati te je konačno postala ruševina u središtu jednog od najvažnijih gradova u Poljskoj, tranzitni centar putnika ali i utočište za one kojima je kolodvor bio prostor u kojem su živjeli. Nakon posljednjeg primjera brutalne arhitekture u Poljskoj, stanica je srušena 2011.

Katowice Station was once the symbol for the new Polish republic of modernization and development. Only ten years after its completion, however, the building started falling apart rapidly, before finally becoming a total ruin in the heart of one of the most important cities in Poland, a transit centre for travellers but also a shelter for the people who used the station as their home. Once the last example of brutalist architecture in Poland, the station was demolished in 2011.

Michal Luczak (Poljska), dokumentalist fokusiran na close-up, intimne i često naizgled stvarne priče. Njegove se slike pojavljuju na marginama osobnih susreta. Radi u Varšavi i živi u Katowicama. U suradnji s Ankom Sielskom i Krzysztofom Szewczykom, 2010. godine je osnovao Kultura Obrazu Foundation čiji je cilj prezentirati dokumentarne fotografije u Silesiji/Šleskoj. Iste je godine postao član Sputnik Photos kolektiva. Diplomirao je fotografiju na Institute of Creative Photography in Opava (Češka) te iberske studije na University of Silesia.

22

Michal Luczak (Poland) Documentalist concentrating on closeup, intimate and often seemingly real stories. His pictures emerge, as it were, on the margin of personal encounters. He works in Warsaw and lives in Katowice. In 2010, together with Anka Sielska and Krzysztof Szewczyk, he founded the Kultura Obrazu Foundation, whose goal is to present documentary photography in Silesia. He became a member of the Sputnik Photos collective the same year. He is a graduate in photography from the Institute of Creative Photography in Opava (Czech Rep.) and in Iberian Studies from the University of Silesia.


Regine Petersen

Regine Petersen

Find a falling star Chapter 1: Stars Fell on Alabama

Find a falling star Chapter 1: Stars Fell on Alabama

Global Photography – Europe

Global Photography – Europe

Dana 30. rujna 1954., meteorit je pao na kuću u Sylacaugi u Alabami. Fascinacija meteoritima odvela je Regine Petersen na putovanje do mjesta i kroz razne arhive, u potrazi za mogućim tragovima koje su fragmenti zvijezda ostavili pri padu na kuće, u pustinji i u životima svjedoka tih udara. Slike nisu namijenjene za rekonstrukciju događaja već služe kao kolekcija znakova, istraživanje koncepta vremena, sjećanja i povijesti; one su pokušaj kreacije dijaloga između običnog i uzvišenog, pokušaj uspostave novih odnosa između subjekata i objekata njezinih fotografija koje ne predstavljaju samo znakove vremena već i znakove beskonačnosti.

On 30 September 1954, a meteorite fell on to a house in Sylacauga, Alabama. A fascination with meteorites took Regine Petersen on a journey to the sites and through the archives, in search of possible traces left behind by fragments of stars falling on houses, in the desert, and in the lives of witnesses to these impacts. The images in this exhibit are not intended as a reconstruction of the events but rather as a collection of signs, an investigation into the concepts of time, memory and history; they are an attempt at creating a dialogue between the ordinary and the sublime, of establishing new relationships between the subjects and objects of her images representing the marks not just of Time but also of Infinity.

Regine Petersen (1976., Njemačka), fotografkinja i spisateljica sa sjedištem u Londonu i Hamburgu. Magistrirala je fotografiju 2009. godine na Royal College of Art. Izlagala je u Museum Folkwang u Essenu, House of Photography u Hamburgu, James Hyman Gallery u Londonu i Aperture Gallery u New Yorku i drugdje. Njezini su radovi objavljeni u publikacijama kao što su Photographies, DU i Camera Austria. Dobitnica je školarine National Media Museuma, Alfried Krupp von Bohlen i Halbach stipendije za suvremenu njemačku fotografiju te je nominirana za Rencontres d’Arles Discovery Award 2012.

Regine Petersen (1976, Germany) is a photographer and writer based in London and Hamburg. She received her MA in Photography at the Royal College of Art in 2009. Exhibitions of her photographs include Museum Folkwang in Essen, House of Photography in Hamburg, James Hyman Gallery in London and Aperture Gallery in New York. Her work has been featured in publications such as Photographies, DU and Camera Austria. She is a recipient of the National Media Museum Bursary, the Alfried Krupp von Bohlen and Halbach Grant for Contemporary German Photography and was nominated for the Rencontres d’Arles Discovery Award 2012.

23


Sandra Vitaljić

Sandra Vitaljić

Beloved / Amata

Beloved / Amata

Global Photography – Europe

Global Photography – Europe

Nakon dugogodišnjeg praćenja novinskih napisa i policijskih izvješća o zločinima iz strasti, Sandra Vitaljić je započela originalnu interpretaciju ovih život-ili-smrt drama, prepričavajući priče kroz serije fotografija izgrađene seciranjem očuvanih tijela. Pronalaženjem opskurnih istina skrivenih u dubinama jezika znanosti i anatomije stvara slike koje podsjećaju na smrtonosne dokaze o tim vezama. Otkinuti se udovi tako transformiraju u fetišizirane foto-objekte podsjećajući na dragocjenosti koje se često poklanjaju u ime ljubavi – ljubavi koja u sebi nosi znakove vremena“, često idealizirane ljubavi.

After years of researching crimes of passion as reported in newspapers, magazines and police files, Sandra Vitaljic embarked on a highly original interpretation of these life-and-death dramas, retelling the stories through a series of photographs constructed from the dissection of bodies that had been conserved. Finding obscure truths hidden in the depths of scientific and anatomical language, the images she has created recall the deadly evidence of these ties. Severed limbs thus become transformed into fetishes, photographic objects that ‘evoke gifts made in the name of love – love that in itself so bears the signs of time’, a love often idealized.

Sandra Vitaljić (1972., Hrvatska), živi i radi u Zagrebu kao umjetnica i izvanredna profesorica na Katedri za fotografiju na Akademiji dramske umjetnosti. Magistrirala je fotografiju te ima doktorat iz povijesti i teorije fotografije s Akademije izvedbenih umjetnosti, filma i televizije (FAMU) u Pragu, Češka. Njezin je rad usmjeren na suvremena društvena pitanja u kojima se bavi temama kao što su kolektivna memorija, konstrukcija nacionalnog identiteta i pitanje moći te posjedovanja u ljubavnim vezama.

24

Sandra Vitaljic (1972, Croatia) lives and works in Zagreb as artist and associate professor at the Photography Chair of The Academy of Dramatic Art. She took her master’s degree in Photography and PhD in history and theory of photography at the Academy of Performing Arts, Film and TV (FAMU) in Prague, Czech Republic. Her work is focused mainly on contemporary social issues dealing with subjects like collective memory, construction of national identity and question of power and possession in loving relationships.


Prijatelji mora 2014.

FRIENDS OF THE SEA 2014

„Crno-bijelo 60-tih“

‘The 60’s in black & white’

Izložba iz ciklusa „Prijatelji mora“ tijekom ljeta 2014. godine na 62 velika formata predstavlja umjetničku fotografiju nastalu 60–ih godina prošlog stoljeća s tematikom života hrvatskoga Jadrana. Radove je selektirao stručni tim festivala „Rovinj-Photodays“ a prikupljeni su iz fundusa nacionalnih muzeja te privatnih zbirki: MUO Zagreb, Narodni muzej Zadar, Arhiv Tošo Dabac, Foto klub Split, Fotoklub Rijeka, privatne zbirke: Seferović, Orel, Vučemilović.

This year, the exhibition from the cycle ,’Friends of the Sea 2014’ presents art photography from the 1960s on 62 large panels. The main theme is life on the Adriatic coast of Croatia. Works were selected by a team of experts from the Rovinj Photodays Festival, and they were collected from national museums, photo clubs and private collections: Museum of Arts and Crafts Zagreb, National Museum Zadar, Tošo Dabac Archive, Photo Club Rijeka, private collection Orel, private collection Vučemilović, private collection Seferović. The aim of the exhibition is to demonstrate the prominent culture of Croatian photographers from the 1960s to the national and foreign public. Authors: Abdulah Seferović, Alojz Orel, Ante Brkan, Ante Gašparini, Boris Pajkurić, Duško Kečkemet, Ivan Filipin, Ivan Giovanelli, Ivo Kontuš, Fernando Soprano, Josip Benković, Maks Peč, Nikola Vučemilović, Petar Jović, Ratko Novak, Tošo Dabac, Vanda Broz, Vicko Zaninović, Zdenko Sila i Zlata Laura Mizner.

Cilj ove izložbe je pokazati domaćim i stranim posjetiteljima zavidnu kulturu hrvatske fotografije 60-ih godina. Izlažu autori: Abdulah Seferović, Alojz Orel, Ante Brkan, Ante Gašparini, Boris Pajkurić, Duško Kečkemet, Ivan Filipin, Ivan Giovanelli, Ivo Kontuš, Fernando Soprano, Josip Benković, Maks Peč, Nikola Vučemilović, Petar Jović, Ratko Novak, Tošo Dabac, Vanda Broz, Vicko Zaninović, Zdenko Sila i Zlata Laura Mizner. U suradnji s turističkim zajednicama gradova izložbu će ugostiti: Rovinj, Pula, Opatija, Krk, Mali Lošinj, Baška, Rab, Zadar, Biograd na moru, Šibenik, Split, Rijeka i Zagreb. Organizator: Udruga Livingstone Rijeka www.prijateljimora.com

The tourist boards in Rovinj, Pula, Opatija, Krk, Mali Lošinj, Baška, Rab, Zadar, Biograd na moru, Šibenik, Split, Rijeka i Zagreb will host the exhibition. Organizators: Livingstone association Rijeka www.prijateljimora.com

25


PIXSELL

PIXSELL

Vodeća news fotoagencija u Hrvatskoj i regiji

Leading photo news agency in Croatia and the surrounding region

Novinska foto-agencija PIXSELL svakodnevno distribuira više od četiri tisuće novih fotografija, od čega više od tisuću fotografija iz vlastite dnevne produkcije. Aktualnost ponude osigurava vrhunski tim s više od 70 profesionalnih fotoreportera iz cijele Hrvatske. Fotografije političkih i društvenih događaja, kao i fotografije sa sportskih, estradnih i drugih manifestacija iz Hrvatske dostupne su klijentima u najkraćem mogućem roku. Web servis www.pixsell.hr glavni je izvor fotografija svih važnijih tema i događaja u zemlji i inozemstvu.

The photo news agency PIXSELL distributes over four thousand photographs every day, out of which over one thousand come from their own production. Top current news are ensured by their team of seventy professional photoreporters from every corner of Croatia. Photographs from various political, social, sport, entertainment and other events in Croatia have been accessible to their clients in the shortest possible time. Their website www.pixsell.hr is the main source for all important occasions and events in the country and abroad.

26


Hrvatski fotosavez

Croatian Photographic Union

Izložba fotografija „Svijet koji niste vidjeli“

Exhibition of photographs ‘A world you haven’t seen’

Izložba će predstaviti radove mladih autora s poteškoćama u razvoju, sudionika istoimene fotoradionice koju će Hrvatski fotosavez, u suradnji s Centrom M.A.R.E. iz Rovinja i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, prirediti u Rovinju od 27. travnja do 3. svibnja 2014. godine.

The exhibition will show work by young people with developing difficulties, who participated in the workshop held under the same title ‘A world you haven’t seen’. The exhibition will be inaugurated in Rovinj by the Croatian Photo Association in cooperation with the M.A.R.E. center from Rovinj and the Croatian Association of Persons With Invalidity. Exhibition dates: April 27 – May 3, 2014.

27


DAPS Rovinj (FIAP,PSA):

DAPS Rovinj (FIAP, PSA):

Izložbe pobjednika

Winners’ exhibition

15:30 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ (2. kat): Projekcija - izložba pobjednika DAPS Rovinj salona (FIAP, PSA)

15:30 PUBLIC OPEN UNIVERSITY ROVINJ (Press Centre building, 2nd floor): DAPS Rovinj Salon (FIAP, PSA) winners’ exhibition - projection

Prvi foto salon digitalne umjetničke fotografije – DAPS Rovinj 2014 – Foto salon digitalne umjetničke fotografije podijeljen je u šest digitalnih sekcija:

28

The 1st International Exhibition of Art Photography – DAPS Rovinj 2014 – Digital Art Photo Salon is divided in 6 sections, all digital:

1. Putovanje – Arhitektura (monokrom & kolor)

1. Travel – Architecture (monochrome & color)

2. Putovanje – Ulica (monokrom & kolor)

2. Travel – Street (monochrome & color)

3. Foto reportaža (monokrom & kolor)

3. Photo journalism (monochrome & color)

4. Priroda (monokrom & kolor)

4. Nature (monochrome & color)

5. Akt (monokrom)

5. Nude (monochrome)

6. Kreativna sekcija (kolor)

6. Creative (color)

Žiri prvog foto salona digitalne umjetničke fotografije – DAPS Rovinj 2014 čine renomirani internacionalni profesionalci: Franz Matzner (Austria) ESVÖAV, ESFIAP, ES-IIWF, Hon. ÖGPh, BHT, Honorary VÖAV president; Boris Božić (Austria) MFIAP, MVÖAVw, ÖGPh; Branislav Brkić (Serbia) MFIAP, ESFIAP, MF FSS, ULUPUDS; Fulvio Merlak (Italy) AFIAP i Ivica Nikolac (Croatia) – Chairman, ESFIAP. Zamjenski član žirija je Aleksandar Tomulić (Croatia) EFIAP.

The jury of the 1st DAPS Rovinj - Digital Art Photo Salon 2014 consist of eminent international professionals: Franz Matzner (Austria) ESVÖAV, ESFIAP, ES-IIWF, Hon. ÖGPh, BHT,Honorary VÖAV president; Boris Božić (Austria) MFIAP, MVÖAV-w, ÖGPh; Branislav Brkić (Serbia) MFIAP, ESFIAP, MF FSS, ULUPUDS; Fulvio Merlak (Italy) AFIAP and Ivica Nikolac (Croatia) – Chairman, ESFIAP. Standby: Aleksandar Tomulić (Croatia) EFIAP.


PREDAVANJA I PREZENTACIJE / LECTURINGS AND PRESENTATIONS Epson

Epson

EPSON - Nove mogućnosti kvalitetnog isprinta

EPSON - New possibilities for quality print

EPSON je sastavni dio Seiko Epson korporacije i vodeći je brand u kvaliteti ispisa i preciznosti profesionalne fotografije malog i velikog formata.

EPSON is a part of Seiko Epson Corporation and a leader in quality and precision printing of both small and large format photographs. Longevity, colour reproduction and a superb visual experience are all good reasons for the leading Croatian and international photographers to maintain a long working relationship with EPSON. Many museums, galleries, photographic studios world wide favour the series of EPSON Stylus Pro printers for the high standard of their printing qualities.

Trajnost, reprodukcije boja i vrhunski doživljaj fotografije razlog su dugogodišnje suradnje EPSONA i vodećih fotografa kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Razinu kvalitete ispisane fotografije potvrđuju i brojni svjetski muzeji, galerije i fotostudija kao korisnici dobro poznate serije pisača EPSON Stylus Pro. Zašto digitalni ispis u tehnici MicroPIEZO na EPSON pisačima daju najbolje od najboljeg i zašto Digigraphie zajednica opstaje kao dokaz kvalitete i vrhunskih dostignuća pojasnit će Renato Vincenti, Marketing Development Manager te Ladislav Jonak, Product Specialist regije Balkana iz Epson Italia S.p.a.

Renato Vincenti Marketing Development Manager, from Epson Italia S.p.a

Ladislav Jonak Product Specialist for Balkans, from Epson Italia S.p.a.

Renato Vincenti, Marketing Development Manager and Ladislav Jonak, Product Specialist for Balkans, from Epson Italia S.p.a. will explain why the digital prints, using MicroPIEZO technique on EPSON printers, give the best results and why the Digigraphie community continues to exist as a testimony to the quality and the finest achievements of the EPSON printers.

Renato Vincenti Marketing Development Manager, from Epson Italia S.p.a

Ladislav Jonak Product Specialist for Balkans, from Epson Italia S.p.a

29


Studio B-Nula:

Studio B-Nula:

Epson Digigraphie, praktična primjena

Digigraphie, practical application

Prednosti korištenja Digraphie sustava u praksi prilikom realiziranja ispisa limitiranih fine-art edicija u studiju BNula.

Advantages of using Epson Digigraphie system in practice while producing limited edition fine art prints in Studio BNula.

Davor Horvat

Davor Horvat

Davor Horvat rođen je u Zagrebu 1980. godine gdje je završio i odjel za fotografski dizajn na srednjoj Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn. Trenutno radi u Studiju B-Nula kao fotografski dizajner i master printer.

Davor Horvat was born in year 1980. in Zagreb, Croatia where he finished department for photographic design of High school for applied arts and design.At the moment he is working as photographic designer and master printer in Studio B-nula.

Nakon godina tehničkog usavršavanja jedan je od vodećih stručnjaka iz područja color managementa, digitalnog photo i fine-art ispisa, kao i fotografske produkcije i Adobe Photoshopa. Čest je gost predavač na brojnim predavanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

30

After years of technical specialization he became one of leading experts in field of color management, digital photo and fine-art print, as same as photographic production and Adobe Photoshop. He is frequent guest lecturer on many lectures in Croatia and abroad.


CANON

CANON

Canon DSLR noviteti, Canon fotografski i video profesionalni proizvodi

New Canon DSLR Products, Professional Canon Photographic and Video Products

Canon će i ove godine tradicionalno održati posebno predavanje za profesionalne i napredne amaterske fotografe i video snimatelje. Uz prezentaciju vrhunskih profesionalnih digitalnih fotoaparata (neki od tih proizvoda bit će po prvi puta prikazani prije njihova početka prodaje u Hrvatskoj), posebni osvrt bit će posvećen najnovijem predstavniku EOS 70D koji po prvi puta predstavlja jedinstvenu DualPixsel tehnologiju. Posebna tema bit će povezivost najnovijih fotoaparata Wi-Fi tehnologijom i komunikacija s drugim uređajima. Informirat ćemo vas o Canon EOS Cinema proizvodima te će po prvi puta u Hrvatskoj biti predstavljen najnoviji model EOS 100D, najmanji DSLR fotoaparat na svijetu.

CANON will traditionally hold a special lecture this year for professional and advanced amateur photographers and video makers. In conjunction with the presentation of their top range professional digital cameras (some of the models will be shown at Rovinj Photodays for the first time, before they hit the shops throughout Croatia); special attention will be paid to their latest product EOS 70D with the unique DualPixel technology. We will take this occasion to present the CANON EOS Cinema products as well as the latest model EOS 100D (the smallest DSLR camera in the world), which will be presented for the first time in Croatia.

IVAN MATIĆ

IVAN MATIĆ

Ivan Matić je Canon Partner Manager zaposlen u hrvatskom predstavništvu Canona od njegova osnutka. Uz svakodnevni posao unaprjeđenja prodaje Canon proizvoda u Hrvatskoj u suradnji sa distributerima i trgovcima, Ivan se bavi promicanjem svijesti o kvaliteti Canon proizvoda, organizira svakovrsna Canon događanja, sudjeluje u profesionalnim predstavljanjima proizvoda i direktno sudjeluje u podršci raznih fotografskih izložbi i natjecanja, kao što aktivno podržava već od prvih dana i rovinjske Photodayse.

Ivan Matić, CANON Partner Manager, has been a CANON representative for Croatia since its founding. Apart from his daily involvement with sales of CANON products in Croatia, in cooperation with distributors Ivan promotes awareness about CANON products, organizes all kind of events for CANON, participates in presentations of their products and is directly involved in supporting various photographic exhibitions and competitions, as is the case with his encouragement and support of Rovinj Photodays from the very beginning.

ZORAN OSREČAK

ZORAN OSREČAK

Zoran Osrečak, direktor prodaje i marketinga Kodak Centra, hrvatskog distributera Canon profesionalnih foto i video proizvoda, zbog svojeg aktivnog poznavanja i rada na profesionalnim Canon proizvodima uz svakodnevne poslove ujedno obnaša i funkciju voditelja podrške za profesionalne fotografe i video snimatelje putem hrvatske PROClub i CPS mreže.

Zoran Osrečak, Sales and Marketing Director for the Kodak Centre, a Croatian distribution for CANON professional photo and video products, due to his active knowledge and work with CANON products for professionals, and aside from his day job, has been heading support for professional photographers and video makers through the Croatian PROClub and CPS webs.

31


Untitled-7 1

4/3/14 11:19 AM

Viktor Drago:

Viktor Drago:

Fashion with emotions SHOW

Fashion with emotions SHOW

Fashion with emotions SHOW by Viktor Drago & Cro À Porter team

Fashion with emotions SHOW by Viktor Drago & Cro À Porter team

Subota, 3.5.2014.

Saturday, 3.5.2014

Hala stare tvornice duhana Rovinj

Old factory gallery

Svi ljubitelji modne fotografije imati će ekskluzivnu priliku da „u živo“ prisustvuju jednom visoko profesionalnom i nezaboravnom modnom događaju.

All photography lovers will have an exclusive opportunity to witness a highly professional and unforgettable fashion event.

Viktor Drago, osnivač, umjetnički direktor i producent Cro À Portera zasigurno je prva osoba hrvatske modne industrije. Dođite i pogledajte kakvo je iznenađenje pripremio za vas i vašu kameru.

32

Viktor Drago, the Art Director and producer of Cro À Porter, is certainly the first person in Croatian fashion industry. Come and have a look what a delightful surprise he has for you and your camera.


IZDVOJENA DOGAĐANJA / SPECIAL EVENTS

Fotosajam - fototržnica

Photography fair

Subota, 3.5.2014.

Saturday, 3.5.2014.

11:00 - 17:00 STARA TVORNICA DUHANA ROVINJ: Fotosajamfototržnica, regionalno druženje ljubitelja foto antike uz posebne goste Fotomercato

11:00- 17:00 OLD FACTORY GALLERY: IL FOTOMERCATO - PHOTOGRAPHY FAIR: regional meeting of collectors of photography memorabilia

Fotomercato Sacilese, rođen '92 kao šala između prijatelja ljubitelja fotografske opreme. Zahvaljujući predanom radu njihova voditelja g. Domenica Floria postao je jedan od najvećih događaja u industriji s brojnim izlagačima koji dolaze iz svih krajeva Italije, Slovenije, Poljske, Austrije i Njemačke.

Fotomercato Sacilese, founded in 1992, started as a prank for friends who love photographic equipment. Thanks to the dedication of Mr Domenico Floria, who runs it, it became the largest event in the industry with numerous exhibitors from all parts of Italy, Slovenia, Poland, Austria and Germany.

Entuzijasti mogu pronaći fotografske kamere te pribor iz različitih povijesnih razdoblja kako za analognu tako i za digitalnu fotografiju. Opremu za cameru obscuru, autorske fotografije kolekcionara, knjige fotografija i umjetnost te fotografskih izložbi.

Buffs can find equipment, paraphernalia and a range of photographic gear from various periods for both the analogue and digital photography. Supplies for the camera obscura, prints for collectors, photographic & art books and exhibition catalogues.

Foto market je izuzetna prilika da se svi ljubitelji fotografske tehnike pronađu svoju uspomenu ili kakav dio koji u njoj nedostaje.

Photomarket is a unique opportunity for everyone who loves photographic techniques to find something they want or need.

Izlagačima iz Italije pridružiti će se i domaće snage zagrebačke Foto burze na čelu s g. Juliom Frangenom.

Italian exhibitors will be joined by Foto burza from Zagreb, headed by Mr Julio Frangen.

33


Foto knjižara na otvorenom

Photo bookshop in the open

HF Distribuzione (Italija) šator na središnjem trgu u Rovinju - prvo gostovanje najvećeg talijanskog distributera fotografskih knjiga.

HF Distribuzione (Italy) in the marquee on the Square in the center of Rovinj – a first time visit from the biggest Italian distributor of photographic books.

Ove će godine svi ljubitelji foto knjiga imati jedinstvenu priliku upoznati mnoge antologijske naslove koje su do sada mogli vidjeti isključivo na Internetskoj ponudi. Što je novoga u svijetu izdavaštva fotografskih knjiga, tko su trenutno najprodavaniji autori i još mnogo više saznat ćete u Rovinju 02. i 3. svibnja na Photodaysima u izlagačkom šatoru HF distribuzione – najvećeg distributera fotografskih knjiga u ovom dijelu Europe.

34

This year all book lovers will have an extraordinary opportunity to browse through many important titles which could, up till now, only be seen on the Internet. What’s new in the photography books publishing, who are the best sold photographers and much much more can be found in the marquee of HF Distribuzione (the biggest photography books distributor in this part of Europe) during Photodays in Rovinj, May 2-3, 2014.


IZDVOJENA DOGAĐANJA / SPECIAL EVENTS

U DOBROM DRUŠTVU:

IN GOOD COMPANY:

Fotografija, vino, pršut i sir

Photos, wines, pršut/prosciutto & cheese

Petak, 2.5.2014. 21:00 TERASA HOTELA ADRIATIC: Večer dobrog vina uz druženje i projekciju fotografija. Degustacija vina Aleksandra Vencentini Orgnani uz sir i pršut regije Friuli. Prezentacija by Dario Montana – restoran hotel „Da Afro“- Spilimbergo - Italia. Music by Livingstone duo project (uz poziv i akreditaciju).

Friday, 2.5.2014. 21:00 HOTEL ADRIATIC TERRACE: An Evening in Good Company with a Projection of Photos and Fine Wines. Setting with wines from Alessandro Vicentini Orgnani, with pršut/prosciutto and cheese from Friuli. Presentation by Dario Martina, the hotel-restaurant "Da Afro” from Spilimbergo. Music by Livingstone duo project (with invitations and accreditation).

35


Svečana dodjela nagrada

Ceremony of presenting awards

Subota, 3.5.2013.

Saturday, 3.5.2013.

21:00 HOTEL LONE: Svečana dodjela nagrada pobjednicima godišnjeg natječaja Rovinj Photodays ( uz pozivnicu i akreditaciju )

21:00 HOTEL LONE: Ceremony of presenting awards to the winners of this year's annual competition Rovinj Photodays (with invitations and accreditation)

U prekrasnom ambijentu dizajn hotela Lone, uz nazočnost mnogobrojnih predstavnika struke, uglednih gostiju iz inozemstva te partnera festivala, odvija se završna svečanost dodjele nagrada najboljim autorima. Ova večer je prilika da se svi zajedno jedni drugima zahvalimo na suradnji kojom nastojimo etablirati suvremenu regionalnu fotografsku scenu. Naši domaćini hotelske korporacije Maistra te Turistička zajednica grada Rovinja još jednom će nas ugostiti na tradicionalnom domjenku s istarskim delicijama. Kulturu stola dopunjuju vrhunska vina obitelji Tomac i Geržinić.

36

The best photographers award giving grand finale party will take place in a stunning surrounding of the trendy Hotel Lone, attended by a large number of photography representatives, the esteemed guests from abroad and the festival partners. The evening offers an opportunity to thank each other for cooperation in trying to establish a regional contemporary photography scene. Our regional hotel corporations Maistra and the Rovinj Tourist Association will once again host a traditional gastronomy experience with Istrian delicacies while the families Tomac and Geržinić will compliment the food with top vines.


Pregledavači portfolia / Portfolio reviewers Massimo Sordi, predstavnik festivala suvremene fotografije Savignano Immagini

DejanSluga, povjesničar umjetnosti specijaliziran za fotografiju

Festival of contemporary photography Savignano Immagini

art historian, specialized in photography

Stefania Rössl, predstavnica festivala suvremene fotografije Savignano Immagini

Roberto Muffoletto, direktor VASA projekta i urednik VJIC-a

Festival of contemporary photography Savignano Immagini

director of the VASA Project and the editor of VJIC

Fabio Severo, pisac, kustos

Susanne Gamauf,

writer/curator

voditeljica je Fotogalerie Wien u Beču head of the Fotogalerie Wien, Vienna

37


3. 5. 2014. Sudjelujte u nagradnom foto izazovu

Participate in photo challenge

U staroj gradskoj jezgri Rovinja i ove nas godine očekuje tradicionalni foto izazov.

In the old part of Rovinj this year too we have the traditional photo challenge not to be missed.

Natjecateljsko okupljanje fotografskih zaljubljenika uz bogati nagradni fond ove godine organizira časopis Gloria.

Gloria magazine is organizing the competition for all who love photography, with many valuable prizes for the winners.

Tema foto izazova je ljetno vjenčanje u Rovinju. Na nekoliko atraktivnih lokacija u Rovinju pratimo dvoje mladih k njihovom odlasku prema sudbonosnom „Da“.

The theme is a summer wedding in Rovinj. Two young people heading towards the fatal ‘I do’ will be placed in a few attractive locations in Rovinj.

Najbolji autori bit će nagrađeni fotoaparatom Nikon, foto knjigama dok je ekskluzivna nagrada najboljem autoru objava editorijala u GloriaIN magazinu.

The best work will be awarded with the Nikon camera, photography books and an editorial in GloriaIN magazine.

Prijave na info punktu u Rovinju od 9:00 sati. To enter the competition apply in the marquee on the Square from 9 am. Foto izazov kreće u 10:00 sati uz podršku fotografske udruge FotoGard i učilišta Algebra. The photo-challenge is supported by the FotoGard association and the Algebra university and starts at 10 am.

Organizatori / Powered by:

Partneri / Partners:

& 38


39


PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR PROGRAM AND ORGANIZATION COMMITTEE Direktor C.e.o.

Organizator Organizer

Tonči Denis Redić info@photodays-rovinj.com

Astoria d.o.o. & Udruga LivingStone Zanonova 1 51 000 Rijeka astoria@astoria.hr Direktor/CEO: Tonči Denis Redić

ured za odnose s javnošću I protokol Public relations and protocol Jelena Petković Maja Ogrizović press@photodays-rovinj.com

Suradnici Associates Igor Makiš administrator@photodays-rovinj.com Višeslav Račić info@photodays.com Saša Buršić sasa@photodays-rovinj.com Martina Rojnić martina@photodays-rovinj.com

Vizualni identitet VISUAL IDENTITY Astoria dizajn studio Lorena Miočić

40

Generalni pokrovitelj General sponsor Maistra d.d. V.Nazora 6 52 210 Rovinj maistra@maistra.hr Direktor / C.E.O.: Tomislav Popović

Supokrovitelj Co-sponsor Turistička zajednica grada Rovinja The Town of Rovinj Tourist Association Pina Budicina 12 52210 Rovinj Tel.: ++385/52/811-566, 813-469 Fax: ++385/52/816-007 www.tzgrovinj.com e-mail: tzgrovinj@tzgrovinj.hr Direktorica / C.E.O.: Odete Sapač


Impressum Izdavač PUBLISHER

Programski odbor / Programme board Marina Viculin, Iva Prosoli, Mladen Lučić, Miroslav Gašparović (MUO), Dubravka Osrečki Jakelić (MUO), Hrvoje Slovenc (County College of Morris, New Jersey), Walter Liva (CRAF Spilimbergo), Stefania Rössl (Si fest Savignano), Massimo Sordi (Si fest Savignano), Helena Srakočić, Dejan Sluga (Galerija Photon), Slobodan Vukadinović (Re foto), Petar Vukadinović (Re foto), Ivana Tomanović, Marija Smolica (Zavičajni muzej grada Rovinja), Mladen Boljkovac (CVU Batana), Ermano Bančić (CVU Batana), Dubravka Svetličić (POU Rovinj), Ladislav Jonak, Davor Horvat.

Astoria d.o.o.Zanonova 1 51 000 Rijeka astoria@astoria.hr

Za izdavača FOR THE PUBLISHER Tonči Denis Redić

Lektura (hrvatski) LANGUAGE EDITOR (CROATIAN) Martina Piškor Zorana Jagodić

Organizacijski odbor / Organization Board:

Multikatedra d.o.o.

Denis Redić, Odete Sapač, Marino Budičin, Bojan Aljinović, Branko Juričić, Meri Vidulin, Jelena Petković, Maja Ogrizović, Saša Buršić, Martina Rojnić.

Lektura (engleski)

)

Prijevod TRANSLATION

LANGUAGE EDITOR (ENGLISH) Multikatedra d.o.o.

Oblikovanje DESIGN Astoria dizajn studio: Lorena Miočić web: dizajn.astoria.hr

Tisak PRINT Radin Repro i Roto d.o.o.

NAKLADA EDITION 1.000 kom / pcs

41


Posebna zahvala / Special thanks to: Generalni pokrovitelj / General Sponsor:

Supokrovitelj:

Partneri / Partners:

Medijski pokrovitelji / Media sponsors:

Č A S O P I S Z A K U LT U R U F OTO G R A F I J E

42


www.lay-z.net

Ekskluzivni partner:

Ekskluzivni medijski pokrovitelj / Exclusive media sponsor::

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C.V.U. Batana, Rovinj

43
NEZABORAVNO... I NA SAVRŠENOM ISPISU

IZVANREDNE BOJE, IZVANREDNA FOTOGRAFIJA – NAJNAGRAĐIVANIJI U VAŠEM ATELJEU Doživite najbolje u Fine Art i Photo Art ispisu, uz najveci printeru EPSON Stylus ` gamut boja do sada, na višestruko nagradivanom Photo R2000. Uz nezaboravno žive boje EPSON UltraChrome K3 Vivid Magenta i ultravisoku rezoluciju od 5.760 dpi, WiFi i format A3+, ova serija foto pisaca ˇ predstavlja standard za profesionalce. Printajte na svojim omiljenim matte i glossy papirima, uz kapacitete tinti od 25,9 ml i pokažite svoje djelo da Vam svi zavide. Za najzahtjevnije je tu EPSON Stylus 4900 pisacˇ na rolu, formata 17” odnosno A2+. Printajte vaše male fotografije uz najjeftiniji ispisi na pisacu ˇ L800.

Više o EPSON Photo Stylus pisacima i o vecim ˇ ` formatima Photo Art ispisa na www.epson.hr ili kod distributera Eurotrade epson@eurotrade.hr i RECRO epson2@recro.hr .
Moć za vaš sljedeći korak svi mi imamo sljedeći korak. Uhvatite trenutak sa sedam sličica u sekundi.

Napravite sljedeći korak na Canon.hr

© Brutus Östling. Canon ambassador
Sharing your photos?

Linky the smart sma t postcard

Droplab Via Musei, 73/A - Brescia (IT) www.droplab.com Tel. (+39) 333 8253448 ro lab.it

espa Suggestioni africane 4 Aprile - 3 Maggio

DOWNLOAD E-BOOK: w.linky.am/download w.linky .linky.am/download .linky y.am/download > Code: 323

Expires 10/05/15

info@pacicontemporary.com Tel. +39.030.2906352 www.pacicontemporary.com Via Trieste, 48 - Brescia (IT) Paci Contemporary Art Gallery

Create an e-book. Distribute it via printed postcards. Linky the smart postcard

www.linky.am


www.europapier-adria.hr

PHOTO & PAPER
wines & olive oil Ohnići 9, ViŞinada

tel/fax: +385 52 446 285

mob: +385 91 506 75 03

www.gerzinic.com

e-mail: vina@gerzinic.com

BITIvruce Dostupno u svim XXXL Lesnina i Intermod prodajnim centrima.

Saznajte viĹĄe na: www.lay-z.net

Prikazani model: LAY-Z Darling

www.lay-z.net

ljetoce
Č A S O P I S Z A K U LT U R U F O T O G R A F I J E
Photography, as you’ve never read it before!

Check out our special deals, exclusively for Rovinj Photo Days www.imageinprogress.com/rpd


KVALITETA JE NAŠA GARANCIJA USPJEHA. Foto Knjiga d.o.o. | Mičetići 2a - 52440 Poreč info@profotoknjiga.com | 0800 404 405 www.profotoknjiga.com


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Untitled-7 1

4/3/14 11:19 AM


74


Muzej za umjetnost i obrt Muzej za umjetnost i obrt utemeljen je 17. veljače 1880. godine na inicijativu Društva umjetnosti i njegovog tadašnjeg predsjednika Izidora Kršnjavija kao jedna od prvih institucija takve vrste u Europi. Osnovna nit njegova djelovanja bila je upravljena u smjeru očuvanja tradicionalnih vrijednosti narodnog obrta, ali i stvaranja nove estetske kulture građanskog sloja. U tu svrhu, 1882. godine uz Muzej je osnovana i Obrtna škola, današnja Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Danas Muzej ima značaj jedne od temeljnih nacionalnih kulturnih institucija, koja dosljedno dokumentira materijalnu kulturu življenja u plemićkim burgovima, dvorcima i palačama, oslikavajući praktičnu svakodnevnicu hrvatskog plemstva i građanstva tijekom mnogobrojnih stoljeća. Raspolažući s najvećim i najbogatijim fundusom u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt čuva predmete lijepih i primijenjenih umjetnosti u vremenskom rasponu od 14. do 20. stoljeća. Unutar zbirki pokućstva, keramike, stakla, metala, tekstila i modnog pribora, slikarstva, grafike, kiparstva, fotografije i fotografske opreme, satova, glazbenih instrumenata, grafičkog i produkt dizajna, arhitekture, bjelokosti, tiskarstva i knjigoveštva, oslikane i tiskane kože, devocionalija... nalazi se više od 100.000 predmeta o kojima brinu specijalizirane muzejske restauratorske radionice. Dio fundusa javnosti je predstavljen stalnim postavom, koji se prostire na tri kata i na više od 2.000 m² muzejskog prostora te uključuje oko 3.000 eksponata. Uz to što pruža uvid u razvoj umjetničke i obrtničke proizvodnje od gotike do art décoa, u razvoj tehnoloških postupaka te uvid u povijesne smjene stilova u kojima se zrcale šira duhovna i intelektualna kretanja vremena, stalni postav predstavlja i odabrane suvremene autore. Zasebno su izdvojene studijske zbirke sakralne umjetnosti, judaike, slikarstva, satova, bjelokosti, metala, stakla, keramike i tekstila. Muzejska knjižnica je specijalizirana za umjetnost i umjetnički obrt s fondom od oko 65.000 svezaka knjiga, časopisa i priručnika iz povijesti umjetnosti, umjetničkog obrta i srodnih područja. Muzej za umjetnost i obrt svim aspektima svog djelovanja u punom smislu oživotvoruje ideju o “muzeju kao prostoru i obliku življenja”.

75


O ROVINJU ABOUT ROVINJ Rovinj drže jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj, gradom izvanrednih prirodnih, ekoloških, arhitektonskih i povijesnih vrijednosti i naslijeđa. Jedan je od vodećih turističkih odredišta u Hrvatskoj; po broju ostvarenih dolazaka i noćenja na samom je vrhu Istre i Hrvatske. Višegodišnji je dobitnik brojnih turističkih nagrada, a u 2008. godini proglašen je i turističkim prvakom Hrvatske. Strateški cilj nositelja turističke ponude je podizanje destinacije Rovinj na razinu kvalitete 4 i 5 zvjezdica, stvaranje prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu, kreiranje proizvoda koji će omogućiti produženje turističke sezone te povećanje turističkih noćenja i pripadajuće zarade. Važnu ulogu u promidžbi grada ima njegova Turistička zajednica čije su osnovne zadaće poboljšanje općih uvjeta za razvoj turizma u destinaciji, stvaranje prepoznatljivog i atraktivnog turističkog ambijenta, povezivanje raznolikih elemenata i oblikovanje turističke ponude destinacije. Osim toga, zadaća Turističke zajednice je i usklađivanje općih i posebnih interesa u razvoju turističke ponude, promicanju svijesti kulture građana o gospodarskom, kulturnom i društvenom značaju turizma, kao i naglašavanje važnosti zaštite okoliša. Kod osmišljavanja i provođenja manifestacija i događanja TZ Rovinja nastoji gostima i građanima pružiti autentični doživljaj destinacije Rovinja i Istre, naglašavajući pritom njegovu tradiciju, kulturu i običaje te se povodeći za sloganom koji najbolje oslikava Rovinj kao romantičnu destinaciju - “Romantični mediteran”. Manifestacija Photodays na najbolji mogući način odražava zacrtane postavke promidžbe destinacijske vrijednosti spajajući tradicionalno s modernim.

76

Rovinj is considered to be one of the most attractive tourist destinations in Croatia, a city of exceptional natural, ecological, architectural, historical assets and heritage. It is one of the leading tourist destinations in Croatia that according to the number of realised arrivals and overnights is at the top in Istria and Croatia. It has been the winner of numerous tourism awards for several years and in 2008 it was pronounced the tourism champion of Croatia. The strategic goal of the tourist offer is raising the quality of Rovinj as a destination of 4 and 5*, creating recognisability on the international market, creating a product that will enable a prolongation of the tourist season and increasing the number of tourist overnights and the pertaining profit. The Tourist Board of every city plays a significant role in its promotion and its basic tasks are to improve the general conditions for the development of tourism in the destination, to create a recognisable and attractive tourist ambiance, to connect diverse elements and create the tourist offer in the destination, to coordinate the general and special interests in the development of the tourist offer in promoting the awareness of citizens of the economic, cultural and social significance of tourism and the importance of environmental protection. When organising and carrying out manifestations and events, the Tourist Board of Rovinj tries to offer its guests an authentic experience of Rovinj and Istria, accentuating its tradition, culture, customs, following the slogan that best describes Rovinj as a romantic destination - the “Romantic Mediterranean”. Manifestation Photodays, in the best possible manner, reflects the set provisions of promoting the assets of a destination by combining traditional with the modern.


PHOTO BY: RENCO KOSINOŽIĆ

77


78


PHOTO BY: MARIO ROMULIĆ I DRAŽEN STOJČIĆ

79


GENERALNI POKROVITELJ GENERAL SPONSOR Maistra d.d. vodeća je hotelijerska kompanija u Hrvatskoj i dio je koncerna Adris Grupe. Turistički objekti Maistre d.d. smješteni su na prestižnim lokacijama u Rovinju i Vrsaru, dva prekrasna istarska turistička središta iznimnih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

Maistra d.d. is the leading hotel management company in Croatia and is a part of the Adris Group. The tourist establishments of Maistra d.d. are situated in prestigious locations in Rovinj and Vrsar, two lovely Istrian centres of exceptional natural and cultural-historical assets.

Maistra d.d. nastala je u ožujku 2005. godine naslijedivši 50 godina iskustva u turističkom poslovanju koje u kombinaciji s primjenom novih tehnologija, kroz implementaciju međunarodnih standarda turističke industrije, kroz puno poštovanje svih normi održivog razvoja i poseban senzibilitet prema očuvanju okoliša kao najvažnijeg resursa, predstavlja temelj budućeg razvoja tvrtke.

Maistra d.d. was founded in March 2005, inheriting 50 years of experience in tourist business that, in combination with the use of new technologies, implementation of international standards in the tourist industry, adherence to all norms of sustainable development and a special sensibility towards environmental protection as the most significant resource, presents the basis of a future progress of the company.

Pred sebe je postavila ambiciozne planove razvoja turističkog portfelja te kreiranja i izgradnje vlastitih brandova turističkog proizvoda najviše razine kvalitete sadržaja i usluga. U skladu s postavljenim planovima, pozicionirala se kao predvodnik nacionalnog turističkog razvoja.

Maistra d.d. put before itself ambitious developmental plans of tourist portfolios and the creation and development of its own brands of tourist products of the highest quality, both in content and services.

Misija Maistre je postati prvoklasnom i prepoznatljivom turističkom kompanijom te destinacijom na jadranskoj obali koja će uz snažno oslanjanje na destinacijske brandove i pružanje autentične istarske, hrvatske i mediteranske atmosfere, visoko personalizirane i gostoljubive usluge te razvijanje modernih i konkurentnih sadržaja omogućiti stvaranje istinskih doživljaja radi zadovoljenja potreba i najzahtjevnijih gostiju te radi pozicioniranja među najboljim turističkim tvrtkama na Mediteranu.

80

The mission of Maistra is to become a first-class and recognisable tourist company and a destination on the Adriatic coast that will, besides strongly relying on destination brands and offering authentic Istrian, Croatian and Mediterranean atmospheres, highly personalised and welcoming service, develop modern and competitive offers and enable the creation of true experiences with a goal to satisfy the needs of the most demanding guests and of positioning itself amongst the best tourist companies on the Mediterranean.


Uprava druĹĄtva Company Management Board

Marketing i prodaja Marketing and sales

Ured za rezervacije Booking Office

MAISTRA d.d. 52210 Rovinj, V. Nazora 6 Tel. +385 52 800 300 Fax: +385 52 811 540 maistra@maistra.hr

52210 Rovinj, V. Nazora 6 Tel. +385 52 800 329, Fax: +385 52 800 244 marketing@maistra.hr info@maistra.hr

MAISTRA - CRS 52210 Rovinj, V. Nazora 6 Tel. +385 52 800 250, Fax: +385 52 800 215 info@maistra.hr

MONTE MULINI - Rovinj

LONE - Rovinj

EDEN - Rovinj

tel. +385 52 636 000 fax: +385 52 636 001 montemulini@maistra.hr

tel. +385 52 fax: +385 52 lone@maistra.hr

tel. +385 52 800 400 fax: +385 52 811 349 eden@maistra.hr

PARK - Rovinj

ADRIATIC - Rovinj

KATARINA - Rovinj

tel. +385 52 808 000 fax: +385 52 808 550 park@maistra.hr

tel. +385 52 803 510 fax: +385 52 803 520 adriatic@maistra.hr

fax: +385 52 804 111

HOTELI

HOTELS

ISTRA - Rovinj tel. +385 52 802 500 fax: +385 52 813 484 istra@maistra.hr

VALDALISO - Rovinj

PINETA - Vrsar

tel. +385 52 805 500 fax: +385 52 811 541 valdaliso@maistra.hr

tel. +385 52 637 500 fax: +385 52 637 550 pineta@maistra.hr

tel. +385 52 804 100 katarina@maistra.hr

81Radin print novi oglas 2014Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.