Rovinj photodays 2010

Page 1

1

ROVINJ PHOTODAYS


2


3


4

SADRŽAJ CONTENTS

UVODNICI INTRODUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 MINISTAR KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE MR. SC. BOŽO BIŠKUPIĆ / MINISTER OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CROATIA M. SC. BOŽO BIŠKUPIĆ . . . . . . . . . . . . . 4 DENIS REDIĆ, PHOTODAYS - DIREKTOR / C.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 KRISTIAN ŠUSTAR, MAISTRA - DIREKTOR / C.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 BERISLAV VALUŠEK, PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG OCJENJIVAČKOG SUDA / . . . . . . . . . . . . 8 BERISLAV VALUŠEK, PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL JURY PROGRAM ZBIVANJA EVENT TIMETABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PETAK 5. LIPNJA / FRIDAY 5TH JUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SUBOTA 6. LIPNJA / SATURDAY 6TH JUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PHOTO RUTA PHOTO ROUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 OVOGODIŠNJI ŽIRI THIS YEARS JURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 BERISLAV VALUŠEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREA KLARIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENRICO BOSSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL MULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REINER OPOKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRUKETA & ŽINIĆOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 23 24 25 26 27

IZLOŽBE EXHIBITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 FINALISTI / FINALISTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARIJA BRAUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEST OF HASSELBLAD MASTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IZLOŽBE NA OTVORENOM / EXHITBITIONS IN THE OPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 68 70 80


RADIONICE WORKSHOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 “GANT” RADIONICA / WORKSHOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 “HASSELBLAD” RADIONICA / WORKSHOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 “POLICE “ RADIONICA / WORKSHOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 PREDAVANJA LECTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 COLOR MANAGEMENT ZA FOTOGRAFE / COLOR MANAGEMENT FOR PHOTOGRAPHERS . . . . . . . . 92 PUTOVANJE KROZ FOTOGRAFIJU / VISUAL JOURNEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 PREGLED PORTFOLIA PORTFOLIO REVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ENRICO BOSSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ROBERTO FERRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 BRUKETA & ŽINIĆOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 REINER OPOKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 NATALIJA BAJRIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 DESTINACIJA I ORGANIZACIJA DESTINATION & ORGANIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5

ROVINJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ORGANIZATOR / ORGANIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 GENERALNI POKROVITELJ / GENERAL SPONSOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR / PROGRAM AND ORGANIZATION COMMITTEE . . . . . . . 111 PARTNERI / PARTNERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116


6

UVODNICI INTRODUCTIONS

MINISTAR KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE mr. sc. Božo Biškupić

MINISTER of Culture of the Republic of Croatia M. Sc. Božo Biškupić

Poštovane dame i gospodo,

Ladies and Gentlemen,

zadovoljstvo mi je pozdraviti fotografski festival Photodays koji se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture održava drugu godinu zaredom, u gradu Rovinju.

It is a great pleasure to greet the photography festival Photodays that takes place in Rovinj for the second year under the high patronage of the Ministry of Culture.

Fotografija je danas nedvojbeno sve prisutnija u dokumentiranju svakodnevice, neizostavni je dio informiranja putem novinskih i elektroničkih medija. Njezina stalna prisutnost u vizualnoj kulturi današnjice najčešća je kroz trendovski izričaj, eksperiment ili svjesni izbor pojedinca zbog motiviranosti izražavanja drugačijeg pristupa životu.

Today photography is without any doubt more present in capturing everyday life, and represents an indispensable part of information in news and electronic media. Its constant presence in the contemporary visual culture comes across most often through expressions of trends, experiments or conscious choices of individuals, motivated to express a different approach to life.

Treba imati na umu da je danas fotografska građa golema, disperzirana po arhivima mnogih kulturnih ustanova i privatnih kolekcija, te je zbog svojih specifičnosti neizostavna ne samo kao medij izražavanja već i kao osnova dokumentiranja. Upravo zato, fotografija je idealna za prenošenje poruke koja neponovljivo zaustavlja jedinstvenu ljepotu jedne zemlje, njezinog naroda, običaja, prirodnih raznolikosti i bogate kulturne baštine. Vjerujem da su u tom smjeru krenuli i umjetnici koji su se prijavili na ovaj natječaj i u fotografiji pronašli inspiraciju za transmisiju ideja i subjektivnih doživljaja. Vidjeti ljepotu Hrvatske na ovako velikom i reprezentativnom broju fotografija zasigurno je veličan-

We need to keep in mind the enormous quantity of today’s photographic material that is dispersed throughout archives of a multitude of cultural institutions and private collections, whilst due to its specificities it remains crucial not only as medium of expression, but also as a basis of documentation. That is the reason why photography is ideal for the transmission of messages that inimitably hold the unique beauty of a country, its people, customs, natural diversity and rich cultural heritage. I believe that this was the direction taken by artists who applied for this competition, and who took photography as an inspiration to transmit


Ljubitelji fotografije kao i posjetitelji ovog festivala imaju prigodu posvjedočiti snazi fotografskog izričaja odabranih djela koja nam daju uvid u činjenicu da svako od njih na svoj poseban način različitim pristupom dokumentira trenutak u vremenu. Ne zaustavljajući se samo na tome svaka fotografija svojom jedinstvenosti i svojom neponovljivošću živi svoj emotivni život. Svojim jakim vizualnim i umjetničkim izričajem govore o ljepoti naše domovine, njezinim prirodnim i kulturnim vrijednostima. Upravo iz tog razloga festival Photodays kao kulturno-turistički događaj kojim se inicira kvaliteta i raznovrsnost zbivanja i interes fotografske zajednice postaje nezaobilazna stanica struke, popularizirajući jednako fotografiju kao bazični medij te Hrvatsku kao nepresušni izvor motiva. Čestitam organizatorima ove manifestacije i nadam se kako će i ovogodišnji festival još više približiti umjetnost fotografiranja širokoj publici.

ideas and personal experiences. To see the beauty of Croatia in such a large and representative number of photographs, is a wonderful occasion that deserves our attention. Photography aficionados, as well as participants in this festival, have the opportunity to witness the strength of the selected works’ photographic expression offering us an insight into the fact that each and every one of them, in its own unique way, captures a moment in time. Each photograph also lives its own emotional existence in its uniqueness and distinctiveness. They speak of our homeland’s beauty, its natural and cultural values through their own strong visual and artistic expression. For this reason the Photodays festival, as a cultural and touristic event which initiates quality and diversity of the scene, as well as stimulates the interest of the photographic community, becomes an important event for the profession, promoting photography as a fundamental medium and Croatia as an enduring source of motifs. I congratulate the organizers for this event and I hope that this year’s festival will bring the art of photography closer to the general public.

7

stveni događaj koji zaslužuje našu pažnju.


8

Denis Redić, Photodays - DIREKTOR

Denis Redić, Photodays C.E.O.

Neobično mi je drago što vas i ove godine mogu pozdraviti iz fotogeničnog Rovinja koji će na završnici Photodaysa 5 i 6. lipnja zasigurno biti respektabilni centar fotografskih znalaca ali i svih ljubitelja fotografije.

I am extremely glad that I can greet you again this year from photogenic Rovinj, which will definitely be a respectable center for photographic experts, and also for all photography fans at the finals of Photodays on the 5th and 6th June.

Photodays je manifestacija koja ima za cilj pozicionirati i valorizirati struku u njenoj suvremenoj aktualnosti, ali istovremeno poštivajući i sve njene tradicionalne kulturološke i umjetničke vrijednosti. Od samog početka pomno analiziramo gotovo sva svjetska fotografska događanja, učimo, komuniciramo s uglednim predstavnicima struke i uvodimo promjene. Redefinirali smo sustav kategorija i nagrada te uveli počasnu nagradu za životno djelo koje će ove godine dobiti Marija Braut - legenda hrvatske fotografije. Domaćim članovima žirija pridodali smo imena iz samog vrha svjetske fotografske scene.

Photodays is an event which aims to position and evaluate the profession in its contemporary topicality, and at the same time respect all its traditional cultural and artistic values. From the very beginning we have carefully analyzed almost all the world’s photographic events, we learn, communicate with renowned representatives of the profession and introduce changes.The system of categories and awards has been redefined, and we have introduced an honorary life achievement award, which will this year be awarded to Marija Braut - a legend in Croatian photography. The local jury members have been coupled with the names from the very top of the world’s photography scene.

Na ovogodišnji se natječaj prijavilo 690 domaćih autora s preko 10 700 radova što je dvostruko više nego prošle godine i predstavlja apsolutni rekord u Hrvatskoj.

There are 690 applied authors from Croatia with over 10,700 works, which is twice as much as last year and represents an absolute record in Croatia.

Na završnicu manifestacije u Rovinj nam dolaze mnogi domaći ali i inozemni predstavnici struke. Nadamo se lijepom vremenu i pravom fotografskom spektaklu.

Renowned guests from the USA, the Netherlands, Belgium, Denmark, Switzerland, Italy and others are coming to Rovinj.

Fotografi i njihova djela neobičan su autorski spoj darovitosti, emocija, ponosa, osobitosti, strasti, meni vrlo drag.Uistinu mi je zadovoljstvo što Vas mnoge osobno poznajem te Vam ovim putem još jednom zahvaljujem na suradnji s napomenom da tijekom naredne godine svi zajedno, svatko svojim aktivnostima, učinimo još više za promicanje fotografije kao osnovne komponente vizualne komunikacije u estetskoj kulturi....

The photographers and their works are an unusual authorial combination of talent, emotion, pride, peculiarity, passion and are very dear to me personally. I often recall the numerous questions referring to the selection of photographs for the application to the competition: To which category should certain photographs be sent? Should one apply photographs as a series or as individual items? Which child to pick as the best?

Uživajte u Rovinju na Photodaysima.

Enjoy the Photodays in Rovinj.


Kristian Šustar, Maistra - DIREKTOR

Kristian Šustar, Maistra C.E.O.

Tehnika zapisivanja prizora iz stvarnosti na sloju materijala koji je osjetljiv na svjetlost je tehnička definicija fotografije, međutim kao i mnoge druge definicije niti ova ne govori mnogo o tome što fotografija zbilja jest. Čini mi se puno prikladnije fotografiju definirati pomoću grčkih riječi iz kojih je pojam fotografija nastao: phos (“svjetlo”) i graphis (“pero”, “kist”) koje zajedno znače „crtanje pomoću svjetla“. U ovoj se „definiciji“ mistika fotografije dotiče na puno suptilniji način.

The process of producing images of objects on photosensitive surfaces is the technical definition of photography, but, as other definitions, it does not tell us much about what photography really is. It seems more appropriate to define it using the Greek words from which the term photography originated: phos (“light”) and graphis (“stylus”, “paintbrush”) which, when put together, mean „drawing with light“. In this „definition“, the mystery of photography is described in a much more subtle way.

Možda su ove definicije na sličan način nepravedne prema temama koje opisuju. Turizam i fotografija zbog toga mogu podijeliti zajedničku definiciju, a ta je da oboje realan život pretvaraju u novu vrijednost, dijele je sa svojom publikom/gostima i na kraju je vraćaju u prostor gdje nastaju obogaćujući ga novim naslijeđem. Fotografija kao i turizam može biti kvalitetna ili nekvalitetna, autentična ili neinventivna, autorska ili puko komercijalna. U Maistri težimo stvaranju turizma koji će biti utemeljen na autentičnosti, kvaliteti i originalnosti. Za uspjeh u tome, jednako kao i za stvaranje fotografije koja nosi te iste vrijednosti, nije presudna realnost prostora već emocija. Ova dva prekrasna fenomena modernog društva dijele mnogo toga zajedničkog i mnogo toga međusobno poklanjaju. Kroz našu manifestaciju turizam je na nov način fotografiji poklonio Rovinj, a fotografija je Rovinju poklonila Photodays. Dobro došli!

Tourism is “the sum of the phenomena and relationships arising from the travel and stay of nonresidents, insofar as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity.” This is one of the most acceptable definitions of tourism in the world, but it still does not tell us much what tourism really is. Perhaps these definitions similarly don’t do justice to the topics they describe. Therefore, tourism and photography can share a common definition according to which they add different value to reality, share it with their audiences/guests and, finally, return it into space where they created it, enriching it with new heritage. Like tourism, photography can be of good and poor quality, authentic or uninventive, authorial or purely commercial. In Maistra, we strive to create tourism based on authenticity, quality and originality. Success, much like success in creating a photography that carries these same values, does not rely so much on the actual space, but the emotion. These two lovely phenomena of the modern society have many things in common and intertwine in many ways. Through our manifestation, tourism has presented photography to Rovinj in a new way and photography has presented Rovinj with Photodays. Welcome!

9

Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva privredna djelatnost. Ovo je jedna od najprihvatljivijih definicija turizma u svijetu, međutim i ona ne govori mnogo o tome što turizam doista jest.


10

Berislav Valušek, predsjednik Međunarodnog Ocjenjivačkog suda PHOTODAYS 2009

Berislav Valušek, President of the International Jury of PHOTODAYS 2009

FOTOGRAFIJA U ERI DIGITALNE NADSTVARNOSTI

PHOTOGRAPHY IN THE ERA OF DIGITAL HYPERREALITY

Nepopravljivi nostalgičari skloni bolećivoj sentimentalnosti mogli bi reći - ako bi ih uopće itko išta o tome želio zapitati - da je fotografija digitalizacijom izgubila svoju predmetnost. Umjesto vizualnih i taktilnih senzacija koje se pri premetanju radova izvedenih na fotografskom papiru spajaju u jedinstven doživljaj, danas smo suočeni samo s optičkim efektom posredovanim ekranom računala. Digitalizacijom, fotografija je izgubila i format koji je u gotovo svakoj likovnoj i vizualnoj umjetnosti konstitutivni dio djela, jer se dimenzije unificirano svode na veličinu ekrana; mogu biti manje, ali ne i veće.

The incorrigible nostalgic individuals that favour pathetic sentimentality could say - if anyone would even ask for their opinion - that photography with digitalisation has lost its subject. Instead of the visual and tactile sensations that, with the transposition of works created on photographic paper are united into a unique experience, today we are faced only with the optic effect through the mediation of a computer screen. With digitalisation, photography also lost its format that is a constitutive part of a work in almost every visual art, because the dimensions are unified and reduced to the size of the screen. They can be smaller, but not larger.

Ali nam je digitalna fotografija donijela i neke velike prednosti od kojih je možda najveća njezina oštrina, jasnoća, kristalična pixel rezonanca koja na podlozi plazma-ekrana stvarnost pretvara u virtualnu nadstvarnost. Digitalno generiranje slike također je tehnološka novost koja je proširila značenjska polja i opsege medija.

But digital photography has given us some great advantages. One of the greatest one might be its sharpness, clarity, crystal pixel resonance that on the background of a plasma screen turns reality into virtual hyper-reality. The digital generation of a photograph is also a technological novelty that has widened the semantic field and the scope of the media.

Ali ono što je možda najznačajnije za jednu fotografsku manifestaciju kao što je PHOTODAYS, jest brzina protoka slikovnih informacija. Najčešće više nema razvijanja, sušenja, pakiranja, slanja poštom i plaćanja troškova, u krajnjoj liniji, već se cijeli postupak odvija s nekoliko upora na tipkovnicu, mada organizatori potpuno uvažavaju i one klasične postupke i opcije. Zbrajajući i oduzimajući, mogli bismo reći da smo u plusu.

Perhaps the most significant thing for one photographic manifestation like PHOTODAYS is the speed of the flow of pictorial information. Most often there is no more developing, drying, and packing, sending by post and paying postage costs. Ultimately, the whole process is completed with several clicks on the keyboard, although the organisers accept the classical procedures and op-


A pobjednici će, kao i uvijek u ovakvim slučajevima, biti rezultanta ne/znanja, ne/stručnosti, ne/informiranosti i senzibilnosti ukupnosti zbroja članova Ocjenjivačkog suda i međusobnih silnica koje grupe ovakve vrste proizvode. Zato sud nas kojima je dana ta mogućnost nije konačan, već je tek jedna od usputnih stanica na putu koji zovemo fotografija, a prema krajnjem cilju koji se zove umjetnost.

tions as well. Considering it all, we could say it is a plus for us. This might be the reason why this year’s, second in a row, photographic festival is so well-attended. The number of 5,200 photographs and 350 authors who entered the Competition in its first edition now rose to 10,800 works and 690 authors. In this great number of creations very little was worthless, so we can conclude that the authors were their own first censors - in a good sense of the word - and photographs of high quality standards dominated. It was difficult to narrow and select ten authors in each category and even more difficult to select the best three. To that extent, the selection of the winner should have been easy. And the winners, as always in these cases, will be the result of (no) knowledge, (no) competence, (no) information and sensibility of all the members of the Jury and the mutual forces that such groups produce. Therefore, our judgement, of the people who were given this possibility, is not final, but only one of the incidental stations on a journey that we call photography towards the final goal that is called art.

11

Možda je i zato ovogodišnji, drugi po redu fotografski festival toliko posjećen; broj od 5.200 fotografija i 350 autora prijavljenih na Natječaj prvog izdanja, povećao se ove godine na 10.800 pristiglih radova 690 autora. U tom je velikom broju ostvarenja bilo malo bezvrijednog, pa možemo zaključiti da su autori bili svoji prvi cenzori - u dobrom smislu riječi - a prevladavale su fotografije visokog kvalitativnog standarda. Teško je u svakoj od kategorija bilo izabrati deset autora za uži izbor, a još teže troje najboljih. Utoliko bi lakši trebao biti izbor pobjednika.


12

E M A R A G J O N R A P V A I T V B I N Z B E Z E V E BL LE B M A


J M N R A G V A I O V B I R Z B P Z E T L E N B L E A B V T A E E T E M I M T I A AT J N A ID FR

AY

June June th 6

5th y

lipnja aturda 5. S K A T PE lipnja 6.

13

subota


14

PETAK 5. lipnja FRIDAY 5th June 13:00 Tiskovna konferencija s predstavnicima organizacije i uglednim uzvanicima u prostoru Multimedijalnog centra grada Rovinja (MMC)

13:00 Press conference with members of the organising committee and distinguished guests at the Multimedia Center MMC Rovinj

Otvaranje festivala Photodays 2009. s izložbom finalista ovogodišnjeg natječaja (MMC), čime su otvorene i ostale postave:

The opening of the Photodays 2009 festival and the opening of the exhibition of the finalists of this year’s competition at the MMC, together with the opening of other events:

izložba fotografija Zbora fotoreportera u privatnoj galeriji Batana velika izložba na otvorenom s atraktivnom postavom više od 400 fotografija velikih formata medijskih kuća i ostalih sudionika: Cropix: “Cropix 2008.”

An exhibition of the photographic collection of photo reporters in the Batana private gallery A large open air exhibition with attractive stands with over 400 large format photographs from media houses and other exhibitors:

Novi list: “U fokusu”

Cropix: “Cropix 2008”

Gloria: “15 godina s vama”

Novi list: “In the focus”

FOTOMag: “Sedam godina”

Gloria: “15 years with you”

Hrvatski fotosavez: „Baština - fotoradionica za mlade“

FOTOMag: “Seven years”

fotografije s Photodays radionica 13:30 - 14:30 Predavanje: Dean Žvorc - Color Management (MMC)

Croatian Photographic Association: “Heritage - Photo Workshops for the Young “ Photographs from the Photodays workshops

15:00 “Hasselblad” radionica (studio): Portretiranje - Zavičajni muzej grada Rovinja

13:30 - 14:30 Lecture: Dean Žvorc - Color Management (MMC)

15:00 “Police” workshop: Mare Milin - ulice Rovinja

15:00 “Hasselblad” workshop (studio): “Portraits” - Rovinj Heritage Museum

15:30 - 17:30 Pregled portfolia (Natalija Bajric, Rainer Opoku, Enrico Bossan, Bruketa i Žinić, Roberto Ferri (MMC)

15:00 “Police” workshop: Mare Milin - Rovinj streets


18:30 Službeno otvaranje velike inozemne izložbe Hasselblad Masters u Zavičajnom muzeju grada Rovinja koju otvaraju predstavnici Ministarstva kulture, organizacije festivala i ugledni inozemni predstavnici tvrtke Hasselblad 19:30 Otvaranje izložbe fotografija Marije Braut u crkvici sv. Tome Apostola 21:30 Tematski party za akreditirane sudionike na otoku Sv. Andrija (Crveni otok)

15.30 - 17:30 Viewing of the portfolios (Natalija Bajric, Rainer Opoku, Enrico Bossan, Bruketa and Žinić, Roberto Ferri (MMC) 18:30 Official opening of the large Hasselblad Masters international exhibition at the Rovinj Heritage Museum, which will be opened by representatives from the Ministry of Culture, other organizations and renowned international representatives from the Hasselblad Company 19:30 Opening of the Marija Braut photographic exhibition in the Church of St. Thomas the Apostle 21:30 Themed party for accredited participants on the Island of St. Andrew (Red Island)

Zavičajni muzej grada Rovinja Rovinj Heritage Museum

15

Multimedijalni centar grada Rovinja Multimedia Center MMC Rovinj


16

subota 6. lipnja Saturday 6th June 10:00 Fotografska radionica koju za modnu kuću GANT predvodi hvaljeni španjolski modni fotograf Paco Peregrin (bazen hotela Monte Mulini) 11:00 Postavljanje instalacije “100lica stolica” na Rovinjskom trgu 12:00 Okrugli stol: “Modna fotografija - razvijanje osobnog stila” Modna fotografija u Hrvatskoj doživjela je pravi procvat u posljednjih nekoliko godina potaknuta razvojem magazina, entuzijazmom mladih kreatora, stilista i fotografa. No, koliko hrvatska modna fotografija reflektira našu stvarnost, koliko autori imaju slobodu izražavanja i kako kreiraju vlastiti stil, razgovarat ćemo na Okruglom stolu. Moderator: Sandra Vitaljić (MMC) 14:00 Predavanje Patrick Hoelck - Putovanje kroz fotografiju 15:00 Photodays & Sony nagradna fotoruta, na različitim lokacijama grada, prema unaprijed izrađenom planu koji će biti dostupan svim posjetiteljima i ljubiteljima fotografije koji posjete Rovinj. Niz je atraktivnih nagrada koje očekuju najbolje. Nikon promotion: Novi Lupino - trg ispred Gradskog poglavarstva 17:00 Generalna proba za sve sudionike televizijskog programa

10:00 Photographic workshop organised by the GANT fashion house and led by the respected Spanish fashion photographer Paco Peregrin (swimming pool at hotel Monte Mulini). 11:00 Setup for the installation “100chair faces” in Rovinj’s Square 12:00 Round table: “Fashion photography - developing a personal style” Over the last few years, fashion photography in Croatia has truly blossomed, which has been stimulated by the development of magazines, and the enthusiasm of young designers, stylists and photographers. At the round table we will talk about the extent to which Croatian fashion photography reflects our reality, the degree to which the authors have freedom of expression and how they create their own styles. Moderator: Sandra Vitaljić (MMC). 14:00 Lecture: Patrick Hoelck - Visual journey 15:00 Photodays & Sony prize-winning photo route, in different locations in the town, according to an already devised plan. This will be made available to all those visitors and photography fans who visit Rovinj. A series of attractive prizes will be given to the best photos. Nikon promotion: Novi Lupino - square in front of the Town Council buildings


18:30 Proglašenja pobjednika nagradne fotorute - ispred Hotela Adriatic u centru Rovinja

17:00 General rehearsal for all participants in the television broadcast.

21:00 Završna svečanost dodjele nagrada na terasi Hotela Park uz televizijski prijenos na prvom programu HRT-a (uz akreditacije)

18:30 Announcement of the winner of the prize winning photo route - in front of Hotel Adriatic at the centre of Rovinj.

22:30 Koktel zabava

21:00 Official awards ceremony on the terrace of Hotel Park that will be broadcast on the first program of Croatian Radio Television (with accreditation) 22:30 Cocktail party

Postavljanje instalacije “100lica stolica” na Rovinjskom trgu Setup for the installation “100chair faces” in Rovinj’s Square

17

Hotel Park - dodjela nagrada Hotel Park - official awards ceremony


18

F O T O E H T P U O O T R O O R F A T A O U T T R U O H TE E R


19

R F A T O T U T O R U H R E P T E U T O T O U R O O F TA A R U T R RU E T U O


M on talb ano

2c

3 ičantska

Ferria

za

on ta M ina ta

Vil la

av

Zde nac Pia nd

l rone And

Grisia

4

rca

VELI TRG

nda Piazza Gra Garzotto

2b

a ldi ba ar i

Casale

Gris ia

S

Gla d

Ch iu

P. Na ttoie

lb an o

n ae

TRŽNICA MERCATO Ive ro et Pi

S.

a

aG pe ep

T. C

HOTEL ROVINJ S tu be

im ir Š va lb

V. SV. KRIŽA

Sveto ga K

TRG NA MOSTU

iP oz z

2 2a TRG M. TITA

1

M o n t a l b a no Trevisol

Augus ta

ont e

us Gi

nković Sta tra Pe

SV. EUFEMIJA

Vla d

az

Brego vita M

Driovier

20

5

POLJANA SV. TOME

TRG - PIAZZA VALDIBORA MERCATO

3

HOTEL ADRIATIC

7 a Ob

r i ža

Santa C roce

46

in la P

a ičin ud B a


1

Pokraj Centra za povijesna istraživanja, Trg Mateotti - dio muzičke grupe Batana s gitarom i mandolinom

Centre for Historical Research on Mateotti Square - members of the Batana musical group with a guitar and mandolin.

2

Piazza grande - ispred volte - dva ribara pletu vrše

Piazza grande - under the arches - two fishermen making a fish trap

3

Ulica Grisia (pri vrhu) - gospođa u rovinjskoj nošnji - kukičanje

Grisia Street (at the top) - women in female folk costume - crocheting

4

Na sredini ulice Grisia - slikar - umjetnik

On the main street Grisia - painter - artist

5

Švalba - pokraj Spacia - gospođa u rovinjskoj tradicionalnoj nošnji - priprema povrća za ručak (biži)

Švalba - at Spacia - woman in traditional Rovinj folk costume - preparing vegetables for lunch (biži)

6

Veliki mol - ribar koji krpa mrežu

Large quay - a fishemen mending nets.

7

Crkva sv. Benedikta - na kamenoj klupi gospođa u rovinjskoj nošnji - pletenje vune

Chruch of St. Benedict - a women in Rovinj folk costume on a stone bench - knitting with wool

21

FOTO RUTA PHOTO ROUTE


22

H T I J N J Š I I R D I O Ž Ž G Y O R Y R V U J U O I J S I R I R R Ž I A Ž Y E


J O I V R I O Ž I S Ž Y R R Y A R U E J U Y I J S I R I I H Y Ž ŽIR R Y R U J JU I R I Ž šek

Valu Klarin

Berislav ossan Andrea B uller Enrico M Opokuom ć Michael Reiner & Žini

23

Bruketa


24

Berislav Valušek (predsjednik žirija)

Berislav Valušek (President)

Povjesničar umjetnosti, arheolog, likovni kritičar, muzealac (u stručnom muzejskom zvanju muzejskog savjetnika od 1996.), konzervator, publicist. Diplomirao povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1980. zaposlen u Modernoj galeriji u Rijeci kao kustos, te od 1990. do 1999. kao ravnatelj.

Art historian, archaeologist, art critic, museologist (a museum counsellor since 1996), conservationist, publicist.Received his B.A. in Art History and Archaeology from the Faculty of Philosophy, University of Zagreb in 1979. Curator at the Modern Gallery in Rijeka in 1980 and its Director from 1990 to 1999.

Stipendije za profesionalno usavršavanje na Reinwardt Academy for Museology u Leidenu, Nizozemska, 1985. i u Centre for Contemporary Art u Clevelandu, SAD, 1994. Utemeljio dvije međunarodne izložbe: Ex tempore u Opatiji (1983.) i Biennale mladih Mediterana u Rijeci (1993.). Reorganizirao Međunarodnu izložbu crteža, također u Rijeci, 1990. Samostalno koncipirao, postavio i napisao predgovore katalozima za preko 250 samostalnih, te oko 150 skupnih izložbi u galerijama i muzejima u Hrvatskoj i u svijetu. Objavio preko 300 stručnih tekstova (likovne kritike, analize, osvrti, prikazi, intervjui, putopisi itsl.). Hrvatski povjerenik na 47. Venecijanskom Biennalu, 1997. Odlikovan za izuzetne doprinose u kulturi, 1996. i dobitnik Nagrade “Neven Šegvić” za znanstvenoistraživački rad na području arhitekture, 1998.

Recipient of the Reinwardt Academy for Museology scholarship (Leiden, The Netherlands) in 1985 and the Contemporary Art scholarship (Cleveland, USA) in 1994. Founder of two international exhibitions: Ex tempore in Opatija (1983) and Biennale of Young Artists from the Mediterranean in Rijeka (1993). Reorganized the International Exhibition of Drawings in Rijeka in 1990. Conceptualized, installed and wrote prefaces to catalogues for more than 250 independent and 150 group exhibitions in galleries and museums in Croatia and around the world. Published more than 300 art critiques, analyses, reviews, surveys, interviews, travelogues etc. Commissioner for Croatia at the 47th Venice Biennale in 1997. Honoured for exceptional contributions to culture in 1996 and received the “Neven Šegvić” award for his research work in the field of architecture in 1998.

Član AICA-e, ICOM-a, CIMAM-a, DPUH, DPU Rijeke i ULUPUH-a. Od 2005. predavač na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci i predstojnik Katedre za teorijske i opće predmete.

Member of AICA, ICOM, CIMAM, DPUH, DPU Rijeka and ULUPUH. Since 2005 lecturer at the Applied Arts Academy in Rijeka and Head of Department for theoretical and general subjects.


Andrea Klarin

ANDREA KLARIN

Fotografija me očarala kada s 18 godina, a s 22 godine sam se odlučio njom i baviti. Studirao sam fotografiju 3 godine na institutu INRACI u Briselu u Belgiji. Danas radim i živim uglavnom u Parizu. Svoj rad opisujem kao stalnu potrebu za kretanjem i razvojem te neprestanu potragu za nečim što je neopipljivo, ali u čemu se odražava svijet oko nas. Idealizacija ljepote i savršenstva mogla bi ukratko opisati moj svijet estetike. Ne pokušavam predstaviti stvarnost, već je filtrirati i prikazati kao zamišljeni svijet u kojem je prisutna elegancija, šik i blještavilo. Ipak, važno mi je uvijek isticati da moj rad nije zapravo samo moj, on je plod zajedničkog stvaralaštva čitavog tima za koji sam vrlo vezan. Njihov trud i rad smatram barem jednako značajnim kao svoj, a njihovo okruženje podjednako me inspirira i ispunjava i kao čovjeka i kao profesionalca.

At the age of 18 photography became my passion and I decided to make it my future career when I was 22. I studied photography for three years in Brussels (Belgium) at INRACI. Now I mostly live and work in Paris. I would describe my work as being based on the constant need to move and evolve! It is a continuous search for something that cannot be touched but is contained in the world around us. An idealization of beauty and perfection could be a brief description of my world of aesthetics. I don’t try to represent reality but I try to filter it and through this imaginary world attempt to show its elegance, chic and glitter. For me, the most important thing about my work is not to think of it as only mine since it is the product of teamwork! I am very attached to my team and I consider their work just as important as my own! Working in a team for me means being surrounded by people that you appreciate not only as professionals but as people as well!

KLIJENTI: Valentino, Lanvin, Guerlain, Rochas, Van Cleef & A, Nike, L’Oreal… ČASOPISI: Vogue, In Style, Harpers, Madame Figaro, Financial Times, Sunday Times, ElPais…

Serenity is the key word. CLIENTS: Valentino, Lanvin, Guerlain, Rochas, Van Cleef & Arpels, Nike, L’Oreal... MAGAZINES: Vogue, InStyle, Harper’s, Madame Figaro, Financial Times, Sunday Times, El Pais...

25

Smirenost je ključna riječ.


26

Enrico Bossan

Enrico Bossan

Enrico Bossan se pridružio “Fabrici” (Centar za istraživanje komunikacijegrupe Benetton) 2005. godine kao voditelj odjela za fotografiju. U travnju 2007. postaje urednik časopisa COLORS. Njegove se fotografije redovito pojavljuju u međunarodnim časopisima od 1985, te su izlagane na PhotoFestu u Houstonu, Bienalu međunarodne fotografije u Torinu i Amsterdamu, Arlesu, Milanu, Rimu, Saloniki, Tokiju i Veneciji.

Enrico Bossan joined Fabrica (Benetton group communications research center) in 2005 as the Head of the Photography department. In April 2007 he became the Editor of COLORS magazine. Since 1985, his photos have appeared regularly in international magazines and have been displayed at the Houston PhotoFest, the International Photography Biennale in Turin and in Amsterdam, Arles, Milan, Rome, Salonica, Tokyo and Venice.

Osvojio je nagradu Kodak za profesionalnu fotografiju 1987. godine. Njegova ranija izdanja uključuju Pechino-Parigi (1986.), putovanje od Azije do Europe, i Exit (1992.), priča o Americi iz dvaju kuteva, napravljeno u suradnji s fotografom Robertom Kochom. Godine 2000. njegove su se knjige usredotočile na probleme zdravstva i bolničkog života: Esodo, pogled na svakodnevni život u utočištu za žrtve AIDS-a, the Un privilegio difficile, crno-bijelo fotografsko izvješće za Doctors with Africa Cuamm, o društvenoj i medicinskoj suradnji u sub-saharskoj Africi.

He won the Kodak award for professional photography in 1987. His earlier publications include Pechino-Parigi (1986), a journey from Asia to Europe and Exit (1992), a tale of America “from two angles”, produced in collaboration with the photographer Roberto Koch. In 2000 his books focused on healthcare and hospital life: Esodo, views of daily life in a shelter for AIDS victims and Un Privilegio Difficile, a black-and-white photo report for Cuamm Doctors With Africa on socio-medical cooperation in Sub-Saharan Africa.

Zastupa ga fotografska agencija Contrasto od 1992.

He has been represented by the Contrasto photo agency since 1992.


Michael Muller

Michaell Muller

Michaelov jedinstven, poseban stil govori sam za sebe. Njegova strast za umjetnošću i biznisom zvanim fotografija lako se može osjetiti gledajući njegove fotografije. „Kad ljudi gledaju moje radove, naprosto želim u njima pobuditi osjećaje.“ - M. Muller.

Michael’s unique signature style speaks for itself. His passion for the art and commerce of photography can easily be felt by simply looking at his pictures. “When people view my work, I simply want to evoke emotion.”- M. Muller

Michael je radio na kampanjama za SPEEDO, NIKE, BILLABONG, DITA EYEWEAR, RANGE ROVER, DODGE, FILA, i VON ZIPPER. Upravo je završio dugotrajnu podvodnu ekspediciju na Otočju Galapagos za švicarskog proizvođača satova IWC koji će poduprijeti Charles Darwin Foundation i UNESCO. Michael je nedavno dokumentirao prvi film studija MARVEL pod naslovom IRONMAN, te X-MEN ORIGINS WOLVERINE, HANCOCK, MAX PAYNE, ENTOURAGE, 24, CRASH, THE BEAST i mnoge druge filmske i televizijske projekte. Projekt kojemu je najviše privržen je njegov novi dobrotvorni rad pod nazivom KIDS CLICKING KIDS koji je započeo s ART OF ELYSIUM. KCK donosi fotografije u svijet bolničke djece od kojih mnoga nikad nisu držala kameru u rukama. “Gledati kako se djeca koja podnose veliku bol osmjehuju dok fotografiraju, iskustvo je koje nadilazi sva ostala,” ističe Muller. Nakon petnaest godina prebivanja, putovanja i rada u Los Angelesu, New Yorku i Parizu, tridesetosmogodišnji Michael Los Angeles opet zove svojim domom. Oženjen je i ima tri kćeri.

His work has graced the covers and pages of magazines including: Vanity Fair, Elle, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Flaunt, The New York Times, Espn, Filter, Esquire, Interview and Time Magazine. Michael has worked on campaigns for SPEEDO, NIKE, BILLABONG, DITA EYEWEAR, RANGE ROVER, DODGE, FILA, and VON ZIPPER. He also just finished an extensive Scuba Expedition in The Galapagos Islands for the Swiss watchmaker IWC that is going to help support The Charles Darwin Foundation and UNESCO. Michael has recently documented MARVEL Studios first film IRONMAN, as well as X-MEN ORIGINS WOLVERINE, HANCOCK, MAX PAYNE, ENTOURAGE, 24, CRASH, THE BEAST as well as many other film and television projects. The closest project to Michael’s heart is his new Charity called KIDS CLICKING KIDS, which he started with the ART OF ELYSIUM. KCK brings photography into hospitals to a variety of children, many who have never taken a photograph in their life. “Watching children smile and laugh while in such pain from taking photos is an experience that supercedes any that come to mind” says Muller. After 15 years of living, traveling, and working in Los Angeles, New York, and Paris, at the age of thirty eight, Michael once again calls Los Angeles his home. He is married and has three daughters.

27

Njegovi radovi su ukrašavali naslovnice i stranice časopisa poput: Vanity Fair, Elle, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Flaunt, The New York Times, Espn, Filter, Esquire, Interview i Time Magazine.


28

Reiner Opoku

Reiner Opoku

1983. - Menadžer Jiriu Georgu Dokoupilu. 1985. - Umjetnici kao Rob Scholte, Donald Baechler počinju koristiti moje usluge. Projekti za umjetnike poput Georgea Conda, Martina Kippenbergera, Juliana Schnabela, Rosemarie Trockel, Sigmara Polkea, Michaela Buthea, Alberta Oehlena, itd. 1988. - 1992. - Kustos nekoliko postava na Tenerifima - Casa de la Cultura, Venecijanskom Bijenalu (Rob Scholte). Posljednji projekt “Woodstock” - 30 godina - retrospektivna izložba s više od 600 umjetničkih djela iz 60ih. 1992. - 1995. - Kustos projekta Roba Scholtea u Nagasakiju, Japanu “Apres nous la deluge” (800 kvadratnih metara)-zidna slika koja je dovršena nakon 4 godine uz pomoć šest asistenata. 1994. - 1996. - Razvoj azijskog i pacifičkog tržišta za izdavača knjiga o umjetnosti Benedikt Taschen. 1996 .- 2000.- Utemeljitelj „KUNSTHAUS Köln“ prve robne kuće u Europi s 600 kvadratnih metara umjetnosti iz 20. stoljeća. 2001.- Dioničar i osnivač “Le bar de Paris Bar” u Berlinu. 2002.- Trgovac umjetničkim djelima i kustos za suvremenu umjetnost u Kölnu. 2004. - Kustos izložbe povodom objavljivanja knjige G.O.A.T.-a tribute to Muhammad Ali u izdanju Taschena. 2005. - 2007. - Osnivanje “The Art Fund” s partnerom Wolfgangom Rothom. Prva aktivna trgovačka zaklada za umjetnost u Lichtensteinu. 2008. - Suosnivač i kustos umjetničkog dijela “St. Moritz Art Masters-a”, festivala za umjetnost, glazbu i kulturu u St.Moritzu. Suosnivač i partner Wolf Roth & Partners Fine Art Gallery u Miamiju.

1983 - Started with managing the artist Jiri Georg Dokoupil. 1985 - Other artists like Rob Scholte, Donald Baechler joined my office. Projects for George Condo, Martin Kippenberger, Julian Schnabel, Rosemarie Trockel, Sigmar Polke. Michael Buthe, Albert Oehlen etc. 1988 - 1992 - Curator of several exhibitions in Tenerife - Casa de la Cultura, Bienale in Venice (Rob Scholte) still managing exhibitions today. Last project “Woodstock” - 30 years - art retrospective with over 600 works from the 60s. 1992 - 1995 - curator for a project by Rob Scholte in Nagasaki - Japan “Apres nous la deluge” 800 square meters. Wall painting (with six assistants) over 4 years production time. 1994 - 1996 - Development of the Asian and Pacific markets for the art publisher Benedikt Taschen. 1996 - 2000 - Founder of the KUNSThAUS in Cologne. The first department store in Europe. with 600 square meters of art from the 20th century. 2001 - Share holder and founder of the “Le bar de Paris Bar” in Berlin. 2002 - Working as an art dealer and curator for contemporary art in Cologne. 2004 - curator of an exhibition for the publication G.O.A.T, a tribute to Muhammad Ali published by Taschen publishing house. 2005 - 2007 - founder of the “The Art Fund” with my partner Wolfgang Roth. The first active trading Art Fund in Lichtenstein. 2008 - Co - founder and curator for the art part of the “St. Moritz Art Masters”, an art, music and cultural festival held in St. Moritz. Co-founder and partner of the Wolf Roth & Partners Fine Art Gallery in Miami.


Bruketa & Žinićom

Reklamna agencija Bruketa & ŽinićOM osnovana je 1995. godine. Danas je u njoj zaposleno 60 mladih stručnjaka za oglašavanje i dizajn. Do sada su primili preko 300 domaćih i međunarodnih nagrada među kojima su Clio, Cresta, ADC New York, EPICA, Young Guns, New York Festivals, London International Awards, Cannes (finalist), I.D., Red Dot i mnoge druge.

The creative agency Bruketa &ŽinićOM was founded in 1995. Today it has a workforce of 60 young professionals in advertising and design. They have won more than 300 national and international awards such as Clio, Cresta, ADC New York, EPICA, Young Guns, New York Festivals, London International Awards, Cannes (finalist), I.D., Red Dot and many others.

I sami su bili članovi žirija ili im predsjedali na natjecanjima poput London Interantional Awards, Graphis, njujorške Cresta Awards, zatim na britanskim D&AD nagradama, na Moscow International Advertising Festivalu, Magdalena festivalu u Mariboru i Golden Drum festivalu u Portorožu. Njihovi radovi pojavljuju se u mnogim međunarodnim stručnim publikacijama.

They’ve also been jury presidents or jury members at awards shows such as the London International Awards, Graphis, New York`s Cresta Awards, the British D&AD awards, the Moscow International Advertising Festival, the Magdalena Festival in Maribor and the Golden Drum Festival in Portorož. Their work has been published in many international professional publications.

29

Bruketa & Žinićom


30

E B Ž E O L E Z B I Ž S E O N L E O Z I B I T Ž I S O B N I L O H Z I I X IT S


B I Ž S O N L E O Z I B I T Ž I S O B N I L O H Z I I X T I S E IB N O H I X T I E IB H X E IS AL

TS

T AU S A IJ ER N R I T F S MA MA D A N BL PE L O E E tvorenom S AS A O IN TH H N E S OF ŽB ION ST O E B IZL ITBIT H EX IF

IN

R AB

31

T LIS


IZDAVAŠTVO PUBLISHING

NINA ĐURĐEVIĆ

GODINA XXIV, br. 4/2008 (121, sv. 96) UDK 008. ISSN 0352-7654

4

2008

quorum08_04_08.indd 1

5.11.2008 0:03:02

Quorum


STANKO ABADŽIĆ

POVIJEST JEDNOG PUTOVANJA


UDRUGA 100LICA VEDRAN MARJANOVIĆ, DANIJELA STAMBOLIJA, IVAN SEKOL, ZVONIMIR LUSCH

100lica stolica


NOVINSKA FOTOGRAFIJA NEWSPAPER

IGOR SAMBOLEC

svakodnevnica


NENAD REBERÅ AK

boje


PAUN PAUNOVIĆ

Hrvatska - Nizozemska


OGLAŠAVANJE ADVERTISING Imago T-com

DAG ŠOLA ORŠIĆ


DAG ŠOLA ORŠIĆ

McCann CappY


SANDRA VITALJIĆ

Ice tea


ARHITEKTURA ARCHITECTURE

ALEKSANDAR NEDIĆ

Wild ride


DAMIR MATIJEVIĆ

Prozor


MARIO ROMULIĆ I DRAŽEN STOJČIĆ

Hangar smrti


EROTSKA FOTOGRAFIJA EROTIC

DAMIR BORTEK

Mreža


KREŠIMIR MITROVIĆ

Phone Booth


SEBASTIJAN VOJVODA

Na kolodvoru


MODA FASHION

BRUNA KAZINOTI

Tank Moda (4)


MLADEN ŠARIĆ

Boudoir Noir


TOMISLAV MOŽE

Mia


PRIRODA NATURE

MAJA STRAHIJA

Forgotten Playground


MARIO Å EBETOVSKY

Centimetar do slobode


VEDRAN MARKETIĆ

Ispostavilo se da ...


LJUDI PEOPLE

ANA LORENCIN

Oči su ti ocean


MARIO JAVORČIĆ

Stanovništvo grada Korčule


VEDRAN MARKETIĆ

Naša istovjetna ljeta


GENERIRANA FOTOGRAFIJA GENERATED

ALEKSANDAR NEDIĆ

Sofa


BRANKO JURIČIĆ

Victims of love


FOTO VIDEO KLUB „35MM“ KRIŽ ANA SOVIĆ, BORIS KRŽIĆ, ANTE ŽAJA, MAJA MIHELJA, LUKA KLUN, ZVONIMIR PETREC, KLARA ŠIMIĆ, VALENTINA BLAGUŠEVIĆ, KRISTINA BELČIĆ, DANIJELA HULJENIĆ, DARIO NIKŠIĆ, TIN KLASIĆ, GORAN PUGAR, SAŠA PAVLEK

KRAVA


SLOBODNA TEMA OPEN THEME

ANA LORENCIN

Kolekcija


DAVOR ŠARIĆ

Ciklus nevidljivo


PETAR TRINAJSTIĆ

Gradnja brodskog trupa


FOTOMONOGRAFIJA PHOTO-ILLUSTRATED MONOGRAPH

BACHRACH & KRIŠTOFIĆ

DVOSTRUKA IGRA


IVAN POSAVEC

fotografije


IVO PERVAN

BOJE HRVATSKE


PORTFOLIO

LUKA BALJKAS


PETRA POČANIĆ


THEA AKELIĆ


68

MARIJA BRAUT Rođena u Celju, LRS 1929. g. Od 1941. g. živi, školuje se i radi u Zagrebu. Fotografski početak 1967., u atelijeru Toše Dabca čija je učenica i suradnica do 1970. godine. Od 1968. do 1972. radi kao fotografkinja u Galerijama grada Zagreba. Nakon toga postaje samostalna umjetnica. Od 1969. članica je ULUPUH-a i Fotokluba Zagreb. Članica je ZUH-a do umirovljenja 1988. Prva samostalna izložba u Galeriji Studentskog centra (s P. Dabcem). Od tada samostalno izlaže preko stotinjak izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudjeluje na mnogim skupnim izložbama - Fotoklub, ULUPUH, Zagrebački salon itd. Surađuje u časopisima, publikacijama pretežno umjetničkog likovnog sadržaja (katalozi i monografije likovnih umjetnika). Djela se nalaze u mnogim javnim institucijama HGK, veleposlanstva RH, Elektra Zagreb, Lijepa naša. Živi i radi u Zagrebu, članica je kluba CroArtPhoto uz čiju potporu i pomoć je ova izložba i realizirana.

“Najpoznatije fotografije” Postava izložbe fotografija Marije Braut u crkvici Sv. Tome Apostola uključuje najpoznatije fotografije koje su obilježile karijeru poznate fotografkinje kojoj će u sklopu završne svečanosti fotografskog festivala biti uručena službena nagrada “Kadar” za životno djelo. Postav izložbe: Nikica Badrov

Marija Braut was born in Celje in Slovenia in 1929. Since 1941 she has lived, has been educated and worked in Zagreb. She started working in photography in Toše Dabac’s atelier as a student and assistant from 1967 to 1970. From 1968 to 1970 she worked as a photographer in the Galleries of the City of Zagreb. After that she became an independent artist. Since 1969 she has been a member of the Croatian Association of Artists of Applied Arts, the Zagreb Photo Club. She was a member of the Community of Artists of Croatia until she retired. She held her first independent exhibition in the gallery of the Student’s Centre (with T. Dabac). She has displayed her works since then at more than a hundred exhibitions in Croatia and abroad. She has participated in many group exhibitions - photo clubs, the Croatian Association of Artists of Applied Arts, the Zagreb Saloon, etc. She has cooperated with magazines and publications mainly dealing with artistic visual content (catalogues and books of visual artists). Her works can be found in many public institutions - the Croatian Chamber of Economy, the embassies of Republic Croatia, Elektra Zagreb and Lijepa naša. She lives and works in Zagreb, she is a member of the CroArtPhoto Club, which has also helped organize this exhibition.

“The most famous photographs” The exhibition of photographs of Marija Braut, in the small church of St. Thomas the apostle, includes the most known photographs that have marked the career of the famous photographer who will be granted the Life Achievement Award “Kadar” during the final ceremony of the photographic festival. Exhibition layout: Nikica Badrov70

BEST OF HASSELBLAD MASTERS Hasselblad Masters Award je najprestižnija nagrada fotografske industrije. Nagrade se dodjeljuju za doprinose i izvanredna postignuća u fotografskoj umjetnosti, prema kriteriju izvrsne fotografske sposobnosti, kreativnosti, kompozicije, konceptualne snage i tehničke vještine. Iako su autori i njihove fotografije potpuno različiti: mladi, stari, sa zapada, sa istoka, klasičari, eksperimentalisti, tradicionalisti, modernisti i futuristi, vjerojatno im je samo jedno zajedničko - majstori su koji fotografijom oduševljavaju na prvi pogled i koriste Hasselblad opremu. Izložbu organiziranu u sklopu fotografskog festivala Photodays, sačinjavat će 30-ak fotografija autora: August Bradle, Barry Ryan, Carl Lyttle, Chase Jarvis, Chris Simpson, Claus-Peter Dudek, Dominique Amphonesinh, Hans Strand, Joel Meyerowitz, Kevin Then, Laurence Laborie , Marco Grob, Morfi Jimenez Mercado, Paolo Esposito, Peter Mathis, Raya, Russel James, Stuart Weston, Victor Billy Hells, Yanan Li. U prizemlju muzeja postavljeno je 10-tak fotografija Hasselblad kamera: prva izrađena Hasselblad kamera, modeli koji su se koristili u svemiru, „zlatni modeli“, najnovija H3DII digitalna kamera 50 MP, fotografija gospodina Victora Hasselblada: Također, bit će izloženi stariji modeli Hasselblad kamera u privatnom vlasništvu.

The Hasselblad Masters Award is the most prestigious award of the photographic industry. The awards are granted for contributions and outstanding achievements in photographic art according to the criteria of excellent photographic capability, creativity, composition, conceptual force and technical skill. Although the authors and their photographs are completely different, some are young, some are old, from the West and from the East, of classical, experimental, traditional, modern and futurist expression, they probably have one thing in common - they are masters, who with photography delight at first sight. The exhibition organised within the photographic festival Photodays will contain about 30 photographs of the following authors: August Bradle, Barry Ryan, Carl Lyttle, Chase Jarvis, Chris Simpson, Claus-Peter Dudek, Dominique Amphonesinh, Hans Strand, Joel Meyerowitz, Kevin Then, Laurence Laborie, Marco Grob, Morfi Jimenez Mercado, Paolo Esposito, Peter Mathis, Raya, Russel James, Stuart Weston, Victor Billy Hells And Yanan Li.

Izložba će biti otvorena od 5. lipnja do 13. lipnja , u Zavičajnom muzeju grada Rovinja.

Around ten photographs of the Hasselblad camera will be displayed on the ground floor of the Museum: the first ever made Hasselblad camera, models that have been used in space, the „golden models“, the latest H3DII digital camera 50 MP, a photograph of mister Victor Hasselblad. Also the older models of the Hasselblad camera that are in a private collection will be displayed.

Likovni postav izložbe: Krešimir Mehičić Tehnički postav: Zavičajni muzej grada Rovinja

The exhibition remains open from June 5 to June 13, 2009 at the Rovinj Heritage Museum.

Izložba je organizirana zahvaljujući zastupniku Hasselblad opreme u Hrvatskoj, tvrtki I&I. Surganizator je tvrtka Art Jus, zastupnik branda Hahnemühle, koja je donirala najkvalitetniji papir za inkjet print.

Exhibition layout: Krešimir Mehičić Tehnical layout: Rovinj Heritage Museum The exhibition has been organised thanks to the representative of the Hasselblad equipment in Croatia, the I&I company. The co-organiser is the Art Jus company, the representative of the Hahnemühle brand, that donated paper of the highest quality for the ink-jet print.


Morfi Jimenez Mercado

August Bradley

Marco Grob

Stuart Weston


72

IZLOŽBE NA OTVORENOM EXHIBITIONS IN THE OPEN

Gloria : “15 godina s vama”

Gloria: “15 years with you”

Često se kaže da fotografije govore više od riječi. Da u tome ima i te kako istine, majstori riječi priznat će majstorima fotografije. Jer, pravo je umijeće kamerom uhvatiti trenutak, treptaj oka, pogled, nečije lice koje je poput zatvorene školjke ili otvorene knjige: na kojem se zrcale vedrina, sreća ili ushit, ali i zabrinutost, tuga, tragovi proživljene boli.

It is often said that photographs are worth a thousand words. The masters of words will admit it is true. It takes skill to catch the moment with the camera, to catch the blink of an eye, a look, somebody’s face that resembles a closed shell or an open book; the face that reflects brightness, happiness or rapture, as well as concern, sorrow or traces of experienced pain.

Svaku priču u Gloriji u proteklih petnaest godina u stopu je slijedila vrhunska fotografija, bilo kao dodatni “začin”, ili je fotografija sama potaknula priču. Stoga je svaka zanimljiva tema kompletna tek kad je dokumentirana fotografijom. Premda se Glorijini fotografi razlikuju, i generacijski i po tome što ih najviše zanima, svatko od njih ima i svoj prepoznatljiv rukopis. A otisak autora vidljiv je svaki tjedan kad se lista novi broj Glorije.

During the last 15 years, every story in Gloria has been accompanied by a top-quality photograph, whether it was an additional spice or motivation for the story. Therefore, every interesting topic is complete only after it has been documented by a photograph. Although Gloria’s news photographers differ from each other in regard to their age and to their field of interest, each of them has a recognizable style. And the author’s imprint is visible in the fresh issue of Gloria every week.


petar jurica

vedran peteh


74

CROPIX: “Cropix 2008.”

CROPIX: “Cropix 2008”

Cropix je najveća hrvatska fotoagencija s preko 80 fotoreportera te pokriva gotovo svaki kutak zemlje.

Cropix is the biggest Croatian photo agency with over 80 news photographers and it covers almost every corner of the country.

Izložba je presjek radova nekolicine fotoreportera a tema nije isključivo novinski događaj već i njihovo sasvim osobno zapažanje događaja i ljudi oko sebe. Time izložene fotografije sadrže nekoliko dimenzija; informaciju, osobni stav i likovno-fotografski izraz. To je ujedno i ono što nastojimo njegovati u fotoagenciji Cropix: informacija kroz osobni pečat autora.

The exhibition is a cross-section view of works of few news photographers, and the topic is a personal observation of events and people around the authors, as well as a newspaper event. That is why the displayed photos contain several dimensions; information, personal attitude and artistic-photographic expression. These are also values that we pursue in Cropix: information personally marked by the author.


PAUN PAUNOVIĆ

Goran Sebelić


76

HRVATSKI FOTOSAVEZ: „BAŠTINA FOTORADIONICE ZA MLADE“

Croatian Photographic Association: “Heritage - Photo Workshops for the Young “

Hrvatski fotosavez je od 1995. godine do danas proveo više od 120 fotoradionica za mlade osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta u najrazličitijim krajevima Hrvatske.

The CPA has, since 1995, organized more than 120 workshops for the young, including elementary and secondary school children, in all parts of Croatia.

Budući da je turizam zbog svoje masovnosti stvorio u fotografiji jake stereotipe pa i predrasude o motivima, veoma je teško u prostorima izloženim stalnim pogledima, ostvariti novu drugačiju fotografiju i pritom ukazati na golemu i bogatu baštinu kojom smo okruženi, unutar koje živimo.

Since tourism has created strong stereotypes, even prejudices in photo motifs, due to its massive scale, it is very difficult to realize new different photographs in spaces displayed for constant viewing and still point out the enormous and rich heritage that surrounds us.

Fotoradionice Hrvatskog fotosaveza za mlade odvijaju se malo podalje od centra, podalje od velikih turističkih gužvi, u intimi malenih mjesta, pučke tradicije, u veličanstvenosti golemih prostranstva prirodne baštine.

Photo workshops for the young, organized by the Croatian Photographic Association, take place a little further from the center, further from big tourist crowds, in the intimacy of small places, folk tradition, in the magnificence of immense spaces of natural heritage.

Ove su fotografije izbor iz ogromnog broja snimljenih radova, a mogle bi, osobito „fotografsku“ publiku potaknuti na istraživanje, bilježenje, vrednovanje i očuvanje hrvatske kulturne i prirodne baštine.

These photos are a selection of a great number of images. They could inspire the audience, especially photographers, to explore, register, value and preserve Croatian cultural and natural heritage.


Dario Ferderber

Tomislav Šklebar

Tea Martinić

Dunja Posavec


78

FOTOmag : “sedam godina” U trenutku kada se pojavio FOTOmag je bio jedini hrvatski fotografski časopis. Prateći fotografsku tehniku na našem tržištu, educirajući cijelu generaciju kako novopečenih fotografa, pratili smo rad kako domaćih, tako i stranih autora. Danas je FOTOmag mjesečnik koji je od samih početaka do danas ostao ono čemu je namijenjen - praktični vodič kroz svijet fotografije. Sa 37 opširno obrađenih tema, preko tisuću objavljenih fotografija čitatelja, nekoliko stotina testiranih fotografskih uređaja te prateći trendove u fotografiji FOTOmag je bio i ostao štivo uz koje su stasali mnogi mladi fotografi. Na izložbi je predstavljeno nekoliko autora koji su svoje prve radove objavili u FOTOmagu, ali i nekoliko etabliranih autora, priznatih umjetnika koji su od prvih brojeva bili uz FOTOmag i pomogli u njegovom stvaranju.

FOTOmag : “seven years” The first issue of FOTOmag appeared on news stands in the summer of 2002. At that moment FOTOmag was the only Croatian photographic magazine. Following the techniques in photography on our market, educating an entire generation of new photographers, we have kept an eye on the work of both local and foreign authors. Nowadays, FOTOmag monthly magazine, from its very beginnings until today, remained what it was intended to be - a practical guide through the world of photography. With 37 extensively elaborated topics, over one thousand published readers` photographs, several hundred tested photographic devices, following the trends in photography, FOTOmag was and remained a magazine that many young photographers were raised on. At this exhibition we are presenting several authors who have published their first works in FOTOmag, but also several acclaimed authors and prominent artists who supported FOTOmag from its first issue and helped in its creation.


Rade Jug

Stephan Lupino


80

novi list: “U fokusu”

novi list: “IN THE FOCUS”

Nije slučajno što je Frano Supilo upravo u Rijeci 1900. godine pokrenuo svoj dnevnik, jer je tada, kao i danas, pogled na hrvatsku stvarnost i hrvatsku budućnost iz Rijeke malo drukčiji.

It was not by chance that, in 1900, Frano Supilo started his daily paper in Rijeka, since then, just as today, the view of Croatian reality and Croatian future was slightly different than elsewhere.

“Novi list” je još uvijek tu i zbog onoga što je Supilo činio, zbog onoga kakav je i on bio. A bio je pragmatičan, inovativan, spreman na suradnju, ali uvijek svoj, čvrst, jasan, pošten. Valjda samo takve novine mogu preživjeti različite režime i društva i biti medij koji pomiče granice demokracije. Na izložbi su predstavljeni radovi onih koji su zaslužili da ih se poimence spomene: Ognjen Alujević, Marin Aničić, Roni Brmalj, Livio Černjul, Sergej Drechsler, Petar Fabijan, Robert Fajt, Marko Gracin, Darko Jelinek, Silvano Ježina, Vedran Karuza, Dado Kovačević, Denis Lovrović, Nenad Reberšak, Sandro Rubinić, Damir Škomrlj, Ivica Tomić.

Novi list is still around owing to Supilo’s work, because of who he was. He was a pragmatist, innovative, ready for cooperation, but still himself, firm, clear and honest. It seems that only a newspaper like this one could have lived through different regimes and societies and be the medium that moves the boundaries of democracy. Works of those who deserve to be mentioned by name are displayed at the exhibition: Ognjen Alujević, Marin Aničić, Roni Brmalj, Livio Černjul, Sergej Drechsler, Petar Fabijan, Robert Fajt, Marko Gracin, Darko Jelinek, Silvano Ježina, Vedran Karuza, Dado Kovačević, Denis Lovrović, Nenad Reberšak, Sandro Rubinić, Damir Škomrlj, Ivica Tomić.


petar fabijan

ivica tomic

damir skomrlj

roni brmalj


82

C I N O E I C D I A N R O E I S C D P I A O N R H O I S S D K P


R O I S D P A O R H O I S S D K P R A O R O H S S W K P E C OR HO S W E ORK W E “H

S AS

EL

B

”R

D LA

“P

O

A

”R

E LIC

A

NIC

O DI

D RA

NIC IO

R

O AW

N

R

W IC A

OP

H KS

OR

OP

H KS

OP

83

“G

T AN

O DI

O AW

H KS


84

Paco Peregrín

Paco Peregrín

On je jedan od talenata španjolske fotografije s izraženom osobnošću. Njegov rad definira markantan karakter hibridizacije stilova u kojoj se spajaju najnoviji modni trendovi i najosobnije konceptualne refleksije, dajući slici uvijek senzualan, elegantan i tajanstven, čak uznemiravajući karakter, u pokušaju da se međusobno poveže gledište tradicionalnoga gledatelja umjetničkih djela i publike masovnih medija.

He is one of the talents of the Spanish photography with major personality. His work is defined by a marked character of hybridization of styles where come together the latest fashion trends and the most personal conceptual reflections, always providing to his images with a sensual, elegant and mysterious, even perturbing character, trying to interrelate the point of view of the traditional spectator of works of art with the most generic public of the mass-media.

Nike, Diesel, Adidas, Lee, Vögele, Mazda, Toyota, Levi’s, EMI Music, Cosmopolitan TV, Jacinto Usána, Maria Barros, Paramita samo su neki od klijenata za koje je Peregrín radio kao fotograf i umjetnički direktor. Njegovi radovi krase poznate časopise: Glamour, Zink (NY), Rolling Stone, Neo2 (Španjolska), Eyemazing (Nizozemska), Vision (Kina), Edelweiss (Švicarska), Vanidad (Španjolska), Hint (NY), FHM (Španjolska), Flux (UK), DT (Španjolska), Zero (Španjolska), Inspire (Slovačka) i Tendencias (Španjolska). Njegovi su radovi izloženi u sklopu važnih umjetničkih zbirki u svijetu fotografije, a organiziraju se i mnogobrojne izložbe njegovih radova u galerijama i muzejima.

“GANT” RADIONICA Modna radionica usmjerena je prema sudonicima koje zanima modna fotografija i koji žele proširiti svoje postojeće vještine. Preduvjet je osnovno razumijevanje fotografije, fotoaparata, opreme za osvijetljenje i Photoshopa.

Peregrín works as a photographer and art director for clients like Nike, Diesel, Adidas, Lee, Vögele, Mazda, Toyota, Levi’s, EMI Music, Cosmopolitan TV, Jacinto Usán, Maria Barros, Paramita, etc. He publishes for recognized magazines as Glamour, Zink (NY), Rolling Stone, Neo2 (Spain), Eyemazing (the Netherlands), Vision (China), Edelweiss (Switzerland), Vanidad (Spain), Hint (NY), FHM (Spain), Flux (UK), DT (Spain), Zero (Spain) Inspire (Slovakia) or Tendencias (Spain). His work is part of important artistic collections in the world of the image. His exhibitions are numerous in galleries and museums.

“GANT” WORkshop The fashion workshop is geared towards participants that have an interest in fashion photography and wish to expand their existing skills. A basic understanding of photography, camera, lighting equipment and Photoshop is necessary.


Ova radionica podučava u stvarnom okružju fotografije modnog editoriala, a oblikovana je kako bi pomogla u izgradnji portfolija na natjecateljskoj razini i razvila razumijevanje unutarnjeg koda industrije. Uz autentične, profesionalne produkcijske ekipe (modele, šminkera, frizera, stilista), ova radionica pokazuje na koji se način ispravno radi u modnoj fotografiji. Pri tome se temelji na tradiciji uspješnih modnih časopisa i stvaranju fotografija koje se mogu natjecati na razini višoj od amaterske fotografije.

This workshop is taught in the real world of fashion editorial photography, designed to help build portfolios on a competitive level and develop an understanding of the inside codes of the industry. Providing authentic, professional production teams (models, makeup artist, hairdresser, wardrobe stylist...), this workshop is about the dos-and-don’ts of shooting fashion correctly, in the tradition of successful fashion magazines and creating photos that can compete at a level higher than self-produced photography.WWW.GANT.COM / CROATIA


88

Vanja Šolin

Vanja Šolin

Umjetničkom se djelatnošću bavi se od 1992.godine.

He’s been working in the area of art since 1992.

Samostalne izložbe: 2008. Galerija ULUPUH (Zagreb), suradnja s ULUPUH sekcijom za modni dizajn, “Skica za model”, kustos Zrinka Kuić 2006.; Galerija ULUPUH (Zagreb), suradnja s ULUPUH sekcijom za modni dizajn, “Redizajn”, kustos Maša Štrbac 2000.; Galerija Križić-Roban (Zagreb), “TTF 2000 Istra” - modna fotografija, kustos Tonči Vladislavić

Individual Exhibitions: 2008. Gallery ULUPUH (Zagreb), cooperation with ULUPUH fashion design “Skica za Model”, curator Zrinka Kuić; 2006. Gallery ULUPUH (Zagreb), cooperation with ULUPUH fashion design, “Redizajn”, curator Maša Štrbac; 2000. gallery Križić-Roban (Zagreb), “TTF 2000 Istra” Fashion photography, curator Tonči Vladislavić

Grupne izložbe: 2009. Galerija ULUPUH (Zagreb), izložba novih članova ULUPUH-a 2005. Gradski muzej grada Varaždina (Varaždin grad mode), modna fotografija, kustos Tonči Vladislavić 2003.; Galerija KIC (Zagreb), Modna fotografija TTF 2003, grupna izložba: Mare Milin, Sandra Vitaljić i Vanja Šolin

Group exhibitions: 2009. Gallery ULUPUH (Zagreb), exhibition of all new ULUPUH members 2005 Varaždin City Museum(Varaždin city of fashion), fashion photography, curator Tonči Vladislavić; 2003. Gallery KIC (Zagreb), Fashion Photography TTF; 2003. group exhibition: Mare Milin, Sandra Vitaljić and Vanja Šolin

Nagrade: 2003. Brončana nagrada za seriju fotografija OM Bruketa&Žinić, Klijent, radio 101 - South Korean Festival; 2001., Golden Stick, FESTO, TTF katalog (autorska fotografija); 1996. Silver student award by Metro Lab (London), best photography for letter M

Awards: 2003. Bronze prize for the series of photographs OM Bruketa&Žinić, Client, radio 101 South Korean Festival; 2001. Golden Stick, FESTO, TTF Catalogue (authorial photography); 1996. Silver Student Award by Metro Lab (London), best photography for letter M

“Hasselblad” radionica: “Portreti”

“Hasselblad” workshop: “PORTRAITS”

Intencija radionice je prikazati kvalitetu snimaka snimljenih fotoaparatom Hasselblad, a radionici može prisustvovati 10 fotografa koji se mogu upoznati s opremom i postavljati pitanja o načinu snimanja. U prostoru Zavičajnog muzeja grada Rovinja biti će postavljen studio za portretiranje i printer EPSON 7880 na kojem će biti printane fotografije do formata 60 x 90 cm.

The intention of this workshop is displaying the quality of images shot by the Hasselblad camera. Up to 10 photographers can participate and get familiar with the equipment and ask questions about the mode of making photos. In the County Museum of Rovinj, a studio for portraying will be set up, and it will include the EPSON 7880 printer that will print photos up to size 60X90 cm.90

mare milin

mare milin

Malo tko nije čuo za Mare Milin, vrsnu umjetnicu fotografije, posebice modne. A kako je sve počelo, najbolje će vam objasniti ona sama: “Nakon završetka studija dizajna u Zagrebu namjera mi je bila vratiti se u rodni Zadar, no fotografija mi je pomrsila planove. U fotografiju sam se zaljubila na drugoj godini studija. Noćima ne bih spavala, nego bih uživala u tamnoj komori u potkrovlju Arhitektonskoga fakulteta. Smrdjela sam po fiksiru i sve su mi majice bile uništene zbog kemikalija. Ali, to je bio i ostao neopisivi gušt.” Prva prilika bio joj je modni editorijal 2001. u Cosmopolitanu s kojim je ušla u svijet mode i glamoura. Moda ide naprijed, no Mare Milin voli provjerene, tradicionalne vrijednosti: “Volim film i mislim da ga ništa ne može zamijeniti. Nisam zaboravila biti umjetnik, odnosno reagirati svojom umjetnošću na svijet oko sebe i u sebi. Sretna sam kada snimam svoje šetnje, svoje dane, raspoloženja, svoje putove.

There are not many people who have not heard of Mare Milin, an excellent photographer, in particular fashion photography. And the artist herself will best explain how it all started: “After finishing the School of Design in Zagreb, I intended to return to my hometown Zadar, but photography upset my future plans. I fell in love with photography in my second year of studying. I wouldn’t sleep at night, but instead enjoyed spending my time in the darkroom that was in the University of Architecture’s attic. I smelt of sodium thiosulphate and all of my shirts were ruined because of the chemicals I used. However, I greatly enjoyed myself”. Her first big chance was the fashion editorial for Cosmopolitan in 2001, which was her gateway to the world of fashion and glamour. Fashion pushes forward, but Mare Milin stays loyal to authentic traditional values: “I love film and in my opinion nothing can replace it. I haven’t neglected my artistic side or forgotten how to react to the world around me and inside me with my art. I am happy when I take shots of my strolls, my days, moods, my journeys….”

“POLICE” RADIONICA Radionica je usmjerena prema sudonicima koje zanima modna fotografija. Preduvjet je osnovno razumijevanje fotografije, fotoaparata i obrade fotografije. Prema zamisli multitalentirane umjetnice i kreativne, umjetničke direktorice ove radionice, Mare Milin, interpretacija je specifična, riječ je o low-tech pristupu suvremenoj tehnologiji koji rezultira tehnički i estetski zanimljivim rezultatima. Obično se ovakve modne fotografije mogu vidjeti u časopisima poput ID-a, ili ih susrećemo kod fotografa koji su proslavili ovaj stil: Juergen Teller, Terry Richardson, Bettina Rheims, Corinne Day i sl...

“POLICE” workshop This workshop will focus on the participants who are interested in the fashion photography. The requirement is the basic understanding of photography, camera and image processing. According to the concept of Mare Milin, multitalented artist and the creative, art director of this workshop, the interpretation is specific, the emphasis is on the low-tech approach to modern technology which produces interesting results in the technical and artistic sense. This kind of photography can normally be seen in magazines such as ID, or found in the work of photographers who made this style famous: Juergen Teller, Terry Richardson, Bettina Rheims, Corrine Day, etc.92

L A J N L A V A A J D N E L A R V A P A J S D N E E A R R V U P A T S D


E A R V P A J S D N E E A R R V U P A T S D C E E E L TUR PR S C E E L TUR C E L gra

fe

fotoraphersJU I g AF y R G photo OTO gement journe F or f Z ana O M KR visual JE ement N g Color VA O T mana PU Color

93

za


94

Color Management za fotografe Color management for photographers OPIS PREDAVANJA:

LECTURE DESCRIPTION:

Što je Color Management i čemu to služi?

What is Color Management and what is it used for?

Kalibracija, treba li mi to? ili Zašto moja fotka na printeru ne ispada kao na ekranu? Što će se kasnije desiti sa mojom fotografijom? Ili zašto moja fotka u Jutarnjem ne izgleda kao ona u National Geographicu?

PREDAVAČ: Dean Žvorc (Zagreb, 1967) diplomirao na Grafičkom fakultetu u Zagrebu na katedri Fotografskih procesa. U petnaest godina radnog iskustva u grafičkoj industriji bavio se najvećim dijelom problemima reprodukcije fotografija u tisku, skeniranjem, obradom i pripremom za tisak, te je surađivao na raznim projektima najviše vezanim za PLIVU. Sustavima upravljanja bojom (Color Management) bavi se od samih začetaka istih prije desetak godina. Danas radi u tiskari Vjesnik u Kontroli kvalitete gdje se najviše pažnje posvećuje upravo reprodukciji fotografije u tisku.

Calibration, do I need it? or Why does my printed photo look different than the one displayed on? What will happen to my photo later? Or why doesn’t my photo in Jutarnji list look like the one in National Geographic?

LECTURER: Dean Žvorc (born in Zagreb, 1967) graduated from the Faculty of Graphic Arts in Zagreb at the Photographic Processes Program. During 15 years of work experience in the graphics industry he has mainly dealt with the problems relating to the reproduction of photos in the press, scanning, editing and preparation for press. He has also cooperated in various projects, mainly connected to Pliva. He has been dealing with Color Management since its beginning, about ten years ago. Today, he works in the Vjesnik printing-plant in Quality Control, where most attention is focused on the reproduction of photos in the press.96

PUTOVANJE KROZ FOTOGRAFIJU visual journey OPIS PREDAVANJA:

LECTURE DESCRIPTION:

Patrick Hoelck nije svoju karijeru započeo kao fotograf te nerijetko ističe da je njegov uspjeh „sretna slučajnost“. Danas, ovog svjetski poznatog fotografa žele svi, a između portretiranja slavnih osoba, eksperimentiranja s erotskom fotografijom i različitih fotografskih i filmskih projekata Patrick pokušava zadržati osobni potpis po kojem je prepoznatljiv, a koji bismo mogli opisati kao kombinaciju umjetničke fotografije s visokom modom. U posljednje vrijeme primjenjuje dvije metode rada - onu s troje asistenata i samostalni rad sa subjektom. Podjednako voli obje. Kako se razvijala njegova zanimljiva fotografska karijera moći ćete doznati tijekom njegove prezentacije radova, nakon čega slijedi razgovor s fotografom.

Patrick Hoelck did not start his career as a photographer and often states that his success was a “lucky coincidence“. Today, everyone is after this internationally famous photographer, and between photographing celebrities, experimenting with erotic photography and various photographic and film projects, Patrick is trying to retain his well known signature look, which we can describe as a combination of art photography with high fashion. Lately, he has been working in two methods, one with three assistants, and the other where he is alone with his subject. He likes both equally. Find out how he grew in his photographic career when he presents his work, after which there will be an open discussion with him.

PREDAVAČ:

LECTURER:

Patrick Hoelck odrastao je između Kalifornije, New Yorka i Londona i njegov odgoj bio je sve osim tipičan. Važnije uspomene iz djetinjstva uglavnom se odnose na “usvojenje, strast, motore, kriminal i tučnjave”. Počeo se baviti fotografijom kasnije u svom životu kako bi upotpunio vrijeme dok je radio kao direktor glazbene i video produkcije. Početni proboj dogodio se kada je bliski prijatelj i umjetnik Vincent Gallo posebno zatražio Patricka, umjesto pokojnog Richard Avedona, za naslovnicu britanskog časopisa. Od tada su kampanje i uvodnici samo počeli stizati.

Patrick Hoelck was raised between California, New York and London, Patrick’s upbringing was everything but typical. Significant childhood memories consisted of mostly “adoption, lust, motorcycles, crime and fights”. He picked up photography later in life to pass the time while workaing as a music video director. An early break came when close friend and artist, Vincent Gallo, specially requested Patrick over the late Richard Avedon for a British magazine cover. Then the campaigns and editorials started rolling in.

Režirao bezbroj glazbenih spotova i ukrasio glavne modne časopise i časopise za zabavu. Trenutačno radi na izdavanju džepne knjige koja se sastoji od kratkih priča i slika, i upravo je dovršio svoj prvi igrani film naslovljen ‘Mercy’ („Milost“).

He directed countless music videos and graced major fashion and entertainment magazines, he is now working on a publishing a coffee table book comprised of short stories and images, and has just directed his first feature film titled ‘Mercy’.98

P D E L G A I E L R O P F O O T I F R L T O O R P F O T P W R O IE W


E A R I L P O O F I O L T F R O T F O R T P O R P W O P VIE EW I E V R E A AR I L O 99

Bossan Ferri M O Enrico ć ini Roberto&Ž Opoku IC ruketa B JR Reiner JA BA I AL T NA


10 0

Enrico Bossan

Enrico Bossan

Enrico Bossan se pridružio Fabrici 2005. godine kao voditelj odjela za fotografiju. U travnju 2007. postaje urednik časopisa COLORS. Njegove se fotografije redovito pojavljuju u međunarodnim časopisima od 1985, te su izlagane na PhotoFestu u Houstonu, Bienalu međunarodne fotografije u Torinu i Amsterdamu, Arlesu, Milanu, Rimu, Saloniki, Tokiju i Veneciji.

Enrico Bossan joined Fabrica in 2005 as the Head of the Photography department. In April 2007 he became the Editor of COLORS magazine. Since 1985, his photos have appeared regularly in international magazines and have been displayed at the Houston PhotoFest, the International Photography Biennale in Turin and in Amsterdam, Arles, Milan, Rome, Salonica, Tokyo and Venice.

Osvojio je nagradu Kodak za profesionalnu fotografiju 1987. godine. Njegova ranija izdanja uključuju Pechino-Parigi (1986.), putovanje od Azije do Europe, i Exit (1992.), priča o Americi iz dvaju kuteva, napravljeno u suradnji s fotografom Robertom Kochom. Godine 2000. njegove su se knjige usredotočile na probleme zdravstva i bolničkog života: Esodo, pogled na svakodnevni život u utočištu za žrtve AIDS-a, the Un privilegio difficile, crno-bijelo fotografsko izvješće za Doctors with Africa Cuamm, o društvenoj i medicinskoj suradnji u subsaharskoj Africi. Zastupa ga fotografska agencija Contrasto od 1992.

He won the Kodak award for professional photography in 1987. His earlier publications include Pechino-Parigi (1986), a journey from Asia to Europe and Exit (1992), a tale of America “from two angles”, produced in collaboration with the photographer Roberto Koch. In 2000 his books focused on healthcare and hospital life: Esodo, views of daily life in a shelter for AIDS victims and Un Privilegio Difficile, a black-and-white photo report for Cuamm Doctors With Africa on socio-medical co-operation in Sub-Saharan Africa. He has been represented by the Contrasto photo agency since 1992.

Roberto Ferri

Roberto Ferri

Roberto Ferri rođen je u Milanu, gdje i danas živi. Imao je 18 godina kada mu je ponuđen posao u foto-agenciji marka. Brzo se strastveno počeo baviti svojom novom aktivnošću da bi na koncu prekinuo studij kako bi svo svoje vrijeme posvetio fotografiji. Nakon rada za međunarodnu agenciju gamma, vratio se u agenciju marka u kojoj je najprije postao partner, a potom i njezin vlasnik.

Roberto Ferri was born in Milan where he continues to live. He was 18 when the photographic agency marka first offered him a job. He quickly developed a passion for his new activity and eventually gave up his studies in order to devote himself to it full time. After working with the international agency gamma he returned to marka where he became a partner and then owner.


In 2000 his was one of the the first Italian photographic agencies to enter the digital era when marka’s site made 5 million photographs available on line.

Bruketa & ŽinićOM

Bruketa i Žinićom

Reklamna agencija Bruketa&ŽinićOM osnovana je 1995. godine. Danas je u njoj zaposleno 60 mladih stručnjaka za oglašavanje i dizajn. Do sada su primili preko 300 domaćih i međunarodnih nagrada među kojima su Clio, Cresta, ADC New York, EPICA, Young Guns, New York Festivals, London International Awards, Cannes (finalist), I.D., Red Dot i mnoge druge.

The creative agency Bruketa&ŽinićOM was founded in 1995. Today it has a workforce of 60 young professionals in advertising and design. They have won more than 300 national and international awards such as Clio, Cresta, ADC New York, EPICA, Young Guns, New York Festivals, London International Awards, Cannes (finalist), I.D., Red Dot and many others.

I sami su bili članovi žirija ili im predsjedali na natjecanjima poput London Interantional Awards, Graphis, njujorške Cresta Awards, zatim na britanskim D&AD nagradama, na Moscow International Advertising Festivalu, Magdalena festivalu u Mariboru i Golden Drum festivalu u Portorožu. Njihovi radovi pojavljuju se u mnogim međunarodnim stručnim publikacijama.

They’ve also been jury presidents or jury members at awards shows such as the London International Awards, Graphis, New York`s Cresta Awards, the British D&AD awards, the Moscow International Advertising Festival, the Magdalena Festival in Maribor and the Golden Drum Festival in Portorož. Their work has been published in many international professional publications.

1

Godine 2000. njegova je foto-agencija bila jedna od prvih u Italiji koja je ušla u digitalno doba i to tako što je na svojoj web stranici učinila dostupnima 5 milijuna fotografija.

Through years of international contacts involving numerous Italian photographers he made stock photography marka’s core business.

10

S godinama je stekao brojne međunarodne kontakte, koji uključuju i brojne talijanske fotografe, te je arhivu fotografija (stock photography) učinio osnovnom djelatnošću marke.


10 2

Reiner Opoku

Reiner Opoku

1983. - Menadžer Jiriu Georgu Dokoupilu. 1985. - Umjetnici kao Rob Scholte, Donald Baechler počinju koristiti moje usluge. Projekti za umjetnike poput Georgea Conda, Martina Kippenbergera, Juliana Schnabela, Rosemarie Trockel, Sigmara Polkea, Michaela Buthea, Alberta Oehlena, itd. 1988. - 1992. - Kustos nekoliko postava na Tenerifima - Casa de la Cultura, Venecijanskom Bijenalu (Rob Scholte). Posljednji projekt “Woodstock” - 30 godina - retrospektivna izložba s više od 600 umjetničkih djela iz 60ih. 1992. - 1995. - Kustos projekta Roba Scholtea u Nagasakiju, Japanu “Apres nous la deluge” (800 kvadratnih metara)-zidna slika koja je dovršena nakon 4 godine uz pomoć šest asistenata. 1994. - 1996. - Razvoj azijskog i pacifičkog tržišta za izdavača knjiga o umjetnosti Benedikt Taschen. 1996 .- 2000.- Utemeljitelj „KUNSTHAUS Köln“ prve robne kuće u Europi s 600 kvadratnih metara umjetnosti iz 20. stoljeća. 2001.- Dioničar i osnivač “Le bar de Paris Bar” u Berlinu. 2002.- Trgovac umjetničkim djelima i kustos za suvremenu umjetnost u Kölnu. 2004. - Kustos izložbe povodom objavljivanja knjige G.O.A.T.-a tribute to Muhammad Ali u izdanju Taschena. 2005. - 2007. - Osnivanje “The Art Fund” s partnerom Wolfgangom Rothom. Prva aktivna trgovačka zaklada za umjetnost u Lichtensteinu. 2008. - Suosnivač i kustos umjetničkog dijela “St. Moritz Art Masters-a”, festivala za umjetnost, glazbu i kulturu u St.Moritzu. Suosnivač i partner Wolf Roth & Partners Fine Art Gallery u Miamiju.

1983 - Started with managing the artist Jiri Georg Dokoupil. 1985 - Other artists like Rob Scholte, Donald Baechler joined my office. Projects for George Condo, Martin Kippenberger, Julian Schnabel, Rosemarie Trockel, Sigmar Polke. Michael Buthe, Albert Oehlen etc. 1988 - 1992 - Curator of several exhibitions in Tenerife - Casa de la Cultura, Bienale in Venice (Rob Scholte) still managing exhibitions today. Last project “Woodstock” - 30 years - art retrospective with over 600 works from the 60s. 1992 - 1995 - curator for a project by Rob Scholte in Nagasaki - Japan “Apres nous la deluge” 800 square meters. Wall painting (with six assistants) over 4 years production time. 1994 - 1996 - Development of the Asian and Pacific markets for the art publisher Benedikt Taschen. 1996 - 2000 - Founder of the KUNSThAUS in Cologne. The first department store in Europe. with 600 square meters of art from the 20th century. 2001 - Share holder and founder of the “Le bar de Paris Bar” in Berlin. 2002 - Working as an art dealer and curator for contemporary art in Cologne. 2004 - curator of an exhibition for the publication G.O.A.T, a tribute to Muhammad Ali published by Taschen publishing house. 2005 - 2007 - founder of the “The Art Fund” with my partner Wolfgang Roth. The first active trading Art Fund in Lichtenstein. 2008 - Co - founder and curator for the art part of the “St. Moritz Art Masters”, an art, music and cultural festival held in St. Moritz. Co-founder and partner of the Wolf Roth & Partners Fine Art Gallery in Miami.


Natalija Bajric

Natalija Bajric

Predsjednica Visualeyesa, Natalija Bajric, učila je o fotografskom poslu iz perspektive modela. Počela je karijeru u Milanu, Parizu, Londonu i New Yorku radeći kao model i manekenka od 1996. do 2003., kada je postala menadžer prodaje i marketinga u međunarodnoj tvrtki.

The President of Visualeyes, Natalija Bajric learned about the photographic business from the perspective of a model. She began her career in Milan, Paris, London and New York working as a model from 1996 till 2003, when she became a sales and marketing manager in an international company.

Uz umjetnike poput Helene Christensen, Juventina Matea, Iris Brosch i Patrizia di Renza, Visualeyes pokriva cijeli spektar fotografije, bilo da se radi o modi, slavnima, reklami, ljepoti, portretu, ljudima, arhitekturi ili umjetničkoj fotografiji.

Visualeyes offers a complete service, all down to the smallest detail, from buying art, reservations, model casting to organizing the location, make-up artistes, hairdressers, stylists and catering, traveling and other technical management. All these services can be ordered separately, regardless of whether it is a photographer cooperating with Visualeyes or not. The company has branches in Austria and Switzerland, and also operates outside Europe. The agency also represents photographers and does photo-productions. Besides artists such as Helena Christensen, Juventino Mateo, Iris Brosch and Patrizio di Renzo, Visualeyes covers an entire range of photography, whether it is about fashion, famous people, advertising, beauty, portrait, people, architecture or art photography.

3

Visualeyes pruža potpunu uslugu, sve do najsitnijeg detalja, od kupovine umjetnina, rezervacija, castinga modela do organizacije lokacije, šminkera, frizera, stilista te cateringa, putovanja i ostalog tehničkog vodstva. Sve se ove usluge mogu naručiti i odvojeno, bez obzira na to radi li se o fotografu koji surađuje s Visualeyes ili ne. Tvrtka ima podružnice u Austriji i Švicarskoj te djeluje i izvan Europe. Agencija također predstavlja fotografe i izvodi fotoprodukcije.

Her company Visualeyes is a young, fresh and innovative management agency, which represents famous international photographers.

10

Njezina tvrtka Visualeyes mlada je, svježa i inovativna agencija za menadžment koja predstavlja i zastupa poznate međunarodne fotografe.


10 4

E D A J I & C A A J I N I C T C A S A Z E I Z I D N N A N A G O I G R T R O A I O N I I N T


I T G S R E R O D I O I N N N O O I I O I T T T A A A Z N I I Z I T N S E RGA GAN R O & &O A J I C

10

5

INJ V RO N TIO A J IZ EL AN T I G R V OR RO ONSO R K O O AT OR I P L SP Z B I N A D L N IO R A ENER GA K E R S N O G IJ S GE ER AC Committee Z N I N RT GA PA I R R I I O anization NE K T S R g PA AM Or R OG and PR gram ro P


10 6

O ROVINJU ABOUT ROVINJ

Rovinj se smatra jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj, kao grad izvanrednih prirodnih, ekoloških, arhitektonskih i povijesnih vrijednosti i naslijeđa. Jedan je od vodećih turističkih odredišta u Hrvatskoj; po broju ostvarenih dolazaka i noćenja na samom je vrhu Istre i Hrvatske. Višegodišnji je dobitnik brojnih turističkih nagrada, a u 2008. godini proglašen je i turističkim prvakom Hrvatske. Strateški cilj nosilaca turističke ponude je podizanje destinacije Rovinj na razinu kvalitete 4 i 5 zvjezdica, stvaranje prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu, kreiranje proizvoda koji će omogućiti produženje turističke sezone te povećanje turističkih noćenja i pripadajuće zarade. Važnu ulogu u promidžbi grada ima njegova Turistička zajednica čije su osnovne zadaće poboljšanje općih uvjeta za razvoj turizma u destinaciji, stvaranje prepoznatljivog i atraktivnog turističkog ambijenta, povezivanje raznolikih elemenata i oblikovanje turističke ponude destinacije. Osim toga, zadaća Turističke zajednice je i usklađivanje općih i posebnih interesa u razvoju turističke ponude, promicanju svijesti kulture građana o gospodarskom, kulturnom i društvenom značaju turizma, kao i naglašavanje važnosti zaštite okoliša. Kod osmišljavanja i provođenja manifestacija i događanja TZ Rovinj nastoji gostima i građanima pružiti autentični doživljaj destinacije Rovinja i Istre, naglašavajući pritom njegovu tradiciju, kulturu i običaje te se povodeći za sloganom koji najbolje oslikava Rovinj kao romantičnu destinaciju - “Romantični mediteran”. Manifestacija Photodays na najbolji mogući način odražava zacrtane postavke promidžbe destinacijske vrijednosti spajajući tradicionalno s modernim.

Rovinj is considered to be one of the most attractive tourist destinations in Croatia, a city of exceptional natural, ecological, architectural, historical assets and heritage. It is one of the leading tourist destinations in Croatia that according to the number of realised arrivals and overnights is at the top in Istria and Croatia. It has been the winner of numerous tourism awards for several years and in 2008 it was pronounced the tourism champion of Croatia. The strategic goal of the tourist offer is raising the quality of Rovinj as a destination of 4 and 5*, creating recognisability on the international market, creating a product that will enable a prolongation of the tourist season and increasing the number of tourist overnights and the pertaining profit. The Tourist Board of every city plays a significant role in its promotion and its basic tasks are to improve the general conditions for the development of tourism in the destination, to create a recognisable and attractive tourist ambiance, to connect diverse elements and create the tourist offer in the destination, to coordinate the general and special interests in the development of the tourist offer in promoting the awareness of citizens of the economic, cultural and social significance of tourism and the importance of environmental protection. When organising and carrying out manifestations and events, the Tourist Board of Rovinj tries to offer its guests an authentic experience of Rovinj and Istria, accentuating its tradition, culture, customs, following the slogan that best describes Rovinj as a romantic destination - the “Romantic Mediterranean”. Manifestation Photodays, in the best possible manner, reflects the set provisions of promoting the assets of a destination by combining traditional with the modern.


RENCO KOSINOŽIĆPHOTO BY: MARIO ROMULIĆ I DRAŽEN STOJČIĆ


11 0

generalni pokrovitelj general sponsor

Maistra d.d. vodeća je hotelijerska kompanija u Hrvatskoj i dio je koncerna Adris Grupe. Turistički objekti Maistre d.d. smješteni su na prestižnim lokacijama u Rovinju i Vrsaru, dva prekrasna istarska turistička središta iznimnih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

Maistra d.d. is the leading hotel management company in Croatia and is a part of the Adris Group. The tourist establishments of Maistra d.d. are situated in prestigious locations in Rovinj and Vrsar, two lovely Istrian centres of exceptional natural and cultural-historical assets.

Maistra d.d. nastala je u ožujku 2005. godine naslijedivši 50 godina iskustva u turističkom poslovanju koje u kombinaciji s primjenom novih tehnologija, kroz implementaciju međunarodnih standarda turističke industrije, kroz puno poštovanje svih normi održivog razvoja i poseban senzibilitet prema očuvanju okoliša kao najvažnijeg resursa, predstavlja temelj budućeg razvoja tvrtke.

Maistra d.d. was founded in March 2005, inheriting 50 years of experience in tourist business that, in combination with the use of new technologies, implementation of international standards in the tourist industry, adherence to all norms of sustainable development and a special sensibility towards environmental protection as the most significant resource, presents the basis of a future progress of the company.

Pred sebe je postavila ambiciozne planove razvoja turističkog portfelja te kreiranja i izgradnje vlastitih brandova turističkog proizvoda najviše razine kvalitete sadržaja i usluga. U skladu s postavljenim planovima, pozicionirala se kao predvodnik nacionalnog turističkog razvoja.

Maistra d.d. put before itself ambitious developmental plans of tourist portfolios and the creation and development of its own brands of tourist products of the highest quality, both in content and services.

Misija Maistre je postati prvoklasnom i prepoznatljivom turističkom kompanijom te destinacijom na jadranskoj obali koja će uz snažno oslanjanje na destinacijske brandove i pružanje autentične istarske, hrvatske i mediteranske atmosfere, visoko personalizirane i gostoljubive usluge te razvijanje modernih i konkurentnih sadržaja omogućiti stvaranje istinskih doživljaja radi zadovoljenja potreba i najzahtjevnijih gostiju te radi pozicioniranja među najboljim turističkim tvrtkama na Mediteranu.

The mission of Maistra is to become a first-class and recognisable tourist company and a destination on the Adriatic coast that will, besides strongly relying on destination brands and offering authentic Istrian, Croatian and Mediterranean atmospheres, highly personalised and welcoming service, develop modern and competitive offers and enable the creation of true experiences with a goal to satisfy the needs of the most demanding guests and of positioning itself amongst the best tourist companies on the Mediterranean.

2009. godina predstavlja prekretnicu u turističkoj ponudi same destinacije, a jednako tako i kompanije. Otvorivši prvi hotel s pet zvjezdica u Rovinju - Monte Mulini, ekskluzivni boutique hotel prilagođen najvišim standardima luxury leisure publike čija je ukupna investicija iznosila oko 27 milijuna eura, Maistra d.d. je Rovinju i Hrvatskoj dala potpuno novu kvalitativnu dimenziju.

The year 2009 represents a turning-point in the tourist offer of the destination itself, as well as of the company. By opening the first 5-star hotel in Rovinj - the Monte Mulini, an exclusive boutique hotel adapted to the highest of standards of luxury leisure guests whose total investment amounted to 27 million Euros, Maistra d.d. gave to Rovinj and to Croatia a completely new quality dimension.


Uprava društva Company Management Board MAISTRA d.d. 52210 Rovinj, V. Nazora 6 Tel. +385 52 800 300 Fax: +385 52 811 540 maistra@maistra.hr

Ured za rezervacije Booking Office MAISTRA - CRS 52210 Rovinj, V. Nazora 6 Tel. +385 52 800 250, Fax: +385 52 800 215 info@maistra.hr

HOTELI

HOTELS ISTRA - Rovinj tel. +385 52 802 500

fax: +385 52 813 484 istra@maistra.hr

ADRIATIC - Rovinj tel. +385 52 803 510 fax: +385 52 803 520 adriatic@maistra.hr

KATARINA - Rovinj tel. +385 52 804 100 fax: +385 52 804 111 katarina@maistra.hr

PINETA - Vrsar tel. +385 52 637 500 fax: +385 52 637 550 pineta@maistra.hr

1

EDEN - Rovinj tel. +385 52 800 400 fax: +385 52 811 349 eden@maistra.hr

11

PARK - Rovinj tel. +385 52 808 000 fax: +385 52 808 550 park@maistra.hr

MONTE MULINI - Rovinj tel. +385 52 636 000 fax: +385 52 636 001 montemulini@maistra.hr


11 2

ORGANIZATOR ORGANIZATION Astoria d.o.o. je tvrtka koja je unutar svoje strukture podijeljena na četiri odjela: informatičku edukaciju, grafički i web dizajn, izdavaštvo i posebni projekti. Tek jedan od izdavačkih projekata tvrtke je magazin LivingStone koji je poznat po kvalitetnoj fotografiji te predstavljanju i promidžbi izvrsnih fotografa iz Hrvatske. Upravo je iz kvalitetne suradnje s brojnim hrvatskim fotografima kroz magazin Livingstone nastala ideja o Photodaysima kao stručnom natječaju, koji objedinjuje sva područja fotografije i tradicionalnom godišnjem skupu.

Astoria d.o.o. is a company which, within its structure, is divided into four basic activities: IT education, graphic and web design, publishing and special projects. Also, Astoria is the publisher of the LivingStone magazine that is known for its highquality photography and presentation and promotion of excellent photographers from Croatia. It was due to this good cooperation with numerous Croatian photographers through the LivingStone magazine that the idea of Photodays, as a professional competition that would unite all the areas of photography and be a traditional annual meeting, emerged.


PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR Program and Organization Committee

Jelena Petković press@photodays-rovinj.com

Suradnici Associates: Domenika Rus domenika@photodays-rovinj.com Saša Buršić sasa@photodays-rovinj.com Igor Makiš administrator@photodays-rovinj.com Višeslav Račić viseslav@photodays-rovinj.com Vedrana Legović vedrana@astoria.hr

Organizator Organizer: Astoria d.o.o. Zanonova 1 51 000 Rijeka info@astoria.hr Direktor / C.E.O.: Denis Redić

Vizualni identitet VISUAL IDENTITY: Astoria promo lab Vibor Visković Anita Bilan Igor Jurišić Vedran Židanik

Maistra d.d. V.Nazora 6 52 210 Rovinj maistra@maistra.hr Direktor / C.E.O.: Kristian Šustar

Supokrovitelj Co-sponsor: Turistička zajednica grada Rovinja The Town of Rovinj Tourist Association Pina Budicina 12 52210 Rovinj Tel.: ++385/52/811-566, 813-469 Fax: ++385/52/816-007 www.tzgrovinj.com e-mail: tzgrovinj@tzgrovinj.hr Direktorica / C.E.O.: Odete Sapač

Programski i organizacijski odbor Program and Organization Committee: Denis Redić Kristian Šustar Jelena Petković Ivica Vrkić Odete Sapač Zlatko Radić Krešimir Mehičić Meri Vidulin Matko Vrdoljak Katarina Marić (Zavičajni muzej grada Rovinja / Rovinj Heritage Museum) Dubravka Svetličić (Multimedijalni centar grada Rovinja / Multimedia Center MMC Rovinj) Nikica Badrov Dado Škreblin Nino Semialjac

3

Odnosi s javnošću i protokol Public relations and protocol:

Generalni pokrovitelj General sponsor:

11

Direktor C.e.o.: Denis Redić info@photodays-rovinj.com


Vaπa digitalna fotografija zasluÌuje najbolji digitalni tisak.


www.diners.com.hr Info telefon: 01/ 4929 555


Garantiramo da je svaka na svom mjestu.

WWW.RADIN.HR

ZAGREBAČKA CESTA 194, ZAGREB

01.3869.200

*Proračun temeljen na 120 stranica prosječne popunjenosti od 50 posto.

Da se otisne PHOTODAYS 2009 potrebno je 168.000.000* točaka tiskarske boje.11 8

PARTNERI PARTNERS GLAVNI POKROVITELJ:

PARTNERI:

MEDIJSKI POKROVITELJI:

SUPOKROVITELJ:

EKSKLUZIVNI MEDIJSKI POKROVITELJ:

POKROVITELJ:


9

11


12 0

W W W. PHOTO DAYS -R O VI N J. CO M

Generalni pokrovitelj:

Supokrovitelj: