Rovinj Photodays 2013

Page 1

2013

ROVINJ PHOTODA YS
2013 04 UVODNICI/INTRODUCTIONS 06

PROGRAM ZBIVANJA/EVENT TIMETABLE

10

OVOGODIŠNJI OCJENJIVAČKI SUD/THIS YEARS JURY

14

FINALISTI NATJEČAJA/COMPETITION FINALISTS

48

POSEBNA PRIZNANJA/SPECIAL AWARDS

56 IZLOŽBE/EXHIBITIONS 75 RADIONICE/WORKSHOPS 82

PREDAVANJA PREZENTACIJE/LECTURES PRESENTATIONS

88

PREGLED PORTFOLIA/PORTFOLIO REVIEW

90

FOTO IZAZOV/PHOTO CHALLENGE

94

PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR/ PROGRAM AND ORGANIZATION COMMITTEE

122

O ROVINJU/ABOUT ROVINJ

126 GENERALNI POKROVITELJ/GENERAL SPONSOR

0


00

UVODNICI

INTRODUCTIONS DENIS REDIĆ - Photodays C.E.O. TOMISLAV POPOVIĆ - Maistra C.E.O.


Denis Redić

Denis Redić

Dragi prijatelji fotografije,

Dear Friends of Photography,

Čast mi je i zadovoljstvo zaželjeti Vam dobrodošlicu na šestom po redu Rovinj Photodays.

I am honoured and delighted to welcome you to the sixth Rovinj Photodays.

Za nama je još jedan završeni natječaj na koji se prijavilo 400 autora s ukupno 7500 radova u devet natjecateljskih kategorija. Ostali smo pri dosadašnjem konceptu da ocjenjivački sud festivala bude međunarodnoga profila upravo iz razloga lakše i kompetentne komunikacije prilikom otvaranja prostora nominiranim autorima izvan granica Hrvatske.

Another competition is behind us to which 400 photographers applied with a total of 7500 images in nine categories. We have kept the same concept which is that the festival judges remain international for an easier and more efficient communication when, in the future, the competition opens to photographers outside Croatia.

Photodays -DIREKTOR

Doista nam je drago čuti komentare struke, pogotovo one iz inozemstva, kako se u većini kategorija bilo vrlo teško opredijeliti za one najbolje. Dogodilo se i to da se trenutno nekoliko izložaba u produkciji Photodaysa nalazi u Italiji. Svi nagrađeni i nominirani radovi i ove godine odlaze u stalni fundus Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu gdje će se ove jeseni 3. rujna održati i izložba finalista Photodaysa 2013. kao i zasebna izložba dobitnika u kategoriji „Umjetnički koncept“. Nagrada za životno djelo ove godine pripada Josipu Klarici, konceptualnom majstoru koji već dugi niz godina plijeni pozornost struke. U sklopu bogatog službenog programa završnice festivala pripremili smo desetak fotografskih izložaba koje uključuju radove svjetskih majstora fotografije, ali i domaćih suvremenih ostvarenja. Brojni su tematski susreti, radionice i predavanja. Obavezan je sadržaj festivala pregledavanja portfolija od strane domaćih i stranih uglednih predstavnika struke kako bismo još jednom naglasili misiju otvaranja novih mogućnosti svim fotografima koji se svojim radovima žele ciljano prezentirati. Neće izostati ni tradicionalno finale foto maratona. U proteklih šest godina Photodays smo pozicionirali kao vodeći fotografski festival jugoistočne Europe s vrlo jasnim ciljevima i zadacima. I dalje ćemo inzistirati na što kvalitetnijoj promociji najbolje nacionalne produkcije te je nastojati što bolje prezentirati u zemlji i inozemstvu.

6

Photodays C.E.O.

It is rewarding to hear, specially from our international judges, that in some categories it was difficult to select the best work. At present a few Photodays exhibitions are showing in Italy, and indeed photographs by all the winners and shortlisted candidates will become a part of the permanent collection of photographs at the Museum of Arts and Crafts in Zagreb. The exhibition of the Photodays finalists will be held there on September 3, 2013 together with a solo show from the ‘Artistic Concept’ category. This year Josip Klarica, a conceptual master photographer who for years has been attracting attention of photography professionals and his peers, will receive a Life’s Work Award. The extensive official festival programme presents ten photographic exhibitions including work by world renowned master photographers but also by our contemporary photographers. There are many thematic encounters, workshops and lectures. By now a well-established part of the festival is the portfolio viewing by respected local and foreign professionals in order to reemphasize our mission to open new possibilities to all photographers who wish to be presented through their work. The photo marathon finale is also not to be missed. During the past six years we positioned Photodays as a leading photographic festival for the South-East Europe with precise goals and tasks. We shall continue to insist on the quality promotion of the best national production and try to present it as best as possible in this country and abroad.


Rovinj Photodays bi i dalje trebao biti internacionalno središte susreta vrsnih fotografskih znalaca, majstora struke i svih zaljubljenika fotografije, istovremeno edukativan, suvremen, informativan, atraktivan i zabavan. Želim vam puno ugodnih trenutaka i lijepih uspomena s druženja u Rovinju.

Rovinj Photodays should continue to be the international centre for meeting well respected photography experts, masters and all lovers of photography, while at the same time be educational, contemporary, informative, attractive and fun. I wish you many happy moments and nice memories from camaraderie in Rovinj.

Tomislav Popović

Tomislav Popović

Pred nama su šesti Dani fotografije u Rovinju, najveće regionalno fotografsko događanje, kako Rovinj i „Maistra“, kao glavni pokrovitelj manifestacije, to s ponosom ističu. Protekla su izdanja, a to će potvrditi i ovogodišnje, pokazala kako su turizam i fotografija prirodno i neraskidivo povezani jer, ipak, fotografija je uvijek ključni izričaj u promociji neke turističke destinacije, ali i najprikladniji način čuvanja naših uspomena s predivnog ljetovanja.

This year will see the sixth Days of photography in Rovinj, the biggest regional photographic event. Both the town of Rovinj and “Maistra” as the main sponsor of the manifestation are proud to point this out. Previous years have shown, as this year will too, that tourism and photography are naturally and closely connected. This is because photography is still the key mode of expression in the promotion of a tourist destination, and photography is still the most appropriate way to keep the memories from a pleasant summer vacation. But that is not the only reason. Photography, dubbed by many the most democratic of arts, has also shown to be a cultural tourist challenge, as a mighty means of attracting the audience – of course, in this case, primarily tourist audience.

MAISTRA - DIREKTOR

Uz to, fotografija, koju mnogi nazivaju najdemokratskijom umjetnošću, pokazala se i kao kulturološko-turistički izazov, kao moćno sredstvo privlačenja publike, dakako, u ovom kontekstu prije svega one turističke. Razvoj turizma u Rovinju, osmišljavanje Rovinja kao moderne kulturološke i kongresne destinacije upravo treba ovakve poticaje i ovakvu, recimo to, kulturnu pratnju i potporu. Mnogobrojna događanja u sklopu Photodaysa u Rovinju, desetci izložaba, mnoge i na otvorenom, neke koje se slobodno mogu tretirati i promicati kao europske premijere, niz tematskih radionica i diskusija, dolazak eminentnih stručnjaka iz mnogih zemalja, dio su Photodaysa. Svakako, valja naglasiti kako su i dio, sada već nezaobilazni, Rovinja, moderne turističke destinacije koja svojim gostima želi ponuditi bogatstvo doživljaja. Photodaysi su Rovinj promovirali kao iznimno fotogeničan grad, a Rovinj je pak fotografima i Photodaysima ponudio svoju dušu i svoj šarm. Sve to stopljeno je u jedinstvenu manifestaciju, veliko događanje fotografije. Dobro došli i uživajte u Rovinju i fotografijama!

MAISTRA C.E.O.

This is the very impulse that the development of tourism in Rovinj, the conceiving of Rovinj as a modern cultural and congress destination, needs, and it also needs such, let’s say, cultural accompaniment and support. The numerous events which will be held as part of Rovinj Photodays include dozens of exhibitions, many of which will be held in the open, some of which can be said to be European premiers and advertised as such, a series of thematic workshops and discussions, and the arrival of eminent experts from many countries. However, we should not forget they are an integral part of Rovinj, a modern tourist destination which is keen on offering its guests a rich selection of contents. Rovinj Photodays have been promoting Rovinj as an exceptionally photogenic town, and Rovinj offered photographers and Photodays its soul and its charm. This is all blended into a unique manifestation, a grand event for photography. Welcome and enjoy Rovinj and photography.

7


01

PROGRAM ZBIVANJA

EVENT TIMETABLE 7. LIPNJA, PETAK / FRIDAY, JUNE 7 TH 8. LIPNJA, SUBOTA / SATURDAY, JUNE 8 TH


PETAK, 7. LIPNJA friday, june 7 TH 12:00 MULTIMEDIJALNI CENTAR: službeno otvorenje festivala i press konferencija

12:00 MULTIMEDIA CENTER: official opening ceremony and press conference

/ otvaranjem festivala, otvaraju se i izložbe:

/ festival launch, exhibitions launch:

■■ MULTIMEDIJALNI CENTAR / Izložba finalista ovogodišnjeg natječaja Photodays na koji je pristiglo 7500 radova u 9 natjecateljskih kategorija stručni je žiri odabrao po tri finalista.

■■ MULTIMEDIA CENTER / Rovinj Photodays 2013 – exhibition of photographs by the finalists and the winners of the annual competition

■■ 12:45 CVU BATANA: „Lice obasjano mjesečinom” Otvaranje premijerne izložbe hrvatskog majstora suvremene fotografije Ivana Posavca ■■ 13:30 CRKVA SV. TOME: otvaranje izložbe dobitnika nagrade za životno djelo: „Josip Klarica - fotografije 1976.-2011.“ Izložba u produkciji Muzeja grada Splita (kustosica izložbe Nela Žižić) ■■ 14:30 ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA: Službeno otvaranje izložbi: „Mario Giacomelli - talijanski neorealizam“ - velika retrospektivna postava, u produkciji CRAF Spilimbergo: kustos Walter Liva ■■ „Sin_tesis“ Si FEST (Savignano immagini festival): izložba radova četverogodišnjeg fotografskog projekta nekih od najuspješnijih svjetskih predstavnika suvremene fotografske scene: kustos Stefania Rössl & Massimo Sordi 14:30 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ (zgrada press centra, 2. kat): Predavanje: Michael Diemar (bez kotizacije): Suvremena fotografija i fotografsko tržište 1. dio 17:00 ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA, Trg Campitelli: Prezentacija Adobe Photoshop (bez kotizacije) - Novi alati za digitalne fotografe, Danijel Berković (prezentacija pod pokroviteljstvom HSM informatike) 19:00 GALERIJA ADRIS: otvaranje izložbe „Braća Brkan: Ostvarenje neostvarivog - fotografije iz zbirke MSU“

■■ 12:45 CVU BATANA: “A Face Lit by Moonlight” – opening of the premiere exhibition by Ivan Posavec, a master of contemporary photography. ■■ 13:30 CHURCH OF ST THOMAS: opening of the exhibition of the Life Achievement Award winner: “Josip Klarica - photographs 1976.-2011.“ Exhibition produced by the Museum of the city of Split (curator: Nela Žižić) ■■ 14:30 COUNTY MUSEUM OF THE CITY OF ROVINJ: official opening ceremony of the exhibitions: ■■ “Mario Giacomelli - Italian Neorealism” - A retrospective in collaboration with CRAF Spilimbergo (curator: Walter Liva) ■■ “Sin_tesis“ Si FEST (Savignano immagini festival): photographic project exhibitions by curators: Stefania Rössl & Massimo Sordi 14:30 PUBLIC OPEN UNIVERSITY ROVINJ (press centre building, 2. floor): Lecture: Michael Diemar: Contemporary Photography & The Photographic Market – vol 1 (free entrance) 17:00 THE ITALIAN COMMUNITY IN ROVINJ, The Campitelli Square: Presentation: Adobe Photoshop - New Tools for Digital Photographers, Danijel Berković (free entrance)) (presentation sponsored by HMS informatics) 19:00 ADRIS GALLERY: opening ceremony of the exhibition “Brothers Brkan: Making a dream come true – photographs from the Collection of the Museum of Contemporary Art“

9


21:00 - 23:00

21:00 - 23:00

terasa Hotela Adriatic - za sve akreditirane Welcome grill party by ReFoto, Photodays & vina Cossetto, music by Livingstone Mediteraneo duo/projekcije na otvorenom

Welcome grill party by ReFoto, Photodays & vina Cossetto - in front of the Hotel Adriatic for accredited music by Livingstone Mediteraneo duo/projections in the open:

22:30 TERASA HOTELA ADRIATIC: Uvodna radionica noćna fotografija by Nikon - pred izlazak na teren

22:30 HOTEL ADRIATIC TERRACE: introductory workshop of night photography by Nikon - before going on a field trip

23:00 FOTOIZAZOV - noćna fotografija (prijave u šatoru na trgu, bez kotizacije)

23:00 FOTOIZAZOV – night photography (applications in the tent on the square, free entrance))

21:00 Hotel Lone - Gloria GLAM & Photodays exclusive party - samo uz pozivnicu

21:00 Hotel Lone - Gloria GLAM & Photodays exclusive party – accreditations only

IZLOŽBE NA OTVORENOM:

EXHIBITIONS IN THE OPEN:

Prijatelji mora - Velikani hrvatske fotografije 50-ih, Pixsell, ReFoto, Fotogard

Friends of the Sea: The greats of Croatian photography from 1950s, Pixsell, ReFoto, Fotogard

SUBOTA, 8. LIPNJA SATURDAY, june 8 TH 10:00 RONILAČKI KLUB ROVINJ : Radionica podvodne fotografije (pod pokroviteljstvom Olympus): by Danijel Frka & Marino Brzac

10:00 DIVING CLUB ROVINJ : A workshop on underwater photography (sponsored by Olympus): by Danijel Frka & Marino Brzac

11:00 TERASA HOTELA ADRIATIC: Na kavi s Ivanom Posavcem i Josipom Klaricom

11:00 HOTEL ADRIATIC TERRACE: having coffee with Ivan Posavec and Josip Klarica

11:00 FOTOIZAZOV (prijave u šatoru na trgu, bez kotizacije) - ostale natjecateljske kategorije

11:00 FOTOIZAZOV (applications in the tent on the square, free entrance) - other competing categories the largest gathering of photography lovers in Croatia offering valuable awards such as Adobe, Canon, Nikon, Olympus, in collaboration with the Algebra Academy.

najveće natjecateljsko okupljanje fotografskih zaljubljenika u Hrvatskoj uz bogati nagradni fond: Adobe, Canon, Nikon, Olympus, u suradnji s Učilištem Algebra

10

11:00 HOTEL LONE, MASTERCLASS RADIONICA (samo za prijavljene)

11:00 HOTEL LONE, MASTERCLASS WORKSHOP:

Modna fotografija: voditelj: Michael David Adams jednodnevna radionica za naprednu skupinu polaznika po dogovoru s akreditiranim polaznicima

one-day workshop for a group of advanced participants in consultation with the accredited participants

Fashion & Beauty photography: by Michael David Adams


11:30 ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA, Trg Campitelli: Radionica Olympus (bez kotizacije): „Bez ogledala - bez problema” (mirrorless fotoaparati) voditelj: Boris Kretonić, Art Studio Mah

11:30 THE ITALIAN COMMUNITY IN ROVINJ, The Campitelli Square: Workshop Olympus (free entrance): “No mirror - no problem” (mirrorless cameras) by Boris Kretonić, Art Studio Mah

13:00 ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA, Trg Campitelli: Prezentacija Epson (bez kotizacije):

13:00 THE ITALIAN COMMUNITY IN ROVINJ, The Campitelli Square: Presentation Epson (free entrance):

„Zašto digitalni ispis u tehnici MicroPIEZO na EPSON pisačima daju najbolje od najboljeg“

“Why do digital prints in MicroPIEZO technique on EPSON printers give results of the highest quality?” by Renato Vincenti, Marketing Development Manager and Ladislav Jonak, Product Specialist for Balkan region, Epson Italia S.p.a.

voditelji: Renato Vincenti, Marketing Development Manager i Ladislav Jonak , Product Specialist regije Balkana Epson Italia S.p.a. 14:30 ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA, Trg Campitelli: Prezentacija Canon (bez kotizacije): Canon DSLR noviteti, Canon fotografski i video profesionalni proizvodi voditelji: Ivan Matić, Canon Partner Manager i Zoran Osrečak, direktor prodaje i marketinga Kodak Centra, hrvatskog distributera Canona 14:30 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ (zgrada press centra, 2. kat): Predavanje Michael Diemar (bez kotizacije): Suvremena fotografija i fotografsko tržište 2. dio 14:30 - 17:00 MULTIMEDIJALNI CENTAR: Pregled portfolia (prema unaprijed utvrđenom protokolu i prijavama) 21:00 Hotel Lone: Svečana dodjela nagrada pobjednicima godišnjeg natječaja Rovinj Photodays (za sve akreditirane s pozivnicom) 23:30 AFTER PARTY: Night club Lone/DJ Mare Milin(nuns with guns)

14:30 THE ITALIAN COMMUNITY IN ROVINJ, The Campitelli Square: Presentation Canon (free entrance): NEW Canon DSLR products, professional Canon photographic and video products by Ivan Matić, Canon Partner Manager and Zoran Osrečak, Sales and Marketing Director for the Kodak Centre, a Croatian distribution for CANON 14:30 PUBLIC OPEN UNIVERSITY ROVINJ (press centre building, 2. floor): Lecture: Michael Diemar: Contemporary Photography & The Photographic Market – vol 2 (free entrance): 14:30 - 17:00 MULTIMEDIA CENTER: Portfolio review (according to a pre-arranged protocol and applications) 21:00 Hotel Lone: Ceremony of presenting awards to the winners of this year’s annual competition Rovinj Photodays (with invitations and accreditation) 23:30 AFTER PARTY: Night club Lone/ DJ Mare Milin(nuns with guns)

11


02

OCJENJIVAČKI SUD JURY

Markita Franulić Michael Diemar Goran Trbuljak Žarko Vijatović


Markita Franulić

Markita Franulić

dipl. pov. umj. i talijanistica. Diplomirala s temom o Poletovoj fotografiji. O likovnoj umjetnost i fotografiji objavljivala je prikaze i kritike u novinama i časopisima Studentski list, Život umjetnosti, Quorum, Zarez, Frakcija, Kvartal, emisiji Triptih 3. programa HR-a. Bila je višegodišnja suradnica časopisa za kulturu Vijenac gdje je objavljivala prikaze likovnih izložbi te izložbi fotografija. Stručne tekstove muzeološke tematike objavljuje u časopisima Informatica museologica i Vijesti muzealaca i konzervatora.

Od 1997. do 2012. radila kustoske, dokumentarističke i uredničke poslove u Muzejskome dokumentacijskom centru, a od sredine 2012. godine ravnateljica je Tehničkog muzeja u Zagrebu.

Markita Franulić is a graduate of art history and Italian. Her graduation thesis was on the photography of Polet. She published reviews on visual art and photography in newspapers and journals “Studentski list”, “Život umjetnosti”, “Quorum”, “Zarez”, “Frakcija”, “Kvartal” , as well as in the “Triptih” broadcast of on the HR3 program. She was a years-long collaborator of the “Vijenac” culture magazine where she published reviews of art and photo exhibitions. She has published specialized museology texts in journals “Informatica museologica” and “Vijesti muzealaca i konzervatora”. Since 2001 she has written texts for HTV broadcasts of the “Photography in Croatia” cycle on B. Cvjetanović, photography of Polet, I.L. Galeta, Ž. Jerman, V. Martek , V. Horvat, R. Efendić, M. Ercegović, F. Vučemilović and G. Trbuljak. She has written texts for exhibition catalogues and published numerous translations from Italian. From 1997 to 2012 she worked as a curator, documentation specialist and editor at the Museum Documentation Centre, and since mid-2012 she has been the Director of the Technical Museum Zagreb.

Michael Diemar

Michael Diemar

Danac, rođen 1957. u Malmöu, Švedska. Galerist sa sjedištem u Londonu, kustos, predavač i kolekcionar koji dolazi iz kolekcionarske obitelji. Godine 1985., počeo se fokusirati na kolekcioniranje i valoriziranje fotografija Roberta Mapplethorpea i Cindy Sherman. Tijekom sljedećih deset godina proširio je svoj interes za suvremenu scenu, najprije na radove majstora fotografije 1920-ih i 30-ih godina, a kasnije na pionire 1840-ih.

Danish, born in 1957 in Malmö, Sweden. London based gallerist, curator, collector and lecturer. Michael Diemar comes from a family of collectors. In 1985, he began focusing his collecting on photography, assembling works by Robert Mapplethorpe and Cindy Sherman. Over the next ten years he widened his scope beyond the contemporary scene, first to the masters of photography during 1920’s and 30’s, then to the pioneers of 1840’s.

U 2000. etablirao se kao privatni trgovac fine art fotografije, kurator je i promotor mnogobrojnih izložbi. Jedna od najvažnijih bila je „Kontakti“, prvi ikad objavljen pregled kontakt printova svjetski poznatih fotografa, predstavljena u Londonu 2003. Ideja je također inspirirala izdavače (kao npr. Thames & Hudson: „Magnum Contact Sheets“).

In 2000 he established himself as a private dealer in fine photography and also began curating and presenting exhibitions. The most important one was the groundbreaking “Contacts”, the first survey ever of photographers’ contact sheets, presented in London in 2003 - the idea was also picked up by book publishers (ie “Magnum Contact Sheets”.by Thames & Hudson).In 2009 he established Diemar/Noble Photography, a commercial gallery in central London. The vintage/classic exhibitions drew praise from the photography world as well as national and international press including The Sunday Times, The Art Newspaper, Vogue, The Independent, British Journal of Photography, Photo and Zoom.

Za emisije iz ciklusa Fotografija u Hrvatskoj HTV-a od 2001. napisala je tekstove o B. Cvjetanoviću, Poletovoj fotografiji, I. L. Galeti, Ž. Jermanu, V. Marteku, V. Horvatu, R. Efendiću, M. Ercegoviću, F. Vučemiloviću i G. Trbuljaku. Autorica tekstova u katalozima izložbi. Objavila je brojne prijevode s talijanskog jezika.

U 2009. godini osniva Diemar / Noble Photography, komercijalnu galeriju u središtu Londona. Za svoje izvrsne izložbe dobiva niz pohvala kako od kolega i fotografskog miljea diljem svijeta tako i od nacionalnog i međunarodnog tiska, uključujući The Sunday Times, The Art Newspaper, Vogue, The Independent, British Journal of Photography, Fotografija i Zoom.

13


Goran Trbuljak

Goran Trbuljak

Rođen 1948. godine u Varaždinu. Maturirao 1968. godine u Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu, odjel Fotografije. Diplomirao 1972. godine kao slikar-grafičar u klasi prof. Marijana Detonija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Kao stipendist francuske vlade studirao na École Nationale des Beaux-Arts u Parizu.

He was born in 1948 in Varaždin. In 1968 he completed the School of Applied Arts and Design in Zagreb, Department of Photography. He graduated in 1972 as a paintergraphic artist in the class of Prof. Marijan Detoni from the Academy of Fine Arts in Zagreb. He studied at the École Nationale des Beaux-Arts in Paris as a holder of the French government scholarship. In 1980 he graduated from the Academy of Theatre, Film and Television, Department of Film and Television Shooting with his first professional film. Since 1973 he has been a member of the HDLU (Croatian Association of Artists), since 1983 a member of DFRH and since 1998 he has been a member of the Croatian Cinematographers Society. In addition to his professional film and artistic activity in the field of visual arts, photography, conceptual art, etc., he has also worked as a graphic and photo editor in the magazines “Film”, “Polet” and “Gordogan” and occasionally written about photography, film and painting in the magazines “Spot”, “Film”, “Danas”, “Start,” “Globus” and “Slobodna Dalmacija.” He has won numerous awards for his artistic work. Today he is a full professor at the Academy of Dramatic Art in Zagreb.

Diplomirao 1980. godine na Akademiji za kazalište, film i televiziju, Odsjek filmskog i televizijskog snimanja s prvim profesionalnim filmom. Od 1973. godine član HDLUa, a od 1983. godine član DFRH. Od 1998. godine član Hrvatske udruge filmskih snimatelja. Osim profesionalnog bavljenja filmom i umjetničkom djelatnošću na području likovnih umjetnosti, fotografije, videa, konceptualne umjetnosti i dr., radio i kao grafički urednik i urednik fotografije u časopisu Film, Polet i Gordogan te povremeno pisao o fotografiji, filmu i slikarstvu u časopisima Spot, Film, Danas, Start, Globus i Slobodna Dalmacija. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja za svoj umjetnički rad. Danas u zvanju redovitog profesora na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

14


Žarko Vijatović

Žarko Vijatović

Žarko Vijatović rođen je 1952. godine u Washingtonu D.C., SAD. Živi i radi u Parizu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na slikarskom odsjeku.

Žarko Vijatović was born in 1952 in Washington D.C., USA. He lives and works in Paris. He graduated from the Academy of Fine Arts, Department of Painting.

U svojim osobnim umjetničkim istraživanjima u početku radi u slikarskim medijima, a zatim postupno uključuje fotografiju kao sredstvo izražavanja. Od samostalne izložbe u Salonu Doma JNA u Zagrebu 1988. godine, do „Mediteran dodiruje sjever“u Espaceu Paul Boyé, u francuskom gradu Sète, 1995. godine, sve suptilnije povezuje fotografiju sa slikarstvom, te ona postupno postaje njegovo jedino sredstvo predstavljanja realnosti. 1992. dobitnik je nagrade žirija ILFORD za crno bijelu fotografiju. Od 1994. član je francuske zajednice samostalnih umjetnika, la Maison des Artistes. U posljednjih nekoliko godina njegove su fotografije više puta izlagane na samostalnim i kolektivnim izložbama u Parizu, Varšavi, Zagrebu, Samoboru i Rijeci. Stalni je fotografski suradnik pariške galerije Gagosian, a kao kustos koncipirao je za galeriju Frank Elbaz kritičke izložbe grupe Gorgona, Josipa Vanište, Mangelosa i Tomislava Gotovca.

In his personal artistic study Žarko Vijatović initially worked in the medium of painting, and then gradually included photography as a means of expression. From his solo exhibition at the Dom JNA Salon in Zagreb in 1988 to “Mediterranean Touches North” in Espace Paul Boyé, in the French town of Sète in 1995, he linked photography with painting more subtly, and it gradually became his only means of presenting the reality. In 1992 he won the ILFORD award for black and white photography. Since 1994 he has been a member of the French community of independent artists, la Maison des Artistes. During the last few years his photographs have often been exhibited in solo and group exhibitions in Paris, Warsaw, Zagreb, Samobor and Rijeka. He is a permanent photo assistant at the Gagosian gallery in Paris, and as a curator for the gallery Frank Elbaz, he conceived review exhibitions of the Gorgona Group, Josip Vaništa, Mangelos and Tomislav Gotovac.

15


03 16

FINALISTI NATJEČAJA

COMPETITION FINALISTS

Publikacije / Publications Primjenjena fotografija / Applied photography Moda / Fashion Arhitektura / Architecture Dokumentarna fotografija / Documentary photo Pejzaž / Landscape Portret / Portrait Akt Tijelo / Nude Umjetnički koncept / Artistic concept


Publikacije Publications

Eikon Studio d. o. o. - Kolekcija

17


Publikacije Publications

Luka Tomac - Arctic Reflections

18


Publikacije Publications

Nenad Šaljić - Birth of a ship

19


Primjenjena fotografija Applied photography

Barbara Šarić - Naša farma / Our farm

20


Primjenjena fotografija Applied photography

Miljenko Bernfest - Donassy Store

21


Primjenjena fotografija Applied photography

Romano Decker & Dejan Kutić - BV

22


Moda Fashion

Nikola Predović - Greenaways

23


Moda Fashion

Suzana Holtgrave - Where the wild roses grow

24


Moda Fashion

Maja Jokić - Retro

25


Arhitektura Architecture

Mario Pućić - Misconceptions

26


Arhitektura Architecture

Ivana Planinić - Zapruđanske limenke

27


Arhitektura Architecture

Bojan Mrđenović - Obnova

28


Dokumentarna fotografija Documentary photo

Dalibor Talajić - Raťa

29


Dokumentarna fotografija Documentary photo

Mario Topić - Život sa kroničnom depresijom

30


Dokumentarna fotografija Documentary photo

Igor Sitar - MELA

31


PejzaĹž Landscape

Boris Hnatjuk - TechnoNatura

32


Pejzaž Landscape

Nikola Šerventić - Rivijera

33


Pejzaž Landscape

Mario Pućić - Put bez spomenika

34


Portret Portrait

Nikola Šerventić - Stanje drugog

35


Portret Portrait

Kristian Macinić - Portrait of a black family

36


Portret Portrait

Dario Belić - Brkonje Bradonje

37


Akt Tijelo Nude

Igor Popović

38


Akt Tijelo Nude

Iva Korenčić - ON

39


Akt Tijelo Nude

Nives Milješić - Majka

40


Umjetnički koncept Artistic concept

Nina Đurđević - Objekt(iv)na

41


42

Opis koncepta: „Objekt(iv)na“

Concept description: 'Object(iv)'

Slijedom suvremenih percepcija ženskog tijela te njegove valorizacije, također autoričinih aktualnih intimističkih istraživanja, serija autoportreta odnosno autoakta igra se pojmom žene u kvazi erotičnom, općeprihvaćenom društvenom i intimno nepoznatom individualnom okruženju.

Following a contemporary perception of a female body and its worthiness, including the author’s current intimate explorations, this series of self-portraits, actually nudes of herself, plays with the idea of a woman in a semi erotic, socially acceptable and an intimately unknown distinctive surrounding.

Kroz postojeći sustav vrijednosti propituje vlastitu erotičnost pri čemu se (auto)ironično osvrće na estetičnosti zadane nametnutim vizualnim, time nekako i intelektualnim pretpostavkama društva u percipiranju i tretiranju žena.

Through the existing system of valuation she questions her own eroticism while self-ironically turning to the aesthetics imposed upon by the visual, therefore intellectual, suppositions of a society in perceiving and treating women.

Životopis

Biography

Nina Đurđević

Nina Đurđević

Završila smjer Filmsko i televizijsko snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, trenutno dovršava Master studij fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Članica ULUPUH-a nekoliko godina, ostvarila desetak samostalnih izložbI, sudjelovala na nekoliko skupnih te priprema nove. Voli fotografiju.

Degree in film and TV from the Academy of Dramatic Arts in Zagreb and presently working on her MA in photography at the Art Academy in Novi Sad, Serbia. She has been a member of ULUPUH for a few years, had ten one-person shows, participated in a few group exhibitions and is currently preparing for new ones. Loves photography.


Umjetnički koncept Artistic concept

Bojan Mrđenović - Spa

43


Opis koncepta: „Toplice“

Concept description : 'Spa'

Fotografije su nastajale kroz nekoliko godina i prikazuju život u toplicama.

I have been photographing a spa complex in a little town of Daruvar in continental Croatia. The mineral springs have been used since ancient times, but the present spa complex dates to 1980. It was built during the socialist system, and it was owned by the country of Yugoslavia. After Yugoslavia fell apart in 1991, it has belonged to the Republic of Croatia (to the Croatian Health Insurance Agency). One part of the complex is open for tourists, and the other part is used for medical rehabilitation.

Kroz fotografiju se bavim prostorom u kontekstu društvenih promjena. Zanimaju me odnosi privatnog i javnog, osobnog i društvenog. U različitim društvenim sustavima i ideologijama stvarali su se, između ostalog, različiti pogledi na njegu tijela i tjelovježbu. Na određeni način u ovom prostoru možemo pronaći metaforu tranzicija kojima smo zahvaćeni. Toplice su sagrađene 1980. godine, a od tada do danas ekonomsko političke prilike su se značajno promijenile. Nekretnine, pa tako i hoteli, privatiziraju se. Skromni ali funkcionalni hoteli građeni u socijalizmu, preuređuju se ili ruše, s ciljem da se stvore atraktivne nekretnine za elitni turizam. Od turizma se u Hrvatskoj puno očekuje. Nekretnine, materijalna i nematerijalna dobra, pa i doživljaji, se pokušavaju se brendirati, zapakirati i ponuditi na prodaju kao proizvod. U ovom trenutku ove toplice stoje u kao relikt nekog prošlog sustava. Čini se da se ne uklapaju u željenu sliku Hrvatske kao luksuzne turističke destinacije. U kratkom vremenu postale su zastarjele i tenutno se renoviraju. Pitanje je što će im nove promjene donijeti. Neopterećen pitanjima nacionalne ekonomije, život se u toplicama odvija s jednostavnom lakoćom. Vrijeme teče sporo, sve je prirodno i jednostavno. Fokus je na opuštanju, njezi tijela – na bazičnim stvarima. Život je ogoljen i prikazan bez ušminkavanja.

Tourism is very important and profitable branch of Croatian economy. However, companies, hotels and other attractive real estate that were previously owned by the country were during the 1990s sold to the private investors. Large amounts of money is now being invested to turn the hotels into elite resorts. We were faced with an abrupt privatization of the public property, which opened a wide space for manipulations. Public property has suddenly became private and it was put into private hands under shady circumstances. Even natural resources, such as fresh water, springs and islands, were put on the market. Transition after the war in 1990s was sudden and wild. Complex relations between politics and capitalist interests became visible afterwards. I am interested in relations and influences between private and collective, individual and public. Body care and healthcare were differently treated in various social systems. At this point of time the spa complex stands untouched, as a relic from the old system. It does not fit into a desired picture of Croatia as a place of luxurious tourist resorts. In a very short period of time it became old-fashioned. Regardless of the national economy, the microcosm of the spa has its particular atmosphere. Time passes slowly and people do not seem to be worried with unimportant issues. Everything seems so natural and simple – relaxing, healthcare, body care... Only the essential matters - life, just as it is.

44


Životopis:

Biography

Bojan Mrđenović

Bojan Mrđenović

datum rođenja: 06. 09. 1987

date of birth: September 6, 1987

kontakt:

contact info:

Nemčićeva 6

Nemčićeva 6

10000 Zagreb

10000 Zagreb

email: bojan0609@yahoo.com

Croatia

telefon: 095/ 510 – 4315

email: bojan0609@yahoo.com

zanimanje:student

telephone: 095/ 510 – 4315

edukacija:

profession: student

2007 - 2011 student snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu

Education:

2006 - 2011 student povijesti umjetnosti I informacijskih znanosti na

2007 -2011 filming and shooting, at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb

Filozofskom fakultetu u Zagrebu

2006 - 2011 history of art and IT science at the Philosophy and Arts, Zagreb University

dodatna edukacija

additional education:

2011 – radionica 3D stereoskopskog snimanja, Pula film festival

2011 workshop on 3D stereoscopic shooting, Pula Film Festival

2011 – World Press Photo radionica u Splitu

2011 World Press Photo workshop in Split

2009 – radionica snimanja velikoformatnom kamerom, Grožnjan

2009 shooting on large camera workshop, Grožnjan

2006 - radionica fotografije za mlade Hrvatskog fotosaveza, Pula

2006 photography workshop for young photographers from the Croation Photography Association, Pula

nagrade i priznanja: 2005. – osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju iz povijesti radno iskustvo: - freelance fotograf i snimatelj 2011. - voditelj programa za poslove fotografiranja i grafičke pripreme digitalne fotografije, P.O.U. Daruvar

awards and acknowledgements: 2005 1st place at national competition in history work experience: freelance photographer and cameraman 2011 programme director for photography and graphic preparation of digital photography, POU Daruvar

45


Samostalne izložbe

One-man shows:

2011. «Dobrodošli», Galerija Klovićevi Dvori, Kula Lotrščak, Zagreb

2011. «Dobrodošli», Gallery Klovićevi Dvori, Kula Lotrščak, Zagreb

2011. «Dobrodošlo», Galerija Flora, HDLU Dubrovnik

2011. «Dobrodošlo», Gallery Flora, HDLU Dubrovnik

2009. Izložba fotografija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

2009. photographic exhibition at the Philosophy and Arts, Zagreb University

Skupne izložbe: 2011. Rovinj Photodays, izložba finalista 2011. Izložba studenata ADU u Zagrebu, ULUPUH 2011. Zagrebački kvartovi, Muzej grada Zagreba 2010. Izložba studenata ADU u Zagrebu, ULUPUH 2009. Salon fotografije Vinkovci 2009. Reciklaža, Filozofski fakultet u Zagrebu 2009. Izložba studenata ADU u Zagrebu, ULUPUH 2008. Zaboravljeni Bakić, Velesajam Kulture 2008., Galerija SC, Zagreb 2008. Izložba studenata ADU u Zagrebu, ULUPUH 2006. Zagreb salon, međunarodna izložba fotografija

46

Mixed shows: 2011. Rovinj Photodays,exhibition of the finalists 2011. Student Exhibition, ADU, Zagrebu, ULUPUH 2011. Zagrebački kvartovi, Zagreb City Museum 2010. Student Exhibition, ADU, Zagrebu, ULUPUH2009. Photography Salon, Vinkovci 2009. Recicling, at the Philosophy and Arts, Zagreb University 2009. Student Exhibition, ADU, Zagrebu, ULUPUH 2008. Forgoten Bakić, Velesajam Kulture 2008., Gallery SC, Zagreb 2008. Student Exhibition, ADU, Zagrebu, ULUPUH 2006. Zagreb Salon, international photography exhibition


Umjetnički koncept Artistic concept

Davor Konjikušić - Genogram

47


Opis koncepta: „Genogram“

Concept: Genogram

U seriji „Genogram” bavim se propitivanjem naslijeđenih sjećanja i događaja, koji su mi bili zadani, a koji su obilježilI moj i život mojih roditelja.

In the series ‘Genogram’ I have been exploring inherited memories and events, which I was destined to, that marked my life and the lives of my parents. A few years ago I underwent a systematic psychotherapy which helped me clarify two neuralgic points that had marked me considerably. The first was the death of my sister Aleksandra, who died when she was six, two years before I was born. The second was leaving Zenica when I was twelve, at the very beginning of the war in Bosnia and Hercegovina. A very painful story for my parents, especially for my mother, my sister’s death was a kind of a taboo in our family. Photographs and stories about her were pushed deeply back, although Aleksandra was very much present as I was growing up, primarily through my parents’ distinct fear. A story of the exile and the war is a story of a lost identity, of uprooting and the new beginning. My personal role in these events is very small. The first happened before I was born, while during the second I was a child. They were both destined to happen although my role in them was passive.

Prije nekoliko godina kroz sistemsku psihoterapiju, osvIjestio sam dvije neuralgične točke koje su me veoma obilježile. Prva je smrt moje sestre Aleksandre koja je preminula u svojoj šestoj godini života, dvije godine prije mog rođenja. Druga je odlazak iz Zenice s mojih dvanaest godina, na samom početku izbijanja rata u Bosni i Hercegovini. Kao veoma bolna priča za moje roditelje, posebno majku, smrt moje sestre je sve vrijeme bila svojevrsni tabu u obitelji. Njene fotografije i priče o njoj duboko su potisnute, iako je sve vrijeme mog odrastanja Aleksandra bila prisutna, prvenstveno kroz određeni strah mojih roditelja. Priča o izbjeglištvu i ratu je priča o gubitku identiteta, iskorjenjivanju i ponovnom početku. Moja osobna uloga u ovim događajima je mala, jer jedna se dogodila prije mene, a za vrijeme druge sam bio dijete. I jedna i druga su mi bile zadane i moja uloga u njima je pasivna. Ovaj rad je mjesto susreta i pokušaj traženja odgovora koji bi mi na kraju dali neko osobno razrješenje. Ovo je suočavanje s nekim do sada meni neidentificiranim mjestom tuge. Međutim ponekad jasnih odgovora nema. „Puzle” su razbacane po zidu, osjećam olakšanje u ispovijedanju i osobni progres predstavlja činjenicu suočavanja, i kroz fotografiju, i kroz skrivene obiteljske fotografije i kroz pisanje teksta. Sam rad postaje samopomoć i prostor moje osobne katarze, bez obzira da li sam pronašao odgovore ili ne. „Genogram” kao serija obiteljskih fotografija, pejzaža, odnosno mjesta koja gledam pasivno sa strane i s vremenskom distancom od skoro 20 godina nije fotografska serija. Za mene je to proces, defragmentiranje prošlosti, procesuiranje i na kraju suočavanje kroz samu činjenicu da posve intimnu priču izlaganjem činim javnom. Iznošenjem na vidjelo iznosim traume i nasljeđe i objektivizacijom dolazim do vanjskog pogleda. Sjećanja i fotografije izlaze iz mene i izlažu se na zidu, postaju prošlost, neki vanjski objekt i daju mi svojevrstan osjećaj kontrole koji se nalazi izvan mene. Ritualno ih sahranjujem na zidu. Odgovora nema, ali odgovor nije ni bitan.

48

This work represents a place of coming together and an attempt to look for answers which would, in the end, give me a personal absolution. This for me means confronting a, so far unidentified, place of sadness. However, sometimes there are no clear answers. The puzzles lie scattered on the wall, I feel a sense of release in confessing and my personal progress represents the fact of confrontation through photography & the hidden photographs and the writing of this text. Work itself becomes selfhelp and represents a space for my own catharsis, regardless whether I found the answers or not. ‘Genogram’, as a series of family photographs, of landscapes, and of all the places I passively watch from the side and from a distance in time of almost 20 years, is not a photographic series. For me it represents a process, a defragmentation of my past, an on-going processing and, in the end, a confrontation by the very fact that I am making public a totally intimate story. By exposing my traumas and my inheritance through objectivizing I become detached. Memories and photographs pour out of me and get displayed on the wall; they become past, some kind of a foreign object and give me a specific feeling of control that exists outside myself. I ritually bury them on the wall. There is no answer, but that is of little importance.


Životopis:

Biography

Davor Konjikušić

Davor Konjikušić

Rođen 1979. godine. Završio dodiplomski studij snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je trenutno student završne godine diplomskog studija fotografije. Radi kao novinar. Autor nekoliko dokumentarnih filmova.

Born in 1978. Has a degree in film making from the Academy of Dramatic Arts in Zagreb, where he is currently on his last year studying photography. Works as a journalist. He is the author of a few documentary films.

Bio je finalist Photodays 2010. u kategoriji profesionalnog koncepta te 2011. godine u kategoriji portreta. Dobitnik je treće nagrade Young Creative Chevrolet 2010, Pariz, Francuska.

In 2010 he was a Photodays finalist in the 'Professional Concept' category and also in 2011 in the 'Portrait' category. In 2010 he received a 'Young Creative Chevrolet 2010' award in Paris

Imao je dvije samostalne izložbe: Corridor X, KC Grad, Beograd, Srbija (2009.) i Gender Matters, Erste Foundation, Beč, Austrija (2010.)

He had two one-man shows: Corridor X, KC Grad, Beograd, Serbia (2009) and Gender Matters, Erste Foundation, Vienna, Austria (2010)

Izlagao je na više skupnih izložbi: Nova imena, Galerija ULUPUH, Zagreb (2009., 2010., 2011., 2012.); Lomotomia, Zabok; Dani Sarajeva, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, Srbija (2008.); Miramida Days, Grožnjan; Organ Vida, Galerija SC, Zagreb; Organ Vida, K.U.N.S. galerija, Rijeka (2009.); Modni ormar, galerija HGK, Centar za dizajn, Zagreb; Photodays, Multimedijalni centar, Rovinj; Photodays, MUO, Zagreb; Organ Vida, ASA Art galerija, Sarajevo, BiH (2010.); False Idols, Dom omladine, Beograd, Srbija; Photodays, Multimedijalni centar, Rovinj; Photodays, Galerija Knežev dvor, Rab; Photodays, MMSU, Rijeka; Photodays, MUO, Zagreb; Kvartovska slika, MGZ, Zagreb (2011.); A Personal Gaze in Mutual Space, SI Fest, Monte della Pietà, Savignano sul Rubicone, Italija (2012.).

His work was in a number of group shows: Nova imena, ULUPUH Gallery, Zagreb (2009., 2010., 2011., 2012.); Lomotomia, Zabok; Dani Sarajeva, Centre for Cultural Decontamination, Belgrade, Serbia (2008.); Miramida Days, Grožnjan; Organ Vida, Gallery SC, Zagreb; Organ Vida, K.U.N.S. gallery, Rijeka (2009.); Modni ormar, HGK Gallery, Centre for Design, Zagreb; Photodays, Multimedia Center, Rovinj; Photodays, MUO, Zagreb; Organ Vida, ASA Art gallery, Sarajevo, BiH (2010.); False Idols, Youth Centre, Belgrade, Serbia; Photodays, Multimedia Centre, Rovinj; Photodays, Gallery Knežev dvor, Rab; Photodays, MMSU, Rijeka; Photodays, MUO, Zagreb; Kvartovska slika, MGZ, Zagreb (2011.); A Personal Gaze in Mutual Space, SI Fest, Monte della Pietà, Savignano sul Rubicone, Italija (2012.).

49


04

POSEBNA PRIZNANJA

SPECIAL AWARDS

Zvonimir Baričević Miljenko Smokvina


Zvonimir Baričević

Zvonimir Baričević.

Rođen sam u Zadru 1954. godine. Fascinacija postupkom nastajanja slike u tamnoj komori od rane mladostite usmjerili su me prema fotografiji do te mjere da mi ona s vremenom postaje profesija.

Born in Zadar in 1954. Fascination with image making from early childhood directed him towards photography which, in time, became his profession.

Zadar je grad duge i bogate fotografske tradicije koja seže u same početke razvoja fotografske tehnike. Očiju usmjerenih na djela zadarskih i svjetskih velikana fotografije koji izlažu na bienalnoj međunarodnoj izložbi fotografija Čovjek i more i sam se okušavam u fotografiranju. Početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća započinjem suradnju sa zadarskim Zavodom za zaštitu spomenika kulture gdje se bavim fotodokumentiranjem za potrebe različitih projekata. Uz to radim i kao fotoreporter u zadarskim dopisništvima zagrebačkih novinskih redakcija te svoje fotografije objavljujem u Večernjem listu, Vjesniku, Vjesniku u srijedu i Sportskim novostima. Istovremeno sudjelujem u obnovi rada zadarskog foto i kino kluba u kojem obnašam dužnost tajnika te osnivam prvi festival amaterskog filma u Zadru. Dolaskom u Zagreb 1974. godine, na studij ekonomije, povezujem se sa Fotoklubom Zagreb koji je u to vrijeme središte fotografskih zbivanja s najznačajnijim imenima hrvatske fotografije.i gdje dobivam prigodu proširiti stečeno znanje i iskustvo u fotografiranju i izradi fotografija. Istodobno se i sam okušavam na nacionalnim izložbama fotografija bilježeći nagrade za fotografske radove, prvenstveno urbanih pejzaža koji me zaokupljaju kao rezultat mladenačkih lutanja po europskim gradovima. Polaznik sam seminara za voditelje/mentore fotografskih skupina mladih autora, kojeg je 1977. godine u Trogiru organizirao Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP). U Fotosavezu Hrvatske zapošljavam se 1977. godine na radnom mjestu poslovnog tajnika, a od 1980. do 1993. godine imenovan sam tajnikom istog Saveza koji 1993. mijenja ime u Hrvatski fotosavez. Obavljajući dužnost tajnika stavljam se u službu promicanja fotografije, organi-

His native Zadar has a long and rich photographic tradition that goes back to the origins of the development of photographic techniques. After receiving basic education in photography and inspired by work by Zadar and well known international photographers who regularly exhibited at the international exhibition ‘The Man and The Sea’, he takes up photography. During early 1970s he produced many important photographic assignments for the Zadar Institute for Protection of Cultural Monuments. At the same time he worked as a photo-reporter for various Zagreb newspapers from their editorial offices in Zadar. His photographs appeared in Večernji List, Vjesnik, , Vjesnik u srijedu and Sportske Novosti. During this period, as a Secretary of Zadar Photo and Film club, he founded Zadar Amateur film Festival. Moved to Zagreb in 1974 to study economy and joined the well-established and renowned Zagreb Photo Club which, at that time, was the hub for all important photographic activities in Croatia. Further influenced by well-known names in Croatian photography he had the opportunity to widen his knowledge of taking and producing pictures. At the same time he continued exhibiting nationally and won awards primarily for his urban landscapes which became his main interest in his youth during travels through European cities. He took part in a seminar for teachers/mentors to groups of young photographers, organized by Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP), in Trogir in 1977. The same year he began employment as a Business Secretary with the Photographic Association of Croatia. From 1980 to 1993 he was a Secretary of the same association, which in 1993 changed its name to Croatian Photographic Association. He became responsible for promoting photography, organizing photographic clubs, exhibitions, educational programmes and international liaisons and every aspect of photographic production and post-production.

51


ziranja fotoamaterskih udruga, fotografskih izložbi, obrazovnih programa, regionalne i međunarodne suradnje, kao i fotografske produkcije i postprodukcije. Od 1979. do 1993. godine organiziram nastupe hrvatskih fotografa na izložbama i susretima fotografa iz zemalja članica Radne zajednice Alpe-Jadran nazvanima Fotoforum, sa fotografima iz Hrvatske, Slovenije, Furlanije, Veneta, Koruške, Štajerske te Baranje i Vasi čiji smo domaćini u dva navrata, i to 1984. godine u Osijeku i 1992. godine u Rovinju.

During this time he organized theme workshops in Trakoščan, Osjek, Poreč and Kalnik.

U istom razdoblju pokrećem i organiziram tematske fotoradionice (workshop) u Trakošćanu, Osijeku, Poreču i na Kalniku.

In 1991, during the FIAP Congress in Grado in Italy, he presented the Croatian application for membership to this international photography association.

1991. godine, na Kongresu FIAP-a u mjestu Grado/Italija obrazlaže i podnosi zahtjev za članstvo u toj međunarodnoj fotografskoj asocijaciji.

He initiated and as a co-author organized the exhibition Traces of War, with photographs made in 1991, dealing with the war and the destruction on some parts of Croatia.

Pokretač sam ciklusa i koautor izložbe fotografija Tragovi rata temeljene na radovima koji su nastali 1991. godine na ratom zahvaćenim dijelovima Republike Hrvatske.

After the war he turned his attention to protecting and archiving of photographs because of their fragility but also to preserve their authentic and historical importance.

Nakon rata svoju aktivnost usmjeravam na zaštitu i arhivističku obradu fotografije, kako zbog njezine osjetljivosti na fizička oštećenja, tako i radi njezine autentičnosti kao povijesnog izvora.

In 1993 he took over the responsibility for the AGEFOTO (a photographic fund from the Agency for Photo Documentation) from the Archive of Croatia, as it was known then, where he continues to work as an archivist.

Preuzimanjem Fonda fotografija Agencije za fotodokumentaciju (AGEFOTO) od strane tadašnjeg Arhiva Hrvatske svoj profesionalni angažman nastavljam u arhivskoj službi gdje radim od 1993. godine. Od 1997. godine pročelnik sam Središnjeg foto-laboratorija Hrvatskoga državnog arhiva . U isto vrijeme započinjem projekt digitalizacije Fototeke HDA, što je za to vrijeme pionirski posao kojem nema uzora na ovim prostorima. Iste sam godine snimio Zbirku glagoljskih fragmenata Ivana Ber-

52

Between 1979 and 1993 he organized exhibitions by Croatian photographers and photography encounters involving countries from the Working Community Alpe/Jadran known as Fotoforum with members from Croatia, Slovenia, Furlania, Veneto, Styria, Baranja and Vasi. Two of the encounters took place in Croatia, in Osijek in 1984 and in Rovinj in 1992.

In 1997 he was appointed Head of the Central Photo-Lab at the Croatian National Archive and initiated a unique and pioneering project of digitalization of their entire archive, a task unprecedented in this part of Europe. The same year he photographed Ivan Berčić’s collection of Glagolitic fragments kept in the Russian National Library, for Olga Vialova’s Golden Diploma award winning book Glagoljski ulomci Ivana Berčića, published by the Croatian Academy of Sci-


čića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci koju je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila 2000. godine u knjizi Olge Vialove Glagoljski ulomci Ivana Berčića, nagrađenom Zlatnom diplomom. Inicirao sam i sa suradnicima realizirao projekte zaštitnog kopiranja filmova na nitratnoj podlozi i digitalizacije fototeke i mikroteke HDA. Također finaliziram dugogodišnji projekt snimanja crkvenih matičnih knjiga i popisa duša.Vodio sam radionice iz fotografije, mikrografije i reprografije te pisao, uređivao i recenzirao stručne članke iz istog područja. Pri Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara održavam tečajeve o normama i postupcima digitalizacije, a u Hrvatskom državnom arhivu o snimanju arhivskog i registraturnog gradiva. Autor sam koncepcije izložbe Fotografija kao dokument vremena koju sam u lipnju 2012. godine zajedno sa suradnicima realizirao u zgradi Hrvatskog državnog arhiva. U okviru Programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sudjelujem u izvođenju nastave iz kolegija Digitalizacija arhivskog gradiva i Digitalizacija i migracija dokumenata. Kao član Radne skupine Ministarstva kulture, za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe sudjelovao sam u izradi Nacionalnog programa digitalizacije AKM građe. Također sam kao član Radne grupe za norme i postupke digitalizacije, a u okviru Nacionalnog programa digitalizacije AKM građe, izradio prilog o digitalizaciji prozirnih medija. Protekle 2012. godine dodijeljeno mi je priznanje August Frajtić za promicanje hrvatske fotografije.

ence in 2000. He initiated and cooperated on important projects such as copying old nitrate based films and digitizing HDA (Croatian National Archive) photo and microfilm libraries. He is also in the process of finalizing the recording/photographing of all church records and registries of births, marriages and deaths. He ran photographic workshops, wrote, edited and reviewed scientific articles on the subject.. At the Centre for Professional Improvement of Librarians he lectures on norms and procedures of digitalization and at the Croatian National Archive on recording of archival and registered material. He is the author and curator of Photography as a Record of our Time, an exhibition he put together in collaboration with his associates at the Croatian National Archive in 2012. Within an Annual Professional Improvement Programme at the Philosophy and Art College at Zagreb University, he participates in lecturing on Digitizing of Archival Material and on Digitization & Migration of Documents. A member of a working group for digitalization of archival, library and museum material, at the Ministry of Culture, he took part in creating a national programme for digitalization of AKM material. He is also a member of a group working on norms and digitalization procedures and, for the national programme for digitalization of the AKM material, created a supplement for digitalization of the transparent media. In 2012 he was given an August Frajtić award for the promotion of Croatian photography.

53


Radovi: 1. Zvonimir Baričević, Školovanje i stručno usavršavanje fotografa za rad u arhivskoj službi, u: Arhivski vjesnik, broj 40, Zagreb,1998. 2. Zvonimir Baričević, Prikaz sustava hibridne reprografija - stanje i mogućnosti, u: Arhivski vjesnik, broj 44, Zagreb,2002. 3. Zvonimir Baričević, Transparent media – copyng, duplicating and digitization http://www.naple.info/supetar/baricevic.pdf 4. Zvonimir Baričević i dr., Digitalizacija AKM građe - radionica, u: M. Willer i T. Katić (ur.) 2. i 3. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji – Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Zagreb, 2000. 5. Zvonimir Baričević, Amir Obhođaš, Digitalizacija Fototeke Hrvatskog državnog arhiva, u: M. Willer i T. Katić (ur.) 4. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji – Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Zagreb, 2001. 6. Zvonimir Baričević, Fotografija u Hrvatskom državnom arhivu, u: Informatica museologica broj 31, Zagreb,2000. 7. Zvonimir Baričević, Primjena suvremenih reprografskih postupaka u hrvatskoj arhivskoj službi, http://www.had-info.hr/dubrovnik2005/predavanje_baricevic. htm 8. Zvonimir Baričević i dr., Snimanje grafičkih materijala na papiru, u: Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal. Zbornik radova. Ludbreg-Zagreb, 2004. (ur.) Tatjana Mušnjak i Iskra Karniš (Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2006.) 9. Zvonimir Baričević, Snimanje arhivskog i registraturnog gradiva, u: Silvija Babić (ur.) Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva, Zagreb, 2007. (Hrvatski državni arhiv, Zagreb, skripta) 10. Zvonimir Baričević, Arhivsko gradivo nestandardnih veličina pohrana, snimanje i korištenje, u: Radovi s 3. kongresa hrvatskih arhivista “Arhivi, uprava, razvoj“, Osijek, 2009., str. 219 - 228

54

Professional work (all publications, excluding No 3, were published in Croatian): 1. Zvonimir Baričević, Školovanje i stručno usavršavanje fotografa za rad u arhivskoj službi, u: Arhivski vjesnik, broj 40, Zagreb,1998. 2. Zvonimir Baričević, Prikaz sustava hibridne reprografija - stanje i mogućnosti, u: Arhivski vjesnik, broj 44, Zagreb,2002. 3. Zvonimir Baričević, Transparent media – copyng, duplicating and digitization http://www.naple.info/supetar/baricevic.pdf 4. Zvonimir Baričević i dr., Digitalizacija AKM građe - radionica, u: M. Willer i T. Katić (ur.) 2. i 3. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji – Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Zagreb, 2000. 5. Zvonimir Baričević, Amir Obhođaš, Digitalizacija Fototeke Hrvatskog državnog arhiva, u: M. Willer i T. Katić (ur.) 4. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji – Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Zagreb, 2001. 6. Zvonimir Baričević, Fotografija u Hrvatskom državnom arhivu, u: Informatica museologica broj 31, Zagreb,2000. 7. Zvonimir Baričević, Primjena suvremenih reprografskih postupaka u hrvatskoj arhivskoj službi, http://www.had-info.hr/dubrovnik2005/predavanje_baricevic. htm 8. Zvonimir Baričević i dr., Snimanje grafičkih materijala na papiru, u: Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal. Zbornik radova. Ludbreg-Zagreb, 2004. (ur.) Tatjana Mušnjak i Iskra Karniš (Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2006.) 9. Zvonimir Baričević, Snimanje arhivskog i registraturnog gradiva, u: Silvija Babić (ur.) Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva, Zagreb, 2007. (Hrvatski državni arhiv, Zagreb, skripta) 10. Zvonimir Baričević, Arhivsko gradivo nestandardnih veličina pohrana, snimanje i korištenje, u: Radovi s 3. kongresa hrvatskih arhivista “Arhivi, uprava, razvoj“, Osijek, 2009., str. 219


Miljenko Smokvina

Miljenko Smokvina

Rođen je u Rijeci 21. kolovoza 1943. godine. Školovao se u Rijeci, maturirao na Prvoj riječkoj gimnaziji. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Born in Rijeka, Croatia in 1943. Educated in Rijeka. Has a degree in Economy from the University of Rijeka.

Nakon gimnazije zapošljava se na jesen 1962. u Jugoliniji u Rijeci. Godinu dana plovi na više Jugolinijinih brodova, na linijama za Bliski, Srednji i Daleki istok. Tijekom boravka u lukama obilazi gradove i snima razne događaje koje poslije objavljuje u obliku reportaža. Nakon dilomiranja radi u Ekonomskom institutu, u Jugoliniji i na Ekonomskom fakultete. Godine 1982. prelazi u status slobodne profesije, likovnog umjetnika-fotografa i postaje član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. U tom statusu ostaje do umirovljenja 2007. godine, i danas je aktivan u raznim područjima fotografskog i kulturnog zbivanja u Rijeci i Hrvatskoj te u inozemstvu. Još od svojih srednjoškolskih dana, pod utjecajem oca Abdona, aktivnog sušačkog i riječkog fotoamatera, bavi se fotografijom, najprije amaterski, a poslije mu to postaje i profesija. Sudjelovao je u radu ili vodio fotosekcije u srednjoj školi, na fakultetu i u nekim drugim prigodama. Godine 1999. na Kemijsko-grafičkoj školi u Rijeci osnovao je fotografski odjel, gdje predaje do 2004. godine. Od 2004. do 2007. predaje više fotografskih predmeta na Odjelu likovnih umjetnosti Filozofskog fakulteta i na Akademiji primijenjene umjetnosti u Rijeci. Autor je pet samostalnih autorske izložbe umjetničke fotografije od toga dvije zajedničke s ocem Abdonom i bratom Rankom. Objavio je tri knjige o povijesti fotografije u Rijeci i Hrvatskoj te više desetaka znanstvenih i stručnih članaka vezanih uz istu temu. S područja povijesti fotografije postavio je više autorskih izložbi u Rijeci, Zagrebu, po Hrvatskoj i u inozemstvu. Njegovim fotografijama opremljene su brojne monografije i knjige te više javnih prostora u Rijeci. Posjeduje veću zbirku originalnih povijesnih fotografija, vlastitu fototeku (30.000 negativa) te opsežnu kolekciju originala i presnimaka (oko 50.000 negativa i pozitiva) povijesnih izvora gospodarske i druge povijesti Rijeke i njezina šireg područja.

In 1962, after grammar sschool, worked in Jugolinija in Rijeka which enabled him to travel on a number of ships to the Near, Middle and Far East. During stays in various ports he visited he took many photographs which were later published as travelogues. After graduation from the universitiy he worked in the Economy Institute at Jugolinija and taught economy at the University. From 1982 he freelanced as an artist-photographer and joined the Croatian Assoication of Freelance Artists where he remained until retirement in 2007. Today he continues to be active through various photographic events and cultural life in Rijeka, Croatia and internationally. Influenced by his father Abdon, an active amateur, he takes up photography in secondary shool, at first as an amateur then later profesionally. He ran photography departments at a secondary school, than at the university and independently. In 1999 he founded the photography departnemt at the Chemistry-Graphics School in Rijeka where he taught until 2004. Between 2004-2007 he lectured in photography at the Fine Arts Department at the Academy for Applied Arts in Rijeka. He had five fine art photogrtaphy exhibitions, two with his father Abdon and brother Ranko. He published three books on the history of photography in Rijeka and Croatia and a few dozen scientific and technical papers on the same theme. He curated a number of shows on history of photography shown in Rijeka, Zagreb, other parts of Croatia and also abroad. His photographs appear in a many monographs and books and adorn a few public spaces in Rijeka. He owns a great collection of vintage photographs, his own photography archive numbers over 30.000 negatives and he has a collection of historical value of over 50.000 negatives, internegs, prints, and reprints on economy and history of Rijeka and its wider surroundings. His photographic activity centers mainly on architecture. He participates in many architectural competitions, primarily photographying scale models and later the finished

55


U svojoj fotografskoj aktivnosti posebno se bavi arhitektonskom fotografijom. Sudjeluje u brojnim arhitektonskim natječajima, prvenstveno u snimanju maketa, poslije gotovih objekata, te oprema niz objekata svojim fotografijama. Snima skulpture i djela drugih likovnih umjetnika, oprema knjige i kataloge. Surađuje s većim brojem poduzeća s riječkog područja u njihovim ekonomsko-propagandnim i izdavačkim projektima, snima za monografije, kataloge, kalendare, turističke prospekte, plakate i druge publikacije. Za Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci niz godina snima kazališne predstave, surađuje i s Gradskim kazalištem lutaka u Rijeci. Aktivo se bavio fotografskim snimanjem i dokumentiranjem znanstvenih pokusa na raznim područjima u Rijeci i Hrvatskoj. Aktivno je sudjelovao na više hrvatskih i međunarodnih stručnih simpozija i konferencija s područja vrednovanja i zaštite fotografske i industrijske baštine. Član je više međunarodnih udruga za očuvanje kulturne, fotografske i industrijske baštine. Samostalne izložbe autorske fotografija Abdon, Miljenko, Ranko Smokvina Mali salon Moderne galerije, Rijeka, veljača 1969. Fotografija forme - Forma fotografije Muzej narodne revolucije, Rijeka, veljača 1981. Znak Galerija “Juraj Klović”, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Rijeka, lipanj 1982. Spomenički fotografski portreti Umjetnički paviljon “Juraj Šporer”, Opatija, rujan 1991. Riječki arhitektonski portreti Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka, listopad, 1996. Smokvina, Riječka fotografska obitelj, Abdon, Miljenko, Ranko Muzej grada Rijeke, Rijeka, studeni 2012- ožujak 2013. Izložbe povijesne fotografije (izbor)

56

product, and provides a number of public spaces with his photographs. He takes pictures of sculptures and other works by artists, and provides images for books and catalogues. Works with a number of companies in and around Rijeka on their financial-PR and publishing projects, takes pictures for monographs, catalogues, calendars, tourist brochures, posters and other publications. For a number of years he has been working closely with both, the National Theatre Ivan pl Zajc in Rijeka and the Rijeka Puppet Theatre photograpying their performances. He was active in recording and documenting experiments in various scientific fields in Rijeka and other parts of Croatia. He has been very active in a number of Croatian and international seminars and conferences on evaluating and preserving photographic and industrial heritage and is a member of a few international associations for preservation of cultural, photographic and industrial heritage. Exhibitions and one-man shows Abdon, Miljenko, Ranko Smokvina Mali Salon Rijeka, February 1969 Photography Form – Appearance of Photography Museum of National Revolution, Rijeka, February 1981 A Sign ‘Juraj Klović’ Gallery, HDLU, Rijeka, June 1982 Photographic Portraits of Monuments Art Pavillion ‘Juraj Šporer’, Opatija, September 1991 Architectural Portraits of Rijeka National Theatre Ivan pl Zajc, Rijeka, October 1996 Smokvina, a photography family of Rijeka, Abdon, Miljenko, Ranko The City Museum, Rijeka, November 2012- March 2013 Historical photographs (selection) Photography in Rijeka, on the Occassion of the Discovery of Pho-


Fotografija u Rijeci, povodom obljetnice otkrića fotografije, 18391989 u suradnji s Ervinom Dubrovićom i Milanom Galićom, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci, Rijeka 1990. Povijesne fotografske tehnike, prepoznavanje, čuvanje i zaštita povijesnih fotografija Državni Arhiv u Rijeci, Rijeka 2000, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2000/2001, Muzej Like, Gospić 2001, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2001. Riječki fotografski studio Carposio 1878-1947 Državni arhiv u Rijeci, Rijeka, 2004, Muzej grada Zagreba, Zagreb, 2004. Snimiti nevidljivo, Razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha Državni arhiv u Rijeci, 2004, Tehnički muzej u Zagrebu, 2004, Muzej grada Steyra (Austrija), Steyr, 2005, Zavičajni muzej u Hermagoru (Austrija), 2005. Hrvatska na povijesnim panoramskim fotografijama u suradnji s Slavkom Šterkom, u organizaciji Muzeja grada Zagreba, izložbe: Muzej Grada Rijeke, 2008, Gorenjski muzej u Kranju, 2009. Muzej grada Zagreba, 2009, Dubrovački muzeji, 2009, Muzej Slavonije u Osijeku 2010, Povijesni muzej Istre u Puli, 2010, Muzej grada Koprivnice, 2010, Umjetnički paviljon Opatija, 2012. Rijeka iz ptičje perspektive, povijest fotografije grada Rijeke snimljene iz zrakoplova Državni arhiv u Rijeci, 2012.

tography, 1839-1989 In collaboration with Ervin Dubović and Milan Galić, Maritime and History Museum, Rijeka 1990 Historical Techniques, Recognition, Keeping and Preservation of Historical Photographs National Archive, Rijeka 2000. National Archive Zagreb 2000/2001, Museum of Lika, Gospić 2001, National Archive Pazin, 2001 Photography Studio in Rijeka – Carposio 1878-1947 National Archive, Rijeka 2004. Museum of the City of Zagreb, Zagreb 2004 Photographying the Invisible, Develpoment of Speed Photography in Rijeka and Scientific Colaboration Between Peter Salcher and Ernst Mach Natioanl Arcive, Rijeka 2004. Techical Museum, Zagreb 2004, City Museum, Steyn (Austria), 2005, Native Museum, Hermagor 8AUSTRIA) 2005 Croatia on Historical Panoramic Photographs In collaboration with Slavko Šterk and organized by the City Museum, Zagreb the exhibition was shown in following places: City Museum, Rijeka,2008; Gorenjski Museum, Kranj, Slovenia 2009; City Museum, Zagreb, 2009; Museums in Dubrocvnik, 2009; Slavonia Museum, Osijek, 2010; History Museum, Pula 2010; City Museum, Koprivnica 2010; Art Pavilion, Opatija 2012 Rijeka from the Bird’s Eye View, History of Photography of Rijeka from the Airplane City Archive, Rijeka 2012

57


05

IZLOŽBE

EXHIBITIONS

Braća Brkan / Brkan Brothers Mario Giacomelli SI FEST Josip Klarica Ivan Posavec Prijatelji mora / Friends of the sea Pixsell ReFoto Fotogard


Braća Brkan:

Brkan Brothers:

Ostvarenje neostvarivog - fotografije iz zbirke MSU

Making a dream come true photographs from the Zagreb Museum of Contemporary Art (MSU) Collection

Otvorenje: 7. Lipnja 2013, Galerija Adris Kada u kontekstu povijesti hrvatske fotografije spominjemo „zadarski fotografski krug“ ili „zadarsku fotografsku školu“, bez razmišljanja nam se nameće sintagma „braća Brkan“, koja se udomaćila već u ranim poratnim godinama prošloga stoljeća. Zvonimir, mlađi brat, svoj je fotografski opus započeo kasnih četrdesetih godina u duhu fotografskog neorealizma koji je u njegovim djelima poput „Spomenika Velom Joži“ u hrvatskoj fotografiji dosegnuo neke od vrhunaca tog fotografskog izraza. Godine 1954. Zvonimir Brkan snimio je glasovitu fotografiju „Iz Lilliputa“ za koju je dobio mnoge značajne nagrade. Slavna fotografija koja se danas nalazi u stalnom postavu zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti dobila je brojna međunarodna priznanja dok na hrvatskoj fotografskoj sceni, u vrijeme dominacije društveno angažirane fotografije, još nije bila prepoznata. U djelu Zvonimira Brkana značajno je da je gotovo sva svoja djela stvorio u Zadru, u neposrednoj blizini svog obiteljskog doma. I

When, in the context of the history of Croatian photography, we mention the ‘Zadar Photographic Circle’ , Brkan brothers immediately spring to mind, as a syntagma already familiar during the early post war years of the last century. Zvonimir, the younger brother, started photographing in his forties in the spirit of photo neorealism, which, through some of his images, like the ‘Monument to Veli Jože’, peaked in this photographic genre of Croatian photography. In 1954 Zvonimir Brkan produced the famous image ‘From Lilliput’ for which he received numerous awards. While this photograph, which is in the permanent collection of photographs at the Museum of Contemporary Art in Zagreb, was acclaimed and awarded internationally, in Croatia, during the domination of the socially engaged photography, it was hardly recognized.

59


njegov brat Ante stvorio je jednu od antologijskih hrvatskih fotografija zahvaljujući gradu Zadru. Naime, tijekom posjeta Zadru u svibnju 1964. Alfred Hitchcock, promatrajući zalazak sunca s prozora sobe tadašnjeg Hotela Zagreb zapisao je sljedeće: „Zalazak Sunca u Zadru najljepši je na svijetu i neusporedivo je ljepši od onog u Key Westu na Floridi“. Sljedećeg jutra slavni je režiser stao pred objektiv velikog zadarskog fotografa Ante Brkana kojem je tada uspjelo snimiti jedan od najboljih režiserovih portreta. Izložba „Braća Brkan: Vrijeme svjetlosti- fotografije iz zbirke MSU“ predstavit će tridesetak radova Ante i Zvonimira Brkana koje karakterizira vješto zapažanje i izdvajanje detalja te svojevrsno prevođenje u metaforički svijet autora. Riječ je o posebnom i jedinstvenom pristupu stvarnosti koji odabrane prizore čini istodobno stvarnim i nadrealnim, svakodnevnim i izvanrednim. Kustosku koncepciju i odabir radova potpisuje Leila Topić, kustosica-voditeljica Zbirke fotografije MSU.

60

It is significant that almost all Zvonimir Brkan’s photography was produced in Zadar, within the walking distance from his home. His brother too, thanks to Zadar, produced an anthological image. That is to say that when Alfred Hitchcock paid a visit to Zadar in 1964 he wrote:...” The sunset in Zadar is the most beautiful in the world and far beyond comparison to the one on Key West in Florida”. The following morning the famous director stood in front of Ante Brkan’s camera who then produced one of Hitchcock’s best portraits. The exhibition Brkan Brothers: Time of Light - photographs from the Zagreb Museum of Contemporary Art (MSU) Collection will display 30 photographs by Ante and Zvonimir Brkan which characterize skilled observation and isolation of detail and a specific interpretation of their world of metaphor. We are talking about a unique approach to reality where the chosen scenes are both real and surreal, everyday and exceptional. The author and selector of the exhibition is Leila Topić, the curator & head of the MSU collection.


Ante Brkan

Ante Brkan

Fotograf Ante Brkan rođen je 1918. godine u Velikom Jadrču u Gorskom kotaru a umro je 2004. godine u Zadru, Hrvatska. Od 1951. djeluje kao profesionalni fotograf u Zadru. Od 1958. pa sve do umirovljenja 1983. radi kao fotoreporter Narodnog lista. Osobito je poznat po dijelu fotografskog opusa kojim je dokumentirao stradanja Zadra tijekom Drugog svjetskog rata i njegovu poslijeratnu izgradnju. Smatra se tvorcem zadarske škole fotografije. Od 1954. godine počinje izlagati s bratom Zvonimirom, također fotografom, s kojim je objavio i dvije knjige fotografija: Fotografije (Zadar, 1956.) i Braća Brkan (Zadar, 1979.) Braća Brkan utemeljitelji su u svijetu priznatog Međunarodnog trijenala fotografije Čovjek i more, koje se bez prekida održavalo od pedesetih sve do konca sedamdesetih godina. Od 1965. nositelj je najvišeg zvanja Svjetske fotografske federacije Exellence FIAP. Izlagao je na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Primio je velik broj nagrada, među kojima su: Velika nagrada grada Milana (1961.), Nagrada Tošo Dabac (1982.), Nagrada za životno djelo Foto-saveza Jugoslavije (1989.), Godišnja nagrada grada Zadra (1989.), Nagrada grada Zadra za životno djelo (1998.) i druge. Njegovi radovi nalaze se u većem broju muzejskih i galerijskih kolekcija. Realizirao je više knjiga, monografija i monografskih kataloga, među kojima su: Braća Brkan (Zagreb, Cefft, 1980.); Braća Brkan (Beograd, Salon fotografije, 1981.); Stotinu fotografija Ante Brkana (Zadar, Narodni muzej, 1989.).

The photographer Ante Brkan was born in Veliki Jadrč, Gorski Kotar in 1918 and died in Zadar in 2004. From 1951 he worked in Zadar as a professional photographer. Between 1958 to 1983, the year he retired, he wasa photo-reporter for the Narodni List. He is specially well known for his documentation of the destruction of Zadar during the World War II and of its post-war restoration. He is also known as the founder of the Zadar school of photography. From 1954 on he started exhibiting with his brother Zvonimir, also a photographer, with whom he published two books of photographs ‘Photographs’ (Zadar 1956) and ‘Brothers Brkan’ (Zadar 1979). Brothers Brkan founded the renowned International Photography Triennial The Man and the Sea, which was held through 1950s to 1970s. In 1965 he won the highest award, the Excellence FIAP, given by the World Photography Federation FIAP. He had numerous exhibitions in Croatia and abroad and was a recipient of many awards: The City of Milan Award (1961), Tošo Dabac Award (1982), A Life’s Achievement Award from the Photo-Association of Jugoslavija (1989), The Zadar City Annual Award (1989), The City of Zadar Award for Life’s Work (1998), to name a few. His work is in many museum and gallery collections. He published a number of books, monographs and catalogues, i.e. Bothers Brkan (Zagreb, Cefft, 1980), Bothers Brkan (Belgrade, Salon of Photography, 1981). One Hundred Photographs by Ante Brkan (Zadar, National Museum. 1989)

Zvonimir Brkan

Zvonimir Brkan

Zvonimir Brkan rođen je 1920. godine u Tinju. Povjesničari umjetnosti ga ubrajaju među najznačajnije hrvatske fotografe svih vremena, zajedno s dvije godine starijim bratom Antom. Fotografijom se bavio od 1948. godine. Foto-savez Jugoslavije 1961. godine mu je dodijelio počasno zvanje majstora fotografije. Iste godine dobiva i počasno zvanje Artist FIAP međunarodne federacije fotografske umjetnosti, a šest godina poslije, 1967. godine, dobio je i počasno zvanje Excellence FIAP. Svoje je radove izlagao na izložbama fotografija od 1953. godine. Izlagao je na oko 230 izložbi diljem svijeta te na oko 60 izložbi u zemlji, pri čemu osvaja četrdesetak različitih nagrada i priznanja. Održao je više samostalnih izložbi u Zagrebu, Zadru, Šibeniku i Splitu. Umro je 1979. godine u Zadru ostavivši neizbrisiv trag u kulturnoj i umjetničkoj povijesti tog grada.

Zvonimir Brkan was born in 1921 in Tinje (?). The art historians consider him and his older brother Ante the best Croatian photographers of all time. He took up photography in 1948. In 1961 the Photo Association of Jugoslavija awarded him an honorary title on Master Photographer. The same year the International Photography Federation awarded him another honorary title of Artist FIAP , and six years later the Excellence FIAP. From 1953 he had 230 exhibitions throughout the world, some 60 in Croatia, during which he received 40 different awards. He had a number of one-man shows in Zagreb, Zadar, Šibenik and Split. He died in 1979 in Zadar leaving a huge gap in the culture and the art history of that town

61


Mario Giacomelli

Mario Giacomelli

„Mario Giacomelli - talijanski neorealizam“ - velika retrospektivna postava, u produkciji CRAF Spilimbergo

“Mario Giacomelli - Italian Neorealism” - A retrospective in collaboration with CRAF Spilimbergo

Od 1995. CRAF je u posjedu arhiva Luigi Crocenza koji sadrži važna pisma, knjige i fotografije koje je Crocenzi sakupljao cijelog života. Među fotografijama je više od 250 vintage printova koje je Giacomelli realizirao 1950-ih pa sve do kraja 1970-ih godina.

In 1995, CRAF acquired the Luigi Crocenzi’s archives consisting of very important letters, books, and photographs that Crocenzi collected throughout his life.

Mario Giacomelli (Senigallia 1925.-2000.) i Crocenzi bili su prijatelji koji su zajedno radili 1961. na scenariju Muškarac, žena i ljubav i 1963. na scenariju Za Silvu. Zahvaljujući susretljivosti i požrtvovnosti Giacomellijeve obitelji, posebno njegovom sinu Simonu i nećakinji Katiusciji Biondi, CRAF je u mogućnosti predstaviti vrijednu selekciju fotografija jednog od najvažnijeg talijanskog fotografa. U prvom dijelu izložbe su radovi iz 1950-ih: Prve fotografije, Aktovi, More, Pejzaži, Apuglia, Ljudi sa zemlje, Lourdes i Scanno. U drugom dijelu možemo se diviti majstorskim radovima iz serija kao što su Klaonica (1961.), Nemam ruke koje bi mi gladile lice (1962.-63.), Za Silviju (1964.), Dobra zemlja (1964.-65.), Motiv inspiriran sječom drveta (1967.-69.), Smrt će doći i imat će Tvoje oči, Caroline Branson (1971.-73.), Studenti (1977.). Giacomellijev dijalog postaje simboličan onog trena kad preispituje emotivni aspekt stvarnosti. Kao Frederico Fellini u filmu, Mario Giacomelli je redefinirao stanovište Neorealizma uvođenjem u svoje fotografije novu tonalnu poeziju, gotovo uspavanu, stvarajući fotografske priče u kojima isključuje nepotrebne detalje - i tada postaje jedan od najvažnijih talijanskih fotografa 20. stoljeća, nezavisan od bilo kojih umjetničkih smjerova.

62

Among the photographs there are more than 250 vintages realized by Mario Giacomelli from the Fifties till the end of the Seventies. Mario Giacomelli (Senigallia, 1925-2000) and Crocenzi were friends and in 1961 worked together on the screenplay for A man a Woman a Love and in 1963 on the screenplay for To Silvia. Thanks to the kindness of Giacomelli’s family, principally his son Simon and his niece Katiuscia Biondi, CRAF can present a beautiful selection of photographs realized by one of the most important Italian photographers. In the first part of the exhibition the visitor can observe the series of photos taken during the Fifties: First photographs, Nudes, Sea, Landscapes, Apuglia, Land people, Lourdes and Scanno. In the second part, one can admire some masterpieces from the series Slaughterhouse (1961), I have no hands that caress my face (1962-63), To Silvia (1964), The Good earth (1964-65), Motif suggested by the cutting of a tree (1967-69), Death will come and will have your eyes, Caroline Branson (1971-73), Students (1977). Giacomelli’s discourse became symbolic when his photographs exasperate the emotive aspect of the reality. As Federico Fellini for cinema, Mario Giacomelli overturned the Neorealist point of


Mario Giacomelli je bio prvi od troje braće a kad je navršio 9 godina umire mu otac. U to vrijeme počinje crtati i pisati poeziju. Njegova je majka našla posao pralje u obližnjem hostelu u Senigalliji a mali Mario s 13 godina počinje raditi u tipografiji Tipografia Marchigiana gdje ostaje cijeli život. Kad postaje vlasnik tipografije potpuno se posvećuje fotografiji, najprije u slobodno vrijeme, obično nakon večere, a kasnije i učenju kako razvijati vlastite negative. 1955. dobiva dvije nagrade, u Castelfranco Venetu i Spilimbergu. Kad je 1963. John Szarkowsky, direktor fotografije u MOMA u New Yorku, kupio za njihovu kolekciju cijelu seriju fotografija iz njegove serije Scanno, i uvrstio jednu od tih fotografija u svoj prestižan katalog Looking at Photographs, Giacomelli postaje poznat u Italiji i cijelom svijetu.

view introducing in his photographs a new tonal poesy, almost dreamy, and producing photographic stories where he excluded unnecessary details. Then he became the most important Italian photographer of the XXth century, independent from every school of thought . Mario Giacomelli was the first of three brothers and when he was nine his father died. At this time he began drawing and writing poems. His mother found a job as a laundress in a hospice in Senigallia and little Mario began working at Tipografia Marchigiana when he was only 13 years old. During all his life he worked in the same Tipografia Marchigiana which he eventually owned and subsequently could devote himself to photography, firstly only during his leisure time every day after dinner, and then later learning to print his negatives himself. In 1955 he was awarded in Castelfranco Veneto and in Spilimbergo. When John Szarkowsky, the director of Photography at MOMA in New York, in 1963 bought for the Museum the series of photos titled Scanno and introduced one of the photographs in the prestigious catalogue Looking at Photographs, Giacomelli became famous in Italia and internationally.

63


SI FEST

SI FEST

Sin_tesis

Sin_tesis

Sin_tesis je fotografski projekt koji je nastao kao potreba da se, kontribucijom raznih učesnika, istaknu interakcije/uzajamno djelovanje između fizičkih, stvarnih mjesta i novih društvenih običaja koji su određeni ekonomsko-industrijskom dinamikom.

Predmet istraživanja je industrijski prostor koji je određen mjestom rada gdje nastaju sistemi odnosa kao što su promjene u okolišu i suvremenom društvu.

Sin_tesis is a photographic project born out of need to highlight the interactions among the physical, the real places and the new social practices determined by the economic-industrial dynamics. The four-year project was realized through a series of photographic campaigns and workshops and involved known photographers with international reputation who were invited to interpret the territory of Savignano sul Rubicone. The subject of the research was the industrial space determined through arrangement of the working area and the system of relationships that stem from it, such as changes of the landscape and of the contemporary society.

Ako je svaki je identitet satkan od pamćenja i zaborava i sada, više nego ikada u prošlosti, on mora biti istraživan kroz svoje konstantno bivanje/postojanje (Marco Aime), onda fotografija predstavlja idealni medij za tretiranje slika iz naše sadašnjosti.

If every identity is made of memory and oblivion and more than in the past, it must be searched through its constant rebirth (Marco Aime), photography represents the medium that can best deal with the images from our present.

Cilj je bio izabrati različite epizode koje uključuju okoliš koji nas okružuje i koje su aspekti industrijske ili civilne arhitekture ili dijelova obrađenog zemljišta, povezane čistim antropološkim fenomenom. Izabrane epizode otkrivaju ne samo znakove geografskog vlasništva tla već su korisni indikatori koji nam pomažu

The aim was to pick different episodes in the landscape that surrounds us and are aspects of industrial or civil architectures or passages of cultivated country, connected through clear anthropological phenomena. The selected episodes reveal not only the signs of geographical property area but are also useful indicators

Četverogodišnji projekt realizirao se nizom fotografskih kampanja i radionica i uključuje fotografe međunarodne reputacije koji interpretiraju područje Savignana sul Rubicone.

64


razumjeti vremensku dimenziju koja ih identificira. Potreba da se ispituje značenje suvremenog postaje bitna za svaku produkciju koja istražuje teritorij gdje društvena dimenzija izražava jaku povezanost između produktivnih aktivnosti i vanjskog svijeta. Ljudske aktivnosti se preklapaju u području koje je karakterizirano jakom ekonomijom, i koje su podijeljene između industrijskih naselja i intenzivne zemljoradnje, koja je sve više povezana s industrijom. Slika urbanog naselja Savignano sul Rubicone određena je cestom Emilia s jedne strane i Jadranskom obalom kao prirodnom granicom s druge. Blizu ruralne dimenzije koja zadržava svoje prirođene osebujnosti, teritorij naglašava krhkost sistema koji sačinjavaju heterogeni i različiti dijelovi: satelitski oblik specifičnih individualnih cjelina koje su dizajnirane prema autonomnim poduzetničkim epizodama. Preklapanje tlocrta koji reguliraju strukturu i karakter teritorija spojeno je s nekonformističkom distribucijom elemenata, koju čini razbijena cjelina u pejzažu, koji komuniciraju vlastitim jezikom. Teritorij Savignana, gledan u najširem okviru gradskih granica, izgleda kao kompleksni organizam, kao sistem koji teži probijanju dimenzija lokalnog okruga da bi se ubacio u veću dimenziju koja je određena globalnom dinamikom.

to understanding of the time dimension that identifies them. The need to question the meanings of the contemporary becomes essential for every production that researches the territory where the social dimension expresses strong bonds between the productive activities and the external world. The human activities overlap in a territory characterized by a strong economy, divided between industrial settlements and intensive agriculture which is more and more strongly linked to the industry. The picture of Savignano sul Rubicone urban settlement assumes the layout of the Emilia Road on one side and the Adriatic coast as a natural physical limit on the other. Close to a rural dimension that preserves the genuine expression of its native characters, the territory underlines the fragility of a system that seems to be composed by heterogeneous and different portions: a satellite composition of specific individual entities designed to autonomous entrepreneurial episodes. The overlap of the layouts regulating the structure and the character of the territory is combined with a non-conforming distribution of elements, of broken up unity in the landscape, which communicate through their own language. The territory of Savignano appears as a complex organism, as a system that aspires to come through the dimension of the local circle to project itself inside a larger dimension determined by global dynamics.

65


Josip Klarica - izložba povodom nagrade za životno djelo

Fotografije 1976.-2011. Postoje pojedinci koji nisu napustili analognu tehnologiju i, svjesni njene posebnosti, preuzimaju ulogu čuvara kolektivne memorije. Jedan od najupornijih u toj plemenitoj misiji povratku fotografskim izvorima je zagrebački fotograf i praški đak Josip Klarica. On za stvaranje fotografske slike ne upotrebljava samo analogne aparate koje sam izrađuje (replika Martensove panoramske kamere iz 1844. godine), nego za opredmećenje svojih metafizičkih foto-instalacija koristi cameru obscuru, pramajku svih kamera, jednostavnu crnu kutiju s rupicom kroz koju ulazi svjetlost i na fotoosjetljivoj površini papira, neometana optičkim pomagalima poput leća i zaslona, ispisuje autentičnu sliku. Sliku kakvu nije i neće zabilježiti nijedna suvremena kamera jer nema osobnost camere obscure, koja predočava perspektivu onakvu kakvu je vidi ljudsko oko, prenosi jednaku dubinsku oštrinu u svim planovima slike i propušta sve valne duljine svjetlosti. Josip Klarica je majstor optičkih i kemijskih procesa, zna uskladiti sadržaj i način njegova fotografskog bilježenja te pomoću jednostavne „crne krutije“ dobiti impresivan snimak. Pozitive izrađuje kontaktnim kopiranjem na pomno odabranom papiru visoke kvalitete vodeći računa o vizualnim i taktilnim vrijednostima svojih fotografija. Na slici jednake veličine kao i negativ uspijeva očuvati profinjeni chiaroscuro, savršenost i čistoću tonske izbalansiranosti. Najveći dio Klaričinih slika su „mrtve prirode“, fotografije instalacija koje su sastavljene od stvarnih predmeta, ali su oni iščašeni iz uobičajenog konteksta i uvučeni u situaciju koja je apsurdna i nadrealna. Neočekivani susret običnih predmeta kojima se postiže čudesno, naboj i prizor tajanstvenog može se vidjeti kao citat postupka svojstvenog za nadrealističko slikarstvo, kao što su i mnogi drugi aspekti njegove fotografije aluzije na različite segmente umjetnosti i kulture. Klarica je postmodernist koji sakuplja fragmente jednog davno razlomljenog svijeta i montira ih u prizore na rubu apsurda tako da ne prenose samo nedostatak logičkog, nego sugeriraju odsustvo egzistencijalnog smisla. Preparirane ptice, životinjske glave i utrobe, komadi starog, oštećenog ili razlomljenog stakla, sve to servirano na stolu i postavljeno u pejzaž u slabom svjetlu rane zore ili predvečerja koje pojačava turobnost prizora i prožima prostor energijom koja slici daje neki

66

Josip Klarica - exhibition on the occasion of the lifetime achievement award

Photographs 1976 - 2011 There are individuals who have not left analog technology and are aware of its special quality, they take on the role of guardians of collective memory. One of the most persistent in this noble mission to return to photographic sources is Josip Klarica, a photographer from Zagreb and Prague student. For the creation of photographs he does not only use analog cameras that he makes himself (a replica of Martens panoramic camera from 1844), but for objectification of his metaphysical photo installations he uses camera obscura, ancestress of all the cameras, a simple black box with a hole through which light enters and on the photosensitive surface of paper, with no optical aids such as lenses and screens, he prints an authentic photograph. The photograph that is not and will not be recorded with any modern camera because there is no personality of camera obscura, which presents a perspective as it is perceived by the human eye, transmits the same focus in all photo plans and permits all wavelengths of light. Josip Klarica is a master of optical and chemical processes, he is capable of reconciling the content and manner of his photographic recording, and knows how to get an impressive shot with a simple “black box”. He makes positives by contact copying to carefully selected high-quality paper taking into account the visual and tactile values of his photos. In the photograph of the same size as the negative he preserves a delicate chiaroscuro, perfection and purity of tone balance The largest part of Klarica`s photographs are “still lifes”, photos of installations that are composed of real objects, but they are dislocated from the usual context and drawn into a situation that is absurd and surreal. An unexpected encounter of ordinary objects, that obtain miracle, charge and mysterious scene, can be seen as a quotation of process characteristic for Surrealist painting, like many other aspects of his photography are allusions to various aspects of art and culture. Klarica is a postmodernist who collects fragments of a broken world, and installs them in the scenes on the verge of absurdity so that they not only transmit the lack of logic, but rather suggest the absence of existential meaning. Stuffed birds, animal heads and intestines, pieces


novi neslućeni viši smisao. Klaričino svjetlo, to je ona podsvjesna pulsacija koje djeluje kao antiteza smišljenom građenju inscenacije u prostoru, moćni agens koji u konačnici racionalno pretvara u iracionalnu viziju. Klarica nesumnjivo crpi nadahnuće iz djela Franza Kafke i pije s izvora srednjoeuropskog kulturnog kruga. Uspješno apstrahira utjecajne predloške služeći se asimetričnim sekvencama crnih i bijelih ploha. Pozorno hvata najrafiniranije sive tonove da bi stvorio jedinstveno ozračje raskošne dekadencije sa zadahom prolaznosti i smrti.

of old, damaged or broken glass, all served on the board and placed in the landscape in the dim light of early dawn or dusk which reinforces the dreary scene and imbues the area with energy that gives the photo some new unexpected higher meaning. Klarica`s light, it is that unconscious pulsation which acts as the antithesis of the deliberate construction of staging in space, is a powerful agent that ultimately transforms rational into irrational vision. Klarica clearly draws inspiration from the works of Franz Kafka and drinks from the Central European cultural circle. He successfully abstracts influential templates using asymmetric sequences

67


Većina Klaričinih fotografija emanira fizičku, a još više psihičku bol, suspregnuti vrisak, sumnje, unutarnje užase, ludilo, snove, zaborav i sveprisutnu smrt. Ona je na Klaričinim fotografijama prosuta kao prah po cijeloj površini slike. Mekano difuzno svjetlo prikriva prve nijanse nadolazećeg bljedila plijesni i truleži. Čudesna su Klaričina sita kojima prosijava svjetlost i baca je kao blagoslov po bistama, lutkama, prepariranim životinjama. U mnogim mrtvim prirodama, navedimo samo Mrtvu prirodu s gnijezdom ptice, Glavu pijevca na okruglom stolu, Kokošje pandže, Sudekova čaša, Klarica koristi „subjektivnu kameru“ (pozicija kamere koja u filmu sugerira ono što filmski junak vidi vlastitim očima). Tko bi mogao biti spomenuti promatrač? Mi sami, neko začuđeno dijete ili ravnodušni bog. Klarica nas dovodi pred plohu stola na kojem se nalaze predmeti lišeni svojih svrha i vlasnika. Za stolom nema ljudi, no sveprisutni su tragovi njihovih egzistencija i sudbina, pribor za jelo, ostaci hrane, zrcala, tanjuri neispijene juhe. Miris ravnodušja u smrti. Klaričino djelo impregnirano je filmskim i književnim referencama, što nije čudno ako poznajemo okolnosti njegova umjetničkog dozrijevanja. Dok mu je film predavao Miloš Forman, književnost Milan Kundera, prijateljevao je s mađioničarom češke fotografije Josefom Sudekom. Kada bismo tražili samo jedan fotogram u koji bi se moglo transformirati tisuće fotograma jednog filmskog djela, pronašli bismo ga među Klaričinim fotografijama. Vidjeti njegove fotografije znači znati čitati priču koja je koncentrirana u samo jednoj jedinoj filmskoj sličici. Možda je najveća vrijednost Klaričinih fotografija u njihovoj nenametljivoj metafizičnosti. One kumuliraju jedinstveni memento zaboravljene budućnosti. Da, Klarica ima nagnuće prema introspektivno Prošlom, sluti, ili zna, da je zametak budućeg u prošlom. Ono njegovo neodređeno blijedo svjetlo pruža slutnju istine, onaj osjećaj jasnog gledanja kada se svi međuodnosi likova i predmeta nalaze u stanju jednog fosforesciranja istine. Fotograf Josip Klarica samo za upućenog i senzibilnog promatrača čuva srebrni ključ od crvenih vrata. Nela Žižić (fragmenti iz predgovora za katalog izložbe „Josip Klarica - fotografije 1976. - 2011.“, Muzej grada Splita, Split 2011.)

of black and white surfaces. He carefully catches the most sophisticated gray tones to create the unique atmosphere of luxurious decadence with the stench of transience and death. Most Klarica`s photos emanate physical and even more psychological pain, suppress scream, doubts, internal horrors, madness, dreams, forgetfulness and omnipresent death. Death is poured out as dust across the surface of the image in Klarica`s photographs. Soft diffuse light conceals the first shades of coming fustiness and decay. Klarica uses wonderful sieves through which the light shines and throws it as a blessing on busts, dolls, stuffed animals. In many still-lifes, to name just Still Life with a Bird’s Nest, Rooster Head on the Roundtable, Chicken Claws, Sudek`s Glass, Klarica uses “subjective camera” (camera position which suggests what movie hero sees with his own eyes). Who could be the mentioned observer? We ourselves, a puzzled child or indifferent God. Klarica brings us to the board on which the objects are deprived of their purpose and owner. There are no people at the table, but there are ubiquitous traces of their existence and fate, cutlery, food scraps, mirrors, plates with soup. The smell of indifference in death. Klarica`s work is impregnated with film and literary references, which is not surprising if we know the circumstances of his artistic maturation. While Milos Forman taught him film, Milan Kundera literature, he was a friend of Josef Sudek, a wizard of the Czech photography. If we asked for only one photogram into which thousands of photograms of one cinematic work could transform, we would find it among Klarica`s photographs. To see his photographs is to know how to read a story that is concentrated in only a single film frame. Perhaps the greatest value of Klarica`s photographs is in their discrete metaphysics. They accumulate a unique memento of forgotten future. Yes, Klarica has inclination toward the introspective Past, he suspects or knows that the embryo of a future is in the past. His indefinite pale light gives an inkling of the truth, the feeling of a clear view when all the interrelationships of characters and objects are in a state of phosphorescence of the truth. Photographer Josip Klarica keeps the silver key from the red gate only for a well-versed and sensible observer. Nela Žižić Excerpts from the introduction to the exhibition catalogue ‘Josip Klarica - photographs 1976-2011’ - Split City Museum, 2011

68


Ivan Posavec

Ivan Posavec

Lice obasjano mjesečinom

Face lit by moonlight

Gustoća svjetlosti ili mraka, slatkoća nestajanja. Čime se mjeri vidljivost? Nautičkim miljama?

Density of light or darkness, the sweetness of disappearing. How does one measure visibility? With nautical miles?

Sekvenca, niz kronološki poredanih slika trebao bi asocirati neku promjenu u vremenu i prostoru. U Posavčevoj sekveci imenovanoj Lice obasjano mjesečinom niz snimaka ne podrazumijeva razvoj. Nizanje istog prizora utopljenog u neprozirnoj noći i obasjanog mjesečinom kontinuirano potvrđuje stanje bez akcije.

A sequence, arrow of chronologically lined photographs should suggest a certain change in time and space. In Posavec’s sequence entitled A Face Lit by Moonlight a row of shots does not presume a development. Lining the same image immersed in an opaque night and lit by moonlight continually affirms a state without action.

Posavec kaže da je snimao lebdjenje i pad jednog komada selotejpa. Pokretan strujom zraka malih noćnih zapuha, lepetao je i Posavec te bi volio da se na izložbi uz 20 low key fotografija pojavi i taj diskretni noćni lepet kao zvuk u prostoru. Simbolično lamatanje i zamiranje. Mene fascinira gustoća mraka. Sekvenca bez vremena! Iako bi snimljenom nizu sličica dimenzija vremena trebala biti esencijalna, ovdje je zapravo nema. Njezino je značenje, čak i s pokretom trake selotejpa kao jedinom mijenom na slici, umanjeno i poništeno. Čitljiv vektorski slijed vremena pretvorit će jedan niz sličica u sekvencu! No ovoga puta kod Posavca vrijeme je kružno, zatvoreno samo u sebe, bez izlaza. Postavljeno tako kružno ono, vjerojatno, gubi smisao koji mu pridaje zapadna civilizacija. Izostao je razvoj! Izostajanje razlikovnog elementa najbolji je način da se uputi na ono nešto drugo, da se kaže kako se u ovoj sekvenci ne radi o događaju. A što je onda snimljeno ovim slijedom fotografija? U tekstu o polaroidima Davora Sanvicentija Prije svitanja napisala sam nedavno, da budući da mi ljudi možemo razmišljati samo o onome što ima granice a o bezgraničnom u pravilu ne umijemo misliti, možda nam smrt treba kako bismo shvatili da smo živi. Palo mi je napamet da je jedna druga dvadesetak godina starija Posavčeva sekvenca nosila naslov Vrapčev krug kao da upravo simbolizira to, kasnije pronađeno, kružno kretanje vremena. Prefigurirano znanje. Što bi bilo zajedničko mjesto tih dviju sekvenci? Ja znam da su obje sekvence snimljene u Dužici, Posavčevom

Posavec says that he was shooting the gliding and falling of a piece of Sellotape. It floated powered by a gust of tiny streams of night air and Posavec would love for this discreet night flutter to appear as a noise in the exhibition space along with his 20 low key photographs. A symbolic flutter and abating. I have been fascinated by the density of darkness. A timeless sequence! Although the dimension of time should be essential to a succession of small images, here it doesn’t exist. Its significance, even with the movement of the strip of Sellotape as the only change in the picture, has been diminished and annulled. A comprehensible vectorial time flow will transform a line of images into a sequence! However, on this occasion for Posavec time is circular, fenced in, without an exit. Set in this circular way, it, probably, loses the meaning given to it by the Western civilization. Progress failed to appear! Failure of the differentiating element to appear is the best way of pointing to something else, to show that this sequence is not about an event. What, then, has been shot in these photographic sequences? Writing recently about Davor Sanvicenti’s Polaroids, Before Dawn, I wrote that, because we humans can only consider things that have borders, while, as a rule, we are incapable of thinking about the infinite, perhaps death is necessary for us to understand that we are alive. I remembered another Posavec’s sequence, called A Sparrow’s Circle, some twenty years ago, symbolizing precisely this, subsequently unearthed, circular movement of time. A prefigured knowledge. Which is the common touching point of these two sequences?

69


70


rodnom selu nedaleko Zagreba. Mnogo je on toga tamo snimio pa to zaista ne mora biti relevantan razlikovni faktor. Ili ipak taj kružni slijed vremena, to mjesto događanja, taj sekvencijalan pogled upućuje na nešto srodno, na nešto tek posredno uhvatljivo, a prisutno? Na Vrapčevom krugu, na šest fotografija odmotavaju se tri paralelna različito usmjerena gibanja: žena koja hoda putom, djevojčica koja pravi zvijezdu i vrabac koji leti u krug. Razmišljanje o multidimenzionalnom prostoru Vrapčevog kruga opisanom kretanjima ističe drugovrsnost sekvence Lice obasjano mjesečinom koja sada stoji pred nama. Uspoređena s Vrapcem ona je gotovo dvodimenzionalna, vremenski plošna i utišana. Snimljena je gustoća noći. Mjesečina je tu samo kako bi mrak učinila vidljivim. Gustim i sjajnim. Prizor je svečan. Teatralan! Ritam kretanja, krivulje na mjesečini i vrpčasta prosijavanja selotejpa jasno su vidljiva. Ali minimalna! To je kraljevstvo noći, gustoće mraka, rječitosti ne-djelanja. Kao što lebdjenje komada selotejpa samo naglašava utihnulo mirovanje cjelokupnog svijeta u kojem samo on lepeće, tako i tri horizontale obasjane mjesečinom samo precizno opisuju gustoću mraka u kojem su se našle. Prostornost koju bi njihovo povezivanje i dijagonalni prodori mogli proizvesti strogo je ograničena i utopljena u tu istu materiju crnila koja ne prihvaća poznati koordinatni sustav. Tamo nema ni gore ni dolje, ni prije ni poslije.

Plazma Sjaj noći. Gustoća mraka. Tom sintagmom pokušavam opisati sadržaj dvadeset fotografija iz serije Lice obasjano mjesečinom. Neprecizna je, previše slikovita. Ne želim govoriti o stupnju osvijetljenosti nekog prizora već o onome u što smo uronjeni. O onome što je svuda oko nas i u nama samima. Toliko sveprisutno da ga možemo uočiti jedino ako ga nema. Samo izostajanje nečega tako omniprezentnog može ukazati na njegovo postojanje. Kako snimiti zrak koji dišemo, kako snimiti fluid u kojem obitavamo?

I know that both sequences were shot in Dužica, Posavec’s place of birth, not far from Zagreb. He took many pictures there so this doesn’t have to be the differentiating factor. Or does this circular time flow, the place itself, the sequential look indicate something connected, something that can only be captured indirectly but can be present? In the Sparrow’s Circle six photographs show three differently directed movements: a woman walking along a path, a girl making a star and a sparrow flying in a circle. Thinking about the multidimensional space of the Sparrow’s Circle, described in movements, it emphasizes a different type of the sequence Face Lit by Moonlight, now displayed in front of us. In comparison to the Sparrow it is almost two-dimensional, flattened by time and silenced. Denseness of the night has been photographed. The moonlight is here only to make the darkness visible. Dense and bright. The scene is solemn. Theatrical! The rhythm of the movement, the curves in the moonlight and the stripy shimmering Sellotape are clearly visible. But negligible! This is the kingdom of the night, of the denseness of the dark, of the non-action eloquence. The way the floating piece of Sellotape only emphasizes the silenced stillness of the whole world in which only it by itself flutters, so the three horizontal lines, illuminated by moonlight, describe with precision only the density of the darkness they found themselves in. The spatiality that their linking and diagonal penetrations could produce is strictly limited and sunk into the same substance of blackness which does not recognize the familiar co-ordinate system. There is no up or down there, nor before or after.

Plasma

Posavec je snimio drugovrsnost trenutka. Fluid kroz koji se svjetlost drugačije kreće. Ili je to samo moja svijest koja uronjena u drugi fluid poprima drugačiji oblik. Svijest postaje plazma jednaka onome što je ispunjava. Ispunjava je uvijek i jedino ono što joj je dohvatljivo. Zaista je puno toga o čemu ne umijemo misliti. Udisanjem nečeg drugog postajemo drugačiji. Mi jesmo ono što nas okružuje, mi jesmo ono u što smo uronjeni.

Brightness of the night. Density of the dark. With this syntagma I am trying to describe the content of the twenty photographs from the series Face Lit by Moonlight. It’s inaccurate, it’s too picturesque. I don’t wish to discuss the degree of illumination of a scene but I want to talk about the issue we are immersed in. About what surrounds us and is inside each of us. It’s so omnipresent that we can only notice it by its absence. Only the absence of something so ubiquitous can point towards its very existence. How does one shoot the air we breathe, or the fluid in which we dwell?

Nijedna od tih riječi ne opisuje situaciju dovoljno precizno jer pretpostavlja da postoji i nešto izvan i nešto prije. No, otišla sam predaleko opisujući narav plazmične materije mraka koju je Posavec zabilježio na svojoj seriji fotografija.

Posavec shot the distinctness of the moment. A fluid through which light moves differently. Or is it just my conscience which, immersed in another fluid, assumes a different shape. Consciousness becomes plasma that equals the very thing it com-

71


Ovoga mu je puta niz fotografija ili sekvenca trebala kako bi dokazao istinitost opaženog. Zaista, kada bi postojala samo jedna od ovih fotografija, kada bi bila izdvojena iz serije ona bi bila na nivou neobičnog prizora, romantičnog i privlačnog. Noć okupana mjesečinom. Kako se multiplikacijom prizora s minimalnom promjenom učvrstila vizija svijeta utopljenog u mrak? Kako je principom ponavljanja s varijacijom Lice obasjano mjesečinom postalo vidljivo? Varijacija je pokret trakice selotejpa obasjane mjesečinom. Ona sama određuje sekvencu kao niz u vremenu. Istovremeno gibanje trakice, oblici koje ona preuzima druga je dimenzija te plazmatične tvari u koju je utopljen njegov prizor Lica. Da bismo detektirali fluid u kojem je prizor utopljen možemo promatrati gibanje svjetlosti. Prizor je statičan, inertan, ali ne zagušen. Dapače, ima u njemu kristalne bistrine. Radi se, dakle, o viskozitetu koji usporava pokret, ali ne smanjuje vidljivost. Mrak je gust, ali nije zamućen. Posavec snima prizor svoga seoskog dvorišta koji se u vedroj travanjskoj noći oblikuje po njemu samome, odslikava njegovu nutrinu. Pitanje je zašto i kako se to događa? Je li to zaista ono što se čini? Da li je referent istinit? Da li nam je važno da je to zaista mjesečina u njegovom dvorištu ili je snimljeno ono što možemo otčitati na fotografiji bez obzira na referenta? Ponavljanjem se koristi da pokaže nešto uistinu novo na poznatoj podlozi. Usmjereni trak svjetlosti osvjetljava horizontalnu plohu dvorišta, možda poklopac bunara i kosinu krova. Vertikale su tamne i blokiraju pogled. Zid kuće i bandera na koju je učvršćen vrpčasti dinamički element potpuno je neprozirna crnina. Pokret otkriva gustoću, usporen je, ekspresivan. Pozicija se u prostoru zadržava dugo, mijenja se sporo. Kao da smo uronjeni u eterično ulje. Udišemo ga. Strah se pomalo pretvara u užitak.

72

pletes it. It is made complete always and exclusively by what it can reach. There are really many things we don’t know how to think about. By breathing in something different we ourselves become different. We are what surrounds us, we are what we are immersed in. Not one of these words describes the situation precisely enough because it presupposes the existence of something exterior and something previous. Well, I went too far describing the nature of the plasmic substance of the darkness that Posavec recorded in his series of photographs. This time he needed the row of photographs or a sequence to prove the truthfulness of what was being observed. Really, if there was just one image taken out of the series, it would be classified as an unusual scene, romantic and appealing. A night bathed in moonlight. How did the vision of the world immersed in darkness reinforce itself by multiplying the scenes with minimal change? How did the Face Lit by Moonlight, with the concept of repetition with a slight variant, become visible? The variant is the very movement of the strip of Sellotape lit by moonlight. It itself determines the sequence as a succession in time. The simultaneous movement of the strip and the forms it acquires is the second dimension of the plasmic matter in which the Faces scene has been immersed. To be able to detect the fluid in which the scene is immersed we can watch the movement of the light. The scene is static, inert but not stifled. To the contrary, there is crystal brightness in it. Therefore, we are talking about viscosity that slows the movement down, but does not reduce the visibility. The darkness is dense but not blurred. Posavec shoots a scene in his village yard which, in a clear April night, takes his form, mirrors his inner self. The question is why and how is this happening? Is this really what it appears to be? Is the reference for real? Is it important that the moonlight is indeed in his yard or that what was shot can be read in a photograph regardless of the reference? He uses repetition to show something truly new on a familiar surface. A directed ray of light lights up a horizontal surface of the yard, perhaps a lid on a well and a downslope of a roof. The verticals are dark and block the view. The wall of the house and the pole, onto which a ribbon-like dynamic element is attached, are a totally opaque blackness. A movement reveals density, it dwindles, expressive. The position stays in the area for a long time, slowly changing. As if we were immersed in an ethereal oil. We inhale it. Fear is slowly turning into pleasure.


PRIJATELJI MORA 2013

FRIENDS OF THE SEA 2013

Velikani hrvatske fotografije 50-ih

Masters of Croatian Photography in the 1950’s

Izložba iz ciklusa „ Prijatelji mora“ 2013. godine ove godine na 64 velika formata predstavlja umjetničku fotografiju nastalu 50 –tih godina prošlog stoljeća s tematikom života hrvatskoga Jadrana. Radove je selektirao stručni tim festivala „ Rovinj-Photodays“ a prikupljeni su iz fundusa nacionalnih muzeja , foto klubova te privatnih zbirki : MUO Zagreb, Narodni muzej Zadar, Arhiv Tošo Dabac, Muzej grada Rijeke, Foto klub Split, Foto klub Rijeka, Privatna zbirka Orel, privatna zbirka Vučemilović, privatna zbirka Seferović. Cilj ove izložbe je pokazati domaćim i stranim posjetiteljima zavidnu kulturu hrvatske fotografije 50-tih godina. Autori: Ante i Zvonimir Brkan, Joso Špralja,Tošo Dabac, Nikola Vučemilović, Milan Pavić, Đuro Griesbach, Mladen Grčević, Fernando Soprano, Alojz Orel, Andro Damjanić, Ivo Tolić, Zlata Laura Mizner, Igor Emili, Viktor Hreljanović, Abdon Smokvina, Ervin Debeuc.

This year, the exhibition from the cycle ,,Friends of the Sea 2013” presents art photography from the 1950s on 64 large panels. The main theme is life on the Adriatic coast of Croatia. Works were selected by the team of experts from the Rovinj Photodays Festival, and they were collected from the fundus of national museums, photo clubs and private collections : Museum of Arts and Crafts Zagreb, National Museum Zadar, Tošo Dabac Archive, City of Rijeka Museum, Photo Club Split, Photo Club Rijeka, private collection Orel, private collection Vučemilović, private collection Seferović. The aim of the exhibition is to demonstrate the prominent culture of Croatian photographers from the 1950s to the national and foreign public. Authors: Ante and Zvonimir Brkan, Joso Špralja,Tošo Dabac, Nikola Vučemilović, Milan Pavić, Đuro Griesbach, Mladen Grčević, Fernando Soprano, Alojz Orel, Andro Damjanić, Ivo Tolić, Zlata Laura Mizner, Igor Emili, Viktor Hreljanović, Abdon Smokvina, Ervin Debeuc.

73


PIXSELL

PIXSELL

Vodeća news foto agencija u Hrvatskoj i regiji

Leading photo news agency in Croatia and the surrounding region

Novinska foto-agencija PIXSELL svakodnevno distribuira više od četiri tisuće novih fotografija, od čega više od tisuću fotografija iz vlastite dnevne produkcije. Aktualnost ponude osigurava vrhunski tim s više od 70 profesionalnih fotoreportera iz cijele Hrvatske. Fotografije političkih i društvenih događaja, kao i fotografije sa sportskih, estradnih i drugih manifestacija iz Hrvatske dostupne su klijentima u najkraćem mogućem roku.Web servis www. pixsell.hr glavni je izvor fotografija svih važnijih tema i događaja u zemlji i inozemstvu.

74

The photo news agency PIXELL distributes over four thousand photographs every day, out of which over one thousand come from their own production.Top current news are ensured by their team of seventy professional photoreporters from every corner of Croatia. Photographs from various political, social, sport, entertainment and other events in Croatia have been accessible to their clients in the shortest possible time. Their website www. pixsell.com is the main source for all important occasions and events in the country and abroad.


REFOTO 71 / 2010 / Svetislav V. Dragović - Hiperfokalna daljina / Radomir Maša Dikosavljević - Opisano svetlom / Milan Živković - Pametni objekti / Ljubomir Zlatanović - Fotografija opasna po život / Sony World Photography Awards / Dani fotografije u Srbiji / Visoke škole fotografije / Boris Bjelica - Vodootporni fotoaparati / Panasonic Lumix DMC-TZ10 / Sigma 17-70 mm / Epson Stylus Photo P50 / Miroslav Nikoljačić - I jesu i nisu fotoaparati /

Naslovna strana: Sandra Vitaljić, ”Petra”

71

Naslovna strana: Stephan Lupino

© SANDRA VITALJIĆ, ”Petra”, 1993.

Časopis

ReFoto

Magazine

© STEPHAN LUPINO, ”Juliett”

Sandra Vitaljić

Akt se u hrvatskoj fotografiji do kraja sedamdesetih pojavljuje kao medij fotografskih istraživanja poglavito formalističkog predznaka (igra svjetla i sjene, istraživanje oblika u prostoru), drugačije tretiran tek sporadično, u kontekstu konceptualne umjetnosti ili performansa a i onda bez većeg odjeka u široj javnosti. Sandra

Vitaljić pridružuje se tom malobrojnom nizu svojim radikalno slobodnim izrazom. Njene (uglavnom ženske) aktove obilježava snaga, tjelesna, fizička snaga komprimirana unutar četverokuta kadra, koja kao da će izbiti okvir u kojem je zatočena.

Stephan Lupino

ReFoto

Iz teksta ”Ogoljena strast” Maše Štrbac

FEBRUAR 2013

Časopis ReFoto ima povijest dugu sedamnaest godina. Pojavio se 1996. godine pod nazivom Foto, a nakon tri broja i pauze, od 2001. godine ponovo se vraća na fotografsku scenu pod nazivom ReFoto i od tada izlazi u kontinuitetu. Zbog sve bržih promjena i razvoja digitalnih tehnologija od 45. broja, umjesto dvomjesečno, počinje izlaziti na mjesečnoj bazi i uspijeva postati ono što je redakcija sebi postavila kao cilj: regionalni časopis za kulturu fotografije. Do stotog broja tiskano je 9224 stranice, objavljeno 28.084 fotografija dok je težina objavljenih časopisa veća od 30 kilograma. Obrađen je ogroman broj najrazličitijih fotografskih tema, održane su brojne radionice i još brojnija predavanja, seminari i webinari o fotografiji, u časopisu je bilo skoro sedamdeset natječaja od kojih je nekoliko rezultiralo velikim i prije svega posjećenim izložbama u renomiranim galerijama ali i na billboardima te u autobusima gradskog prometa. Podrška mladim autorima vidljiva je u natječaju „Memorijal Dragoljub Tošić“ gdje je nagrada organiziranje i kompletna realizacija samostalne izložbe pobjednika. Što se tiče 100-tog broja, zamišljen je i realiziran kao svojevrstan presjek stanja fotografske scene kod nas i u svijetu tokom proteklih godina, a uobličen je kao fotografski almanah na čijih su 160 stranica prikazani autori fotografija koje su obilježile pojedine brojeve.

Fotograf Ivan Lepen, alias Stephan Lupino, za ljepotom traga već više od četvrt stoljeća. U svim tim godinama umjetničkog izričaja kao da je sa sobom sklopio zanatski ugovor: štitit će ljepotu koja će stoga štititi njega kao fotografa. To je mahom ljepota u mirovanju ili zaustavljena u pokretu; ljepota

97

sama po sebi, izolirana od svega drugog, ljepota kojoj niti jedan drugi predmet ne remeti zračenje, ni značenje, kojoj ništa ne konkurira i koju ništa ne kontekstualizira; zato i jest neprolazna i nedodirljiva. Iz teksta ”Korak preblizu” Ivane Pavelić

Refoto magazine has a seventeen years old history. In 1996 it appeared first under the name of Foto, and in 2001, after a threeyear break, it reappears on the photographic scene under a new name - Refoto, and has been published regularly ever since. Due to the rapid changes and developments in digital technology, after the 45th issue, Refoto, instead of a bimonthly, became a monthly magazine and has been achieving the editorial goal: to be a regional magazine for the photographic culture. 9224 pages and 28,084 photographs were printed with the total weight of the magazine so far of over 30 kg. Many different photographic themes were published, numerous workshops held and even a larger number of lectures and seminars on photography given. There were some seventy competitions of which a good number resulted in well attended exhibitions in known galleries, but also in photographs being printed on billboards and city buses. Young photographers were supported through the ‘Memorial to Dragoljub Tošić’ award with a one-person show. The hundredth issue was a compilation of the photographic scene here and internationally, a sort of an almanac with 160 pages showing work by photographers who contributed to each issue. 120

FEBRUAR 2013

75


Fotografska udruga

Photographic Association

Fotogard

Fotogard

Već treću godinu zaredom Fotografska udruga Fotogard zajedničkim izložbama predstavlja fotografije svojih članova. Na tim izložbama do sada je sudjelovalo 60-tak članova. Na svojim fotografijama autori su progovarali o svojima životnim stavovima, pozivima i aktivnostima veznim za teme pojedinih izložbi. Udruga je okupila autore iz nekoliko hrvatskih gradova, od kojih bazu čine članovi iz Zadra, Splita, Siska i Zagreba. Članovi udruge su ljudi različite životne dobi i različitih fotografskih interesa. Među njima se nalaze fotoamateri ali i nekoliko profesionalnih fotografa koji žive od fotografskog rada. Sve te ljude povezala je ideja autorske fotografije i usavršavanje vlastitog fotografskog izričaja. U takvim međusobnim druženjima i izlaganjima koristi imaju svi. Fotoamateri uz profesionalne fotografe brže uče, dok profesionalnim fotografima takvo okruženje daje slobodu i odmak od agencijske fotografije koja često guši kreativnost. Na izložbi u Rovinju za vrijeme trajanja Photodaysa prikazan je dio radova sa dosadašnjih izložbi.

For the three years in a row Photographic Association Fotogard presents photographs of its members in joint exhibitions. So far about 60 members have participated in these exibitions. In their works, the authors expressed their life attitudes, inivations and activities related to the topic of certain exibitions. The association has gethered authors from a few Croatian cities, the basic consisting of members from Zadar, Split, Sisak and Zagreb. The members of the association are people of different age and various photographic interests. Among them, there are photoamateurs, but also a few professional photographers who make a living with their photographic work. All these people were connected by the idea of authorial photography and of perfecting their own photografphic expression. Everyone beneficts from such mutual socializing and lectures. Photo-amateurs learn faster with professional photographers, while professional photographers gain freedom and detachment from agency photography which oftenstifles creativity. A part of the works from past exibitions was displayed at the exibition in Rovinj, during Photodays.

Fotografska udruga Fotogard osnovana je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja fotografske kulture u Republici Hrvatskoj i u međunarodnim okvirima te radi zastupanja interesa njenih članova.

76

Photographic Association Fotogard was founded with the goal of promoting, developing and improving photographic culture in the Republic of Croatia and on the international scene, and also to represent the interests of its members.

0


06

RADIONICE

WORKSHOPS

Masterclass Bez ogledala - bez problema / No mirror - no problem S okusom mora / Flavored by the sea Noćna fotografija / Night photography

77


Michael David Adams

Michael David Adams

Masterclass

Masterclass

Modni fotograf Michael David Adams živi i radi u New Yorku sa svojom suprugom Viktorijom Bowers-Adams, vizažisticom iz Hrvatske.

Fashion and Beauty Photographer Michael David Adams, lives and works in New York with his Croatian wife and make-up artist Viktorija Bowers-Adams.

Michaelov rad se uglavnom odnosi na nekoliko tema koje se ponavljaju.Uživa u eleganciji i protoku različitih materijala što je vidljivo u korištenju raskošnih haljina i prirodnih krajolika kao pozadine. Snimanje prolaznih trenutaka pojedine akcije vidljivih u velikim komadima tkanine ili dima i vode dio je njegove trajne estetike. Također iznimno cijeni arhitekturu i ljepote prirode s posebnim naglaskom na vodu što nastoji uklopiti u svoje radove kad je god to moguće. Michael je godinama snimao samo u fotografskim studijima no nakon nedavnog bračnog putovanja u Hrvatsku sa svojom prekrasnom suprugom Viktorijom njegova ljubav prema vodi, prirodi i suncu se ponovno razbuktala. Sada uživa u snimanjima po čitavom svijetu na kojima redovito završava na vodi, snimajući pored vode, u vodi, a nedavno čak i ispod površine vode gdje je ispod vode snimao modu i ljepotu . Michael je nedavno fotografirao supermodel Kate Upton za kampanju donjeg rublja. Njegove se fotografije mode i ljepote nalaze na stranicama mnogih međunarodnih modnih časopisa poput Harper’s Bazaar, Vogue, Glamour, Marie Claire, Vanity Fair Italy, Muse te u mnogim drugim. Uz uvodne članke snimao je i make-up kampanje za Avon i DM Drogerie.

Michael’s work often circulates around a few recurring themes. He enjoys the elegance and flow of different materials as seen in big dresses and the surrounding environments of nature.. Capturing the fleeting moments of action seen in large pieces of material or smoke and water is part of his ongoing aesthetic… Michael also has a great appreciation for man-made architecture and the natural beauty of natures gifts and a deep love for the water. He strives to incorporate these elements into his shoots whenever possible.. Michael had been shooting for many years mainly in the studio environment, but with a trip to Croatia a few years ago for his honeymoon with his amazing wife Viktorija, his love for the water, nature, and the sun had been reignited, and now he enjoys shooting jobs and editorials around the world and always seems to end up in the water, shooting both near it, in it, and currently has even gone under the surface to shoot underwater fashion and beauty. Michael recently photographed supermodel Kate Upton for a Lingerie Campaign.. Both of his Fashion and his Beauty photography can be found on the pages of many international fashion magazines including, Harper’s Bazaar, Vogue, Glamour, Marie Claire, Vanity Fair Italy, Muse, and many others.. Among his editorial work he has also photographed makeup campaigns for such clients as Avon and DM Drogerie. Michael and Viktorija have worked together since they met many years ago.. They also work a lot with other people and teams, but enjoy the rapport they created and the ability to work together on their visions and ideas. In the workshop you will be shown the importance of planning a beauty shoot, communication and direction, and working together as a team. Choosing a theme or concept of a beauty shoot, the sketching out process along with planning of the shoot, and the execution of the shoot itself will be shown and why it differs from fashion photography. In the practical part of the workshop, both Michael and Viktorija will be supervising and giving advice on how to refine your techniques and your approach to shooting beauty editorials.

Michael i Viktorija zajedno rade od kad su se upoznali pred mnogo godina. Surađuju i s drugim pojedincima i timovima ali uživaju u skladnom odnosu koji su stvorili te u mogućnosti da rade na zajedničkim vizijama i idejama. Na radionici će prikazati važnost planiranja snimanja ljepote, komunikacije i usmjeravanja ali i timskog rada. Objasnit će se kako birati temu i koncept za snimanje ljepote, kako skicirati cijeli proces i planirati snimanje, te kako realizirati samo snimanje i zašto se ono razlikuje od snimanja modne fotografije. Michael i Viktorija nadgledat će praktični dio radionice te savjetovati polaznike o poboljšanju tehnika i pristupa snimanju ljepote.

78


Olympus

Olympus

Bez ogledala - bez problema No mirror - no problem Pridružite nam se u ovoj radionici i upoznajte se s prednostima koje mirrorless sustavi danas pružaju fotografima i videografima. Pokazat ćemo Vam kako smo koristili mirrorless kamere za sportsku fotografiju, modne editorijale, ali i kako smo ih koristili za obiteljske portrete, uličnu i turističku fotografiju, te kako smo snimali dokumentarce i intervjue. Pokazat ćemo Vam i velike ispise naših fotografija. Ne tako davno, nošenje dva fotoaparata i deset objektiva cijelo vrijeme sa sobom neminovno je vodilo do oštećene kralježnice, osim ako niste bili rođeni pod sretnom zvijezdom i naslijedili osobnog nosača prtljage koji Vas je posvuda pratio. Mirrorless fotoaparati su znatno manjih dimenzija od DSLRova, pa i obični smrtnici mogu vući sa sobom navedenu količinu opreme. Na DSLRu prije snimanja fotografije dostupan nam je samo podatak o razini osvjetljenja kadra, a tek nakon što snimimo fotografiju možemo na zaslonu provjeriti uspješnost naše ekspozicije. Na mirrorless kamerama u tražilu ili na zaslonu vidimo finalnu ekspoziciju prije nego snimimo fotografiju, pa iz prve možemo postaviti idealnu kombinaciju parametara. Također, višestruke ekspozicije i umjetnički filteri nisu nikada bili lakši za korištenje jer rezultat vidimo prilikom kompozicije kadra, a korištenjem live bulb opcije ni duge ekspozicije više ne nastaju metodom pokušaj-pogreška. Mirrorless fotoaparati su idealni za dokumentarnu fotografiju i filmove jer zbog malih dimenzija ne privlače pozornost, što rezultira spontanim portretima i autentičnim dokumentarcima.Snimanja iz neobičnih kutova, za razliku od DSLRova, na mirrorlessima ne predstavlja nikakav problem, a usput omogućuju potpunu kontrolu kadriranja i autofokusa. Autofokus na mirrorless kamerama je precizniji i pokriva gotovo cijeli kadar, a opcije poput prepoznavanje lice i prepoznavanje zjenice omogućuju snimanje portreta male dubinske oštrine bez intenzivne provjere na LCDu ili tražilu. Na predavanju ćete se upoznati s Olympus OM-D i PEN aparatima te isprobati široki spektar objektiva

Come and join us in this workshop where we will discuss and demonstrate many advantages that mirrorless systems offer to photographers and videographers today. We will show you how we used mirrorless cameras for shooting sports, fashion editorials, but also how we used mirrorless for family portraits, for street and tourist photography and filming documentaries and interviews. Having two camera bodies and ten lenses with you all the time traditionally meant that your body would suffer a lot, unless you’ve been the fortunate one and had a personal Sherpa to follow you around all the time. But now, with mirrorless cameras being significantly smaller than DSLRs, even mere mortals can lug that equipment without any problems. With a DSLR, you can check a meter to get an idea of your exposure, but until you shoot an image and take your eye off the viewfinder to look at the rear display, you have no idea how the exposure turned out. With the mirrorless cameras, you can preview the exposure before you even fire the shutter and check for burned highlights or blocked-up shadows, so you can nail the photo in one shot. Multiple exposures and art filters have never been easier to use because you may see results of adjustments before you take photo. Long exposures don’t have to be done by trial-and-error method either, if you use live view bulb mode. Using mirrorless cameras for shooting pictures or filming documentary style don’t influence environment as much as big cameras (or at all) and results in candid portraits and authentic documentary films. Having control while shooting at odd angles is hardly possible with DSLRs, live view on mirrorless cameras allows precise composition and accurate autofocus with basically no effort. Autofocus on mirrorless cameras is more precise and covers almost the whole frame, and options like face and iris recognition enables you to take shallow portraits with depth of field without even checking LCD. In this workshop you will have a chance to learn all you need to know about

79


kojima ćete na jednostavan i lagan način snimiti svoju rovinjsku priču. Pridružite se budućnosti bez ogledala! NE ZABORAVITE: prvonagrađeni na fotomaratonu u temi Rovinjska priča osvojiti će Olympus OM-D E-M5!

Boris Kretonić Rođen je u Osijeku 1972. godine. Uvijek je u potrazi za novim tehnologijama koje mogu pomoći kreativnim profesionalcima u ostvarivanju svojih vizija i ideja. Davne 1997. godine, odmah po prvom korištenju Sony Digital Mavica MVC-FD5 fotoaparata uvidio je prednosti digitalne fotografije i u njoj prepoznao budućnost fotografije općenito. Perfekcionist po rođenju, i audiofil po uvjerenju, na teži način je naučio da onaj posljednji, relativno mali pomak u kvaliteti povlači za sobom nekoliko puta veći trošak. Opsjednut vezom novih tehnologija i omjerom dobiveno/uloženo, 2003. godine osniva jedan od prvih portabilnih digitalnih foto i video studija. Nikon D2h fotoaparati s Nikkor objektivima, Sony DSR-PD150 videokamere, Mac PowerBook G4 računala, Avid Media Composer s Avid Mojo hardwareom, Avid Xpress Pro i kasnije Apple FinalCut Pro, omogućili su mnogim humanitarnim organizacijama na Bliskom Istoku brzinu i kvalitetu izvještavanja velikih TV kuća unutar prihvatljivog budžeta. Danas, deset godina kasnije, uslijed globalnog fenomena štednje tamo gdje se ne mora/treba, omjer dobiveno/uloženo važniji je nego ikada prije. Zbog toga, iako je ponosni vlasnik Hasselblad H4D sustava (kojeg navodno tretira bolje nego vlastito dijete), velikog broja Canon fotoaparata, kao i zamalo kompletne kolekcije Canon L objektiva (nedostaju mu samo „dugi“ objektivi, a to navodno nadoknađuje dužinom svoga.....koraka), zadnjih par godina u poslovne i privatne svrhe gotovo isključivo koristi mirrorless sustave. Priča se da godinama ne koristi ogledalo (čak ni u kupaonici), da nigdje ne odlazi bez barem dva Olympus m43 fotoaparata i deset m43 objektiva, te da se zbog svega toga osjeća dvadeset godina mlađim. Olympusov je ambasador i vlasnik Art Studija Mah s Epson Digigraphie Laboratory certifikatom. U 2012. su mu objavljivane fotografije u Hasselblad publikacijama i na najvećem sajmu foto opreme Photokina u sklopu Fine Art kolekcije.

80

Olympus OM-D and PEN cameras, and to try wide range of m43 lenses that might help you in creating your unique Rovinj story. Be a part of mirrorless future! NOTE: Photo-marathon winner in Rovinj Story category will receive Olympus OM-D E-M5!

Boris Kretonic Born and raised in Osijek 1972. Always on a quest of finding new technologies that enables creative individuals in achieving their goals and dreams. From the very first moment he laid his hands on Sony Digital Mavica MVC-FD5 he has recognized advantages of digital media and saw the future of photography industry. Genetically leaning toward perfection, as an audiophile on a mission of finding the perfect sound (on his own expense) he quickly realized that achieving perfection might be very long and, most of all, expensive quest. Obsessed with new technologies and their cost efficiency, in 2003 he established one of the first portable digital photo and video studios. Nikon D2h cameras with Nikkor lenses, Sony DSRPD150 video cameras, Mac PowerBook G4 laptops, Avid Media Composer with Avid Mojo hardware, Avid Xpress Pro and later Apple FinalCut Pro, enabled many humanitarian organizations on a budget to quickly produce quality multimedia content in big media companies’ style. Today, ten years after, due to global phenomenon of cutting the costs just because company can, finding the best return of investment is more important than ever. Although, he owns Hasselblad H4D system (that he supposedly treats better than his own child), a number of Canon cameras with almost whole collection of Canon L lenses (he still doesn’t have long lenses, and some say that he compensates that with his long.....walks), he almost exclusively uses mirrorless cameras for both commercial and private purposes. Some say that his bathrooms are mirrorless too, and that he never leaves his house without at least one Olympus m43 camera in each hand and ten m43 lenses in his bag, and because of that he feels 20 years younger. He is Olympus ambassador and owner of Art Studio Mah and holds Epson Digigraphie Laboratory certificate. In 2012 his works have been published in Hasselblad publications and exhibited at Photokina as a part of Fine Art Collection.


RADIONICA PODVODNE FOTOGRAFIJE:

S OKUSOM MORA CILJ RADIONICE: Zainteresirati za podvodnu fotografiju osobe koje fotografiraju, ali ne rone ili se samo amaterski bave ronjenjem na dah. Kratkim predavanjem prikazati opremu za podvodno fotografiranje, objasniti specifičnosti snimanja u podvodnom ambijentu, načine i tehnike snimanja te prikazati mogućnosti dobivanja ronilačke licence u ronilačkim klubovima i centrima. U praktičnom dijelu radionice polaznicima približiti tehnike podvodnog fotografiranja različitim refleksnim i kompaktnim digitalnim aparatima. TEORETSKI DIO: •

Specifičnosti podvodnog ambijenta

Digitalni fotoaparati – refleksni, kompaktni

Podvodna kućišta za fotoaparate

Vanjske i integrirane bljeskalice

Prirodno i umjetno osvjetljenje

Metode i kategorije snimanja

Širokokutna, tele te makro fotografija

Ronjenje s bocama – uvjet za kvalitetno podvodno fotografiranje

PRAKTIČNI DIO: •

Ronjenje u akvatoriju ispred ronilačkog kluba

Iskušavanje različitih vrsta podvodne opreme za fotografiranje

Snimanje portreta i makro snimanje

A WORKSHOP ON UNDERWATER PHOTOGRAPHY:

FLAVORED BY THE SEA THE AIM OF THE WORKSHOP: To make underwater photography interesting for the people who take photographs but who do not dive, or have an amateur interest in freediving. Demonstrating the equipment for underwater photography with a short lecture, elaborating on the specificities, methods and techniques of picture-taking in an underwater environment, and giving an overview of the options for attaining a diving license in diving clubs and centers. Within the practical part of the workshop, acquainting participants with the techniques of underwater photography that use various reflex and compact digital cameras. THE THEORETICAL PART: •

The specificities of the underwater environment

Digital cameras – reflex, compact

Underwater camera housings

External and integrated flashlights

Natural and artificial lighting

Photographic methods and categories

Wide-angle, tele- and macro photography

Scuba diving – a prerequisite for quality underwater photography

THE PRACTICAL PART: •

Diving in the waters in front of the diving club

Trying out various types of underwater photographic equipment

Portrait taking and macro shots

81


VODITELJ RADIONICE: Danijel Frka ASISTENCIJA: Marino Brzac

COURSE LEADER: Danijel Frka ASSISTANT: Marino Brzac

ŽIVOTOPIS:

CV:

Danijel Frka - Rođen 6. kolovoza 1955. u Rijeci, živi u Kraljevici. Diplomirani je inženjer prometa i zaposlen u Trgovačko društvo Rijeka promet d.d. u Rijeci.

Danijel Frka - Born on August 6, 1955 in Rijeka, currently living in Kraljevica. Traffic engineer graduate, employed in TD Rijeka Promet plc. in Rijeka

Autonomnim ronjenjem bavi se od 1975. g. kao član ronilačkog kluba «Adria» iz Kraljevice. Od 1978. g. bavi se podvodnom fotografijom. Instruktor je podvodne fotografije, Hurghada, Egipat 2000.

Individual diving – since 1975 as a member of the Kraljevica Diving Club ˝Adria˝. Has been pursuing underwater photography since 1978. Instructor of underwater photography, Hurghada, Egypt, 2000.

Osvojio je prvo mjesto na državnim prvenstvima u podvodnoj fotografiji 2001., 2002., 2003., 2005., 2006. i 2008. g. i 4. mjesto u kategoriji «Riba», Svjetsko prvenstvo u podvodnoj fotografiji, Seogwipo, Južna Koreja 2009. g.

First place in the underwater photography state championship in 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 and 2008. 4th place in the ˝Fish˝ category in the Underwater Photography World Championship in Seogwipo, South Korea in 2009.

Član je međunarodne komisije CMAS za podvodnu fotografiju 2005 - 2008. Izlagao je na više samostalnih i zajedničkih izložaba podvodne fotografije. Sa suautorom Jasenom Mesićem napisao je, opremio fotografijama i ilustracijama knjigu «Tajne Jadrana» - ronilački vodič po olupinama Jadrana.

Member of the World Underwater Federation’s (CMAS) international committee for underwater photography from 2005 to 2008. He has exhibited his works at multiple individual and group underwater photography exhibitions. Along with co-author Jasen Mesić he wrote and added photographs and illustrations to ˝Secrets of the Adriatic˝- a diving guide to the shipwrecks of the Adriatic

Kao podvodni fotograf sudjelovao je na više međunarodnih ekspedicija istraživanja potonulih brodova (SZENT ISTVAN, RE D’ITALIA i dr.). Sa suradnikom Marinom Brscem autor je i scenarist dokumentarca «Viški brodolomi». S Marinom Brscem autor je serije «Veliki brodolomi Jadrana» koja je dobitnik «Večernjakova ekrana» za najbolju dokumentarnu seriju u 2007. godini. Suradnik je časopisa «Diver», «National Geographic Hrvatska»,«More», «LivingStone», «Nautica», «Otvoreno more» i «Navigator».

82

He has participated in many international shipwreck explorations as an underwater photographer (SZENT ISTVAN, RE D’ITALIA and others.) Alongside his associate Marino Brzac, he authored and wrote the screenplay for the documentary film ˝The Shipwrecks of Vis˝. Along with Marino Brzac authored the series ˝Great Shipwrecks of the Adriatic˝, which won the ˝Večernjakov Ekran˝ (Večernjak’s Screen) award for the best documentary series of 2007. He collaborates with the magazines ˝Diver˝, ˝National Geographic Croatia˝,˝More˝ (The Sea), ˝Livingstone˝, ˝Nautica˝, ˝Otvoreno more˝ (The Open Sea) and ˝Navigator˝.


NIKON

NIKON

Noćna fotografija

Night Photography

Kao nikada prije, Nikon fotoaparati pružaju mogućnost da Vašu kreativnost realizirate i u uvjetima slabog svjetla. Uključite se u rad jedinstvene foto radionice posvećene noćnoj fotografiji i kreativnoj upotrebi blica (bljeskalice) sinkroniziranoj s potrebnim ekspozicijama i načinima rada, odnosno fotografiranja bez profesionalne rasvjete.

Like never before Nikon cameras give you possibilities to realize your creativity under low light. Take part in the Night Photography workshop, learn how to creatively use flash lights synchronized with necessary exposures and ways of shooting without the use of professional lighting.

Voditelj radionice - Boris Kovačev, jedan je od mlađih i najperspektivnijih domaćih fotoreportera, zaposlen u fotoagenciji CROPIX.

Boris Kovačev Jedan je od mlađih i najperspektivnijih domaćih fotoreportera, zaposlen u fotoagenciji CROPIX.

The workshop will be given by Boris Kovačev, one of the younger and most promising Croatian photo reporters, working for the CROPIX photo agency.

Boris Kovačev One of the younger and most promising Croatian photo reporters working for CROPIX photo agency.

Boris zauzima poziciju svjedoka vremena te nas obdaruje odličnim fotografijama krajolika i javnih osoba koje dominiraju sferama politike, sporta, kulture i masovne zabave.

Boris has taken a position of a witness of our time and is offering excellent photographs of landscapes, of public figures who dominate political, sport, cultural circles and of entertainment.

Promatramo li njegove fotografije i kao komentare mladoga intelektualca, s izvjesnim nadopisom izraženim kroz pozu, kut, kompoziciju, pozadinske detalje, bit će jasno da imamo autora u svjetskom trendu, temperamentnog, obavještajnog s izraženim samopoštovanjem.

If we look at his pictures also as comments by a young intellectual, with an added value expressed through a pose, an angle, a composition and background details it becomes obvious that we are dealing with a worldly temperamental artist who is well informed and self-confident.

Svoju zaljubljenost u fotografiju pretočio je u svoj životni poziv.

His love for photography has become his profession.

Njegove fotografije objavljuju sve dnevne novine i razni časopisi te internetski portali. FotoTeh Grupa ima čast i zadovoljstvo u sklopu Photodays predstaviti ovog nadarenog mladog fotografa i prenijeti Vam dio njegovog znanja.

His photographs appear in all daily newspapers and various magazines as well as on Internet websites. The FotoTeh Group has the honour and the pleasure to introduce, under the auspices of Photodays, this talented young photographer and be able to share with you some of his experience and knowledge.

83


07 84

PREDAVANJA/ PREZENTACIJE

LECTURES/ PRESENTATIONS

Tajne Photoshop majstora / Photoshop Masters’ Secrets Canon DSLR noviteti, Canon fotografski i video profesionalni proizvodi / New Canon DSLR Products, Professional Canon Photographic and Video Products Suvremena fotografija i fotografsko tržište / Contemporary Photography and Photography Market Nove mogućnosti kvalitetnog isprinta / New possibilities for quality print


Adobe

Adobe

Tajne Photoshop majstora

Photoshop Masters’ Secrets

Adobe Photoshop profesionalni je alat za kolor obradu i retuširanje fotografija. Saznajte trikove Photoshop majstora i kako najbolje koristiti napredne Photoshop alate za postizanje profesionalnih rezultata pri obradi i retuširanju fotografija. Otkrit ćemo vam kako najbolje koristiti Camera Raw konverter, kako maksimalno ubrzati rad s Photoshopovim akcijama i pokazati kako optimizirati računalo za rad s Photoshop-om.

Adobe Photoshop is a professional tool for colour processing and retouching of photographs. Learn the tricks from Photoshop masters and how to best use the advanced Photoshop tools to achieve professional results in processing and retouching photographs. We will reveal how to best use the Camera Raw converter, how to maximally speed up work with Photoshop actions and how to optimize your computer for work in Photoshop.

Saznajte i sve novosti novog Adobe Photoshop CC, koji osim novih alata namijenjenih fotografima donosi i potpuno nova Cloud rješenja.

Also learn all the news about the new Adobe Photoshop CC which, on top of the new tools dedicated to photographers, brings totally new Cloud solutions.

S Photoshop-om CS6 upoznat će vas Danijel Berković, fotograf i Photoshop predavač.

Daniel Berković, a photographer and a Photoshop lecturer, will introduce you to Photoshop CS6.

Danijel Berković

Danijel Berković

Danijel Berković rođen je 1978. godine u Zagrebu. Kao fotograf surađivao je s mnogim hrvatskim i stranim časopisima i agencijama.

Daniel Berković was born in 1978 in Zagreb. As a photographer he has been working with a number of Croatian and foreign magazines and agencies.

Napredni je korisnik Adobe Photoshopa.

He is an advanced user of and a lecturer on Adobe Photoshop.

Predaje fotografiju i obradu fotografije početnicima i naprednim korisnicima. Radi u foto agenciji Pixsell kao voditelj posebnih projekata.

He teaches photography and photographic processing to beginners and advanced users. He leads Special Projects at Pixsell photo agency.

85


CANON

CANON

Canon DSLR noviteti, Canon fotografski i video profesionalni proizvodi

New Canon DSLR Products, Professional Canon Photographic and Video Products

Canon će i ove godine tradicionalno održati posebno predavanje za profesionalne i napredne amaterske fotografe i video snimatelje. Uz prezentaciju vrhunskih profesionalnih digitalnih fotoaparata EOS 1DX, EOS 5D Mark III i EOS 7, posebni osvrt biti će posvečen najnovijem predstavniku EOS 6D koji nastavljajući većinu vrhunskih performansi prethodnih modela dodaje revolucionarne mogućnosti direktnog spajanja i slanja fotografija i video sadržaja putem ugrađenog Wi-Fi sučelja, kao i bilježenje geografskih koordinata putem ugrađenog GPS modula.

CANON will traditionally hold a special lecture this year for professional and advanced amateur photographers and video makers. In conjunction with the presentation of their top range professional digital cameras EOS 1DX, EOS 5D Mark III and EOS 7 special attention will be paid to their latest product EOS 6D. It encompasses its predecessors’ highest capabilities and adds a revolutionary possibility of merging and sending photographs or a video via an inbuilt Wi-Fi service pack as well as inputting geographical coordinates into an inbuilt GPS module.

U segmentu naprednih digitalnih amaterskih jednookih fotoaparata, po prvi puta u Hrvatskoj biti će predstavljen najnoviji model EOS 100D, najmanji DSLR fotoaparat na svijetu. Velik broj dodataka ovim vrhunskim modelima koji će biti prikazani na predavanju posebno se istiću radijski kontrolirane Speedlite 600EX-RT bljeskalice kao i veliki broj svjetski poznatih Canon EF objektiva. Neki od tih proizvoda biti će po prvi puta prikazani prije njihova početka prodaje u Hrvatskoj.

In the section for the advanced amateur single-viewer digital cameras, the latest model EOS (the smallest DSLR camera in the world), will be presented for the first time in Croatia. There are many additions to these top quality models that will be shown at the lecture and amongst them under special spotlight will be radio controlled Speedlite 600EX-RT flash lights as well as internationally recognized CANON EF lenses. Some of the models will be shown at Rovinj Photodays for the first time, before they hit the shops throughout Croatia.

Od nedavno Canon je postao i jedan od najpoznatijih proizvođača profesionalnih digitalnih kamera za filmsku industriju, pa će ovom prilikom biti predstavljeni Canon EOS Cinema proizvodi, s neprikosnovenim modelima EOS C100, C300 i C500. Ovi vrhunski proizvodi za filmsku industriju snižavaju cijenu profesionalne produkcije, a posebna značajka im je da mogu koristiti sve Canon EF fotografske objective.

86

CANON has recently been acknowledged as one of the best known manufacturers of professional digital cameras for the film industry, and will take this occasion to present the CANON EOS Cinema products, with indestructible models EOS C100, C300 and C500. These top quality products can reduce the professional production price for


Za one koji žele beskompromisnu filmsku kvalitetu i kompatibilnost sa postojećom filmskom opremom, Canon nudi i paletu filmskih Cinema objektiva. Na ovom zanimljivom predavanju profesionalni fotografi i snimatelji mogu se direktno interesirati za jedinstvenu profesionalnu CPS podršku za profesionalce, koja je od prošle godine službeno pokrenuta i u Hrvatskoj. Više o svim Canon novostima nemojte propustiti na ovom zanimljivom predavanju.

Ivan Matić Ivan Matić je Canon Partner Manager zaposlen u hrvatskom predstavništvu Canona od njegova osnutka. Uz svakodnevni posao unaprijeđenja prodaje Canon proizvoda u Hrvatskoj u suradnji sa distributerima i trgovcima, Ivan se bavi promicanjem svijesti o kvaliteti Canon proizvoda, organizira svakovrsna Canon događanja, sudjeluje u profesionalnim predstavljanjima proizvoda i direktno sudjeluje u podršci raznih fotografskih izložbi i natjecanja, kao što aktivno podržava već od prvih dana i rovinjske PhotoDays-e.

Zoran Osrečak Zoran Osrečak, direktor prodaje i marketinga Kodak Centra, hrvatskog distributera Canon profesionalnih i foto i video proizvoda zbog svojeg aktivnog poznavanja i rada na profesionalnim Canon proizvodima uz svakodnevne poslove ujedno obnaša i funkciju voditelja podrške za profesionalne fotografe i video snimatelje putem hrvatske PROClub i CPS mreže.

the film industry. Their special value is that they can use all CANON EF photo lenses. For all who want an uncompromised film quality and compatibility with other, existing film gear, CANON is also offering a new film palette of Cinema lenses. During this interesting lecture professional photographers and film makers will have the opportunity to directly get the information about the expert CPS support for professionals which was officially introduced in Croatia last year. Don’t miss more on all CANON novelties at this fascinating lecture.

Ivan Matić Ivan Matić, CANON Partner Manager, has been a CANON representative for Croatia since its founding. Apart from his daily involvement with sales of CANON products in Croatia, in cooperation with distributors Ivan promotes awareness about CANON products, organizes all kind of events for CANON, participates in presentations of their products and is directly involved in supporting various photographic exhibitions and competitions, as is the case with his encouragement and support of Rovinj Photodays from the very beginning.

Zoran Osrečak Zoran Osrečak, Sales and Marketing Director for the Kodak Centre, a Croatian distribution for CANON professional photo and video products, due to his active knowledge and work with CANON products for professionals, and aside from his day job, has been heading support for professional photographers and video makers through the Croatian PROClub and CPS webs.

87


Suvremena fotografija i fotografsko tržište

Contemporary Photography and Photography Market

Povijest fotografskog tržišta / tržišta fotografije - 1839 do danas.

The history of the Photography Market. 1839 to the present day.

Predavanje u dva dijela s diskusijom o utjecaju tržišta na povijest fotografije

Two part lecture that discusses the impact of the market on the history photography.

Vintage print

The Vintage Print

Diskusija o kvaliteti printa, procjeni printova, krivotvorinama i skandalima u vezi s fotografijama Man Raya, Lewis Hinea i Crespy le Princea i demonstracija s crnim svjetlom

Lecture that discusses print quality, evaluation of prints, the forgery scandals of Man Ray, Lewis Hine and Crespy le Prince and demonstration of the black light.

Uspon kolor fotografije

The rise of colour in art photography

Kolor se smatrao medijem komercijalne fotografije a danas je to izabran medij umjetničkih fotografa

Colour used to regarded as a medium for commercial photography. Now it’s the chosen medium of art photographers

Investiranje u sebe samoga (svoju dušu, intelekt) Novo lice modne fotografije Modna fotografija od 1910 do danas

Michael Diemar Danac, rođen 1957. u Malmöu, Švedska. Galerist sa sjedištem u Londonu, kustos, predavač i kolekcionar koji dolazi iz kolekcionarske obitelji. Godine 1985., počeo se fokusirati na kolekcioniranje i valoriziranje fotografija Roberta Mapplethorpea i Cindy Sherman. Tijekom sljedećih deset godina proširio je svoj interes za suvremenu scenu, najprije na radove majstora fotografije 1920-ih i 30-ih godina, a kasnije na pionire 1840-ih. U 2000. etablirao se kao privatni trgovac fine art fotografije, kurator je i promotor mnogobrojnih izložbi. Jedna od najvažnijih bila je “Kontakti”, prvi ikad objavljen pregled kontakt printova svjetski poznatih fotografa, predstavljena u Londonu 2003. Ideja je također inspirirala izdavače (kao npr. Thames & Hudson: “Magnum Contact Sheets”). U 2009. godini osniva Diemar / Noble Photography, komercijalnu galeriju u središtu Londona. Za svoje izvrsne izložbe dobiva niz pohvala kako od kolega i fotografskog miljea diljem svijeta tako i od nacionalnog i međunarodnog tiska, uključujući The Sunday Times, The Art Newspaper, Vogue, The Independent, British Journal of Photography, Fotografija i Zoom.

88

The investment of the self The changing Face of Fashion Photography Fashion photography, from the 1910’s to the present day

Michael Diemar Danish, born in 1957 in Malmö, Sweden. London based gallerist, curator, collector and lecturer. Michael Diemar comes from a family of collectors. In 1985, he began focusing his collecting on photography, assembling works by Robert Mapplethorpe and Cindy Sherman. Over the next ten years he widened his scope beyond the contemporary scene, first to the masters of photography during 1920’s and 30’s, then to the pioneers of 1840’s. In 2000 he established himself as a private dealer in fine photography and also began curating and presenting exhibitions. The most important one was the groundbreaking “Contacts”, the first survey ever of photographers’ contact sheets, presented in London in 2003 - the idea was also picked up by book publishers (ie “Magnum Contact Sheets”.by Thames & Hudson). In 2009 he established Diemar/Noble Photography, a commercial gallery in central London. The vintage/classic exhibitions drew praise from the photography world as well as national and international press including The Sunday Times, The Art Newspaper, Vogue, The Independent, British Journal of Photography, Photo and Zoom.


Epson

Epson

EPSON - Nove mogućnosti kvalitetnog isprinta

EPSON - New possibilities for quality print

EPSON je sastavni dio Seiko Epson korporacije i vodeći je brand u kvaliteti ispisa i preciznosti profesionalne fotografije malog i velikog formata.

EPSON is a part of Seiko Epson Corporation and a leader in quality and precision printing of both small and large format photographs. Longevity, colour reproduction and a superb visual experience are all good reasons for the leading Croatian and international photographers to maintain a long working relationship with EPSON. Many museums, galleries, photographic studios world wide favour the series of EPSON Stylus Pro printers for the high standard of their printing qualities.

Trajnost, reprodukcije boja i vrhunski doživljaj fotografije razlog su dugogodišnje suradnje EPSONA i vodećih fotografa kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Razinu kvalitete ispisane fotografije potvrđuju i brojni svjetski muzeji, galerije i fotostudija kao korisnici dobro poznate serije pisača EPSON Stylus Pro. Zašto digitalni ispis u tehnici MicroPIEZO na EPSON pisačima daju najbolje od najboljeg i zašto Digigraphie zajednica opstaje kao dokaz kvalitete i vrhunskih dostignuća pojasnit će Renato Vincenti, Marketing Development Manager te Ladislav Jonak, Product Specialist regije Balkana iz Epson Italia S.p.a.

Renato Vincenti Marketing Development Manager, from Epson Italia S.p.a

Ladislav Jonak Product Specialist for Balkans, from Epson Italia S.p.a

Renato Vincenti, Marketing Development Manager and Ladislav Jonak, Product Specialist for Balkans, from Epson Italia S.p.a. will explain why the digital prints, using MicroPIEZO technique on EPSON printers, give the best results and why the Digigraphie community continues to exist as a testimony to the quality and the finest achievements of the EPSON printers.

Renato Vincenti Marketing Development Manager, from Epson Italia S.p.a

Ladislav Jonak Product Specialist for Balkans, from Epson Italia S.p.a

89


08 90

PREGLED PORTFOLIA

PORTFOLIO REVIEW

Massimo Sordi Stefania Rössl Milan Živković Leila Topić Marina Viculin


Massimo Sordi, predstavnik festivala suvremene fotografija Savignano Immagini Festival of contemporary photographySavignano Immagini

Stefania Rössl, predstavnica festivala suvremene fotografija Savignano Immagini Festival of contemporary photography Savignano Immagini

Marina Viculin, ravnateljica Klovićevih dvora Director of the Klovićevi dvori Gallery

Leila Topić kustosica Zbirki fotografije, filma i videa te medijske umjetnosti u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti Curator of Photography, Film and Video as well as Media Arts Collections at the Museum of Contemporary Art in Zagreb

Milan Živković, glavni urednik časopisa ReFoto Editor in chief of ReFoto magazine

91


09 92

FOTOIZAZOV

PHOTO CHALLENGE


VELIKI NAGRADNI FOTO IZAZOV NA PHOTODAYS 2013. U ROVINJU 7. i 8.LIPNJA 2013.

Great Award Winning Photo Challenge on Photodays 2013. in Rovinj on June 7 & 8, 2013

Obrazac prijave ispuniti na www.fotogard.com i www.refoto.rs ili u Rovinju 7. i 8. lipnja na Info pultu šatora ReFoto

You can send in photographs with every subject or theme on www.fotogard.com and www.refoto.rs and for more information look for the ReFoto InfoTent reception desk in Rovinj.

Noćna fotografija, powered by NIKON

Night photography, powered by NIKON

Odslušajte u Rovinju uvodno predavanje u petak, 7. lipnja, oko 23:00. Nakon fotografske fešte ReFota ispred hotela Adriatic, Vi i Vaš fotoaparat pokažite što možete uz minimalne svjetlosne uvjete.

Attend the lecture in Rovinj on Friday, June 7 at 23:00 hours after the party given by ReFoto in front of the hotel Adriatic. You and your camera should show what you can do under the minimal light conditions.

Nagrada: Nikon 1 J3 + dva objektiva 10-30mm I 30-110mm Award: Nikon 1 J3 + two lenses 10-30mm I 30-110mm

Priča o Rovinju, powered by OLYMPUS

A story about Rovinj, powered by OLYMPUS

Neki umiju napisati zanimljivu priču, neki nacrtati strip. Vi to činite fotografijom. Stvorite romantičnu i intimnu priču o Rovinju u najviše šest fotografija.

Some people can write an interesting story, others can draw a cartoon. You should do it photographically. Create a romantic and intimate story about Rovinj in no more than six photographs.

Nagrada: OLYMPUS OM-D kit 14-42 - OK Award: OLYMPUS OM-D kit 14-42 - OK

93


Najljepša i najoriginalnija razglednica Rovinja, powered by CANON

The most beautiful and most original postcard of Rovinj, powered by CANON

Pronađite najljepšu ali i najoriginalniju fotografiju Rovinja. Prilike su svugdje oko vas. Kad ste u Rovinju, tisuće skrivenih razglednica gledaju vas i vaš fotoaparat. Prepoznajte ih i uhvatite prije nego što vam pobjegnu.

Find the most beautiful and the most original image of Rovinj. There are ample opportunities everywhere around you. When in Rovinj a thousand hidden postcards are looking at you and your camera. Recognize them and catch them before they run away from you..

Nagrada: Canon EOS 650D Award: Canon EOS 650D

Auto iz snova, powered by FUJI

A dream car, powered by FUJI

Spoj vrhunske tehnologije i vrhunskog turizma? Naravno! U gradu iz snova parkiran je i auto iz snova – Audi. Subota, 8. lipnja, ispred hotela Adriatic od 11:00. Napravite vrhunsku reklamnu fotografiju.

A marriage between the highest technology and tourism? Of course! Why not! In a dream town a dream car will be parked - an Audi, in front of the hotel Adriatic on Saturday, June 8 from 11:00 o'clock..... Shoot the top advertising photograph.

Nagrada: FUJIFILM FINEPIX XS-1 Award: FUJIFILM FINEPIX XS-1

94


natjecateljska kategorija „ Povratak u pedesete “

competing category, “the Return to the Fifties”

Koristeći multimedijske tehnologije dočarajte duh 50-ih. Primamo sve multimedijske valute – fotografiju, video, 3d modele, ilustraciju ili kombinaciju svega navedenog.

Try to conjure the ethos of the 1950's by using multimedia technology.

U ovoj kategoriji prestaje svako ograničenje koje dajemo kao organizatori. Inspiraciju pronađite u fotografijama slavnih osoba tog doba, proizvodima koje su koristile naše bake i djedovi, automobilima, arhitekturi ili da pojednostavimo: današnje proizvode i događaje stavite u kontekst pedesetih prošlog stoljeća. Dakle, obradovat će nas ako ugledamo smartphone u ruci Josipa Broza, stari tramvaj ukrašen vintage reklamom za Facebook ili današnji park vašeg grada prezentiran tehnikom iz spomenutog razdoblja. Sve prijave primamo putem portala www.fotogard.com i www. refoto.rs stoga, pratite nas i budite u toku. Primamo sve vrste multimedijske obrade vaših fotografija. Pobjednički rad nagradit ćemo Adobe Master Collection licencom za jednu godinu korištenja.

The organizers are not imposing any limits or restrictions on this category. Find the inspiration in the photographs of famous people from that period, or in the products our grandparents used, in the cars, the architecture or, to make it simple, put today’s objects and events in the contexts of the 1950’s. We’ll be pleased to see the smart iPhone in the hands of Josip Broz, an old tram decorated with a vintage ad for Facebook or today’s park in your town presented in a technique from that period. Follow us and be informed through the following pages: www.fotogard.com, www.refoto.rs. We accept all photographs created by using different multimedia techniques. The winner will receive the Adobe Master Collection licence for a year.

95


PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR PROGRAM AND ORGANIZATION COMMITTEE Direktor C.e.o.

Organizator Organizer

Tonči Denis Redić info@photodays-rovinj.com

Astoria d.o.o. & Udruga LivingStone Zanonova 1 51 000 Rijeka astoria@astoria.hr Direktor/CEO: Tonči Denis Redić

ured za odnose s javnošću I protokol Public relations and protocol Maja Ogrizović press@photodays-rovinj.com

Suradnici Associates Igor Makiš administrator@photodays-rovinj.com

Maistra d.d. V.Nazora 6 52 210 Rovinj maistra@maistra.hr Direktor / C.E.O.: Tomislav Popović

Saša Buršić sasa@photodays-rovinj.com

Supokrovitelj Co-sponsor

Martina Rojnić martina@photodays-rovinj.com

Turistička zajednica grada Rovinja The Town of Rovinj Tourist Association Pina Budicina 12 52210 Rovinj Tel.: ++385/52/811-566, 813-469 Fax: ++385/52/816-007 www.tzgrovinj.com e-mail: tzgrovinj@tzgrovinj.hr Direktorica / C.E.O.: Odete Sapač

Davor Margetić davormargetic@net.hr

Vizualni identitet VISUAL IDENTITY Astoria dizajn studio Vibor Visković Lorena Miočić

96

Generalni pokrovitelj General sponsor


Impressum Izdavač PUBLISHER

Organizacijski i programski odbor Programme and Organization Board Organizacijski odbor: Organization Board: Denis Redić (Photodays), Jelena Petković (Photodays), Maja Ogrizović (Photodays), Davor Margetić (Photodays), Miroslav Gašparović (MUO), Dubravka Osrečki Jakelić (MUO), Leila Topić (MSU), Giovani Sponza (grad Rovinj), Marino Budičin (grad Rovinj), Odete Sapač (Turistička zajednica grada Rovinja), Zlatko Radić (Turistička zajednica grada Rovinja), Dubravka Svetličić (POU Rovinj), Marija Smolica (Zavičajni muzej Grada Rovinja), Cinzia Ivančić (Zajednica talijana Rovinj), Mladen Boljkovac (Batana), Ermano Bančić (Batana), Sanja Švarc (Maistra), Vedran Glažar (Maistra), Branko Juričić (Maistra), Vanja Mohorović (Maistra), Bruno Šošić (Galerija Adris), Danijel Berković (Pixsell), Krešimir Mehičić (Fuji Film), Walter Liva (CRAF), Stefanija Rössl (SIFEST), Massimo Sordi (SIFEST), Alen Živadinović (Gloria), Maja Tomljenović (EPH), Krešimir Pletikosa (Algebra/Fotogard), Slobodan Vukadinović (ReFoto), Petar Vukadinović (ReFoto), Alen Živadinović (Gloria), Mario Bandić (Studio B nula), Emil Azinović (Art studio Azinović)

)

Astoria d.o.o.Zanonova 1 51 000 Rijeka astoria@astoria.hr

Za izdavača FOR THE PUBLISHER Tonči Denis Redić

Lektura (hrvatski) LANGUAGE EDITOR (CROATIAN) Martina Piškor Zorana Jagodić

Prijevod TRANSLATION Helena Srakočić

Lektura (engleski) LANGUAGE EDITOR (ENGLISH) Helena Srakočić

Oblikovanje DESIGN Astoria dizajn studio: Vibor Visković Lorena Miočić web: dizajn.astoria.hr

Tisak PRINT Radin Repro i Roto d.o.o.

NAKLADA EDITION 1.000 kom / pcs

97


Organizacijski odbor fotografskog festivala Rovinj Photodays zahvaljuje svim pokroviteljima na partnerskoj podršci godišnjeg natječaja, završne manifestacije, kao i svih ostalih aktivnosti organiziranih u sklopu projekta. Partneri / Partners:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C.V.U. Batana, Rovinj

Medijski pokrovitelji / Media sponsors:

Č A S O P I S Z A K U LT U R U F OTO G R A F I J E

98


Pokrovitelj nagrade / Prize sponsor:

Supokrovitelj:

Ekskluzivni medijski pokrovitelji / Exclusive media sponsors: www.lay-z.net

Generalni pokrovitelj / General Sponsor:

99


100


101


minars Programs of education Microsoft Gold Cert ertifi ified Par Partne tnerr Mic Micros rosoft oft Ce Certi rtifified ed Partner forr Lear Learnin ning g Solu Solutions IBM Business Partner Adobe Authorised d Tr Train aining ing Ce Centr ntree Aut Autode ode uthorize uthor ized d Trai Trainin ning g Cent Center Linux Professional Institute Novell Gold Training Partner European Computer Driving Licence Office semi eminar narss Pro Projec jectt Mana Managem gement gem en se ent semin minars i ars Deci ecisio sion n Supp Suppo o ademy Networking seminars Web seminars Graphics seminars CAD AD se semin minars ars Prog rogram rammin ming g semi seminar narss Adm Admini inistr strative ti seminars Pr P ograms of ed educa ucatio tion Mic M rosoft Gold Certified Partn crosoft oft Ce Certi rtifified ed Part Partner ner fo forr Lear Learnin ning g Solu Solutio tions ns IB IBM M Busi Busines nesss Part Partner Adobe Authorised Training Centre Autodesk Authorized Trainin ing g Cent C nter er Li Linux n Professional Institute Novelll Gold Gold Tr Train ainin in rtner European Computer Driving Licence Office seminars Project Management seminars Decision Support Academy Netw etwork orking ork in se ing semin minars min ars Web se semin minars ars Gr Graph aphics ics se semin mi ars CAD semina ogramming seminars VMware edukacija Administrative seminars Programs of education on Micr icroso osoft ft Gol Gold d Cert Certifi ified Par Partne tnerr Mic tne Microsoft Certified Partner for Learning Solu olutio tions ns IBM Bus Busine ine rtner Adobe Authorised Training Centre Autod todesk esk Au Autho thoriz rized ed Tra Traini ining ng Cen Center ter Linu inuxx Prof Profession nal Ins nstit titute ute Nove ovellll Gold Training Partner European Computerr Driv Driving ing Li Licen cencce Office semi em na ojec jectt Mana Managem gement ent se semin minars ars Dec Decisi ision on Sup Suppor portt Academy A Networking seminars Web sem emina inars rs Gr Graph phics ics seminars CAD seminars Programming semin inars ars Admi dminis istra trativ t e seminars Program education Microsoft Gold Certified Partner Microsoft Certified Partner for Learnin ng Solu Soluti tions IBM Business Partner Certified Ethical a Hac Hacker ker Adob dobee Authorised A Training Centrre Auttode uthorized Training Center Linux Professional Institute Novell Gold d Tra Traini ining ng Par Partne tner Euro u pean Computer Driving Licence Office semi emina nar arss Pro ojec je t Mana Managem gement ent se semin minars arss Deci ecisio sion sio n Supp Supp uppo o ademy Networking seminars Web seminars Graphi phics cs sem semina inars rs CA CAD D semi seminar n s Progra g mmi mming ng sem semina inars rs Ad Admin minist istrat rative ive se semin min nars Programs of education Micro cro r softt Gold Ce Certi rtifified ed Part P rtn n crosoft Certified Partner for Learnin ning g Solu Solutio tions ns IBM IB BM Busines usi s nesss P Part artner art ne Cert ner ertifi ified Eth Ethica ical Hacker Adobe Authorised Training g Cent Centre re Auto u desk Authorized d Tr Train aining ing Ce Cent nterr Lin nte Linux ux Pro Profes fessio fes sio io on stit titute ute Nove ovellll Gol Gold d Training T Part r ner er Euro opea pean n Comp Comput uter Driv i ing ng g Licence ce Offi Officce semi seminar narss Pro Projec jectt Mana Managem gem e entt seminars i s Decision Support Academy Ne Netwo tworking ng sem seminars Web semina aphi phics cs sem semina inars rs CA CAD D seminar i rs Pro ogra grammi mming ng sem semina inars rs Admi dm nis nistra trativ tivee seminars s Programs of education Microso soft Gol Gold d Cert Ce ified Partner Microsoft f Ce Certi rtifified ed Part Partner ner fo for Learning Solutio M Business Partner Adobe Authorised Training Centre Autod odesk esk Au Autho th rized Training Center Linux Professional Ins Instit titute ute Novell Gold Training Part artner ner Euro uropea pean n Comp Compute u r Driving Licen en ffice seminars Project Management seminars Deciisio i n Supp pport ort Ac Acade ademy Networking seminars Web semi minar narss Graphics cs seminars CAD semi minar narss Pro Progra grammi mming ng sem seminars Administrati minars Programs of education Microsoft Gold Certified Partner Mi Micr crosoft Certified Partner for Learning Sol oluti utions ons IBM Bus Business Partner Cerrtifi tified ed Et Ethic hical al Hac Hacker k Adob dobee Authorised ed Train ainin n ntre Autodesk Authorized Training Center Linux Professional In Insti stitut tutee Novell Gold Training Partner Europ op pean Co Compu mp ter mpu er Dr Drivi iving ng Lic Licenc ence nce Office se semin minars i Project j Manag ageme ement nt sem semina na ecision Sup ppor p t Academy emy Netw etwork orking ing se semin minars ars Web sem semina inars Gr Graph aphi hics seminars CAD seminars Programm amming ng se semin m ars Administrativee semi seminar narss Pro Programs of edu ucat cation ion Mic Mi rosoft oft ftt Go Go ertified Partner Microsoft Certified Partner for Learning Solution ns IBM Bu Busi siness Partner Certified d Ethi Ethical cal Haacke ckerr Ado Adobe b Aut be Author horise is d Trai ra ning nin ing Cent Cent entre re Au Autodeskk Au Autho th rizzed Tra tho Traini ning ng Center Cen ente ter Lin n ofes fe sional Institut tu e Novelll Go Gold d Tra Traini ining ng Par Partne tnerr Eur Europe opean n Com omput puter Dri Drivin ving vin g Lice Licence nce Office se semin minars ars Proj roject ect Ma Manag nageme nag ement nt sem semina ina nars rs De D cis cision ion n Suppo Support Su rt Aca Academ demyy Ne dem Netwo two worki rkiing g sem mina in rs W mina inars rs Gr G aph ap ics se semin m ars CAD sem min semina inars rs Pr Progr ogramm amming ing se semin min minars inars Admi dminis nistra nis tr tiv tra tivee semi seminar narss Pro Progra g mss of educat edu ucat c ion on Micr croso osoft ft Gol Gold d Certifi erttifified e Par ed Partne tne neer Mi M ros Mic rosoft oft ft Certi Certi Ce rtifified ed Part ar ner er fo forr Lear Learrnin luti utions ons IBM Bu Busin siness e Partner Certified Ethical Hacker Adobe Auth ut ori rised sed Tr Train aining Centre Autodesk Authorized d Trai Trainin ning g Center Linux Pr Profe o ssiona n l IInst nstitu nst itu t te No Novel velll Gold vel Gold Tr Train a ing ain g Pa P rtn rtner err Eu Europ ropee rop omputer Dri Drivin ving g Lice Licence nc Offi ffice seminars Projectt Man Manage ag ment semi em nar narss Decision Support Academyy Netw etwork orking ork ing se semin minars nars Web b sem se ina inars Gr Graph aphics aph icc se ics semin minars arss CAD AD sem semina ina nars na rs VM VMwar waree eduk war eduk d acc ogra g mming g sem semina ina nars rss Ad Admin minist minist istrat rative rat ive v se semin minars ars Pr Progr ogra ams off ed educa ducation Microsoft Gold Certified Partner er Micr i osoft Cer Certifi tified ed d Pa Partn rtner er for Le Learn ar ing So arn Solut lution lut ionss IBM ion BM Bu Busin sin siness iness Pa Partn rtner rtn er Cer Certifi t e tifi hical Hacker Ad dobe Au Autho thoris rised ed Tra Traini in ng Centre Autodes eskk Auth Author orized d Training g Center Linux Pro ofes fessio siona nal Institutte Nov N ell Go Gold l Traaini ld ining ng Partne ng Par artne tnerr Eur Europe opean ope an Com Comput puter put er Dri Drivin ving vin g Lice Lic icenc nce c Offi minars Project Managemen nt semi seminar n s Decision Support Acad ademy emy Netw etwork orking in seminars Web sem semina inars Gr Graph aphics ics semin m ars CAD se s min nars Programmin ing g semi seminar narss Adm Admini inistr strat ative semina na ograms of education Microso osoft ft Go Gold Certified Partner Microsoft Ceerti rtifified ed Partner P for Learnin ning g Solu So tio tions ns IB IBM M Busi Bu ness Partner Adobe Authorised Training Centre Aut u ode odesk sk Aut Authorized Trainin nin in nter Linux Professional In nsti stitut tute e Novell Gold Training Partnerr Euro urope pean Computerr Driv Driving ing Licen ence ce Office c se semin minars ar Pro Projec je t Managem gementt se semin minars ars Decision Support Ac Acade ademy myy Ne Netwo tworki kin n minars Web seminars Graph phics ic se seminars CAD seminars Pr Prog ogramming semin minars rs Ad A ministrative se emin minars ars Pr Progr ogram ams of ed educa ucatio ti n Microssoft Go Gold Certified Pa Partn rtner rtn er Mi Micro crosof cro softt Cert sof Certifi ifi rtnerr for for Lea Learni rning ng Sol Soluti utions ons IBM B Bus usine n ss Par P tner Certifi ifified ed d Et Ethic h al hic al Hac acker cker e Adobe dob be Auth Authori orised sed Tr Train aining ing Ce Centr nt e Aut Autode odeesk s Aut Authorize zeed Trai Trainin ning g Cent enter en e Li er Linux n Pr nu nux Profe Pro ofessiona ofessi onall Inst nstitu itute te No N vell Go o aining Partner European Com mput puter er Drivin ving g Licence L E-lear earnin ning solutio ions Offi ffice ce sem semiinars inars Pro Projec je t Mana anagem gem ment e se semin minars ars rs De Decision Decis ision o Su on Suppo ppo port rt Aca rt Ac dem demyy Net Networ workin king g semi seminar narss Web se semin minaa aphi phics cs seminars CAD semiinar arss Pro Progra grammi m ng semina nars rs Ad Admin m istrative seminars Prog rogram ramss of of educ educati ation on Mi Micro crosof o t Gold old Ce C rtified P Part artner ner Mi Micro crosof softt Cert Certifi ified Par Partne tner for Lea Learning Sol S utiio M Bu Business e Partner Adobe Au utho thoris rised ed Tra Training Cen Centre tre Auto utodes d k Authori rized z Training ing Centerr Lin Linux ux Pro Profes fessio siona nal In Insti stitut tutee Nov Novell ell Gold Tra Training g Par Partne tnerr Eur Europe op an Computer Driving Licence nce Offi mina inars rs Pr Proje oject Managementt sem seminars Decisi sion on Sup Suppor portt Acad Academy emy Networking seminars Web b se semin minars ars Grap raphic hiccs seminarss CAD se semin minars ars Prog grammin i g seminar s n s Adm mini inistr strrati ativve sem mina ograms ms of edu ed cation Micr cro osoft Gold Certified d Par Partne tnerr Mic Micros rosoft oft Ce Cert rtified Part artner for Learnin ning g Solu Solutio tions ns IB IBM Busi s nesss Part Partner ner Cer Certified ed Et Ethic hi all Hac Hacker ker Adobe Auth uthor orised sed Training ng Ce Cent nt utode todesk skk Aut Author ho ized Trai ainin nin ng Center Linux Profe fessi ssiona onall Institutee No Novel velll Gold Gold Training Pa P rtner Eu urop ro ean Compu puter ter Dr Drivi ving Liccen ence Offi Office ce se semin minars ar Projject Ma Manag n ementt sem semina nars rs De Decis cisio o pport por ort Acad Academy Network orkin in seemin ing m ars Web b sem emina inars rs Gra G phi phics cs sem se inars CAD semina nars ar Programming ing se semin minars ars Admi dminis nisttrative semi minar narss Pr P ogr ograms ams of educa u tion Microso osoft ft Gol Gold d Cert Certifi ifi rtne tner Mic Microsoft Certifified ed Part rtner n for Learnin ng Solu Solutio tions n IB BM Business B Partnerr Certtifified Ethica call Hack Hacker er Ad Adobe obe Authorised ed Tra Traini ining ng Cen C tre Au Autodesk Authorized Trai rainin ning g Cent C ter e Lin i ofes fessio s onal nal Institute Nov Novell ell Go Gold Training Par Partne tnerr Eur Europe opean n Co Computer Dri Drivin v ng Lice Licence nce Office sem semina inars rs Project Manage gem ment seminar narss Dec Decisi ision on Sup Suppor p t Academy Netw t ork rking ing se semin minars ars W min inaars Gr G aphics seemin minars ars CAD seminars rs Prog rogram rammin ming g semi se nars Administr trati ative v sem emina inars rs Programs r of ed educa ucatio tion Micros rosoft oft Go Gold ld Cer Certifi tified ed Pa Partn r er Microsoft Certified Par Partne tner forr Lea Learni rnin n luti utions o IBM Bussineess Par Pa tner Adobe Author orise ised d Trai T ainin ning g Cent Cen re Autod odesk esk Au Autho thoriz rized e Training g Cen enter ter Linu i x Prof ofess ession ional al Ins In tittute Nove o ll Gold Trainin i g Partner Europea ean n Comp Co uteer Driv Drivin in cenc ence Office semin nars Project web, M nageme Ma men nt sem seka, inars ina rsdigitalna Decis De cision Su Suppo pport t Aca Academ demy Networkin ng semi semina narssdigitalni Web se semin minars arsvideo Graph Gr a icsisemontaža, emin minars ars CAD seminars semin minars ars Admi minis nistra trati ti grafi fotografi ja i obrada, CAD,Programming 3D minars Programs ms of edu ed cation Micr croso osoft ft Gol Gold d Cert C tified Pa Par artne tnerr Microsoft Ceerti tifified ed Part Partner fo or Lear Learnin ning g Solu Solutio tions ns IB IBM M Busi Bu nes esss Part Pa ner Adobe Authorised Training ng Cen Centr tre Auto ode uthorized Trai a nin ng Cent Center Linuxx Pr Profe ofessi ssiona onal Inst nstitu itute te No ovel velll Gold G Training ng Pa Partn rtneer Europ ropean a Co Compu mpute ter Dr Drivi iving ng Lic Licenc ence Office se semin minars ar Proj roject Management seminars Dec ecisi ision on Sup Supp po cademy Netw et ork orking ing semin minars Web se sem mina inars Gr Graph aphic icss se s minars rs CAD sem mina inars rs Pr Progr ogramm amming ing se semin minars ars Admi dminis istra trativ tivee semi seminar na s Pro Progra g ms of education Microsoft Gol old d Cert Certifi ified e Par Partn t crosoft Ce Certi rtifified ed Partner for Lea earnin ng Solu Solutio tions ns IB BM Busi sines nesss Part Partner er Cert ertifi ified Eth Ethica icall Hack Hacker er Ad Adobe obe Au utho thoris ri ed d Traini ning ng Cen Centre t Auto utodes d k Authorized Training Centeer Lin L ux Pro Professsio si n stitute Nov Novell ell Go Gold Tra Traini ining ng Par artne tnerr Europea pe n Comp Compute uter Driv riving ing Li Licen cence ce Offi Officce semi seminar narss VM VMwar waree edukacija Proje j ct Man Manage agemen mentt seminars s Decision Support Acad cadem emy Net Networ orkin k mina ars We Web b seminar narss Gra Graphi phics cs sem semina in rs CA AD sem semi minar narss Pro Progra grammi mming ng sem mina inars rs Ad Admin minist istrative ive se semin minars ar Programs of educ ucati ation on Mi Micro crosof softt Gold Certified Partner Microso osoft ft Cer Certifi tified e Partn r Learn arning ing So olut ution ion ns IB IBM BM Bu Busin siness ess Pa Partn rtner er Ce Certi rt fied ed Ethi E ical Hacke k r Adobe Aut Author horise ised d Tra Train ining g Cen Centre tre Autodesk Authorized Trrain aining ing Ce C nte terr Lin Linux Professional Institute Nove ovell ll Gol Gold d Trai T ainin rtne tner Euro uropea pean n Com Compute uterr Driv Driving ing g Li Licen cence ce Office semi em nars Project Mana anagem gement ent se semin minars ars Deci ecisio sion n Support S Academy Netwo orki rk ng g sem semina nars rs Web seminars Graphics sem emina inars rs CA CAD D semi m na ogra gramm mmi ming ng sem emina inars rs Adm dminis nistra trative seminars Pro Pr grams of educat cation ion Micr icroso osoft ft Gol Gold d Cert Certifi ified Partner Microsoft Certified Partner ner fo forr Lear Learnin n g Solutions IBM Busin iness ess Pa Partn rtner e Ad Adob uthorise ut sed se d Trainin T ing g Part Partner ner Adob dobe Auth uthori orised Training Centre Autode odesk sk Aut Author horize ized Training Center Linux Professional Institute Novel elll Gold Gold Tr Train aining ng Pa Partner European Compu mputer ter Dr Drivi iving ng Lic Licen en ffice ffi ce se semin m ars Proj min roject Ma M nag geme ement nt sem seminars Decision Suppo pport rt Aca Academ demyy Networking seminars Web seminars Graphics seminarss CAD semin nars Programming g semi seminar narss Adm Admini nistr st ati ZAGREB •ucatio Maksimirska 58a • tel. 01Partn 2332 861 • info@algebra.hr / ZADAR • Špire Brusine 16/2 • Adobe tel.obe 023 315 888 raini •ining zadar@algebra.hr mina i rs Pr Progr ograms ams of ed educa tion n Mic Micros rosoft oft Gold Certified Pa rtner er Mi M crosoft Certified Partner for Learning Solutions IBM Business Partner Ad Autho Au horised Tra ng Cen Centre tre Auto utodes deskk Auth hori orizz SPLIT Slavićeva 15 tel. 021 555 • split@algebra.hr / RIJEKA • Korzo 24a nars• Ptel. 214ement 036 • inars rijeka@algebra.hr aini ning ng Cen Center ter Linu inuxx•Prof Profes essional Ins Instit titute ute • Novell Gold d444 Traini Tra ining n Partner European Computer Driving Licence Office semin roject roj ect051 Manag Ma nageme nt sem semina Decision Suppo ort Aca Academ dem etworkingPULA et seminarrs •Web b se semin minars ars Grap raphic semi m052 nar arss 350 CAD380 semin se minar Programming seminars Administrative semina sem inars rs Pr Progr ograms educa ed ucatio n Mic cros r oft• Gold Certified Partn rtner er Micr icroso oso Ciscuttijeva 2 hics • tel. •ars pula@algebra.hr / OSIJEK • veReisnerova 74 • oftel. 031tion 373 400 osijek@algebra.hr rtifi t ed Pa Partner for Learning g So Solut lutio ionss IBM Bu B sinesss Pa Partn rtner er Ma M cro romed media Authorised Training Part artner ner Adob dobee Auth Authori orised d Training ing Ce Centr ntree Aut Autode o sk Authorized Training Center Li Linux nux Pr Profe ofessi ssion stit titute ute Novell Gold Trainin ng Part Partner er Euro ropea p n Comp ompute uterr Driv Driving ing Li Licen cence ce Office se semin minars ars Proj roject Manag geme ement nt sem semina inars rs De Decis cision ion Su S pport Academy Networking seminar narss Web se semina aphi phics cs sem se inars CA C D semi mina nars Progra gramming sem emina inars rs Ad Administtrat rative ive se semin minars ars Prog r gram ramss of of educ educati ation on Mi Micro crosof softt Gold Gold Ce Certi rtifified ed Part Partne ner Microsoftt Certified Partner for Learning ing So Solu lutions IB usine us inesss Par P tner Ceerti rtified Ethi thical cal Hacke ck r Ado Adobe be Aut Au hor horised d Trai Trainin ning g Cen Centre tre Auto utodes deskk Authorized A Training ing Ce Cente nterr Lin Linux ux Pro rofes fessio onal a Institute Novell Gold Tra Traini ining ng Par Partne tn r Europe o omput om p er Driving g Lice icence nc Office c seminars Pr Proje oject ct Man Manage agemen m t semi minar narss Dec Decisi sion on Sup Suppor portt Acad Academy emy Netw etwork orking ing se semin minars ars Web sem semina inars rs Graphics seminars CAD sem semina inars r Pr Progr ogramm a in

Vodeća obrazovna grupacija za IT u jugoistočnoj Europi

Vaš obrazovni centar za kreativne programe obrazovanja

www.algebra.hr


Vina Cossetto

Roškići 10 52464 KAŠTELIR Tel/fax. 052/455-204 Gsm 098/366-464 www.cossetto.net info@cossetto.net


104


NEZABORAVNO SAVRŠEN ISPIS

IZVANREDNE BOJE, IZVANREDNA FOTOGRAFIJA – NAJNAGRAĐIVANIJI U VAŠEM ATELJEU

Doživite najbolje u Fine Art i Photo Art ispisu, uz najveci gamut boja do sada, na višestruko nagrađivanim pisačima EPSON Stylus Photo R2000 i R3000. Uz nezaboravno žive boje EPSON UltraChrome K3 Vivid Magenta i ultravisoku rezoluciju od 5.760 dpi, WiFi i format A3+, ova serija foto pisača predstavlja standard za profesionalce. Printajte na svojim omiljenim matte i glossy papirima, uz kapacitete tinti od 25,9 ml i pokažite svoje djelo to da Vam svi zavide. Za najzahtjevnije je tu EPSON Stylus 4900 pisac na rolu, formata 17” odnosno A2+. Više o EPSON Photo Stylus pisacima i o vecim formatima Photo Art ispisa na www.epson.com.hr ili kod naših distributera Eurotrade epson@eurotrade.hr i RECRO epson2@recro.hr

EPSON Stylus Photo R2000

EPSON Stylus 4900

EPSON Stylus Photo R3000

105
EOS sistem Tvoj pravac prema uspješnoj karijeri

ZAGREB, Maksimirska 112a ZAGREB, Praška 2 SPLIT, Gundulićeva 26


Gloria grupa - medijski pokrovitelj festivala fotografije Photodays 2013.

GloriaGLAM

UVIJEK PRVA

SPECIJAL

Shopping vodič subotom u Jutarnjem listu

Luksuz koji si možete priuštiti

gloria.hr Najposjećeniji hrvatski portal za žene

GloriaGLAM od sada u digitalnom izdanju skinite besplatnu aplikaciju na iTunes store-u i čitajte je na iPad-u

Najcjelovitiji shopping vodič za sva godišnja doba
Biti vinogradar u Istri ne znači samo znati kopati, orati, saditi, cimati, vendemijati,.. Najviše znači znati miješati brajde sa oblacima, i tako u jedinstveno sjediniti i nebo i zemlju

wines & olive oil Ohnići 9, Vižinada

tel/fax: +385 52 446 285

mob: +385 91 506 75 03

www.gerzinic.com

e-mail: vina@gerzinic.com


VINSKI PODRUM I ULJARA FARNAŽINE BB HR-52470 UMAG T: +385 (0)52 732 385 F: +385 (0)52 722 050 M: +385 (0)98 219 277 M: +385 (0)91 2121 920 E: INFO@CUJ.HR


www.lay-z.net

Č A S O P I S Z A K U LT U R U F O T O G R A F I J Ewww.olympus.hr Pustite mašti na volju i oslobodite svoju kreativnost. Vaša kreativnost i OM-D je sve što trebate. OM-D nudi D-SLR kvalitetu fotografija i visoke performanse u kompaktnom pakiranju tako da ga uvijek možete imati uz sebe. Tu su i jedinstvena stabilizacija slike u 5-osi i izuzetno brzi autofokus. Zato snimite one rijetke trenutke i budite uvijek spremni na sve što vam život donese. Olympus OM-D. Saznajte više kod svog lokalnog distributera ili posjetite www.olympusomd.com122


Muzej za umjetnost i obrt Muzej za umjetnost i obrt utemeljen je 17. veljače 1880. godine na inicijativu Društva umjetnosti i njegovog tadašnjeg predsjednika Izidora Kršnjavija kao jedna od prvih institucija takve vrste u Europi. Osnovna nit njegova djelovanja bila je upravljena u smjeru očuvanja tradicionalnih vrijednosti narodnog obrta, ali i stvaranja nove estetske kulture građanskog sloja. U tu svrhu, 1882. godine uz Muzej je osnovana i Obrtna škola, današnja Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Danas Muzej ima značaj jedne od temeljnih nacionalnih kulturnih institucija, koja dosljedno dokumentira materijalnu kulturu življenja u plemićkim burgovima, dvorcima i palačama, oslikavajući praktičnu svakodnevnicu hrvatskog plemstva i građanstva tijekom mnogobrojnih stoljeća. Raspolažući s najvećim i najbogatijim fundusom u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt čuva predmete lijepih i primijenjenih umjetnosti u vremenskom rasponu od 14. do 20. stoljeća. Unutar zbirki pokućstva, keramike, stakla, metala, tekstila i modnog pribora, slikarstva, grafike, kiparstva, fotografije i fotografske opreme, satova, glazbenih instrumenata, grafičkog i produkt dizajna, arhitekture, bjelokosti, tiskarstva i knjigoveštva, oslikane i tiskane kože, devocionalija... nalazi se više od 100.000 predmeta o kojima brinu specijalizirane muzejske restauratorske radionice. Dio fundusa javnosti je predstavljen stalnim postavom, koji se prostire na tri kata i na više od 2.000 m² muzejskog prostora te uključuje oko 3.000 eksponata. Uz to što pruža uvid u razvoj umjetničke i obrtničke proizvodnje od gotike do art décoa, u razvoj tehnoloških postupaka te uvid u povijesne smjene stilova u kojima se zrcale šira duhovna i intelektualna kretanja vremena, stalni postav predstavlja i odabrane suvremene autore. Zasebno su izdvojene studijske zbirke sakralne umjetnosti, judaike, slikarstva, satova, bjelokosti, metala, stakla, keramike i tekstila. Muzejska knjižnica je specijalizirana za umjetnost i umjetnički obrt s fondom od oko 65.000 svezaka knjiga, časopisa i priručnika iz povijesti umjetnosti, umjetničkog obrta i srodnih područja. Muzej za umjetnost i obrt svim aspektima svog djelovanja u punom smislu oživotvoruje ideju o “muzeju kao prostoru i obliku življenja”.

123


O ROVINJU ABOUT ROVINJ Rovinj drže jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj, gradom izvanrednih prirodnih, ekoloških, arhitektonskih i povijesnih vrijednosti i naslijeđa. Jedan je od vodećih turističkih odredišta u Hrvatskoj; po broju ostvarenih dolazaka i noćenja na samom je vrhu Istre i Hrvatske. Višegodišnji je dobitnik brojnih turističkih nagrada, a u 2008. godini proglašen je i turističkim prvakom Hrvatske. Strateški cilj nositelja turističke ponude je podizanje destinacije Rovinj na razinu kvalitete 4 i 5 zvjezdica, stvaranje prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu, kreiranje proizvoda koji će omogućiti produženje turističke sezone te povećanje turističkih noćenja i pripadajuće zarade. Važnu ulogu u promidžbi grada ima njegova Turistička zajednica čije su osnovne zadaće poboljšanje općih uvjeta za razvoj turizma u destinaciji, stvaranje prepoznatljivog i atraktivnog turističkog ambijenta, povezivanje raznolikih elemenata i oblikovanje turističke ponude destinacije. Osim toga, zadaća Turističke zajednice je i usklađivanje općih i posebnih interesa u razvoju turističke ponude, promicanju svijesti kulture građana o gospodarskom, kulturnom i društvenom značaju turizma, kao i naglašavanje važnosti zaštite okoliša. Kod osmišljavanja i provođenja manifestacija i događanja TZ Rovinja nastoji gostima i građanima pružiti autentični doživljaj destinacije Rovinja i Istre, naglašavajući pritom njegovu tradiciju, kulturu i običaje te se povodeći za sloganom koji najbolje oslikava Rovinj kao romantičnu destinaciju - “Romantični mediteran”. Manifestacija Photodays na najbolji mogući način odražava zacrtane postavke promidžbe destinacijske vrijednosti spajajući tradicionalno s modernim.

124

Rovinj is considered to be one of the most attractive tourist destinations in Croatia, a city of exceptional natural, ecological, architectural, historical assets and heritage. It is one of the leading tourist destinations in Croatia that according to the number of realised arrivals and overnights is at the top in Istria and Croatia. It has been the winner of numerous tourism awards for several years and in 2008 it was pronounced the tourism champion of Croatia. The strategic goal of the tourist offer is raising the quality of Rovinj as a destination of 4 and 5*, creating recognisability on the international market, creating a product that will enable a prolongation of the tourist season and increasing the number of tourist overnights and the pertaining profit. The Tourist Board of every city plays a significant role in its promotion and its basic tasks are to improve the general conditions for the development of tourism in the destination, to create a recognisable and attractive tourist ambiance, to connect diverse elements and create the tourist offer in the destination, to coordinate the general and special interests in the development of the tourist offer in promoting the awareness of citizens of the economic, cultural and social significance of tourism and the importance of environmental protection. When organising and carrying out manifestations and events, the Tourist Board of Rovinj tries to offer its guests an authentic experience of Rovinj and Istria, accentuating its tradition, culture, customs, following the slogan that best describes Rovinj as a romantic destination - the “Romantic Mediterranean”. Manifestation Photodays, in the best possible manner, reflects the set provisions of promoting the assets of a destination by combining traditional with the modern.


PHOTO BY: RENCO KOSINOŽIĆ

125


126


PHOTO BY: MARIO ROMULIĆ I DRAŽEN STOJČIĆ

127


GENERALNI POKROVITELJ GENERAL SPONSOR Maistra d.d. vodeća je hotelijerska kompanija u Hrvatskoj i dio je koncerna Adris Grupe. Turistički objekti Maistre d.d. smješteni su na prestižnim lokacijama u Rovinju i Vrsaru, dva prekrasna istarska turistička središta iznimnih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

Maistra d.d. is the leading hotel management company in Croatia and is a part of the Adris Group. The tourist establishments of Maistra d.d. are situated in prestigious locations in Rovinj and Vrsar, two lovely Istrian centres of exceptional natural and cultural-historical assets.

Maistra d.d. nastala je u ožujku 2005. godine naslijedivši 50 godina iskustva u turističkom poslovanju koje u kombinaciji s primjenom novih tehnologija, kroz implementaciju međunarodnih standarda turističke industrije, kroz puno poštovanje svih normi održivog razvoja i poseban senzibilitet prema očuvanju okoliša kao najvažnijeg resursa, predstavlja temelj budućeg razvoja tvrtke.

Maistra d.d. was founded in March 2005, inheriting 50 years of experience in tourist business that, in combination with the use of new technologies, implementation of international standards in the tourist industry, adherence to all norms of sustainable development and a special sensibility towards environmental protection as the most significant resource, presents the basis of a future progress of the company.

Pred sebe je postavila ambiciozne planove razvoja turističkog portfelja te kreiranja i izgradnje vlastitih brandova turističkog proizvoda najviše razine kvalitete sadržaja i usluga. U skladu s postavljenim planovima, pozicionirala se kao predvodnik nacionalnog turističkog razvoja.

Maistra d.d. put before itself ambitious developmental plans of tourist portfolios and the creation and development of its own brands of tourist products of the highest quality, both in content and services.

Misija Maistre je postati prvoklasnom i prepoznatljivom turističkom kompanijom te destinacijom na jadranskoj obali koja će uz snažno oslanjanje na destinacijske brandove i pružanje autentične istarske, hrvatske i mediteranske atmosfere, visoko personalizirane i gostoljubive usluge te razvijanje modernih i konkurentnih sadržaja omogućiti stvaranje istinskih doživljaja radi zadovoljenja potreba i najzahtjevnijih gostiju te radi pozicioniranja među najboljim turističkim tvrtkama na Mediteranu.

128

The mission of Maistra is to become a first-class and recognisable tourist company and a destination on the Adriatic coast that will, besides strongly relying on destination brands and offering authentic Istrian, Croatian and Mediterranean atmospheres, highly personalised and welcoming service, develop modern and competitive offers and enable the creation of true experiences with a goal to satisfy the needs of the most demanding guests and of positioning itself amongst the best tourist companies on the Mediterranean.


Uprava druĹĄtva Company Management Board

Marketing i prodaja Marketing and sales

Ured za rezervacije Booking Office

MAISTRA d.d. 52210 Rovinj, V. Nazora 6 Tel. +385 52 800 300 Fax: +385 52 811 540 maistra@maistra.hr

52210 Rovinj, V. Nazora 6 Tel. +385 52 800 329, Fax: +385 52 800 244 marketing@maistra.hr info@maistra.hr

MAISTRA - CRS 52210 Rovinj, V. Nazora 6 Tel. +385 52 800 250, Fax: +385 52 800 215 info@maistra.hr

MONTE MULINI - Rovinj

LONE - Rovinj

EDEN - Rovinj

tel. +385 52 636 000 fax: +385 52 636 001 montemulini@maistra.hr

tel. +385 52 fax: +385 52 lone@maistra.hr

tel. +385 52 800 400 fax: +385 52 811 349 eden@maistra.hr

PARK - Rovinj

ADRIATIC - Rovinj

KATARINA - Rovinj

tel. +385 52 808 000 fax: +385 52 808 550 park@maistra.hr

tel. +385 52 803 510 fax: +385 52 803 520 adriatic@maistra.hr

fax: +385 52 804 111

HOTELI

HOTELS

ISTRA - Rovinj tel. +385 52 802 500 fax: +385 52 813 484 istra@maistra.hr

VALDALISO - Rovinj

PINETA - Vrsar

tel. +385 52 805 500 fax: +385 52 811 541 valdaliso@maistra.hr

tel. +385 52 637 500 fax: +385 52 637 550 pineta@maistra.hr

tel. +385 52 804 100 katarina@maistra.hr

129PHOTODAYS 2013


2013 Generalni pokrovitelj / General Sponsor:

Supokrovitelj / Co-Sponsor: