Rovinj Photodays 2015 - katalog

Page 1

GODIŠNJI NATJEČAJ / ANNUAL CONTEST

ROVINJ PHOTODAYS 2015GODIŠNJI NATJEČAJ / ANNUAL CONTEST

ROVINJ PHOTODAYS 2015 Galerija stare tvornice duhana Rovinj, svibanj 2015. / Old factory gallery, 2015 May Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, rujan 2015. / Museum of Arts and Crafts, Zagreb, 2015 September


Izložba pobjednika i finalista festivala Rovinj Photodays 2015

The exhibition of the winners and finalists of the festival Rovinj Photodays 2015

ROVINJ PHOTODAYS osigurava javnu internacionalnu promidžbu radova i natjecatelja koji su po ocjenama dvostrukog žiriranja dosegli razinu izvrsnosti. U raspisivanju natječaja, kriterijima, procesu ocjenjivanja, realizaciji i prezentaciji ima za cilj iskazivati najbolju praksu fotografske struke. Natječaj unutar jasnih pravila utemeljenih na struci i ravnopravnosti ostavlja slobodan prostor najprije nacionalnim selektorima a potom i glavnom, finalnom selektoru da prema svojem uvjerenju i stručnom znanju slobodno ocjenjuju radove u konkurenciji.

ROVINJ PHOTODAYS guarantees an international promotion of photographers and their work which will be selected through a two-tier selection system allowing only the best work to get through. A competition with clear cut rules based on photographic practices and equal opportunities gives enough freedom to selectors, first to the national and then the head selector, to choose the best work in the competition.

Na ovogodišnji je natječaj do 1. veljače, pristiglo više od 8500 fotografija. Radove je prijavilo oko 450 autora iz 30 država, a kako je i očekivano, brojem prijava prednjačili su fotografi iz regije. Žiriranje se odvijalo u dva kruga. Nacionalni selektori i Savjetodavni odbor festivala preuzeli su sve radove i suzili izbor glavnom selektoru, Davidu Bateu, koji je odabrao pet finalista u svakoj kategoriji. Valja istaknuti kako se među finalistima našlo čak 10 autora iz Italije, 5 iz Srbije, po 4 iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, 2 iz Makedonije, te po jedan autor iz Francuske, Argentine i SAD-a. U ime cjelokupnog savjeta festivala koristim priliku još jednom čestitati svim finalistima i pobjednicima natječaja. Želim vam puno uspjeha u vašem stvaralačkom radu... Denis Redić, direktor RovinjPhotodays

Over 8,500 photographs were sent in for this year’s competition which was open until February 1st. 450 photographers applied from 30 countries and, as expected, the majority were from Croatia and the neighbouring countries. Judging was done in two rounds: National selectors and the festival advisers preselected all work that was sent in and then forwarded it to the head selector, David Bate, who chose five finalists for each category. It is worth mentioning that amongst them there are 10 photographers from Italy, 5 from Serbia, 4 from Croatia, Bosnia & Herzegovina and Slovenia, 2 from Macedonia and one each from France, Argentina and USA. On behalf of the festival advisory committee I take this opportunity to congratulate all our competition finalists and winners. I wish you success in your creative work......

Denis Redić, festival director


Ocjenjivački Sud / Jury Glavni selektor / Main selector: David Bate Nacionalni selektori / National selectors: Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina:

Makedonija / Macedonia:

Haris Čalkić, Dženat Dreković, Amer Kapetanović.

Dragi Nedelchevski, Robert Jankuloski, Elena BojadjievaCvetkovska.

Crna Gora/ Montenegro:

Slovenija/ Slovenia:

Duško Miljanić, Mirjana Dabović Pejović, Lazar Pejović.

Jaka Babnik, Jane Štravs, Peter Koštrun.

Hrvatska/ Croatia:

Srbija/ Serbia:

Iva Prosoli, Boris Cvjetanović, Mladen Lučić.

Darko Stanimirović, Ivana Tomanović, Ana Adamović.

Italija/ Italy:

Ostale zemlje / other countries: Savjet festivala - Advisory board:

Stefania Rössl, Massimo Sordi, Fabio Severo.

koordinacija i vodstvo / coordination and guidance: Hrvoje Slovenc.


Glavni selektor

Main Selector:

David Bate je umjetnik, fotograf i autor brojnih tekstova o fotografiji. Studirao je film i umjetnost fotografije nakon čega se posvetio karijeri izlaganja, pisanja i predavanja o fotografiji. Među mnogim publiciranim radovima su i njegove poznate knjige Zone (London, Artwords, 2012), Photography: Key Concepts (Berg: 2009) koja je prevedena na pet jezika i Photography and Surrealism (I.B Tauris, 2004). Za sobom ima veliki broj izložaba u Velikoj Britaniji, Europi i SAD.

David Bate is a photo-artist and writer on photography. He studied film and photographic arts before going on to a career of exhibiting photographic work, writing and also teaching. His many well known published works include the photographic book Zone (London: Artwords, 2012), Photography: Key Concepts (Berg: 2009) published in five languages and Photography and Surrealism (I.B Tauris, 2004). His photographic works have been shown widely in the UK, Europe and North America.

Predavanje koje je održao u Hasselblad Fundaciji u Gothenburgu o strategijama svog visualnog opusa ‘The Syntax of a Photowork’ je nedavno izdano u knjizi Imprint: Visual Narratives in Books and Beyond u Švedskoj (Stockholm: Art & Theory, 2014). U planu je monografija njegovog vizualnog rada i knjiga o fotografiji kao umjetnosti. Predaje fotografiju na University of Westminster u Londonu, gdje je dugogodišnji voditelj diplomskog studija fotografije - MA Photographic Studies. David je osnivač i urednik uglednog fotografskog časopisa Photographies kojeg izdaje Routledge.

A talk given at Hasselblad Foundation in Gothenburg on the strategies of his visual work ‘The Syntax of a Photowork’ was recently published in the book Imprint: Visual Narratives in Books and Beyond in Sweden (Stockholm: Art & Theory, 2014). Forthcoming works include a monograph on his visual work and a book on art photography. He is Professor of Photography at the University of Westminster where he is also course leader of the well-known MA Photographic Studies programme. David is also a founding co-editor of Photographies journal (Routledge).


Osvrt glavnog selektora Davida Batea

David Bate’s review

To je bio fascinantan proces! Ne samo zbog pregledavanja i uživanja u mnogim radovima u različitim kategorijama, već i zbog toga što sam morao izabrati najbolje među tolikim zanimljivim fotografijama i idejama. Zanimalo me vidjeti kako su, uobičajeno tradicionalni koncepti i teme, interpretirani na novi način. Normalno da nisu svi uspješni, ali je zato zanimljivo zaključiti da je fotografija živa i borbena na toliko raličitih načina.

What a fascinating process it has been! Not only to look at and enjoy seeing so many works in the different categories, but also to have to make choices between so many interesting works and ideas. I have been very interested to see how what are often quite traditional concepts and themes have been interpreted in new ways. Not all are fully successful for sure, but it is exciting to see that photography is alive and kicking in so many different ways.

Pomalo je klišej kad suci izjave da je natječaj bio uspješan jer su radovi bili jaki. U stvari, u ovom slučaju je to istina! Katkada je bilo teško izabrati i donijeti odluku zbog velikog broja jakih radova iako različitih tema i pristupa. Lakše je bilo sastaviti listu za uži izbor, a konačno odlučiti redoslijed vrhunskih pet je često bilo teško. Za svaku sekciju sam naznačio dodatne komentare.

It is a bit of a cliché of judges to say that the competition was close because the submissions were so strong. Well, its true! Sometimes it was very hard to make choices and decisions where there was a lot of equally strong work, but with different themes and approaches. While sometimes it was easier to draw up a shortlist, getting down to a final order for the top five was often very tough. I have made more specific comments here on each section.

ARHITEKTURA - U ovoj sekciji imamo veliku raznolikost, od onoga što bi se moglo nazvati kontekstualnom arhitekturom, orijentiranom ka pokazivanju lokacije zgrada i učinke vremena ili događaja na njih i njihov društveni prostor, do veličanja oblika i linija arhitektonske forme. Ovdje najbolji radovi pobuđuju jake osjećaje prema vrsti prostora u kojima žive ljudi, pokazujući, kroz fotografiju, više nego samo vizualno, kako nešto negdje izgleda. DOKUMENTARNA - Dokumentarna fotografija je jaka kategorija, s dobrim radovima različitih teme, od novinarskih eseja o društvenim događajima do dokumentiranja različitih problema i pitanja. U ovoj kategoriji jasna je raznolikost fotografskih stilova i načina tretiranja tih tema, bilo društvenih,

ARCHITECTURE - The work ranges widely in this section, from what could be called contextual architecture, orientated towards showing the location of buildings and the effects of time or events on them and their social space, through to a celebration of the shapes and lines of architectural form. The best works here evoke a strong affect or feeling about the type of space that humans live in, more than just visually showing what somewhere looks like through a photograph. DOCUMENTARY - Documentary was a strong category, with good work on a variety of topics and themes, from journalistic essays on social events to documenting different problems and issues. Also clear in this category is a variety of photo-


kulturnih ili ekonomskih. Lijepo je vidjeti da toliko ljudi koristi fotografiju s entuzijazmom i žarom da bi pokazali kritična pitanja koja su danas važna. MODA - Ovdje vidimo široku interpretaciju mode, od prezentiranja idealnog tijela do prostora za snove i maštu. Moda je teško područje, raditi sa modelima, lokacijama, kozmetikom i odjećom visoke mode zahtijeva režisersku organizaciju. Najbolji su oni radovi koji sugeriraju priču o nečemu. Moda je po svojoj prirodi prolazna i promijenjljiva, i u najbolju ruku, obraća se mladenačkom žaru, šarmu godina i različitim vrijednostima u kulturi. PEJZAŽ - Fotografija pejzaža predstavlja bogato polje na kojem se može raditi (oprostite na igri riječima) i zato je tu teško biti zapažen. Ovdje su, barem za mene, najbolje fotografije (da li u seriji ili same) one koje tretiraju poseban osjećaj koji je neko mjesto pobudilo, bez obzira dali se bavi ekološkim problemima, karakteristikama nekog teritorija i tla ili njegove upotrebe . (To se u pejzažnom slikarstvu zvalo ‘genijalnost jednog mjesta’). AKT/ TIJELO - Tu je bilo nekih lijepih radova, klasičnih i drugih varijanti, koji se kreću više prema suvremenim temama i interpretacijama akta i izobličenih fotografija tijela. Bilo je nekoliko serija i sekvenci sa jednom ili dvije jake fotografije, ali mislim da bi one bile bolje da je fotograf izbacio neke fotografije iz serije i time ih učinio razumljivijim i jačim. U nekoliko izabranih radova sviđa mi se humor i ozbiljnost. PORTRETI - U ovoj smo kategoriji dobili mnogo lijepih individualnih portreta ljudi i bilo bi jednostavno da sam mogao

graphic styles and ways of treating these topics, whether social, political, cultural or economic. It is great to see so many people using photography with enthusiasm and passion to show the critical issues that are important to today. FASHION - Some widely different interpretations of what fashion is here, from presenting an ideal figure to a space for dreams and fantasy. Fashion is a difficult field to work in, working with models, locations, cosmetics and couture means a lot of directorial work. The best work suggests a story about something. Fashion by its very nature is transient and changing, which at its best can speak to the passions of youth, the charms of age, and different values across culture. LANDSCAPE - Landscape photography is a rich field (excuse the pun) in which to work and thus also makes it quite hard to stand out in. The best photographs here (whether in series or singular images) are, for me at least, those that deal with the specific feeling generated by a particular location, whether it is addressing environmental issues, the character of the territory and land or the usage to which it is put. (This used to be called ‘the genius of the place’ in landscape painting.) NUDE / BODY - Some nice work here, from variants of classics and others moving beyond to more contemporary themes and interpretations of the nude and distorting body-images. There were some series and sequences that had one or two strong images but I felt these would have been better if the photographer had edited the series to make them more coherent, and would have made the set much stronger. I like the humour and seriousness in several of these selections.


izabrati sve. Ipak, jako me se dojmio način na koji su neki natjecatelji preispitivali ideju o tome što je portret: drugim riječima, ideju da možemo upoznati nekoga i njihov pravi karakter time što piljimo u njihovo lice. Suvremen izazov je pronaći različite načine preispitivanja i sugeriranja identiteta kroz portret - neki od ovih radova nude fascinantan uvid u to kako se pozabaviti tim izazovom. UMJETNIČKI KONCEPT - Za ovu smo kategoriji dobili jake radove, vjerojatno dovoljno za jednu samostalnu izložbu. Neki su radovi pokazali visoki stupanj uključenosti u suvremenu kulturu, dok su drugi dobro upoznati s međunarodnom umjetničkom fotografijom. Tražio sam radove s uvjerljivim i zanimljivim konceptom, koji nešto govori, a ne samo konceptualnu tehniku. Tu je bilo nekih radova koji su obećavali, i nadam se da će njihovi autori nastaviti s radom, bez obzira jesu li pobijedili ili ušli u užu selekciju od pet najboljih. U ovoj je sekciji odabir bio posebno težak, ne samo zbog visokog standarda, već zbog zanimljivih pristupa svih natjecatelja. Vidjeli smo obilje inovacija. Želio bih zahvaliti svim natjecateljima što su ovaj proces učinili teškim jer ste svi doprinijeli vrijednosti ovog natječaja.

PORTRAITS - There are many lovely individual portraits of people in the entries here, and it would have been easy to select them all. However I was also struck by and very much liked the way some of the entries were questioning the idea of what a portrait is: that is, the idea that we can know someone and their real character by simply staring at their face. Finding different ways to ask or suggest what an identity is through portraiture is a modern challenge and some of the works here offer fascinating insight into how such challenges may be tackled. ARTISTIC CONCEPT - There were some very strong entries here, probably so many they could be a show on their own. Some of the works had a high degree of engagement in contemporary culture, others a strong familiarity within international art photography. I looked for work with a convincing and interesting concept, with something to say, and not just a conceptual technique. There was also some very promising work here too, which even if they did not win or even make the top five, I sincerely hope the authors will continue to work on. The selection was particularly difficult in this section, not only because of the high standard, but because there was so much of interest across the field of entries. Innovative ideas were abundant here. I would like to thank all those who submitted for making this process such a difficult task, because you all made this the event it is.


ARHITEKTURA / ARCHITECTURE: 1. MJESTO / 1ST PLACE Vera Hristovska: Window ROĐENA / BORN: 16.12.1974 Einbeck, Njemačka / Einbeck, Germany PROFESIJA / PROFESSION: Grafička dizajnerica i fotograf / Graphic designer and photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Bitola, Makedonija / Bitola, MacedoniaARHITEKTURA / ARCHITECTURE: 2. MJESTO / 2ND PLACE Šuko Zenir: Povezani obluci ROĐEN / BORN: 26.08.1963., Sarajevo, Bosna i Hercegovina / Sarajevo, Bosnia and Herzegovina PROFESIJA / PROFESSION: Direktor tehničkog sektora Gradske bolnice Sveučilišta u Sarajevu / Director of Technical Sector within City Hospital of University of Sarajevo ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Sarajevo, Bosna i Hercegovina / Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaARHITEKTURA / ARCHITECTURE: 3. MJESTO / 3RD PLACE Bojan Mrđenović: Jadranske razglednice ROĐEN / BORN: 06.09.1987., Virovitica, Hrvatska / Virovitica, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Zagreb, Hrvatska / Zagreb, CroatiaARHITEKTURA / ARCHITECTURE: 4. MJESTO / 4TH PLACE Senja Vild: Linear ROĐENA / BORN: 1990., Split, Hrvatska / Split, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Beograd, Srbija / Belgrade, SerbiaARHITEKTURA / ARCHITECTURE: 5. MJESTO / 5TH PLACE Karin Rošker: Rainbow ROĐENA / BORN: 03.03.1995., Slovenj Gradec, Slovenija / Slovenj Gradec, Slovenia PROFESIJA / PROFESSION: Student Grafičke i interaktivne komunikacije / Student of Graphical and Interactive Communications, Faculty of Natural Science and Technology, Ljubljana ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, SloveniaPEJZAŽ / LANDSCAPE: 1. MJESTO / 1ST PLACE Riccardo Muzzi: Fiumi uniti ROĐEN / BORN: 1987., Viterbo, Italija / Viterbo, Italy PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Viterbo, Italija / Viterbo, ItalyPEJZAŽ / LANDSCAPE: 2. MJESTO / 2ND PLACE Zvonimir Tanocki: Poplava ROĐEN / BORN: 1960., Vinkovci, Hrvatska / Vinkovci, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Freelance Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Vinkovci, Hrvatska / Vinkovci, CroatiaPEJZAŽ / LANDSCAPE: 3. MJESTO / 3RD PLACE Lidija Petrović: Pejzaž ROĐENA / BORN: 08.06.1985, Šabac, Srbija / Šabac, Serbia PROFESIJA / PROFESSION: tehničar pripreme grafičke proizvodnje / graphic production preparation technician ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Kotraža, Srbija / Kotraža, SerbiaPEJZAŽ / LANDSCAPE: 4. MJESTO / 4TH PLACE Tjaša Kalkan: The Gap In Between ROĐENA / BORN: 1987., Travnik, Bosna i Hercegovina / Travnik, Bosnia and Herzegovina PROFESIJA / PROFESSION: Studentica fotografije, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb; Prevoditelj / Photography student, Academy of dramatic art, Zagreb; Translator ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Zagreb, Hrvatska / Zagreb, CroatiaPEJZAŽ / LANDSCAPE: 5. MJESTO / 5TH PLACE Risto Arnaudov: Spektar ROĐEN / BORN: 04.02.1988., Gevgelija, Makedonija / Gevgelija, Macedonia PROFESIJA / PROFESSION: Grafički dizajner i fotograf / Graphic designer and photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Gevgelija, Makedonija / Gevgelija, MacedoniaDOKUMENTARNA / DOCUMENTARY: 1. MJESTO / 1ST PLACE Marco Lachi: As Is ROĐEN / BORN: 1979., Firenca, Italija / Florence, Italy PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Pavia, Italija / Pavia, ItalyDOKUMENTARNA / DOCUMENTARY: 2. MJESTO / 2ND PLACE Filippo Bardazzi, Laura Chiaroni: The Great Illusion ROĐEN / BORN: 1987./1990., Prato, Italija / Prato, Italy PROFESIJA / PROFESSION: Fotografi / Freelance Photographers ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Firenca, Italija / Florence, ItalyDOKUMENTARNA / DOCUMENTARY: 3. MJESTO / 3RD PLACE Gianluca Micheletti: Sandland Sharm El Sheikh ROĐEN / BORN: 16.08.1972., Trescore Balneario, Bergamo, Italija / Trescore Balneario, Bergamo, Italy PROFESIJA / PROFESSION: student fotografije / photography student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Costa di Mezzate, Bergamo, Italija / Costa di Mezzate, Bergamo, ItalyDOKUMENTARNA / DOCUMENTARY: 4. MJESTO / 4TH PLACE Matic Zorman: Give Me Liberty Or Give Me Death ROĐEN / BORN: 1986., Kranj, Slovenija / Kranj, Slovenia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Kranj, Slovenija / Kranj, SloveniaDOKUMENTARNA / DOCUMENTARY: 5. MJESTO / 5TH PLACE Davide Palmisano: Rom On The Air ROĐEN / BORN: 14.02.1973., Catania, Italija / Catania, Italy PROFESIJA / PROFESSION: Inženjer / Engineer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Caldonazzo, Trento, Italija / Caldonazzo, Trento, ItalyPORTRET / PORTRAITS: 1. MJESTO / 1ST PLACE Rodrigo Illescas: Are You There ROĐEN / BORN: 1983., Buenos Aires, Argentina / Buenos Aires, Argentina PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf i učitelj. / Photographer and teacher ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Buenos Aires, Argentina i Barcelona, Španjolska / Buenos Aires, Argentina and Barcelona, SpainPORTRET / PORTRAITS: 2. MJESTO / 2ND PLACE Ino Zeljak: Tram Face ROĐEN / BORN: 18.07.1987., Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Student fotografije, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb / Photography student, Academy of dramatic art, Zagreb ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Zagreb, Hrvatska / Zagreb, CroatiaPORTRET / PORTRAITS: 3. MJESTO / 3RD PLACE Diego Mayon: Indonesian Rice Workers ROĐEN / BORN: 1977., Milano, Italija / Milan, Italy PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Milano, Italija / Milan, ItalyPORTRET / PORTRAITS: 4. MJESTO / 4TH PLACE Nikola Vučenović: Spectar ROĐEN / BORN: 1988., Beograd, Srbija / Belgrade, Serbia PROFESIJA / PROFESSION: Kinematograf i VFX umjetnik / Cinematography and VFX artist ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Beograd, Srbija / Belgrade, SerbiaPORTRET / PORTRAITS: 5. MJESTO / 5TH PLACE Miran Bratuš: Shrink ROĐEN / BORN: 1988., Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia PROFESIJA / PROFESSION: Student, fotograf, redatelj / Student, photographer, film director ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, SloveniaMODA / FASHION: 1. MJESTO / 1ST PLACE Jelena Janković: Don’t Bother To Knock ROĐENA / BORN: 1985, Beograd, Srbija / Beograd, Serbia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Beograd, Srbija / Beograd, SerbiaMODA / FASHION: 2. MJESTO / 2ND PLACE Senka Mušić: Hex ROĐENA / BORN: 05.11.1991., Sarajevo, Bosna i Hercegovina / Sarajevo, Bosnia and Herzegovina PROFESIJA / PROFESSION: Studentica grafičkog dizajna i fotografije / Graphic design and photography student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Sarajevo, Bosna i Hercegovina / Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaMODA / FASHION: 3. MJESTO / 3RD PLACE Dušan Milenković: Upcomer ROĐEN / BORN: 1987., Kragujevac, Srbija / Kragujevac, Serbia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf (modna, portretna i reklamna fotografija) / Photographer (fashion, portrait and advertising photography) ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Beograd, Srbija / Beograd, SerbiaMODA / FASHION: 4. MJESTO / 4TH PLACE Senja Vild: Fado ROĐENA / BORN: 1990., Split, Hrvatska / Split, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Beograd, Srbija / Belgrade, SerbiaMODA / FASHION: 5. MJESTO / 5TH PLACE Muna Nazak: Pearls ROĐENA / BORN: 24.03.1988., Mostar, Bosna i Hercegovina / Mostar, Bosnia and Herzegovina PROFESIJA / PROFESSION: Student / Student ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Sarajevo, Bosna i Hercegovina / Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaAKT-TIJELO / NUDE-BODY: 1. MJESTO / 1ST PLACE Sandra Požun: Agatha ROĐENA / BORN: 1972., Zadar, Hrvatska / Zadar, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Turistički tehničar / Tourism technician ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Ptuj, Slovenija / Ptuj, SloveniaAKT-TIJELO / NUDE-BODY: 2. MJESTO / 2ND PLACE Michele Brancati: Alcova ROĐEN / BORN: 02.04.1977., Reggio Calabria, Italija / Reggio Calabria, Italy PROFESIJA / PROFESSION: Freelance reporter / Freelance reporter ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Colonia, Italija / Colonia, ItalyAKT-TIJELO / NUDE-BODY: 3. MJESTO / 3RD PLACE Sandra Požun: Atlas ROĐENA / BORN: 1972., Zadar, Hrvatska / Zadar, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Turistički tehničar / Tourism technician ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Ptuj, Slovenija / Ptuj, SloveniaAKT-TIJELO / NUDE-BODY: 4. MJESTO / 4TH PLACE Dinko Hosić: Wrapped ROĐEN / BORN: 12.07.1976., Bihać, Bosna i Hercegovina/ Bihać, Bosnia and Herzegovina PROFESIJA / PROFESSION: slikar, fotograf / painter, photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Bihać i Banja Luka, Bosna i Hercegovina / Bihać and Banja Luka, Bosnia and HerzegovinaAKT-TIJELO / NUDE-BODY: 5. MJESTO / 5TH PLACE Marco Castelli: The Big Nudes ROĐEN / BORN: 20.11.1991., Bagno a Ripoli, Italija / Bagno a Ripoli, Italia PROFESIJA / PROFESSION: Asistent fotografije Albertu Contiju / Assistant photographer for Alberto Conti and freelance photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Firenca, Italija / Florence, ItalyUMJETNIČKI KONCEPT / ARTISTIC CONCEPT: 1. MJESTO / 1ST PLACE Marina Caneve: Latvia, 2014 / Collaborating With The So Called Real World ROĐENA / BORN: 08.08.1988., Italija / Italy PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Švicarska / Switzerland

OPIS KONCEPTA / Izjava:

CONCEPT / Statement:

Za mene, kao fotografkinju koja je odrasla u Italiji, ovaj projekt predstavlja mogućnost bijega od stvarnosti kakvu vidimo u „Kolaboraciji s tzv. stvarnim svijetom“. Ovaj koncept proizlazi iz „kolaboracije“ između fotografa i onog što zovemo „stvarni svijet“, cilj je obraditi Lyric Documentary koji je Walker Evans pokazao za vrijeme jednog predavanja na Yale Univerzitetu 1964.

This project to me, as a photographer growing up in Italy, is an opportunity to escape from reality that we can see / observe in the “Collaboration with the so-called Real World”. This concept comes from a “collaboration” between the photographer and what is called the “Real World”; the intention was to work around the Lyric Documentary shown by Walker Evans during a lecture at Yale University in 1964.

Riječ „liričan“ sugerira subjektivne i osobne osjećaje, a „dokumentaran“ sugerira objektivno bilježenje činjenica - a isto tako pokazuje „nježnu okrutnost“ kojom pisac Lincoln Kirsten opisuje radove američkog fotografa Walker Evansa 1930.godina. Za mene „nježna okrutnost“ predstavlja oscilaciju između angažiranosti i otuđivanja.

The word “lyric” suggests subjective and personal emotions, and “documentary” suggests the objective recording of facts. And also, it is clearly showing the “tender cruelty” through which the writer Lincoln Kirstein described the work of American photographer Walker Evans in the 1930s. The “tender cruelty” to me represents an oscillation between engagement and estrangement.

Pejzaž, osobni pejzaž i lirska napetost su u ovoj priči artikulirani kroz pokret unutar samog pejzaža, posebno privlačnog i zavodljivog zbog korelacije/povezanosti sa prošlošću, sadašnjošću i budućnošću iz kojih proizlazi.

Landscape, personal landscape and lyric tension are articulated in this storytelling though the movement inside this landscape, particularly attractive and seductive because of the correlation with the past, the present and the future that it emanates.

UMJETNIČKI KONCEPT / ARTISTIC CONCEPT: 2. MJESTO / 2ND PLACE Ino Zeljak: Izloženi ROĐEN / BORN: 18.07.1987., Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia PROFESIJA / PROFESSION: Student fotografije, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb / Photography student, Academy of dramatic art, Zagreb ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia

OPIS KONCEPTA / Izjava:

CONCEPT / Statement:

Nerijetko se događa da ljudi u pojedinim javnim i privatnim prostorima smatraju da su skriveni od pogleda drugih. Njihovo ponašanje bi vjerojatno bilo drugačije da su svjesni da ih pažljivi promatrači ipak vide.

More often than not, people believe that they are hidden from the views of others when in certain public and private areas. They would probably display different behavior if they were aware of the vigilant observers who do see them.

U seriji fotografija Izloženi usmjerio sam pogled prema ljudima koji se nalaze u osobnim vozilima, koje smatraju intimnim prostorom, ne razmišljajući, da ih od javnog prostora dijeli samo automobilsko staklo. Fotografirao sam skriven, kako moje prisustvo ne bi utjecalo na ponašanje promatranih osoba.

In the series of photographs Exposed, my gaze focused on people in their cars, which they consider their private space, disregarding the fact that they are only a car window away from the public space. I was hidden while taking the photographs, so that my presence wouldn’t affect the behavior of the people observed.

UMJETNIČKI KONCEPT / ARTISTIC CONCEPT: 3. MJESTO / 3RD PLACE Julien Benard: The Photocopier ROĐEN / BORN: 1975., Pariz, Francuska / Paris, France PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf / Photographer ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: Pariz, Francuska / Paris, France

OPIS KONCEPTA / Izjava:

CONCEPT / Statement:

Eklektičan, poetičan, instinktivan. Moj je fotografski pristup pohlepan i slobodan. Možda zato što sam se mogao probuditi nakon godina frustracija. Inspiriran sam razmišljanjima i promatranjima koje sam pokupio tu i tamo, i odjekom osobnih iskustava.

Eclectic, poetic, instinctive. My photographic approach is greedy and free. Probably because it could wake up after years of frustration. It is inspired by contemplation and observations picked by chance here and there and by the echo of my own life experiences.

Putem “The Photocopier” (Stroja za fotokopiranje) izražujem svoju sklonost prema narativnoj fikciji koja proizlazi iz stvarnosti, gdje znakovi života bude uspomene ostavljajući mjesto za događaje (koji se odvijaju) izvan okvira. Ova serija predstavlja razmišljanja o mojim bivšim profesionalnim iskustvima u otvorenim prostorima velikih korporacija.

Through La Photocopieuse (The Photocopier), I am expressing my taste for narrative fictions stemming from the reality, where the signs of life become evocative while leaving room for the out of frame. This series is also a reflection of my former professional experiences in open spaces of corporate companies.

Ima li ičeg uobičajenijeg i karakterističnijeg u uredskom životu od stroja za fotokopiranje? Svi ga upotrebljavaju mehanički od pritiska na gumb do provjeravanja rezultata, uvijek ponavljajući iste pokrete. No iza te uniformiranosti stoje pojedinci. To je usamljen zadatak. Ide se do stroja za fotokopiranje, zaokupljen mislima ili fokusiran na ono što se treba napraviti. Katkad je pauza dozvoljena ili se usput sretne nekog kolegu.

What is more ordinary and characteristic of the office life than a photocopier? Everyone uses it mechanically from pressing the start button to checking the result, always repeating the same gestures. Yet behind the uniformity, stand individuals. It’s a solitary task. One goes to the photocopier, engulfed in one’s thoughts or focused on what needs doing. Sometimes a little break is granted or a colleague is met on the way.

Fotokopirati, printati, to je priča o duplikaciji. Tu je poveznica za stvarne osobe bez lica. Kao otvoren prozor na izmišljenu narativu.

To photocopy, to print, it is a story of duplication. There lies the link between these real-life yet faceless figures. Like an open window on imaginary narratives.

UMJETNIČKI KONCEPT / ARTISTIC CONCEPT: 4. MJESTO / 4TH PLACE Daniele Cinciripini: The New Towns ROĐEN / BORN: 25.04.1959., San Benedetto nel Tronto, Italija / San Benedetto nel Tronto, Italy PROFESIJA / PROFESSION: Fotograf, urednik fotografije u časopisu, profesor fotografije na Sveučilištu Teramo / Photographer, Photo Editor in magazine, Teacher of photography at Teramo University ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: San Benedetto nel Tronto, Italija / San Benedetto nel Tronto, Italy

OPIS KONCEPTA / Izjava:

CONCEPT / Statement:

Novi gradovi serija je fotografija o izgrađenim područima nakon prirodnih katastrofa. Projekt je još u tijeku, a do sada sam se bavio samo nepogodama koje su se dogodile na teritoriju Italije. Gradovi koji me zanimaju: L’Aquila i zaleđe u području Abruzza; dolina Vajont (Friuli-Venezia Giulia i Veneto) s gradićima Erto, Longarone i New Vajont; San Felice sul Panaro i Mirandola (Emilia Romagna).

New Towns is a photo series about rebuilt post-disaster areas. The project is still in progress, and until now it has been all about Italian territory. Cities I am interested in are: L’Aquila and its hinterland in Abruzzo; Vajont Valley (FriuliVenezia Giulia and Veneto) with the cities of Erto, Longarone and New Vajont; San Felice sul Panaro and Mirandola (Emilia Romagna).

Novi gradovi i budućnost zajednice planirani su tako da se mogu oduprijeti katastrofama. Često prođu godine prije nego se obnove ruševine u starim gradovima. Sada se gradovi i budućnost stanovništva planiraju od trenutka nepogode i prema konturama starih razrušenih gradova. Ljudi na ovim fotografijama govore, bez riječi, o prošlosti prije tragedije i o budućnosti u novom okruženju. ‘Ova će mjesta dugo ostati podijeljena na prošlost i budućnost. Ja sam im pokušao dati neku cjelovitost, bez dramatiziranja.’

New cities and the future of communities have been designed to ward off disasters. Quite often the ruins of old cities waited for years for final restoration. Nowadays new towns and the future of their communities are being designed starting from caesura made by disasters and based on contours of the old cities destroyed. The people in these pictures speak without words of the past preceding the tragedy and they dream of future in these new landscapes. “These places will remain divided between past and present for a long time. I tried to restore fullness of these places, beyond the drama.”

UMJETNIČKI KONCEPT / ARTISTIC CONCEPT: 5. MJESTO / 5TH PLACE Pavel Romaniko: Nostalgia ROĐEN / BORN: 1980., Temirtau, Kazakhstan / Temirtau, Kazakhstan o. PROFESIJA / PROFESSION: Asistent profesora na Sveučilištu North Texas, Denton / Assistant professor at University of North Texas, Denton ŽIVI I RADI U / LIVES & WORKS IN: New York, SAD / New York, USA

OPIS KONCEPTA / Izjava:

CONCEPT / Statement:

Fotografije i video radovi u ovoj seriji predstavljaju work in progress koji sam započeo 2008. godine. Fotografije su dokumenti minijaturnih papirnatih setova koje sam fotografirao. Projekt reflektira temu izgnanstva, doma i razvijanja veze između vlastite prošlosti i pripadanja. Razmatram brojne metaforične poveznice s postojećim političkim zbivanjima u mojoj domovini Rusiji i kompliciranu anksioznu vezu s njenom prošlosti.

The work represented in this portfolio is an ongoing body of photographs and videos that I began in 2008. The images are documents of miniature sets constructed out of paper and then photographed. The project is a reflection on the topic of exile, home, and developing a relationship with one’s past and belonging. I am contemplating a number of metaphorical connections to concurrent political events in my native country of Russia and a complicated and anxious relationship with its own past.

Prostori u mojim fotografijama su prolazni. Nisu specifični za svoju lokaciju; nisu geografski definirani. Nešto će se upravo dogoditi; nešto će se upravo promijeniti. Uvijek su nepotpuni i nevjerojatni i u isto vrijeme, čvrsto brane svoje postojanje tako da nameću svoju poziciju u mojoj memoriji. Zaveden sam uvjerenjem u njihovo postojanje. Sramim se i stalno se osjećam motrenim, u strahu da ne budem optužen da im ne pripisujem (njihovu) povijesnu važnost. Ranih 1920-tih godina političari, aktivisti i umjetnici u komunističkoj Rusiji bili su uključeni u stvaranje sovjetskog mita, kreiranje novog prostorno-vremenskog kontinuuma, a istovremeno brutalno iskorijenjivali prošlost brišući činjenice iz povijesnih tekstova, dokumenata, fotografija i ljudske svijesti. Tako su izmislili novu povijest, time stvarajući novi poredak, novu kolektivnu svijest, tjerajući jednu cijelu zemlju i mnoge njene kulture u prognanstvo u vlastitoj zemlji. Izgleda da gotovo stotinu godina nakon revolucije Rusija polako puzi prema svojoj sjenovitoj prošlosti sa starim duhovima koji ne žele napustiti zidove Kremlja.

The spaces in my work are in a transient state. They are not specific to their own location; they are not geographically defined. Something is always about to happen; something is always about to change. They are always incomplete and uncanny and at the same time, they vigorously defend their existence asserting their position in my memory. I am seduced into believing that they are there. I feel ashamed and constantly surveyed, afraid of being accused of not crediting them their historical validity. In the early part of the 20th century politicians, activists and artists in Communist Russia were involved in an act of building a Soviet myth, creating a new space-time continuum, while violently eradicating the past by erasing facts from the history texts, documents, photographs, and from the consciousness of people. In the process, a new history was fabricated, thus creating a new order, a new collective memory, and turning and entire country and its many cultures into exiles in their own land. Almost a hundred years after the revolution Russia seemed to be slowly creeping back into its shadowy past with old ghosts unwilling to leave the walls of the Kremlin.

Impressum: Izložba /Exhibition Kustosice izložbe /Exhibition curators: Iva Prosoli, Dunja Nekić Likovni postav / Exhibition setup: Iva Prosoli, Dunja Nekić Priprema i digitalni ispis, Oprema fotografija / Digital processing and print, Mounting of photographs: Studio B-Nula Prijevod / Translation: Multikatedra d.o.o. Katalog / Catalog Nakladnik / Publisher: Rovinj Photodays Za nakladnika / For publisher: Udruga Livingstone, Rijeka Oblikovanje i prijelom kataloga/graphic design and composition of the catalogue : Astoria dizajn studio, Rijeka Tekstovi / Texts: Denis Redić, David Bate Prijevod / Translation: Multikatedra d.o.o. Lektura i korektura / language advising and proof reading: Multikatedra d.o.o. Priprema fotografija za tisak / Processing of photographs: Studio B-Nula Tisak / Print: Denona, Zagreb Naklada / Circulation: 600 ISBN 978-953-55330-2-3

Pokrovitelj izložbe:

Zahvala / thanks to: Katalog izložbe tiskan je na papiru Symbol Tatami - Fedrigoni Cartiere Italia Printed on paper Symbol Tatami - Fedrigoni Cartiere Italia

digitalni ispis fotografija / digital printK

GO

R


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.