Page 1

MONIQUE VAN DER VORST

‘S PROO KJ ES B ES TA AN’ ROTTERDAM TOPSPORT MAGAZINE

19e JAARGANG | NUMMER 1 | VOORJAAR 2011

R I V I U M R OT T E R DA M VO L L E Y BA L A l w e e r te r u g a a n h et f ro n t O LY M P I S C H E SPELEN 2028 ' T h e D u tc h D e l ta G a m e s ? ' I N T E R N AT I O N A L E R O E I BA A N Aa n l e g o f f i c i e e l va n s ta r t

W K Ta fe l te n n i s i n A h oy

R E C O R DA A N TA L DEELNEMERS Topsport_01_2011_Cover.indd 1

6-4-2011 10:47:06


(advertentie)

CASINO • ULTRALOUNGE WINEBAR • DINNER • GAMEBAR PROEF, SPEEL EN ERVAAR! HOLLAND CASINO WEENA 624, 3012 CN ROTTERDAM

Topsport_03_2011_P001-035.indd 2 ROT_TOPSport_210x297_1.01.indd 1

6-4-2011 12:05:17 10/26/10 2:31:08 PM


31:08 PM

Voorwoord

ni hao en join the table Het zijn economisch lastige jaren zoals u weet. Op talloze terreinen worden bezuinigingen voorgesteld en doorgevoerd. Topsportverenigingen en organisatoren van topsportevenementen hebben het moeilijk hun begrotingen sluitend te krijgen. Tegen deze achtergrond is het bijzonder dat het gemeentebestuur op 8 maart jl. besloot voor de komende jaren € 23 miljoen te investeren in de sport.

Het huidige college van B en W heeft nadat zij de Rotterdamse Sportnota vorig jaar omarmde, ingestemd met de practische uitwerking van die nota: het zogenaamde Uitvoeringsprogramma Sport (het UP sport). In dat programma wordt uitvoering gegeven aan de ambities van Sport en Recreatie, Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport om Rotterdam ‘Olympisch proof’ te maken. Veel energie zal er de komende jaren o.a. gestoken worden in sportparticipatie, verenigingsondersteuning, gehandicapten– en ouderensport, schoolsportverenigingen en het programma Lekker Fit! Rotterdam Topsport investeert de komende jaren in talentontwikkeling (talentencentra), zet in op de acquisitie van topsportevenementen en ondersteunt 15 topsportverenigingen die in Rotterdam actief zijn. Met deze financiële injectie kunnen we onze positie van dé Sportstad van Nederland verstevigen. Daarmee dragen we bij aan de citymarketing van onze stad en aan de ambitie om naamdragende stad te zijn voor de Olympische Spelen van 2028.Vanaf deze plaats feliciteer ik mijn collega’s van Sport en Recreatie en Rotterdam Sportsupport, maar natuurlijk zeker onze wethouder Sport, Antoinette Laan met dit prachtige succes! Het jaar 2011 is dus mooi begonnen… Ook sportief succes bij onze topsportevenementen: de Rabobank Zesdaagse en het ABN AMRO World Tennis Tournament in het prachtig verbouwde (enige echte) Sportpaleis Ahoy. We kijken de komende maanden uit naar prachtige evenementen. Hoogtepunt wordt natuurlijk het WK Tafeltennis (www.wktafeltennis.nl), dat van 8 tot en met 15 mei in Ahoy wordt gehouden. Nog nooit hebben zich zoveel deelnemers ingeschreven als voor dit WK. Deze 817 mannen en vrouwen uit meer dan 140 landen strijden om de titels, maar ook voor Olympische kwalificatie. De eerste 28 spelers van de geschoonde wereldranglijst (2 spelers per land) die na de WK wordt gepubliceerd, plaatsen zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen in Londen. De belangen zijn dus groot, ook voor Rotterdam. Met China, Japan en andere Oosterse landen onderhoudt de Rotterdamse haven nauwe relaties. De wedstrijden zullen live te volgen zijn bij CCTV (China Central Television) en door honderden miljoenen mensen worden bekeken. Naast de topsport zijn er talloze side events. Er kan zelfs in de hal van het stadhuis getafeltennist worden met Burgemeester Aboutaleb! Er worden demonstraties gegeven in het centrum van de stad en talloze clinics op scholen . Zo brengen we topsport en breedtesport bij elkaar onder het motto ‘Join the Table’. Wij nodigen u dan ook van harte uit om de (tafeltennis)wereld in Rotterdam te ontmoeten. U krijgt een unieke gelegenheid om dicht bij huis deze fantastische sport te bekijken en te genieten van alles wat Rotterdam u verder te bieden heeft! Ni Hao (wees welkom) in Rotterdam ‘City of Sports’.

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 3

3

6-4-2011 12:05:25


r ot t e r da m to p s p o r t i n h e t ko r t De missie van Rotterdam Topsport is het kortst samen te vatten met de kreet ‘Rotterdam, City of Sports’: Rotterdam is en blijft de sportstad van Nederland en zal die positie in de komende periode verder uitbouwen. Meer toegespitst op de rol van de eigen organisatie luidt de missie als volgt: Rotterdam Topsport zorgt door middel van maatwerk voor een optimaal stedelijk topsportklimaat voor sportbonden, topsportverenigingen, de partners van Rotterdam Sportstad, topsporters, talentvolle sporters en de stad Rotterdam.

c o lo f o n Het Rotterdam Topsport Magazine is een uitgave van Stichting Rotterdam Topsport. Kantooradres Topsportcentrum Rotterdam Van Zandvlietplein 20 (4e etage), 3077 AA Rotterdam (vanaf 1 november 2010) Postbus 9475, 3007 AL Rotterdam Redactie Fast Forward mediaprodukties/ Ardie den Hoed (AdH)/Cris Rolandus (CR)/Walter Tempelman (WT), Martin Dekker (MD), Rob Weeda (RW) Eindredactie Lisette Eijgelsheim en Marlies van der Kolk Fotografie Cover: Manfred Schillings/NTTB Rotterdam Topsport fotograaf Van der Graaf Fotografie/ Rob Cornelder Van der Graaf Fotografie/ Steven Ensering Overige Fotografen Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten De Urbanisten Henk Hommes/NTTB Jan van Woerden/Clips Fotografie Marc Heeman/Rotterdam Image Bank Manfred Schillings/NTTB Natalie Leeuwenberg Paul Kemmer www.EVsportfoto.nl

6 28

6

w k ta fe l te n n i s Meer dan alleen topsport

12

m o n i q u e v a n d e r vo r s t ‘Wow! Sprookjes bestaan’

19

r i v i u m r o t t e r d a m vo l l e y b a l Alweer terug aan het front

24

rotterdam en de olympische spelen 2028 Naamgevende ambities worden verder uitgewerkt

28

s o u f i a n e to u za n i ‘Ik leef mijn droom’

55

obed martis, een ho l l a nd se n ieuwe ‘Eigenlijk vond ik lopen maar saai’

Uitgave in samenwerking met Z-Press Sport & Media bv Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht Telefoon: 078-639 70 70 Internet: www.zpress.nl Basisontwerp en grafische vormgeving Z-Press Studio Leroy Witman Verschijningsfrequentie 4 x per jaar Mailing: AVB Direct Mail Service 0180-520866 Avb.mail@planet.nl Oplage 4.000 Het volgende nummer van het Rotterdam Topsport Magazine verschijnt in juni 2011. Zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Rotterdam Topsport mag niets uit dit magazine door derden worden overgenomen.

4

Topsport_03_2011_P001-035.indd 4

6-4-2011 12:05:47


InhoUdSoPGaVe

“wK tafeltennis meer dan alleen topsport.”

19 12

55 24 magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 5

5

6-4-2011 12:06:11


meeR dan alleen topspoRt

wk tafeltennis Het WK Tafeltennis vindt van 8 tot en met 15 mei plaats in het Rotterdamse Ahoy. Alwéér een groot topsportevenement in de Maasstad. De absolute tafeltennistop strijkt in mei neer in Nederland met een recordaantal deelnemers. De Aziatische grootheden zullen te bewonderen zijn in Rotterdam en uiteraard ook de Nederlandse top is aanwezig. Maar er is meer dan alleen maar topsport. De NTTB wil dit evenement gebruiken om de tafeltennissport een ‘boost’ te geven. “Het wordt in ieder geval drukker dan we ooit hadden kunnen denken,” zegt de trotse toernooidirecteur Ton van Happen.

To e r n o o i d i re cte u r To n va n H a p p e n: “Er komen liefst 817 deelnemers naar Rotterdam voor het WK Tafeltennis. Een ongelooflijk aantal en een record. Nederland is vanuit de gehele wereld goed te bereiken en daarnaast zitten we een jaar voor de Olympische Spelen in London. Ook dat speelt ongetwijfeld een rol. Dat betekent wel dat we meer accommodaties moeten regelen. Ook voor de Dutch Open voor gehandicapten hebben we honderd deelnemers meer dan verwacht. Dit wordt een uniek WK durf ik wel te zeggen. We introduceren tijdens het toernooi een noviteit voor de tafeltennissport. We gaan werken met een uniek scoringssysteem. Normaal gesproken zag je altijd mensen achter bordjes om de score bij te houden, maar tijdens dit WK gaan we werken met een PDA-systeem. Een live scoringssysteem, waardoor de tussenstand live te volgen is via schermen in Ahoy, maar ook op internet via de speciale WK-site. Dus voor de mensen die thuis de partijen volgen. In de badmintonsport werken ze daar ook mee, alleen wordt er tijdens dit WK op veertig tafels tegelijk gespeeld. In totaal zullen er 140 televisieschermen in Ahoy staan. Ook het bedrijfsleven wil na een stroeve start graag onderdeel uitmaken van dit evenement. Dat bedrijven in eerste instantie wat voorzichtig waren heeft te maken met het imago van de sport, denk ik. Maar dit WK krijgt enorm veel media-aandacht. Zeker vanuit Azië. Zo vlak voor het evenement is het veel regelen. Hotels voor alle deelnemers, maar ook het maken van de speelschema’s. Door de vrije inschrijving komen er ongelooflijk veel tafeltennissers naar Rotterdam. Dat moeten we wel allemaal inpassen. Het is een gezonde drukte enkele weken voor het toernooi. Iedereen moet weten dat het WK Tafeltennis hier plaatsvindt. In het hele land, maar natuurlijk vooral ook in Rotterdam willen we dat duidelijk zichtbaar maken. We zijn volop bezig met de ‘citydressing’. Ook de kaartverkoop ligt op schema. Er is veel interesse voor het evenement. In Nederland, maar zeker ook vanuit het buitenland.”

6

Topsport_03_2011_P001-035.indd 6

magazine

6-4-2011 12:06:24


Manfred Schillings/NTTB

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 7

7

6-4-2011 12:06:39


(advertentie)

SCHULDEN VERSCHILLEN DUS ONZE BENADERING OOK De producten of diensten die u levert moeten op tijd worden betaald. Maar u weet ook dat dit in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend is. Reken daarom op GGN: Nederlands grootste full service specialist in creditmanagement. We zorgen in zowel zakelijke als consumentenmarkten voor effectieve ondersteuning van de incasso. Zodat u altijd het optimale rendement uit uw debiteuren haalt.

GGN. De meerwaarde dichtbij.

Meer informatie? www.ggn.nl

Topsport_03_2011_P001-035.indd 8

6-4-2011 12:06:49


“Bij de dames heBBen wij onze hoop gevestigd op landgenote li jiao.”

Projectmanager side-events Wim Slootbeek: “Ahoy wordt tijdens het WK Tafeltennis omgetoverd in een tafeltennispaleis. De hoofdmoot is uiteraard de sport zelf, maar ook daarnaast pakken we flink uit met veel sideevents. Dat staat nog los van alle breedtesportactiviteiten die georganiseerd gaan worden. In hal 2 komt een speciaal promodorp voor mensen die ontspanning willen. Een combinatie van winkels met schoenen, tafeltenniskleding en andere attributen met veel aanbiedingen. Ook komen er informatiestands en een tafeltennismuseum met oude attributen van tafeltennishelden. Verder is er een terras met entertainment. Er zal onder andere een optreden zijn van Chinese Arts Culture met veel zang en dans en er worden modeshows gehouden. Op deze manier denken wij ook mensen naar het promodorp te trekken. We willen de mensen een dagje uit bezorgen. Een dag vol topsport en entertainment, waarbij het publiek ook dicht bij de spelers kan komen door bijvoorbeeld ‘meet and greets’ met de absolute toppers. Voor het bedrijfsleven en sportbonden worden verder vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd. De laatste drie dagen van het evenement vindt ook het Dutch Open voor gehandicapten plaats met meer dan driehonderd deelnemers.”

H a ra l d H a n e m a a i j e r, c o m m u n i ca t i e e n m e d i a N T T B “Met het WK Tafeltennis heeft Rotterdam één van de grootste sportevenementen van de wereld binnengehaald. In Nederland is de sport dan niet groot, maar in Azië bijvoorbeeld wel enorm. Er komen meer dan achthonderd deelnemers, waarvan veertien uit eigen land, uit liefst 140 landen. Dat is een ongelooflijk aantal. De absolute top komt naar Nederland. De grootste kanshebbers voor de titels komen uit de Aziatische hoek. De kans dat er een Chinees, Zuid-Koreaan of Japanner wint is groot. Toch is de Duitser Timo Boll als eerste geplaatst bij de heren. Hij is in Duitsland net zo groot als een Inge de Bruijn of Leontien ZijlaardVan Moorsel dat hier is. Boll is de enige speler die van de Aziaten kan winnen. Bij de dames hebben wij onze hoop gevestigd op landgenote Li Jiao. We hopen dat ze voor een verrassing kan zorgen. Het zou mooi zijn als ze de laatste acht kan bereiken. Ook voor de Schiedamse Britt Eerland, die vorig jaar Europees jeugdkampioen werd, is het een prachtig podium om iets te laten zien. Bij de heren zit er een jonge generatie Nederlandse tafeltennissers aan te komen. Koen Hageraats van Scyedam heeft zich in ieder geval geplaatst voor het kwalificatietoernooi. Voor hem is het vooral belangrijk ervaring op te doen.”

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 9

9

6-4-2011 12:06:58


(advertentie)

ZORGELOOS ZAKEN DOEN MET CANON BUSINESS CENTER ROTTERDAM Canon brengt de oplossing dichterbij U wilt geen omkijken hebben naar uw kantoorapparatuur en -automatisering? Dat kan! Canon zorgt ervoor, met de juiste uitrusting voor uw kantoor. Naast de beste hardware, software en service, levert Canon onder de naam “Connect-iT” automatiseringsoplossingen op maat: van installatie en beheer tot onderhoud, training en financiering. Het gemak van u als klant staat hierbij centraal. Als onderneming binnen het MKB of regionale speler kunt u daarom voor uw gehele kantooruitrusting – van de bekende Canon copier en multifunctional tot totaaloplossing – terecht bij het Canon Business Center in uw regio! In een volledig uitgeruste showroom demonstreren onze accountmanagers graag hoe de Canon oplossingen in de praktijk werken en wat ze specifiek voor u kunnen betekenen. Zij kennen de omgeving bij uitstek en kunnen dus nog beter inspelen op uw behoeften. Het team werkt samen met een aantal Canon Solution Business Consultants voor de benodigde extra expertise. Kortom, één vertrouwd adres voor alles! Wilt u ook goed uitgerust ondernemen met Canon? Maak dan nu kennis met de automatiseringsoplossingen van Canon. Ervaar het gemak van een volledig digitale workflow, archiveringsmogelijkheden en kleurenapparatuur waarbij u alles flexibel in eigen hand heeft... zodat u zich kan concentreren op datgene waar het om draait: ondernemen. Bel Canon Business Center Rotterdam, het aanspreekpunt voor Rotterdam en omgeving, en maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of demonstratie.

Canon Business Center Rotterdam – Hoofdweg 50a, Rotterdam – Tel. (010) 20 70 400 www.canon.nl – Uw IT-Business Partner in de regio

Topsport_03_2011_P001-035.indd 10

6-4-2011 12:07:10


Pro j e ct m a n a g e r b re e d te s p o r t p ro g ra m m a J o h n G a b r i ë l s e: “We willen het WK Tafeltennis gebruiken om de sport te promoten. Dat doen we door veel breedtesportevenementen te organiseren rondom en tijdens het toernooi. De specifieke doelgroepen zijn bedrijfsspelers, gehandicapten, Chinezen die in Nederland wonen en kinderen van zes tot tien jaar. Voor die laatste groep organiseren we op twee dagen ‘Table Stars’. Een leuk programma waarbij kinderen op een speelse manier de sport leren kennen. Dat doen we op de eerste dag, op 8 mei, en op woensdag 11 mei. Daarnaast vindt er een scholenbattle plaats tussen Amsterdam en Rotterdam. Op vrijdag 13 mei is er een tafeltennisclinic voor gehandicapten

• Op 20 oktober 2010 was de landelijke kick-off van het Table Stars project, een nieuw en uitdagend breedtesport programma voor kinderen van 6 t/m 10 jaar, van de Nederlandse Tafeltennisbond. Kinderen leren zo kennis maken met de sport tafeltennis, Britt Eerland was die dag aanwezig omdat zij die dag officieel ambassadrice werd van Table Stars.

Foto: Henk Hommes/NTTB

“we willen het wK tafeltennis geBruiKen om de sport te promoten.”

en een bedrijventoernooi. Dat zijn zomaar een aantal evenementen die tijdens het toernooi plaatsvinden. Ook voor het evenement pakken we al uit. We hebben veel extra events om mensen duidelijk te maken dat er een WK is in Rotterdam. Zo hebben we bijvoorbeeld een samenwerking gesloten met de hockeybond. Hockeyverenigingen gaan tafeltennistoernooien organiseren en de winnaars komen uiteindelijk op de eerste dag van het WK naar Ahoy. Ook heeft ambassadrice Bettine Vriesekoop bij hockeyvereniging Westland al een partijtje gespeeld tegen Johan Wakkie, directeur van de KNHB. Dat gebeurde op de middenstip van het veld van Westland. We willen het WK echt aangrijpen om de sport op de kaart te zetten.” (CR)

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 11

11

6-4-2011 12:07:20


m o n i Q u e va n d eR vo R s t

loopwonder Binnenkort op Marktplaats. Aangeboden: tien hightech handbikes en een rolstoel. Bijna alles gewonnen wat los en vast zit: wereldgoud, Ironman, Rotterdam on Wheels, Europese titels en twee keer Olympisch zilver. Inlichtingen: Monique van der Vorst, Amstelveen. Voorheen paralympisch topsporter en gehandicapte sporter van het jaar 2009. Niets loopt af zoals het gepland is. ‘In 2013 loop ik ergens een marathon.’

Eén We schrijven het jaar 1998. De dan dertienjarige Monique van der Vorst ondergaat een enkeloperatie. De ingreep mislukt met als gevolg een verlamd linkerbeen en een plotseling onwillige rechterknie. Haar wereld stort in, maar met een allesoverheersende wil straatvecht ze zich tijdens haar revalidatie terug in het leven van alledag. Met haar handbike

12

Topsport_03_2011_P001-035.indd 12

als onafscheidelijk maatje speelt topsport in die privé-oorlog een hoofdrol. Met haar bike rijgt Van der Vorst vervolgens een prachtige ketting met mondiale hoofdprijzen aaneen.

Twee Tijdens haar voorbereiding op de Spelen van Beijing in 2008 wordt Monique van der Vorst in de Amerikaanse

magazine

6-4-2011 12:07:26


wow! ‘sprooKjes Bestaan’

in Zaandam. “Ik voelde me heel slecht. Kon net één hand bewegen en m’n rechterarm. Niemand wist wat er mis was. Was vreemd, heel vreemd. Als ik m’n hand bewoog, kreeg ik tintelingen in m’n voet. Alles deed heel erg pijn. Ik had gevoel waar ik nooit iets gevoeld had.” Nooit? “Nou ja, nooit. Alle prikkels van voor m’n dertiende had ik gewist.”

Wow Morgen werd gisteren geschreven, zei dichteres Henriette Roland Holst eens. Van der Vorst herstelde, bezocht dagelijks haar fysiotherapeut en gaf zich vol overgave over aan haar trainingen, die later in het jaar moesten leiden naar de wereldtitel. “Op een ochtend werd ik wakker. Kon ik m’n linkerbeen bewegen. Ik dacht: wat is dit nu weer?! Was wel schrikken. Arts erbij gehaald, aantal tests gedaan. Zowel logisch, praktisch als theoretisch kon het niet wat er gebeurde. Maar het ging maar door. En door. En door! Ik probeerde te staan. En viel. Ik stond op. En viel. Stond op. En viel. Uiteindelijk kon ik lopen. Ik dacht: wow, sprookjes bestaan!”

Andere toekomst Ze leeft nog steeds in een waan. “Mijn mooiste overwinning ooit. Ik won mijn eigen lichaam terug. Leerde stappen zetten. Kreeg vertrouwen dat het goed ging en dat het allemaal zou blijven. Ik moest alles voor de derde keer opnieuw uitvinden. Dat is best lastig. Ik was verlamd, wordt aangereden, ben niet meer verlamd. Londen 2012 stond centraal. Met het oog op de Spelen was alles van minuut tot minuut gepland en gestructureerd. Ik voelde me steeds sterker worden. Lette op elk detail. Ik hoefde bij wijze van spreken alleen nog het goud op te halen. Dan valt plotseling alle zekerheid weg. En daarmee mijn sportieve doelen. Maar ach, alles is zo relatief. Op een gegeven moment ben ik aan een andere toekomst gaan denken.” staat Florida aangereden door een bejaarde automobilist. Een dwarslaesie met verlamming van beide benen is het trieste resultaat. Voor de tweede keer in haar leven moet Van der Vorst naar het front. Ook nu komt ze als winnares uit de strijd. De beloning is er naar: Olympisch zilver in de tijdrit en de wegwedstrijd. “Eigenlijk kan dat helemaal niet.” Een jaar later wint Van der Vorst de Ironman op Hawaii. Als eerste vrouwelijke paratriatleet ooit, haalt ze er de finish.

Heimwee Ze kijkt naar haar prijzen. “Heb ik toch maar mooi bijeengefietst. Culturen leren kennen. De wereld gezien. Veel mensen ontmoet. Mooie herinneringen overgehouden.” Lacht. “Ik heb heimwee gehad. Ik had m’n leven op de rails. Was gelukkig. Dit voelt alsof ik opnieuw een dwarslaesie heb opgelopen. Maar het gaat heel goed. Nu kan ik nog veel meer gaan bereiken. Niet op de Spelen, wel voor mezelf. Ik heb er opeens twee benen bij. Ik kan gaan rennen!”

Drie In juli 2010 is een trainingskamp op het eiland Mallorca onderdeel van de voorbereiding van Van der Vorst op de Olympiade van Londen, die dan al zijn schaduw vooruit werpt. In haar handbike wordt ze aangereden door een fietsende Duitser. Met spasmen aan haar benen (!) wordt Monique van der Vorst overgebracht naar een ziekenhuis

De wereldpers viel over haar heen. “Ik was heel kwetsbaar, maar ik stond vol in de spotlights. Dat was niet fijn. Ik ben een controlefreak, maar ik had geen enkele controle meer. Ik was alles kwijt wat ik had. Oké, ik kon weer lopen. Maar hooguit vijf minuten. Te kort om brood te halen bij de bakker.”

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 13

13

6-4-2011 12:07:30


(advertentie)

Topsport_03_2011_P001-035.indd 14

6-4-2011 12:07:40


“iK denK wel eens hoe het zal zijn om als een valide sporter deel te nemen aan de spelen.” Weddenschap

Weggezet

Eens topsporter, altijd topsporter. Maar hoe eerzuchtig ook, een nieuwe route heeft Monique van der Vorst voor zichzelf (nog) niet uitgestippeld. De Ironman volbrengen als een valide sporter staat torenhoog op haar verlanglijst, evenals wielrennen. Met haar fysiotherapeut ging ze een weddenschap aan dat ze over twee jaar een marathon loopt. “Maar ik moet mezelf geen druk opleggen.

Kort nadat ze invalide was geworden droomde ze dat ze kon lopen. “Dat heb ik heel bewust weggezet, anders word je gek. Iedereen zei tegen mij: je gaat nooit meer lopen. Ik wilde daar niet aan. Drie jaar lang probeerde ik alle denkbare behandelingen. Niets hielp. Daarna dacht ik: verdomme, misschien hebben ze wel gelijk…” Dat besef was voor Monique van der Vorst het sein om het leven anders te benaderen. “Ik ben gaan denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Dat is een rouwproces geweest. Nu beleef ik dat proces in omgekeerde richting.” “Ik denk wel eens hoe het zal zijn om als een valide sporter deel te nemen aan de Spelen. Maar eigenlijk is dat onzin. Ik loop tien jaar achter op de valide atleet. Het zou wel fantastisch zijn. Mijn favoriete onderdeel? Maakt me niet uit.” Een vrolijke lach. “Doe maar snelwandelen. Dat doet bijna niemand in Nederland. Wel logisch eigenlijk, het ziet er ook niet uit.” (RW)

Mijn sportarts zegt, dat het ongewis is hoe groot het spieruithoudingsvermogen en de spierkracht in mijn benen gaan worden. Alles best. Maar ik zal ook deze slag winnen! Voor een half uurtje lopen doe ik het niet. Als je maar dertig minuten kunt lopen, ben je nog steeds gehandicapt. Het is voor mij alles of niets. Ik voel aan de signalen dat het gaat lukken. Het doet pijn, maar pijn lijden is tijdelijk. Later herinner je je niet hoe pijn heeft gevoeld.”

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 15

15

6-4-2011 12:07:45


martin khazachnov

talent met zelfkennis In sprookjes leven we lang en gelukkig en komen dromen uit. De realiteit is vaak anders. Toch is tafeltennisser Martin Khazachnov ervan overtuigd dat het in elk geval op sportief gebied allemaal goed komt met hem. Nuchter en overtuigd van eigen kracht stelt het onlangs vijftien geworden talent van AA-Drink/Feijenoord van Teylingen vast dat hij voor zichzelf weliswaar geen route heeft uitgestippeld naar de top maar dat-ie ‘het gewoon gaat halen’. 16

Topsport_03_2011_P001-035.indd 16

magazine

6-4-2011 12:07:50


talent aan het woord

N i et s l i m In eerste instantie waagde Martin Khazachnov zich in zijn toenmalige woonplaats Burgh Haamstede aan voetbal. Langer dan een etmaal duurde die voetbalbeleving niet. Uitgerekend op de dag dat hij bij de plaatselijke club zijn opwachting zou maken, voelde hij zich ziek. “Ik heb astma. Dan is voetballen geen slimme sport.” In tafeltennis vond hij een redelijk alternatief. Bij Scaldina in Zierikzee sloeg hij kort na zijn mislukte voetbalavontuur op negenjarige leeftijd zijn eerste ballen. Maar in Zeeland was de in Armenië geboren Khazachnov zijn leeftijdgenoten al snel ontgroeid. En ook bij de scouts van FvT bleef die progressie niet onopgemerkt. Korte tijd later al speelde Martin Khazachnov in Rotterdam. Na zijn uitstapje naar Pecos moet hij ‘op Zuid’ straks tot volle bloei komen.

M o e i te l o o s In Oegstgeest heeft Khazachnov de achterstand op zijn Rotterdamse maten inmiddels weggepoetst. “Martin is in een paar maanden zo gegroeid, dat hij het niveau bij FvT aankan. Het ligt voor de hand dat hij komend seizoen bij ons terugkeert,” zegt Wijers. Khazachnov laat de lovende woorden over zich heen komen. Te ver vooruitkijken doet hij niet. Bevreesd als hij is om misschien wel verblind te worden door onbereikbare idealen. Liever beperkt hij zich tot doelen dichterbij. “Ik zie het allemaal wel. Als je naar de echte top wilt, moet je naar het buitenland. Maar daar denk ik nog niet over na. Eerst maar eens kijken of ik de eredivisie kan halen.”

Wa n ke l

“Sterk, heel vast, maakt weinig fouten,” omschrijft Barry Wijers. “Martin is heel leergierig. Is naar mijn mening één van de grootse talenten van Nederland. Omdat hij één tot drie jaar jonger is dan de andere jongens met wie hij traint, maar wat niveau betreft toch nagenoeg gelijkwaardig is, is hij zijn tijd vooruit.” “Martin kan een wedstrijd lezen. Dat is voor zijn leeftijd uniek. Zijn slagen moeten nog wel wat harder worden en ook mentaal moet hij nog groeien,” schetst Khazachnovs trainer bij FvT tegelijkertijd ook de punten van aandacht.

Veertien tot zestien trainingsuren per week staat Martin Khazachnov aan tafel, verdeeld over locaties op Papendal, bij Thorbecke Topsport en zijn club FvT. Met perfectie als uiteindelijk doel gaat de aanvaller pur sang achter de tafel bijna dagelijks met zichzelf in gesprek. Zijn forehand is sterk genoeg, zijn backhand moet beter. En tussen zijn jonge oren is het evenwicht tussen voorspoed en tegenslag nog te vaak wankel. Martin Khazachnov weet het. “Bij een achterstand gaan mijn gedachten met elkaar in gevecht. Soms denk ik: ik ga winnen. Soms denk ik anders. Op die momenten ben ik het resterende gedeelte van mijn wedstrijd niet goed meer bezig. Ik vind het moeilijk om dan de knop om te zetten. Waarschijnlijk ga ik daarvoor binnenkort naar een sportpsycholoog. Lijkt me wel nuttig.”

Ke u ze s Hoe blij FvT ook met zijn talent is en hoe groot ook zijn mogelijkheden, toch besloot de club hem vorig jaar uit te lenen aan eerste divisionist Pecos. “Een kwestie van keuzes maken,” legt Wijers die constructie uit. “De club had te veel spelers voor het eerste. Martin zat wat niveau betreft op dat moment nog net even onder dat van de andere jongens. Daarom hebben we op uitleenbasis een club voor hem gezocht, waar hij veel aan spelen toe zou komen. Competitiewedstrijden speelt hij in Oegstgeest. Op toernooien speelt hij voor ons.”

M a a i ve l d “Tafeltennis wordt een in de breedte snel toenemende sport,” besluit Wijers. ,Het niveau wordt wereldwijd beter, waardoor het steeds moeilijker zal worden om boven het maaiveld uit te steken. Martin heeft de drive om te slagen. Hij moet nog veel stappen zetten, maar als hij op de juiste momenten op de juiste plaats aanwezig is – maar ook als hij op de juiste momenten níet op bepaalde plaatsen aanwezig is – kan het zomaar zijn dat hij de Europese top haalt.” (RW)

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 17

17

6-4-2011 12:07:53


(advertentie)

Nog maar twee jaar wachten. We doen tegenwoordig alles zelf. Verven. Behangen. Verbouwen. En binnenkort ook energie opwekken. Want Eneco test op dit moment ‘kleine’ windmolens voor thuisgebruik. In Techno Park Zeeland. Daar draaien de molens twee jaar lang op proef. Zo kijken we welke molens de meeste energie opleveren en bovendien stil en betrouwbaar zijn. Dus nog even geduld en u kunt uw hele huis van stroom voorzien. Met uw eigen windmolen.

we gaan vooruit Techno Park Zeeland is een samenwerkingsverband van Windcorporatie Zeeuwind, provincie Zeeland, gemeente Sluis, energiebedrijf DELTA, en de joint venture Greenlab van Greenchoice en Eneco.

Topsport_03_2011_P001-035.indd 0160.00.062 wind 210x297.indd 1 18

24-10-2008 6-4-2011 12:07:59 16:05:00


Jan van Woerden/Clips Fotografie

Rivium Rot teRdam volleybal

alweer terug aan het front Kan er een nieuw doek op de Wall of Fame worden bijgehangen in het Topsportcentrum? Het is een vraag waarop wellicht verrassend snel een bevestigend antwoord kan worden gegeven. Rivium Rotterdam Volleybal staat in de finale van de A-League en kan een landstitel aan de erelijst toevoegen.

De jonge ploeg versloeg in de halve finale regerend landskampioen Draisma Dynamo en gaat daardoor op voor een nieuwe titel en mogelijk een nieuwe succesvolle episode in het hectische bestaan van de volleybalvereniging. Als Rivium Rotterdam Volleybal in de 'oude' hal van het Topsportcentrum speelt is een blik naar de verste kopse kant voldoende om de vreemde historie van de volleybalvereniging te ontwaren. Twee succesvolle periodes, waarin de club onder twee verschillende namen speelde, kenmerken die historie. Rentokil/ZVH werd begin jaren negentig tweemaal

magazine

16:05:00

Topsport_03_2011_P001-035.indd 19

19

6-4-2011 12:08:09


(advertentie)

Lekker snel Lekker dynamisch

Nu ook te huur bij Hertz! Race meteen door naar www.hertz.nl of bel 0900-235 43789 (15 ct. p.m.)

Love the Road

Topsport_03_2011_P001-035.indd 20

6-4-2011 12:08:29


“geen van ons gaat de finale in als favoriet. het Kunnen spannende wedstrijden worden.”

• Robin Overbeeke is één van de spelers die dit seizoen verrast met Rivium Rotterdam Volleybal.

landskampioen. Daarna werd de naam gewijzigd in VC Nesselande en duurde het tot na de komst van sponsor Ortec voordat de club uit Zevenhuizen weer de top kon bestormen. Na de op zichzelf staande landstitel van 1998, reeg de ploeg in 2004 onder leiding van Peter Blangé en later Ron Zwerver de successen weer aaneen. Landstitels, nationale bekers en zelfs deelname aan de Champions League was het gevolg.

N i et we g g ewe e s t Er zou zomaar een derde mooie periode aan kunnen komen. De voortekenen zijn er. Een andere naam, voldoende talent en de eerste finale is binnen. Robin Overbeeke is één van spelers die dit seizoen verrast met Rivium Rotterdam Volleybal. De diagonaalspeler keerde vorig jaar terug op het oude nest en kwam over van HvA in Amsterdam. “Het zou kunnen dat er een nieuwe periode aankomt, maar ik heb eerlijk gezegd nooit het gevoel gehad dat Rotterdam Volleybal – of Nesselande – weg is geweest. Ik heb het de afgelopen jaren natuurlijk van buiten meegemaakt, maar sportief heeft de club de laatste jaren toch echt een naam opgebouwd. Die is niet zomaar weg. En bovendien: vorig jaar wonnen ze de Supercup, het jaar daarvoor de landstitel. Organisatorisch en bestuurlijk moest de club misschien weer opkrabbelen, maar sportief zijn ze toch goed overeind gebleven.” De 21-jarige Overbeeke kent de club nog uit zijn jonge jaren. Als volleybaltalent speelde hij bij VC Nesselande, de club waar het A-League-team uit voortkomt. Het was de tijd dat Blangé trainer was en dat Albert Cristina (de huidige coach) nog speelde. “Ik mocht af en toe meetrainen, maar was toen

nog vrij jong. Ik kan de situatie dus niet vergelijken met nu. Ik weet wel dat ik vanaf het eerste moment dat ik hier terugkwam zag en voelde dat er echt niet zo gek veel was veranderd. Het voelde meteen goed om weer bij deze club te spelen.”

G e b ra n d Rivium Rotterdam Volleybal verbaast dit jaar met een plek in de finale van de play-offs. De ploeg van Albert Cristina was in de halve eindstrijd te sterk voor het favoriete Draisma Dynamo. “Dat we van Dynamo wonnen, was voor de buitenwacht misschien een verrassing, maar voor ons niet. Nadat het 1-1 in de serie was geworden, waren we erop gebrand om te laten zien dat we ze konden pakken.” Na een jaar waarin het sportief en vooral organisatorisch niet wilde lukken, is de Rotterdamse ploeg sneller terug aan het front dan verwacht. Langhenkel Volley is de tegenstander. “We weten hoe we ze moeten bestrijden”, zegt Overbeeke. “En ook hoe we niet moeten spelen, want in de beker verloren we van ze.” Net als vorig jaar is de finale een aangelegenheid tussen de nummers drie en vier van de reguliere competitie. Het zegt volgens Overbeeke niets over de zwakte van de competitie, maar het is wel een teken dat het krachtsverschil tussen de top vier klein is. “De eerste vier ploegen staken er boven uit. We hebben net als Langhenkel bewezen dat er geen favoriet was en is. De play-offs horen nu eenmaal bij de competitie. Geen van ons gaat de finale in als favoriet. Het kunnen spannende wedstrijden worden.” (WT)

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 21

21

6-4-2011 12:08:47


sportparticipatie levert de stad 1 miljard euro op

Marc Heeman/Rotterdam Image Bank

“rotterdam: gezond, sociaal en veilig door de sport!�

22

Topsport_03_2011_P001-035.indd 22

magazine

6-4-2011 12:09:06


S ta d i o n vo o r n u l e u ro

Begin dit jaar bracht de Economic Development Board Rotterdam advies uit aan het Rotterdamse stadsbestuur. Voor ’The Economics of Sports’. Rotterdam: gezond, sociaal én veilig door sport! becijferde de adviesraad dat sportparticipatie in de stad jaarlijks in totaal bijna 1 miljard euro aan positieve effecten oplevert. Rotterdam is op de goede weg, maar er kan meer en het kan beter, stelt EDBR-voorzitter Leendert Bikker. “Maar daarvoor moet je oorspronkelijk denken en durven kiezen.” Sport levert Rotterdam jaarlijks 1 miljard euro op. Circa 500 miljoen euro daarvan is ‘klinkende munt’: de omzetten van sportaccommodaties, evenementen, verenigingen, sportbedrijven en toeleveranciers, vermeerderd met de bestedingen van bezoekers en toeschouwers. De andere 500 miljoen bestaat uit niet-financiële waarden. Het is de rekensom van de positieve maatschappelijke effecten van sport. Zoals betere gezondheid, vermindering van ziekteverzuim, minder schooluitval, betere leefbaarheid, waardestijging van vastgoed en meer sociale binding tussen wijken en mensen. “Als je ziet wat de miljoenen euro’s opbrengen die de gemeente jaarlijks aan sport uitgeeft, is duidelijk dat het geen kostenpost is maar een investering. Met een hoog rendement,” zegt Bikker. “Het wordt nóg interessanter als je de redenering volgt: een sportieve stad maakt een gezonde stad maakt een sociale stad maakt een veilige stad.”

Reality check De EDBR is positief over het gemeentelijk beleid om de sportparticipatie in Rotterdam te verhogen. “Sport is de enige sector waarop niet wordt bezuinigd; waarin zelfs meer wordt geïnvesteerd.” Eind 2009 deed 58 procent van de Rotterdammers aan sport. Het streven is dat aandeel te verhogen naar 70 procent in 2016. Bewegen is goed voor de gezondheid, maar ook voor de sociale samenhang en de veiligheid. “Als je de jeugd door sporten fysiek kunt uitdagen, hebben ze minder tijd en minder energie om zich te vervelen. Ik heb liever ambtenaren in trainingspak die sportende jongeren begeleiden dan dat ze in een blauw pak lopen te verbaliseren.” Sport biedt meer kansen, staat in het EDBRadvies te lezen. “Maar je moet je bij elk initiatief, elk idee

De EDBR pleit voor meer publiek-private samenwerking bij accommodaties. Een voorbeeld van zo’n geslaagde samenwerking is de afgelopen najaar gestarte bouw van het permanente CHIO-stadion. “De traditionele reflex van de gemeente is: ‘Moeten wij dat gaan betalen?’ Nee, de gemeente verstrekt een lening van 2,5 miljoen euro, wat de helft is van de investering.” EDBR-voorzitter Leendert Bikker was als CHIO-bestuurslid zelf nauw betrokken bij de plannen. “De andere helft lenen we bij de bank. En het totale bedrag lossen we af, met rente. Als straks het stadion in het Kralingse Bos staat, heeft de gemeente het wel gefaciliteerd, maar het heeft Rotterdam nul euro gekost. Het CHIO bespaart niet alleen de kosten van het hele circus dat elk jaar weer opgebouwd moet worden, maar heeft ook een stadion dat beter benut kan worden, en dat het hele jaar door. ”

weer afvragen of de gemeente het wel zelf moet doen.” Eén van de voorstellen is dat de gemeente minder geld steekt in eigen bezit, ontwikkeling en onderhoud. “Rotterdam is een stad die geneigd is in stenen te denken en heeft van oorsprong veel accommodaties in eigen beheer. Dat kun je aan de markt overlaten. In Vancouver zie je bijvoorbeeld dat ontwikkelaars veel mogen en voor sympathieke tarieven, mits ze zich committeren aan publieke investeringen. Dat zorgt ervoor dat onrendabele meters voor publieke functies worden verdisconteerd in de prijsstelling van commercieel interessante meters. Het werkt.” De bouw van een ijsbaan zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. “Je hoort stemmen dat een 400-meterbaan in Rotterdam haalbaar is. Prima, wie ben ik om te zeggen dat het niet kan, maar laat de markt het dan doen. Dat is altijd de mooiste graadmeter, een reality check.”

Aan infuus van de gemeente Bikker heeft ook wel ideeën voor het Stadionpark. “Moet de gemeente Rotterdam wel zo zwaar investeren in Feyenoord? Ik ben geneigd te zeggen: ‘Ten principale niet.’ Kijk je vanuit een breder perspectief, kun je je ook afvragen of het zo verstandig is dat Rotterdam drie betaald voetbalclubs heeft. Probeer er objectief naar te kijken. Dan zeg ik: ‘Concentreer die drie clubs in de nieuwe Kuip.’ Als die dat om wat voor reden dan ook niet willen, is dat hun keuze. Maar dan moeten ze ook niet aan het infuus van de gemeente blijven hangen.” Hij gaat nog verder in zijn ‘vrije denkexercitie’. “Kijk naar de veranderde samenstelling van de Rotterdamse bevolking. Misschien moet je wel aan een club als Besiktas vragen om een Nederlandse voetballicentie te kopen en laat Besiktas Rotterdam en Feyenoord samen de nieuwe Kuip gebruiken. Dan zit de Kuip twee keer zo vaak vol. Als je echte stappen durft te maken dan heeft Stadionpark alles in zich om een economische versneller te zijn voor heel Rotterdam - Zuid. Maar dan kunnen we niet tegen elke prijs iedereen te vriend houden." Het zijn revolutionaire gedachten. Maar daarvoor moet Rotterdam niet terugdeinzen, vindt Leendert Bikker. “De EDBR is er voor om dit soort oorspronkelijke ideeën te hebben, uit te werken en te kijken of ze haalbaar zijn. We moeten niet tegen elke prijs alles in stand willen houden. Wie niet kiest, verliest.” (MD)

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 23

23

6-4-2011 12:09:20


‘een strijd, waard om te verliezen’

naamgevende ambities spelen worden verder uitgewerkt De Olympische ambities van Nederland zijn inmiddels al een aantal jaren duidelijk. Er wordt volop gewerkt om de sport op alle gebieden (o.a. topsport, infrastructuur, accommodaties) naar een hoger niveau te krijgen, analoog aan het Olympisch Plan 2028. Dat Rotterdam samen met Den Haag (de Metropoolregio) naamgevend wil zijn bij een eventuele organisatie van het evenement over zeventien jaar is ook geen geheim meer. “Die ambitie is vanzelfsprekend”, zegt wethouder Antoinette Laan. “Rotterdam heeft een sterk imago als internationale topsportstad.”

Olympische Spelen worden toegewezen aan een stad. Niemand heeft het over de prestaties van Mark Huizinga in Australië 2000 of het goud van de Holland Acht in Zuid-Korea 1988. Het zijn de Spelen van Sydney en Seoul die met die naam de boeken

24

Topsport_03_2011_P001-035.indd 24

ingaan. Dat er verschillende sportonderdelen elders in het land plaatsvinden is vaker het geval geweest. Op de afgelopen spelen in Peking werd de paardensport bijvoorbeeld in Hongkong gehouden, op bijna 2000 kilometer (!) van het Olympisch dorp.

magazine

6-4-2011 12:09:34


D u tc h D e l ta G a m e s

Visuals: De Urbanisten

De Metropoolregio presenteert Dutch Delta Games en wil zich daarmee sterk op de kaart zetten. De link met de innovatieve wijze waarop Nederland met de Delta omgaat is een belangrijke troef. De Olympische ambities zijn een vliegwiel in de ontwikkeling van Deltaexpertise in Rotterdam, de Metropoolregio en heel Nederland. Met de Metropoolregio wordt het gebied tussen en rond Rotterdam en Den Haag bedoeld. “Den Haag is onze partner”, aldus Laan. “We zien ook extra mogelijkheden in een nauwe bundeling van krachten met die stad. Op tal van andere terreinen wordt er natuurlijk al nauw samengewerkt. Rotterdam The Hague Airport is daar een goed voorbeeld van.” Beide steden zijn van oudsher steden met een internationale focus. Den Haag is de stad van vrede en recht, Rotterdam met de haven, architectuur en sport een wereldstad. Twee steden die internationaal als merk goed staan aangeschreven. Zowel Rotterdam als Den Haag investeert in sport, infrastructuur en voorzieningen. In de Olympische plannen van deze Metropoolregio, waarin drie miljoen mensen wonen en werken, spelen sport, het water in onze - door drie grote rivieren en de Noordzee gevormde - delta en duurzame (talent)ontwikkeling een centrale en verbindende rol.

Rot te rd a m of A m s te rd a m Dit jaar wordt bepaald welke Nederlandse stad zich mag associëren met de Olympische Spelen 2028, in 2021 kan die stad – Rotterdam of Amsterdam – zich mengen in de strijd om toewijzing van de Spelen. Laan: “Zowel Rotterdam als Amsterdam zijn prachtige naamgevende steden. Maar uiteindelijk gaat het om de Olympische spelen in Néderland. Het levert ons land als geheel op maatschappelijk, economisch, welzijnsgebied en natuurlijk sportgebied veel op. Dat traject is minstens zo belangrijk.” En Rotterdam wil dat traject graag op haar regio van invloed laten zijn. De komst van de Olympische Spelen wordt altijd aangewend om effecten op andere gebieden positief te laten

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 25

25

6-4-2011 12:09:51


(advertentie)

het internetbureau met een passie voor sport silver sponsor Rotterdam Topsport

Connectholland is een full service internetbureau

Wilt u meer informatie

in

Volg Jeroen Soeterbroek, directeur

Rotterdam.

We

gebruiksvriendelijke

ontwikkelen websites

en

heldere

en

(mobiele)

Connectholland, via Linkedin en Twitter.

applicaties. We bedenken en ontwikkelen in kleine

Linkedin.com/in/jeroensoeterbroek

teams, bestaande uit een strateeg, een ontwerper

Twitter.com/j_Soeterbroek

en een programmeur. Sinds 2009 zijn wij Silver

Meer informatie vindt u natuurlijk ook op

Sponsor van Rotterdam Topsport.

www.connectholland.nl

Topsport_03_2011_P001-035.indd 26

6-4-2011 12:09:55


• The Dutch Delta Games 2028, verassende en innovatieve drijvende en buitendijkse bouwvormen. Deze worden in het Olympische concept toegepast en daarna benut voor andere toepassingen, in Rotterdam of op andere plekken in Nederland en daarbuiten.

uitpakken. De Spelen vormen een katalysator voor de regio en de delta . Gebiedsontwikkelingen, waaronder Stadshavens, Stadionpark en de Zuidtangent in Rotterdam en in Den Haag Bad Scheveningen en Binckhorst krijgen een ‘boost’ als de Spelen in de Deltametropool plaatsvinden. Zo creëert Rotterdam via Stadshavens een gebied met een hoogwaardig vestigingsklimaat voor bedrijven en kennisinstituten. Daarmee trekt de stad hoogopgeleide kenniswerkers aan die zich verder kunnen ontplooien. Het Stadionpark wordt het boegbeeld voor Rotterdam Sportstad en bevat naast nieuwe sportvoorzieningen, zoals het Nieuwe Stadion, een Sport Campus waar sport, onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden en versterken. De Zuidtangent is een toekomstig project in Rotterdam-Zuid dat het openbaar vervoer van west naar oost zal verbeteren.

DNA In de strijd om de naamgeving heeft Rotterdam een voordeel van de ervaring in het organiseren van grote

evenementen en titeltoernooien. Bij de internationale sportwereld staat Rotterdam bekend als de stad waar al jaren WK’s en EK’s in verschillende takken van sport plaatsvinden en waar sport in het DNA zit. Van het Europees Kampioenschap Voetbal in 2000 tot en met het Wereldkampioenschap Tafeltennis straks in mei. En van het Wereldkampioenschap Judo (2009) en Turnen (2010) naar de start van de Tour de France. Het is een trackrecord om jaloers op te zijn. Ook het trackrecord van Den Haag is zeer overtuigend met evenementen als het WK Zeilen 470 en de World Tour Beachvolleybal. “Rotterdam heeft een sterk imago als internationale topsportstad. Het succesvol organiseren van grootschalige topsportwedstrijden smaakt naar meer. Daarnaast investeren we flink in breedtesport getuige de extra investering van zo’n 23 miljoen euro voor de komende vier jaar”, aldus Laan. (WT)

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 27

27

6-4-2011 12:09:56


soufiane touzani

‘ik leef mijn droom’

Als je Soufiane Touzani vraagt naar zijn samenwerking met Johan Cruijff, moet de Rotterdammer eerst even zuchten. “Ik geloof het nog steeds niet echt weet je dat. Het is alsof ik in een droom leef. Of misschien wel een droom in een droom. Zo onwerkelijk,” aldus de speler van TPP-Rotterdam, die momenteel kampt met een knieblessure. Touzani gaat de komende maanden op veertien (het beroemde rugnummer van Nederlands beste voetballer aller tijden) Cruyff Courts de visie van de grote meester zelf overbrengen op de jeugd.

De straatvoetbalvirtuoos is onder andere ambassadeur van Rotterdam Topsport, zet zich in voor de Johan Cruyff Foundation, is presentator van het televisieprogramma Z@ppsport Voetbal, zingt met rapper Ali B en voetbalt daarnaast nog in het Topsportcentrum bij topdivisionist TPP, de club waarmee hij vecht voor een plaats in de play-offs. “Voorlopig ben ik even uitgeschakeld. Er is een stukje van mijn meniscus geknipt. Daar moet ik niet te lang over nadenken hoor. Ik heb het geaccepteerd. Gelukkig heb ik veel afleiding omdat ik veel naast het voetbal doe met mijn eigen bedrijf.” Zo zat hij niet heel lang geleden in Barcelona bij Cruijff om te praten over het idee van Touzani om in het kader van het veertien jarig bestaan op de Cruyff Courts aan de jeugd op een speelse manier uit te leggen wie hij was als voetballer. “Hij was gelijk enthousiast. Ik denk omdat Cruijff iemand is die op zijn gevoel af gaat. Hij vertrouwt me, ook omdat hij me al langer kent denk ik. Niet dat ik hem wekelijks spreek, maar ik zet me wel al langer in voor zijn Foundation. Ik vind dat er meer gedaan moet worden met de Cruyff Courts. Vaak ligt de nadruk op het openen van die velden, maar het is juist belangrijk om ook na die periode activiteiten te blijven organiseren. Ik heb er ook geen woorden voor dat ik dit mag doen. Dat hij zonder aarzeling ‘ja’ zei. Toen ik acht jaar was keek ik altijd al naar hem als analist bij de NOS. Andere kinderen keken voetbal, ik wilde vooral Cruijff horen. Er is ook geen documentaire die ik niet heb gezien over hem. Xavi, speler van FC Barcelona, zegt niet voor niets dat FC Barcelona het huidige spel te danken heeft aan Cruijff. De man is een grootheid.”

28

Topsport_03_2011_P001-035.indd 28

Op de Cruyff Courts is Touzani inmiddels begonnen met zijn droom. “Ik heb samen met Ali B een rap geschreven die gaat over Cruijff. Waarom deze man zo groot is. Voor kinderen is zo’n rap leuker en beter te begrijpen dan wanneer je dat zomaar vertelt,” vervolgt de ambassadeur van Rotterdam Topsport, die uiteraard ook in eigen stad zeer actief is. “Hier in Rotterdam begint alles. Ik neem mijn ambassadeursschap heel serieus. Moet ook vind ik. Ik ben zelf ook veel op straat te vinden, waardoor ik een direct contact heb met de kinderen. Ik zoek ze echt op. Praat met ze, geef aan dat sporten belangrijk is en dat ze gezond moeten leven. Maar wel op een speelse manier, anders komt het niet over. Dat directe contact helpt wel. Weken later hebben ze het er nog over. Het is heel persoonlijk,” vindt Touzani, die ook veel voetbalclinics geeft in de Persoonshal in Rotterdam-Zuid. Ondertussen voetbalt de 24-jarige rasvoetballer zelf nog bij TPP. “We doen goed mee in de Topdivisie. Verrassend vind ik dat niet hoor,” aldus Touzani, die pas bezig is aan zijn eerste jaar bij de Rotterdamse club. “Ik wist dat we om de bovenste plaatsen mee konden doen met dit team. Ik heb bij mijn andere clubs ook play-offs gespeeld en dat geldt ook voor de andere nieuwelingen Jamal (El Ghannouti, red) en Fouad (Afkir, red). We zitten in een competitie waarin iedereen van elkaar kan winnen. Ik denk echt dat de huidige top zes kampioen kan worden. Wij dus ook. Als iedereen van elkaar wint in de competitie, waarom kan dat straks dan niet in de play-offs? TPP doet ook voor geen team onder.” (CR)

magazine

6-4-2011 12:09:57


Topsport_03_2011_P001-035.indd 29

6-4-2011 12:10:12


b a s d e n H o l l a n d e R, d i R e ct eu R s p o R t e n R e c R e at i e :

‘de hele roeiwereld wil naar rotterdam komen’ Op 23 maart was het dan eindelijk zo ver. Op die dag is in de Eendragtspolder begonnen met de aanleg van de Willem Alexander Baan. “Heel imposant,” zegt Bas den Hollander, directeur van Sport en Recreatie opgetogen. “Toen ik daar die graafmachines bezig zag besefte ik wat een ongelooflijk project dit eigenlijk is. Mijn auto was er een speelgoedautootje bij. Een roeibaan van ruim twee kilometer lang en 160 meter breed. Het is nogal wat. Prachtig.”

30

Topsport_03_2011_P001-035.indd 30

Over een jaar moet de roeibaan klaar zijn voor gebruik. Zeker is dat het komende jaar wat dat betreft hectisch gaat worden. “Ja, het wordt wel een spannende periode. Dat is zeker waar. De plannen voor de roeibaan waren er al zo’n tien jaar geleden. Lang voordat ik op deze post zat bij Sport en Recreatie. Het is in die periode ook wel duwen en trekken geweest om het er financieel door te krijgen. Volhouden, doorbijten en vooral niet je hand overspelen. De timing is precies op tijd geweest. Perfect dus. Er is een goede balans gevonden tussen geduld hebben en de momenten kiezen om het toch voor elkaar te krijgen,” aldus Den Hollander.

magazine

6-4-2011 12:10:59


“deze roeiBaan is aBsoluut een aanwinst.” De directeur van Sport en Recreatie ziet de roeibaan als een aanwinst voor Rotterdam. “Wij zijn in deze stad niet overbedeeld met accommodaties. We hebben wel een goed imago als sportstad, er gebeurt van alles op sporttechnisch gebied dankzij Rotterdam Topsport, maar qua onderkomens vind ik dat we nog wel het één en ander verdienen. Denk aan tennisparken of gymzalen. Deze roeibaan is absoluut een aanwinst. Het wordt niet alleen topsportaccommodatie, ook een veelzijdig recreatiegebied en een waterberging. Zeker is dat het de mooiste baan van Nederland wordt met enorm veel mogelijkheden.”

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten

B re e d te s p o r t Een roeibaan waar in de nabije toekomst topsport op moet worden bedreven, maar waar juist ook veel plaats moet zijn voor breedtesport. “Die plannen worden momenteel uitgewerkt. Ook door bijvoorbeeld Rotterdam Sportsupport. De Rotterdamse bevolking is de minste bewegende bevolking van Nederland. Onze doelstelling is om dat te veranderen. Ook de roeibaan kan daar een belangrijke rol in vervullen. Samen met de roeiclubs zijn we een stichting aan het opbouwen die die breedtesportactiviteiten op poten moet gaan zetten. Nu doen we dat bewust nog niet. De roeibaan is er nog niet eens. Het is moeilijk mensen te enthousiasmeren voor iets wat er nog niet is. Daar zijn we voorzichtig mee.” Den Hollander vervolgt: “We willen de roeibaan eerst goed opleveren. Dat is het belangrijkste doel voor het komende jaar. Het is toch werken tegen de klok. Daarna zien we wel hoe we de plannen verder gaan uitwerken. Het contact met de nationale roeibond is al gelegd als het gaat om het onderbrengen van talenten. Rotterdam kan een talentencentrum worden. Maar ook de internationale roeibond (FISA) houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het ontwerp is ook tot stand gekomen in samenwerking met de FISA en voldoet aan alle internationale wedstrijdeisen. Het wordt een unieke baan, dat weet ook de FISA. Ook zij hebben absoluut grootse plannen met Rotterdam. De hele roeiwereld wil naar Rotterdam komen. Deze stad heeft ook de naam. Maar nogmaals: het opleveren van de baan heeft nu de hoogste prioriteit. Het duurt nog wel even voordat de baan perfect functioneert. Opleveren is één, maar ook de begroeiing bijvoorbeeld is belangrijk. We moeten er wel klaar voor zijn. Eerst moeten de kinderziektes eruit. Pas dan kunnen we gaan denken aan grote internationale evenementen en het bevorderen van de sportparticipatie in Rotterdam.” (CR)

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 31

31

6-4-2011 12:11:39


spaai: ‘wij bestoken de stad met handbal’ Dit jaar vindt het EK Handbal –19 jaar plaats in Nederland en in 2012 komen de beste seniorendames van Europa om te strijden voor de Europese titel. Twee prachtige evenementen waarmee het Nederlands Handbalverbond (NHV) de handbalsport nog meer op de kaart wil zetten. Of de koek daarmee op is? Als het aan voormalig NHV-directeur Ben Spaai ligt in ieder geval niet. 32

Topsport_03_2011_P001-035.indd 32

magazine

6-4-2011 12:11:52


“mensen BereiK je door veel activiteiten te organiseren.” Wat dat betreft bestoken wij de stad met handbal. Plaatsing voor het WK zou een enorme ‘boost’ geven. Het is absoluut mogelijk, want we hebben nog nooit van de Turken verloren.”

w w w.EVsportfoto.nl

Mocht Oranje zicht plaatsen voor het WK in Brazilië door Turkije in de dubbele confrontatie te verslaan, gaat het NHV zich sterk maken om ook het Olympisch kwalificatietoernooi naar Nederland te halen. “Dat is een volgende stap. We moeten ons eerst zien te plaatsen voor het WK en op dat toernooi ook bij de beste acht of tien landen eindigen. Als we daarin slagen gaan we zeker een poging wagen om het Olympisch kwalificatietoernooi binnen te halen. Er worden er mondiaal drie gespeeld, waarvan één in Europa. Dat we goed kunnen organiseren weten we. Dat zit op de één of andere manier in ons bloed. Wij doen dat op een volwassen manier. Ook bij de International Handball Federation (IHF) staan we er goed op. Niet alleen door onze manier van organiseren, ook omdat ze zien hoe wij bezig zijn met de HandbalAcademie op Papendal. De IHF heeft een zwak voor ons,” vervolgt Spaai.

“We zijn nu ook aan het kijken of we het WK – 21 jaar in 2014 naar Nederland kunnen halen. En oh ja, vandaag zijn ook de spullen binnengekomen voor het WK voor senioren in 2017. Maar dat is nog zo ver weg,” aldus Spaai, toernooidirecteur 2011 en 2012 en verantwoordelijk voor Marketing en Events. Het geeft wel aan dat het NHV nooit stil zit en continu zoekt naar mogelijkheden om de sport onder de aandacht te brengen. “Dat moet ook vind ik. Wij willen regelmatig evenementen naar Nederland halen. Als het kan elke twee à drie jaar. 2011 wordt een geweldig jaar, maar dat roepen we eigenlijk al jaren. Dit jaar het EK –19 jaar, maar daarvoor spelen de oranjedames in juni nog in Rotterdam tegen Turkije voor plaatsing voor het WK in Brazilië in december 2011. Ook dan verwacht ik een bomvol en oranje Topsportcentrum. Vooral in Rotterdam zijn we al jaren heel actief in samenwerking met Rotterdam Topsport en RSP.

Zelfs de absolute handbalbolwerken kijken jaloers naar de manier waarop het NHV met de sport bezig is. “Noorwegen heeft ons zelfs gevraagd of wij tegen ze willen oefenen. Noorwegen hè, dan hebben we het wel over de nummer één van de wereld. Voor ons een teken dat wij op de goede weg zijn. Al een tijdje overigens. Die stijgende lijn willen we doortrekken. Mensen moeten handbal in één adem noemen met andere grote sporten in ons land. In 2013 moet iedereen weten wat handbal is. Na de twee komende Europese kampioenschappen dus.” Daar ligt dus een schone taak te wachten voor het NHV. “Mensen bereik je door veel activiteiten te organiseren. We hebben een enorm boekwerk met activiteiten die wij rondom het EK –19 jaar gaan organiseren in verschillende steden. Dat liegt er niet om. Nederland moet straks oranje kleuren, dat is ons doel. In Rotterdam gaan we veel doen op scholen bijvoorbeeld. Het organiseren van clinics, maar ook naschoolse opvang. Topsport kan niet zonder breedtesport. We willen het goed aanpakken, anders kan je het beter niet doen. Als we daarnaast ook nog goed presteren op de toernooien, zou dat helemaal mooi zijn. De jeugd zoekt toch naar voorbeelden. Idolen.” Het NHV is enkele jaren geleden gestart met de HandbalAcademie voor talentvolle handbalsters. Voor jongens is die er nog niet. “We zijn nu de haalbaarheid aan het toetsen. Als er een Academie komt voor jongens wordt Sittard de thuisbasis. In 2012 gaan we dan eventueel starten. Dat zou een volgende stap zijn.” (CR)

magazine

Topsport_03_2011_P001-035.indd 33

33

6-4-2011 12:12:09


(advertentie)

Novotel Rotterdam Brainpark Dit 4 sterren hotel is ideaal gelegen en uitstekend bereikbaar vanaf diverse snelwegen. Het metro en busstation dat u naar het centrum kan brengen ligt op loopafstand. Het heeft een gunstige ligging naar diverse sportlocaties in Rotterdam. Er zijn gratis pareerplaatsen en multifunctionele zalen tot 750 personen. Het Hotel telt 206 kamers en kan zelfs grotere sportteams onder één dak verblijven. K.P. vd Mandelelaan 150 3062 MB Rotterdam T: 010-253 25 32 E: H1134@accor.com www.novotel.com

Eden Savoy Hotel Rotterdam Het 4 sterren Eden Savoy Hotel Rotterdam is centraal gelegen en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Met het winkelcentrum en het uitgaansgebied op een steenworp afstand, is het lekker bijkomen in één van de stijlvolle kamers met airconditioning. De prettige persoonlijke sfeer in het hotel zal tevens bijdragen aan een fijn verblijf in Rotterdam. Hoogstraat 81 3011 PJ Rotterdam T: 010-413 92 80 E: info.savoy@edenhotelgroup.com www.edensavoyhotel.com

Bilderberg Parkhotel Rotterdam Dit deluxe en tevens het ‘landmark’ hotel van Rotterdam sinds 1922 telt 4 sterren. Het is gelegen aan de groene Westersingel en heeft 189 kamers. De ligging is dicht bij het Centraal Station en dichtbij de metro. Het hotel heeft de beschikking over een eigen privé parkeergelegenheid. Het Bilderberg Parkhotel heeft tevens ook een unieke stadstuin en een sauna en fitnessruimte. Het heeft een uitstekend restaurant en vergaderfaciliteiten. Binnen heel het hotel is er wireless internet beschikbaar. Westersingel 70 3015 LB Rotterdam T: 010-436 36 11 E: parkhotel@bilderberg.nl www.parkhotelrotterdam.nl

Topsport_03_2011_P001-035.indd 34

6-4-2011 12:12:17


(advertentie)

Van der Valk Hotel Ridderkerk Dit 4 sterren hotel is één van de nieuwste ontwikkelingen van Van der Valk Hotels en Restaurants, het is gelegen aan de snelweg A15 op één van de drukste verkeersknooppunten van Nederland en op een steenworp afstand van de wereldstad Rotterdam. Het hotel telt 140 kamers en 17 multifunctionele zalen. Krommeweg 1 2988 CB Ridderkerk T: 0180-64 69 00 E: ridderkerk@valk.com www.valk.com/ridderkerk

Inntel Hotels Rotterdam Centre Het 4 sterren hotel ligt midden in het centrum van Rotterdam, aan het water, aan de voet van de Erasmusbrug. Het hotel heeft de beschikking over 263 luxe kamers en suites met privé sauna en sunshower. Het hotel heeft ook vergaderruimtes, Panorama congres- en feestzaal voor 300 personen en een wellness club H2O met een zwembad en fitnessfaciliteiten. Door het gehele hotel heeft men beschikking over gratis wireless internet. Leuvehaven 80 3011 EA Rotterdam T: 010-413 413 9 E: inforotterdam@inntelhotels.nl www.inntelhotels.nl

Hilton Rotterdam Het Hilton Hotel, gelegen in hartje centrum aan het Hofplein en op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station en het congrescentrum De Doelen. Het sfeervolle hotel beschikt over 254 kamers, waarvan 31 suites en een presidentiële suite van meer dan 125 vierkante meter. Weena 10 3012 CM Rotterdam T: 010-710 8000 E: sales.rotterdam@hilton.com www.hilton.com

Topsport_03_2011_P001-035.indd 35

6-4-2011 12:12:19


“RotteRdam heeft de naam als het gaat om topspoRt”

‘Dutch Masters taekwonDo’ Op 28 mei vindt in het Topsportcentrum in Rotterdam de Dutch Masters Taekwondo plaats. Nooit eerder was de Maasstad het decor van een grootschalig Taekwondo evenement. “Een paar jaar geleden was dat wel de bedoeling, maar toen bleek de vloeroppervlakte van het Topsportcentrum te klein. De wereldfederatie heeft de speelvelden echter kleiner gemaakt. Van twaalf bij twaalf naar acht bij acht,” zegt organisator Rakesh Gajadhar.

Het contact met Rotterdam Topsport was vervolgens weer snel gemaakt. “Rotterdam heeft de naam als het gaat om topsport. Het is niet voor niets de ‘City of Sports’. De stad heeft ervaring met het organiseren van grote sportevenementen. Het WK Judo is daar een goed voorbeeld van. Iedereen kent Rotterdam ook. Organiseren zit ons Nederlanders in het bloed op de één of andere manier. Het Dutch Open organiseren wij al jaren in Eindhoven. Dat is het grootste Taekwondo evenement van de wereld. Wij wilden de Dutch Masters Taekwondo dit jaar dolgraag naar Rotterdam halen.” Het evenement is een kwalificatietoernooi voor de Europese Kampioenschappen. “Sommige landen komen met hun A-selectie, anderen met de B-selectie om die een kans te geven. Voor ons is het een ideale mogelijkheid om de sport te promoten. Dat gaan we tijdens het evenement uitgebreid doen in de breedtesporthal. Door het geven van clinics bijvoorbeeld. In eerste instantie voor Taekwondoleden, maar we nodigen ook niet-leden uit. Niet te veel, omdat het overzichtelijk moet blijven. In de toekomst willen we dat wel uitbreiden. We willen sowieso meer met Rotterdam samenwerken. Dit evenement is eigenlijk een soort van test,” vervolgt Gajadhar. Taekwondo is in Nederland niet een hele grote sport, toch heeft de Taekwondobond (TBN) 15.000 leden. “Judo is echt een gevestigde sport. Taekwondo (nog) niet. Het is fullcontact en dat schrikt sommige mensen af denk ik. Onterecht, want het is juist een hele veilige sport met veel bescherming voor je lichaam. Sinds 2000 is de sport ook Olympisch. De voorwaarden van het IOC zijn streng hoor, dus dat geeft wel aan dat Taekwondo echt veilig is. Dat kunnen de mensen in mei met eigen ogen zien.” (CR)

36

Topsport_03_2011_P036-068.indd 36

magazine

6-4-2011 11:47:33


Paul Kemmer Topsport_03_2011_P036-068.indd 37

6-4-2011 11:47:42


(advertentie)

Speel het spel anders en je wint Rules don’t Rule Een verrassende tactiek, techniek of opstelling. In de sport is het vaak de sleutel tot de overwinning. En zo is het ook in het bedrijfsleven. Breken met conventies leidt tot succes. Als accountantsorganisatie dragen we daar graag aan bij. We scheppen ruimte voor de creativiteit van onze klanten. Door onze multidisciplinaire manier van werken. Door te kijken naar het totaal. Door te analyseren, te controleren en te inspireren. Praat eens met Sander Boomman en Esther Wijzenbroek, tel. 010-277 71 500 of kijk op www.mazars.nl. Ga verder met Mazars.

Topsport_03_2011_P036-068.indd 38

6-4-2011 11:47:45


SponSornieuwS

A l 4 0 j a a r o p d e b re s vo o r s t i j l vo l l e eve n e m e n t e n Vo o r d e r e c e p t i e w a s e e n p a s s e n d e r locatie net zo min als een geschikter m o m e n t d e n k b a a r: M a r v i n S m a r t V i s u a l Communication vierde zijn 40 -jarig b e s t a a n t i j d e n s d e Z e s d a a g s e va n R o t t e r d a m i n A h o y. M e t r e c l a m e o p e n ro n d w i e l e r b a n e n b e g o n h e t b e d r i j f i n 1971 e n t o t 2 0 0 5 w a s h e t g e v e s t i g d i n A h o y, d a t b o v e n d i e n n o g s t e e d s e e n b e l a n g r i j k e o p d ra c h t g e v e r is. Op de plek waar Mar vin Smar t en z i j n c o l l e g a ’s j a r e n l a n g h u n k a n t o o r e n werk plaats hadden, is met de renovatie van Ahoy een hospitalit yruimte gekomen. D i e w e rd t i j d e n s d e r e c e p t i e a l s e e r b e t o o n g e d o o p t t o t M a r v i n ’s P l a c e. Bij Mar vin Smar t Visual Communication komen spor t en vormgeving samen. Het R o t t e rd a m s e b e d r i j f v e r h o o g t d e u i t s t ra l i n g v a n e v e n e m e n t e n; d o o r h e t n i v e a u e n de afstemming van reclame -uitingen, b e w e g w i j ze r i n g e n a l l e a n d e r e e l e m e n t e n . Het bedrijf is al jaren een loyale par tner v a n R o t t e rd a m To p s p o r t. A l s S u p p l i e r i s Mar vin Smar t Visual Communication bij m e n i g e v e n e m e n t b e t ro k k e n . O p r i c h t e r e n d i r e c t e u r M a r v i n S m a r t e n z i j n c o l l e g a ’s s t a a n a l v e e r t i g j a a r g a ra n t v o o r s t i j l v o l l e v o r m g e v i n g . H i j i n t ro d u c e e rd e i n d e j a r e n ’70 d e r u s t i g o g e n d e d u o - t o n e r e c l a m e b o a rd i n g o p h e t A B N A M R O Te n n i s To u r n a m e n t, w a t d a a r n a e e n w e r e l d w i j d e s t a n d a a rd w e rd . “ H e t g a a t o m d e t o t a l e u i t s t ra l i n g v a n e e n e v e n e m e n t ”, a l d u s S m a r t. “ D i e m a g j e a l s o r g a n i s a t o r n i e t i n d e w a a g s c h a a l l e g g e n d o o r l e l i j k e, ro m m e l i g e r e c l a m e.” N a a s t h e t o n t w e r p e n e n p ro d u c e r e n v a n v i s u e e l a a n t r e k k e l i j k e oplossingen neemt zijn bedrijf o p d ra c h t g e v e r s o o k v e e l o r g a n i s a t o r i s c h e zo r g e n u i t h a n d e n . ( M D) M e e r i n fo r m a t i e: w w w.m a r v i n s m a r t.n l

Dubbel prijs voor Rob Wiegman Tw e e ke e r i n é é n m a a n d t i j d v i e l e n R o b Wiegman en het Luxor Theater in de prijzen. Een dubbel eerbetoon aan de d i r e c t e u r, d i e 1 s e p t e m b e r a f s c h e i d n e e m t. A fg e l o p e n j a n u a r i w e r d e n h e t N i e u w e e n h e t O u d e Lu x o r T h e a t e r u i t g e r o e p e n t o t T h e a t e r v a n h e t J a a r. D e n i e u w e prijs is in het leven geroepen door d e Ve r e n i g i n g v a n V r i j e T h e a t e r Producenten, die oordeelde dat de Lu x o r- t h e a t e r s l i e fd e e n p a s s i e v o o r het theater vak combineren met een h o g e m a t e v a n p r o fe s s i o n a l i t e i t. Rob Wiegman ont ving de prijs uit h a n d e n v a n E r w i n v a n La m b a a r t, d e directeur van Joop van den Ende Theaterproducties. En ke l e w e ke n l a te r s to n d d e d i re cte u r t i j d e n s d e Rot te rd a m N i e u w s j a a r s b o r re l i n A h oy m et b u rg e m e e s te r A b o u ta l e b o p h et p o d i u m. Va n h e m k re e g W i e g m a n d e Rot te rd a m M a r ket i n g Awa rd 2 010 vo o r z i j n p o s i t i eve b i j d ra g e a a n h et i m a g o va n d e s ta d. “ Ro b W i e g m a n h e ef t e e n p a s s i e vo o r d e s ta d, vo o r z i j n t h e a te r e n vo o r d e a r t i e s te n d i e n a a r Rot te rd a m ko m e n ”, a l d u s A b o u ta l e b. “ M et g e d reve n h e i d r u nt h i j s a m e n m et z i j n p e r s o n e e l d a t g ro ot s e, g a s t v r i j e t h e a te r o p d e Ko p va n Zu i d. N i et vo o r n i et s w o rd t W i e g m a n ze l f va a k ‘d e Ko p va n Zu i d ’ g e n o e m d. D e Rot te rd a m M a r ket i n g Awa rd i s e e n m o o i e k ro o n o p z i j n w e r k .” De gedreven directeur toonde zich v e r g u l d m e t d e ze b l i j k v a n w a a r d e r i n g . “ I k b e n o n t ze t t e n d t r o t s o p d e ze onderscheiding. En wat betref t mijn a f s c h e i d : d e p a s s i e v e r l i e ze n w e n i e t, niet voor de stad en niet voor kunst en c u l t u u r.” ( M D) M e e r i n fo r m a t i e: w w w.l u x o r t h e a t e r.n l

In M emor i a m Lex d e B i j (6 3 j a a r) M e t g r o t e ve r s l a g e n h e i d h o o r d e n w i j o p 8 m a a r t j l . va n h e t o ve r l i j d e n va n L e x d e B i j . N o g m a a r e e n p a a r w e ke n e e r d e r s p r a ke n w e h e m b i j h e t A B N A m r o Te n n i s t o e r n o o i i n A h o y. H i j ve r t e l d e o ve r w a t f y s i e k o n g e m a k , m a a r vo o r a l o ve r d e p l a n n e n e n i d e e ë n d i e h i j h a d vo o r d e n a b i j e t o e ko m s t. Le x w a s a l s s p o n s o r m a n a g e r v a n E n e c o v a n a f 19 9 9 a a n R o t t e r d a m To p s p o r t verbonden. Een betere ambassadeur en gastheer kon Eneco zich niet wensen. Altijd goed gehumeurd en belangstellend, altijd respect vol en loyaal, altijd eerlijk en belof tes hoe - dan- ook nakomend. Door zijn betrok kenheid en innemendheid was h i j v o o r o n s o o k m e e r d a n e e n s p o n s o r. Hij was een goede vriend die je altijd o m h u l p e n a d v i e s k o n v ra g e n e n dus ook iemand voor wie je net dat stapje meer en sneller wilde doen. Na zijn of ficiële ver trek bij Eneco e n k e l e j a r e n g e l e d e n , b l e e f Le x i n d e s p o r t s p o n s o r i n g a c t i e f; v o o ra l d e hospitalit y rondom evenementen had zijn grote belangstelling. Daar was hij i j ze r s t e r k e n v o e l d e h i j z i c h a l s e e n v i s i n h e t w a t e r, t o p - g a s t h e e r a l s h i j ze l f altijd was. H e t za l v r e e m d e n o n w e n n i g z i j n o m b i j k o m e n d e e v e n e m e n t e n Le x n i e t m e e r tegen te komen. We w e n s e n z i j n v r o u w T h e a e n z i j n t w e e dochters Yvet te en Claudia veel sterk te om het gemis van hun echtgenoot en v a d e r t e v e r w e r k e n . ( M D) R a a d v a n To e z i c h t e n M e d e w e r k e r s v a n R o t t e rd a m To p s p o r t

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 39

39

6-4-2011 11:48:04


(advertentie)

MONIQUE VAN DER VORST

‘S PROO KJ ES B ES TA AN’ ROTTERDAM TOPSPORT MAGAZINE

19e JAARGANG | NUMMER 1 | VOORJAAR 2011

R I V I U M R OT T E R DA M VO L L E Y BA L A l w e e r te r u g a a n h et f ro n t O LY M P I S C H E SPELEN 2028 ' T h e D u tc h D e l ta G a m e s ? ' I N T E R N AT I O N A L E R O E I BA A N Aa n l e g o f f i c i e e l va n s ta r t

W K Ta f e l te n n i s i n A h oy

R E C O R DA A N TA L DEELNEMERS Topsport_01_2011_Cover.indd 1

6-4-2011 10:43:44

MEDIAPARTNER VAN ROTTERDAM TOPSPORT

Topsport_03_2011_P036-068.indd 40

6-4-2011 11:48:37


in de Sportlight

Ch u ra n d y M a r t i n a onder Nederlandse vlag naar Olympische S p e l e n Lo n d e n 2 012 In deze nieuwe rubriek i e d e r e e d i t i e va n h e t magazine aandacht voor een o p m e r ke l i j k s p o r t m o m e n t o f s p o r t p r e s t a t i e va n e e n s p o r t e r met Rotterdamse binding. C h u ra n d y M a r t i n a , a t l e e t van Rot terdam Atletiek, wil bij de Olympische Spelen v a n v o l g e n d j a a r i n Lo n d o n uitkomen voor Nederland. Dat h e e f t d e m i n i s t e r- p r e s i d e n t v a n C u ra รง a o, G e r r i t S c h o t t e, b e g i n a p r i l b e k e n d g e m a a k t. Na het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen vorig jaar o k t o b e r, v e r l o r e n d e e i l a n d e n h u n O l y m p i s c h e l i c e n t i e. Mar tina hoopte uit te kunnen komen onder de vlag van C u ra รง a o, m a a r v o l g e n s S c h o t t e za g h i j n u i n d a t d e e l n a m e a a n de Olympische Spelen onder de Nederlandse vlag de enige m a n i e r w a s o m i n Lo n d o n a a n de star t te kunnen verschijnen. M a r t i n a h e e f t d e 10 0 m e t e r a l e e n a a n t a l k e e r o n d e r 10 seconden gelopen en won zilver tijdens de Spelen van Beijing in 2008 op de 200 meter achter de ongenaak bare U s a i n B o l t. Wilt u ons op de hoogte stellen van dat ene unieke sportmoment? Mail dan een foto en informatie naar: communicatie@rotterdamtopsport.nl.

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 41

41

6-4-2011 11:49:08


helden van toen

Lopen voor een broodrooster Slechts de afstand is met 42 kilometer en 195 meter gelijk gebleven: Het decor van de marathon daarentegen is sinds de beginjaren zeventig drastisch veranderd. Organisatie, materiaal en begeleiding zijn vele malen professioneler geworden en hollen om een beker met engelen of een broodrooster werd hollen om geld. Johan en Steef Kijne, veertig jaar geleden op de lange afstand en de steeplechase behorend tot de vaderlandse atletiektop, kunnen er niet mee zitten. ‘Voor het geld zijn we natuurlijk wél twintig jaar te vroeg geboren.’ Nostalgie, anekdotes en een vleugje actualiteit. Johan Kijne (63) heeft zijn loopschoenen aan de wilgen gehangen. Broer Steef (61) trekt er voor een duurloopje nog wekelijks op uit. Tijdens de Masters verdedigt hij in juni zijn nationale titel steeple in de klasse 60+. De marathon is voor de jongste Kijne taboe. In 1978 vestigde hij in een propvol Ahoy een wereldrecord op de indoormarathon. Over de 219 rondjes deed hij 2 uur 35 minuten en 43 seconden; 33 jaar na dato, is dat nog altijd de tweede indoortijd ooit. “Op voor het oog gelijke afstanden van elkaar werden spijkers in de baan geslagen,” herinnert hij. “De afstanden tussen de spijkers werden gemeten en later nog eens door een official gecheckt. De baan bleek met 192 meter en 73 centimeter aan de kleine kant. Zo klein, dat ik er evenwichtsstoornissen van kreeg.”

Kritiek Vijf jaar eerder deed ook Johan Kijne al van zich spreken in Rotterdam. In 1973 pakte hij op het parcours rondom de Kralingse Plas de nationale marathontitel. Die prestatie was goed voor een uitnodiging van Aad Steylen. De bondscoach hield van autoriteit en dat botste al snel met de opvattingen die Johan Kijne erop nahield. “Ik leverde kritiek op zijn trainingsmethode. Als je goed wilt worden, moet je dit doen, zei Steylen. Maar ik voelde dat zijn aanpak voor mijn lichaam niet goed was. En als iets niet goed is, moet je niet doorgaan, ook niet op gezag van anderen.” “Later liep ik Steylen weleens voor de voeten,” glimlacht Johan Kijne. “Hij bedoelt dat-ie Steylen weleens versloeg,”

42

Topsport_03_2011_P036-068.indd 42

grinnikt Steef. “Vond de bondscoach niet leuk,” vervolgt Johan. “Aad kwam een keer zijn tweede prijs niet ophalen. Zag ik hem in de auto zitten. Ben ik zijn beker gaan brengen. Na een andere nederlaag heb ik hem eens een pen gegeven. Mag ik een handtekening, vroeg ik.”

Zakenman Gaandeweg hun carrières ontpopte Steef Kijne zich tot de zakenman van de twee. Waar zijn broer de bescheidenheid zelve bleef, timmerde hij publicitair aan de weg. Voor een rol als dameshaas vroeg (en kreeg) hij veertig gulden per kilometer. “Ik heb die marathon uitgelopen,” grijnst hij. Niet veel later stapte Steef Kijne voor een sponsorbijdrage binnen bij Arie de Boom. Als je Nederlands kampioen wordt, kom je maar terug, zei de havenman. Wat had je bedacht, zei De Boom toen Kijne terugkeerde met een nationale steepletitel op zak? Elke keer als ik met een shirt met de naam van jouw bedrijf in de krant verschijn, wil ik 125 gulden. De Boon stemde in. “Ik liet foto’s van mezelf maken en gaf die aan de journalisten,” grijnst Steef Kijne.

Ideëel De weelde had zijn grenzen. Tijdens de Havenloop in Vlaardingen werd Steef Kijne wegens ‘het voeren van reclame’ gediskwalificeerd. Een jaar later was het in dezelfde wedstrijd opnieuw prijs. “Ik had op mijn shirt de ideële tekst ‘God leidt’ laten zetten. Dat is mijn overtuiging. Voorzitter Ringlever van de organiserende vereniging Fortuna liet mij opnieuw diskwalificeren. De journalistiek had er een prachtig verhaal aan.” (RW)

Pensioen De Kijne’s – wanneer ze tegen elkaar liepen, was het in de laatste 200 meter geheid oorlog. Steef Kijne deed ‘Rotterdam’ zeven keer. Kwam daarvan – als veteraan – één keer winnend over de finish. Johan liep ‘Rotterdam’ zes keer. Bij de starttijd van 11.00 uur plaatsen beiden kanttekeningen. “Een vroegere start is beter. Als het koeler is, kun je beter je warmte kwijt.” Steef Kijne, net als zijn broer inmiddels met onderwijspensioen, weet waarover hij praat. Al twintig jaar draaft hij op de Kralingseplaslaan op de stoep een kilometertje met de kopgroep mee. “Effe snelheid proeven,” glinstert hij. “Ik moet dan voluit meesprinten. Het gaat tegenwoordig zo gruwelijk hard!”

magazine

6-4-2011 11:49:14


magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 43

43

6-4-2011 11:49:43


Zichtbaarheid 2 per m ! (advertentie)

Van de online ontworpen geboortevlag via shipmate.nl tot alle vlaggen van het Ministerie van Defensie; en alles wat daar tussen zit. Passie voor vlaggen Bij Shipmate hebben wij een passie voor vlaggen! Wij onderscheiden ons door onze kennis van vlaggen en banieren. Wij weten wat ‘werkt’ op een vlag en willen graag uw partner zijn in het bedenken, ontwerpen en produceren van al uw logovlaggen. Voor uw campagne ontwerpen en produceren we banieren, spandoeken en beachflags, voor de aankleding van uw bedrijf of winkel logovlaggen en winkelvlaggen. En we adviseren u ook graag over de juiste mix van vlaggen en andere doekproducten, en de bijbehorende masten (koop én huur). Bewogen Shipmate Productie BV P.O. Box 92 3130 AB Vlaardingen T +31 (0)10 - 248 29 00 E sales@shipmate.nl

Een bewogen product zowel letterlijk als figuurlijk. Een vlag is een product met emotie; hij dekt de lading en wordt weergegeven als een bedrijf of stichting snel in beeld gebracht moet worden. En een vlag beweegt, een altijd bewegend medium, slechts door de wind aangedreven.

www.shipmate.nl Topsport_03_2011_P036-068.indd 44

6-4-2011 11:49:43


Sport & BuSineSS

VLS bouwt aan n a a m s b e ke n d h e i d De VLS Groep bestaat uit VLS Schoonmaak en VLS Multiservice en biedt een c o m p l e e t p a k ke t f a c i l i t a i r e d i e n s t e n a a n vo o r d e z a ke l i j ke m a r k t. D e a fg e l o p e n 3 0 j a a r ont wik kelde de VLS G ro e p z i c h v a n e e n k l e i n s c h a l i g fa m i l i e b e d r i j f t o t e e n v a n d e g ro t e r e schoonmaakorganisaties in Nederland. Het bedrijf heef t het verleden jaar al f l i n k a a n d e w e g g e t i m m e rd door zich meer naar buiten toe te richten met diverse campagnes. Algemeen d i r e c t e u r D e n n i e v a n Le e u w e n l e t u i t: “ We w i l d e n m e e r a a n o n ze n a a m s b e k e n d h e i d d o e n . N a d a t w e o n ze h u i s s t i j l hadden vernieuwd, de k leuren en de vormgeving van ons logo hebben we aangepast e n g e p ro fe s s i o n a l i s e e rd m e t e e n h e u s b e e l d m e r k (d e t o e p a s s e l i j k e l e e u w) , z i j n we vorig jaar begonnen met d e p ro m o t i e e r v a n b i j o.a . F e y e n o o rd , S p a r t a , R o t t e rd a m To p s p o r t e n i n h e t R i j n m o n d en Drechtsteden Business magazine en dat blijkt op te vallen. Wij hebben vanuit o n ze b e s t a a n d e p o r t fo l i o e e n hoop positieve opmerkingen g e k r e g e n o v e r o n ze n i e u w e huisstijl, maar ook nieuwe klanten weten door het e f fe c t v a n d e c a m p a g n e de weg naar VLS inmiddels goed te vinden. VLS speelt met aantrek kelijk spel in de eredivisie van de Nederlandse schoonmaak wereld. Daar zijn w e t ro t s o p ! E n m e t V L S , a l h a a r m e d e w e r k e r s ” ( M D) M e e r i n fo r m a t i e o v e r V L S k u n t u v i n d e n o p w w w.v l s .n l

Kv K o rg a n i s e e r t Ch i n a eve n e m e n t t i j d e n s W K Ta fe l t e n n i s

Nic Visser Ka n t o o r we re l d i s n i e u we p a r t n e r

Vo o r h e t W K Ta f e l t e n n i s , d a t va n 8 t o t e n m e t 15 m e i i n A h o y R o t t e r d a m p l a a t s v i n d t, bestaat brede steun in de s t a d . Z o m a a k t d e Ka m e r va n Ko o p h a n d e l R o t t e r d a m vo l o p p r o m o t i e vo o r h e t e ve n e m e n t.

N e t w e r ke n i s G e r t S t u b b e o p h e t l i j f g e s c h r e ve n . D e d i r e c t e u r va n N i c V i s s e r Ka n t o o r w e r e l d h o e f d e z i c h d a n o o k g e e n t w e e ke e r t e b e d e n ke n t o e n d e ka n s z i c h vo o r d e e d o m p e r 1 j a n u a r i va n d i t j a a r l i d t e w o r d e n va n d e R o t t e r d a m To p s p o r t B u s i n e s s C l u b.

Met name bij de vele internationale contacten die d e Ka m e r (s i n d s 1 j a n u a r i l i d v a n d e R o t t e r d a m To p s p o r t B u s i n e s s C l u b) h e e f t. V i a d e w e b s i t e, n i e u w s b r i e v e n , individuele gesprek ken en bij p r e s e n t a t i e s b e s t e e d t d e Kv K aandacht aan het WK. D e fo c u s l i g t v o o ra l o p C h i n a : zo a l s b e k e n d i s t a fe l t e n n i s daar buitengewoon populair en China is een prioriteitsland v o o r d e R o t t e r d a m s e Ka m e r. Zo w a s v o r i g j a a r e e n handelsdelegatie uit de p ro v i n c i e Z h e j i a n g o p b e zo e k . O n d e rd e e l v a n h e t p r o g ra m m a was een presentatie door Bet tine Vriesekoop die hen i n fo r m e e rd e o v e r h e t W K . D e Ka m e r v a n Ko o p h a n d e l organiseer t samen met de Economic Development B o a rd R o t t e r d a m , E ra s m u s U n i v e r s i t e i t, R o t t e r d a m I n v e s t m e n t A g e n c y, O nt wik kelingsbedrijf Rot terdam e n E u ro p e a n C h i n a C e n t r e R o t t e rd a m e e n g r o o t za k e l i j k China- evenement dat tijdens h e t W K g e p l a n d s t a a t. O p v r i j d a g 13 m e i w o r d e n i n A h o y, v o o ra fg a a n d a a n d e h a l v e f i n a l e s , t u s s e n d e 10 0 e n 2 0 0 g a s t e n v e r w a c h t. ( M D) Meer informa tie: w w w.k vk.nl/ w w w.wk tafeltennis.nl

Die optie ontstond nadat het Capelse bedrijf het kantoormeubilair mocht leveren voor het nieuwe onderkomen van Rot terdam To p s p o r t. S t u b b e, e e n fe r v e n t s p o r t l i e f h e b b e r, t e k e n d e m e t e e n e e n c o n t ra c t v o o r d r i e j a a r. “ N e t w e r k e n i s b e l a n g r i j k . Ze k e r i n o n ze b ra n c h e, d i e v e e l a a n b i e d e r s k e n t. P e r s o o n l i j k contact tussen ondernemers l e i d t t o t za k e n d o e n . V i a R o t t e r d a m To p s p o r t k u n n e n we contacten leggen met andere Business Club -leden e n p a r t n e r s . Te g e l i j k e r t i j d za l i k m ’n b e s t d o e n o m n i e u w e par tners voor de club te v i n d e n .” N i c V i s s e r Ka n t o o r w e r e l d i s t o t a a l l e v e ra n c i e r v a n k a n t o o r m e u b i l a i r, - m a c h i n e s en - ar tikelen. Het bedrijf werkt landelijk, maar de fo c u s l i g t o p Z u i d - H o l l a n d . B e s t e l l i n g e n w o r d e n – zo n d e r e x t ra k o s t e n – d e v o l g e n d e dag geleverd. Het door Stubbe gememoreerde persoonlijk contact komt ook in de manier van werken t e r u g . “ We d o e n a l l e s m e t eigen mensen. Ook de c h a u f fe u r s e n m o n t e u r s d i e bij de k lant komen. Mensen m e t h a r t v o o r d e za a k .” ( M D) Meer informa tie: w w w.visser.nl

S u c c e s vo l p ré - o l y m p i s c h n e t we r keve n e m e n t o p R o t t e rd a m T h e H a g u e Airport I n d e z o m e r va n v o l g e n d j a a r i s L o n d e n h e t s p o r t i e ve m i d d e l p u n t vo o r d e O l y m p i s c h e Spelen. C i t y j e t, R o t t e r d a m T h e H a g u e A i r p o r t, AT P Eve n t E x p e r t s e n R o t t e r d a m To p s p o r t s l a a n d e handen ineen en biedt het r e g i o n a l e b e d r i j f s l e ve n d e mogelijkheid om het grootste s p o r t e ve n e m e n t t e r w e r e l d va n d i c h t b i j t e b e l e ve n . O p 31 m a a r t w a s e r e e n bijeenkomst georganiseerd op Rot terdam The Haque Airpor t voor alle sponsorpar tners van R o t t e r d a m To p s p o r t o m d e ze over de mogelijkheden te i n fo r m e r e n . O n d e r l e i d i n g v a n Peter Schuiten ver telde Herber t Wo l f v a n O l y m p i s c h V u u r o v e r h e t u n i e k e t ra j e c t r i c h t i n g O S 2 0 28, v e r v o l g e n s o n t h u l d e Arno van Prooijen, k war tiermaker O ly mpisch Plan voor Rot terdam de Olympische ambities van R o t t e r d a m . E r n s t Ka l b f l e i s c h v a n AT P Ev e n t e x p e r t s p r e s e n t e e r d e de verschillende pak ket ten en t i c k e t s v o o r d e S p e l e n v a n 2 012. E x- O l y m p i s c h m e d a i l l e w i n n a a r D e b o ra h G ra v e n s t i j n e n a t l e e t P a t r i c k v a n Lu i j c k v e r t e l d e n o v e r hun Olympische er varingen en ambities. In aanvulling o p d e a r ra n g e m e n t e n v a n AT P p r e s e n t e e r d e D e b o ra h , d i e t i j d e l i j k w e r k za a m i s op Rot terdam The Hague A i r p o r t, d e m o g e l i j k h e d e n d i e Rot terdam The Hague Airpor t biedt voor bedrijven om vanaf Rot terdam met k leine groepen t e v e r t r e k k e n e n zo za k e l i j k t e genieten van een onvergetelijk g r o o t s e s p o r t e r v a r i n g . ( M D) Meer informatie: www.rotterdamtopsport.nl, www.atpi.nl/os2012, www.rotterdamthehagueairport.nl.

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 45

45

6-4-2011 11:49:44


De spiegel van vis Het is nog vroeg. Erg vroeg. Toch is de vraag gerechtvaardigd of Judith Vis over drie jaar tijdens de Winterspelen in Sochi samen met maatje Esmé Kamphuis voor goud gaat in de tweemansbob. De hordensprintster van Rotterdam Atletiek is er ondanks het onlangs behaalde historische EK-bobbrons nog lang niet uit. Eén ding is wél duidelijk. ‘Tot en met augustus ga ik vol voor atletiek. Dat is het enige wat staat. Ik kan Esmé niet de garantie geven dat ik straks met haar meega naar Rusland.’

Het nationale bobpak is ingeruild voor het lokale shirt en skirt van Rotterdam Atletiek. En dat stemt tevreden. “Atletiek is gewoon de mooiste sport die er is,” zegt Judith Vis gedecideerd. Ze kijkt in de spiegel. Blikt terug op de winter, begroet het voorjaar. Een klein jaar geleden stapte ze voor het eerst van haar leven in een bobslee. Dat ging zo goed, dat ze in korte tijd promoveerde tot de vaste remster van team Kamphuis. Wereldbekerwedstrijden werden haar deel. Eerst de Amerikaanse toer, daarna de Europese. Vele ervaringen rijker keerde ze eind februari terug. “Met 145 kilometer per uur door een ijskanaal suizen is spectaculair! Vooral in de moeilijkere banen.”

Goud Bondscoach Todd Hays voorspelt Kamphuis en Vis in 2014 een mogelijk gouden Olympische afdaling. Maar Vis lijkt daar vooralsnog niet gevoelig voor. De derde plaats op het EK in Königssee, kort achter de topfavorieten Duitsland I en Duitsland II, en de zesde stek op het WK veranderen daar niets aan. “Ik weet niet of ik deel uitmaak van de succesformule. Misschien was het Esmé met iemand anders ook wel gelukt,´´ zegt ze bescheiden. Anderzijds is Vis ook trots op haar plak. “Als nieuweling meteen een medaille halen in de atletiek lukt niet. In die zin heb ik zeker iets gepresteerd. Maar sport – in dit geval bobsleeën - wordt niet leuker door een medaille.”

Alleen Ze schetst de schaduwkant van het bobsleebestaan. Waar Kamphuis al lang in de bob zit en zich heeft geconformeerd aan het team rondom, is Vis de individualistische atlete. “Ik hou van mijn privacy, ben graag alleen, doe graag dingen alleen en ik hou van de stilte. Ik kan heel goed met Esmé opschieten, maar twee keer acht weken samen op een hotelkamer is eigenlijk niets voor mij.” Ondanks haar overpeinzingen is Vis vast van plan in mei de wekelijkse bobtraining te hervatten. “Ik moet weten waar ik straks ‘ja ‘of ‘nee’ tegen zeg.” Voorlopig echter zijn die trainingen ondergeschikt aan atletiek. Zich samen met de andere meiden van het team van Rotterdam Atletiek handhaven op het hoogste Europa-cup niveau is voorlopig Vis’ hoogste sportdoel, net als een hordenmedaille tijdens het Nederlands kampioenschap in juli. Aan de Spelen van Londen heeft ze geen moment gedacht. “Na twee achillespeesblessures heb ik mijn oude niveau nooit meer gehaald. De Judith Vis die nationale jeugdrecords liep en die meedeed aan het EK en het WK bestaat niet meer. En de Judith Vis van nu gaat niet ten koste van alles proberen om een onbereikbaar doel na te jagen. Dan gaat ze zich alleen maar aan zichzelf lopen ergeren. Vorig jaar was mijn snelste tijd op de honderd meter horden 13.80 seconden. De limiet voor Londen ligt een seconde lager…”

Huisvrouwen “Misschien wordt dit wel mijn laatste atletiekjaar,” zegt ze vrolijk. “Misschien ga ik wel iets heel anders doen. Bobsleeën of zo,” lacht ze. “Of lekker in een klasje naar de sportschool. Harde muziek aan en meedeinen tussen verhitte huisvrouwen. Ja, dat zie ik mezelf wel doen. Collectief bezig zijn en tegelijkertijd toch ook ieder voor zich. Op zoek naar je grenzen. Gewoon lekker bewegen. Eigenlijk heb ik daar helemaal geen atletiek en bobsleeën voor nodig.” (RW)

46

Topsport_03_2011_P036-068.indd 46

magazine

6-4-2011 11:50:00


“Ik moet weten waar Ik straks ‘ja’ of ‘nee’ tegen zeg”

Topsport_03_2011_P036-068.indd 47

6-4-2011 11:50:15


(advertentie)

Uw evenement met uitzicht op de skyline

van Rotterdam

Het nieuwe Luxor Theater, gelegen aan de voet van de Erasmusbrug in het hart van Rotterdam, is een uitstekende locatie voor vergaderingen, presentaties, personeels-feesten en exclusieve bijeenkomsten. Voor zowel grote als kleinere gezelschappen biedt het nieuwe Luxor de juiste balans tussen een levendige zakelijke omgeving en een informele ambiance. U vindt in het theater diverse foyers, een VIP-lounge en de grote zaal met een capaciteit voor 1500 personen. Voor alle evenementen geldt: maatwerk en uitstekende hospitality.

Topsport_03_2011_P036-068.indd 48

Wij bieden u de volgende faciliteiten: – Audiovisuele apparatuur – Een avondvoorstelling in combinatie met uw bijeenkomst – Persoonlijke begeleiding door hospitalitymedewerkers – Hotelovernachtingen in de omgeving – Aanlegsteiger voor watertaxi en partyschepen Voor meer informatie: www.luxorevents.nl of bel: 010 - 496 01 62 Luxor Theater Rotterdam Posthumalaan 1, 3072 AG Rotterdam

6-4-2011 11:50:41


chio heeft Met ek Dressuur een luxe ‘voorprograMMa’ Als het CHIO dit jaar op 24 augustus aan de 63ste editie begint, is het Kralingse Bos al een paar dagen het domein van paarden, ruiters en amazones. De Europese titels dressuur zijn dan al verdeeld. Voorafgaand aan het CHIO worden dit jaar namelijk de Europese Kampioenschappen Dressuur gehouden in Rotterdam. Een tamelijk unieke combinatie, die de dressuurliefhebber doet watertanden. Op het CHIO komt al sinds jaar en dag de crème de la crème van de paardensport, zowel dressuur als springen, in actie. Het evenement is niet meer weg te denken uit de nationale en internationale paardensportwereld. “Ieder jaar bewijzen we weer wat we kunnen”, zegt voorzitter Frans Lavooij. “We worden ook elk jaar beoordeeld. Dat gaat van plusjes en minnetjes voor de persvoorzieningen

tot het bijhouden van het aantal televisieminuten. We hebben een goede naam opgebouwd.”

Hippisch centrum Die goede naam heeft er zeker toe bijgedragen dat Rotterdam het EK Dressuur toegewezen heeft gekregen. Daar komt nog eens bij dat het nieuwe, permanente hippisch centrum, dat in juli af moet zijn, een nieuwe dimensie aan het terrein geeft. “We krijgen er een permanent gezicht door, het heeft iets als een thuis. Dat is belangrijk voor het functioneren en de uitstraling. Waarom hebben we het over De Kuip? Omdat het een machtig huis is. Je kunt ook voetballen op een stuk gras en een paar tribunes er omheen, maar De Kuip geeft extra glans. Dat is ook een beetje zo met ons nieuwe centrum.” “Het CHIO krijgt een smoel”, voegt algemeen secretaris en toernooidirecteur Fred Rozendaal toe. Een voor sporters, publiek, pers en sponsors herkenbare thuisbasis waarin ook het EK én het CHIO extra mogelijkheden zijn voor jury, pers en hospitality. Vanuit de functie als thuisbasis kunnen we gaan uitbouwen. Er komen nieuwe stallen voor de Rotterdamsche Manège en er komen ruimtes waarin we gasten kunnen ontvangen en congressen kunnen organiseren.”

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 49

49

6-4-2011 11:51:01


(advertentie)

Nu verkrijgbaar in de serie Professioneel Sportmanagement

Auteurs: Irving Rein, Philip Kotler, Ben Shields en Hans Westerbeek ISBN: 978-90-5472-063-8 Prijs: € 39,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 384 pagina’s

Auteur: Heiko van Staveren ISBN 978-90-5472-042-3 Prijs: € 37,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 344 pagina’s

Auteurs: Hans Westerbeek, Berend Rubingh, David Shilbury en Shayne Quick ISBN 978-90-5472-039-3 Prijs: € 39,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 520 pagina’s Vierde geactualiseerde druk

Auteur: Hans Westerbeek, met bijdragen van o.a. Jan Rijpstra, Pieter Verhoogt en Aaron Smith ISBN 978-90-5472-018-8 Prijs: € 37,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 288 pagina’s

SportManagement

De sportfan beschikt tegenwoordig over talloze keuzemogelijkheden – naast de sport dingen ook andere vormen van vrijetijdsbesteding naar de gunsten van de fan. Traditionele sporten krijgen te maken met nieuwe concurrenten, zoals snowboarden, lacrosse, poker en paintball. De oude businessmodellen, ontwikkeld in een tijd waarin het tv-aanbod nog beperkt was en stadions koud en winderig, zijn niet langer toereikend. Deze uitgave, voorzien van vele (inter)nationale sport cases, presenteert een innovatief bedrijfsmodel dat vooral gericht is op het tevredenstellen en behouden van sportfans. De auteurs reiken middelen aan waarmee het sportproduct beklijft, minder wordt beïnvloed door de grillige patronen van winnen en verliezen, en snel aan de veranderende marktomstandigheden kan worden aangepast.

Deze publicatie biedt een uitvoerige inleiding op de grondbeginselen van management en de manier waarop die in de praktijk worden toegepast in sportorganisaties op allerlei niveaus: van mensen die werkzaam zijn bij gemeenten tot regionale/provinciale, nationale en internationale sportorganisaties. Theorie en praktijk gaan hand in hand: op Nederland geïnspireerde cases zorgen ervoor dat de lezer zich de theorie eenvoudig eigen maakt. Vrijwel alle hoofdstukken zijn voorzien van een reeks doelstellingen, een samenvatting van de belangrijkste principes, overzichtsvragen, literatuursuggesties en relevante websites voor verdere verdieping. Kortom: een must have voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met sport.

Sport en recht

Sport en economie: een aftrap

Sport heeft een bijzondere rechtspositie in ons dagelijks leven en met de toenemende commercialisering en globalisering is een uitgebreide verhandeling over Nederlands recht met betrekking tot sport onmisbaar. Sport en recht besteedt aandacht aan de ontwikkelingen van spel- en sportregels en hun verhouding tot verschillende rechtsgebieden. Verder worden de rechtsposities besproken van sporters, sportorganisaties en sportbestuurders en -begeleiders. Ook de arbeidsverhoudingen die rondom de sportbeoefening zijn ontstaan, komen ruimschoots aan de orde. Als sluitstuk is gekozen voor de rechten die de exploitatie van sportprestaties door organisatie en sporter mogelijk maken.

Jaarlijks gaan er in de bedrijfstak sport miljoenen euro’s om. Trudo Dejonghe behandelt in vier delen de belangrijkste punten uit de sporteconomie. Deel 1 toont aan dat de relatie tussen sport en economie een snelgroeiend studiedomein is. Deel 2 handelt over vraag en aanbod op sportgebied. De verhouding tussen vrije tijd, inkomen en sportparticipatie en -consumptie wordt uitgelegd, en economische variabelen als prijs en inkomen komen aan bod. Deel 3 gaat over professionele teamsporten en de verschillen in sportbenadering tussen Europa en Amerika. Deel 4 behandelt financiële studies op het gebied van megasportevenementen, zoals de Olympische Spelen en voetbaltoernooien. Uitgelegd wordt hoe de economische impact van een sportevenement gemeten kan worden.

Strategische sportmarketing

Leiderschap in sport en business

Strategische sportmarketing is in eerste aanleg bestemd voor docenten en studenten sportmarketing. De vele voorbeelden en stappenplannen maken het echter tot een dermate praktische handleiding én theoretisch naslagwerk, dat deze uitgave ook voor belanghebbenden buiten het onderwijs van grote betekenis is. Doordat de auteurs sportmarketing in een context van algemene strategische besluitvorming hebben geplaatst, is dit boek onmisbaar voor eenieder die zich beroepshalve met sportmarketing bezighoudt.

Wat het bedrijfsleven kan leren van de sport… en andersom! Aan de hand van een grote hoeveelheid internationale voorbeelden op het gebied van alle denkbare sporten tonen de auteurs welke cruciale leiderschapslessen de sport te bieden heeft. Met een voorwoord van Marcel Sturkenboom (directeur sport NOC*NSF).

Joop Alberda: Eindelijk een Nederlandstalig boek dat de integrale organisatie en planning van marketing/communicatie vanuit de sportinhoud invult: een basisboek voor alle collega’s en toekomstige managers in de sport.

Recensie op website Harvard Business School: ‘Business als sport zien’: het is (…) het meest gebruikte cliché in de managementliteratuur. De bijdrage van Westerbeek en Smith is echter zowel intelligent als zeer leesbaar: dit boek gaat de strijd aan met de afgezaagde vergelijkingen die we allemaal wel kennen, en streeft ze behendig en in een bondige stijl voorbij.

Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief

Management van sportaccommodaties en -evenementen

Sport is een snelgroeiende bedrijfstak die maar liefst drie procent van de wereldhandel voor zijn rekening neemt. Logisch dat de overheid iets te zeggen wil hebben over de wijze waarop het geld wordt besteed. Hans Westerbeek bespreekt hoe overheden over de hele wereld omgaan met sportbeoefening en -beleving. Ook wordt de lezer uitgebreid geïnformeerd over wat er momenteel op sportbeleidsgebied gebeurt in Nederland en Australië. Sportbeleid biedt een enorme rijkdom aan inzichten en meningen van meer dan twintig seniormanagers uit de Nederlandse sport- en beleidswereld, die u zal inspireren om op unieke wijze zelf verder te denken over het hoe, waarom en wanneer van sportbeleid.

Of het nu gaat om de Olympische Spelen of om een atletiekwedstrijd voor de jeugd: een zorgvuldige organisatie is van groot belang om ervan verzekerd te zijn dat zowel sporters als toeschouwers plezier beleven aan het sportevenement. Van skybox tot sprinklers, van catering tot sanitair: accommodatie- en evenementenmanagers zijn verantwoordelijk voor het succes van elk sportevenement. Geen ander Nederlandstalig boek geeft zo’n compleet beeld van het werkterrein van de accommodatie- en evenementenmanager. Het wijst op de kansen die er liggen en – niet minder belangrijk – op de valkuilen die gemeden moeten worden. Kortom, een echte aanrader voor iedereen die werkzaam is in deze boeiende tak van de sportbranche!

Auteurs: Hans Westerbeek, Russell Hoye, Aaron Smith, Bob Stewart en Matthew Nicholson ISBN 978-90-5472-014-0 Prijs: € 37,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 342 pagina’s

Auteur: Trudo Dejonghe ISBN 978-90-5472-047-8 Prijs: € 37,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 349 pagina’s

Auteurs: Hans Westerbeek en Aaron Smith ISBN 978-90-77072-89-9 Prijs: € 34,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 285 pagina’s

Auteurs: Hans Westerbeek, Aaron Smith, Paul Turner, Paul Emery, Christine Green, Linda van Leeuwen en Berend Rubingh ISBN 978-90-77072-90-5 Prijs: € 39,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 384 pagina’s Tweede druk

!

NIEUW

De ongrijpbare sportfan

Antwoordbon Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van De ongrijpbare sportfan (ISBN 978-90-5472-063-8) voor € 39,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Sport en recht (ISBN 978-90-5472-042-3) voor € 37,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Strategische sportmarketing (ISBN 978-90-5472-039-3) voor € 39,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief (ISBN 978-90-5472-018-8) voor € 37,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van SportManagement (ISBN 978-90-5472-014-0) voor € 37,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Sport en economie: een aftrap (ISBN 978-90-5472-047-8) voor € 37,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Leiderschap in sport en business (ISBN 978-90-77072-89-9) voor € 34,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Management van sportaccommodaties en -evenementen (ISBN 978-90-77072-90-5) voor € 39,50* per stuk. * Prijzen zijn exclusief btw en verzend- en administratiekosten. Uw bestelling wordt u, vergezeld van een factuur, per post toegestuurd.

Ja, ik word graag op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties en bijeenkomsten op het gebied van sport.

Organisatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contactpersoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M/V Postadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Factuuradres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indien dit afwijkt van het postadres)

Telefoonnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faxnr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuur deze antwoordbon in een ongefrankeerde envelop naar Arko Sports Media, t.a.v. Lezersservice, Antwoordnummer 2638, 3430 VD Nieuwegein, of fax hem naar 030 605 26 18. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030 600 47 80.

Bezoek voor meer interessante sportuitgaven regelmatig www.sportsmedia.nl 13392_hele_sportmanagement.indd 1

Topsport_03_2011_P036-068.indd 50

20-06-2008 09:50:03

6-4-2011 11:51:14


• Het nieuwe hippisch centrum huisvest stallen en ruimtes om gasten te ontvangen en congressen te organiseren.

Erfenis In de twee paardensportloze dagen tussen de evenementen in – 22 en 23 augustus – moet het EK worden losgelaten en over worden geschakeld naar het CHIO. Dit jaar krijgt de landenspringwedstrijd een extra lading. Het is de laatste in de serie, waardoor er voor sommige landen en ruiters nog veel op het spel kan staan in de FEI Nations Cup. Kleine aanpassingen worden gemaakt om de CHIO-sfeer door het Bos te laten stromen. Eén tribune wordt ingeruild voor een hospitality-tent en er wordt ruimte gemaakt voor het kinderdorp. Rozendaal: “We hebben ook tijdens de EK verschillende side-events voor de jeugd. Zo kan je alles leren over de omgang met paarden er is er Studio Paardensport, waarin scholieren onder begeleiding van professionals bijvoorbeeld zelf hun eigen filmpjes maken die ook op onze website te zien zullen zijn. We willen geen stand-alone evenement zijn, er moet een erfenis aan vast zitten.”

Bussen met Russen Het EK is nog meer een publieksevenement dan het CHIO. “Het EK is veel breder, omdat meer landen hun beste ruiters af kunnen vaardigen. Nu komen er ook bussen met Russen en hebben we aanmeldingen uit Scandinavië binnen. Het is een publieksevenement, waar de echte liefhebbers naar hun nationale voorbeelden in de paardensport komen kijken”, zegt Lavooij. Het CHIO,

waar de dressuur zich de laatste jaren tot publiekstrekker nummer één heeft ontwikkeld, heeft dat minder. “Het CHIO is een sportevenement én een dag uit. Er is de hele dag van alles te doen op het terrein. Dat het een evenement is dat vooral voor zakenlui die niets met sport hebben, wordt georganiseerd is een argument dat elk jaar weer terug komt. Ja, het CHIO is óók een sponsorevenement en niet iedereen heeft de hele dag lang interesse voor de paardensport, maar het is een karikatuur om te zeggen dat iedereen met zijn rug naar de sport staat.” Het CHIO heeft, onder meer door de steun van een trouwe groep sponsors, de moeilijke economische tijden doorstaan. Met name de ambitie en de uitstraling heeft er voor gezorgd dat het evenement populair is. Rozendaal: “Er hebben de laatste jaren twee belangrijke veranderingen in denkwijze plaatsgevonden. We zijn meer naar buiten gaan kijken dan alleen maar naar onszelf. Als voorbeeld de scholen die we er bij betrekken en het CHIO zonder hindernissen om mensen met een beperking van het evenement te laten genieten. Daarnaast kijken we steeds minder van jaar tot jaar en richten we onze blik op de toekomst. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor een EK Springen in 2015 en willen een rol spelen in Rotterdam Gateway to the Games 2012. We zijn zelfs aan het bekijken of we, samen met andere steden, niet een keer de Wereldruiterspelen kunnen organiseren.” (WT)

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 51

51

6-4-2011 11:51:22


(advertentie)

Specialist in personenvervoer De Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. is in samenwerking met de Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. één van de grootste vervoersregisseurs in Nederland en gespecialiseerd in personenvervoer. Per jaar vervoert zij alleen al op contractbasis meer dan 4 miljoen reizigers!

Airport vervoer | Directievervoer | Leerlingenvervoer | Rolstoelvervoer | Taxi Touringcar en groepsvervoer | Trouwvervoer | Vervoer op Maat | VIP vervoer | Zakelijk vervoer RMC B.V. • Keenstraat 46 • 3044 CD ROTTERDAM • T 010-462 63 33 • www.rmc-rotterdam.nl

RTC is our most preferred supplier

Even ruimte* nodig?

*Uw nieuwe bedrijfsruimte op maat, in afmeting, locatie èn tijd. Spectrum is een snel te bouwen, flexibel en modulair gebouw dat ingezet kan worden voor een grote verscheidenheid aan tijdelijke en semipermanente ruimtebehoeften. Dankzij de hoge isolatiewaarde en de optimale luchtdichtheid is de energieprestatie van de Spectrum uitstekend en blijven uw energiekosten beheersbaar. In combinatie met de hoge mate van herbruikbaarheid en de geringe hoeveelheid bouwafval op locatie is het een echt duurzame ruimteoplossing helemaal klaar voor de toekomst. Kijk voor meer informatie op: www.deboer.nl/spectrum

Topsport_03_2011_P036-068.indd 52

6-4-2011 11:51:34


an

ColuMn

joop alBerDa

rechten en pLIchten van een roLmodeL Iedereen die iets doet in de top is voor bepaalde mensen een rolmodel en inspiratiebron. Of dat nu in het bedrijfsleven, in de politiek of in de sport is: zij zitten op een positie die respect en ontzag met zich meebrengt. Vaak denken hun volgers en fans: ‘Wat zou ik graag willen dat ik dat zelf kon?’ Die vraag behoort tot de definitie van heldendom. Bij die status horen bepaalde rechten en plichten. De populariteit neemt toe, financieel gaat het goed, maar je moet bijvoorbeeld privacy inleveren en beter nadenken over wat je zegt. Elke topsporter wil de upside van zijn professie graag hebben, maar de downside hoort er ook bij. Als dan een jongen als Lex Immers de fout ingaat door allerlei uitlatingen te doen, moet je direct ingrijpen. Niet op z’n beloop laten gaan en afwachten wat er gebeurt, maar ogenblikkelijk in de bres springen. De leiding van de club was er nota bene bij! Vergelijk het met Eric Gerets, die destijds als trainer van PSV direct naar het hek stormde om de supporters die onrust veroorzaakten in toom te houden. Hij maakte meteen duidelijk dat dit soort gedrag niet gewenst is. Door de bijzondere levensomstandigheden waarin topsporters verkeren, krijgen ze spreektijd en daar moet je verantwoordelijk mee omgaan. Bij veruit het overgrote deel gaat dat goed, de excessen worden vaak breed uitgemeten. De plichten die bij het bestaan als topsporter horen, zijn onderdeel van het vak. Ga terug naar je oude school, ga terug naar je oude vereniging. Voor veel van die jongens en meisjes is de topsporter die ooit op hun club heeft gezeten een bron van inspiratie. Spreek dus over je twijfels en over je hoop om topsporter te worden. Leg uit hoe het voor jou gewerkt heeft. De weg naar de top is verre van eenvoudig, dat moet duidelijk worden gemaakt. Bovendien is het een weg waarvan je het eindpunt alleen bereikt met passie. Dat moeten topsporters over zien te brengen: passie, kennis en ervaring. Voorbeeldfuncties kom je overal tegen. Ook in het team dat op tweede klasse niveau goed presteert in het dorp. Zij zijn de local heroes en ook zij hebben bepaalde verplichtingen en moeten proberen een gedachtegoed en een bepaald gedrag over te brengen. En ook in de politiek en het bedrijfsleven zijn topmensen een inspiratiebron. Alleen in die sectoren heb je voor meer mensen verantwoording af te leggen. Als je bedrijf over de kop gaat, heeft dat gevolgen voor werknemers. Als een sporter een verkeerde beslissing neemt, is hij daar zelf de dupe van. Topsporters zijn verantwoordelijk voor zichzelf, voor hun lijf en mond. Een topsporter weet dat. In het echte leven komt er altijd wel een keer een herkansing voorbij. In de topsport niet. Als je 32 bent, is het over. Dus wordt een reactie op alles wat in de weg ligt om het gewenste te niveau te halen heftig. Als coach moet je dat soms gewoon met een knipoog toestaan. Laat de sporters alsjeblieft authentiek blijven in plaats van vlakke karakters van ze te maken. Rintje Ritsma kon rücksichtlose beslissingen nemen in zijn periode als sporter. Als hij iets tegen kwam wat hem niet zinde, ging hij daar vol tegenin. Het heeft hem gebracht waar hij wilde komen. Het is prachtig om zijn metamorfose nu te zien. Hij is rustiger, heeft een ander besef en een ander doel. Het is de strijd van het leven.

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 53

53

6-4-2011 11:51:43


(advertentie)

SCHO

NMAAK IS EEN TEAMSPORT

De VLS Groep wordt ook wel ‘’De sportiefste schoonmaker van Rotterdam’’ genoemd doordat wij bij een groot aantal topsportaccommodaties zoals o.a. Sparta, Feyenoord en Rotterdam Topsport de schoonmaakdiensten verzorgen. VLS is ook door haar sponsorovereenkomsten een sportieve partner van deze organisaties. Naast de dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van VLS Schoonmaak kunt u ook terecht bij VLS Multiservice voor specialistische reiniging.

en de transparante samenwerking met onze opdrachtgevers dragen ertoe bij dat schoonmaak wordt beleefd als een teamsport. Door middel van deze optimale samenwerking is VLS altijd speelklaar! Indien blijkt dat uw huidige contractpartner niet naar wens presteert staan wij graag voor u klaar om middels een gedegen werkvoorbereiding samen met u de mogelijkheden te bekijken voor een vlekkeloze ‘invalbeurt’ of wij nemen alvast plaats op de reservebank. VLS speelt met haar medewerkers al geruime tijd in de top van

Schoonmaak is een teamsport en dat bewijzen wij iedere dag

de Nederlandse schoonmaak eredivisie, dat is onze tak van

weer. De gedreven inzet van onze professionele medewerkers

sport en daar zijn we dan ook trots op!

Middellijn 2, 3335 KC Zwijndrecht Telefoon: 078 619 19 19 Fax: 078 612 39 00 E-mail: vls@vls.nl Website: www.vls.nl

V A N

Advertentie A4 - Van Leeuwen Services Topsport_03_2011_P036-068.indd 54 Topsport.indd 1

Schoonmaak

L E E U W E N

S E R V I C E S

V A N

Multiservice

L E E U W E N

S E R V I C E S

V A N

Allianties

L E E U W E N

S E R V I C E S

15-12-2010 12:33:56 6-4-2011 11:52:05


obed maRtis, een hollandse nieuwe

‘eigenlijk vonD ik lopen Maar saai’ In november vorig jaar besloot de internationale atletiekfederatie IAAF om de Nederlandse Antillen als gevolg van de staatsrechtelijke hervormingen als lid te schrappen. Met uitzondering van de Arubaanse atleten dienden alle andere bij de Antilliaanse atletiekbond aangesloten leden van de onafhankelijk geworden eilandengroep per direct uit te komen voor Nederland. De Atletiekunie kreeg daarmee in één klap een aantal sterke atleten in de schoot geworden. Topsprinter Churendy Martina is de meest vooraanstaande van het gezelschap. Maar ook Brian Mariano en Obed Martis kunnen de Nederlandse atletiek naar een hoger niveau tillen. Waar de Atletiekunie zich in de handen wreef, kwamen als gevolg van het IAAF-besluit de Nederlands Antilliaanse

Atletiek Unie, de Curaçaose Atletiek Bond en het Nederlands Antilliaans Olympisch Comité in november in spoedzitting bijeen om de ontstane situatie te bespreken. Doel van de bijeenkomst: de IAAF op andere gedachten brengen. ,,Het besluit van de IAAF komt immers niet overeen met de handelwijze van het Internationaal Olympisch Comité, dat in januari liet weten tot en met de Spelen van Londen een andere aanpak te hanteren en de Internationale Federaties aansporen hetzelfde te doen,’’ zegt Marije Dippel van het International Office van NOC*NSF. ,,Een en ander houdt in dat alle Antilliaanse sporters de gelegenheid hebben om in 2012 in Londen onder de Olympische vlag uit te komen als onderdeel van een onafhankelijk team. Ná de Spelen dienen zij een keuze te maken tussen Nederland en Aruba.’’ ,,Mochten Antilliaanse atleten tijdens de Spelen als ‘onafhankelijk’ willen starten, dan dienen zij te hebben voldaan aan de kwalificatie-eisen, zoals gesteld door de structuur (het voormalig Olympisch Comité), die op de Nederlandse Antillen de voorbereiding en de uitzending namens de voormalige Nederlandse Antillen verzorgt. Wanneer voor Nederland wordt gekozen, dient te worden voldaan aan de limieten, die door NOC*NSF worden gehanteerd.’’

magazine

12:33:56

Topsport_03_2011_P036-068.indd 55

55

6-4-2011 11:52:16


(advertentie)

Ambitie door visie

Of u nu topsporter bent of jurist, u heeft een visie en wilt topprestaties leveren. Wij proberen bij AKD het beste uit onszelf te halen en verleggen graag onze grenzen. Ons doel: het hoogst haalbare niveau bereiken voor u en uw organisatie. Ga voor meer informatie naar onze website, www.akd.nl

7278 AKD advertentie TOPsport.indd 1

AKD is Silver Sponsor van Rotterdam Topsport

Wereldwijd actief

30-09-2010 11:11:37

circa 27.000 medewerkers

Veelzijdig

Koninklijke BAM Groep nv

Bouw, Vastgoed, Infra, PPS, Installatietechniek, Consultancy en engineering

InitiĂŤren, ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden

Runnenburg 9 3981 AZ Bunnik Postbus 20 3980 CA Bunnik T (030) 659 89 88

www.bam.nl Topsport_03_2011_P036-068.indd 56

6-4-2011 11:52:23


“de LImIeten LIggen pLotseLIng scherper. nederLand focust Immers sLechts op fInaLepLaatsen.”

Oranje Boven Waar Mariano tijdens de EK indoor in Parijs al uitkwam in het oranjeshirt en Churandy Martina twitterde over ‘Oranje Boven’, neigde een geblesseerde Obed Martis in eerste instantie nog naar de status van onafhankelijk atleet. Omdat de regerend Nederlands kampioen op de 200 en 400 meter inmiddels deel uitmaakt van de nationale selectie voor de 4x400 meter loopt ook hij straks zo goed als zeker in dienst van het rood, wit en blauw. Martis beseft dat kwalificatie voor de grote toernooien, nu hij als Nederlands atleet te boek staat, lastiger is geworden. ,,De limieten liggen plotseling scherper. Nederland focust immers slechts op finaleplaatsen. Een prima streven, maar daarmee sluit je tegelijkertijd uit dat veelbelovende jonge atleten internationale ervaring kunnen opdoen. En ervaring opdoen leidt juist naar een hoger niveau. Niet iedere topatleet stond er meteen. Veel lopers hebben een wat langer traject nodig.’’

Water De 23-jarige Martis, geboren op Curaçao, deed op buureiland Bonaire aan voetbal en baseball. Door schoolwedstrijden maakte hij kennis met atletiek. ,,Ik werd een keertje vierde op de 100 meter. Ze vonden dat ik best hard kon lopen.’’ Een

wedstrijd over 800 meter wierp hem terug in de schoot van koning Voetbal. ,,Ik had vooraf zo veel water gedronken dat ik de finish niet haalde. Na anderhalf rondje klotste ik aan alle kanten. Eigenlijk vond ik lopen maar saai.’’ Ruim tien jaar geleden verhuisde Martis met zijn ouders naar Vlaardingen. Na een voetbalavontuur bij VFC deed hij in de buurt rondvraag naar een atletiekclub. Ga naar Rotterdam Atletiek en vraag naar Ellsworth Manuel kreeg hij als antwoord. Onbevangen stapte Martis op de trainer van Rotterdam Atletiek af. ‘Hé Ellsworth, ik wil gaan sprinten,’ grijnsde hij. ‘Dan gaan we trainen,’ antwoordde Manuel.

Doel Op de atletiekbaan voelt Martis zich inmiddels als een vis in het water. Een uitgebalanceerd trainingsprogramma waarin veel aandacht voor pure snelheid, bracht hem vorig jaar naar de Nederlandse top. De atleet, die Michael Johnson en Wallace Spearmon als voorbeelden heeft, hoopt die positie dit jaar te consolideren en te verstevigen. ,,Kwalificatie voor de 200 meter in Daegu is het voorlopige doel. Om het WK te halen, heb ik met 20.55 wel een nieuw persoonlijk record nodig. Ach, waarom niet? Ik voel dat ik sneller kan dan mijn persoonlijk record van 20.89.’’ (RW)

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 57

57

6-4-2011 11:52:28


pa R t n eR s R ot t eR da m to p s p o R t

PARTNERS ROTTERDAM TOPSPORT PARTNERS ROTTERDAM TOPSPORT PARTNERS ROTTERDAM TOPSPORT

TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TOPSPORTVERENIGINGEN R ot t eR da m to pROTTERDAM s p oROTTERDAM Rt o n dTOPSPORT eR s t euONDERSTEUNT n t d e R ot eR da m s eTOPSPORTVERENIGINGEN to p s p o R t V eR en i g i n g en DE tROTTERDAMSE ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TOPSPORTVERENIGINGEN

ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TALENTCENTRA ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TALENTCENTRA

R ot t eR da m to p s p o R t o n d eR s t eu n t d e R ot t eR da m s e t a l e n t C e n t R a ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TALENTCENTRA

S.T.A.R. S.T.A.R. S.T.A.R.

Topsport_03_2011_P036-068.indd 58

6-4-2011 11:52:56


Sport kort

E ra s m u s s p e l d vo o r H a n s Zo e t h o u t m a a r

Tr i o m f S ta m / Va n B o n i n Ra b o b a n k Ze s d a a g s e

H a n s Z o e t h o u t m a a r, a d j u n c t d i r e c t e u r va n R o t t e r d a m To p s p o r t, h e e f t vo r i g j a a r december in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam tijdens de jaarlijkse Rotterdam Spor tstad Awards uit handen va n s p o r t w e t h o u d e r A n t o i n e t t e Laan de Erasmusspeld opgespeld gekregen.

D a n n y S t a m e n L é o n va n B o n hebben de 29ste Rabobank Z e s d a a g s e va n R o t t e r d a m o p h u n n a a m s c h r eve n .

Burgemeester Ahmed Aboutaleb spreek t hem d a a r v o o r i n k l e i n c o m i t é t o e. R o t t e rd a m To p s p o r t b e s t o n d i n 2 010 t w i n t i g j a a r. H a n s Zo e t h o u t m a a r i s é é n v a n de mensen van het eerste uur en langst dienend bij d e o r g a n i s a t i e. H e t s u c c e s v a n h e t w e r v e n v a n g ro t e topspor tevenementen voor de stad is voornamelijk z i j n v e rd i e n s t e g e w e e s t. R o t t e rd a m h e e f t z i c h i n d e a fg e l o p e n t w e e d e c e n n i a in Nederland en ver daar buiten onderscheiden met g ro t e t o p s p o r t e v e n e m e n t e n . Zo e t h o u t m a a r o v e r t u i g d e i n het verleden vaak nationale en internationale bonden om voor d e M a a s s t a d t e k i e ze n . ( A d H )

H e t N e d e r l a n d s e A A D r i n k- d u o stond aan het begin van de slotavond nog op de derde plaats achter de leiders De Ke t e l e / Ke i s s e e n S c h e p / B o s . To t o p h e t l a a t s t e m o m e n t was het spannend, in de klassementssprints en qua puntenoogst deden beide ploegen niet voor elkaar o n d e r. D e l a a t s t e s p u r t b ra c h t de verlossende beslissing. Va n B o n h a a l d e o p d e s t r e e p de buit binnen ten koste van Ke i s s e ! D e D u i t s / N e d e r l a n d s e c o m b i n a t i e B a r t k o / L i g t h a r t, die als lijstaanvoerder aan de laatste klus was begonnen, e i n d i g d e i n d e ze l fd e r o n d e o p d e d e rd e p l e k . T h e o B o s e n Peter Schep reden de wedstrijd t i j d e n s d e S i x i n A h o y n i e t u i t. B o s w e rd o p d e l a a t s t e a v o n d d o o r b ro n c h i t i s g e v e l d e n k a m p t e m e t h o g e k o o r t s . Vo o r d e v ro e g e r e s p r i n t k a m p i o e n helaas reden om afscheid te nemen van de Rot terdamse Ze s d a a g s e. Vo o r D a n n y S t a m (3 8) b e t e k e n d e h e t d e v i j fd e t r i o m f i n A h o y e n d e ze s t i e n d e i n t o t a a l . E e r d e r ze g e v i e r d e h i j m e t R o b e r t S l i p p e n s (2 x) , Le i f La m p a t e r e n - v o r i g j a a r - I l j o Ke i s s e i n R o t t e r d a m . D i e n s l e e f t i j d g e n o o t Lé o n v a n Bon tekende voor zijn t weede ze s d a a g s e - o v e r w i n n i n g . ( A d H )

Ch a l l e n g e S p o r t s / B i n n e n l a n d . R o t t e rd a m 2e va n N e d e r l a n d D e b a s ke t b a l s t e r s va n Challenge Sports/Binnenland. Rotterdam Zijn er niet in geslaagd om de nationale titel t e ve r o ve r e n . I n d e f i n a l e t e g e n Wo r l d t i c k e t s u i t Le i d e r d o r p o v e r m a x i m a a l v i j f d u e l s v e r l o o r d e fo r m a t i e van interim- coach Pieter Ko d d e a fg e t e k e n d m e t 3 - 0 . D e Rot terdamse dames hadden de eindstrijd van de vaderlandse competitie bereik t door in de h a l v e f i n a l e v e r ra s s e n d h e t t o t dan tot ongeslagen Pro Build L i o n s u i t La n d s m e e r i n e e n s e r i e over maximaal drie duels met 2- 0 t e k l o p p e n . ( A d H )

Robin Söderling w i n t i n A h oy Robin Söderling heeft in februari va n d i t j a a r d e 3 8 - s t e e d i t i e va n h e t A B N A M R O W o r l d Te n n i s To u r n a m e n t o p z i j n n a a m g e s c h r e ve n . De Zweed was in de finale in Ahoy in drie sets te sterk voor d e Fra n s m a n J o W i l f r i e d Ts o n g a . De winst in het dubbelspel ging naar het Oostenrijks/ D u i t s e k o p p e l M e l ze r/ P e t s c h n e r die in de eindstrijd te sterk w a r e n v o o r L l o d ra / Z i m o n j i c. Het toernooi k reeg vlak voor aanvang een stevige tegenvaller te incasseren door het af vallen van de geblesseerde A u s t ra l i a n O p e n - w i n n a a r N o v a k D j o k o v i c. H e t t o e r n o o i v o o r d e rolstoeltennissers werd gewonnen door Ronald Vink, die de Fra n s m a n S t e p h a n e H o u d e t i n t w e e s e t s k l o p t e. ( A d H )

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 59

59

6-4-2011 11:53:34


stephan danYo

haalt opgelucht aDeM na opheffing schorsing In het ideale plaatje van Stephan Danyo naar de Olympische Spelen van Londen 2012 paste werkelijk alles behalve een schorsing van de vaderlandse boksbond. De NBB werd door de wereldboksbond AIBA in februari van dit jaar in de strafbank gezet voor een evenement dat in 2010 in Purmerend werd georganiseerd. In strijd met de amateurregels werd daar zonder hoofdbeschermers en met ontbloot bovenlijf gebokst. Consequentie van de overtreding was het verbod op de organisatie van het EK boksen voor dames in Rotterdam.

En daar bovenop werden bovendien alle Nederlandse amateurboksers geschorst. “Ik schrok er echt van. Mijn eerste gedachten waren dat de aanloop naar de Spelen in gevaar kwam.” Maar door bemiddeling van NOC*NSF en Rotterdam Topsport werd de schorsing van de boksers zes weken later echter al weer ongedaan gemaakt, waardoor de voorbereiding van Danyo op het Europees kampioenschap in juni van dit jaar in Hongarije en WK in september in Korea of Azerbeidzjan nauwelijks schade opliep. “Ik heb op dat bewuste evenement in Purmerend niet gebokst, maar de uitgesproken schorsing dupeerde wel alle Nederlandse boksers. Het was dus best even schrikken. Niet alleen voor mij, maar ook voor mensen als Nouska Fontijn, Marichelle de Jong en Peter Mullenberg. Ook hun voorbereiding op het EK en WK van dit jaar liep gevaar. En die toernooien zijn nog belangrijker dan normaal, omdat het kwalificatiemomenten zijn voor de Olympische Spelen van Londen 2012 zijn. Daar wil ik als bokser bij zijn, dus dan wil je niet dat je voorbereiding wordt verstoord door zaken waar je geen greep op hebt. Hoe dan ook, ik ben blij dat die schorsing met een sissers is afgelopen en het EK voor dames in oktober ook gewoon in het Topsportcentrum in Rotterdam wordt gehouden.” Vooral ook, omdat in de Maasstad juist alle stukjes van de bokspuzzel in elkaar leken te vallen. Via de stichting Rotterdam Boxing en haar hoofdsponsor Rotterdam Investment Group krijgen Danyo en de twee pupillen van damesbondscoach Ton Dunk eindelijk de middelen en mogelijkheden die lang ontbraken. “Rotterdam Boxing is een zegen voor ons. We kunnen tegenwoordig in het buitenland boksen en op trainingskamp. We werken er hard voor, maar hebben het idee dat we het niet alleen doen. Het is prachtig als mensen van Rotterdam Boxing, Ronald Blom en Frank Overhand, je laten weten dat ze in hun vrije tijd praten met bijvoorbeeld Innolab, waardoor we binnenkort ook de technische faciliteiten hebben om onze trainingen en wedstrijden in beeld te analyseren. Bovendien gaat Conrad Alleblas de zaken voor Rotterdam Boxing regelen, dus het wordt steeds professioneler. Dat moet ook wel, want ik heb me laten vertellen dat ons land sinds Barcelona in 1992 geen boksers op de Olympische Spelen heeft gehad. In Spanje waren dat er nog zeven. Er moest dus iets gebeuren en ik ben er best wel trots op dat dat in mijn stad gebeurt. De stad van de grote Bep van Klaveren.” “Ik moet op het EK of WK bij de beste tien eindigen om me te plaatsen voor de Spelen. Ik sta op deze toernooien tegen mensen die vaak twee tot driemaal zo veel partijen achter hun naam hebben dan ik, maar ik versla ze tegenwoordig met enige regelmaat. Ik moet op het EK of WK drie zeges boeken en dan plaats ik me voor Londen. En mocht dat onverhoopt niet lukken, dan zijn er in 2012 nog drie extra kwalificatiemomenten. Ik moet en zal naar de Spelen, want via bij mijn boksclub Van ’t Hof, werkgever Sport en Recreatie, Rotterdam Topsport en Rotterdam Boxing krijg ik alle denkbare steun en medewerking. Ik wil deze mensen terugbetalen met prestaties. Nederland heeft te lang op het Olympisch bokstoernooi ontbroken.” (AdH)

60

Topsport_03_2011_P036-068.indd 60

magazine

6-4-2011 11:53:49


Natalie Leeuwenberg

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 61

61

6-4-2011 11:54:02


(advertentie)

transportatIon and logIstIcs FInance InternatIonal trade

Head quarters Boezembocht 23 3034 KA Rotterdam The Netherlands

Postal address P.O. Box 3185 3003 AD Rotterdam The Netherlands

Communication phone: +31(0)10 - 411 34 21 fax: +31(0)10 - 411 34 23 e-mail: info@rignetherlands.com

visit us at

INDIANA0054_Adv.RIG aanpassen.indd 1

rignetherlands.com

02-02-2011 09:59:51

Rotterdam

Rotterdam Topsport en Hogeschool Inholland Rotterdam werken de komende jaren samen. Met elkaar investeren in sportstad Rotterdam. Daar gaat het om. De afstudeerrichting Sport en Bestuur (van de opleiding Management, Economie en Recht) zal hieraan bijdragen. Sport en bestuur is een afstudeerrichting waarbinnen moderne professionals in de sportwereld via praktijkopdrachten leren besturen en organiseren in de sportwereld. Hogeschool Inholland Rotterdam is ge誰nteresseerd in bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan het hoger onderwijs. Heeft u interesse in een mogelijke samenwerking met Hogeschool Inholland Rotterdam of heeft u een praktijkopdracht voor Sport en Bestuur? Neem dan contact op met het Hogeschool Inholland Bureau Externe Betrekkingen Straat 00 T: 010-439 9381 E: Externebetrekkingen.Rotterdam@ Inholland.nl

Topsport_03_2011_P036-068.indd 62

Postbus 00000 0000 XX Plaats T +31(0)00 000 00 00 F +31(0)00 000 00 00 www.inholland.nl

6-4-2011 11:54:07


ColuMn ColuMn

peter ouwerkerk

peter

armstrong In de danIËL

spO ec

Er wordt hier en daar wat schamper gedaan over de 33 miljoen die ‘Rotterdam heeft verdiend’ aan de Grand Départ van de Tour de France 2010; dat na een investering van 15 miljoen. Er was namelijk voorspeld dat de opbrengst tussen de 40 à 45 miljoen euro zou liggen, en dan valt 33 voor sommigen een beetje tegen.

Sport is en insp zaalvoe atletiek spreekk in hun d afgeslo

De middenstand heeft ook weinig aan de Grand Départ gehad, roepen de centrumwinkeliers in koor. Maar centrumwinkeliers roepen dat wel vaker. Zoals strandpachters klagen over één dag regen en museumdirecteuren over twee weken zon. Centrumwinkeliers vergeten dat wanneer er nooit in Rotterdam zou worden geïnvesteerd, er ook nooit een euro extra zou worden verdiend. De overheid schept de faciliteit, aan de middenstand de kans daar inventief op in te spelen.

Iedere spor De slotdag rekstok, ce het achtdu ontembare Zo stil als h 2-3-4-5-6in het glim feestgedrui

De inspanning van Rotterdam voor de Tourstart was vele malen groter dan die van Amsterdam voor de Giro d’Italia, maar het rendement bijna hetzelfde: ook zo’n tweeëneneenhalf maal de investering. Alleen, in Amsterdam wordt over de Giro nooit meer gesproken en voor Rotterdam is de Tourstart nog een dagelijks visitekaartje. Onlangs nog in de Volkskrant, als illustratie bij een interview met sportwethouder Laan, over waarom de breedtesport in Rotterdam zo wel vaart bij grote sportevenementen in deze stad.

op muziek gemarineer Katarina W sport explo

Een week n in Ahoy hu slingers, co free fight v genieten en het Wemble herrie? Zon zonder dat aan relatie visitekaart Perfect verb al) vernieu niet bij h etiket mijl ra

De Grand Départ 2010: zelfgenoegzaamheid of nalatenschap? Dat laatste. Want? Er is steeds meer structurele aandacht voor breedtesport. De fietspaden in de stad zijn beter onderhouden dan menige autoasfaltweg. Meer fietsbeugels betekent meer orde in de buitenruimte. De Ronde van Katendrecht wordt herhaald, de massale Toertocht ook – dit keer van Kuip naar Kuip. Er staat een serieuze wielertweedaagse Rotterdam-Antwerpen-Rotterdam op stapel. En in de Daniel den Hoedkliniek verwacht men een succesvol einde van de actie die Bianca Baijens opzette voor verder onderzoek naar baarmoederhalskanker. Terminaal patiënte Baijens had in 2010 nog één laatste wens: een ontmoeting met Lance Armstrong om aandacht te vragen voor haar ziekte. En de grondlegger van de Livestrong Foundation kwám langs in ‘de Hoed’. Een uur lang, daags vóór de proloog. Een moment om nooit te vergeten. Wat de Grand Départ heeft opgeleverd? De vraag stellen is haar beantwoorden met de ontmoeting Baijens-Armstrong. Zonder Grand Départ was dat nooit gebeurd. Waarde hoef je niet altijd uit te drukken in geld.

S D

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 63

66

63

magazine

6-4-2011 11:54:13


sponsorgroep

• De activiteiten van Rotterdam Topsport worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam

gold sponsoR

®

s i lV e R s p o n s o R

®

supplieRs

64

Topsport_03_2011_P036-068.indd 64

magazine

6-4-2011 11:54:50


sponsorgroep

• De activiteiten van Rotterdam Topsport worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam

m ed iapaRtn eR s

businessClub leden

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 65

65

6-4-2011 11:55:17


(advertentie)

PING PONG BUSINESS CHALLENGE

Bedrijventoernooi • Sportief netwerken • Demo toppers • WK bekijken

Schrijf je in op www.jointhetable.nl/bedrijven

13 MEI 2011 Ahoy Rotterdam Van 16.00 tot 20.00 uur Kosten: € 100 per team (4 personen)

Topsport_03_2011_P036-068.indd 66

6-4-2011 11:55:28


eveneMenten

niet te missen! 16/04

finale lotto KoRfbal league ahoy Rotterdam

03/05

haRlem globetRotteRs (basKetbal) topsportcentrum Rotterdam

05/05 – 07/05

nK boKsen topsportcentrum Rotterdam

08/05 – 15/05

wK tafeltennis ahoy Rotterdam

28/05

dutCh masteRs taeKwondo topsportcentrum Rotterdam

03/06 – 05/06

deloitte ladies open RotteRdam golfclub broekpolder

04/06

wK KwalifiCatie handbal dames nedeRland – tuRKiJe topsportcentrum Rotterdam

05/06

touR de RiJKe (wielRennen) Regio Rotterdam

11/06 – 12/06

euRopean league VolleYbal nedeRland – oostenRiJK topsportcentrum Rotterdam

23/06 – 03/07

woRld poRt touRnament (honKbal) neptunus familiestadion

09/07 – 10/07 (o.v.B.)

euRopean league VolleYbal nedeRland – spanJe topsportcentrum Rotterdam

15/07 – 17/07

dutCh open RaCKetlon (o.V.b.) squashvereniging Victoria

20/07 – 24/07

euRogames diverse locaties o.a. ahoy Rotterdam

04/08 – 14/08

eK handbal dames < 19 topsportcentrum Rotterdam

17/08 – 21/08

eK dRessuuR Kralingse bos

21/08

baVaRia CitY RaCing Rotterdam Centrum

24/08 – 28/08

Chio RotteRdam (hippisChe spoRt) Kralingse bos

Voor een compleet overzicht van de evenementen: www.rotterdamtopsport.nl

magazine

Topsport_03_2011_P036-068.indd 67

67

6-4-2011 11:55:37


Sportief beleven Met trots presenteren wij Uw Ahoy. De thuishaven voor uw mooiste belevenissen op het gebied van Sport, Entertainment, Events, Business & Food. Schuif gezellig aan! Onze professionals maken het u graag naar uw zin.

Mijn Kijk voor de evenementenagenda op www.mijnahoy.nl Uw evenement in Ahoy? Neem vrijblijvend contact op via 010 - 293 32 43 of sales@ahoy.nl

Topsport_03_2011_P036-068.indd 68

Hier beleef ik! 6-4-2011 11:55:42

Topsport 01 2011  

Rotterdam Topsport - 19e jaargang - nummer 1 - Voorjaar 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you