RTSMAGZN - Durven Dromen

Page 1

RTSMGZN TOPSPORTVISIE 2021 - 2026

“ROTTERDAM MIJN STAD, MIJN HOMEBASE”

SVEN DE LANGEN

DROMEN VAN HET GEEL OP DE COOLSINGEL

NEXT GENERATION

TALENTEN MET EEN DOEL

HOME OF TEAMNL

BOUWEN AAN OLYMPISCHE DROMEN

DURVEN DROMEN RTSMGZN 1


PASSION FOR SPORTS Rotterdam Topsport richt zich op het verwerven en organiseren van topsportevenementen, het faciliteren van TeamNL topsportprogramma’s, het ondersteunen van topsportverenigingen en talentcentra en is betrokken bij plannen voor het realiseren van topsportaccommodaties. Onze ondersteuning verhoogt de medaillekansen van sporters, terwijl tegelijkertijd het imago van de stad wordt versterkt. We stellen alles in het werk om Rotterdam, zowel nationaal als internationaal als dé toonaangevende topsportstad van Nederland te positioneren.

2 RTSMGZN


RTSMGZN 3


PETER BLANGÉ

‘DROMEN EN DURVEN’ 4 RTSMGZN


DE DROOM

ZOMAAR EEN DAG… IN 2026 Als ik op zomaar een decemberdag in 2026 bij ons kantoor in Topsportcentrum Rotterdam arriveer, zit ik glunderend achter het stuur. Wat ik zie, stemt me intens gelukkig. Het vergezicht dat we in 2021 durfden te schetsen, is een prachtig kunstwerk geworden. Voordat ik naar binnen ga, zie ik 500 meter verderop het nieuwe Feijenoord-stadion. De eerste bussen met toeristen komen net aan. De ontwikkeling van Stadionpark ligt op stoom. De Sportcampus maakt zijn naam waar en meerdere nieuwe VO-scholen hebben zich aan de overkant gevestigd. De samenwerking voor opleidingen op het gebied van een bewegend leven loopt voorspoedig. Rechts zie ik De Kuip, waar de renovatie in volle gang is. De atletiekbaan krijgt al vorm en de eerste appartementen zijn opgeleverd. Logisch dat die binnen no-time weg waren; welke diehard Feyenoord-fan wil daar nu niet wonen.

in een kolkend Rotterdam Ahoy. Ze zijn overigens niet het enige onderdeel van de multisportclub die jaar na jaar om de prijzen strijden. Linksaf nu, om ook even te buurten bij het Nationaal Vechtsportcentrum, dat al snel na de voor Rotterdamse sporters zo succesvol verlopen Olympische Spelen zijn deuren opende. De klappen op de zandzakken dreunen galmend boven de aanmoedigingen van de trainer uit. Terug in het Topsportcentrum sta ik even stil in de gang. Naast het prominente logobord van Home of TeamNL hangen de foto’s die warme herinneringen bij me bovenbrengen: onder meer die van de Grand Départ van de Tour de France in 2024.

Zodra ik binnenstap in het Topsportcentrum, komt het zweet me tegemoet. Heerlijk: het tastbare, of nee ruikbare bewijs dat sporters hier tot het uiterste gaan. Om beter te worden, te winnen. Ik ga even langs de turnhal om een blik te werpen bij de mannen van het TeamNL topsportprogramma turnen. De vrouwen, die later ook zijn aangehaakt, komen vanmiddag. En als ik de turners zo aan de gang zie, moet ik uiteraard terugdenken aan het geslaagde WK Turnen dat van de zomer een paar kilometer verderop plaatsvond, in Rotterdam Ahoy. Met als tastbare herinnering die stapel medailles van de turners die in hún stad loon naar werken kregen.

Nadat ik mijn collega’s heb begroet, nestel ik me achter mijn bureau. Het mooie sportjaar 2026 is bijna ten einde. In 2027 beginnen de voorbereidingen van het allergrootste evenement dat Rotterdam ooit heeft mogen verwelkomen: de Youth Olympic Games. Als apotheose van dit jaar heeft het IOC de organisatie voor 2030 aan Rotterdam en Nederland toegewezen. We hebben prachtige jaren achter de rug en de komende periode schakelen we gewoon nog een versnelling hoger. Zoals past bij een Wereldse Topsportstad waar de ambities geen grenzen kennen. Zonder dromen zul je nooit verder komen.

In een andere hal zijn de spelers van Feyenoord Basketball aan het trainen. Die stonden eerder dit jaar voor de derde keer op rij in de finale van de play-offs

Peter Blangé, directeur Rotterdam Topsport

RTSMGZN 5


RTSMGZN is een uitgave van Rotterdam Topsport. Het is de uitwerking van ons strategisch beleidsplan voor 2021 2026 en de dromen en ambities die we samen met onze partners in de stad najagen. Copy: Martin Dekker Lisette Eijgelsheim Concept en vormgeving: Campagne Fotografie: Vincent van Dordrecht Oplage: 2.500 exemplaren

‘THE SHOW MUST GO ON!’

18

36

IVA Groep

38

6 RTSMGZN

Topsportvisie 2021 - 2026

Jolanda Jansen durft!

olofon

Drukwerk:

8

WERELDSE TOPSPORTSTAD

In Stadionpark gaan topsport en breedtesport, hand in hand

20

ICONISCHE EVENEMENTEN


In dit nummer:

EEN WARM BAD VOOR SPORTERS, ORGANISATOREN EN TOESCHOUWERS

Durven Dromen De droom 04 Wereldse Topsportstad 08 Dromen van het geel 14 The show must go on 18 Iconische evenementen 20 Stad van Topsporters 22 Home of TeamNL 28 010 puntenplan 30 NOC*NSF 32 Stadionpark 36 Topsportverenigingen 40 Topsporter & coach 44 Vizier op scherp 48 Unmute 50 Onze talenten 54 Next generation 56 Topsport voor de Stad 58 Het resultaat telt 64 Een warm bad 68

68 54 Onze talenten

58

TOPSPORT VOOR DE STAD

13 RTSMGZN 7


WERELDSE TOPSPORTSTAD 8 RTSMGZN


TOPSPORTVISIE 2021 - 2026

RTSMGZN 9


Hoogwaardige topsportevenementen zorgen voor een bruisende stad waar bewoners en bezoekers geïnspireerd worden en zich vermaken. Maar ze leiden ook tot internationale bekendheid en economische en maatschappelijke impact. Topsport verbindt.

WERELDSE TOPSPORTSTAD Rotterdam heeft alle reden om trots te zijn op haar positie als toonaangevende topsportstad. Goed georganiseerde evenementen en Rotterdamse topsportprestaties maken de stad aantrekkelijker voor bezoekers, bedrijven en nieuwe bewoners. Evenementen worden ten tijde van COVID-19 door het Rotterdams gemeentebestuur ook gezien als middel om na de crisis weer te zorgen voor levendigheid, trots, plezier en samenzijn. Ook de gunstige effecten op de werkgelegenheid, de economische impuls en citymarketing zijn essentieel. Deze sterke basis benutten we om de positie als veelzijdige, wereldse topsportstad de komende jaren te verstevigen en topsportevenementen (nog) strategischer in te zetten om de impact te vergroten.

10 RTSMGZN

EVENEMENTEN MET MEERWAARDE

In 2026 zijn we niet alleen een stad van terugkerende evenementen, WK’s en EK’s, maar ook van wereldse sportevenementen. Dit zijn evenementen van de buitencategorie als de Youth Olympic Games en de Grand Départ van de Tour de France, die de stad nóg meer uitstraling geven en strategisch bepalend zijn voor de invulling van de meerjarenkalender. We koesteren traditionele (Olympische) sporten, maar zijn ook een stad van nieuwe sportvormen zoals esports, urban sports en vernieuwende evenementenconcepten. Op die manier weten we een zo breed mogelijke doelgroep te boeien en


TOPSPORTVISIE 2021 - 2026

binden. De sportevenementen versterken de sportpiramide. We laten onze evenementen van meerwaarde zijn voor de breedtesport, de sportinfrastructuur en de Rotterdammers. We houden oog voor een goede balans tussen reguliere en aangepaste sporten. Wereldwijd ziet men Rotterdam in 2026 als gevestigde speler op de internationale bidkalender. Een stad die van sportevenementen – klein, groot of mega – telkens weer een doorslaand succes maakt.

MET NOG MEER INZET OP WEG NAAR RESULTAAT

Om onze ambities als ‘wereldse topsportstad’ waar te maken, gaan we door met de succesvolle

koers en de bijbehorende activiteiten. We blijven inzetten op de ondersteuning van evenementenorganisatoren en focussen de komende jaren op het behalen van de maximale economische, maatschappelijke en promotionele spin-off. We richten onze communicatie niet alleen op Rotterdammers, maar ook op Rotterdamse en landelijke (sport)organisaties. We onderhouden het (sport)netwerk ten gunste van de Rotterdamse sport. Met een aanpak gebaseerd op kennisdeling, netwerkvorming, samenwerking, communicatie en evenementen brengen we partijen samen die een bijdrage kunnen leveren aan een toekomstbestendige Rotterdamse en landelijke sportsector. >>

RTSMGZN 11


“We brengen de impact van evenementen nader in kaart om daarmee de kennis te vergroten” We profileren Rotterdam landelijk en internationaal nadrukkelijk met bewezen succes op thema’s die passen bij het DNA van de stad: internationaal, werelds en grensverleggend. Denk hierbij aan thema’s als urban sports, esports, inclusiviteit en Home of TeamNL. We hanteren hierbij de citymarketingstrategie van Rotterdam. Make It Happen. We brengen de impact van evenementen nader in kaart om daarmee de kennis te vergroten. Dat doen we al jaren, maar dankzij een nieuw ontwikkelde methodiek krijgen we beschikking over meer data en nieuwe inzichten. Die zetten we vervolgens in om die impact van topsportevenementen in de toekomst te vergroten. We brengen ook partners samen om met nieuwe combinaties de aanzet te geven tot innovatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek op de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van big data en econometrie. Door die in dienst te stellen van de topsport, kunnen nieuwe toepassingen ontstaan, zoals Sports Data Science. Die kennis is breed te gebruiken: van prestaties binnen de topsport tot het ontwikkelen van nieuwe vormen of combinaties van evenementen.

WE NEMEN HET VOORTOUW

De (sport)wereld is volop in beweging. Daar nemen we graag het voortouw in. Zo zullen we de komende jaren nieuwe concepten uitwerken. Bijvoorbeeld een multi-NK waarbij meerdere NK’s in Olympische takken

12 RTSMGZN

van sport gelijktijdig plaatsvinden. Dit concept, geïnspireerd door de European Championships in Glasgow 2018 en München 2022, geven we samen met enkele sportbonden, NOC*NSF en de NOS vorm. Ook partners als Sportbedrijf Rotterdam, Rotterdam Ahoy en Rotterdam Festivals zijn betrokken. Samen willen we ook de side events groots neer te zetten en ze in de toekomst een vaste waarde op de kalender laten zijn. We werken samen met de gemeente Rotterdam de stedelijke ambitiestrategie verder uit voor succesvolle lobby en bids (Youth Olympic Games, Grand Départ van de Tour de France van 2024 of 2025, European Championships). We ontwikkelen een plan om ook na 2026 iedere vijf tot tien jaar een werelds sportevenement naar de stad te halen. Daarbij bouwen we voort op de pijlers van de ‘Dutch Approach’. Dat betekent efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, gezond, veilig en duurzaam georganiseerde sportevenementen met maximale economische en maatschappelijke impact. We streven ernaar internationale topsportevenementen voor mensen met een beperking te koppelen aan ‘reguliere’ topsportevenementen. Bezoeken aan evenementen maken we zo inclusief mogelijk. Belangrijk vinden we dat alle evenementen duurzaam plaatsvinden. We kijken samen met organisatoren naar maatregelen die dat mogelijk maken. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, water, afval en vervoer. We verbinden onze sportevenementen en Topsport Metropool (voorheen Centrum voor Topsport en Onderwijs Metropool Den Haag-Rotterdam-Dordrecht) door vooral evenementen te organiseren die aansluiten bij de TeamNL topsportprogramma’s die we in Rotterdam huisvesten, of die we ambiëren aan te trekken.


SHOWCASE

NIEUWE SPORTEN, NIEUWE KANSEN In bruisend Rotterdam zijn ook de ontwikkelingen bij jonge sporten interessant en kansrijk. Die sluiten van nature al goed aan bij de stad en zijn jonge inwoners, maar Rotterdam Topsport functioneert ook graag als aanjager. Door organisatoren van evenementen en accommodaties te ondersteunen, sporters te begeleiden en nieuwe, verrassende verbindingen en cross-overs te realiseren. Terwijl we ‘traditionele’ sporten koesteren, zien we kansen op het gebied van urban en esports. Van breaking, skating en freerunning tot gaming. Rotterdam staat al te boek als esports hoofdstad van Nederland. Er is de laatste jaren dan ook al veel gebeurd en dat is nog maar het begin.

Op veel plaatsen biedt Rotterdam een rauwe toepasselijke setting in voormalige loodsen. Haven- en industrieterreinen bieden volop uitdaging aan jonge stuntskaters en freerunners om hun skills te oefenen en vertonen. Het Street Culture Weekend is inmiddels een begrip. De combinatie van street art, hiphop en street sports is toegankelijk en brengt jongeren in beweging. De Summer of Esports draait om sport en gaming met toernooien, evenementen en challenges op tal van iconische locaties in de stad. De RTM Games Week in Rotterdam Ahoy trekt, mede met het spraakmakende onderdeel DreamHack Rotterdam, deelnemers en toeschouwers van over de hele wereld. Veel van die nieuwe sporten en combinaties bieden nieuwe kansen. In Rotterdam wachten we niet tot die zich aandienen. We creëren ze liever zelf.

RTSMGZN 13


DROMEN VAN HET GEEL ONZE KANSEN ZIJN HEEL REËEL

14 RTSMGZN


INTERVIEW In 2024 of 2025 wil Rotterdam weer de Grand Départ van de Tour de France verwelkomen. Of Sven de Langen dan nog steeds sportwethouder is, is door de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar ongewis. Maar dat doet niets af aan zijn droom en inzet om het spektakel rond de gele trui naar zijn stad te halen. De ambitie van Sven de Langen Het meerdaagse wielerfeest belooft dan nóg groter te worden dan de geslaagde editie van 2010. Het is een droom die zomaar werkelijkheid kan worden. Sven de Langen (1986) is in elk geval optimistisch over de Rotterdamse kansen. “Die zijn heel reëel. We hebben goede contacten met de organisatie, ASO, en werken nu stap voor stap naar het bid toe.” “We kunnen zo’n grootschalig evenement aan, die zekerheid heeft de ASO. In 2010 hebben we immers een heel goede indruk gemaakt. Destijds waren we ook de eerste stad die een thema verbond aan de Grand Départ. Nu willen we weer een vernieuwing toevoegen, die ook weer overgenomen zal worden voor de Grand Départs van de toekomst. Dat vinden wij gewoon gaaf om te doen.” Een andere troef is dat Rotterdam het grootste wielerspektakel ter wereld zal benutten om de sport in heel de stad, voor iedereen en op alle niveaus te vieren. Ook dat valt goed bij de ASO, weten ze aan de Coolsingel. “Ook de Rotterdammers en de wielerverenigingen moeten ervan profiteren. Als de ledenaantallen daar dan niet groeien, hebben we iets niet goed gedaan”, beseft Sven de Langen.

Hij is overtuigd van de meerwaarde van topsport: “Topsport is heel erg belangrijk voor Rotterdam en de Rotterdammers. Niet alleen als vrijetijdsbesteding, als toeschouwer. Het gaat veel verder. Topsport inspireert mensen en je kunt er veel van leren. Het is een mooie afspiegeling van het leven: met pieken en dalen, al zijn die voor iedereen anders. Net als de ambities.”

>>

“TOPSPORT STIMULEERT KINDEREN OM ZELF TE GAAN SPORTEN, HUN HELDEN NA TE DOEN EN HUN DROMEN NA TE LEVEN”

RTSMGZN 15


“Topsport stimuleert kinderen om zelf te gaan sporten, hun helden na te doen en hun dromen na te leven.” Rotterdam zet topsport en evenementen doelgericht in om sporten en bewegen te stimuleren. Logisch, vindt Sven de Langen. “Ik ben ook wethouder voor volksgezondheid. De COVID-19 crisis heeft extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk preventie en bewegen zijn. Met de nieuwe Sportnota die de gemeente samen met de diverse sportpartijen in de stad heeft opgesteld willen we jongeren aan het sporten houden. Liefst door ze lid te laten blijven van een vereniging. Nu haken er na de basisschool nog te veel af.” Er dienen zich nieuwe kansen aan, weet de wethouder. “De wereld staat niet stil. Ook sporten en bewegen veranderen. Kijk naar de opkomst van gamification. Gaming en esports zijn bij jongeren populair. We willen de esports hoofdstad van Nederland zijn. En volgens mij zijn we dat al.”

“DE YOUTH OLYMPIC GAMES PASSEN HEEL GOED BIJ ROTTERDAM” “Ik denk dat de liefde voor sport in Rotterdam in ons DNA zit. We hebben ook de juiste keuzes gemaakt: doordat er ooit geïnvesteerd is in het Topsportcentrum trek je sport en evenementen aan. We hebben natuurlijk nog veel meer prachtige accommodaties. En we blijven doorgaan op die weg. We blijven investeren. Denk aan het Stadionpark en Feyenoord City.” “We hebben nu ook een Vervangingsprogramma Sportaccommodaties, waardoor we op voorhand weten wanneer we moeten investeren in nieuwe accommodaties. We zullen goed bekijken waar we die dan neerzetten en hoe we sporten slim

16 RTSMGZN

kunnen combineren en verenigingen laten samenwerken. Elke vierkante meter willen we efficiënt en liefst op een dubbele manier gebruiken. Zoveel mogelijk uren per dag.” Trots is Sven de Langen op de komst van het TeamNL topsportprogramma turnen heren, dat in september van start gaat in Topsportcentrum Rotterdam. “En als het aan ons ligt volgen er meer topsportprogramma’s. Er is dit jaar al een start gemaakt met een Kanosprintprogramma, we werken aan een Nationaal Vechtsportcentrum voor meerdere vechtsporten en ook voor Breakdance zijn we op de goede weg. Dit zijn sporten waar op verenigingsniveau ook al veel gebeurt in de stad en die perfect passen in Rotterdam.” “De afgelopen decennia is heel veel bereikt met het binnenhalen van evenementen. Dankzij Rotterdam Topsport, dat nu bezig is met een transformatie. Door ook in te zetten op de topsportprogramma’s van TeamNL bijvoorbeeld. Zodat we nóg meer een stad voor topsporters worden: talenten en topsporters moeten zich hier optimaal kunnen voorbereiden op grootse prestaties in de Olympische arena. Met de focus op sporten die passen bij onze stad en evenementen die daarop aansluiten. Terwijl we die evenementen middels side events steeds effectiever ook weten in te zetten om het lokale verenigingsleven een boost te geven.” “Zoals we dat met het TeamNL topsportprogramma turnen heren doen: de hele turnpiramide versterken. Op zich is het al leuk als je zo’n programma en die topsporters in je stad hebt, maar ook alle andere turners willen we laten profiteren, vooral kinderen. Dan krijg je een betere wisselwerking tussen de stad en de topsport.” Het aantrekken van evenementen blijft belangrijk.


INTERVIEW

“IK DENK DAT DE LIEFDE VOOR SPORT IN ROTTERDAM IN ONS DNA ZIT” Rotterdam Topsport zet in op minimaal één evenement van de buitencategorie per vijf of tien jaar. Na de Grand Départ van de Tour de France zouden de Youth Olympic Games van 2030 weleens de volgende kunnen zijn. Daar is de sportwethouder al net zo enthousiast over: “Prachtig als jonge atleten van over de hele wereld dan naar onze stad komen. Het is een heel groot evenement. Je kunt de Olympische beleving daar mee aanwakkeren – in het hele land.” “Zoiets groots moet je als Rotterdam niet alleen organiseren. Willen we ook niet. We willen dat

LOCK DOWN LEVEL UP

samen met vele andere organisaties, zoals NOC*NSF, en andere steden doen. Maar de Youth Olympic Games passen heel goed bij Rotterdam. Onze inspanningen voor sport, jeugd en de toekomst komen erin samen.”

“TOPSPORT INSPIREERT MENSEN EN JE KUNT ER VEEL VAN LEREN. HET IS EEN MOOIE AFSPIEGELING VAN HET LEVEN: MET PIEKEN EN DALEN, AL ZIJN DIE VOOR IEDEREEN ANDERS. NET ALS DE AMBITIES.”

Als fervent triatleet traint Sven de Langen ook in COVID-19 tijd gewoon door. Zelfs meer. “Lockdown, level-up is mijn motto. Ik ben fitter dan ooit. De vraag is of en wanneer er een wedstrijd komt waar ik dat kan testen. Ik wil in september meedoen aan het WK Triathlon in Almere. Ik ben aan het duimen dat het door kan gaan.”

RTSMGZN 17


‘THE SHOW MUST GO ON!’

JOLANDA JANSEN DURFT!

COVID-19, gesloten deuren, weggevallen omzet en evenementen zonder publiek. Als directeur van Nederlands mooiste en modernste beurs- en evenementencomplex is er genoeg om continu wakker van te liggen. Maar op basis van de reputatie en potentie van Rotterdam Ahoy durft Jolanda Jansen voluit te dromen. Van spetterende EK’s en WK’s onder eigen dak, en van een Grand Départ van de Tour de France waardoor de wielerkoorts in heel de stad voelbaar is. Juist in COVID-19 tijd werd de uitbreiding van Rotterdam Ahoy voltooid. Met de komst van het Rotterdam Ahoy Convention Centre en RTM Stage zijn de mogelijkheden voor congressen en evenementen

18 RTSMGZN

nóg groter dan voorheen. Het geduld wordt op de proef gesteld. Maar zeker is dat Rotterdam Ahoy helemaal klaar is voor de toekomst. “Met de uitbreiding hebben we veel meer te bieden. Je ziet dat rond sportevenementen steeds vaker ook seminars en congressen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld over thema’s als gezondheid en vitaliteit. De nieuwe grote zaal, RTM Stage, kan op heel veel manieren gebruikt worden. Ook voor sportwedstrijden.”

BELEVING

COVID-19 reed heel veel evenementen in de wielen. Rotterdam Ahoy werd ook hard getroffen. De noodzakelijke bezuinigingen brachten onvermijdelijk ontslagen met zich mee. Jansen maakt zich ondertussen niet alleen sterk voor Rotterdam Ahoy maar voor de hele branche. Ze is


“HET MOETEN EVENEMENTEN EN SPORTEN ZIJN DIE ECHT BIJ ROTTERDAM EN HET IMAGO HOREN. BIJ HET VERHAAL DAT WE WILLEN VERTELLEN”

INTERVIEW

woordvoerder van de vorig jaar opgerichte Alliantie van Evenementenbouwers. Afgelopen jaar werd succesvol geëxperimenteerd met online en hybride varianten. De kracht van fysieke evenementen blijft voor Jansen echter ongeëvenaard. “Deze tijd laat zien dat digitaal een handig hulpmiddel is. Maar COVID-19 geeft vooral de bevestiging dat mensen het liefst live bij elkaar komen. Zie hoe iedereen daarnaar verlangt. We willen anderen ontmoeten, geïnspireerd worden.” “Online gaat nooit een vervanging zijn van evenementen, het kan wel een combinatie of uitbreiding zijn. Je ziet het voetbal op televisie veel beter en toch zit De Kuip elke twee weken vol. Normaal dan. De beleving van het er zelf bij zijn, is onverslaanbaar door welke technologie dan ook.”

ÉÉN VAN DE TROEVEN VAN ROTTERDAM

Rotterdam Ahoy is één van de troeven van Rotterdam bij het aantrekken van grote sportevenementen. Maar je moet wel selectief zijn, vindt Jansen: “Daar zijn we het ook over eens in de stad. Het moeten evenementen en sporten zijn die echt bij Rotterdam en het imago horen. Bij het verhaal dat we willen vertellen. Als weerbare en veerkrachtige stad, zoals we dat na de oorlog waren en zoals we er nu in de COVID-19 crisis ook toch het maximale uithalen. Door creatief en innovatief te zijn… en het vooral ook samen te doen. En te durven dromen.”

‘DROMEN VAN SPETTERENDE EK’S EN WK’S’

50 JAAR ROTTERDAM AHOY Op 15 januari 2021 bestond Rotterdam Ahoy precies 50 jaar. Dat zou, met de officiële opening van het gloednieuwe Rotterdam Ahoy Convention Centre en RTM Stage, groots gevierd worden. Maar COVID-19 was ook hier spelbreker. “We maken het later dit jaar alsnog goed”, belooft Jolanda Jansen. Tot die tijd richt ze zich op evenementen die in aangepaste vorm (met of zonder publiek) doorgaan. Zoals het ABN AMRO World Tennis Tournament dat in maart plaatsvond en het Eurovisie Songfestival in mei.

RTSMGZN 19


ICONISCHE EVENEMENTEN VERGROTEN HUN IMPACT

CHIO ROTTERDAM ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT “In de eerste plaats willen we de fans weer terug in het stadion. Dat is het belangrijkste. Daarnaast willen we samen met Rotterdam het unieke en iconische beeld van de stad en ons toernooi wereldwijd uit blijven dragen. Hand in hand met sociale impact, op het gebied van duurzaamheid, talentontwikkeling en verbetering van kansen voor iedereen.”

“In 2026, als het CHIO 77 jaar bestaat, treffen jonge en gevestigde topsporters en ondernemers elkaar in de unieke ambiance van het Kralingse Bos. CHIO staat bekend om het feit dat talent in de topsport en in ondernemingen steeds centraler meedoen in het programma. Het publiek verjongt en paardenliefhebbers móéten een keer bij het CHIO geweest zijn. Ieder jaar laat het CHIO innovaties zien op het gebied van sport, ondernemen en maatschappelijke bijdrage.”

Richard Krajicek, toernooidirecteur

Ron Voskuilen, directeur CHIO Rotterdam

20 RTSMGZN


Foto: Stephan Tellier

Foto: Luka de Kruijf

NN MARATHON ROTTERDAM

WOONING ZESDAAGSE

“De NN Marathon Rotterdam zal met al zijn grandeur altijd iconisch zijn voor de stad. Een marathon voor iedereen, door het aanbod van diverse loopafstanden, maar tegelijkertijd met internationale allure en een spannende wedstrijd met snelle tijden. Daarnaast is onze ambitie om samen met de gemeente Rotterdam en andere stakeholders, te streven naar een Marathon Community van circa 100.000 mensen die het hele jaar actief en zichtbaar is in de stad, waardoor wij nog meer mensen in beweging kunnen krijgen. Inclusiviteit en diversiteit zullen hierbij een nog belangrijker rol gaan spelen. Bij de Marathon Rotterdam is iedereen welkom. De Marathon Rotterdam was, is en zal altijd #demooiste blijven.”

“De Wooning Zesdaagse wordt nog meer een prestigieus wielerevenement waar de top van het wielrennen aan de start staat, maar dat ook je hart sneller laat kloppen als je een brede interesse in sport hebt. We zijn trots op zo’n groot topsportevent in de wielerwereld en willen nog meer mensen ervan laten meegenieten! Het wordt hét jaarlijkse topsportevenement in december, voor alle sportliefhebbers. Je wilt erbij zijn… door zijn prestige, uitstraling en de combinatie van een avond uit voor iedereen.”

Mario Kadiks, directeur NN Marathon

Michael Zijlaard, toernooidirecteur Zesdaagse Erika Bronkhorst, manager Events, Rotterdam Ahoy RTSMGZN 21


STAD VAN TOPSPORTERS 22 RTSMGZN


TOPSPORTVISIE 2021 - 2026

RTSMGZN 23


Rotterdam investeert verder in een professioneel topsportklimaat met uitstekende topsportfaciliteiten. Topsporters en talenten kunnen hier excelleren, voelen zich thuis en staan midden in de Rotterdamse samenleving. We geloven in een stad die sporters en talenten de kans geeft in hun eigen omgeving door te stromen naar de top om vervolgens met hun sportprestaties weer andere sporters en talenten te inspireren.

STAD VAN TOPSPORTERS Rotterdam heeft in 2026 haar prominente positie in de landelijke topsportinfrastructuur waargemaakt. Niet alleen op het gebied van evenementen, maar bovendien als thuisbasis voor TeamNL topsportprogramma’s, die ook toegankelijk zijn voor talenten uit eigen stad en die we benutten ter versterking van de breedtesport. Onze topsportaccommodaties en trainingsfaciliteiten behoren tot de top van Nederland. Dit alles zorgt ervoor dat topsporters en talenten Rotterdam als de ultieme trainingsstad zien waar ze, midden in de maatschappij, het uiterste uit zichzelf kunnen halen op hun weg naar prestaties. Rotterdam is in 2026 een stad voor én van topsporters.

24 RTSMGZN

TALENTEN STROMEN DOOR

Topsporters waarderen Rotterdam. Om onze sportmentaliteit, onze inzet en onze voorzieningen. Daar blijven we aan werken. We blijven topsportverenigingen ondersteunen in hun sportieve ambities. Zo stellen we alles in het werk om in samenwerking met Rotterdam Sportsupport de Rotterdamse topsportverenigingen sterk en vitaal te houden. Daarnaast zorgen we voor de ontwikkeling van hun jeugdopleiding. Vanaf 2021 breiden we de ondersteunende activiteiten van Rotterdam Topsport uit met bijeenkomsten voor topsportbestuurders en trainers/coaches. We continueren onze ondersteuning aan regionale trainingscentra. De talenten uit


TOPSPORTVISIE 2021 - 2026

Rotterdam en de regio trainen meerdere keren per week samen onder begeleiding van een talentcoach. Door inzet van de talentcoach bij meerdere verenigingen ontstaat eenheid in aanpak en stromen talenten vanuit de verenigingen gemakkelijker door naar een regionaal trainingscentrum. We bieden een faciliteitennetwerk voor Rotterdamse sporters met een status van NOC*NSF, sporters van de selecties van de topsportverenigingen en talenten van de regionale trainingscentra. Daarnaast ook voor sporters van TeamNL topsportprogramma’s die in Rotterdam gehuisvest worden. Dit netwerk bestaat uit partijen die medische, fysieke, mentale en financiële faciliteiten bieden, lifestyle coaching en ook uit onderwijs- en voedingsfaciliteiten.

De komende jaren kijken we nog nadrukkelijker naar de wensen van de gebruikers en de laatste trends en ontwikkelingen zodat de ondersteuning aan fysiek en mentaal sterke sporters optimaal is. We gaan de samenwerking met de kennisinstellingen in de stad intensiveren en uitbreiden, en nieuwe verbanden initiëren. Aanhakend bij en ondersteunend aan de topsportprogramma’s van TeamNL zien we bijvoorbeeld kansen op sportmedisch gebied, biomechanica en fysiologisch onderzoek. Bij partijen als Erasmus Medisch Centrum en Sportgeneeskunde Rotterdam is binnen deze drie disciplines zeer veel kennis en ervaring voorhanden.

>>

RTSMGZN 25


Die komen, net als voedingsadvies en lifestyle coaching, niet alleen beschikbaar voor de topsportprogramma’s maar ook voor andere sporters en verenigingen. Als afgeleide kunnen we de inzichten ten dienste stellen van de gemeentelijke inspanningen om de gezondheid van alle Rotterdammers te verbeteren.

VIER TEAMNL TOPSPORTPROGRAMMA’S In 2017 is Topsport Metropool (voorheen Centrum voor Topsport en Onderwijs Metropool Den HaagRotterdam-Dordrecht) geaccrediteerd ter ondersteuning van landelijke topsportprogramma’s. Met resultaat: In 2021 verhuist het topsportprogramma turnen heren naar het vernieuwde Topsportcentrum Rotterdam,

26 RTSMGZN

met een permanente turnhal en krachtcentrum. Tevens wil Rotterdam deze faciliteiten inzetten om het topsportprogramma breakdance te hosten. Ook omarmen we het nationale kanosprintprogramma op de Willem-Alexander Baan, dat potentie heeft om de komende jaren uit te groeien tot een volwaardig TeamNL topsportprogramma. In 2024 ambiëren we een Nationaal Vechtsportcentrum te openen met verschillende Olympische sporten, zoals boksen, karate, judo, taekwondo. Dit centrum biedt ook ruimte voor niet-Olympische disciplines als sambo, mixed material arts (MMA) en kickboksen. We benutten deze (toekomstige) topsportprogramma’s voor het versterken van de Rotterdamse sport.


TOPSPORTVISIE 2021 - 2026

“IN 2024 AMBIËREN WE EEN NATIONAAL VECHTSPORTCENTRUM TE OPENEN” Foto: Luka de Kruijf

We participeren in gesprekken over de gebiedsontwikkeling Stadionpark/Feyenoord City en behartigen de topsportbelangen in deze ontwikkelingen. We bieden TeamNL sporters de unieke mogelijkheid om te trainen, te studeren en te wonen met minimale reisafstanden. Trainingsaccommodaties, onderwijsfaciliteiten, huisvesting, lifestyle coaching en medische begeleiding bevinden zich straks op fietsafstand van elkaar. We ondersteunen sporten die onderdeel zijn van Topsport Metropool en faciliteren conform de sportpiramide een vruchtbare samenwerking tussen breedtesport, talentprogramma, onderwijs met een sterk sportprofiel, topsportprogramma en topsportevenement. Rotterdam Topsport ziet de potentie van Multisportclub Feyenoord (MSCF), die kan uitgroeien tot de grootste multisportclub van Nederland. We ondersteunen ook de komende jaren de verdere ontwikkeling van MSCF, hetgeen extra kansen biedt om topsport maatschappelijk in te zetten om zoveel mogelijk Rotterdammers in beweging te krijgen en houden. Het doel is om te groeien naar zes aangesloten takken van sport in 2026, waarin de vereniging op nationaal en internationaal niveau succesvol is.

RTSMGZN 27


Ruim baan voor topsport in Rotterdam. Daar staan we al meer dan dertig jaar voor. Met resultaat: onvergetelijke evenementen, succesvolle verenigingen, accommodaties van internationale klasse en begeleiding van talenten en topsporters. Daar voegen we nu een nieuwe dimensie aan toe: TeamNL topsportprogramma’s. Op Triple A-niveau en met grote impact. 28 RTSMGZN

Dat bewijst de opzet van het TeamNL topsportprogramma turnen heren, dat op 1 september 2021 van start gaat. Onder de vlag van sportkoepel NOC*NSF en in samenwerking met turnbond KNGU hebben we een ‘010-puntenplan’ gemaakt. Dat staat voor een integrale aanpak waarvan de gehele turnsport in de stad beter wordt. In al zijn facetten en van top- tot breedtesport.

DOELGERICHT INVESTEREN

Dat turnen het eerste TeamNL programma in onze stad is, mag symbolisch heten. Het wordt immers gezien als de moeder aller sporten. TeamNL topsportprogramma turnen heren bevestigt daarmee de prominente positie die Rotterdam en Topsport Metropool innemen in het landelijke topsportnetwerk.


SHOWCASE

Foto: Rob Pauel

We breiden uit en investeren doelgericht. In samenwerking met alle betrokken partijen in de stad. Zo wordt het uitstekende onderwijsaanbod uitgebreid, onder andere met nieuwe keuzevakken op het gebied van sport en bewegen. Verder gaan we zorgen voor huisvesting van sporters en uiteenlopende faciliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van lifestyle. De aanpak van TeamNL topsportprogramma turnen heren hanteren we als leidraad. Voor de komende jaren zetten we in op nog drie andere topsportprogramma’s: kanosprint, vechtsporten en breaking.

KANOSPRINT

Sinds maart 2021 is de Willem-Alexander Baan de vaste trainingslocatie voor de topsporters van de Olympische discipline kanosprint. Het Watersport-

verbond maakt dankbaar gebruik van het aanbod van Rotterdam Topsport en Sportbedrijf Rotterdam om daar de perfecte faciliteiten en omstandigheden die er voor roeiers zijn te benutten.

NATIONAAL VECHTSPORTCENTRUM

Rotterdam heeft een rijke historie in boksen en andere vechtsporten. Samen met NOC*NSF en verschillende bonden onderzoeken we de kansen voor een Nationaal Vechtsportcentrum, waar boksen, taekwondo, karate, sambo, judo, jiu jitsu, MMA en kickboksen de krachten kunnen bundelen. Een centrum met alle moderne faciliteiten dat plaats zal bieden aan diverse topsportprogramma’s per sport, die resulteren in medailles. Tegelijkertijd zetten we dit initiatief in als vliegwiel voor de breedtesport en maatschappelijke projecten.

RTSMGZN 29


www

010 PUNTEN PLAN 30 RTSMGZN


SHOWCASE

Integrale aanpak

TOPSPORTPROGRAMMA TURNEN HEREN 1 TEAMNL TOPSPORTPROGRAMMA TURNEN HEREN

6 VEILIG SPORTKLIMAAT

2 TOPTURNHAL EN UPGRADE TURNZALEN

7 TURNSTIMULERING

Huisvesten en faciliteren van dagelijkse trainingen in het TeamNL topsportprogramma turnen heren senioren (S-1 en S-2).

Inrichten van een unieke top trainings- en wedstrijdhal voor heren en dames. Investeren in het aantrekkelijker maken van sportzalen voor turnverenigingen met extra turntoestellen.

3 TALENTONTWIKKELING

Opzetten van gezamenlijke trainingen voor talentvolle Rotterdamse turners en turnsters. Extra aandacht voor het scouten van jongens bij schoolprogramma’s en verenigingen.

4 KADERONTWIKKELING

Ondersteunen en ontwikkelen van technisch kader bij verenigingen door de TeamNL trainers. Bijscholing organiseren en turnopleidingen opzetten, samen met Albeda College en de KNGU.

Integrale aanpak waarbij plezier voorop staat en iedereen op zijn of haar niveau kan genieten van de turnsport met pedagogisch en didactisch vaardige begeleiding van experts.

Verzorgen van clinics door turncoaches in het basisonderwijs met extra aandacht voor jongens.

8 EVENEMENTEN

Organiseren en faciliteren van club/ regiowedstrijden en (inter)nationale kampioenschappen.

9 AMBASSADEURS

Zichtbaar maken van de topturners in de stad, op scholen en bij verenigingen.

10 CROSS-OVERS

De diverse turnentiteiten werken samen met andere sporten zoals breakdance en freerunning waarbij de programma’s elkaar versterken en nieuwe vaardigheden spelenderwijs ontstaan.

5 VITALISEREN VAN DE TURNVERENIGINGEN

Ondersteunen en ontwikkelen van de turnverenigingen met een focus op de thema’s organisatie, ledenwerving en sponsoring.

RTSMGZN 31


INTERVIEW

‘ROTTERDAM MAAKT POSITIE EN AMBITIE WAAR’ MAURITS HENDRIKS (NOC*NSF)

32 RTSMGZN


“NET ALS DE ROTTERDAMMERS LOOP IK OP DE BENZINE VAN AMBITIE” MAURITS HENDRIKS

Er gloort een mooie toekomst voor de topsport in Nederland. Ook in Rotterdam, voorspelt Maurits Hendriks. De stad maakt al decennia indruk op het gebied van topsportevenementen, vindt de technisch directeur van NOC*NSF. Met het faciliteren van topsportprogramma’s maakt Rotterdam zijn positie en ambitie ook op dat vlak waar. “En dat is gunstig voor het hele Nederlandse topsportecosysteem. ”De topsport staat er goed voor. “We hebben alle ruwe materialen in handen om er iets heel moois van te smeden”, aldus Maurits Hendriks, die daar zelf een belangrijke rol in heeft gespeeld. Hij heeft aangekondigd na de Winterspelen van 2022 te stoppen als technisch directeur en laat dan iets moois na, waar Nederland nog lang plezier van kan hebben. “We hebben een prachtige sportinfrastructuur, een enorm goed verenigingsbestel, veel topcoaches en een heel behoorlijk topsportklimaat. Met veel partijen die erin meedenken en mee-investeren.” Zoals Rotterdam Topsport. De aangescherpte ambities van de organisatie bevallen de technisch directeur van NOC*NSF. Ook niet onbelangrijk: ze worden – gezamenlijk – in daden omgezet. Dat bewijst het TeamNL topsportprogramma

turnen heren. Dat start op 1 september 2021 in Topsportcentrum Rotterdam. Voor zo’n accreditatie door NOC*NSF moet je als stad heel wat doen, stelt Maurits Hendriks: “Je hebt ook een professionele trainingsomgeving nodig waar alles voorhanden is en sporters kunnen wonen, eten, studeren en trainen. Met een sporthal en trainers ben je er nog niet. Regionale talentenprogramma’s had Rotterdam al. Nu komen gelukkig ook de topsportprogramma’s.”

INVESTEREN

“Rotterdam brengt slagkracht aan tafel”, weet de voormalige hockeycoach. “Soms moet die Rotterdamse eigenwijsheid even in de kast blijven. Wij hebben er goed over nagedacht hoe de topsportprogramma’s eruit moeten zien, wat de criteria zijn. Ja, dat is een hele lijst en daar zal Rotterdam zich af en toe naar moeten voegen. En dus ook in investeren: in de aansluiting met onderwijs en in huisvesting, dat is in elke grote stad een mega-uitdaging.”

RTSMGZN 33


De gloednieuwe accommodatie voor turners op weg naar goud.

Die bereidheid is er overduidelijk in 010. Rotterdam Topsport wil meer topsportprogramma’s en meer voorzieningen voor sporters in de stad. Maurits Hendriks steunt die ambities: “Over de komst van een Nationaal Vechtsportcentrum denken we samen al langer na. Dat zou heel goed passen in Rotterdam. Je zoekt toch naar sporten die op natuurlijke wijze bij Rotterdam passen, die in het DNA zitten.” Dat vindt hij ook van breaking, een ander speerpunt van Rotterdam Topsport. “Die scene heeft een heel sterke connectie met Rotterdam. Al was het alleen al door wereldkampioen Menno van Gorp. Een voordeel is dat je van Rotterdam weet: als ze iets doen, doen ze het ook goed. Samen met de bond willen ze de ontwikkeling van breaking in heel Nederland verder helpen. Je ziet het ook bij het TeamNL topsportprogramma turnen heren. Slim om het in te zetten voor versterking van de hele turnpiramide in de regio. Dat schetst een wenkend

34 RTSMGZN

perspectief. Als NOC*NSF hebben wij geen inzicht in de grootstedelijke problematiek. De gemeente wél. Mooi hoe ze kansen zien om zo’n programma te laten renderen voor de stad. Door bijvoorbeeld de lokale turnverenigingen te laten profiteren van de enorme kennis en voorzieningen. Ik nodig Rotterdam en andere steden uit om ons te helpen inzien hoe zo’n TeamNL centrum lokaal nóg meer kan betekenen.”

BENZINE VAN AMBITIE

De focus op de topsportprogramma’s gaat niet ten koste van de evenementen. Integendeel, Rotterdam Topsport wil elke vijf tot tien jaar minimaal één mega-evenement naar de stad halen. Dat juicht Maurits Hendriks toe. “Dat komt doordat ik op dezelfde benzine loop als Rotterdammers: de benzine van ambitie. Anders vind ik er niet veel aan. Dergelijke ambitie is ook brandstof voor de bevolking.


INTERVIEW

Een prachtige stad om te wonen, waar ze dingen durven. En dan niet de kleinste. Dergelijke evenementen zijn gewenste internationale uithangborden. Voor heel Nederland.” Hij noemt de Rotterdamse kansen op dergelijke megaevenementen realistisch. “Ik ben een rare snuiter. Mijn vak is te laten zien dat de maakbaarheid bestaat. Ik heb gezien dat het zo werkt. Je weet vooraf nooit of je op de hoogste trede komt te staan, maar als we er alles aan doen, hebben we een kans. Zeker Rotterdam.”

“Van Rotterdam weet je: als ze iets doen, doen ze het ook goed”

RTSMGZN 35


IN STADIONPARK GAAN TOPSPORT EN BREEDTESPORT

HAND IN HAND Als Stadionpark in 2030 zo goed als klaar is, gaan top- en breedtesport er hand in hand. Het nieuwe stadion van Feyenoord, de Sportcampus, de hernieuwde Kuip en het uitgebreide Topsportcentrum Rotterdam zijn dan de grote publiekstrekkers. Maar het hele herontwikkelde gebied op Zuid leent zich ook voor jong en oud om alleen of samen te trainen, sporten en bewegen. Binnen, maar vooral ook buiten.

36 RTSMGZN


INTERVIEW

RTSMGZN 37 Foto: OMA


INTERVIEW

“Hartstikke trots dat de Sportcampus zo’n succes is”

“Het is prachtig om te zien hoe topsport een dragende functie vervult in de plannen van Stadionpark”, vindt Sander Geenen. Hij is namens gemeente Rotterdam programmamanager voor Stadionpark. Hij vervult dezelfde functie voor Feyenoord City, dat het grootste deelproject van Stadionpark is.

GROTE AANTREKKINGSKRACHT

Sport vormt in Stadionpark een logische eenheid met wonen, werken en recreëren. Het geheel is veel meer dan de som der delen. “Dat is geweldig voor het gebied zelf, maar ook voor heel Rotterdam-Zuid. Het draagt bij aan het verder compleet maken van de hele stad zelfs,” aldus Sander Geenen. De programmamanager en zijn collega’s maken dankbaar gebruik van topsport in de branding van project Stadionpark. “Het is een unique selling point en met de Sportcampus

38 RTSMGZN

hebben we al een tastbaar bewijs. Topsport heeft een grote aantrekkingskracht. Als je topsporters – in allerlei disciplines kunt zien trainen en spelen, stimuleert dat jong en oud om zelf ook te sporten.” In 2030 zijn de huidige projectplannen grotendeels afgerond. Stadionpark is dan getransformeerd tot een aantrekkelijk en uitnodigend gebied met een uitgebreid aanbod: je kunt er wandelen langs de Maas, ontspannen in het park, gezellig uit eten, een bioscoopje pakken en sportwedstrijden bezoeken van nationale en Europese competities. Van Eredivisievoetbal in het nieuwe stadion tot bijvoorbeeld handbal en basketbal in het Topsportcentrum, maar ook atletiekkampioenschappen in de gerenoveerde Kuip.


SPORTCAMPUS IS EEN SUCCES

De Sportcampus is al gerealiseerd. Hier zitten onder meer Feyenoord Academy en Sportcomplex Olympia, het nieuwe thuis van FC IJsselmonde en Hockeyclub Feijenoord. De gloednieuwe accommodaties worden volop gebruikt en de verenigingen zien een flinke toeloop van nieuwe leden. “Op de Sportcampus worden de topsporttalenten klaargestoomd voor een kansrijke toekomst. Met ook alle schoolvoorzieningen die ter plekke aanwezig zijn, is alles voorhanden. We zijn hartstikke trots dat de Sportcampus zo’n succes is. Er wordt ook beachvolleybal en cricket gespeeld, American football. Geweldig, dat kan er allemaal.” Er is ook een tijdelijke atletiekbaan; Rotterdam Atletiek heeft alvast de sprong naar Zuid gemaakt – vooruitlopend op de atletiekbaan die als hart van de gerenoveerde Kuip gepland is. Een atletiekvereniging aan deze kant van de Maas ontbrak nog. Feyenoord City is niet alleen van groot belang voor de toekomst van de legendarische voetbalclub. Het nieuwe stadion is voor heel Stadionpark en Rotterdam-Zuid cruciaal, maakt Sander Geenen duidelijk. Als publiekstrekker, ook op nietwedstrijddagen en als magneet voor andere sport- en uitgaansgelegenheden. “Met dat nieuwe Stadion wordt de verbinding naar de andere stadsdelen bovendien zó veel mooier en interessanter.” Het definitieve besluit over het Stadion wordt in 2021 verwacht. “Met de huidige planning kan het in 2025 open.” De Kuip krijgt een nieuwe toekomst. “Als het aan de gemeente ligt, komt er een volwaardige 400 meter-atletiekbaan, plus een indoor-atletiekhal die door meerdere topsportverenigingen gebruikt gaat worden en waar eventueel ook TeamNL topsportprogramma’s onderdak kunnen krijgen. De combinatie met het ernaast gelegen Topsportcentrum biedt extra kansen.”

Dat topsportcluster wordt nog sterker als het gedroomde Nationaal Vechtsportcentrum kan worden gerealiseerd bij het Topsportcentrum. De bedoeling is dat zich daar meerdere vechtsporten vestigen. Samen kunnen ze in de beste faciliteiten investeren en een professionaliseringsslag maken.

RONDJE STADIONPARK

“Buiten is al veel gebeurd. Zo is Park De Twee Heuvels al helemaal opgeknapt. Voorheen kwamen er alleen hondenbezitters, nu is het een juweeltje in de wijk dat veel gebruikt wordt. Het nodigt echt uit om te wandelen, sporten en bewegen. Door de speelattributen, heuveltjes en fitnesstoestellen en inmiddels ontdekken mensen ook het ‘Rondje Stadionpark’, een doorgaande loop- en skateroute van ongeveer 5 kilometer die ook door de natuur van het Eiland van Brienenoord voert.” Er zijn veel woningen in Stadionpark gepland. “Ook hier gaan we de buitenruimte zó inrichten dat mensen er zin in sporten en bewegen door krijgen. Hoogteverschillen, toestellen, een klimmuur… we zitten vol ideeën”, vertelt Sander Geenen enthousiast. “We zijn, samen met Rotterdam Topsport, ook aan het kijken of we daar een aantal woningen kunnen reserveren voor topsporters. Zodat degenen die bij TeamNL trainen in het Topsportcentrum, De Kuip of het Nationaal Vechtsportcentrum er op loop- of fietsafstand kunnen wonen.”

Sander Geenen

RTSMGZN 39


ZEEUW & ZEEUW FEYENOORD BASKETBALL

“IN 2028 OP HET STADHUIS BALKON” Armand Salomon

COVID-19 of niet, de ambities van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball zijn er niet minder om. “We zijn nu een club in de middenmoot. Gezien het grote financiële gat tussen de top-4 en ons mogen we trots zijn op hoe we meedraaien”, aldus directeur commerciële en technische zaken Armand Salomon. “Maar in onze visie hebben we ‘Balkon 2028’ als ultiem doel: in 2028 willen we als landskampioen op het stadhuisbalkon op de Coolsingel staan. We moeten structureel mee gaan doen om het kampioenschap. En dat betekent dat we dan ook Europees gaan spelen.” Er is volop potentie, daarvan is hij overtuigd. Mede dankzij de samenwerking binnen multisportclub Feyenoord. “De naam Feyenoord staat voor kracht en heeft een grote uitstraling. Kansen komen er helemaal als Nederland en België volgend jaar de BeNe Liga starten.” “Met de multisportclub en onze helden van Feyenoord Basketball in het bijzonder kunnen we een grote impact hebben op de nodige ontwikkelingen in Rotterdam (-Zuid). Met het shirt van Feyenoord kunnen we een enorme achterban aanspreken. Vergeet niet: Rotterdam-Zuid heeft net zoveel inwoners als heel Eindhoven.”

40 RTSMGZN


HOCKEY CLUB ROTTERDAM

“BINNEN DRIE JAAR KAMPIOEN” Diederik Chevalier

“Binnen drie jaar heeft Heren 1 een kampioenswaardig team.” Voorzitter Diederik Chevalier vertelt welke strategie Hockey Club Rotterdam daarvoor sinds twee jaar hanteert: “Investeren in de jeugdopleiding, talenten een kans geven en hen behouden voor het team. Dat maakt het ook voor andere talenten interessant om naar Rotterdam te komen. We laten deze competitie al zien dat we van iedereen kunnen winnen Ook de buitenwacht beschouwt Rotterdam inmiddels als titelkandidaat.” “Dezelfde aanpak hebben we voor ons andere vlaggenschip: Dames 1. Daarmee willen we ook naar het hoogste niveau. Dus promoveren van Promotienaar Hoofdklasse, en daar binnen vijf jaar meedraaien in de top. Daar zijn we nu gas op aan het geven, ook weer een belangrijke rol voor de jeugdopleiding.” “Onze slogan is ‘Wij zijn Rotterdam’. Het staat in onze naam, dat kan zelfs Feyenoord niet zeggen, haha. De verbinding met de stad willen we nog sterker uitdragen. Ook maatschappelijk. We willen iets terugdoen voor de steun die we ontvangen vanuit de stad. We zijn bijvoorbeeld founding father van Stichting Hockey voor Iedereen en uit onze gelederen is ook de Sportspullenbank voortgekomen.”

RTSMGZN 41


SVH WATERPOLO

“WE WILLEN EUROPA IN” Arno Havenga In 2026 bestaat SVH Waterpolo honderd jaar. “In dat jubileumjaar willen we landskampioen worden. Ik weet: het is heel ambitieus en nog ver weg, maar we gaan er wel voor”, zegt Arno Havenga. De bondscoach van het Nederlands damesteam is nauw betrokken bij de Rotterdamse vereniging. Hij is lid van de zes man sterke technische commissie, die SVH op weg gaat helpen naar de top van Nederland. “En dan willen we ook Europa in.” “Sportief richten we ons vooral op Heren 1, maar we willen met de hele vereniging stappen maken. Dus ook bij de dames en we hebben een jeugdcommissie die hard werkt aan een opleidingsprogramma voor de jeugdgroepen binnen de club.” Het herenteam telt nu twee internationals: Jesse Nispeling en Milan de Koff. “We streven ernaar de selectie te versterken, maar wel met jongens die een binding met Rotterdam hebben: die hier wonen of studeren. En over enkele jaren willen we dat een substantieel deel uit de eigen jeugdopleiding komt.” De thuisbasis van SVH is Sportcentrum De Wilgenring in Schiebroek. Maar het nieuwe Zwemcentrum Rotterdam op Zuid biedt ook kansen. Arno Havenga: “Een groter bad met een groter speelveld én meer ruimte voor publiek. Handig als we Europees spelen.”

42 RTSMGZN


NEPTUNUS

“FOCUS OP JONG TALENT”

Jorian van Acker

“Om in het Nederlandse en Europese honkbal bovenin mee te blijven draaien, hebben we voortdurend instroom van nieuwe talenten nodig. Daarom besteedt Neptunus de komende vijf jaar nog meer aandacht aan de jeugdopleiding”, zegt Jorian van Acker. De oud-speler is sinds december 2020 voorzitter. “We hebben de banden met Unicorns, het talentencentrum voor de regio, onlangs aangehaald. Ze trainen en spelen nu weer bij ons. Om de doorstroming nog meer te verbeteren, zijn we samen een nieuw initiatief gestart: Rotterdam Baseball Training Center. Als talenten op hun 18e Unicorns verlaten, kunnen ze voortaan een intensieve trainingsbegeleiding krijgen als voorbereiding op de overstap naar ons eerste team.” “Met honkbal moeten we elk jaar voor de titel spelen. Zowel op Nederlands als Europees niveau. Met het softbalteam willen we dit jaar promoveren om zo ook de stap te maken naar het hoogste niveau. Zodat dat ook een uithangbord wordt voor Neptunus én voor Rotterdam. Daarom komt er nu een nieuw volwaardig kunstgrasveld, waar zowel de jeugd als softbal op kan spelen. Een belangrijke stap voor onze ambities de komende jaren.”

RTSMGZN 43


EAT SLEEP COACH REPEAT IN A FLOW TO TOKYO

Tien jaar trekken topturner Bart Deurloo en trainer Jeroen Jacobs samen op. Ze hebben al veel sportieve successen gevierd samen, maar het hoogtepunt staat voor komende zomer gepland op de Olympische Spelen in Tokyo, met als bekroning een medaille.

44 RTSMGZN


SPORTER & COACH

“GEWELDIG DAT HET TOPSPORTPROGRAMMA TURNEN NAAR MIJN STAD KOMT, NAAR MIJN HOMEBASE”

RTSMGZN 45


Het is simpel: voor Bart Deurloo (1991) draait dit jaar alles om de Olympische Spelen. De Rotterdamse turner bereidt zich bij O&O Zwijndrecht samen met bondstrainer Jeroen Jacobs voor op zijn tweede deelname. In Rio de Janeiro slaagde hij er als eerste Nederlandse turner in de meerkampfinale te halen. Nu wil hij meer: een medaille op het onderdeel rekstok.

46 RTSMGZN


Bart gaat ‘in a flow to Tokyo’. Zoals hij zich had voorgenomen. “Door COVID-19 en het uitstel van de Spelen heb ik wel even een dipje gehad”, bekent hij. “Maar wie niet… Ik was er gelukkig snel overheen.” “We zijn vooral gaan kijken wat wél kan en hebben daar het programma op afgestemd”, zegt Jeroen Jacobs. Hij maakt deel uit van de KNGU-staf die de 25 topturners en talenten binnen Topsport Metropool traint. “We zijn met name Barts oefening in moeilijkheid gaan verhogen. In 2017 werd hij derde van de wereld en hij is sindsdien aanzienlijk beter geworden, vind ik. Dus er liggen volop kansen in Tokyo.”

IK HEB NIET HET MAKKELIJKSTE KARAKTER

Bart en Jeroen kennen elkaar door en door. Ze werken al sinds 2011 samen, dag in dag uit. Zes dagen per week trainen, plus de buitenlandse stages, toernooien. Ook in Tokyo is Jeroen er straks bij. “Hij is één van de belangrijkste schakels in mijn carrière geweest. Nog steeds. Zonder Jeroen was ik niet gekomen waar ik nu sta. De andere coaches waren en zijn ook heel goed, maar ik heb een speciale band met Jeroen. Hij weet precies wanneer en hoe hij iets moet zeggen. En wanneer niet! Ik weet: ik heb niet het makkelijkste karakter – dat is misschien topsporters eigen – maar hij dealt daar goed mee. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor.” “Je leert elkaar heel goed kennen en weet wat je aan elkaar hebt”, beaamt Jeroen, die aangeeft dat het twee kanten op werkt: “Je probeert elkaar scherp te houden en beter te maken.”

HEROES

Als één van de ‘Heroes’ van Rotterdam Topsport, een ambassadeursrol die hij met verve invult, is Bart blij dat Rotterdam op 1 september 2021 gastheer wordt van het TeamNL topsportprogramma turnen heren. “Geweldig dat het naar Topsportcentrum Rotterdam komt. In mijn stad, mijn homebase. Goed voor de sport in Rotterdam in het algemeen en helemaal voor het turnen hier. Slim om het te combineren met het Albeda College en de

turnverenigingen in Rotterdam. We gaan met z’n allen proberen meer jochies aan het turnen te krijgen.”

BOOST

“Voor ons is het een grote stap. Ook voor Nederland is de opzet echt bijzonder”, vult Jeroen aan, die persoonlijk een grote bijdrage levert aan de invulling. “Samen met o.a. Rotterdam Topsport, Rotterdam SportSupport, Sportbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, het Rotterdamse onderwijs en de KNGU wordt hard gewerkt om het turnen een boost te geven in Rotterdam. Er komt een speciale zaal, die op internationaal wedstrijdniveau geprepareerd wordt. Dat betekent dat we kunnen trainen in de situatie zoals die ook op grote toernooien is.” Hoewel zijn focus dit jaar op Tokyo ligt, kijkt Bart er al naar uit om in Topsportcentrum Rotterdam te gaan trainen. “Daar heb ik heel veel zin in. Ik ga er na de Spelen misschien wel even tussenuit. Maar dan kom ik daarna zeker naar Rotterdam. Wie weet kan ik hier later ook wel coach worden…”

“HIJ WEET PRECIES WANNEER EN HOE HIJ IETS MOET ZEGGEN” RTSMGZN 47


VIZIER OP SCHERP GOUD IN PARIJS ALS KROON OP HET WERK

Foto: Bart Hoogveld

48 RTSMGZN


BREAKING Het vizier van Menno van Gorp staat al op 2024. Dan maakt breaking in Parijs zijn debuut op de Olympisch Spelen. En hij dus ook, als alles volgens plan verloopt. In de Franse hoofdstad wil de Rotterdammer, een grootheid in de scene en meervoudig wereldkampioen, zijn carrière bekronen met een gouden medaille.

De droom van Menno van Gorp Maar ondertussen doet Menno van Gorp (1989) veel meer. Hij heeft zijn eigen kledingmerk (Menno Leisure) en hij schildert (abstracte kunst). En hoewel hij ook nog vader is van twee jonge kinderen, weet hij ook nog tijd te maken om Out of The Box Movement te starten. Aan de Groene Hilledijk komt een broedplaats voor urban sports. Menno’s compagnon Kees de Haan, personal trainer van onder meer vechtsporters en atleten, gaat er bewegingstraining geven. De breaking-hoofdstad van Nederland, dat kan Rotterdam beslist worden. En als het aan Menno ligt, gaat dat gebeuren. Daar draagt hij graag zijn steentje aan bij. “Daar kan onze nieuwe plek een rol bij spelen. Ik wil jongeren van Zuid inspireren en zal hun heel graag de basis bijbrengen. Daarna moeten ze het nest uit en zelf gaan vliegen. Je moet in onze sport je eigen stijl ontwikkelen.” “Het zou ook goed zijn als hier weer events en battles worden georganiseerd – zoals vroeger veel gebeurde. Rotterdamse talenten kunnen dan hun weg makkelijker vinden in de community. Ik weet dat Rotterdam Topsport al z’n best doet voor zulke evenementen. Wie weet, kan zelfs het WK hier een keer plaatsvinden. Daar werk ik dan graag aan mee, met m’n ervaring en contacten.” Dat breaking gaat aanhaken bij het TeamNL topsportprogramma turnen heren, doet Menno

goed: “In het Topsportcentrum komt ook een plek voor breakers. Heel tof! Ik kijk er nu al naar uit om daar ook te gaan trainen.” Breaking is een jonge sport en inmiddels ook met Olympische status. Rotterdam ligt voor de hand om gastheer te worden van een topsportprogramma breaking. De stad is al hard op weg de breaking hoofdstad van Nederland te worden – met dank aan meervoudig wereldkampioen Menno van Gorp, die zich daar sportief én organisatorisch voor inzet. Het mooie is dat we zo’n TeamNL topsportprogramma breaking kunnen combineren met het turnprogramma. De overeenkomsten spreken voor zich. In het Topsportcentrum creëren we namelijk ook faciliteiten voor de breakers. Weer een bewijs van de integrale aanpak waarmee we de topsport en de breedtesport in de stad breed versterken.

“WIE WEET, KAN HET WK EEN KEER IN ROTTERDAM PLAATSVINDEN” RTSMGZN 49


DEELNEMERS Wedstrijdzwemster Rosey Metz (2001) heeft als specialisme de schoolslag. Ze is in de race om zich te kwalificeren voor Tokyo.

50 RTSMGZN

Zitskister Barbara van Bergen (1978) nam drie keer deel aan de Paralympische Spelen. Met het Nederlands rolstoelbasketbalteam won ze brons in 2012 en 2016. In 2022 gaat ze voor een medaille op de Winterspelen.

Judoka Juul Franssen (1990) heeft de nominatie voor Tokyo al op zak voor haar eerste Spelen. In de klasse tot 63 kilo won ze twee keer brons op het WK en brons op het EK.


UNMUTE

UNMUTE TEAMS-MEETING MET ROTTERDAMSE TOPPERS

Sporters zijn vaak nog te bescheiden over hun dromen en doelen. Hun daden en prestaties moeten voor zich spreken, vinden ze. In een Teams-meeting – het is nu eenmaal COVID-19 tijd – zijn drie Rotterdamse toppers open over hoe zij het leven als topsporter beleven: zwemster Rosey Metz, zitskister Barbara van Bergen en judoka Juul Franssen.

WAT IS DIE GROTE DROOM DIE JULLIE NAJAGEN? Barbara: “Vroeger deed ik rolstoelbasketbal, nu zitskiën. Ik ben in de running voor de Winterspelen van Beijing in 2022. Daar deed ik met basketbal toevallig ook aan mijn eerste Spelen mee, in 2008. Als ik me plaats, is de cirkel rond. Ik wil meedoen op alle vijf de disciplines, maar downhill en super-G zijn mijn favorieten.” Rosey: “Ik maak nog kans om me te kwalificeren voor Tokyo. Lastig is dat mijn afstand, de 50 meter schoolslag, geen

Olympisch nummer is. Dus richt ik me op de 100 meter, maar dat betekent dat ik flink extra moet trainen. Gelukkig merk ik wel vooruitgang.” Juul: “Eind mei is bij judo de definitieve selectie. Maar ik ben al genomineerd en moet tot die tijd in de top-18 blijven. Ik sta nu vierde, dus dat komt wel goed. 27 juli staat al een poos in mijn agenda gearceerd.”

BELEMMERT COVID-19 JULLIE VOORBEREIDING? Barbara: “Daardoor zijn er minder World Cups. Minder kansen om me te plaatsen dus. Ook al doordat wij afhankelijk zijn van het weer: de ene keer is er te weinig sneeuw en dan weer te veel. Daar komt bij dat een uitslag alleen meetelt als er minstens vijf dames aan de start komen. Bij de zittende categorie zijn er maar een stuk of dertien op de wereld en in Europa zijn we maar met z’n tweeën op World Cupniveau.” >>

RTSMGZN 51


UNMUTE Rosey: “Ik mis vooral de gezelligheid: het afspreken met vrienden en de terrasjes in de stad.” Barbara: “Wij gaan twee dagen per week naar Papendal en thuis is het een beetje behelpen met trainen. Maar ik mis het ook dat ik sommige vrienden al zo lang niet heb gezien. Als sporter ben je al zo vaak op jezelf.” Juul: “Misschien hebben we als sporters daardoor mentaal wel minder last van de lockdown dan andere mensen. We zijn het gewend dat je minder sociale contacten hebt. Sinds november hebben wij weer toernooien. Gelukkig. Al is het wel steeds een gedoe met al dat testen voor vertrek en op locatie. De verplichte quarantaine daar doet me niet zoveel. Het is toch eten, trainen, slapen en verder niets. Ik heb me aangepast aan de situatie. Dat is voor je mentale gesteldheid ook beter.”

“IK HEB OOK BEHOEFTE AAN ANDERE DINGEN DAN ALLEEN TOPSPORT” ROSEY

ALS TOPSPORTER BEN JE VOORTDUREND BEZIG DOELEN TE STELLEN EN PLANNEN TE MAKEN. WENT DAT? Juul: “Ik vind het juist prettig. Ik ga goed op structuur. Ik kijk al jaren uit naar de Spelen, dat is het grote doel. Maar voor mij werkt het fijn om ook op korte termijn doelen te stellen. Zoals deelname aan een toernooi. Zodat je tussendoor ziet dat het werkt waar je mee bezig bent. Dat je vooruitgaat.” Rosey: “Mijn focus ligt vooral op het doorgaan van de kwalificatiewedstrijden.” Barbara: “Ik ben ook heel gestructureerd. Vooral die onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van wedstrijden vind ik lastig. Wat Juul zegt, dat je wilt weten waar je staat, herken ik. Daar heb je tegenstand voor nodig en dus wedstrijden.”

52 RTSMGZN


TOPSPORTERS MOETEN VEEL OVERHEBBEN VOOR HUN DROOM. BESEFFEN MENSEN EIGENLIJK WEL WAT JE ER ALLEMAAL VOOR MOET DOEN EN LATEN? Juul: “Nee, dat weten ze waarschijnlijk niet. Maar ik vind eigenlijk niet dat ik er veel voor moet laten. Ik heb de keuze gemaakt, ik wil dit zelf heel graag. Ik heb de afgelopen vijftien jaar op het hoogste niveau gesport en als ik dat wil en mijn lijf het aankan, mag ik dat de komende jaren blijven doen. Ik doe dit voor mezelf en niet om andere mensen te laten zien hoe hard ik train.” Barbara: “Ik vind eigenlijk dat ik meer tijd voor mezelf heb dan wanneer ik zou werken. Veertig uur werken en daarna nog vijf keer trainen… dan blijft er weinig tijd over. Wij kunnen gewoon lekker overdag trainen. Daarnaast hoef ik niks. Skiën is het allermooiste dat er is. Ik wil niets liever dan zo hard mogelijk die berg afknallen.” Rosey: “Mensen vinden meestal dat ik er veel voor over heb. Al denken m’n zwemvrienden daar waarschijnlijk anders over. Ook al ben ik nog jong, toch overweeg ik om een punt achter het zwemmen te zetten. Ik doe sowieso nog mee aan het EK en WK korte baan eind van dit jaar. Daarna neem ik een beslissing. Ik heb ook behoefte aan andere dingen dan alleen topsport. Studeren bijvoorbeeld, en ook het studentenleven, haha. Ik wil na de zomer in Delft beginnen met Bouwkunde.” Barbara: “Wow. Lastige keuze.” Juul: “Dapper ook. Je komt er vast uit: als het zover is weet je donders goed: ik ga er toch voor, of het is

mooi geweest. Dan is het voor jou goed en kun je jezelf in de spiegel aankijken. Je hebt er immers alles voor gedaan.”

DENKEN JULLIE WELEENS AAN STOPPEN? Juul: “Nee, nog niet. Zodra je 30 wordt, gaan mensen vragen stellen: wordt het geen tijd voor kinderen? Alsof je dat kunt plannen, je moet nog maar zien of je ze kunt krijgen.” Barbara: “Kun je nagaan als je 42 bent.” Juul: “En ze vragen of dit mijn laatste Spelen zijn. Terwijl de volgende al over drie jaar zijn. Zo’n lang traject is dat niet. Als ik me goed voel en er nog zoveel plezier uithaal, ga ik door.”

“IK DOE DIT VOOR MEZELF EN NIET VOOR ANDEREN” JUUL

RTSMGZN 53


WE HAVE A DREAM... SO WE CAN INSPIRE Instawall van Rotterdamse topsporters in 2020.

54 RTSMGZN


Foto: Hannelore Smilde

Foto: Doree Rombout

RTSMGZN 55


Anne Palmans (2000) zwemmen

“Ik wil graag dit jaar op het EK en WK mijn allerbeste prestatie neerzetten op de 100 meter schoolslag. Door hard te trainen en focus te leggen op de kleine puntjes kan ik alles voor elkaar krijgen!”

HOU ZE IN DE GATEN! 56 RTSMGZN

Foto: Akl Yazbeck

5 TOPTALENTEN DIE DURVEN DROMEN


NEXT GENERATION Dominique Zwiep (1999) atletiek

Aya Bouhmida (2003) taekwondo

“Het zou geweldig en een eer zijn om in 2028 de eerste Olympische medaille voor Nederland te behalen bij taekwondo. Ik wil ook een inspiratie zijn voor andere meiden in de vechtsport: meiden kunnen net zo goed zijn of zelfs beter dan de jongens!”

Foto: Max Kooijmans

“Tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs wil ik mijn beste prestatie neerzetten. Door keihard te trainen, in mezelf te blijven geloven, mezelf te omringen met mensen die in mij geloven en mij het beste kunnen helpen om mijn doelen te bereiken.”

“IK GA VOOR EEN PODIUMPLEK OP EEN EK OF WK” Rachika Yoshimori (2006) schermen

“Mijn droom is op de Olympische Spelen te winnen. Daarvoor moet ik meer trainen en sterker worden, en meer met video’s mijn schermtechniek analyseren. Ik wil naar nog meer landen gaan om te trainen en aan wedstrijden mee te doen en veel leren van andere trainers.”

Foto: Dora Barens

Kaylee van Haaren (2005) karate

“Ik ga voor een podiumplek op een EK of WK. Door COVID-19 komt die kans waarschijnlijk pas volgend jaar. Nu wil ik mijn conditie en kracht op peil houden, vooral met crossfit. Zodra er weer wedstrijden op de planning staan, ga ik weer volop karatetraining doen om weer lekker in het ritme te komen.” Foto: Harm Kraaijenbrink

RTSMGZN 57


TOPSPORT VOOR DE STAD

58 RTSMGZN


TOPSPORTVISIE 2021 - 2026

RTSMGZN 59


Topsport draait vandaag de dag niet alleen meer om de prestaties van de sporters en de organisatie van topsportevenementen. Voor Rotterdam is topsport het middel bij uitstek om de stad op de kaart te zetten, maar het fungeert ook als katalysator voor de breedtesport en als inspiratie voor talent. Daarnaast is de indrukwekkende evenementenkalender een zeer succesvol instrument voor de economische spin-off en de citymarketing van de stad.

TOPSPORT VOOR DE STAD De stad is er niet alleen voor de topsport, topsport is er ook voor de stad. Voor veel mensen is topsport van betekenis en zij onderkennen de maatschappelijke waarde ervan. Waar topsport enerzijds dé uitdaging is voor de topsporter zelf, is topsport er anderzijds om mensen te vermaken, te inspireren en waarde toe te voegen aan de samenleving. In de komende jaren willen we de stad nóg meer van topsport laten profiteren.

60 RTSMGZN

We willen de inspirerende en maatschappelijke waarde van topsport verder versterken en topsport als middel inzetten voor thema´s als gezondheid en een vitale samenleving. Daarmee creëren we meer maatschappelijke impact én wordt het aantrekkelijker voor de overheid en het bedrijfsleven maar ook voor onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, kennisen culturele instellingen mee te investeren in topsport. Om dat te realiseren besteedt Rotterdam Topsport in de toekomst – nog meer dan voorheen – aandacht aan drie pijlers: inspirerende topsportevenementen, de voorbeeldfunctie van topsporters en topsport als aanjager van de economie en citymarketing.


TOPSPORTVISIE 2021 - 2026

EVENEMENTEN INZETTEN OM MENSEN TE INSPIREREN

De komende jaren moeten de topsportevenementen nog meer impact hebben op de lokale en regionale samenleving. Rotterdammers moeten een evenement niet alleen kunnen bezoeken of op tv volgen, maar ook dicht bij huis zelf kunnen ervaren en beleven. Side-events bij sportevenementen vormen een belangrijke bouwsteen in ons beleid om de stad optimaal te laten profiteren van topsport. We gaan de impact van onze side-events bij sportevenementen vergroten door vooraf de gezamenlijke doelen en doelgroepen te bespreken

met bonden en organisatoren. Vervolgens stemmen we, met gebruik van wijkspecifieke gegevens, de sideevents nog beter af op de betreffende doelgroep. Onder meer door samen met Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport gebiedsgerichte activiteiten te organiseren. Daarnaast zorgen we voor een langdurig activatieprogramma, dat ook vóór en na het evenement effect heeft. Zo laten we Inspirerende clinics op scholen en bij verenigingen geven door topsporters, gaan we speciale pop-up events organiseren in de buitenruimte en open sporttrainingen op ludieke locaties in de stad. We zetten evenementen in om maatschappelijke opgaven van de stad te ondersteunen. >>

RTSMGZN 61


Onze ambitie om in 2024 of 2025 de Grand Départ van de Tour de France opnieuw te organiseren, leidt bijvoorbeeld tot een meerjarig programma om Rotterdammers te stimuleren meer te gaan fietsen, de wielersport te versterken, fietspaden veiliger te maken voor wielrenners én overige gebruikers, en talenten vroegtijdig te ontdekken en te ondersteunen in hun ontwikkeling. We benutten hierbij ook de kansen die esports bieden om met name jonge doelgroepen te bereiken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om stadsinitiatieven en ondernemerschap bij (grote) sportevenementen te stimuleren en faciliteren.

TOPSPORTERS ALS VOORBEELD

In 2026 huisvest Rotterdam als onderdeel van Topsport Metropool ten minste vier door NOC*NSF erkende nationale topsportprogramma’s in traditionele en/of nieuwe Olympische of Paralympische sporten. We willen deze TeamNL programma’s inzetten om over de gehele breedte een impuls te geven aan die sporten. Van talentontwikkeling tot het stimuleren van de sport onder de jeugd. Dat resulteert in een toename van de beoefening van de betreffende sport: dat zal merkbaar zijn aan de groei van het aantal leden bij verenigingen. De topsporters en coaches van deze TeamNL programma´s en van de Rotterdamse topsportverenigingen willen we de komende jaren zichtbaarder maken. We zullen hen inzetten als voorbeeld en rolmodel. Zo stimuleren deze helden uit hun eigen stad jongeren om ook te gaan sporten, en moedigen we de droom aan om zelf ook succesvol te worden. Niet alleen in hun sport maar ook op school, werk en in hun sociale omgeving.

62 RTSMGZN

IMPULS VOOR DE ECONOMIE EN CITYMARKETING

We blijven energie steken om het gevoel van trots van Rotterdammers op hun Wereldse Topsportstad te versterken en de stad nóg aantrekkelijk te maken voor bezoekers, bedrijven en nieuwkomers. Beelden van de stad en van ‘onze’ topsporters gaan tijdens internationale sportevenementen de hele wereld over. Ze zetten de stad letterlijk in de spotlights en dragen zo bij aan de succesvolle citymarketing. Sportevenementen brengen bovendien grote aantallen Rotterdammers op de been en trekken een internationaal publiek naar de stad. We blijven focussen op het optimaliseren van de economische en promotionele spin-off van topsport. We zien mogelijkheden om meer private partijen uit de stad bij topsport te betrekken, en zullen die ook verwezenlijken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, een gezonde leefstijl en bewegen in combinatie met topsport zijn al speerpunten van onze sponsorpropositie. Die wordt in toenemende mate door bedrijven onderschreven en omarmd. Private partijen willen we onder meer betrekken bij strategische en ambitieuze projecten, zoals de TeamNL topsportprogramma’s en de kandidatuur voor de Grand Départ van de Tour de France. We gaan zorgen voor een grotere en continue zichtbaarheid in de stad van alles wat met topsport te maken heeft. Hiervoor worden alle on- en offline communicatiekanalen ingezet en trekken we schouder aan schouder op met mediapartners. We zorgen ervoor dat onze randprogrammering bij de topsportevenementen van werelds niveau is. Grenzeloos en niet beperkt tot de sport alleen, maar met impact op meerdere domeinen, de Nederlandse bevolking en bovendien internationaal inspirerend door het vernieuwende karakter.


SHOWCASE

DE TOUR

VAN ALLE ROTTERDAMMERS Wielerfeest voor iedereen Rotterdam en de Tour de France hebben een speciale band. Na de Grand Départ in 2010 en de doorkomst in 2015 werken we aan een nieuw meerdaags bezoek van de grootste wielerronde ter wereld. De kans dat de start van het megaevenement in 2024 of 2025 in Rotterdam is, is zeer reëel. We zijn, samen met de gemeente, volop in gesprek met organisator ASO en de vlag hangt er goed bij. We werken naar een ijzersterk bid toe. De komst van ‘La Grande Boucle’ zal niet op zich staan. Natuurlijk is het drie dagen feest in de stad als de karavaan in Rotterdam verblijft en het publiek de grote helden in het geel, groen, wit en de bolletjestrui met eigen ogen kan bewonderen. Maar we grijpen deze kans aan om het fietsen een

geweldige boost te geven. Zodat het effect niet eenmalig is, maar structureel. De Topsport Metropool heeft al veel te bieden: het is een prachtig fietsgebied, de regio investeert in fietsnelwegen voor forensen, bij de heren en de dames worden volop sportieve successen geboekt – zowel op de weg als de baan – en de Wielerzesdaagse in Rotterdam Ahoy is een van de vaste hoogtepunten op de sportkalender. Maar we gooien er in de slipstream van de Grand Départ een paar flinke scheppen bovenop. Denk aan een blijvende, jaarlijks terugkerende wielertocht voor recreanten en amateurwielrenners. Met een jeugdactivatieprogramma gaan we kinderen stimuleren om lekker te gaan fietsen. Jong geleerd is oud gedaan. Daar hebben zij en hun gezondheid de rest van hun leven profijt van. En niet onbelangrijk: ook de bereikbaarheid en de duurzaamheid gaan erop vooruit. Zo winnen we allemaal.

RTSMGZN 63


“MEER AANDACHT VOOR VROUWEN” “Persoonlijk zou ik het gaaf vinden als we de komende jaren in Rotterdam meer topsportevenementen voor vrouwen organiseren. Daar kijken we ook al naar. Het zou passen in het beleid van de gemeente: we willen dat er voor iedereen aandacht is. Wielrennen en veldrijden zijn bijvoorbeeld heel populair, ook op televisie, en Nederland is heel succesvol bij de vrouwentak.” “Je stimuleert op die manier dat veel meer jonge meisjes gaan sporten. Als we inzetten op topsport in Rotterdam, bouwen we daarmee aan de hele sportpiramide. We willen dat talenten binnen de stad in hun sport kunnen doorgroeien. Dat er geen bovengrens is. Zoals het model dat Rotterdam Topsport heeft uitgeschreven voor het turnen. Het zou geweldig zijn als we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat we in 2026 voor een aantal sporten dergelijke topsportprogramma’s hier huisvesten. En tegelijkertijd blijven internationaal aansprekende evenementen belangrijk. Zeker in crisistijd is het goed als er een wenkend perspectief is: dat we bezig zijn om de Tour weer naar de stad te halen, de Jeugd Olympische Spelen… Zulke vergezichten hebben we nodig.”

HET RESULTAAT TELT De Rotterdamse aanpak om top en breedtesport te stimuleren oogst bij de buitenwacht veel bewondering. We doen het samen en met een enorme inzet. Hier kan het. Hier gebeurt het. Vier partners vertellen waarom en hoe. Rotterdam. Make it Happen. 64 RTSMGZN

Mickel Beckers, directeur Sport, Onderwijs & Cultuur gemeente Rotterdam


“HELEMAAL LIJP VAN SPORT” “Bij Sportbedrijf Rotterdam zijn we met z’n allen helemaal lijp van sport en onze passie is Rotterdam. En dat mogen we combineren. We hebben 200 accommodaties: van sporthallen en gymzalen tot het Neptunus Stadion en de Willem-Alexander Baan. Wij worden er vrolijk van als die zoveel mogelijk worden gebruikt, zodat zoveel mogelijk Rotterdammers aan het sporten en bewegen zijn.” “Met een integraal huisvestingsplan zorgt de wethouder ervoor dat accommodaties op tijd vervangen kunnen worden. Heel ambitieus. Vijf grote projecten zijn we inmiddels al aan het uitvoeren. Zoals het ‘Huis op Zuid’, een nieuw groot sport- en zwemcentrum. Zeggen is één ding, maar in Rotterdam doen we het ook! Ik ben er trots op dat we daar dan met z’n allen voor gaan. Neem de topsportprogramma ’s die Rotterdam Topsport naar de stad weet te halen. Daar word ik blij van, want het betekent dat je mensen in je stad krijgt die op hoog niveau sport beoefenen. Vervolgens kijken we samen met Rotterdam Sportsupport hoe verenigingen versterkt kunnen worden. Die dan de top kunnen voeden met talenten. Zo is de cirkel rond.”

Ronald van Ombergen, directeur Sportbedrijf Rotterdam

Ronald van Ombergen, directeur Sportbedrijf Rotterdam RTSMGZN 65


“HET SOCIALE WEEFSEL VAN DE STAD” “Met sport willen we de komende jaren bijdragen om sterker uit de COVID-19 crisis te komen. Bijvoorbeeld met ons nieuwe platform Beweegcoach.nl, waar huisartsen kunnen zien welk laagdrempelig beweegaanbod er in de buurt is, dat past bij het ziektebeeld van een patiënt. Zo verbinden we sport en bewegen met gezondheid.” “Het verenigingsleven is het sociale weefsel van de stad. Zeker nu is het superbelangrijk. Bij de vereniging ontmoeten en helpen mensen elkaar, daar delen ze lief en leed. We werken aan toekomstbestendige verenigingen. Ik geloof heel sterk in het traditionele verenigingsleven, maar je moet je ogen niet sluiten voor nieuwe ontwikkelingen. Zoals de toenemende digitalisering. Die biedt kansen: door nieuwe sporten als esports, maar ook door nieuwe toepassingen van bestaande sporten: wie had tien jaar geleden kunnen denken dat je op je racefiets thuis voor een beeldscherm aan een wedstrijd kan meedoen met mensen die aan de andere kant van de wereld ook op zo’n fiets zitten? Het biedt kansen voor verbindingen, zodat dergelijke ontwikkelingen een versterkend effect hebben. Ook tussen de top- en breedtesport liggen waardevolle verbindingen. Fijn om daar met Rotterdam Topsport aan te mogen werken!”

Gert-Jan Lammens, directeur Rotterdam Sportsupport 66 RTSMGZN


“DE IMPACT VAN EVENTS IN KAART” Met het Topsport Impact Dashboard is heel nauwkeurig in kaart te brengen wat topsportevenementen teweegbrengen. Rotterdam Topsport koos daarom in samenwerking met onderzoeksbureau R2 Research voor het Impact Dashboard van Cigarbox. De aanpak gaat verder dan de voorheen gebruikte WESP-methodiek, die uitsluitend op de economische impact was gericht en zich door de hoge kosten niet goed leende voor kleinere evenementen. Het Topsport Impact Dashboard levert veel meer informatie en inzicht op, werkt bovendien sneller en kost minder geld. “De invoer is gestructureerd en grotendeels geautomatiseerd. Na het evenement wordt aan de hand van een slimme vragenlijst de ervaring van de bezoekers in kaart gebracht. We zoomen ook nog in op specifieke onderdelen”, verklapt Menno Urbanus van R2 Research het geheim. “Met het dashboard kun je ook de impact van verschillende evenementen met elkaar vergelijken”, zegt Pieter Brouwer van Cigarbox. “Rotterdam Topsport is hier voorloper mee. Ze kunnen er allerlei analyses mee maken, leren van de uitkomsten en zo de impact vergroten. Wat draagt een evenement bij aan de stad, aan de economie, aan het imago, aan de sportparticipatie, welke doelgroepen bereik je en hoe waarderen bezoekers het evenement.”

Menno Urbanus, directeur R2Research (op foto) Pieter Brouwer, Cigarbox RTSMGZN 67


EEN WARM BAD

VOOR SPORTERS, ORGANISATOREN EN TOESCHOUWERS 68 RTSMGZN


INTERVIEW

Voor Ahmed Aboutaleb staat de meerwaarde van topsport voor Rotterdam als een paal boven water. “De hele stad profiteert mee.” Voor de periode tot 2026 heeft de burgemeester zich ten doel gesteld dat het Rotterdamse sportbeleid helpt om vooral zoveel mogelijk kinderen en jongeren te motiveren en enthousiasmeren voor sport. “Jong geleerd is oud gedaan.“

ONZE BURGEMEESTER OVER TOPSPORT WAT IS DIE MEERWAARDE VAN (TOP)SPORT VOOR DE STAD? “De evenementen die Rotterdam Topsport binnenhaalt, organiseert en uitvoert, zijn fantastische visitekaartjes voor Rotterdam. Het trackrecord is opgebouwd met internationale kampioenschappen en evenementen, van de Grand Départ van de Tour de France en het WK Beachvolleybal tot het ABN AMRO World Tennis Tournament en CHIO Rotterdam. Met alleen het noemen van dit trackrecord doe ik Rotterdam Topsport tekort. Een topsportevenement in Rotterdam is veel meer dan alleen een toernooi voor deelnemers. De hele stad profiteert mee. Uitgangspunt van de Rotterdamse aanpak is een zo groot mogelijke sociaalmaatschappelijke en economische spin-off voor de stad. Zelf vind ik daarbij belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met de sport in aanraking komen, vooral jongeren die van huis uit niet of nauwelijks gestimuleerd worden om te gaan sporten.”

HOE WAARDEVOL IS DE KOMST VAN TEAMNL TOPSPORTPROGRAMMA TURNEN HEREN? BENT U BLIJ MET DE OPZET DAARVAN? “Dit programma is een mooie springplank voor de beste turners in onze regio. Nabijheid van een toptrainingslocatie die aan alle eisen voldoet, is belangrijk. Niet alleen in motiverende zin, maar ook praktisch: de jonge sporters kunnen er makkelijk komen. Het is voor de stad ook een mooie eerste stap naar een toekomstig Feyenoord City.”

“DE HELE STAD PROFITEERT MEE” RTSMGZN 69


WAAR ZOUDEN DE GEMEENTE (EN OOK ALLE ANDERE BETROKKEN ORGANISATIES) IN DE PERIODE TOT 2026 VOORAL OP MOETEN INZETTEN?

U TOONT PERSOONLIJK ALTIJD VEEL INTERESSE VOOR (TOP)SPORT EN ZET ZICH DAAR OOK VOOR IN. HOE KOMT DAT?

“Een paar jaar geleden is het maatschappelijk rendement van sportinvesteringen onderzocht. Die wordt geschat op 2,51 miljard euro. De totale kosten van 4,4 miljard euro landelijk levert een Social Turn of Investment op van 11,1 miljard euro. Met andere woorden: dat mensen sporten en bewegen heeft een enorme meerwaarde voor de samenleving. Om die meerwaarde te behouden, en misschien zelfs te laten groeien, is een oud gezegde relevant: jong geleerd is oud gedaan. Probeer zoveel mogelijk kinderen en jongeren te motiveren en enthousiasmeren voor sport. Goed dat er gekeken wordt naar samenwerking met het Albeda College met het topsportprogramma turnen, maar het zou mooi zijn om scholen bij meer programma’s te betrekken.”

“De kiem daarvoor werd gelegd in mijn jeugd. Toen ik een klein jongetje was, wilde ik keeper worden. In mijn geboortedorp was geen vlak stuk land te vinden, maar voetballen zouden we. Stukken rots fungeerden als doelpalen. Ik stond meestal in het doel en dat was niet zonder risico’s. Een duik naar de bal kwam je geheid op schrammen en blauwe plekken te staan. Helaas ging onze plastic bal binnen de kortste keren kapot. Ons voetbalgeluk kon niet op toen een oom een echte leren voetbal voor ons meenam, zo één die je op kunt pompen. Als je tenminste een pomp hebt… Die hadden we niet. Er was niet eens een fiets in het dorp. Ondertussen was mijn enige paar schoenen ook nog flink versleten door het voetballen. Zo werden onze voetbalcarrières in de kiem gesmoord. Wie weet was ik een goede keeper geworden als

70 RTSMGZN


de omstandigheden beter waren geweest in mijn jeugd. Maar de fascinatie voor sport is gebleven, ik leerde Nederlands door onder andere de sportpagina’s van de Haagse Courant te spellen. Wat ik wel weet: sport is voor kinderen enorm belangrijk en ieder kind moet zijn sportieve talenten kunnen ontwikkelen. Daarom ben ik enorm blij met alle faciliteiten in de stad die er voor hen zijn.”

“EEN MOOIE SPRINGPLANK VOOR DE BESTE TURNERS IN ONZE REGIO”

HOE BELANGRIJK IS DE EVENTUELE KOMST VAN DE GRAND DÉPART VAN DE TOUR DE FRANCE EN DE YOUTH OLYMPIC GAMES, DE TWEE EVENEMENTEN VAN DE BUITENCATEGORIE WAAR ROTTERDAM ZICH VOOR DE KOMENDE TIEN JAAR MET NAME OP RICHT? EN HOE GROOT SCHAT U DE KANS IN DAT ZE HIERHEEN KOMEN?

EN WELKE TROEVEN HEBBEN ROTTERDAM EN NEDERLAND IN DE CONCURRENTIE MET STEDEN/LANDEN UIT HET MIDDEN-OOSTEN EN AZIË DIE DE GELDBUIDEL FLINK KUNNEN LATEN RAMMELEN?

“Ze passen in het sportieve profiel van Rotterdam. We hebben de ruimte en de organisatorische kracht om van zulke beeldbepalende sportieve evenementen een succes te maken, niet alleen voor de deelnemers en toeschouwers, maar ook voor de stad en de Rotterdammers. Hoe groot de kans is, is lastig in te schatten. Vanwege het indrukwekkende trackrecord van Rotterdam Topsport zou je verwachten dat we in ieder geval in de top-10 staan.”

“Het draait niet om gouden kranen, maar om een gouden sfeer. Een evenement is niet alleen succesvol als er records worden behaald, maar ook als je er warme herinneringen aan overhoudt. Aan de professionaliteit en gastvrijheid, het enthousiasme. En reken maar dat sporters en toeschouwers hier in een warm bad terechtkomen.”

“HET DRAAIT NIET OM GOUDEN KRANEN, MAAR OM EEN GOUDEN SFEER” RTSMGZN 71


72 RTSMGZN


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.