Rotterdam topsport magazine zomer 2017

Page 1

FEYENOORD CITY

GROEN LICHT VOOR MEGAPROJECT ROTTERDAM TOPSPORT MAGAZINE

27e JAARGANG | NUMMER 2 | JUNI 2017

CHIO GROTE ONT WIKKE LINGE N VO O R PA A R D E N S P O R T F E S T I J N

W O R L D P O R T TO U R N A M E N T H O N K B A L O P H O O G N I V E AU

W E U R O 2 017 A L L E S OV E R H E T E K V R O U W E N VO E T B A L I N R O T T E R DA M

N E P T U N U S - S T E R S P E L E R S T I J N VA N D E R M E E R

LEVEN NA DE AMERIKAANSE DROOM


BELEEF DE SPANNING VAN HET SPEL OOK BUITEN HET VELD

HOLLAND CASINO ROTTERDAM WEENA 624 NU DAG EN NACHT OPEN


7-6-2011 13:15:21 /26/10 2:31:08 PM

VOORWOORD HANS DEN OUDENDAMMER

SAMEN GAAN WE VOOR DE TOEKOMST!

ColUMn hans den oUdendaMMer

Beste lezer, na de sporTzomer:

business as usual?

Met een ongelooflijk prettig gevoel duiken we de zomer in. Wat was het fijn om Feyenoord na negentien jaar eindelijk weer kampioen van Nederland te zien worden! Onvergetelijk waren dit afgelopen voetbalseizoen de vele wedstrijden Je kunt er alles van zeggen van de afgelopen sportzomer, maar bijzonder was die wel. Wie had waarin de club ijzersterk was. Overweldigend was ook het effect dat de magie verwacht dat het Nederlands voetbalteam zo zou falen? Wie had gedacht dat de Nederlandse van de Kuip op de spelers en fans had. Prachtig was uiteindelijk de huldiging deelnemers geen enkel potje konden breken tijdens de Tour? Alles hing deze zomer uiteindelijk op de Coolsingel. De bordesscene bezorgde mij en alle werknemers van af van het succes van de Olympische Spelen in Londen. En dat succes kwam er! Rotterdam Topsport kippenvel. Dat kreeg ik ook bij het zien van de finale van de Eurocup. Die werd overtuigend gewonnen door Neptunus. De Rotterdamse honkballers zijn de beste van Europa!

Ik heb het voorrecht gehad met een kleine Rotterdamse delegatie o.l.v. burgemeester Aboutaleb de OS bij te wonen. Naast de geweldige successen van de hockeydames, De titels van Feyenoord en Neptunus versterken nog maar het gevoel dat Ranomi, Marianne, Dorian en Epke en andere medaillewinnaars was de totaleeens organisatie door de Engelsen geweldig Vrijwel wachttijden, zeer nieuwe gastvrije editie van het Rotterdam een échtegeregeld. sportstad is.geen Degrote verhalen in deze vrijwilligers, prachtige (soms tijdelijke) accommodaties op prachtige locaties (Greenwich magazine illustreren dit. In een bijzonder interview vertelt sportpsycholoog en Horse Guard Parade) Als je daar dan loopt op het Olympic Park dan komen de twijfels Daniëlle van der Klein-Driesen bijvoorbeeld hoe Rotterdamse sporters bij je op van; kunnen wij dat in Nederland ook? Welke stad heeft zoveel ruimte? Hoe gebruik maken van om hunsportfans? ultiemeHebben doelenweteook bereiken. Ook regelen we het vervoer van psychologie al die honderdduizenden van die iconische plekken? Toch denk ik dat Nederlanders dat moetenin kunnen. Natuurlijk haar baanbrekende werk, zowij boeiend beschreven het nieuwe boek ‘Gas moet er veel gebeuren, maar Nederland is niet groot geworden door weifelachtigheid en en rem in de sport’, toont aan hoe professioneel ontwikkeld het Rotterdamse pessimisme, maar meer door de mentaliteit van ‘geen woorden maar daden’.

topsportklimaat is.

Is er na al dat mooie sportgeweld weer sprake van gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn? is dat zeker niet geval. Sport staat ondanks bezuinigingen InVoor dit Rotterdam magazine blikken wehet uiteraard ook terug op alle bijzondere evenementen nog steeds hoog op de beleidsagenda. Er wordt op dit moment keihard gewerkt aan het van de afgelopen tijd. Het NK Boksen bijvoorbeeld, dat groter dan ooit werd bid voor de Youth Olympic Games 2018, die in Rotterdam gaan plaatsvinden als het IOC gevierd in het Topsportcentrum. Onze ambassadeur Nouchka Fontijn werd ons in juli 2013 uitverkiest. Op 15 oktober moet ‘ons’ bid ingeleverd worden bij het IOC

er Nederlands Kampioen. ook op terug hetdat door in Lausanne. Begin februari 2013 wordtWe eenblikken ‘shortlist’ samengesteld. Weop hopen we Rotterdam uit andere steden als Guadalajara, Buenos Medellín, Glasgow en Poznan worden Topsport georganiseerde ADAires, Sportfilmfestival Rotterdam, dat in april uitverkozen. Dit omvangrijke project is een coproductie tussen de gemeente Rotterdam, meer bezoekers dan ooit trok. Rotterdam Topsport en NOC*NSF. Wie graag het vizier op dewe toekomst richt komt aanWillem zijn trekken. Naast deze Olympische ambitie proberen voor de komende jaren deook nieuwe Alexander Baan ‘in destellen markt’ tewij zetten. 30 augustus is de baan inclusief Uitvoerig u deOpnieuwe terreinindeling vanopstallen het CHIO voor, opgeleverd en op 15 september a.s. vinden er de eerste officiële wedstrijden plaats: het naderende EK Vrouwenvoetbal (WEURO 2017) en het World Port de Erasmussprints. Volgend jaar wordt de baan officieel geopend door Prins Willem Tournament. Over de toekomst gesproken: in dit nummer doen we uit de Alexander. In 2016 vinden de eerste wereldkampioenschappen op deze baan plaats. We doeken hopen dat hoe er nogons vele gloednieuwe zullen volgen. sponsorbeleid er uit komt te zien. Rotterdam Topsport werkt achter de schermen hard aan een heel nieuw model, waarin

Het nieuwe sportseizoen staat weer voor de deur. Dat begint met het EK Honkbal. We de bijdrage van onze meer dan honderd sponsorpartners aan de Rotterdams hopen dat de wereldkampioenen hun aartsrivaal Italië van het kampioenschap kunnen topsport nóg beter uit de verf komt. afhouden. We rekenen op Rotterdamse successen van onze clubs en individuele talenten en topsporters. Bij Rotterdam Topsport is er nooit sprake van een ‘dull moment’; en dat laten we zo.

Veel leesplezier!

Hans Oudendammer Altijd den op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Directeur Rotterdam Topsport, Volg ons nu ook via: @RdamTopsport www.facebook.com/RotterdamTopsport @ HOudendammer

magazine

Topsport_09_2012_Full.indd 3

3

3-9-2012 9:42:05

magazine

3


R OT T E R DA M TO P S P O R T I N H E T KO R T De missie van Rotterdam Topsport is het kortst samen te vatten met de kreet ‘Rotterdam, Your Sports City’ Rotterdam is en blijft de sportstad van Nederland en zal die positie in de komende periode verder uitbouwen. Meer toegespitst op de rol van de eigen organisatie luidt de missie als volgt: Rotterdam Topsport zorgt door middel van maatwerk voor een optimaal stedelijk topsportklimaat voor sportbonden, topsportverenigingen, de partners van Rotterdam Sportstad, topsporters, talentvolle sporters en de stad Rotterdam.

C O LO F O N Het Rotterdam Topsport Magazine is een uitgave van Stichting Rotterdam Topsport. Kantooradres Topsportcentrum Rotterdam Van Zandvlietplein 20 (4e etage), 3077 AA Rotterdam Postbus 9475, 3007 AL Rotterdam rts@rotterdamtopsport.nl Redactie Martin Dekker, Rob Weeda, Laura Schalkwijk, Anton Slotboom, Samira Himmit, Jorrit van Trigt Eindredactie Lisette Eijgelsheim, Anton Slotboom, Michiel Houdijk Coördinatie Anton Slotboom, Michiel Houdijk, Lisette Eijgelsheim Fotografie Cover: Ferdy Collewijn Overige fotografen ANP, Ferdy Collewijn, Rob Weeda, FIVB, Proshots.nl Uitgave in samenwerking met

ZPRESS Media Group Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht Telefoon: 078-639 70 70 Internet: www.zpress.nl

14

ZPRESS Media Group is Silver Sponsor ® van Rotterdam Topsport Basisontwerp en grafische vormgeving

ZPRESS Studio Bram Kool, Chris Magré, Niels Versteege Verschijningsfrequentie 4 x per jaar Mailing: AVB Direct Mail Service 010-2126483 avb.mail@planet.nl Oplage 3.500 Drukker: Mediacenter Rotterdam 010-4252600 www.mediacenterrotterdam.nl Het volgende nummer van het Rotterdam Topsport Magazine verschijnt in het derde kwartaal van 2017. Zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Rotterdam Topsport mag niets uit dit magazine door derden worden overgenomen.

4

magazine

32


22 INHOUDSOPGAVE 3

Vo o r w o o r d

7

Nieuws

11 Te r u g b l i k o p h e t A D S p o r t f i l m f e s t i v a l Rot terdam 13 S o c i a l M e d i a

30

14 F e y e n o o r d ka m p i o e n , 4 (v o o r m a l i g) t o p s p o r t e r s b l i k ke n t e r u g 19 C h i o: G r o t e o n t w i k ke l i n g e n v o o r paardenspor t festijn 2 2 Coverstor y: D e A m e r i ka a n s e d r o o m 3 0 W o r l d P o r t To u r n a m e n t : Negen dagen tophonkbal 3 2 W K Tr i a t h l o n: S p e k t a ke l i n h e t stadscentrum 3 4 Feyenoord Cit y: Definitief ont werp v o o r d e n i e u w e F e y e n o o r d Te m p e l 3 6 Nieuw sponsorb eleid: Niet aan de zijlijn, maar aan de bal 4 2 E K Vr o u w e n v o e t b a l 4 4 Spor tpsycholoog: Va a k i s h e t e t e n o f g e g e t e n w o r d e n 47 N i e u w e ka n s e n v o o r r e g i o n a a l b a s ke t b a l t a l e n t 5 0 Ta l e n t a a n h e t w o o r d : Wa r d a a i t e l B a c h i r 5 2 T a l e n t a a n h e t w o o r d : Ko e n S n i e d e r 5 4 Fotorepor tage NK Boksen 57

Sponsormagazine

67

S p o r t ka l e n d e r

36 42 magazine

5


LUXOR BESTAAT 100 JAAR Het Luxor Theater bestaat in december van dit jaar 100 jaar. Om deze mijlpaal met Rotterdam te vieren komt in de stad een parade te staan van artiesten, die belangrijk zijn (geweest) in de geschiedenis van het theater. Wilt u Luxor feliciteren en uw naam verbinden aan dit project? Meer informatie: www.luxortheater.nl/feliciteren Wim Noordzij: 06-53142432 of wim@luxortheater.nl


NIEUWS

ROTTERDAM GASTSTAD NATIONALE SPORTWEEK 2017

WK ROEIEN LEVERT STAD 2,2 MILJOEN EURO OP

Rotterdam is host city van de Nationale Sportweek. Dit jaar vindt de veertiende editie van de Nationale Sportweek plaats van 9 tot en met 17 september. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. Tijdens deze week openen honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren. ‘Sport is op de eerste plaats goed voor de gezondheid, maar sport is nog veel meer,’ zegt sportwethouder Adriaan Visser, net als Rotterdam Topsport blij met het binnenhalen van deze uitdaging. ‘Het is ook een belangrijke economische stimulans en het maakt Rotterdam vitaler en levendiger. Mensen ontmoeten elkaar door sport. We zijn dan ook blij en trots dat we in september de host city van de Nationale Sportweek zijn.’

Het WK Roeien, dat in de zomer van 2016 plaatsvond in Rotterdam en in de gemeente Zuidplas waar de Willem-Alexander Baan ligt, heeft de stad 2,2 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit het onderzoek door onderzoeksbureau Meerwaarde naar de economische impact van het WK.

De Nationale Sportweek past in de doelstelling die Rotterdam heeft om te investeren in sport en Rotterdammers te verleiden nog meer te sporten en bewegen. Rotterdam zet sport in als middel om resultaten te bereiken op het gebied van gezondheid en maatschappelijke onderwerpen. Daarbij gebruikt Rotterdam de kracht van grote sportevenementen met activiteiten voor een breed publiek om hen kennis te laten maken met de diversiteit aan sporten. De Nationale Sportweek valt samen met de Europese Week van de Sport, een initiatief van de Europese Commissie. Het doel van deze Europese week is om sporten en lichaamsbeweging in Europa te bevorderen. Daarvoor worden tal van activiteiten georganiseerd. In Nederland is dat de Nationale Sportweek.

MAJOR LEAGUE HONKBALLERS NAAR ROTTERDAM Drie voormalig Major League Baseball-spelers komen naar Rotterdam tijdens het World Port Tournament. Korte stop Desi Relaford, die speelde bij de Phillies, Padres, Rockies, Mets, Royals, en Rangers is er één van, net als Kerry Robinson, die uitkwam voor Rays, Reds, Cardinals, Padres en Royals. Brad Pennington, die werper was voor Orioles, Reds, Red Sox, Angels en Rays, komt ook. De drie geven meerdere clinics aan jonge spelers die tussen 6 en 16 jaar oud zijn. Deelname is gratis. Meer weten? Check de website van het honkbaltoernooi.

Het evenement bestond uit drie kampioenschappen: het WK Junioren, het WK tot 23 jaar en het WK Senioren. De wedstrijden vonden plaats van 21 tot en met 28 augustus. De openingsceremonie vond plaats op het Grotekerkplein, met medewerking van De Marinierskapel. Het aantal toeschouwers, deelnemers en pers kwam uit op 21.171. Bijna de helft van de bezoekers (48%) bleek afkomstig uit het buitenland. Van de Nederlanders was het grootste deel afkomstig uit de provincie Zuid-Holland. De bezoekers van het WK Roeien waardeerden het evenement gemiddeld met een 8,0. In totaal werden er in het kader van het WK Roeien 17.600 overnachtingen geboekt in Rotterdam. De totale uitgaven aan overnachtingen bedroegen € 1.407.000. Voor het overige werd € 337.000 uitgegeven in de stad. Dit maakt dat de totale uitgaven in Rotterdam tijdens het WK Roeien € 1.744.000 bedroegen. Omdat de totale bestedingen van de organisatie uitkomen op € 504.000 bedraagt de totale economische impact voor de gemeente Rotterdam van het WK Roeien € 2.248.000. ‘Vanuit economisch oogpunt is het WK Roeien dan ook bijzonder succesvol gebleken,’ zegt Hans den Oudendammer, directeur van Rotterdam Topsport. ‘Er zijn ontzettend veel mensen in de stad blijven slapen en de stad ook in gegaan. Bijna de helft van de bezoekers kwam bovendien uit het buitenland. Dat is waar wij als stad, en wij als Rotterdam Topsport, ook naar streven. De activiteiten van Rotterdam Topsport zijn ook gericht op het bereiken en versterken van de internationale positionering van Rotterdam als toonaangevende topsportstad.’ Met het succes van het WK Roeien in het achterhoofd wordt er een bid uitgebracht door Rotterdam Topsport, de Koninklijke Nederlandse Roeibond en de Koninklijke-Holland Beker op de World Cup Roeien 3 in 2019.

magazine

7


JEROEN HOCKEYT.

GET MOVING. WANNEER KOM JIJ IN BEWEGING? ROTTERDAMSPORT.NL


NIEUWS

NIEUWE NAAM STADION EXCELSIOR

SPORTNIEUWS IN VOGELVLUCHT • Rotterdam telt ook volgend voetbalseizoen drie clubs in de eredivisie. Sparta Rotterdam speelde zich in de laatste tien minuten van de laatste wedstrijd van het seizoen veilig. Eerder wist ook Excelsior zich veilig te

SBV Excelsior speelt de thuiswedstrijden de komende jaren in het Van Donge & De Roo Stadion. Met deze keuze laat Excelsior zien dat ze ambitieus zijn en door willen groeien in de toekomst. ‘Wij begrijpen de sentimenten die leven rond de naam Stadion Woudestein, maar als Excelsior willen wij blijven groeien en dit partnership neemt hierin een belangrijke plaats in. Wij moesten kiezen tussen sentiment en ambitie en hebben voor het laatste gekozen. Mede met deze inkomsten willen wij de komende jaren de volgende stappen zetten om Excelsior uit te laten groeien tot een stabiele Eredivisieclub,’ aldus commercieel directeur Wouter Gudde.

spelen. • Rotterdam Atletiek is landskampioen! De ploeg werd onverwacht Nederlands kampioen clubteams. Dat werd uiteraard groots gevierd. • HC Rotterdam is tweede van Nederland geworden. Het eerste team slaagde er in de finale play offs net niet in om Kampong te verslaan. • Rolstoelbasketballer Mattijs Bellers is na de All Star Game in het Topsportcentrum verkozen tot MVP, most valuable player. Bellers is international en speelt in Frankijk voor Cs Meaux Basket Fauteuil. • Jos van Emden uit Schiedam, renner van Team LottoNL-Jumbo, heeft de laatste etappe van de

WEURO2017: GRASMAT OP KASTEEL VERVANGEN Het EK damesvoetbal wordt gespeeld op echt gras. Daarom wordt het kunstgrasveld op Het Kasteel vervangen voor echt gras. Na afloop van het toernooi wordt er opnieuw kunstgras neergelegd in het oudste voetbalstadion van Nederland. In Rotterdam vinden vier groepswedstrijden en een kwartfinale plaats. De groepswedstrijden zijn op maandag 17 juli, donderdag 20 juli, zondag 23 juli en woensdag 26 juli. De kwartfinale is op zaterdag 29 juli.

Giro d’Italia gewonnen. De eindzege was voor zijn landgenoot Tom Dumoulin. Hij is de eerste Nederlander ooit die de Ronde van Italië op zijn naam schrijft. • Kiki Bertens is voor het tweede jaar op rij winnaar van het WTA-toernooi van Nürnberg geworden. De tennisster uit Berkel en Rodenrijs won in de finale van Barbora Krejcikova uit Tsjechië. Dat deed ze in twee sets (6-2 en 6-1). • Sander Luiten is komend seizoen de trainer van de Excelsior/Barendrecht vrouwen. Het nieuwe elftal is opgezet door Excelsior en amateurclub

OEFENINTERLAND NL VROUWEN Het Nederlands vrouwenelftal oefent zaterdag 8 juli tegen Wales. Het duel, dat vanaf 16.00 uur op het Kasteel in Rotterdam wordt gespeeld, vormt de afsluiting van Oranjes voorbereiding op WEURO2017. Een week later, zondag 16 juli, treffen de OranjeLeeuwinnen Noorwegen in de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap. De Galgenwaard in Utrecht is het decor van het eerste van de in totaal 31 duels van WEURO2017.

Barendrecht en zal direct gaan uitkomen in de eredivisie voor vrouwen. Luiten gaat zijn functie als coach van Excelsior/Barendrecht combineren met werkzaamheden bij de KNVB, waar hij onder andere videoanalist is van het Nederlands vrouwenelftal. • Bart Deurloo is op het wereldbekertoernooi in het Kroatische Osijek tweede geworden, achter de Kroaat Tin Srbic. In het Noordoosten van Kroatië kwam Deurloo tot een score op de rekstok van 14,333. Srbic bleef met een score van 14,367 net boven hem. • Marieke Keijser heeft samen met Olympisch kampioen Ilse Paulis een zilveren medaille gewonnen op het

Oranje en Wales speelden viermaal eerder tegen elkaar en alle duels eindigden in winst voor de OranjeLeeuwinnen. Het laatste treffen dateert van 25 november 2012. Dit oefenduel in het stadion van Telstar in Velsen-Zuid, kende een 2-0 eindstand dankzij doelpunten van Sylvia Smit en Sherida Spitse. Wales wist zich niet te kwalificeren voor het EK van aankomende zomer. In groep 8 eindigde de internationals uit Wales op de derde plaats achter Noorwegen en Oostenrijk.

Europees Kampioenschap in de lichte dubbel twee. Het nieuwe duo roeide voor de eerste keer samen. • Rien Vernooij is vertrokken bij Neptunus. Volgens de club kon hij werk niet langer met spelen bij Neptunus combineren. Vernooij werd geprezen als een van de beste slagmannen van de hoofdklasse. • De Raad van Toezicht van Rotterdam Topsport is onlangs versterkt met de komst van twee nieuwe leden. Wilma Gillis – Burleson en Cemile Sezer zijn lid geworden van de Raad, die wordt aangevoerd door Hans Stam. In de Raad is op dit moment een vacature: er wordt gezocht naar een specialist

De prijs voor losse kaarten voor de oefenwedstrijden van de Oranje Leeuwinnen is €10,-. Houders van een OnsOranje ClubCard krijgen 10% korting en groepen vanaf acht personen betalen €6,- per persoon. Tevens is er een korting van 50% voor kinderen tot en met 14 jaar. Kaarten zijn per direct te koop via OnsOranje.nl.

financiën en bedrijfsvoering.

magazine

9


GEBRUIKT IS HET NIEUWE NIEUW. WAT BETEKENT DIT VOOR AUTOLIEFHEBBERS?

Uw BMW en MINI dealer Kalfsbeek heeft zich goed voorbereid op de toekomst van rijplezier. Met een nieuwe vleugel voor jonge, gebruikte automobielen in Schiedam. Met een nieuwe ambiance in de BMW showrooms, een nieuwe MINI showroom en een splinternieuw schadeherstelbedrijf. Kalfsbeek Schiedam Karel Doormanweg 21 3115 JD Schiedam 010 246 28 28 www.kalfsbeekbmw.nl

Kalfsbeek Wateringen De Lierseweg 3 2291 PD Wateringen 0174 291 891

Kalfsbeek Brielle Seggelant-Oost 4 3237 MH Brielle 0181 40 90 50


2500 BEZOEKERS VOOR TWEEDE AD SPORTFILMFESTIVAL ROTTERDAM 2017 Maar liefst 2500 bezoekers kwamen af op de derde editie van het AD Sportfilmfestival Rotterdam 2017! Op 6, 7 en 8 april stroomde Cinerama Filmtheater vol met liefhebbers van sport en cultuur. Zij kregen tientallen sportfilms voorgeschoteld, net als een uitgekiende randprogrammering. Inclusief de dagelijkse festivaltalkshow van Wilfried de Jong, de fototentoonstelling Gallery Plays, de Loopuyt Gin Sportsbar, de Donner Boekenbar, de uitreiking van de Rotterdam Sportfilm Award, de reünie van Feyenoord 1999 en de voorpremiere van de spraakmakende zwemdocumentaire 0,03 seconde. Beroemde Nederlanders als Rico Verhoeven, Leo Beenhakker, Jon Dahl Tomasson, Johan Museeuw en Adrie van der Poel waren bovendien te gast.

Een volle zaal 1 trok de uitreiking van de allereerste Rotterdam Sportfilm Award, een door Rotterdam Topsport, Cinecrowd en OPEN Rotterdam in het leven geroepen prijs die filmtalent moet enthousiasmeren om sportfilms over Rotterdam te maken. Deze prijs ging naar filmmaker Rene van Zundert, die met ‘Bars’ een film maakte over een jongen uit Rotterdam-Zuid die sport gebruikt om zich aan de problemen in zijn leven te onttrek-

ken. Van Zundert ontving een cheque van tweeduizend euro ter aanmoediging en kreeg te horen dat de organisatie zijn film wil inzenden voor een prestigieuze internationale sportfilmwedstrijd in Milaan. De derde editie van het AD Sportfilmfestival Rotterdam telde zo’n 2500 bezoekers. Dat zijn er honderd meer dan vorig jaar.

magazine

11


TEAMKPN Sportfonds Nederlanders houden van sport. Zowel actief als passief speelt sport een belangrijke rol in ons leven. Maar ondanks soms grootse prestaties, krijgen niet alle teamsporten in Nederland dezelfde kansen. Voor die sporten is er het TEAMKPN Sportfonds. Met dit fonds kunnen we jaarlijks ĂŠĂŠn of meer Nederlandse sportteams tijdelijk financieel ondersteunen. Na eerder onder andere de Nederlandse waterpoloploeg en het nationale dames softbalteam te hebben gesteund, helpen we in 2017 de heren volleyballers en ijshockeyers, de ritmische gymnastiek en de mannen van het nationale curlingteam. Bij KPN geloven we namelijk dat excellente dienstverlening valt of staat bij teamwork. Samen de beste prestaties neerzetten en gaan voor het gezamenlijke doel. Net als KPN heeft ieder sportteam zijn eigen, unieke, ultieme doel, waar het zich vaak jaren op voorbereidt en alles voor opzij zet. Of het nu een kwalificatie voor een EK of WK is, of een medaille op de Olympische Spelen. Om dat te bereiken, moet alles in sportief opzicht kloppen. En natuurlijk moeten er voldoende middelen beschikbaar zijn om de vaak kostbare weg naar dat doel te financieren. Denk aan middelen voor trainingskampen, reis- en verblijfkosten, medische begeleiding of materialen. Juist daar willen we met het TEAMKPN Sportfonds het verschil maken en teams die op weg zijn naar een unieke prestatie dat noodzakelijke steuntje in de rug geven.

Kijk voor meer info en de voorwaarden op www.kpn.com/sportfonds Partners


SOCIAL MEDIA

ONDERTUSSEN OP SOCIAL MEDIA... Op Facebook, Twitter en op Instagram ging het de afgelopen maanden natuurlijk volop over de Rotterdamse Topsport. Het succes van Feyenoord werd online intens gevierd, zoals er nog veel meer nieuwtjes bejubeld werden. Welke berichten er opvielen de afgelopen maanden? Dat zie je hier.

HC Rotterdam wordt nog groener. De hockeyclub zet vol in op duurzaamheid.

Niet alleen ambassadeur van Rotterdam Topsport, maar ook ambassadeur in Europa van de NBA! Francisco Elson is er dolblij mee.

En in deze finale wist het nieuwe duo zich naar een tweede plaats te roeien. Geen fontein in de kleedkamer, maar wel water.

Van Emden en Dumoulin voorspellen de uitslag vast.

instagram.com/rotterdamtopsport facebook.com/rotterdamtopsport

Wat een prachtig seizoen! Volgend jaar weer?

twitter.com/rdamtopsport

magazine

13


‘WAAR JE VALT, LIGT DE SCHAT BEGRAVEN’ 14

magazine


Na achttien jaar wachten was het eindelijk weer eens zover: Feyenoord greep op de laatste speeldag van de eredivisie de langverwachte landstitel. Vier (voormalig) topsporters blikken terug op het seizoen van de Rotterdamse topclub, aan de hand van hun eigen ervaringen. Jeroen Hertzberger had zijn Feyenoordsjaaltje meegenomen. Het kampioensduel had de hockeyer van Rotterdam niet kunnen zien, maar na afloop van zijn eigen topduel – de beslissende wedstrijd in de halve

magazine

15 15


finale van de play-offs, in en tegen Amsterdam nota bene – paradeerde hij ondanks het warme weer vrolijk rond met het ‘winterse’ kledingstuk. Feyenoord kampioen, hij en zijn ploegmaten naar de finale. Mooier kon niet. Voor de start van hun eigen wedstrijd, om half vier, hadden de spelers van Rotterdam de tussenstand in de Kuip al meegekregen. Feyenoord 2-0 voor tegen Heracles, dat moest goedkomen. ‘En wij hadden zelf ook een dag van alles-of-niets. Dan geeft zoiets wel een boost. Sowieso is mei daarom een prachtige maand om zelf ook topwedstrijden te spelen.’ De hockeyers liepen de landstitel net mis (Kampong uit Utrecht won in de finale twee keer na shoot-outs). Een scenario dat ook Feyenoord tot op die laatste, zonnige speeldag in mei in zijn greep hield. Omdat Ajax ondanks zeven Rotterdamse zeges op een rij na de winterstop maar aan bleef haken, en het elftal van Giovanni van Bronckhorst vervolgens toch niet onoverwinnelijk bleek. Topjudoka Marhinde Verkerk herinnert zich nog de nederlaag tegen Sparta, begin maart. ‘Toen dacht ik: ze zullen toch niet weer zo’n lange reeks nederlagen hebben, zoals het seizoen ervoor? Achteraf heeft dat dieptepunt juist een heel positieve uitwerking gehad. Dat zijn de hardste en beste lessen die er zijn. Ik zeg altijd: waar je valt, ligt de schat begraven. Ze hebben zich dit seizoen niet meer gek laten maken als ze een keer verloren.’ Raemon Sluiter, voormalig proftennisser, sluit zich daarbij aan. ‘Als ik het vergelijk met tennis: wanneer je een keer in de eerste ronde verliest, en het volgende toernooi bereik je de halve finales, dan blijft die nederlaag niet hangen. Maar als je vier keer op een rij direct wordt uitgeschakeld, gaat het knagen. Bij Feyenoord is het bij dipjes gebleven.’ Hoewel de zeven nederlagen op een rij in het vorige jaar hadden aangetoond dat het ook verschrikkelijk mis kan gaan, was Hertzberger niet verrast dat Feyenoord zich dit keer altijd direct uit de put vocht. Omdat het in teamsport nu eenmaal vaak zo werkt. ‘Een slechte prestatie maakt meestal nederig. De groep steekt de koppen bij elkaar, iedereen beseft dat ze het niet alleen kunnen.’ Op de nederlaag bij Sparta volgde een 5-2 overwinning tegen AZ, na Ajax (2-1 verlies) werd Go Ahead Eagles met liefst 8-0 verslagen en de kater van het 2-2 gelijkspel bij PEC Zwolle werd weggespoeld met een 2-0 zege op FC Utrecht. Na elke mindere uitbeurt was het de Kuip die verlichting bracht, het stadion waar Feyenoord over een heel seizoen slechts vier punten liet liggen, en zijn laatste elf duels won. Een onoverwinnelijk voetbalbolwerk. Verkerk begrijpt wel hoe dat kan. ‘De dag dat ik zelf wereldkampioen werd, in Ahoy. Ik stond toen op met het gevoel: no way dat iemand mij gaat verslaan in mijn eigen stad. Dat maakte me zó sterk. Die gasten van Feyenoord hebben dat natuurlijk in tienvoud in de Kuip.’

16

magazine


Het sterkte haar vertrouwen in aanloop naar het beslissende duel met Heracles, na de wonderlijke afgang een week eerder op bezoek bij het kleine broertje Excelsior (3-0 verlies). Een ploeg in vorm, absoluut, maar niemand die aan had zien komen dat het zó fout zou gaan bij de eerste kans op de landstitel. Al helemaal niet de supporters van Feyenoord, die de spelersbus bij aankomst in het Van Donge & De Roo stadion met fakkels onthaalden, ondertussen ‘Kampioenen’ scanderend. ‘Ik las overal steeds maar dat ze het bij Feyenoord als een gewone wedstrijd benaderden’, vertelt Sluiter. ‘Maar het was geen normale wedstrijd.’ De coach van tennisster Kiki Bertens snapt overigens wel dat het mis ging. ‘Het elftal had voldoende ervaring, mede daarom waren ze ook zo solide het gehele seizoen. Maar slechts weinigen hadden een kampioenschap meegemaakt. Wanneer het dan een beetje moeizaam gaat in het begin van de wedstrijd, slaat het op je benen.’ Voormalig atleet Robert Lathouwers, meervoudig Nederlands kampioen op de 400 en 800 meter, heeft er daarentegen nog altijd geen sluitende verklaring voor. ‘Dit is dé kans om kampioen te worden, dan ga je toch helemaal tot het gaatje? Dat gevoel kreeg ik echter helemaal niet. Daar kan ik als topsporter niet helemaal bij. Blijkbaar wordt de spanning zo’n ploeg dan toch te veel.’ Hij vervolgt: ‘Een van de krachten van dit elftal was juist dat ze elkaar naar een hoger niveau stuwden. Dat herken ik van het onderdeel estafette bij het hardlopen. Mijn beste splittijden liep ik altijd in groepsverband. Maar blijkbaar kun je elkaar ook naar beneden halen. Na die eerste tegengoal zie je de spelers schelden op elkaar, ze versterkten elkaars angst.’ Waar hij en Sluiter het roerend over eens zijn: Dirk Kuyt had die middag in Kralingen moeten spelen. ‘Dat Giovanni van Bronckhorst Kuyt ernaast durfde zetten, bewees dat hij dit seizoen is gegroeid’, meent Sluiter. ‘Het jaar ervoor was hij al een stabiele, rustige coach, maar had ik het idee dat hij geen

lastige beslissingen durfde te nemen. Nu wel. Alleen heb je Kuyt in zo’n wedstrijd tegen Excelsior wél nodig. Omdat het dan niet om combinatievoetbal draait, maar om weten wat je moet doen onder de hoogste druk.’ Dat bleek een week later wel, toen een in de basis begonnen Kuyt Feyenorod met een hattrick hoogstpersoonlijk naar de titel loodste, in wat later zijn afscheidswedstrijd zou blijken te zijn. Sluiter: ‘Scenarioschrijvers kunnen mooie verhalen bedenken, maar sport is altijd nog mooier.’ Sluiter bekeek de wedstrijd bij vriend en voormalig Feyenoord-speler Stefan de Vrij in Rome, waar Bertens een toernooi speelde. ‘We bespeurden al wat klamme handjes bij elkaar, waren ontzettend nerveus. Maar op een gegeven moment bedachten we: die gasten van Heracles, die zijn natuurlijk ook enorm onder de indruk. Dat is wat je als sporter snel vergeet, als de druk hoog is. Dan denk je niet meer aan de tegenstander. Maar Kuyt dus wel. Die weet dat zij in het begin het meest last van spanning hebben, en vliegt er direct vol op. En ja hoor, in de eerste minuut gaat er direct één op zijn toeter...’ De verlossing. Na een lang en zwaar seizoen gaf die vroege openingstreffer het benodigde zetje. Het duurde echter tot de derde van Kuyt, uit een strafschop, voordat de laatste angstgevoelens uit een uitzinnige Kuip verdwenen. Feyenoord kampioen, het kon niet meer mis gaan. ‘De spelers zullen op dat moment niet alleen heel trots zijn geweest, maar ook opluchting hebben gevoeld’, denkt Hertzberger. ‘Je investeert heel veel als topsporter, het is een levensstijl. Als je dan voelt dat je kampioen gaat worden, denk je: dit is waar ik het voor doe. Een magisch gevoel.’ Verkerk vierde het alsof ze zelf opnieuw wereldkampioen was geworden. Op zondag in de fontein van het Hofplein, met een fakkel in haar hand. En op maandag keerde ze terug in het centrum voor de huldiging. Niet op de Coolsingel, die was al vol. ‘Maar in de Biergarten zongen ze ook gewoon mee. Ik wilde erbij zijn, de energie voelen. Dat inspireert mij ook als topsporter. Het laat zien hoe mooi winnen is.’ (TN)

‘DAAR KAN IK ALS TOPSPORTER NIET HELEMAAL BIJ. BLIJKBAAR WORDT DE SPANNING ZO’N PLOEG DAN TOCH TE VEEL.’

magazine

17


TALENT VAN MORGEN GROEIMINDSET ALS BASIS VOOR TALENTONTWIKKELING

BESTEL VOOR

5 9 ,

€ 22

n zend- e r e v , w t (excl. b tratiekosten) s n i adm i

Als trainer/coach help je sporters zich te ontwikkelen tot een betere versie van zichzelf. Om die ontwikkeling te versnellen, helpt het enorm als sporters zelf sterk geloven in de ontwikkelbaarheid van hun eigen talent en vaardigheden. De overtuiging die ze hebben over de rek die er in hun kwaliteiten zit, bepaalt voor een groot deel hun gedrag als sporter. Een sporter met een sterk geloof in ontwikkelbaarheid – een groeimindset – stelt vaker leerdoelen, leert meer van fouten, toont meer inzet, staat meer open voor kritiek, vraagt de trainer/ coach vaker om hulp en advies, ervaart minder stress op belangrijke momenten en neemt meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces dan een sporter met een statische mindset. Het is dan ook goed nieuws dat een groeimindset kan worden aangeleerd. Dat is wetenschappelijk aangetoond en blijkt dagelijks in de praktijk. Talent van morgen staat daarom vol manieren waarop jij als trainer/coach het geloof in de ontwikkelbaarheid van talent en vaardigheden bij sporters kunt vergroten!

Ook in de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en op vele andere vlakken vormt geloof in ontwikkelbaarheid de basis voor verbetering. Want ontwikkeling begint altijd met het besef dat je beter kunt worden in wat je doet!

BESTEL VANDAAG NOG OP SPORTSMEDIA.NL


STROOMLIJNEN EN OPLIJNEN NAAR DE EK VAN 2019

CHIO ROTTERDAM GROEIT EN BLOEIT

In de aanloop naar de FEI European Championships 2019 in de disciplines springen, dressuur en para-dressuur, zet het CHIO Rotterdam haar beste beentje voor om de twee CHIO’s daarvóór (die van 2017 en 2018, red) te gebruiken als een goede ‘generale’. Met name de infrastructuur van het hippische evenement gaat de komende editie van het CHIO Rotterdam stevig op de schop. Hierover en over een aantal andere zaken praten we dit Topsport Magazine met Jan de Mooij, algemeen directeur CHIO Rotterdam.

magazine

19


Een opgewekte, enthousiast sprekende en gebarende Jan de Mooij wijst op het beeldscherm waar hij inzoomt op een plattegrond van het evenemententerrein van het 69e CHIO Rotterdam, dat straks van 22 tot en met 25 juni 2017 in het Kralingse Bos wordt gehouden. Hij somt de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere edities op: ‘We gaan dit jaar de uitgang van het evenement verplaatsen naar de centrale ruimte bij de ingang. Ook gaan we ervoor zorgen dat bezoekers niet langer het pad van de paarden zullen kruisen.’

Dura Vermeer en Interchem zijn de naamgevers van respectievelijk een sterk vergroot inspringveld op openliggend terrein middenin het bos en de aparte dressuurpiste aan de noordkant van het terrein. Het is de bedoeling om ook de nabijgelegen Kralingse Plas de komende jaren te gaan betrekken bij het hippische evenement. Daar ligt volgens De Mooij een kans om de aantrekkelijkheid verder te vergroten. Het EK in 2019 wordt waarschijnlijk het eerste evenement met een verbinding met de Plas.

Deelnemersveld Themagewijze indeling Via de centrale entree wandel je straks langs en door drie verschillende ‘continenten’; het Midden-Oosten, China en Europa. De thema’s van deze continenten zijn zo uitgewerkt dat bezoekers vleugjes cultuur en gastronomie kunnen meepikken van de ‘Nieuwe Zijden Route’. De Mooij: ‘Er komen nomadententen te staan, er is een Shanghai-straat (Promenade) met lekkere eettentjes, en in het Stroodorp is er een speciale Brasserie Rotterdam.’

We komen op het deelnemersveld van het komende CHIO Rotterdam. Jan de Mooij pakt de meest recente lijst erbij. Tijdens dit CHIO Rotterdam 2017 zullen (onder voorbehoud) bij het springen de volgende teams acteren: Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Zweden, Zwitserland, België en Nederland. Zij strijden om de FEI Nations Cup ™ springen. Bij dressuur zijn dat (onder voorbehoud)

België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden, de Verenigde Staten en Nederland. Hier wordt om de Nations Cup dressuur gestreden. Tot zover het CHIO Rotterdam 2017. Is met het noemen van de EK paardensport in 2019 de stip aan de horizon genoemd, of heeft De Mooij met het CHIO Rotterdam nog andere ijzers in het vuur? Hij noemt de World Harbour League als volgende doel. Een schitterend plan om met de grootste havensteden ter wereld een eigen hippische competitie te starten en met deze havensteden samen te werken met de CHIO Rotterdam Port Club onder leiding van Peter Goedvolk. Hij vertelt over het enthousiasme dat hem tijdens zijn buitenlandse reizen en lobbyen over dit plan ten deel valt. 2020 moet het jaar worden waarin deze World Harbour League van start zal gaan. De Mooij: ‘Ik houd Rotterdam Topsport en al haar relaties uiteraard op de hoogte van onze vorderingen!’ (MH)

De zakelijke markt wordt dit jaar nog beter bediend met een dubbeldeks congrestent (Ratina Hospitality) van zeer serieuze afmetingen. De animo voor netwerkfaciliteiten blijft ook groeien, vertelt De Mooij: ‘Na de KLM Open en het ABN AMRO tennistoernooi, behoort het CHIO Rotterdam tot de drie grootste hospitality evenementen van Nederland. De hippische sport blijft aan belang winnen, niet alleen in Nederland. Wereldwijd gaat er jaarlijks 300 miljard euro om in onze sport. Er zijn 2 miljoen mensen die er hun baan in hebben. En we hebben zo’n 750 miljoen hippische fans via de sociale media.’

Dura Vermeer en Interchem Terug naar de infrastructuur. Vorig jaar is al een grote slag geslagen met het verbeteren van de parkeerfaciliteiten. Dit jaar worden de ruiters met trucks eerst ontvangen op een speciaal terrein in de Beverwaard. Na registratie worden ze verder gedirigeerd naar hun opstelplaatsen in het Kralingse Bos. Vernieuwingen op grote schaal, geeft De Mooij aan, maar óók in de belangrijke details.

20

magazine

Jan de Mooij, algemeen directeur CHIO Rot terdam


magazine

21


DE AMERIKAANSE DROOM

ROTTERDAMSE HONKBALLERS DE BESTE VAN EUROPA Honkbalclub Curaçao Neptunus is de beste honkbalploeg van Europa. In het Duitse Regensburg werd in de finale met 7-3 afgerekend met het Italiaanse Bologna. Dat was de bekroning van een geweld toernooi. Op 1 verloren wedstrijd in de poulefase na wist Neptunus alles te winnen. Met grote overmacht werden na de sterke poulefase ook zeges in de halve finale en de finale binnengesleept. Speler Stijn van der Meer, een van de uitblinkers: ‘Ik denk dat we elkaar goed hebben geholpen. Als er iemand het minder deed, kwam er iemand anders die het goed oppakte en ons alsnog een kans gaf om te winnen.’ Ook Ruar Verkerk beleefde een sterk toernooi. De jonge speler, net terug uit Amerika, deed aan vrijwel alle wedstrijden mee. ‘We speelden echt als een team,’ vindt hij. ‘We gingen er met zijn allen voor. In dat proces was iedereen even belangrijk.’


Drie spelers uit het huidige eerste team van landskampioen Neptunus speelden zeer recent nog in Amerika, het beloofde land van het honkbal. In deze editie van het Rotterdam Topsport Magazine vertellen Misja Harcksen, Stijn van der Meer en Ruar Verkerk over hun bijzondere leven daar. ‘Het was ieder voor zich.’

NEPTUNUS ZIEN? Het bezoeken van een thuiswedstrijd van Neptunus kost normaal gesproken €7,50. Enkele keren per seizoen is de toegang echter gratis. Op zondag 25 juni is er weer zo’n feestwedstrijd, inclusief entertainment op het plein voor het familiestadion. Neptunus speelt die dag om 14:00 tegen HCAW. Voor meer informatie: kijk op de website van Neptunus.

magazine

23


De nr.1 training sacco m m o Datie van n eD e rla nD

Kleiweg 480 | 3045 PM ROTTeRDAM + 3 1 ( 1 0 ) - 4 1 8 8 8 4 8 | i n f O @ s e v e . n l | w w w. s e v e . n l


RUAR VERKERK:

IN SNIKHEET FLORIDA Naar Amerika! Dan komt je droom uit. Hoe zo’n ambitie werkelijkheid wordt is vaak fascinerend, zeker in het geval van derde honkman Ruar Verkerk (20), een piepjonge honkballer uit Hendrik Ido Ambacht die is opgeleid in de talentenploeg van Neptunus, de Unicorns. Hij werd getekend door de Minnesota Twins en speelde een tijd lang in de Gulf Coast League. ‘Het ging allemaal razendsnel,’ zegt Ruar. ‘Ik had meegedaan aan een showcase in Miami. Op de laatste dag van dat evenement zaten mijn ouders in het publiek. Ik stapte de trede van de tribune op, op weg naar mijn ouders. Steekt er opeens een man zijn hand naar me uit. Dus ik nam hem aan. Bleek het een man te zijn die mijn agent wilde worden.’ Verkerk was toen zestien jaar oud – en alom beschouwd als groot talent. Via deze agent kwam er uiteindelijk interesse van de Minnesota Twins, een ploeg uit de Major League. ‘Kreeg ik op een gegeven moment een appje van mijn ouders: ik was getekend.’ De miljoenen lonken op zo’n moment nog niet. Sommige jongens die in Amerika belanden krijgen tekenbonussen van miljoenen, maar dat gaat niet voor iedereen op. Ook niet voor Verkerk. Maar de Twins hadden wél een plan met hem. Eerst werd Verkerk gestationeerd in Australië, waar hij een paar maanden moest wennen aan het leven elders dan thuis. ‘Leven bij een gastgezin, in een heel andere wereld. Een prachtige tijd.’ Daarna, in 2013, volgde Amerika: Fort Myers in Florida. ‘Mijn ouders gingen mee. Gelukkig maar, want direct bij aankomst bleken mijn koffers kwijt.’ Op het vliegveld werd hij wél opgehaald, hij stond er niet alleen voor. ‘Maar niemand zei verder iets, ik wist totaal niet wat ik moest doen. Het veld? Hoe laat? Geen idee. Dat vond ik heel apart. Kreeg mijn nieuwe kamergenoot uit Zuid-Afrika opeens een appje. Waar we bleven, want we hadden de pendelbus naar het veld gemist.’ Na een fysieke test begon het honkballen. Urenlang, elke dag weer. Wie geluk heeft, mag al snel hogerop. Ruar had dat geluk uiteindelijk niet. ‘Het was pittig. Ik speelde bij de rookies, een paar niveaus onder de Major League. Dan speel je ‘s middags om twaalf uur voor twee toeschouwers, iedere dag weer.’ Zo bleef hij 2,5 jaar spelen. ‘Het is een gek idee dat het elke dag kan ophouden. Voor sommige andere spelers was het heel snel afgelopen. Ik heb heel veel gasten zien vertrekken die tijd. Soms gingen er 14, 20 gasten tegelijk weg. Zo, wegwezen.’

Dat overkwam Ruar, die lang bleef, uiteindelijk ook. Op een ochtend kwam hij de kleedkamer in toen er een assistent naar hem kwam toegesneld. Of hij even bij de manager wilde komen. ‘Toen wist ik het meteen. Je hoeft namelijk niet vaak bij hem te komen. Hij zei: het spijt me, we laten je gaan. Handdruk en tot ziens. Dat duurde vijf minuten, hooguit. Er was gewoon geen plek meer, zei hij nog. Zelf dacht ik wel dat ze me meer tijd hadden kunnen geven. Ik ben in mijn beste jaar ontslagen. Dat vind ik jammer.’ Hij stapte het kantoor uit, ging zijn spullen pakken en stond twee uur later op het vliegveld. Met een ticket dat al voor hem gekocht was op zak, op weg naar Nederland. Het afscheid van zijn vrienden even eerder was heftig geweest. ‘Die stonden allemaal om me heen. Dat was echt heel rot. Iedereen leefde mee. Dat was heel naar.’ Ruar heeft inmiddels de draad opgepakt. Hij speelt weer voor ‘zijn’ Neptunus op het derde honk en gaat weer naar school, op het Albeda College in het Topsportcentrum. ‘Op de dag van mijn ontslag belde ik met Neptunus. Ik was meteen weer welkom. Toch bleek mijn vertrek wel een klap om te verwerken. De eerste paar maanden had ik er geen last van, maar op een gegeven moment ben ik toch even helemaal gestopt met honkbal. Ik kon het even niet meer. Het ging gewoon niet.’ Gelukkig heeft hij het plezier inmiddels hervonden. Geholpen ook door een geweldige walk off homerun in de competitie dit voorjaar, geslagen in eigen huis nota bene. Het Neptunus Familiestadion stond voor hem op de banken. ‘Ik ben niet echt meer bezig met het krijgen van een nieuw contract. Ik sta er nu nuchterder in dan voorheen. Ik weet: als je vertrekt naar Amerika denken de mensen dat je er al bent, maar gaat de eerste deur eigenlijk pas net open. Zelfs al zullen heel veel honkballers uit Nederland dit nooit halen.’

magazine

25


SCHO

NMAAK IS EEN TEAMSPORT

De VLS Groep wordt ook wel ‘’De sportiefste schoonmaker van Rotterdam’’ genoemd doordat wij bij een groot aantal topsportaccommodaties zoals o.a. Sparta, Feyenoord en Rotterdam Topsport de schoonmaakdiensten verzorgen. VLS is ook door haar sponsorovereenkomsten een sportieve partner van deze organisaties. Naast de dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van VLS Schoonmaak kunt u ook terecht bij VLS Multiservice voor specialistische reiniging.

en de transparante samenwerking met onze opdrachtgevers dragen ertoe bij dat schoonmaak wordt beleefd als een teamsport. Door middel van deze optimale samenwerking is VLS altijd speelklaar! Indien blijkt dat uw huidige contractpartner niet naar wens presteert staan wij graag voor u klaar om middels een gedegen werkvoorbereiding samen met u de mogelijkheden te bekijken voor een vlekkeloze ‘invalbeurt’ of wij nemen alvast plaats op de reservebank. VLS speelt met haar medewerkers al geruime tijd in de top van

Schoonmaak is een teamsport en dat bewijzen wij iedere dag

de Nederlandse schoonmaak eredivisie, dat is onze tak van

weer. De gedreven inzet van onze professionele medewerkers

sport en daar zijn we dan ook trots op!

Middellijn 2, 3335 KC Zwijndrecht Telefoon: 078 619 19 19 Fax: 078 612 39 00 E-mail: vls@vls.nl Website: www.vls.nl

V A N

Schoonmaak

L E E U W E N

S E R V I C E S

V A N

Multiservice

L E E U W E N

S E R V I C E S

V A N

Allianties

L E E U W E N

S E R V I C E S


MISJA HARCKSEN:

CONTACT MET SUPPORTERS Een foto van hem in een Dodgersuniform is het blijvende bewijs: pitcher Misja Harcksen (22), ontdekt door Robert Eenhoorn en opgeleid in de talentenploeg van Neptunus, speelde een tijd bij misschien wel de grootste honkbalclub ter wereld. Eerste klas worden ingevlogen. Tekengeld krijgen. Toegejuichd worden. Misja Harcksen maakte het allemaal al mee in de drie jaar die hij in Amerika honkbalde. ‘Het was echt een film,’ zegt hij nu. ‘Een kans die je maar één keer in je leven krijgt. Dat er een grote kans zou zijn dat ik het niet zou halen maakte me niks uit. Ik moest dit doen. Ik wilde altijd al naar Amerika. Dat wist ik en daar deed ik alles voor. Voor mij was het leven honkbal, honkbal en honkbal.’ Waar Ruar nog speelde zonder fans, deed Misja dat mét. ‘Dat was echt te gek. Er was entertainment tussen de innings door en de bullpen, waarin je je als pitcher opwarmt, lag naast een tribune. Je had veel contact met supporters.’ Uiteindelijk speelde hij in Utah en in Arizona. Het was hard werken – om twaalf uur warming-up, om twee uur trainen, om zeven uur een wedstrijd spelen. Dag na dag. En dan nog een keer. ‘Maar ik vond het geweldig. Ik had geen dag tegenzin. Als je van deze sport je beroep kan maken is dat toch geweldig? Ik was net een hond, op zoek naar een bal. Zo enthousiast was ik.’ Het nieuws dat Harcksen promotie maakte bleef ook in Nederland niet onopgemerkt. Zou hij op weg zijn naar een plek in de voetsporen van zijn ontdekker, Robert Eenhoorn, die bij de New York Yankees speelde? Het leek er wel op. ‘Die promotie was grappig,’ zegt Harcksen. ‘Voor een training werd ik bij de manager geroepen. Zijn boodschap: je moet zo snel mogelijk naar Ogden. Toen ik terugkwam in de kleedkamer was mijn kluis al helemaal leeggemaakt en stond een tas klaar. Ik moest gelijk gaan.’

Alhoewel hij vond dat ik hard werkte, het goed deed en een goede jongen was. Ik kon er niks aan doen.’ De mededeling deed zeer. ‘Ik wist altijd wel dat die dag zou komen. Ooit. Het echte gemis kwam pas toen ze in Amerika weer met de training begonnen. Toen zat ik hier, niet daar. Dat deed pijn.’ Met die pijn keerde hij terug naar Neptunus. Hij had geen andere keuze. ‘Ik ben pas 22, pitchers worden beter als ze ouder zijn en ik heb mooie dingen in het vooruitzicht. De Olympische Spelen van 2020! Als ik mijn best doe kan ik misschien wel mee. Natuurlijk stop ik nu niet. Al doe ik het dit seizoen wel wat rustiger aan. Ik blijf fit en wil goed gooien, maar ga vanaf volgend jaar weer iedere dag trainen.’ Dat hij nu weer bij Neptunus speelt is een logische keuze. Het niveau van de hoofdklasse is wat achteruit gegaan, ziet hij. ‘Kinheim is weggevallen, het is minder. Maar honkbal blijft honkbal. Iedere slagman die je voor je neus krijgt is een uitdaging. Het verschil met Amerika: daar slaat iedereen met een plan. Daar wachten spelers op die ene worp die ze graag willen hebben. Op iets anders slaan ze niet. Hier is dat niet het geval. Je weet niet wat een slagman gaan doen. Eigenlijk is het hier moeilijker gooien.’ En dat terwijl Harcksen negentig mijl per uur gooit, ongekend hard voor Nederlandse begrippen. De conclusie na drie jaar honkbalwalhalla? ‘Het was gaaf. Echt gaaf. Zo’n mooie tijd in mijn leven. Dit nemen ze me nooit meer af.’

Na weer een pittig seizoen, op weg naar huis voor een tijdje rust, kwam er plotseling een einde aan het Amerikaanse honkballeven. ‘In het vliegtuig kreeg ik een berichtje van de directeur, de farm director. Of hij me mocht bellen. Maar dat kon pas zes, zeven uur later, stuurde ik terug. Werd ik alsnog gebeld met de mededeling dat er geen plek meer voor me was.

magazine

27


Altijd uw kantoor op zak

DRUK ALLERLEI BESTANDSTYPES RECHTSTREEKS VANAF UW EIGEN SMARTPHONE OF TABLET AF EN VERZAMEL GESCANDE AFBEELDINGEN, WAAR U OOK BENT. Document Center is al ruim 30 jaar expert op het gebied van IT & document oplossingen. Wij staan garant voor expertise en continuïteit. Wanneer u kiest voor Document Center kiest u voor een gedegen lokale dienstverlener.

Bel ons gerust op 0184 - 43 30 88 of mail Zuid-Holland

016046 Rijnmond BUSINESS 33-07.indd 68

naar info@document-center.nl

06-12-16 19:39


STIJN VAN DER MEER:

VIA COLLEGE HOGEROP De befaamde Amerikaanse honkbalclub Houston Astros zag het wel zitten in korte stop en international Stijn van der Meer (24). Dat las hij zelf op Twitter, al in Amerika, waar hij speelde voor een college en uiteindelijk de ‘High A’ haalde. ‘Ik heb een heel andere weg doorlopen. Ruar en Misja zijn in Nederland door scouts uit Amerika ontdekt. Zij tekenden als free agent contracten bij organisaties. Die kans kreeg ik niet. Bij mij liep het heel anders. Een vriend van me ging naar college in Amerika, maar die vriend werd uiteindelijk ook getekend. Dus kwam die plek op college vrij, en zei die vriend: is dat iets voor jou? Wil jij op die school gaan zitten? Is goed, zei ik.’ Zo kwam korte stop Van der Meer – hij woont net als vroeger in het Brabantse Rosmalen – bij Lamar University terecht, waar hij al snel zijn draai vond. Het eerste seizoen draaide Stijn goed. Het tweede ook. ‘Ik woonde in het begin in een hele kleine kamer op college, een kamer van vier bij vijf. Twee bedden, parallel met een tv aan het voeteneinde, een huisgenoot.’ Zijn leven leek een film. ‘Ik had een volledige scholarschip, inclusief zestig maaltijden per week in de cafetaria.’’ Maar daarna dacht ik dat het einde verhaal zou zijn.’ Dat gebeurde niet. Integendeel. Van der Meer werd namelijk, tot zijn eigen verrassing, als college-speler geselecteerd door een Major League-organisatie, Houston Astros. In de 34e ronde (van de 40 rondes) van de traditionele draft, waarin clubs spelers kiezen, werd hij uitgekozen. Tot zijn eigen geluk, want het was lang geleden dat een Europeaan werd ‘gedraft.’ ‘Mijn ambitie was om zo hoog mogelijk te honkballen. Uiteindelijk las ik op Twitter, gewoon in Nederland, dat ik gedraft werd. Mijn telefoon ontplofte. De club nam daarna contact met me op en liet weten dat ik een visum moest regelen en daarheen kon komen. Ik kon profhonkballer worden! Daar had ik altijd voor gewerkt. Maar ik dacht ook: wil ik dat wel? Natuurlijk, was mijn conclusie. Deze kans moest ik grijpen. Dat zeggen andere Nederlandse ex-profs ook.’ Op Spring Training speelde hij in West Palm Beach, Florida. ‘Ik speelde een uitwedstrijd waar vijfduizend, zesduizend man op de tribune zaten. In een echt stadion.’ Hij haalde High A, drie niveaus onder de Major League. ‘Helaas ben ik vrij oud voor het profleven. Ik ben vierentwintig, werd getekend op mijn 23e. Eigenlijk te oud voor zo’n organisatie. Ik zei tegen de club dat er wel toekomst voor me moest inzitten, wilde ik het proberen. Daar kwamen we uit. Ik k reeg ook een beetje tekengeld. Geen ton hoor, was het maar zo’n feest. Je verdient eigenlijk nog helemaal niks daar, tenzij je het hoogste niveau haalt. Dan krijg je bakken met geld.’

In Amerika stond hij van één tot elf op het veld. Elke dag, week-in-week-uit, met een vrije dag om de drie weken. ‘Het was heftig, hier in Nederland is het qua intensiteit een eitje. Bij Neptunus heerst een teamgevoel, in Amerika speel je voor jezelf. Geef je een ander de kans, kun je er zelf zo uit komen te liggen.’ De jongens waar de club het meeste geld in steekt, kregen voorrang. Dat is in Amerika gangbaar. ‘Je speelt dan bijvoorbeeld 71 procent van het seizoen, zo werkt de roulatie. Toen ik aan de beurt was en toch op de bank zat, dacht ik: wat is dit? Kreeg een andere korte stop, die voor twee miljoen dollar had getekend, voorrang. Terwijl ik speelde voor 800 dollar per maand. Na die wedstrijd moest ik op kantoor komen. De manager had slecht nieuws. De club had besloten mijn contract te ontbinden. Ik moest mee met de assistent. De andere jongens trokken verder, voor mij bleek een vliegticket te zijn geregeld naar huis. Nou ja, prima. Al was het wel dubbel. Ik heb niet het gevoel dat ik alles heb kunnen laten zien. Het is een typisch Amerikaans verhaal. Ik heb uiteindelijk toch niet heel erg in de buurt gezeten. De stap van High A naar double A is een grote. En dat terwijl High A al vele malen hoger is als hier, als het om niveau gaat. ‘Hier moet je blij zijn met een worp van 80 mijl per uur. Daar gooien ze 95 mijl per uur. Dat is echt een heel verschil.’ Toch is van stoppen geen sprake. ‘Op de dag van mijn ontslag stuurde ik coach Jaarsma een berichtje: ik was onderweg naar huis en zou weer aansluiten bij de groep. Ik was gelijk welkom, bij Neptunus is alles goed geregeld. Het is de meest professionele club van Nederland. Ik vind het spelletje gewoon heel leuk. Begrijp me niet verkeerd, ook in Nederland spelen echt jongens die kunnen ballen. Met hen spelen vind ik super. Toen ik uit de VS weg moest dacht ik meteen: ik sluit weer lekker bij Neptunus aan. Weet je, in Amerika deed ik het ook voor mijn plezier.’ (AS)

magazine

29


NEGEN DAGEN TOPHONKBAL BIJ WORLD PORT TOURNAMENT

Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 juli kunnen honkballiefhebbers genieten van het zestiende World Port Tournament. ‘En dat betekent weer negen dagen tophonkbal in het Neptunus Familiestadion’, blikt Bart Volkerijk vooruit. ‘De organisatie heeft met Cuba, Curaçao, Japan, Chinese Taipei en het Nederlands team weer vijf sterke teams uitgenodigd.’ Het is een mooie zomerse dag in 1984 als Bram Peper, dan burgemeester van Rotterdam, met zijn Havaanse collega te gast is op de Haarlemse Honkbalweek. Al snel is het idee geboren om in Rotterdam een soortgelijk toernooi te organiseren en de wens blijkt de vader van de gedachte. Een jaar later nemen Kobe uit Japan, Dallas-USA, Alpha Curaçao en Havana uit Cuba deel aan het eerste World Port

30

Tournament met als nevendoel een betere band op te bouwen tussen de Maasstad en andere (partner) havensteden. Om het jaar vindt het evenement plaats.

Cuba Op zaterdag 1 juli, de eerste speeldag, komen vanaf half twee meteen de topteams van Curaçao en Cuba tegen elkaar uit en in de avond staan

magazine

Nederland en Taipei tegenover elkaar (aanvang 19.00 uur). Het vijfde team, Japan, speelt op zondagavond voor het eerst, tegen Cuba maar dan heeft het publiek die middag al kunnen genieten van Nederland tegen Curaçao. Dat duel is tevens de officiële opening van het WPT en staat bijna altijd garant voor een spektakelstuk met enorm veel sfeer. Volkerijk: ‘Op het eiland is honkbal een belangrijke sport maar ook in ons land en zeker in Rotterdam West, wonen Curaçaoënaars die uitkijken naar deze onderlinge sfeervolle ontmoetingen. We zijn als organisatie dan ook blij dat het wederom is gelukt om deze topteams te strikken.’ Op een ander eiland tussen Noord- en Zuid-Amerika, is de honkbalsport


eveneens enorm populair. De Cubaanse topspelers verdienen dan weliswaar hun geld in dollars, de groep die net onder die absolute top zit, behoort nog steeds tot de internationale top en uit al deze spelers kunnen de coaches nog diverse teams samenstellen. Organisator Volkerijk: ‘Dat is ook de kracht van dat land. Mensen als Hans Zoethoutmaar van Rotterdam Topsport en Hennie Huigen van Nirint onderhouden goede contacten waardoor we dus verzekerd zijn van de deelname van dit tophonkballand.’

directeur is, precies wat er landelijk en regionaal speelt op honk- en softbalgebied. ‘In Rotterdam is men goed bezig. Na het teloorgaan van Sparta/Feijenoord zijn er toch weer mensen opgestaan die op Zuid kleine verenigingen opstarten.’ Hij noemt Urban 010 en de Portland Poema’s (beide teams hebben als speeladres Zuiderparkweg 608). Daarnaast zijn The Orioles in Bergschenhoek en The Saints in Hillegersberg begrippen, net als Neptunus.

Rotterdam

Volkerijk: ‘In Capelle kennen we Euro Stars en in Spijkenisse Spikes. Stuk voor stuk verenigingen die zich volop inzetten voor de jeugd. Sommige maken ook enorme stappen met G-afdelingen. Beeball is sinds 2011 landelijk ingevoerd en kent

Wanneer Bart Volkerijk de lijn van het WPT doortrekt naar de regio Rotterdam weet de man die in het bestuur van de Stichting WPT de portefeuille honkbaltechnische zaken beheert maar bij de KNBSB algemeen

veel overeenkomsten met het aloude peanutball. Daarbij zien we dat het voor de jeugd aantrekkelijker wordt gemaakt om voor deze sport te kiezen. Rotterdam United Baseball, een goed werkend samenwerkingsverband van de regionale clubs, is daarbij van groot belang. Men werkt uitstekend samen om de sport te promoten en de allerbeste spelers stromen vaak door naar Unicorns, de baseball academy en Neptunus. De clubs doen vervolgens veel moeite om deze kinderen te behouden voor onze sport, want dat is best moeilijk. Dat zien we ook bij andere sporten. Landelijk gezien liep het aantal honk- en softballers terug maar de KNBSB en verenigingen doen er inmiddels alles aan om dit tij te keren en we verwachten nu een lichte groei van het aantal leden.’ (CH)

magazine

31


WK TRIATHLON VINDT MIDDEN IN ROTTERDAM PLAATS

SPEKTAKEL IN HET STADSCENTRUM Niets is mooier dan topsportevenementen in de grote stad. Van 15 tot en met 17 september is Rotterdam het decor van het WK triathlon. Zwemmen in de Rijnhaven achter hotel New York, fietsen en hardlopen dwars door het centrum: dichterbij kan de sport niet komen.

32

magazine


Hij kan niet wachten, de directeur van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Zo blij is Rembert Groenman dat het WK naar Rotterdam komt. De internationale bond ITU zoekt altijd een iconische stad voor dit evenement, want in de belangrijkste wedstrijd van het jaar moeten en zullen de wereldtoppers elkaar bestrijden tegen een mooie achtergrond. Rotterdam voldoet aan alle wensen. ‘Ons eerste idee was om het zwemgedeelte in de Maas te houden, maar dat bleek lastig door de stroming. Maar wat hebben we een mooi alternatief. Alleen al de oude HollandAmerika Lijn heeft een prachtig verhaal. De ITU waardeert het dat we zo’n plek uitzoeken voor de start.’

Het WK wordt een combinatie van sport en entertainment en krijgt daardoor een festivalkarakter. Groenman: ‘Dankzij diverse optredens wordt het niet alleen een feestje voor de sporters, maar ook voor bezoekers en bewoners.’ Het ligt echter voor de hand dat het vooral om het sportieve aspect gaat. In de diverse categorieën (ook paratriathlon) komen 3000 tot 4000 deelnemers aan de start. ‘Dit is de Grand Final van de World Triathlon Series, daar wil iedere triatleet bij zijn. Het is de apotheose. We houden in Rotterdam de WK sprint en de Olympische afstand. Er is maar één evenement groter in onze sport, dat zijn de Olympische Spelen zelf.’

Nieuwe disciplines Die Olympische afstand zorgt ervoor dat de triathlon een mooie kijksport is geworden voor een breed publiek. De 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen (grofweg een kwart van de klassieke afstand) maken een race tot een spectaculair gevecht dat uitstekend binnen de stadsgrenzen kan plaatsvinden. Voor de sprintafstand –de helft- geldt dat natuurlijk nog meer. Om die reden heeft Groenman veel verwachtingen van een nieuwe discipline: de team relay, waarbij twee mannen en twee vrouwen allen een zestiende van de klassieke afstand afleggen. ‘Er wordt nu flink gelobbyd bij het IOC om die ook aan het Olympische programma toe te voegen.’

Talenten Dankzij de Olympische status die de sport in 2000 kreeg, heeft de triathlonbond meer ruimte om in talenten te investeren. Dat gebeurt in het Nationaal Topsport Centrum in Sittard. Groenman: ‘Daar leiden we jonge triatleten op tot professionals die wereldwijd meedoen om de prijzen. We hebben nu een aantal jongeren met veel potentie. Jorik van Egdom is vorig jaar bijvoorbeeld wereldkampioen onder de 23 jaar geworden. Onze bekendste atlete is natuurlijk Rachel Klamer, die tiende werd op de Spelen in Rio.’ Het is te hopen dat Klamer zich ook in Rotterdam van voren kan laten zien. Maar zelfs als de prestaties van de Nederlanders onverhoopt mochten tegenvallen, zal

dat een mooi WK niet in de weg staan. Simpelweg door de energie die Rotterdam in het evenement steekt, zegt Groenman. ‘De stad doet enorm zijn best voor het WK. Zo’n evenement dwars door de stad is geen sinecure, we zitten echt midden in het centrum. Bijna alles wat we willen, kan ook gewoon. Lokale diensten gaan voor ons tot het gaatje. De cultuur van handen uit de mouwen steken, ervaar ik heel duidelijk. Rotterdam vindt het een uitdaging om iets moois van het WK te maken. Daarom stond ook vanaf het begin vast dat het parcours langs iconische punten voert, zoals de Euromast, de Erasmusbrug, de Boompjes en de Van Brienenoordbrug. En het zwemgedeelte achter hotel New York, dat is toch prachtig?’

Groeispurt In de aanloop naar het evenement betrekt de organisatie ook de schooljeugd nadrukkelijk bij het WK. Met een lespakket en clinics voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, hoopt Groenman ook jeugd enthousiast te maken. ‘Op de vrijdagmiddag houden we een kidsrace, waarmee we hopen dat zo veel mogelijk kinderen actief meedoen aan het WK. Dat maakt de kans groter dat ze ook bij de andere onderdelen op de tribune zitten.’ Liefhebbers van de sport zijn er sowieso genoeg in Nederland. Groenman: ‘We zijn een van de snelst groeiende sporten. Tien jaar geleden had onze bond nog geen 10.000 leden, inmiddels zijn dat er 32.500. Triathlon is net even anders: stoer en uitdagend. Dat gaan we in september nog maar eens duidelijk laten zien.’

Directeur Rember t Groenman

magazine

33


Copyright: OMA

DEFINITIEF ONTWERP VOOR NIEUWE FEYENOORD-TEMPEL Na ruim tien jaar Onderhandelen lijkt het nieuwe Feyenoordstadion er nu echt te komen.De Rotterdamse gemeenteraad heeft zich afgelopen maand met grote meerderheid achter de plannen geschaard.

Rem Koolhaas’ architectenbureau OMA kan daardoor met het definitieve ontwerp beginnen van Feyenoord City. Het belooft een iconische, innovatieve en duurzame voetbaltempel worden, pal aan de Maas. Het stadion moet plaats bieden aan 63.000 toeschouwers. Om voor een overweldigende sfeer te zorgen tijdens wedstrijden, kijkt architect David Gianotten naar het unieke DNA van de Kuip. Akoestiek, publiek

34

magazine


‘DE STEUN VAN DE GEMEENTE IS HEEL BELANGRIJK,’ ZEGT RUUD BIJL, COMMUNICATIEADVISEUR VAN FEYENOORD CITY

dat dicht op het veld zit en de ondergrondse spelerstunnel zijn daarbij leidend. Ondanks het akkoord van de gemeenteraad, zal het nog even duren voordat daadwerkelijk een eerste paal de grond in kan. ‘De steun van de gemeente is heel belangrijk,’ zegt Ruud Bijl, communicatieadviseur van Feyenoord City. ‘Maar we moeten nog een hoop stappen nemen.’ Naast het definitieve ontwerp moet er bestek worden gemaakt, waarin elk schroefje en nageltje zichtbaar is. Dat kost vier tot zes maanden. Het bestemmingsplan van het gebied moet worden gewijzigd. Bedrijven moeten worden verplaatst. De grond moet bouwrijp gemaakt worden.

En – ook niet onbelangrijk - met financiers moet het tot een akkoord komen. Bijl: ‘De bouw kan op z’n vroegst in 2019 starten.’ Met die planning kan Feyenoord de eerste wedstrijd spelen in het seizoen 2022-2023. Het hele project wordt geraamd op 465 miljoen euro. De gemeente investeert voor 135 miljoen euro. Daarvan is 40 miljoen voor aandelen van Feyenoord City en 35 miljoen euro voor infrastructuur. De 35 van de 45 raadsleden zijn wel onder strikte voorwaarden akkoord gegaan met de plannen. ‘Het

stadion is mooi, maar het gaat ons om de hele gebiedsontwikkeling,’ liet VVDraadslid Jan-Willem Verheij weten. Daarnaast moet de gemeente na realisatie van de plannen zo snel mogelijk de aandelen afdragen aan de markt. Feyenoord City omvat naast een nieuw stadion ook een grote gebiedsontwikkeling voor Zuid met winkels, bedrijven, woningen en horeca. Bovendien is er een tweede leven voor de Kuip bedacht, met woningen en sportvoorzieningen.

magazine

35


36

magazine


SPONSORBELEID

NIEUW SPONSORBELEID

NIET AAN DE ZIJLIJN, MAAR AAN DE BAL Een-derde van de inkomsten van Rotterdam Topsport komen binnen via de alsmaar groeiende sponsorgroep, waarin op dit moment rond de honderd (!) bedrijven zijn aangesloten. Het percentage geeft het enorme belang aan van de bijdrage van de private sector aan de topsport in de stad. Om deze partners en de topsport nog beter te kunnen bedienen, gaat het sponsorbeleid van Rotterdam Topsport op de schop. Sponsormanager Fred van Duijvenbode vertelt hoe. Fred van Duijvenbode is sponsormanager bij Rotterdam Topsport. Al jaren. Dat nagenoeg heel zakendoend Rotterdam hem kent is zo gek dus niet. Geen sportevenement gaat voorbij of Fred is er bij, meestal in het gezelschap van leden van de sponsorgroep. Pratend, juichend, altijd vrolijk ook. Achter de schermen sleutelde Van Duijvenbode, met collega Lisette Eijgelsheim, directeur Hans den Oudendammer en anderen van

Rotterdam Topsport, aan een nieuw sponsorbeleid dat de boel op scherp zet. Een beleid waar Rotterdam Topsport weer jaren mee vooruit kan. Op de schop, dat betekent nogal wat. Vertel eens? Hoe begint zoiets? ‘Rondom het jubileum van Rotterdam Topsport, nu drie jaar geleden, zijn we eens goed in de spiegel gaan kijken. De formule die we voor onze sponsoren hanteerden voldeed, dat bleek wel uit het aantal sponsoren dat we toen aan boord hadden. Maar we beseften tegelijkertijd ook dat het goed is om vooruit te kijken. Om te zien waar onze partners nog meer behoefte aan hebben. Want stilstand is natuurlijk achteruitgang.’ Was daar dan een concrete aanleiding voor? ‘Eigenlijk wel. In de stad kwamen in die tijd namelijk en masse businessclubs op. Die ontplooide steeds vaker vergelijkbare activiteiten. Netwerkactiviteiten, vooral. Het werd dus noodzaak om in dat enorme aanbod erboven uit te blijven steken. We noemen onszelf een A-merk, daar moet je wel naar blijven handelen.’

Het team marketing van Rot terdam Topspor t dat de omslag van sponsorship naar par tnership mogelijk maakt. Van links naar rechts: Diana Schultz, Fred van Duijvenbode, Simone de Mos, Liset te Eijgelsheim en Anton Slotboom

Het bijzondere karakter van Rotterdam Topsport biedt daar gelukkig alle kansen voor. ‘We zitten natuurlijk dicht bij het vuur op de topsport.

magazine

37


38

magazine


SPONSORBELEID

Rotterdam heeft een geweldig volle topsportagenda. Maar we gaan de sponsorships ombuigen naar partnerships, om zo samen de ambities van de topsport te realiseren.’ Dat betekent dat er voor partners wel wat aan het veranderen is. ‘We verwachten dat de bedrijven die bij ons aangesloten zijn meer maatschappelijke invulling binnen hun partnership willen brengen. Het gaat niet meer om bijpraten en kennis maken met elkaar alleen. Een leuk voorbeeld is de Powersessie die we doen. Een keer per jaar organiseren we een Powersessie, dan komen topsporters vertellen over hun ervaringen. De laatste keer vond die bijeenkomst plaats in de Boardroom van De Kuip, een prachtplek natuurlijk. Marhinde Verkerk kwam daar vertellen over haar mislukte Olympische Spelen. Nouchka Fontijn over haar zilveren Olympische medaille. Verhalen over winnen en verliezen waren het, die natuurlijk direct inspireerden. Want ondernemen gaat ook niet alleen over succes.’ De partners kwamen die avond echt naast de sporters te staan. Maar ze belanden dus ook op het speelveld, zeg je? ‘Ja. Een voorbeeld van die verbinding: we bieden sinds twee jaar de mogelijkheid aan kleine groepen van onze partners om golfles op golfcenter Seve te nemen. Als je denkt aan een businessclub denk je aan wijn en bitterballen, bij ons staat de sport steeds vaker centraal. Fun blijft de verbindende factor, maar het gaat er ook serieus aan toe. Deze

deelnemers investeren in bewegen, in zichzelf en in elkaar.’

daar heeft Rotterdam Topsport het ideale netwerk voor.’

Tijdens het ABN Amro World Tennis Tournament werd de koers voor het eerst gepresenteerd. Wat is er daarna gebeurd? ‘ Tijdens het AD Sportfilmfestival Rotterdam, begin april, zijn we met de Gold en Silver partners gekomen, net als met enkele potentiele toppartners. Die sessie bevestigde ons gevoel dat we op de goede weg zijn, want de bereidheid om mee te denken en te doen bleek die dag enorm. Deze bedrijven willen meedenken over topsport, en wat het voor de wereld betekent, en wat voor invloed het heeft op de stad en op werknemers. Wat ook duidelijk werd: we kunnen van elkaar leren. Met elkaar weet je meer dan alleen. We zijn er niet voor onszelf, maar om de sport en het bedrijfsleven met de stad te verbinden. Hoe tof is het niet om bijvoorbeeld een topsporter mee te nemen in een organisatie? En zo de kernwaarden van een bedrijf te spiegelen aan de kernwaarde van een topsporter? Daar wordt iedereen wijzer van. Dat is ook de kern van de titel van ons strategisch plan: matching DNA. We kunnen elkaar echt versterken en

Wat is de volgende stap in deze nieuwe koers? ‘Tijdens het CHIO praten we verder. Dan gaan we bijvoorbeeld bespreken hoe sponsoring meetbaar is. Een interessant onderwerp.’ De inbreng van de gold en silver partners, die Toppartners worden, wordt in de nieuwe strategie groter. Tegelijkertijd blijft de business club, die keihard groeit, ook belangrijk. ‘Absoluut! We zijn op dit moment enorm aan het groeien, er zijn dit jaar meer dan tien nieuwe bedrijven bijgekomen. Deze businessclub-leden worden op korte termijn Topsupporters genoemd. Het zijn namelijk bedrijven die de sport ondersteunen en daar bewust voor kiezen. Daarom zijn ze lid van onze club. De eerdere naam, die we al jaren voerden, dekte niet echt de lading. Deze leden zijn namelijk echt supporters van de Rotterdamse topsport.’ Lees meer over de nieuwe strategie van Rotterdam Topsport in ons Strategisch Beleidsplan. Surf naar: https://issuu.com/ rotterdamtopsport/docs/rts_ strategisch_beleidsplan_2017

‘WE ZIJN OP DIT MOMENT ENORM AAN HET GROEIEN, ER ZIJN DIT JAAR MEER DAN TIEN NIEUWE BEDRIJVEN BIJGEKOMEN.’ magazine

39


ROTTERDAMSE ROTTERDAMSE TOPSPORT TOPSPORTHOTELS HOTELS

DeDe ideale ideale accommodaties accommodaties voor voor iedere iedere sporter sporter enen supporter supporter inin Rotterdam. Rotterdam. VANVAN DERDER VALK VALK HOTEL HOTEL RIDDERKERK RIDDERKERK Dit moderne Dit moderne 4****4**** hotelhotel ligt ligt aan aan de de Krommeweg Krommeweg 1 1 29882988 CB Ridderkerk CB Ridderkerk rand rand van van Rotterdam Rotterdam en isengemakkelijk is gemakkelijk T: 0180-64 T: 0180-64 69 0069 00 bereikbaar. bereikbaar. Het Het hotelhotel telt telt 140 140 kamers kamers E: receptie@ridderkerk.valk.com E: receptie@ridderkerk.valk.com (96 twin) (96 twin) en 17 enmultifunctionele 17 multifunctionele zalenzalen I: www.hotelridderkerk.nl I: www.hotelridderkerk.nl en en heeftheeft inmiddels inmiddels ruimeruime ervaring ervaring in het in verzorgen het verzorgen van van het verblijf het verblijf van van (top)sporters. (top)sporters. Het Het hotelhotel is deis ideale de ideale uitvalsbasis uitvalsbasis voor voor vertrek vertrek naar naar de diverse de diverse (sport)locaties (sport)locaties en beschikt en beschikt over over een een ruime, ruime, gratisgratis parkeergelegenheid. parkeergelegenheid.

BILDERBERG BILDERBERG PARKHOTEL PARKHOTEL ROTTERDAM ROTTERDAM Een Een verblijf verblijf in ditin recentelijk dit recentelijk gerenoveerde gerenoveerde gelegen gelegen torenkamers torenkamers bieden bieden een een prachtig prachtig hotelhotel staatstaat garant garant voor voor een een uniekuniek en en uitzicht uitzicht over over Rotterdam. Rotterdam. Culinaire Culinaire fijnproevers fijnproevers gedenkwaardig gedenkwaardig bezoek bezoek aan aan Rotterdam. Rotterdam. kunnen kunnen hun hun hart hart ophalen ophalen in award in award winning winning Al meer Al meer dan dan 90 jaar 90 jaar biedtbiedt het het Parkhotel Parkhotel restaurant restaurant The Park The Park – Inspired – Inspired by Erik byvan ErikLoo. van Loo. uitstekende uitstekende service service en oprechte en oprechte gastvrijheid gastvrijheid in centrum in centrum Rotterdam. Rotterdam. Het hotel Het hotel is gemakkelijk is gemakkelijk Westersingel Westersingel 70 70 30153015 LB Rotterdam LB Rotterdam te bereiken te bereiken en beschikt en beschikt over over een een eigeneigen T: 010-436 T: 010-436 36 1136 11 parkeerterrein. parkeerterrein. De 189 De 189 comfortabele comfortabele kamers kamers E: parkhotel@bilderberg.nl E: parkhotel@bilderberg.nl zijn van zijn alle van alle gemakken gemakken voorzien. voorzien. Een Een aantal aantal I: www.bilderberg.nl/rotterdam I: www.bilderberg.nl/rotterdam kamers kamers beschikt beschikt over over een een balkon. balkon. De hoger De hoger


IBIS ROTTERDAM CITY CENTRE Ibis Rotterdam City Centre heeft een geweldige locatie aan het water van de Wijnhaven, midden in het centrum van Rotterdam. Door de centrale ligging is het hotel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Het hotel heeft 139 rookvrije kamers, een bar inclusief terras aan het water, gratis WiFi in het

hele hotel en een betaalde openbare parkeergarage. Wijnhaven 12 3011 WP Rotterdam T: 010-750 25 20 E: H8188@accor.com I: www.ibis.com/8188

NOVOTEL ROTTERDAM BRAINPARK Novotel Rotterdam Brainpark is gelegen in het zakendistrict van Rotterdam, vlak langs de snelweg. De locatie is ideaal voor een zakelijke afspraak, een vergadering of een weekendje weg. Onze gasten kunnen gratis parkeren en met de tram of metro bent u binnen 15 minuten in het centrum. Of u nu geniet van een hapje eten in het restaurant of een drankje in de bar, bij Novotel kunt u zich heerlijk ontspannen.

K.P. van der Mandelelaan 150 3062 MB Rotterdam T: +31 (0) 10 250 90 02 E: H1134@accor.com I: www.novotel.com/1134

HILTON ROTTERDAM Rotterdam’s Beating Heart Greenleader Tripadvisor | Hotelpartner North Sea Jazz Festival & Rotterdam Marathon Verblijf in Hilton Rotterdam, in het hart van de stad, op loopafstand van Centraal Station, concertgebouw De Doelen, het WTC en tegenover het Oude Luxor. Met snelwegen dichtbij, 15 minuten rijden van Rotterdam The Hague Airport en Ahoy Rotterdam; is het hotel met ruime parkeerfaciliteiten, snel en gemakkelijk bereikbaar. Met 254 kamers

en suites, biedt Hilton Rotterdam de perfecte locatie voor het organiseren van uw sportevenement. Bent u ook graag onderdeel van een winnend team? Neem dan contact op met het Groups, Conference & Events team. Weena 10 3012 CM Rotterdam T: 010 710 80 11 E: events.rotterdam@hilton.com I: rotterdam.hilton.com


BONDSCOACH SARINA WIEGMAN:

‘WE WILLEN EEN HYPE MEEMAKEN’ Voor het eerst in de historie is Nederland deze zomer gastheer van het EK vrouwenvoetbal. Het toernooi, van 16 juli tot 6 augustus, vindt niet alleen plaats in eigen land, maar heeft ook nog eens Rotterdam als één van de speellocaties. Op Het Kasteel, het stadion van Sparta, worden in totaal vijf duels afgewerkt, waaronder het pouleduel tussen de Oranjeleeuwinnen en Denemarken en een kwartfinale. ‘Wij voelen ons enorm thuis op het Kasteel’, zegt bondscoach Sarina Wiegman in een vooruitblik. 42

magazine


Het moet de zomer worden van de Oranjeleeuwinnen en het Nederlandse vrouwenvoetbal. Een EK in eigen land, het is als een droom die uitkomt, erkent Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranjevrouwen. ‘Het is fantastisch dat zo’n groot evenement in ons land gehouden wordt. Het Europees kampioenschap brengt het Nederlands vrouwenelftal enorm onder de aandacht. Het is nu al duidelijk dat we de openingswedstrijd spelen voor een recordaantal toeschouwers op Nederlandse bodem’, weet Wiegman. ‘In totaal zijn er ook al meer dan 120.000 kaarten verkocht. Ik hoop dat we ver in het toernooi geraken en dat de mensen zo enthousiast worden dat we een hype veroorzaken, maar eigenlijk is dat het nu al. Het toernooi leeft enorm.’ Zestien landen treffen elkaar tussen 16 juli en 6 augustus in een gevecht om de Europese titel, verdeeld over zes speelsteden: Breda, Tilburg, Utrecht, Doetinchem, Deventer en Rotterdam. Nederland komt uit in poule A en speelt de openingswedstrijd van het toernooi in Utrecht op 16 juli tegen Noorwegen. Vier dagen later (20 juli) treffen de Oranjeleeuwinnen op het Kasteel Denemarken, waarna opnieuw vier dagen later (24 juli) de poulefase wordt afgesloten tegen onze Zuiderburen in Tilburg. ‘Een pittige, maar hele mooie poule. Met Noorwegen treffen we in de openingswedstrijd de grote bekende. Een goede tegenstander, maar wij zijn voor elke opponent een geduchte tegenstander’, aldus

Wiegman, die uitkijkt naar het treffen in Rotterdam tegen de Denen. ‘Het Kasteel is voor ons bekend terrein. De speelsters voelen zich er thuis en welkom. Het is een prachtig stadion dat historie ademt, met altijd een enthousiast publiek. Denk alleen maar aan de uitzwaaiwedstrijd voor het WK in 2015 tegen Estland (7-0 winst) en de wedstrijden voor het Olympisch kwalificatietoernooi’, zegt de bondscoach, die zelf een warme band heeft met de bestemming van de tweede poulewedstrijd. ‘Persoonlijk vind ik het geweldig dat we hier spelen. Voor de cursus Coach Betaald Voetbal heb ik vorig jaar stage gelopen bij Sparta op het Kasteel. Ik ben warm ontvangen en heb een mooi jaar beleefd. Dat ik er nu als bondscoach terugkeer tijdens het EK geeft een goed gevoel.’ Alle ogen zijn deze zomer gericht op de Oranjeleeuwinnen. Er valt veel te winnen voor de Oranje-vrouwen, onderkent Wiegman. ‘Wat wij willen is de aansluiting met de top. Daar zijn we al een aantal jaar mee bezig. De speelsters moeten ervaren en voelen hoe het is om eindtoernooien te spelen. We hebben stappen gemaakt met deelname aan twee EK’s (2009 en 2013) en aan het WK in Canada (2015). Een toernooi in eigen land zal dit proces versnellen. Het is nu aan ons om te presteren door goede wedstrijden te spelen en te winnen. Die overtuiging hebben we en als we slagen in onze opzet, zal het EK een enorm positief effect gaan hebben op het hele Nederlandse meisjes- en vrouwenvoetbal.’

magazine

43


44

magazine


SPORTPSYCHOLOOG DANIËLLE VAN DER KLEIN-DRIESEN OVER MENTALE VAARDIGHEDEN:

‘VAAK IS HET ETEN OF GEGETEN WORDEN’ Leer topsporters en talenten mentale vaardigheden aan, en vergeet als coach ook niet om naar jezelf te kijken. Dat is het devies van Rotterdamse sportpsycholoog Daniëlle van der Klein-Driesen in een notendop. Onlangs bracht zij een boek uit over dit onderwerp: Gas en Rem in de sport. Dimmen of gas geven op de juiste momenten vraagt om maatwerk. Volgens Daniëlle heeft elke sporter een eigen handleiding, of je nu individueel of in een groep moet presteren. Vanuit haar praktijk aan huis begeleidt zij topsporters en talenten mentaal. Sinds zeven jaar is zij verbonden aan Rotterdam Topsport. Een carrière in de sportpsychologie? Vertel. ‘Dat was voor mij bijna een vanzelfsprekende keuze, nadat ik als orthopedagoog en docent mijn loopbaan startte. Sport liep altijd al als een rode draad door mijn leven. Ik sportte zelf veel en ging met topsporters om, zoals marathonlopers Vivianne Ruijters en Luc Krotwaar. Atleten vroegen mij om advies. Dat triggerde mij.’ Als sportpsycholoog werkt Daniëlle vaak met talenten van twaalf tot eenentwintig jaar. Volgens haar is het logisch dat zij bij deze leeftijdscategorie veel wordt ingezet, doorgaans op verzoek van hun coaches. ‘Vanaf je twaalfde gaat de druk omhoog, zowel in de sport als op school.’ De druk stijgt. En dan? ‘Deze talenten ervaren druk vanuit ‘het systeem’. Je moet nu eenmaal voldoen aan de selectiecriteria die gesteld

magazine

45


worden om op het hoogste niveau mee te mogen draaien. Ze ervaren echter ook druk vanuit zichzelf, ze zijn gedreven en willen presteren. Falen of fouten maken is moeilijk, zeker als er meerdere ogen op je gericht zijn. Soms gaat het gas er in één keer op en ontploffen ze ogenschijnlijk vanuit het niets tegen de scheidsrechter of een tegenstander. Als coach of ouder kun je vooraf rekening houden met de factoren die dit veroorzaken.’ Precies die dunne scheidslijn, van handelingen die je helpen te presteren naar handelingen die je juist belemmeren – dat is waar Daniëlle het over heeft in haar boek. Zij omschrijft dit als Gas en Rem en adviseert een balans in beiden op de sportplek. Een soort sweet spot dus? ‘Als je als sporter graag wilt winnen en fel bent, dan is dat nuttig. Net als een situatie rustig overdenken en strategisch willen aanpakken. Maar een teveel aan gas uit zich in onbezonnen acties. Een teveel aan rem juist in piekeren, twijfelen en veilige keuzes maken. Niet echt praktisch in een wereld die bekend staat om snelle besluiten. Als je als keeper te veel nadenkt over een naderende bal gaat het fout. Uiteindelijk draait het om de optimale prestatie. Niet alleen bij de sporter, ook bij de coach. Hoe moeilijk dat is, zag je in de kampioenswedstrijd van Excelsior-Feyenoord.’ Hoe bereik je zo’n optimale prestatie? ‘Wees je eerst bewust van jouw categorie. Heb je eerder te veel Rem of te veel Gas? Weet je hoe je jezelf of jouw team kunt herpakken als het niet loopt zoals je wilt? Nederlands hockeyteamspeelster Marloes Keetels zegt in mijn boek: ‘Coaches die zelf door het lint gaan, creëren een team dat als kip zonder kop gaat spelen’. Mijn methodiek is een standaard, de oplossing is op maat. Maar altijd met hetzelfde doel, namelijk voorbereid zijn zodat je het beste van jezelf kunt laten zien.’ Daniëlle beschrijft in haar boek de aanpak van coach Thomas Notermans bij zijn roeiers Marieke Keijser en Janneke van der Meulen. Volgens Daniëlle is dit het perfecte voorbeeld van het feit dat één groep verschillende behoeftes heeft. Hoe ga je als coach om met die verschillen? ‘De een vindt het prettig om vlak voor de start nog eens

46

magazine

instructies te krijgen, de ander heeft juist meer behoefte aan ontlading. Bij Janneke gaat het om vertrouwen in het plan en in elkaar. Zij wil voor een wedstrijd ook nooit zoveel praten. Over Marieke zegt Thomas: ‘Haar moet je niet zenuwachtig maken. Gewoon een beetje lol samen hebben’. Net als judoka Matthijs van Harten die zich enorm goed voorbereid op een wedstrijd. Hij heeft van tevoren juist wat humor nodig om te kunnen ontspannen. Als je hem dan voedt met te veel informatie kan hij dat als heel onprettig ervaren. Dat is iets wat je als coach goed moet kunnen aanvoelen.’ Bestaat er ook zoiets als een Rotterdamse aanpak? ‘Als ik een voorbeeld zou moet noemen, dan ga ik voor tenniscoach en voormalig profspeler Raemon Sluiter. Hij toont in zijn benadering een behoorlijke Rotterdamse nuchterheid en kan soms simpelweg zeggen: ‘volgend jaar weer een Roland Garros’. Dit helpt om de sporter met beide benen op de grond te houden.’ Als afsluiter een gouden tip? ‘Blijf bij jezelf, maar houd wel rekening met elkaar. Laat de tegenstander zien dat je de sterkste bent en stem je houding daarop af. Het is vaak eten of gegeten worden.’


NIEUWE KANSEN VOOR REGIONAAL BASKETBALTALENT

‘DE OPLEIDING DIE NODIG WAS, KOMT IN ROTTERDAM’ Eind mei kreeg Rotterdam Basketbal van de Nederlandse Basketbalbond de officiële status van Regionaal Talenten Centrum toegewezen. Samen met de centra in Groningen, Zwolle, Weert en Amsterdam moet Rotterdam – start in september– talenten straks díe faciliteiten bieden, die nodig zijn om het Nederlandse basketbal vanuit achterstand weer naar een hoger plan te tillen. ‘Afgezien van het gegeven dat de Nederlandse Basketbal Bond ons gaat ondersteunen, verandert er voor Rotterdam Basketbal niet zo veel,’’ zegt Rotterdam Basketbal-directeur Paul de Vos. ,,De grote verandering ligt vooral in het feit dat wij - zoals in Weert en Zwolle wel het geval is - niet meer clubgebonden gaan werken. Daar hebben we heel bewust voor gekozen.’ ‘Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant hebben heel veel basketbalclubs. De talenten van die clubs kunnen straks gezamenlijk gaan trainen. Het bieden van een juiste opleiding is voor het Nederlandse basketbal van levensbelang. We zijn achterop geraakt en dat terrein moet worden goed gemaakt. We hebben onze talenten in het nabije verleden niet geclusterd. Daarom trokken ze

soms weg naar elders. De opleiding die nodig was, konden wij niet bieden. Nu wel.’ ‘Een RTC is een centrale locatie, waar de beste talenten uit de regio een uniform opleidingstraject wordt geboden op zowel sportief als educatief vlak. Het RTC is voor alle basketbaltalenten. Hopelijk staan we met z’n vijven aan de basis van een mooie inhaalslag. Nederland moet in de toekomst weer internationaal gaan meetellen.’

Krachten bundelen De sleutel voor succes van de vijf Regionale Talenten Centra moet liggen in een multidisciplinaire samenwerking. De Vos: ‘Als je iets aan het niveau wil doen, moet je de krachten bundelen. Dat daarin zeker nog een aantal afspraken is te maken, is duidelijk. We moeten nadenken over de structuur en over de financiën. Daarnaast moet worden gedacht aan een bestuurlijk overlegorgaan. Wat betreft zaken als fysiotherapie, voeding en gezondheid kunnen we de know-how benutten van Rotterdam Topsport.’ Een RTC telt categorieën in de leeftijdsklassen tot 14, tot 16 en tot 18 jaar. Eén van de vragen die zich daarbij wat De Vos betreft meteen opwerpt, is hoe vaak er getraind gaat worden. ‘In elk geval gaan het komend jaar de talenten op Thorbecke Topsport in de ochtend trainen en binnen het RTC in de middag. Maar er wordt ook nog getraind bij de eigen club. Dat vraagt om veel communicatie en een goede samenwerking.’

magazine

47


48

magazine


getalenteerde jeugd en de stad is multicultureel.’ ‘En juist die multiculturaliteit, of beter die interculturaliteit, gaat met het oog op te behalen successen belangrijk worden voor de Nederlandse sportwereld. De vertegenwoordigende teams in Nederland zijn nu in elk geval nog overwegend blank.’

Feyenoord City Bij Rotterdam Basketbal zelf, dat onder de naam Forward Lease uitkomt in de Eredivisie, spelen ook nog andere zaken. Niet alleen wil de club naar de top van het vaderlandse basketbal, maar er is ook een samenwerking met Feyenoord op handen. De door De Vos toegejuichte totstandkoming van de RTC’s en zijn visie op de multiculturele Rotterdamse samenleving sluit vrijwel naadloos aan bij de plannen die Rotterdam heeft met betrekking tot Feyenoord City. ‘Want ook Feyenoord City kan bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het basketbal. De BVO Feyenoord wil als onderdeel van de plannen een multisportvereniging oprichten, waarin de basketbalclub een belangrijke rol kan spelen. Er heeft in dat kader inmiddels een drietal bijeenkomsten plaatsgevonden,’ biecht De Vos. ‘De termijn weet ik niet, maar mijn gevoel zegt, dat het goed gaat komen tussen Feyenoord en Rotterdam Basketbal. Op kleinere schaal lijken we op Feyenoord met onze ambities en ons maatschappelijk programma.’

Top ‘Net als Feyenoord willen ook wij op alle niveaus top zijn. Met onze jeugdteams spelen we al jaren in de hoogste landelijke divisies en als Sportplusvereniging onderscheiden we ons op diverse maatschappelijke terreinen.’

Wellicht is het een idee het Rotterdamse RTC op termijn te laten ressorteren onder een onafhankelijke stichting, oppert De Vos. ‘Een stichting, waarin ook vertegenwoordigers van andere clubs zitting hebben. Dat geeft meer begrip en het wordt daarmee nóg meer een verhaal van ons allemaal. Maar eerst voet aan de grond krijgen, anders krijgen we het verhaal van de Poolse landdag’

Welslagen ‘De stad heeft alles om het welslagen van het RTC samen met Rotterdam Topsport en de gemeente Rotterdam voor elkaar te krijgen,’ zegt De Vos. ,Rotterdam heeft heel veel

‘Daarnaast kunnen Rotterdammers ook voor breedtesport-basketbal bij ons terecht. Vaak is het in Nederland óf, óf. Bij ons is het én, én. Er is geen eredivisieclub in het Nederlandse basketbal, die zich zo breed profileert als onze club in de mooiste stad van Nederland.

Verplicht ‘Als we Feyenoord Basketbal zouden gaan heten, zijn we aan onze stand verplicht om bovenin de eredivisie mee te draaien,’ besluit De Vos. ‘Momenteel behoren we tot de top vijf, maar dat moet top drie worden. Als we dan alleen al door de naam ons budget zouden kunnen verhogen, betekent dat vrijwel automatisch meer concurrentie in de top van de eredivisie. Dat is niet alleen goed voor club en stad maar zeker ook voor het Nederlandse basketbal in het algemeen.’

magazine

49


DOEL: WERELDTOP

‘JE TEGENSTANDER MENTAAL GEK MAKEN, IK DENK DAT IK DAT KAN’ 50

magazine


TALENT AAN HET WOORD

Warda ait el Bachir. Twaalf is ze, bijna dertien. Afwisselend trainend bij sportschool De Korte en de M&R Sports Academy bedacht ze zich een mooie sportieve toekomst in judo of kickboksen. Maar op haar achtste werd ze tijdens een talentendag van de KNLTB gegrepen door tennis. Inmiddels behoort ze in haar leeftijdscategorie tot de top van Nederland. Gravel is haar favoriete ondergrond. Backhand en mentaliteit haar wapens. Nummer 1 van de wereld worden haar droom.

Tom Kreemers – van tennisschool TSTK – voorspelt Warda ait el Bachir mooie tijden. ‘Een tennistoekomst wordt naast vaak niet voorziene omstandigheden mede bepaald door talent en instelling,’ zegt haar trainer. ‘Talent heeft Warda genoeg en door haar niet-Nederlandse culturele achtergrond – de roots van haar ouders liggen in het Marokkaanse Marrakech – is ze begiftigd met een geweldige mentaliteit. Daarin verschilt ze met veel leeftijdsgenoten. Ze heeft een doel en daar wil ze keihard voor werken. Dat lijkt heel logisch maar dat is het zeker niet. Er zijn er niet zo veel die dat training na training na training na training op kunnen brengen. Warda kan dat. Daardoor zou ze het kunnen halen. Het is heerlijk werken met haar.’ Het onderwerp van gesprek hoort verlegen toe. Dan geeft ze zelf in twee zinnen weer wat Kreemers bedoelt. ‘Bij judo of kickboksen kun je een tegenstander lichamelijk pijn doen, tennis is je tegenstander met volharding en met mooie slagen mentaal gek maken. Daar gaat het óók om. Ik denk dat ik dat kan.’ Niet toevallig is Serena Williams haar grote voorbeeld. ‘De beste knokker. Als iedereen ‘boe’ tegen haar zegt, als een heel stadion tegen haar is, zet zij de knop om en gaat ze ervoor. Daar hou ik van. Zo ben ik ook een beetje.’ Broodnodig De havo/vwo-scholiere van het Rotterdamse Thorbecke Topsport hoopt de veertigduizend tenniskilometers die moeder Rkia en vader Majid zonder hulp van een broodnodige sponsor aan de hand van zorgvuldig uitgedokterde autodienstlijsten jaarlijks met en voor haar maken, straks uit te betalen in klinkende successen. De route daartoe is uitgestippeld: via Jong Oranje en Oranje naar de top, eerst nationaal, daarna internationaal. ‘Als ik zestien ben, wil ik meer

internationale toernooien spelen en een ranking opbouwen. Op mijn achttiende hoop ik te kunnen deelnemen aan de Grand Slam toernooien. Daarna professional worden.’ Diploma Met zo’n wensenlijst lijkt een overvolle agenda de komende jaren troef. Maar op last van haar ouders is een schooldiploma toch net even belangrijker dan een tenniscarrière. ‘En onderhandelen daarover is niet mogelijk’, stelt mamma Rkia. Haar dochter knikt. ‘Ik ben het wel met m’n moeder eens. Er kan altijd iets gebeuren waardoor ik misschien niet meer kan tennissen. Pas als ik mijn diploma heb, zal ik alles op mijn sport richten op. Op school krijg ik hiervoor de ondersteuning van mevrouw Middeldorp. Daarvoor ben ik haar erg dankbaar.’ Mannentennis Naast haar twaalf tot veertien trainingsuren per week – verdeeld over drie trainingssessies in het Brabantse Nieuwendijk en twee in het Belgische Bree – kent Ait el Bachir om haar doel te bereiken ook nog passieve oefensessies. ‘Kijken is ook leren,’ licht ze toe. ‘Ik vind dat ik trainingen op de baan of in de hal moet combineren met het kijken naar grote wedstrijden. Als ik top wil worden, moet ik ook naar de top kijken. Ik kijk veel mannentennis. Vooral uit die partijen haal ik situaties en details, waarop ik zelf níet train. Later praat ik daar met mijn trainer Tom over en doen we daar iets mee.’ ‘Weet je, in de jeugd speel je in Nederland eigenlijk alleen maar op gravel en hardcourt en maar zelden op gras,’ besluit ze. ‘Het zou mooi zijn als de gelegenheid om op gras te trainen er ook zou zijn. Dat komt de allroundontwikkeling van ieder talent alleen maar ten goede.’

magazine

51


Koen Snieder basketbalde. Bij de Guardians in Alkmaar. Recreatief. Geen ambities. Totdat hij na een sprong tijdens een training verkeerd neerkwam. ‘Plop’ – zijn eigen woorden – ‘knieschijf ernaast’. Balen, de garantie van 100% herstel, operatie, falende garantie, accepteren, vechten. Inmiddels speelt Koen Snieder rolstoelbasketbal bij het Rotterdamse Arrows’81 en hoort hij tot de Nederlandse jeugdselectie. Over oranjedromen en meer. ‘Naar de Paralympics van 2024 zou fantastisch zijn.’ Omzien in wrok doet de negentienjarige Koen Snieder niet. ‘Nadat mijn knieschijf voor een tweede keer van zijn plaats was geschoten, had ik een kraakbeenprobleem in mijn linkerknie. De chirurg beloofde dat na een operatieve ingreep de schijf niet meer van zijn plaats kon. In die zin bleek die belofte te kloppen. Maar ik bleek niet meer in staat mijn been bij belasting te strekken. Daardoor behoort het bedrijven van valide sport voor mij tot het verleden. Dat komt aan als je zeventien bent.’ Omdat basketbal nu eenmaal zijn sport is, weigerde Snieder z’n grote liefde achter te laten. Op aanraden van een vriend zocht hij contact met VIOS’82, een Alkmaarse rolstoelbasketbalclub, die traint in dezelfde accommodatie waar Snieder ook trainde met de Guardians. ‘Ik ben de spelers van VIOS enorm dankbaar dat ze mij met veel geduld en behulpzaamheid hebben geïntroduceerd in het rolstoelbasketbal en mij de basis van het spel en de stoeltechnieken hebben geleerd.’ Euforisch ‘Dan heb je plotseling weer een bal in handen,’ blikt Snieder terug op zijn entree bij de Alkmaarse club. ‘Een euforisch moment. Je beseft wat je hebt gemist: voluit gaan, moe worden, de beuk erin. Oké, ik bakte er niets van. Ik reed rondjes, wist nauwelijks hoe ik moest sturen, haalde de ring niet en bij het dribbelen had de bal meestal meer contact met het wiel van m’n stoel dan met mijn handen. Maar wauw! Ik was wél terug bij m’n sport!’ ‘Natuurlijk heb je ook je downmomenten. Het is elke keer weer accepteren. Maar ik ben gezegend. Ik ben er goed vanaf gekomen. Kan m’n dagelijkse dingen doen. Behalve heuvel op en af, trap op en af en springen kan ik eigenlijk alles.’ Heilig vuur Een voorgenomen studie International Business Administration dreef Snieder van Alkmaar naar de Rotterdamse Erasmus Universiteit. In Rotterdam zocht hij contact met rolstoelbasketbalvereniging Arrows’81. Waar hij als valide sporter geen topsportambities kende, brandt bij de sporter met een beperking nu het heilige vuur. Met slechts een jaar rolstoelervaring maakt hij al deel uit van de selectie van Jong Oranje. Met zijn club werd hij onlangs landskampioen. ‘Ik heb een sportief doel. Ik wil deelnemen aan een internationaal toernooi. En mocht het lukken, een keer meedoen aan de Paralympics.’

52

magazine

‘Maar zo ver ben ik nog lang niet. Ik ben pas bezig. Alles moet beter. Helemaal één worden met m’n stoel is de eerste opdracht. Ik moet leren honderd procent te kunnen handelen zonder nadenken. Pas dan kan de focus volledig op het spelletje.’ Mentaliteit Vier trainingsuren bij zijn club en zes bij Jong Oranje moeten hem de weg wijzen naar internationale roem. De gedrevenheid is er. ‘Ik ben bereid alles eruit te halen. De mentaliteit daarvoor heb ik. Heel goed worden in basketbal was nooit een doel, nu wel.’ Het doel is tweeledig. ‘Ik wil ook de nog altijd aanwezige vooroordelen wegnemen. Wanneer ik achter mijn rolstoel naar de bushalte loop om te gaan trainen, wil ik af van de ervaring dat, als ik instap, de chauffeur zegt dat hij geen vrachtwagen bestuurt.’ Fantastisch ‘Ik wil bijdragen aan het idee dat niet-valide sport in het algemeen en rolstoelbasketbal in het bijzonder veel meer is dan een spelletje voor mensen met een beperking. Het gaat zó fanatiek. Mensen met een beperking zijn fantastisch. Ze hebben allemaal iets meegemaakt. Het zijn allemaal vechters die op een geweldig fanatieke manier hun sport bedrijven. Rolstoelbasketbal is niet suffer en langzamer dan valide basketbal. Het is anders maar het is flitsend. Geweldig dat ik van die wereld deel mag uitmaken. Eigenlijk ontbreekt het me alleen nog aan materiaalsponsor,’ grijnst hij.


VAN RECREATIEF VALIDE NAAR FANATIEK BEPERKT

DE PARALYMPISCHE DROOM VAN KOEN SNIEDER magazine

53


NK BOKSEN

OP SCHERPST VAN DE SNEDE

Dat boksen als sport aan een comeback bezig is, bewijzen de vele nieuwe boksverenigingen die in het hele land worden opgericht. Ook aan toernooien geen gebrek. Op lokaal en regionaal niveau voor de startende bokser, op nationaal niveau voor de gevorderde pugilist. In het weekeinde van 20 en 21 mei jl. was het Topsportcentrum Rotterdam weer het decor van het jaarlijkse nationaal kampioenschap boksen voor amateurs. Fotograaf Lex Hulscher legde de wedstrijden vast. Een fotoreportage.

54

magazine


magazine

55


+EXCITEMENT MARKETING | PR | EVENTS | DIGITAL for excitement in sports call 070 3225256

R OT T E R DA M TO P S P O R T O N D E R S T EU N T D E R EG I O N A L E TA L EN TC EN T R A

PARTNERS ROTTERDAM TOPSPORT R OT T E R DA M TO P S P O R T O N D E R S T EU N T D E R OT T E R DA M S E TO P S P O R T V E R EN IGING EN

ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TOPSP


SPONSOR

magazine 27

E

JAARGANG

I

NUMMER 2

I

EXCLUSIEF VOOR ROTTERDAM TOPSPORT PARTNERS

R E N E VA N D E R TA K

EEN GOED ADVIES MAAKT HET VERSCHIL magazine

57


TO P S P O R T & BUSINESS Meer dan 90 bedrijven onderschrijven onze ambitie om Rotterdam als internationale toonaangevende Sportstad te positioneren. Onze enthousiaste en betrokken sponsorgroep is onderverdeeld in een aantal categorieën, namelijk: Gold sponsors, Silver sponsors, Suppliers, Mediapartners en Businessclubleden. Onze sponsors zijn onderdeel van een krachtig Rotterdams netwerk, doen zaken in een sportieve omgeving, worden persoonlijk begeleid bij introductie aan onze andere partners, genieten van exclusieve hospitality units met het beste uitzicht op topsporters in actie. Zo krijgen zij volop mogelijkheden om in een ontspannen zakelijke omgeving andere relaties te ontmoeten. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen onze sponsormanager Fred van Duijvenbode of Diana Schultz via: 010 497 12 12. Op onze website: www.rotterdamtopsport.nl vindt u tevens meer informatie over onze organisatie.

SPONSOR IN THE SPOTLIGHT

10 VRAGEN AAN... Wat is uw naam? Souad El Hamdaoui Bedrijf? Euromast Horeca B.V. Functie? Directeur Sponsorpartner van Rotterdam Topsport sinds? ‘Het prille begin.’ ‘De Euromast zal stralen als nooit tevoren.’ Favoriete sporten?

Daarom werd in april van dit jaar de Brasserie

‘Tennis en bootcamp.’

aangepast en is er op 100 meter hoogte een volledig nieuwe keuken geplaatst.

RESERVEER IN UW AGENDA

Hoe gaat het met de Euromast? Profiteren jullie

In de loop van 2017 en 2018 zullen er nog meer

van de groeiende populariteit van Rotterdam

aanpassingen komen. Onder meer aan de

onder toeristen?

buitenkant van de Euromast.’

‘Het gaat heel goed! De afgelopen twee

Naast de hospitalityontvangsten bij sportevenementen organiseert Rotterdam Topsport speciale business-tobusiness activiteiten. Zorg dat u er bij bent!

jaar hebben wij een ongekende groei in

Kunnen mensen en bedrijven ook nog steeds

bezoekersaantallen gekend van maar liefst 39

terecht voor feesten, recepties en presentaties?

procent. Daardoor bezoeken nu jaarlijks meer dan

‘Dat kan men zeker! Van kleine vergaderingen tot

539.000 gasten de Euromast.’

het exclusief afhuren van de Euromast voor 350 personen… Er is van alles mogelijk!

De Euromast draagt zelf vast ook actief bij aan

Zo heeft de verbouwing er onder meer voor

de Rotterdam-promotie. Hoe?

gezorgd dat het restaurant gemakkelijker op te

22/06 – 25/06 CHIO ROTTERDAM (hippische sport)

‘Uiteraard probeert de Euromast zoveel mogelijk

delen is in verschillende ruimtes/zalen. Hierdoor

toeristen naar de stad te halen. Wij werken onder

is het nog aantrekkelijker om je meeting of borrel

01/07 – 09/07 WORLD PORT TOURNAMENT (honkbal)

meer samen met alle andere attracties en musea in

op de Euromast te organiseren.’

de stad, waarmee wij zogeheten combinatietickets

2017 Kralingse Bos N eptunus Familiestadion

16/07 – 06/08 EK VROUWENVOETBAL (t/m kwartfinales)

aanbieden. Met deze tickets kan je meerdere

Wat staat er voor de rest van 2017 nog

Sparta Stadion, Het Kasteel

locaties op dezelfde dag bezoeken tegen een

op de agenda?

04/09

ROTTERDAM TOPSPORT GOLFDAG

gereduceerd tarief. Hierdoor weten wij met elkaar

‘Dat blijft nog even een verrassing, maar

Golfcenter SEVE

toeristen langer in onze prachtige stad te houden.’

wij zijn onder andere samen met een conceptontwikkelaar aan het onderzoeken

14/09 – 17/09 WK TRIATHLON

Jullie hebben net een fikse verbouwing achter de

hoe wij extra experiences kunnen toevoegen

21/09 of 22/09 FRIS & FRUITIG NETWERKONTBIJT

rug. Wat is er gedaan?

aan de Euromast om de beleving nog mooier

‘In oktober 2016 kocht Willem Tieleman het

te maken. Houd onze nieuwe website daarom

vastgoed van de Euromast en deed hij een belofte:

goed in de gaten...’

Rijnhaven / Veerhaven Bilderberg Parkhotel Rotterdam

VERHUIZING GEEFT AXOFT RUIMTE VOOR GROEI Sinds 1 mei is Axoft IT & Telecom gevestigd in het

Er werken ruim veertig mensen bij Axoft IT & Te-

Braingate Building in Capelle aan den IJssel. De

lecom. De komende jaren voorziet het Business

twee voormalige vestigingen uit Ridderkerk en

Club-lid van Rotterdam Topsport personeels-

Schiedam zijn daar samengekomen.

uitbreiding. Axoft beschikt in Braingate over de volledig gerenoveerde 2e en 3e etage. ‘We

‘Door de groei die we doormaken waren die locaties te

hebben ook een ruimte ingericht voor de ont-

klein geworden”, vertelt commercieel directeur Edwin

vangst van klanten. De expertsessies die we

Kuiper. “Het samenbrengen van de telecom- en de

regelmatig organiseren hoeven we niet meer

IT-onderdelen was ook vanuit organisatorisch oogpunt

buiten de deur te doen. Dat kan nu gewoon

wenselijk. Die twee disciplines zijn in de afgelopen

in ons eigen Axoft Expert Center.’

jaren volledig geïntegreerd; dan is het ook goed dat de afdelingen en mensen bij elkaar zitten. We merken

Belangrijk bij de keuze was ook dat het een

de voordelen nu al in de praktijk: even bij elkaar bin-

representatief pand is en vanuit de hele regio

nenlopen voor overleg werkt toch sneller en handiger

goed bereikbaar”, besluit Kuiper. ‘Je zit zo op

dan bellen of mailen.’

de A16, maar bent ook snel in het centrum.’

58

magazine


TOPSPORT & BUSINESS TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ENERGIELEVERANCIER ZIT IN ADVIES EN SLIMME ENERGIEOPLOSSINGEN

EEN GOED ADVIES MAAKT HET VERSCHIL Eneco is volop actief met duurzame energie. Naast accountmanager is René van der Tak ook projectontwikkelaar duurzame energie bij Eneco Zakelijk. Een uitstekende combinatie, vindt hij zelf: steeds meer bedrijven en organisaties gaan heel bewust om met hun energie. Eneco kan daarbij op allerlei manieren bijdragen: met 100 procent groene stroom, met advies bij de bouw of renovatie van gebouwen en met slimme energieoplossingen. Eneco is al meer dan twintig jaar

Ook lokaal en op kleine schaal maakt Eneco

‘Er zijn de afgelopen jaren al ruim 325.000

sponsorpartner van Rotterdam topsport. ‘Wij

allerlei projecten mogelijk. ‘Bij Diergaarde

Toons verkocht aan consumenten en zakelijke

steunen als echt Rotterdams energiebedrijf

Blijdorp hebben mijn collega’s onlangs

klanten en dit aantal blijft mooi groeien ‘.

de Topsport in Rotterdam en omgeving

extra laadpunten voor elektrische auto’s

en werken samen met andere bedrijven

geïnstalleerd.’ Van der Tak is ook één van

Voor grotere bedrijven is er de Eneco

en sportorganisaties in de regio. Het is

de contactpersonen voor klantvragen over

Energiemanager. De Energiemanager is een

een krachtig en prachtig netwerk’ vertelt

elektrisch laden. ‘Het gaat hard nu met

praktische online tool waarmee u inzicht

René van der Tak. In het netwerk zitten veel

elektrische auto’s en met laadpalen. Er rijden

heeft in uw zakelijke energieverbruik. Hiermee

klanten. Een mooi voorbeeld is de RET. ‘Alle

in Nederland al ruim 100.000 auto’s en dit zal

weet u precies hoeveel energie er verbruikt

trams en metro’s van de RET rijden op groene

de komende jaren exponentieel toenemen.

wordt bij de verschillende vestigingen van

stroom van Eneco.’

Al die auto’s moeten natuurlijk opgeladen

uw bedrijf.

worden.’ ‘Zo zijn we altijd op zoek naar hoe wij

Van der Tak is aanspreekpunt voor zakelijke klanten die werk willen maken

Slimme energieproducten

de klanten kunnen helpen met slimme

van energiebesparing en duurzaamheid.

Een slim product is Toon. Deze slimme

producten en diensten of een goed advies.

‘Het gaat al lang niet meer alleen om de

thermostaat geeft inzicht in het verbruik

Met elektriciteit en gas alleen kunnen we ons

aansluiting en levering van elektriciteit, gas

en de kosten van gas en elektriciteit. De

niet onderscheiden; wél in het advies dat

en warmte. Ook dat regelen we natuurlijk.

populariteit van Toon is een indicatie van het

we klanten geven en de oplossingen die we

Maar ondernemers willen goed en eerlijk

energiebewustzijn van burgers en bedrijven:

bieden.’

advies. Of het nu om technische oplossingen gaat of om subsidiemogelijkheden. Uiteraard moet de prijs gewoon goed zijn, maar duurzaamheid weegt zwaar voor ondernemers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen loos begrip meer.’

Duurzame energie van iedereen Voor een woningeigenaar die graag zonnepanelen wil en dit niet op zijn eigen dak kan installeren is er nu ZonneHub van Eneco™. Met ZonneHub kun je je eigen energie opwekken op andermans dak. Een nieuwe dienst voor consumenten en bedrijven samen. Je koopt je eigen zonnepanelen en wij leggen ze op een dak bij jou in de buurt. Je wekt dan je eigen schone energie op en bespaart op je energierekening. Voor Eneco is de inzet op duurzame energie volkomen vanzelfsprekend. Van der Tak: ‘Een duurzame samenwerking met slimme producten voor onze klanten, daar gelooft Eneco in. Duurzame energie van iedereen is onze missie.’ ‘Eneco investeert volop in windmolenparken, biomassa en zonne-energie. Samen met Google zijn we nu bijvoorbeeld bezig met de bouw van een windmolenpark met 19 windmolens voor de stroomvoorziening van het nieuwe datacenter in de Eemshaven.’

magazine

59


TOPSPORT & BUSINESS CDNZ OPENT ROTTERDAMSE VESTIGING

HJF ADVOCATEN BREIDT UIT EN VERHUIST

Met de verbintenis met Rotterdam Topsport

Het Rotterdamse kantoor van HJF Advocaten is begin april verhuisd naar de Straatweg 26.

het nieuwe kantoor aan de Westewagenstraat.

(ingegaan op 1 februari) liep CDNZ vooruit op de opening van zijn Rotterdamse vestiging. Op 1 april was het zo ver en opende het Amsterdamse bedrijf

Een pand op een zichtlocatie met ruime parkeergelegenheid. CDNZ verzorgt alle denkbare producten en diensten De verhuizing was nodig na de gestage groei

voorgesteld tijdens de officiële opening op

op het gebied van marketing en communicatie.

van de afgelopen jaren én de komst van twee

12 april.

Directeur-eigenaar Chef Blancke komt zelf

ervaren Rotterdamse advocaten die met hun

uit Rotterdam. De keuze voor een vestiging in

afzonderlijke praktijken aansluiten bij HJF: Stijn

‘Hun expertise sluit naadloos aan bij

de Maasstad is echter niet ingegeven door

Stubenrouch en Martin op ’t Ende. Zij werden

die van ons’, vertelt Florence Jonker,

sentimentele overwegingen. ‘Nee, het is een

bij de sponsorpartner van Rotterdam

logische stap. Rotterdam zit in de lift; er gebeurt

Topsport verantwoordelijk voor Marketing

hier steeds meer. En wij zitten er, in hartje centrum,

& PR. “Bijvoorbeeld op het gebied van

letterlijk middenin.’

intellectueel eigendomsrecht, mediation en bouwrecht/real estate. Zo versterken

‘We zien volop kansen om hier meer activiteiten te

we elkaar.’ Andere specialisaties zijn

ontplooien. Nu werken we vaak via bureaus; we

arbeidsrecht, (internationale) contracten,

gaan steeds vaker direct voor opdrachtgevers aan

ondernemingsrecht, insolventie en

de slag. In Amsterdam ligt de nadruk op offline-

herstructurering.

producten: drukwerk, verpakkingen en signing. In Rotterdam starten we, dankzij samenwerking met

In totaal telt HJF Advocaten, verspreid over

een gespecialiseerd online-bureau, meteen met

de vestigingen in Voorburg en Rotterdam, nu

een breed online-aanbod: het ontwikkelen van

23 medewerkers, van wie 13 advocaten.

apps en websites bijvoorbeeld.’

‘24-UURSOPENING PAST BIJ DEZE STAD’

KING BUSINESS SOFTWARE: BETROKKEN KENNISFABRIEK

Na een verbouwing van ruim een jaar is Holland Casino Rotterdam

‘Met de steun aan Rotterdam

compleet vernieuwd. De uitgaansgelegenheid aan het Weena is

Topsport geven we invulling

voortaan dag en nacht geopend.‘Dat past bij de Rotterdamse

aan onze maatschappelijke

24-uurseconomie’, legt casinomanager Peter Voolstra uit.‘Er is veel

verantwoordelijkheid. We

animo voor; sinds de heropening op 11 april hebben we continu

zijn in Capelle gevestigd en

gasten in huis gehad.’

voelen ons betrokken bij de regio’, legt directeur Hans De etage met tafelspelen

Eschauzier uit waarom King

(Roulette, Black Jack,

Business Software sinds 1

enzovoort) sluit om

april lid is van de Rotterdam

03.00 uur. De etage met

Topsport Business Club.

speelautomaten is echter 24 uur per etmaal open. Daar

‘We doen veel meer aan spon-

kan men tegenwoordig ook

soring. Ook buiten de sport.

tussen 06.00 en 10.00 uur

Zo hebben we de oehoe’s

terecht voor een uitstekend

in Blijdorp geadopteerd. De

ontbijt.

oehoe is symbool van wijsheid en wij zijn in de kern een ken-

Voolstra is blij met de

nisfabriek; dus dat vonden we

nieuwe inrichting. ‘De

wel toepasselijk.’

sfeer valt in de smaak bij bezoekers. Met het vele rood, in combinatie met gouden en zilveren details is het een écht casino. Werkelijk álles is

King levert alle denkbare business software: van boekhoudprogramma’s tot

onder handen genomen: wanden, vloeren, plafonds, de restaurants,

ERP-systemen. Voor bedrijven van groot tot klein. Met King Anywhere kunnen ook

er zijn roltrappen gekomen, we hebben nieuwe speeltafels, nieuwe

ZZP’ers tegen schappelijke kosten snel en professioneel hun administratie doen.

speelautomaten… Heel blij zijn we ook met de nieuwe 24/7 Sportsbar.’ Eschauzier, die in 1981 één van de oprichters van het bedrijf was, merkt op Bij de opening ontving de Daniel den Hoed Stichting een schenking

dat ook het netwerk van Rotterdam Topsport en de brede mogelijkheden om

van 11.500 euro. ‘We willen van betekenis zijn voor de Rotterdamse

relaties uit te nodigen, argumenten zijn die hebben meegewogen om partner

samenleving; vandaar dat we dit sympathieke goede doel kozen.’ Die

te worden. ‘We sponsoren ook het CHIO. Een prachtig evenement, maar dan

betrokkenheid bij Rotterdam blijkt ook uit de samenwerking met het

heb je het alleen over paardensport en één hoogtepunt per jaar. Dankzij

Albeda College en Zadkine: studenten van de horeca- en de hospitality-

Rotterdam Topsport kunnen we nu het hele jaar door klanten en dealers

opleiding, kunnen stage lopen en hebben daarna zicht op een baan.

uitnodigen en voor heel veel verschillende sportevenementen.’

60

magazine


TOPSPORT & BUSINESS IEDEREEN KENT HET WERK VAN MAMASCREEN; STRAKS OOK HET BEDRIJF ZELF Het kan niet anders of iedereen heeft weleens een door Mamascreen gemaakte film of commercial gezien. Maar dan draait het om de klant. De eigen naamsbekendheid kan nog beter, vinden ze zelf, en dan met name in het eigen Rotterdam. Mede daarom sloot Mamascreen in mei een 2-jarige sponsorovereenkomst met Rotterdam Topsport. ‘Buiten Rotterdam vinden klanten ons vooral

animaties, timelapses en 360-graden-video’s

via internet; binnen de regio is mond-tot-

maakt. Onder andere voor grote namen als

mond-reclame heel belangrijk. Vandaar onze

Sony Pictures, ING en Erasmus MC.

aansluiting bij Rotterdam Topsport, maar ook gewoon omdat we de stad een warm hart

Aan dat rijtje kan binnenkort Rotterdam

toedragen’, legt Marcel Morcus uit. In 2007

Topsport worden toegevoegd. Een van de

richtte hij Mamascreen samen met Maarten

resultaten van de samenwerking is een

Bun op. (Met de identieke beginletters van

project om studenten aan het Grafisch

hun namen is ook de nieuwsgierig makende

Lyceum – waar Morcus gastlessen geeft – zes

bedrijfsnaam verklaart.)

minidocu’s te laten maken over de Regionale Talent Centra in de stad. ‘Op voorwaarde

SARTORA MAAKT MAATWERK HEEL PERSOONLIJK

Inmiddels is Mamascreen uitgegroeid tot een

dat ze voldoende kwaliteit hebben, zullen de

allround creatief productiebedrijf met acht

RTC’s en Rotterdam Topsport die dan voor

medewerkers dat bedrijfsfilms, commercials,

hun promotie inzetten.’

Sartora personal tailoring levert maatwerkkostuums, -overhemden, -schoenen en -jeans. Na vijf jaar door heel Europa klanten thuis of op hun werk te bezoeken, opende eigenaar Talip Bicer in 2016 een eigen showroom. Op 1 mei is Sartora lid geworden van de Rotterdam Topsport Business Club. ‘Via via kwam ik in contact met Fred van Duijvenbode. Hij bood aan te helpen om m’n bedrijf op de kaart te zetten in Rotterdam. Hopelijk kan hun mooie netwerk daarbij helpen.’ Op zijn beurt besloot Bicer de mannelijke medewerkers van Rotterdam Topsport van een bijzondere, smaakvolle outfit te voorzien. ‘We werken vaker samen met bedrijven voor bedrijfskleding of

Sartora zit niet in een dure, hippe winkelstraat

NIEUWE PARTNER PEGASUS EVENTS MAAKT METEEN INDRUK

maar op een bedrijventerrein in Capelle aan

De nieuwe sponsorpartner Pegasus Events

Height And Seek Rotterdam (de woordspeling ver-

den IJssel. Dat maakt de verrassing des te

liet bij de contractondertekening op 16 mei

wijst naar de Euromast, het start- en eindpunt) is

groter. Eenmaal binnen laat je de jachtige

meteen zien wat het in huis heeft. Tijdens

een spel dat begint in de Maastaxi waarna deel-

wereld achter je. De aangename, luxe

het Fris & Fruitig Netwerkontbijt op de

nemers in teams dwars door Rotterdam gaan,

ambiance van het pand aan de Kompasstraat

Euromast lanceerde het Rotterdamse bedrijf

te voet en met het OV. Ze beantwoorden allerlei

26B voelt als een warme deken. Naast de

het nieuwste bedrijfsuitje: Height And Seek

vragen moeten en voeren (foto-)opdrachten uit.

showroom en de pasruimtes is er ook een

Rotterdam.

De partners van Rotterdam Topsport hadden de

incentive deals.’

primeur. Hun fanatisme en enthousiaste reacties

atelier in het pand. Pegasus Events bestaat sinds 2003. Oprichters

maakten duidelijk dat het een schot in de roos is.

Alle dagen van de week kunnen klanten bij

Joris de Vos en Vincent Dellebeke begonnen met

Sartora terecht. ‘Ook ’s avonds. Gisteren was ik

activiteiten op en rond het water in Rotterdam.

Voor De Vos en Dellebeke geldt dat ook voor de

tot bijna twaalf uur met een klant bezig. Geeft

Het aanbod is nu veel uitgebreider, vertellen ze:

samenwerking met Rotterdam Topsport. ‘We heb-

niks; we nemen rustig de tijd voor goed en

“We hebben twee labels. Pegasus Rotterdam –

ben dezelfde, Rotterdamse mentaliteit: handen

eerlijk advies. Bij maatwerk hoort aandacht.

met als slogan ‘Experience the city’ – is er voor

uit de mouwen. Doelgericht presteren ook, net als

Het gaat uiteindelijk om de tevreden blik van

teambuilding- en bedrijfsuitjes in heel de regio.

datgene waar het in topsport om draait. En onze

de klant als hij zijn pak aantrekt en zichzelf in

Met Pegasus Specials – ‘Events to remember’ –

uitjes zijn vaak de beloning voor de prestaties die

de spiegel ziet.’

leveren we maatwerk in binnen- en buitenland.’

medewerkers hebben geleverd.’

magazine

61


WE WANT TO CONNECT PEOPLE, SYSTEMS AND BUSINESSES IN AN IMPACTFUL WAY

WWW.CONNECTHOLLAND.NL


TOPSPORT & BUSINESS

SCHOTGROEP B.V.: VEEL ANIMO VOOR AANSPREKENDE EVENEMENTEN ‘We sponsoren best veel sportclubs in de polder… Je steunt de vereniging; je krijgt een bord langs het veld, maar dat is het dan wel. Nu we sponsorpartner van Rotterdam Topsport zijn geworden, hebben we meer mogelijkheden. We brengen op deze manier ook structuur in ons sponsorbeleid.’ Dat zegt Desmond Schot, directeur van SCHOTGROEP b.v. uit Heerjansdam. Het ruim 60-jarige familiebedrijf is vooral actief in de grond-, weg- en waterbouw en voor de industrie. Er werken circa 125 mensen bij zes gespecialiseerde ondernemingen. “Dankzij Rotterdam Topsport kunnen we voortaan relaties uitnodigen voor interessante evenementen. Met alle respect: voor een voetbalwedstrijd van een zaterdagderdeklasser krijg ik een klant niet altijd enthousiast. Maar de Zesdaagse, het CHIO en het WPT Baseball spreken mensen zeker aan. Mijzelf ook!’ ‘Tot nu toe heb ik door drukte nog geen gelegenheid gehad een evenement van Rotterdam Topsport bij te wonen… Dat komt nog. Ik hoef ook niet altijd zelf te gaan; het management van onze bedrijven kan er ook gebruik van maken om hun relaties uit te nodigen. Daar is veel animo voor.’

WTC ROTTERDAM INVESTEERT IN GEBOUW EN IN NETWERK World Trade Center Rotterdam is lid geworden

Van Hienen denkt onder andere aan de

van de Rotterdam Topsport Business Club. ‘We

ruim 250 bedrijven die in het World Trade

zijn onderdeel van de stad, en daar past deel

Center zijn gevestigd. ‘Dit is een unieke kans

uitmaken van de juiste netwerken bij’, aldus

om onze huurders in contact te brengen

Angélique van Hienen.

met Rotterdam Topsport. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor een evenement.

‘In het verleden was WTC Rotterdam ook

Investeren in onze WTC Rotterdam

al partner’, weet de in september 2016

community is erg belangrijk voor ons.’

aangetreden managing director. Met de komst van een nieuwe eigenaar stopte de

World Trade Center Rotterdam zet vol in op

verbintenis twee jaar terug. Voor Bouwinvest,

de uitvoering van hun Masterplan waar

dat het markante gebouw in 2015 kocht, was

de afgelopen jaren hard aan is gewerkt:

echter al snel duidelijk dat een hernieuwde

de renovatie van de kantoorverdiepingen

samenwerking wenselijk was. Van Hienen: ‘WTC

is aan de gang; er komt een hotel, een

heeft een (inter)nationale focus, maar zeker

sportschool, een vernieuwd Business Center

ook een lokale en regionale. Daarom willen

en in de centrale hal komt een koffiecorner.

we midden in de stad en het bedrijfsleven staan. Van een netwerk als dat van Rotterdam Topsport maken we graag deel uit én we willen het versterken door er ons netwerk aan te koppelen.’

magazine

63


• De activiteiten van Rotterdam Topsport worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam

GOLD SPONSOR

®

S I LV E R S P O N S O R

®

SUPPLIERS

Capelle a/d IJssel PROFESSIONAL

MEDIAPARTNERS

DE

64

magazine


• De activiteiten van Rotterdam Topsport worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam

BUSINESSCLUB LEDEN

EENDRACHT

MA ATSCHAPPELIJKE PARTNERS

magazine

65SPORTKALENDER 2017

NIET TE MISSEN! 17/06 – 18/06

NK’S TURNEN Rotterdam Ahoy

22/06 – 25/06 CHIO ROTTERDAM (hippische sport) Kralingse Bos 25/06 Like2Swim Rotterdam 08/07 NEDERLAND-WALES Sparta Stadion, Het Kasteel 22/08 – 27/08 ROTTERDAM OPEN ITF FUTURE TENNIS TOERNOOI 18/09

BEP VAN KLAVEREN MEMORIAL Maassilo

02/12

BATTLE OF THE TEAMS (karate) Topsportcentrum, Rotterdam

11/12

SPORT AWARDS ROTTERDAM RIJNMOND Rotterdam

12/12 - 17/12

LOTTO NK TENNIS Topsportcentrum, Rotterdam

Voor een compleet overzicht van de evenementen: www.rotterdamtopsport.nl

magazine

67


BUILT FOR

SPORTS WK Shorttrack 2017, De Zesdaagse van Rotterdam, ABN AMRO World Tennis Tournament en het EK Volleybal Dames. Rotterdam Ahoy is al jaren hÊt toneel voor de grootste nationale en internationale sportevenementen. Naast onze multiinzetbare ruimten, een state-of-the-art Ahoy Arena voor ruim 15.000 bezoekers, 6 evenementenhallen en inhuis catering staan onze medewerkers in de startblokken om een prestatie te leveren die uw verwachtingen overtreft. Persoonlijk. Pro-actief. Built for experiences. Contact? T: 010 – 293 32 43 - E: sales@ahoy.nl - W: www.ahoy.nl/business