Page 1

76. udgave · Februar 2017

Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne

Læs bl.a. om:

Fra Ukraine til Rønbjerg

Sogneindsamling 2017

Havde planlagt kun at arbejde i 1½ år i Danmark, men slog sig ned for livet

Læs mere på side 13

Læs mere på side 3

Hjertestarter ved RønbjergHallens indgang

Posefesten 2017 Side 4

Kirkebladet Side 11 - 14

Flyndersø rundt i løb Side 5

Jubilæum i Flyndersøkoret Side 18

Country-café Side 21

Özlem Cekic i Rønbjerg Side 11


Indhold Havde planlagt kun at arbejde 1½ år i Danmark, men slog os ned for livet . . . . . . . . . . 3 Posefesten 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Redaktionsudvalg:

Flyndersø Rundt i løb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Leif Reinholdt Mogensen, Niels Bruun,

Året, der gik i Venneforeningen . . . . . . . . . . . . . 6

Arna Jóhannsdóttir, Poul Erik Rasmussen, Gitte Strande, Bente Mørk Kristensen og

Nyt fra RUIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anita Engberg

Filmklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Layout/redaktør: Leif Reinholdt Mogensen

Året der gik og året der kommer . . . . . . . . . . . . 8

Tryk: Graphicmaster Oplag: 447 stk. Personer, der bor uden for de 2 sogne, kan

Det nye menighedsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nyt fra pastoratet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

få bladet leveret for 75 kr. om året.

Kirkebladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Henvendelse: Poul Erik Rasmussen,

Foredrag v. Özlem Cekic . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rønbjergparken 6, tlf. 61604373. E-mail: peras1403@gmail.com DEADLINES Deadline for materiale: 1. februar 1. maj

Kirkenyt fra sognene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gudstjenester Estvad-Rønbjerg . . . . . . . . . . . . 14 Nytænkning i Estvad og Rønbjerg . . . . . . . . . . . 15 Kom ud i naturen sammen med dit barn! . . . . . . 16

1. august

Bævere på spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1. november

Bævere og ulve på glatis . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Materiale må meget gerne indleveres før.

Jubilæum i Flyndersøkoret . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bladet udkommer ca. den 15. I samme måned som deadline.

De gamle nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Medsend endelig fotos til indlæggene.

Nyt fra Estvad-Rønbjerg forsamlingshus . . . . . .20

Indlæg modtages helst via e-mail arkive-

Country-café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ret i word-format eller skrevet direkte ind i

Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

e-mail til: xpressen@graphicmaster.dk BEMÆRK:

Ugekalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Printet, maskinskrevet eller håndskrevet materiale til Niels Bruun, Rønbjergparken 23. Elektroniske indlæg, foto og tegninger afleveres på adressen: Leif Reinholdt Mogensen, Sejer Pedersens Vej 9, Rønbjerg E-mail: xpressen@graphicmaster.dk RønbjergXpressens redaktion anvender tilsendt materiale uden ansvar. Ansvaret for ophavsret, tilladelser og lignende påhviler dem, der indsender materiale. Redaktionen vælger frit mellem det indsendte stof og vil i alle tilfælde afvise

Omdeling af RønbjergXpressen RønbjergXpressen udkommer omkring den 15. i månederne februar, maj, august og november. Det omdeles på skift af byens foreninger fordelt på denne måde: Februar: borgerforeningen Maj: menighedsrådet August: spejderne November: idrætsforeningen I Rønbjerg By omdeles bladet af avisbudene.

indlæg, der kan tjene til at skade navngivne personers omdømme. 2 RønbjergXpressen


Havde planlagt kun at arbejde 1½ år i Danmark, men slog os ned for livet Af Jaroslava og Andrii

Vi er en familie fra Ukraine, der flyttede ind i Rønbjergparken 27 i juli 2016: Jaroslava, Andrii, Diana (3 år) og Nikoline (½ år). Efter at have arbejdet nogen tid i Tyskland kom vi til Danmark i 2010. Vi havde planlagt at arbejde blot 1½ år her, men ved nu, at vi har slået os ned for livet. Det var en lang vej til, hvor vi er nu, men vi er meget glade! Vi, Jaroslava og Andrii, mødte hinanden i marts 2011 og blev snart klar over, at det var ægte kærlighed, så vi giftede os den 13. oktober 2012. Vi arbejdede på svinefarm i området omkring Ålestrup, men Andrii fandt et job i Hem, og vi flyttede til Skive.

76.udgave – Februar 2017

Vi ønskede at finde en rolig by uden den større bys tætte trafik, men med gode naboer, smuk natur og tæt på større byer. Den by fandt vi. Den hedder Rønbjerg. For at blive i Danmark skal man bo her i mindst 5 år, de seneste 3 år i arbejde uden pause, bestå eksamen efter sprogskole osv. Det er ikke nemt for en udlænding, men i 2016 fik Jaroslava permanent opholdstilladelse, og vi håber, at Andrii også snart får den.

des næsten hver weekend og er glade for at have vores egen lille ukrainske familie i Danmark foruden vores ukrainske venner i Hobro. Diana har været på besøg i vores fine børnehave og er, når dette læses, begyndt der, kun et par hundrede meter fra hjemmet. Nikoline vil begynde i dagpleje. I fremtiden vil vi, Jaroslava og Andrii, gerne blive bedre til dansk, få en uddannelse og finde gode jobs.

Jaroslavas tvillingesøster bor i Ulfborg sammen med sin mand og deres datter Veronika (3 år), så vi mø-

3


Posefesten 2017 Af Brian og Helle Have

Så er det ved at være tid til den årlige posefest, hvor alle er velkomne - hvor land og by, naboer, genboer, unge, gamle, kendte og ukendte mødes. Man kan deltage som enten gæst, hvor man spiser forskellige steder, eller som vært, hvor man får besøg af forskellige gæster til henholdsvis forret og hovedret. Det er ingen hindring, at man ikke bor i Rønbjerg by; det indebærer bare, at man skal have mulighed for at afhente sine gæster på torvet samt aflevere dem igen efter forretten og hovedretten, såfremt man deltager som vært. Så kom og vær med til at skabe sammenhold i vores lille smørhul og få snakket med hinanden på kryds og tværs. Da forsamlingshuset i år er ledigt, har vi valgt at afholde arrangementet her. Her er bedre plads, så der er mulighed for både musik, dans og snak.

Vi glæder os til at se jer alle lørdag d. 8. april 2017. Se aftenens program herunder. POSEFESTEN 2017 lørdag d. 8. april kl. 18.00 Kom og vær med til en oplevelse, hvor man møder nye og gamle bekendtskaber. Så tag manden, konen, naboen, veninden osv. under armen og få en glad aften i godt selskab. Posefesten er henvendt til alle aldersgrupper og til alle i og omkring Rønbjerg og Estvad. Aftenen går ud på at møde forskellige mennesker, få en dejlig aften og en masse snak på kryds og tværs over en middag, som nogle værtspar serverer i deres hjem. Lørdag d. 8. april kl. 18.00 mødes vi i forsamlingshuset til en velkomstdrink. Herefter får hvert par/hver enlig en kuvert med en adresse. På denne adresse skal man spise forret sammen med værtsparret og tre andre par. Kl. 18.15 går man fra forsamlingshuset mod sin første værtsfamilie ,som serverer forretten. Efter forretten får man en ny kuvert med adressen på, hvor man skal spise hovedret. Kl. 20.00 går man videre mod det nye værtspar og nogle nye gæster. Kl. 22.30 mødes vi alle igen i forsamlingshuset til kaffe og dessert. Efter desserten vil der være musik og dans til den lyse morgen. Man medbringer selv drikkevarer til hele arrangementet = posefest.

Går du i ’sort’ Når du skal præstere til eksamen, ved tavlen, i gruppen eller overfor vennerne? Få kontrol over dig selv, bevar overblikket og optimer din præstation. Vi har redskaber, der hjælper dig!

Pris for enlige 100 kr. og 200 kr. for par, som betales ved tilmelding. Pengene går til velkomstdrinks, dessert, kaffe, snacks osv. Såfremt der er et lille økonomisk overskud, gives dette til et lokalt arrangement. Ved tilmelding skal der gøres opmærksom på, om man har lyst til at være vært. Bindende tilmelding og betaling seneste d. 1. april 2017 til: Brian Have, Rønbjergparken 28, eller på mobilpay 20613208. Tjek facebook-siden.

Hanne Sloth Poulsen, T: 6133 0281 Lisbeth Rørbæk Søndergaard, T: 2369 7029 www. psaps.dk

4 RønbjergXpressen


Flyndersø Rundt i løb Af Nille Thing, Kisumkjær

Søndag den 18. december blev der afholdt den årlige juleløbetur rundt om Flyndersø, arrangeret af SAM i Skive. Turen startede fra Estvad campingplads, hvor vi skulle mødes med andre løbere, som ønskede at løbe turen i tilsvarende tempo som vi andre.

De sidste 5 km gik tværs over heden, som var det sværeste stykke af dem alle. Det var meget ujævnt, og man fik hurtig våde sko,af det vand, der havde sat sig på lyngen. Der blev ikke længere snakket så meget i gruppen, og alle havde samme tanke: "Nu vil vi bare gerne hjem”.

Vi var i alt 8 løbere, heriblandt var Nille Thing fra Kisumkær, som stod for at vise vej, samt debutanterne Helle Have og Lene Pedersen fra Rønbjerg.

Lige meget, om vi stod, gik eller løb, gjorde det ondt i vores ben. Trætheden og smerten blev dog overmandet af vilje og stædighed.

Op til turen var der blevet trænet lange rolige ture i skoven på vest-siden af Flyndersø. Så en del af terrænet var derfor blevet afprøvet. Turen rundt om Flyndersø er ca 28 km, og fra Estvad camping blev der løbet via stierne og Præstevejen til klubhuset i Rønbjerg.

Stort tillykke til Helle og Lene med deres flotte præstation på Flyndersø rundt.

Stemning var i top, og der blev løbet i roligt tempo. Der var mulighed for at få lidt vand undervejs, og ved Hjerl Hede, efter 15 km, kom der flere til vores gruppe. Vi begyndte efterfølgende at mærke træthed, men humøret var højt. Ved Snævningen gjorde vi et stop igen og fik lidt vand. De små stier tog godt på kræfterne, og vi brugte megen energi på at få et godt fodfæste.

FAKTA om turen: Ruten er ca. 28 km på små stier og dyrespor samt 5 km på asfaltvej. 37.000 skridt er blevet løbet, 2100 kcal. er forbrændt, og 3 ½ time har benene været i gang. Har du lyst til at gå eller løbe en tur med andre fra dit lokalsamfund, så meld dig ind i Rønbjerg-løberne på Facebook. En aktiv by er en stærk by.

Det havde regnet om natten, og det gav en del mudder samt glatte stier på østsiden af søen.

76.udgave – Februar 2017

5


Året, der gik, i Venneforeningen Af Jens Foged

Rønbjerg Venneforening Vinterprogrammet startede i Forsamlingshuset med stegt flæsk og visning af drone-billeder ved Svend Laustsen. I februar havde vi besøg af Olga Bruhn og i marts af Merete Just. Udflugten i juni gik i år til Kongenshus, Rindsholm Kro, Søndermarkskirken i Viborg og Vejrups Have ved Ulstrup. Efter den traditionelle åle-tur til Feggesund med en fantastisk guide, som tilfældigvis var vognmanden selv – nåede vi også en miniudflugt til KM Rustfri med grill-pølser på Ældrecentret bagefter. En stor tak til KM Rustfri for en rigtig god oplevelse. Efterårsprogrammet bød på besøg af Kristen Touborg i september og Ole Dall i oktober. I november viste Elise billeder fra 25 års udflugter. Året sluttede med julefesten i Forsamlingshuset. Tusind tak til alle vores sponsorer for de mange flotte gaver. Til slut tak til gamle og nye medlemmer for en kæmpestor opbakning og altid med et godt humør til alle arrangementerne. Godt Nytår fra Bestyrelsen

6 RønbjergXpressen


Nyt fra RUIF Af Keld Mørk Kristensen

Skønt ”Kong Vinter” igen i år lader vente på sig, fortsætter vinteridrætterne i Hallen. Her er det dejligt at se, at Carsten og Jørgen Holm igen i år har fået sat gang i badminton for børn. Ligeledes er der rigtig godt gang i indefodbold for både børn og voksne. Desværre er træneren til Crossdance holdt. Hun har valgt kun at undervise i Zumba Gold og tilbød dette i stedet. Det var der dog ikke opbakning til, og holdet stopper derfor. Puskas pokalen: Ved fællesspisningen i dec. 2016 blev den årlige PUSKAS-pokal uddelt. Det blev Jørgen Holm, som blev modtageren for sit store arbejde i badmintonafdelingen, hvor rigtig mange børn igen er begyndt at spille badminton. Han har sammen med sin søn, Carsten, stået for træningen det sidste par sæsoner – stort tillykke til Jørgen.

Lodsedler: I år gør vi som sidste år - bestyrelsen deler dem ud, enten ved personlig kontakt eller lægger dem i postkassen. Håber, at alle igen i år vil støtte RUIF ved køb af disse. Generalforsamlingen: Husk, at der er Generalforsamling i Rønbjerg Ungdoms-og Idrætsforening: Mandag den 27 februar kl 19 i hallens kantine Mød op og giv din mening til kende. Bestyrelsen håber, at der møder rigtig mange op denne aften, hvor vi er vært med lidt til ganen.

Filmklub Af Egon Espersen

Filmaften Da Torben Kjær fik nyt arbejde i efteråret, blev gruppen, der udvælger film til filmaftenerne, halveret. Heldigvis har Margit Brøns Dixen sagt ja til at være med i gruppen, og jeg glæder mig til samarbejdet. Desuden har Anette Kirkegaard lovet at sørge for kaffe og brød til filmaftener. Så nu kan vi se frem til mange dejlige filmaftener. Vi har den sidste filmaften i vinter den 9. marts 2017 kl. 19.00 i Kirkeladen, Flyndersøvej 17A. Det er som altid hemmeligt, hvilke film vi skal se. Vi har set mange forskellige film, som alle har behandlet et seriøst emne. Fordi de er seriøse, behøver de bestemt ikke at være kedelige, og humoren har været brugt i mange af filmene. Det er gratis at deltage i filmaftenerne, og menighedsrådet er vært for kaffe/te og brød. Har du problemer med transporten, er du velkommen til at ringe til mig på 51 51 78 48, så finder vi en løsning.

76.udgave – Februar 2017

7


Året, der gik, og året der kommer, i Estvad-Rønbjerg Borgerforening Af Michael Fly Poulsen

Juletræstænding Onsdag den 23. november tændte vi igen i år juletræet på torvet. Som altid havde bestyrelsens medlemmer fået sponsoreret et træ, fået det pyntet og sørget for, at der var varmet gløgg, kakao og æbleskiver. Som altid trak det mange folk af huse, så der kunne samles en flot rundkreds til at danse om træet, mens en endnu større flok valgte den mere stillestående post med at synge julesalmer. Som bestyrelse er vi altid glade for at se så stor opbakning til de arrangementer, vi går og sysler med, og til det vil vi meget gerne sige mange tak og fortsat opfordre så mange som muligt til at deltage. Fællesspisning Fredag den 9. december afholdtes den ligeledes årlige fællesspisning i hallen, hvor fremmødet også var rigtigt flot. Ina og Arna havde, som altid, stået for maden med vanlig succes, og bestyrelsen fik sagt tak for året, der er gået, og givet et lille resumé af det. Rønbjerg-Prisen gik i år til Niels Andersen, der i mange år har været en markant karakter i forskellige sammenhænge. Senest som en af de bærende kræfter i Estvad-Rønbjerg Købmandsgård, hvor han har siddet som kasserer. Da denne forening er under opløsning, fandt bestyrelsen det på høje tid at give Niels denne anerkendelse, mens vi sendte ham de varmeste tanker, da han desværre ikke kunne være til stede på aftenen. Året der gik Ud over de ovenstående arrangementer har bestyrelsen også været vært ved rengøringsdag i vores sogne samt Skt. Hans-arrangement på idrætshallens grønne areal. Begge arrangementer også med en flot tilslutning og til stor tilfredshed for

bestyrelsen. Yderligere har bestyrelsen sikret tilskud til grej, som foreningen kan anvende til forskønnelse og vedligehold af de fællesarealer i vores sogne, som kommunen ikke ønsker at holde på tilstrækkelig vis i forhold til vores forventninger. Det vil blive introduceret til foråret, så private ikke længere behøver lægge udstyr til disse opgaver. Derudover har bestyrelsen fulgt med i det politiske liv på kommunalt plan for at sikre, vi ikke bliver forbigået. I dette arbejde har vi ikke haft afgørende betydning, men blot sikret os, at borgernes interesser bliver varetaget, når eksempelvis vores længe ventede tunnel bliver opført, eller museet vælger at flytte ind på vores gamle skole. Byfesten sorterer under et separat udvalg under borgerforeningen, så den vil bestyrelsen ikke tage æren for. Året der kommer I det kommende år ønsker bestyrelsen selvfølgelig at opretholde de arrangementer, der allerede afholdes, men vi ønsker at forny os på udførelsen af dem. På samme måde, som byfesten varetages af et udvalg med repræsentanter fra bestyrelsen, ønsker vi at oprette tilsvarende arbejdsgrupper for de øvrige arrangementer. De arbejdsgrupper vil selvfølgeligt være langt mindre i størrelse og omfang, men ønskes etableret på tilsvarende måde, for at bestyrelsen kan fokusere mere på sin rolle som bindeled og varetager af interesser for borgerne i vores to sogne. Derudover føler vi også et ønske fra både bestyrelsen og borgerne om at blive involveret mere i det arbejde, der udføres i foreningens regi. Så er der nogle af jer derude, der har en præference for et af de arrangementer, bestyrelsen afholder i løbet af

8 RønbjergXpressen


året, vil bestyrelsen meget gerne høre fra jer og inkludere jer i arbejdsgrupperne. Der vil selvfølgeligt være minimum én repræsentant for bestyrelsen i hver arbejdsgruppe med en ”drejebog” for, hvad vi plejer at gøre. Et godt eksempel på et argument for denne nye fordeling er vores julepynt, som har været undervejs i flere år. Det er nu tættere på end nogensinde før, men er desværre ikke nået helt i mål. Det håber vi at kunne forbedre ved at samle en gruppe, der har mere fokus på denne ene opgave, i stedet for en bestyrelse, der har dybtgående fokus på mange punkter. Frivillige vil også løbende blive efterlyst her i RønbjergXpressen og på Facebook. Kontingent I bestyrelsen mener vi, at der er brug for alle de medlemmer, vi kan blive, så vi kan få bedst mulig styrke og økonomi til at optræde over for kommune og andre myndigheder og til at gennemføre de tiltag og arrangementer, som skal styrke sammenholdet og trivslen i vore to sogne og i det hele taget hjælpe med til, at her bliver bedre at være for os allesammen. Hvis du ikke er medlem, kunne det være, fordi du finder, at den nuværende bestyrelse ikke gør det godt nok. Det er der i givet fald råd for: meld dig ind, mød op til generalforsamlingen og giv lyd! Om du er medlem eller ikke, så håber vi, at du enten vil videreføre eller optage medlemskabet. Kontingentet udgør fortsat kun 75 kr. pr. person og 150 kr. for en husstand, som kan indbetales til kontonummer 8500 6010500239 eller til et af bestyrelsesmedlemmerne. Der bliver også fremsendt separat anvisning vedrørende betaling af kontingent.

1. Valg af ordstyrer og referent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet. 4. Behandling af medlemmernes eventuelle Forslag, der er indgivet skriftligt til bestyrelsen inden den 26. februar. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Keld Mørk Kristensen, Johnny Kolding og Michael Fly Poulsen. 6. Valg af suppleanter. På valg er Poul Erik Rasmussen og Jørgen Fly. 7. Valg af revisor. På valg er Jesper Sort samt suppleant Anni Berthelsen. 8. Eventuelt. Øvrig bestyrelse er Keld Mørk Kristensen, næstformand, Michael Fly Poulsen, sekretær, Peter Rusbjerg, Michael Jørgensen, Ina Kabel, Johnny Kolding, og hertil kommer Gitte Strande, kasserer (uden for bestyrelsen). Med venlig hilsen, Ole Bach Kristensen, formand.

Generalforsamling Den 8. marts kl 19:00 afholdes den årlige generalforsamling i borgerforeningens bestyrelse. Det foregår i Rønbjerg-hallens kantine, hvor bestyrelsen vil være vært ved en omgang pålægskagemand efter mødet. Vi håber på så stort fremmøde som muligt, da det er et af de få steder, hvor bestyrelsen godt kunne ønske sig mere opbakning. Det er trods alt ved dette arrangement, der er rig mulighed for at komme med forslag og ønsker til det kommende år samt vælge de repræsentanter, man tror bedst på kan sikre fokus på de ting, man selv ønsker. Forslag til det kommende år eller andet i foreningens regi kan også indgives skriftligt til et af bestyrelsens medlemmer senest 26. februar. Dagsorden til mødet er som følger: 76.udgave – Februar 2017

9


Det nye menighedsråd Af Egon Espersen, formand for Estvad-Rønbjerg Menighedsråd

Den 24. november 2016 konstituerede det nye menighedsråd sig. Vi har siden da holdt 2 møder, hvor vi har fået styr på de formelle ting med at nedsætte udvalg og finde ud af, hvem der gør hvad. Et udvalg arbejder med at ansætte en ny organist, og ansøgningsfristen er den 11. februar. Vi forventer at holde ansættelsessamtale og prøvespil i uge 8. Det er en fornøjelse at arbejde med menighedsrådet, fordi alle går ind for arbejdet med friskt mod og et åbent sind. Midt i december holdt vi den årlige adventskoncert, hvor vi sluttede med kaffe og klejner. Nytårsdag holdt vi nytårsgudstjeneste, hvor vi erstattede kirkekaffen med champagne. Til Helligtrekonger startede vi med gudstjeneste i Estvad Kirke og vandrede derefter til Egeris Kirke, hvor vi fik varm suppe og sluttede med en kort nadverandagt. Foruden de faste søndagsgudstjenester har vi også, i samarbejde med Egeris Kirke, Natkirke, hvor du selv kan forme din gudstjeneste. Der er Stilletid i Rønbjerg Kirke, og Musikgudstjeneste, hvor musikken og salmesangen er i fokus. Det er arrangementer, som er bygget op i samarbejde med præsterne og det forrige menighedsråd. Men hvilke tanker har det nye menighedsråd for den kommende periode? For at få klarhed over, hvilken retning menighedsrådet ønsker at arbejde hen imod, har vi et punkt på de 4 første menighedsrådsmøder, hvor vi taler om visioner for menighedsrådet. Anita Engberg leder os gennem punktet visioner, med mange, ofte svære, spørgsmål, og indtil nu har det været spændende at deltage i drøftelsene om visionerne. Jeg håber, at vi når frem til et resultat, som vil være til glæde for menigheden, menighedsrådet og præsterne.

Som et resultat af opgaven med at organisere arbejdet i menighedsrådet har vi nedsat nogle udvalg. Vi har nu følgende udvalg. Førstnævnte person er formand for udvalget: Kirke- og kirkegårdsudvalg: Werner Jørgensen Hanne Juhl Pedersen Kirsten Poulsen Gudstjenesteudvalg Under udarbejdelse.  Kontaktperson: Anita Engberg Aktivitetsudvalg Anita Engberg Grethe Jensen Kenneth Enggrob Kirsten Poulsen Fortælleeftermiddagsudvalg Hanne Henriksen Ritta Nørgaard Ellen Tanderup Knud Kirkegaard Inger Siig Ingemann Lindberg Anita Engberg

Præstegårdsudvalg: Werner Jørgensen Hanne Juhl Pedersen Medieudvalg: Kenneth Enggrob Anita Engberg Valgbestyrelse: Egon Espersen Kirsten Poulsen Anita Engberg Udvalg vedr. Rønbjerg Kirkes fornyelse: Werner Jørgensen Leif Reinholdt Mogensen Torben Kjær Annette Kirkegaard Hanne Poulsen Egon Espersen Anita Engberg Ansættelsesudvalg Egon Espersen Hanne Juhl Pedersen Anita Engberg

Det nye menighedsråd. Bagerst fra ventre side: Poul Erik Rasmussen, Egon Espersen, Werner Jørgensen og Kenneth Enggrob. Forrest fra venstre side: Hanne Juhl Pedersen, Kirsten Poulsen og Grethe Jensen samt sognepræst Anita Engberg.

10 RønbjergXpressen


Kirkebladet Februar 2017

Nyt fra pastoratet

Foredrag v. Özlem Cekic

Som det fremgår af Egon Espersens indlæg andetsteds i bladet fungerer vores to sogne, Estvad og Rønbjerg, i det daglige i praksis som ét, men vi er også en del af en større enhed, nemlig Egeris-Estvad-Rønbjerg pastorat. At vi er ét pastorat betyder, at vi tre præster i sognene (Betty Ahrenfeldt, Birgitte Kjær og Anita Engberg) ikke bare vikarierer i hinandens kirker, men har et nærmere tilhørsforhold til alle tre sogne. Hidtil har vi i Estvad-Rønbjerg især mærket dette ved, at de tre præster skiftes til at lede Stilletid i Rønbjerg og stort set altid dækker for hinanden i forbindelse med ferier o.lign.

Mandag d. 27. marts kl. 19-21: ”Dialogkaffe og brobygning” i Rønbjerg Forsamlingshus

I de seneste år er menighedsrådene desuden gået i gang med at undersøge, hvilke opgaver det i øvrigt kunne give mening at samarbejde om inden for pastoratet, og indtil videre er der således truffet beslutning om at lave en fælles hjemmeside for de tre sogne. Vi håber, den kommer op at køre engang i 2017. I mellemtiden bliver der til gengæld lejlighed til at styrke forbindelsen mellem menigheden i Egeris og menigheden i Estvad-Rønbjerg på anden vis, idet menigheden i Egeris Får tilbudt et midlertidigt tilholdssted i Estvad-Rønbjerg i marts måned, hvor de mangler et sted at holde gudstjeneste. Egeris kirke står nemlig for en omfattende om- og tilbygning fra 1. marts 2017 og ca. 1 år frem, og i det tidsrum kan kirken ikke bruges. I det meste af perioden kommer KFUMs og KFUKs foreningsbygning, som er under opførelse ved siden af Egeris kirke, til at fungere som gudstjenestested, men deres nye bygning forventes først klar til april. I den mellemliggende periode bliver der sat en kirkebil ind fra Egeris til Estvad, og af pladshensyn henlægges alle søndagsgudstjenesterne i marts måned til Estvad kirke.

Som nogle af jer måske husker, skulle vi have haft besøg i Özlem Cekic, debattør og forkvinde for Foreningen Brobyggerne, i forbindelse med kirke- og kulturugen i oktober sidste år. Arrangementet blev desværre aflyst i sidste øjeblik pga. sygdom, men nu har vi fundet en ny dato. Danmark og verden omkring os oplever en massiv flygtningestrøm, og antallet af nydanskere i Danmark stiger. Vi frygter det ukendte, men vi har meget mere til fælles end det, der skiller os. Og med det udgangspunkt har Özlem Cekic inviteret sig selv hjem til en lang række forskellige danskere – både folk, hun var enig med, og folk hun var rygende uenig med. Özlem Cekic har også besøgt forskellige grupper af troende – kristne, jøder, muslimer, ateister m.fl. – i håb om, at vi i fællesskab kan bygge broer frem for at grave grøfter. Med udgangspunkt i sine erfaringer kommer hun med oplæg til debat. Og hun kommer også med et bud på, hvad man selv kan gøre for at række hånden ud til de mennesker, man måske tror, man intet har til fælles med. Arrangør: ”Foredragsforeningen”, et samarbejde mellem borgerforeningen, forsamlingshuset og menighedsrådet. Fri entré. Medbring selv kaffe og service.

Vi håber, at de fælles gudstjenester vil være til glæde for alle, og at mange fra begge menigheder vil benytte lejligheden til at hilse på hinanden. Velkommen til alle til gudstjenesterne i marts (og til alle andre tider)! Anita Engberg

76.udgave – Februar 2017

11


Kirkenyt fra sognene Af Anita Engberg

Døbte Estvad kirke, 20. november 2016 Kristian Fly Plougmann, Herning

Fastelavn Søndag d. 26. februar kl. 14.00 i Rønbjerg kirke

Estvad kirke, 04. december 2016 Pauline Bensouda Riishøj, Kisum

Gode historier, så selv voksne kan forstå dem, og musik, der svinger, med blandt andet nogle af Sigurd Barrets skønne sange baseret på fortællinger fra Biblen. Med andre ord: familiegudstjeneste for alle med og uden børn.

Estvad kirke , 04. december 2016 Cecilia Bay Brogaard, Rønbjerg Rønbjerg kirke, 22. januar 2017 Emma Høgh Sittrup, Rønbjerg Estvad kirke, 29. januar 2017 Johan Lofstad Nørgaard, Estvad Estvad kirke, 29. januar 2017 Simon Noel Ørskov Pedersen, Løgstrup Begravede/bisatte: Rønbjerg kirke, 02. december 2016 Erling Dahlerup Berthelsen, Rønbjerg Rønbjerg kirke, 08. december 2016 Anna Ellen Primdahl Jensen, Rønbjerg Estvad kirke, 01. februar 2017 Niels Lervad Andersen, Rønbjerg Årets konfirmander: Daniel Thevarajah Sørensen, Kisumvej 49, 7800 Skive Emil Rasmussen, Kisumvej 43, 7800 Skive Emma Færk Svenson, Truebjergvej 1, 7800 Skive Kristoffer Blichert-Toft, Rønbjergparken 39, 7800 Skive Mark Nørskov Tigane, Stationsvej 44, 7800 Skive Matilde Gudbjerg Robbert, Rønbjergparken 43, 7800 Skive Nikolaj Bay Rusbjerg, Vejlgårdvej 7, 7800 Skive Sofie Bach Myrtue, Herningvej 45, 7800 Skive Anna Marta Christensdóttir Nørgaard, Rettrup Kærvej 23, 7800 Skive (konfirmeres i Island på et senere tidspunkt)

Efter gudstjenesten fortsætter festen med tøndeslagning i Rønbjerg Forsamlingshus. Familiegudstjeneste Søndag d. 19. marts kl. 10.15 i Estvad kirke. I år har vi hele to hold minikonfirmander fra Ådalskolen. I skrivende stund er der 10 skønne børn fra 3.a., der troligt møder op tirsdag eftermiddag, og d. 19. marts markerer vi afslutningen på forløbet med en gudstjeneste om farerne ved for grundig (forårs)rengøring. Vel mødt til børn og voksne. Skærtorsdag Torsdag d. 13. april kl. 17.00 Skærtorsdag mindes vi Jesu sidste måltid med sine disciple. Først holder vi en aftengudstjeneste i Estvad kirke, og derefter spiser vi sammen i kirkeladen. Menuen står på lam og flødekartofler og koster 50 kr per person inkl. drikkevarer. Tilmelding til spisning senest d. 09. april til Poul Erik Rasmussen, tlf. 6160 4373, mail: peras1403@gmail.com. Man er selvfølgelig velkommen til at deltage i gudstjeneste og fællesspisning uafhængigt af hinanden. Spisningen begynder ca. kl. 18.

2. påskedag Vandregudstjeneste: Estvad kirke kl. 08.30 - Rønbjerg kirke kl. 10.00 (ca.) 2. påskedag afholdes det meste af gudstjenesten som en vandring. Vi indleder gudstjenesten i Estvad kirke og slutter med nadver i Rønbjerg kirke ca. 1½ time senere. I alt går vi ca. 6 km, heraf en del af tiden langs Flyndersø, hvor vi kan nyde den smukke udsigt. Turen tilbagelægges fortrinsvis i stilhed - dog gør vi ophold et par steder undervejs og får et par ord og en salme med til det næste stykke vej. Man er velkommen til kun at deltage i den del, der foregår i kirken/kirkerne. I tilfælde af meget dårligt vejr afholdes hele gudstjenesten i Estvad kirke. Påske for børn og voksne Egeris d. 09. apr kl. 10.00 ”Døden går forbi!” Palmesøndag er der almindelig højmesse i Estvad kirke kl. 10.15, men i Egeris er der familiegudstjeneste på programmet i KFUMs og KFUKs nye bygning. Døden gik forbi, da man tegnede kryds på dørene med lammeblod. Døden gik forbi! Går den stadig forbi? Gennem dejlig musik og bevægelse fra mørket til lyset vil vi rejse igennem påsken og ud på den anden side. Kirkekoret medvirker (naturligvis). Alle er velkomne til en musikalsk anderledes gudstjeneste. Fortælleeftermiddag Tirsdag d. 28. marts kl. 14-16. ”Bermuda, mit barndomsland” v/Marlene Sigh, sognepræst i Ejstrupholm og Gludsted. Marlene Sigh er født og opvokset i den britiske kronkoloni. Bermudatrekanten, BermudaSlupen og Bermudashorts, myter og historier om et traditionsbundet øsamfund, der stadig formår at omstille sig og gøre sig gældende. Marlene Sigh viser billeder og fortæller kærligt og medlevende om barndommen, kirkelivet og øens historie.

12 RønbjergXpressen


Hvad skal du d. 12. marts? Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har. Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give: • 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned Vi glæder os til at se jer til nogle hyggelige timer med sang, fortælling og eftermiddagskaffe. I tilfælde af problemer med transport er man velkommen til at kontakte Hanne Henriksen, tlf. 97534062. Alle er velkomne. Prædikenværksted En times samtale om tro og liv. Her er ingen spørgsmål for dumme eller nogen tro for lille. Datoerne finder du i aktivitetskalenderen. Tilmelding er ikke nødvendig, men kontakt evt. sognepræst Anita Engberg, hvis du er interesseret, da ændringer kan forekomme. Mændenes mødested Tirsdage i ulige uger (d. 14/02, 28/02, 14/03, 28/03, 11/04, 25/04, 09/05) Egeris Sognehus kl. 09.30 - 11.30. Mændenes mødested er en åben invitation til alle mænd, der er fyldt 65 år, og som har lyst til et sted, hvor mænd kan mødes og være sammen om noget, de synes er sjovt og spændende. Der serveres kaffe/te og rundstykker - pris 20 kr. Første møde var d. 17/01, og tanken er, at deltagerne selv er med til at planlægge evt. aktiviteter. Pt. er der planer om foredrag, rejsebeskrivelser og virksomhedsbesøg.

• 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe • 5 familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt I 2016 blev der samlet over 5.000kr ind i Estvad-Rønbjerg. Efter en tidlig gudstjeneste mødes de frivillige i kirkeladen, hvor de får udleveret oplysninger om rute, indsamlingsbøsser m.m. FEM gode grunde til at blive indsamler: • Du gør en forskel i en ulige verden • Du udfører et konkret stykke frivilligt arbejde på kort tid • Du kan skrive det på dit CV • Du udvider dit netværk • Man bliver glad af at give, og du får en god dag

Hvad gør jeg ved ...? På: www.estvad-ronbjerg-sogne.dk kan du finde de praktiske oplysninger om, hvordan du forholder dig i tilfælde af ønske om samtale med præsten, fødselsanmeldelse, anmeldelse af dåb, navngivning og navneændring, vielse eller velsignelse i kirken og dødsfald, eller hvis du har brug for en kopi af diverse attester eller oplysninger om priser og vedtægter i forbindelse med gravsteder . Ring til præsten, hvis du ikke har adgang til internettet eller i øvrigt er i tvivl.

ne igen til en dejlig frokost kl. 12.30 som tak for indsatsen. Tidligt på eftermiddagen kan du gå hjem og slappe af eller nå videre til ’Moster Ernas fødselsdag’. Vil du læse mere om indsamlingen, så se her: https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling Indsamlere kan melde sig til Poul Erik Rasmussen, tlf. 61604373, email: peras1403@gmail.com

Nogle synes, det er lidt ubehageligt at banke på hos fremmede, og du møder måske også nogen, der virker afvisende, men langt de fleste er venlige. Nogle vil ligefrem takke dig for det gode arbejde, du gør. Og bare vent, allerede efter tre døre er du helt ’prof’. Efter indsamlingen mødes indsamler-

Mændenes Mødested arrangeres i samarbejde af Skive kommune og Egeris kirke repræsenteret ved henholdsvis forebyggelsesvejleder Emma Mortensen, kirke- og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen og sognepræst, Anita Engberg. Alle er velkomne, uanset hvilket sogn man bor i.

76.udgave – Februar 2017

13


Gudstjenester Estvad-Rønbjerg Februar - juni 2017 Estvad: Februar 19 21 26 Marts 03 05 07 08

Rønbjerg:

Egeris

Plejecenter:

Præst:

10.30 (nadver) 14.00

Engberg Engberg Engberg

17.00

Ahrenfeldt Ahrenfeldt Engberg Ahrenfeldt

09.00

20-23 10.15 10.30

12

09.00

Kjær

19

10.15

Engberg

21 26 29 April 02 04 07

10.30 (nadver) 10.15 17.00 10.15 10.30 20-23

09

10.15

13

17.00

10.00

10.15 10.15

17

08.30

18 23

Engberg Engberg Engberg Engberg (Est) Kjær (Eg) Engberg

14 16

Engberg Kjær Engberg

Ahrenfeldt Engberg

10.00

Engberg 10.30 (nadver)

09.00

26

17.00

Engberg Kjær Engberg

30 Maj 02 05

20-23

Engberg Engberg

07

10.00

Engberg

12 14 16 21 25 28

10.15

Engberg 10.30

10.15 10.15 10.30 (nadver) 10.15 10.15

Engberg Engberg Engberg Engberg Engberg

09.00

Ahrenfeldt

Hvad er det for en dag? Seksagesima Fastelavn* Natkirke 1. søndag i fasten Stilletid 2. søndag i fasten (højmesse) Sogneindsamling* 3. søndag i fasten. Familiegudstjeneste. Minikonfirmander medvirker* Midfaste Musikgudstjeneste Mariæ bebudelses dag Natkirke Palmesøndag Egeris: ”Påske for børn”* Skærtorsdag Fællesspisning* Langfredag med billeder Påskedag Flyndersøkoret medvirker 2. påskedag Vandregudstjeneste* 1. søndag efter påske Musikgudstjeneste Egeris kirkekor medvirker 2. søndag efter påske

Natkirke 3. søndag efter påske Konfirmation Bededag 4. søndag efter påske 5. søndag efter påske Kristi Himmelfarts dag. Fælles gudstjeneste med Egeris sogn 6. søndag efter påske

*se yderligere omtale i bladet Kirkebil: Ring til Skive Taxa 97 52 47 00 inden kl. 12.00 dagen før gudstjenesten. Husk at aftale at blive hentet igen.

14 RønbjergXpressen


Nytænkning i Estvad og Rønbjerg Af Egon Espersen, formand for Estvad-Rønbjerg Menighedsråd

Menighedsrådene i Estvad sogn og Rønbjerg sogn fik for 8 år siden lov til at blive sammenlagt til ét menighedsråd. Det nye menighedsråd skulle bestå af 7 valgte medlemmer. Der skulle vælges 3 fra Rønbjerg og 4 fra Estvad. De krav har vi opfyldt ved de efterfølgende valg. Vi er dog stadig at betragte som to særskilte sogne. Dvs. at når der er valg til menighedsrådet, skal der stadigvæk holdes et valg i Estvad sogn og et andet i Rønbjerg sogn. Ligeledes skal der køres lønninger for hver kirke. Så skønt vi arbejder som ét sogn og aldrig tænker på, at der er to sogne, skal vi følge nogle gamle regler. Et udvalg under det forrige menighedsråd har i flere år talt om, hvordan vi kunne modernisere Rønbjerg Kirke, så den udover de ordinære gudstjenester kunne bruges til alternative gudstjenester. Det kunne være musikgudstjenester for unge mennesker fra Skive og Salling provstier, kirke for pilgrimsvandrere eller, som vi allerede har det nu, hvor vi holder ”Stillegudstjeneste” i vinterhalvåret. Projektet for moderniseringen er godt på vej til at blive godkendt af Viborg

76.udgave – Februar 2017

Stift og Nationalmuset. Det næste, vi mangler, er pengene til at gennemføre moderniseringen, som forventes at komme til at koste ca. 4 mio. kroner, som vi ikke må låne fra de kirkelige kasser. Vi har dog en bundet kapital, idet vi har jorden, som hører til præstegården i Estvad. Hverken Kirkeministeriet eller Skive Provsti mener, at kirkerne skal eje jord, så det vil formentlig ikke blive noget problem at få deres tilladelse til at sælge jorden og dermed få frigjort kapital. Men nu er vi blevet fanget i bureaukratiets fælder. Da vi altså p.t. er to sogne, skal salgssummen deles imellem Estvad sogn og Rønbjerg sogn i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer. Er salgssummen fx 4 mio. kroner, vil det sige, at Rønbjerg sogn får 1 mio., og Estvad sogn får 3 mio., og pengene må kun bruges på sognets egen kirke. Da vi som sagt i praksis fungerer som ét sogn, og da Rønbjerg sogns andel af selv en god pris for præstegårdsjorden næppe vil være nok til at dække udgifterne til den forestående renovering, overvejer menighedsrådet kraftigt at søge om sammenlægning af de to sogne til ét sogn. Ved en sammenlægning af sognene vil vi samtidig løse de

besværligheder, vi har ved menighedsrådsvalg og lønningsregnskabet. For at løse opgaven med pengene kan vi søge om at sammenlægge de to sogne til ét sogn. Det er ifølge sagkyndige ikke noget problem. Pengene fra salget af jorden vil så komme ind på én konto i Viborg Stift, og vi vil kunne renovere Rønbjerg Kirke. En sammenlægning af sognene vil ifølge sagkyndige ikke være noget problem rent administrativt, men hvad siger borgerne i sognene? Ville du føle nogen forandring, hvis de to sogne blev lagt sammen og hed Estvad-Rønbjerg sogn? Menighedsrådet vil gerne høre din mening. På menighedsrådsmødet den 20. april vil sammenlægning af sognene være et punkt på dagsordenen. Møderne er jo åbne, så kom og deltag i mødet og få taleret. I mellemtiden kan du altid kontakte et medlem af menighedsrådet.

15


Kom ud i naturen sammen med dit barn! Af Anja Hjorth Sørensen, gruppeleder Flyndersø-spejderne

Familiespejder – for hele familien Forestil dig en søndag – klokken er 9.20, det er koldt, og duggen er blevet til frost i græsset hen over natten. Der er helt stille, men for 3 min. siden kom toget susende igennem Rønbjerg. Der er høje træer omkring pladsen, og i den anden ende er Pia ved at lave bål i bålhytten, og Mathias hjælper med at hente brænde. Vi skal altid have bål til familiespejder. Jeg lægger varerne til bålmaden på et havebord og går over for at hjælpe Pia. Men inden jeg når der over, kommer en bil mere. Kristoffer springer ud af bilen og løber hen mod bålhytten, mens han råber ”JEG VIL TÆNDE BÅLET”!!! Efterfølgende kommer flere biler med børn, der glæder sig til familiespejder, og voksne, der glæder sig til at være sammen med deres børn ude i naturen. Vi starter altid med at få tørklæder på og synge. William vil ikke have tørklæde på, men mor får et på ,og så er det hele okay. Programmet for dagen er at lave fuglemad – vi saver hul i en kokosnød og klipper i mælkekartoner og fylder ud med frø og palmin, som bliver mast sammen med fuglefrø i en pose. Det er lidt sejt, hvis man har den far, der er bedst til at bruge værktøj.

Efter det lærer vi, hvordan man kender forskel på en blåmejse og en musvit, og kigger på andre fugle i haven. Til sidst laver vi croissanter med chokolade på pander over bålet – det smager supergodt, synes Christina og vil gerne have en mere. Som det allersidste afleverer vi tørklæderne igen og synger sangen en gang til. Vi lugter af bål, men det er lige meget, for om ca. en måned gør vi det hele igen, når der er familiespejder næste gang. Der er stadig plads til flere børn, hvis du og dit barn kunne tænke jer at få gode oplevelser sammen. Den første gang er gratis. De næste møder er den: 19/2, 26/3, 30/4, 28/5, 18/6 – se, hvad vi skal lave, på www.flyndersoe.gruppesite.dk

16 RønbjergXpressen


Bævere på spil

Bævere og ulve på glatis

Af Mette Bierg Kristensen

Flyndersø-spejdernes bævere har været på julelejr den første weekend i december. Vi havde 7 dejlige børn med på overnatning ved Svaneborg-lejren. Både lørdag og søndag blev brugt til juleaktiviteter. Vi bagte de lækreste julesmåkager. Vi var ude at gå en tur i den skønne natur omkring hytten. Vi fik lavet hemmeligheder, som var julegaver til forældrene, og afsluttede det hele med en hyggelig tur på Hjerl Hede til julelevendegørelse. Vi har leget, sunget og spist lækker julemad – I kan tro, vi havde nogle gode dage. De næste måneder står på fastelavn den 26/2 i forsamlingshuset. Vi skal på gruppetur med Skivehus-spejderne til marts, og bæverne skal til bæverturnering i maj. Til bævermøderne hver onsdag vil vi have nogle forskellige løb, lege med fysik og kemi samt med snor og meget mere. Skulle der være flere børn, der kunne have lyst til at deltage, så skal de være meget velkomne. På vores hjemmeside http:// flyndersoe.gruppesite.dk/ kan I læse mere om de forskellige enheder, vi har. Spejdermøder kan også være en tur på isen, som her til højre, hvor bævere og ulve med deres ledere tog til skøjtebanen i Skive og øvede balancekunst. Nedenfor ses fotos fra bævernes julelejr.

76.udgave – Februar 2017

17


Jubilæum i Flyndersøkoret Af Line Dissing Sandahl

Korleder Kirsten Bjørnholt Hulgaard havde 1. januar 25 års jubilæum En populær tradition i Flyndersøkoret er Nytårskuren, som finder sted ved første møde i det nye år. En munter aften med sange, spøg og medlemmernes kulinariske specialiteter, anrettet på et stort tag-selv-bord. I år kastede vores dygtige og afholdte korleders jubilæum ekstra glans over arrangementet. For 25 år siden påtog Kirsten sig at lede koret som vikar, da koret stod uden dirigent; men heldigvis indvilligede hun i at fortsætte, da det halve år var gået, til stor glæde og tilfredshed for korets medlemmer. Flyndersøkoret får stadig nye sangere – vi er nu omkring 60, og korsang og fællesskab går hånd i hånd med Kirsten som leder.

I december mødtes mange fra koret i Holstebro Kirke til julekoncert med Caroline Henderson. Inden koncerten spiste vi på restaurant sammen. Hver en plads i kirken var besat, da Caroline Henderson, akkompagneret af to dygtige musikere, lod sin smukke, mørke stemme klinge. Som afslutning på koncerten sang alle i kirken "Dejlig er jorden", og vi tog hjem efter en fin fællesoplevelse i Flyndersøkoret. Nu øver vi så på forårets program. Vi medvirker ved to kirkekoncerter, den 12. marts i Studsgård Kirke og påskedag i Estvad Kirke. På vores øverepertoire har vi naturligvis også sange til vores Forårsmusikaften i Rønbjerg Forsamlingshus, torsdag den 18. maj kl.19.30. I år får vi som gæstekor besøg af "Håndværkerkoret" fra Mors, et herrekor ledet af Anja Brejner Højgaard. Det glæder vi os til, og alle er som sædvanlig velkomne.

Koret synger i Anchers Have i Skagen

Ved Nytårskuren modtog Kirsten derfor velfortjent hyldest, gaver og blomster, og hun kvitterede med et glas champagne. Dejlig start på en fornøjelig aften. Op til jul sang koret i kirkerne i Estvad, Brøndum og Ejsing. Det er skønt at være med til at synge julen ind. I Ejsing var de friske børn fra skolen med til at skabe den helt rigtige julestemning med deres glade sang. Flyndersøkoret ved en koncert i Rønbjerg Forsamlingshus Tak til Kirsten - vores korleder gennem de sidste 25 år

18 RønbjergXpressen


De gamle nyheder Af Ingemann Lindberg

1907 På søndag holdes der stiftende generalforsamling for ”Estvad-Rønbjerg Sognes Ungdoms-og Idrætsforening”. Dette tegn på vågnende liv i disse sogne, der hidtil har hørt til de stille i denne retning, hilser vi med glæde og opfordrer kraftigt ungdommen – karle som piger – til at melde sig ind i foreningen, da det er os bekendt, at dens formål er at fremme åndelig og legemlig udvikling hos ungdommen ved foredrag, oplæsning og udflugter samt gymnastik og anden idræt – alt efter det gamle ord ”en sund sjæl i et sundt legeme” 1967 Sognerådet til juletræsfest. EstvadRønbjerg sogneråd har været til juletræsfest på de gamles hjem i Rønbjerg. Sognerådsmedlem, lærer Torben Olesen, læste op, og der blev sunget julesange. Denne julesammenkomst er efterhånden blevet en tradition.

76.udgave – Februar 2017

Uddelerskifte i Estvad-Rønbjerg. Uddeler Erik Christensen, EstvadRønbjerg brugsforening, er blevet antaget som udviklingskonsulent ved FDB i Holstebro. Han skal tiltræde sin nye stilling 1. februar, men på et møde i brugsforeningens bestyrelse blev det vedtaget at bede uddeleren, der har været i Rønbjerg i seks år, blive til 1. marts. Det vil næppe kunne lade sig gøre at få en afløser for Erik Christensen inden da. 300 til fastelavnsfest i Rønbjerg. Estvad-Rønbjerg ungdoms-og idrætsforening har været værter ved to fastelavnsfester i forsamlingshuset. Både en for børnene og en for de voksne. Til dem begge var der stor tilslutning, og det samlede deltagerantal var over 300.

19


Nyt fra Estvad-Rønbjerg forsamlingshus Af Else Pedersen og Helle Birch

Juletræsfest Torsdag den 29. december afholdt vi årets traditionsrige juletræsfest med en god opbakning. Vi var 25 børn og 29 voksne, og der var en hyggelig julestemning. Julemanden kom forbi, og der blev danset rundt om juletræet og leget sanglege, hvor forældrene bakkede godt op. Julemanden delte godteposer ud, og der blev serveret kaffe og kage til forældrene. Vi gentager succesen igen den 29. december kl. 14.00

Generalforsamling Tirsdag den 21. februar kl. 19.00 afholder vi årets ordinære generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Alle er meget velkomne, også ikke medlemmer. Der serveres kaffe og lagkage.

20 RønbjergXpressen


Skal du have en sang til festen?

Country-café Country-café hyggeaften Country med hjerte og humor af Ole Lindskov fra Thisted. Fredag den 10. marts kl. 20.00 får vi besøg af countrymusikeren Ole Lindskov.

Eller udført et broderi? Kontakt Ulla, Danelykke 34, Hem Tlf.: 97 53 12 71 Bedst mellem 17 og 18

Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin, kaffe og kage. Entre 75,- pr person. Billetter købes ved indgangen. Ole Lindskov er Danmarks ”grand old man” inden for countrymusik. Han kommer og spiller countrymusik, man kan vippe med foden til, og fortæller om musikken med humor, historie og alvor. Håber, at mange vil komme og bakke op om dette fantastiske forårsarrangement.

Alt i landbrugsarbejde Alt i entreprenørarbejde Vi får det til at gro

Kjeldbjergvej 19A · 7800 Skive · Tlf. 22 25 55 08 76.udgave – Februar 2017

21


”E Bindstouw” Af Hanne Sloth Poulsen og Lisbeth Rørbæk Søndergaard

Hvad er nu det? Ja, titlen ”E Bindstouw” er tyvstjålet fra en novelle af Steen Steensen Blicher fra 1842, hvor en gruppe mennesker mødes til ”bindestue” og binder (strikker) hoser og andet tøj og deler digte og fortællinger på forskellige øst- og vestjyske dialekter. Hvorvidt du ønsker at spinde eller strikke, flette peddigrør, binde vod, vil tale øst-, vest-, syd- eller nordjysk, sjællandsk, tysk, svensk eller....., bestemmer du selv. Vi dækker op med kaffe/te og kage. Derudover har vi altid et oplæg over et emne til aftenens forløb, hvor vi indleder med både ”fup og fakta” til videre snak, diskussion og meningsudveksling. Det sker, at emnet bliver et andet, det kommer helt an på behovet hos de fremmødte, og hvad der ellers lige nu rører sig. Risikoen er, at man får udvidet sin egen horisont og måske kommer til at holde af disse uhøjtidelige aftner i godt selskab. Det er vores idé med disse aftner, at byde ind til samvær og nærvær, hvor både stort og småt bliver snakket om, debatteret og diskuteret. Aftner, hvor vi nyder hinandens levende tilstedeværelse 3-dimensionelt!! Og altså ikke gennem en telefon eller via andre medier, men menneske til menneske.

Næste”E Bindstouw” 27. februar kl. 19.00-21.00 på Kisumvej 60. Ingen tilmelding, bare mød op. ”Få gang i hjulet” Det er mange år siden, hjulet fandt sin vej til os, og også dengang fordrede det, at hjulet kørte bedst, hvis det var rundt! Hvordan kører dit hjul (livshjul)? Pris: kr.: 75,Næste foredrag: 20. februar kl. 19.00-21.00 på Kisumvej 60. Tilmelding senest 17. febr. (tlf. eller mail) 2 stykker smørrebrød og en øl. En aften kun for mænd. • Hvorfor er kvinder så indviklede? • Hvorfor taler de så meget? • Hvorfor tror de, de har hele ansvaret? • Kvinder husker som elefanter...de bærer nag i 100år! Tilmelding senest 10. febr. pr. tlf. eller mail (se nedenfor) Pris: kr. 150,-

Hvem er vi så?? Vi er et makkerpar – Hanne Sloth Poulsen og Lisbeth Rørbæk Søndergaard - og vi er begge uddannede NLP Master i samtaleterapi. Udover ”E Bindstouw” og foredragsaftner har vi stor erfaring med individuel samtaleterapi, coaching og hypnoterapi. Alt sammen med udspring i NLP, som er en jordnær letanvendelig form for hverdagspsykologi. Det handler om kommunikation, både den, der foregår mellem mennesker, og al den, vi fører med os selv! Kort fortalt: om vi ser den ”halvtomme eller den halvfulde kop”. Hvordan vi ser på begrænsninger/muligheder, måske sidder fast i gamle overbevisninger, som var fordelagtige engang, hvor gode vi er til at bruge de ressourcer, vi alle har, m.v. Se mere på vores hjemmeside: www.psaps.dk. Tlf. 6133 0281, 23697029. ”Alle tænker på at forandre verden, men ingen tænker på at forandre sig selv.” - Alvin Toffler

Kommende ”E Bindstouw”-aftner - se nedenfor. Foredrag Vi holder foredrag, hvor det har mere karakter af undervisning, og hvor der er tid og plads til at gå dybere i specifikke emner. Der er naturligvis plads til dialog, spørgsmål, undren og indvendinger. Vores foredrag holdes samme sted som ”E Bindstouw” men vi kører også ud: ”Leverer du kaffe og kage, så kører vi frem og tilbage”. 22 RønbjergXpressen


Vigtige kontakter i området Borgerforeningen www.ronbjerg-borgerforening.dk Formand: Ole Bach Kristensen, Flyndersøvej 10, Estvad. Tlf.: 97 53 40 76 / 25 34 38 19 obach@fiberpost.dk Kasserer: Gitte Strande, Kisumvej 35, Kisum. Tlf.: 97 52 10 12 / 21 47 10 12 gittei@fibermail.dk Rønbjerg Ungdoms- & Idrætsforening www.ruif-roenbjerg.dk Formand: Keld Mørk Kristensen, Plantagevej 8, Rønbjerg . Tlf.: 97 53 42 28 / 40 68 42 28, tlf97534228@gmail.com Kasserer: Lise Thomsen, Rønbjergparken 51, Rønbjerg. Tlf.: 25 70 35 62 liseengelundthomsen@gmail.dk KFUM-spejderne www.spejdernet.dk/flyndersoe Gruppeleder: Anja Hjort Sørensen, Tlf.: 31 26 99 43 anjajakobsen@spejdernet.dk Flyndersøkoret Formand: Åse Krag, Skrænten 15, Sevel. Tlf.: 97 44 84 17 aase.krag@skolekom.dk Korleder: Kirsten Bjørnholt Hulgaard, Djeldvej 6, Sevel, Vinderup. Tlf.: 97 44 89 40 kbh@sevelnet.dk

Ådalskolen Dalgas Allé 22, Skive www.aadalskolen-skive.skoleintra.dk Skoleleder: Jakob Holten Olsen Telefon: 99 15 34 00 Skolebestyrelsen (Lokalt valgte) Majbritt Teglgaard, tlf.: 97 57 99 31 Jesper Ø. Bak, tlf.: 86 51 71 09, Camilla Myrtue, tlf.: 97 53 47 97 Rønbjerg Børnehave Kisumvej 28 B Leder: Karen Nielsen, Tlf.: 97 53 40 93 kani@skivekommune.dk Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus www.skysite.dk/ronbjergforsamlings Formand og udlejning: Else Pedersen, Mælkevejen 6, Rønbjerg. Tlf.: 97 53 42 34 / 23 44 87 25 else-langballe@live.dk Jagtforeningen www.estvad-ronbjerg-jagtforening.dk Jan Bjerregaard Rasmussen, Blichersvej 2D, Skive. Tlf.: 97 52 67 46 / 40 19 62 46 jbr@fibermail.dk

Præsten Anita Engberg Flyndersøvej 17A, Estvad . Tlf.: 97 53 40 06 / 40 37 34 28 ael@km.dk Skive Kirkekontor, Reberbanen 19, 7800 Skive. Tlf.: 97 52 01 46 skive.sogn@km.dk Graver, Estvad og Rønbjerg Anni Berthelsen, Lundhedevej 18, Kisumkær. Tlf.: 97 53 41 14 / 24 47 71 41 annimdb@hotmail.com Rønbjerg Plejecenter Tlf.: 96 16 66 66 v/ Charlotte Lunde Andersen Venneforeningen v/ Kristian Jensen, Præstevejen 26, Rønbjerg. Tlf.: 97 53 42 78 Kontaktrådet v/ Grethe Jensen, Vejlgårdvej 6, Rønbjerg. Tlf.: 28 73 57 83

Estvad-Rønbjerg Købmandsgård Aps v/ Jørgen Holm, Hvidemosevej 12A, Gl. Rønbjerg. Tlf.: 97 53 42 72

RønbjergXpressen Redaktion v/ Leif Reinholdt Mogensen, Sejer Pedersens Vej 9, Rønbjerg. Tlf.: 30 350 351 xpressen@graphicmaster.dk

Estvad-Rønbjerg Menighedsråd www.estvad-ronbjerg-sogne.dk Formand: Egon Espersen, Lundhedevej 22. Tlf.: 51 51 78 48 8830@sogn.dk

Hjemmeside: www.estvad-ronbjerg.dk Redaktion v/ Leif Reinholdt Mogensen, Sejer Pedersens Vej 9, Rønbjerg. Tlf.: 30 350 351 leif@graphicmaster.dk

Hjertestarter – OBS

Hjertestarteren bliver fra den 1. juni 2016 flyttet fra Købmandsgården til Rønbjerg-Hallens indgang. Hvis du får brug for hjertestarteren, er det meget vigtigt, du bevarer roen og lytter til maskinen, som fortæller dig, hvad du skal gøre, og ligeledes skal man ringe 112. Her får man også vejledning i betjeningen af hjertestarteren, indtil hjælpen kommer frem.

76.udgave – Februar 2017

23


Aktivitetskalenderen Februar

Marts

April

16. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen

8. Estvad-Rønbjerg Borgerforenings generalforsamling kl. 19.00 i Rønbjerg-hallens kantine

5. Generalforsamling i Venneforeningen

20. Foredrag ” 2stykker smørrebrød og en øl” kl. 19.00, Kisumvej 60 (Kun for mænd) 21. Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus, generalforsamling kl. 19.00 i forsamlingshuset 22. Foredrag ved tidl. sognepræst i Egeris Jørgen Frost i Lokalcentret kl 14. 23. Prædikenværksted kl. 8.45 -9.45 i Kirkeladen 26. Fastelavn med start i Rønbjerg kirke kl. 14 og efterfølgende tøndeslagning i Rønbjerg Forsamlingshus

9. Prædikenværksted kl. 8.45 -9.45 i Kirkeladen 9. Filmklub i Kirkeladen kl 19.00 10. Country-cafe kl. 20.00 i forsamlingshuset m. country-musiker Ole Lindskov fra Thisted

6. Prædikenværksted kl. 8.45 -9.45 i Kirkeladen 8. Posefest kl. 18 i forsamlingshuset 20. Prædikenværksted kl. 8.45 -9.45 i Kirkeladen 27. Prædikenværksted kl. 8.45 -9.45 i Kirkeladen

12. Sogneindsamling, Folkekirkens nødhjælp start kl. 9.00 i Estvad kirke 15. Foredrag m. tidl. skoleinsektør Ib Svenningsen, Lihme i Lokalcentret, kl. 14

27. RUIFs generalforsamling kl. 19.00 i Rønbjerg-hallens kantine

16. Prædikenværksted kl. 8.45 -9.45 i Kirkeladen

27. ”E’ Bindstouw”, ”Få gang i hjulene” kl. 1900, Kisumvej 60

23. Prædikenværksted kl. 8.45 -9.45 i Kirkeladen 27. Foredrag med Özlem Cekic kl. 19.00 i Rønbjerg Forsamlingshus 28. Fortælleeftermiddag i Kirkeladen kl. 14-16 30. Prædikenværksted kl. 8.45 -9.45 i Kirkeladen

Maj 4. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen 11. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen 18. Prædikenværksted kl. 9.00-10.00 i Kirkeladen 18. Forårsmusikaften i Rønbjerg Forsamlingshus kl. 19.30 med Flyndersøkoret og Håndværkerkoret (Mors)

Ugekalenderen Mandag: Kl. 17-18 Udefodbold U6, U7, U8 og U11 Kl. 19-22 Bridge på lokalcentret Tirsdag: Kl. 9.30 - 11.30 Cykeltur fra lokalcentret Kl. 18 Fællesspisning i klubhuset

Onsdag: Kl. 13.30-15.30 16.30-18 16.30-18 18.30-20.20

Lokalhistorie 2. og 4. onsdag. Rakkerhulen på Plejehjemmet Spejder, Bævere (0. -2. kl) Spejder, Ulve (3.-4.kl) Spejder, Spejdere (5. kl - )

Sidste onsdag i hver måned: kl. 9.30 i Lokalcentret: Sygeplejersken

Torsdag: Kl. 10-11 Lokalcentret, bevægelse Kl. 13.30-16 Lokalcentret, aktiviteter Torsdagskomsammen Kl. 16.30-17 Bogbussen ved torvet Kl. 19.30-21.30 Flyndersøkoret øver i forsamlinghuset Fredag: Kl. 17-21 Badminton, motion i hallen Lørdag: Kl. 7-8 Kl. 8-9

Seniorfodbold, Old Boys Seniorfodbold, Young Boys

Rønbjerg Xpressen nr. 76, Februar 2017  

Lokalblad for Estvad og Rønbjerg sogne syd for Skive, Midtjylland, Danmark