Page 1

ESTUDI DE CASOS

Cas 1 Context: escola de secundària amb bastants recursos TIC i amb una àmplia tradició en l'ús de les TIC al procés d'ensenyament-aprenentatge. Un professor amb 25 anys d'experiència en l'ensenyament de les ciències naturals, molt responsable amb la seva feina. Quan explica sempre està preocupat per seguir una seqüència pedagògica idònia per a que els seus alumnes aprenguin. Des de fa uns quant anys incorpora algun programa específic per l'aprenentatge de la cinemàtica i també la pissarra digital (no interactiva) per mostrar algunes simulacions. Aquest curs, il·lusionat, va començar a treballar amb els portàtils a l'aula. Després de 2 setmanes de començar, ve a la nostra trobada d'acompanyament i es troba realment desanimat i deprimit. Diu que les classes li van molt malament, que no sap com donarles. Explica que normalment es passejava per l'aula i amb el seu cos i la seva veu controlava l'atenció i concentració dels alumnes. Ara, es troba quasi bé sotmès a estar al costat del ratolí, amagat darrera de l'ordinador. Com no està del tot satisfet amb el llibre digital que té, ha posat alguns recursos complementaris en un bloc, però no sap què fer amb ell, com donar les classes.

Cas 2 Context: escola de secundària amb recursos TIC escassos i que tot just han endegat el projecte 1x1. Dos professors de matemàtiques, els dos participants al projecte 1x1 a 1r d’ESO, un d’ells està prejubilat i l’altre és professor i tutor. Estan buscant la manera de com fer que els alumnes aprenguin els nous conceptes sense fer classes magistrals. El dia de la reunió d’acompanyament cada un d’ells presenta a la resta del grup els materials que han preparat per les seves classes. Un d’ells aprofita els recursos del llibre digital i les eines d’autor que proporciona el mateix llibre i les porta al bloc que li ha proporcionat l'editorial. Es manifesta content i satisfet de com li van les classes. L’altre professor presenta tot un material elaborat per ell per tal que l’alumnat aprengui autònomament. Consisteix en llegir i comprendre una teoria, fer uns exercicis i resoldre unes qüestions, tot pautat i amb un grau de dificultat creixent. Està molt amoïnat: diu que està dedicant un munt d’hores a preparar les classes, també ha d’atendre la tutoria i, a més a més, expressa que les classes no li van bé. Els alumnes no llegeixen la teoria, no estan aprenent i està molt angoixat tant per cercar la metodologia adient, com per l'aprenentatge dels seus alumnes i per la gran quantitat de feina que té per preparar-se les classes.


Cas 3 Context: centre de secundària que està a punt d'iniciar el projecte 1x1 amb bons recursos TIC. En un parell de setmanes tindran l'alumnat a classe amb l'ordinador. Estan neguitosos, doncs no han arribat a un acord de la dinàmica a seguir a l'hora de fer classe. Tenen molts dubtes. A més a més, és un centre amb un alt nivell d'immigració que implica l'entrada i sortida de l'alumnat durant el curs. Alguns professors, per altra banda, estan molt entusiasmats donat que pensen i creuen que aquest projecte permetrà un suport molt important a l'aprenentatge. Es plantegen diferents qüestions: -quan he d'utilitzar l'ordinador a classe? -quan sense? -es deixa llibertat d'utilització? -quan i on poden emprar l'ordinador fora de l'aula? -on el guardem? -i jo... -diu un mestre- com m'ho faré ara sense llibres? qui em forma a mi? jo no estic preparat!

Cas 4 Context: INS de dos línies situat a una zona amb un percentatge elevat d’immigració i un alt nivell d’absentisme sobretot al segon cicle de secundària. El grup de professors del primer cicle d’aquest any ha decidit entrar al projecte 1x1. Però hi ha professors del segon cicle que també imparteixen classe a primer i segon d’ESO. Els professors que formen aquest segon grup mostren una gran resistència a la implementació del projecte 1x1. La metodologia que utilitzen a les seves classes és la següent: No solen utilitzar programes d’ofimàtica per generar documentació malgrat els cursos que han estat rebent al llarg dels anys. Fan fotocòpies dels documents que es treballen a l’aula. Fins i tot el material dels llibres digitals que venen amb el projecte els imprimeixen. No utilitzen la Pissarra Digital Interactiva (únicament per projectar algun vídeo) La seva filosofia és: “on hi ha un llibre, fora ordinadors” S’ha organitzat una sessió de formació interna per aquests professors impartida pels seus propis companys, però no ha tingut resultats satisfactoris i és quan el centre demana ajuda al CRP perquè no troben la solució.


Cas 5 Context: INS de 3 línies situat a una població de 15.000 habitants on hi ha una mitjana molt alta d’aprovats tant a secundària com a Batxillerat. L’any passat un dels alumnes de Batxillerat va treure la tercera nota més alta de les PAAU. Els professors estan molt preocupats perquè tot i que aquest any han aconseguit no entrar al projecte 1x1, el centre ha decidit que finalment el proper curs entraran. El professorat creu que no tenen la formació suficient per poder fer les classes amb la mateixa qualitat que ho havien fet fins ara i pensen que el proper any els resultats dels seus alumnes baixaran per aquesta raó. Han demanat assessorament per saber quin tipus de cursos haurien de fer i per conèixer si tenen les competències necessàries per poder assumir aquest repte sense perdre l’excel·lència.

CASOS  
CASOS  

Casos 1X1 per formacio

Advertisement