__MAIN_TEXT__

Page 1


Juni 1999, Be jaargang nr. 2

Redactie - krabbels

Beste Roke-leu, De laatste zomer van de eeuw zal zeker tot één van de "heetste" gaan gelden, we praten hierbij natuurlijk over de problematiek rond de camping en de asielzoekers. We hebben nu al een zeer bewogen periode achter de rug waarin de gemoederen soms hoog opliepen. Dit laatste overigens in kleine kring, op de massaal bezochte vergadering bleef iedereen tamelijk rustig. Met name voor het Plaatselijk Belang zijn het drukke tijden, niet alleen zijn .ze in samenspraak met de gemeenteraad zeer actief bij het besluitvormingsproces omtrent de asielzoekers, ook zijn ze druk met de op zaterdag 10 juli geplande onthulling van een gedenksteen voor de bemanning van de bommenwerper die in de oorlog in Roke is neergestort. Andere dingen lopen natuurlijk gewoon door, genoemd worden de voorbereidingen voor het feest en het schrijven van het boek over de geschiedenis van Radewijk. Wellicht nogmaals ten overvloede, hoewel er overleg is tussen het comité dat het feest voorbereidt en de redactie van het boek, staan deze twee initiatieven los van elkaar. Vlak voor de echte zomer wensen we u veelleesplezier met deze RP. De redactie. (Kopij voor het volgende nummer graag inleveren vóór 1 september 1999)


"· · · · ~·

Ra ..... ···~~ . . . .·

~

~.

\ .,

0 a '

Q·····.• ... ~

COMITÉ NIEUWS Boterkoekaktie: Deze verkoop heeft het comité zelf gedaan, er zijn 360 boterkoeken verkocht.

Sponsorloop: De sponsorloop is geweldig goed verlopen. Er hebben op Koninginnedag 80 kinderen meegelopen, deze kinderen hebben samen ruim fl.1850,- bij elkaar gelopen.

Alle kinderen en Sponsoren Hartelijk Dank. Pannekoekenbakken. Tijdens een fietstocht die langs de Molen gaat, zal de Biljartvereiniging op 4 augustus pannekoeken gaan bakken voor het Comité.

2


n~eng_

voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Ra bobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft. ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


voor de volgende opleidingen: -Modinette - Costumiere - Tailleuse -Coupeuse ~ Coupeuse-leidster - Handwerkontwerpster -Modiste - Lerares-coupeuse maar ook voor naailes, naai en verstelwerk Voor meer informatie: Hetty Borger 0524-561156

I i

~V~~ ~\\

•/!:,.'. ": AA'~:t1·> ~~ j,~n. ': J''{?J' ., Efll!!i.I\J.D

,..________

1E: J

__/

V

Ensaid Modevakschool "HETTY"

PLUSMARKT OOK UW SUPERMARKT.

" " "

Plusmarkt. Opgeteld de beste!

®

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


EVEN VOORSTELLEN

Hallo, Wij zijn Jan en Gonnie en willen ons bij deze even voorstellen. Ik ben Gonnie en kom oorspronkelijk uit Utrecht. Mijn hobby's zijn tuinieren, dieren en motorrijden. Ik woon samen met Jan. Hij is geboren in Rotterdam. Zijn hobby's zijn motorrijden, tuinieren en elektronica. Samen hebben wij 2 parkieten, een papegaai, 2 ratten en 3 konijnen. Wij houden erg van rust en hebben het hier dus goed naar onze zin. Jan en Gonnie Radewijkerweg 30

Wegens overcompleet;

Te koop: boomschors. Prima geschikt als strooisel in de tuin. Informatie bij de speeltuincommissieleden: A.J. Oldehinkel F. Ridderman

216494 216485

De opbrengst is dus voor speeltuinonderhoud.

3


RADEWIJK HELPT KOSOVO

De Dorkas werkgroep in Radewijk wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de bijdrage die u hebt gegeven naar aanleiding van onze oproep om de vluchtelingen in Kosovo te helpen. Het was geweldig. We hebben maar liefst 36 dekens, 16 dozen met voedselpakketten (dit houdt in 2 keer het lijstje op uw brief) en fl. 575,- gekregen. Ook de dames die breien voor Dorkas, hartelijk dank. Landelijk is er in een maand tijd 500.000 kg. aan kleding binnengekomen. Inmiddels zijn 29 transporten met hulpgoederen naar Albanië gegaan. Nogmaals hartelijk bedankt namens,

De Dorkas werkgroep Radewijk: Mevr. Oldehinkel Mevr. Reefman Mevr. Oldehinkel

Mastdijk Lindeldijk Radewijkerweg. ------------···-

PARTYCREW ORGANISEERT: ZOEPFEEST BIJ

WATERINK 23-7-1999 VRIJE GIFT !!I WIE ZUP ZICH DIT JOAR DE BALG 'T STRAKST 7? ZOEP OW DE BEK UUT'N HAAK'N IJ MET MUZIKALE MEDEWERKING VAN: RAUWE .JAPPELS HERBEAT EN DE BIEREFLUITERS VEUR DJSSE KEAR

PLAATS: ROKE ADRES: VELDSINKDI.JK MOTTO: ZOEPEN

VOLG DE BORDEN 4

-·· -·


Diverse meel mixen

Voor boeren, burgers en buitenlui

Alle soorten kunstmest

Alle soorten dieNooders

Gewasbeschermings middelen

Fa. TerVoorde

Alle soorten mais- en graszaden en sportveld mengsels

0523 216285 Radewijk

~

~

ha.tseuoott ASSURANTIテ起 & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID ! Verzekeringen w:~ Pensioenen V~ Sparen . UDNIIIII

I v

Make~aardij o.g. Taxaties o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


k!_§ · ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308

Radewijkerweg 37- Tel 0523-216497

*VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523- 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 • 216235

Cafetaria

Dre

IPlr~nsrenhof dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523- 265757

lllljjl'lll -:;;..

~

_".:

111

~

'0·~


De paardebloem

Als U even deze RP wilt dichtvouwen, dan ziet u op de voorkant een tekening van de paardebloem (zoals enige jaren geleden gemaakt door Marijke Hagg). Waarom hebben we destijds gekozen voor zo'n "gewone" paardebloem ? De paardebloem is in die zin gewoon dat we gewend zijn aan haar aanwezigheid. En hoewel de boeren er een hekel aan hebben in hun grasland, is voor anderen in het voorjaar een geel kleed over de weilanden best wel een mooie aanblik. De hoofdreden voor de keuze van de paardebloem als logo op de RP is echter het feit dat de plant enkele bijzondere eigenschappen heeft, eigenschappen waar ook de RP zich graag aan wil spiegelen. Het ontstaan van de plant zegt iets over de manier waarop de RP alle bewoners van Roke wil bereiken, als een soort boodschapper. Denk maar eens aan de manier waarop de zaadjes zich verspreiden : meegenomen op slechts een zuchtje wind weten ze de meest afgelegen plekjes te bereiken. In West-Friesland wordt de plant daarom wel brievenbesteller genoemd : de zaadpluisjes zijn als postduiven die, gedragen door de wind, overal "de brieven bestellen". RP wil ook zo'n boodschapper zijn die overal de buurtberichten en het laatste nieuws brengt. Van de paardebloem zijn al eeuwenlang de smakelijkheid en heilzame werking bekend. De naam zegt het al : paarden vinden de plant lekker, zo wordt de plant in de kuststreek ook wel paardensla genoemd. Dat ook andere dieren de plant lekker vinden blijkt uit andere bijnamen : in Noord Holland heet de plant

5


varkensbloem en in Friesland kninenblèden. Getuige de naam molsla eet ook de mens van de plant : in het voorjaar groef men de wit gebleven bladrozetten onder de molshopen vandaan om ze daarna als witlof te gebruiken. Niet alleen zou dit lekker zijn, ook zou de plant een versterkende en bloedreinigende werking hebben. Andere heilzame krachten die aan de plant worden toegeschreven zijn : de wortel zou maagklachten kunnen verhelpen, een plantenaftreksel bevordert de urineafdrijving en met het melksap uit de stengel zou men galkwalen en geelzucht kunnen bestrijden. Natuurlijk zijn we het er allemaal over eens : RP is een smakelijke buurtblad met een heilzame werking. Verder vermeldenswaardig is het feit dat de plant bijna niet uit te roeien is, bij het uittrekken van de plant blijft de wortel altijd zitten en groeit elke keer weer aan. Zo zit de RP goed verankerd bij de bevolking en is niet zo maar weg te krijgen. Tenslotte moet nog genoemd worden dat de paardebloem van oudsher tot sierraad voor de mens heeft gediend. De bloeiende stengels werden in elkaar gevlochten en als een ketting om het hoofd of om de hals gedragen. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de RP en sierraad blijft door zo nu en dan een bijdrage te schrijven. Zonder uw bijdrage is het wel moeilijk om een goed buurtblad te blijven uitgeven. Geplaatst met dank aan Henk Fahner, zijn oorspronkelijke tekst is gebruikt voor dit stukje. Meer informatie is te vinden in het boekje "Planten en hun naam" van H. Kleijn, uitgeverij Meulenhoff.

6


Advies, levering en installatie van:

-#~G~y.'l.

satellietapparatuur

computersystemen

o* digitaal en analoog ~'ö 0 o* hard- en software o* vaste en draaibare systemen ~~~ o* randapparatuur o* Inruilmogelijkheden o* verkoop gebruikte computers o* verbouw van uw huidige computer ,,.....~ U heeft dan nodig: v • cigitale ontvanger o* computercursussen • unMIISele kop o* PC's met 3 jaar on site garantie •lllegangskaart(smartcard)

~"~

~"~~----------~ • schotel I__IJT V<=:C~~R/:.,LD

LEVEP2(l:.f:;:

openingstijden: maandag tlm zaterdag van13.00 tot 18.00 uur dinsdag gesloten

reklamestudio

VISSER

Ontwerpen van:

t:. logo's huisstijlen advertenties t:. verpakkingen t::.. autoreklame

!:1 !:::..

tevens:

D. !:::..

reklamestudio

VISSER

autobelettering reklameborden Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk

Tel. 0523- 21 63 20


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat:

Klaas Reins Noord Oasterweg 23 TEL: 216402

Hierbij even weer een informatie van P.B. Radewijk. Camping Klaverhof Er ligt een roerige tijd achter ons waarbij het meest besproken punt ongetwijfeld de aankondiging van de nieuwe eigenaar van camping De Klaverhof was om in Radewijk asielzoekers onder te brengen. Middels een tweetal informatie bijeenkomsten is iedereen op de hoogte gebracht. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten hebben wij als P.B. een schrijven gestuurd aan het College van B&W en de Gemeenteraad van Hardenberg. Middels een informatiebrief begin juni zijn alle Radewijkers hiervan in kennis gesteld. Op moment van schrijven van dit stukje zitten we te wachten op een reactie van de gemeente Hardenberg die ons heeft toegezegd dat ze in overleg willen blijven met P.B. over deze kwestie. Inzameling voor vluchtelingen uit Kososo Op Koninginnedag j.l. is er door de organisatie van de kinderspelen een collectebus geplaatst, op het sportveld, ten behoeve van de vluchtelingen uit Kosovo. Na telling en met een aanvulling van de organiserende "clubs" is er in totaal een bedrag van f 750,== overgemaakt op het bekende gironummer 555. Namens de organisatie bedankt voor uw bijdragen, ComitĂŠ Roke 2000 Sportcommissie Radewijk Personeel Basisschool 't Kompas Bestuur de Heugte Plaatselijk Belang 60 plus reis De reis voor 60plussers staat gepland voor dinsdag 14 september a.s. Zodra we meer zekerheid hebben over de bestemming zullen we u hier weer nader over informeren zoals gebruikelijk.

1


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Gedenksteen bommenwerper In de ledenvergadering van P.B. van 13 april j.l. heeft de heer Robert Schagen uit Hardenberg verteld over zijn interesse voor de bemanning van neergehaalde geallieerde gevechtsvliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder vertelde hij over de bommenwerper welke op 17 juni 1942 boven Radewijk werd neergehaald. Tevens vroeg hij de medewerking van het bestuur van P.B. voor een onderzoek naar plaatsing van een gedenkteken voor de omgekomen bemanning. Er is een begroting opgezet en er zijn enkele oproepen gedaan voor donaties. Inmiddels is de financiĂŤle begroting rond en worden de voorbereidingen getroffen om de gedenksteen te plaatsen. De heer Bill Pomeroy (een goede kennis van de familie van de omgekomen piloot Bill Davies) zal worden gevraagd de steen te onthullen. Dit zal gebeuren op: Zaterdag 10 juli 1999 om 11.00 uur Plaats: Op de hoek Noord Oasterweg met de Veldsinkdijk bij de zitbank in het bosje. Belangstellenden zijn bij dezen uitgenodigd om de onthulling van de gedenksteen bij te wonen. Brandblussers Op dinsdag 13 juli a.s. zal het bedrijf Brandpreventie Coevorden de brandblussers in de Heugte inspecteren. P.B. heeft afgesproken met dit bedrijf dat iedereen uit Radewijk zijn of haar brandblusapparaat kan laten nakijken op die dinsdag, onder volgende condities: â&#x20AC;˘ Controle apparaat af 11 ,==per stuk, exclusief eventueel te vervangen onderdelen. (Deze worden separaat in rekening gebracht.) Indien u hiervoor belangstelling heeft zouden wij dit gaarne voor eind juni van u vernemen, opgaaf is mogelijk bij Klaas Reins tot 30-06-1999. Telefoon: 216402 Brandblusapparaat (met adres label) 's morgens bij de Heugte aanleveren en kan dan in de loop van de dag weer worden opgehaald.

8


Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39

AA interieurverzorgers

w •••••• nvtste

Het is ons vak er iets moois van te maken'.:.

ALBERT VASSE

rat. : Qi e-t-.56

De Groente- en Fruitspecialist

Bloemenboetiek .

"De Smidse"

'D<o Gr0

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

"ns6 erg6 '>

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems ~ ~

~

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

~

Boekhoudprogramma's

~ ~

~

Multimedia, Modems Advles OnderlJoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen ~

Managementprogramma's

e!JEngbersweg 5 7785 JA ANEVELDE

RTEL. 0524 .. 561795. FAX 0524- 561852


Het boek over de geschiedenis van Radewijk De voorbereidingen voor uitbrengen van het boek verlopen zeer voorspoedig. Niet alleen hebben we nu al meer dan 400 boeken verkocht, ook de medewerking van de Roker bevolking bij het verzamelen van gegevens en materiaal is boven verwachting. Om zo volledig mogelijk te zijn bij het verzamelen van gegevens voor het hoofdboek en voor deel 11, de chronologie, bezoeken we zoveel mogelijk mensen in Rake. Het zal echter duidelijk zijn dat we niet bij iedereen op bezoek kunnen gaan. Daarom nogmaals een oproep voor iedereen die gegevens of informatie heeft die van nut zou kunnen zijn om zich in verbinding te stellen met onze redactie. Naast algemene dingen zijn we met name op zoek naar anekdotes, foto's, oude huwelijksboekjes, oude eigendomsdocumemten, etc. Mocht u informatie of gegevens hebben, aarzel dan niet en bel de redactie ....... . nu kan het nog worden opgenomen . . . . . . . over een tijdje niet meer. Nu al vermeldenswaardig zijn de prehistorische vondsten die we hebben mogen optekenen. Het mag gerust een unicum worden genoemd dat er op het relatief klein stukje grond in en om Radewijk al 7 vondsten uit de geschiedenis van voor de jaartelling gedaan zijn, de oudste is van ongeveer 8000 jaar voor Christus. Bij enkele van deze vondsten bleek de "steen" al langere tijd "ergens op zolder" te liggen en kwamen pas op tafel toen er specifiek naar gevraagd werd. Daarom langs deze weg een oproep voor mensen die ook "die steen of scherf met die aparte vorm" hebben liggen. Wij komen graag langs om de vondst op te tekenen, te fotograferen en eventueel te laten onderzoeken door een expert. Ondanks de vele voorinschrijvingen die we tot nu toe mochten ontvangen blijken er toch nog mensen te zijn die het

9


aanmeldingsformulier niet hebben ingevuld ondanks het feit dat ze toch wel een boek willen kopen. Daarom een laatste oproep om toch nog even snel een formulier op te sturen of even te bellen met de redactie. Alleen dan is het mogelijk om het boek te ontvangen voor de zeer scherpe prijs van fl. 35,=. Let wel, ...... na de voorinschrijving zal het boek meer dan fl50,= gaan kosten. Verder nog een tweetal vragen, waarvan we er eentje van een prijsvraagje willen voorzien. Ten eerste, wie weet waar de naam Roke vandaan komt. De oorsprong van de naam Radewijk kunnen we wel achterhalen aan de hand van officiële documenten uit de 14e eeuw, doch de oorsprong van de streeknaam Roke is moeilijker te traceren. Genoemd moet worden dat de naam Roke al wel is gebruikt op zeer oude kaarten(+/- 1600). Graag horen we uw ideeën over e.e.a., ook anekdotes en uw giswerk zijn natuurlijk welkom. Ten tweede, en hiervoor stellen we een prijsje ter beschikking (uitreiking bij het uitbrengen van het boek), willen we graag uw hulp inroepen bij het verzinnen van een goede naam voor ons boek. Graag nodigen we u uit om, wetend dat de officiële geschiedenis teruggaat tot 1384 en dat er al bewijzen zijn van prehistorische bevolking, uw fantasie de vrije loop te laten en een geschikte naam te verzinnen. We danken u hartelijk voor uw medewerking. Voor vragen, opmerkingen, ideeën en vooraanmeldingen kunt u terecht bij de leden van de redactie : Jan Bril! Grietje Jonkhans Herbert Lansink Gerrit Reins Jaap Vergouwen Jan en Janny Woertel Erwin Wolbink

10

216202 216227 216588 216518 216456 216374 268400


KOZIJNEN

Boterdijk 4 Tel./ Fax: 0523-267780

RAMEN

DEUREN

7793 HO HOOGENWEG Autotel.: 06-52771407

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER . Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5514 3504 Fax. o523- 216224

Voor al uw Loonwerk en KraanwerkZaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523-216440


Te koop :

BLOEMBOLLEN : verschillende soorten, TULPEN, NARCISSEN Rechtstreeks van de kweker uit Noord Holland, GOEDE KWALITEIT KERSTBOMEN met of zonder kluit. GROEN voor het maken van een boog. SIERMAlS en ZONNEBLOEMEN.

Te huur :

HUIFKAR, tevens verzorgen wij huifkartochten. STALLING voor paard I pony, incl. gebruik buitenbak. CULVER.

Adres:

Fam. Kelder Tel: 0523 216265 Toeslagweg 5 7791 RS Radewijk

Installatiebedrijf

Firma

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood-, zink路 en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

9

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 34

Olieprodukten

r;al Esso-gasolie

~

benzine-diesel-l.p.g. Nieuwleuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel. 0524-562301


toneelvereniging ----(7) ~f<e' J ,,C:::Y UJ Beste mens· n, Zoas jullie de leste joar ·n gewent bint kieke wej in dizze tied van ut joar altied eem in deoale deuse. Tien joar geleden speul'n de toneelverieniging 't toneelstuk: Kunst De kraante was en ze schreem 'n 't

Oe toneetvereniging Roke boekte veel succes met 'Kunst en Mest'.

11


Pi-à'Chtig toneelspel van toneelvereniging Roke RADEWUK - Met het blijspel 'Kunst en Mest' heeft de toneelvereniging Roke uit Radewijk haar bezoekers zaterdaravond een heerlijk avoncije van ontspanninr en vreucde bezorrd. Niet alleen het onderwerp maar ook de creativiteit waarmee de spelers de verschillende firuren neenetten zoreden voor een ware aanval op de lachspieren. van de bonderden belanptellenden. Het cevolr was dan ook eer. overdonderende. ovatie aan het eind van een fantastische toneelavond ln het dorpshuis De Heugte. Nieuwe buren die het ·dorp verzieken ·met hun moderne !'ratsen en kunsten, een opborrelende liefde en een geslepen dief. Die gegevens lopen als een rode draad door het spel afgewi53eld met spraakverwarringen en humor van de bovenste plank.

Het toneelspel van schrijver Herman van dt>r A leek op het lijf van de Radewijkers geschreven. Na •.,en wat aarzelend en nerveus begin kwamen de tien spt•lers duidelijker in hun rol naarmate de uitvoering vorderde. Bij het begin van. het tweede bedrijf was men evenwel van allt; spanningen ontdaan en werden de sterren van de hemel gespeeld. Vooral de mimiek van de gebroeders Arends, op schilterende wijze vertolkt door Oerrit Reins en HPrman Spijkers, ontlokte een aaneensluitend lachsalvo aan de bezoekers. Het zij gezegd dat menige bejaarde van 85 ruetjaloezie naar de verrichtin~:en van Henri Snoeyink, in zijn rol van Opa Knol, zal hebben gekeken want hij straalde een vitaliteit en kwiekheld uit van een zestiger. Hij liet zich beslist de kaas niet van het brood eten en be· vestigde het gezegde 'Verstand komt ml'l de jaren'. Veel waardering was er ook

voor Wilma Rein.s - de rap vim1 de tongriem gesneden vrouw~ Siepel. De manier waarop ziji aan deze winkeliersvrouw ge.! stalte gaf wekte ieders ver-: wondering maar ook grote' waardering. Met de keuze van 'Kunst ep Mest' lijkt de toneelgroep Roke een waar kassucces te hebben binnengehaald. Een succes dat mede dankzij uitstekend spel bereikt is door de acteurs en actrices die onder de bezielende leiding van regisseur Harm Huisjes maandenlang' hebben gewerkt aan de uitvoering. De diverse rollen werden, naast de reeds genoemde personen, elk op eigen wijze prachtig vertolkt door Annie Kelder, Roetie van HaaiT,. G.J.~maker. Alie Rein.s, Herma Ekkelenkamp en G.J.Snoeyink. Vanwege de overweldigende belangstelling zijn er inmiddels een tweetal extra uitvoeringen In eigen dorp gepland. Deze worden op 25 novemb'! en 16 december gehouden.

lederiene een prettige vakaansie gewenst! Tot de volgende proat.

Luu goet goan en völle wille, Marebien

1/


.bouwbedrijf

tervoorde

Westeindlgerdijk 18 ~ 7791 RV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122 . VOORAL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

~TTT'Y'Y'Y'ft''T'+"T'ft'T'ft1''t''YTTff'YT1''YTffft1''t'ffT''Y'ft'1'ft'YT'Tff,.

Y'i''ft"TfiT'i'fiT'9'T'i''i'rtftTT'i''i'TTTTftTTrtT'i''i''Y'9'ftTft'i'ft路

20 jaar TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid Het adres voor Gourmet en Barbeqeu partijen Voorstraat 6 - Gramsbergen tel. 05246 - 1352

SCHUTKAMP Stationsstraat 16

GRAMSBERGEN Tel. (0524) 5613 62


H.J. TIMMERMAN HOCGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Dotattiscl1c Vijvcrtuitt A~a Hofma11 Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsberg,.n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 m' • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4-1/11, di. t/m zo. van 10.00-17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. · Entree ft 12,50 p.p., groepen reductie

COAIJ"';;';) CAR Gespecialiseerd in:

~

• De verkoop van alle merken personenwagens, zowel nieuw als gebruikt • Onderhoud en reparaties • APK Nijverheidstraat 17- Hardenberg- 0523-271318


Te huur aangeboden : Biertapinstallatie (inclusief glazen). J. Valk Voor informatie : Radewijkerweg 40 Tel : 0523-216308

Nieuwe Roke-burgers Nieuw leven dat ons al maanden boeide en ongezien als wonder groeide. Nieuw leven, uit liefde ontstaan, sprakeloos en vol bewondering zijn wij over jouw bestaan.

Dit is de tekst op het geboortekaartje van Yanniek Jan Hendrik, zoon van Erwin en Ageeth Waterink. Yanniek is geboren op 27 mei 1999 en woont op de Radewijkerweg 25.

Op 23 maart is Miranda geboren, dochter van Bert en lneke Zweers en zusje van Christa en Rianne. De familie woont op de Radewijkerweg 44 en is ontzettend blij met de gezinsuitbreiding. Dat Miranda zich ook thuis voelt blijkt uit de tekst op het geboortekaartje :

0, wat fijn Om bij mama te zijn. Maar nu ik papa ken, ben ik blij dat ik geboren ben.

14


Profile for Roelof Hagedoorn

Roker Proat 1999, Jaargang 08 nr. 2  

Nieuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 1999, Jaargang 08 nr. 2  

Nieuwsblaadje Radewijk

Advertisement