Page 1

Maart 2018, jaargang 27 nr. 1

ROKER PROAT DORPSKRANT VOOR RADEWIJK EN OMGEVING


2


PROAT VEURAF REDACTIE ROKER PROAT Bertus Bosscher Roelof Hagedoorn Doetsje Horstra Lidy Kremer

BESTE ROKE-LEU, We willen dit jaar beginnen met het bedanken van de adverteerders en de bezorgers van de Roker Proat. Dankzij jullie bijdrage lukt het ons iedere keer om de Roker Proat te verspreiden in Roke en omstreken. Bedankt hiervoor! Daarnaast zijn er ook een aantal mensen die ons altijd van kopij voorzien voor de vaste rubrieken. Ook zij bedankt voor hun aandeel.

Mochten jullie ideeën of kopij willen inbrengen, dan kan dat bij Doetsje Horstra, Radewijkerweg 46 of door een mail te sturen naar rokerproat@radewijk.eu. Kopij voor de volgende Roker Proat en oplossingen graag inleveren vóór 4 mei.

Er kunnen maar twee de winnaars zijn… In de Roker Proat van december stond opnieuw een kleurplaat en daarnaast ook een woordzoeker. De winnaars zijn dit keer Noor ter Voorde en Betty Wind. Noor bedankt voor je prachtige tekening en Betty bedankt voor de mooie woorden en daarmee de juiste oplossing: “Prettige kerstdagen in Roke’. De redactie komt jullie zo snel mogelijk een prijsje brengen.

Fijne feestdagen toegewenst!

Wij wensen u veel leesplezier en zeker ook veel plezier met de leuke evenementen die weer op de agenda staan zoals de stekjesmarkt, Rondje Radewijk en Trekkertrek.

3


4


DORPS PROAT PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat: Marlinda van Laar, Veldingerveldweg 30 7786 BE Den Velde, telefoonummer 0523-216295.

In de volgende Roker Proat hebben we meer informatie en komen we op dit onderwerp terug. Wegenonderhoud 2018 *Stobbenhaarweg, brug tot kruising Radewijkerweg: aanbrengen van slijtlaag *Lindeldijk - Veldsinkdijk - Roelofsdijk aanbrengen van nieuwe asfaltdeklaag.

Beste Rokenaren, Zoals gebruikelijk houden we u op de hoogte waar we als “Plaatselijk Belang” de laatste tijd mee bezig geweest zijn.

Rabobank Clubkas Campagne Stem op Plaatselijk Belang Radewijk! Ook dit jaar doet Plaatselijk Belang weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Deze keer gaan we voor een bijdrage aan vernieuwing van de bestrating rondom kleed- en toiletgebouw De Proatpot op het sportveld aan de Stobbenhaarweg. Een veilige toegang is van groot belang!

Ledenvergadering 2018 Onze jaarlijkse ledenvergadering houden we op donderdagavond 22 maart zoals gebruikelijk in De Heugte, aanvang 20.00 uur. Naast de huishoudelijke zaken zoals de financiën en de kascontrole kunnen via de rondvraag alle mogelijke zaken aan de orde worden gesteld. Alle leden ontvangen nog de officiële uitnodiging voor deze vergadering in de bus.

Bouw je eigen Buurt ‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag heeft de gemeente Hardenberg in oktober vorig jaar aan ons gesteld. Met Bouw je eigen buurt wil de gemeente erachter komen wat er leeft en speelt. Daarom kon je op een bouwtekening aangeven wat jij belangrijk vindt voor de toekomst voor jouw eigen buurt, wijk of kern, of voor de hele gemeente Hardenberg. Daarbij kon je in 7 categorieën de belangrijkste onderwerpen kiezen. De resultaten van de bijeenkomst gehouden op 19 oktober 2017 “bouw je

KPN-mast Het heeft even geduurd maar toch komt er een KPN-mast in Radewijk; de benodigde vergunning is inmiddels verleend. In augustus zal met de bouw gestart worden; de mast zal geplaatst worden op de splitsing Lindeldijk/Hermsendijk. Gaswinning in Hardenberg e.o. Plaatselijk Belang Radewijk volgt de ontwikkelingen in de verruiming van de gaswinning op de voet; de informatiebijeenkomsten worden bezocht en we worden door de gemeente goed op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

5


6


eigen buurt” zijn inmiddels bekend. U kunt ze bekijken op de website www.Radewijk.eu onder het kopje ‘nieuws’. Hieronder een kleine samenvatting van de resultaten van Radewijk:

In deze zone konden we aangeven wat we niet in onze leefomgeving wilden zien. De winnaar hier was kernenergie, gevold door energie ver weg o.a. gas. Paasvuur 2018 Zoals u de laatste jaren gewend bent, is er ook nu weer een paasvuur aan de Verkavelingsweg in Radewijk. De fam. Waterink stelt hun perceel weer beschikbaar voor dit evenement. U kunt nadat u contact hebt gehad met Gertjan Waterink het snoeihout daar naar toebrengen. Let op: er wordt alleen snoeihout ontvangen! U kunt telefonisch contact opnemen met Gertjan op telefoonnummer 0523-216576 of mobiel 06-36185207.

Leefomgeving In Radewijk vindt men Noaberschap het belangrijkste om te hebben in de leefomgeving. Georganiseerde ontmoetingsplek staat op 2 en vrijwilligerswerk op 3. Vrije tijd Op gebied van vrije tijd vindt men Platteland/boerenland, evenementen en rust en recreatie het belangrijkst. Kunst, theater, natuurparken en winkelen staat op een lager plan. Fysieke leefomgeving In de fysieke leefomgeving vinden we een school het belangrijkst, gevolgd door zorg aan huis en ziekenhuis. Eigen huis en buurt Onder het thema Eigen huis en buurt is Veiligheid het belangrijkst op korte afstand gevolgd door groen. Werk Onder het thema Werk vinden we ruimte voor ondernemen het belangrijkst. Op de voet gevolgd door Innovatie. Hoe verplaats ik mij? Radewijkers vinden ruimte voor fietsers en autoverkeer het belangrijkst. Openbaar vervoer is een goede derde. Energie Radewijkers geven de voorkeur aan het thuis opwekken van energie op de voet gevolgd door lokaal opwekken van energie. Redzone

SPORTCOMMISSIE Sjoelen We hebben al bijna 30 leden die wekelijks fanatiek bij ons komen sjoelen. Een mooi aantal waar we ook blij mee zijn. Mocht je echter ook zin hebben om mee te komen sjoelen op de woensdagavond, geen enkel probleem. Nieuwe aanwas is altijd welkom. Voor informatie en aanmelding bij Gert Jan Ramaker (telefoonnummer 0523-216237). “Huisvrouwen”-gym. We hebben een hele leuke groep, een groep waarbij we in het afgelopen jaar ook nog wat nieuwe aanmeldingen mochten krijgen. Er is echter nog wel wat ruimte. Dus mocht je dit wat lijken, dan ben je van harte welkom op de maandagochtend van 9.30 tot 10.45 uur. 7


8


De naam suggereert dat alleen huisvrouwen welkom zijn, maar dat is niet het geval. Ook mannen met baard/ zonder baard, werkende vrouwen, jong/ ouder/fit/minder fit. Oftewel iedereen is van harte welkom. We zullen dan misschien toch een andere naam moeten verzinnen. Voor informatie en aanmelden kun je bij Mini Marissen terecht, telefoonnummer 0523-264697).

hoefte ergens aan? Heb je een idee, schroom niet en mail het ons. Ons emailadres is sportcommissieradewijk@gmail.com.

COMITE 2020 Ook dit jaar zal er een boterkoekactie gehouden worden. Op 17 maart worden bestelbonnen bezorgd, 24 maart worden die opgehaald. Zaterdag voor Pasen (31 maart) wordt de bestelling bezorgd. En dan smullen maar! Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Nieuwe leden sportcommissie Wie vindt het leuk om ons gezellige team te versterken? Mail ons. :) Volleybaltoernooi Jaarlijks één van de hoogtepunten, ons volleybaltoernooi. Zet allemaal maar al vast een kruis in de agenda op vrijdagavond 15 juni. Alvast een tipje van de sluier: Het thema dit jaar zal Carnaval zijn. Ideeën Hebben jullie nog leuke nieuwe ideeën voor ons als sportcommissie. Is er be-

Voor al uw gereedschappen/toebehoren en verbruiksar kelen!    MAANDAG  DINSDAGWOENSDAG  DONDERDAGVRIJDAG  ZATERDAG 

13.00 / 18.00u  09.00 / 12.00u en 13.00 / 18.00u  09.00 / 12.00u en 13.00 / 20.00u  09.00 / 12.00u en 13.00 / 20.00u  09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.00u  09.00 / 15.00u 

9

www.gereedschapsconcurrent.nl

gereedschapsconcurrent


Volle Urenweg 3 7793 HW Hoogenweg Tel. 0523-270903 - Fax 0523-270905 Mob. 06-51991449 E-mail: bergsma.schilder@outlook.com

10


DE “ROKER KOOKCLUB” VIERT JUBILEUM In 2013 zijn we in Roke gestart met de noabermoaltied. We zijn er blij mee dat we nu dus ons 5-jarig jubileum kunnen vieren. Blij omdat we elke keer weer een grote groep enthousiaste gasten een lekkere maaltijd kunnen voorschotelen. Meestal eten we samen met zo’n veertig mensen. Misschien dat sommige Radewijkers eerst de kat uit de boom hebben gekeken, maar eenmaal over de drempel komt iedereen terug en blijft komen. Het is dan ook een gezellig samenzijn. Omdat we nog plek hebben willen we ook de Radewijkers, die nog niet geweest zijn, hierbij uitnodigen. Wanneer je alleenstaand bent en ouder dan 60 jaar of wanneer je samen bent en ouder dan 65 jaar dan ben je van harte welkom. Op vrijdag 30 maart organiseert de ‘Roker’ kookclub weer een gezamenlijke maaltijd in dorpshuis De Heugte. De maaltijd begint om 12.30 uur. Inloop vanaf 12.00 uur. De kosten bedragen € 10,- per persoon, incl. 1 drankje.

Wie wil komen moet zich van tevoren opgeven. Dit kan tot 23 maart bij Geesje Zuidema, telefoon 0523-216566 of Rezina Ramaker, telefoon 0523216237. - Voor degene die door omstandigheden achteraf toch niet kan komen, wordt de maaltijd wel in rekening gebracht. Deze maaltijd wordt thuis gebracht. - Voor wie geen eigen vervoer heeft kunnen we desgewenst het vervoer van en naar het dorpshuis regelen. Men moet dit bij opgave wel even aangeven. Op vrijdag 25 mei willen we de maaltijd een feestelijk tintje geven vanwege ons jubileum. Om die reden zullen begin en eindtijd afwijken van normaal. We beginnen om 12.00 uur precies en we eindigen dan ongeveer een half uur later dan gebruikelijk. De “Roker Kookclub”

11


Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur.   

www.aspergetuin.nl  

Noord-Oosterweg 25 Radewijk

12


STICHTING ALGEMEEN BELANG RADEWIJK

Bestuurslid/beheerscommissie: J. Nijeboer-Ter Voorde Bestuursleden: M. Schepers-Bekker, F.J.A. Borger, R. Kiwiet, G. Spijkers, G.J. Waterink en B. Zweers Met uw financiële steun kunnen we net als met de hierboven genoemde opbrengst van de bingo’s De Heugte onderhouden. We willen dan ook iedereen die ons dorpshuis steunt hartelijk bedanken voor de bijdrage. Als u nog geen donateur bent en nog niet door ons benaderd, schroom dan niet, wordt ook donateur. Van een aantal donateurs konden wij vorig jaar geen bijdrage innen. Is uw bankrekeningnummer misschien gewijzigd, laat ons het weten. Ook uw bijdrage is welkom.

Donateursactie Als bestuur zijn we blij dat er een groot aantal inwoners van Radewijk en omstreken jaarlijks De Heugte financieel steunen. Omdat we verplicht zijn een vooraankondiging te doen van de incasso van de jaarlijks toegezegde bedragen, willen we u laten weten dat we eind mei van diegene die ons hebben gemachtigd het toegezegde bedrag van hun rekening af gaan schrijven. Zijn er wijzigingen, dan dit graag voor 1 mei a.s. doorgeven op het administratieadres: telefoonnummer 0523-216547 of e-mail deheugteradewijk@gmail.com.

Namens de beheerders en bestuur Paasbingo Vrijdag 23 maart houden we onze paasbingo. We beginnen om 20.00 uur Natuurlijk zijn er de bekende (vlees) prijzen en als laatste ronde houden we de SUPERBINGO met een passende superhoofdprijs voor de paasdagen. En wat is een paasbingo zonder paaseieren. Hebt u geen grote prijs, dan kunt u misschien wel genieten van een lekker paaseitje. We rekenen op u komst!

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in het bestuur van de stichting: Voorzitter/bespreekadres: H. Bulthuis Secretaris/notulist: E. Gort-Huisjes Penningmeester/administratie: J. Kamphuis Bestuurslid/beheerscommissie: J. Zuidema

13


14


TREKKERTREK DEN VELDE IS TERUG! Het spektakel vindt traditiegetrouw plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei. De feestavond voorafgaand aan Trekkertrek is inmiddels niet meer weg te denken van het evenement.

ment. Zij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes is geregeld. De organisatie is onwijs blij met deze mensen: 'Al zeven jaar zijn het dezelfde mensen, die inmiddels zo zelfstandig zijn dat ze na een kop koffie al direct aan de slag kunnen'. Dit jaar is de locatie niet aan de Klumpersweg maar aan de Lamberstdijk 3. Trekkertrek Den Velde begint op Hemelvaartsdag, 10 mei, om 10.00 uur. Entree voor deze dag is €5,-. Kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. Op 9 mei gaat om 20.00 uur de tent open voor het publiek, het voorprogramma start om 21.00 uur. Voor de feestavond met Space Jerry's en The Heinoos is de entree €17,50 aan de feesttent. In de voorverkoop zijn de kaarten €12,50. Voorverkoopadressen:  Avia, Hardenberg  Veenlust, Bergentheim  Gebouw Hoogenweg  Café Mans, Marienberg  Vasse groente en fruit, Gramsbergen  en bij bestuur TT Den Velde.

Dit jaar komen The Heinoos met Veldtocht 2.0 Den Velde op z'n kop zetten. Space Jerry's mogen het publiek op gaan warmen in het voorprogramma. Het wordt alweer de zevende editie van TT Den Velde. TT Den Velde is een familie-evenement waar jong en oud zich kan vermaken. Voor de kleintjes is een goed afgesloten kinderweide aanwezig. Hier kunnen de kinderen naar hartenlust rondspringen op een springkussen, zich laten schminken, ballonnen oplaten en meedoen in een heuse traptrekkerrace. 'Zolang de kinderen zich vermaken, doen de ouders dat ook', aldus de organisatie. Het spektakel blijft groeien, ook dit jaar weer nieuwe ontwikkelingen. Naast een nieuw bestuurslid is het dit jaar ook mogelijk om je online in te schrijven. De klassen lopen ook dit jaar van 2,8 tot 15 ton. De winnaars kunnen dit jaar wederom een heuse beker verwachten als ze in de top in de klasse eindigen. Deze dag zullen de Esperando's de muzikale ondersteuning verzorgen voor deelnemers en bezoekers.

De organisatie heet iedereen van harte welkom voor fantastische feestavond en prachtig trekkertrek aan de Lamertsdijk 3 in Den Velde.

De ruim 50 vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de organisatie en het evene15


Radewijkerweg 37 Tel. 0523‐216497    

VERJAARDAGEN FEESTJES  VERGADERINGEN 

Afspraak:  

Herman Bulthuis  Tel. 0523‐216570  b.g.g. 06‐15520539 

16


TONEELVERENIGING ROKE

Beste mens’n, Elke stem is geld weerd. Now hoppe wej natuurluk dat d’r zo veul mogelijk stemm’n (=geld) in Roke blef. Dus aj oese club een warm hart toe draagt geef oes dan in ieder geval twie stemm’n.

Op ‘t moment dat jullie dit leest, zit oes toneelseizoen d’r al bijna weer op. Geef me nog ’n druppie was een groot succes!! Nog een groot succes is dat wej twie neje leden hebt, ge-wel-dig, Anouk en Maarten van harte welkom bej de club!

Die andere stemm’n muj in mien beleving ok in Roke loat’n, dus zuuk ok doar een goede bestemming veur.

Net as veurig joar doe wej weer met an de Rabobank Clubkas Campagne, ie leest d’r verderop meer over. Maar dizze actie wil ik van harte bej jullie an beveel’n. Woarum?

Luu wej rekent op jullie steun!!! Succes!!! Marchien

Kiek ’t zit zo aj lid bint van de Rabobank krieg ie eind februari, begun meert een stemkaart met een code veur een vief tal stemm’n. Ie magt elke verieniging of club maximaal twie stemm’n geem’. 17


18


POTJAPPEL PROAT ners, eerst nog met een rekje of aan de hand, later op de avond alleen over het ijs schaatsten! Verder kwam er van alles over het ijs voorbij: langzame schaatsers, snelle schaatsers, voorzichtige schaatsers, korte kuur specialisten, sliding en soms ook ongewilde uitglijders en ja, er waren zelfs ware ijsknuffelaars bij. Na wat lekkers en wat gedronken te hebben, had iedereen weer energie om tot het einde van de avond het ijs op te gaan. Het was een zeer gezellige en geslaagde schaatsavond. We hopen op een grote opkomst voor de volgende activiteit die gepland staat voor 16 maart 2018: “Speurtocht in het donker”. Xander, Gerben, Gonnie, Jenieke en Edwin

NIEUWS VANUIT DE ROEVELZ Vrijdagavond, 19 januari 2018. Met temperaturen net boven het vriespunt, toch op zoek naar ijs… Bij de eerste activiteit van dit jaar hadden de kinderen van ’t Kompas nog maar net het jaarlijkse stamppotbuffet achter de kiezen, toen zij samen met de kinderen van OBS Den Velde (en hoe leuk: ook een aantal oud-leerlingen), vertrokken naar een plek waar het nog kouder zou zijn. Met hulp van een paar leuke ouders vertrokken wij in vijf auto’s en een busje naar de ijsbaan in Nordhorn. Aldaar stapten wij, lekker warm ingepakt, met 28 jeugdigen het ijs op. Sommigen schaatsten aanvankelijk nog enigszins wankel, anderen hadden de slag meteen al goed te pakken. Het was ook erg leuk om te zien dat een aantal begin-

19


Steun Plaatselijk Belang Radewijk en Toneelvereniging Roke door  de Rabobank Clubkascampagne  Als lid van de Rabobank bepaal jij door te stemmen dat een deel  van hun sponsorgeld bij De Toneelvereniging Roke terecht komt.  Ben je lid van de Rabobank dan heb je eind februari, begin maart  een stemkaart met een code ontvangen. Via internet kun je jouw  stem uitbrengen op jouw favoriete vereniging. Je mag maximaal 2  stemmen uitbrengen op dezelfde club of vereniging.   Jouw stem is geld waard! De waarde wordt achteraf bepaald door  het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Meer stemmen betekent  meer geld voor de vereniging!!  Dus doe mee en stem in ieder geval twee keer op Toneelvereniging Roke en twee keer op Plaatselijk Belang Radewijk. Wat doe je  met de overige stem? Die geef je natuurlijk aan een andere vereniging in Radewijk.   De stemperiode is van 15 tot en met 31 maart a.s.  KOM IN ACTIE… LAAT JE CLUBHART SPREKEN… ZEGT HET  VOORT… EN STEM!!!!  20 


‘T KOMPAS Zo gaat de molen... Op dinsdagochtend 20 januari zijn de kinderen van groep 1 en 2 van CBS ’t Kompas uit Radewijk op pad geweest met z’n allen en hiervoor hoefden ze niet heel ver te reizen. Het uitje was namelijk een bezoek aan onze Korenmolen Windlust in Radewijk.

Tijdens het drinken en het eten van een koekje kregen de nieuwsgierige kinderen uitleg over de enorm grote koelkast en de oven. Hierna mochten de kinderen in twee groepen nog in de molen kijken. Helemaal bovenin kregen de kinderen uitleg van meneer Nijeboer over hoe de molen werkt.

De kinderen werden ontvangen door het personeel van de bakkerij en meteen aan het werk gezet. En wat doet een bakker als hij aan het werk gaat? Ja juist; handen wassen en een mutsje op.

Aan het einde van het bezoek mochten de kleine bakkertjes hun brood mee naar school nemen. Als dank voor het bezoek hebben de kinderen voor de molen een mooie molenslinger gemaakt. Al met al een geslaagd bezoek om het thema ‘de bakker’ af te sluiten.

Omdat goed brood bakken veel tijd kost, hadden de bakkers al mooi gekleurd deeg voorbereid. De kinderen mochten deze in een machine stoppen en die toverde de grote bollen om in allemaal kleine bolletjes. Deze bolletjes werden over de werkbladen verdeeld en hiermee mochten de kinderen hun eigen brood maken. Er werden autootjes en beertjes gemaakt, het deeg werd gevlochten en zo ontstonden er vele ware kunstwerkjes.

21


PROATPENNE EVEN VOORSTELLEN… HANDELSONDERNEMING WGH

Daarom komt nee verkopen niet gauw voor in ons woordenboek. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website www.gereedschapsconcurrent.nl of via onze facebookpagina “gereedschapsconcurrent”. Bent u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, neem dan rustig telefonisch of via de mail contact op. handelsondernemingwgh@gmail.com of telefonisch 06-57014179.

Hallo beste lezers van de ‘Roker Proat’. Mogen wij ons even voor stellen: wij zijn de familie Hut. Wij hebben een handelsonderneming en zijn in Radewijk een kleine multihandel begonnen. Nadat wij al meer dan vijf jaar bezig zijn met diverse activiteiten/ evenementen hebben wij besloten om hier in Radewijk een winkeltje te beginnen, naast Korenmolen Windlust.

De winkel is 24 februari feestelijk geopend door de jongste dragracer van Europa, de 8 jarige Geeuwke Siersema uit Ureterp. Geeuwke gaf ook een demorun, zie foto’s volgende pagina. Wij hopen u allen een keer te mogen verwelkomen in onze winkel aan de Radewijkerweg 19.

Handelsonderneming WGH is gespecialiseerd in gereedschappen/toebehoren en verbruiksartikelen. Voor de gunstigste prijzen en service kunt u bij ons terecht. Onze voorraad bestaat uit nieuw hand- en elektrisch gereedschap, bouten/moeren/schroeven/pluggen, alles op het gebied van lassen en slijpen.

Met vriendelijke groet, Wilco & Gerrit Hut

Kortom het is een kijkje waardig, mochten de producten niet aanwezig zijn dan gaan we zeker kijken of het te bestellen is. Door middel van persoonlijk contact kunnen wij u vakkundig en snel te woord staan. Wij leveren aan particulieren, bedrijven, instellingen. We hebben een zeer ruim aanbod aan producten. 22


23


24


Â

DS. DE LANGE STELT ZICH VOOR De PKN gemeente Radewijk is sinds het vertrek van dominee Dijkstra vacant. Die vacature mag ik per 1 maart vervullen. Ik stel me graag even aan u voor.

Maar toch: als we allemaal onze schouders eronder zetten, de kerkdiensten en andere activiteiten bezoeken, een taak in een commissie oppakken of een eenmalige klus, dan houden we het vuur brandende.

Mijn naam is Bert de Lange, vanaf 1988 predikant en vanaf 1997 in Hardenberg, vanaf 2006 in de wijkgemeente Centrum Noord van de PKN. Aan die wijkgemeente blijf ik voor 60% verbonden, de andere 40% ga ik Radewijk aan de slag.

Ik vertel nog dat ik getrouwd ben met Noortje, die kerkelijk werker is in het centrum van de stad. We hebben vier kinderen die door het hele land heen wonen en twee kleinkinderen. Ik hoop op een goede tijd in uw midden, met een hartelijke groet, ds. de Lange (0523-266653).

Radewijk is mij wel een beetje bekend geworden: in de loop van de jaren ging ik er af en toe voor op zon- en feestdagen. Maar nu verandert dat. Ik zal vaker dienst doen in Radewijk en krijg ook de pastorale zorg voor de gemeenteleden en ben voortaan verantwoordelijk voor de gemeenteopbouw samen met de kerkenraad. De band wordt dus een stuk intensiever. Ik wil er niet alleen voor de kerkleden zijn, maar voor alle bewoners van de mooie streek. Dus schiet mij gerust aan als u denkt dat ik u ergens mee van dienst kan zijn. Ik denk dat de kerk van grote waarde is voor Radewijk. We laten ons daar inspireren door de verhalen over Jezus en zijn God, we leven met elkaar mee en samen proberen we iets te betekenen voor onze omgeving. Ik vind dat belangrijk genoeg om me daarvoor in te zetten zodat ook in de toekomst er kerk zal zijn in Radewijk. Dat laatste is niet vanzelfsprekend. Er is behalve enthousiasme ook sprake van krimp en vergrijzing. 25Â


26


KLEURPLAAT (INLEVEREN VOOR 4 MEI BIJ DOETSJE)

27


OALE PROAT INTERNET IN ROKE Tegenwoordig heeft (bijna) iedereen internet. De wijze van connectie is in loop der jaren wel wat veranderd. Het begon allemaal midden jaren negentig via een inbelverbinding. Je moest toen met een modem via de telefoonlijn inbellen bij een provider om het World Wide Web te bezoeken. Vele uren was de telefoonlijn bezet en menigeen kreeg telefoonrekeningen van soms meerdere honderden guldens per maand.

riep de redactie van de RP op om je bij een speciale website aan te melden om ADSL mogelijk te maken in Radewijk. Helaas wierp deze oproep niet veel vruchten af, want het resultaat waren 8 aanmeldingen. Dat was bij lange na niet de vereiste ruim 300 aanmeldingen die nodig waren om KPN te bewegen de centrale in Radewijk geschikt te maken voor ADSL. Nu waren 300 aanmeldingen ook een onmogelijk opgave als je weet dat er maar ongeveer 240 aansluitingen waren… Gelukkig maakte KPN in 2004 bekend dat het ADSL ook naar de buitengebieden ging uitrollen. Aan het eind van dat jaar konden we ook in Radewijk genieten van snel internet. Glasvezel Nu is 'snel' natuurlijk subjectief. In die tijd was het snel, maar in de loop der tijd kwamen er andere technieken in opkomst die nog wel wat sneller internet kon gebruiken. Denk aan High Definition televisie via internet, Netflix, uploaden van filmpjes en foto's naar facebook, YouTube en back-up diensten. Kortom de vraag naar glasvezel nam toe. De vorig jaar overleden Dik Wessels richtte in 2005 Reggefiber op en het verglazen van Nederland begon op hoog tempo. Helaas voor de buitengebieden werd Reggefiber in 2014 verkocht aan KPN en het verglazen kwam tot stilstand.

ADSL Begin deze eeuw begon KPN met de uitrol van ADSL. Dit is een techniek die (voor die tijd) snel internet mogelijk maakt via de telefoonlijn maar die de telefoonlijn niet bezet hield. Dus moederlief kon rustig bellen, terwijl kindlief zat te internetten. Ook de extreme telefoonrekeningen behoorden tot het verleden. De uitrol daarvan begon zoals gewoonlijk in de stedelijke gebieden, omdat het daar nu eenmaal het gemakkelijkst is de investering weer terug te verdienen. In de Roker Proat van december 2003 28


Gelukkig nam het Communicatie Infrastructuur Fonds, opgericht in 2008, het stokje over en via Glasvezelbuitenaf werden er campagnes opgezet om de buitengebieden te voorzien van glasvezel. Voorwaarde was dat 50% van de aansluitingen een abonnement nam.

bijdrage van de aanleg wogen in sommige gevallen niet op tegen de voordelen. Hopelijk is in de toekomst draadloos “5G” voor die groep de oplossing. Gelukkig kunnen nu wel de meeste mensen gebruik maken van de voordelen van glasvezel en is Radewijk klaar voor de toekomst.

In het voorjaar van 2016 werd er voor de buitengebieden Hardenberg campagne gevoerd. Ook in Radewijk werd door Plaatselijk Belang campagne gevoerd. En met succes. In juli 2016 werd bekend gemaakt dat 52,3% van de aansluitingen een abonnement had afgesloten. Eind dat jaar werd er begonnen met de aanleg en vorig jaar werd bijna geheel Radewijk aangesloten. Helaas vielen er een aantal woningen die ver van de weg staan buiten de boot. De eigen

5 jaar!  Rondje  

Radewijk een ontdekking aan de grens

thema 2018: cultureel erfgoed Fietsen op 21 mei, Tweede Pinksterdag, langs 10 bedrijven. Genieten van Radewijk en haar cultureel erfgoed. Volg ons op facebook, Radewijk.eu en berichten in de krant. 29


GOEIE DOEL’N STEKJESMARKT Op zaterdag 28 april is er weer een gezellige jaarmarkt in Radewijk. Iedereen is van harte welkom.

boven hun ziekte uit te tillen door een wens in vervulling te laten gaan. Hebt u planten of tuinspullen over? U kunt het inleveren bij fam. Peeneman, Lindeldijk 2a, fam. Hutten, Hoogenweg 49 of bij Miny Schutte, Risaeusstraat 4 We hopen op een geslaagde markt met mooi weer.

De markt is van 10.00 tot 13.00 uur op het kerkplein van De Opgang, Radewijkerweg 31. Er worden allerlei planten, bollen en heesters aangeboden. Ook is er tuingereedschap en zijn er mooie creatieve spullen aanwezig. U kunt meedoen aan de verloting waarmee mooie prijzen zijn te winnen. Voor de inwendige mens is er koffie met zelfgebakken taart en cake. Voor degenen die graag wat hartigs willen, zijn er broodjes hamburger te koop.De opbrengst is voor twee doelen, namelijk voor:

DORCAS Aangezien ons depot in Radewijk gesloten is vermelden we hierbij enkele depots waar u kleding en dergelijke kunt inleveren. Dorcas Depot Gramsbergen Contactpersoon: Dhr. W. Dalhuisen Kanaaldijk 3, 7783 DA Gramsbergen T: 06-29540887 E: wicherdalhuisen@ziggo.nl Voormalige Gemeentewerf. Uitsluitend inname van nog goed bruikbare kleding, schoenen en huishoudtextiel. Dorcas depot: Bergentheim Contactpersoon: Dhr. W. Klok Troelstrastraat 8, 7691 AG Bergentheim T: 0523-232257 E: wollieklok@hetnet.nl

Kinderproject Roemenië. Als kinderen in Roemenië voor het eerst naar school gaan moeten ze een rugzakje met basisbenodigdheden bij zich hebben en dat moeten de ouders zelf bekostigen. De overheid doet daarin niets. Zonder dat rugzakje kunnen ze niet starten en dus niet naar school. Voor de allerarmste ouders is dat een groot probleem. Daar willen wij graag verandering in brengen door hen deze rugzakjes met inhoud te verschaffen. Meer info bij Miny Schutte telefoonnummer 0523-264349. Helpt u mee?

Een gift is welkom op bankrekening NL04 RABO 0384 9365 47 t.n.v. Ali Eggengoor onder vermelding van Dorcas Werkgroep Radewijk. Fenneke Muis en Ali Eggengoor (telefoonnummer 0523-216509, alieggengoor@gmail.com)

De Twentse Wensambulance. Deze wordt ingezet om ernstig zieke mensen 30


COLLECTES KOMENDE TIJD 04 mrt - 10 mrt Jantje Beton, St. 11 mrt - 17 mrt Amnesty Intern. 18 mrt - 24 mrt Reumafonds 25 mrt - 31 mrt ZOA, St. 01 apr - 07 apr Fonds Gehandicaptensport, St. 08 apr - 14 apr Hartstichting 15 apr - 21 apr Nationaal Fonds Kinderhulp, St.

Jantje Beton in Madurodam Foto: René & Peter van der Krogt

Jantje Beton komt op en strijdt voor het recht van kinderen in Nederland op het vrije buitenspelen in de eigen buurt. Hierbij werkt Jantje Beton lokaal samen met kinderen, ouders, bewoners, scholen en verenigingen, gemeenten en gemeentelijke instellingen, woningbouwcorporaties en mogelijke financiers uit de wijk. Goede speelruimte moet weer uitdagend en aantrekkelijk zijn voor de kinderen uit de buurt.

JANTJE BETON Jantje Beton is een organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen in Nederland. Aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw werd er in Nederland steeds meer gebouwd. Wegen flats, parkeergarages en winkelcentra zorgde voor steeds meer “beton” en steeds minder plaats om te spelen. Een aantal landelijke buurt- en jeugdwerk organisaties staken de koppen bij elkaar en starten op 2 april 1968 "Het Nationale Jeugd Fonds". Enkele jaren later werd de naam “Jantje Beton” aan het fonds gegeven.

Collecte Jaarlijks gaan 40.000 collectanten voor Jantje Beton langs de deuren voor een bijdragen. De collecte is uniek in Nederland doordat de collectanten zelf deel uitmaken van een jeugdorganisatie. De helft van de opbrengst gaat rechtstreeks naar de collecterende club. De andere helft wordt door Jantje Beton geïnvesteerd in buurt speelmogelijkheden in heel het land.

De beschermvrouw van Jantje Beton, H.K.H. Prinses Beatrix, maakte, naar voorbeeld van een tekeningetje van de heer B. Bouwman, een beeldje van Jantje Beton dat sinds 1973 in de ministad Madurodam staat. 31


32


HANDIG LIESIE POLITIE Spoed: 112 Geen spoed, wel politie? Bel dan: 0900-8844

SPORTVELD / PROAT POT Gerben Spijkers: 0523-216415 gerbenenjolanda@hotmail.com AED Contactpersoon: Henk Reefman 06-10961200 Locatie defibrillator: Hoofdingang De Heugte OBS Den Velde

BRANDWEER Spoed: 112 088-1197000 HUISARTSENPOST 0900-3336333  

RADEWIJK ALERT Aanmelden vanaf 18 jaar, via 112hardenberg.nu/hardenbergalert

ZIEKENHUIS HARDENBERG 0523-276000 MELDING LICHTPUNT Limitec Helder Licht BV 0523-265111 http://www.geenlichtindestraat.nl/   MELDPUNT OPENBARE RUIMTE 14-0523   CHEMOKAR Iedere derde donderdag van de maand: Radewijk, Ned. Herv. Kerk (13.45 - 14.15 uur) Hoogenweg (14.30 - 15.00 uur)   HUREN DE HEUGTE Herman Bulthuis: 0523-216570 b.g.g. 06-15520539

33


34


AGENDA DATUM 09 maart 16 maart 22 maart 23 maart 24 maart

30 maart 31 maart 28 april 09 mei 10 mei 21 mei 25 mei 15 juni

WAT WAAR Toneel Roke De Heugte Speurtocht in donker Roevelz Ledenvergadering PB De Heugte Paasbingo De Heugte Ophalen bestelformulier boterkoekactie Comité 2020 Noabermaoltied De Heugte Bezorging boterkoekactie Comité 2020 Stekjesmarkt De Opgang The Heinoos Lambertsdijk 3 Trekker Trek Den Velde Lambertsdijk 3 Rondje Radewijk Noabermaoltied De Heugte Volleybaltoernooi Sportveld

EERSTE DONDERDAG V/D MAAND Oud papier ’t Kompas deponeren in de container (kruising Mastdijk en Mastbrugweg).

HOE LAAT 19.30u 20.00u 20.00u

12.00u

10.00-13.00u 20.00u 10.00u 10.00u 12.00u 18:00u

ROKER PROAT CONTACTPERSOON Doetsje Horstra (06-45290265) Graag Doetsje bellen of mailen naar rokerproat@radewijk.eu voor het vermelden van uw activiteiten in deze agenda. En om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten.

EERSTE ZATERDAG V/D MAAND Oud papier OBS Den Velde. DERDE DONDERDAG V/D MAAND Chemokar voor het inleveren van klein chemisch afval bij De Opgang van 13.45 tot 14.15 uur.

KOPIJ Voor de volgende Roker Proat bij voorkeur aanleveren via e-mail op rokerproat@radewijk.eu.

NOABERMOALTIED Opgeven bij Geesje (0523-216566) of Rezina (0523-216237).

Inleveren kan ook bij Doetsje Horstra voor 4 mei 2018. 35


RECEPT Bereiding 1) Snijd de kontjes en de bittere pit uit de witlof en halveer ze in de lengte. Kook de witlof kort, net beetgaar (max. 8-10 min.) en laat de stronkjes goed uitlekken in een vergiet.

WITLOFSCHOTEL MET ZALM IN ROOM

2) Zet de oven aan op 200 graden (hetelucht 180 graden). Vet een ovenschaal in. 3) Verwarm in een pannetje roomkaas en room, hoeft niet te koken. + Bouillonpoeder (optioneel) 4) Leg de stronkjes witlof met de bolle kant naar boven in de ovenschaal, bedek elk stronkje witlof met een plakje zalm en giet de kaas-roomsaus erover. Strooi er dille en geraspte kaas over.

Ingrediënten • 4-5 struikjes witlof (ca. 500 gram) • 50 ml slagroom • 50 gram roomkaas • 1/4 theelepel groentebouillon poeder (optioneel) • 200 gram gerookte zalm (van Lidl is niet zo zout) • 1 eetlepel dille vers of gedroogd • 75 gram geraspte kaas indien zelf ge raspt  

5) Bak in ongeveer 10-15 minuten mooi lichtbruin in de oven. P.S.: witlof bevat veel water, kook daarom niet te lang en doe geen zout in het kookwater.

36


KIEK TOCH IS WIE IS DIT? Ook nu weer twee foto’s “uit de oude doos”. Deze keer twee heren. Mocht u ze herkennen, stuur dan een mail naar rokerproat@radewijk.eu of meld dit schriftelijk aan Bertus Bosscher (Radewijkerweg 30). Degene die na vier edities de meeste foto’s heeft herkend, wordt verblijd met een prijs.

PRIJSWINNAARS 2017 WAS DA 1. Janny Woertel 3 2.

Jenny Kiwiet-Bolks

2

2.

Johanna Reins

2

PRIJSWINNAARS 2017 WIE IS DIT 1. Jenny Kiwiet-Bolks 5 1

Johanna Reins

5

2

Janny Woertel

2

Na loting is Jenny de winnaar. Prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Wel zouden we graag wat meer inzenders zien. Dus praat er niet alleen over, zend ook je oplossingen in!

WAS DA? Onder deze kop beproeven we de Rokenaren over hun kennis over oude gebruiksvoorwerpen. We plaatsen een detailfoto van een voorwerp uit vervlogen dagen en de mensen moeten raden wat het voorwerp is. Degene die eind 2018 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje.

Deze jongeman is nu midden 50

Deze jongeman loopt tegen de 30

37


38


OPLOSSINGEN WIE IS DIT??

OPLOSSINGEN WAS DA?

G.J. Bruggeman

Bascule Gerrie Valk

Herman Valk

Theemuts Anna Oldehinkel

Willy Knol-Veldhuis Dorsvlegel

Jos Versteeg

Jeroen Knol Vlaskam of rekel

René Yspeert 39


40

Roker Proat 2018 Jaargang 27 nr. 1  
Roker Proat 2018 Jaargang 27 nr. 1  

Nieuwsblaadje Radewijk

Advertisement