Roker Proat 2016 Jaargang 25 nr. 4

Page 1

december 2016, jaargang 25 nr. 4

ROKER PROAT DORPSKRANT VOOR RADEWIJK EN OMGEVING


Groothandel in baby& kinderartikelen


PROAT VEURAF BESTE ROKE-LEU, Voor jullie ligt de vernieuwde Roker Proat. Na 25 jaar met hetzelfde uiterlijk vond de redactie het tijd voor een facelift. We hopen dat u het mooi en duidelijk vindt. Op– en aanmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom.

REDACTIE ROKER PROAT Roelof Hagedoorn Lidy Kremer Bertus Bosscher Doetsje Horstra Herbert Oldehinkel Jeanet Meijerink

Jeanet Meijering en Herbert Oldehinkel hebben helaas aangegeven de redactie te willen verlaten. We willen beiden hartelijk danken voor hun vele jaren van inzet. We zijn blij te melden dat we twee personen bereid hebben gevonden toe te treden tot de redactie. Bertus Bosscher en Doetsje Horstra zorgen ervoor dat het redactie team weer op volle sterkte is.

Kopij voor de volgende Roker Proat en oplossingen graag inleveren vóór 14 februari 2017 bij Doetsje Horstra, Radewijkerweg 46 of per e-mail sturen naar rokerproat@radewijk.eu.

Als makers van de Roker Proat zijn we continue op zoek naar kopij. Wil je iets delen met de Roker bevolking. Wil je je voorstellen of heb je een interessante hobby? Aarzel niet en stuur het naar ons op! We plaatsen het graag voor u. Als redactie wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

2


Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren. De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur. www.aspergetuin.nl Noord-Oosterweg 25 Radewijk


PROAT VEURAF pas echt een feestje. Een bedrag, groot of klein, is meer dan welkom en wordt met blijdschap ontvangen.

ROKER PROAT 25 JAAR! Vele vrijwilligers, sommigen vele jaren lang, hebben zich ingezet om dit jubileum te kunnen vieren. Maar zonder de adverteerders en menig sponsering van de Rabobank was het financieel, ondanks de inzet van gemotiveerde vrijwilligers, niet mogelijk geweest om de 25 jaar vol te maken. Immers we hebben geen budget wat we elk jaar tegemoet kunnen zien. U begrijpt, dat we dus elk jaar, de financiën goed moeten bespreken en in de gaten houden. Dit gebeurt ook in overleg met de penningmeester van Plaatselijk belang.

U kunt uw donatie overmaken op NL27 RABO 0384 9940 24 t.n.v. Plaatselijk Belang Radewijk inzake Roker Proat. Met behulp van uw bijdrage kunnen wij het voortbestaan van de Roker Proat waarborgen. En er samen voor zorgen dat we toch zeker de 30 jaar halen. En kunt u over 5 jaar ook zeggen, zonder mij zou het zover niet gekomen zijn. Wij wensen u veel leesplezier toe! Namens de Redactie

Als redactie willen we 25 jaar, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit heuglijk feit hebben wij willen vieren door de Roker Proat te moderniseren, maar toch zonder al het oude zomaar overboord te gooien. Immers als je maar lang genoeg het zelfde blijft word je vanzelf bijzonder. En bijzonder is het toch wel dat we al 25 jaar lang ons dorpskrantje kunnen uitbrengen.

WINNARES KLEURPLAAT Lana Guichelaar heeft deze keer de kleurwedstrijd gewonnen. Hartelijk dank voor je prachtige inzending. De redactie brengt jou binnenkort je prijs. Verderop in deze Roker Proat staat ook een kleurplaat. We hopen op veel mooie inzendingen.

Een receptie houden we niet. We letten op de kosten, maar een financiële felicitatie zou een waardering zijn. Daarom een beroep op u, onze lezers. Mocht u, zonder u verplicht te voelen, een donatie willen doen, dan wordt het 3


Atelier 'de Potstal' creatieve workshops; schilderen & boetseren; vrijgezellen- & andere feestjes; teambuilding; kunstprojecten voor het basisonderwijs; kinderatelier en kinderfeestjes.

www.atelierdepotstal.nl Mijnske Veldhuijzen van Mourik Stobbenhaarweg 9a, 7791 HD Radewijk 0523 237999; mijnskevanmourik@hotmail.


DORPS PROAT PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat: Erna Hagedoorn, Noordoosterweg 25, 7791 RB Radewijk, tel. 0523-216408

Buurtbusgarage Zoals u wellicht gezien heeft is het asbestdak van de buurtbusgarage gesaneerd en voorzien van nieuwe dakplaten.

Zoals gebruikelijk willen we u op de hoogte brengen waar wij als “Plaatselijk Belang” de laatste tijd mee bezig zijn geweest.

Bladhekken De gemeente heeft weer net als andere jaren een bladhek geplaatst in de nieuwbouw (De Kniepe). In dit bladhek kunt u uw blad deponeren. Het bladhek blijft staan tot week 51.

Voorlichting E-bike In de vorige Roker Proat is er vermeld dat er in het najaar een E-bike voorlichtingsmiddag is georganiseerd. Dit gaat door omstandigheden niet door.

Paasvuur 2017 Zoals u de laatste jaren gewend bent is er in 2017 ook weer een paasvuur aan de Verkavelingsweg in Radewijk. Familie Waterink stelt hun perceel weer beschikbaar voor dit evenement. U kunt nadat u contact heeft gehad met Gertjan Waterink uw snoeihout hier naar toe brengen. (Alleen snoeihout gewenst.) U kunt telefonisch contact opnemen met Gertjan op het volgende nummer: 0523-216576 of 06-36185207.

Wegenonderhoud 2017-2019 2017: Radewijkerweg huisnr. 64 - 66: lokaal asfaltherstel + slijtlaag Stobbenhaarweg - Brug- Radewijkerweg: aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag en (her)leggen van grasstenen. 2018: Stobbenhaarweg – Brug - Radewijkerweg: aanbrengen van slijtlaag Lindeldijk -Veldsinkdijk - Roelofsdijk: aanbrengen van nieuwe asfaltdeklaag 2019: Lindeldijk - Veldsinkdijk - Roelofsdijk: aanbrengen van slijtlaag 4


Service-onderhoud & handel Tractoren en machines Constructiewerken Mobiele hydrauliekservice Hardenbergerweg 20 7778 HP LOOZEN Tel/Fax 0524 – 562922 06-51011675

Landbouwtechnische handelsonderneming

Agrarisch loonbedrijf

Prenger Den Velde Tel.: 0524 - 561229 H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij : PRENGER’S LOONBEDRIJF Niet duur Wel beter !

Beleefd aanbevolen


Busreis Plaatselijk Belang en Ouderengroep Kerk Met precies 50 reislustige ‘Rokenaren’ vertrokken we dinsdagmorgen 4 oktober via een mooie route richting NoordoostTwente. Onze eerste stop was bij Shiitakekwekerij Masselink in Tilligte waar ons op boeiende wijze werd uitgelegd en getoond hoe deze paddenstoel wordt gekweekt en verwerkt. En natuurlijk konden we daarbij ook allemaal genieten van een kop lekkere shiitakesoep. Vervolgens ging de reis verder naar restaurant ’t Sterrebos in Beuningen, waar een heerlijk diner werd geserveerd. Daarna maakten we o.l.v. een gids een rondrit door het prachtige grensgebied. We kwamen langs de woning van Herman Finkers, waar een grote boog met versieringen aangaf dat hij pas was benoemd tot ereburger van Overijssel. Daarna reden we via De Lutte verder naar Gildehaus en Bad Bentheim. De zandsteengroeve en het kasteel konden we van dichtbij bekijken. Na nog een consumptie bij restaurant ’t Sterrebos waren we omstreeks 18.00 uur weer terug bij De Heugte. Tot slot willen we als Bestuur van Plaatselijk Belang Radewijk alle vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben op wat voor manier dan ook om ons mooie dorp Radewijk leefbaar te houden.

STICHTING ALGEMEEN BELANG RADEWIJK

Kerstbingo Er is dit jaar natuurlijk weer een KERSTBINGO in De Heugte. Dit jaar zal deze plaatsvinden op vrijdag 18 december om 20.00 uur. Traditiegetrouw weer mooie/lekkere prijzen om de feestdagen goed door te komen. Aan het eind van de avond is er de superbingo. Films van Radewijk Er zijn nog een aantal mensen die de DVD’s met de films van Radewijk hebben besteld en deze nog niet hebben opgehaald. U kunt daarvoor bellen met H. Bulthuis (tel. 0523 216570) om af te spreken wanneer u ze kunt komen halen. Er zijn nog een aantal DVD’s over. Dus wilt u alsnog van deze oude films genieten, dan kunt u ook contact opnemen met H. Bulthuis.Er is 1 DVD met de films van 1958/1960 en 3 DVD’s met de film van 1978. Voor € 20,00 hebt u bijna 5 uur beeldmateriaal van vroeger. 5Prettige feestdagen/Nieuwjaarsborrel De beheers commissie en het bestuur van De Heugte wensen u allen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. In het bijzonder willen we de donateurs bedanken, die doormiddel van hun bijdrage ervoor zorgen dat we in Radewijk het dorpshuis in stand kunnen houden zonder bijdragen van buitenaf.

SPORTCOMMISSIE Nieuwe penningmeester Marjo Dames vervult de taak van penningmeester bij de sportcommissie. Tevens doet zij de ledenadministratie. Wilt u contact met haar opnemen dan kan dat via m.dames@hetnet.nl. Sjoelvereniging Op woensdagavond wordt er gesjoeld in De Heugte. De sjoelvereniging gaf aan dat er nog ruimte is voor enkele nieuwe leden. Mocht u zich willen aanmelden dan kunt u contact opnemen met Gerrit Jan Ramaker telefoonnummer: 0523216237

Ook willen we nog een keer onder de aandacht brengen dat het aantal vrijwilligers dat De Heugte beheert terugloopt. Denk er eens over of u mee wilt helpen om De Heugte draaiende te houden. De eerste activiteit in het nieuwe jaar is de nieuwjaarsborrel. We willen een ieder daarvoor uitnodigen om op zaterdag 7 januari 2016 van 15.00 – 16.00 uur in De Heugte elkaar het goede toe te wensen en daarbij een glaasje te drinken op het nieuwe jaar.

COMITÉ 2020 Aan het einde van het jaar willen we een ieder bedanken voor het steunen van onze acties. Dit jaar hadden we de boterkoekactie en stonden we bij de familie Kelder tijdens rondje Radewijk. Beide acties werden royaal gesteund door de Roker bevolking. Dank hiervoor. Als comité zijn we alweer in voorbereiding om ook het komende jaar met acties opnieuw geld op te halen voor het feest in 2020. Rond Pasen hebben we in ieder geval weer de boterkoekactie. Vooreerst wensen we jullie een feestelijke decembermaand.

Om al vast te noteren De kerstbingo moet nog gehouden worden, maar we hebben vast een datum gepland om de paasbingo te houden. U kunt deze datum dan vast op uw kalender zetten zodat u deze avond in De Heugte aanwezig kunt zijn. De paasbingo 2017 wordt gehouden op vrijdag 7 april.

6


Roker Proat wordt financieel ondersteund door: Rabobank ‘Vaart en Vechtstreek’

Uw tankstation met 24-uurs service middels de buitenpaal, tevens geschikt voor alle creditcards, bank en giro. En sparen met grote sprongen met de goldtygercard

DE ANERDIJK 20 – 7783 CN GRAMSBERGEN – TEL. 0524-562301


TONEELVERENIGING ROKE

Geweldige lachwekkende, kolderieke situaties bint t gevolg, wej gaot zelfs een bettie op de Italiaanse toer. Dus luu, absoluut de muite weert um te komm’n kieken. De volgende doatums bint gepland: Vrijdag 9 december Zaterdag 21 januari Zaterdag 28 januari

Beste mens’n,

Twiefel niet langer en reserveer een kaartie bej Ria Vinke tel. nr. 0523216476 of bej Alie Reins tel. nr. 0523216402. Jullie zult begriep’n dat ’t op maondag oamd soms flink tekeer giet in De Heugte en dat wej dikke schik hebt met t repeteer’n. Stel dat oe dat ok wal wat lek, kom dan gewoon gezellig een keer kieken in De Heugte. Wej kunt namelijk nog wal neje leed’n gebruuken. Ie bint niks verplicht maar kom gewoon eem een bakkie koffie drinken. Dat vinne wej barre gezellig. As ie liever eerst wat meer informatie wilt, prima, zuuk contact met ien van de leed’n of bel oese zeurvitter Henk Reefman op tel. nr. 0523-216270. Vuul oe welkom, zowel als nej lid of as gast op ien van oese toneel uutvoeringen!! Wej neudigt jullie van harte uut en dan make wej d’r saam een gezellige oamd van. Wej wenst jullie as toneelverieniging hele fijne feestdaag’n en tot ziens!

Gerda dreit deur! Misschien een bettie raar um zo te begunnen maar ach ik bin mangs ok een bettie raar. Het is de prachtige titel van oes winterstuk en ’t is schreem’n deur Bernd Gombold.

In de veurige Proat heb ik een klein bettie verteld over Gerda,. Ze hef ’t soms echt niet makkeluk. Maar oh, oh aj ziet wat veur figuur’n as d’r bej heur over de vloere komt dan val ie zowat van oe stoel!

Goed goan en völle wille, Marchien 7


Garage Reinders Voorstraat 4 7783 AM GRAMSBERGEN Telefoon: 0524 – 561275 www.garagereinders.nl


POTJAPPEL PROAT ‘T KOMPAS 100 jarig jubileum CBS ’t Kompas In het jaar 2017 bestaat onze school 100 jaar. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het 100 jarig jubileum. Afgelopen woensdagavond is er een speciale facebookpagina aangemaakt. Binnenkort zullen we u informeren over de data van het jubileum.

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 was een fietsparcours uitgezet op het schoolplein.

ANWB Streetwise Donderdag 1 november was de Radewijkerweg (ter hoogte van de school) gedeeltelijk afgezet. De reden hiervoor was dat alle leerlingen mee hebben gedaan met de ANWB Streetwise. De leerlingen van groep 1 t/m 4 vertrokken naar sporthal De Kamp, hier volgden zij het onderdeel: Toet-toet en Blik en klik.

Nieuwe gezichten Juf Marloes Peschier en juf Wilma zijn twee nieuwe gezichten bij ons op school. Juf Marloes vervangt juf Leonie, zij is aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Wilma vervangt tijdelijk juf Rianne, zij is met zorgverlof.

Voorleeskampioenschap Tijdens de Kinderboekenweek hebben we in groep 7 en 8 voorleeswedstrijden georganiseerd. Jarnick Koops zal onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeskampioenschappen. We wensen Jarnick veel succes!

De leerlingen van groep 5 en 6 hebben ervaren hoe veel tijd het kost wanneer een auto daadwerkelijk stil staat. 8


GOEIE DOEL’N

Amyotrofische Laterale Sclerose is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. De oorzaak is tot nu toe onbekend, maar doordat steeds meer spierfunctionaliteit uitvalt, takelt iemand steeds verder af en overlijdt doorgaans drie tot vijf jaar na de eerste symptomen. Helaas is er op dit moment nog geen behandeling mogelijk. Inge had al vaker meegedaan aan acties voor het Glazen Huis in Gramsbergen, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan de stichting ALS. Maar toen vorig jaar ook bij vader Rikus de diagnose werd gesteld, wilde zij meer doen. En dat resulteerde er dit jaar in dat zij via het kanaal Almelo-De Haandrik zwom van Hoogenweg naar Gramsbergen.

INGE ZWEMT VOOR ALS Zondag 25 september 2016 was voor ons en voor heel veel anderen een dag om niet snel te vergeten. Nadat zij vorig jaar al de halve marathon van Emlichheim naar Gramsbergen wist te volbrengen, had Inge ter Voorde zichzelf dit jaar een nieuw doel gesteld. Ze zou 5 kilometer zwemmen in open water. Niet toevallig precies de afstand tussen haar ouderlijk huis aan de Kanaalweg Oost in Hoogenweg en de Mommeriete in Gramsbergen. Net als vorig jaar moest de actie de aandacht vestigen op, en door vrijwillige bijdragen vooral veel geld opleveren voor onderzoek naar de ziekte ALS. 9


Het werd een fantastisch evenement. Al bij de start waren er tientallen mensen om haar aan te moedigen en gedurende de tocht groeide dat aantal langzamerhand uit. Onderweg sprongen diverse vrienden en vriendinnen in het water om Inge een deel van de route te vergezellen. Bij de brug in de Schooldijk, waar een korte tussenstop was om een beetje op te warmen en wat te eten, heette de familie Hamberg al ruim 60 toeschouwers welkom. En vanaf de versierde brug ging de hele stoet, vergezeld van een flinke geluidsinstallatie op weg naar het eindpunt: de brug in Gramsbergen.

En voor wie nog niet heeft gedoneerd, maar dat nog wel graag wil doen: dat kan nog steeds door een bedrag over te maken op NL61 RBRB 0917 6732 55 ten name van I. ter Voorde, onder vermelding van ALS. Van de zwemtocht is ook een korte film gemaakt. Deze is terug te vinden op Youtube en heeft de titel ‘5 kilometer open water zwemmen door Inge ter Voorde’.

Vooraf was er al veel geld gedoneerd, maar ook tijdens de zwemtocht werd nog flink gecollecteerd bij toevallige voorbijgangers, toeschouwers, vissers en wie er ook maar aan de wal stond of zat. Uiteindelijk kwam Inge na drieënhalf uur zwemmen aan in Gramsbergen. En daar stonden rond de 200 mensen haar op te wachten op de brug en bij de Mommeriete. Het leverde een groots en emotioneel onthaal op. Extra mooi was dat ook Rikus bij de finish was en zich na afloop nog even meldde. De uiteindelijke opbrengst blijft nog even geheim, omdat Inge het eindbedrag zal aanbieden aan de Glazen Huis actie die van 26 tot en met 30 december plaatsvindt in Café the Alley. Maar dat het om een mooi bedrag zal gaan is nu al wel duidelijk!

Tot slot Inmiddels is Rikus helaas overleden. De weken voor de zwemactie ging hij al snel achteruit en had hij voor zichzelf besloten dat hij niet verder wilde aftakelen. Op 7 oktober mocht hij waardig uit het leven stappen en een week later hebben wij onder een overweldigende belangstelling afscheid van hem moeten nemen. Wij zijn nog altijd dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en denken met een positief gevoel aan hem terug. Via deze weg willen wij ook graag nogmaals onze dank uitspreken voor alle aandacht die wij, maar ook Rikus tijdens zijn ziekte, hebben mogen ontvangen. Familie Ter Voorde

10


Minikraanverhuur en grondverzetbedrijf

Guichelaar Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel: 0523 – 216654 Mob: 06 29477432

Betrouwbaar in service en techniek


WERKGROEP DORCAS RADEWIJK

EPILEPSIE FONDS In Radewijk wordt er gecollecteerd met 10 bussen, verdeeld over de straten in Radewijk/Wielen. Een contactpersoon zorgt ervoor dat de bussen op tijd (voor de collecteweek) worden verdeeld onder de collectanten. Vervolgens worden aan het eind van de collecteweek de bussen geteld door de contactdame. Er zijn min of meer 8 collectanten die al jaren steeds in dezelfde straten collecteren, voor 2 bussen/straten wisselt het van collectant.

De Werkgroep Dorcas Radewijk wil iedereen in Radewijk heel hartelijk bedanken voor de bijdrage die ze hebben gegeven aan onze oproep om mensen in Oost-Europa te helpen d.m.v. voedselpakketten.

Contactpersoon Vanaf 2010 ben ik (Jeanet Meijering), contactpersoon voor Radewijk. Na de collecte in juni 2016 ben ik gestopt, voor Radewijk zijn we dus op zoek naar een nieuwe contactpersoon.

We hebben in totaal 14 dozen ingezameld. Het was fijn dat iedereen weer meedeed. De kinderen en personeel van de school Het Kompas willen we ook bedanken voor het meedoen aan deze actie. Er is € 337 aan giften binnengekomen en daar zijn we heel blij mee. 26 november hebt u ons kunnen vinden op de wintermarkt bij Erve Ramaker in Radewijk waar wij o.a. snert verkochten.

Vind jij dit een goede vrijwilligerstaak? Voor aanmelden en informatie kunt u terecht bij Jeanet Meijering.

Een gift kunt u storten op rekening NL03 RABO 0384 9365 47 op naam van Ali Eggengoor met vermelding van gift Dorcas. U kunt nog altijd hele en schone kleding, mobieltjes, wol en keukengerei brengen bij Mevr. Oldehinkel, Mastdijk 1 in Radewijk. Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe locatie voor de te verzamelen kleding e.d. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Oldehinkel (216377) en Ali Eggengoor (216509). 11


KERSTPUZZEL

12


 Wij willen bij deze onze sponsoren bedanken door ze extra onder de aandacht te brengen. Ook mede dankzij

hen bestaan wij al 25 jaar. Zoek de juiste sponsor bij de nummers en stuur de oplossing in.

13Â


OALE PROAT Zo begon het voorwoord van de allereerste Roker Proat bijna 25 jaar geleden. Het blad is wat dikker geworden, verschijnt een keer vaker en heeft een andere redactie, maar de rest is nog steeds actueel. Zonder medewerking van iedereen was er geen Roker Proat. In de derde Roker Proat werd uitgelegd waarom er een paardenbloem (toen nog paardebloem) vanaf de tweede editie op de voorkant stond. Hier volgt een gedeelte van de uitleg zoals die door Henk Fahner onder woorden werd gebracht. De paardebloem Op de omslag van Rokerproat (ontworpen door Marijke Hagg) is de paardebloem prominent aanwezig. Waarom zo'n "gewone" paardebloem op het voorblad? De paardebloem is gewoon in de zin van onopvallend, we zijn haar gewoon, we zijn gewend aan haar aanwezigheid. Toch is de plant als zodanig buitengewoon, zij heeft heel bijzondere eigenschappen. Eigenschappen, waar "Rokerproat" zich graag aan wil spiegelen. We beginnen bij het begin, haar ontstaanswijze. Deze plant is een echte pionier: op een zuchtje wind weten de zaadpluisjes iedere uithoek te bereiken en overal wortel te schieten. Daarin zit een overeenkomst met "Rokerproat". dat is nl.. óók een pionier.

“Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons eerste Roker boekje. Hij weegt 20 bladzijden en is 15 x 21 cm groot. Om een eerste inhoud te geven aan dit boekje hebben we verenigingen en organisaties gevraagd om een stukje te schrijven, zodat iedereen weer op de hoogte is van alle activiteiten die we hebben in Roke. Het is de bedoeling dat dit boekje 3 keer per jaar verschijnt in Radewijk en omstreken. Dit is alleen mogelijk wanneer iedereen in deze streek z'n medewerking wil verlenen. Dus wanneer iemand iets heeft, waarvan hij/zij denkt dit is leuk voor het boekje, stuur dit dan op...” 14


Uit het niets is dit blad ontstaan. haar berichten weten iedere uithoek van Roke te bereiken en de inhoud slaat aan. Het kan bijdragen aan de bloei van het dorpsleven, zoals in de lente de paardenbloem bijdraagt aan de voorjaarsbloei: “met een vrolijk geel tapijt dat zich niets aantrekt van de grenzen tussen de percelen, aldus bijdragend aan de eenheid van het landschap”.

CBS 'T KOMPAS Onlangs bestond de school 75 jaar. Reden voor een feest, groot feest! We hadden 2 dagen feest: Vrijdag 29 mei. eerst voor de schoolgaande kinderen. een rondrit in huifkar, spelletjes van vroeger (o.a. koekhappen. hinkelen), een feestmaaltijd en daarna een optreden van Jan Altena, pantomimespeler. Daarna was de officiële opening en 's avonds een gezellige avond met dansen, polonaise. enz. Zaterdag 30 mei begonnen we met een dankstond o.l.v. een oud-leerling. drs. M. v/d Meer uit Drachten. Daarna was er een broodmaaltijd en zo tegen half 2 begon de reünie. Ze kwamen uit alle hoeken van de aardbol, van Groningen tot Limburg, en van Radewijk-Achterin tot Canada. En iedereen was even enthousiast en vrolijk. Als feestcommissie kunnen we gelukkig terugkijken op een geslaagd feest!! namens de opgeheven commissie, Gerry Kelder.

Deze bloem brengt dus ook een boodschap over. In West-Friesland wordt deze plant daarom Brievenbesteller genoemd. Men blies op de pluimbol. waarna de zaadpluisjes - als waren zij postduiven - gedragen door de wind wegzweefden "om de brieven te bestellen". "Rokerproat" wil ook zo'n boodschapper zijn, de buurtberichten en gemeenschapsfilosofie in alle uithoeken van Roke brengen.” Tot zover de uitleg. We hebben voor de nieuwe lay-out gekozen voor De Heugte omdat die staat voor samenwerking en samenhang.

JUBILEUM CBS ‘T KOMPAS Elders in de Roker Proat staat dat CBS ‘t Kompas dit jaar 100 jaar bestaat. In de tweede editie van de Roker Proat stond een kleine samenvatting van het 75-jarig bestaan. Dit willen we u niet onthouden:

Dit was een eerste terugblikje op 25 jaar Roker Proat. In de volgende Roker Proat weer een terugblik.

15SMOKKELEN Over en weer langs de grens werd er in de vorige eeuw veel gesmokkeld. Met name was schaarsheid en het prijsverschil de noodzaak, maar ook natuurlijk de spanning en de sterke verhalen.

Nederlanders deden dit niet, omdat in Duitsland de straffen veel hoger lager dan in eigen land. Hij werd gesnapt door de Duitse commiezen. Ze probeerden hem staande te houden, maar de Radewijker ging er vandoor. De Duitsers trokken veel sneller het wapen dan de Nederlandse commiezen. Na waarschuwingsschoten werd er gericht gevuurd. De Radewijker liet zich vallen en toen hij ontdekt werd, hield hij zich dood. De commiezen vertrouwden het niet helemaal en hielden de man een brandende lucifer onder de neus, maar hij verroerde zich niet. Een boer uit de buurt werd uit de bedstee getrommeld om te helpen de dode op de deel op stro te leggen. Eén van de commiezen haalde een dokter, terwijl de andere plaats nam in de keuken van de boer, bij het inmiddels opgerakelde vuur. Na een poosje ging de commies toch nog eens kijken naar het lijk. Hij ontdekte dat de dode was verdwenen. Met veel gevloek en getier stormde de man naar buiten en knalde zijn wapen leeg, maar de Radewijker was al lang uit het zicht verdwenen richting het veilige Roke. Toen de andere commies met de dokter aankwam, werd de zaak er ook niet vrolijker op. Alles ging te voet in die tijd en de wegen waren slecht. Vanaf die tijd droeg de bewuste Radewijker de bijnaam Dooi'n-Ap.

Wanneer een smokkelaar op heterdaad betrapt werd, moest hij zich als een haas uit de voeten maken. De commiezen schreeuwden wel hard, maar maakten slechts zelden gebruik van hun vuurwapens. Eenmaal op de vlucht had een smokkelaar geluk wanneer hij de waar bij zich kon houden. Meestal moest hij echter zien dat hij de goederen op een onopvallende plek kon kwijtraken, ofwel om harder te kunnen lopen, ofwel om zich te ontdoen van al het bewijsmateriaal. Op deze manier zijn veel dronken mannen in het veld aangehouden, die hevig stonken naar de drank, gemorst uit kapot gestoken varkensblazen. Sommige commiezen schoten echter wél echt, zo ontdekte een bewoner van de Noord-Oosterweg (vroeger Vossebeltsdijk). Hij was met zijn smokkelwaar op Duits grondgebied om het daar af te leveren. De meeste

Bron: Smokkelen verboden spanning

16


PROATPENNE

Van oorsprong John is geboren en getogen in de regio. Geboren in het ziekenhuis van Hardenberg, getogen in Bergentheim en via Hardenberg, Gramsbergen, met een uitstapje naar Steenwijk, samen met Doetsje terecht gekomen in Hardenberg. Doetsje is geboren in Steenwijk, heeft tussendoor nog drie jaar gewoond en gestudeerd in Deventer en heeft na de studie John naar Steenwijk gelokt. Maar John geeft niet echt thuis… hij wil terug naar Hardenberg. En zo gebeurt het.

Een hele poos geleden is ons gevraagd om ons (John, Doetsje, Tim, Laura en Benjamin Horstra) voor te stellen in de Roker Proat. Bij deze… Het was op een mooie zomerdag dat we wisten dat Doetsje van ons derde kindje in verwachting was. Kijkend naar ons postzegeltuintje en de vlonder boven het water dachten we: 'dit willen we niet met drie kleine kinderen'. Niet lang daarna hebben we binnen drie weken ons huis aan de Moonenlaan in Hardenberg verkocht. 17


 Het werk Het is nu 2007. Doetsje werkt al een paar jaar bij Altrex in Zwolle. John zit inmiddels al zeven jaar in het leger en komt net uit Afghanistan. Het is best wel wennen, een functie te hebben als instructeur van het schoolbataljon, in plaats van te werken met de Pantzer Houwitzer. (Voor de meesten is dit een tank, voor de professionele liefhebbers is het een 'stuk'.) John besluit samen met zijn familie een internetwinkel te beginnen. Al snel is het niet meer te combineren met zijn baan bij het leger en neemt John ontslag bij Defensie om zich volledig toe te wijden aan Travelbags.

sauzen, behangen, poetsen en boren het huis intrekken. Op 8 april van dat jaar is Benjamin geboren in het ziekenhuis van Hardenberg.

En nu... Op dit moment wonen we bijna drie jaar met heel veel plezier aan de Radewijkerweg 46 in Radewijk en brengen we Tim en Laura iedere schooldag helemaal naar CBS 't Kompas in Radewijk. John is nog steeds druk met Travelbags. Benjamin heeft het geluk om samen met z'n moeder fulltime thuis te zijn. Doetsje heeft namelijk een jaar geleden ontslag genomen bij Altrex. Na een jaar fulltime huismoeder te zijn, wordt er inmiddels wel weer gezocht naar een baan in de regio. De eerste uitdaging is inmiddels gevonden: sinds kort is Doetsje redactielid van de Roker Proat. En zo is deze editie van de Roker Proat de eerste waaraan Doetsje heeft meegewerkt.

De kinderen In de jaren erop krijgen we kinderen. In 2010 wordt Tim geboren en in 2012 Laura. Dankzij onze Benjamin hebben we eind 2013 ons huis in Hardenberg verkocht. Doetsje was halverwege de zwangerschap toen we een nieuwe plek mochten zoeken. We hebben gekeken in Baalder en Baalderveld en hebben tot slot het huis naast de school in Radewijk bezichtigd. In 2006 hadden we het huis al op Funda zien staan, maar destijds was het nog een brug te ver. Nu was het een toekomstdroom die sneller dan verwacht dichterbij kwam: 'ergens achteraf wonen met iets meer ruimte om de deur'. Het was net of Scherhage (de vorige bewoner) voor ons het huis heeft klaargemaakt. Zo konden we in de eerste week van januari 2014 zonder 18Â


Korenmolen Windlust Radewijkerweg 19a 7791 RJ Radewijk. 0523-216054 Het adres voor: • vele soorten meel; • door onszelf ontwikkelde mixen voor brood, pannenkoeken, koekjes, cake, enz; • zaden en granen; • bakbenodigdheden; • diverse soorten natuurlijke honing; • diverse streekproducten.

www.korenmolenwindlust.nl korenmolenwindlust@baalderborggroep.nl


RECEPT 

Eiwit door mascarpone/ eigeelmengsel roeren (voorzichtig)



Laagje lange vingers in glazen (rechthoekig/vierkante) schaal leggen



Insmeren met het koffiemengsel (de lange vingers kun je minimoment in het koffiemengsel leggen, niet helemaal door laten drenken, want dan wordt de tiramisu te nat).



Een laagje van het mascarponemengsel over de lange vinders uitsmeren



Over deze laag bittere chocola schaven



Dan weer laag lange vingers



Daar een laag van het mascarponemengsel over



Over deze laag bittere chocola schaven



3 uur laten opstijven in de koelkast

Tiramisu (voor 4 á 6 personen) Benodigdheden: 3 eetlepels sterke koffie 1 eetlepel Tiamaria of cognac of grappa 1 pak lange vingers 3 grote eieren 100 gram witte basterdsuiker 250 gr mascarpone 1 stuk bittere chocola Werkwijze:  Koffie mengen met de drank (poosje laten staan) 

Eieren splitsen



Eiwit kloppen (zonder toevoegingen) tot je een toefje kunt trekken



Eigeel kloppen met de basterdsuiker



Mascarpone wat smeuïg maken



Mascarpone – eigeel door elkaar mengen

19


Heideweg 4 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 – 267780

Fax: 0523 - 677202 Mob: 0610255672 w.valkman@kpnplanet.nl

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 – 216362 Bgg. 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Fouragehandel

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

HOOI En STRO

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 – 216440 Mobiel 0653118105


UM ‘T HUUS In de winter is het weer tijd om in de tuin of op het erf te (ver) planten. Door de bekende tv-programma’s als eigen huis en tuin zijn we ons steeds minder bewust van de streekeigenheid op ons erf. Dat is jammer want hiermee worden er planten aangeplant die het vaak niet goed doen, die moeilijk te onderhouden zijn en die je overal al ziet.

Tips voor de winter.

Krijgen we een koude winter met lange jd vorst, dan wordt het jd om de vogels bij te gaan voeren. Merelach gen kunt u appels, peren of rozijnen geven en mezen en mussen vetbollen, pinda's en zaadjes. Voor het roodborstje kun je wat geraspte kaas neerleggen en voor de grote bonte specht kun je aan een stuk spekzwoerd ophangen. Gekookte aardappelen of rijst gaan er ook graag in. Als je vogels voert in de winter is het van belang dat je dat al jd op hetzelfde moment van de dag doet. Vogels blijven wachten en kunnen in die tussenjd niets. In een vogeldrinkbak kunnen de vogels water drinken en een waterbad nemen. Zorg er voor dat de vogeldrinkbak een ruwe bodem hee zodat de vogels niet uitglijden en dat de drinkbak in de buurt van struiken staat, zodat ze kunnen vluchten bij onraad. De drinkbak mag ook niet te diep zijn. je kunt er eventueel ook wat grote stenen in leggen. Zorg er in droge jden voor dat de drinkbak gevuld blij . Vogels moeten er op kunnen rekenen.

Op streekeigen beplanting kun je subsidie krijgen. Stichting Vitaal Platteland heeft op haar website uitgebreide informatie staan over de aanleg van bijvoorbeeld een boomgaard, een bloemenweide, houtsingels, hagen kikkerpoelen etc. Hier krijg je stapsgewijs informatie en ideeën om het erf streekeigen in te richten. Vervolgens kun je de beplanting bestellen. Landschap Overijssel heeft het project ‘Natuurerf’ waarbij je geholpen wordt het erf zo in te richten dat vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren hier veel aan hebben. Het is zeer de moeite waard om hier aan mee te doen. Kijk op de website voor meer informatie: www.svp-hardenberg.nl www.landschapoverijssel.nl

20


Het is ons vak er iets moois van te maken Bloemenboetiek

Albert Vasse

“De Smidse”

De Groente- en Fruitspecialist DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524 – 561298 Gramsbergen


FRÖBEL’N MAAK DEZE STER MET EEN KLOSJE TOUW & WAT SPIJKERS OP HOUTEN PLANKJE

Stap 2: Knip de ster uit die je net hebt getekend. Stap 3: Leg de uitgeknipte ster op je blokje hout. Vervolgens ga je spijkertjes slaan op (of net boven) de punten van de ster. Ook de overige spijkers sla je nu in het hout. Tip: Doe dit nauwkeurig! Als de spijkers verkeerd zitten, dan krijgt je ster een andere vorm. Stap 4: Bind het uiteinde van het touw aan de bovenste spijker. Dit kun je doen met een klein knoopje. Stap 5: Nu bind je in het wilde weg het touw om de spijkers heen. Het maakt niet zoveel uit welke route je neemt. Net wat jij mooi vindt!

Benodigdheden: Klosje touw 3-5 meter 21 kleine spijkertjes 1 schroefoog Houten plankje A4 papier Stift Hamer Schaar Stap 1: Teken een ster op het papier. Een ander figuur: bijv. een kerstboom of een gewei of hart, alles is mogelijk.

21


Telf. 0523-271144 Fax: 0523-271141 info@bouwbedrijftervoorde.nl

Toeslagweg 5, 7791 RS Radewijk. tel: 0523-216265. email: a.kelder-ranter@hetnet.nl Zie voor actuele openingstijden

boerderijwinkel-firmakelder.nl

Verse asperges: seizoensverkoop vanaf eind april tot 24 juni. Waterbuffelproducten: mozzarella, vlees en waterbuffelroomijs, Verse eieren.

Dalfsen - Gramsbergen - Kampen - Vriezenveen Doorbraakweg 16a - 7783 DC - Gramsbergen Tel.(0524)- 561234 Internet : www.morrenhof-jansen.nl

E -mail : info@morrenhof-jansen.nl


KLEURPLAAT (INLEVEREN VOOR 1 FEBRUARI)

22


Â

KERSTVERHAAL: DE VERJAARDAG VAN JEZUS

Tot overmaat van ramp, kwam er een dikke man in een rood pak binnen, hij had een lange witte baard. En hij riep steeds HO HO HO en hij leek dronken. Hij ging op een stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend alsof het feest voor hem was. Om middernacht omhelsde iedereen elkaar, Ik stak Mijn armen wijd uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen... maar niemand dacht eraan. Toen gingen ze de pakjes uitpakken en Ik keek of er voor Mij een pakje bij was, maar nee! Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen kreeg een cadeautje behalve jij, de jarige? Toen begreep Ik dat Ik niet welkom was en ging stilletjes weg. Wat zou Ik het fijn vinden als je de komende kerst Mij mee liet vieren. Dat Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren werd, om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn enige wens voor kerst is: dat jij dit gelooft met je hele hart. Ik zal je wat vertellen... Ik ben zelf een feest aan het voorbereiden, een feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben al bezig met de uitnodigingen te schrijven en er is ook een uitnodiging voor jou bij. Ik zal je naam schrijven met gouden letters in een groot gastenboek. Alleen diegene die in dat boek staan mogen binnen komen en mee feesten. Diegene die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat ik buiten staan. Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het feest. Ik houd van je.

Geliefden, Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar wordt die door jullie gevierd. Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes, is er muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend. Het is fijn te weten dat in ieder geval er mensen zijn die Mijn verjaardag niet vergeten zijn. Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn feest, en waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed. Maar in deze tijd weet bijna niemand dat meer. Families en vrienden komen bij elkaar en hebben een fijne tijd samen. Ik kan me vorig jaar nog herinneren... Het was groot feest met mooie gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, noten en chocolade, gebak en drankjes. Ook de versieringen maakten het extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd. Ik was wel de eregast maar men was vergeten Mij een uitnodiging te sturen. Het feest was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij geweest zou zijn. Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het Me niet, want al de vorige jaren vond Ik de deur gesloten. Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot Ik toch stilletje binnen te gaan en in een hoekje naar het feest te kijken. Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten overal om. Ze hadden het geweldig.

Jezus

23Â


HANDIG LIESIE POLITIE Spoed: 112 Geen spoed, wel politie? Bel dan: 0900 8844

SPORTVELD / PROAT POT Gerben Spijkers - 0523 216415 gerbenenjolanda@hotmail.com AED Contactpersoon: Henk Reefman 06 1096 1200 Locatie defibrillator: Hoofdingang De Heugte OBS Den Velde

BRANDWEER Spoed: 112 088 1197000 HUISARTSENPOST 0900 333 6 333

RADEWIJK ALERT Aanmelden vanaf 18 jaar, via 112hardenberg.nu/hardenbergalert

ZIEKENHUIS HARDENBERG 0523 276 000 MELDING LICHTPUNT Limitec Helder Licht BV 0523 265 111 http://www.geenlichtindestraat.nl/ MELDPUNT OPENBARE RUIMTE 14 0523 CHEMOKAR Iedere derde donderdag van de maand: Radewijk, Ned. Herv. Kerk (13.45 - 14.15 uur) Hoogenweg (14.30 - 15.00 uur) HUREN DE HEUGTE Johan Lenters - 0523 216235 24


AGENDA DATUM 03 dec 09 dec 16 dec 07 jan 21 jan 27 jan 28 jan 07 april

WAT Sinterklaas Toneelvoorstelling Kerstbingo Nieuwjaarsborrel Toneelvoorstelling Noabermoaltied Toneelvoorstelling Paasbingo

WAAR De Heugte De Heugte De Heugte De Heugte De Heugte De Heugte De Heugte De Heugte

HOE LAAT 14.00u 20.00u 20.00u 15.00u 20.00u 12.00u 20.00u 20.00u

EERSTE DONDERDAG V/D MAAND Oud papier ’t Kompas deponeren in de container.

NOABERMOALTIED Opgeven bij Geesje (216566) of Rezina (216237)

EERSTE ZATERDAG V/D MAAND Oud papier OBS Den Velde

KOPIJ Voor de volgende RP bij voorkeur aanleveren via e-mail op rokerproat@radewijk.eu Inleveren kan ook bij Doetsje Horstra voor 14 februari 2017.

DERDE DONDERDAG V/D MAAND Chemokar voor het inleveren van klein chemisch afval bij De Opgang van 13.45 tot 14.15 uur. ROKER PROAT CONTACTPERSOON Doetsje Horstra (06 4529 0265) Graag Doetsje bellen of mailen naar rokerproat@radewijk.eu voor het vermelden van uw activiteiten in deze agenda. En om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten.

25


KIEK TOCH IS HOE GOED KENT U RADEWIJK EN OMGEVING? Onder deze kop beproeven we de Rokenaren over hun kennis van Radewijk en omgeving

WIE IS DIT?? Ook nu weer twee foto’s “uit de oude doos”. Deze keer een heer en een dame. Mocht u ze herkennen, meldt dit dan schriftelijk aan Jeanet of naar ons e-mail adres rokerproat@radewijk.eu. Degene die na vier edities de meeste foto’s heeft herkend wordt verblijd met een prijs.

We plaatsen een detailfoto van een gebouw, voorwerp of uitzicht, en de mensen moeten raden wat of waar het onderwerp zich bevindt.

Deze jongeman is nu begin 40.

Degene die eind 2016 de meeste oplossingen goed heeft krijgt een prijsje. Helaas krijgen we tegenwoordig heel weinig inzendingen binnen en beëindigen we de “Hoe goed kent u Radewijk” reeks. Volgend jaar komt er een andere puzzel voor in de plaats. Deze jongedame is nu begin 70.

26


laat plannen groeien - rood voor rood van vergunning tot verkoop kavels - nieuwe woningen in het buitengebied - functieverandering op erven - uitbreiding (agrarische) bedrijven in buitengebied - uitbreiding recreatie dĂŠ Erfontwikkelaar - Herbert Oldehinkel 06 24 88 38 28

www.erfontwikkelaar.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.