Roker Proat 1994 J03 nr. 3

Page 1September 1994, 3e jaargang nr. 3

REDAKTIE-KRABSBELS

Na een lange hete zomer ligt hier de derde Roker Proat voor U, heet niet alleen als gevolg van het goede weer, ook de diverse branden hebben gezorgd voor veel hitte. Voor vele verenigingen is dit weer het begin van het nieuwe activiteiten jaar en zijn hun jaarprogramma aan het opstellen, 茅茅n ervan is opgenomen in deze RP, een overzicht staat zoals gewoonlijk op het inlegvel. Wist U trouwens dat Jan Kamphuis (tel. 6547) een overzicht bijhoudt van de data van de activiteiten van alle Roker verenigingen, dus, voordat U een evenement voor uw vereniging plant, ...... even Jan bellen. Terug kijkend op de afgelopen periode herinneren we ons natuurlijk allemaal het afscheid van de laatste Roker winkel. Wat een geweldige opkomst in de tent. Allie en Willem hebben genoten, U hopelijk ook? Met deze RP: Veel leesplezier.

Copy voor de volgende Roker Proat graag inleveren v贸贸r 1 december a.s. S.v.p. de tekst zo indelen dat we het zonder veranderingen op kunnen nemen, d.w.z. e.e.a. moet op het voor U liggende formaat passen. 1


toneelvereniging

-l<e''

_(7) ,,(::;5/W

Beste mens'n, Ik hoppe daj allernaale een goeie vakaansie had hebt. Wej bint a weer met frisse moed an de gang. Op dit moment binne wej druk an 't repeteer'n met oes neje toneelstuk. '-c S-cuk hiet "De Radema's" en is schreem'n deur Herman van der A. Het is een prachtig stuk. 't verhaal speuit zich of op 't boerenbedrief van de gebroeders Radema. Twee oale boerties die nog een klein bettie van d'oale stempel bint. Urndat wej hopt daj allernaale komt kieken wil ik d'r now nietmerover vertell'n. De eerste uutvoeringen bint op 11 en 19 november in de Heugte. Veur de rest sol ik zegg'n, haalt de Toren in de gaten, daar stiet ternee alles in over de veurverkoop, volgende uutvoeringen enz. Neje leden kunne wej nog steeds gebruuken! Veur mer informatie kun ie altied bell'n naar Gerrit Reins tel. nr. 05238-6518. Zo, now bin ik uute praat, tot de volgende Praat. Luu goet gaan en vรถlle wille, Margien.

2


rw~TERFLORA . I . I

ADA HOFMAN

-

·····-·--····

......, .............

~.~--~·--

I

Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3 7778 HG Loozeil

I

Gemeente Gramsbergen Tel. 05246 - 2448

EDUCATIEVE VIJVERMODELTUIN Openingstijden:

1 April tot 1 november, dinsdag tot en met zondag van 10.00 • 17.00 uur. Op feestdagen ook op maandag g~?~nd.

* * *

*

25 t u i n e n met 45 vi~vers 3 g r o t e natuurvi~vers Daktuin met vi~ver Voorlichtingsvideofilm

1 lHUYSJES/ I sportprijzen J Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon 05246 - 2537 ~----·--··------

....

_.

___

..

*BEKERS *ROZETTEN * WANDBOROEN *TROFEEËN *VANEN *EREUNTEN *MEDAILLES *RELATIEGESCHENKEN ----·-···--··--~

bouwbedrijf

tervoorde

Westeindigerdijk 18 ~ 7791 AV

RADEWIJK

Tel. 0 5 2 3 2- 6 0 4 4 7

VOORAL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

I


-···'--~-·-----··------------------t

EGGENGOOR BV. AANNEMINGSBEDRIJF

Gespecialiseerd in : Diepploegen, woelen, (zware) egalisaties sloten graven en opschonen, dammen aanbrengen, plaatsen bronbemaling en riolering, aanleg klinkerwegen en erfverharding, Beschoeiingen, plaatsen van afrasteringen, plaatsen kunstwerken, stuwen, overlaten, enz.

Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk Tel. 05238-:6212 Fax. 05238-6519


Geboortes

Sinds de laatste uitgave van de Roker Proat ontvingen we bericht van slechts één nieuwe wereld (Roker) burger: Allan is de nieuwe zoon van Herman en Hermien MeierMinkjan ,f'

\~

Allan is geboren op 30 augustus 1994, Lindeldijk 11 , 7791 RD Radewijk

Bedankt

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid op ons zilveren huwelijksfeest en voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij mochten ontvangen. Hans en Roelie van Haaff-Horst

.3


DE HEUGTE 3 DECEMBER 路s Middags om twee uur zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan ons dorpshuis. Alle kinderen tot en met de basisschool zijn hier van hart.e welkom. 17 DECEMBER Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer een Bingoavond. Er zijn natuurlijk weer mooie prijzen te winnen voor de komende feestdagen. En als klapstuk van de avond de Superbingo t.w.v. f100,=. We hopen dat we u zien op 17 20.00 uur in het dorpshuis. 7 JANUARI Het dorpshuis is dan open voor iedereen om gezellig gratis een nieuwjaarsborrel te drinken van 15.00 - 16.00

PLAATSELIJK BELANG Plaatselijk Belang Radewijk houdt op 3 NOVEMBER een informatieavond in het dorpshuis de Heugte. Aanvang 20.00 uur. Als spreker is uitgenodigd dhr. J. Zuiderna die het een en ander zal vertellen over het arbeidsbureau.

4


.neng_ voeder

HARSEVDORT ~

ASSURANTIEN

( l l H ; ) MAKELAARDIJ

.,...... ~J ~ ,.... ~

Rheezerweg 44 7771 TG Hardenberg Telefoon (05232) 6 14 90

Voor advies over:

* ALLE VERZEKERINGEN *AAN- EN VERKOOP WONINGEN * HYPOTHEKEN Oud en vertrouwd *TAXATIES (sinds 1905) *SPAREN * FINANCIERINGEN * PENSIOENEN

NVM

MAKELAAR


HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 - 7791 RN Radewijk Telefoon: 05238 - 6440

Voor de voordeligste hypotheek ga je rechtstreeks naar de Rabobank.


Van 'Bavinck' is nog het volgende bekend. Deze hoteleigenaar veroorzaakte in Emlichheim een aanrijding. Hoewel de persoon die hU aanreed niet ernstig gewond raakte, hebhen de Duitsers Bavinck geruime tijd vastgezet en uiteindelijk op borgtocht losgelaten, voor geld dat hijeengebracht was door de jagerscombi natie. Natuurlijk werd er, zowel hier, als in Duitsland op grote schaal gestroopt. Daarom was Lozekoot ook onbezoldigd rijksveldwachter. In Duitsland, Polizeiheh()rde, Kreis Meppen. Helaas zijn niet veel stropersverhalen bekend, maar hij een toen hekende Radewijkse familie, zijn in die jaren meer dan 10 geweren in heslag genomen. f.en lid van deze familie werd eens op de volgende manier ingerekend. Op een regenachtige wintermorgen was Lozekoot in Radewijk in het veld en hoonle hij een geweerschot. Het veld afziende, zag hij op het houwland in de verte een stroper met geweer. Lozekoot dacht, hoe pak ik hem. Plots kreeg hij een ingeving. Bij een hoer in de huurt een zwarte rok geleend en een . oude paraplu. Zo zag de stroper een oud gebogen vrouwtje naderen, dat zelfs nog even hurkte, om zoals toen gewoonte was, een plas te doen. Zodoende was Lozekoot op enkele meters de stroper genaderd. Deze was erg verrast, toen de zwaar besnorde Lozekoot onder de paraplu te voorschijn kwam. Met een luide vloek gaf de stroper voor de zoveel keer zi_jn geweer aan Lozekoot

Later konden, zowel de stroper, als Lozekoot er smakelijk om lachen. Om het zeer uitgebreide jachtterrein te bewaken, was er naast Lozekoot een hutr.jachtopziener, de heer Jac. Brink uit Gramsbergen. Deze woonde aan het Meihoomplein, waar nu het huis van ml!llr. Kamphuis staat. Jacobus Brink, in de volksmond Koos Brink, had eens koftie gedronken bij een hoer in Den Velde. De hoer liep een eindje met Brink op, toen deze vertrok om weer op stropers te gaan letten. Druk pratend liepen heiden langs meerdere strikken met wild er in, die door de gezellig pratende hoer zelf gezet waren. Nadat hij de jachtopziener uitgebreid uitgeleide had gedaan, nam deze gastvrije man op de terugweg het wild uit de strikken en stak ze onder zUn jas. Hij keek lachend de jachtopziener na, die in de verte verdween, ziçh bewust van zijn belangrijke taak.

Mengvoeders van U.T.D. Topkwaliteit voor .al uw vee! en ....• de priJs zit ook nog mee Pro~r ook een proefvracht

Verkoop:

·

Agrarisch Belang - Stroeve te Loozen Westeindigerdijk 6, T778 HG Loozen, tel. 05246-1427

5


Een brief van een Twentse boerin aan de moeder van twee Amsterdamse jongetjes die in Twente logeren. Geachte mevrouw, Ik schrijf u met potlood, want we hebben geen inkt meer in de flesse, die heeft Jenske om laten kuilen toen hij d'r een plak stoet voorhen wou snijden en toen vloog hem het knief uut de handen, lijk tegen de flesse met inkt. En dat kwam omdat kleine Diekske de knep van de stoet wou hebben. Die beiden zijn altijd met elkaar aan het frosselen en dan kun je het spul niet in de riege houden. U hebt gevraagd hoe het met uw jongens gaat. Nou, ze zien er allermirakels best uit. Ze hebben koppen als knotwilgen, allendig zijn ze wat hardheurig en ze pleren onze Jens overal doorhen. Gisteren is Jens achterover in het alengat gepleerd en toen zat hij helemaal onder de puip, maar we hebben hem toen twee emmers water om de hoed hen gegooid en toen was hij wel weer klaar. Alleen stinkt hij nog wel maar dat waait er wel af. En Kareltje zit andermaal in de bonestokke te reppelen. Hij heeft er wel zes aan bollen gebroken en je kunt die bรถssels ook niet de hele dag binnen de pรถste houwen. Endanpleert hij ieder bod door het lange grรถs: zodat het daal gaat liggen en onze Jens niet meer d'r onder deur kan houwen met de zeis. En hij zit vol met ondeugende streken, hij heeft ook met een pot greune verf onze mot opgeschilderd. Het was net een zebra en de jonge biggen durfden d'r helendaags niet meer bij te komen totdat het duuster was. 6


Ze plagen de bol van onze noaber ook ieder bod en dan staan ze aan de rikken te zwaaien met een rooie todden van ,Jens zien รถle onderbokse, net zolange totdat het dier hellig wordt en dan heb je het schaap aan het dreiten. Vanmorgen hebben ze nog het waskuup omgekuild en even later zat Kareltje op het roodbonte kalf. ,Jan heeft ook een voetbal en daar kan hij onmeunig mee schoppen. Voor een paar dagen heeft hij der ouwe Jens lijk mee voor de schenen gepleerd, deze heeft er nou nog een blauw lijkstierken van. En onze Jens is een beetje lauw aan, hij laat ze maar geworren. En ze hebben ons melkkar ook al ongekuild, daar gingen ze mee bij de tรถffelkuil de heugte op en dan weer met een vaartje naar daalder, net zolange totdat het ding gammel was en nou moet onze .Jens de melk met de schuifkar uit de wei halen. Weiders kan ik u vertellen alsdat ze wel goed eten,vooral de oudste, die vreet nog harder dan onze motte en die kan er wel mee schikken hoor. Ze hebben de pony van Kasper Jans uit de wei gehaald en toen zijn ze er overal mee door gedรถsked. Kasper Jans was helemaal verdreit en wol de jongens wat om de klungels geven, maar onze Jens heeft het weer in de riege gepraat. Nou mevrouw, nou weet u er wat van en weet u ook dat de jongens nog leven. Als er een ongeluk gebeurt zal ik het u direkt laten weten. De groeten van m1J, van onze Jens, van de beide bรถssels en het andere vee. 7


NEDERLANSE CHRISTEN VROUWENBOND N.C.V.B.-Radewijk willen wij u graag laten kennismaken met ons _ . . WlJ verqaderen elke ~e maandaq van ae maand~ deze avönden beqinnen om 19.45 u~r. · ~ls

)i~rprogr~mma.

10 oktober in dë Seref. Kerk. Spreker: Dhr. Bultjes u1t Meppel. Onderwerp: Tussen Kunst en Kitsch. 14 november in de Herv. Kerk. Soreker~

Ds. Ravensberoen uit Gramsbercen.

~~ dd~~~~~~r Israël. ~::er:.tbakjes

" " maken o.l.v. Mevr. Breukerlman \Iris).

19 december in de Seref. Kerk.

Kerstavond

~~~~v~vÎ~~ ~~~~fz~~~r_o~~~~!!1g~o~~tnt~~~~~:

9 januari

Nieuwjaarvisite. Kegelen bij Mulder in Baalder.

16 januari in de Herv. Kerk.

Spreker: Wijkverpleeqkundiqe Stichtinq Kruiswerk Noord-Salland. Onderwerp: ThciSzory.

·

-

13 februari in de Seref. Kerk. ~:~;v:~~~~e~~~~f helemaal verzorgd door het bestuur. 3 maart in de Seref. Kerk. Wereldgebedsdag (vrijdag!

februari of maart

Sieraden en theedoosjes e.d. maken van stof bij Nijhuis in Lutten.

10 april in de Seref. Kerk. _ _ . . ... .

._

boreekster:Mevr. K1ers v.d. braat Ult N11veraa1. O~derwerp:Praza en Poêzie rond Pasen. -

8 mei in de Herv. Kerk.

Het eendagsbestuur verzorgt deze avond.

8


.-

Landbouw~

en Loonbedrijf

R. RAMAKER

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Telefoon 05238-6362

; Zodebemesten, vernieuwd, werkbreedte 5.60-mtr .• onderlinge afstand 22 cm . . Kalkstroolen, droge kalk, waardoor zeer goede verdeliay·door de grond.

Voor (bijna) alle i loonwerkzaamheden zoals:

l

~". ____ - · - ---·----

Graszaadzaaien met zaaicombinatie. Spulten van alle landbouwgewassen en ·· grasland. Komplete verzorging van aardappel· en malsgewas van zaaien/poten t/m oogsten.

Tevens allerll!i kraanwerk.{aam~ecf.!!_n_.- - - - - - - 1

Wormenkwekern DE HAARE~' 11

i

I

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST Stobbenhaarweg ä 7791 HE Radewijk Telefoon 05238-6332

i :. _:ampina J I

DIVERSE SOORTEN IJS ZOALS ONDER ANDERE : ROOMBEKERS CONO'S JIVE YOGHURTIJS IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk Radewijkerweg 40 Radewijk tel. 05238 · 6308

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS WATERIJS ZONDERKLEURSTOF


ME N G V 0 E D E R S VAN

U.T.D.

TOPKWALITEIT VOOR AL UW VEE! EN ... DE PRIJS ZIT OOK NOG MEE. PROBEER OOK EEN PROEFVRACHT.

~VERKOOP:

.f].q,.a,.isck r/3elang Stroeve te Loozen Westeindigerdijk 6, 7778 HG LOOZEN Telefoon 05246-1427

UNIVÉ, DAAR PLUKT (J

{I)

c: 0

{I)

DE VRUCHTEN

·r-t

..... >;'

t:;r,

~

~

Cll

VAN!

<I>

.Q

c:

< Cll U)

<I> "l:f

r+ 1-'• ~

~

",

:I:

c:

·r-t

p.

~

!ll !ll ::I

0 0

+J

c:

"l:f

c:

", ~

.Q

<I>

"l:f ~

0 0

Q

p.

",

••

~

Onderlinge De Eendracht anion geerdesplein 14 7776 80 slagharen .. markt 16 7772 AE hardeoberg jullansstraat 9-1 7701 GK dedemsvaart kasteel7• 7741 GC coevorden 7461 All rijssen bOOikiiP 35

Cll

<

0

05231·1202 ~ 05232-63926 r+ tO 'Ir 05230·15962 "1 'Ir 05240-12160 · !ll lll 11' 11'

05480-21275

r+

!ll ----------------·----------------------------·~


DE

PROATPENNE

Dat Herruien zo vriendelijk is geweest om rnlJ de proatpenne te geven was ik helemaal niet zo blij mee. Maar ik heb Ja gezegd en nu moet het maar gebeuren, maar waarover? Lekkere vrij onbekende recept.en? of een goeie bak, dat valt niet mee. Of een stukje over een geldspel waar we van voorjaar mee in aanraking kwamen. We waren bij vrienden/collega in Ommen op visite, die zeer enthousiast waren over een geldspelCPremier club). Kettingbrieven e.d. wat ons alleen maar geld kost en iemand anders de kas spekken. Maar dit had totaal niets met kettingbrieven e.d. te maken. Het is een officieel engels bedrijf die door een unieke manier er voor zorgt dat iedereen winst kan rnaken. Inleg is nar keuze. We bel-端Jken het nog wel zeiden we. Maar toen we ze kort geleden weer tegen kwamen vroegen we spottend, nou al een paar pondJes erbij? Ze lachten want ze beurden elke maand hun inleggeld terug. Je kunt wel raden wat we hebben gedaan. Inmiddels hebben we het inleggeld in 3 weken ook weer terug ontvangen. Voor meer informatie:tel. 6283. De penne gaat naar de fam Ridderman/Runhaar tot ziens. Jennv SNUF FEL H 0 EK J E ---- - -- ----------------Ondanks dat anderen zijn gestopt met de verkoop van eieren, gaan wij ~ewoon door met onze lage priJzen van f 5,00 per 30 stuks, voor z~~e~ batteriJ- als scharreleieren. De batter1Je1eren zijn van 't zelfde adres als destiJds in de Cirkelwinkel. Bestellingen vroegtiJdig doorgeven. Vanaf 30 stuks worden zonder ex~ra kosten in RaclewiJk bezorgd. Tel. 05238 - 6L.91 G. Kamphuis BadewiJkerweg 66 RadewiJk. 9


Hallo sportvrienden. Alle zomeraktiviteiten zitten er weer op. Het zonnetje heeft dit zomerseizoen goed zijn best gedaan!! Op 24 juni was het gekostumeerd voetbal. 8 teams meldden zich aan. Na een felle strijd bleek het team "Roke" het beste te zijn. Het mooist gekleed was volgens de jury "De monnikes" (vooral door het kapje wat ze op hun hoofd hadden) . Op 23 juli was overdag het stratenvolleybal toernooi. 10 teams hadden zich opgegeven. Door het mooie weer gingen er heel wat zweetdruppels verloren. De 1e prijs en teven de wisselbeker werd voor het 2e jaar gewonnen door de Stobbenhaarweg. De kinderen konden geschminkt worden en er waren allerlei spelletjes. Wederom een succes was het ritje door Radewijk op paard en wagen, gereden door dhr. Broekroelofs. Alle mensen die hebben meegeholpen aan deze aktiviteiten worden hierbij hartelijk bedankt. Voor de playbackshow had niemand zich opgegeven i.v.m. het mooie weer. Daarom werd besloten 's avonds op het sportveld met medewerking van "Europe-drive-in-show" een karaoke-avond te houden. In het begin werd er heel rustig gezongen, maar na een tijdje zong men uit volle borst. 10


~;De

· ··

. · l)eu§tt" Radewijkerweg 37- Telefoon 05238-6497 *VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN Afspraak: Fam. Valk Tel. 05238-6308

.

Bruchterweg 103 l 7772 BK Kardenberg Telefoon 05232·62022 ~ -- 05232·64834

Olë Pr:nsEnhof Cafetaria

dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG Tel. 05232~65757

I


FRANCO WORTEL DOOR:

Naast kalkstrooien ook voor : qieren, spuiten,ploegen en egaliseren, grasland inzaaien/doorzaaien, maiszaaien,kraanwerk/sloten-

E.HUTIEN WesteincligefdUk 12 Radewijk

Tel.: 05238-8487

maaien.

HOUTBEWERKINGSBEDRIJF

W. VALKMAN voor ko~ijnen, ramen en deuren Boterdr/k 4 - 7793 HD Hoogenweg Te efoon 05232 - s 77 ao

FIRMA EKKELENKAMP

RADEWIJK. TEL. 05238 - 6233


De fietstocht op 24 augustus was een succes. Maar liefst 75 personen fietsten mee. Onderweg was er nog tijd voor een kopje koffie + koekje, voor de kinderen was er limonade met chocolade. Denkt u nog aan onze aktiviteiten die nog komen: Bingo-avond: 7 oktober Sjoelavond: 4 november Alle sportievelingen en publiek bedanken wij voor het meedoen en het kijken. Ook dank aan de Heugte voor alle hapjes en drankjes. tot ziens en hopelijk tot 7 oktober. - -

*

Hallo kleuters.

*

Vanaf 7 september is de kleutergym weer begonnen met een nieuwe juf. Haar naam is Truus Meijer en ze komt uit Hardenberg. Tijdens het schrijven van dit stukje is de gym nog niet begonnen, dus ik weet jullie reactie niet, maar ze lijkt mij erg aardig en ik hoop dat jullie weer met. veel plezier zullen gymen. Namens de sportcommissie, Erna Hagedoorn.

SNUFFELHOEKJE Wanneer u iets te koop hebt of vraagt wilt ruilen, of iets zoekt e.d. kunt u dit plaatsen in ons "Snuffel hoekje" Hiervoor vragen wij f 2,50 vergoeding

11


KLEURPLAAT VOOR KINDEREN T/M 6 JAAR

NAAM: LEEFTIJD:

Kleur deze plaat en zet je naam en leeftijd erop stuur hem voor 1 december op naar het redactieadres: J. Kamphuis Radewijkerweg 66a 7791 RH Radewijk De mooiste gekleurde plaat wordt met een prijsje beloond.

12
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.