__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DECEMBER 11. • PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK

A családnál nem előbbre való semmi

Fodor néni Tőkés Lászlóra szavaz

! számok ahumoros Magyari Tivadar k e n e lj é SZ? Besz novellája AZ RMD R A K A MIT 0 20-ról 1 12. oldal 9 l ó r 20 50 000 25%-os 00

Családi riport a pedagógusi hivatásról, iskoláról, gyermeknevelésről

TIKA

TPOLI NEMZE

S OKTATÁ

el fizetésem EZ

LÁDOK A CSA JÓLÉTE

TÚRA STRUK INFRA VIDÉK ÉS

ést.

EZ

174 0

Mit akarunk? 477 000

EZ

281 000

12 600

50%-os

t j helyet 1250 le

j 2000 le

Erdély egészét lefedő . át autópály

ést csökkent tananyag n nyelv és a románkönyvből ta lis iá ec sp nítását. való ta

lbér a minimá legyen elkedjenek és em díjak is. a nyug

121 500

930 000

383

kot

r diá magya érint.

t gi jogoka Kisebbsé ntáló gara ányt. tm ko új Al

EZ

EZ 2018-ig összesen

EZ

bert

r em magya érint.

ot r család magya érint.

r magya odót gazdálk érint.

árt

r tan magya érint.

bert

r em magya érint.

tert kilomé jelent.

ának kek szám A gyerme vényében függ

, 8%-os

6 4,terve súti Gyors vaátfogó Az RMDSZ ést és közlekedsíneket! rű ze kors konkrét 2020-ig, 23 155 000 4700 intézkedéssel

tatás A szakok sét. bővíté

madójövedeleményt. kedvez EZ

EZ

kot

r diá magya érint.

6–7. oldal

EZ 2018-ig összesen

EZ

0 1 280 00 bert

r em magya érint.

lyi Az erdé knek se települé döntési jelentőst biztosító hatáskörreformot. régiós

ot r család magya érint.

34 5

tert kilomé jelent.

27

Kiket küldünk a parlamentbe? Kolozsvá 27 km

Interjú Kelemen Hunor szövetségi elnökkel

ra százalék k le sá szállít yanyelvegi an a jelenl lati küszöböt haszná

ra százalék sék át csökkent tség áfáj a közköl EZ

euró . TÁST tÁMOGA

r

EZ

0 1 270 00 bert

r em magya érint.

Tünde gyógypedagógus, hallássérültek iskolájában tanít matematikát. Szilárd ügyvéd, egyetemi adjunktus, polgári jogot tanít. Szeretik a munkájukkal járó felelősséget, azt, hogy a nevelés mellett formálhatják is tanítványaik személyiségét. Két gyermekük van: Dóra kotnyeles első osztályos, zongorázik, és rajztudásával sorozatosan díjakat nyer. Nem szereti megenni az iskolai uzsonnát, rosszul tűri, mikor édesanyja reggelente hosszú barna haját copfba fonja. Ádám óvodás, elmondása szerint állatokkal foglalkozik, németjuhász kutyáját Pajtinak, óvodáját Vidám vonatocskának hívják. Decemberben 5 évet tölt, szülinapjára habos tortát és postagalambot kér. Ők a kolozsvári Sztranyiczki család, akikkel otthonukban mindennapi boldogságról, nehézségekről, családról, iskoláról és gyereknevelésről beszélgettünk.

2–3. oldal

Vissza a gyökerekhez

Riport arról, hogyan vezeti családi vállalkozását két fiatal szülő vidéken

Bemutatkoznak az RMDSZ jelöltjei 4–5.∕14–15. oldal

Erdély az otthonunk, Erdély a jövőnk!

8-9. oldal

13. oldal


2

ERDÉLY. A JÖVŐ!

Erdély az otthonunk, Erdély a jövőnk! Interjú Kelemen Hunor szövetségi elnökkel Az RMDSZ leadta az aláírásokat, véglegesítették a jelöltlistákat, bemutatták a programjukat. Az egyértelműen látszik, hogy nagyon sok az új jelölt, és ez mindenképpen változásokat hoz. Milyen következtetéseket fogalmaztak meg, mi lesz más ebben az évben? Az elmúlt bő két esztendőben ez a negyedik választás, és ez most nagyon fontos. Sokan kérdezik, hogy nem fáradtak már el a választók? A demokrácia fárasztó, mert gyakrabban kell választani, szavazni, de a diktatúra mégiscsak fárasztóbb, csak elfelejtjük, miután kipihentük a fáradalmait. Két év alatt négyszer kérni a választók bizalmát mégis azt jelenti, hogy van egy közvetlen és gyakori kapcsolat a közösséggel: időnk sincs elszakadni a választóktól. A kritikákból és az elmúlt esztendőkben felgyülemlett dühből lehet és kell is tanulni. Az emberek elégedetlenek: van, aki joggal, van, aki kevésbé jogosan elégedetlen az életével és a környezetével, és az a düh, amit megfogalmaznak a politikai osztály, a politikusok ellen, általánosító. Ilyenkor nekünk el kell tudnunk mondani, hogy nem minden politikus egyforma, ahogy nem minden tanár, nem minden orvos, nem minden földműves egyforma, és ez így van rendjén. Az RMDSZ-ben ez a parlamenti választás nagy változásokat hoz,

a frakciók fele megújul, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ami új, az jobb is. Azt mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy a tapasztalat mellett lesz egy új szemlélet, egy új lendület, egy másfajta politizálási mód, és ez jó. Én azt kértem a kollégáktól, hogy alázattal, empátiával, a közérdeket, a közjót helyezve az első helyre induljanak el ezen az úton, mert másképpen nem lehetséges, másképpen nem érdemes. Az elmúlt időszakban többször hallottuk: a következő négy év más lesz, mint az eddigi esztendők. 2016 bizonyos értelemben más, mint az előző esztendők. A következő mandátumra esik az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés 100. évfordulója. Az a centenárium, mely mind a románok, mind pedig a magyarok számára szimbolikus erővel bír, és túl a szimbolikus jelentésen és jelentőségen, a két nemzet szemlélete nem közelített, nem is közelíthetett az elmúlt 100 évben. Nem mindegy, hogy száz évvel az egyesülés után hogyan fognak látni bennünket, és hogyan látjuk mi, magunkat: egy meggyengült, összehulló, összeroskadó közösségnek, vagy egy olyan közösségnek, amely 100 esztendő után, minden ellentétes szándék ellenére is itt van, itt akar maradni, értéket alkotni, itt

akarja megteremteni az otthont a következő nemzedékek számára. És ez szemlélet kérdése. A politikában, ha nem vagy ott, azt mondják: nem számítasz. Nélküled döntenek. Nem mindegy, hogy lesz-e aki felvesse, és ha lehet, érvényesítse egy alkotmánymódosítás esetén, hogy a kisebbségeket fogadják el államalkotó tényezőnek, hogy az alkotmány garantálja a közösségi jogokat. Nem mindegy, hogy a közigazgatási reform alatt a tömbmagyarság – akár a Székelyföldről, akár a Partiumról beszélünk – meg tudja-e őrizni a befolyását a közigazgatásban, tudja-e érvényesíteni azt az autonómiaigényét, amely azt jelenti, hogy a bennünket érintő kérdésekről mi magunk hozunk döntést.

rák is megmutatták, hogy amikor nincs parlamentáris demokrácia, amikor nincsenek szabadságjogok, akkor a kisebbség helyzete a legrosszabb. Akkor van a legerősebb megfélemlítés és akkor a legerősebb az asszimilációs törekvés, akkor a legkilátástala­ nabb egy kisebbség helyzete. Nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy a parlamentáris demokrácia nem egy olyan lehetőség, nem egy olyan keret, amit a kisebbség ki tud használni, illetve hogy a parlamenti politizálás, mint eszköz, nem szükséges. Mert akkor mi marad? Azzal senki ne számoljon, hogy az erdélyi magyarságot majd meg fogja menteni valaki kívülről, hogy majd jön Putyin vagy Trump vagy Clinton, attól függően, hogy ki nyeri meg az amerikai elnökválasztást, és meg fogja védeni az erdélyi magyarságot. Azt is butaság gondolni, hogy más eszközöket, például az erőszakot valaki sikeresen fogja használni annak érdekében, hogy a kisebbségi jogokat, a közösségi jogokat biztosítsa, és a jövő, az otthonteremtés reményét megerősítse. Az kétségtelen, hogy a parlamentáris demokrácia sok

A politikában, ha nem vagy ott, azt mondják: nem számítasz. Nélküled döntenek.

Tud ma eszköz lenni a parlament? Tud eszköz lenni. Nem szabad azt a látszatot kelteni vagy elfogadni azt, amire egyre több kísérlet születik, hogy a parlamenti politizálás, a parlamentáris demokrácia értelmét veszítette. Egy kisebbség kezében ma mi marad eszközként? A romániai diktatú-


nyűggel jár, egyeztetéssel, kompromiszszumokkal, de még mindig ez a legjobb megoldás. Október végén mutatta be az RMDSZ programját, elképzeléseit az elkövetkező négy évre. Mi az, amit kiemelne belőle? Nemzetpolitikáról már beszéltünk, de hozzátenném: mi azt szeretnénk, hogy ha lesz egy alkotmányos és egy közigazgatási reform, akkor ott, ahol többségben élünk, a magyar legyen a második hivatalos nyelv. Másrészt ott, ahol kisebbségben, szórványban élünk, a 20 százalékos küszöböt le kell vinni 10 százalékra, illetve ezt egy meghatározott lakosságszámhoz kötni. Szintén fontos terület az oktatás: miután az elmúlt 26 évben nagyon sok minden történt az intézményépítés terén – sok intézményt alapítottunk és korszerűsítettünk –, most a minőségi oktatásra kell helyeznünk a hangsúlyt. Nem azt mondom, hogy a tananyagot meg kell felezni, de a magolásról egy olyan típusú oktatásra kell áthelyezni a hangsúlyt, amely révén a gyermekeink boldogulnak a jövőben. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakoktatásra is. Szórványprogramunkat folytatjuk, illetve tovább kell vinnünk a román nyelv oktatásának kérdését is úgy, ahogy elindítottuk: külön tanterv szerint, külön tankönyvből, és el kell érnünk, hogy a kiértékelés is külön kritériumok szerint, külön pontrendszer alapján történjen. Hiába tanulod külön tankönyvből és tanterv szerint a román nyelvet, ha a kiértékelés ugyanúgy történik, mint a román anyanyelvű gyermekek esetében. A készülő oktatási reformban ezekre mindenféleképpen oda kell figyelnünk. A szociális és gazdasági kérdések terén mi azt javasoljuk, hogy 4 esztendő alatt 1250 lejről 2000 lejre kell emelni a minimálbért. Az embereknek érezniük kell, hogy a gazdasági növekedés az ő életükben is pozitív, érezhető változást hoz. A többgyerekes családok támogatását a munkához kell kötni, és ezt adóleírással

lehet megtenni: 2 százalékpont minden gyermek esetében. Ez a minimum. Az infrastruktúra nemcsak a közlekedést könnyíti meg és teszi biztonságosabbá, hanem beruházásokat hoz és munkahelyeket is teremt. Mindenünk meglehet, de ha nincs munkahely, nincs stabil jövedelem, akkor nincs jólét, és hirtelen kisebb lesz a jelentősége a megszerzett jogoknak. Az emberek továbbállnak és munkahelyet keresnek külföldön. Emellett a hazai vállalkozókat is meg kell segíteni. Mi azt javasoljuk, hogy a fiatal vállalkozóknak – főleg akik mezőgazdaságban vagy ahhoz a területhez kapcsolódó feldolgozó kisiparban dolgoznak – ne kelljen 3 évig adót fizetniük. Ez munkahelyteremtéssel jár és a vidéki mezőgazdaságból élő közösségeket erősíti. Ezek a mi politikai programunk alappillérei, amit a választások után szeretnénk életbe ültetni. Mellettük természetesen megmarad fontos célként a kivívott jogaink megőrzése és ezek kiegészítése.

ÉN VAGYOK ERDÉLY Jó napot! Nem használt nyelvhasználati jog vagyok. Az utolsó tíz magyar őszinte szó vagyok. Resicabányán! Székely bicska vagyok! És időnként magamtól kinyílok! A csíksomlyói búcsú vagyok. És a 7 órás vonatút Kolozsvárról Csíkszeredába. Én vagyok a be nem fejezett autópálya. És az, hogy csak azért is be fogjuk fejezni. Három órás házi feladat vagyok. És a 200 magyar iskola is. Én vagyok a décsei cseresznye és az oroszhegyi szilva. A kalotaszegi párta és a hasított farmer. Én vagyok Gábor Áron rézágyúja. Szent László legendája. Ábel vagyok a rengetegben. Magas Déva vára vagyok. Én vagyok a nagyenyedi fűzfa. Mind a kettő. Én vagyok a nagymama, akinek gyermekkorában magyar világ volt. Szórványban ingázó kisdiák vagyok. És én vagyok Márton Áron. Személyesen! Én vagyok az örmény konyha és a cigányprímás. Magyar szabadság. Kétnyelvű felirat. És a székely zászló a Nemerében. Gyimesi csángó vagyok és a tulipános láda. Csípőstúró vagyok és abált szalonna. Hagymával! Én vagyok az aradi tizenhárom. És temesvári forradalom. A 89-es. A 100 éves be nem tartott ígéret vagyok. Fekete március vagyok. Félelem vagyok. És legyőzöm magam. Mátyás igazsága vagyok. Én vagyok a kocsisor a határon. Hazafelé jövet. Anyám könnyű álma vagyok. A múlt vagyok, de nem a múlté. A jövő vagyok. Én vagyok Erdély.

Ha valami jó Erdélynek, az jó Romániának is

Önnek mit jelent Erdély? Erdély az otthonom, ahol születtem és ahol szeretném, ha a gyermekeim is élnének. Egy minden értelemben erős Erdély a mi jövőnk. Ha valami jó Erdélynek, az jó Romániának is, nemcsak azért, mert a tágabb értelemben vett Erdély – Bánsággal és Partiummal együtt – mindig is a gazdaság motorja volt, és jó, ha Erdély húzza maga után Romániát, és nem az Ókirályság vonja maga után lefele Erdélyt. A magyarok tiszteletén, a kultúrák, a különböző nyelvek, különböző hagyományok kölcsönös tiszteletén nyugvó, gazdaságilag erős és történelmi identitásában is jól körülhatárolható régió: ez Erdély a magyar emberek számára. Erdély az otthon, Erdély a jövő.

Erdély. A jövő.

Ismeretlen kortárs erdélyi szerző műve

3


4

ERDÉLY. A JÖVŐ!

Kiket küldünk a parlamentbe? Cseke Attila

BIHAR MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Faragó Péter

ARAD MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Szabó Ödön

BIHAR MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 39 Családi állapot: nős, egy fiú édesapja Végzettség: mérnök Jelenlegi tisztség: az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke Miért indul? Fontos, hogy visszaszerezzük a 2012-ben elvesztett képviselői mandátumot, hogy az Arad megyei magyarok érdekeit Bukarestben is képviselje valaki. Én erre vállalkozom.

Életkor: 41 Családi állapot: nős, 5 gyermek édesapja Végzettség: történész Jelenlegi tisztség: parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke Miért indul újra? A két nagy lányomhoz lassan udvarlók járnak, örülnének, ha mostanság nem találnának otthon . Az előző mandátumom során elkezdetteket akarom folytatni, az új oktatási törvény alkalmazásán és bővítésén szeretnék dolgozni.

Életkor: 43 Családi állapot: nős, egy kisfiú édesapja Végzettség: jogász Jelenlegi tisztség: parlamenti képviselő Miért indul újra? A kormány által előterjesztett közigazgatási reformmal kapcsolatban el kell tudjuk mondani véleményünket, és álláspontunkat fenn kell tartanunk a parlamentben, ezért fontos, hogy a következő mandátumban is erős magyar képviselete legyen az erdélyi magyarságnak.

Ambrus Izabella BRASSÓ MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Antal Attila

BESZTERCE-NASZÓD MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 39 Családi állapot: házas Végzettség: történész, tanár Jelenlegi tisztség: helyi tanácsos Miért indul? Eddigi politikai és tanügyi tevékenységem alatt szerzett tapasztalataimat Bukarestben, a törvényhozás szintjén is a magyar közösség érdekében szeretném kamatoztatni.

Biró Rozália

BIHAR MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

lád a s c y g a n a Ahol . T Í G A D Z A G t. í y n é g e z s Nem

Életkor: 51 Családi állapot: házas, egy fiú és egy lány édesanyja Végzettség: közgazdász Jelenlegi tisztség: szenátor, az RMDSZ nőszervezetének elnöke Miért indul újra? Biztonságos, élhető holnapot szeretnék családjaink számára.

ményeket Adókedvez ekes a többgyerm k családokna kentést! és rezsicsök

Életkor: 39 Családi állapot: egy lány édesanyja Végzettség: jogász Jelenlegi tisztség: a Brassó Megyei Tanács alelnöke Miért indul? A kisebbségvédelmi munkát hivatásomnak tekintem. Ügyvédi tapasztalataimat és tudásomat továbbra is a közösség szolgálatába szeretném állítani.

Lőrincz Helga

FEHÉR MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Életkor: 45 Családi állapot: házas, egy fiú édesanyja

Végzettség: közgazdász, tanár Jelenlegi tisztség: Nagyenyed alpolgármestere, az RMDSZ Fehér megyei szervezetének elnöke Miért indul? Hiszem, hogy a Fehér megyei magyarok életének lendületet adna az, ha újra lenne bukaresti képviseletük.

Kelemen Hunor HARGITA MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 49 Családi állapot: nős, két kisgyermek édesapja Végzettség: állatorvos, filozófus Jelenlegi tisztség: az RMDSZ elnöke, parlamenti képviselő Miért indul újra? A közösség szolgálatát választottam. Hiszek abban, hogy képesek vagyunk javítani a romániai magyarság helyzetén. Azért indulok, hogy nekünk Erdély ne csak a múlt, hanem a jövő is legyen.

Korodi Attila

HARGITA MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 39 Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Végzettség: közgazdászmérnök Jelenlegi tisztség: parlamenti képviselő Miért indul újra? Csíkiasan azt válaszolnám: csakazértis. Komolyra véve a szót azért, mert munkánk eredményeit nap mint nap látom közösségünk életében, ez pedig sokkal több, mint egy egyéni sikerélmény.


képviselőként az ifjúság, sport és szociális politikák területén szeretnék dolgozni.

Bende Sándor

HARGITA MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 47 Családi állapot: nős, egy kislány édesapja Végzettség: jogász, technikus Jelenlegi tisztség: az RMDSZ gyergyói területi szervezetének elnöke Miért indul? A törvényhozási, törvénymódosítási munkában szeretnék részt vállalni, mert hiszem, hogy Erdély jövője ezen a munkán is múlik, rajtunk, politikusokon is áll.

vállalkozom, hogy a Kolozs megyei emberek érdekeit Bukarestben is eredményesen képviseljem.

Tánczos Barna

HARGITA MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Életkor: 40 Családi állapot: nős, két fiú édesapja Végzettség: közgazdász Jelenlegi tisztség: szenátor Miért indul újra? Új időszámítás kezdődik: a várható alkotmánymódosítás és a területi átszervezés meghatározza Románia következő évtizedeit. Ha nem vagyunk tárgyalópartnerek, ha nem tudjuk hallatni a hangunkat, veszélybe kerülhetnek az elért eredmények.

Winkler Gyula

HUNYAD MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Életkor: 52 Családi állapot: nős, egy gyermek édesapja Végzettség: közgazdász, elektronika és távközlési mérnök Jelenlegi tisztség: európai parlamenti képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke Miért indul? Erősíteni akarom a Hunyad megyei csapatot, hogy a jelöltség nyújtotta minden lehetőséget kihasználva minél több magyar családhoz eljuttassuk az RMDSZ üzenetét, és szavazásra buzdítsuk közösségünk tagjait.

Hegedüs Csilla

KOLOZS MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 49 Családi állapot: egy 21 éves lány édesanyja Végzettség: közgazdász, andragógus Jelenlegi tisztség: az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, a Nőszervezet alelnöke Miért indul? Azt akarom, hogy olyan törvényeink legyenek, amelyek megvédik a mi igazunkat, amelyek a magyar emberek érdekeiről szólnak.

Verestóy Attila

HARGITA MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Életkor: 62 Családi állapot: nős, egy gyermek édesapja, két unoka nagyapja Végzettség: vegyészmérnök Jelenlegi tisztség: szenátor, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke Miért indul újra? Az a feladatunk, hogy az RMDSZ eszközeivel próbáljunk beleszólni az országos politikába, mert meg kell mutatnunk ennek az országnak, hogy a tolerancia, kisebbség, megértés nemcsak szólamok, hanem valóság kell legyen.

Széll Lőrincz

HUNYAD MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 39 Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Végzettség: számítástechnikai mérnök Jelenlegi tisztség: a Hunyad Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság tanácsosa Miért indul? Ifjúsági államtitkárhelyettesként az évek során több ifjúsági és sportra vonatkozó jogszabály-módosításban is közreműködtem, legutóbb a tábortörvény javaslatát készítettem elő,

a y l á p ó t u Ahol az a . N A V L Ó ASZFALTNBem papírból.

László Attila

KOLOZS MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Csoma Botond

KOLOZS MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 41 Családi állapot: nőtlen Végzettség: jogász Jelenlegi tisztség: városi tanácsos, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke Miért indul? Tízéves önkormányzati tapasztalattal a hátam mögött arra

lyák á p ó t u a i y l Az erdé -ig! 0 2 0 2 t é s é befejez

Életkor: 52 Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Végzettség: gyermekorvos Jelenlegi tisztség: szenátor Miért indul újra? A következő négy évben Románia átalakul. Kisebbségi közösségként nem engedhetjük meg magunknak, hogy kimaradjunk ebből a nagyon komoly, kihívásokkal teli parlamenti ciklusból.

További információkat jelöltjeinkről a parlamenti2016.rmdsz.ro honlapon talál.

akat! t u i k é d i v t t Aszfaltozo 5


6

ERDÉLY. A JÖVŐ!

MIT AKAR AZ RMDSZ? Beszéljenek a számok! OKTATÁS

INFRASTRUKTÚRA ÉS VIDÉK

A CSALÁDOK JÓLÉTE

NEMZETPOLITIKA

25%-os

50 000

20-ról 9

20-ról 10

fizetésemelést. EZ

12 600 magyar tanárt érint.

50%-os

tananyagcsökkentést és a román nyelv speciális tankönyvből való tanítását. EZ

euró tÁMOGATÁST. EZ

281 000 magyar gazdálkodót érint.

Erdély egészét lefedő autópályát.

121 500

EZ 2018-ig összesen

magyar diákot érint.

383

A szakoktatás bővítését. EZ

4700 magyar diákot érint.

kilométert jelent.

Gyors vasúti közlekedést és korszerű síneket! EZ 2018-ig összesen

345 kilométert jelent.

27 Kolozsvár 27 km

százalékra csökkentsék a közköltség áfáját EZ

477 000 magyar családot érint.

1250 lej helyett

2000 lej legyen a minimálbér és emelkedjenek a nyugdíjak is. EZ

930 000 magyar embert érint.

A gyermekek számának függvényében

4, 6, 8%-os jövedelemadókedvezményt.

százalékra szállítsák le a jelenlegi anyanyelvhasználati küszöböt EZ

174 000 magyar embert érint.

Kisebbségi jogokat garantáló új Alkotmányt. EZ

1 280 000 magyar embert érint.

Az erdélyi településeknek jelentős döntési hatáskört biztosító régiós reformot.

EZ

EZ

155 000

1 270 000

magyar családot érint.

magyar embert érint.


Z S D M R Az g i 0 2 0 2 e v r te

ERŐS KÖZÖSSÉGET! 1

Legyen a magyar a második hivatalos nyelv ott, ahol többségben élünk.

2

Minden olyan településen, ahol a lakosság egytizede magyar, lehessen magyarul is ügyet intézni. Ezért kezdeményezzük, hogy az anyanyelv-használati küszöböt a jelenlegi 20%-ról 10%-ra csökkentsék.

Olyan Erdélyt akarunk építeni, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk családjainkat, ahol nincsenek veszélyben jogaink és javaink. 7

TUDÁST, NE MAGOLÁST! 8

Gyermekeink túlterheltek. Azon dolgozunk, hogy csökkentsük a tananyagot és eltöröljük a házi feladatot.

9

Haladéktalanul kell alkalmazni az RMDSZ által alkotott törvényt: a magyar diákok a románt speciális tanterv szerint, külön tankönyvből tanulják 12 éven át.

BIZTONSÁGOT A MAGYAROKNAK! 3

4

Az 1918-as gyulafehérvári nagy egyesülés 100 éves évfordulóján az akkori ígéretek betartását kérjük. Új etnikumközi szerződést ajánlunk a román népnek, amely tartósan biztosítja a békés román−magyar együttélést és azt, hogy magyarként méltósággal élhessünk Romániában. Új alkotmányt akarunk, amely államalkotó tényezőként ismeri el a romániai, erdélyi magyarságot.

TISZTELETET ERDÉLYNEK! 5

6

Olyan modern országot akarunk, ahol a helyi közösségek döntenek az őket érintő ügyekről, és nem Bukarestből diktálnak nekik. Csak olyan régiós reformot támogatunk, amely jelentős döntési hatáskört ad az erdélyi településeknek.

Fel kell számolni Bukarest mindenre kiterjedő hatalmát, a fölösleges bürokráciát. Kezdeményezzük a prefektusi hivatalok bezárását.

10 Több szakiskolára, tanköny-

vekre és jobb felszerelésekre van szükség, hogy minden nagyobb településen legyen hozzáférésük a fiataloknak a minőségi magyar nyelvű szakoktatáshoz. Javasoljuk a kétszintes érettségi bevezetését. 11

Kezdeményezzük a pályakezdő pedagógusok 25 százalékos béremelését.

12 A következő öt évben

számos erdélyi településen szűnhet meg a magyar oktatás. Sürgősen kell cselekednünk! Folytatjuk az iskolák felújítását. Az a célunk, hogy 2020-ra befejezzük, amit elkezdtünk, és minden magyar gyermek korszerű, jól felszerelt iskolában magyar nyelven tanulhasson, függetlenül

t a k n ó d a z a l o h A . K I T L Ö RÁNK K stre. e r a k u B Nem lára! o k s i , a r z á a, kórh r t ú t z n é p Több

attól, hogy Erdély melyik településén él.

GYORS ÉS BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉST ERDÉLYBEN! 13 Csak az RMDSZ számára

prioritás az erdélyi autópályák építése. A leendő kormány támogatásának egyik feltétele, hogy befejezi az észak-erdélyi és dél-erdélyi autópályákat.

egyharmada a szegénység kockázatával él. Ezért a minimálbér emelését javasoljuk, 4 év alatt 1250 lejről 2000 lejre. 19 Értékálló nyugdíjat! Min-

den tisztességesen dolgozó magyar embernek legyen biztos nyugdíja. Ezért mi azon dolgozunk, hogy az állam mindenki számára biztosítsa a nyugdíjak értékállóságát.

14 Kiemelt célunk a vidéki utak

leaszfaltozása, és a gyorsforgalmi utak építése is. 15 Azon dolgozunk, hogy ne

tartson tovább 5 óránál Erdély egyik végéből a másikba jutni vonattal. A vasúti sínek korszerűsítésére és új szerelvényekre van szükség.

JOBB ÉLETET VIDÉKEN!

20 Családi adókedvezményt!

Olyan adózást szorgalmazunk, ahol a dolgozó családok a gyermekek számával arányosan növekvő jövedelemadó-kedvezményben részesülnek. Ez két gyermek után 4, három gyermek után 6, négy gyermek után 8 százalék jövedelemadó-­ kedvezményt jelent. 21 További rezsicsökkentést!

16 Kezdeményezzük, hogy a

kormány 50 ezer euróval és háromévi adómentességgel támogassa a családi gazdaságokat. Célunk, hogy négy év alatt 2000 új erdélyi magyar mezőgazdasági családi vállalkozás jöjjön létre. 17 Szorgalmazzuk a telekköny-

vezés teljes befejezését 2020-ig. Az első telekkönyvezés költségeit pedig az államnak kell fizetnie.

A CSALÁDOK JÓLÉTÉT!

Kezdeményezzük, hogy valamennyi közköltség áfáját 20%-ról 9%-ra csökkentsék, ahogyan azt javaslatunkra a víz áfájával is tették.

A FIATAL VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁT! 22 Azt kezdeményezzük a

parlamentben, hogy a kezdő fiatal vállalkozók három évig ne fizessenek más adót, mint jövedelemadót. 23 Támogatjuk, hogy egy nap

18 Minimálbér-emelést! Az

erdélyi magyarok több mint

alatt lehessen céget alapítani, és ez legyen ingyenes.

t á d z a g Ahol a . K I T E Z KIFI . á r t e z fi ő m e n s É 3 évig s é t s á t a g s támo

ó 50 000 eur knak! o g á s a d z a aládi g s c a t e g é s adómentes

7


8

ERDÉLY. A JÖVŐ!

A családnál nem előbbre való semmi

− Utálok felkelni! − fakad ki a négyéves Ádám, amikor egy csésze kávéval a szőnyegre kuporodva a mindennapi programjukról kérdezzük őket. Azt akarják, hogy gyermekeik minél tovább tudjanak pihenni, így reggel legkésőbb negyed 8-kor költik fel őket. Szerencsés helyzetben vannak, hiszen a legtöbb társuk sokkal hamarabb kel. Ha reggel Szilárdnak peres ügye van, előtte autóval viszi Dórát iskolába, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumba. Tündének általában 9-től kezdődnek az órái, így Ádámot ő kíséri óvodába.

A nagyszülők besegítenek, de nekik is megvan a maguk programja, így marad a rohanás és a sakkozás. Közös ebéd után kezdődik az alkudozás a délutáni alvásról, aminek nem mindig van alkalma kiteljesedni, majd a tanulás. A házi feladat témájáról Dóra csak úgy nyilatkozik: − Jaj, de jó lenne, ha a világon nem lenne semmi házi! Pedig a szülők szerint újfent szerencsés, hiszen a tanító néni nem ad sok otthoni munkát, így a kislány

Jaj, de jó lenne, ha a világon nem lenne semmi házi!

NEMCSAK AZ ISKOLATÁSKA NEHÉZ − Minden egyes nap külön rejtély, sorozatos fejtörést jelent az, hogy ki hozza haza a gyermekeket, hiszen Szilárd többnyire a bíróságon tölti a délelőttöket, és többször délután 2-től estig órái vannak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Emellett rendszeresen órákat tart a marosvásárhelyi karon is.

általában fél óra alatt végez. A román persze kivétel, azt gyakorolni kell, és ha kell, harmincszor is elismételni azt, amit a könyvhöz csatolt oktató CD-n mond a néni. Az elsős nagylány úgy nyilatkozik, ha tehetné, a románt venné ki az órarendjéből, a mateket pedig szereti, és nemcsak azért, mert édesanyja is azt tanítja. – Sokat kínlódunk! – mondja az anyuka. Vannak román barátaink, vittük őket román környezetbe, de nagyon nehezen ragad rájuk a nyelv. Gopó segít! – teszi hozzá. Gopó egy csak románul értő és beszélő bábu, aki a román nyelvtanulást játékosan segíti. Tünde szerint a módszer jó, csak a pedagógusok keze kötve van, mert be kell tartaniuk a tanrendet, a szerint kell haladniuk. Dóra legtöbbször 13 óráig van iskolában. Órarendjét mutatja, benne matematika és környezet­ ismeret, személyi fejlesztés, ének, zene és mozgás, anyanyelvi kommunikáció is megtalálható. Mondjuk neki, hogy a mi időnkben ilyen tantárgyak nem is léteztek. Csak mosolyog és odabújik édesapjához, aki azt panaszolja épp, hogy a tananyag sok és sokszor a szülőknek is feladja a leckét, a gyerekeknek nincs idejük játszani. – Folyamatosan bizonyítani kell, jól kell szerepelni, ez a stressz pedig túl korai. Mindennek megvan az ideje, nekik más lenne most a prioritás. Jégvarázsos iskolatáska, vizes kulacs, tolltartó, mutatja Dóra a mindennapit, ami most jóval átlagon aluli, összesen „csak” 3 kilót nyom. Lemértük. A szülők nem akarják, hogy gyermekeiket magánórákkal terheljék, de azért fontos a kikapcsolódás is. Dóra az iskola


mellett zongoraórára és rajzolni jár, Ádám úszóbajnok, sapkáján delfin van, és lovagol is. HASZNOS ÉS HASZONTALAN TANTÁRGYAK – Ha visszagondoltok a ti iskolai éveitekre, mi az a tantárgy, aminek így utólag nem vettétek hasznát? – kérdezzük. – A technológiai tantárgyaknak. Idegen nyelveket nem tanultunk, csak oroszt, de azt sem komolyan. Nagyon hibás volt ez a szemlélet. Akkor is, most is az volna jó, ha sok választható tantárgy lenne, ha a gyermekek maguk dönthetnék el, hogy mit tanuljanak, mi érdekli őket leginkább. – mondja Szilárd. – A líceumban adtak egy hengervasat, amit addig kellett reszelni, amíg téglatest nem lett belőle. Emlékszem, napokig kínlódtam, sebes volt a kezem, végül édesapám bevitte a gyárba és géppel megoldotta. Ennek vajon mi volt az értelme!? – idézi fel nevetve Tünde. Több hasznos órára van szükség, ahol felkészülnek az életre – mondják. S közben amerikai tapasztalataikat mesélik, ahol azt látták, az ottani diákok életvitelt tanulnak már egész kicsi korban és játékos formában gazdasági matematikát. – A gyermekeknek olyan tananyagra van szükségük, amit a mindennapokban felhasználnak, de tanárként sajnos nincs meg ehhez a szabadságunk, hiszen ott van a tanrend.

megszületett, de nem késtünk el semmivel, és talán ennek is köszönhetően türelmesebbek vagyunk. Tünde mesélésbe kezd: – A pálya minden fokozatát végigjártam. Voltam tanító néni, falusi iskolában tanár, tanítottam integrált osztályban, Waldorf-iskolában is. Miután mindent kipróbáltam, versenyvizsgáztam az ország egyetlen magyar hallássérültintézetébe, a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába. Nehezebb itt, de van valami varázsa, valami szép, ami nem a megszokott normál oktatás. Iskolánkban vannak sajátos nevelési igényű gyermekek: autisták, értelmi fogyatékosok, halmozottan sérültek, hallássérültek, ezért például a szorzótáblát én többféleképpen, többféle szintnek megfelelően oktatom. Heti 17 órám van, erre napjában általában két és fél órát készülök. Mindig tanár akart lenni, nem gondolkodott azon, hogy mennyire megfizetett munka. Persze jó lenne, ha nagyobb lenne a fizetés – mondja. Ha újra kellene kezdeni, ugyanezt csinálná. Az apró sikerélmények adják az erőt, de erre sokszor, nagyon sokat kell várnia. Szilárd szerint a pedagógusi pálya méltóságteljes szakma. – Ez túlmutat minden anyagi megfontoláson. A jövő embereit formáljuk. Az ügyvédi praxissal többet keresek, mint pedagógusként, viszont utóbbival számtalan pluszt kapok. Ha látom, hogy diákjaim tudományos konferenciákon nyernek, sikeresen államvizsgáznak, ez nekem sokkal többet jelent. A neves román és nemzetközi szaklapokban, könyvekben való publikálás és az, hogy engem idéznek, nagy elégtétel, és többet jelent, mint mikor pert nyerek egy olyan ügyben, ami arról szól, hogy mától egy határvonalat máshol húznak meg.

Ön meg tu osztályos dja-e oldani ezt a ha m t Tesztelje t atek házi feladatot odik udását, m ? a megoldás t a 16. olda jd ellenőrizze a lon!

Bizonyítsd be, hogy az ABCD paralelogramma bármely P belső pontja ese tén fennáll a TPAB + T = T PCD ABCD összefüggés!

aztán osztjuk, szorozzuk a maradékot. Egyszerűen élünk, de mindig kisikeredik arra, amire kell, s talán kicsit többre is. Közös hobbi az utazás, sok helyen voltak, legutóbb aprópénzen Srí Lankára jutottak el, ahol egy hetet vendégeskedtek egy helyi családnál, ott jártunkkor pedig épp Malagába készültek. – Ezt csak úgy engedhetjük meg magunknak, hogy mindig figyel-

jük a fapados járatok ajánlatait, fél évvel az utazás előtt vesszük meg a jegyeket. Ki vannak békülve az élettel, nem vágynak kacsalábon forgó palotára. Tudnak örülni minden apróságnak, tudnak hálát adni. – Nem szabad elégedetlennek lenni, annyinak is lehet örülni, amennyi van. Sosem szabad olyan magas mércét állítani, amit nem lehet elérni.

Nem szabad elégedetlennek lenni, annyinak is lehet örülni, amennyi van.

AUTÓJAVÍTÓ MŰHELYBŐL CSALÁDI OTTHON A kezdetekről faggatva őket, elmondják, hogy a mostani családi ház, Ádám nagy megrökönyödésére, egykor autójavító műhely volt. Esküvői pénzből és jókora kölcsönnel előbb garzont vettek, majd 8 év után, újabb kölcsönnel és a garzon árából garázst. Ezt idővel újították fel és rendezték be. Szilárd és Tünde 1997 óta férj és feleség. Nem siették el a gyermekvállalást. Dóra tizenkét év együttlét után született, így hozta ki a matematika, mondják. – Idősebb szülők vagyunk az átlagnál, hiszen 36 és 39 évesek voltunk, amikor a lányunk

A CSALÁDNÁL NEM ELŐBBRE VALÓ SEMMI Két gyermeket nevelni nem egyszerű. Anyagilag sem. Sok a kiadás, a különóra, felszerelések, és a ruha, cipő sok pénzbe kerül. – A gyerekeknél, családnál nem előbbre való semmi. A közköltséget mindig kifizetjük,

9


10

ERDÉLY. A JÖVŐ!

Szabó Ödön KÉPVISELŐJELÖLT

Nincs az a munka, amikor az ember ne tudna időt szakítani, hogy a családjával, gyermekeivel tartsa a kapcsolatot. Még akkor is, ha öt van belőlük.

Biró Rozália KÉPVISELŐJELÖLT

Csoma Botond

KÉPVISELŐJELÖLT

Hiszen nekik építjük Erdélyt! Akkor van itt jövő, ha gyermekeink itthon maradnak. Ha adottak a minőségi oktatás feltételei – bölcsődétől egyetemig.

Cseke Attila SZENÁTORJELÖLT

Közel 200 iskolát építettünk, de még bőven van tennivaló: számos helyen veszélyben vannak a magyar osztályok. 2020-ra befejezzük, amit elkezdtünk. Az a célunk, hogy minden magyar gyermek korszerű, jól felszerelt iskolában magyar nyelven tanulhasson, függetlenül attól, hogy Erdély melyik településén él. A munka mellett néha egy kis vidámság is belefér. Az erdélyi magyarság értékeit, hagyományait vidéken őrzik a legjobban. Ha a vidéki fiatalok mind elvándorolnak, akkor kockára tesszük értékeinket, hagyományainkat. Ezt csak úgy tudjuk megelőzni, ha jobb megélhetési lehetőségeket, magasabb életszínvonalat biztosítunk a vidéken élő magyaroknak.

Korodi Attila KÉPVISELŐJELÖLT

Tánczos Barna SZENÁTORJELÖLT

Ezért számunkra elsődleges cél a kis és közepes gazdaságok fejlődése, a vidéki családok létbiztonságának megteremtése. Azért dolgozunk, hogy a gazdák meg tudják őrizni földjeiket saját maguk és a közösség számára. Kezdeményezzük, hogy a kormány 50 ezer euróval és három év adómentességgel támogassa a családi gazdaságokat. Nem létezik fejlődő város fejlődő vidék nélkül, és ez fordítva is igaz. Az RMDSZ azért dolgozik, hogy a vidéken élő embereknek jobb megélhetést biztosítson. Célunk, hogy négy év alatt 2000 új, erdélyi magyar mezőgazdasági családi vállalkozás jöjjön létre.

Seres Dénes

KÉPVISELŐJELÖLT

Fejlesztenünk kell Erdély történelmi régióit. Az utakat aszfaltból akarjuk, nem papírból. Korszerű vasúti közlekedést akarunk! Az a célunk, hogy adóink Erdélyt gazdagítsák, ne a fővárosban maradjanak! Ezen dolgozunk.


Hegedüs Csilla KÉPVISELŐJELÖLT

Akkor fognak a fiatalok Erdélyben maradni, ha munkahelyeket teremtünk nekik. Egy olyan Erdélyért dolgozunk, ahol a jó tanulmányi eredmények biztos megélhetést jelentenek ...

Ahova a fiatalok szívesen térnek vissza tanulmányaik elvégzése után. Ahova a külföldön dolgozó fiatalok hazatelepednek és családot alapítanak.

Jelöltjeink akcióban

Benkő Erika KÉPVISELŐJELÖLT

De közben nem feledkezhetünk meg nemzeti identitásunkról sem. Célunk, hogy legyen a magyar a második hivatalos nyelv ott, ahol többségben élünk. Románia születésének 100 éves évfordulóján azt kérjük, amit Gyulafehérváron 1918ban megígértek nekünk.

FOTÓRIPORT Molnár Zsolt KÉPVISELŐJELÖLT

Novák Csaba Zoltán SZENÁTORJELÖLT

Ahol a fiatal vállalkozókat az állam segíti, nem hátráltatja. Az a célunk, hogy a kezdő fiatal vállalkozók három évig csak jövedelemadót fizessenek, és egy vállalkozást ingyenesen, 1 nap alatt be lehessen jegyezni.

Az erdélyi magyarság akkor gyarapodik, ha a családoknak megteremtjük a megfelelő körülményeket. Célunk, hogy a nagycsaládosok adókedvezményben részesüljenek, hogy tovább csökkenjen a közköltség, a minimálbér pedig 1250 lejről négy év alatt 2000 lejre emelkedjen.

Csép Andrea KÉPVISELŐJELÖLT

Vass Levente

KÉPVISELŐJELÖLT

A sikeres fiatal vállalkozások nemcsak a tulajdonosok számára jelentenek megélhetést, hanem munkahelyeket is teremtenek.

Mi olyan Erdélyt építünk, ahol az idős kor a nyugalomról és a kényelemről szól, nem a nélkülözésről, az egyik napról másik napra való küzdelemről. Az erdélyi magyar közösségben egyre több idős ember szorul támogatásra, gondoskodásra. Mindenki, aki becsülettel dolgozott egy életen át, megérdemli a gondoskodást, a méltányos nyugdíjat és a megfelelő egészségügyi ellátást.

Kelemen Hunor

KÉPVISELŐJELÖLT

11


12

ERDÉLY. A JÖVŐ!

Fodor néni Tőkés Lászlóra szavaz egénykoromban (kilencvenes évek) olykor egész nap nem voltam otthon, munkában majdnem estig, este valahol barátokkal, vagy még mindig munkában. Fodorné, szomszédom – hivatásos szomszédasszony – figyelt a lakásomra, intézte egyes dolgaim. Akkor még valaki kihozta a számlákat, gáz, víz, villany, és ki is kellett helyben fizetni. Minden hónapban hagytam egy nagyobb összeget Fodor néninél, ő rendezett mindent, én rá se néztem a nyugtákra. Ha elutaztam, öntözte a virágokat, szellőztetett, számon tartotta a lányokat, akik udvaroltak nekem. Télen szólt, hogy kéne tenni sapkát. És meg kéne nősülni már. Ha a postás hozott nekem valami pénzt, általában valami kulimunka utáni kis honoráriumot, azt is átvette, az üzeneteket is átvette. Jelentette egy nap, este, amikor hazaértem: – Itt járt egy nő a kerületi RMDSZtől és téged is keresett. Be akart íratni az RMDSZ-be. Ha még jön, mit mondjak neki? – Kergesse el. Vagy küldje hozzám. Hány éves volt? – Nem annyi, hogy hozzád küldjem, fiam. – Akkor mondja meg neki, hogy tilos nekem belépni az RMDSZ-be. Valamit tessék kitalálni, vallási okokat, szakmait, egészségügyit. – Én viszont beiratkoztam, fiam, mert tetszik nekem Tőkés László. Jóképű fiatalember. Pár hónap múlva helyi választás közeledett, talán az első, és egy este Fodor néni izgatottan, már hálóingben várt a lift előtt: – Megint itt volt az a nő az RMDSZ-től, és azt mondta, hogy holnap azonnal jelentkezzél a kerületi székházban, a Hajnalka utcában. Ott van az RMDSZ-nek egy titkos háza. Konspirációs ház. Harmadnap arra járva bementem a Hajnalka utcai RMDSZ-hez. A konspirációs ház kerítésén óriási, túlnyílott tulipán alatt hatalmas betűkkel írta két nyelven, hogy itt lakik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, illetve az UDMR, kézzel ráírták a tábla aljára: ha Kovács családot tecik keresni csengesen 1-szer ha kolbászt tecik akarni füstöltetni akkor csengesen 2-szer ha a magyar érdekvédelmy pártot tecik keresni csengesen 3-szor 1-et Háromszor csengettem, odabent megtaláltam azt az idős hölgyet, aki keresett engem otthon és be-

L

rendelt Hajnalka négy szám alá. – Hál Istennek, hogy megkerült. Holt volt? Üljön le, mert írni kell magának. Van piksze? Magánál van a buletinje? – Mit kell írni? – Kitölteni a papírokat, mert maga lesz a kerület önkormányzati képviselője. Jelöljük magát az elektorális választásokra! – Hogyhogy? – Tihamér, maga tanult ember: hát úgy. – Nem is vagyok tagja az RMDSZnek! – De igen, mert Fodorné, a maga szomszédja beíratta. Nekem azt mondta, hogy maga be akar lépni. Mert magának is tetszik Tőkés László, mivel jóképű fiatalember. Mondtam, hogy nem tudom elvállalni a jelöltséget, erre az egész kerületi RMDSZ-székház döbbenten nézett rám. Összegyűltek az alkalmazottak, önkéntesek, bejött a Kovács család, bejött a kutya és a kolbászfüstölő szakember, mészároskötényben, s csodálkoztak. Néztük egymást, én hirtelen megpróbáltam a szívükre hatni, hazudtam nekik: – Nem tudom elvállalni, mert most készülök megnősülni, családot alapítani. Tudják mivel jár az! Manapság. Eszem ágában sem volt megnősülni, még barátnőm sem volt éppen akkor. – Manapság tényleg – bólogattak, s elengedtek. Hazamentem, a lift előtt Fodorné izgatottam várt: – Nekem nem is mondtad, hogy nősülsz! Na, de menj be, ott vannak nálad apád és anyád. Én engedtem be őket. Anyám sírva röpült felém, megijedtem egy kicsit, már megint ki halt meg a családban. – Te nősülsz, és nekünk egy vak hangot se mondasz erről. Ezt érdemeljük? Apám saját füstfelhőjében megszólalt a konyha fenekéből, és rátett egy lapáttal: – Egy kurva vak hangot sem! De én aztat se bánom, ha román fehérnép, csak rendes legyen! – Nem nősülök, ki mondta ezt? Nincs senkim, nem nősülök, nem is tervezem. Isztok egy kávét? Apám ragaszkodott véleményéhez: – Mondd meg nyugodtan neki,

hogy apád nem bánja, ha román, de közben egy rendes fehérnép. Eztet nyugodtan mondd meg neki. – Jó. Húsz év múlva tényleg jelölt lettem, akkor már bedolgoztam az országos RMDSZ-nek, hát számítottak rám a jelöltek sorában. Amikor azzal akartam kitérni a sok papír kitöltése elől, hogy nem is vagyok RMDSZ-tag, egy laptopról maga a megyei elnök olvasta fel nekem az 1992-ben írt, azóta beszkenelt kérvényemet – valami ákombákom aláírással, ami nem az enyém volt – miszerint én, alulírott, azzal a kéréssel fordulok az RMDSZ-hez, hogy vegyenek fel tagjainak sorába, kérésem azzal indokolom, hogy Tőkés László jóképű magyar fiatalember. A közben kilencvenévessé lett Fodorné járókeretére támaszkodva

vagyok, és ordítottam egy nagyot nekik, hogy én Tőkés Lászlóra akarok itt szavazni. Odajött egy rendőr. És szelíden, de jó hangosan arra kért, hogy hallgassak. Erre neki is ordítottam egyet, hogy Tőkés Lászlóra fogok szavazni. Becsaptam szegénykéket. – Miért nem tetszett szólni, hogy elmegy választani? Elvittük volna kocsival! – Ne mondd meg senkinek, fiam: rátok szavaztam titokban, ne mondd meg senkinek. Attól én még Tőkés-párti lehetek. Adjatok a gyerekekre vastag zoknit, felfáznak! A következő választások alkalmával behívta magához a feleségemet, már ágyban feküdt hónapok óta, távoli gyermekei megbízásából mi gondoztuk. – Hozassatok nekem mozgó urnát, szavazni akarok. Mondjátok meg

grafika: Csillag István

várt a lift előtt, amikor a gyermekekkel kiszálltam. Hoztam őket haza az iskolából. – Nem is mondtad, hogy jelölt vagy. Büszke vagyok rád. De én Tőkés-párti vagyok, rájuk kell, hogy szavazzak, fiam. Azért beszélgethetünk. Gyere ide, kampányolj nekem egy kicsit! Ígérj nekem olcsó fájdalomcsillapítókat! Akkor Tőkésnek már saját pártja volt, az RMDSZ ellenében. – Persze, Fodor néni, arra szavaz, akire akar, azért van demokrácia. A szavazás napján reggel korán nagy kopogással ment el Fodor néni a járókerettel, azt hittük, a templomba, de amikor hazajött, becsengetett hozzánk, hogy szavazni volt. Leült, a gyermekek ölelgették, és mesélte: – Hát, gyerekek! Bementem a terembe, ahol a választás van. Sok román ült ott sorban, ahogy kell. Tettem magam, hogy nagyothalló

mindenkinek, hogy Tőkés Lászlóra akarok szavazni. Bosszantani akarom az udémérét! Egész életemben Tőkés-párti voltam. De még soha nem sikerült rá szavazzak. És most szavazok utoljára. Egyem meg a szívit, de jóképű fiatalember volt! Maga a városi RMDSZ-elnök szökött a kérésemre, mindent megmozgattunk, hogy mozgóurna jöjjön Fodor nénihez, és szavazhasson Tőkés Lászlóra. Hiába. Lett mozgóurna, szavazott is, este áthívott engem magához: – Csukd be az ajtót, ne hallják. Rátok szavaztam, fiam, megint. Gyere ide, kampányolj nekem: ígérj nekem szép álmokat! – De hát Tőkés-párti tetszik lenni! Jóképű most is, azonkívül magyar. – Megvénültem, fiam, de hülye még nem vagyok. Magyari Tivadar


Vissza a gyökerekhez Egészség és harmónia a Doktor kertjében

Kinga és Zoltán két éve hagyták maguk mögött Kolozsvár zaját, és költöztek a poros városból Kolozsra, ahol jelenleg a Doktor Kertje elnevezésű kisvállalkozást vezetik. Zöldséget, gyümölcsöt, mindenféle fűszernövényt termelnek, hagyományos és teljesen új receptek szerint is tartósítanak, mindezt idilli környezetben, kilenc hónapos Édua lányuk gügyögésével kísérve, a Kolozsváron és környékén élő megrendelőik örömére és hasznára. egelégelve a város zsúfoltságát, a mindennapi rutint és a rengeteg stresszt, Nagy Zoltán (38) és felesége, Nagy-Csoltkó Kinga (36) saját, családi vállalkozást indítottak Kolozson. Zoltán kertészmérnökit végzett, és az ő tehetségére alapozva költöztek ki a családi birtokra. Kingának, igazi városi lányként, nagy kihívás volt ez, de két év távlatából, testileg és szellemileg is egészségesebben, a kis Éduával gyarapodva határozottan jelentik ki mindketten, hogy megérte belevágni.

M

KIKÖLTÖZÉS A PARADICSOMBA A zsúfolt, stresszes mindennapok után a kolozsi birtok használatba vétele és újjáélesztése tűnt a megfelelő váltásnak. A Doktor kertje elnevezést Zoltán édesapjának emléke ihlette, aki orvos volt, de ezzel egy időben utalhat az egészséges táplálkozásra, a hagyományos életmódhoz való visszatérésre is.

„Öt éven át ott dolgoztunk Kolozsvár központjában, és nagyon szeretem a vendéglátóipart, de egyszerűen kimerültem” – taglalta Kinga a városi élettől való eltávolodásuk okait. „Több a munka, de sokkal nyugodtabb ez az élet. Kevesebb pénzt keresünk, de jobban érezzük magunkat. Van, hogy napokig nem tudjuk, hova tettük a pénztárcánkat, de sokszor a telefonnal is így vagyunk.” A kert és gyümölcsös rendbetétele után Facebookon kezdték el reklámozni a termékeiket, és hetente egyszer szállítják ki házhoz, Kolozsvárra és környékére a megrendelt adagokat. „Minél hagyományosabb formában akarunk termelni, de a megszokott termékek mellett új, a környezetünkben kevésbé ismert vagy megszokott ínyencségeket is készítünk és népszerűsítünk” – mesélte Zoltán, aki a családi receptek elsajátítása mellett bátran kísérletezik az ízekkel, akár új recepteket is kitalál, vagy forradalmasítja a régieket. Zoltán szerint tavaly 42 féle növényt termesztettek, ez a

Az RMDSZ azért dolgozik, hogy a vidéken élő fiataloknak jobb megélhetést biztosítson, szilárd alapokon álljanak és fejlődjenek a kis és közepes gazdaságok. Kezdeményezzük,

szám pedig évről évre nő. A hagyományos zakuszkák, savanyúságok, lekvárok mellett ribizlibort készítenek, a pitypang virágjából szörp és lekvár (hamis méz) is készül, a homoktövisből, kakukkfűből pedig szintén szörp lesz. A zöldparadicsom és hagymalekvár mellett a chilidzsem és a chutney is népszerű termék. Házi tojást is szállítanak ki rendelésre, a helyiekkel együttműködve pedig házi kenyér és juhtej-termékek is kerülnek a választékba. „Együtt éljük le az életünket a családdal, nem csak este, munka után vagy hétvégén találkozunk. A gyerek is mindig ott van mellettünk, még ha teszünk-veszünk is közben” – idézték fel mindennapjaikat. Egy ideje besegít nekik a helybéli Rózsika is a munkába, akitől Kinga sok hasznos fogást elles. Mindent, amire szükségük van, megtermelnek maguknak, vagy megtalálják a faluban is. Természetesen és egészségesen élnek.

végzettség, tapasztalat szempontjából megfelel a kiírásoknak, a jelenlegi vállalkozásukkal viszont nincs meg a kellő alaptőkéjük a benevezéshez. „Ahhoz, hogy pályázhassunk, el kell érnünk egy minimum pontszámot, ehhez viszont több tízezer eurót kellene befektetnünk, legyen szó területről, gépekről, állatokról, de a feltételek is nagyon bonyolultak” – magyarázta Kinga. Sajnos a saját bőrükön tapasztalják, hogy a kisebb és kezdő vállalkozásokat nem karolják fel, annak ellenére, hogy erről szól maga a pályázat. „Nem meggazdagodni, hanem tisztességesen megélni akarunk ebből” – jelentették ki. Egyelőre a bevételeket a kertre, magvakra, palántákra, felszerelésekre fordítják. Kinga például fájó szívvel adta el nemrég a motorbiciklijét, hogy melegházat alakíthassanak ki jövőre. Önerőből, lépésről lépésre haladnak. Megvannak a tervek előre, de az iramból sokszor vissza kell venniük. „Senkinek sem segítenek, hogy nulláról indítsák be a vállalkozást. Ezt a fiatal gazdálkodóknak szóló pályázatot olyan emberek nyerték meg, akik földeket örököltek, vagy a szülőknek már volt egy vállalkozásuk” – mesélték keserűen. Mindezek ellenére nagyon pozitívan látják a vállalkozás és az életmódjuk jövőjét.

MINDEN VÁLLALKOZÓ ELLENSÉGEI: AZ EGYENLŐTLENSÉG ÉS BÜROKRÁCIA A Doktor Kertje egyelőre személyi magánvállalkozásként (PFA) működik, mert szerettek volna uniós pénzekre pályázni. Zoltán

hogy a kormány 50 ezer euróval és háromévi adómentességgel támogassa a családi vállalkozásokat. Célunk, hogy négy év alatt 2000 új erdélyi magyar mezőgazdasági családi vállal-

kozás jöjjön létre. Olyan javaslatot terjesztünk a parlament elé, mely szerint a kezdő fiatal vállalkozók három évig nem kell más adót fizessenek, mint jövedelemadót.

13


14

ERDÉLY. A JÖVŐ!

Kiket küldünk a parlamentbe?

Jelenlegi tisztség: megyei tanácsos, az RMDSZ nőszervezetének alelnöke Miért indul? Olyan törvényhozásra van szükség, amely az emberek reális igényeire hoz változásokat.

Miklós Zoltán

KOVÁSZNA MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Benkő Erika

KOVÁSZNA MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Kulcsár-Terza József

KOVÁSZNA MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT, MPP

Életkor: 41 Családi állapot: egy 4 éves kisfiú édesanyja Végzettség: politológus Jelenlegi tisztség: megyei tanácsos, az RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető alelnöke Miért indul? Azt gondolom, nekünk, akik hiszünk Székelyföld jövőjében, ott kell lennünk, ahol a döntések születnek, és el kell oda vinnünk a mi régiónk üzenetét.

Életkor: 44 Családi állapot: nős, két fiúgyermek édesapja Végzettség: jogász Jelenlegi tisztség: a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke, Kovászna megyei önkormányzati képviselő Miért indul? Eddigi politikai pályafutásom során a székelyföldi magyarság jogérvényesítési küzdelméből vállaltam részt, és célkitűzésem továbbra is az, hogy a közösségünket megillető jogoknak érvényt szerezzek immár a parlamenti képviselet adta lehetőségek által.

Márton Árpád

KOVÁSZNA MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 61 Családi állapot: nős, két gyermek apja, két unoka nagyapja Végzettség: jogász, színész Jelenlegi tisztség: parlamenti képviselő Miért indul újra? Meg szeretném szüntetni annak a lehetőségét, hogy az igazságszolgáltatást politikai leszámolásokra vagy nemzeti közösségek megfélemlítésére lehessen használni.

További információkat jelöltjeinkről a parlamenti2016.rmdsz.ro honlapon talál.

Fejér László-Ödön KOVÁSZNA MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Életkor: 55 Családi állapot: házas, két gyermek édesapja, egy unoka nagypapája Végzettség: mérnök Jelenlegi tisztség: parlamenti képviselő Miért indul újra? Az elkezdett munkát szeretném folytatni, lehetőségeimhez és kompetenciáimhoz, leendő hatáskörömhöz mérten az erdélyi, székelyföldi közösséget szolgálni.

Életkor: 41 Családi állapot: nős, két kislány édesapja Végzettség: közgazdász Jelenlegi tisztség: sepsiszentgyörgyi városi tanácsos Miért indul? A következő négy évben Bukarestből, törvényhozási eszközökkel kell segítenünk az önkormányzatok munkáját.

Vass Levente

MAROS MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 41 Családi állapot: nős, két kislány és egy fiú édesapja Végzettség: urológus Jelenlegi tisztség: a Romániai Magyar Kisgazda és Kisvállalkozói Platform elnöke Miért indul? Mert úgy érzem, közösségi ember vagyok, meg tudom hallgatni az embereket, és mert úgy gondolom, azzal kell foglalkozni, amivel a közösség számára a legjobbat tudjuk nyújtani.

Csép Andrea

MAROS MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 40 Családi állapot: házas, háromgyermekes édesanya Végzettség: kommunikációs és közkapcsolati szakértő

Biró Zsolt

MAROS MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT, MPP

Életkor: 47 Családi állapot: nős, három gyermek édesapja Végzettség: tanár, újságíró Jelenlegi tisztség: a Magyar Polgári Párt elnöke Miért indul? Az új felelősség politikája csak az együttműködésre épülhet. Nem feszülhetünk egymásnak, amikor megmaradásunk a tét. Ennek érdekében törvényes garanciát akarunk, ezen garanciák megteremtéséhez szeretnék hozzájárulni képviselőként.

Novák Csaba Zoltán MAROS MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Életkor: 40 Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Végzettség: történész Jelenlegi tisztség: történész Miért indul? Azért indulok a parlamenti választáson, mert úgy gondolom, hogy minden embernek felelőssége a közösségéért tenni. Rendelkezem azzal a tudással, amely révén segíthetek, előremozdíthatom a magyar emberek életét.


Császár Károly MAROS MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Életkor: 42 Családi állapot: nős, két kislány édesapja Végzettség: jogász Jelenlegi tisztség: jogtanácsos Miért indul? Tizenöt éves közigazgatási, jegyzői tapasztalatomat minél szélesebb körben, a törvényhozás szintjén is a magyar emberek rendelkezésére szeretném bocsátani.

Apjok Norbert

MÁRAMAROS MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 27 Családi állapot: szeptember óta nős Végzettség: filológus Jelenlegi tisztség: önkormányzati képviselő Koltón Miért indul újra? Hiszem, hogy Máramaros megye magyar közösségének egy dinamikus képviseletre van szüksége Románia Parlamentjében. Azért indulok, hogy a magyar emberek üzenetét Bukarestbe is eljuttassam, hogy a helyi képviseletet a törvényhozás eszközeivel erősítsem.

Magyar Lóránd

SZATMÁR MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 36 Családi állapot: házas, két gyermek édesapja

Végzettség: állatorvos Jelenlegi tisztség: városi tanácsos Miért indul? Az RMDSZ-ben szemléletváltásra, fiatalításra van szükség. Azért indulok, mert rendelkezem kellő tapasztalattal, hogy Bukarestben is sikerrel képviseljem Szatmár megye érdekeit.

is hatékonyan tudom majd képviselni az erdélyi magyarok érdekeit.

Végh Sándor

SZILÁGY MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Benedek Zakariás

A SZÓRVÁNYMEGYÉK KÉPVISELŐJELÖLTJE

Erdei-Dolóczki István

SZATMÁR MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 61 Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Végzettség: villamosmérnök Jelenlegi tisztség: parlamenti képviselő Miért indul újra? Azért indulok, hogy befejezhessem a huszonhat éve megkezdett munkát, amelyet azért vállaltam fel – sok társammal együtt –, hogy élhető jövőt biztosítsunk a gyermekeinknek és unokáinknak ott, ahol őseik is éltek.

Turos Lóránd

SZATMÁR MEGYEI SZENÁTORJELÖLT

Életkor: 39 Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Végzettség: közigazgatási szakember Jelenlegi tisztség: Szatmár megye tanácsában kabinetigazgató Miért indul? Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) tagjaként kiemelten fontosnak tartottam, hogy megvédjük közösségünket az uszító támadásoktól. Meggyőződésem, hogy a szenátusban

Életkor: 49 Családi állapot: nős, két gyermek édesapja Végzettség: építészmérnök Jelenlegi tisztség: az RMDSZ nagyszebeni szervezetének elnöke Miért indul? Erdély a szórványnak is a jövő perspektíváját kell jelentse, megmaradásunk a tét, ezért kell dolgoznunk a parlamentben is.

Életkor: 52 Családi állapot: nős, 1 gyermek édesapja Végzettség: gépészmérnök Jelenlegi tisztség: szenátor Miért indul újra? Az eddigi munkatapasztalataimat szeretném érvényesíteni a következő mandátumban is, hogy szakmailag is hozzájárulhassak a magyar emberek életkörülményeinek javításához.

Molnár Zsolt

TEMES MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Seres Dénes

SZILÁGY MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT

Életkor: 63 Családi állapot: nős, 2 gyermek édesapja, 2 gyermek nagyapja Végzettség: jogász Jelenlegi tisztség: parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke Miért indul újra? Egy olyan Szilágyságért, Erdélyért szeretnék továbbra is dolgozni, amely biztos otthona gyermekeinknek és unokáinknak.

Életkor: 33 Családi állapot: nőtlen Végzettség: kommunikációs és közkapcsolati szakember Jelenlegi tisztség: parlamenti képviselő Miért indul újra? A bánsági magyarok sajátos problémáira olyan megoldásokat kell kidolgozni, amelyek a helyi tapasztalatokra alapoznak és az erős parlamenti képviseletre épülnek. Ahhoz, hogy befejezzük az itt elindított projekteket, szükségünk van a parlamenti képviselet megtartására.

. Ahol k i l e v e n t e k n i e k e m . k gyer i l ü s c e b t a k n i a r á És tan kal kevesebb tananyagot! 50 százalék zdőknek! e k a ly á p a bb fizetést ö t l a k k é l a 25 száz

15


16

ERDÉLY. A JĂ–VĹ?!

D

C P

December 11-Ên a magyar emberek dÜntÊs előtt ållnak. A

A vĂĄlasztĂĄs vilĂĄgos: olyan embereket kĂźldĂźnk a parlamentbe, akik a mi ĂźgyeinkĂŠrt harcolnak ĂŠs ErdĂŠlyt kĂŠpviselik, vagy hagyjuk, hogy mĂĄsok dĂśntsenek sorsunkrĂłl, akiknek csak Bukarest a fontos.

TABCD = AB • MN TPAB = AB • PM 2

TPAB = DC • PN 2

ErdÊly Ês a magyarok tiszteletÊt, kÜzÜssÊgßnk fejlődÊsÊt akarjuk, vagy a fővåros mindenre kiterjedő hatalmåt? Szåmunkra ez a vålasztås tÊtje.

KĂŠplet: TD =

alap • magassåg

2 Tparal = alap • magassåg

B

TPAB +TPCD = AB • PM + DC • PN = 2

= AB • (PM + PN) = 2

AB • MN 2

=

TABCD 2

Gyermekeink tú lterheltek. SokfÊl e dolgot tanulnak mindenkÊppen , tÜbbet, mint am ennyi kÊsőbbi boldogulåsukho z szßksÊges, Ês am ennyi az Êletkoruknak m egfelel. Azon dolg oz unk, hogy csÜkkentsßk a ta nanyagot, Ês eltÜ rÜljßk a håzi feladatot.

Bízom a magyar emberek, az erdÊlyi emberek bÜlcsessÊgÊben, Ês tudom, hogy december 11-Ên az erős kÊpviseletet vålasztjuk!

FONTOS TUDNIVALĂ“K A SZAVAZĂ SRĂ“L

2

3

4

5

Csak a 18. ĂŠletĂŠvĂźket betĂśltĂś romĂĄn ĂĄllampolgĂĄrok szavazhatnak december 11-ĂŠn.

A mozgĂĄsukban korlĂĄtozoak, ĂĄgyhoz kĂśtĂś betegek Ă­rĂĄsban mozgĂłurnĂĄt igĂŠnyelhetnek. A betegsĂŠget, mozgĂĄskĂŠptelensĂŠget igazolĂł orvosi iratokat a legkĂśzelebbi kĂśrzethez kell benyĂşjtani.

Szavazni ĂŠrvĂŠnyes szemĂŠlyi igazolvĂĄnnyal lehet.

7 Mindenki abban a kĂśrzetben szavazhat, amelyhez ĂĄllandĂł vagy ideiglenes lakhelye szerint tartozik.

Amennyiben valaki nem tartĂłzkodik a lakhelye szerinti telepĂźlĂŠsen, az ado megye bĂĄrmely kĂśrzetĂŠben szavazhat. Az ideiglenes vagy ĂĄllandĂł lakhelyet a szemĂŠlyi igazolvĂĄnynyal kell bizonyĂ­tani.

Szavazni december 11-ĂŠn reggel 7 ĂŠs este 9 kĂśzĂś lehet.

!

IMPRESSZUM

6

8

9

A kórhåzban, Üregohonban lÊvő betegek, idősek íråsban igÊnyelhetnek mozgóurnåt, amennyiben az Üregohon vagy a kórhåz ugyanabban a megyÊben van, mint ållandó vagy ideiglenes lakhelyßk.

December 11-Ên kÊt szavazólapot kap: a kÊpviselő- Ês szenåtorjelÜltek megyei szavazólapjåt.

JelĂśltjeinket mindkĂŠt lapon az RMDSZ-tulipĂĄnnĂĄl keresse!

VIGYà ZZON, a szavazólapon CSAK EGY nÊgyzetbe pecsÊteljen, ellenkező esetben ÊrvÊnytelen lesz voksa. FONTOS, hogy a tulipånos nÊgyzeten belßl ßsse a pecsÊtjÊt!

ErdÊly. A jÜvő! Felelős kiadó: Kovåcs PÊter. Szerkesztette: Romånszki Zsuzsa, BerekmÊri Gabriella, Forró GyÜngyvÊr, KÜnczei à rpåd, Nagy Debreczeni Hajnal, Tamås à gnes.

Fotók: Banga Előd-Ernő, Boda L. Gergely, Gåbor Lajos, GÜnczy Tamås, Kocsis-Boldizsår Jånos, Låzår Tibor, Mihåly Låszló, Schupler Arnold, Szilågy Zalån, Tamås à gnes. Grafika, design: Porcsalmi Balåzs, Szabó Zsolt. Nyomdai munkålatok: Infopress Group.

Kiadja: az RMDSZ ĂœgyvezetĹ‘ ElnĂśksĂŠge – 400489 KolozsvĂĄr, MajĂĄlis (Republicii) u. 60. sz. tel./fax: +40264 590 758. email: oďŹƒce@rmdsz.ro. www.rmdsz.ro facebook.com∕rmdsz

Comandat de UDMR • Tipărit la Infopress Group • Cod: 13160001 • Tiraj: 22o ooo buc.

1

Profile for RMDSZ Website

Erdély. A jövő!  

http://erdelyajovo.rmdsz.ro/

Erdély. A jövő!  

http://erdelyajovo.rmdsz.ro/

Profile for rmdsz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded