__MAIN_TEXT__

Page 1

OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. ÁPRILIS


A tanulmány elkészítését az Európai Néppárt Képviselőcsoportja támogatta.

Erdély 2020 – a közösség által irányított helyi fejlesztés Operatív programjavaslat Második aktualizált kiadás Szerző: Csutak István Szerkesztette: Vincze Loránt Technikai szerkesztés: IDEA Plus Kft., Kolozsvár 2014 Kiadja az RMDSZ


Tartalomjegyzék I. Bevezető gondolatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 II. Indoklás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 III. Vezetői összefoglaló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Európai Regionális Fejlesztési Alap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Európai Szociális Alap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 IV. Európa 2020 célkitűzések – Közös Stratégiai Keret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 V. Regionális Konvergencia – Európai Regionális Fejlesztési Alap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése (ERDF_5.01) . . . . . . . . . . . . 14 Az ikt-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása (ERDF_5.02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 A kkv-k versenyképességének fokozása (ERDF_5.03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban (ERDF_5.04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása (ERDF_5.06) . . . .15 A fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrákból (ERDF_5.07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (ERDF_5.08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem (ERDF_5.09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (ERDF_5.10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által. (ERDF_5.11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pénzügyi tervezés – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ERDF 5.01 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ERDF 5.02 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ERDF 5.03 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ERDF 5.04 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ERDF 5.06 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ERDF 5.07 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ERDF 5.08 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ERDF 5.09 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ERDF 5.10 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ERDF 5.11 – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 VI. Regionális Konvergencia – Európai Szociális Alap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása (ESF_3.1.a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem (ESF_3.1.b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében (ESF_3.1.c) . . . . . . . .21 A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás (ESF_3.1.d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Pénzügyi tervezés – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

ESF 3.1.a – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ESF 3.1.b – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 ESF 3.1.c – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ESF 3.1.d – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 VII. Vidékfejlesztés – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Beavatkozási területek – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Prioritás 1 – a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Beavatkozás területe 1A – az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Beavatkozás területe 1B – a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az erdőgazdálkodás, valamint a kutatás és az innováció között, egyebek mellett a környezetgazdálkodás és a környezeti teljesítmény javítása céljából . . . . . . . . . . . . . .26 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Beavatkozás területe 1C – az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Prioritás 2 – a mezőgazdasági üzemek élet­képes­sé­gé­nek javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mező­gaz­da­sági termelés valamennyi típusa eseté­ben, valamint az innovatív gazdál­ko­dási tech­no­lógiák és a fenntartható erdő­gaz­dál­kodás . . . . . . .27 Beavatkozás területe 2A – valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából . . . . . . . . . . . .27 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Beavatkozás területe 2B – a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Prioritás 3 – az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Beavatkozás területe 3A – az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Beavatkozás területe 3B – a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Prioritás 4 – a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Beavatkozás területe 4A – a biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása . . 29 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Beavatkozás területe 4B – a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Beavatkozás területe 4C – a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása . . . . . . . . 29 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


Prioritás 5 – az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban . . . . .30 Beavatkozás területe 5A – a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása; . . . 30 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Beavatkozás területe 5B – a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Beavatkozás területe 5C – a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Beavatkozás területe 5D – a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Beavatkozás területe 5E – a széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Prioritás 6 – a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Beavatkozás területe 6A – a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése . . . . . . . . . . . . . . 32 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Beavatkozás területe 6B – a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben . . . . . . . . . .32 Intézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pénzügyi terv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 1A-1B-1C – Beavatkozási terület – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2A-2B – Beavatkozási terület – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 3A-3B – Beavatkozási terület – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 4A-4B – Beavatkozási terület – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 4C – Beavatkozási terület – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5A-5B – Beavatkozási terület – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 5C-5D-5E – Beavatkozási terület – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 6A-6B – Beavatkozási terület – millió € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

I. Bevezető gondolatok Az Európai Unió intézményei egy új mandátumra készülnek, megújul az Európai Parlament és az Európai Bizottság. Az új ciklus egybeesik az EU új hétéves költségvetési-tervezési időszakának kezdetével. Az Európai Parlament megvitatta és elfogadta azokat a törvénycsomagokat, amelyek alapján már teljes bizonyossággal tudjuk, hogy a Közös Agrárpolitika az erdélyi magyar gazdák érdekeinek megfelelően alakult. Az új időszakban az erdélyi és székelyföldi regionális fejlesztési terveinkhez több forrást tudunk rendelni az EU-s programokból. A költségvetési számokat ismerve azt is tudjuk, hogy az uniós keret értékes forrást jelent közösségünk jövőépítéséhez, eszköze lesz a szülőföld modernizációjának, Erdély felemelkedésének. Itthon, a kormány, a minisztériumok ebben az időszakban véglegesítik a fejlesztési terveket, amelyek alapján a következő hónapokban megszületik a partneri megállapodás az Európai Bizottsággal. Két évvel ezelőtt, az EU2020 stratégiával összhangban, az RMDSZ Gazdaság Tanácsa átfogó szakmai és társadalmi párbeszédre, valamint a Szövetség által elvégzett erdélyi konzultáció eredményére alapozva elkészítette az Erdély 2020 fejlesztési tervet. Most, a végleges európai keretek ismeretében tervünket aktualizáltuk és kiegészítettük. Az RMDSZ azt vállalta, hogy munkájával az erdélyi magyar családok jólétét, Székelyföld, Partium és a Bánság, a magyarok által is lakott régiók felemelkedését valósítja meg. Mindez közös erőfeszítéssel ös�szehangolt tervek alapján lehetséges, akkor, hogyha fel vagyunk készülve és minden forrást, minden eszközt céljaink eléréséhez rendelünk. Az egyik legfontosabb rendelkezésünkre álló forrás az EU programjaiból megszerezhető finanszírozás. Az Erdély 2020 – a szülőföld európai forrásokból megvalósítható fejlesztési tervének szerves részévé kell válnia az országos fejlesztési elképzeléseknek, hiszen nem csupán adófizetői vagyunk a román államnak, hanem egyenlő jogosultsággal rendelkező alanyai az uniós forrásokból megvalósítható fejlesztési politikáknak. Ezekkel a szándékokkal bocsátjuk közösségünk rendelkezésére, a magyar önkormányzatoknak, a civil- és szakmai szervezeteknek, az erdélyi magyar gazdáknak, közbirtokosságoknak, vállalkozóknak az Erdély 2020 fejlesztési terv aktualizált változatát. Kolozsvár, 2014. április 11. Kelemen Hunor szövetségi elnök


Két évvel ezelőtt kezdeményezte az RMDSZ az Erdély 2020 fejlesztési terv megalkotását. Jó előre tájékoztatni akartuk közösségünket, hogy új európai tervezési időszak kezdődik 2014-ben, és a változásokra célszerű felkészülni. A terv mostani aktualizálását az tette szükségessé, hogy 2013 végén hosszas és feszült vita után az Európai Parlament rendre elfogadta a Közös Agrárpolitikát megújító törvénycsomagot, a Regionális Politika új irányelveit, valamint a 2014–2020 közötti időszak uniós költségvetési keretét. Ezt követően az Európai Bizottság véglegesítette azokat a rendeleteket, amelyek alapján minden tagállam megalkothatja saját javaslatát az új tervezési időszakra. Ma már tudjuk, hogy országunk számára összesen 43 milliárd euró értékű uniós forrás áll rendelkezésre, jóval több, mint az elmúlt időszak 31,5 milliárd eurós összege. Azt is tudjuk már, hogy az új Közös Agrárpolitika szinte kétszer több támogatást különített el a területalapú mezőgazdasági kifizetésekre, így az eddig felhasznált 5,7 milliárd euró a következő hét évben 10,4 milliárd euróra emelkedik. Konkrétan az erdélyi magyar gazdák területalapú támogatása a jelenlegi hektáronként átlag 130 euróról 190 euróra nő a következő években. Az Erdély 2020 fejlesztési terv célja a szülőföld intelligens, fenntartható és inkluzív növekedése. Prioritásaink összhangban vannak az EU 2020 stratégiával, a fejlesztési terv konkrét tartalmát akár úgy is el lehet képzelni, mint amikor egy vendéglőben elolvassuk az étlapot, és a bő választékból összeállítjuk a nekünk legjobban megfelelő menüt. Az EU-s alapok összesen több mint 110 pályázási jogcímet nyitnak meg a következő hét évben, ebből a 2012-ben megszervezett szakmai és társadalmi párbeszéd alapján 14 prioritást azonosítottunk, amely a szülőföld modernizációja szempontjából a legnagyobb potenciállal bír. Ezek között sok olyan van, amely az eddig is létező programok folytatását jelenti, de számos új lehetőség is mutatkozik. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az infrastruktúra fejlesztésére biztosít támogatást. Továbbra is prioritás a közúti és vasúti szállítási infrastruktúra, nem is szorul magyarázatra, hiszen Székelyföld, de Erdély többi régiójának gazdasági felemelkedésének feltétele a korszerű szállítási infrastruktúra. Továbbra is támogatásban részesül a KKV-ék versenyképességének növelése, míg önkormányzataink számára fontos a kommunikációs infrastruktúra, a szélessávú internethálózat kiépítésének támogatása. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozást lehet kérni többek között a mezőgazdasági vállalkozások gépparkjainak korszerűsítésére, de kiemelt támogatást kapnak a fiatal gazdák, az újonnan létrehozott agrárvállalatok és a társulások is, amennyiben terméktárolási vagy termékértékesítési célokat szolgálnak. Folytatódik a LEADER program is. Az Európai Szociális Alap kiemelten támogatja az oktatás minőségének emelését. Számunkra jó hír, hogy a szakoktatás, szakképzés kiemelt figyelemben részesül. A foglalkoztatás növelését, a munkához jutást, a hátrányos helyzetben levők megsegítését is új forrásból lehet támogatni. Új lehetőségek lesznek a roma közösségek társadalmi integrációjának elősegítésére is. Két alapgondolat köszön vissza az új programok filozófiájában: az egyik a társulás fogalma, hiszen mind az önkormányzatok, mind a vállalkozók és a gazdák számottevő előnyben részesülnek, ha társulva pályáznak, a másik a fiatalok magas szintű szakmai felkészültségét és a vállalkozó szellem kialakítását helyezi előtérbe olyan eszközök által, mint az Ifjúsági Garancia, az ERASMUS program, valamint a fiatal vállalkozóknak szóló ERASMUS. Az elmúlt hetekben a Csutak István fejlesztéspolitikai szakértő által aktualizált Erdély 2020 fejlesztési terv alapváltozatát az RMDSZ Gazdasági Tanács tagjainak rendelkezésére bocsátottuk szakmai konzultáció végett. Köszönet mindazoknak a kollégáknak, akik véleményükkel, észrevételeikkel hozzájárultak a dokumentum véglegesítéséhez. 2014 az átállás éve, de az erdélyi magyar gazdák, vállalkozók, önkormányzatok, teljes közösségünk számára a felkészülés éve kell hogy legyen, hiszen versenyben vagyunk Erdélyben, Romániában, az egész Európai Unióban. Ennek a versenynek a tétje több forrás megszerzése a szülőföld modernizációjához, a magyar családok jólétéhez, nyertesek pedig azok lesznek, akik kezdeményezőkészséggel rendelkeznek, akik megfelelőléppen tájékozottak, felkészültek. Winkler Gyula RMDSZ Gazdasági Tanács

6 7


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

II. Indoklás 2012 januárja óta sok minden változott. Ám kiadványunk tárgyát illetően két dolog biztosan nem módosult. Nem módosultak a 2014–2020–as időszakra vonatkozó román elképzelések, melyek, politikailag ildomos megfogalmazásban, továbbra is homályos vázlatok maradtak. Az Európai Bizottság véleménye ezekről a skiccekről pedig továbbra is lesújtó.1 Nem módosult az EU fejlesztéspolitikai szemlélete, finomhangolásokkal együtt (végleges formát kaptak a 2012 januárjában felhasznált rendelettervezetek) sem. A célokat továbbra is az Európa 2020 stratégia hordozza. Az Európai Unió e célkitűzések megvalósításához kínál társfinanszírozást. A stratégiai célkitűzés tehát marad: intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés. A lehetséges pályázási jogcímeket a vonatkozó rendeletek tartalmazzák. A várható allokációkat a kézirat lezárásának pillanatában2 nyilvános román tervdokumentum3 alapján számoltuk ki. A különböző forrásokból társfinanszírozható intézkedések (pályázati jogcímek) és prioritások megfogalmazásában megpróbáltunk alkalmazkodni a majdani román operatív tervekhez. Ez valóban izgalmas feladat volt. Eddigi teljesítménye és megítélése alapján, Románia megkülönböztető figyelmet kap majd a következő Európai Bizottságtól is. A két évvel ezelőtti anyaghoz képest csupán pénzügyi tervünket kellett a végleges uniós rendeletek és a felsejlő román skiccekhez hangolnunk. Külön köszönettel tartozunk Bálint Margitnak, az RMDSZ Gazdasági Tanácsa titkárának, aki mind tartalmilag, mind pedig formailag hasznos észrevételekkel járult hozzá az anyag minőségi javulásához. Az esetleg még létező hibák a szerző lelkiismeretét terhelik. A fentiek tudatában mégis reméljük, hogy a fejlesztéspolitika iránt érdeklődőknek hasznos dokumentumot nyújthatunk át. Csutak István

1

2 3

„…the proposal issued by Romanian government does not met yet the minimum quality and credibility conditions to allow an effective informal dialogue on the future programming documents…” European Commission, Directorate General, Regional and Urban Policy, Deputy Director general for Policy. Performance and Compliance, Brussels, REGIO E2/BN/zl(2013), Ref. Ares (2013)299984 – 07/03/2013 2014. március 30. MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, ACORD DE PARTENERIAT PROPUS DE ROMÂNIA PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014–2020, Al doilea proiect, FEBRUARIE 2014.


III. Vezetői összefoglaló A Közös Stratégiai Keret logikai vázából a Regionális konvergencia és a Vidékfejlesztés fejezetek azok, melyek a regionális szinttől lefele elérhetők. A Regionális konvergenciát az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Regionális Operatív Program és az Európai Szociális Alap (ESZA) – Humánerőforrás Operatív Program hivatottak megvalósítani. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) a Vidékfejlesztési Programot támogatja. A 2014–2020–as időszakra Erdély számára 14 prioritást, ezeken belül 33 pályázási jogcímet tartunk kiemelten fontosnak az alábbi bontásban: Forrás

Prioritás

ERFA ESZA EMVA

5 4 5

Intézkedés/ Pályázási jogcím 8 16 9

Ez azt jelenti hogy a három forrásból a legnagyobb százalékban ezekre a prioritásokra és pályázási jogcímekre tartjuk fontosnak a forrásallokációt. Nyilvánvaló, hogy a 2007–2013–as időszak leckéinek tanulságait levonva, a valós helyzetből és problémákból kiindulva és az intézményi keret várható működését szem előtt tartva tesszük meg javaslatainkat. Megpróbáltunk racionális utat kijelölni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. Hivatkozási alap a vonatkozó érvényes rendeletek, illetve e rendeletek cikkelyei.

Európai Regionális Fejlesztési Alap 25,00% 5.07 a fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrákból • 25,00% 5.07.b a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával; 16,00% 5.10 az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével; 15,00%

5.03 a kkv-k versenyképességének fokozása

• 15,00% 5.03.a a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése;

8 9


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

10,00% 5.02 az ikt-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása • 3,00% 5.02.a a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének támogatása; • 5,00% 5.02.b az ikt-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti kereslet fokozása; • 2,00% 5.02.c az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e-kultúra és az e-egészségügy ikt-alkalmazásainak megerősítése; 10,00%

5.06 a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása

• 6,50%

5.06.c a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése;

• 3,50% 5.06.e a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása;

Európai Szociális Alap 55,00% 3.1.c Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében • 19,25% 3.1.c.(i) a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a kora gyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is; • 11,00% 3.1.c.(ii) a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára; • 13,75% 3.1.c.(iii) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén; • 11,00% 3.1.c.(iv) az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése; 25,00% gatása

3.1.a A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támo-


• 3,75% 3.1.a.(i) az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is; • 2,50% 3.1.a.(ii) a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén; • 6,25% 3.1.a.(iii) önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és középvállalkozások létrehozása; • 3,75% 3.1.a.(iv) a nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése és az „azonos munkáért azonos bér” elvének előmozdítása; • 3,75% 3.1.a.(v) a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez; • 3,75%

3.1.a. (vi) aktív és egészséges idősödés;

• 1,25% 3.1.a.(vii) a munkaerő-piaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgáltatások modernizálása és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás javítása, többek között a munkavállalók transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, valamint a mobilitási programok és az intézmények és az érdekeltek közötti együttműködés javítása révén; 15,00% 3.1.b A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem • 1,80%

3.1.b.(ii) a marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja;

• 5,25% 3.1.b.(iv) a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat; • 2,25% 3.1.b.(v) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása; • 2,70%

3.1.b.(vi) közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák;

5,00% 3.1.d a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás • 3,75% 3.1.d.(i) azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása. • 1,25% 3.1.d.(ii) az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák, valamint a foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi érdekelt kapacitásának kiépítése többek között a nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzését célzó ágazati és területi paktumok révén.

10 11


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 37,29%

17 Beruházások tárgyi eszközökbe, felbontva

• 13,50%

17.1 javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét és fenntarthatóságát;

• 15,69% 17.2 a halászati termékek kivételével a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, illetve a gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódnak. A termelési folyamat eredménye olyan termék is lehet, amely nem tartozik az említett melléklet hatálya alá; • 08,10% 17.3 a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy alkalmazkodásához kapcsolódó infrastruktúrára irányulnak, beleértve a mezőgazdasági és az erdőterületek megközelíthetőségét, a birtokrendezést és a termőföld minőségének javítását, valamint az energia- és vízellátást és az energia- és víztakarékosságot; 16,88%

19 A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése, felbontva:

• 06,15% 19.1 a vállalkozás beindításához nyújtott támogatás: i. fiatal mezőgazdasági termelők számára; ii. vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági tevékenységekhez; iii. mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez; • 07,35%

19.2 nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások;

• 03,38% 19.3 éves kifizetések vagy egyszeri kifizetések az 1307/2013/EU rendelet V. címe által létrehozott mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer (a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer) keretében támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőre. 09,38%

20 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

05,00%

35 Együttműködés

04,50%

42 LEADER helyi akciócsoportok

Csutak István


IV. Európa 2020 célkitűzések – Közös Stratégiai Keret

13 13


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

V. Regionális Konvergencia – Európai Regionális Fejlesztési Alap A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése (ERDF_5.01) • a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése; (ERDF_5.01.a) • a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra, továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az általános célú technológiák terjesztése; (ERDF_5.01.b)

Az ikt-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása (ERDF_5.02) • a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének támogatása; (ERDF_5.02.a) • az ikt-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti kereslet fokozása; (ERDF_5.02.b) • az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e-kultúra és az e-egészségügy ikt-alkalmazásainak megerősítése; (ERDF_5.02.c)

A kkv-k versenyképességének fokozása (ERDF_5.03) • a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése; (ERDF_5.03.a)

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban (ERDF_5.04) • az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a vállalkozásokban; (ERDF_5.04.b) • az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is; (ERDF_5.04.c) • alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását; (ERDF_5.04.e)


A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása (ERDF_5.06) • a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése; (ERDF_5.06.c) • a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása; (ERDF_5.06.e)

A fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrákból (ERDF_5.07) • a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával; (ERDF_5.07.b)

A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (ERDF_5.08) • üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása; (ERDF_5.08.a) • a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását; (ERDF_5.08.b) • helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek a(z) 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek; (ERDF_5.08.c)

A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem (ERDF_5.09) • a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás; (ERDF_5.09.a) • a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása; (ERDF_5.09.b) • a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások; (ERDF_5.09.d)

Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (ERDF_5.10) A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által (ERDF_5.11)

14 15


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

Pénzügyi tervezés – millió €


ERDF 5.01 – millió €

ERDF 5.02 – millió €

ERDF 5.03 – millió €

ERDF 5.04 – millió €

16 17


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

ERDF 5.06 – millió €

ERDF 5.07 – millió €

ERDF 5.08 – millió €

ERDF 5.09 – millió €


ERDF 5.10 – millió €

ERDF 5.11 – millió €

18 19


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

VI. Regionális Konvergencia – Európai Szociális Alap A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása (ESF_3.1.a) • az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is; (ESF_3.1.a.(i)) • a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén; (ESF_3.1.a.(ii)) • önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és középvállalkozások létrehozása; (ESF_3.1.a.(iii)) • a nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése és az „azonos munkáért azonos bér” elvének előmozdítása; (ESF_3.1.a.(iv)) • a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez; (ESF_3.1.a.(v)) • aktív és egészséges idősödés; (ESF_3.1.a.(vi)) • a munkaerő-piaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgáltatások modernizálása és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás javítása, többek között a munkavállalók transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, valamint a mobilitási programok és az intézmények és az érdekeltek közötti együttműködés javítása révén; (ESF_3.1.a.(vii))

A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem (ESF_3.1.b) • a marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja; (ESF_3.1.b.(ii)) • a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat; (ESF_3.1.b.(iv)) • a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása; (ESF_3.1.b.(v)) • közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák; (ESF_3.1.b.(vi))


Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében (ESF_3.1.c) • a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a kora gyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is; (ESF_3.1.c.(i)) • a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára; (ESF_3.1.c.(ii)) • az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén; (ESF_3.1.c.(iii))

A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás (ESF_3.1.d) • azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása. (ESF_3.1.d.(i)) • az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák, valamint a foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi érdekelt kapacitásának kiépítése többek között a nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzését célzó ágazati és területi paktumok révén. (ESF_3.1.d.(ii))

Pénzügyi tervezés – millió €

20 21


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

ESF 3.1.a – millió €

ESF 3.1.b – millió €


ESF 3.1.c – millió €

ESF 3.1.d – millió €

22 23


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

VII. Vidékfejlesztés – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap – millió €


Beavatkozási területek – millió €

24 25


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

Prioritás 1 – a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben Beavatkozás területe 1A – az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben; Intézkedések Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.) Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (15._cikk.) 15.1 segítség nyújtása a mezőgazdasági termelőknek, az e rendeletben meghatározottak szerinti fiatal mezőgazdasági termelőknek, az erdőgazdálkodóknak, egyéb gazdálkodóknak és a vidéki térségekben működő kkv-knak abban, hogy gazdaságuk, vállalkozásuk és/vagy beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatbarátabbá és ellenállóképesebbé tétele érdekében tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsanak. Együttműködés (35._cikk.)

Beavatkozás területe 1B – a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az erdőgazdálkodás, valamint a kutatás és az innováció között, egyebek mellett a környezetgazdálkodás és a környezeti teljesítmény javítása céljából; Intézkedések

Együttműködés (35._cikk.)

Beavatkozás területe 1C – az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban; Intézkedések Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.) 14.1 (1) Ezen intézkedés keretében a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó fellépések, valamint demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek támogathatók. A szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységek magukban foglalhatnak tanfolyamokat, szakmai találkozókat és személyre szabott tanácsadást is. Támogatás nyújtható továbbá rövid időtartamra szóló mezőgazdasági üzemvezetési és erdőgazdálkodási csereprogramok, valamint mezőgazdasági üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak lebonyolításához is.


Prioritás 2 – a mezőgazdasági üzemek élet­képes­sé­gé­ nek javítása és a versenyképesség fokozása valamen�nyi régióban és a mező­gaz­da­sági termelés valamennyi típusa eseté­ben, valamint az innovatív gazdál­ko­dási tech­no­lógiák és a fenntartható erdő­gaz­dál­kodás Beavatkozás területe 2A – valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából; Intézkedések Beruházások tárgyi eszközökbe (17._cikk.) 17.1 javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét és fenntarthatóságát; 17.3 a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy alkalmazkodásához kapcsolódó infrastruktúrára irányulnak, beleértve a mezőgazdasági és az erdőterületek megközelíthetőségét, a birtokrendezést és a termőföld minőségének javítását, valamint az energia- és vízellátást és az energia- és víztakarékosságot; A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (19._cikk.) 19.3 éves kifizetések vagy egyszeri kifizetések azoknak az 1307/2013/EU rendelet V. címe által létrehozott mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer (a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer) keretében támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek a részére, akik mezőgazdasági üzemüket véglegesen átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre. Együttműködés (35._cikk.) Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.) Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (15._cikk.)

Beavatkozás területe 2B – a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése; Intézkedések A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (19._cikk.) 19.1 a vállalkozás beindításához nyújtott támogatás: i. fiatal mezőgazdasági termelők számára; ii. vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági tevékenységekhez; iii. mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez; Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.) Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (15._cikk.)

26 27


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

Prioritás 3 – az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása Beavatkozás területe 3A – az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott Intézkedések Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (27._cikk.) Együttműködés (35._cikk.) Beruházások tárgyi eszközökbe (17._cikk.) 17.2 a halászati termékek kivételével a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, illetve a gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódnak. A termelési folyamat eredménye olyan termék is lehet, amely nem tartozik az említett melléklet hatálya alá; Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (15._cikk.)

Beavatkozás területe 3B – a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása; Intézkedések Kockázatkezelés (36._cikk.) 36.2 kölcsönös kockázatkezelési alapok számára kedvezőtlen éghajlati események, állat- vagy növénybetegségek, kártevőfertőzés vagy környezeti esemény által okozott gazdasági veszteségek mezőgazdasági termelők számára történő pénzügyi ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulások;


Prioritás 4 – a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása Beavatkozás területe 4A – a biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; Intézkedések Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek (28._cikk.) Ökológiai gazdálkodás (29._cikk.) A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések (31._cikk.) Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (21._cikk.) 21.1 erdőtelepítés és fásítás; Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.)

Beavatkozás területe 4B – a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve; Intézkedések Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek (28._cikk.) Ökológiai gazdálkodás (29._cikk.) Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (21._cikk.) 21.1 erdőtelepítés és fásítás; Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.)

Beavatkozás területe 4C – a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása; Intézkedések Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek (28._cikk.) Ökológiai gazdálkodás (29._cikk.) A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések (31._cikk.) Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (21._cikk.) 21.1 erdőtelepítés és fásítás;

28 29


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

Erdősítés és fásítás (22._cikk.) Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.)

Prioritás 5 – az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban Beavatkozás területe 5A – a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása; Intézkedések Beruházások tárgyi eszközökbe (17._cikk.) 17.3 a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy alkalmazkodásához kapcsolódó infrastruktúrára irányulnak, beleértve a mezőgazdasági és az erdőterületek megközelíthetőségét, a birtokrendezést és a termőföld minőségének javítását 17.2 a halászati termékek kivételével a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, illetve a gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódnak. A termelési folyamat eredménye olyan termék is lehet, amely nem tartozik az említett melléklet hatálya alá; Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek (28._cikk.) Együttműködés (35._cikk.)

Beavatkozás területe 5B – a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása; Intézkedések Beruházások tárgyi eszközökbe (17._cikk.) 17.2 a halászati termékek kivételével a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, illetve a gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódnak. A termelési folyamat eredménye olyan termék is lehet, amely nem tartozik az említett melléklet hatálya alá; Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.) Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások (15._cikk.)


Beavatkozás területe 5C – a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése; Intézkedések Beruházások tárgyi eszközökbe (17._cikk.) 17.1 javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét és fenntarthatóságát; A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (19._cikk.) 19.2 nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások; Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20._cikk.) 20.2 beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve a megújuló energiával és az energia-megtakarítással kapcsolatos beruházásokat is;

Beavatkozás területe 5D – a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése; Intézkedések Beruházások tárgyi eszközökbe (17._cikk.) 17.1 javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét és fenntarthatóságát; Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek (28._cikk.) Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.)

Beavatkozás területe 5E – a széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban; Intézkedések Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások (21._cikk.) 21.1 erdőtelepítés és fásítás; Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek (28._cikk.) Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (14._cikk.)

30 31


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

Prioritás 6 – a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben Beavatkozás területe 6A – a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése; Intézkedések Beruházások tárgyi eszközökbe (17._cikk.) 17.2 a halászati termékek kivételével a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek, illetve a gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódnak. A termelési folyamat eredménye olyan termék is lehet, amely nem tartozik az említett melléklet hatálya alá; A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (19._cikk.) 19.2 nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások;

Beavatkozás területe 6B – a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben; Intézkedések

Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20._cikk.) LEADER helyi akciócsoportok (42._cikk.) LEADER kezdőcsomag (43._cikk.) A LEADER keretében folytatott együttműködési tevékenységek (44._cikk.)


Pénzügyi terv 1A-1B-1C – Beavatkozási terület – millió €

2A-2B – Beavatkozási terület – millió €

32 33


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

3A-3B – Beavatkozási terület – millió €

4A-4B – Beavatkozási terület – millió €

4C – Beavatkozási terület – millió €


5A-5B – Beavatkozási terület – millió €

5C-5D-5E – Beavatkozási terület – millió €

34 35


OPERATÍV PROGRAMJAVASLAT KOLOZSVÁR, 2014. MÁJUS

6A-6B – Beavatkozási terület – millió €

Profile for RMDSZ Website

Erdély 2020 - aktualizált változat  

Erdély 2020 - aktualizált változat  

Profile for rmdsz
Advertisement