__MAIN_TEXT__

Page 1

olója – m á z s e b b á t s ampány Az országos k nti választások 2014 me európai parla


Erdélyt Európába, magyar érdeket Brüsszelbe! Az országos kampány­stáb beszámolója – európai parlamenti választások 2014. Felelős kiadó: Kovács Péter Főszerkesztő: Románszki Zsuzsa Szerkesztők: az RMDSZ országos kampánystábjának munkatársai Fotók: Banga Előd-Ernő, Mihály László, Bethlendi Tamás, Csedő Attila, Szőcs Lehel, Tamás Ágnes, Biró István Grafika, design: Fazakas Botond, Idea Plus Kiadja az RMDSZ Főtitkársága 400489 Kolozsvár, Majális utca (Republicii) 60. sz. Tel./fax: +40–264–590758, e-mail: kommunikacio@rmdsz.ro. www.rmdsz.ro


romániai magyarság megőrizte képviseletét az Európai Parlamentben. Az RMDSZ biztonságosan átlépte a 6 százalékot, ezáltal továbbra is lehetősége van megmutatni Erdélyt Európában, illetve képviselni a magyar érdeket Brüsszelben. Az eredmények elemzésénél ez kell legyen a kiindulópont, és ezek tükrében kijelenthető: a célt, melyet kitűztünk, elértük, a munkát, melyet terveztünk, elvégeztük. A Szövetség különböző döntéshozó és döntés-előkészítő testületeiben úgy határoztunk, hogy egy hangsúlyos RMDSZ-kampányt bonyolítunk le, amely érzelmeken alapul, és amely számára a 25. évforduló nyújt keretet. Az EP-kampány jellegéből adódóan központosított tevékenységet folytattunk, egységes üzeneteket fogalmaztunk meg, illetve a kampányszervezés sokrétű és többszintű teendőit országos szinten koordináltuk. A választások napja előtti öt hónapot négy nagy szakaszra osztottuk: jelöltállítás és a képviselőink munkájának ismertetése, aláírásgyűjtés, célok megfogalmazása, illetve a mozgósítás. Kiemelt figyelmet szenteltünk ez utóbbinak, amely a kampány kulcsát jelentette. Az országos stáb egyenlő segítséget és támogatást, esélyeket és lehetőségeket biztosított minden megyei szervezetnek, ennek ellenére óriási különbségek vannak az elért eredmények tekintetében. Meggyőződésünk, hogy ez elsősorban a folyamatos munka intenzitásának és hatékonyságának, vagy éppen ennek hiányának tudható be. Csak ezzel magyarázható, hogy egymással szomszédos, hasonló adottságokkal rendelkező megyékben, vagy akár településeken nem sikerült hasonlóan jó eredményt elérni. A következő időszak kihívása az kell legyen, hogy megvizsgáljuk az eredményeinket, a mögöttük lévő munkát, és változtassunk, ahol szükséges. Elismeréssel és köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segített a választási kampányunkban. A megyei és területi szervezetek, önkormányzatok, a történelmi magyar egyházaink, a Szövetségi Elnöki Hivatal, a Politikai Alelnöki Iroda, a Főtitkárság, az országos kampánystáb, a parlamenti csoport, kormányzati tisztségviselők, civil-, ifjúsági és rétegszervezetek, a Nőszervezet, a platformok munkája és támogatása által tudtunk sikeresen szerepelni. Külön köszönet annak a sok száz önkéntesnek, mozgalmárnak, akiknek kitartó és odaadó munkája nélkülözhetetlen az RMDSZ számára.

A

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, kampányfőnök

3


ampánystáb k s o g á z s r o z A összetétele Kovács Péter – kampányfőnök Nagy Zoltán – kampányfőnök-helyettes

András Gabriella – Borbély László programja és kiszállásai a kampányban Balázs Attila – adminisztráció, logisztika és pénzügyek Bodor László – rendezvények, karavánok Debreczeni Hajnal, Románszki Zsuzsa – médiakampány Grabán Zsolt, Juga Tibor – jelöltállítási folyamat, szavazóbiztosok, kapcsolattartás a területi stábokkal Kurkó Cecília – online kampány Laczikó Enikő – jogi kérdések Nagy Emese – Kelemen Hunor programja és kiszállásai a kampányban Novák Levente – mozgósítás Székely István – választási program koordinátor A Főtitkárság megbízottjai a kiemelt jelöltek kampányaiban: Száfta Szende – Winkler Gyula karavánja, Andercó Alíz – Sógor Csaba karavánja, Grabán Zsolt – Vincze Loránt karavánja, Deák Ferenc – Hegedüs Csilla karavánja, Jakab Adorján – Antal Lóránt karavánja


ól A kampányr

Az RMDSZ 2014-es európai parlamenti választási kampánya üzenetek, kommunikáció és szervezési szempontból központosított és egységes volt. A tét túlmutatott az európai képviseleten. Ez a kampány a brüszszeli jelenlét mellett a magyar emberekről szólt, a Szövetség 25 évének megvalósításairól, eredményeiről. A kampány hangneme pozitív volt, az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket, előnyöket és támogatásokat mutattuk be, a kommunikációt a mozgósításra építettük, hangsúlyozva annak fontosságát, mi történik, ha az RMDSZ nem jut be az EP-be, miért elengedhetetlen a brüsszeli erős képviselet. A kampány előkészítését tavaly decemberben kezdte az országos kampánystáb. Az ütemezésnek megfelelően január eleje és május 25. között négy szakaszt különíthettünk el: a tájékoztatást (jelöltállítási folyamat, megvalósítások, beszámolók ismertetése), az aláírásgyűjtést, majd céljaink megfogalmazását, végül pedig a három hétig tartó mozgósítást.

www.rmdsz.ro

5


ák Üzenetek, tém ció á és kommunik Szlogenünk: Erdélyt Európába, magyar érdeket Brüsszelbe! Az aláírásgyűjtést egy úgynevezett brand-kampánnyal, egy általános RMDSZ-kampánnyal kötöttük össze: a Szövetség fennállásának 25. évfordulójára építettük a kommunikációt, ezzel a választások napját is népszerűsítettük. Ebben az időszakban az RMDSZ-ről, annak fontosságáról és küldetéséről, a magyar emberek általános elvárásairól beszéltünk. Ezt követően megmutattuk azokat az eredményeket, amelyeket az RMDSZ brüsszeli tevékenységével, képviselőink munkájával megvalósított, valamint azokat az előnyöket is, amelyekhez Erdély Románia EUhoz való csatlakozása után jutott hozzá. Jelöltjeink alapvetően három fő üzenetet kommunikáltak – Erdély és közösségünk értékeinek bemutatását Európában, az Unió nyújtotta lehetőségek megismertetését itthon, Erdélyben, valamint egy európai kisebbségvédelmi keretszabályozás megalkotásának fontosságát hangsúlyozták. Az utolsó, mozgósító időszakban arra hívtuk fel az emberek �igyelmét, hogy a választások tétje nagy: ha nem jutnak be képviselőink az EP-be, nem lesz, aki kiálljon a magyarok jogaiért, ezzel itthon is meggyengül érdekérvényesítési képességünk. A kampány utolsó két hetében a szavazásra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat ismertettük az írott és elektronikus médiában, az internetes felületeken és saját kiadványainkban.


pcsolattartás a k t, a m a ly fo okkal Jelölési a területi stáb

Az országos kampánystáb az európai parlamenti választásokat megelőző hónapokban kidolgozta a Szövetségi Képviselők Tanácsának határozattervezetét a jelöltállítási eljárásról, ellenőrizte a 42 jelölt dokumentációját, összeállította a Megyei Választási Irodák és szavazókörzeti RMDSZ-es képviselők kijelölésére vonatkozó információk és gyakorlati tudnivalók csomagját, és a mozgóurna használatára vonatkozó tudnivalókat. Rendszeresen tartotta a kapcsolatot a Szövetség megyei/ területi szervezeteivel, továbbította feléjük a Központi Választási Iroda határozatait, központilag koordinálta az aláírásgyűjtés folyamatát, kampányanyagokkal segítette a helyi mozgósítást, az esetleges problémákra útbaigazításokkal válaszolt. A választás napján eredményeket összesített, statisztikákat készített, adminisztratív tevékenységeket bonyolított le. www.rmdsz.ro

7


9


A z R M D SZ ogramja választási pr

A 2014-es EP-választási program a 11. csíkszeredai kongresszuson elfogadott Erős Európa, gyarapodó Erdély! Szövetségük az Európai Parlamentben dokumentumba foglaltak alapján készült el, szakmai és rétegszervezetekkel, szakemberekkel folytatott egyeztetéseket követően azért, hogy megfeleljen az erdélyi magyarok különböző területeken megfogalmazott érdekeinek.

A dokumentumnak két fő pillére van: a nemzetpolitikai törekvések és az uniós szakpolitikák rész, ezen belül pedig kiemelt fontosságú a kisebbségvédelem és autonómia, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint a családvédelemmel, szociális biztonsággal foglalkozó fejezetek. A program összeállításánál kitüntetett �igyelmet szenteltünk a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, valamint a regionális fejlődés kérdésének.

www.rmdsz.ro


édiá Kampány a m

ba n

Az RMDSZ médiakampányát az összehangolt üzenetek és a központi kommunikáció jellemezte. A jelöltek az országos kommunikációs stábon keresztül közvetítették mondanivalójukat, az előre megfogalmazott központi témakörök és országos üzenetek szerint. A központi stáb koordinálta a román és a magyar kommunikációt, tartotta a kapcsolatot a kereskedelmi és közszolgálati televíziókkal és rádiókkal, valamint a nyomtatott sajtóban megjelent makettekért is felelt. Minden eddiginél nagyobb �igyelmet szenteltünk a kereskedelmi rádióknak, folyamatos és összehangolt hírfolyamot szolgáltattunk minden jelentősebb médiaorgánumnak.

A kampány 4 hete alatt 65 Tájékoztatót küldtünk ki, összesen 318 magyar nyelvű hírrel, valamint 64 Buletin Informativot, összesen 193 román nyelvű hírrel. A 2014-es európai parlamenti választásokat megelőző időszakban (kampány előtt és kampányban) az RMDSZ összesen 7 napilap és 5 hetilap hasábján hirdetett, egyenként 24 újságmakettel. A kampány során 13 kereskedelmi rádióval dolgoztunk együtt, 56 féle saját gyártású spotot (reklám, társadalmi célú hirdetés és üzenet) gyártottunk. A 13 rádióban összesen 8672 perc 27 mp (144 óra 53 perc) műsoridőt fedtünk le a négy hét alatt, ez átlagosan napi 5 óra 6 perc időt jelent. A Szövetség médiában való jelenléte kiegyensúlyozott és rendszeres volt.

511 hír

űsoridő m c r e p 2 7 6 8 56 rádió spot www.rmdsz.ro

11


Online kamp

ány

Az EP-választások alatt az RMDSZ 7 online felületen közvetítette üzeneteit: választási honlap, Facebook, Instagram, Youtube, hírlevél, Googlereklámok, hírportál-bannerek.

Kampány idején több mint 27 ezer egyéni felhasználó követte az rmdsz.eu-t. Facebook oldalunk lájkolóinak száma 3 ezerrel nőtt meg, meghaladva a 29 ezer követőt, naponta átlagosan több mint 146 ezer egyéni felhasználó került kapcsolatba a Szövetség Facebook-on közzétett üzeneteivel. Az interneten terjesztett videóink közül jelöltjeink portré�ilmjei átlagosan 158 ezer, a Mit hozott az Unió Erdélynek? című sorozatunk mindhárom része pedig 116 ezer felhasználóhoz jutott el. Böjte Csaba ferences szerzetes, valamint Kelemen Hunor és Orbán Viktor közös üzenetei voltak a legnépszerűbbek, videónként több mint 200 ezer egyéni felhasználót értek el. A fotógalériák közül A kampánystábok mindennapjai című album volt a legkedveltebb. A kampányban, illetve az azt megelőző hetekben 18 hírlevelet küldtünk ki, és 172 online bannert jelentettünk meg a hírportálok felületein.


endez Karavánok, r

vények

A 2014-es európai parlamenti választások során a központosított kampány részeként az első 5 jelöltnek Erdély-szintű karavánja volt (az első két jelölt esetében folyamatos karaván, míg a többi három jelölt esetében csillagkaraván típusú kiszállások voltak). Az útvonal összeállításakor irányelvként szerepelt a minél hatékonyabb és szélesebb körű területi lefedés annak érdekében, hogy az RMDSZ üzenete minél több magyar emberhez eljusson. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy egy megyében egyszerre csak egy karaván tartózkodjon, továbbá a programok kialakításakor �igyelembe vettük a jelöltek szakmai tapasztalatát. Az öt karaván az egy hónapos kampányidőszak alatt minden erdélyi megyébe ellátogatott, ez összesen 39 326 km-t és 558 települést jelent. Az országos kampányban 154 önkéntes tevékenykedett. Az EP-választásokat megelőző 5 hónapban több mikrokampány, országos rendezvény is zajlott: aláírásgyűjtés, beiskolázási kampány, március 15., kampányindító rendezvény, Erdélyi Humorfesztivál. Kampány idején az RMDSZ megyei és területi szervezetei mintegy ezer különböző rendezvényt bonyolítottak le: szakmai találkozókat, falugyűléseket, fórumokat és tematikus ünnepségeket, amelyek szervesen hozzájárultak az eredményes kampányhoz, a jelöltek programjának kialakításához, valamint az üzenetek hatékony továbbításához.

13


15


t A jogi háttere a nk biztosító mu

A kampányt megelőző időszakban az országos kampánystáb a Központi Választási Iroda határozatait, körleveleit, a választási törvény esedékes rendelkezéseit naprakészen közvetítette a megyei/területi szervezeteknek, illetve összeállította a jelölési csomagot. Kampányban állandó tanácsadással látta el a megyei/területi szervezeteket: a szavazókörzetek megalakulásával és kiegészítésével kapcsolatosan közölt információkat, technikai tudnivalókat ismertetett, és a május 25-i voksolás lebonyolításának fontos részleteire hívta fel szervezeteink �igyelmét. A választás napján esedékes problémamegoldásokkal foglalkozott (mozgóurna, jegyzőkönyvek, szavazatszámlálással kapcsolatos kérdések), tartotta a kapcsolatot a Központi Választási Irodával. www.rmdsz.ro


tik tráció, logisz z is in m d a , k Pénzügye

a

Az RMDSZ Gazdasági és Adminisztrációs Igazgatósága az európai parlamenti választásokat megelőző hónapokban megtervezte a központosított kampány �inanszírozását, összeállította a költségvetést és előkészítette az elszámolási szabályzatra vonatkozó követelményeket, és ezekről az előírásokról folyamatosan tájékoztatta a megyei/területi szervezeteket. A kampány ideje alatt felügyelte és lebonyolította az országos kampány költségeivel kapcsolatos teendőket, valamint naponta jelentést tett az Állandó Választási Hatóságnak a Szövetség kampányeszközei, pénzügyi forrásai és kiadásaival kapcsolatban. Az országos kampánystáb felelt az RMDSZ kampányanyagaiért, a Gazdasági Igazgatóság munkatársai rendelték meg az anyagokat és szervezték meg logisztikailag azt, hogy ezek minden megyei/területi szervezethez eljussanak. Az EP-kampányban több mint 244 ezer plakátunk, 25 ezer kampányújságunk, 330 200 szórólapunk, 277 000 aláíráskártyánk és 151 kültéri hordozónk volt.

17


Mozgósítás

A mozgósítás megszervezésére ebben a kampányban minden eddiginél nagyobb �igyelmet, időt és erőforrást szenteltünk, ennek előkészítését már februárban megkezdtük. Az európai parlamenti választásokat megelőző hónapokban területi/megyei szervezeteinknek olyan jó példákat, már bevált technikákat mutattunk be, amelyeket sikeresen használtunk az előző önkormányzati és parlamenti választások alkalmával. Fontosnak tartottuk ügyvezető elnökeinkkel, a kampányfőnökökkel folytatott aktív kapcsolattartást, a gyakorlati képzéseket, a többszöri kiszállásokat, hiszen ez a tájékoztatás mellett az esetleges hibák gyors orvoslását is jelentette. Azokon a településeken, ahol idejében megtervezték és prioritásként kezelték a mozgósítást, jól teljesítettünk május 25-én. Munkánk során a mozgósítással foglalkozó csoport 500 személynek tartott felkészítőt, több mint 120 polgármesterrel egyeztetett, 20 ezer km-t tett meg Erdélyben.

www.rmdsz.ro


Eredmények

Magyarok száma a 2011-es népszámlálás előzetes eredményei alapján

A felnőtt korú magyarok becsült száma

Az RMDSZ eredménye a 2014-es európai parlamenti választásokon

Az RMDSZre szavazó felnőtt korú magyarok aránya

37 067

31 870

8 296

26,0 %

14 773

12 327

4 277

34,7 %

Bihar

138 441

115 447

35 209

30,5 %

Brassó

39 275

33 853

10 527

31,1 %

Csík

95 959

77 011

30 213

39,2 %

Fehér

15 870

13 245

3 664

27,7 %

Gyergyó

52 799

42 120

16 789

39,9 %

Hunyad

16 219

13 566

4 961

36,6 %

Kolozs

103 457

89 955

29 193

32,5 %

Kovászna

151 787

122 349

39 700

32,4 %

3 276

2 676

755

28,2 %

200 989

166 988

57 082

34,2 %

Nagybánya

26 363

21 970

4 978

22,7 %

Szatmár

113 541

91 777

35 754

39,0 %

Szeben

10 893

9 238

2 150

23,3 %

Szilágy

50 659

40 764

18 173

44,6 %

Temes

35 294

30 405

6 137

20,2 %

8 418

6 975

1 393

20,0 %

109 857

87 954

33 706

38,3 %

12 809

10 362

7 732

-

1 237 746

1 020 852

350 689

34,4 %

RMDSZ területi szervezet

Arad Beszterce-Naszód

Krassó-Szörény Maros

Történelmi Máramaros Udvarhelyszék Kárpáton túli megyék Románia

19


www.rmdsz.ro

Profile for RMDSZ Website

Az országos kampánystáb beszámolója - európai parlamenti választások 2014  

Az országos kampánystáb beszámolója - európai parlamenti választások 2014  

Profile for rmdsz
Advertisement