__MAIN_TEXT__

Page 1

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI • FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM PROTECTORII PATRIMONIULUI • MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” PROTECTORS OF OUR HERITAGE • ADOPT A MONUMENT MOVEMENT


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

zt mondják, bízd a munkát azokra, akik azt a legjobban el tudják végezni. Öt év távlatából bebizonyosodni látszik: jól döntöttünk akkor, amikor fiataljainkra bíztuk épített örökségünk helyzetének feltérképezését, műemlékeink népszerűsítését.

e spune că trebuie să încredințezi sarcini acelora care le pot îndeplini cel mai bine. În perspectiva celor cinci ani, putem afirma că a fost o decizie bună faptul că le-am încredințat tinerilor evaluarea situației în care se află patrimoniul nostru cultural și promovarea monumentelor.

Meggyőződésem: a ma kérdéseire és kihívásaira a legjobb válaszokat akkor adhatjuk, ha döntéseinkbe bevonjuk azokat is, akikről a döntéseink szólnak. Az Örökségünk őrei pedig kiválóan példázza ezt. A mozgalom bebizonyította, hogy értékeink éltetése és átörökítése nemcsak a mi ügyünk, hanem a fiataloké is. Ahhoz pedig, hogy sikerre vihessük elképzelésünket,

Sunt convins de faptul că implicându-i pe cei pentru care luăm decizii putem să dăm cele mai bune răspunsuri provocărilor de azi. Programul „Protectorii Patrimoniului” este un bun exemplu în acest sens. Arată că transmiterea și revitalizarea valorilor nu este numai sarcina noastră, ci și a tinerilor. Iar pentru a avea succes, trebuie să le oferim

A

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

S

hey say, trust work onto those, who can do it the best. Five years on, it seems clear to us that we have taken the right decision when we entrusted the youth with mapping the situation of our heritage and with the promotion of our monuments.

T

I am convinced that the best answers to today´s questions and challenges can be given by involving in our decision-making those that the decisions are about. The Protectors of Our Heritage program is a prime example of this. The commitment to preserve and promote our values is not only our task, but also that of the youth. In order for us to achieve our goals, we must offer youngsters greater


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

nagyobb felelősséget kell rájuk bíznunk, be kell vonnunk azokat, akik friss szemlélettel és lendülettel állnak helyt a kihívásokban. Az elmúlt öt évben bátor, talpraesett fiatalokban leltünk partnerekre. Nekik köszönhetően közösségként ma jobban odafigyelünk épített örökségünkre, még inkább megbecsüljük és számon tartjuk műemlékeinket. Közösen jöttünk rá arra is, hogyan kell úgy versenyeznünk, hogy mindnyájan nyertesek lehessünk – a diákok, a környezetünk és közösségünk is. Az Örökségünk őrei révén biztosak lehetünk abban, hogy van jövőnk Erdélyben!

tinerilor posibilitatea de a-și asuma responsabilități cât mai serioase, iar celor care vor răspundă provocărilor cu entuziasm și abordări noi trebuie să le dăm posibilitatea implicării.

responsibilities and involve those who can tackle challenges with a fresh approach and courageous drive.

În ultimii cinci ani am avut ca parteneri tineri curajoși și hotărâți. Mulțumită lor, comunitatea noastră este mai atentă la monumentele istorice și apreciază mai mult patrimoniul nostru construit. Împreună am înțeles că trebuie să ne întrecem în așa fel încât toată lumea să fie câștigătoare: elevii, mediul înconjurător, comunitatea noastră.

In the last five years, we have found partners in courageous and resourceful youngsters. Thanks to them, today we pay more attention to our historic buildings, and we are even more appreciative of our built heritage, as a community. We have also come together on how to compete so that we can all be winners: the students, our environment and our community.

Prin „Protectorii Patrimoniului” putem fi siguri că Transilvania este viitorul!

Through the Protection of Our Heritage program, we can be sure that, Transylvania is the future!

Kelemen Hunor,

Hunor Kelemen,

Hunor KELEMEN,

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke

președintele Uniunii Democrate Maghiare din România

President of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

4


5

FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

kkor van jövőnk Erdélyben, ha a fiatalok hisznek abban, hogy az övék itt a tér. Bíznunk kell bennük, segítenünk kell nekik, hogy megmutathassák: ismerik értékeinket és felelősséget vállalnak értük. Ezt ismertük fel 2012-ben, amikor útnak indítottuk örökségvédelmi programunkat, az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű projektet, amelynek az a különlegessége, hogy maguk a fiatalok alakítják saját ötleteik alapján, és öt év alatt olyan mozgalommá tették, amelyet ma már európai sikersztoriként emlegetnek.

A

vem un viitor în Transilvania numai dacă tinerii cred că aceasta le aparține. Trebuie să avem încredere în ei, trebuie să îi susținem pentru ca să poată dovedi că ei cunosc valorile noastre culturale și își asumă responsabilitatea pentru acestea. Pornind de la această idee am lansat în 2012 Programul nostru „Protectorii patrimoniului – Adoptă un monument”. Particularitatea proiectului constă în faptul că acesta este modelat chiar de ideile și propunerile tinerilor, iar în 5 ani a devenit o adevărată mișcare la nivelul Transilvaniei, fiind amintită și în Europa ca un succes.

A

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

6

e have a future in Transylvania if the youth feel that they are given the space to create. We have to trust them and help them so that they can prove us their knowledge of our values and they take responsibility for them. We recognized this in 2012, when we launched our heritage preservation programme, the Protectors of Our Heritage – Adopt a Monument project. What is unique about this is that the project has been shaped by the youth themselves, according to their own ideas, having it turned into a true European success story.

W


9

FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kulturális főosztálya és Winkler Gyula EP-képviselő 2012ben indította útjára az Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket programot, amelynek célja a szórványban és interetnikus környezetben élő magyar közösségek identitástudatának megőrzése és fejlesztése, a közösségi élet helyszíneinek biztosítása, az összetartozás érzésének kialakítása és fenntartása épített örökségünk védelme, ápolása által.

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

Programul a fost lansat în 2012 de către Departamentul de Cultură din cadrul Prezidiului Executiv al UDMR și de deputatul european Iuliu Winkler, având ca scop păstrarea și consolidarea identității maghiare în cadrul comunităților dispersate sau interetnice, asigurarea unui spațiu public comunitar, dar și revigorarea spiritului solidarității în cadrul acestor comunități prin protejarea și promovarea patrimoniului construit.

The Cultural Department of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) and Gyula Winkler, MEP, launched the Protectors of Our Heritage – Adopt a Monument programme in 2012, aiming to preserve and develop the identity of the dispersed Hungarian communities, and of those living in interethnic environments, ensuring a healthy community life, creating and maintaining feelings of belonging, while protecting and sharing knowledge about our built heritage.


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

A szórvány cselekvési terv részeként elindított, de ma már nemcsak a szórványban működő mozgalom az utóbbi időszak legsikeresebb, ifjúságnak szóló örökségvédelmi kezdeményezése, hisz hét megyében eddig több mint 1400 diák vett részt a programban. Így jutottunk el odáig, hogy mozgalommá nőtte ki magát az Örökségünk őrei, s így lehetünk most tanúi annak, hogy Erdélybranddé válik. Ma már nem mi keressük meg az iskolákat, arra kérve őket, kapcsolódjanak be a programba – hanem a tanárok, diákok, szervezetek jelentkeznek, hogy részt vennének a versenyben. Ezt igazolja a pedagógusok részéről is az a visszajelzés, hogy egy iskola tíz-tizenöt programja közül ez az egyik legsikeresebb. „Sosem gondoltam volna, hogy lehet ennyi jókedvvel, fantáziával, lelkesedéssel védeni épített örökségünket” – mondta az egyik kolozsvári tanár.

Inițial, acest program a fost parte a Planului de Acțiune pentru Comunitățile Dispersate, dar, depășind cadrul acestor colectivități, a devenit unul dintre cele mai importante programe care vizează implicarea tinerilor în propriile comunități. Până acum, în acest program au participat peste 1.400 de elevi din șapte județe. Astfel, „Protectorii patrimoniului – Adoptă un monument” a devenit o adevărată mișcare în rândul tinerilor, oferindu-ne ocazia să fi m martori ai modului în care un program de succes începe să devină un brand transilvănean. Astăzi nu noi invităm școlile să se implice, ci cadrele didactice, elevii, organizațiile de tineret doresc să participe la acest program. Profesorii spun că într-o școală sunt de obicei 10-15 diferite activități extrașcolare, dar dintre toate programul „Protectorii patrimoniului – Adoptă un monument” se bucură de cel mai mare interes din partea elevilor. „Nu m-aș fi gândit niciodată că se poate promova și proteja patrimoniul construit cu atâta fantezie, creativitate, entuziasm și bucurie”, ne-a mărturisit un profesor din Cluj.

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

10

This youth-led heritage protection initiative was launched as part of the Dispersed Community Action Plan, though today it functions beyond these communities, being considered one of the most successful projects of this sort; more than 1,400 students from 7 counties have participated so far in the program. We have therefore now reached the point that this project has indeed become a movement, growing into a true Transylvanian brand. Today, we are no longer striving to look for schools, asking them to join the programme – instead, teachers, students and organizations are approaching us to participate. The teachers further confirm this, emphasizing that out of the usual ten or fifteen yearly school programs, this is one of the most successful ones. „I would never have thought it possible, that protecting our built heritage would involve so much fun, imagination and enthusiasm”, said one teacher from Cluj-Napoca (Kolozsvár).


11

FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE


13

FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

Miről szól a program? A diákok kiválasztanak egy-egy műemléket, és fél éven keresztül az a feladatuk, hogy felfedezzék és másokkal is megismertessék azokat az értékeket, történeteket, különleges eseményeket, amelyek egyedivé teszik azt. A sztorit, a különlegességet keresik, azt, ami kiemeli az épületet a többiek sorából. Emiatt könyvtárakban, archívumokban keresgélnek, régi újságokat böngésznek, bejárják az épületeket és felfedezik a titkaikat. A versenyben nemcsak a diákcsapatok vesznek részt, hanem bevonják a szakembereket, diáktársaikat, szüleiket, barátaikat is. Így született meg az a mozgalom, amelyet ma már példaként emlegetnek Európában, hisz a versenyzők ötletessége, fantáziája nem ismer határt.

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

Cum se desfășoară acest program? Elevii aleg un monument și timp de 6 luni au sarcina să afle istoria și valorile legate de acesta, să descopere prin ce este unic și să-l promoveze în cadrul comunității. Ei caută poveștile și trăsăturile care fac unic monumentul adoptat. Deci timp de 6 luni elevii fac muncă de cercetare în biblioteci, arhive, citesc ziare vechi, încercând să descifreze secretele monumentului pe care l-au adoptat. La sfârșitul acestei perioade, echipele care au intrat în program se întrec în cadrul unei competiții. Competiția în sine a atras și experți, prieteni și părinți. Așa s-a născut o mișcare care începe să devină cunoscută în Europa ca un bun exemplu în domeniu, pentru că fantezia și creativitatea concurenților nu cunoaște limite.

What is the programme about? Students select a monument and for half a year their job is to discover and share with others the values, stories and special events that make it unique. They look for those stories, and those aspects of individuality, that portray this building as out of the ordinary, distinguishing it from others. That is why they do research in libraries and archives; they browse old newspapers, walk through their chosen building, and discover its secrets. The competition does not only encompass the nominated student teams, but also involves professionals, fellow students, parents, and friends. This is how the movement was born, being referred to now as an example in Europe, given that the imagination and resourcefulness of the contestants is incredibly vivid.


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

Facebook-oldalak, Wikipédiaszócikkek, könyvjelzők, többnyelvű bemutató füzetek, fi lmek, flashmobok, telefonos applikációk, színdarabok születtek a program során, sőt, idegenvezetést is vállaltak. Tele volt velük az újság és a tévé, rádió is. De nem csak az épületek, parkok, történelmi kertek bemutatásában voltak kreatívak a diákok. Műemlékeket töltöttek meg élettel, slam poetry-estet, irodalmi szalont, fotó- és rajzversenyt, koncerteket rendeztek, különleges receptek alapján készült ételek bemutatóját szervezték meg.

Succesul programului a dus la crearea de pagini Facebook, articole Wikipedia, broșuri multilingve de prezentare, fi lme, flashmob-uri, aplicații pentru telefon, punerea în scenă a unor piese de teatru și chiar la realizarea de tururi ghidate la monumentele adoptate. Mass-media scrisă și audio-vizuală a prezentat rezultatele tinerilor. Elevii au dovedit că sunt creativi nu doar în prezentarea clădirilor, parcurilor și grădinilor monument. Tinerii au reușit să umple cu viață monumentele adoptate, organizând seri de slam poetry, saloane literare, concursuri de fotografie și desen, concerte și chiar evenimente gastronomice.

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

14

The success of the programme witnessed the birth of monument-related Facebook pages, Wikipedia articles, bookmarks, multilingual presentation brochures, movies, flash-mobs, phone applications, plays, and even guided tours. Newspapers, TV programs and radio shows covered this extensively. Yet, students were not only creative in the presentation of the various buildings, parks and historic gardens, but also in raising awareness through the social media about the importance and beauty of our built heritage. They gave life to monuments, organizing slam poetry events, literary salons, photo and drawing competitions, concerts, and special recipe shows.


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

16


17

FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

Ceea ce face ca acest program să fie într-adevăr special este faptul că monumente uitate, abandonate au început să fie din nou îngrijite. Elevii au făcut curățenie în grădini și parcuri, au plantat flori și copaci, au reparat garduri, „ocupând” cu adevărat aceste monumente cu scopul de a le reda viața.

S ami igazán különleges: valódi gazdára leltek elhagyott, elfelejtett műemlékeink. Takarítottak, kertet és parkot tisztítottak, virágot és facsemetét ültettek, kerítést építettek, „elfoglalták” az épületeket. Levelet írtak polgármesternek, prefektusnak, aláírásgyűjtést szerveztek azért, hogy elmondhassák: nekik fontos az, hogy ne pusztuljon tovább épített örökségünk. Felelősségre vonták azokat, akiknek feladata műemlékeink felújítása.

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

Au adresat scrisori primarilor, prefecților, au organizat campanii de strângere de semnături. Toate acestea pentru a atrage atenția cu privire la faptul că pentru ei este important ca patrimoniul construit să fie protejat, să nu se distrugă în continuare. De asemenea, ei i-au tras la răspundere pe cei care au în sarcină reabilitarea monumentelor.

Moreover, what is really special: they gained the feeling of real ownership of the often abandoned and forgotten monuments. They cleaned up gardens and parks, planted flowers and trees, built a fence, and indeed “occupied” the buildings in their ambition to better them. They wrote letters to mayors, prefects, and collected signatures; all this to let them know that it is important for them not to lose our built legacy. They held responsible those who are in charge of restoring our monuments.


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

A program állandó támogatói: Winkler Gyula EP-képviselő, akinek köszönhetően évente három nyertes csapat részesül brüsszeli jutalomkirándulásban, az Electric Castle Fesztivál, a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a Communitas Alapítvány és a megyei RMDSZ-szervezetek. Az Örökségünk őrei táborban részt vesz minden iskola nyertes csapata. Itt szakemberek segítik őket abban, hogy megtanulják a legújabb és leghatékonyabb kommunikációs technikákat.

Susținătorii Programului „Protectorii patrimoniului – Adoptă un monument” sunt: deputatul european Iuliu Winkler – cu sprijinul lui, anual, 3 echipe câștigătoare vizitează Parlamentul European din Bruxelles; organizatorii Festivalului Electric Castle; Conferința Tinerilor Maghiari (MIÉRT); Fundația Communitas și organizațiile teritoriale UDMR. Echipele câștigătoare din fiecare școală participă și la tabăra „Protectorii patrimoniului”, în cadrul căreia, cu ajutorul experților, elevii învață cele mai eficiente tehnici de comunicare.

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

18

Permanent supporters of the program are Gyula Winkler, MEP, who offers a trip to Brussels to three winning teams each year, the Electric Castle Festival, MIÉRT (the Hungarian Youth Conference), the Communitas Foundation and the DAHR County Organizations. All winning teams of each school attend the Protectors of our Heritage Camp. Here, professionals help them learn the latest and most effective communication techniques.


19

FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

20


21

FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

Az Örökségünk őrei mozgalom tehát egy olyan generációt nevel, amelynek igénye a magyar épített örökség megbecsülése, s amely nemcsak nyilatkozatokban, hanem tettekkel is hozzájárul ahhoz, hogy jövőnk legyen itthon, Erdélyben.

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

Prin această mișcare crește o generație pentru care protecția patrimoniului maghiar construit este importantă și care va contribui nu numai prin vorbe, ci și prin fapte la viitorul comunității noastre acasă, în Transilvania.

The Protectors of our Heritage Movement therefore contributes to the growth and development of a generation who appreciates the Hungarian built heritage and who contributes not only through words, but also through concrete deeds, in order to secure a future for us all in our home, Transylvania.


FOGADJ ÖRÖKBE EGY MŰEMLÉKET MOZGALOM MIȘCAREA „ADOPTĂ UN MONUMENT” ADOPT A MONUMENT MOVEMENT

Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Publicat de UDMR Prezidiul Executiv Published by the DAHR Executive Presidency Szerzők / Autori / Authors: Hegedüs Csilla, Könczei Árpád, Újvári Dorottya Fényképek / Poze / Photos: Banga Előd-Ernő, Dulinszky Izabella, Keresztes Tibor, Kiss Gábor és Zsizsmann Erika Fordította / Traducere / Translation: Tudor-Petru Fabian, Gy. Turoczki Emese

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE


rmdsz.ro/page/oroksegunk-orei

ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI PROTECTORII PATRIMONIULUI PROTECTORS OF OUR HERITAGE

24

Profile for RMDSZ Website

Örökségünk Őrei - Fogadj örökbe egy műemléket mozgalom  

www.rmdsz.ro

Örökségünk Őrei - Fogadj örökbe egy műemléket mozgalom  

www.rmdsz.ro

Profile for rmdsz
Advertisement