__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Számadás a Szövetség elmúlt két évéről


ugodt szívvel merem állítani, hogy ma a romániai magyarok, közösen az RMDSZ-szel, erős, megkerülhetetlen szövetséget alkotnak. Ezt 2016-ban volt lehetőségünk kétszer is bebizonyítani. A megmérettetés nemcsak a kampányidőszakról szól, hanem mindennapjaink része. Mondhatnánk úgy is: egy állapot.

Ny

Az RMDSZ az egyetlen politikai szervezet Romániában, amely a rendszerváltás óta helytáll, és amelynek az egyes számú feladata, hogy Európa legnagyobb őshonos kisebbségét, a romániai magyar közösséget képviselje. Sok mindenkinek nem tetszik, hogy itt vagyunk. Számukra van egy rossz hírem: hiába próbálkoztak, hiába próbálkoznak, mi nem mentünk és nem megyünk innen sehová. Gondolkodtam, mi az a szójárás, ami meghatározza az erdélyi magyarok közösségét. Akkor is, ha jól mennek dolgaink, és akkor is, amikor éppen széllel szemben menetelünk. Mi, magyarok azt mondjuk: nem hátrálunk meg! Mert másképp nem tehetünk. Ez a hozzáállás tesz minket erőssé, megkerülhetetlenné. Ez tette lehetővé az elmúlt két év eredményeit, és ez teremti meg a tervezés lehetőségét. Azt, hogy megvalósítsuk a választási kampányban kitűzött céljainkat, eleget tegyünk vállalásainknak. Kitartunk, mert ez erről szól. Ha másról szólt volna, most nem lennénk itt. Ha másról fog szólni, nem leszünk itt.

Kelemen Hunor szövetségi elnök


NEM VAGYUNK EGYEDÜL ománia mintaállam látszatát kelti, ami a kisebbségek jogait illeti. Mert ugyebár, ahol egy németből államelnök lehet, ott a kisebbségeknek jó dolga van...

R

Eközben egy olyan országban élünk, amely nem veszi komolyan sem saját törvényeit, sem a

nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit. Nem hagytuk, és nem hagyhatjuk, hogy a román állam módszeresen félrevezessen mindenkit. Az RMDSZ minden lehetséges eszközzel küzd azért, hogy ezt megakadályozza: folyamatosan tájékoztatjuk nemzetközi partnereinket a közösséget ért jogsérelmekről. Nem véletlen a Mikó-ügyben született bírósági ítélet, ahogyan az sem, hogy a magyar közösségi szimbólumok használatát egyre gyakrabban büntetik. Nem véletlen, hogy a kisebbségek jogos követeléseire veszélyforrásként tekintenek. Romániára már nem nehezedik nyugati nyomás, nem kell tartania esetleges


szankcióktól, így megengedi magának, hogy ne tartsa tiszteletben a demokrácia és a jogállamiság követelményeit, az ország által vállalt kötelezettségeket. Az RMDSZ több ízben is azt kérte amerikai partnereitől: Romániát stratégiai szövetségesként figyelmeztessék arra, hogy maradéktalanul tartsa be a nyelvi és kisebbségi jogokat, tartsa be azt, amit az EU-hoz való csatlakozáskor vállalt. Ez fontos eleme a térség biztonságának és stabilitásának, enélkül nem beszélhetünk valós demokráciáról. Ezt hangsúlyoztuk akkor is, amikor küldöttségünk 2015-ben és 2016ban is Washingtonban tájékoztatta az amerikai döntéshozókat. Ma Amerika jobban figyel a mi ügyeinkre, jobban átlátja a romániai magyar közösség helyzetét. Ezt bizonyítja az USA külügyminisztériumának emberi jogokra vonatkozó legújabb országjelentése is, amelyben felhívták a figyelmet az anyanyelv korlátozására, a magyar közösség elleni diszkriminációra, a közösségi szimbólumok és jelképek használatának tiltására és a kommunizmus idején elkobzott javak visszaszolgáltatásának kritikus helyzetét leíró esetekre.

NEM HÁTRÁLUNK MEG!


urópa legnagyobb őshonos kisebbsége vagyunk. Mi az erős nemzetek – és nem a kizárólagosságra törekvő nemzetközösségek – Európájában hiszünk. Az Európai Unió nyomást tud gyakorolni saját országaira a kisebbségi jogok betartása végett.

E

Mi azt mondjuk Brüsszelben is folyamatosan, hogy Romániát vissza kell terelni a jogállamiság útjára; azokhoz az értékekhez, amelyek Európát gazdagítják. Ugyanakkor kötelezni kell a román államot arra, hogy betartsa a kisebbségekkel szemben az EU-hoz való csatlakozásnál tett ígéreteit. NEM HÁTRÁLUNK MEG!

Európában 60 millió ember él kisebbségben. Ha ők egy országot alkotnának, az Európa egyik legnagyobb országa lenne. Ezeknek a kisebbségben élő embereknek az érdekérvényesítési lehetőségei mégis korlátozottak, sokszor csak a többség jóindulatán múlik, mennyire érezhetik otthon magukat szülőföldjükön.   A Minority SafePack (MSPI) a FUEN (a nemzeti kisebbségek európai ernyőszervezete) legnagyobb politikai projektje, amelyet az RMDSZ, a Dél-tiroli Néppárt és az Európai Nemzetiségek Ifjúsága kezdeményezett. Az a célunk, hogy a kisebbségvédelmet a tagállamok kizárólagos hatásköréből


az Európai Unió szintjére emeljük. Az MSPI olyan intézkedéseket és jogszabályokat javasol, amelyek a kisebbségek védelmét és érdekét szolgálják.   Európa hét tagországából egymillió aláírást kell összegyűjtenünk azért, hogy elkezdődjön a jogalkotás az európai kisebbségvédelemről. Európa legnagyobb nemzeti kisebbségeként ennek a kezdeményezésnek az erdélyi magyarság a legnagyobb haszonélvezője! Nekünk érdekünk és feladatunk, hogy Románia és Magyarország között jó legyen a viszony.

A normalizálódott RMDSZ-Fidesz együttműködés az elmúlt két évben tovább fejlődött, és egy folyamatosan működő, állandó partnerséggé nőtte ki magát. Magyarország Kormányának támogatásával iskolákat újítottunk fel: többek között a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumot és a Szamosújvári Szórványkollégiumot.


A magyar kormány közreműködésével létrejött Székelyföldi Jégkorong Akadémián minden korosztály számára lehetőség nyílik a jégkorcsolyázásra. Az akadémián felnövő gyermekek biztosítják majd a székelyföldi utánpótlást, a székelyföldi emberek legkedveltebb sporthagyományának megőrzését és folytatását.

Az RMDSZ által létrehozott Eurotrans Alapítvány munkatársai napi rendszerességgel járják a vidéket, hogy helyi szinten is segítsék a magyar embereket a kettős állampolgárság megszerzésében. NEM HÁTRÁLUNK MEG!


KÖZÖSSÉGÜNK BIZONYÍTOTT z erdélyi magyarság célja 2017-ben nem lehet a puszta túlélés. Azt akarjuk, hogy Erdély fejlődjön, közösségünk gyarapodjon. Nemcsak élni, hanem jól akarunk élni Erdélyben. Számtalanszor bebizonyosodott,

A

hogy csak akkor tudunk eredményesek és sikeresek lenni, amikor összefogunk. 2016-ban közösségünk bizonyított: két kiemelkedő választási eredmény után meg­erősödött a helyi és parlamenti képviselet.


Az RMDSZ 2016-os parlamenti választási programja Erdély jövőjéről, az erdélyi magyar közösség jövőjéről szólt. Azt mondtuk, hogy egy olyan helyen akarunk élni, ahol biztonságban vannak jogaink és javaink. Egy olyan országban, ahol az erdélyi magyarok munkája Erdélyt gazdagítja, nem Bukarestet. Ahol biztosítják azokat a kisebbségi jogokat, amelyeket ezelőtt száz évvel Gyulafehérváron megígértek nekünk. NEM HÁTRÁLUNK MEG!

December 11-én kiemelkedő választási eredményt értünk el: arányos képviselete lett a magyar embereknek. A 6,5 százalék – azaz a 21 magyar parlamenti képviselő és a 9 magyar szenátor a parlamentben – azt jelenti, hogy elég erőnk lesz ahhoz, hogy a következő három évben jobb hellyé tegyük ezt az országot az erdélyi magyarok számára. Az új csapat új lendületet, új szemléletet és új megközelítést is jelent, nagyobb alázatot és még több munkát.


Júniusban megerősítettük képviseletünket a helyi önkormányzatokban: az eddigi kettő helyett öt megyei tanácselnöki tisztséget RMDSZ-es vezetők töltenek be. Ez több feladatot, nagyobb felelősséget, erősebb képviseletet jelent Erdély-szerte. Visszaszereztük Szatmárnémetit és Szatmár megyét, Maros és Bihar megyének is ma már magyar a tanácselnöke. Közel 200 polgármesterünk és több mint 200 alpolgármesterünk van. Az önkormányzati választások eredménye azt igazolja, hogy a magyar közösség megértette

a választások tétjét, azt, hogy csakis a Szövetség tudja a magyar emberek biztonságát megerősíteni, hogy csakis az összefogás hozhat eredményt. 2016-ban folytattuk a Magyar Polgári Párttal kötött együttműködési megállapodásunkat. A széthúzás helyett az összefogást választottuk. Az RMDSZ-nek minden magyart képviselnie kell, ezért minden olyan érdemi partnerrel asztalhoz kell ülnünk, akinek építő javaslatai vannak közösségünkre nézve.


ERDÉLY A JÖVŐ 4 ÉV ELSŐ 4 HÓNAPJA A PARLAMENTBEN

Magyarnak lenni ne legyen hátrány! A betegek és rászorulók vehessék igénybe magyarul is az egészségügyi ellátást! Az RMDSZ-nek köszönhetően törvény kötelezi a kórházakat és a szociális ellátást biztosító intézményeket, hogy magyarul is ellássák betegeiket ott, ahol több mint 5000 magyar él, vagy a magyarság aránya meghaladja a 20%-ot. Az intézményeknek 2018-ig van idejük erre felkészülni. Kiemelt figyelmet fordítunk ennek ellenőrzésére. Többé nem fordulhat elő, hogy valakitől etnikai alapon megtagadják az egészségügyi ellátást!

Szabad használatot akarunk nemzeti szimbólumainknak! Megakadályoztuk a székely zászlót és a székely himnuszt betiltó törvénytervezet elfogadását.

Legyen március 15. hivatalos ünnep Romániában! Az RMDSZ törvénytervezetben kezdeményezte, hogy március 15. hivatalos ünnep legyen Romániában. Azt akarjuk, hogy ez legyen munkaszüneti nap az erdélyi magyarok számára. Tiszteletet és elismerést a magyaroknak!

. , a s s t o í t g n a o f d z k a CSAK nekünhogy adónk Erdélyt g st? e r a k u B y g y va l é d r . E t e t s NE Bukare


Fejlődő Erdélyt! Fejlődnek a magyar megyék! Az idei év állami költségvetéséből egyenként átlagban 2 millió lejjel több pénzt kapnak útjavítási munkálatokra a magyarlakta megyék.

Épüljön Erdélyben autópálya! 903 millió lejt különítettünk el az állami kasszából az észak-erdélyi autópálya építésére, és több magyar erdélyi város – Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Brassó, Nagykároly, Élesd és Székelyhíd – körgyűrűinek munkálataira.

Az elmúlt négy hónap munkájának köszönhetően több pénz jut az erdélyi repterek korszerűsítésére – Marosvásárhely Székelyföld légi kikötője lesz.

Élhető Erdélyt! Több pénzt Erdélynek! Magasabb fokú pénzügyi decentralizációt szorgalmazunk: törvénytervezetet dolgoztunk ki azért, hogy egyes pénzforrások felett az önkormányzataink rendelkezhessenek, ne Bukarest.

Támogattuk, hogy 2000 lejre emeljék a nyugdíjak megadóztatásának korlátját, és eltöröltük az egészségügyi biztosítás kifizetésének kötelezettségét a nyugdíjasok esetében, így ezek a pénzösszegek a nyugdíjasoknál maradnak.

Törvénybe foglaltuk a szociális bentlakások intézményi rendszerét, amely által segítünk a hátrányos környezetből származó gyermekeken, és olyan civilszervezetek működését biztosítjuk, mint a Böjte Csaba ferences szerzetes által fenntartott Szent Ferenc Alapítvány.


VERSENYKÉPES TUDÁST GYERMEKEINKNEK! z RMDSZ egyik legnagyobb sikere az elmúlt negyedszázadban a magyar anyanyelvű oktatás teljes rendszerének megteremtése bölcsődétől egyetemig. A mi célunk az, hogy minden magyar gyermek tanulhasson anyanyelvén, függetlenül attól, hogy Erdély melyik részén él.

A

Ugyanakkor az oktatás fejlesztése, a minőségi oktatás megteremtése nekünk elsődleges szempont. Ma, 2017-ben Erdélyben már nem elegendő az, hogy gyermekeink magyarul tanulhatnak. Amennyiben a fejlődés lehetőségét a magyar nyelvű oktatás nem tudja biztosítani számukra, román iskolába iratkoznak majd. Sajátos tanterv alapján készített speciális, könnyebb tételekből vizsgázhatnak román nyelvből a képességvizsgán és érettségin a magyar osztályokban tanuló diákok, amen�nyiben jogszabályjavaslatunkat elfogadja a szenátus is. Az RMDSZ-nek köszönhetően a magyar diákoknak 12 éven át külön tanterv szerint kell tanítani a román nyelvet. Most a speciális tankönyvek elkészítése következik.


A minden magyar gyermek számít jelmondatú beiskolázási kampányunkat idén és tavaly is sikeresen zártuk. Annak ellenére, hogy a gyermeklétszám évről évre csökken, idén közel 9000 gyermek iratkozott be magyar tannyelvű osztályba. Ugyanakkor egyre több vegyes házasságban élő szülő adja magyar iskolába gyermekét. Ez is azt bizonyítja: érdemes magyarul tanulni! Ne hagyjuk az iskolát! Az erdélyi magyarok az elmúlt években megmutatták, hogy képesek összefogni, hogy fontos számukra gyermekeik jövője. Elfogadhatatlan, hogy négyszáz magyar diák jövőjét kockára teszik, hogy a megszűnés szélére sodorják a marosvásárhelyi iskolát. A Római Katolikus Gimnázium ügye nemcsak Marosvásárhelyen, hanem az ország minden részén utcára vitte a magyarokat. NEM HÁTRÁLUNK MEG!

A Kommandón leégett iskola újjáépítésére négy hónap alatt 120 000 lejt sikerült összegyűjteni adományozásra buzdító kampányunknak köszönhetően. Az országos kezdeményezés megmutatta az összetartás erejét, azt, hogy a kommandóiak nincsenek egyedül, számíthatnak a segítségünkre. Minden gyermek érjen el az iskolába! Az erdélyi magyar iskolahálózat bővül, egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy minden gyermek lakhelyén tanulhasson magyarul. Azon dolgozunk, hogy reggelente minden ingázó erdélyi magyar diák és tanár könnyen, kényelmesen juthasson el iskolájába. Az utóbbi két évben összesen 2204 szórványoktatásban tanuló diáknak és 42 tanárnak nyújtottunk segítséget.


RÓLUK SZÓL z RMDSZ az elmúlt két évben jobban odafigyelt a fiatal generáció igényeire. Nekünk elsősorban jövőt kell teremtenünk számukra. Olyan országot, ahol vannak lehetőségek, amelyben meg tudnak élni. Ahol a jó munkát megfizetik, ahol bátran vállalnak munkát, szívesen alapítanak családot.

A

Az RMDSZ önkormányzati és parlamenti szinten is nagyobb szerepet, több felelősséget és lehetőséget biztosított a fiataloknak. Az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet Rólad Szól sorozata az általános és középiskolákat, valamint a felsőoktatásban tanuló fiatalokat, fiatal felnőtteket szólította meg. 29 erdélyi település 1590 fiatalját kérdeztük meg véleményéről.


A Rólad Szól konzultációnak köszönhetően ma már többet tudunk az erdélyi magyar fiatalokról. Bebizonyosodott, hogy a feltételezések ellenére a fiatalok igenis bele akarnak szólni a politikába, a közéletbe, saját jövőjük alakulásába, és szeretnének élni választási jogukkal is. NEM HÁTRÁLUNK MEG!

Ugyanakkor beigazolódott az is, hogy a fiatalok túlnyomó többsége itthon képzeli el a jövőjét: elsősorban jól fizető munkahelyekre és minőségi oktatásra van szükség, hogy itthon maradjanak.


EGYÜTT A KÖZÖSSÉGGEL gyedülálló az Örökségünk őrei kezdeményezés, amely öt év alatt valóságos mozgalommá, erős Erdély-branddé nőtte ki magát. A programban részt vevő csapatok műemlékeket, műemlékjellegű épületeket „fogadnak örökbe” és gondoznak. Ezzel tudatosítjuk bennük, hogy ezeréves múltunk trendi is lehet. Hét megye 1400 diákja már tudja, miért emlegetik európai sikersztoriként kezdeményezésünket!

E

Hangot adunk az irodalomnak! A Fogoly utcába évente visszatérő Kolozsvári Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatunkkal támogatjuk az erdélyi magyar kultúra fennmaradását, gyarapodását, legyen szó könyvkiadásról, irodalomról, zenés eseményekről vagy családi programokról. Évente átadjuk az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat azoknak az alkotóknak, akik kiemelten hozzájárulnak az erdélyi magyar kultúra megőrzéséhez, gyarapításához. Az elmúlt években is egy hétre a humor fővárosává varázsoltuk Kolozsvárt. 2017-ben immár 14. alkalommal rendeztük meg az Erdélyi Humorfesztivált, ahol sok erdélyi fiatal humorista mutatkozott be, és bizonyította tehetségét.


A szórványban élő magyarokat fenyegeti a leginkább az a veszély, hogy beolvadnak a többségi társadalomba, megfeledkeznek kultúrájukról, identitásukról. A gyermekeket nem adják magyar osztályba, a román iskola kézenfekvőbb, közelebb van. Kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy a szórványban élő magyarok megőrizzék kultúrájukat és identitásukat, majd ezt továbbadják gyermekeiknek. A szórványkollégiumok építése és fejNEM HÁTRÁLUNK MEG!

lesztése mellett idén már több éves hagyományt folytatva tizenkét település iskolájába, szórványkollégiumába és magyar házába látogattunk el, több mint 1750 könyvet adományoztunk, kiemelt figyelmet fordítottunk a leégett kommandói iskola újjáépítésének támogatására. Emellett 2011 óta minden év november 15-én együtt ünnepeljük a Magyar Szórvány Napját, az utóbbi két évben Temesváron és Besztercén.


Az RMDSZ Nőszervezet célja nem változott: támogatnak minden olyan nőt, aki közéleti, politikai pályán akar bizonyítani. A Sikeres nők iskolája programban olyan nők mutatkoztak be, akik fontosak a helyi közösségekben, és akik példát mutatnak szaktudásukkal, tenni akarásukkal másoknak is. Képzéseket szerveztek az önkormányzatokban dolgozó nőknek, hogy minél jobban tudják munkájukkal a helyi közösséget fejleszteni. A Mosolygós karácsony program pedig több tízezer magyar NEM HÁTRÁLUNK MEG!

családnak hozott örömöt. Az igazi nagy kihívás a Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom, a NEEEM!, ennek célja a megelőzés, a jelenség visszaszorítása, a bántalmazott nők védelme, és az elkövetők szigorúbb büntetése. Ennek kapcsán három fő feladatuk van: a tudatosítás, a tájékoztatás és a törvénymódosítás. Az idén figyelemfelkeltő akciókat, konzultációkat és tájékoztató tevékenységeket szerveznek, amelyek hozzájárulnak a nők elleni erőszak mértékének csökkentéséhez.


Az Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpia a mi olimpiánk, a magyar közösségé. Az erdélyi középiskolások legnagyobb sporteseményén 2015-ben közel 500, 2016-ban közel 700 magyar diák vett részt. A rendezvény bekerült az Országos Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium rendezvénynaptárába, így az elért eredményeket, az esemény szakmaiságát hivatalosan is elismeri az állam.

Ebben a két évben is számos folyóirat, könyv, kiadvány kiadását és több kulturális rendezvény megvalósulását tettük lehetővé a Communitas Alapítvány közreműködésével.


KÖZÖSSÉGÜNK GYARAPODIK 2 ÉV ALATT

1948

398

CIVILSZERVEZETI

300

IFJÚSÁGI

201

107

SPORT-

EGYHÁZI

2954

ÖSSZESEN

SZÓRVÁNY-

PROGRAMOT

TÁMOGATTUNK

2246

SZÓRVÁNYOKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ TANÁRT ÉS DIÁKOT

187

ERDÉLYI MAGYAR SAJTÓTERMÉKET

ÖSSZESEN

40

247

MAGYAR HÁZAT

KÖNYV KIADÁSÁT

84

74

ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJAST

14 millió 698

FIATAL KUTATÓT, OKTATÓT, MŰVÉSZT

LEJ ÉRTÉKBEN

TÁMOGATTUNK Pályázatainkat a Communitas Alapítvány bonyolította le.


Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 400489 Kolozsvár, Majális (Republicii) utca 60. sz. Tel./fax: +40264590758 e-mail: office@rmdsz.ro www.rmdsz.ro Szerkesztette: az RMDSZ kommunikációs csapata Fényképek: Banga Előd-Ernő, Mihály László, Biró István, Gönczy Tamás, Kocsis-Boldizsár János, Kiss Gábor, Gábor Lajos, Serar Szabolcs Grafikai tervezés: Porcsalmi Balázs, Szabó Zsolt Készült 2017-ben az RMDSZ Zilahi Kongresszusára


www.rmdsz.ro

Profile for RMDSZ Website

Nem hátrálunk meg!  

Számadás a Szövetség elmúlt két évéről

Nem hátrálunk meg!  

Számadás a Szövetség elmúlt két évéről

Profile for rmdsz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded