__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


2

PENTRU COMUNITATE


U

n sfert de secol de activitate dedicată apărării intereselor comunității, dar și situațiile politice din ultimii patru ani au dovedit că nu există o alternativă la reprezentarea dezideratelor comunității maghiare din România. Niciun alt actor politic de pe aceste meleaguri nu este preocupat cu desăvârșire de drepturile care ni se cuvin sau de îngrădirea acestora. Sunt convins că UDMR, prin regândirea priorităților și a principiilor de funcționare, va putea asigura reprezentarea publică și în viitor. În acest scop, avem nevoie de o viziune din care nu poate lipsi dezbaterea unor subiecte mai delicate. Comunitatea maghiară are nevoie de o uniune bazată pe valori, care se adresează tuturor membrilor săi și care înțelege tot ce îi preocupă. (Reghin, 27 februarie 2015)

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR


Învățământ performant: garanția viitorului În toate regiunile țării în care locuiesc maghiari, copii trebuie să aibă șansa la un sistem educațional performant în limba maternă: de la creșă până la

2

învățământul postuniversitar. Activitatea UDMR în domeniul învățământului a urmărit tocmai acest obiectiv fundamental în ultimii ani.


După intrarea în vigoare a legii educației ce cuprinde reglementări în favoarea minorităților naționale, elaborate de către UDMR, am acordat o atenție deosebită și celorlalte necesități ale învățământului public în limba maternă. În cadrul campaniei de școlarizare, inițiată de UDMR și intitulată Fiecare copil maghiar contează, desfășurată în colaborare cu bisericile, organizațiile civile și de tineret, inspectoratele școlare și mass-media, am accentuat importanța educației în limba maghiară. Un alt obiectiv prioritar a fost aprovi-

zionarea școlilor cu cărți în limba maghiară, Uniunea organizând o caravană prin care a donat cărți bibliotecilor și instituțiilor școlare. Cele mai semnificative realizări în domeniul învățământului din ultimii patru ani sunt legate de învățământul superior: în 2012, Camera Deputaților a adoptat legea privind acreditarea Universităţii SAPIENTIA, totodată, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universității de Artă din Târgu-Mureș, formarea profesională în limba maghiară a dobândit un statut egal cu cea în limba română.

Am urmărit îndeaproape punerea în aplicare a reglementărilor în materie de educație în regiunile locuite de maghiari, și am contribuit, cu mijloace parlamentare, la extinderea legii.

Scopul nostru este de a crea și susține un sistem educațional funcțional care să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor. Am menținut un dialog constructiv și permanent cu factorii decizionali din educație și după ieșirea noastră de la guvernare, considerând că măsurile din acest domeniu influențează direct viitorul comunității maghiare. Cel mai important proiect în derulare al UDMR în acest domeniu este strategia privind învăţământul public. Scopul nostru este de a crea și susține un sistem educațional funcțional care să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor, să le ofere cunoștințe competitive asigurându-le viitorul.

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

3


Obiective comune, voci comune Utilizând unul dintre cele mai eficiente instrumente ale democrației – dialogul –, am reușit în acești patru ani să facem cunoscute aspirațiile specifice comunității noastre, să ne aliniem la obiectivele comune ale 4

maghiarilor din Bazinul Carpatic. Totodată am introdus printre subiectele de dezbatere la nivelul Uniunii Europene drepturile minorităților autohtone, cu scopul de a dobândi o protecție accentuată a comunității noastre.


obiectiv, UDMR a reîntărit cooperarea cu organizațiile politice de reprezentare a intereselor comunităților maghiare din afara granițelor dar și cu guvernul maghiar, cultivând o relație de parteneriat și cu partidele democratice din Ungaria, aflate în opoziție.

Conferint, a˘ de presa˘ cu Biró Zsolt la Cluj În vederea reprezentării unitare a unor cauze comune și a stabilirii solidarității la nivel politic la nivelul comunității maghiare din România, Uniunea a încheiat un acord de parteneriat pe termen lung cu Partidul Civic Maghiar (PCM).

De asemenea, am acordat atenție sporită și diferitelor forme instituționale ale cooperării maghiaro-maghiare – am consolidat eforturile noastre comune pe care le-am considerat importante în privința viitorului întregii națiuni maghiare. Sub egida acestui

UDMR a reîntărit cooperarea cu organizațiile politice de reprezentare a intereselor comunităților maghiare din afara granițelor dar și cu guvernul maghiar.

Orbán Viktor s, i Kelemen Hunor la Satu Mare

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

5


În tot acest timp și odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, UDMR s-a străduit să

Documentul are o semnificație deosebită deoarece a adus în prim plan situația minorităților autohtone din Europa.

introducă pe agenda europeană drepturile legate de protecția minorităților naționale. S-au făcut progrese în acest sens, una dintre acestea fiind faptul că pentru prima oară în istoria Partidului Poporului European (PPE), la congresul de la București din 2012, a fost adoptat un document inițiat de UDMR. Documentul are o semnificație deosebită deoarece a adus în prim plan situația

minorităților autohtone din Europa ca pe una dintre sarcinile importante ale Uniunii Europene. Un alt pas de anvergură europeană a fost cel din 2013, când UDMR, împreună cu Partidul Popular din Tirolul de Sud (SVP) și Uniunea Federală a Naționalităților Europene (FUEN), au înaintat Comisiei Europene, ca propunere comună, inițiativa

Dezbatere publica˘ la Cluj 6

PENTRU COMUNITATE


Cu Angela Merkel la congresul PPE din Bucures, ti

Am lansat o dezbatere publică despre eforturile maghiarilor de a obține autonomie. cetățenească europeană denumită Minority SafePack, care vizează protecția minorităților naționale din Europa. Deși Comisia a respins acest efort motivând că subiectul nu ține de competența acestei instituții, inițiatorii

și susținătorii acesteia nu renunță la această luptă nici la Bruxelles, nici în țară, pentru ca protecţia minorităţilor naţionale să fie introdusă pe agenda europeană în mod accentuat. Am considerat inacceptabilă poziția oficială a României, care a aderat la punctul de vedere formulat de Comisie. Ca urmare și drept răspuns la aceasta, în calitate de lider responsabil al unei organizații vizate direct de această decizie, am renunțat la

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

mandatul meu de viceprim-ministru și ministru al culturii din cadrul Guvernului Ponta. În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, fiind candidatul UDMR, am lansat o dezbatere publică despre eforturile maghiarilor de a obține autonomie. Subiectul dezbătut mai întâi la București, și apoi în mai multe orașe din Transilvania, a avut ca parteneri formatori de opinie locali și centrali, jurnaliști și specialiști din diferite domenii.

7


Mijloace democratice în interesul comunității Prin folosirea mijloacelor democrației participative, UDMR are ca scop reprezentarea eficientă a cauzelor comunității. În acest sens, am folosit înainte de toate, posibilitățile oferite de mijloacele parlamentare, 8

din convingerea fermă potrivit căreia rezultatele obținute la masa negocierilor și garanțiile legislative sunt cele care servesc pe termen lung viitorul, realizările, siguranța și bunăstarea maghiarilor. PENTRU COMUNITATE


Ziua Drepta˘t, ii, Sfântu Gheorghe

Prin luările de poziție și declarațiile publice, UDMR s-a manifestat în nenumărate rânduri împotriva încălcării dreptului la proprietate cu mijloace instituționale, de exemplu atunci când justiția a decis în favoarea renaționalizării clădirii Colegiului Székely Mikó. În spiritul solidarității și acțiunii comune a comunității, în colaborare cu bisericile maghiare, am organizat la Sfântu Gheorghe Ziua Dreptăţii, la care și-au exprimat indignarea față de decizia instanței peste 25.000 de cetățeni. Am atras atenția asupra faptului că procesul de retrocedare a proprietăţilor bisericilor –

Ne-am exprimat în favoarea statului de drept și consolidării instituțiilor democratice. lansat la începutul anilor nouăzeci la inițiativa și cu sprijinul UDMR – nu poate fi victima abuzurilor administrative. Totodată munca funcționarilor care au sarcina de a restitui imobilele printr-un demers conform prevederilor legale, nu poate fi zădărnicită și prinsă în focul încrucișat al luptei împotriva actelor asociate

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

corupției. În intervențiile noastre publice ne-am exprimat în favoarea statului de drept și consolidării instituțiilor democratice, militând pentru un stat european în care drepturile persoanelor și comunităților nu sunt lezate în procesele juridice sau în cele din administrația publică. Am înființat Serviciul de asistenţă juridică Mikó Imre, ce oferă consultanță membrilor comunității despre mijloacele juridice cu ajutorul cărora pot acționa împotriva discriminării pe criterii etnice, totodată informăm cu regularitate opinia publică internațională despre fiecare caz de abuz de această natură.

9


Garanții legislative pentru bunăstarea oamenilor În ultimii patru ani, prin propunerile sale legislative și de modificare legislativă, Grupul parlamentar al UDMR a sprijinit elaborarea unui cadru legislativ

10

care vizează îmbunătățirea calității vieții, și totodată a vegheat asupra drepturilor celor care fac parte din categoriile vulnerabile ale societății.

PENTRU COMUNITATE


La adoptarea legii care reglementează concediul maternal, am susținut ca mamele care aleg concediul de creștere a copilului pe perioadă de doi ani, să beneficieze de ajutorul statului pe întreaga perioadă a concediului. Am inițiat un proiect de lege care vizează 300.000 de funcţionari publici la nivel județean și local pentru ca statul să elimine obligația lor de a rambursa sporurile de salariu. Totodată, am luat poziții în probleme sociale importante pentru ca urmările crizei economice să nu fie resimțite de segmentele sociale vulnerabile: am fost iniţiatorii suplimentării bugetului sistemului de pensii, respectiv a susţinerii căminelor pentru vârstnici şi a centrelor de zi. Am susținut ca beneficiarii transportului public în comun să primească în continuare tichetele de călătorie ce li se cuvin. UDMR a fost inițiatorul și susținătorul în parlament și în cadrul guvernului a amnistiei financiare pentru mămici, pensionari și angajați ai bisericii, totodată a promovat adoptarea actului legislativ ce prevede reducerea contribuțiilor la asigurările sociale. Anul trecut, legislativul a adoptat o nouă lege a voluntariatului, care cuprinde și propunerile Conferinței Tineretului Maghiar din România și ale altor organizații neguvernamentale. Senatul a votat proiectul de lege elaborat de UDMR în care am propus atenuarea obligaţiilor celor

UDMR a fost inițiatorul și susținătorul în parlament și în cadrul guvernului a amnistiei financiare. care au credite în valută. De asemenea, Uniunea a mai susținut în legislativ înlesnirea obligați­ ilor celor care au credite în franci elvețieni, propunând ca băncile să stabilească rata de credit conform cursului de schimb valabil la data contractării creditului respectiv. Am elaborat și am înaintat mai multor instituții un plan de dezvoltare economică bazat pe pași concreți, intitulat „Transilvania 2020”. În acest document cuprinzător, am stabilit liniile de dezvoltare ale comunității noastre bazându-ne pe resursele guvernamentale și fonduri europene.

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

11


Protecția patrimoniului, susținerea culturii Conservarea și crearea valorilor asigură unei comunități un respect de sine de neclintit. Această bogăție arată în mod evident care sunt valorile cu care ne aliniem la

12

națiunile europene. Activitatea UDMR în domeniul culturii a fost semnificativă în ultimii patru ani atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul proiectelor Uniunii.

PENTRU COMUNITATE


Am alocat fonduri guvernamentale pentru reabilitarea patrimoniului construit din Transilvania, am rectificat disproporțiile existente la nivelul acestor tipuri de sprijin, demers care a avut ca rezultat reabilitarea unor clădiri simbolice – biserici, curii, castele. Restaurarea simbolului cultural al Clujului – statuia lui Matia Corvin – reprezintă una dintre realizările semnificativele din ultimii patru ani în materie de protecția patrimoniului. Pe lângă aceasta, în anul 2012, în timpul primului meu mandat de ministru al culturii, UDMR, împreună cu Fundația „Házsongárd” și Asociația „Kelemen Lajos” pentru Ocrotirea Monumentelor, am declarat cele 397 morminte din Cimitirul Házsongárd din Cluj monumente istorice.

Prin înființarea Centrului de Artă Transilvăneană am creat cadrul instituțional pentru crearea de noi valori. În 2014, un simbol al identității noastre naționale, Statuia Libertăţii de la Arad, a fost trecută pe lista monumentelor istorice. Prin înființarea Centrului de Artă Transilvăneană, instituție ce funcționează atât ca atelier de creație, cât și ca institut de cercetare științifică, am fondat cadrul instituțional pentru crearea de noi valori. Am lansat un program îndrăgit de conservare a patrimoniului cultural intitulat „Paznicii Patrimoniului” („Örökségünk Őrei”), care îndeamnă generațiile tinere la conservarea valorilor.

Statuia Liberta˘t, ii, Arad Am atras atenție internațională asupra patrimoniului imaterial și construit atunci când am propus ca pelerinajul de Rusalii de la Şumuleu Ciuc să fie inclus pe lista patrimo­ niului cultural imaterial al umanității UNESCO, iar arhitectura specială de la Rimetea urmează să fie inclusă pe lista

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

de așteptare a patrimoniului mondial construit. În semn de apreciere pentru activitatea de creație artistică am fondat, în 2013, premiul Pentru Cultura Contemporană Maghiară din Transilvania, prin care ne-am exprimat prețuirea față de activitatea unor personalități distinse.

13


De 25 de ani în slujba comunității Acum 25 ani, comunitatea maghiară din Transilvania a decis să constituie o organizație pentru apărarea și promovarea intereselor sale, o formațiune care poate acționa în parlament, în guvern, în administrația locală,

14

iar din 2007, și în Parlamentul European. UDMR a încercat să păstreze această valoare de un sfert de deceniu, să îndeplinească această misiune și în ultimii patru ani, conturând soarta comunității de la alegeri la alegeri.

PENTRU COMUNITATE


În 2012, la alegerile locale și parlamentare, am reușit să păstrăm ponderea noastră politică. Am obținut 203 mandate de primar, iar datorită celor 70.000 de voturi în plus față de alegerile precedente, am mărit și numărul consilierilor locali. Totodată, în Parlamentul României comunitatea maghiară are 18 deputaţi şi 8 senatori, având susţinerea şi încrederea a nouăzeci la sută dintre alegătorii de etnie maghiară care s-au prezentat la vot. În primăvara anului 2014, înaintea startului alegerilor pentru europarlamentare, am reușit să

203 mandate de primar 70.000 de voturi în plus înregistrăm 270.000 de semnături de susținere la Biroul Electoral Central, un număr mai mare cu 50.000 decât în 2009. Rezultatele obținute la alegerile europarlamentare au asigurat continuitatea reprezentării noastre la Bruxelles. În același an am candidat din partea UDMR la alegerile prezidenţiale. Campania a reprezentat un bun prilej pentru aducerea în prim-plan a prejudecăților care

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

subminează relația majoritateminoritate. Am susținut că dezvoltarea pe termen lung a societății românești se poate realiza doar cu condiția soluționării acestor probleme. În timpul mandatului meu de președinte, UDMR a făcut parte din două coaliţii guvernamentale, având convingerea că instrumentele guvernamentale pot fi eficiente în promovarea intereselor maghiarilor din România, totodată Uniunea a contribuit la stabilitatea politică a țării. Am putut susține dezvoltări și investiții publice importante prin munca

15


Am susținut proiecte de dezvoltare și investiții publice importante. noastră întreprinsă în ambele guverne, în pofida schimbărilor de forțe constante la nivel politic. Ne menținem convingerea că în susținerea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, instrumentul cel mai eficient este guvernarea. În calitatea noastră de formațiune aflată în opoziție, menținem un dialog constant cu factorii decizionali din guvern, care ne pot fi de ajutor în soluționarea problemelor importante ce vizează comunitatea.

16

PENTRU COMUNITATE


Cafeneaua Europa Libera˘, Odorheiu Secuiesc

În prezent, una dintre cele mai mari provocări o reprezintă pregătirea adoptării în parlament a noilor legi electorale. În aceste acte normative, UDMR continuă să promoveze principiul reprezentării proporționale, pentru ca și după alegerile locale şi parlamentare din anul 2016 să ne putem continua munca în interesul comunității, și să putem păstra această forță, care de un sfert de secol oferă siguranță maghiarilor din România.

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

17


Forțe proaspete în viața Uniunii Odată cu fondarea Organizației de Femei a UDMR, cu un an și jumătate în urmă, munca în apărarea intereselor și dezvoltarea comunității a căpătat un nou elan. 23 de organizații

18

județene și sute de organizații locale, oferă posibilitate femeilor maghiare din România să aibă un cuvânt de spus în politică, să reprezinte o nouă abordare în viața noastră publică.

PENTRU COMUNITATE


Ne dorim ca la alegerile locale și parlamentare din 2016, un număr cât mai mare de femei maghiare din România să intre în competiția electorală.

Pe lângă munca de organizare, cursurile de formare și activitățile sociale, culturale și educaționale, organizația a dobândit deja și o latură europeană, devenind membră a Organizaţiei de Femei a Partidului Popular European în 2014.

maghiare din România să intre în competiția electorală, și să contribuie, prin forța și cunoștințele profesionale, la reînnoirea de conținut deosebit de importantă pentru reprezentarea publică a comunității maghiare.

Ne dorim ca la alegerile locale și parlamentare din 2016, un număr cât mai mare de femei

Congresul nat, ional al Organizat, iei de Femei a UDMR la Cluj

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

19


Tinerii în viața publică Reînnoirea unei societăți sau a unei organizații de reprezentare a intereselor politice poate deveni realitate doar dacă tinerii din comunitate participă activ la viața publică. Pentru UDMR, ei reprezintă viitorul:

20

ca oameni politici, ca lideri de comunitate, ca organizatori ai vieții publice. Construim sistemul instituțional al comunității pentru ei, și tot cu ei trebuie să îl facem funcțional pe termen lung.

PENTRU COMUNITATE


La alegerile locale din anul 2012, datorită colaborării noastre cu Conferința Tineretului Maghiar din România (MIÉRT), au fost aleși 22 primari şi 402 consilieri locali tineri pe listele UDMR. Uniunea, comunitatea maghiară va avea nevoie de și mai mulți candidați tineri decât până acum, cu ocazia alegerilor locale și parlamentare din anul 2016. În același timp, continuăm să susținem voluntariatul în cadrul organizației, pentru ca din ce în ce mai mulți tineri să se identifice cu aspirațiile și activitățile UDMR, să o considere o organizație publică primitoare și deschisă.

Consiliul delegat, ilor MIÉRT la Oradea

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

21


Dialog și solidaritate Împreună suntem mai puternici și putem avea rezultate mai bune – în acest sens, în ultimii patru ani, UDMR și-a formulat

22

pozițiile oficiale de reprezentare a comunității maghiare în urma unor consultări ample și constante.

PENTRU COMUNITATE


Odată cu înființarea Consiliului Autonomiei Culturale în 2012, am reușit să creăm o platformă de cooperare în cadrul căreia factorii de decizie, formatorii de opinie care activează în diferite domenii, au posibilitatea de a dezbate programele de organizare a comunității maghiare din România. Parteneriatul şi cooperarea noastră cu bisericile istorice maghiare din Transilvania vor fi considerate și în viitor un pilon fundamental al organizării comunității. În acest sens, în ultimii patru ani, ne-am consultat în permanență cu reprezentanții bisericilor atât la nivel național, cât și local, abordând problematica serviciilor sociale, a educației, a sistemului de sănătate și a retrocedării proprietăților bisericești.

Am consolidat colaborarea noastră cu Asociaţia Pedagogilor Maghiari din România (RMPSZ) şi cu Uniunea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ), acestea fiind organizațiile fără de care planificarea viitorului nu poate fi completă, nu poate avea credibilitate. Ei sunt partenerii noștri în fundamentarea politicilor de educație și a planului de acțiune privind învățământul în limba maternă. Partenerul strategic al intereselor noastre transfrontaliere este Forul Reprezentanţilor Maghiari din Bazinul Carpatic (KMKF), un cadru instituțional unde se întâlnesc reprezentanții tuturor partidelor politice maghiare din Europa. La propunerea UDMR, Forul a declarat, printr-un document oficial, ziua de 15 noiembrie, data

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

nașterii principelui Bethlen Gábor, Ziua Diasporei Maghiare. Astfel, în fiecare an ne exprimăm sprijinul pentru acele mici comunități, care zi de zi, depun cele mai mari eforturi pentru a păstra și a duce mai departe limba, cultura, tradițiile și valorile maghiare.

Am creat o platformă de cooperare în cadrul căreia factorii de decizie, formatorii de opinie au posibilitatea de a dezbate programele de organizare a comunității.

23


4 ani prin Ardeal În cei patru ani de mandat de președinte al UDMR, am participat la 425 de evenimente, sărbători, aniversări, forumuri, consultări, prezentări, zile ale orașului și satului, evenimente religioase, educaționale, culturale și mediatice, discuții profesionale, Racoș, Ocna de Jos, Câmpia Turzii, Arad, Acâș, Acățari, Arcuș, Bălan, Baraolt, Bădeni, Unguraș, Huedin, Becheci, Bistrița, Diosig, Roșiori, Borzont, Mugeni, Brașov, Urziceni, Cernat, Ciceu, Dănești, Cârța, Cozmeni, Mădăraș, Păuleni-Ciuc, Racu, Șumuleu-Ciuc, Sândominic, Mihăileni, Nicolești, Miercurea Ciuc, Tomești, Frumoasa, Văcărești, Ciumești, Chiuruș Dalnic, TriteniiColonie, Dejuțiu, Dej, Deva, Aghireș, Sângeorgiu de Pădure, Valea lui Mihai, Ady Endre, Dumbrăveni, Olari, Joseni, Ciumani, Ditrău, Remetea, Lăzarea, Gheorgheni, Valea Strâmbă,

dezbateri publice, inaugurări de școli, grădinițe și drumuri, decernări de premii, comemorări, sărbători naționale, lansări de carte, conferințe de tineret în regiunile locuite de maghiari din țară. Localitățile în care am fost prezent:

Suseni, Lacul Roșu, Lunca de Sus, Lunca de Jos, Alba Iulia, Halmeu, Neaua, Valea Rece, Sântimreu, Băile Homorod, Mărtiniș, Imeni, Sâncraiu, Mereni, Târgu Secuiesc, Baciu, Cluj-Napoca, Corund, Covasna, Izvoru Crișului, Crasna, Beltiug, Alma, Lugoj, Siculeni, Cireșoaia, Arini, Lopadea Nouă, Moacșa, Marghita, Izvoru Mureșului, Luduș, Târgu-Mureș, Brâncovenești, Sighetu Marmației, Mediaș, Mera, Mișca, Mica, Petreu, Săcele, Baia Mare, Doba Mare, Aiud, Iratoșu, Carei, Moftinu Mare, Salonta, Sibiu, Oradea, Șilea Nirajului, Miercurea Nirajului,

Oituz, Săcădate, Urvind, Praid, Pava, Pecica, Petroșani, Băile 1 Mai, Reșița, Reteag, Șărmășag, Sighișoara, Pădureni, Valea Crișului, Sfântu Gheorghe,  Sălacea, Viile Satu Mare, Satu Mare, Veseuș, Reghin, Avrămești, Catalina, Sic, Săcueni, Cristuru Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Cehu Silvaniei, Pericei, Șimleu Silvaniei, Sovata, Săuca, Stana, Tășnad, Tărlungeni, Timișoara, Săvădisla, Tăuteu, Băile Tușnad, Hunedoara, Vârșolț, Voșlăbeni, Răscruci, Moldovenești, Tormac, Zăbala, Zetea, Zalău, Zimandu Nou.

Redactat de: Nagy Debreczeni Hajnal, Bartha Réka, Kurkó Cecilia, Markó Magdi, Koszta Emese. Fotografii: Angyalosi Bea, Biró István, Banga Előd-Ernő, Ingo Dejaco, Gönczy Tamás, Henning János și Vargyasi Levente. Concepție grafică: Porcsalmi Balázs; tehnoredactare: Fazakas Botond. Tipărit la IDEA Design & Print, Cluj-Napoca. Publicat de Cabinetul Președintelui UDMR. Editat de UDMR, 2015.

24

PENTRU COMUNITATE


Le mult, umesc colegilor pentru munca lor în interesul comunita˘t, ii! Prezidiul Uniunii: Markó Béla senator, Biró Rozália senator, Borbély László deputat, Borboly Csaba președinte teritorial, Máté András Levente deputat, Kovács Péter secretar general, Seres Dénes deputat. Consiliul Permanent al Uniunii: Markó Béla senator, fost președinte UDMR, Biró Rozália senator, președintele Consiliului Reprezentanților Unionali, Borbély László deputat, vicepreședinte politic, Borboly Csaba președinte de organizație teritorială, președinte al Consiliului Național al Primarilor și Consilierilor UDMR, Máté András Levente deputat, președinte al organizației județene, Kovács Péter secretar general, Béres István László președinte al organizației județene, Bognár Levente președinte al organizației județene, Bognár Zoltán, președinte al Cercului Liberal al UDMR, Brassai Zsombor președinte al organizației județene, Csóka Tibor vicepreședinte al Consiliului Județean, Halász Ferenc președinte al organizației județene, Vass Levente, președinte al Mișcării Micilor Gospodari și Întreprinzători Maghiari din România, Fazakas Miklós, Horváth Anna viceprimar, vicepreședinte a organizației de femei, Kiss Sándor președinte al organizației județene, Ludescher István viceprimar, Pataki Csaba senator, președinte al organizației județene, Péter Ferenc primar, președinte al Consiliului Regional al Primarilor și Consilierilor Uniunii din Ținutul Secuiesc, Peti András viceprimar, Póka András György primar, președinte al Consiliului Regional al Primarilor și Consilierilor Uniunii din Ardealul de Centru, Ráduly Róbert-Kálmán primar, Riedl Rudolf vicepreședinte al Consiliul Județean, Seres Dénes deputat, președinte al organizației județene, Szabó József consilier local, fost președinte al Conferinței Tineretului Maghiar din România, Székely István, președinte al Consiliul Autonomiei Culturale, Tamás Sándor președinte al organizației județene, Vákár István vicepreședinte al Consiliul Județean, Antal Árpád primar, Hegedüs Csilla secretar general adjunct, vicepreședinte a organizației de femei, Kovács Jenő primar, președinte al Consiliului Regional al Primarilor și Consilierilor Uniunii din Partium, Kelemen Márton vicepreședinte al Consiliul Județean. Secretariatul General al UDMR: Kovács Péter secretar general, Balázs Attila director economic, Bodor László secretar general adjunct (Departamentul pentru programe și tineret), Hegedüs Csilla secretar general adjunct (Departamentul pentru cultură), Illyés Gyula secretar general adjunct (Departamentul pentru problemele administrațiilor locale), Magyar Tivadar secretar general adjunct (Departamentul pentru învățământ), Székely István secretar general adjunct (Departamentul pentru organizare socială), respectiv colegii de la Secretariatul General al UDMR.

Cabinetul Preşedintelui UDMR: Nagy Zoltán director, Vincze Lóránt secretar în afaceri externe și colegii din Cabinetul Președintelui UDMR. Preşedinţi ai organizaţiilor judeţene ale UDMR: Bognár Levente (Arad), Pogár László (Bacău), Décsei Attila Lehel (Bistrița), Kiss Sándor (Bihor), Kovács Attila (Brașov), Buday Richárd (București), Borboly Csaba (Ciuc), Ladányi Árpád Csaba (Alba), Székely Levente (Galați), Danciu Nicoleta (Gorj), Bende Sándor (Gheorgheni), Tamás Sándor (Covasna), Winkler Gyula (Hunedoara), Máté András Levente (Cluj), Jakab Ughy István (Constanța), Bálint Mihály (CarașSeverin), Brassai Zsombor (Mureș), Molnár Endre (Mehedinți), Vida Noémi (Baia Mare), Hapenciuc Adriana (Suceava), Pataki Csaba (Satu Mare), Balázs Béla Attila (Sibiu), Seres Dénes (Sălaj), Halász Ferenc (Timiș), Béres István László (Maramureșul Istoric), Verestóy Attila (Odorhei), Szántó Csilla (Vâlcea). Grupul parlamentar al UDMR din Senat: Markó Béla lider de grup parlamentar, Biró Rozália senator, László Attila senator, Pataki Csaba senator, Tánczos Barna senator, Verestóy Attila senator, Végh Sándor senator. Grupul parlamentar al UDMR din Camera Deputaţilor: Máté András Levente lider de grup parlamentar, Antal István deputat, Borbély László deputat, Bónis István deputat, Cseke Attila deputat, Erdei Dolóczki István deputat, Fejér László Ödön deputat, Kelemen Attila deputat, Kerekes Károly deputat, Kereskényi Gábor deputat, Korodi Atilla deputat, Markó Attila deputat, Márton Árpád deputat, Moldován József deputat, Molnár Zsolt deputat, Seres Dénes deputat, Szabó Ödön deputat. Parlamentul European: Sógor Csaba membru al Parlamentului European, Winkler Gyula membru al Parlamentului European. Organizaţia de femei a UDMR: Biró Rozália președinte, Csóti Emese președinte executiv, Lőrincz Csilla vicepreședinte, Hegedüs Csilla vicepreședinte, Marina Ida Magdolna vicepreședinte, Tudor Veronka vicepreședinte, Horváth Anna vicepreședinte, Takács Aranka vicepreședinte, Fehér Kardos Gabriella vicepreședinte. Conferinţa Tineretului Maghiar (MIÉRT)

Kelemen Hunor despre rezultatele ultimilor 4 ani de activitate a UDMR

25


Profile for RMDSZ Website

Pentru comunitate  

www.udmr.ro

Pentru comunitate  

www.udmr.ro

Profile for rmdsz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded