__MAIN_TEXT__

Page 1

Számadás az RMDSZ elmúlt négy évéről


Elล‘szรณ 3


Közel nyolc évvel ezelőtt Nagyváradon választott először elnökévé az RMDSZ. Hosszú utat tettünk meg azóta, sikerekkel és részben kudarcokkal teli út volt ez. Közel három évtizede kaptunk egy megbízást közösségünktől: erősítsük a romániai magyarok jogait, és támogassuk, szervezzük a közösség építkezését. Ez az RMDSZ feladata ma is. Jogaink védelme soha véget nem érő munkát ad. Amit ma elérünk, azt holnap megtámadják, majd megpróbálják visszarendezni. Amit ma megígérnek, azt holnap visszavonják, talán le is tagadják, hogy megígérték. Más okból bár, de a közösség építésének folyamata hasonlóképpen befejezetlen és le nem zárható. Ha azt kérdezik, mindezek fényében hogyan állunk a kapott feladat teljesítésével ebben az időszakban, azt tudom mondani, hogy ezt a nagyon változó, sokszor nehéz körülmények között is sikerrel láttuk el. 2016-ban sikeres volt a magyar összefogás, erősödtünk a parlamentben – az erdélyi magyaroknak ismét arányos képviselete van. Az RMDSZ továbbra is megkerülhetetlen erő a román politikai színtéren.

4

Építkezni tudtunk a nemzetközi politikában, szintet léptünk. Az a kezdeményezésünk, amit a FUEN is felkarolt, sikeresnek bizonyult. Az őshonos kisebbségek védelmében közel 1,3 millió aláírást gyűjtöttünk szerte Európában. Újítottunk a közösségépítésben. Tavaly elindítottuk az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában közösségépítő akciónkat: megmutattuk, hogy értékalkotó közösség, nem veszélyforrás vagyunk. Azt valljuk, hogy a maradást csak a haladás szolgálja. A megtartást a fejlődés, a fenntartást az újrateremtés. Kongresszusunk mottója a Szövetség a jövőért, mert az előttünk álló időszaknak a jövőről és az építkezésről kell szólnia – erős Szövetségben, erős szövetségesekkel. Akkor lehetünk sikeresek, ha helytállunk nemcsak a romániai, de a globális porondon is. Erőnket ugyanis éppen az adja, ha nélkülünk nem lehet sikeres országot építeni. Erre vállalkoztam nyolc éve, ezt tekintem feladatomnak az elkövetkező négy évben is.

5


Nem vagyunk sem kicsik, sem kevesen.

RMDSZ, az európai őshonos kisebbségek védelmének zászlóshajója 7


Az amerikai külügyminisztérium 2017-ben közzétett, emberi jogokra vonatkozó országjelentése arról tanúskodik, hogy az Amerikai Egyesült Államok ma jobban figyel a mi ügyeinkre, ma jobban átlátja a romániai magyar közösség helyzetét. Az RMDSZ küldöttsége 2015-ben és 2016-ban is Washingtonba látogatott, hogy kongresszusi döntéshozókat tájékoztasson a romániai helyzetről, és beszámoljon a romániai egyházi és közösségi ingatlanvisszaszolgáltatás leállításáról.

Az RMDSZ kiemelt feladata a magyar közösség politikai érdekképviseletének erősítése. Ezt a mérkőzést nemcsak hazai pályán vívjuk, hanem egyre inkább a nemzetközi színtéren is, tekintettel arra, hogy Románia folyamatosan azt a látszatot kelti, mintha mintaállam volna a kisebbségi jogérvényesítés tekintetében. Európai szintű rendezést kérünk a kisebbségi jogoknak! Ezért kezdeményeztük a Kisebbségvédelmi Csomagot, a Minority SafePacket. 2018 tavaszán sikerre vittünk egy nemzetközi kampányt, utat építettünk ott, ahol még nem

8

volt. Több mint 1 millió aláírást gyűjtöttünk össze: a felmutatott eredménnyel az Uniónak számolnia kell. Nem szabad hinnünk azoknak, akik azt mondják: nem számítunk. Nem vagyunk sem kicsik, sem kevesen, és ezt bebizonyítottuk. Vannak partnereink, akikre számíthatunk, és akik számíthatnak ránk. Odafigyelnek ránk az Európai Néppártban (EPP), amelyhez 1998-ban csatlakoztunk: az RMDSZ az európai őshonos kisebbségek védelmének zászlóshajója.

Arra is felhívtuk partnereink figyelmét, hogy Románia 2007-et követően, az ország Európai Unióhoz való csatlakozása után már nem ragaszkodik azokhoz a kritériumokhoz, amelyeket feltételekként szabtak meg neki azelőtt: stagnál az ingatlan-visszaszolgáltatás folyamata, burkolt államosítás zajlik, miközben a magyar közösség szimbólumhasználatát korlátozzák, jogos kisebbségi törekvéseinket pedig az ország közbiztonsági stratégiájában a veszélyforrások közé sorolták.

9


Az RMDSZ 2016-ban benyújtott kisebbségvédelmi árnyékjelentése egy hatéves időszakra vonatkozóan vizsgálja meg az Európa Tanács Kisebbségvédelmi keretegyezményének előírásait, és azokra a pontatlanságokra és ferdítésekre reflektál, amelyeket Románia az Európa Tanácsnak elküldött országjelentésében állít.

A többség-kisebbség viszonya biztonságpolitikai kérdés is. A kisebbségi kérdés rendezése nélkül nincs tartós béke, visszatérő társadalmi feszültséghez vezethet ennek elmulasztása. Ezt erősíti meg az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezmény alkalmazását vizsgáló szakértői testületének 2018-as, legfrissebb jelentése is, amely számos utalást tartalmaz az RMDSZ szakértői által készített árnyékjelentésre.

10

A hetvenkét oldalas technikai dokumentum bírósági határozatokra, hatósági intézkedésekre, törvénytervezetekre vonatkozóan több tucat példát tartalmaz, és ezek azt bizonyítják, hogy az ország nem teljesítette a keretegyezménybe foglalt kötelezettségeit. Továbbá alátámasztják a magyar közösség mindennapos tapasztalatait, miszerint a kisebbségi jogok biztosításának évtizedes mulasztásai mellett újfajta veszélyek jelentek meg. Legfontosabb megállapítása, hogy Románia az alkotmánymódosítás után több mint egy évtizeddel sem fogadta el a kisebbségek jogállására vonatkozó törvényt, amely tartalmazná az identitás megőrzésének, kifejezésének és fejlődésének garanciáit.

A dokumentum részletesen taglalja a maros­vásárhelyi római katolikus iskola ügyét, sajnálatosnak és meglepőnek tartja, hogy a székelyföldi szimbólumok használatát elutasítják, a Székelyföld megnevezést pedig folyamatosan támadják a hatóságok. A szakértői testület nehezményezi, hogy Románia nem támogatta a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű csíksomlyói búcsú UNESCO-listára történő felterjesztését, továbbá kitér az anyanyelvhasználatra a közigazgatási intézmények szintjén, és felhívja a figyelmet a restitúciós folyamat leállítására.

11


A regionális és kisebbségi nyelvek chartájára vonatkozó árnyékjelentésünk a regionális és kisebbségi nyelvek chartájának ratifikálásakor vállalt román kötelezettségek teljesítésére vonatkozik.

Az RMDSZ-nek két feladata van az Európai Parlamentben: hazahozni az Unió előnyeit szülőföldünkre, és érvényesíteni az erdélyi magyarság érdekeit az Európai Parlamentben. Ezen dolgoznak EP-képviselőink.

Minden hibája és kudarca dacára mi a jövőt az Európai Unióban képzeljük el. Közösen építettük, a miénk: nem akarunk félreállni, nem segítünk lerombolni, erősíteni akarjuk.

Gyakorta az igazságszolgáltatás különböző szintjein és eljárásaiban, de közigazgatási eszközökkel is hozzájárulnak a magyar nyelv használatának korlátozásához, és ugyanezt teszik országszerte több helyen a prefektusok is. A törvények alkalmazásában nem a pozitív értelmezés a gyakorlat, ennek eredményeként tiltanak mindent, amit a törvény nem ír elő tételesen. A dokumentumban szerepel az is, hogy a 2011-ben elfogadott oktatási törvény előírja: a jogszabályban felsorolt multikulturális egyetemeken önálló magyar karokat hozzanak létre, azonban ez a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen mai napig nem valósult meg. A jelentés többek között a román kereskedelmi média által generált gyűlöletbeszédre is kitért.

12

13


A szabadságunk mellett van egy olyan felelősségünk is, amely a szülőföldhöz köthető. A szülőföldön és a szülőföldért kell szabadnak lennünk.

Erős képviselet 15


Az elért eredmények és a koalíciós megállapodások nyomán 200-nál is több alpolgármester szolgálja a magyar közösség érdekét, többek között Kolozsváron, Temesváron és Brassóban is. Közel 2300 önkormányzati és közel 100 megyei tanácsos erősíti a magyar érdekképviseletet. A választásokra készülve az RMDSZ stratégiai megállapodást kötött a Magyar Polgári Párttal,

Pragmatikus érdekvédelem és erős közösség építése – ezek a feladataink. Mindkettőhöz politikailag erős RMDSZre van szükség.

• Jelentős sikert értünk el Szatmárnémetiben, a városnak négy év után ismét magyar polgármestere van.

2016-ban két választás is volt, amelyen az RMDSZ megerősödött. Az RMDSZ színeiben 196 polgármester nyert mandátumot, és országszerte több független, illetve MPP-s polgármester is győzött a Szövetség támogatásával.

• Négy megyében végeztünk első helyen: Hargita és Kovászna mellett Maros és Szatmár megyében is RMDSZes tanácselnök van, a tárgyalások eredményeként a Szövetség vezeti Bihar megye önkormányzatát is.

16

amelyet a parlamenti választások előtt ismét megerősített. A 2016 végi parlamenti választásokon évtizedes trendet törtünk meg. 2004 után ismét a szavazatok több mint 6 százalékát szereztük meg, így hárommal több, azaz 21 képviselőnk lett a parlamentben, míg a szenátusban továbbra is 9-en képviselik a Szövetséget, sokan közülük fiatalok, első mandátumosok.

17


Erős közösség Az RMDSZ által kezdeményezett Szent Lászlóörökségút 44, magyarok által lakott települést érintett, amelyeken végighaladva a turisták a lovagkirály történetével, ábrázolásaival, a nevéhez kapcsolódó mondákkal ismerkedhettek meg. Ugyanebben az időszakban folytattuk a korábbi sikeres programjainkat, a Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet és az Erdélyi Humorfesztivált. Az Örökségünk Őrei mozgalom 2012-es indulása óta több mint 3000 középiskolás diák fedezte fel, lakta be és európai szinten ismertette

meg épített örökségünket. A mozgalom által 13 megyében 160 műemléket fogadtak örökbe a csapatok, akik bebizonyították, hogy van mire büszkék lennünk itthon, Erdélyben, hogy kulturális örökségünknek csak akkor van jövője, ha megengedjük fiataljainknak, hogy saját képükre, saját elképzelésükre formálják, alakítsák műemlékeinket. Ezeknek a bátor, talpraesett fiataloknak köszönhetően ma jobban odafigyelünk épített örökségünkre, még inkább megbecsüljük műemlékeinket. A program európai szinten is számos elismerésben részesült.

Tudásalapú szervezet

2011 óta minden év november 15-én együtt ünnepeljük a magyar szórvány napját. Hét éve Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat adunk át – 2019-ben pedig először egy műfordító munkáját is értékeltük – a magyar kultúra napján. Az általunk 2015-ben törvényerőre emelt magyar nyelv napján szintén köszönetet mondunk azoknak az alkotóinknak, akik hozzájárultak az erdélyi és az egyetemes magyar kultúrához.

18

Az elmúlt két évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a Szövetségen belüli képzésre, a tapasztalatok, szakértői ismeretek átadására. 22 munkatársunk 114 képzést tartott az Ügyvezető Elnökség, területi szervezeteink vagy partnereink által szervezett tréningeken. A tudástranszfernek ez a formája, a tapasztalat megosztása és újrahasznosítása egy modern szervezet egyik fontos ismérve.

19


NŐSZERVEZET A Nőszervezet közel 460 ezer magyar embernek nyújtott kezet az elmúlt négy évben. Legyenek ők fiatal lányok, akik a NŐ az esély! programba kapcsolódtak be, a Mosolygó karácsony résztvevői vagy az a több száz nő, aki részt vett a képzéseinken, illetve szerepelt a Sikeres Nők iskolájában.

Az RMDSZ Nőszervezete 2017ben hadat üzent a nők elleni erőszaknak. Sikerült bevezetni az azonnali sürgősségi távoltartási rendeletet, 6000 diákot elérni az iskolai tájékoztatók által, és létrehozta a magyar nyelvű neeem.ro honlapot a bántalmazott nők tájékoztatására és segítésére.

Romániában első politikai szervezetként az RMDSZ úgy döntött, hogy megerősíti a nők szerepvállalását: a helyi döntéshozó testületekben egyharmados arányt, a területi és országos testületekben pedig 15 százalékos kvótát biztosítunk a nők számára.

Magyar Ifjúsági Értekezlet

Az elmúlt négy évben számos tekintetben fejlődött a MIÉRT. Nemcsak rendezvényeinek számát és minőségét tekintve, de külpolitikai kapcsolataiban is, hiszen YEPP alelnököt delegált, valamint részt vett a Discover EU projektben. A 2016-os önkormányzati választáson 263 fiatal szerzett tanácsosi, polgármesteri, alpolgármesteri vagy megyei tanácsosi mandátumot, illetve egy parlamenti tisztséget. Számos rendezvényt tud maga mögött a szervezet, 6 ezernél több embert szólított meg a MIÉRT Akadémián, az EU táborban, az Edzőtáborban, az Erdélyi Agrárakadémián, illetve különböző konferenciákon Székelyföldön, Partiumban és a szórványban.

20

Párbeszéd-lehetőséget teremtett a fiatalokkal a Rólad szól! kampánykaraván, amely körbeutazta Erdély nagyobb magyarlakta településeit, hogy kikérje a fiatalok véleményét számukra fontos kérdésekről, témákról. Az Erdélyi Politikai Iskola képzésprogram gyakorlati ismeretekkel látta el az érdeklődő fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük véleményformálói kívánnak lenni. Az elmúlt 5 évben közel 1 millió eurót hívtak le a MIÉRT tagszervezetei az Erasmus+ programból ifjúsági képzésre és ifjúsági csereprogramokra.

21


A múltat nem tudjuk elosztani, nem is akarjuk. De a jövőért, jövőnkért mindannyian felelősek vagyunk.

1000 év Erdélyben, 100 év Romániában 23


Az Iskola Alapítvány lebonyolításában, a magyar kormány támogatásával indítottuk az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában programsorozatunkat. A centenárium évét lehetőségként használtuk: elmondtuk, hogy mi, magyarok mivel járultunk hozzá Romániához az elmúlt száz évben. Bár a múltat nem tudjuk szétosztani egymás között, jövőnk közös, azaz közösen kell gondolkodnunk a következő száz évről.

A program keretében létrehoztuk a kétnyelvű ezer100.ro honlapot, amely gazdag tartalommal mutatta be programsorozatunk eseményei mellett egy portrétárban múltunk nagy alakjait is. Elkészült az elmúlt 100 év tudós kronológiája, történelmi konferenciasorozatot szerveztünk Erdély-szerte, valamint bemutattuk dokumentumfilm-sorozatunk négy részét is.

Kolozsvár magyar kultúrtörténetének száz évét öleli fel az a participatív kiállítás, amelyet a román­–magyar párbeszéd jegyében nyitottunk meg. A Communitas Alapítvány A romániai magyarok száz éve címmel meghirdetett pályázatában 16 megyében 174 program valósult meg. A kiállítások,

24

különböző vetélkedők és előadások mellett idesorolható a Kincsesládánk, Erdély kulturális projekt is. Az Alapítvánnyal közösen a román–magyar együttélésről szóló drámapályázatot írtunk ki. Ennek fődíját Dálnoky Réka nyerte el Tévedések tárháza című munkájával.

A számos esemény és  kiadvány közül kiemelkedik Szalai Béla Iconographia locorum Transsylvaniae című impozáns kötete, amelyben a szerző Erdély településeit ábrázoló látképeket, hadi rajzokat és egyéb képi dokumentumokat gyűjtött össze. A könyvben 65 település 650 felkutatott és részletesen leírt ábrázolása szerepel.

25


Román barátaink számára hoztunk létre honlapot (www.oszuta. ro) és Facebook-oldalt Războiul de 100 de ani címmel. Megmutatjuk kultúránkat, a magyarokkal szembeni rossz beidegződések tabuit döntögetjük, humoros

tartalmakkal, a párbeszédet népszerűsítő akciókkal bizonyítjuk: az előítéletek fala lebontható. Szintén az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában program keretében nyert támogatást az erdélyi statisztikákat bemutató

ErdélyStat portál. Célja, hogy a gyakran nehezen begyűjthető adatokat megkeresse, értelmezze és megjelenítse. Hasznos forrásként szolgál a közpolitikai, illetve társadalomszervezési döntések megalapozásához.

Transylvania NOW – Ahol a tegnap találkozik a holnappal Külföldi célközönség számára indítottuk angol nyelvű, Erdélyről szóló portálunkat. Célunk egy olyan felület létrehozása volt, amelyen bemutatjuk az erdélyi magyar közösség törekvéseit a régiót nem ismerők számára is fogyasztható tálalásban. Sok sztori van Erdélyről, de nincs egy nagy történet: ezt az űrt tölti be a www.transylvanianow.com oldal. A portál szerves részét képezi nemzetközi kommunikációnknak. Sokrétűen jeleníti meg Erdélyt: közösségünket, kultúránkat, gasztronómiánkat, a tájat, ahol élünk, de azokat a problémákat is, amelyekkel küzdünk, és amelyekre fel szeretnénk hívni a külföldi véleményformálók, döntéshozók figyelmét.

26

27


A jó politika végső soron arról szól, hogyan lehet jobbá, könnyebbé, tervezhetővé, kiszámíthatóvá tenni az életet a mindennapokban.

Gyarapodó közösség 29


Az elmúlt években jelentős források érkeztek Magyarország Kormányától is, amelyek az erdélyi magyar közösség intézményeit erősítették. 2017-ben hoztuk létre a Pro Economica Alapítványt, amely lebonyolítja az erdélyi gazdaságfejlesztési programot. Elsőként a Maros-mezőségi gazdák és vállalkozók pályázhattak. 2018-ban a Kolozs-Beszterce-Mezőség falvaira, 2019-ben pedig Székelyföldre is kiterjesztettük.

Közösségünk erejét az erős politikai érdekképviselet és a tárgyi gyarapodás együttesen biztosítja. Boldogulni, fejlődni, gyarapodni akarunk – és ehhez az RMDSZ minden lehetséges eszközt felhasznál. Az uniós csatlakozás gazdasági hozadéka nyilvánvaló. Bihar megyétől Brassóig, Temesvártól Szilágyig modernizáljuk az infrastruktúrát, településeinket: iskolákat, óvodákat, kórházakat és utakat újítunk fel, a támogatásoknak köszönhető a mezőgazdaság fejlődése, és pénzhez jutottak a kisvállalkozók is. Ezek az eredmények mind az erdélyi magyar közösség, családjaink jólétét szolgálják.

30

Erdélyi gazdaságfejlesztési program • A Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program keretében 68 kis- és közepes vállalkozás eszközbeszerzésére 2 millió 800 ezer lejt folyósítottunk. 375 pályázó között közel 18 millió lejt osztottunk szét mezőgazdasági gépek, illetve tenyészállatok beszerzésének támogatására, továbbá 70 magánszemély igényelt támogatást földmérési és földhivatali tulajdonjogot bejegyző jogi eljárásra. • A Kolozs-Beszterce-Mezőség programban 490en pályáztak összesen. A támogatási igény mintegy 23 millió lej. • 2019-ben nagyberuházások támogatására 125 millió lejt fordítunk.

A támogatások nem maguktól jönnek! Vannak, akik a Kohéziós Politika és a Közös Agrárpolitika költségvetésének csökkentéséért harcolnak, miközben nekünk épp ezek a legfontosabbak, mert innen finanszírozzák közberuházásaink nagy többségét. Mi azt várjuk el az Uniótól, hogy továbbra is támogassa a kisközösségek modernizációját, ott fejlesszen, ahol erre a legnagyobb szükség van: a szegényebb régiókban.

31


2018-ban a magyar kormány két erdélyi nagyvárosban támogatta az Iskola Alapítvány ingatlanberuházását. A cél a visszaszolgáltatott közösségi ingatlanvagyon hasznosítása. Kolozsváron művelődési és tudományos központot hoz létre az Alapítvány. Ebben olyan közösségi terek kapnak helyet, amelyek hozzájárulnak az

erdélyi magyar tudományos és kulturális jelenlét erősítéséhez: kortárs képzőművészeti kiállítótér, műterem, vendégszobák, archívum, alternatív oktatási helyszín, kávézó, irodák és konferencia-rendezvényterem. Nagyvárad belvárosában az utolsó eladó szecessziós palota, az 1911—1913 között épült Sonnenfeld-ingatlan tulajdonjogát

vásárolta meg az Iskola Alapítvány. A magyar épített örökség szerves részét képező ingatlanban egy önálló, a teljes közösséget összefogó, egységes kulturális civil tér jön létre. A már itt működő Szigligeti Színház és a hozzá tartozó intézmények mellett könyvtár, előadótermek, kiállítótér, pedagógusi és kulturális egyesületi irodák kapnak helyet benne.

Építjük Erdélyt! 1430

Az elmúlt négy évben számos kiadványt, több ezer programot finanszíroztunk a Communitas Alapítványon keresztül. Az Alapítvány költségvetését évről évre növeljük.

IFJÚSÁGI

4 ÉV ALATT

összesen

941 3892 421 194 SZÓRVÁNY-

CIVILSZERVEZETI

SPORT-

EGYHÁZI

174

7085

programot 33

CENTENÁRIUMI PROGRAMOT

EGYETEMI SZAKMAI GYAKORLATOT

331

ERDÉLYI MAGYAR SAJTÓTERMÉKET

A magyar kormány közreműködésével létrehoztuk a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát, ahol minden korosztály számára lehetőség nyílik a korcsolyázásra. Az itt edző gyermekek biztosítják majd az utánpótlást, a székelyföldi emberek legkedveltebb sporthagyományának megőrzését és folytatását.

9186

168

ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJAST

SZÓRVÁNYOKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ TANÁRT ÉS DIÁKOT

93 MAGYAR HÁZAT

158

FIATAL KUTATÓT, OKTATÓT, MŰVÉSZT

498 KÖNYV KIADÁSÁT

30 478 608 lej értékben

támogattunk 2015–2019 között

32

33


Az elszigetelődést sosem engedhetjük meg magunknak. Duzzogásból még soha nem épült semmi, duzzogásból egy teadélutánt sem lehet megszervezni.

Partnerség 35


Ahogyan korábban, úgy az elmúlt négy esztendőben is pragmatikus politikát folytattunk. A szövetségek keresése nem jelent egyebet, mint hogy lehetőségeinket kitágítjuk, a mi 6-7 százalékunkhoz hozzátes�szük azt, amivel eredményeket lehet elérni. A PSD-ALDE koalícióval létrejött parlamenti együttműködési megállapodás nem jelent ideológiai elkötelezettséget.

36

Ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy az erdélyi magyar közösség számára fontos ügyek a kormány­párti többség támogatását élvezik. Ilyen volt a legutóbbi időkben a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraindítása, a romániai magyar pedagógus-továbbképző központ létrehozása, az oktatási törvény különböző módosításai, a földtelekelésekkel kapcso-

latos, valamint egészségügyi és szociális ügyekben történő előrelépések. Az elmúlt két évben nem volt olyan, a magyar közösség jogait bővíteni kívánó törvénytervezet, amelyet az ellenzéki pártok ne támadtak volna meg az Alkotmánybíróságon. Bár egy európai pártcsaládban vagyunk a PNL-vel, az elmúlt időszakban a köztünk lévő távolság nem csökkent.

Az RMDSZ továbbra is partneri viszonyt ápol valamennyi magyarországi demokratikus párttal.

kapcsolat alakult ki az RMDSZ és a Fidesz—KDNP koalíció között.

A következő négy évben is az a kormány irányítja Magyarországot, amely stratégiai partnerünk: nemzetpolitikai víziójában, a mindennapi gyakorlatban is fontos számára az erdélyi magyarok közössége. Az elmúlt időszakban ezért szoros és eredményes

Az Eurotrans Alapítvány 34 területi irodában több mint 70 alkalmazottal 65 453 embernek nyújtott segítséget a honosítási kérelem kitöltésében az elmúlt négy évben. 51 378 személy az általa szervezett konzuli napon kérelmezte a magyar állampolgárságot.

37


Annak, hogy nem gyűrtek le bennünket, egyszerű és érthető üzenete van. Úgy tanultuk meg, hogy minden egyes iskolát meg kell védeni.

A jövőt építjük 39


Erős, magabiztos, versenyképes közösséget akarunk építeni. Ezen dolgozunk három évtizede, ezen munkálkodtak az erdélyi magyarok vezetői Kós Károlytól és Bánffy Miklóstól Márton Áronig és Domokos Gézáig az elmúlt 100 esztendőben. A közösségként való boldogulás előfeltételei a kisebbségi jogok nyújtotta biztonság, a minőségi anyanyelvi oktatás

nyújtotta perspektíva és a javuló életkörülmények. A marosvásárhelyi római katolikus iskola ügye több volt egy iskola ügyénél. Minden politikai eszközt megragadtunk ahhoz, hogy az iskola újraindulhasson. Veszedelmes precedenst láttunk ebben arra, hogy további intézményeket szüntessenek meg a megszerzett jogok gyakorlását szűkítve.

Az RMDSZ nyomására a kormány törölte a 2018. augusztusi rendelet cikkelyét, amely hátrányosan érintette a magyar elemi osztályos diákokat. Ennek értelmében újra magyar tanítók oktatják a román nyelvet. Sikerült megakadályoznunk a magyar tanítók bérezése körül felmerülő problémát: több munkáért többletfizetés jár, ezt jogszabály rögzíti.

Kitartó munkával elértük, hogy magyar pedagógus-továbbképző központ jöjjön létre Nagyváradon, amely hamarosan megkezdi munkáját, hozzájárulva pedagógusaink szakmai képzettségének, valamint a minőségi oktatás feltételeinek bővítéséhez. Törvényt dolgoztunk ki arra, hogy állami támogatásban részesüljenek a bölcsődék, továbbá fej­ kvótás finanszírozási rendszert fogadtattunk el a parlamentben erre vonatkozóan. Ez nemcsak a kisgyerekes családokon segít,

40

hanem önkormányzatainkat is mentesíti a komoly anyagi erőfeszítések alól. A román nyelv elsajátítása nem egy egyszerű feladat, ha annak oktatása és számonkérése nem a gyermekek sajátosságaira épül. Éppen ezért pályázatot írtunk ki román nyelvű tankönyvek megírására. A felmérések azt mutatják, alapvető gond a román nyelv tanítása, ezért a következő években ösztöndíjak formájában támogatjuk azokat, akik vállalják a román tankönyvek megírását.

Megszavaztuk a tankönyvkiadást szabályzó új törvényes keretet: ezentúl azokat a specifikus magyar tankönyveket, mint például a történelem, a magyar nyelv és irodalom, a vallás, a zene, törvényesen is magyar pedagógusok és szakemberek készítik, ellenőrzik és véleményezik. Továbbá bevezettük, hogy külön tételsor szerint vizsgázhatnak a magyar diákok, a 2021-es kisérettségivel kezdődően.

41


Rendeztük az oktatók javadalmazását, vonzóbbá tettük a pedagógusi pályát. Semmilyen közigazgatási átszervezés nem érvényes, ha annak következményeként megváltoznak az etnikai számarányok az adott területen. Bár az ál-

lamelnök megtámadta az Alkotmánybíróságon ezt a cikkelyt, a taláros testület elutasította az óvását. A medgyesi szervezet által meghonosított afterschool-programot (délutáni tanítás) nagyon fontos kezdeményezésnek tartjuk, ezért

támogatjuk kiterjesztését más szórványmegyékre is. Törvényi garanciát jelent az anyanyelvhasználatra az egészségügyben és a szociális ellátást biztosító intézményekben az RMDSZ törvénykezdeményezése. Azokon a

településeken, ahol a magyarok számaránya eléri a húsz százalékot vagy az 5000 főt, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben kötelesek lesznek magyar nyelven beszélő dolgozókat alkalmazni.

2015 óta hivatalosan ünnepelhetjük a magyar nyelv napját Romániában november 13-án. Mentesülnek a műemlék épületek az ingatlan- és területadók befizetése alól, amennyiben ezekben nem zajlik kereskedelmi jellegű tevékenység, és homlokzatát a hatályos törvények értelmében restaurálják. Megakadályoztuk a székely zászló és a székely himnusz betiltását előíró törvénytervezet elfogadását, elgáncsoltuk a kisebbségi szimbólumokat tartalmazó zászlók használatának büntetését célzó jogszabálytervezet elfogadását.

42

Az RMDSZ javaslatára több erdélyi beruházás is folytatódhatott a 2018-as állami költségvetés alapjaiból: befejeződött a marosvásárhelyi repülőtér felújítása, de támogatásban részesültek a nagyváradi és szatmári repterek is. Biztosítottuk a magyar pedagógus-továbbképző központ beindításához szükséges forrásokat. A Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub állami költségvetési támogatásban részesült, a Szilágy megyei sürgősségi kórház is jelentős fejlesztési forrásokhoz jutott. Továbbá megoldottuk, hogy a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet újból állami támogatásban részesüljön: most már törvény írja elő az intézet számára a teljes állami támogatást.

43


Megoldást találtunk a bajba jutott ingatlanhitelesek lakásproblémájára. Lehetővé tettük, hogy az önkormányzat megvásárolhassa a lakásukat, majd azt jutányos áron bérbe adja nekik.

2000 lejre emeltük a nyugdíjak megadóztatásának korlátját, és eltöröltük az egészségügyi biztosítás kifizetésének kötelezettségét a nyugdíjasok esetében, így ezek a pénzösszegek a nyugdíjasok zsebében maradnak.

Csökkentettük a háztartásokban az ivóvíz és a szennyvíz után fizetett forgalmi adót 9 százalékra.

Erősebb önkormányzatokért és gazdaságért dolgozunk. Módosításainkkal új alapokra helyeznénk Románia közigazgatását a kisebbségek anyanyelvhasználatát biztosító európai szellemiségű, a decentralizációt és az önkormányzatok önrendelkezését erősítő közigazgatási törvénykönyv előírásait. Azt sürgetjük, hogy a parlament minél előbb újratárgyalja az Alkotmánybíróságon megakadályozott jogszabályt.

Iktattuk azt a törvénykezdeményezésünket, amely egy 1500 lejes adójóváírást tenne lehetővé a kisgyerekes szülőknek, amelyet gyermekeik bölcsődei oktatására fordíthatnak.

Elfogadtattuk azt a javaslatunkat, hogy a személyi jövedelemadó teljes mértékben helyben maradjon, és az önkormányzatok rendelkezhessenek felette. Határozatban erősítette meg a kormány az RMDSZ által kidolgozott törvény előírásait: ismét saját megyéikben, székhelyükhöz közelebb adózhatnak a közepes vállalkozások. Ez a szabályozás jelentős mértékben könnyít a vállalkozásokon, hiszen nem kell fölösleges

44

utakat megtenniük adójuk kifizetése érdekében. Elfogadtattuk az adóügyi visszaélések megelőzésére kidolgozott javaslatunkat: nem büntetheti az ellenőrző hatóság a cégeket, javaslatokat kell megfogalmazzon az észlelt problémák megoldására. Feloldottuk a birtoklevelek körüli patthelyzetet, könnyített eljárásban lehet telekelni a belés külterületeket. Megoldottuk, hogy a közbirtokosságok bir-

toklevél nélkül is igényelhessenek területalapú támogatást. Egyszerűbb és átfogó kártérítést, valamint hatékonyabb beavatkozási eljárásokat tettünk lehetővé a vadkárok esetében. Törvény által szigorítottuk a nők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek büntetésén. Azonnali távoltartási rendelettel biztosítjuk a bántalmazott nők azonnali védelmét, és lehetőséget teremtünk arra, hogy a rendőrség azonnal cselekedjen.

45


Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 400489 Kolozsvár, Majális (Republicii) utca 60. sz. Tel./ fax: +40264590758 e-mail: office@rmdsz.ro www.rmdsz.ro Szerkesztette: az RMDSZ kommunikációs csapata Fényképek: Alexandru Ion, Bec Norbert, Bethlendi Tamás, Gábor Lajos, Gönczy Tamás, Kiss Gábor, Kocsis-Boldizsár János, Lepedus-Sisko Péter, Mihály László, MTI Készült 2019-ben az RMDSZ kolozsvári kongresszusára

46

47


rmdsz.ro

Profile for RMDSZ Website

Kelemen Hunor 4 éves beszámolója  

Kelemen Hunor 4 éves beszámolója  

Profile for rmdsz
Advertisement