__MAIN_TEXT__

Page 1

Eseménynaptár 2019

Kolozsvár, 2019


Kiadja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezető Elnökségének Kulturális Főosztálya. Az adatgyűjtésben partnerünk volt a Communitas Alapítvány és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület.

Felelős kiadó: Hegedüs Csilla Szerkesztette: Nagy Kinga-Krisztina Grafikai és műszaki szerkesztés: IDEA PLUS


TARTALOM Előszó / 5 Január / 7 Február / 17 Március / 27 Április / 45 Május / 55 Június / 69 Július / 83 Augusztus / 91 Szeptember / 101 Október / 127 November / 111 December / 137 Az év folyamán / 149 Rövidítések és címjegyzék / 157 2018-as képek / 183

3


Előszó Lassan úgy válik megszokottá Kulturális eseménynaptárunk megjelenése, mint azok a kihívások, amelyekből nekünk, magyaroknak évről évre jut Romániában. Az elmúlt centenáriumi esztendőben pedig különösen volt mivel szembenézni: minden adott volt ahhoz, hogy múltunkba révedve százesztendős veszteségeinkről beszéljünk, és azok felett siránkozzunk kizárólag. Adott volt, mi mégsem erre vállalkoztunk. 2018-ban közösségünk irányába megerősítettük, román barátainknak újra elmondtuk, amit Szövetségünk létrehozása óta szusszanás nélkül állítunk. Értékalkotó közössége vagyunk szülőföldünknek, Romániát gazdagítja mindaz, amit az immár mögöttünk hagyott egy évszázadnyi idő alatt építettünk. A Kulturális eseménynaptárt azért szerkesztjük évek óta, a különböző kiadványainkban is fellelhető magyar vonatkozású projekteket azért támogatjuk negyedszázada, mert úgy tanultuk: az a közösség, amely elfelejti történelmét, arra ítéltetik, hogy újra átélje azt. Illetve nem tekint a jövőbe az, aki jelenét nem formálja: identitását és kultúráját úgy adja fel, hogy eközben lemond arról a jogáról is, hogy olyan társadalmat és országot építsen, amelyet magáénak és szülőföldjének tekinthet. Azt kívánom magunknak, hogy idén is találkozzunk rendezvényeinken: gyarapodjunk nem kisebb élményekben, mint az előző években, és értékeljük azok munkáját, akik nélkül a közösségépítés nem elképzelhető itthon, Erdélyben!

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

5


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Újévi bál

Magyarfenes

MMH

Asztalos István, Laczi Enikő

1.

Újévi bál

Magyarléta

MLMH

Mátyás Attila, Laczi Enikő

1–7.

Állatvilág (fotókiállítás)

Kolozsvár

EKE Kolozsvár 1891

Bozsoki Adrienn

2.

Józanító túra: Páter-gerinc

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Székely Lavotta

2.

Kijózanító túra

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki EKE

Dukrét Lajos

2.

Évnyitó túra

Csíkszereda–Csíksomlyó

Csíkszéki EKE

Kovács János

2.

Újévköszöntő túra

Marosvásárhely

EKE Marosvásárhely

Frink György

4.

Házszentelés, első péntek

Csíkszépvízi Ápolóés Gondozóközpont

5.

Irodalmi délután. Megemlékezés Petőfi Sándor születésének 193. évfordulóján. Beszámoló a januári jeles napokról

Resicabánya Magyar Ház

Platanus

Kun László, Ther János, Makay Botond

5.

Újévi koncert

Kárásztelek, Kultúrház

Karaszfanband Egyesület, Kárászteleki Polgármesteri Hivatal

Dee Róbert, Szabó Márta

2019

rendezvény

Január

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

5.

Hagyományos Árpád-csúcs-túra

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

5.

Évnyitó túra

Csegez

EKE Torda

Tordai Jenő

6.

Évnyitó túra a Cinege-tetőre

Marosvásárhely

EKE Marosvásárhely

Pánczél Tibor

7.

Tematikus séta a Házsongárdi temetőben

Kolozsvár

EKE Kolozsvár 1891

Kovács D. Zsuzsa, Lőrinczi István

7.

Bukovinai székelyek emléknapja

Déva

55-ös Kőműves Kelemen Cserkész Csapat

Daradics János

7.

Megemlékezés a madéfalvi veszedelemről

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

7


2019 Január 8

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

7.

Megemlékezés a madéfalvi veszedelemről

Vajdahunyad

CST, HUMMIT

Doboly Beatrix, Kofity Zoltán

7.

Megemlékezés a madéfalvi veszedelemről

Madéfalva, Siculicidium emlékmű

8.

Emlékezés az 1849. január 8-i nagyenyedi vérengzésekre

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Szőcs Ildikó, Hudácsek Katalin

9.

Gyalogtúra: István-forrás

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Székely Lavotta

10.

Előadás

Csíkszereda

11

Tárlatmegnyitó, a 2018 nyarán megrendezett alkotótábor festményeinek bemutatása

Margitta Művelődési Ház

12.

V. Disznótoros farsang

Farkaslaki Piactér

Farkaslaka község Polgármesteri Hivatala

Tamás Jácinta

12

Talabor-túra

12.

Bodoki-havas télen

Málnásfalu

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

Kocsis György

Nagy Attila

12.

Gyalogtúra: Feleki sípálya–Feleki stadion Erdőfelek környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

12.

Gyalogtúra: Mikesi-tó

Mikes környéke

EKE Kolozsvár 1891

Fazakas Ferenc

Oroszhegyi Önkormányzat

Bálint Elemér-Imre

12.

Oroszhegy Székelyudvarhelyen

Oroszhegy

12–13.

Túlélőtúra

Úzvölgye

13.

Kolozsvári panoráma: Gruia–Törökvágás–Hója gerinc–Kányafő

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Pál Gyöngyi

13.

Krassó-Szörényi RMDSZ 25. évfordulója

Resicabánya Magyar Ház

RMDSZ

Toth János

13.

Túrasí – Keresztény-havas

Brassó

Háromszéki EKE

Kozma Zoltán

13.

Farsangi előadás a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttessel

Csíkmindszent, Sportcsarnok

Csíkszentlélek község

Krézsek Erika

Solti Imre


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

14.

Ady Endre halálának centenáriuma – előadó: László László történelem szakos tanár

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Lakó Éva

14.

Jeles Kuckó – január

Szilágysomlyó

BIA – JK

Széman Rózsa

15.

Nemzeti kultúra napja

Csíkszereda

Kájoni János Megyei Könyvtár

Bedő Melinda

15.

Közgyűlés

Sóvárad, Sóvárad Önkormányzata - S.Ö. Biró Csaba Polgármesteri hivatal

16.

Borismereti előadás-sorozat, borkósto- Kolozsvár, EMKE lással egybekötve (6. évad/4). Meghívott Györkös Mányi előadó: Barcza Bálint borász, Somló. Albert Emlékház Az est házigazdája: Vincze László

EMKE–GYMAE, Homo Ludens Alapítvány

2019

rendezvény

Január

nap

Kós Katalin, Vincze László

16.

Gyalogtúra: Cérna-forrás

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Székely Lavotta

17.

Tér és idő – fotókiállítás megnyitója

Kolozsvár

EKE Kolozsvár 1891

Bozsoki Adrienn

17.

Előadás

Csíkszereda

17.

Tér és idő – az Erdélyi Kárpát-Egyesület 1891 fotóklubjának kiállítása a romániai fotóművészet napja alkalmával

Gyulakuta, Kultúrotthon

18.

Petőfire emlékezünk

Mezőbánd Szakiskola V–VIII. oszt. tanulók

18.

Magyar kultúra napja

Marosludas

Marosludasért KE, Hajdina KE Aszalos Rozália

18.

Könyves Maci meséi. Téli mesés gyerektevékenység: Beszélgetés a télről, találós kérdések, zenehallgatás tea mellett (Gryllus Vilmos: Hóapó dal), rajzolás, fotókészítés

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár, SZKE, SzINT

Miklós Erika

18.

Árpád-házi Szent Margit legendája

Déva

KKSZB

Kun-Gazda Gergely

18.

Gyermekfilharmónia-hangverseny Gyergyóban

Gyergyószentmiklós, Gyergyószentmiklósi Műv. Ház Művelődési Központ

Fejér Szilárd, Haáz Sándor

19.

Fehér megyei farsangi bál

Nagyenyed

Hudácsek Katalin

Kocsis György Erdélyi Kárpát-Egyesület 1891, Kós Katalin, EMKE–GyMAE Bozsoki Adrienn

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Váradi Ildikó, Adorján Hermina

9


2019 Január 10

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Háromszéki EKE

Dukrét Lajos

19.

Kék körút

Sepsiszentgyörgy

19.

Csukás-túra

Csukás-hegység

19.

JelesNapTár: Böjtmás hava (gyermekprogram, 11. évad/4). – 10 éves a JelesNapTár!

Kolozsvár, Apáczai Csere János Elméleti Líceum

19.

Magyar kultúra napi bál

Székelyhíd

19.

Farsangi fúvós-bál

Oroszhegy

Oroszhegyi Fúvószenekar Egyesület

György Sándor

19.

Gyalogtúra: Medvegerinc–Bükk tető– Uraság erdeje–Szászfenes

Szászfenes

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

Tőke Dénes EMKE–GYMAE

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga Béres Csaba, Fekete Katalin

19.

Kökényszüret Sztánán

Sztána

EKE Kolozsvár 1891

Bagaméri Tibor

19.

Családi nap

Ülke

Ülkéért Alapítvány

Szász Domokos

19.

Vers és zene a magyar kultúra napján

Szilágycseh, Művelődési Ház

TKT

Antal Katalin

19–20.

Újévi koncert

Székelykeresztúr, Művelődési Ház

Polgári Fúvószenekar 1895

Nagy Levente, Demeter Levente

19–20.

Magyar kultúra napja

EMKE–RMD Dicsőszentmárton; Kolozsvár, KolozsvárTörökvágási Református Egyházközség

Tóth-Guttman Emese

19–21

Magyar kultúra napja Margittán – Kulturális programok

Margitta

Margittai RMDSZ

Demián Zsolt

Ady Endre Társaság

19–27.

A magyar kultúra hete

Szatmárnémeti

20.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

Papfalva, Papfalvi RMDSZ református templom

Erős Joó Béla

20.

Gyalogtúra: Sztána–Egeres

Sztána–Egeres

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

20.

Gyalogtúra: Lombi erdő–Kajántói fenyves

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Vlád Pál

Tóth-Páll Miklós


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

20.

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepi műsor

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Jakab Edit

20.

Magyar kultúra napja, Pódium Gála

Érmihályfalva, Bartók Béla Művelődési Ház

Érmihályfalva város szervezésében

Borbély Simon Csaba

20.

Falugyűlés

Madéfalva, Kultúrotthon

20.

Magyar kultúra napja

Beszterce

EMKE

Plesch Katalin

20–28.

Magyar kultúra napja

Vajdahunyad

CST, HUMMIT, Diversitas

Kofity Zoltán, Doboly Beatrix

21.

Magyar kultúra napja

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, Hargita Megye Tanácsa

21.

Író-olvasó találkozó Sucher Ervin újságíróval – 2 könyvének bemutatója

Segesvár

SGA

Jakabházi Béla

21

Almásmálomi hagyományos bál

Almásmálom

Almavirág

Székely István

22 .

Magyar kultúra napja

Kémer

Könyvtár KALI

Szekrényes Andrea, Birta Szabó Tamás, Fazekas Éva

22.

Magyar kultúra napja

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér megyei RMDSZ

Nagy Timea, Dimén Erika

22.

Magyar kultúra napja

Medgyes

EMKE

Csifo Levente

22.

Magyar kultúra napja

Tordaszentlászló

TTGYKE, TMH, TKK

Boldizsár Zeyk Zoltán, Laczi Enikő, Tamás Gebe Melinda

22.

Magyar kultúra napja

Kolozsvár

EMKE – Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár

Széman E. Rózsa

22.

Együtt szaval a nemzet

Balánbánya, Kultúrotthon

1-es iskola

Orbán Loránd

2019

rendezvény

Január

nap

11


2019 Január 12

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

22.

Marosi Gergely Mesemondó Verseny

Marosi Gergely Ált. Iskola, Siménfalva

Tantestület

Boda Csilla

22.

Magyar kultúra napja

Siménfalva, Községi Könyvtár

Községi Könyvtár, Fehér Nyikó Sipos Irén és Vidéke Egyesület

22.

Magyar kultúra napja: Száraz Miklós György: Székelyek – Történelemről és hagyományról – könyvbemutató

Csíkszereda

Kájoni János Megyei Könyvtár

Kelemen Katalin

22.

Magyar kultúra napja

Csíkszereda

HMKK

Ferencz Angéla

22.

A magyar kultúra napja – Hargita Megye A HMT kult. Tanácsának rendezvénysorozata alintézményeinek székhelye

HMT Menedzsment igazGáspár Izabella gatóság, a HMT kulturális alintézményeinek közreműködésével

22.

Magyar kultúra napja

Csíkszereda

HMKK

Ferencz Angéla

22.

Magyar kultúra napja

Sarmaság

Pro Sarmaság

Bai Attila

22.

Az Úr ölelése. Istenes versek a magyar kultúra napján

Déva

RMDSZ Dévai Nőszervezet

Kun-Gazda Kinga-Viola

22.

Magyar kultúra napja – Nemzeti imánk. Könyvtári irodalomóra középiskolásoknak

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár, SZKE, SzINT

Miklós Erika

22.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról. Diákok számára meghirdetett alkotói verseny értékelése

Erdőszentgyörgy

BPME

Szilágyi Magdolna

22.

Magyar kultúra napja

Farkaslaka, Farkaslaki Tamási Áron Tamási Áron Művelő- Művelődési Egyesület dési Otthon

Hadnagy Jolán

23.

Zongoraest. Előadók: Moriczi Melinda és Máthé Péter kolozsvári művészek

Segesvár

SGA

Farkas Miklós

23.

Gyalogtúra: Rejtett forrás

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Székely Lavotta

23.

Ember és Természet Kollégium (9. évad/3). Az est házigazdája: dr. Farkas György

Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

EMKE–GYMAE

Kós Katalin, Farkas György


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

24.

Magyar kultúra napja

Máréfalva

KŐLIK Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Geréb Katalin

24.

Asztalitenisz-verseny

Székelyszentkirály

Székelyszentkirályi Művelődési Ház

Gergely László

24.

Szucher Ervin: Toronyba zárt anyanyelvünk II. – Könyvbemutató

Szászrégen, DIO Ház

HRE

Menyei Ildikó

25.

Tomordok kupa – sí

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Csüdöm Norbert

26.

Színdarab és házasemberbál

Fenyéd

26.

Xántusz-kápolna

26.

Szülők bálja

Micske

Görböc

Hodgyai Edit, Székely Edit, Erdei Sándor

26.

Magyar kultúra napja

Csíkrákos

Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

26.

Őszirózsa népdalverseny I–VIII. osztályosok számára. Helyi szakasz

Szilágysomlyó

BIA–Játékkuckó, EMKE, Rom. Magy. Dalosszövetség

Széman Rózsa, Szodorai Melinda

26.

Gyalogtúra: Gorbó-völgyi jeges alakzatok

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

26.

Házasemberbál

Oroszhegy

Oroszhegyi Művelődési Ház

Pál Székely Sándor

26.

Nyomkereső túra: Csere-erdő–Kakasdi-erdő

Marosvásárhely

EKE Marosvásárhely

Ősz István Béla

26.

Tájjellegű borok versenye – Érkeserű

Érkeserű

RMDSZ Érkeserű

Szabó Zoltán-Lajos

26.

Könczei 60 – Könczei Árpád koreográfusi estje

Kolozsvár – Tranzit Ház

BZE

Vincze Júlia

26–27.

Sízés és túrázás a Keresztény-havason

Keresztény-havas

EKE Marosvásárhely

Pánczél Tibor

27.

Tűzoltók bálja

Székelyszentkirály

Székelyszentkirályi Művelődési Ház

Gergely László

2019

rendezvény

Január

nap

Kovács Imre Kovács János

13


2019 Január 14

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

27.

Gyalogtúra: Gorbó-völgye–Brüll-kilátó– Slamovics-ház–Barta-kilátó

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Csorba Anna

27.

Lakóca túrasível

Komandó

Háromszéki EKE

Kozma Zoltán

27.

Ifjú szívekben élek. Emlékezés Ady halálának 100 éves évfordulóján

Érmindszent

Erdélyi Múzeum-Egyesület Bajusz István Zilah és Vidéke Fiókszervezete

27.

Ady Endre-emlékműsor halálának 100. évfordulóján

Erdőszentgyörgy

BPME

28.

Tűzoltó kosaras bál

Zetelaka, Közbirtokosság nagyterme

28.

Magyar kultúra napja

Szilágysomlyó

Kovrig Magdolna Sándor Dénes

BIA, Szilágysomlyói EMKE

Széman Péter, Széman Rózsa, Pocsveiler Ilona

28.

Fogadom – motivációs délután

Székelykeresztúr

EIE

Vas Vivien

29.

Andrásy Zoltán emlékkiállítás

Kolozsvár, BMC Galéria

BMC

Németh Júlia, Tosa Katalin

30.

Magyar gyerek magyar iskolába

Medgyes

MADISZ

Balázs Botond

30.

Séta a Gorbó-völgyében, Slamovics-ház és Brüll-kilátó

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Székely Lavotta, Fazakas Ferenc

30.

Nagy Miklós Kund művészeti író, publicista Felemás című kötetének bemutatója

Kolozsvár, BMC Galéria

Lector Kiadó – Dokumentum Egyesület, Marosvásárhely, EMKE–GYMAE

Kós Katalin

30.

Farsangi mulatság

Resicabánya Dușan și Fiul vendéglő

Platanus

Kun László, Nagy Péter

31.

Nyitott szemmel – beszélgetőest (7. évad/4) Rokon népek, rokon lelkek Meghívottak: Demeter-Petrova Anasztázia és Demeter Miklós néprajzkutatók, Virág Imola és Virág Endre néptáncoktatók

Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

EMKE–GYMAE

Kós Katalin, Laczkó Vass Róbert

31–2.

Implom József Helyesírási Verseny Középiskolásoknak. Országos döntő

Sepsiszentgyörgy

AESZ

Erdély Judit


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Aki nem foglalkozik szüvéssel, az csuda, hogy megöregszik

Szilágysámson, Turisztikai Iroda

Sámsonért Kulturális Egyesület

Boda Emők, Vicsi Edina

Kosaras bál

Farkaslaka, Farkaslaki Tamási Áron Művelő- RMDSZ Nőszervezet dési Otthon

Fancsali Klaudia

100 éve halt meg Ady Endre költő

Tordaszentlászló

TKK

Tamás Gebe Melinda

Farsangi bál

Tordaszentlászló

TMH, TASZ

Laczi Enikő, Czakó Tamás, Kovács K. Áron

Előadás a Gruppen Hecc társulat közreműködésével

Gyulakuta, Kultúrotthon

Takács Mózes

Előadás a HAHOTA társulat közreműködésével

Gyulakuta, Kultúrotthon

Takács Mózes

Utolsó Hit és gyógyítás péntek egyeztetés alatt

Szatmárnémeti

2019

rendezvény

Január

nap

Szent-Györgyi Albert Társaság Vass Zoltán

Népi játszóház-vezetői tanfolyam

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

Magyar kultúra napja

Gyergyószentmiklós

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

15


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1–2.

I–IV. és V–VIII. osztályosok farsangi bálja

Székelyszentkirály

Székelyszentkirályi Tantestület

1–3.

Kultúrházak éjjel-nappal

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Gresa Dávid

2.

Böllérverseny

Szatmárnémeti

RMDSZ

Tasnádi István

2.

Klasszikus Nagykőhavas

Alsótömös

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

2.

Gyalogtúra: Gereben-hegy– Barlangvölgyi jeges sziklavájat

Kissebes környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

2.

Hagyományos turistabál

Marosvásárhely

EKE Marosvásárhely

András Erika

2.

Borverseny

Hegyközszentimre, iskola

Pro Szentimre Egyesület

Nagy Sándor

2.

Farsangi kosaras bál

Marosszentkirályi Művelődési Ház

Marosszentkirályi Kádár György Kulturális E.

Gál Sándor

2.

Farsangi bál

Nagyernye

Nagyernyei Alkotói Ifjúsági Egyesület

Kádár Zsolt, Halmagy Éva

2.

Kosaras házasemberbál

Kibéd

2.

Harasztkereki kosaras bál

Harasztkerék

2–11.

Lourdes-i kilenced

Oroszhegy

Oroszhegyi Erzsébetek Egyesülete

Bálint Piroska

2–3.

Batikolás tanfolyam

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

3.

Farsangi házasbál

Székelyszentkirály

Székelyszentkirályért Szövetség

Gergely László

3.

A havadtői iskolások és óvodások farsangi műsora

Havadtő, Kultúrotthon

4.

Házasemberbál

Sóvárad, Iskola nagyterme

4–8.

Maszkások – farsangi múzeumpedagógi- Haszmann Pál ai vakációs foglalkozás, Múzeum, Csernáton naponta 10–13 óra között

2019

rendezvény

Február

nap

Orbán Sándor Voniga Enikő

Koncz Emma, Donáth Beáta Fiatal Házasok Társasága – FHT

Zsigmond Pál

HPKE

Dimény-Haszmann Orsolya

17


2019 Február 18

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

5.

A Kolozsvári Puck Bábszínház (születés)napja

Kolozsvár

Puck Bábszínház

Csűrös Réka

6.

Jeles Kuckó – február – képzőművészeti és citerástalálkozó

Szilágysomlyó

BIA-JK

Széman Rózsa, Székely Géza

7.

A Bodor Péter Színkör farsangi álarcosbálja

Erdőszentgyörgy

BPME

Hegyi László

7.

Művelődés Estek (4. évad/1) Az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője

EMKE–GYMAE, Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Művelődés szerkesztősége Emlékház

Kós Katalin, Dáné Tibor Kálmán

8.

Farsangi bál

Vajdahunyad

RMDSZ vajdahunyadi szervezete

Ferenzi István, Winkler Gyöngyi

8.

Farsangi meskete – farsangi tevékenység óvodásoknak

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

8–10.

Bőrműves tanfolyam

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

8–10.

Kirándulás a Gyimesekbe

Déva–Gyimes

RMDSZ dévai Nőszervezet

Kun-Gazda Kinga-Viola

8.

Karnevál

Sóvárad, Iskola nagyterme

Sóváradi Általános Iskola – SÁI

Gagyi Erzsébet Ildikó

9

Tájjellegű borok versenye, Kiskereki

Kiskereki

RMDSZ Kiskereki szervezete

Nyiri Sándor

9.

Karnevál

Fenyéd

Márton Áron Általános Iskola

Lukács Enikő

9.

Hagyományos farsang és kosaras bál

Erdőszentgyörgy

RMDSZ, Polgármesteri Hivatal, 100Fonat

Ambrus Róbert

9.

Ákosfalvi kosaras bál

Ákosfalva

9.

Farsangi túra

Lisznyó

Háromszéki EKE

Gajdó Kelemen Éva

9.

Hagyományos disznótoros vetélkedő

Székelykeresztúr, Zeyk Domokos Technológiai Líceum udvara

Székelykeresztúr város Önkormányzata

Köblös Domokos, Tódor Éva

9.

Hagymás-túra

Hagymás-hegység

9.

Téli túrasíző TT – UEKE

More Tibor

Nagy Attila UEKE


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

9.

Kosaras bál

Rugonfalva Kultúrotthon

Vadrózsák színjátszó csoport

Zsidó Zsuzsa

9.

Télűző a Búzavirágnál

Pécska, Doru Ioan Petescu Művelődési Ház

Búzavirág

Engi Márta Ildikó

9.

Légy, aki lennél! – farsangi mulatság

Déva

RMDSZ dévai szervezete, Pogocsán Ferdinánd, Téglás Gábor Elméleti Líceum, Domokos Balázs Segesvári Miklós Pál Egylet, RMDSZ Hunyad megyei Nőszervezet

9.

Farsangi bál

Érmihályfalva, Gödör Rendezvényház

Érmihályfalvi RMDSZ szervezete

Sütő Judit Katalin

9.

Téli túraléces és gyalogos teljesítmény túra (4T)

Kalibáskő, Hargita

UEKE

Kiss Tibor

9.

Irodalmi délután. Beszámoló a februári jeles napokról

Resicabánya, Magyar Ház

Platanus

Kun László, Öz Júlia

9.

Fehér megyei teremfoci-bajnokság

Nagyenyed

Dr. Brendus Gyula Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Székely Jenő

9.

Hagyományos disznótoros vetélkedő

Székelykeresztúr, Zeyk Domokos Technológiai Líceum udvara

Székelykeresztúr város Önkormányzata

Köblös Domokos, Tódor Éva

9.

Téli sportok sítalpon

Kisbánya-Havas

EKE Torda

Nagy István

9.

Hagyományos kirmecz Zselyken

Zselyk Kultúrotthon

PRO Zselyk Egyesület

Borsos Károly László

9.

Nem úgy van most, mint volt régen… – a Zurboló Táncegyüttes előadása

Ketesd

BZE

Könczei Csongor

10.

Nem úgy van most, mint volt régen… – a Zurboló Táncegyüttes előadása

Kispetri

BZE

Könczei Csongor

2019

rendezvény

Február

nap

19


2019 Február 20

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

10.

Télbúcsúztató farsang

Szentmáté

Besztercei MADISZ, Pro Hereditatem Egyesület, RMDSZ szentmátéi szervezete, RMDSZ B-N

Máthé Loránd

10.

Karnevál

Fenyéd

Csemeték Óvoda

Pál Zsuzsanna

10.

Autóbuszos honismereti túra Szebenbe

Nagyszeben

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

10.

A Szivárvány néptánccsoport ünnepi műsora

Gyulakuta, Kultúrotthon

10.

Farsangtemetés

Csíkrákos

Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

11.

Betegek világnapja

Balánbánya, betegek lakhelye

Nepomuki Szent János Humanitárius Egyesület

Rudics Irén

11.

Csíkszentkirályi farsangbúcsúztató

Csíkszentkirály

Csíkszentkirály összefogás

11.

Betegek világnapja

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

13.

Ember és Természet Kollégium (9. évad/4). Az est házigazdája: dr. Farkas György

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Farkas György

13–17.

Iskolai farsangi bálok

Zetelaka, Kultúrotthon

Abrán Enikő, Kerekes Előd

14.

Előadás

Csíkszereda

14.

Valentin-buli

Szilágybagos

SzBKE

Szabó Tamás, Bernáth István

14.

Farsangi mulatság (Valentin-nap)

Kémer

KPH–KKA

Szekrényes Andrea, Szabó Lehel, László Jula Mădălina

14.

Bálint-nap

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

Magyari Edit Csilla

Dr. P. Boros Fortunát Alapítvány

Kocsis György

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

JelesNapTár: Böjtelő hava (gyermekprogram, 11. évad/5). Farsang

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga

15.

A gyulakutai iskola farsangi műsora

Gyulakuta, Kultúrotthon

Fülöp Zsuzsanna

15–17.

Rádiós túra a Nyugati-Kárpátokban

Menyháza

Háromszéki EKE

Kertész Csaba Zoltán

16.

Farsangi bál

Érmihályfalva, Gödör Rendezvényház

Érmihályfalvi RMDSZ szervezete

Sütő Judit Katalin

16.

Farsang kicsiknek

Bihar Kultúrház

Ifjúsági Csoport, RMDSZ bihari szervezete

Vasok Vivien, Barczag Katalin

16.

Házasemberbál

Küküllőkeményfalva

16.

A Platanus Egyesület tavalyi beszámolója

Resicabánya, Magyar Ház

Platanus

Kun László

16.

Kosaras bál

Bencéd Kultúrotthon

Műkedvelő színjátszók

Makkai Ilkei Ildikó

16.

Farsangi bál

Medgyes

Gyöngyvirág Kulturális Egyesület

Lukács Levente

16.

Farsangi bál

Brassó

RMDSZ

Kovács Attila

16.

Hagyományőrző farsangi mulatság

Szilágysámson, Kultúrotthon

Sámsonért Kulturális Egyesület

Boda Emőke, Vicsi Edina

16.

Farsangi bál

Temesvár, az egyesü- Geml József Társaskör let székháza

Wenczel Hajnalka

16.

Táncház (az 1990-es évbekben megalakult tánccsoporttal: fiatalok, hagyományőrzők)

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

16.

Farsangi bál

Petrozsény

RMDSZ petrozsényi szervezete, Carbo Grémium Humanitárius Egyesület

Elekes Pál-Jenő, Wersanski Eduárd, Kutasi Csaba

16.

Borverseny

Bihardiószeg

Zichy Gazdakör, Polgármesteri Hivatal

Várdai József

2019

rendezvény

Február

nap

Pataki Gábor

21


2019 Február 22

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

16.

Farsangi bál

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabadai Mária

16.

Gyalogtúra: Kajántói fenyves–Bácsi erdő

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

16.

Disznótoros bál

Biharszentjános

Polgármesteri Hivatal, Bors

Kupás Tibor

16.

Gyalogtúra a Szászpad-tetőre

Görgényüvegcsűr

EKE Marosvásárhely

Ősz István Béla

16.

Farsangi bál

Marosludas

Marosludasért KE

Kis István

16.

Göcsi kosaras bál

Göcs

16.

Valentin-napi bál, Kiskereki

Kiskereki

16–17.

Istenszéke

Istenszéke

16–23.

Sítábor Ausztriában

Ausztria

EKE Marosvásárhely

Vita Erzsébet

17.

Farsangi előadás

Mezőmadaras

Szénáságyi iskola

Kovács Annamária

17.

Farsangi bál

Sarmaság

Pro Sarmaság

Bai Attila

17.

Gyalogtúra: Pusztatopa–Egeres

Pusztatopa–Egeres

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

17.

Hagyományos testvértelepülési disznóvágás

Csíkszentkirály

Polgámesteri Hivatal

18.

Olvasótalálkozó Fülöp Kálmán költővel – közreműködik Doszlop Lídia

Segesvár

SGA

Jakabházi Béla

18–19.

Álarcosbál

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Vincze Jancsi Timea, Lovász Edit

19.

Farsang

Hegyközkovácsi

Polgármesteri Hivatal, RMDSZ Hegyközkovácsi

Forró László, Barczag Tibor

19.

Radnóti Miklós felolvasómaraton – XI. Nemzetközi felolvasómaraton

Csíkszereda

Kájoni János Megyei Könyvtár Török Edit

19.

Farsangi bál

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

19.

Demény Péter: A kíméletlen látás – könyvbemutató

Szászrégen, DIO Ház

HRE

Menyei Ildikó

Pécsi Domokos RMDSZ kiskereki szervezete

Dienes Melinda Solti Imre


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

20.

ZeneSzó – zenés beszélgetőest (8. évad/2).

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Kós Katalin

20.

Jeles Kuckó – farsangi népszokások

Szilágysomlyó

BIA-JK

Széman Rózsa, Márton Gabriella

21.

Mi leszek, ha nagy leszek?

Beszterce

Besztercei MADISZ, Besztercei Diáktanács

Zoltán-Sipos Timea

21.

Író-olvasó találkozó Márton Evelinnel

Szilágy Megyei Műve- Zilahi EMKE lődési és Művészeti Központ

Lakó Éva

21.

Farsangi bál

Resicabánya Dușan și Platanus Fiul vendéglő

Kun László

21.

Előadás

Csíkszereda

Kocsis György

21–24.

Bocskai Napok

Nyárádszereda

Önkormányzat

Siklódi Csaba

22.

VI. „Mátyás király deákjai a legendás Kolozsvár csodavárban”. Rendkívüli történelemóra Népmesemondó- és mondaverseny

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika, Kovács Levente

22.

Farsangi bál

Brassó

105SZF

Szőcs József

22–23.

Farsangi kabaré

Margitta

HJT

Szőke Ferenc

23.

X. Jótékonysági farsangi bál

Szamosújvár

TA

Balla Imola

23.

Farsangi bál

Detta

RMDSZ

23.

Farsangi szokások, álarcosbál

Szilágybagos

Szilágybagosi Általános Iskola

Kallai Annamária

23.

Farsangi kosaras bál

Nyárádremete

Önkéntes tűzoltók, Polgármesteri Hivatal

Majos Levente

23.

Vadászbál

Gerendás panzió

Cervus Vadász Egyesület

Átyin Kata

23.

Farsangi bál

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Lózer László Csaba

23.

Kolbászfesztivál

Csíkszentmiklós

CsIE

András Róbert

23.

Farsangi bál

Brassó

RMSZSZ BV

Horváth Judit

2019

rendezvény

Február

nap

23


2019 Február 24

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

23.

Farsangi bál

Négyfalu

HMIK

Gödri Szabolcs

23.

Kosaras bál

Nagymedesér Kultúrotthon

Nyugdíjasok

Bodó Gyula

23.

Kosaras bál

Kobátfalva Kultúrotthon

Műkedvelő színjátszók

Boros Ibolya

23.

Farsangi bál

Szilágycseh, Művelődési Ház

RMDSZ, SZCSIT

Varga András, Moni Sándor, Szőke Anna

23.

Gyulakutai hagyományos farsangi kosaras és házasemberbál

Gyulakuta, Kultúrotthon

Takács Mózes, Kapusi Imre

23.

Érmelléki borverseny

Székelyhíd

Czapp Árpád

23.

Farsangi bál

Bihardiószeg

Polgármesteri Hivatal

Hegedüs Szabolcs, Simon Noémi

23.

Sárga körút

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki EKE

Dukrét Lajos

23–24.

Színdarab

Fenyéd

23–24.

Sínapok a Bogdánon

Parajd

EKE Marosvásárhely

Pánczél Tibor

23–24.

Hargita túrasível

Csíkszereda

Háromszéki EKE

Kozma Zoltán

23–24.

Hótalpas Hargita gerinctúra

Észak-Hargita

24.

Kosaras bál

Tarcsafalva Kultúrotthon

Műkedvelő színjátszók

Mikó Amália

24.

Kosaras bál

Siménfalva Kultúrotthon

Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület, Műkedvelő színjátszók

Sipos Irén, Király Beáta

25.

A Barabás Miklós Céh kolozsvári csoportjának értékfelmérő évi kiállítása

Kolozsvár, Művészeti Múzeum

BMC

Kolozsi Tibor, Németh Júlia, Tosa Katalin

25.

Olvasótalálkozó Demény Péter költővel

Segesvár

SGA

Jakabházi Béla

25.

Hagyományos farsangi bál

Mezőmadaras Kultúrotthon

Árvalányhaj Néptánccsopoort

Fazakas János, Kovács Annamária

Tőke Dénes


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

26.

Farsang

Bihar, Kultúrház

Polgármesteri Hivatal, RMDSZ Bihar

Nagy Gizella, Barczag Katalin

26.

Farsangzáró zenés, táncos, vidám tarka műsor

Zetelaka, Kultúrotthon

27.

A kolozsvári Classis együttes előadása: Népszerű klasszikus darabok, tangók, keringők és filmzene

Segesvár

SGA

Farkas Miklós

27.

Szőcs Kristóf zongoraművész szólóestje. Műsoron Bach-, Liszt-, Kurtág- és Bartók-művek

Négyfalu

HMIK

Kós Katalin

27.

Batyus duma délután

Resicabánya, Magyar Ház

Platanus

Kun László, Marosi Attila

28.

Kulturális előadás

Kémer

KKA–KAI Kemsilvanum Panzió

Szabó Levente György, Szabó Lehel László, Puscas Gabriel, Birta Szabó Tamás, Fazekas Éva

28.

Nyitott szemmel – beszélgetőest (7. évad/5). Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Laczkó Vass Róbert

28.

Farsang

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

28.

Farsangi bál

Ülke

Ülkéért Alapítvány

28.

I–IV. és V–VIII. osztályosok farsangi bálja

Oroszhegy

Oroszhegyi Tantestület

Farsangi móka

Gyergyószárhegy, Vásártér, Cika terem

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Művészeti karaván

Kolozsvár

EMKE, EMKISZ

Széman E. Rózsa

Nagykorúsítási ünnepség

Zetelaka, Dagi Rendezvényterem

Dr. P. Boros Fortunát Alapítvány

Antal-Biró Géza

Tornai Dénes

2019

rendezvény

Február

nap

Szász Domokos

25


2019 Február

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Gyerekbál

Farkaslaka, Tamási Áron Művelődési Otthon

Farkaslaka, Tamási Áron Általános Iskola

Mihály Edit

Felolvasó-maraton

Siménfalva, Községi könyvtár

Községi könyvtár, Fehér Nyikó Sipos Irén és Vidéke Egyesület

Az óvodások és iskolások farsangi bálja

Magyarfenes

MMH, MI

Szakács Melinda

Farsangi móka

Gyergyószárhegy, Vásártér, Cika terem

Margittai farsangi bál

Margitta

Margittai RMDSZ

Pocsaly Zoltán, Árkosi Antal, Demián Zsolt

Szülők bálja

Miskolczy Károly Általános Iskola Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság

Vass Zoltán

Farsangi bál

Pusztadaróc

Pusztadaróci Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Krisztián Erika

Kézműves márciuska vásár

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

Népi játszóház-vezetői tanfolyam

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

Utolsó Hit és gyógyítás péntek

26


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Irodalmi délután. Beszámoló a márciusi jeles napokról

Resicabánya, Magyar Ház

Platanus

Kun László, Makay Botond

1.

Nők napja

Medgyes

Gyöngyvirág Kulturális Egyesület

Lukács Gyöngyi

1.

Nemzetközi roma nap

Bihardiószeg

Polgármesteri Hivatal

Kárándi Kinga

1.

Farsangtemetés

Csíkdánfalva

Csíkdánfalvi Ifjúsági Szervezet

Dobos Zsolt

1.

Farsangtemetés

Csíkszentsimon

1–4.

Készítsünk kokárdát

Szatmárnémeti

MIK

Muresan István

2.

Farsangi csárdásest

Nagyszentmiklós

RMDSZ, Révai Miklós Társaság, Máltai Segélyszolgálat

Bartók Béla, Demeter Zsolt, Lepus Enikő

2.

Farsangi bál

Gátalja, Kultúrotthon

RMDSZ

Sári Csapó István, Sibinszki László

2.

Farsangi bál

Szászrégen, Gliga vendéglő

RMDSZ szászrégeni szervezete

Torjai Ildikó

2.

Farsangtemetés – megyei rendezvény

2.

Farsangi batyus bál

Kárásztelek, Kultúrház

2.

Bucsecs-túra

Bustény

Tőke Dénes

2.

Homoródmenti Népdalvetélkedő

Szentegyháza, Gyermekfilharmónia Gábor Áron Műv. Ház Alapítvány

Haáz Sándor, György László

2.

Farsangtemetés és farsangi bál

Madéfalva, Kultúrotthon

2.

Megyei farsangtemetés

Csíkszentdomokos, Központ

Kultúrotthon

Karda László

2.

Farsangi csárdásest

Nagyszentmiklós

RMDSZ, Révai Miklós Társaság, Máltai Segélyszolgálat

Bartok Béla, Demeter Zsolt, Lepus Enikő

2019

rendezvény

Március

nap

Kocsis György

Nagy Attila RMDSZ kárászteleki szervezete

Faluvégi Francisc-Ștefan

27


2019 Március 28

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

2.

Kosaras bál

Nyárádszentlászló

Hal-Kan Spothorgász Egyesület

Karácsony Károly

2.

XXVII. Hargita megyei farsangbúcsúztató

Csíkszentdomokos

HMKK

András Jolán

2–3.

Nagyhagymás-túra

Balánbánya

Háromszéki EKE

Mester Nagy Ildikó

3.

Autóbuszos honismereti túra: Maros-menti kastélyok

Gernyeszeg, Marosvécs, Görgényszentimre

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

3.

Nők napja

Máriafölde, Kulturális Központ

Új Máriafölde és a helyi RMDSZ szervezet

Kaszta Árpád

5.

Farsangtemetés

Oroszhegy, Tibód, Ülke

Óvónők

5.

Farsangtemetés

Oroszhegy

Oroszhegyi Urusos Néptáncegyesület

Pál Emese

5.

Húshagyó keddi szokások és bál

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

5.

Farsangtemetés – Bikaütés

Kászonaltíz

Kászon község Önkormányzata, Kászonaltízi Közbirtokosság

Lakatos Tamás

6.

Nőnapi ünnep

Resicabánya, Magyar Ház

RMDSZ Nőszervezete

Fazakas Tünde

6.

Mága Zoltán koncert

Déva

RMDSZ dévai Nőszervezete

Kun-Gazda Kinga-Viola

6.

Borismereti előadás-sorozat, borkósto- Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE, lással egybekötve (6. évad/5). Meghívott Györkös Mányi Albert Homo Ludens Alapítvány előadó: Szeremley László borász, BadaEmlékház csony. Az est házigazdája: Vincze László

Kós Katalin, Vincze László

7.

Előadás

Csíkszereda

Kocsis György

7.

Művelődés Estek (4. évad/2) Az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE, Györkös Mányi Albert Művelődés szerkesztősége Emlékház

Kós Katalin, Dáné Tibor Kálmán


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

8.

Tulipán a szebbik nemnek

Margitta

Margittai RMDSZ

Árkosi Antal, Demián Zsolt, Pocsaly Zoltán

8.

Anyák napi műsor

Farkaslaka, Tamási Áron Általános Iskola

Farkaslaka, Tamási Áron Általános Iskola

Mihály Edit

8.

Nőnapi ünnep

Resicabánya, Magyar Ház

Platanus, Nőszervezet

Kun László, Fazakas Tünde

8.

Nőnapi ünnepség

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

8.

Nőnap

Kászonaltízi Kultúrotthon

Kászon község Önkormányzata

Lakatos Tamás

8.

Nőnapi ünnepség

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Laczi Júlianna-Zsófia

8.

Nőnapi ünnepség

Csíkkozmás

Csíkkozmás község

Simon Edith

8.

Gyermekműsor nők napjára

Oroszhegy és a község falvaiban

Tantestület

8.

Nőnap

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

8.

Nemzetközi nőnap

Ótelek

RMDSZ

Talpai Adél

8.

Nőnapi ünnepség

Lugos, RMDSZ-székház

Lugosi RMDSZ

Pozsár József, Kovács László

8.

Nőnapi ünnepség

Magyarfenes

MMH, MI

Szakács Melinda

8.

Bözödi György versmondó verseny

Erdőszentgyörgy

BPME

Kerekes Noémi

8.

Nők világimanapja

Szászvárosi Szászvárosi Református református templom, Egyházközség tanácsterem

Fülop Béla

8.

Nőnapi találkozó

Déva

RMDSZ Dévai Nőszervezet

Kun-Gazda Kinga-Viola

8.

Nők napja

Lupény

RMDSZ lupényi szervezet, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

2019

rendezvény

Március

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

29


2019

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

8.

Nők napja

Brassó

BV NSZ

Mikes Melinda

Március

8.

Nőnapi ünnepély

Marosszentkirályi Művelődési Ház

Marosszentkiralyi Kádár György Kulturális E.

Kis Réka

8.

Nőnap

Nyárádmagyarós

Általános iskola

Iszlai Tünde

8.

Nőnapi előadás

Mezőmadarasi iskola, Mezőmadarasi iskola, szénáságyi iskola szénáságyi iskola

Kovács László, Kovács Annamária

9.

Koszorú- és kokárdakészítés

Bihari Kultúrház

Nagy Gizella, Barczag Katalin

9.

Farsangi bál

Kibéd

Farkas József

9.

Községi nőnapi bál

Ákosfalva

Toth Zsuzsa

9.

Nők napja

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Serfőző Tünde

9.

Nőnapi túra

Uzonkafürdő

Háromszéki EKE

Fekete László

9.

Nőnapi ünnepség

Kisiratos, Művelődési ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Almási Zsuzsa

9.

Nemzetközi nőnap

Szilágybagos

Sz. Polg. Hiv.

Marina Ida-Magdolna, Bernáth István

9.

Farsangi bál

Lugos, Romantik vendéglő

Lugosi RMDSZ

Csejtei Erzsébet, Kiss Mária

9.

Gyalogtúra Istenszékére

Kelemen-havasok

EKE Marosvásárhely

Ősz István Béla

9.

Nőnapi bál

Paptamási, Kultúrotthon

RMDSZ

Tóth Szilvia

9.

Nőnapi tulipánbál

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Zoltán-Sipos Tímea Egyesület, Besztercei MADISZ

9.

Régi foglalkozások – múzeumlátogatás

Teke, Magyar ház

PTE

Kiss Ilona

9–10.

Nőnapi-családi túra

Torockó

EKE Torda

Nagy Endre

9–10.

Nőnapi túra

Bodorvész

10.

Báj-havas túrasível

Azuga

30

RMDSZ Bihar község választmánya és az Ifjúsági csoport

Solti Imre Háromszéki EKE

Kozma Zoltán


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

10.

Nők napja

Rév

Pro Rév Egyesület, Ref. Egyhaz

Papp Csaba, Hasas János

10.

Nők napja

Sóvárad, Általános Iskola nagyterme

Sóváradi Általános Iskola – SÁI

Gagyi Erzsébet Ildikó

10–11.

13 éves a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Takács Gyöngyi

11.

Márciusi ünnepi képzőművészeti tárlat

Kolozsvár

BMC

Németh Júlia, Tosa Katalin

11–12.

Kokárdakészítő műhely

Beszterce

Besztercei MADISZ

Parti János

11–13.

Vári László Emléktúra

Vlegyásza-hegység

EKE Kolozsvár 1891

Szilágyi András

11–16.

Tavaszi Fesztivál az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika, Pócsai Sándor

12.

Petőfi Sándor vers- és prózamondó verseny V–VIII.

Segesvár

SGA

Veress Annamária, Fodor Gyöngyi, Jakabházi Béla, Balázs Tünde

13.

Szavalóverseny

Kászonaltízi Kultúrotthon

Kászonaltízi Dr. Lukács Mihály Gimnázium

Lakatos Tamás

13.

Hegedűduó. Előadók: Sonia Vulturar és Teodora Buia

Segesvár

SGA

Farkas Miklós

13.

Ember és Természet Kollégium (9. évad/5). Az est házigazdája: dr. Farkas György

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Farkas György

14.

Kokárdakészítés

Székelykeresztúr

EIE

Ciocan Andrea

14.

Petőfi Sándor vers- és prózamondó verseny IX–XII.

Segesvár

SGA

Veress Annamária, Fodor Gyöngyi, Jakabházi Béla, Balázs Tünde

14.

1848–1849-es forradalmi megemlékezés

Kászonújfalvi Műemlék

Kászonújfalvi Tuzson János Gimnázium, Kászon község Önkormányzata

Lakatos Tamás

2019

rendezvény

Március

nap

31


2019 Március 32

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

14.

Nemzeti ünnep. Koszorúzás

Oravicabánya Ruszkabánya

RMDSZ, Platanus

Toth János, Kun László

14.

Emlékezés az 1848-as forradalomra

Temesvár, Sági úti temető, Honvéd-emlékmű

Geml József Társaskör

Marossy Zoltán

14–15.

Megemlékezés az 1948–49-es forradalom Resicabánya Magyar és szabadságharcról. Koszorúzás Ház, Boksánbánya

RMDSZ

Bálint Mihai, Toth János

15.

1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörése évfordulójának a megünneplése

Margitta

RMDSZ margittai szervezete

Árkosi Antal, Demián Zsolt, Pocsaly Zoltán

15.

Forradalmi emlékünnep

Paptamási, templom

RMDSZ

Piski Emese

15.

Magyar nemzeti ünnep

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Zoltán-Sipos Timea Egyesület, Besztercei MADISZ

15.

Előadás

Teke, Magyar Ház

PTE

Mihálci János

15.

Nemzeti ünnep

Almásmálom

Almavirág

Székely István

15.

Szeretfalvi megemlékezés

Szeretfalva

Pro Hereditatem Egyesület, RMDSZ B-N

Antal Attila

15.

Megemlékezés az 1848–49-es forradalomról

Kiskereki

RMDSZ kiskereki szervezete

Dienes Melinda

15.

Megemlékezés az 1848–49-es forradalomról

Érkeserű

RMDSZ érkeserűi szervezete

Szabo Zoltán-Lajos

15.

Megemlékezés az 1848–49-es forradalomról

Asszonyvására

RMDSZ asszonyvásári szervezete

Erdei Rita Elvira

15.

Katonarajzok kiállítása – szavazás

Székelykeresztúr

EIE

Karda Kamilla

15.

Hőseinkre emlékezünk

Bihari Kultúrház

RMDSZ Bihar

Nagy Gizella, Barczag Katalin

15.

Nemzeti ünnep – ünnepi műsor

Boksabánya, Resicabánya

RMDSZ, Platanus

Toth János, Kun László

15.

A magyar nemzeti nap megünneplése

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

Ünnepi műsor és koszorúzás az 1848–49-es szabadságharc emlékére

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Helyi Tanács

15.

Ünnepi műsor – főhajtás a márciusi ifjak emléke előtt

Szilágycseh, Művelődési Ház

RMDSZ, TKT

Varga András, Antal Katalin

15.

Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezünk

Tordaszentlászló

TMH, TTGYKE, TRE, RMDSZT

Boldizsár Zeyk Imre, Balázs Attila, Tamás Gebe András, Boldizsár Zeyk Zoltán, Gombár Levente, Balázs Ágnes

15.

Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezünk

Magyarfenes

MMH, MV, MRE

Lengyel István, Asztalos István, Tóth Guttman Emese

15.

Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezünk

Magyarléta

MLMH, RMDSZML, MLRE

Vajda István, Mátyás Attila, Halmi László

15.

Magyar nemzeti ünnep

Ótelek

RMDSZ, iskola

Talpai Adél

15.

Nemzeti ünnepünk – koszorúzás, E. Murgu-szobor, 17 óra, istentisztelet 18,00 óra, fáklyás felvonulás és koszorúzás a katolikus temetőben 19 óra

Lugos

Lugosi RMDSZ, református egyház

Gáll Zoltán, Pozsár József

15.

Nemzeti ünnep

Nagyszentmiklós

RMDSZ, Révai Miklós Társaság, Máltai Segélyszolgálat

Velcsov Margareta, Lepus Enikő

15.

Megemlékezés 1848. március 15-ről

Temesvár

Temes megyei RMDSZ szervezet, magyar egyházak, civilszervezetek

Marossy Zoltán, Fazakas Csaba, Sipos Ilona

15.

1848. március 15-i ünnepi megemlékezés

Máréfalva

Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Bogos Rozália

15.

Emlékezés az 1848-as forradalom kitörésére

Székelykeresztúr, Szabadság tér

Székelykeresztúr város Önkormányzata

Simó Béla, Tódor Éva

15.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Medgyes

RMDSZ

Orosz Csaba

2019

rendezvény

Március

nap

33


2019 Március 34

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

Emlékünnepség 1848. március 15. tiszteletére

Segesvár

SGA

László Imola, Molnár Annamária, Fodor Gyöngyi

15.

Emlékünnepség 1848. március 15. tiszteletére

Kémer

KPH, KALI

Szabó Levente György, Szekrényes Andrea, Birta Szabó Tamás, Kánya Zsolt Attila

15.

Március 15-i megemlékezés

Oroszhegy és a község falvaiban

Oroszhegyi Önkormányzat

Bálint Elemér-Imre

15.

Nemzeti ünnep

Nagyszentmiklós

RMDSZ, Révai Miklós Társaság, Máltai Segélyszolgálat

Velcsov Margareta, Lepus Enikő

15.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

15.

Március 15. – nemzeti ünnep

Szilágybagos

Sz. Ált. Isk.

Somogyi János

15.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Erzsébetváros

Erzsébetvárosi Református Egyházközség

Miklósi Mátyás-Csaba

15.

Ünnepi hangverseny

Szentegyháza, Gyermekfilharmónia Gábor Áron Műv. Ház Alapítvány

15.

Megemlékezés az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról

Madéfalva

15.

Megemlékezés a Nyerges-tetőn

Csíkkozmás

Csíkkozmás község

15.

Március 15-i megemlékezés

Csíkszentkirály, Templomtér

Polgármesteri Hivatal és Csíkszentkirályi Összefogás Egyesület

15.

Március 15-i megemlékezés

Karcfalva, Mártonffy György templom és környéke Általános Iskola

Kelemen Erzsébet

15.

1848/49-es szabadságharc megemlékezésére szervezett ünnepség

Csíkrákos

Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

15.

Ünnepi előadás

Balánbánya, Kultúrotthon

Botorka Művelődési Egyesület

Mihály Csaba, Szabó Anna-Mária

Haáz Sándor

Szántó László


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

Megemlékezés

Gyimesközéplok, Hősök emlékműve

Kultúrház, M.G.K. Általános Iskola

Ambrus Róbert

15.

Felcsíki kulturális csoportok közös fellépése

Csíkszenttamás

Csonkatorony Néptáncegyüttes

Kurkó Hajnal

15.

1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe

Csíkdánfalva, Művelődési Ház előtt

Csíkdánfalva Önkormányzata

Bőjte Csongor

15.

1848-as megemlékezés

Csíkszentgyörgy

Polgármesteri Hivatal

Szabó László

15.

Megemlékezés

Csíkszentsimon

15.

Március 15-i ünnepségek

Szépvíz Csíkszentmiklós Borzsova

Szépvíz község Polgármesteri Hivatala

15.

Március 15-i ünnepi megemlékezés

Nagykároly

RMDSZ, Nagykároly és Vidéke Vénig Gabriella Kulturális Egyesület

15.

Március 15-i ünnepi megemlékezés

Halmi

Halmi RMDSZ

Incze Lajos

15.

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc – megemlékezés

Csíkszentdomokos, központ

Csíkszentdomokos Önkormányzata

Albert Alfonz-Pál

15.

1848–1849-es forradalmi megemlékezés

Miklós Márton Kászon község Könyvtár, Kászonaltízi Önkormányzata Kultúrotthon

Lakatos Tamás

15.

Megemlékezés március 15-ről, kopjafa­ avatás a sportcsarnok előtti téren

Csíkmindszent, Sportcsarnok

Kánya László

15.

Nemzeti ünnep

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

15.

Március 15-i megemlékezés

Ürmös

RMDSZ

Gergely János

15.

Március 15-i megemlékezés

Négyfalu

RMDSZ

Géczi Gellért

15.

Március 15-i megemlékezés

Bodola

RMDSZ

Gödri József

15.

Március 15-i megemlékezés

Apáca

RMDSZ

Bölöni László

15.

Március 15-i megemlékezés

Alsótömös

RMDSZ

Géczi Gellért

2019

rendezvény

Március

nap

Jánossy Timea

Csíkmindszenti Nagy István Általános Iskola

Ferencz Tibor

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

35


2019 Március 36

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

Március 15-i megemlékezés

Brassó, Tanácstér

RMDSZ

Kovács Attila

15.

Március 15-i megemlékezés

Brassó, Drámai Színház

RMDSZ

Kovács Attila

15.

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai – Bodor Péter Színkör bemutatója

Erdőszentgyörgy

BPME

Kovrig Magdolna

15.

Március 15-i ünnepi műsor

Szilágysomlyó

RMDSZ, BIA, EMKE Szilágysomlyó

Széman Rózsa, Acsádi Annamária

11–16.

Kolozsvár TAVASZI FESZTIVÁL 1848-AS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE IV. Szabadság csalogánya – 1848-as gyermekdal- és népdalverseny ( I–VIII. osztályosok) Pejkó, a szabadság táltos paripája – önálló meseíró verseny (helyben íródik) (VI. osztályosok) „Forradalom, ahogy én utódként látom” – Rajzverseny (választható technikával) (I–XII.) „Márciusi Ifjak szava” Szavalóverseny középiskolásoknak Diákok által megelevenített személyiségek az asztaloknál, szavalatok KI MIT TUD? – történelmi-néprajzi Csapatvetélkedő (VII. osztályosoknak)

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika, Pócsai Sándor

15.

Március 15. – Ünnepi zenés-verses műsorok a gyulakutai, kelementelki és havadtői iskolások, Pro Havadtő Egyesület közreműködésével

15.

Megemlékezés. Vajdahunyad Koszorúzási ünnepség a Petőfi-szobornál

RMDSZ vajdahunyadi szervezete és EMKE, 6-os iskola

Ferenczi István, Kiss M. András

15.

Csodáknak éve

Déva

KKSZB

Kun-Gazda Gergely

15.

Nemzeti ünnep

Petrozsény

RMDSZ petrozsényi szervezete

Elekes Pál Jenő, Szász János

Gyulakuta, Kultúrotthon, Havadtő, Kultúrotthon, Kelementelke, Református templom

Magyari Edit Csilla, Császár Klára


15.

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Megemlékezés Brád az 1848-as forradalomról – ünnepi műsor

RMDSZ brádi szervezete

Baráth Árpád

15.

Megemlékezés Déva az 1848-as forradalomról – ünnepi műsor

RMDSZ Hunyad megyei szervezete, EMKE Hunyad megye

Kofity Zoltán, Pogocsán Ferdinánd

15.

Megemlékezés Petrilla az 1848-as forradalomról – ünnepi műsor

RMDSZ petrillai szervezete

Márton József Csaba

15.

Magyar szabadság ünnepe

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

15.

1848–1849-es szabadságharcról való megemlékezés

Szászvárosi Szászvárosi Református református templom, Egyház tanácsterem

Fülop Béla

15.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc napja

Székelyhíd

Fekete Katalin

15.

Nemzeti ünnepünk

Érmihályfalva főtere, Bartók Béla Művelődési Ház

15.

Nyergestető

Nyergestető

15.

Ünnepi rendezvények

Mv-hely Postarét, M.szentkirály, ref. templomkert

15.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

Pataky Ághota Mezőmadarasi iskola, Mezőmadarasi Iskola, szénásángyi iskola Szénáságyi Iskola

Gagyi Zsuzsa, Kovács Annamária

15.

1948–49-es szabadságharc

Mezőbánd, református templom

Mezőbándi ref. kórus, V–VIII. oszt. tanulók

Balázs János, Váradi Ildikó

15.

Március 15.

Nagyernye község

RMDSZ helyi szervezete

Markos Pál

15.

Emlékezzünk az 1848–49-es szabadságharcosainkra – városi központi rendezvény

Szászrégen, Eugen Nicoară Művelődési Ház

HRE

Fábián András, Menyei Ildikó

RMDSZ érmihályfalvi szervezete

2019

rendezvény

Március

nap

Sütő Judit Katalin

Kánya József RMDSZ marosszentkirályi szervezete

Kis Réka, Veres László

37


2019 Március 38

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

Március 15-i megemlékezés

Szászrégen, róm. kat. templomkert

RMDSZ, Szászrégen

Demeter Mária

15.

Nemzeti ünnep

Marosludas

Marosludasért KE és Hajdina KE

Kis István

15.

1848-as megemlékezés

Sóvárad, református templom

Református egyház

Biró Csaba

15.

Március 15-i ünnepség

Nyárádremete

Nyárádremetei RMDSZ, Római Katolikus Egyház, iskola

Köllő Gábor, Kakucs Albert

15.

Az 1848-as szabadságharc és forra­ dalomról való megemlékezés

Erdőszentgyörgy

BPME, 100Fonat

Ambrus Róbert

15.

Március 15-i ünnepség

Zetelaka, templom és Dr. P. Boros Fortunát Kultúrotthon Alapítvány

Kerekes Előd

15.

1848 megünneplése

Szamosújvár

TA

Egri Hajnal

15.

Ünnepi program március 15. alkalmából

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Demeter Levente, Hudácsek Katalin, Nagy Mária

15.

Március 15-i ünnepség

Farkaslaka, Tamási Áron tér

Farkaslaka község Polgármesteri Hivatala

Tamás Jácinta

15.

Március 15-i ünnepi megemlékezés

Szatmárnémeti

RMDSZ

Kereskényi Gábor

15.

Az 1848–49-es szabadságharc emlékére

Fenyéd, Küküllőkeményfalva

Fenyéd község Önkormányzata

Bokor Botond, Csergő Dénes

15.

Megemlékezés az 1848-as eseményekre

Sarmaság

Pro Sarmaság

Bai Attila

15.

Emlékezés az 1848-as forradalom kitörésére

Székelykeresztúr, Szabadság tér

Székelykeresztúr város Önkormányzata

Simó Béla, Tódor Éva

15.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról. Szentmihály, unit. Unitárius istentisztelet, ünnepi műsor templom, Kultúrotthon

Unitárius Egyházközség Szentmihály Siménfalva Önkormányzata

Tófalvi Tamás, Péter Zoltán

15.

Megemlékezés

Szalárd, református templom

Varga Botond


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

Petőfi Sándor-szavalóverseny

Szalárd, Kultúrotthon Szalárdi János Egyesület

Kőrosi Mária

15–17.

Megemlékezés március 15-ről, Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíj

KalotaszentkirályZentelke

RMDSZ, AEI, AEKE

Péter Mónika-Mária, Okos-Rigó Dénes

15–17.

Citeraoktatás magyarországi oktatókkal

Szentmihály Kultúrotthon

Szőke Nyikó Hagyományőrző Egyesület

Nagy Izabella

15–17.

Március idusa

Nyárádszereda

Bocska István Közművelődési Egyesület

Suba Gyöngyi

16.

Tavaszi szél vizet áraszt – Fehér megyei néptáncfesztivál

Kocsárd

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Demeter Levente, Hudácsek Katalin, Nagy Mária

16.

Gyalogtúra: Tőzike-oldal – tőzikevirágzás

Gyalui-havasok

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

16.

Hóvirágtúra

Bodoki-havasok

16–17.

Munkatúra a Mária-út mezőségi szakaszán

Mezőmadaras

EKE Marosvásárhely

Szilágyi Eszter

16–17.

Rádiós túra a Gutin-hegységben

Nagybánya

Háromszéki EKE

Kertész Csaba Zoltán

17.

Ma is üzen 1848

Micske Balogh Péter Művelődési Ház

17.

Ünnepi istentisztelet és koszorúzás

Fugyivásárhely

Református egyház

Lakatos Rozália, Visky István

17.

Megemlékezés az 1848–49 forradalomról Rév

Pro Rév Egyesület, ref. egyház

Hasas János

17.

Ünnepi megemlékezés 1848. március 15-ről

Papfalva, református templom

Papfalvi RMDSZ

Dr. Kékedi Judith, Erős Joó Béla

17.

Ünnepi program március 15. alkalmából

Ompolygyepű

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Demeter Levente, Hudácsek Katalin, Nagy Mária

17.

Március 15-i megemlékezés

Zsibó, református templom

RMDSZ, Wesselényi Társaság, Sárközi Pál, református egyházközség Szekér István

2019

rendezvény

Március

nap

Kovács János, Kánya József

39


2019 Március 40

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

17.

Föltámadott a tenger – emlékezés 1848. március 15-re

Pécska, Doru Ioan Petescu Művelődési Ház

Búzavirág Egyesület, Pécska

Engi Márta Ildikó

17.

Március 15. Megemlékezés, koszorúzás

Kárásztelek, világháborús emlékmű

RMDSZ kárászteleki szervezet

Faluvégi Francisc-Ștefan

17.

Megemlékezés március 15-ről

Csíkszentlélek, római Csíkszentlélekért Egyesület katolikus templom

Molnár Csaba

17.

1848-as megemlékezés

Csíkmenaság

Polgármesteri Hivatal

Szabó László

17.

Március 15-i megemlékezés

Szilágysámson, Kultúrotthon

Sámsonért Kulturális Egyesület

Boda Emőke, Vicsi Edina

17.

1848–49-es megemlékezés

Csíkszentmárton, Polgármesteri Hivatal, római katolikus temp- egyház lom, majd koszorúzás a temetőben

Gergely András

18.

Nyitott szemmel – könyvbemutató és beszélgetőest Laczkó Vass Róbert színművésszel

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

19.

Jeles Kuckó – március

Szilágysomlyó

BIA-JK

Széman Rózsa

20.

Operett-est a marosvásárhelyi Buta Árpád és meghívottjainak fellépésével

Segesvár

SGA

Farkas Miklós

20.

ZeneSzó – zenés beszélgetőest (8. évad/3). Meghívott: Kürthy András Ruzitska József-díjas operarendező. Beszélgetőtárs: Nagy Ibolya muzikológus

Csíkszentmárton, ró- Polgármesteri Hivatal, mai katolikus tempegyház lom, majd koszorúzás a temetőben

Kós Katalin

21.

Előadás

Csíkszereda

Kocsis György

21.

Bábszínházi világnap

Kolozsvár

Puck Bábszínház

Csűrös Réka

21.

Nyitott szemmel – beszélgetőest (7. évad/6). Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert

Gyergyószárhegy, Kultúrház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kós Katalin, Laczkó Vass Róbert


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

22.

Csillagszerző Matematikaverseny – megyei forduló

Miskolczy Károly Általános Iskola

22.

JelesNapTár: Böjtmás hava (gyermekKolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE program, 11. évad/6). FoglalkozásvezeGyörkös Mányi Albert tők: Both Zsuzsa néprajzos, kézműves és Emlékház Szabó Kinga játszóházvezető.

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga

22.

Csillagszerző Matematikaverseny – megyei forduló

Micske

Görböc

Hodgyai Edit, Erdei Sándor, Orbán Ilona-Kármen, Pataki Árpád, Szatmári Annamária

22–23.

XXVI. Családorvosi Továbbképző Konferencia

Székelyudvarhely

EME, OGYSZ

dr. Balla Árpád

23.

Kisbakancs-túra a város környékén

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

23.

Húsz bükki forrás körtúrája

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

23.

Évnyitó kerékpártúra

Marosvásárhely

EKE Marosvásárhely

Pánczél Tibor

23.

Megemlékezés 1848. március 15-ről

Detta, Multifunkcionális terem

RMDSZ Detta

Libus Endre

23–24.

Bucsecs-túra

Bucsecs-hegység északi része

24.

Kerékpáros túra a Berettyó-forráshoz

Berettyó-forrás

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

24–30.

A celldömölki Soltis Lajos Színház turnéja

Erdőszentgyörgy

BPME

Kovrig Magdolna

25.

Kárpátaljai fesztivál

Almásmálom

Almavirág

Székely István

25.

Fehérlófia – 175 éve született Arany László költő, népmesegyűjtő. Arany László élete, munkásságának jelentősége és művei gyerekszemmel. Interaktív mesefelismerő játék

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

2019

rendezvény

Március

nap

Tőke Dénes

41


2019 Március 42

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

25.

Székelyudvarhelyi Vitéz Lelkek színjátszó csoport előadása

Segesvár

SGA

Jakabházi Béla

28.

Prospero páholy – beszélgetés KolozsSzékelyudvarhely várról elszármazott művészekkel. Meghívott Sata Árpád színművész. Beszélgetőtárs Demény Péter

EME, OGYSZ

Kós Katalin

28.

Emlékezés Nagy István festőművészre

Csíkmindszent, Emlékház

Csíkszentlélek község

Krézsek Erika

28.

Gyalogtúra: Bătrâna-csúcs – tavaszi sáfrány (krókusz) virágzás

Gyalui-havasok

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

28–29.

XXIV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka

Kolozsvár

EME, MTSz

Bitay Enikő

29.

Medvehagyma-fesztivál

Kémer

KPH, KKA

Szabó Levente György, Szabó Lehel László Puscas Gabriel, Jula Mădălina

29–31.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny általános iskolásoknak, országos döntő

Kolozsvár

AESZ

Kádár Edit

30.

III. Brassó Megyei Oktatási Konferencia

Brassó

RMDSZ

Kovács Attila

30.

Hegyes-havas

Gyimesközéplok

30.

Hóvirág-túra

Málnásfürdő

Háromszéki EKE

Dukrét Lajos

30.

Nagyszentmiklósi Bartók Nap

Nagyszentmiklós

Pro Bartók Társaság

Tamás Sándor

31.

Megemlékezés Arató Andor halálának 55. évfordulójáról

Lugos

Arató Andor Egyesület

Pozsár József

31.

Húsvéti hagyományok, tojásfestés

Resicabánya, Magyar Ház

RMDSZ Nőszervezet

Fazakas Tünde, Seres Adél

egyeztetés alatt

Sajtógála

egyeztetés alatt

HMT – menedzsment vezérigazgatóság

Lőrincz Csaba

Nagy Attila


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

egyeztetés alatt

Történelmi vetélkedő

Gyergyószárhegy, Kultúrház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

egyeztetés alatt

Tehetséggondozó felkészítő tábor

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Művészeti karaván

Kolozsvár

EMKE, EMKISZ

Széman E. Rózsa

Henrik Ibsen: A társadalom támaszai

Sepsiszentgyörgy

Tamási Áron Színház

rendező: Botos Bálint

175 éve született Arany László költő

Tordaszentlászló

TKK

Tamás Gebe Melinda

Készülődés nőnapra

Tordaszentlászló

MH, TKK

Tamás Gebe Melinda, Laczi Enikő

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság

Vass Zoltán

Hazafias Versek Versmondó Versenye

Szatmárnémeti

MIK

Muresan István

Kézműves Márciuska Vásár

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

Népi játszóház-vezetői tanfolyam

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

2019

rendezvény

Március

nap

Gyergyószárhegy, Kultúrház Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház Utolsó Hit és gyógyítás péntek

43


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

2.

Jeles Kuckó – április

Szilágysomlyó

BIA, Játékkuckó

Széman Rózsa

3.

Borismereti előadás-sorozat, borkóstolással egybekötve (6. évad/6). Meghívott előadó: Font Gábor borász, Soltvadkert. Az est házigazdája: Vincze László

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE, Györkös Mányi Albert Homo Ludens Alapítvány Emlékház

Kós Katalin, Vincze László

3.

Liszt-Ferenc-est. Előadó: Viniciu Moroianu bukaresti zongoraművész.

Segesvár

Farkas Miklós

4.

Művelődés Estek (4. évad/3) Az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője.

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE, Györkös Mányi Albert Művelődés szerkesztősége Emlékház

Kós Katalin, Dáné Tibor Kálmán

5–7.

EKE Országos Küldöttgyűlés

Szováta, Maros megye

EKE

Veres Ágnes

5–7.

Női szépségnapok

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

6.

Férfinap

Szilágybagos

SzBKE

Szabó Tamás, Bernáth István

6.

Kabaréest

Marosszentkirályi Művelődési Ház

Marosszentkirályi Kádár György Kulturális E.

Kis Réka

6.

II. Anyanyelv Ünnepe

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

6.

Kakasmandikó Csukás

Teszla-tisztás

Tőke Dénes

6.

Az egészség világnapja

Csíkszépvízi Ápolóés Gondozóközpont

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

6.

Dobollói Piliske

Dobolló

Háromszéki EKE

Mester Nagy Ildikó

6.

Gyalogtúra: Révi-szoros–Tízfalusi határ – Körösrév, medvehagymaszüret Vársonkolyos

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

6.

Gyalogtúra a Bekecs-tetőre: Kiss Ernő emléktúra

Nyárádmagyarós

EKE Marosvásárhely

Bod Attila, Német Levente

6.

Kirándulás: Szeged

Lugos–Szeged

Lugosi RMDSZ

Kovács László

SGA

2019

rendezvény

Április

nap

45


2019 Április 46

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

50 km-es gyalogtúra a Bekecs-tetőre

Marosvásárhely– Nyárádselye

EKE Marosvásárhely

Unger Zsombor

Munkatúra a Mária-út nyárádmenti szakaszán

Jobbágyfalva

EKE Marosvásárhely

Szilágyi Eszter

7.

Operettest

Magyardécse

Besztercei MADISZ, Pro Hereditatem Egyesület, RMDSZ magyardécsei szervezete, RMDSZ B-N

Zoltán-Sipos Timea

7.

Bodoki-havas tavasszal

Málnásfalu

Háromszéki EKE

Dénes Zoltán

10.

VI. MADISZ Biciklitúra az egészséges életmódért

Beszterce

Besztercei MADISZ

Máthé Loránd

10.

Ember és Természet Kollégium (9. évad/6). Az est házigazdája: dr. Farkas György.

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

10.

Zongoraest. Fellép: Andreea Dumitrescu Segesvár temesvári zongoraművész

SGA

Farkas Miklós

10–14.

BeFed Napok (Boros Fortunát Diáknapok)

Zetelaka, Iskola, sportpálya, Kultúrotthon

Dr. P. Boros Fortunát Alapítvány

Péter Andrea-Gabriella

11.

Szavalóverseny a 100 éve elhunyt Ady Endre emlékére, V–VIII. osztályosok

Szászrégen, Petru Maior Városi Könyvtár

HRE

Menyei Ildikó

11.

A magyar költészet napja

Déva

RMDSZ dévai szervezete

Pogocsán Ferdinánd

11.

A magyar költészet napja (114 éve született József Attila)

Tordaszentlászló

TKK

Tamás Gebe Melinda

11.

Magyar költészet napja

Kémer

KÁI, KKA Könyvtár

Fazekas Éva, Birta Szabó Tamás, Szabó Melinda, Orbán Piroska

11.

Versállomásokon át a költészet napján

Szilágycseh, Magyar Ház

TKT

Antal Katalin

6. 6–7.

Kós Katalin, Farkas György


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

11.

A költészet napja

Érmihályfalva, Bartók Béla Művelődési Ház

Érmihályfalva város, RMDSZ Nőszervezet

Geri Judit, Gábor Éva

11–12.

Földnap

KalotaszentkirályZentelke

SÖE, HTvE, KÖ

Péter György-Árpád, Okos-Rigó Dénes

11–13.

XXIX. Tudományos Ülésszak

Szatmárnémeti

EME-OGYSZ

dr. Szilágyi Tibor, dr. Leiher Leonóra

12.

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE JelesNapTár: Szent György hava (gyermekprogram, 11. évad/7). Foglalkozásve- Györkös Mányi Albert zetők: Both Zsuzsa néprajzos, kézműves Emlékház és Szabó Kinga játszóház-vezető

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga

12.

Képzőművészeti kiállítás

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

12.

Költészet világnapja

Csíkrákos

Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

12–14.

Tordai EKE-napok

Csegez

EKE Torda

Tordai Jenő

12–13.

Kaláka

Paptamási község

RMDSZ

Matyi Miklós, Major Lóránt

13–18.

Tojásíró tanfolyam kicsiknek és nagyoknak – óvodások, iskolások, pedagógusok, szülők részvételével, naponta 10–14 óra között

Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

HPKE, Csernátoni Népfőiskola

Haszmann Gabriella, Dimény-Haszmann Orsolya

13–14.

Fogarasi-havasok

13.

XXV. Tavaszi Futóverseny

Szováta

Szovátai Hegyimentő Egyesület

Kulcsár Zoltán

13.

Húsvéti vásár

Négyfalu

HMIK

Gödri Szabolcs

13.

Közgyűlés, EMKE Díjak átadása

Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet díszterme

EMKE

Ács Zsolt

13.

Medvehegyma-túra

Feketehalom

Háromszéki EKE

Dukrét Lajos

2019

rendezvény

Április

nap

Tőke Dénes

47


2019 Április 48

nap

rendezvény

13.

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Hunyadi Mátyás-emléktúra a Sárdi-rétre Sárdi-rét – kockásliliom-virágzás

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

13.

Gyerekbarát biciklitúra a Dregán-tó körül

Dregán-tó

EKE Kolozsvár 1891

Branea Róbert

13.

Gyalogtúra a Répás-mezőre

Szováta

EKE Marosvásárhely

Péterfi Zoltán

13.

Sebes-Körös menti Juhász Viktor szavalóverseny

Rév

Pro Rév Egyesület

Hasas János

13.

Teremfoci-bajnokság

Beszterce

RMDSZ Beszterce, Besztercei MADISZ

Máthé Attila

14.

Tiszta szívvel – József Attila születésnapi évfordulója

Bethlen

Beszercei MADISZ, RMDSZ bethleni szervezete, RMDSZ B-N

Parti János

14.

Szombati Szabó István-emléknap

Lugos

Lugosi Református Egyházközség

Gáll Zoltán

14.

36 km-es gyalogtúra Vásárhely körül

Marosvásárhely

EKE Marosvásárhely

Kiss Zoltán-Ernő

14.

Kerékpáros túra a Sárdi-rétre (kockásliliom-rét)

Sárdi-rét

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

14.

Kisbakancs-túra a Fekete várhoz

Feketehalom

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

14.

VIII. Születésnapi rendezvény

Oroszhegy

Oroszhegyi Erzsébetek Egyesülete

Bálint Piroska

15.

Jeles Kuckó – hagyományos tojásírás

Szilágysomlyó

BIA, JK

Széman Rózsa

15–30.

XIV. Tavaszi Kézműves Vásár és Mesterségbemutató

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

16.

Gyimesi tojásírás

Csíkszépvízi Ápolóés Gondozóközpont

17.

Húsvéti ünnepváró

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

17.

Húsvéti előadás és bál

Mezőmadaras Kultúrotthon

Árvalányhaj Néptánccsoport

Fazakas János, Kovács Annamária

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

17.

Író-olvasó találkozó

Szilágysomlyó

EMKE Szilágysomlyó

Pocsveiler Ilona, Széman Rózsa

17.

Nyuszi, nyuszi, nyulacskám, hol van festett tojáskám?

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

Húsvéti kézműves tevékenység óvodásoknak és kisiskolásoknak: tojásfestés, locsolóversek

2019

rendezvény

Április

nap

Most légy ügyes, kis Füles tojáskereső ügyességi játék, nyuszis mesék 17.

Húsvéti tojásfestés

Csíkmindszent, sportcsarnok

Csíkszentlélek község

Krézsek Erika

17.

Húsvéti tojáskereső

Székelykeresztúr

EIE

Fazakas Brigitta Noémi

18.

Húsvéti zsongás

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Popa Timea Egyesület, Besztercei MADISZ

18.

Hagyományos tojásfestés

Csíkrákos

Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

18.

Forma-gondolat/gondolatforma szobrászati csoportos kiállítás

Kolozsvár

BMC

Kolozsi Tibor, Gergely Zoltán, Berze Imre, Manasses Almásy Botond

18.

Múzeumok és történelmi helyszínek világnapja – látogatás

Csíkszépvízi Ápolóés Gondozóközpont

18.

Húsvéti tojásírás

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

18.

Tojásfestés

Medgyes

Gyöngyvirág Kulturális Egyesület

Lukács Gyöngyi

18.

Húsvéti készülődés és tojásfestés

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

49


2019 Április 50

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

18.

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

18.

Nagycsütörtöki passióéneklés

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

18.

Egy csésze lélek – gyógynövényes workshop

Székelykeresztúr

E.I.E.

Gagyi Réka

19.

Húsvéti készülődés, tojáskeresés és versmondás

Bihari Kultúrház

RMDSZ Bihari szervezete

Barczak Katalin

19.

Nagypénteki passióéneklés

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

19.

Nagypénteki tojásírás

Szentegyháza, Gyermekfilharmónia Gábor Áron Műv. Ház Alapítvány

Szabó Enikő

19.

Húsvétváró foglalkozás

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

19–21.

Összetartozunk. Tanulmányi kirándulás Kovászna megyébe

Déva– Sepsiszentgyörgy

KKSZB

Kun-Gazda Gergely

20.

Fundáta környéke

Fundáta

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

20.

XII. Hauer Erich fizikaverseny – nemzetközi szakasz

Vajdahunyad

HET

Dr. Hauer Erich, Kofity Magda

20.

Koncert – Nikolett Pankovits

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Páll Ákos

20.

Gyalogtúra: Mikesi-tó

Mikes környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

20.

Bringatúra Nyárádszentsimonba

Marosvásárhely– Nyárádszentsimon

EKE Marosvásárhely

Gáspár András

20–21.

EKE-vár közmunka

Aranyosrákos

EKE Torda

Istvánffy Attila, Tordai Jenő

21.

Húsvéti koncert

Bihari Kultúrház

Baptista Gyülekezet

Szász Attila

21.

Húsvéti bál

Ótelek

RMDSZ

Tifán Tibor

21.

Irodalomest

Resicabánya Magyar Ház

Platanus

Kun László, Öz Juliana

21.

Húsvéti színdarabos bál

Oroszhegy

OKIE

Pál Székely Sándor


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

21.

Gyerekbarát biciklitúra

Csucsa környéke

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

21.

Húsvéti bál

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabadai Mária

21.

Húsvéti ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

21.

Apácai kakaslövés

Apáca

RMDSZ

Bölöni László

21.

Húsvéti ünnepi műsor

Kultúrotthon

Népi zenekar

21.

Húsvéti előadás

Csíkmindszent, Sportcsarnok

Csíkszentlélek község

21.

Húsvéti színdarab

Csíkszentsimon

Színjátszó csoport

21.

Húsvéti ünnepi vonóskoncert

Csíkdánfalva, Művelődési Ház

Vonós Zenekar

Dobos Zsolt

21.

Húsvéti határkerülés

Madéfalva

21.

Húsvéti hangverseny

Tordaszentlászló

TÉ, TRE

Balázs Attila, Balázs Ágnes

21.

Húsvéti hangverseny

Magyarfenes

MRE, MV

Lengyel István, Tóth Guttman Emese

21.

Húsvéti előadás Rejtő Jenő bohózataiból, húsvéti bál

Tordaszentlászló

TMH, TASZ

Laczi Enikő

21–22.

Húsvét

Csíkszépvízi Ápolóés Gondozóközpont

22.

Húsvéti magyar bál

Teke, Kultúrotthon

22.

A Föld napja

Marosi Gergely Ált. Iskola Siménf.

22.

Földnapi mozgalom – falutakarítás

Madéfalva

22.

Húsvéti bál

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

22.

Föld napja

Ülke

Ülkéért Alapítvány

Szász Domokos

2019

rendezvény

Április

nap

Krézsek Erika

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika PTE

Mihálci János Szakács Emilia

51


2019 Április 52

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

22.

Föld napja

Csíkkozmás

Csíkkozmásért Egyesület

Szebeni Csaba

22.

Húsvét másodnapi ünnepi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

22–26.

Néptáncoktatás fiataloknak

Siménfalva, Kultúrotthon

Fehér Nyikó és Vidéke Egyesület

Király Beáta, Boda Csilla, Sipos Irén

23–26.

Bútorfestő tábor

Szentegyháza, Gyermekfilharmónia Gábor Áron Műv. Ház Alapítvány

23–26.

Könyvtári Napok

Csíkszereda

Kájoni János Megyei Könyvtár Gyulai Arthur

24.

ZeneSzó – zenés beszélgetőest (8. évad/4).

Szilágysomlyó

EMKE–GyMAE

Kós Katalin

24–25.

Tavaszváró program iskolásoknak

Kémer

KPHKALI KÖNYVTÁR

Fazekas Éva, Szabó Melinda, Szekrényes Andrea, Birta Szabó Tamás

25.

Nyitott szemmel – beszélgetőest (7. évad/7) Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Laczkó Vass Róbert

25.

Férfiak napja

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

25–28.

XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia – OGÉT 2018

Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem

EMT

Dr. Barabás István, Fülöp Beáta

26.

A művészet összeköt – zenés, táncos előadás a tánc világnapja alkalmával

Zetelaka, Kultúrotthon

26.

A Föld csodái – interaktív beszélgetések az ökológia fontosságáról

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

26–27.

70 éves a Búzavirág Néptáncegyüttes

Brassó

RIBA

Reiff Zsuzsa

26–29.

Máramaros honismereti vetélkedő

26–29.

Erdélyi tánchagyományok a tánc nemzetközi világnapján

Haáz Sándor

Antal-Biró Rózsika

Daday Zsuzsa Kolozsvár – Tranzit Ház

BZE

Könczei Csongor


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

26–30.

Passau–Bécs kerékpártúra

Ausztria

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

27.

Nótaest

Bihari Kultúrház

Polgármesteri Hivatal, RMDSZ bihari szervezete

Nagy Gizella

27

Gulyásfőző fesztivál Nagyenyeden

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Demeter Levente, Hudácsek Katalin, Nagy Mária

27.

XI. Nemzetközi Tavaszi Kórusfesztivál

Szováta

Intermezzo Kamarakórus

Fülöp Judit

27.

Horgászverseny

Hegyközszentimre, halastó

Helyi RMDSZ szervezet, Halász, Vadász Egyesület

Kend Dezső, Nagy Miklós, Kindle Walter

27.

Túra a Pocsováliste- és a Ronki-szorosokba

Gyalui-havasok

EKE Kolozsvár 1891

Mezei Elemér

27.

Jablonovszki Elemér-emléktúra a Szénafüvekre

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

27.

Cserevirág túra a Kődön

Lóvész

27.

Tavaszköszöntő versműsor a városnapokon

Erdőszentgyörgy

BPME

Kovrig Magdolna

27.

Állatkiállítás

Csíkdánfalva, Kubik gödör

Csíkdánfalva Önkormányzata

Both Norbert

27.

Baróti-hegység

Málnásfürdő

Háromszéki EKE

Vasile Păun

27.

Biciklitúra Sepsi-szék

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki EKE

Kozma Zoltán

27.

Gyalogtúra: Szerecsen-sziklák – Funtinel-mező

Kelemen-havasok

EKE Marosvásárhely

Német Levente

27.

Kerékpártúra Székelyvéckére

Marosvásárhely– Székelyvécke

EKE Marosvásárhely

Dósa Enikő, Bálint Anikó

27–28.

Dunán innen, Tiszán túl

Oroszhegy

Oroszhegyi Urusos Néptáncegyesület, OKIE

Pál Emese, Pál Székely Sándor

27–1.

Kirándulás Lengyelországba

Lengyelország

EKE Marosvásárhely

Szilágyi Eszter

2019

rendezvény

Április

nap

Márton Gyula

53


2019 Április

nap

rendezvény

helyszín

28.

Hogyan tovább, Európa? Készülünk az EP-választásokra

Micske

28.

Csukás-túra

Babarunka

Háromszéki EKE

28.

Szent György-búcsú

Csíkszentgyörgy

Római katolikus plébánia

Pál Vilmos Barna

28–29.

Szentgyörgy Napok

Csíkszentgyörgy

Polgármesteri Hivatal

Szabó László

29.

Kézműves tábor

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

Szőttesek vasárnapja, búzaszentelés

Csíkszentdomokos, római katolikus temp­lom + határ­ kerülés

Egyház

Tehetséggondozó felkészítő tábor képzőművészeti felsőoktatási intézményekbe felvételiző diákoknak

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Perefernum. Honismereti rendezvény

Marosi Gergely Ált. Iskola Siménf.

XIV. Pörgettyű. Anyanyelvi vetélkedő

Szamosújvár

TA

Fodor Emőke, Székely Melinda, Debreczeni Orsolya

Húsvéti készülődés és tojásfestés

Tordaszentlászló

TKK, TMH

Tamás Gebe Melinda, Laczi Enikő

Szatmárnémeti

SZAFKE

Őri-Pákay Franciska

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság

Vass Zoltán

Népi játszóház-vezetői tanfolyam

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

Sajtkészítő tanfolyam

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

egyeztetés alatt

szervező intézmény

programfelelős

Kolcsár Béla

Zsidó Zsuzsa

Tehetséggondozó felkészítő tábor képGyergyószárhegy, zőművészeti felsőoktatási intézmények- Scola Alkotóház be felvételiző diákoknak Erasmus + képzés Utolsó Hit és gyógyítás péntek

54


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Majális

Kémer

Szabó Lehel László, Szekrényes Andrea, Jula Mădălina, Pușcaș Gabriel

1.

Összetartozunk – majális

Déva

Pogocsán Ferdinánd, Kun-Gazda Kinga Viola, Kocsis Attila, Domokos Balázs

1.

Zeteváralja falu Szent József búcsúünnepe

Zeteváralja, római katolikus templom

Mátyás Gábor

1.

Gulyásfőző verseny

Marosszentkirály, Szőlővölgy

Miklós Imre Béla, Gombos József

1.

Majális

Sóvárad határa

Gagyi Erzsébet Ildikó

1.

Majális

Medgyes

Lukács Levente

1.

Szent József-búcsú

Borzsova

György Mihály Levente

1–2.

Vargyas-szoros

Vargyas

Kocsis György

1–4.

Kézműves tábor

Pusztina

Nyisztor Ilona

3.

Anyák napja (verstanulás gyerekekkel)

Tordaszentlászló

Tamás Gebe Melinda

3.

Zetelaka – Nagytemplom búcsúünnepe, autók megáldása

Zetelaka

Papp Antal

3–5.

Hétfalusi Ifjúsági Napok

Négyfalu

Gödri Szabolcs

3–5.

Filharmónia Napok – Ifjúsági zenei fesztivál

Szentegyháza, Gábor Áron Műv. Ház

Haáz Sándor

3–5.

Tavaszi közmunka Várfalván, az EKE-várban

Várfalva, Kolozs megye

Veres Ágnes

4.

Anyák napja

Temesvár, az egyesület székháza

Wenczel Hajnalka

2019

rendezvény

Május

nap

55


2019 Május 56

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

4.

József Attila versmondó vetélkedő

Szilágysomlyó

Széman Rózsa, Bara Jusztina

4.

Medvehagymatúra

Kiruj

Kovács János

4.

VT túralejárás: Tarhavas-határgerinc

Gyimesbükk

Kánya József

4.

Udvarhely körüli teljesítménytúra (UTT)

Székelyudvarhey

Parajdi Lehel

4.

Szent Kereszt-búcsú

Bekecs-tető

Puskás Attila

4.

Szabadtéri családi majális

Szilágybagos

Marina Ida-Magdolna, Bernáth István

4.

Majális

Kárásztelek, park

Faluvégi Francisc-Ștefan

4.

Májusfa

Ótelek

Tifán Tibor

4.

Magyardécsei Utcabajnokság

Magyardécse

Nagy Zoltán

4–5

Sebes-Körös menti szórványtalálkozó

Rév

Papp Csaba, Hasas János

4–5.

IV. Marosludasi Ifjúsági Találkozó

Marosludas

Székely Zoltán Levente

5.

Anya csak egy van

Bihari Kultúrház

Barczag Katalin

5.

Anyák napi műsor

Tordaszentlászló

Neagomir Hajnalka, Proja Enikő

5.

Anyák napi műsor

Magyarfenes

Szakács Melinda

5.

Anyák napi műsor

Magyarléta

Kajcsa Kinga

5.

Temes Megyei Magyar Napok alkalmából

Lugosi Színház

Szász Enikő, Pozsár József

5.

Anyák napja

Rév

Hasas János

5.

Anyák napja

Kémer

Kánya Zsolt Attila

5.

Anyák napi istentisztelet, ünnepi műsorral

Erzsébetváros

Miklósi Mátyás-Csaba


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

5.

Anyák napi ünnepség

Déva

Kun-Gazda Kinga-Viola

5.

Anyák napi ünnepség

Érmihályfalva, Bartók Béla Művelődési Ház

Gábor Éva

5.

Fülöp és Jakab-búcsú

Csíkrákos

Lutz Levente

5.

Majális

Sarmaság

Bai Attila

5.

Szentkereszt-búcsú

Csíkszentgyörgy

Pál Vilmos Barna

5.

Anyák napi műsor

Mezőbánd, ref. templom

Nyíri Hunor

5.

Vallásos jellegű program (elsőáldozás)

Székelyszentkirály

Baróti Csaba

5.

Anyák napja

Sóvárad, iskola nagyterme

Gagyi Erzsébet Ildikó

6.

Anyák napja

Madéfalva

6.

Anyák napja

Lugos, református templom

Gáll Zoltán

6.

V. Édesanyám szeme – Édesanyákról szóló versek és dalok versenye

Kolozsvár

Miklós Erika

6–24.

A Barabás Miklós Céh marosvásárhelyi csoportjának értékfelmérő évi kiállítása

Marosvásárhely, Bernády-ház

Kákonyi Csilla

7.

Falumajális

Madéfalva

7.

Anyák napja

Mezőmadarasi református templom

Szabó Andor, Szász Szabolcs

7.

Anyák napja

Erdőszentgyörgy

Sütő Mária

7.

Anyák napja

Szászvárosi református templom, tanácsterem

Fülöp Béla

8.

Anyák napja

Vajdahunyad

Kis M. András, Kun Kriza Ilona, Doboly Beatrix

2019

rendezvény

Május

nap

57


2019 Május 58

nap

rendezvény

helyszín

Borismereti előadás-sorozat, borkóstolással egybekötve (6. évad/7). Az est házigazdája: Vincze László

Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Vincze László

8–11.

VIII. Népi Gyerekjáték Találkozó

Szamosújvár

Fodor Emőke

8–11.

XXIV. Nemzetközi Néptáncfesztivál

Szamosújvár

Egri Hajnal

9.

Művelődés Estek (4. évad/4) Az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője.

Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Dáné Tibor Kálmán

9.

Édesanyám, drága asszony

Beszterce, Református Gyülekezeti Központ

Toók Katalin

9.

Pünkösdi hangverseny

Magyarfenes

Lengyel István, Tóth Guttman Emese

9.

Pünkösdi hangverseny

Tordaszentlászló

Balázs Attila, Balázs Ágnes

9.

Jeles Kuckó – május

Szilágysomlyó

Széman Rózsa

9.

Mesés találkozó – 160 éve született Benedek Elek, a nagy mesemondó

Zilah, EMKE Ház

Gombos Gyöngyi

8.

szervező intézmény

programfelelős

9–11.

„...korban éltem én e földön...” Korszak­ Kolozsvár, BBTE, tudat, mentalitások, korok és gene­ Bölcsészkar rációk viszonya. Humán- és Kultúratudományi Konferencia

Keszeg Vilmos

9–12.

A Magyar Nyelv Napjai Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő

Nagybánya

Ördög-Gyárfás Lajos

9–12.

XXI. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia

Nagybánya

Dr. Márton István, Pap Tünde

10.

Kányádi Sándor versmondó találkozó

Siménfalvi óvoda

Pop Anna, Barabás Lilla

10.

Népi gyermekjátékok Érkeserűn

Érkeserű

Hengye Erika


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

10–11.

XVII. Szilágyságkutatás Napja

Zilah–Szilágysomlyó

Bajusz István, Kovács Kurucz János, Széman Péter

10–12.

Csíki majális

Csíkszereda, központi park

Imre Angella

10–12.

Háromszéki EKE-tábor

Ojtoz

Kiss András István

10–11.

XVI. Szilágyság-kutatás napja

Bogdánd, Hadad

Bajusz István

11.

Bográcsgulyással tarkított RMDSZ-kaláka

Temető, Micske

11.

Központi park

Csíkszereda, központi park

Pál Teréz, Tőke Magdolna

11.

Anyák napi ünnepség

Kisiratos, Művelődési Ház

Almási Zsuzsa

11.

Finomságok a bográcsból – Nemzetközi főzőverseny

Máriafölde, Kulturális Központ

Kaszta Árpád

11.

Jókai TT – EKE Kvár 1891

11.

Turisztikai találkozó

Hosszúaszó, Xántusz-kápolna

Krézsek Erika, Kánya László

11.

Szabédi-nap

Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Széman Péter, Bartha Katalin Ágnes, Kós Katalin

11.

Jókai Mór Gyalogos Emlék- és Teljesítménytúrák – XXII. kiírás

Kolozsvár–Szind–Várfalva–Torockó

Branea Róbert

11.

Jókai Mór Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúra – IV. kiírás

Kolozsvár–Szind– Várfalva–Torockó

Branea Róbert

11.

Gyalogtúra a Mező-havasra – 35 km

Görgényi-havasok

Molnár Balázs

11.

Gyalogtúra: Firtos–Küsmöd-kő–Siklód-kő Korond

Kocsis András

11.

XIII. Oroszhegyi gyermek néptáncés népdalfesztivál

Pál Székely Sándor

2019

rendezvény

Május

nap

EKE Kvár 1891

Oroszhegy

59


2019 Május 60

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

11–12.

Lovasnapok Érkeserűn

Érkeserű

Szabó Zoltán-Lajos

11–12.

Apák napi túra a Bélavárán

Felsőpodsága

Kerekes Levente

11–12.

Bringatúra Szászvidékre

Szeben megye

Gáspár András

11–12.

XXVII. Szabédi Napok

Kolozsvár, Szabéd

Bartha Katalin Ágnes

12.

Vallásos jellegű program (elsőáldozás)

Oroszhegy

Opra István

12.

Illanc völgye

Lóvész

Buzás Márton

12.

Anyák napi istentisztelet, ünnepi műsorral

Kiskapus

Horváth Csaba

12.

Bográcsfőző verseny, majális

Biharszentjános

Kupás Tibor

12.

Lakatos Demeter Szavalóverseny (helyi szakasz)

Pusztina

Nyisztor Ilona

12.

Kulturális műsor

Fugyivásárhely

Lakatos Rozália, Visky István

12.

Xántusz-kápolna búcsúünnepe

Hosszúaszó, Xántusz-kápolna

Krézsek Erika, Demeter Gergely

12.

Hegyközi borok versenye

Hegyközkovácsi Kultúrház

Nagy Gizella, Papp Zoltán, Barczag Tibor

13.

Veress László gyógyszerész vetített képes előadása: A Pireneusoktól Gibraltárig

Segesvár

Jakabházi Béla

13–14.

Férfi-női focibajnokság

Fenyéd– Küküllőkeményfalva

Bokor Botond, Csergő Dénes

15.

Kamarazenei hangverseny. Előadók: Viniciu Moroianu zongora- és Dan Cavassi csellóművész Bukarestből

Segesvár

Farkas Miklós

15.

Steve Bradford festészeti kiállítása

Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

16.

Nepomuki Szent János-búcsú

Balánbánya, katolikus templom

Szecsete Zoltán

16.

Búcsú

Farkaslaki római katolikus templom

László Vilmos

16–18.

A BP Színkör a celldömölki Soltis Lajos Fesziválon

Celldömölk

Tar Kinga

16–19.

XXVII. Nyíló Akác Fesztivál

Érmihályfalva város

Borbély Simon Csaba

17.

A szatmári vadászat múltja és jelene

Szatmárnémeti

Mészáros István

17.

Szabó Miklósra emlékezünk

Szilágybagos

Bogár Irma, Égető Loránd, Szabó Tamás

17.

Nyílt napok

Csíkszépvízi Ápolóés Gondozóközpont

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

17–19.

IX. Napsugár Öttusa Bajnokság, III. osztályos kisdiákok csapat-sportvetélkedője

Kolozsvár, Kolozs megye, Báthory István Elméleti Líceum

Zsigmond Emese

17–19.

Kolozsvári EKE-napok Csucsán

Csucsa és környéke

Szima Márton

18–19.

Csillagszerző Matematikaverseny országos fordulója

Nagyvárad

Hodgyai Edit

18.

Jotékonysági maraton

Székelykeresztúr

Gagyi Réka

18.

Nárciszfesztivál

Oroszhegy

Pál Székely Sándor

18

Bálványosvár–Cecele

Bálványosfürdő

László Ilona

18.

Nyíltpróba – Kékibolya néptáncegyüttes

Nagyszentmiklós

Bartók Béla, Demeter Zsolt, Lepus Enikő

18.

Az álmok kútja végtelen 100 éve született Jánosy István (1919–2006) író, költő, műfordító, pedagógus, evangélikus lelkész – élete és munkássága

Kolozsvár

Miklós Erika

2019

rendezvény

Május

nap

61


2019 Május 62

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

18.

Biciklitúra, Orbai-szék

Kovászna

Kozma Zoltán

18.

Gyalogtúra Vityál várához

Nyárádremete

Kiss Zoltán-Ernő

18.

Bringatúra Jobbágytelkére

Marosvásárhely– Jobbágytelke

Gáspár András

18–19.

Partiumi Mesterségek Utcája: kiállítás és kézműves vásár

Szatmárnémeti

Nezezon Enikő

18–19.

XIV. Családi Hétvége

Szatmárnémeti

Stier Péter

18–19.

Rádiós túra a Ráró- és Gyamalló-hegységekben

Dorna Vátra

Kertész Csaba Zoltán

18–19.

Fogarasi-havasok

Viktóriaváros

Tőke Dénes

18.

A XIX. Vándorcsizma Néptáncfesztivál

Medgyes

Balázs Botond

18.

Bethlen-nap

Nagyenyed

Demeter Levente, Hudácsek Katalin, Nagy Mária

18.

Tamis Kupa

Paptamási, műfüves focipálya

Toth Lajos

19.

Teadélután, verselés

Resicabánya Magyar Ház

Kun László, Öz Julianna

22.

A Báthory István Könyvtár Napja

Szilágysomlyó

Dr. Széman Péter, Széman Rózsa

22.

A temesvári Sorin Petrescu zongoraművész és Doru Roman, az ütőhangszerek mesterének előadóestje

Segesvár

Farkas Miklós

22.

ZeneSzó – zenés beszélgetőest (8. évad/5).

Medgyes

Kós Katalin

23.

Nyitott szemmel – beszélgetőest (7. évad/8) Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert

Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Laczkó Vass Róbert


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

23–24.

Teambuilding az intézmény alkalmazottai számára

Csík környéke

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

23–26.

Határjáró túralejárás

Lupény

Molnár Sándor

23–26.

XX. Földmérő Találkozó

Marosvásárhely, Hotel Continental

Dr. Ferencz József, Pap Tünde

24–25.

Megyei főzőverseny

Brassó

Szőcs József

24.

JelesNapTár: Pünkösd hava (gyermekKolozsvár, EMKE program, 11. évad/8). FoglalkozásvezeGyörkös Mányi Albert tők: Both Zsuzsa néprajzos, kézműves és Emlékház Szabó Kinga játszóház-vezető.

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga

24.

Felcsíki Gyermeknap

Karcfalva, futballpálya

Süket Zsombor

24.

Táncház

Mezőmadaras Kultúrotthon

Fazakas János, Kovács Annamária

24–26.

Medve-tó születésnapi rendezvények

Szováta

Fülöp László Zsolt, Kiss Ferenc

25.

Tomordok-kupa, foci

KalotaszentkirályZentelke

Csüdöm Norbert

25.

Helytörténeti vetélkedő

Teke, Magyar Ház

Zaig Éva

25.

Ferenczi György népdalverseny megyei szakasza

Szilágycseh, Művelődési Ház

Szőke Anna, Szekeres Enikő

25.

Örménytalálkozó

Szépvíz

Zakariás István

25.

Erőss Zsolt TT – EKE Gyergyó

25.

A Csíki- Havasok orchideái

Gyimesfelsőlok

Szakáli Mária

25.

Csak tiszta forrásból – II. Néptáncfesztivál

Nagyszentmiklós

Mészáros Anett

25.

Nárciszfesztivál

Oklánd

Cseke Miklós

25.

Kisbakancs-túra Alsórákoson

Alsórákos

Gáspár László Zsolt

2019

rendezvény

Május

nap

63


2019 Május 64

nap

rendezvény

helyszín

25.

Gyalogtúra: Reketó–Negruca–Dobrin

Gyalui-havasok

Kiss János

25.

Bringatúra a Bekecsre

Marosvásárhely– Nyárádselye

Gáspár András

25.

Honismereti kirándulás Besztercére

Beszterce

Szilágyi Eszter

25.

RMDSZ-majális és gyereknap

Margitta

Árkosi Antal, Demián Zsolt, Pocsaly Zoltán

26.

Nagykőhavas-túra

Alsótömös

Mester Nagy Ildikó

25–26.

Gyermekműsorok

Nagyszeben

Mátyás Csilla

26.

KÖD-ös május – 100 éve halt meg Kolozsvár Gozsdu Elek, elbeszélő, drámaíró, ügyvéd Az író élete, munkásságának jelentősége és művei

Miklós Erika

26.

Tamási Áron halálának évfordulója

Hadnagy Jolán

26.

Értékeink a néphagyományok-hagyomá- Máréfalva nyos helyi termékek bemutatója

Szallós Kis Judit

27–2.

Delta-expedíció

Duna-delta

Kocsis György

28.

XIII. Rügyecskék – Népdalvetélkedő I–IV. osztályosoknak

Szászrégen, Eugen Nicoară Művelődési Ház

Fábián András

28.

Hősök napja

Székelykeresztúr, Székely sirató emlékhely

Tódor Éva

28.

Hősök napja

Székelykeresztúr, Székely sirató emlékhely

Tódor Éva

29.

Horváth Erika könyvének bemutatója

Karcfalva, futballpálya

Kós Katalin

29–2.

Zarándoklatkíséret a Mária-úton

Maros megye

Szilágyi Eszter

Farkaslaka, Tamási Áron-sírkert

szervező intézmény

programfelelős


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

máj. Iskola másként 29–jún. 2

Zetelaka

Abrán Enikő

30.

Csaba Népe: magyarság- és helytörténeti vetélkedő

Zetelaka, iskola

Sebestyén István-Elemér

30.

XII. osztályos ballagás

Zetelaka, iskola, templom

Sebestyén Annamária

30.

Áldozócsütörtöki ünnepi istentisztelet

Kiskapus

Horváth Csaba

30.

A végzős osztályok ballagási ünnepsége

Segesvár

Jakabházi Béla

30–31.

Boksánbányai magyar napok

Boksánbánya

Toth János

31.

Véndiák-találkozó

Resicabánya, Magyar Ház

Toth János

31.

Dohánymentes világnap

Csíkszépvízi Ápolóés Gondozóközpont

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

31.

Gyereknap

Szilágysámson, Szikszai Lajos Általános Iskola udvara

Boda Emőke, Vicsi Edina

31.

Gyermeknap a könyvtárban

Csíkszereda

Zsók Éva

31.

Nemzetközi gyermeknap

Szilágybagos

Bacsadi Dioszegi Piroska, Somogyi Janos, Kállai Annamária

31.

Gyermeknap

Rév

Hasas János

31.

Készüljünk imákkal pünkösdre

Pusztina

Nyisztor Ilona

31–9.

XV. Hargitai Megyenapok

Hargita megye

Györgypál Enikő-Ilona

31–2.

Dornavátra, Durau túrahétvége

Dornavátra

Kiss Gyula, Kiss Júlia

2019

rendezvény

Május

nap

65


2019 Május

nap

rendezvény

helyszín

egyeztetés alatt

Délvidéki filmesek Szilágysomlyón

Szilágysomlyó

Dr. Széman Péter, Széman Rózsa

egyeztetés alatt

Megyenapok – Grafikai, festészeti kiállítás, faragott tárgyak kiállítása, zenei előadások

Hargita megye

Vitos Gyöngyi

egyeztetés alatt

Hargitai Megyenapok

Több helyszín

Kolcsár Béla

egyeztetés alatt

Gyergyószéki Ifjúsági Hagyományőrző Nap

Gyergyószárhegy, Vásártér

Kolcsár Béla

IX. Lovasnap

Csíkszentdomokos, focipálya

Albert Alfonz-Pál

Református kórustalálkozó

Mezőmadarasi református templom

Szabó Andor, Szász Szabolcs

Tanévzáró ünnepség

Mezőmadarasi iskola Szénáságyi iskola

Kovács László, Kovács Annamária

Bábkiállítás

Kolozsvár

Csűrös Réka

A Tordaszentlászlói Énekkar külföldi turnéja

Tordaszentlászló

Balázs Ágnes

Hargi­tai Megye­napok

Több helyszín

Gyer­gyó­széki Ifjú­sági Hagyo­mány­őrző Nap

Gyergyószárhegy, Vásártér

Citerások Találkozója

Hegyközkovácsi

Forró László

Szavalóverseny

Bihari Kultúrház

Csorba Mihály, Csorba Krisztina

Szatmárnémeti

Vass Zoltán

Utolsó Hit és gyógyítás péntek

66

szervező intézmény

programfelelős


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Erasmus+ képzés

Szatmárnémeti

Őri-Pákay Franciska

Anyák napi rendezvények

Pusztadaróc

Krisztián Erika

Népi játszóház-vezetői tanfolyam

Szatmárnémeti

Szejke Judit

Szövőtanfolyam

Szatmárnémeti

Szejke Judit

2019

rendezvény

Május

nap

67


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Gyermeknap

Bihari Kultúrház

Polgármesteri Hivatal, Gáspár András Iskola

Nagy Gizella, Csorba Mihály, Barczag Katalin

1.

Gyermeknap

Magyarfenes

MI

Szakács Melinda

Családok és Gyermekek Hagyo­mány­őrző Gyergyószárhegy, Napja Scola Alkotóház 1.

Gyermeknap

Tordaszentlászló

TÓ, TBJI

Boldizsár Zeyk Ibolya, Neagomir Hajnalka

1.

Gyermeknap

Magyarléta

Kajcsa Kinga

1.

Gyermeknap

Magyarfenes

Szabó Zita

1.

Gyermeknap

Ótelek

RMDSZ, iskola

Talpai Adél

1.

Gyermeknap

Máriafölde, Kulturális Központ

Új Máriafölde és a helyi RMDSZ-szervezet

Kaszta Árpád

1.

Gyereknap ünneplése

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

1.

Gyermeknapi ünnepség

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Almási Zsuzsa

1.

Urusos Néptánccsoport – születésnapi előadás

Oroszhegy

Oroszhegyi Urusos Néptáncegyesület

Pál Emese

1.

Gyermeknap

Sarmaság

Pro Sarmaság

Bai Attila

1.

Gyermeknap

Kémer

PRO HE

Birta Szabó Tamás, Jula Mădălina, Pușcaș Gabriel

1.

Gyermeknapi rendezvények

Oroszhegy és a község falvaiban

Tantestület

1.

Ballagás

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Ladányi Árpád Csaba

1.

Gyermeknapi rendezvény

Marosszentkirály, Szőlővölgy

Marosszentkirályi Kádár György Kulturális E.

Veres Mihály

1.

Gyermeknap

Nyárádmagyarós

Ált. Isk.

Iszlai Tünde

2019

rendezvény

Június

nap

69


2019 Június 70

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

III. Marosludasi gyermeknap

Marosludas

Marosludasért KE

Kováts Zsuzsánna Ildikó

1.

Gyermeknap

Sóvárad, iskola udvara, óvoda udvara, játszótér

SÁI, SÖ

Gagyi Erzsébet Ildikó

1.

Bor- és gasztrofesztivál

Bihardiószeg

Polgármesteri Hivatal

Kárándi Kinga

1.

Nemzetközi gyermeknap

Székelyhíd

Fekete Katalin

1.

Gyermeknapra szervezett gyerekműsorok, bábszínház

Gyulakuta, Kultúrotthon, szabadtér, Havadtő, Kultúrotthon

Máté Dalma, Koncz Emma

1.

Gyermeknap a múzeumkertben – családi nap

Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

HPKE

1.

Gyermeknap

Déva

Pogocsán Ferdinánd RMDSZ dévai szervezet, Téglás Gábor Elméleti Líceum, Segesvári Miklós Pál Egylet, RMDSZ Hunyad megyei Nőszervezet

1.

Gyermeknap

Vajdahunyad

RMPSZ, RMDSZ, KUN, EMKE Vh

Kis M. András, Kun Kriza Ilona, Doboly Beatrix

1

Horgászverseny

Nyárádgálfalva

Hal-Kan Sporthorgász Egyesület

Karácsony Károly

egyeztetés alatt

Családok és gyermekek hagyományőrző napja

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

1.

Csukás-túra

Csukás-hegység

1.

Nyitott kapuk a Kolozsvári Puck Bábszínházban

Kolozsvár

Haszmann Gabriella, Dimény-Haszmann Orsolya

Péterffy Ágnes Puck Bábszínház

Csűrös Réka


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Gyalogtúra Rapsonné várához és a Só-szorosba

Illyésmező

EKE Marosvásárhely

Kiss Zoltán Ernő

1.

Tekei gyermeknap-rajzverseny

Teke – Magyar ház

PTE

Kiss Ilona

1.

Gyermeknap 2019, Zselyk

Zselyk Kultúrotthon

PRO Zselyk Egyesület

Szőllősi Melinda, Móriczi Aliz

1–2.

Székely-szórvány, ifjúsági kapcsolatok fellendítése

Beszterce

Besztercei MADISZ

Máthé Loránd, Zoltán-Sipos Tímea

1–8.

Énektábor

Szörényordas

Platanus

Kun László, Székely Zsolt

1–30.

Rajzok-illusztrációk, válogatás a Napsugár-gyermeklap archívumából

Kolozsvár, BMC Galéria

BMC

Müller Kati, Tosa K.

2.

Tavaszi Fesztivál

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Zoltán-Sipos Timea Egyesület, Besztercei MADISZ

2.

Sóskúti Néptánctalálkozó

Székelykeresztúr, Sóskút

Székelykeresztúr város Önkormányzata, Szitakötő Egyesület

Sipos Dezső

2.

Kerékpártúra Mikházára

Marosvásárhely– Mikháza

EKE Marosvásárhely

Dósa Enikő, Bálint Anikó

2.

Nyár eleje a Leaota-hegységben

Dragoslavele

Háromszéki EKE

Moldován Reinitz Erzsébet

2

Zetevára–Varság

Zetelaka

2.

Sóskúti Néptánctalálkozó

Székelykeresztúr, Sóskút

Székelykeresztúr város Önkormányzata, Szitakötő Egyesület

Sipos Dezső

2.

Gyerekbarát biciklitúra a Dregán-tó körül

Dregán-tó

EKE Kolozsvár 1891

Branea Róbert

1–2.

Gyermeknap

Szent Imre Közösségi SZIKH Ház, Brassó

Pál-Jakab István

2.

Gyermeknap

Praszler Gyula Stadion, Érmihályfalva város

Gábor Éva

2019

rendezvény

Június

nap

László Ilona

Érmihályfalváért Egyesület, RMDSZ Nőszervezet

71


2019 Június 72

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

4.

Nemzeti összetartozás napja – trianoni megemlékezés

Farkaslak, Tamási Áron tér

Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület

Hadnagy Jolán

4.

Nemzeti összetartozás napja – emlékezés a trianoni békediktátumra

Székelykeresztúr, református templom, Országzászlós emlékmű

Székelykeresztúr város Önkormányzata, református egyházközség

Történelmi egyházak lelkészei, Tódor Éva

4.

Kirándulás Gyertyánaszóba

Csíkszépvíz

4.

Trianoni megemlékezés

Turul-emlékmű

Csíkszentkirályi Összefogás Egyesület

4.

Megemlékezés az I. és II. világ­ háborúban elesettekről

Csíkkozmás

Csíkkozmásért Egyesület

Szebeni Csaba

4.

Összetartozás napja

Csíkszentgyörgy

Polgármesteri Hivatal

Szabó László

4.

Nemzeti összetartozás napja – emlékezés a trianoni békediktátumra

Székelykeresztúr, református templom, Országzászlós emlékmű

Székelykeresztúr város Önkormányzata, református egyházközség

Történelmi egyházak lelkészei, Tódor Éva

4.

Nemzeti összetartozás napja II. „Kerek erdő, patak partján”

Temesvár

Temes megyei RMDSZ szervezet, magyar egyházak, civilszervezetek

Marossy Zoltán, Fazakas Csaba

4.

Nemzeti összetartozásunk napja

Lugos, református templom

Lugosi Református Egyház

Gáll Zoltán

4–5.

Gyereknap az óvodában

Beszterce

Besztercei MADISZ

Popa Timea

5.

Pogányvár kaláka

Csíkrákos

Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

5.

A Székely Könyvtár sorozat 71–75. kötetének bemutatója

Csíkszereda, Székelyföld Galéria

Hargita Kiadóhivatal

Lázár László

5.

Jeles Kuckó – június

Szilágysomlyó

BIA-Játékkuckó

Széman Rózsa

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

5.

Borismereti előadás-sorozat, borkóstolással egybekötve (6. évad/8). Az est házigazdája: Vincze László

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE, Györkös Mányi Albert Homo Ludens Alapítvány Emlékház

Kós Katalin, Vincze László

6.

Ünnepi istentisztelet és koszorúzás

Fugyivásárhely

Ref. egyház

Lakatos Rozália, Visky István

6.

Kreatív írás workshop. Meghívott: André Ferenc

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

6–7.

VI. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferencia

Kolozsvár

EME Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Talpas János

7–8.

Falunapok és IX. Alcsíki Fúvóstalálkozó

Sportközpont melletti tér

Polgármesteri Hivatal

Gergely András, László Antal

7.

Pünkösdi zarándoklat

Szentegyháza

7.

Zarándoklás Csíksomlyóra

Csíksomlyó

Arató Andor Egyesület

Langó Ferenc

7.

Ballagás

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Kudor Tünde Izabella, Okos-Rigó Dénes

8.

„Ma is példaképem vagy”. Irodalmi-zenés műsor a pedagógusok tiszteletére

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

8–9.

Pünkösdi búcsú

Csíksomlyó

PHE

Nyisztor Ilona

8–9.

Pünkösdi búcsú-vásár

Csíkszereda

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Artera

Lőrincz Zsuzsanna

8–9.

Pünkösdi hangversenyek

Szentegyháza, Gyermekfilharmónia Gábor Áron Műv. Ház Alapítvány

Haáz Sándor

8.

Jézus Szíve-búcsú

Gordon-tető

Protemp Alapítvány

Magyari Szilárd

8.

Kerékpártúra a Mező-havasra

Szováta

EKE Marosvásárhely

Gáspár András

8.

Rhododendron-túra a Csukásban

Cheia

Háromszéki EKE

Dukrét Lajos

8.

Bánffy Miklós Gyalogos és Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúrák – I. kiírás

Bánffyhunyad és környéke (Erdélyiszigethegység)

EKE Kolozsvár 1891

Branea Róbert

2019

rendezvény

Június

nap

Kocsis György

73


2019

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

8.

Gyalogtúra: Őzek–Gorbó-völgye

Kolozsvár környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

Június

8.

IX. Gézengúzok Diákszínpad – szászrége- Szászrégen, ni diákszínjátszó csoportok találkozója Eugen Nicoară Művelődési Ház

HRE

Fábián András

9.

VIII. osztályos ballagás

Zetelaka, iskola, templom

Dr. P. Boros Fortunát Alapítvány

Kovács Margaretta, Kiss-Simonfi Erzsébet

9.

Székely-Mezőségi Néptánctábor Fesztivál

Mezőmadaras, Kultúrotthon

Árvalányhaj Néptánccsoport, Mezőmadarasi Interetnikus Egyesület, Mezőmadarasi Polgármesteri Hivatal

Kovács Annamária, Fazakas János

9.

Nagy Tamás-túra

Zernyest

Háromszéki EKE

Vasile Păun

9–10.

Pünkösd

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

9–10.

Szederinda részvétele az V. KárpátMedencei Népzenei és Néptánc találkozón (MO)

Békéscsaba

9.

Pünkösdi király-választás

Csíkszentsimon

9.

Pünkösd – pünkösdi forgatag

Madéfalva

9.

Pünkösd ünnepe

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

10.

Pünkösd másodnapi ünnepi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

10.

Pünkösdi Karaszfanband koncert

Kárásztelek, Kultúrház

Kárászteleki Polgármesteri Hivatal, Karaszfaband Egyesület

Dee Róbert, Szabo Csilla

10.

Szentlélek-búcsú ünnepe

Csíkszentlélek, Kultúrotthon

Csíkszentléleki Római Katolikus Lelkészi Hivatal

Ilyés Zsolt

10.

Kászonjakabfalvi búcsú

Kászonjakabfalvi római katolikus templom

Veress Sándor kászonjakabfalvi plébános

Lakatos Tamás

74

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika Csaba Kulturális Egyesület, Szederinda, EMKE

Széman Rózsa, Fekete István Jánossy Timea


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

10.

Pünkösdi hangverseny

Nyárádszereda

Bocskai István Dalkör

Ferencz Csaba Sándor

10–14.

Diáknapok

Székelykeresztúr

EIE

Gagyi Réka

11.

Évadzáró gálaműsor

Szamosújvár

TA

Egri Hajnal

12.

MADISZ három pontban

Beszterce

Besztercei MADISZ

Parti János, Zoltán-Sipos Tímea

12.

Emlékkiállítás Jakab Ilona festőművésznő születésének 90. évfordulója alkalmából

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin

12.

Múzeumok éjszakája

Székelykeresztúr, Molnár István Múzeum

Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Molnár István Múzeum

Sándor-Zsigmond Ibolya, Faluvégi-Bartha Noémi

13.

Neveljünk természetbarát gyermekeket

Kémer

KPH, KALI

Szabó Lehel László, Birta Szabó Tamás, Szekrényes Andrea, Jula Mădălina, Pușcaș Gabor

13–14.

Gasztro-kulturális napok

Csíkdánfalva, Dugás-fürdő

Csíkdánfalva Önkormányzata

Dobos Zsolt

13–16.

XXIII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia – ÉPKO 2019

Csíksomlyó, Jakab Antal Ház

EMT

Dr. Köllő Gábor, Fülöp Beáta

13–16.

Pareng – Retyezat

13–16.

Fehér Megyei Magyar Napok

Nagyenyed, Tompaháza

Dr. Brendus Gyula Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

14.

I–VIII. osztály évzáró rendezvénye

Oroszhegy és a község falvaiban

Tantestület

14–16.

A tordaszentlászlói kulturális csoportok vendégszereplése Hosszúhetényben

Tordaszentlászló

TTGYKE, TMH

14–16.

Székelyhídi Városnap

Székelyhíd

14–16.

Gyalui Várkert Fesztivál

Gyalu

2019

rendezvény

Június

nap

Tőke Dénes Lőrincz Helga, Székely Jenő

Laczi Enikő Béres Csaba, Fekete Katalin

ÁNE

Varga-Mihály Márton

75


2019 Június 76

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

14–16.

Icipici Tábor

Brassó

105SZF

Szőcs József

14–16.

Gyalogtúra: Radnai-havasok

Borsa

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

15.

Évzáró ünnepély

Lugos, RMDSZ-székház

Arató Andor Egyesület

Bencző Maria, Pozsár József

15.

Szent Antal-búcsú

Bekecs-tető

Róm. kat. egyház

Puskás Attila

15.

Gyalogtúra a Nagy-Mező havasra – 21 km

Görgényi-havasok

EKE Marosvásárhely

Dósa László

15.

Tanévzáró ünnepség

Kémer

KÁI

Birta Szabó Tamás, Szabó Melinda, Fazekas Éva

15.

Bringatúra Sárpatakra

Marosvásárhely– Sárpatak

EKE Marosvásárhely

Gáspár András

15.

Idősebb fiatalok találkozója

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Jakab Edit

15.

Alsórákos

Alsórákos

15.

Gombafesztivál

Kisszántó

Borsi Polgármesteri Hivatal

Kupás Tibor

15–16.

Báj-havas

Négyfalu

Háromszéki EKE

Gajdó Ödön

15–16.

Falunapok

Kászonaltíz

Kászon község Önkormányza- Lakatos Tamás ta, a község közbirtokosságai, Hargita Megye Tanácsa

15–16.

Hagyományos népi mesterségek bemutatása

Négyfalu

BCSE

ifj. Domokos Jenő

15–17.

Szász erődtemplomok nyomában

Brassó, Maros és Szeben megye

EKE Kolozsvár 1891

Szima Márton

15–23.

Alkotótábor – A Tibor Ernő galéria festőművészek részvételével

Timoteus Ház

16.

Búcsú

Fenyéd

Római katolikus plébánia

Balázs Károly

16.

Tanévzáró

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Okos-Rigó Dénes

Bölöni Sándor, Kiss Boglárka


helyszín

szervező intézmény

16

Biciklis

16.

programfelelős

Jákóhodosi Családi Napok

Jákóhódos, iskolaudvar

Szalárd község Polgármesteri Hivatala

Teleki Enikő, Kendi Dezső

16.

Szent Antal-búcsú – Színdarabos búcsú bál

Ülke

Ülkéért Alapítvány

Szász Domokos

16.

Szentháromság-búcsú

Csinód

Római katolikus plébánia

Pál Vilmos Barna

17–21.

Kézműves tábor

Nagyernye

Nagyernyei Alkotói Ifjúsági Egyesület

Kádár Zsolt, Halmágy Éva

17–22.

„Egyenlő esélyek” Cari tábor

Zsögöd-fürdő

Idős és Fogyatékos Szemé­ lyeket Tamogató Egyesület

Pătrașcu Ion, Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

16.

XVII. Kórustalálkozó

Kraszna

BIA, Szilágyomlyói Ref. Egyházmegye, RM Dalosszövetség

Tóth Guttman Emese, Széman Péter, Bogdán Szabolcs

18.

Vakációs bibliahét

Mezőmadarasi református templom

Mezőmadarasi református egyház

Szabó Andor, Szász Szabolcs

19.

MADISZ három pontban

Beszterce

Besztercei MADISZ

Parti János, Zoltán-Sipos Tímea

20.

Körzeti cserkésztábor

Costesd

55-ös Kőműves Kelemen Cserkész Csapat

Daradics János

20.

Kászonimpéri búcsú

Kászonimpéri római katolikus templom

Vass Zoltán, kászonaltízi plébános, Elekes Veronika vallástanárnő

Lakatos Tamás

20., 21., 22., 23.

Parang-hegység körtúrák

Ranca, Parang-hegység

EKE Torda

Tordai Jenő, Istvánnfy Attila

22.

Bodor Péterre emlékezünk

Erdőszentgyörgy

BPME

Kovrig Magdolna

22.

Múzeumok éjszakája

Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

A HPKE és a Csernátoni Népfőiskola közös programja

Dimény-Haszmann Árpád

Kassay János

2019

rendezvény

Június

nap

77


2019 Június 78

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

21–23.

XVII. Partiumi Néptánctalálkozó

Miskolczy Károly Általános Iskola

21–23.

Barlangászás a Kis-Retyezátban

Déva-Lupény

KKSZB

Kun-Gazda Gergely

21–23.

Pécskai Magyar Napok és Szent István-napi tűzugrás

I. Mihály király tér, Pécska

Búzavirág Egyesület, Pécska

Engi Márta Ildikó

22.

Szakrális maraton

Csíksomlyó

22.

Gyimesek

Gyimesközéplok

Háromszéki EKE

Bartha Erika

22.

Kirándulás: Szőreg – rózsa-ünnep

Szőreg

Lugosi RMDSZ

Kovács László

22.

Szakrális maraton Mikházára

Marosvásárhely– Mikháza

EKE Marosvásárhely

Szilágyi Eszter

22–23.

Fúvószenekarok XXXVII. Nemzetközi Találkozója

Székelykeresztúr, Sóskút

Polgári Fúvószenekar 1895 Egyesület, Székelykeresztúr város Önkormányzata

Nagy Levente, Tódor Éva

22–23.

XXIV. Zetelaki Falunapok

Zetelaka, futballpálya

Zetelaki Ifjúsági Fórum

Sándor Barna, Lőrincz József

22–23.

Nagyernyei Nyari Fesztivál

Nagyernye

RMDSZ helyi szervezete

22–23.

Kisbakancs-minitábor Négyfaluban

Négyfalu

Háromszéki EKE

22–23.

Lázárfalvi búcsú

Lázárfalva

22–23.

XVII. Partiumi Néptánctalálkozó

Micske

Görböc

Hodgyai Edit, Halász Ilona

23.

Mátyás-túra a Kelemen-havasokba

Kelemen-havasok

EKE Marosvásárhely

Unger Zsombor

23.

Biciklitúra – Erdővidék

Barót

Háromszéki EKE

Kozma Zoltán

23.

Fitód búcsú ünnepe

Fitód, Kultúrotthon

Csíkszentléleki Római Katolikus Lelkészi Hivatal

Ilyés Zsolt

23.

Szent János-búcsú

Csíkbánkfalva

Római katolikus plébánia

Pál Vilmos Barna

23.

Szent János Napok

Csíkbánkfalva

Csíkbánkfalvi Közbirtokosság

Sándor Zoltán

23.

Lupényi Magyar Családok Galériája

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

Molnár Sándor

Gáspár László Zsolt Kocsis György


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

23–27.

Zsilvölgyi Magyar Kulturális Napok

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

23–27.

Zsilvölgyi Magyar Kulturális Napok

Petrozsény

RMDSZ Petrozsényi szervezet, Elekes Pál-Jenő, Carbo Grémium Humanitári- Kutasi Csaba, us Egyesület, Egyházak Bartos Anna

23–28.

XX. Honismereti tábor

Szamosújvár

TA

Egri Hajnal

24–30.

Kézműves és néptánctábor

Oroszhegy

OKIE

Pál Székely Sándor

25–1.

XXVI. Hagyományőrző, közösségépítő Napsugár-tábor szórványban és tömbben élő kisiskolások számára

Sepsiillyefalva, Kovászna megye, KIDA Központ

Napsugár Alapítvány

Zsigmond Emese

26.

MADISZ három pontban

Beszterce

Besztercei MADISZ

Parti János, Zoltán-Sipos Tímea

26–30.

Eszenyő-túra

Remete

27.

Szent László Napja – Katolikus búcsú

Római katolikus templom

Gátaljai katolikus plébánia

Máté Lóránt

27–30.

Szatmári Szilke – fazekasvásár

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

27–30.

Szent László Napok

Szépvíz

Szépvíz község Polgármesteri Ferencz Tibor Hivatala, Szépvízért Egyesület

27–30.

XII. Tudomány és Technikatörténeti Konferencia

Temesvár, Új Ezredév Ref. Központ

EMT

Dr. Kása Zoltán, dr. Oláh-Gál Róbert, Fülöp Beáta

28–30.

Falunapok

Madéfalva

28–30.

Resicai városnapok

Resicabánya

Városháza, Platanus

Kun László, Székely Zsolt

28–30.

Csűrszínházi Napok

Mikháza

Csűrszínház Egyesület, Tompa Miklós Nemzeti Szinház

Szélyes Ferenc

28–30.

Rózsa Fesztivál

Csombord

Rózsa Barátok Egyesülete

Molnár András

29.

Búcsú

Küküllőkeményfalva

Római katolikus plébánia

Forika János

2019

rendezvény

Június

nap

Kocsis György

79


2019 Június 80

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

29.

Ehedi búcsú

Ehed

29.

Gyilkostó

Gyilkos-tó

29.

Vasvári kerékpáros TT – EKE Kvár 1891

29.

Vasvári Pál Kerékpáros Emlékés Teljesítménytúra – XIX. kiírás

Kolozsvár–Gyalu– Havasnagyfalu– Bánffyhunyad– Körösfő

EKE Kolozsvár 1891

Branea Róbert

29.

A XXX. Szent László-napi kórustalálkozó

Tordaszentlászló

RMDSZT, HT, TRE, TMH, TTGYKE, TKK

Boldizsár Zeyk Imre, Balázs Attila, Tamás Gebe András, Laczi Enikő, Boldizsár Zeyk Zoltán, Tamás G. Melinda

29.

Gyalogtúra a Kis-Besztercére

Kelemen-havasok

EKE Marosvásárhely

Sükösd Sándor

29–30.

Csíki-havasok

Csíkszentmárton

Háromszéki EKE

Fekete Mihály

jún. 29–júl. 4.

Néptánctábor

Kisiratos, Művelődési ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabó Ferenc

30.

Óriás tető

Bánkfalva

30.

Sarlós Boldogasszony búcsú

Kotormány

30.

Ifjúsági és Szent László-napok

Csíkszentsimon

30.

Templombúcsú

Római kat. templom

30.

Magyardécsei cseresznyemajális

Magyardecse

RMDSZ Magyardécse, Árpástó község Polgármesteri Hivatala

Martonos Tamás

29–1.

XVII. Míves Emberek Sokadalma

Nagyenyed

Enyed Polgármesteri Hivatala, Artera

Lőrincz Zsuzsanna

egyeztetés alatt

Hargitai Megyenapok

Hargita megye települései

Hargita Megye Tanácsa, a kult. alintézményei közreműködésével

Gáspár Izabella

László Ilona

Nagy Attila Római katolikus plébánia

Pál Vilmos Barna Jánossy Timea


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

egyeztetés alatt

Gyermek- és családi nap

Csíkszereda, megyeháza

HMT – Programok, projektek, közbeszerzések vezérigazgatósága

Kardalus Enikő

egyeztetés alatt

Gyermeknapi kézműves foglalkozások

Hargita megye

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Vitos Gyöngyi

egyeztetés alatt

Tanévzáró előadások

Hargita megye

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Vitos Gyöngyi

egyeztetés alatt

Szakmai nyári gyakorlat

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

egyeztetés alatt

Gyergyószárhegyi Nemzetközi Nyári Művésztelep

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

egyeztetés alatt

Gyergyószárhegyi Kézműves és képzőművészeti Gyerektábor

Gyergyószárhegy

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

V. Gyermeknap

Csíkszentdomokos, focipálya

Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet

Karda Sára

VI. Magyar Hagyományok Napja

Temesvár

Temes megyei RMDSZ szervezet, magyar egyházak, civilszervezetek

Marossy Zoltán, Fazakas Csaba, Sipos ilona

II. „Árad a Tisza...” Dőczy József Magyar Nóta Verseny

Temesvár

Temes megyei RMDSZ szervezet, magyar egyházak, civilszervezetek

Marossy Zoltán, Fazakas Csaba

Tanévzáró ünnepség

Tordaszentlászló

TÓ, TMH

Neagomir Hajnalka, Proja Enikő, Laczi Enikő

Tanévzáró ünnepség

Magyarfenes

Szabó Zita

Tanévzáró ünnepség

Tordaszentlászló

TBJI, TMH

Boldizsár Zeyk Ibolya, Laczi Enikő

2019

rendezvény

Június

nap

81


2019 Június

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Tanévzáró ünnepség

Magyarfenes

MI, MO

Szakács Melinda

Tanévzáró ünnepség

Magyarléta

MLI-Ó

Kajcsa Kinga

Szakmai nyári gyakorlat

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyer­gyó­szár­hegyi Nem­zet­közi Nyári Mű­vész­telep

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyer­gyó­szár­hegyi Kéz­mű­ves és képző­ mű­vé­­szeti Gye­rek­tá­­bor

Gyergyószárhegy

Utolsó Hit és gyógyítás péntek

82

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság Vass Zoltán

III. Ember Géza Kulturális és Sport Napok

Pusztadaróc

Pusztadaróci Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Krisztian Erika

Szatmári Ifjúsági Napok

Szatmárnémeti

MIK

Muresan István

Nyári napközis táborok és alkotóhetek

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

Népi játszóház-vezetői tanfolyam

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1–5.

Nappali foglalkoztató tábor gyerekeknek

Székelykeresztúr

EIE

Gagyi Réka

1–7.

Alkotótábor gyerekeknek

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

1–7.

XI. Zenetábor

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

1–15.

V. Népzene, Népdal és Néptánctábor

Bözöd

100Fonat

Ambrus Emese

1–29.

Gyógynövényismereti túrák

Máréfalva

KŐLIK Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Szallós Kis Judit

1–30.

Kortárs grafikai tárlat

Kolozsvár, BMC Galéria

BMC

Székely Géza

1–30.

Szórakoztató programok Szovátafürdőn

Szováta

Szováta város Önkormányzata – Turisztikai Információs Központ

Bereczki Dana

2.

Sarlós Boldogasszony búcsú

Tibód

Tibodért Egyesület

Szőke Lajos

4–7.

X. Hungarikum Napok

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Serfőző Levente

4–13.

VIII. Alcsíki Fúvós-oktatótábor

Iskola, sportközpont

Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás, Polgármesteri Hivatal

Gergely András

5–7.

VIII. MADISZ Horgászverseny

Tacs

RMDSZ B-N, Besztercei Madisz

Marosi Zsolt

6.

Ezer székely leány napja

Csíksomlyó

6

Somlyó

Csíksomlyó

6.

Kovács István-emléktúra

Predeál

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

6.

Gyalogtúra Verőfény sarkára

Görgényi-havasok

EKE Marosvásárhely

Vita Zoltán

6.

Csülökfesztivál

Nagyszántó

Borsi Polgármesteri Hivatal

Kupás Tibor

6–14.

Pádis

Pádis

6–7.

Multisport Triatlon Európa-bajnokság

Erdőszentgyörgy, Bözödújfalusi-tó

2019

rendezvény

Július

nap

Nagy Attila

Buzás Márton Polgármesteri Hivatal

Ambrus Róbert

83


2019 Július 84

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

6–7.

Falunapok

Kobátfalva

Siménfalva Önkormányzata Unitárius Egyházközség

Péter Zoltán, Boros Zoltán

6–12.

Zsibai néptánc és színjátszó tábor

Szilágycseh

BIT

Szőke Anna, Szőke Sándor

7.

Tekei magyar majális-néptánctalálkozó

Teke – Kultúrotthon

PTE

Mihálci János

7.

Szekelykáli búcsú

Székelykál

7.

Szent Tamás-búcsú

Székelyszenttamás

Székelyszenttamásért Alapítvány

Gergely László

7.

Kisbakancs-túra Zabolára

Zabola

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

7–14.

Csíkszeredai Régizene Fesztivál és Régizenei Nyári Egyetem

Csíkszereda

HMKK

Fazakas Gabriella-Piroska

7–20.

A XV. Kőrispataki tábor szervezése

Erdőszentgyörgy

BPME

Kovrig Ildikó, Szász Enikő, Barabás Katalin

7–13.

26. Bogáncs edzőtábor

Kalotaszentkirály

BZE

Könczei Csongor

7–13.

Citeratábor

Szilágysomlyó

BIA, Szilágysomlyói EMKE

Széman Rózsa, Fekete István, Szodorai Melinda

7–13.

Alkotótábor – fazekas, felnőtt-tábor

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

8–12.

IV. Román nyelvű tábor

Szamosújvár

TA

Balla Imola

8–12.

Hagyományőrző és anyanyelvi versenyekre felkészítő pedagógusok XXVI. országos szakmai tanácskozása

Válaszút, Kolozs megye, Kallós Zoltán Alapítvány

Napsugár Alapítvány

Zsigmond Emese

8–12.

Vakációs bibliahét

Magyarókereke

AEI

Kovács Erzsébet

8–12.

Ifjúsági tábor

Erzsébetváros

Erzsébetvárosi Református Egyházközség

Miklósi Mátyás-Csaba

8–14.

Szarkaláb csapatépítő és továbbképző tábor

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs, Berei Csilla Blanka


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

11.

„Bengáli tűz” Hajnóczy Róza halálának 75. évfordulója. Kalandos irodalmi, kultúrtörténeti utazás Indiába – beszélgetés az írónő naplójáról, élményeiről. Filmdélelőtt

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

12.

Kirándulás Muhos-pataki fürdőhöz

Barackos, Gyimesközéplok

12–14.

Kémeri falunapok

Kémer

KKA, KPH

Szabó Levente György, Szekrényes Andrea, Szabó Lehel László, Jula Mădălina, Pușcaș Gabriel

12–14.

Utcazene Fesztivál

Szatmárnémeti

SZAFKE

Butka Gergő

13.

Nagyhagymás-túra

Balánbánya

Háromszéki EKE

Bartha Erika

13–14.

III. Máréfalvi Tűzoltó Napok

Máréfalva, focipálya

Forrás Önkéntes Tűzoltó Egyesület

László Szilárd

13–14.

Bucsecs és Keresztényhavas

Szinaja

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

2019

rendezvény

Július

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

13–14.

Bucsecs-túra

13–14.

Falunap

Kárásztelek – park, Kultúrház

Kárászteleki Polgármesteri Hivatal, Teleház Egyesület Kárásztelek – TEK, Karaszfanband Egyesület, RMDSZ kárászteleki szervezete, RMDSZ kárászteleki Nőszervezet, Jószágtartók Egyesülete, Kárászteleki római katolikus plébánia, Kárásztelki FC Egyesület

Faluvégi Francisc-Ștefan, Szabó Ferenc, Szabó Melinda, Nagy Jácint, Szabó Márta, Szabó Stefan, Szabó Gabriel

14.

Szalárd Községi Napok

Szalárd, futballpálya

Szalárd község Polgármesteri Hivatala

Nagy Miklós, Kendi Dezső, Kindle Walter

Tőke Dénes

85


2019 Július 86

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

14–20.

Marosszéki népzene és néptánctábor

Jobbágytelke

Folkcenter Alapítvány

Puskás Attila

14–20.

26. Zurboló edzőtábor

Algyógy

BZE

Tussay Szilárd

15–19.

XVII. Gyarmathy Zsigáné Alkotótábor

KalotaszentkirályZentelke

AEKE

Okos-Rigó Dénes

15–20.

XXIII. Kaláka Tábor

Feketelak

TA

Egri Hajnal

15–20.

Unikornis országos anyanyelvi verseny és tábor

Csernáton

AESZ

Kádár Edit, Ördög-Gyárfás Lajos

15–21.

III. Népművészeti Tábor

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

18–19.

Oravicabányai Magyar Napok

Oravicabánya

RMDSZ

Toth János

18–21.

Képzőművészeti alkotótábor

Marosszentkirályi Művelődési Ház

Marosszentkirályi Kádár György Kulturális E.

Nagy Erika Emőke

19–21.

XVIII. Falunapok

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabadai Mária

20.

Székesi falunapok

Szekes

20.

Kelemen-havasok

20.

Büdös-hegy – Bálványosvár

Bálványosfürdő

20.

Biciklitúra – Kézdi-szék

Kézdivásárhely

Háromszéki EKE

Kozma Zoltán

20.

Magyarléta falunapja

Magyarléta

HT, RMDSZML, MLMH, MLRE

Tamás Gebe András, Halmi László, Mátyás Attila, Laczi Enikő

20–21.

Jézer-Papusa

Hosszúmező

Háromszéki EKE

Gajdó Kelemen Éva

20–21.

Sebes-Körös menti sportnapok

Rév

Pro Rév Egyesület

Papp Csaba, Hasas János

21.

XVI. MADISZ Focikupa

Szentmáté

Besztercei MADISZ, RMDSZ Szentmáté

Máthé Loránd

21.

Biciklis

Dél-Hargita

21.

Református zenetalálkozó

Kémer

Buzás Márton László Ilona

Kassay János KRE

Kánya Zsolt Attila


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

22–28.

IX. Keramikus Tábor

Szamosújvár

TA

Egri Hajnal

22–28.

VI. Összművészeti Tábor

Feketelak

TA

Debreczeni Orsolya

22–28.

Identitásfejlesztő honismereti tábor

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

23–26.

A zselyki tánc tábora

Zselyk Kultúrotthon

PRO ZSELYK Egyesület

Szőllősi Melinda, Móriczi Aliz

23–27.

Ökotábor

Magyarókereke

SÖE, HTvE, KÖ

Péter György-Árpád, Okos-Rigó Dénes

26.

Szent Anna-búcsú

Lázárfalva

Lázárfalvi Egyháztanács

Bálint Gábor

26.

Szent Anna-búcsú

Madéfalva

26.

Kirándulás a Gyilkos-tóhoz

Gyilkos-tó

26–28.

Tordaszentlászlói falunapok

Tordaszentlászló

HT, TMH, TTGYKE, TKK

Tamás Gebe András, Laczi Enikő, Boldizsár Zeyk Zoltán, Enyedi János, Tamás Gebe Melinda, Gyurka Izabella

26–28.

Dettai Váronnapok – Templombúcsú

Detta

RMDSZ szervezet, egyház

Katona György

26–28.

XV. Sóváradi Falunapok

Sóvárad, Falumúzeum, Sportpálya

Biró Csaba

26–28.

Míves Emberek Sokadalma

Nagyenyed

Artera Alapítvány, Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Lőrincz Helga, Székely Jenő, Hudácsek Katalin

26–28.

III. Micskei Családi Napok

BIKARÉT

26–28.

Bihar Községi Napok

Bihari Földvár

Polgármesteri Hivatal, RMDSZ Bihar község

Nagy Gizella, Nemes Francisc

27–28.

Nyárádkarácson Községi Napok

Nyárádkarácson község, Csiba falu

CORNUS SOM

Bodo Károly Gyula

2019

rendezvény

Július

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

87


2019 Július

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

27–28.

XV. Szent Anna Napok

Csíkszenttamás

Csíkszenttamásért Egyesület

Kedves Róbert, Mákszem Hunor

27.

Bucsecs-túra

Bustény

27–28.

Rádiós-túra a Máramarosi-havasokban

Borsa

Háromszéki EKE

Kertész Csaba Zoltán

27–28.

Borsi Községi Napok

Bors

Borsi Polgármesteri Hivatal

Kupás Tibor

27–28.

Falunap

Küküllőkeményfalva

Olimpia Sport­egye­sület

Bokor Botond

júl. 28– VII. Nemzetközi citeratábor aug. 3.

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabadai Mária

28–3.

Mátyás József Alkotótábor

Viridis-ház

Polgármesteri Hivatal, Viridis Egyesület

Gergely András

28–4.

Gyimesi Nemzetközi Tánctábor

Gyimesközéplok

Szalay Zoltán Gyimesközéploki Kultúrház, Helyi Önkormányzat, Tiszta Forrás Alapítvány, Csángó Ifjak Középloki Közössége (CSIKK)

28–3.

IX. Úszótábor

Szentegyháza

MADISZ

Balázs Botond

30.

Ott estem el a harc mezején. Petőfi Sándor emlékezete

Déva, Vajdahunyad

EMKE Hunyad megye, Vajdahunyad

Doboly Beatrix

30–4.

XXVIII. EKE Vándortábor

Szováta

EKE Marosvásárhely

Kiss Zoltán Ernő

30–4.

XXVIII. EKE Vándortábor – EKE Mvh

Szováta

EKE Marosvásárhely

Istvánnfy Attila

30–5.

XI. Kézműves Tábor

Szamosújvár

TA

Egri Hajnal

31.

Petőfi nyomdokain – történelmi kerékSzékelykeresztúr– pártúra a Székelykeresztúr–Fehéregyhá- Fehéregyháza za útvonalon

Székelykeresztúr város Önkormányzata, Petőfi Sándor Műv. és Kutatási Egyesület

Nemes Sándor, Tódor Éva

31.

Emlékezés Petőfi Sándor költő halálának Székelykeresztúr, évfordulójára Gyárfáskert

Székelykeresztúr város Önkormányzata, Petőfi Sándor Műv. és Kutatási Egyesület

Nemes Sándor, Tódor Éva

Szabó József

28.

88


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Inaktelki Csép Sándor Oktatóközpontés Tájház-avató ünnepség

Inaktelke

ÁNE

Varga-Mihály Márton

egyeztetés alatt

Ezer Székely Leány Napja

Csíksomlyó

HMT – Programok, projektek, közbeszerzések vezér­ igazgatósága

Salamon Andrea

egyeztetés alatt

Fúvóstábor (Csíkszentmárton)

Csíkszentmárton

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Vitos Gyöngyi

egyeztetés alatt

Kézművestábor

Homoródfürdő

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Vitos Gyöngyi

egyeztetés alatt

Erdei iskola programok

Homoródfürdő

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Sándor Árpád

egyeztetés alatt

MAMŰ Művésztelep

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

egyeztetés alatt

Homoródszentmártoni Nemzetközi Alkotótábor

Homoródszent­ márton

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

egyeztetés alatt

Pulzus Alkotótábor

Székelyudvarhely

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Konyhák Csatája

Csíkszentmiklós

CsIE

András Róbert

Fúvóstábor

Oroszhegy

Oroszhegyi Fúvószenekar Egyesület

György Sándor

A Magyarfenesi Stúdiószínpad turnéja

Magyarfenes

MS

Kun G. Tibor, Laczi Enikő

MAMŰ Művésztelep

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

2019

rendezvény

Július

nap

Július folyamán

89


2019 Július

nap

rendezvény

helyszín

Ho­mo­ród­szent­már­toni Nem­zet­közi Al­ko­tó­tábor

Homoród­szent­ márton

Pulzus Alkotótábor

Székelyudvarhely

Kórus Találkozó

Bihari Kultúrház

Bihari Római Katolikus Egyház Csorba Krisztina

Kórus Találkozó

Hegyközkovácsi

Református egyház RMDSZ Hegyközkovácsi

Forro László, Barczag Tibor

Utolsó Hit és gyógyítás péntek

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság

Vass Zoltán

Pusztadaróc

Pusztadaróci Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Krisztian Erika

Szamosdarai Kulturális és Sport Napok

90

szervező intézmény

programfelelős


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1

1848–1849-es forradalmi megemlékezés - A nyergestetői csata napja

Nyergestető, Kászonaltízi Kultúrotthon

Kászon község Önkormányzata

Lakatos Tamás

1.

III. Kistérségi Petőfi triatlon és duatlon a rugonfalvi halastónál

Rugonfalva – halastó

Székelykeresztúr város Önkormányzata, Petőfi Sándor Műv. és Kutatási Egyesület

Nemes Sándor, Tódor Éva

1–6.

XIX. Kaláka kézműves alkotótábor: székelykapu-faragás, népi bútorfestés, néptánc

Máréfalva

Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Szallós Kis Judit

1–4.

Néptánctábor

Nyárádselye

Zalai táncegy.

Varga János

1–4.

Városnapok

Nyárádszereda

Nyárádmente Kistérségi Társulás

1–31.

Hagyományos szüreti bál

Siménfalva és a község falvaiban

2–3.

ATA Sátor – Foglalkozások gyerekeknek, fiataloknak a kistérségi napok keretein belül

Székelykeresztúr

EIE

Gagyi Réka

2–3.

Kistérségi napok

Székelykeresztúr, Szabadság tér

Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Székelykeresztúr város Önkormányzata

Simó Béla, Tódor Éva, Faluvégi-Bartha Noémi

2–4.

Szentkirály Szövetség találkozó

Kalotaszentkirály

Marosszentkiráyi P. M. Hivatal, KGYK Egyesület, RMDSZ, magyar egyházak

Gál Sándor

2–4.

Falunapok

Csíkkozmás

Csíkkozmás község

Szántó László

3.

Bözödújfalusiak találkozója

Bözödújfalu

Polgármesteri Hivatal

Átyin Kata

3.

Bözödi Falunapok

Bözöd

Polgármesteri Hivatal

Fazakas Lajos Levente

3–4.

Révről elszármazottak falutalálkozója

Rév

Pro Rév Egyesület, Ref. egyház

Papp Csaba, Hasas János

3–4.

Kultúra és hagyomány Óradnán

Óradna, Radnaborberek

OMKE

Strimbu Erzsébet

2019

rendezvény

Augusztus

nap

Sipos Irén

91


2019 Augusztus 92

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

4–13.

XIV. kőrispataki színjátszótábor

Kőrispatak

BPME

Kovrig Magdolna

4.

Sáromberki falunapok

Sáromberke

Patronus pro Sarumberg

4.

Kisbakancs-túra a Bodzai-hegységben

Dobolló

Háromszéki EKE

9–11.

Gyulakutai községi napok megszervezé- Gyulakutai se a Helyi Tanács, a Kultúr­otthon, Általá- Kultúrotthon nos Iskola, Szivárvány Néptánccsoport, és szabadtér Gyöngy Nőszervezet, Inczédi Zsuzsanna református nőszervezet, Reménység Idősek klubja közreműködésével

5–12.

XV. Kőrispataki színjátszótábor

Kőrispatak

BPME

Kovrig Magdolna

6.

Bányásznap

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

8.

Falunap

Csíkszentdomokos, focipálya

Csíkszentdomokos Önkormányzata

Albert Alfonz-Pál

8.

Kirándulás Borszékre

Borszék

9–13.

Gyalogtúrák Pádis körül

Bihar-hegység

10.

Békás-szoros

Gyilkos-tó

László Ilona

10.

Néptánccsoportok találkozója a Szivárvány néptánccsoport szervezésében a Községi Napok keretén belül

Gyulakuta, szabadtéri színpad

Magyari Edit Csilla, Szabó Erzsébet

10.

Zselyk Falunap 140 éves a zselyki fúvószenekar 10 éves testvértelepülési kapcsolat: Zselyk–Lajoskomárom

Zselyk Kultúrotthon

Pro Zselyk Egyesület

Borsos Károly László, Vaida György

10.

Római fesztivál

Mikháza

Maros Megyei Múzeum

Pánczél Szilamér

10.

Jobbágytelki falunap

Jobbágytelke

Jobbágytelki Kulturális Egyesület

Siklódi Attila

10–30.

Színharmóniák, csoportos kiállítás a Kolozsvári Magyar Napokon

Kolozsvár

BMC

Kolozsi Tibor, Németh Júlia

Gáspár László Zsolt Takács Mózes

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika EKE Marosvásárhely

Dácz László


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

10–11.

Tisica völgye

Ozsdola

Háromszéki EKE

Gajdó Ödön

10–11.

II. Gyimesközéploki Vadvirág ünnepély

Gyimesközéplok

HMKK, Gyimesközéploki Kultúrház, Helyi Önkormányzat (CSIKK), Gyimesvölgyi Vendéglátók Turisztikai Egyesülete

Ambrus Róbert

10–11.

Somodi Falunap

Nyárádkarácson község, Somosd falu

CORNUS SOM

Bodo Károly Gyula

10–11.

Falunap

Fenyéd

Olimpia Sportegyesület

Bokor Botond

10–11.

Paptamási Községi Falunapok

Paptamási, nagy focipálya

Paptamási Önkormányzat

Matyi Miklós, Major Loránt

11.

Iszlói búcsú

Iszló

11–17.

Ifjúsági Karaván

Beszterce-Naszód

Besztercei MADISZ, Besztercei Diáktanács

Zoltán-Sipos Timea

12.

Falunapok

Községközpont

Csíkszentkirályi Összefogás Egyesület

12–17.

Kézművestábor

Zsibó

RMDSZ-WT

Csatlós Sándor, Bogdán Zsófia

13.

Borsós Miklós-emlékünnep

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Serfőző Emese

14–15.

Kacsikai búcsú

Kacsika

PHE

Nyisztor Ilona

15.

Kászonújfalvi búcsú

Kászonújfalvi római katolikus templom

Veress Sándor

Lakatos Tamás

15.

Nagyboldogasszony-búcsú

Csíkszentgyörgy

Római katolikus plébánia

Pál Vilmos Barna

15.

Lugosi búcsú

Lugos

Lugos, Szekszárd Baráti Társaság

Pozsár József, Kovács László

15.

Nagyboldogasszony-búcsú

Oroszhegy

Oroszhegyi róm. kat. plébánia

Sebestyén Domokos

15–17.

XX. Nagyboldogasszony Napok

Karcfalva, Piactér, futballpálya

Karcfalva község Helyi Ta­nácsa, Csorgó Fiatalok Szervezete

Szőcs László

2019

rendezvény

Augusztus

nap

93


2019 Augusztus 94

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15–18.

Oroszhegyi Ifjúsági Napok

Oroszhegy

OKIE

Pál Székely Sándor

15–18.

LÁTÓ irodalmi tábor

Szilágyborzás

Sz. Polg. Hiv.

Marina Ida-Magdolna, Bernáth István

16.

Kötő József emlékkonferencia (a 10. KMN keretében)

Kolozsvár

EMKE

Bartha Katalin Ágnes

16–18.

Ákosfalvi Községi Napok

Ákosfalva

16-18.

25. Magyarfenesi falunapok

Magyarfenes

MMH, HT, MRE, RMDSZM

Asztalos István, Krasznai Márton, Laczi Enikő, Lengyel István

16–25.

21. Szent István-napi Nemzetközi Néptánctalálkozó

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

17.

Gazdabál

Kisiratos, Művelődési ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

17.

Csukás-túra

Cheia

17.

Kós Károly TT

17–18.

Központi Hargita

Csíkszereda

Háromszéki EKE

Dénes Zoltán

17–20.

Mesterségek Ünnepe – népi játszótér, kézműves alkotóműhely

Budapest

NESZ, Artera

Molnár Szende

17.

Kós Károly Gyalogos Emlék- és Teljesítménytúrák – XVI. kiírás

Kolozsvár– Gyerővásárhely– Zsobok–Sztána

EKE Kolozsvár 1891

Branea Róbert

17.

Kós Károly Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúrák – V. kiírás

Kolozsvár– Gyerővásárhely– Zsobok–Sztána

EKE Kolozsvár 1891

Branea Róbert

17.

32-es Határvadászok Emléktúrája

Gyimesek, Naskala

EKE

Kovács Lehel István

17.

Alkotótábor

Mezőmadaras, Kultúrotthon

Maros Mezőségi Művésztelep

Czirjek Lajos

17–18.

Községnapok

KalotaszentkirályZentelke

Önk.

Póka András-György

Toth Zsuzsa

Tőke Dénes EKE-Kvár 1891


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

17–18.

Falunapok

Siménfalva

Siménfalva Önkormányzata

Péter Zoltán

18.

Konfirmándusok találkozója

Kémer

KRE

Kánya Zsolt Attila

18.

Értük szólnak a harangok. Koszorúzás a világháborúkban elesettek emlékművénél

Emlékmű

18.

Szengyeli falunapok

Szengyel

18.

Fotókiállítás Deák József emlékére

Kolozsvár

EKE Kolozsvár 1891

Bozsoki Adrienn

18.

Államalapítás ünnepe. Ünnepi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth. Egyh., Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

19 .

Szent István-búcsú

Római katolikus templom

Egyház, Tiva Egyesület

19.

Szenttamási Falunapok

Székelyszenttamás

Székelyszenttamásért Alapítvány

Gergely László

19.

10. Kolozsvári Magyar Napok: Szabédi Nyílt Nap

Kolozsvár, Szabédi Emlékház

EMKE

Széman E. Rózsa

19–20.

Szent István-napok – hagyományos búcsú, bál

Székelyszentkirály

Székelyszentkirályért szövetség

László Szilveszter-Sándor

19–20.

Szent István-napok

Brassó

RMDSZ

Kovács Attila

20.

Szent István ünnepe

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

20.

Államalapító Szent István király ünnepe

Lugos – Szent István Kápolna

Római katolikus plébánia

Dumitresc Titi, Gáll Zoltán

20.

Székely-Mezőségi Néptánctábor

Mezőmadaras, Kultúrotthon

Árvalányhaj Néptánccsoport, Mezőmadarasi Interetnikus Egyesület, Mezőmadarasi Polgármesteri Hivatal

Kovács Annamária, Fazakas János

20.

Alapító Szent István királyunk

Medgyes

EMKE

Csifó Levente

2019

rendezvény

Augusztus

nap

95


2019 Augusztus 96

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

20.

Szent István napja a Fehér megyei szórványban

Tompaházi református templom

Dr. Szász Pál Egyesület, Hudácsek Katalin, Fehér Megyei RMDSZ, Kürti Tamás Enyedszentkirályi Református Egyházközség

20.

Szent István-napi rendezvény

Vajdahunyad

RMDSZ, EMKE, Diversitas, KUN, KJFVR

Ferenczi István

20.

Szent István király ünnepe

Déva

RMDSZ Dévai szervezet, László János Hagyományőrző Egylet, Segesvári Miklós Pál Egylet

Iudt Borbála, Pogocsán Ferdinánd

20.

Szent István király ünnepe

Petrilla, Schmidt László Művelődési Ház

RMDSZ petrillai szervezete

Márton József Csaba

20.

A X. Kolozsvári Magyar Napok keretében

Kolozsvár

EME-TTSZ

Kékedy-Nagy László

20.

A magyar szolidaritás tüze

Bácsi-torok (Kolozsvár)

EKE Kolozsvár 1891

Kovács D. Zsuzsa

20.

A 10. Kolozsvári Magyar Napok keretében: 25 éves a Györkös Mányi Albert Emlékház – jubileumi rendezvény

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin

20–25.

XV. Partiumi Mesterségek Utcája

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

20–25.

XX. Partiumi Magyar Napok

Szatmárnémeti

Ady Endre Társaság, Identitas Alapítvány, RMDSZ

Stier Péter

21.

Kolozsvár ipartörténetének emlékei XIII.

Kolozsvár

EME-MTSz

Bitay Enikő

22.

Kolozsvár ipartörténetének emlékei XIV.

Kolozsvár

EME-MTSz

Bitay Enikő

22.

A X. a Kolozsvári Magyar Napok keretében

Kolozsvár

EME-TTSZ

Kékedy-Nagy László


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

22.

Kirándulás Piposz-tanyára

Bükkloka, Csíkszépvíz

22.

Partiumi Fiatal Orvosok Találkozója

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság

Vass Zoltán

22–23.

Ifjúsági Sziget a Partiumi Magyar Napokon

Szatmárnémeti

MIK, SZAFKE

Muresan István

22–25.

Szilvafesztivál

Oroszhegy

OKIE és az Oroszhegyi Önkormányzat

Pál Székely Sándor

22–24.

Kolozsvári Magyar Napok

Kolozsvár

ÁNE

Varga-Mihály Márton

22–25.

10. Kolozsvári Magyar Napok: EMKE-sátor

Kolozsvár, Farkas utca

EMKE – EMKISZ

Széman E. Rózsa

23–1.

Kirándulás Csehország varázslatos tájain

Csehország

EKE Marosvásárhely

Zrínyi István Miklós

23–25.

Partiumi Vadászok Találkozója

Szatmárnémeti

Folk Egyesület

Mészáros István

24.

Kirandulás Kolozsvárra

Kolozsvár

PTE

Mihálci János

24.

Rézhegységi magyarok találkozója

Papfalva, MedikoSzociális Intézmény

Papfalvi RMDSZ

Dr. Kékedi Judith, Grim András

24.

Magyar gasztrokultúra

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Serfőző Levente

24.

Szent Bertalan-búcsú

Csobányos

Római katolikus plébánia

Pál Vilmos Barna

24.

Kalotaszegi kirándulás

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

24.

Falunap

Nyárádmagyarós, sportpálya

Önkormányzat, Bekecs Egyesület

Kacsó Antal, Bátori Tímea

24–25.

Kibédi Falunapok

Kibéd

24–25.

Fogaras–Moldoveanu

Viktóriaváros

24–25.

Siklódkő túra

Siklód

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

2019

rendezvény

Augusztus

nap

Dósa Sándor Háromszéki EKE

Fekete Mihály Zsigmond Éva

97


2019 Augusztus 98

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

24–25.

Puliszkafesztivál

Gyimesközéplok, Hidegség, Csángó Panzió

Csángó és Fatányéros Panzió, Prezsmer Fülöp Gyimesközéploki Önkormányzat, Gyimesvölgyi Vendéglátók Turisztikai Egyesülete

24–25.

Diószegi Napok

Bihardiószeg

Polgármesteri Hivatal

Kárándi Kinga

24–31.

Kézműves tábor

Négyfalu

BCSE

ifj. Domokos Jenő

25.

Biciklitúra – Baróti-gerinc

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki EKE

Kozma Zoltán

25.

Részek viadala

Érmihályfalva, Gödör Rendezvényház

Érmihályfalva város

Chirai Beáta, Bibarti Timea

25–31.

Továbbképző tábor

Négyfalu

Artera

Lőrincz Zsuzsanna

26.

Világháborús megemlékezés

Úz Völgye – hadi temető

Polgármesteri Hivatal, egyház

Gergely András

26.

Büdösfürdői búcsú

Büdösfürdő

Egyház, Tiva Egyesület

26–31.

XI. Partiumi Néptánctábor

Biharfélegyháza

Görböc

26–31.

Madéfalvi Hagyományőrző Tábor

Madéfalva

26–31.

XI. Partiumi Néptánctábor

Micske, Művelűdési Ház

27–1.

Gyerekevangelizációs napok

Erzsébetváros

Erzsébetvárosi Református Egyházközség

Miklósi Mátyás-Csaba

28–1.

XVIII. Technikatörténeti Alkotótábor

Csernakeresztúr

EME-MTSz

Talpas János

29–1.

Kelemen-havasok

Gura Haitii

Háromszéki EKE

Moldován Reinitz Erzsébet

30.

Román nyelv napja

Csíkszereda

Kájoni János Megyei Könyvtár Bedő Melinda

30–31.

Árpástói sportnapok

Árpástó

RMDSZ Magyardécse, Árpástó Község Polgármesteri Hivatala

Sasarman Cornel

30–1.

XI. Székelyföldi Lovas Ünnep

Gyergyószentmiklós, fogathajtó pálya

Krigel S.K.

Bajkó Tibor

Hodgyai Edit, Erdei Sándor Balogh Péter


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

30–1.

IX. Marosludasi Magyar Napok

Marosludas

Marosludasért KE

Kováts Zsuzsánna Ildikó

31.

Szüreti bál

Sóvárad, iskola nagyterme

Sóváradi fiatalok – SF

Kovács Andrea

31.

Kakasfesztivál

Nagyszentmiklós

RMDSZ, Révai Miklós Társaság, Máltai Segély­ szolgálat

Bartók Béla, Demeter Zsolt, Lepus Enikő

31.

VI. Erdélyi Legényesés Verbunkverseny

Marosvásárhely, Kultúrpalota

Boróka Ifjúsági Egyesület

Varró Huba

31–1.

Radnai túra

31–1.

Gyalogtúra a Fogarasi-havasokban

Fogarasi-havasok

EKE Marosvásárhely

Dósa László

31–1.

A XXIII. Tövisháti Napok

Szilágycseh, Művelődési Ház

TKT

Antal Katalin, Cheregi János, Szőke Anna

egyeztetés alatt

Vonóstábor (Csíkszépvíz)

Csíkszépvíz

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Sándor Árpád

Ifjúsági nap

Csíkszentdomokos, focipálya

Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet

Karda Sára

32-es Határvadász emléktúra

Csíkszentdomokos, díszterem

Csíkszentdomokos Önkormányzata

Képzőművészeti alkotótábor

Szilágysámson

Sámsonért Kulturális Egyesület

Boda Emőke, Vicsi Edina

Néptánc- és vallástábor

Bencéd Kultúrotthon

Unitárius Egyházközség

Makkai Ilkei Ildikó

Bertolt Brecht: Háromgarasos opera (Koldusopera)

Sepsiszentgyörgy– Szeged

A Szegedi Szabadtéri Játékok és a Tamási Áron Színház közös produkciója

rendező: Bocsárdi László

Magyarfenesi Héjuska Gyermekszínjátszó Csoport előadása

Magyarfenes

MHGYSZ

Bács Ildikó

Gál István

Kecseti falunap 10 nap

2019

rendezvény

Augusztus

nap

Demény Elemér

99


2019

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

90 éve hunyt el Benedek Elek író

Tordaszentlászló

TKK

Tamás Gebe Melinda

A Magyarfenesi Vegyeskar külföldi turnéja

Magyarfenes

HT, MV

Asztalos István, Tóth Guttman Emese

A Magyarfenesi Héjuska Gyermekszínjátszó Csoport előadása

Magyarfenes

MHGYCS

Bács Ildikó

Gyer­gyó­szár­he­gyi Őszi Mű­vész­te­lep

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Ifjúsági tábor

Bihari Kultúrház

Baptista Gyülekezet

Szász Attila

Ifjúsági tábor

Hegyközszentmiklós, Termálstrand

RMDSZ Bihar

Barczag Katalin, Barczag Károly

Ifjúsági Találkozó – Hegyközkovácsi & Békés

Hegyközkovácsi

Református egyház, RMDSZ Hegyközkovácsi

Forró László, Barczag Tibor

Utolsó Hit és gyógyítás péntek

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság

Vass Zoltán

eleje

Alkotótábor ifjaknak

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

Nyári napközis táborok és alkotóhetek

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

Augusztus

nap

100


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Templombúcsú

Máriafölde, katolikus templom

Új Máriafölde és a helyi RMDSZ szervezet

Kaszta Árpád

1

Szüreti bál

Nyárádremete

Helyi közösség

1.

Amatőr Színjátszó Találkozó

Szilágybagos

Sz. Polg. Hiv.

Marina Ida-Magdolna, Égető Loránd, Birtalan Beáta

1.

Hagyományőrző fesztivál

Hegyközszentimre, vár

Szalárd község Polgármesteri Hivatala

Nagy Miklós, Nagy Sándor, Kucharszki Zoltán

1.

Őszi kerékpártúra

Erdélyi-sziget­ hegység

EKE Torda

Benkő Zsolt

1–6.

XXI. Évadnyitó Őszi Fesztivál

Szamosújvár

TA

Egri Hajnal

1–31.

Hagyományos szüreti bál

Siménfalva és a község falvaiban

Sipos Irén

2–6.

Prímásképző Tánctábor

Szentegyháza, Gyermekfilharmónia Gábor Áron Műv. Ház Alapítvány

Haáz Sándor

2–8.

IV. Zenésztábor

Feketelak

TA

Egri Hajnal

5.

A II. világháború kitörésének 80. évfordulója. Előadó: László László történelem szakos tanár

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Lakó Éva

6–8.

Községi és tűzoltónapok

Nyárádremete

Önkéntes Tűzoltók, Polgármesteri Hivatal

Majos Levente

6–8.

Gyalogtúra a Csalhóban

Csalhó-hegység

EKE Marosvásárhely

Sükösd Sándor

7–8.

Túri-hasadék túra

Koppánd

EKE Torda

Bálint Tünde

7–8.

XIII. Kisboldogasszony Falunapok

Göröcsfalva

Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

7–8.

Harmadik betyár fesztivál – Kiskereki

Kiskereki

Kiskereki Polgármesteri Hivatal

Nyiri Sándor

7.

Hargita TT – UEKE

2019

rendezvény

Szeptember

nap

UEKE

101


2019 Szeptember 102

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

7.

Mitács-túra

7.

Szüreti bál

Nagyszántó

Borsi Polgármesteri Hivatal

Kupás Tibor

7.

Királykő sziklatúra

Zernyest

Háromszéki EKE

Gajdó Kelemen Éva

7.

Hargita Teljesítmény Túra (HTT)

Kalibáskő, Hargita

UEKE

Kovács-Kendi Lehel

7.

Falunap

Torboszló

Önkormányzat, Bekecs Egyesület

Kacsó Antal, Bátori Tímea

8.

Szászrégeni Magyar Napok

Szászrégeni E. Nicoara Műv. Ház

RMDSZ

Demeter Mária

8.

Jobbágytelki búcsú

Jobbágytelke

8.

Kisbakancs-túra Bálványos környékén

Bálványos

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

8.

Biciklis

8.

Kisboldogasszony-búcsú

Egerszék

Római katolikus plébánia

Pál Vilmos Barna

8.

V. Falun az Olimpia

Csíkszenttamás

Csíkszenttamásért Egyesület

Kedves Róbert, Mákszem Hunor

8.

Hosszúaszó búcsúünnepe, Kisboldogasszony

Hosszúaszó, Kisboldogasszonykápolna

Csíkmindszenti Római Katolikus Lelkészi Hivatal

Demeter Gergely

8.

Zetelaka – Kisboldogasszony búcsúünnepe

Zetelaka, római katolikus templom

8–10.

Zetelaki Ifjúsági Napok

Zetelaka, futballpálya

Zetelaki Ifjúsági Fórum

Sándor Barna

9–11.

Iskola-napok

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Iskolánk tantestülete

9–15.

9. Brassói Magyar Napok

Brassó

RMDSZ, EESZ

Toró Tamás

10.

A Szászrégen és vidéke 20. születésnapja Szászrégen, – Szerkesztő-olvasó találkozó radnótfájai kistemplom

HRE

Fábián András

Kovács János

Kassay János

Papp Antal


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

11.

„Elfeledett álom – 100 éve hunyt el Csáth Géza magyar író, orvos, zenekritikus. Csáth Géza életének és műveinek bemutatása

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

12–13.

Imreh István Emlékkonferencia

Kolozsvár

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Sipos Gábor a BBTE Magyar Történeti Intézete és az MTA BTK Történettudományi Intézete

13–15.

Csibetábor

Beszterce

Besztercei MADISZ

Zoltán-Sipos Timea

13–15.

WonderPuck Utcafesztivál

Kolozsvár

Puck Bábszínház

Csűrös Réka

13–15.

XI. Madéfalvi Nemzetközi Hagymafesztivál

Madéfalva

13–15.

Összetartozunk. Tanulmányi kirándulás Kovászna megyébe

Déva–Sepsiszentgyörgy

KKSZB

Kun-Gazda Gergely

14.

Dél-Hargita TT – CsEKE

Zsögödfürdő

14.

Kerékpártúra a Görgényi-havasokban

Görgényüvegcsűr

EKE Marosvásárhely

Dósa Enikő, Bálint Anikó

14.

Szentkeresztnapi búcsú

Kárásztelek, római katolikus plébánia/ templom

Kárásztelek, római katolikus plébánia

Nagy Jácint

14.

Búcsúi bál

Ótelek

RMDSZ, Polgármesteri Hivatal

Tifán Tibor

14–15.

Gyalogtúrák Görgényüvegcsűrről a Görgényi-havasokba

Görgényüvegcsűr

EKE Marosvásárhely

Pánczél Tibor, Német Levente

14–15.

Szilon-havas

Bodzakraszna

Háromszéki EKE

Gajdó Ödön

14–15.

Szarvasbőbés a Fekete-Rezen

Nagyhagymás

14–15.

Ady-napok

KalotaszentkirályZentelke

AEKE

Péter Mónika-Mária, Vincze-Jancsi Timea

14–15.

Ady Endre-emléktúrák

Csucsa környéke

EKE Kolozsvár 1891

Kiss János

2019

rendezvény

Szeptember

nap

CsEKE

Buzás Márton

103


2019 Szeptember 104

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

14–15.

Szilágysámsoni Falunapok

Szilágysámson

Sámsonért Kulturális Egyesület

Boda Emőke, Vicsi Edina

15.

Iskolai évnyitó

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Lőrincz Helga

15.

Szent Kereszt felmagasztalása búcsú

Székelyfancsal

Székelyszentkirályi róm. kat. plébánia

Szikszai Ferenc

16.

Iskolatáska program

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Parti János Egyesület, Besztercei MADISZ

16–30.

Szeptemberi hangulat, csoportos kiállítás

Kolozsvár, BMC Galéria

BMC

Németh Júlia, Tosa Katalin

17–12.

Hosszabbított Program a Szórványért

Medgyes

MADISZ

Balázs Botond

18.

Évnyitó ünnepség

Zetelaka, iskola, templom

Dr. P. Boros Fortunát Alapítvány

Abrán Enikő

18.

Kirándulás Várkapu horgásztanyára

Csíkkarcfalva

19.

Miccs, ami nincs II.

Beszterce

Besztercei MADISZ

Máthé Attila

20.

Kórusfesztivál

Margitta

HJT

Szőke Ferenc

20–22.

Szent György Napok

Erdőszentgyörgy

Polgármesteri Hivatal

Ambrus Róbert

20–22.

VII. Marosszéki Lófutattás

Erdőszentgyörgy

Polgármesteri Hivatal, Marosszéki Lófuttatás Egyesület

Ambrus Róbert

21.

Szüreti bál

Bihar, Kultúrház

Bihari Polgármesteri Hivatal, RMDSZ

Nagy Gizella, Barczag Katalin

21.

Sáromberki szüreti bál

Sáromberke

21.

Szüreti bál

Kibéd

21.

Csernátoni burrogtató – a mezőgazdasági szerszám- és gépgyűjtemény felújított, újra beüzemelt darabjainak bemutatója, gépésztalálkozó

Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

Farkas József A HPKE és a Csernátoni Népfőiskola közös programja

Haszmann Lajos, Haszmann László


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

21.

Szüreti bál

Kisszántó

Bors, Polgármesteri Hivatal

Kupás Tibor

21.

XIII. Teleki Samu emlék- és teljesítménytúra

Görgényüvegcsűr

EKE Marosvásárhely

Pánczél Tibor, Ősz István Béla

21–22.

Rádiós-túra a Kelemen-havasokban

Gura Haitii

Háromszéki EKE

Kertész Csaba Zoltán

21–22.

Csalhó

Durau

21–22.

Kulturális örökségvédelmi napok

Máréfalva

KŐLIK Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Nagy Eszter

21.

Szüreti bál

Paptamási, Kultúrotthon

Paptamási Önkormányzat

Tóth Szilvia

21.

Teleki TT, EKE Mvh.

22.

Focibajnokság

Szalárd, sportcsarnok

RMDSZ

Kindle Walter

22.

Káposztafesztivál

Bors

Borsi Polgármesteri Hivatal

Bajgyik Baranyi Emma

22.

Mátyás király udvarában

Vajdahunyad

Corvin Savaria Társaság

Kiss Mihály András

22.

Tamási Áron-megemlékezés

Farkaslaka, Tamási Áron szülőháza

Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület

Hadnagy Jolán

21–29.

X. Hunyad Megyei Magyar Napok

Petrozsény

RMDSZ petrozsényi szervezet, Elekes Pál-Jenő, Carbo Grémium Humanitári- Kutasi Csaba us Egyesület, egyházak

21–29.

X. Hunyad Megyei Magyar Napok

Hunyad megye

RMDSZ HD, HUMMIT, TGEL, CST, Diversitas, RMPSZ, EMKE stb.

Kocsis Attila, Kofity Zoltán

21–29.

X. Hunyad Megyei Magyar Napok

Déva

Hunyad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete

Kun-Gazda Gergely, Fülöp Béla, Margai Zoltán

21–29.

X. Hunyad Megyei Magyar Napok

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

Buzás Márton

2019

rendezvény

Szeptember

nap

EKE Mvh

105


2019 Szeptember 106

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

21–29.

X. Hunyad Megyei Magyar Napok

Szászvárosi református templom, tanácsterem

Szászvárosi református egyház

Fülöp Béla

21–29.

X. Hunyad Megyei Magyar Napok

Brád

RMDSZ brádi szervezete

Baráth Árpád, Buciuman Gheorghe

21–29.

X. Hunyad Megyei Magyar Napok

Vulkán

RMDSZ vulkáni szervezete

Pepelán Tilda

21–29.

X. Hunyad Megyei Magyar Napok

Csernakeresztúr

Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület

Szabó Julianna, Kelemen Ildikó

21–29.

Resicabányai Magyar Napok

Resicabánya Magyar Ház

RMDSZ, Platanus

Bálint Mihai, Kun László

23.

Magyar népmese napja

Kémer

KÁI, Könyvtár

Birta Szabó Tamás, Fazekas Éva, Szabó Melinda, Szekrényes Andrea

24–29.

Szent Mihály Napok

Négyfalu

HMIK

Gödri Szabolcs

25–26.

XXIII. Mezőségi Fesztivál

Szamosújvár

TA

Egri Hajnal

25–29.

Botorka Néptáncfesztivál

Balánbánya

Nexus Alapítvány

Sándor Csaba-Lajos

26–16.

VII. Hargitai Szalon

Csíkszereda

HMKK

Botár László

27–29.

Érmelléki Ősz Kulturális Fesztivál

Székelyhíd

27.

Kolozsvár, JelesNapTár – tanulmányi kirándulás. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa népraj­ Kalotaszeg, Mezőség zos, kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető

EMKE–GYMAE

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga

27–29.

XXVII. Báthory Napok, benne XXVI. Orvostovábbképző

Szilágysomlyó

BIA, EME, MET

Széman Péter

27–29.

Csíkszéki Gazdanapok

Csíkszereda, Csíkdánfalva, Csíkszentsimon

Aktív Közélet Egyesület

Imre Angella

28–29.

Dióverő nagyvásár

Érmihályfalva

Érmihályfalva város szervezésében

Chirai Beáta, Bibarti Timea

Béres Csaba


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

27–29.

Nagyszebeni Magyar Turisztikai Konferencia

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Takács Gyöngyi

27–29.

Hőlégballon Parádé

Vármező

Nyárád Ballon Sky Team Egye- Lőrincz Miklós sület, Polgármesteri Hivatal

28.

Kirándulás Marosvásárhelyre

Marosvásárhely

PTE

Mihálci János

28.

Szüreti bál

Hegyközkovácsi

Polgármesteri Hivatal, RMDSZ Hegyközkovácsi

Nagy Gizella, Barczag Beatrix

28.

Emlékezés Bartók halálának 74. évfordulójára

Nagyszentmiklós

Pro Bartók Társaság

Tamás Sándor

28.

Hagyományőrző íjásztalálkozó

Nagyenyed

Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegye Huszár és Honfoglaló Egyesület

Ladányi Árpád Csaba

28.

Szüreti bál

Bihardiószeg

Polgármesteri Hivatal

Hegedüs Szabolcs

28.

Fazakas Robi emléktúra II.

Páring-hegység

EKE Marosvásárhely

Unger Zsombor

28.

Emlékezés Bartók halálának 74. évfordulójára

Nagyszentmiklós

Pro Bartók Társaság

Tamás Sándor

28.

Háromszéki teljesítménytúra

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki EKE & Fitness Tribe

Kozma Zoltán

28–29.

Honismereti túrák Moldvában

28–29.

Nagyhagymás–Gyergyói Havasok túra

Balánbánya

28–30.

IX. Nemzetközi Népzenei Fesztivál

Kisiratos, Művelődési ház

29.

Székelyhodosi búcsú

Székelyhodos

29.

Hagyományos szüreti bál

29. 29. 29.

2019

rendezvény

Szeptember

nap

Nagy Attila Tőke Dénes Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabadai Mária

Oroszhegy és a község falvaiban

Művelődési Házak

Pál Székely Sándor, Gergely László

Bucsecs-sziklatúra

Busteni

Háromszéki EKE

Fekete Mihály

Szent Mihály-búcsú

Üknyéd

Oroszhegyi róm. kat. plébánia Sebestyén Domokos

Szent Kozma és Damján-búcsú

Csíkkozmás

Csíkkozmás, Egyháztanács

Szántó Ferenc

107


2019 Szeptember

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

30.

Óvodások hagyományos szüreti bálja

Oroszhegy és a község falvaiban

Óvónők

30.

Népmese napja. Mesedélelőtt

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

30.

A magyar népmese napján Benedek Elekre emlékezünk

Erdőszentgyörgy

BPME

Barabás Katalin, Kovrig Ildikó

30.

Szüreti bál

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

30.

Magyar népmese napja

Csíkszereda

Kájoni János Megyei Könyvtár Török Edit

30–1.

Szenes napok

Kalonda-tető

Farkaslaka község Polgármesteri Hivatala

Szüreti bál

Farkaslaka, Tamási Áron Művelődési Otthon

MÚRE – Romániai Magyar Újságírók találkozója

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

XXVI. Orvostudományi továbbképző a XXVII. Báthory Napokon

Szilágysomlyó

EME Szilágysomlyói Fiók és Báthory István Alapítvány

Széman Péter

Felnőtt szüreti bál

Fenyéd

William Shakespeare: Athéni Timon

Sepsiszentgyörgy

Tamási Áron Színház

rendező: Hegymegi Máté

A Tordaszentlászlói Amatőr Színjátszó Csoport vendégszereplése Magyarországon

Tordaszentlászló

TASZCS

Laczi Enikő

A IV. Erdélyi Amatőr Színjátszófesztivál

Magyarfenes

MS

Kun G. Tibor, Laczi Enikő, László Béla

MURE – Romániai Magyar Újságírók találkozója

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

egyeztetés alatt

108

programfelelős

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika Fancsali János Orbán Csaba

Kovács Imre


helyszín

szervező intézmény

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság Vass Zoltán

Szüreti mulatság

Pusztadaróc

Pusztadaróci Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Nyári napközis táborok és alkotóhetek

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Utolsó Hit és gyógyítás péntek

programfelelős

Krisztián Erika

2019

rendezvény

Szeptember

nap

109


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Idősek napja

Csíkszenttamás

Csonkatorony Néptáncegyüttes

Kurkó Hajnal

1.

Idősek napja

Csíkkozmás

Csíkkozmás község

Szántó László

1.

Idősek világnapja

Bihardiószeg

Polgármesteri Hivatal

Kárándi Kinga

1.

A magyar népmese napja – maratoni meseolvasó nap

Szilágysomlyó

BIA-JK, szilágysomlyói EMKE

Széman Rózsa, Pocsveiler Ilona

1.

Az idősek világnapja

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

1

Idősek napja

Csíkszereda

Kájoni János Megyei Könyvtár

André Katalin

1–15.

Székelyföld Napok. Szüreti bál

Erdőszentgyörgy

Polgármesteri Hivatal

Ambrus Róbert

1–25.

Fiatal kortárs festőművészek kiállítása a magyar festészet napja alkalmából

Szeben

BMC

Máthé László

2.

A magyar népmese napja – szavalóverseny

Teke – Magyar ház

PTE

Kiss Ilona

2.

A kolozsvári Transylvanian Saxophone Quartet hangversenye

Segesvár

SGA

Farkas Miklós

2.

Jeles Kuckó – október

Szilágysomlyó

BIA-JK

Széman Rózsa

2.

Borismereti előadás-sorozat, borkóstolással egybekötve (7. évad/1). Az est házigazdája: Vincze László

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE, Györkös Mányi Albert Homo Ludens Alapítvány Emlékház

Kós Katalin, Vincze László

3–6.

Magyar Filmnapok – Filmtettfeszt

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Serfőző Betti

4.

Aradi vértanúk üzenete. Emlékkiállítás és műsor a 13 aradi vértanú tiszteletére

Kolozsvár

HGKA, Gróf Mikó I. Könyvtár, SZKE, SzINT

Miklós Erika

4–6.

Egyeskő 60

4–6.

Megemlékezés: az 1848–1849-es forrada- Temesvár lom és szabadságharc – évforduló

Temes megyei RMDSZ szervezet, magyar egyházak, civilszervezetek

2019

rendezvény

Október

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

Menaság Marossy Zoltán, Fazakas Csaba, Sipos Ilona

111


2019 Október 112

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

4–6.

Őszi hadjárat – Huszártoborzó a Homoródmentén

Szentegyháza, Gyermekfilharmónia AlapítGábor Áron Műv. Ház vány, Szentegyházi Hagyományőrző Huszáregyesület

Haáz Sándor, Mihály József

5.

Hagyományos szüreti mulatság Kelementelkén, a Helyi Tanács és a Kisküküllö Borlovagrend szervezésében, a hónap folyamán hagyományőrző szüreti bálok

Kelementelke, szabadtér, kultúrotthonok

Balogh Gyula, Takács Mózes, Varga László

5–6.

Kisbakancs-túra Hargitafürdőn

Hargitafürdő

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

5–6.

XXVI. Báthory Napok – benne XIX. Pedagógus-továbbképző

Szilágysomlyó

BIA, EME, MET

Széman Péter, Kovács Zoltán, Vida Annamária

5.

Gyülekezeti kirándulás

Erzsébetváros

Erzsébetvárosi Református Egyházközség

Miklósi Mátyás-Csaba

5.

Szüreti bál

Bors

Borsi Polgármesteri Hivatal

Bajgyik Baranyi Emma

5.

Őszi vásár

Medgyes

Gyöngyvirág Kulturális Egyesület

Lukács Gyöngyi

5.

Gyalogtúra a Jezer-Papusa hegységbe

Jezer-Papusa hegység EKE Marosvásárhely

Unger Zsombor

5.

Szüreti bál

Biharszentjános

Borsi Polgármesteri Hivatal

Kupás Tibor

5.

Szüreti bál

Marosszentkirályi Művelődési Ház

Marosszentkirályi Kádár György Kulturális E.

Ágoston Lehel

5.

Szüreti bál

Szentháromság

Szentháromságért 2004 Egyesület

Kelemen Árpád

5.

Őszi közmunka Várfalván, az EKE-várban

Várfalva, Kolozs megye

EKE

Veres Ágnes

5.

Bekecsi Lovas Napok

Bekecs-tető

Önkormányzat, Bekecs Egyesület

Kacsó Antal, Bátori Timea

5.

Szelídgesztenye Fesztivál

Homoród­ karácsonyfalva

Dungó Kulturális Egyesület

Benedek Enikő


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

5.

Idősek napja

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Lőrincz Helga

6.

Megemlékezés: az 1848–1849-es forrada- Detta lom és szabadságharc – évforduló

Dettai RMDSZ, egyház, iskola

Czifra Julianna

6.

Koszorúzás és megemlékezés az aradi vértanúkról

Arad

Lugosi RMDSZ

Langó Feri, Kovács László

6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Gátalja, Arad

RMDSZ

Sári Csapó István, Sibinszki László

6.

Koszorúzás és megemlékezés az aradi vértanúkról

Arad

Lugosi RMDSZ

Langó Feri, Kovács László

6.

Az aradi 13 vértanú – megemlékezés

Kémer

KÁI, Könyvtár

Birta Szabó Tamás, Fazekas Éva, Szabó Melinda, Szekrényes Andrea

6.

Idősek napja. Megemlékezés az 56-os forradalomról

Rév

Pro Rév Egyesület, ref. egyház

Hasas János, Papp Csaba

6.

Megemlékezések

Marosszentkirályi történelmi egyházak

Marosszentkiráyi RMDSZ

Kis Réka, Veres László

6.

Emlékezés az aradi vértanúkra

Temesvár – Sági úti temető, Honvéd emlékmű

Geml József Társaskör

Wenczel Hajnalka

6.

Szüreti bál

Mezőmadaras, Kultúrotthon

Árvalányhaj Néptánccsopoort Fazakas János, Kovács Annamária

6.

Idősek világnapja

Szilágybagos

Sz. Polg. Hiv.

Marina Ida-Magdolna, Bernáth István

6.

Megemlékezés a 13 aradi vértanúról

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh., Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

6.

Az aradi 13 vértanú kivégzésének emléknapja

Margitta

Margittai RMDSZ

Pocsaly Zoltán, Árkosi Antal, Demián Zsolt

2019

rendezvény

Október

nap

113


2019 Október 114

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

6.

Aratási hálaadó ünnep

Kiskapus

Romániai Ev.Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

6.

Az aradi vértanúk tiszteletére

Erdőszentgyörgy

BPME

Hegyi László

6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Szilágysomlyó

BIA, EMKE, RMDSZ, református egyház

Széman Rózsa, Acsádi Annamária

6.

Nem csak a húszéveseké a világ

Déva

RMDSZ dévai Nőszervezet

Kun-Gazda Kinga-Viola

6.

Főhajtás a vértanúk előtt

Vajdahunyad

Diversitas, CST, RMPSZ, RMDSZ, KUN, EMKE Vh

Kofity Zoltán, Doboly Beatrix, Kun Kriza Ilona

6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

6.

Vértanúinkra emlékezünk – történelmi vetélkedő

Déva

Pogocsán Ferdinánd, RMDSZ dévai szervezete, Téglás Gábor Elméleti Líceum, Kocsis Attila Segesvári Miklós Pál Egylet, RMDSZ Hunyad megyei Nőszervezet

6.

Főhajtás a 13 aradi vértanú emléke előtt

Petrilla, református parókia udvara

RMDSZ petrillai szervezete

6.

Az aradi tizenhárom vértanú emlékünnepe

Székelyhíd

6.

Emlékezés az aradi vértanúkra

Érmihályfalva, katolikus templom

RMDSZ érmihályfalvi szervezete

Sütő Judit Katalin

6.

Öregek napja

Nagyernye

Nagyernyei Polgármesteri Hivatal

Kádár Zsolt

6.

Emlékezünk az októberi hősökre – városi központi rendezvény

Szászrégen, Eugen Nicoară Művelődési Ház

HRE

Fábián András, Menyei Ildikó

6.

Bekecsi csillagtúra

Sóvárad határa, Bekecs-hegy

SÁI

Gagyi Erzsébet Ildikó

Márton József Csaba Tóth István


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

6.

Egy szál virággal kezünkben gondoljunk hőseinkre – Emlékezés az 1848–49-es szabadságharc mártírjaira

Pécska, Doru Ioan Petescu Művelődési Ház

Búzavirág Egyesület, Pécska

Engi Márta Ildikó

6.

Idősek napja

Balánbánya, katolikus templom

Nepomuki Szent János Humanitárius Egyesület

Rudics Irén

6.

Szüreti bál

Jákóhódos, Kultúrotthon

Szalárd község Polgármesteri Hivatala

Kendi Dezső, Kindle Walter, Kőrösi Timea

6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Resicabánya, Magyar Ház

RMDSZ

Toth János

6.

Ünnepi műsor az aradi vértanúk emlékére

Papfalva, református templom

Papfalvi RMDSZ

Dr. Kékedi Judith, Erős Joó Béla

6.

Rózsafüzér királynője-búcsú

Csíkszentgyörgy

Római katolikus plébánia

Pál Vilmos Barna

6.

Tisztelet az aradi vértanúknak, ünnepi műsor, koszorúzás

Szilágycseh, Magyar Ház

TKT

Antal Katalin

6.

Emlékezés az aradi vértanúkra

Turul-szobor

Csikszentkirályi Összefogás Egyesület

6.

Az aradi vértanúkra emlékezünk

Tordaszentlászló

TTGYKE, RMDSZT, BJIT

Boldizsár Zeyk Zoltán, Boldizsár Zeyk Imre, Kovács Levente

6.

Az aradi vértanúkra emlékezünk

Magyarfenes

MRE, MV

Lengyel István, Tóth Guttman Emese

6.

Az aradi vértanúkra emlékezünk

Magyarléta

MLRE, RMDSZML

Vajda István, Mátyás Attila, Halmi László

6.

Öregek napja

Csíkdánfalva, Vendégház

Csíkdánfalváért Egyesület

Szabó Imre

6.

Idősek világnapja

Madéfalva

6.

Idősek napja

Göröcsfalva

Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

2019

rendezvény

Október

nap

115


2019 Október 116

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

7.

Aradi vértanúk

Ótelek

RMDSZ, iskola

Talpai Adél

7.

Öregek napja

Gyimesközéplok, központi Kultúrház

Gyimesközéploki Kultúrház

Ambrus Róbert

8.

Gáborkerti megemlékezés

Csíkszentdomokos, Gáborkert

Iskola, egyház

6.

Idősek napja

Székelykeresztúr

Székelykeresztúr város Önkormányzata

Tódor Éva

6.

Emlékezés az aradi 13 vértanúra

Székelykeresztúr, Molnár István Múzeum, Milleniumi emlékmű

Székelykeresztúr város Önkormányzata

Tódor Éva

6.

Megemlékezés

Zsibó, református templom

RMDSZ, Wesselényi Társaság, Sárközi Pál Református Egyházközség

10.

Idősek világnapja

Oroszhegy, Ülke

Oroszhegyi Önkormányzat, Ülkéért Alapítvány

Szász Domokos

10.

„Elhallgatások”. 75 éve született Csiki László költő, író életének bemutatása művei tükrében

Kolozsvár

HGKA, Gróf Mikó I. Könyvtár, SZKE, SzINT

Miklós Erika

10.

Sport napja

Kémer

KÁI

Birta Szabó Tamás, Fazekas Éva, Szabó Melinda, Szekrényes Andrea

10–13.

XX. Energetika-Elektrotechnika Konferencia – ENELKO 2019

Temesvár

EMT

Dr. Szabó Loránd, Fülöp Beáta

10–17

Idősek napja – Egy cseppnyi boldogság

Beszterce-Naszód megye

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Zoltán-Sipos Timea Egyesület, Besztercei MADISZ

11.

Csoportos színházlátogatás

Kolozsvár

EMKE Szilágysomlyó

Széman Rózsa

11.

Szüreti bál 2019

Szilágycseh

BIT

Szőke Anna, Szőke Sándor


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

11.

Régiók bemutatkozása – a Művelődés Estek keretében

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Dáné Tibor Kálmán

11–13.

Báthory András Napok

Balánbánya, 1-es Iskola

1-es iskola

Szabó Anna-Mária

11–12.

EMIA díjátadó gála

Székelyudvarhely

EMIA

Lőrincz György

11–12.

Magyar Egészségügyi Társaság Orvoskonferenciája

Szilágycseh, Művelődési Ház

EME, OGYSZ, BIA

dr. Széman Péter, dr. Barra Zoltán

11–20.

XIII. Nemzetiségi Színházi Kollokvium

Gyergyószentmiklós, Figura Társaság Figura Stúdió Színház

Árus Katalin

11–20.

X. Székelyföld Napok

HR, CV, MS megyék

HMKK

Györgypál Enikő-Ilona

11–20.

Székelyföld Napok

Hargita, Kovászna és Maros megyék települései

Hargita Megye Tanácsa, a kult. alintézményei közreműködésével

Gáspár Izabella

11–20.

Székelyföld Napok

Több helyszín

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

12.

Hagyományok napja

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

12.

II. Maros Kamara Fesztivál

Marosvásárhely, Maros Művészegyüttes

Boróka Ifjúsági Egyesület

Varró Huba

12.

EKE-turistabál

Kolozsvár, Kaszinó

EKE

Veres Ágnes

12.

Káposztavágás-vásár

Szépvíz

Szépvíz község Polgármesteri Ferencz Tibor Hivatala, Szépvízért Egyesület

12.

Szüreti bál

Lugos

Lugosi RMDSZ

12.

Templomok útja biciklitúra

Csíkszereda

12.

EKE-bál, Kolozsvár

Kolozsvár

Országos EKE

Istvánnfy Attila

12.

A balladák világa

Margitta

HJT

Szőke Ferenc

12.

Közgyűlés

Sóvárad, Polgármesteri Hivatal

Biró Csaba

2019

rendezvény

Október

nap

Langó Feri, Kovács László Kocsis György

117


2019 Október 118

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

12.

Szüreti bál

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabadai Mária

12–13.

Rádiós-túra a Buila Vanturarita-hegységben

Malaia

Háromszéki EKE

Kertész Csaba Zoltán

12–13.

Székelykapuk napja – néprajzi tanácskozás. Fába rótt oklevelek – székelykapuismereti vetélkedő

Máréfalva

KŐLIK Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Süveg Éva, Papp Cecilia,

13.

Idősek találkozója

Paptamási, Kultúrotthon

Paptamási Önkormányzata

Matyi Miklós

13.

Szüreti bál

Szalárd, Kultúrotthon

Szalárd község Polgármesteri Hivatala

Kindle Walter, Kőrösi Timea, Szabó Zsófia

13.

Öregek napja

Sáromberke

Nagyernyei Polgármesteri Hivatal

Kádár Zsolt

13.

Gyöngykoszorú néptánctalálkozó

Kibéd

Barabási Attila Csaba, Orbán Sándor

13.

Pásztorbükki búcsú

Pásztorbükk

Egyház

13.

II. Gyermek Szóló Fesztivál

Marosvásárhely, Spectrum Színház

Boróka Ifjúsági Egyesület

Varró Huba

13.

Szüreti bál

Déva

RMDSZ dévai szervezet

Pogocsán Ferdinánd, Domokos Balázs

13.

Gyülekezetiház-avató és névadó ünnepség

Fugyivásárhely

Ref. egyház

Lakatos Rozália, Visky István

13–15.

Tökfesztivál

Szováta

Szováta város Önkormányzata

Bereczki Dana, Kiss János

14–18.

XVIII. Puck Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválja

Kolozsvár

Puck Bábszínház

Csűrös Réka

15.

Szüreti bál

Hegyközszentimre, iskola

Szalárd község Polgármesteri Hivatala

Nagy Miklós, Kindle Walter, Kőrösi Timea

15.

Avilai Nagy Szent Teréz – templombúcsú

Nagyszentmiklós

Romai katolikus plébánia

Ando Attila


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

16.

Piknik

Csíkszépvíz

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

16.

Ember és Természet Kollégium (9. évad/1): Házigazda: dr. Farkas György

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Farkas György

16.

Hegedű-zongoraest a kolozsvári Béres Melinda (hegedű) és Horváth Edit (zongora) fellépésével

Segesvár

SGA

Farkas Miklós

16.

Idősek napja

Szováta

Szováta város Önkormányzata

Katona Gyöngyvér

17–19.

XV. Ősi Értékek

Székelyudvarhely

Artera

Lőrincz Zsuzsanna

18.

Nótaest

Kémer

KPH, KKA

Szabó Levente György, Szabó Lehel László, Szekrényes Andrea, Jula Mădălina, Pușcaș Gabriel

18.

JelesNapTár: Mindszent hava (gyermekprogram, 12. évad/1). Szüret. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzos, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető.

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga

18.

Őszi Napok

Ótelek

RMDSZ, iskola

Talpai Adél

18.

Szüret a Magurán – szüreti szokások felelevenítése egy szüreti bál segítségével

Szilágysomlyó

BIA, RMDSZ, EMKE Szilágysomlyó

Acsádi Annamária, Márton Gabriella

18–20.

XXIX. Számítástechnika és Oktatás Konferencia – SzámOkt 2019

Temesvár

EMT

Dr. Sebestyén-Pál György, Fülöp Beáta

18–20.

XIX. Erdészeti Szakkonferencia

Gyergyószentmiklós

EMT

Szakács Sándor, Orbók Ilona

18–20.

Természetünk patikájában

Beszterce

Besztercei MADISZ

Máthé Loránd

18–28.

Szeben Megyei Magyar Napok

Szeben megye

RMDSZ, MADISZ, EMKE

Balázs Botond

2019

rendezvény

Október

nap

119


2019 Október 120

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

19.

Túra a Pocsoválisteés a Ronki-szorosokba

Gyalui-havasok

EKE Kolozsvár 1891

Mezei Elemér

19.

Szüreti bál

Petrozsény

RMDSZ petrozsényi szervezete, Carbo Grémium Humanitárius Egyesület

Wersanski Eduárd, Kutasi Csaba

19.

Szüreti bál

Nagyszentmiklós

RMDSZ, Révai Miklós Társaság, Máltai Segélyszolgálat

Bartók Béla, Demeter Zsolt, Lepus Enikő

19.

Kirándulás: Békéscsaba – kolbászfesztivál

Békéscsaba

Lugosi RMDSZ

Kovács László

19.

Közmunka és tokányolás

Lázárfalva

19.

Dénes István-emléktúra

Vargyas

Háromszéki EKE

Dukrét Lajos

19.

Gyalogtúra a Zászpás-tetőre

Görgényi-havasok

EKE Marosvásárhely

Bod Attila, Német Levente

20.

Nemere-hegység

Lemhény

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

20

VT túralejárás

Hidegség

20.

Hagyományőrzés napja

Sarmaság

Pro Sarmaság

Bai Attila

20.

Megemlékezés az 1956-os eseményekről

Sarmaság

Pro Sarmaság

Bai Attila

20.

Idősek köszöntése

Kászonaltízi Kultúrotthon

Kászon község Önkormányzata

Lakatos Tamás

20.

Idősek napja

Római katolikus templom, Kultúrotthon

Tivai egyesület

20.

Idősek napja

Csíkmindszent, Sportcsarnok

Csíkszentlélek község

Krézsek Erika

22.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Gátalja, RMDSZ-székhely

RMDSZ

Sári Csapó István, Sibinszki László

Nagy Attila


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

23.

’56-ra emlékezve Ki mit tud? – történelmi vetélkedő középiskolásoknak „Az utca hangja” – rajzkiállítás

Kolozsvár

HGKA, Gróf Mikó I. Könyvtár, SZKE, SzINT

Miklós Erika

23.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Lugos, RMDSZ-székház

Lugosi RMDSZ

Langó Ferenc

23.

Megemlékezések

Marosszentkirályi történelmi egyházak

Marosszentkiráyi RMDSZ

Kis Réka, Veres László

23.

1956-os forradalmi megemlékezés

Kászonaltízi Kultúrotthon

Kászon község Önkormányzata

Lakatos Tamás

23.

Október 23. erdélyi hatása

Erdőszentgyörgy

BPME

Hegyi László,

23.

Az ’56-os forradalom és szabadságharc – megemlékezés

Déva

TGEL

Kocsis Attila

23.

Október 23-ai megemlékezés

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Hudácsek Katalin

23.

Emlékezés az 1956-os magyar forradalomra

Székelykeresztúr, római katolikus templom, Millenium emlékmű

Székelykeresztúr város Önkormányzata

Történelmi egyházak lelkészei, Tódor Éva

23.

Emlékezés az 1956-os forradalomra és eseményekre

Érmihályfalva főtere

Érmihályfalvi RMDSZ

Sütő Judit Katalin

23.

Csukás István mesemondóverseny

Szilágysomlyó

BIA Játékkuckó, EMKE Szilágysomlyó

Széman Rózsa, Bara Jusztina, Szodorai Melinda

23.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Resicabánya, Magyar Ház

Platanus

Kun László

23.

1956-os megemlékezés

Négyfalu

RMDSZ

Géczi Gellért

23.

Az 1956-os szabadságharc és forradalom emléknapja

Tordaszentlászló

TTGYKE, RMDSZT

Boldizsár Zeyk Zoltán, Boldizsár Zeyk Imre

23.

Rendhagyó történelemóra '56

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Kovács Erzsébet

2019

rendezvény

Október

nap

121


2019 Október 122

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

23.

1956-os megemlékezés

Brassó

BUE

Andrási Benedek, Szász Ferenc

23–24.

Csipkebogyó-fesztivál

KalotaszentkirályZentelke

KAVEGY

Péter Mónika-Mária

24.

Nyitott szemmel – beszélgetőest-sorozat Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE (8. évad/1). Györkös Mányi Albert Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert Emlékház

Kós Katalin, Laczkó Vass Róbert

24–26.

XXV. Nemzetközi Vegyészkonferencia

Kolozsvár, BBTE, Sapientia

EMT

Dr. Majdik Kornélia, Pap Tünde

24–27.

Erdélyi Kossuth-szónokverseny

Kézdivásárhely

AESZ

Erdély Judit

24–27.

III. Magyar Színházfesztivál

Brassó

RMDSZ

Toró Tamás

25.

Idősek napja

Szalárd, Kultúrotthon

Szalárd község Polgármesteri Hivatala, Nőszervezet

Kőrösi Timea, Csegődi Tünde

25.

Szüreti bál

Resicabánya, Dușan și Fiul vendéglő

Platanus

Kun László

25.

Szüreti bál

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

25.

„Te pesti srác” – Laczkó Vass Róbert színművész és Incze Gergely Katalin zeneszerző előadása

Zilah, Vigadó

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

25–26.

Vörösmarty Szavalóverseny

Zsibó

RMDSZ, Wesselényi Társaság

Csatlós Sándor, Szekér István

25–27.

XIX. ODIF országos diákszínjátszó verseny

Szilágycseh

BIT

Bodea György

25–27.

Zsibói Magyar Napok

Zsibó

RMDSZ, Wesselényi Társaság, Csatlós Sándor, református egyházközség Szekér István

26.

Szüreti bál

Vajdahunyad

Vajdahunyadi RMDSZ

Ferenczi istván

26.

Szüreti bál

Szilágycsehi Művelődési ház

RMDSZ, SZCSIT

Varga András, Moni Sándor, Szőke Anna


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

26.

Szüreti szokások, szüreti bál

Szilágybagos

SzBKE

Égető Loránd, Birtalan Beáta, Bernáth István

26–27.

Őszi Istenszéke-túra

26.

Páll Endre-emléktúra

Torda

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

26.

Szüreti bál

Gátalja, Kultúrotthon

Fiatalok Gátaljáért

Sári Ferenc

27.

Szépkorúak napja

Máriafölde, Kulturális Központ

Új Máriafölde és a helyi RMDSZ szervezet

Kaszta Árpád

27.

Királykő-sziklatúra

Zernyest

Háromszéki EKE

Fekete Mihály

27.

Megemlékezés az 56-os forradalomról

Rév

Pro Rév Egyesület, ref. egyház

Hasas János, Papp Csaba

27.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

27.

Öregek napja

Csíkszentgyörgy

Polgármesteri Hivatal

Szabó László

27.

Mindszent búcsú ünnepe

Csíkmindszent, római katolikus templom

Csíkmindszenti Római Katolikus Lelkészi Hivatal

Demeter Gergely

27.

Idősek napja

Karcfalva, Művelődési ház

Karcfalva község Helyi Tanácsa, Karcfalvi Larix Közbirtokosság, Jenőfalvi Tercs Közbirtokosság

Szőcs László

27.

Idősek napja – ünnepség a Pro Havadtő Egyesület közreműködésével

Havadtő, Kultúrotthon

Pro Havadtő Egyesület

Koncz Emma, Farkas Magdolna

28.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról, Szilágysomlyó irodalomtörténeti kiállítás

BIA, Szilágysomlyói EMKE

Széman Rózsa, Acsádi Annamária

29.

Őszi Napok

Könyvtár, iskola

Szekrényes Andrea, Birta Szabó Tamás, Szabó Melinda, Fazekas Éva

Zsigmond Éva

Kémer

2019

rendezvény

Október

nap

123


2019 Október 124

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

29.

Nádas menti falu X. szavalóversenye

Szucság

Szucsági Ref. Egyház

Tamás Ernő

egyeztetés alatt

Idősek napja

HR megye települései HMT, menedzsment, igazgatóság

Gáspár Izabella

egyeztetés alatt

Székelyföld Napok

Kovászna, Maros és Hargita megye

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Vitos Gyöngyi

Gyöngykoszorú találkozó

Mezőbánd, Ref. Otthon

Csipkebogyó Néptánccsoport Szabó Éva

Gyümölcsbál

Farkaslaka, Tamási Áron Művelődési Otthon

Tamási Áron Általános Iskola

Mihály Edit

Óvodások szüreti bálja

Farkaslaka, Tamási Áron Művelődési Otthon

Tamási Áron Általános Iskola

Mihály Edit

Ifjúsági szüreti bál

Fenyéd

Iskolások, óvodások almabálja

Siménfalva Kultúrotthon

Tantestület

Szépkorúak köszöntése

Siménfalva és a község falvaiban

Unitárius és református egyházközségek és Siménfalva Önkormányzata

Székelyföld napok – Irodalmi est

Siménfalva, Községi könyvtár

Községi könyvtár, Fehér Nyikó Sipos Irén és Vidéke Egyesület

Szüreti bál

Tordaszentlászló

THN, TMH

Laczi Enikő, Czakó Tamás

Szüreti bál

Magyarfenes

MS

Kun G. Tibor, Krasznai Márton

Bográcsfőző Fesztivál

Bihari szabad tér

Bihari Ifjúsági Csoport, RMDSZ Bihar

Barczag Katalin, Fikó Beáta

Ifjúság Csáki Péter


helyszín

Budapesti kirándulás Utolsó Hit és gyógyítás péntek

Szatmárnémeti

szervező intézmény

programfelelős

RMDSZ Bihar

Barczag Katalin

Szent-Györgyi Albert Társaság Vass Zoltán

2019

rendezvény

Október

nap

125


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Halottainkra és a falu határában elesett honvédekre emlékezünk

Tordaszentlászló, Magyarfenes

TTGYKE, RMDSZT, TF

Boldizsár Zeyk Zoltán, Boldizsár Zeyk Imre, Tamás Gebe András, Gombár Levente

1.

Halottak napi gyászistentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh., Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

2.

Halottak napja

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

2.

Kis-Királykő

Zernyest

Háromszéki EKE

Gajdó Kelemen Éva

2.

Gyalogtúra a Kőgombákhoz

Maroshévíz / Görgényi-havasok

EKE Marosvásárhely

Vita Zoltán

2.

Honismereti kirándulás Dicsőszentmárton környékére

Dicsőszentmárton

EKE Marosvásárhely

Szilágyi Eszter

3.

Bodoki-havas ősszel

Málnásfalu

Háromszéki EKE

Fekete Mihály

3.

VIII. Lackó Katalin népdalverseny

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

3.

Reformáció ünnepe

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh., Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

4.

Mártírok napja

Brassó, Áprily Lajos Főgimnázium, Reménység Háza, Földvári Emlékmű

RMDSZ

Kovács Attila

6.

Jeles Kuckó – november – Márton-napi ludasságok

Szilágysomlyó

BIA-JK

Széman Rózsa

6.

Borismereti előadás-sorozat, borkóstolással egybekötve (7. évad/2). Az est házigazdája: Vincze László

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE, Györkös Mányi Albert Homo Ludens Alapítvány Emlékház

Kós Katalin, Vincze László

7.

Művelődés Estek (5. évad/2). Az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Dáné Tibor Kálmán

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

2019

rendezvény

November

nap

127


2019 November 128

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

8.

Máréfalváért Díj – díjátadó ünnepség

Máréfalva

Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Szallós Kis Judit

8.

II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és a székelyek

Csíkszereda

EME Csíkszeredai Fiókegyesü- Balázs Lajos let, Sapientia EMTE

8–9.

XVII. Pécskai Néptánctalálkozó

Pécska, Doru Ioan Petescu Művelődési Ház

Búzavirág Egyesület Pécska

8–9.

Romániai Magyar Házak VI. Találkozója

EMKE Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ

Széman E. Rózsa

9.

Szüreti bál

Marosludas

Marosludasért KE

Kis István

9.

Márton-nap

Erdőszentgyörgy

100Fonat

Ambrus Emese

9.

Jótékonysági bál

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Iskola tantestülete

9.

Gyalogtúra a Torockói-hegységben

Torockói-hegység

EKE Marosvásárhely

Frink György

9.

Szüreti bál

Erzsébetváros

Erzsébetvárosi Református Egyházközség

Miklósi Mátyás-Csaba

9.

Közmunka és tokányolás

Lázárfalva

9.

Márton-napi újbor ünnepe

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér megyei RMDSZ

Hudácsek Katalin

9.

Papp Attila Körzeti Szavalóverseny

Margitta

HJT

Szőke Ferenc

9.

Kampány ízű disznótoros vacsora

Micske Balogh Péter Művelődési Ház

9.

Ápoljuk gyökereinket, nyelvünket, magyarságunkat

Temesvár, Geml József Társaskör az egyesület székháza

9.

Szüreti batyus bál

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Máthé Loránd Egyesület, Besztercei MADISZ

9–10.

Lakóca

Komandó

Háromszéki EKE

10.

Kászoni-havasok

Kászonaltíz

Engi Márta Ildikó

Bölöni Sándor

Irházy Elisabeta

Fekete Mihály Nagy Attila


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

9–17.

XIV. Ars Hungarica kulturális fesztivál

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Serfőző Levente

10.

Szent Márton-búcsú

Római katolikus templom

Római katolikus egyház

Ft. Kovács Zsolt

10–19.

Szent Erzsébet-kilenced

Oroszhegy

Oroszhegyi Erzsébetek Egyesülete

Bálint Piroska

11.

Márton-napi köszöntő

Oroszhegy

Óvónők

Pál Emese, Bálint Melinda

11–15.

II. Gyermefesztivál

Brassó

RMDSZ

Toró Tamás

11–29.

Szép város Kolozsvár, fotókiállítás

Kolozsvár, BMC Galéria

BMC

Essig József

11–13.

Vári László Emléktúra

Vlegyásza-hegység

EKE Kolozsvár 1891

Szilágyi András

12–15.

Tiberius Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál, Segesváron – 4 hangverseny. Fellépnek: a Tiberius vonósnégyes és meghívottai

Segesvár

SGA

Farkas Miklós

13.

A magyar nyelv napja – előadás, ünnepi műsor

Szilágycseh, Magyar Ház

TKT

Antal Katalin

Magyar Nyelv Napja

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

13.

Ember és Természet Kollégium (9. évad/2). Házigazda: dr. Farkas György

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Farkas György

13.

A magyar nyelv napja – nyelvi vetélkedő

Erdőszentgyörgy

Magyar szakos tanárok

13.

Nemlátók világnapja

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

13.

A magyar nyelv napja – Hargita Megye Tanácsának rendezvénysorozata

a HMT kulturális alintézményeinek székhelye

Hargita Megye Tanácsa a kult. alintézményei közreműködésével

13.

A magyar nyelv napja

Csíkszereda

Kájoni János Megyei Könyvtár Kelemen Katalin

BPME

2019

rendezvény

November

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika Gáspár Izabella

129


2019 November 130

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

13.

A magyar nyelv napja

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

14.

Szórvány napja – ünnepi rendezvény

Segesvár

SGA

László Imola, Molnár Annamária

14.

A Székely Könyvtár sorozat 76–80. kötetének bemutatója

Marosvásárhely (Állami Magyar Színház)

Hargita Kiadóhivatal

Lázár László

14.

A magyar szórvány napja

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Popa Timea Egyesület, Besztercei MADISZ

14.

Díjátadó Gálaest

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Zoltán-Sipos Timea Egyesület, Besztercei MADISZ

15.

A magyar szórvány napja – kiállítás

Teke – Magyar ház

PTE

Zaig Éva

15–17.

27. Színpad – Kis-Küküllő menti műkedvelő színjátszó találkozó

Erdőszentgyörgy

BPME

Kovrig Magdolna

15.

Gólyabál

Székelykeresztúr

EIE

Gagyi Réka

15.

Hétszínű virág Gyermekszínjátszó találkozó

Farkaslaka, Tamási Áron Művelődési Otthon

Tamási Áron Általános Iskola

Mihály Edit

15.

Magyar szórvány napja

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Hudácsek Katalin

15.

Pedagógusok napja

Kocsárd

Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér Megyei RMDSZ

Lőrincz Helga

15.

EKEArt-8 – fotókiállítás-megnyitó

Marosvásárhely

EKE Marosvásárhely

Sükösd Sándor

15.

Magyar szórvány napja

Medgyes

RMDSZ

Balázs Botond

15.

Szervezett operalátogatás

Kolozsvár

EMKE Szilágysomlyó

Széman Rózsa

15.

IX. Magyar szórvány napja

Déva

KKSZB

Kun-Gazda Gergely

15.

A magyar szórvány napja

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

A magyar szórvány napja

Déva

RMDSZ Hunyad megyei szervezete, Téglás Gábor Elméleti Líceum, Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács

Kofity Zoltán

15.

Magyar szórvány napja

Vajdahunyad

Diversitas, CST, RMPSZ, RMDSZ, KUN, EMKE Vh

Kofity Zoltán, Doboly Beatrix

15.

Benedek Elek Olvasómaraton

Marosludas

Marosludasért KE

Kováts Zsuzsánna Ildikó

15–16.

„Ifjú szívekben élek” – Ady Endre halálának 100. évfordulója. Középiskolásoknak szervezett csapatvetélkedő, felolvasószínházi produkció

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

15–17.

XXV. Színpad színjátszó fesztivál

Erdőszentgyörgy

BPME

Kovrig Magdolna, Ambrus Róbert

15–17.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny

Sepsiszentgyörgy

AESZ

Erdély Judit

16.

Szépkorúak találkozója

Asszonyvására

RMDSZ, Nőszövetség, Asszonyvására

Erdei Rita Elvira

16.

Irodalmi est

Marosszentkirályi Művelődési Ház

Marosszentkirályi Kádár György Kulturális E.

Hamar Alpár Benjamin

16.

Borvíz-túra

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki EKE

Vasile Păun

16.

Csicsói Hargita

Hargitafürdő

16.

Égig érő fa – Benedek Elek mesemondóverseny megyei szakasza

Szilágycseh, Művelődési Ház

16.

„Az ekhos szekér nyomában” – Amatőr színjátszó találkozó

Homoródújfalu

16.

Benedek Elek – „Égig érő fa” – megyei mesemondó verseny

Szilágycseh

16.

Magyar nyelv és magyar szórvány napja

Kolozsvár, Életfa Csa- EMKE, Életfa, EMKISZ ládsegítő Egyesület

2019

rendezvény

November

nap

Márton Gyula TKT, GYLI

Szőke Anna, Szekeres Enikő, Antal Katalin Birtalan Kinga

Gyulaffy László Általános Iskola

Szekeres Enikő Széman E. Rózsa

131


2019 November 132

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

16.

Szent Erzsébet-búcsú

Úz Völgye – hadi kápolna

Római katolikus egyház

Ft. Kovács Zsolt

16.

Kászonfeltízi búcsú

Kászonfeltízi Katalin-kápolna

Vass Zoltán, Elekes Veronika

Lakatos Tamás

16.

IV. Brassó Megyei Oktatási Konferencia

Brassó

RMDSZ

Kovács Attila

16.

VII. Nemzetközi kórustalálkozó

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Almási Vince

16–17.

A magyar szórvány napja

Rév

Pro Rév Egyesület, ref. egyház

Hasas János, Papp Csaba

17.

XVIII. Csángó Nap

Csíkszereda

HMKK

András Jolán

19.

Gillemot Ferenc emlék focikupa

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

19.

Nagy Miklós Kund: Felemás – könyvbemutató

Szászrégen, DIO Ház

HRE

Menyei Ildikó

20.

A magyar tudomány napja

Szilágysomlyó

BIA, EMKE

Széman Péter, Széman Rózsa

20.

ZeneSzó – zenés beszélgetőest-sorozat (7. évad/1).

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Horváth Zoltán

22.

A magyar népdal és népköltészet hete. „Megkerülöm Erdélyország határát” – Mit tudunk népdalainkról? – csoportvetélkedő V–VI. osztályosoknak

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

22.

Olvasóest

Kémer

Könyvtár, KALI

Szekrényes Andrea, Fazekas Éva

22.

JelesNapTár: Szent András hava (gyerKolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE mekprogram, 12. évad/2). Foglalkozásve- Györkös Mányi Albert zetők: Both Zsuzsa néprajzos, kézműves Emlékház és Szabó Kinga játszóház-vezető

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga

22.

Ady Endre-emlékünnepség

Tóth István

Székelyhíd


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

22.

Ady Endre körzeti szavalóverseny

Margitta

HJT

Szőke Ferenc

22.

Karácsonyi vásár

Szalárd, Kultúrotthon Szalárd község Polgármesteri Hivatala, Nőszervezet

Kőrösi Timea, Csegődi Tünde

22.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 18. fórum

Kolozsvár

EME

Bitay Enikő

23.

Szépkorúak Találkozója

Kiskereki

RMDSZ, Nőszövetség, Kiskereki

Nyiri Elza

23.

Nótaest

Kárásztelek, Kultúrház

Kárászteleki Polgármesteri Hivatal, Jószágtartók Egyesülete

Szabó Ferenc

23.

András-bál

Kisiratos, Művelődési Ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabadai Mária

23.

Katalin-bál

Szászrégen, Marion vendéglő

RMDSZ, Szászrégen

Torjai ildikó

23.

Bodoki-hegység gerinctúra

Sepsibükszád

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

23.

Erzsébet-bál

Gátalja, Kultúrotthon

Szent László Gazdakör

Sári Csapó István

23.

Erdélyi Természettudományos Konferencia

Kolozsvár, Apáczai Csere János Líceum

EME Természettudományi Szakosztály

Csavdári Alexandra

23.

XX. Műszaki Tudományos Ülésszak

Kolozsvár

EME-MTSz

Bitay Enikő

23.

XV. Érmelléki Kórustalálkozó

Székelyhíd

23.

Katalin-bál

Brassó

RMSZSZ BV

Horváth Judit

23–24.

Udvarhelyszéki amatőr színjátszó találkozó

Oroszhegy

OKIE, Oroszhegyi Önkormányzat

Pál Székely Sándor

23–24.

Gyalogtúra az Egyes-kőhöz

Hagymás-hegység

EKE Marosvásárhely

Dácz László

24.

Adventi vásár

Szilágybagos

Sz. Polg. Hiv.

Marina Ida-Magdolna, Bernáth István

24.

Szt. Erzsébet és Katalin-bál

Temesvár, az egyesü- Geml József Társaskör let székháza

2019

rendezvény

November

nap

Fekete Katalin

Wenczel Hajnalka

133


2019 November 134

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

24.

Katalin-napi bál

Nyárádszentlászló

Hal-Kan Spothorgász Egyesület

Karácsony Károly

24.

Hagyományos disznótor

Máriafölde, Kulturális Központ

Új Máriafölde és a helyi RMDSZ-szervezet

Kaszta Árpád

24.

Kászonaltízi búcsú

Kászonaltízi római katolikus templom

Vass Zoltán kászonaltízi plébános, Elekes Veronika vallástanárnő

Lakatos Tamás

25.

Szalagavató

Déva

TGEL

Balogh-Botár Csaba

25.

Könyvvásár

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

26.

Ady-nap Margittán

Margitta

Margittai RMDSZ

Árkosi Antal, Demián Zsolt, Pocsaly Zoltán

27.

Adventi könyvvásár és képzőművészeti kiállítás

Szilágysomlyó

BIA, EMKE

Széman Péter, Széman Rózsa, Acsádi Annamária

27.

A csíkszeredai CODEX régizenegyüttes fellépése: karácsonyi énekek

Segesvár

SGA

Farkas Miklós

28.

Nyitott szemmel – beszélgetőest-sorozat Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE (8. évad/2). Györkös Mányi Albert Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert Emlékház

Kós Katalin, Laczkó Vass Róbert

28.

Adventikoszorú-kötés

Csíkdánfalva, Művelődési Ház

Csíkdánfalvi Ifjúsági Szervezet

Dobos Zsolt

28.

Adventi kézművesműhely

Beszterce

RMDSZ Nőszervezet, Pro Hereditatem Egyesület, Besztercei MADISZ

Parti János

29.

Adventi kiállítás és jótékonysági vásár

Csíkszépvíz

29.

„Szélcsend”. 100 éve született Berkesi András író. Élete és munkássága

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

29.

Nádas menti falu X. szavalóversenye

Szucság

Szucsági ref. egyház

Tamás Ernő

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

29.

Adventikoszorú-készítés

Paptamási, Kultúrotthon

Paptamási Önkormányzat

Tóth Szilvi, Piski Emese

30.

Adventi várakozás

Kárásztelek Eskütő – Kultúrház

RMDSZ Kárászteleki Nőszervezet

Szabó Melinda

30.

Báj-havas

Szinája

Háromszéki EKE

Vasile Păun

30.

Csodaváró – családos ünnepi hangolódás

Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

A HPKE és a Csernátoni Népfőiskola közös programja

Dimény-Haszmann Orsolya, Haszmann Gabriella

30.

Advent a családban

Székelyudvarhely

Artera

Lőrincz Zsuzsanna

Szépkorúak találkozója

Érkeserű

RMDSZ Nőszövetség

Szabó Enikő

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 18. fórum Sepsiszentgyörgyi fiók

Sepsiszentgyörgy

EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesület

Biró Boróka

2019

rendezvény

November

nap

30. 30.

10. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia

Sapientia Erdélyi Magyar TuDarvay Zsolt dományegyetem Csíkszeredai Kar, Matematika–Informatika szakcsoport, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Matematikai és Informatikai Intézet, Erdélyi MúzeumEgyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály, Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság

Nyugdíjas találkozó

Fenyéd

Fenyéd község Önkormányzata

Bokor Botond

Nyugdíjas találkozó

Küküllőkeményfalva

Fenyéd község Önkormányzata

Bokor Botond

135


2019 November 136

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

XV. Pörgettyű – Anyanyelvi Vetélkedő

Szamosújvár

TA

Fodor Emőke, Székely Melinda, Debreczeni Orsolya

Református Lelkészi Konferencia

Hegyközkovácsi

Református egyház RMDSZ Hegyközkovácsi

Forró László

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság Vass Zoltán

Utolsó Hit és gyógyítás péntek


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

1.

Mikulás-túra Istenszékére

Kelemen-havasok

EKE Marosvásárhely

Zrínyi István Miklós

1.

Adventi istentisztelet és szeretetvendégség

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

1.

Adventikoszorú-szentelés

Csíkdánfalva, Művelődési Ház előtt

Csíkdánfalva Önkormányzata

Both Norbert

1.

Adventi ráhangolódás – koszorúkészítés

Csíkrákos

Csíkrákos Község, Bogátalji Mozgalom

Lutz Levente

10–20.

Mosolygós karácsonyt!

Déva

RMDSZ Dévai Nőszervezet

Kun-Gazda Kinga-Viola

1–24.

Karácsonyváró adventi rendezvények

Szováta

Szováta város Önkormányzata

Katona Gyöngyvér, Kiss János

2.

Tátika show

Zetelaka, Kultúrotthon

Dr. P. Boros Fortunát Alapítvány

Dimén Levente

2.

Fogyatékossággal élők világnapjából kiállítás és jótékonysági vásár

Csíkszereda

2–24.

Adventi készülődés

Oroszhegy és a község falvaiban

4.

Adventi készülődés

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

4.

ZeneSzó – zenés beszélgetőest-sorozat (7. évad/2).

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE Györkös Mányi Albert Emlékház

Kós Katalin, Horváth Zoltán

4–28.

Adventi ünnepkör a Magyar Házban

Vajdahunyad

Kis M. András, Kun Kriza Ilona, Doboly Beatrix, Kofity Magdolna

5.

Előadás

5.

Mikulás a kicsiknek

2019

rendezvény

December

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika Óvónők

RMPSZ, RMDSZ, KUN, EMKE Vh, KJFVR

Kocsis György Beszterce

Besztercei MADISZ, Besztercei Diáktanács

Orbán Attila

137


2019 December 138

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

5.

Mikulás-váró

Kémer

KPH, KALI

Szekrényes Andrea, Fazekas Éva, Jula Mădălina, Pușcaș Gabriel

5.

Mikulás a könyvtárban

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

5.

Mikulás-járás

Tordaszentlászló

TKK

Tamás Gebe Melinda

5.

Jeles Kuckó – december – Mikulás-váró

Szilágysomlyó

BIA-JK

Széman Rózsa

5.

Mikulás-est

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Lackó Ramona

5.

Mikulás-várás

Oroszhegy és a község falvaiban

Tantestület

5.

Mikulás-járás

Zetelaka község

Zetelaki Ifjúsági Fórum

5–6.

Házhoz megy a Mikulás

Szatmárnémeti

MIK

Muresan István

6.

Mikulás-nap

Szatmárnémeti

MIK

Muresan István

6.

Mikulás-bál

Paptamási, Kultúrotthon

Paptamási Önkormányzat

Toth Szilvia

6.

Györffy György Történelmi Vetélkedő

Szucság

Szucsági Ref. Egyház

Tamás Ernő

6.

Mikulásjárás

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Kolcsár Ildikó

6.

Városi Mikulás-nap

Székelykeresztúr, Művelődési Ház

Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Székelykeresztúr város Önkormányzata

Faluvégi-Bartha Noémi

6.

Mikulás-váró

Tordaszentlászló, Magyarfenes, Magyarléta

HT, BJIT, MI-Ó, MLIÓ

Tamás Gebe András, Asztalos István, Boldizsár Zeyk Ibolya, Neagomir Hajnalka, Szakács Melinda, Kajcsa Kinga


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

6.

Fehér megyei Szórvány Mikulás

Nagyenyed

Dr. Szász Pál Egyesület, Bartha Melinda Fehér Megyei RMDSZ, Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed

6.

Mikulás-járás

Medgyes

Gyöngyvirág Kulturális Egyesület

Lukács Gyöngyi

6.

Mikulás-járás

Medgyes

MADISZ

Balázs Botond

6.

Szent Miklós-búcsú

Csíkszentmiklós

Csíkszentmiklósi Egyházközség

György Mihály Levente

6.

Mikulás

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

6.

Mikulás-ünnepély

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

6.

Mikulás az óvodában

Rév

Pro Rév Egyesület

Hasas János

6.

Mikulás-várás

Érmihályfalva főtere

Érmihályfalváért Egyesület, Érmihályfalva város

Sütő Judit Katalin, Borbély Simon Csaba

6.

Szépkorúak találkozója

Sóvárad, Iskola nagyterme

Biró Csaba

6–8.

Mikulás-nap Csegezen

Csegez

EKE Torda

Csép Miklós, Bálint Miklós

7.

Karácsonyváró

Szatmárnémeti

Borókagyökér Egyesület

Szejke Judit

7.

XI. Kemény János Műkedvelő Színjátszók Találkozója

Szászrégen, Eugen Nicoară Művelődési Ház

HRE

Fábián András

7.

Baróti-hegység északi része

Sepsibükszád

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

7.

Kirándulás: Szeged, karácsonyi vásár

Szeged

Lugosi RMDSZ

Kovács László

7.

Csodaváró – családos ünnepi hangolódás Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

2019

rendezvény

December

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

HPKE, Csernátoni Népfőiskola Dimény-Haszmann Orsolya, Haszmann Gabriella

139


2019 December 140

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

7.

Mikulás-buli

Szilágybagos

Sz. Polg. Hiv.

Bernáth István, Égetó Loránd, Doba Szilárd

7.

Adventi várakozás

Kárásztelek Eskütő/ Kultúrház

Kárászteleki Polgármesteri Hivatal, RMDSZ kárászteleki szervezete, RMDSZ kárászteleki Nőszervezet

Faluvégi Francisc-Ștefan

7.

Adventi koszorú

Déva

RMDSZ dévai Nőszervezet

Kun-Gazda Kinga-Viola

8.

Adventi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh., Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

8.

Szeplőtelen fogantatás búcsú

Csíkmenaság

Római katolikus plébánia

Csala László

8.

Csíkdánfalva egyházi ünnepe

Csíkdánfalva, templom

Egyház

Bara Ferenc

8.

Karácsonyi könyvvásár

Szilágycseh, Magyar Ház

TKT

Antal Katalin, Szekeres Enikő

9.

Mézeskalács és adventikoszorú-készítés

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

9–27.

Ünnepváró csoportos kiállítás

Kolozsvár, BMC Galéria

BMC

Kolozsi Tibor, Németh Júlia, Tosa Katalin

11.

Borismereti előadás-sorozat, borkóstolással egybekötve (7. évad/3). Az est házigazdája: Vincze László

Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE, Györkös Mányi Albert Homo Ludens Alapítvány Emlékház

Kós Katalin, Vincze László

11.

Gyalogtúra: Nemzetközi hegy nap

Gyalui-havasok

Kiss János

12.

Nyitott szemmel – beszélgetőest-sorozat Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE (8. évad/3). Györkös Mányi Albert Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert Emlékház

Kós Katalin, Laczkó Vass Róbert

12.

XIX. Betlehemes Találkozó

Szamosújvár

TA

Egri Hajnal

13.

Jótékonysági Koncert

Székelykeresztúr

EIE

Gagyi Réka

13.

Istenes Versek Körzeti Szavaló Versenye

Margitta

HJT

Szőke Ferenc

EKE Kolozsvár 1891


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

13.

JelesNapTár: Karácsony hava (gyermek- Kolozsvár, EMKE EMKE–GYMAE program, 12. évad/3). FoglalkozásvezeGyörkös Mányi Albert tők: Both Zsuzsa néprajzos, kézműves és Emlékház Szabó Kinga játszóház-vezető

Kós Katalin, Both Zsuzsa, Szabó Kinga

13–20.

Betlehemes játékok

Resicabánya, Boksabánya, Versec, Szolnok

Platanus

Kun László, Székely Zsolt

14.

RMDSZ-Mikulás

Margitta

Margittai RMDSZ

Demián Zsolt, Árkosi Antal, Pocsaly Zoltán

14.

Évzáró buli

Csíkszereda

14.

Adventi várakozás

Kárásztelek Eskütő/ Kultúrház

Kárásztelki 1-es Gimnázium, RMDSZ Kárászteleki Nőszervezet

Szabó Adél, Szabó Melinda

14.

Karácsonyi ünnepi műsor, a község karácsonyfájának feldíszítése

Szilágysámson, Kultúrotthon

Sámsonért Kulturális Egyesület

Boda Emőke, Vicsi Edina

14.

Csodaváró – családos ünnepi hangolódás

Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

A HPKE és a Csernátoni Népfőiskola közös programja

Dimény-Haszmann Orsolya, Haszmann Gabriella

14.

Hagyományos borforraló túra

Bácsi-torok (Kolozsvár)

EKE Kolozsvár 1891

Szilágyi András

14–15.

Karácsonyi vásár

Négyfalu

HMIK

Gödri Szabolcs

14–15.

Év végi buli

Sepsiszentgyörgy

Háromszéki EKE

Háromszéki EKE

14–15.

Karácsonyi vásár

Székelykeresztúr, Városi Piactér

Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Székelykeresztúr város Önkormányzata

Faluvégi-Bartha Noémi

15.

Örvendj ég, örvendj föld

Beszterce

RMDSZ B-N, Pro Hereditatem Egyesület, Besztercei MADISZ, RMDSZ Nőszervezet

Parti János

15.

Évzáró túra

Torockói-hegység

EKE Marosvásárhely

Dósa László

2019

rendezvény

December

nap

CsEKE

141


2019 December 142

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

15.

Adventi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh., Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

15.

Karácsonyi koncert

Nagyszentmiklós

Pro Bartók Társaság

Tamás Sándor

15.

Kisebbségek napja

Máriafölde, Kulturális Központ

Új Máriafölde és a helyi RMDSZ szervezet

Kaszta Árpád

15.

Karácsonyi koncert

Nagyszentmiklós

Pro Bartók Társaság

Tamás Sándor

15.

Szépkorúak karácsonya

Fugyivásárhely

Ref. egyház

Lakatos Rozália, Visky István

16.

Bekecsalja Néptáncfesztivál

Szováta

Sirülők Néptáncegyüttes

Kiss Enikő

16.

Adventi műsor

Nagyszeben

HÍD Egyesület

Lózer László Csaba

16–21.

Karácsonyi vásár

Székelyhíd

17.

Hagyományos disznótor

Déva

László János Hagyományőrző Egylet, Segesvári Miklós Pál Egylet, Téglás Gábor Elméleti Líceum, EMKE

Pogocsán Ferdinánd, Domokos Balázs

17.

Karácsonyköszöntő ünnepély

Szilágybagos

Sz. Ált. Isk.

Bacsadi Diószegi Piroska, Almási István

17–18.

Adventi mézeskalácssütő kaláka

Szilágysomlyó

EMKE Szilágysomlyó, BIA Játékkuckó, RMDSZ Nőszervezet

Széman Rózsa, Gudor Zsuzsa, Acsádi Annamária

18.

Nemzeti kisebbségek napja

Gyulafehérvár

Vitribus Unitis Egyesület, Dr. Szász Pál Egyesület, Fehér megyei RMDSZ

Ladányi Árpád Csaba

18.

Karácsonyvárás zenével

Erdőszentgyörgy

BPME

Szász Enikő

18.

IX. Adventi teadélután a Fonóban

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

18.

„Szívvel-lélekkel”. Ajándékkészítési alkotóműhely. Adventi játszóház

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

19.

X. Szép Fenyő – Karácsonyi előadás

Gyimesközéplok

Kultúrház és Könyvtár

Mihók Edit

Tiponut Tibor


helyszín

szervező intézmény

19.

Előadás

20.

programfelelős

Bogáncs–Zurboló karácsonyi előadás

Kolozsvár – Tranzit Ház

BZE

20.

Karácsonyi ünnepély

Mezőmadarasi iskola, Mezőmadarasi iskola, Szénáságyi iskola Szénáságyi iskola, Polgámesteri Hivatal

Kovács László, I. Kovács Annamária

20.

Betlehemi jászol kiállítása

Nagyernye

Nagyernyei Alkotói Ifjúsági Egyesület

Kádár Zsolt, Halmagy Éva

20.

Iskolások karácsonya

Sóvárad, református templom

SÁI

Gagyi Erzsébet Ildikó

20.

Közös karácsonyfa-díszítés

Oroszhegy, Székelyszentkirály, Ülke

Tantestület

20.

Iskolások, óvodások karácsonyi előadása

Oroszhegy és a község falvaiban

Tantestület

20.

Karácsonyi ünnepély

Ótelek

RMDSZ, Óteleki Katolikus egyház

Heinrich József

20.

Idősek karácsonya

Kémer

KPH, KAIKKA

Szabó Levente György, Szabó Melinda, Fazekas Éva, Birta Szabó Tamás, Szabó Ilona, Szekrényes Andrea

20.

Karácsonyi műsor

KalotaszentkirályZentelke

AEI

Kovács Erzsébet, Márton Ildikó

20.

Karácsonyi ünnepség

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

21.

Karácsonyi ünnep

Nyárádmagyarós

Ált. Isk.

Iszlai Tünde

21.

Kultúrcsoport évadzáró ünnepsége

Sarmaság

Pro Sarmaság

Bai Attila

21.

Adventi várakozás

Kárásztelek Eskütő/ Kultúrház

RMDSZ Kárászteleki Nőszervezet, Karaszfanband Egyesület

Dee Róbert, Szabó Márta

Kocsis György Túrós Klára

2019

rendezvény

December

nap

143


2019 December 144

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

21.

Csodaváró – családos ünnepi hangolódás

Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

HPKE, Csernátoni Népfőiskola

Dimény-Haszmann Orsolya, Haszmann Gabriella

21.

A gyulakutai iskolások karácsonyi hangversenye

Gyulakuta, Kultúrotthon

21.

Családi karácsonyváró a Búzavirággal

Pécskai Kisiparosok Klubja

Pécskai Búzavirág Egyesület

Engi Márta Ildikó

22.

Adventi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh., Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

22.

Gyöngy Nőszervezet karácsonyi ünnepi műsora

Gyulakuta, Kultúrotthon

22.

Karácsonyi koncert

Oroszhegy

Oroszhegyi Fúvószenekar Egyesület

22.

Karácsonyfa ünnepe

Kárásztelek Eskütő/ Kultúrház

Kárászteleki Római Katolikus Nagy Jácint Sándor, Plébánia, RMDSZ Kárászteleki Szabo Csilla Nőszervezet

22.

Karácsonyi vásár

Szilágybagos

Sz. Polg. Hiv.

Marina Ida-Magdolna, Bernáth István

22.

Szabadtéri karácsonyi vásár

Kobátfalva

ODFIE Egyesület kobátfalvi csapata

Boros Tamara

24.

Karácsonyi műsor, kántálás

Erzsébetváros

Erzsébetvárosi Református Egyházközség

Miklósi Mátyás-Csaba

24.

Kántálás

Medgyes

Gyöngyvirág Kulturális Egyesület

Lukács Gyöngyi

24.

Szentesti ünnepi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

24–27.

Ökumenikus karácsonyi pásztorjáték

Medgyes

MADISZ

Balázs Botond

24.

Karácsonyi műsor

Mezőbánd, református templom

Mezőbándi ref. Kórus, I–VIII. oszt tanulók

Balázs János, Nyíri Hunor

24.

Erdőszentgyörgyi betlehem

Erdőszentgyörgy

100FONAT

Ambrus Emese

Kerekes Csaba

Máté Dalma, Jakab Éva György Sándor


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

24–26.

Karácsonyi bál

Rév

Pro Rév Egyesület

Hasas János, Papp Csaba

25.

Karácsonyi előadás és bál

Mezőmadaras, Kultúrotthon

Árvalányhaj Néptánccsoport

Fazakas János, Kovács Annamária

25.

Évzáró ünnepség

Lupény

RMDSZ lupényi szervezete, Ében Haézer Egyesület

Benedekfi Dávid, Antal Amália

25.

Karácsonyi fúvóskoncert

Csíkdánfalva, Művelődési Ház

Csíkdánfalva Önkormányzata

Dobos Zsolt

25.

Karácsonyi bál

Ótelek

RMDSZ

Tifán Tibor

25.

A Karcfalvi és Jenőfalvi Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje

Karcfalva, Művelődési Ház

Bitykó Zenei Egyesület

Bálint Zoltán

25.

Gyermekek karácsonyi műsora

Erzsébetváros

Erzsébetvárosi Református Egyházközség

Miklósi Mátyás-Csaba

25.

Karácsonyi bál

Paptamási Kultúrotthon

Paptamási Önkormányzat

Toth Szilvia

25.

Karácsonyi előadás – Tóth Ede: A falu rossza, karácsonyi bál

Tordaszentlászló

TASZCS, THN, TMH, TF, HT

Laczi Enikő, Gombár Levente, Tamás Gebe András

25.

Karácsonyi bál

Magyarléta

MLMH

Laczi Enikő

25.

Karácsonyi bál

Magyarfenes

MS

Kun G. Tibor, Laczi Enikő

25.

Urusos Néptánccsoport előadása

Oroszhegyi

Oroszhegyi Urusos Néptáncegyesület

Pál Emese

25.

Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh., Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

25–26.

Karácsony

Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont

26.

Karácsonyi kosaras bál

Teke, Kultúrotthon

PTE

Mihálci János

26.

Karácsonyi koncert

Bihari Kultúrház

Baptista Gyülekezet

Szász Attila

2019

rendezvény

December

nap

Bardócz Csengele, Molnár Fülöp, Silló Erika

145


2019 December 146

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

26.

Karácsonyi és újévi bál

Hegyközkovácsi Kultúrház

Polgármesteri Hivatal, RMDSZ Bihar község

Nagy Gizella, Barczag Tibor

26.

Karácsonyi szokások és bál

Pusztina

PHE

Nyisztor Ilona

26.

18 évesek nagykorúsítási ünnepsége

Farkaslaka, Tamási Áron Művelődési Otthon

26.

Közös karácsonyi ünneplés

Oroszhegy

Ifjúság

Pál Melinda

26.

Karácsonyi bál

Marosszentkirályi Művelődési Ház

Marosszentkiralyi Kádár György Kulturális E.

Jánosi Andor, Madaras Tibor

26.

Hagyományos karácsonyi bál

Sóvárad, Iskola nagyterme

Sóvárad Közművelődési Egyesület – SKE

Kovács Andrea

26.

Karácsonyi túra

Málnásfalu

Háromszéki EKE

Jártó Gábor

26.

Karácsony másodnapi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

26.

Adventi gyertyagyújtás

Csíkkozmás

Csíkkozmás község

Szántó László

26.

Számadás (néptánc)

Csíkszentdomokos, Kultúrotthon

Kultúrotthon

Karda László

26.

Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje

Csíkszentsimon

26.

Adok-kapok karácsonyi est

Zilah, EMKE Ház

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

26–30.

Év végi bál

Székelyszentkirály, Tibód

Székelyszentkirályi Művelődési Ház

Gergely László

27.

Ifjúsági játékest

Medgyes

MADISZ

Balázs Botond

28.

Baróti-hegység

Málnásfürdő

Háromszéki EKE

Gáspár László Zsolt

28.

Karácsonyi koncert

Kisiratos, Művelődési ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Almási Zsuzsa

28.

Karácsonyi és újévi bál

Bihari Kultúrház

Polgármesteri Hivatal, RMDSZ Bihar község

Nagy Gizella, Barczag Katalin

30.

Szilveszteri kabaré

Oroszhegyi

OKIE

Pál Székely Sándor

Orbán Csaba

Sándor Árpád


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

30.

Öregek karácsonyi köszöntése és megajándékozása

Oroszhegy, Székelyszentkirály

Oroszhegyi Önkormányzat

Bálint Elemér-Imre

30.

Gyermekfilharmónia óévzáró hangversenye

Szentegyháza, Gyermekfilharmónia Gábor Áron Műv. Ház Alapítvány

Haáz Sándor

31.

Szilveszteri bál

Szatmárnémeti

RMDSZ

Kereskényi Gábor

31.

Szilveszteri mulatság

Érmihályfalva, Gödör Rendezvényház

Érmihályfalvi RMDSZ

Sütő Judit Katalin

31.

Szilveszteri bál

Brassó

RMDSZ

Kovács Attila

31.

Szilveszter 2019–2020

Kisiratos, Művelődési ház

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Szabadai Mária

31.

Szilveszter

Medgyes

Gyöngyvirág Kulturális Egyesület

Lukács Gyöngyi

31.

Szilveszteri Batyus Bál

Szilágybagos

Sz. Polg. Hiv.

Marina Ida-Magdolna, Bernáth István

31.

Óévi istentisztelet

Kiskapus

Romániai Ev.-Luth Egyh. Kiskapusi Egyh.község

Horváth Csaba

31.

Szilveszteri mulatság

Paptamási, Kultúrotthon

Paptamási Önkormányzat

Tóth Szilvia

31.

Család-barát szilveszter

Erdőszentgyörgy

100FONAT

Ambrus Emese

31.

Szilveszteri batyus bál

Tordaszentlászló

TASZCS

Laczi Enikő

31.

RMDSZ-szilveszter

Margitta

Margittai RMDSZ

Árkosi Antal, Demián Zsolt, Pocsaly Zoltán

31.

Szilveszter

Lugos

Lugosi RMDSZ

Csejtei Erzsébet, Pozsár József, Kiss Mária

egyeztetés alatt

Családok adventi ünnepsége

egyeztetés alatt

HMT – Programok, projektek, közbeszerzések vezérigazgatósága

Kardalus Enikő

2019

rendezvény

December

nap

147


2019 December

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

egyeztetés alatt

Karácsonyi koncert

Hargita megye

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Vitos Gyöngyi

egyeztetés alatt

Adventi előadások

Több helyszín

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Karácsonyi vásár

Csíkszentdomokos, Központ

Csíkszentdomokosi Könyvtár

Iskolások karácsonyi előadása

Siménfalva és a község falvaiban

Tantestület

Szilveszteri előadás

Sepsiszentgyörgy

Tamási Áron Színház

Adventi hangverseny

Tordaszentlászló

TÉ, TRE

Balázs Attila, Balázs Ágnes

Adventi hangverseny

Magyarfenes

MV, MRE

Lengyel István, Tóth Guttman Emese

Szatmárnémeti

SZAFKE

Őri-Pákay Franciska

Szatmárnémeti

Szent-Györgyi Albert Társaság Vass Zoltán

Karácsonyváró foglalkozások

Pusztadaróc

Pusztadaróci Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Krisztian Erika

XV. Karácsonyi Kézműves Vásár és Mesterségbemutató

Szatmárnémeti

Aranykapu Egyesület

Nezezon Enikő

Adven- Több helyszín ti Előadások Egy cseppnyi szeretet Utolsó Hit és gyógyítás péntek

148


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Haszmann Pál Múzeum, Csernáton

A HPKE és a Csernátoni Népfőiskola közös programja

Haszmann Gabriella, Haszmann László

Minden találkozás ünnep

Vajdahunyad

Összhang Nőegylet

Takács Ibolya

a Harmónia nyugdíjas klub találkozói

Vajdahunyad

Harmónia Nyugdíjas Klub

Takács Ibolya

Vajdahunyad

KJFVR

Doboly Beatrix

Vajdahunyad

EMKE Vh Könyvtár, Diversitas

Doboly Beatrix

Ablak a világra: könyvbemutatók, kiállítások, képzőművészek

Vajdahunyad

EMKE Vh Könyvtár, Diversitas

Fazakas Tibor, Balázs Tibor

Táncház

Vajdahunyad

CST, HUMMIT, EMKE

Márton Ferenc, Zrínyi Miklós

Olvasóklub a Magyar Ház Könyvtárában

Vajdahunyad

EMKE Vh Könyvtár, Diversitas

Doboly Beatrix

Vajdahunyad

RMDSZ vajdahunyadi szervezet, CST

Ferenczi István

Székelyudvarhely

Artera

Molnár Ibolya

Székelyudvarhely

Artera

Lőrincz Zsuzsanna

márciustól októberig, kéthetes turnusokban Bútorfestő- és fafaragótáborok / képzések (ebbe a programba belföldi és külföldi alkotó fiatalok egyaránt bekapcsolódnak) minden hó 2. szerdáján havonta

2019

rendezvény

az év folyamán

nap

alkalmanként a Kapisztrán Szent János FVR tematikus találkozói a megszentelt élet évében alkalmanként, kb. kéthavonta Irodalmi kávéház, versünnep alkalmanként

az év folyamán Vajdahunyad – Szombathely testvérvárosi talákozó I–XII., kedd, csütörtök Kaláka Kör-alkotó ház I–XII., péntek, szombat Akkreditált kézműves képzés

149


2019 az év folyamán

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Iskola másként – kézművesség

Székelyudvarhely

Artera

Lőrincz Zsuzsanna

Udvarhelyszék

Artera

Miklós Zsuzsánna

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

I–VI. VI–VIII., hétfő–péntek Mesefalu Székelyföldön állandó, január–december Néptáncbemutatók és tanítás Kolozsvár Kolozsvár környéki településeken minden kedden Gyermektáncház – hetente

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

Heltai Táncház, Folk-kocsma

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

30+Felnőtt táncház – hetente

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

Nyári anyanyelvápoló foglalkozás kisiskolás gyermekeknek

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

minden szerdán Néptáncoktatás kezdőknek minden pénteken

Egész tanév ideje alatt Iskolai oktatást kiegészítő programok • Mesedélután • Helyesírási tevékenység • Szövegértelmezés • Irodalmi délután – verstanulás • Történelmi programok

150


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Szilágysomlyó

BIA Játékkuckó, EMKE Szilágysomlyó

Széman Rózsa, Fekete István, Mélykutiné Német Kornélis

Szilágysomlyó

BIA, EMKE Szilágysomlyó

Széman Rózsa

Szilágysomlyó

EMKE Szilágysomlyó, Bia

Pocsveiler Ilona

Szilágysomlyó

BIA, EMKE Szilágysomlyó

Pocsveiler Ilona, Széman Rózsa

Szilágysomlyó

EMKE Szilágysomlyó, Bia

Széman Rózsa, Pocsveiler Ilona

Erdőszentgyörgy

BPME

Kovrig Magdolna

Erdőszentgyörgy

BPME

A csoportfelelősök

Aerobik Klub

Brassó

BV NSZ

Mikes Melinda

Kiállítások, előadások, kulturális programok

Reménység Háza

ACSJKE

Házy Eszter

Hargita megye

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Vitos Gyöngyi

2–6., 9–12., minden hétfőn citeraoktatás haladó, közép és kezdő csoportoknak

1–6., 9–12., minden kedden néptáncoktatás 1–12., minden csütörtökön Amatőr színjátszócsoporti próba

2019

rendezvény

az év folyamán

nap

1–12., minden hónap első keddjén Olvasókör 1–12., minden hónap második keddjén Irodalmi Kávéház kéthavonta, 1–10. Az Erdőszentgyörgyi Figyelő című lap szerkesztése minden péntek és szombat délután 4-6-ig A BP Színkör próbái egész évben, hetente hétfőn és csütörtökön 19.30-tól hetente

január–december, egyeztetés alatt Iskola másként

151


2019 az év folyamán

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Workshopok

Hargita megye

Hargita Megyei Művészeti Népiskola

Vitos Gyöngyi

Megyeháza Galéria kiállításai

Csíkszereda, Megyeháza Galéria

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Kiállítások

Több helyszín, hazai és magyarországi helyszínek

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Gyerekkoncertek

Több helyszín

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Gyerekelőadások

Több helyszín

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Néptáncelőadások

Több helyszín

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

Kolcsár Béla

Micske

Görböc

Hodgyai Edit

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

Néptáncoktatás

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

Nyugdíjasklub

Zilahi EMKE

Gombos Gyöngyi

október–december Őszi táncházak állandó jelleggel Könyvtár működés hetente minden kedden 17 óra havonta március–június Honismereti órák a Tájházban

Máréfalva

KŐLIK Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Bogos Rozália, Papp Cecilia

Körzeti Futball Bajnokság, 6-os Liga

Máréfalva

Medvenyelv S.E.

Balas Lajos

Máréfalva

Medvenyelv S.E.

Balas Lajos

augusztus–november Körzeti Futball Bajnokság, 6-os Liga

152


helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Tájházlátogatás

Máréfalva

KŐLIK Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Fancsali Hajnal

Máréfalva

KŐLIK Hagyományőrző Művelődési Egyesület

Dávid Balázs

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

Gyermektáncház – hetente

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

Heltai Táncház, Folk-kocsma

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

30+Felnőtt táncház – hetente

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Pillich Balázs

Nyári anyanyelvápoló foglalkozás kisiskolás gyermekeknek

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

Kolozsvár

HGKA Gróf Mikó I. Könyvtár SZKE SzINT

Miklós Erika

alkalmi

időszakos Múzeumi gyűjtemény gondozása, Tájház karbantartása állandó programok, január–december Néptáncbemutatók és tanítás Kolozsvár környéki településeken

2019

rendezvény

az év folyamán

nap

minden kedden

minden szerdán Néptáncoktatás kezdőknek minden pénteken

egész tanév ideje alatt Iskolai oktatást kiegészítő programok • Mesedélután • Helyesírási tevékenység • Szövegértelmezés • Irodalmi délután – verstanulás • Történelmi programok

153


2019 az év folyamán

nap

rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

Bihar és Szilágy­ megyei települések, valamint Hajdú-Bihar megyei települések (HU)

HJT

Szőke Ferenc

Resicabánya Magyar Ház

PLATANUS

Székely Zsolt

Szamosújvár

TA

Debreczeni Orsolya

Tordaszentlászló

TKK

Tamás Gebe Melinda

Tordaszentlászló

TMH, TASZ

Laczi Enikő

Tordaszentlászló

TMH, TASZ

Laczi Enikő

Tordaszentlászló

TMH, TASZ

Laczi Enikő

Február–december Kabaré 2019

I–XII., minden kedd délután A Hóvirág daloskör énekpróbája Február–december, kéthavonta Művész (?) Beugró minden hónap utolsó szombatján teadélután Lugos – RMDSZszékház minden szerdán Játékos foglalkozás, illemtantanulás iskolásoknak Február–április Amatőr színjátszópróba (heti öt nap) Október–december Amatőr színjátszópróba (heti öt nap) minden pénteken Drámapedagógia gyerekeknek

154


rendezvény

helyszín

szervező intézmény

programfelelős

HPKE

Haszmann Gabriella, Dimény-Haszmann Orsolya

Megyeháza Galéria kiállításai

Csíkszereda, Megyeháza Galéria

Kiállítások

Több helyszín, hazai és magyarországi helyszínek

Gyerekkoncertek

Több helyszín

Gyerekelőadások

Több helyszín

az év folyamán

Január–december

Február–december Néptáncelőadások

Több helyszín

Történelmi vetélkedő

Gyergyószárhegy, Kultúrház

2019

nap

Március

Március–május Tehetséggondozó felkészítő tábor

Gyergyószárhegy, Scola Alkotóház

Február–május, február 11. – május 31. Múzeumpedagógiai foglalkozások a Haszmann Pál Múzerendhagyó tanítási programokhoz kap­ um, Csernáton csolódóan, bejelentkezett csoportoknak

155


Fax E-mail CÍM, Honlap

Csűrszínház Egyesület

547211 Mikháza 144. szám

0744394186

Nyárád Ballon Sky Team Egyesület

547210 Nyárádremete 8/B

0745004485

0265347030

Harmónia Nyugdíjasklub

331122 Vajdahunyad, Timotei Cipariu utca 29. szám, Hunyad megye

0723718722

0254714658

Oroszhegyi Fúvószenekar Egyesület

537080 Oroszhegy 46. szám, 0741Hargita megye 947234

Összhang Nőegylet

331122 Vajdahunyad, Timotei Cipariu utca 29. szám, Hunyad megye

0723718722

100FONAT 547535 Erdőszentgyörgy, Szociokulturális Egyesület Egyesülés tér 15. szám, Maros megye 105-ös Szemlér Ferenc Cserkészcsapat

szelyesandi@gmail.com, www.csurszinhaz.ro

vezetőJE Szélyes Ferenc Lőrincz Miklós

takacsibolya@yahoo.com

Takács Ibolya

György Sándor takacsibolya@yahoo.com

Takács Ibolya

0744274601

szazfonat@gmail.com

Ambrus Emese

Brassó

0740090111, 0740863201

mezitlabb@yahoo.com, mezitlabb@gmail.com https://www.facebook.com/105. szemlerferenc/

Szőcs József

55-ös Kőműves Kelemen Cserkész Csapat

330040 Déva Gh. Doja utca 28. szám, Hunyad megye

0724289866

endzsan@yahoo.com

Daradics János

Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület

500205 Brassó, Moldovei utca 2. szám, Brassó megye

0740420638

hbeszter@index.hu www.facebook.com/cserejanos. apaczai

Házy Bakó Eszter

Ady Endre Általános Iskola 407515 Kalotaszentkirály 308, Kolozs megye

02640264257593, 257593 0723250322

adysuli@sancraiu.ro http://aei.kalotaszentkiraly.ro/ index.php/hu/

Lakatos András

Ady Endre Kulturális Egyesület

026425759, 0745637352

aeke@sancraiu.ro www.sancraiu.ro

Vincze-Jancsi Timea

407515 Kalotaszentkirály 308, Kolozs megye

0254714657

0264257593

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

157


2019 Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Címe Tel.

Ady Endre Magyar Kulturális Központ

417435 Székelyhíd, Libertății 0740u. 19. sz., Bihar megye 685332

0259352195

vezetője

fekete_katica@yahoo.com

Fekete Katalin

aldasnepesseg@gmail.com www.aldasnepesseg.ro

Simon Csaba

0267311940

aesz@planet.ro www.aesz.ro

Dr. Péntek János

Aktív Közélet Egyesület Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás, Polgármesteri Hivatal Áldás Népesség Egyesület

Kolozsvár, Pacsirta utca 1. szám, 58-as lakrész, Kolozsvár, Főtér 23 sz. Kolozs megye

0744562440

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége

520003 Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre u. 4/1/C/10, Kovászna megye

0267311940

Arató Andor Egyesület

305500 Lugos, Zona Stadion 0733Bl. 52. szám, 4-es lakrész 913046

-

ipozsar55@gmail.com

Pozsár József

ARTERA Alapítvány

535600, Székelyudvarhely, Kadicsfalva út 71. szám, Hargita megye

0744593192

-G2

office@artera.ro www.artera.ro

Lőrincz Zsuzsánna

Érmihályfalváért Egyesület

415700 Érmihályfalva, Morii utca 16/A szám, Bihar megye

0745831019

sujudit@yahoo.com

Oláh Sándor

info<at>pusztina<dot>ro www.pusztina.ro

Nyisztor Ilona

Pusztinai Házért Egyesület 607437 Pusztina 33. szám, Parjol község, Bákó megye Játékkuckó, Szederinda hagyományőrző citeracsapat

455300 Szilágysomlyó, Csorgó (Argesului) u. 8. szám, Szilágy Megye

0742609946

rozsa54@msn.com www.bathoryalapitvany.ro

Széman Rózsa

Barcasági Csángók Egyesülete – BCSE

507223, Zajzon, Filimon Sârbu utca 142 sz. Brassó megye

0268517307

jeno.domokos@gmail.com

Ifj. Domokos Jenő

Barabás Miklós Céh

158

Fax E-mail, Honlap


Brassói EvangélikusLutheránus Egyházközség

500091, Brassó, Iuliu Maniu utca 2. szám, Brassó megye

0268415258, 0268411638

Berekenye Ifjúsági Társaság

455100 Szilágycseh, Rózsák tér 24. szám, Szilágy megye

0744559313

Báthory István Alapítvány, Kulturális Társaság

455300 Szilágysomlyó, Csorgó (Argesului) u. 8. szám, Szilágy megye

0260678697 0745845416

Bodor Péter Művelődési Egyesület

547535 Erdőszentgyörgy, Bălcescu utca 13. szám, Maros megye

Bodor Péter Művelődési Egyesület

547535 Erdőszentgyörgy, Bălcescu utca 13. szám, Maros megye

Boróka Ifjúsági Egyesület

Varró Huba

Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

kosztaistvan@yahoo.com https://www.facebook.com/ hunlutheranbv/

Koszta István

0260650382

berekenye@gmail.com www.berekenye.ro

Bodea György

0260678697

szemandr@yahoo.com www.bathoryalapitvany.ro

Dr. Széman Péter

0746671318

erfigyelo@gmail.com

Kovrig Magdolna

0746671318

erfigyelo@gmail.com

Kovrig Magdolna

brassounit@gmail.com, andrasibenedek@gmail.com, ferencszasz56@yahoo.ro https://www.facebook.com/ profile.php?id=100012420662487

Andrási Benedek, Szász Ferenc

Bitykó Zenei Egyesület

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Botorka Művelődési Egyesület Brassói Unitárius Egyházközség

500073 Brassó, Victor Babeş 0371utca 1. szám, Brassó megye 342675, 0745269698, 0737067758, 0268417703, 0726904284

159


2019 Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Címe Tel.

Fax E-mail, Honlap

vezetője

Buksi Egyesület

547535 Erdőszentgyörgy, Iskola utca 5. szám, Maros megye

0744290226

Sűtő Mária

Butykos Néptáncsoport Egyesülete

307160 Temes Újszentes

0723785397

Simonfi Noémi

Búzavirág Egyesület Pécska

317235 Pécska, 3. utca 5. szám, Arad megye

0740343853

RMDSZ Brassó megyei Nőszervezet

500020 Brassó, Alecu Russo utca 4. szám, Brassó megye

0268472101

Carbo Gremium Humanitárius Egyesület

332014 Petrozsény, E. Văcărescu u. 9. sz., Hunyad megye

0354109450

Corvin Savaria Társaság

331122 Vajdahunyad, Timotei Cipariu utca 29. szám, Hunyad megye

0744662662

330003 Déva – Csernakeresztúr, Bukovina u. 40. sz., Hunyad megye

0254236059

martaxlildiko@yahoo.com Buzavirag.Pecska.ro

Engi Márta Ildikó

0268472101

domokosmelinda87@yahoo.com

Mikes Melinda

0254545491

bartos_anna@yahoo.com

Bartos Anna

metaltrust.office@gmail.com

Ferenczi István

szabo_ juliana@yahoo.com

Szabo Julianna

Csángó és Fatányéros Panzió, Gyimesközéploki Önkormányzat, Gyimesvölgyi Vendéglátók Turisztikai Egyesülete Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület CsIE CsIE Csíkbánkfalvi Közbirtokosság Csíkdánfalva Önkormányzata Csíkdánfalváért Egyesület

160

0726688547


Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

Csíkdánfalvi Ifjúsági Szervezet Csíkkozmás Egyháztanács Csíkkozmásért Egyesület Csíkmindszenti Nagy István Általános Iskola Csíkmindszenti Római Katolikus Lelkészi Hivatal Csíkrákos község, Bogátalji Mozgalom Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület

Csíkszentdomokos Önkormányzata

530122 Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 140. szám, Hargita megye

0744160231

info@cseke.ro besanyi70@gmail.com www.cseke.ro fb: eke csikszek

Bölöni Sándor

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet Csíkszentdomokosi Könyvtár Csíkszentkirályi Összefogás Egyesület Csíkszentlélek község, Csíkszentléleki Római Katolikus Lelkészi Hivatal Csíkszentlélek község, Nagy István Általános Iskola Csíkszentlélekért Egyesület

161


2019 Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Fax E-mail, Honlap

vezetője

Csíkszentmiklósi Egyházközség Csíkszenttamásért Egyesület Csíkszenttamásért Egyesület Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozóközpont Csonkatorony Néptáncegyüttes Csonkatorony Néptáncegyüttes Diversitas Társaság

331122 Vajdahunyad, Timotei Cipariu utca 29. szám, Hunyad megye

0741038251, 0735224676

0354405744

Dr. Szász Pál Egyesület

515200 Nagyenyed, Malom u. 24. szám, Fehér megye

0773941580

0258861258

Dr. P. Boros Fortunát Alapítvány

537360 Zetelaka, Főút 1103. szám, Hargita megye

0266241122

0266241122

Dungó Kulturális Egyesület

537226 Homoródkarácsonyfalva, Főút 17. szám, Hargita megye

0757025538

bmisien@gmail.com

Benedek Enikő

Egyesület az Erdélyi Szórványmagyarságért

500204 Brassó, Dobrogea utca 26. szám, Brassó megye

0746965418

toro_tamas@yahoo.co.uk

Toró Tamás

Egyház+Tiva egyesület Egyház+Tiva egyesület EKE – Kolozsvár 1891

162

Címe Tel.

hunyadijanosht@yahoo.com

Doboly Beatrix

Sebestyén István-Elemér


Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

EME Jog-, Közgazdaság- és 400009 Kolozsvár, Társadalomtudományi Napoca utca 2–4. szám Szakosztály

0264595176

titkarsag@eme.ro www.eme.ro

Kerekes Kinga

EME Agrártudományi Szakosztály

400009 Kolozsvár, Napoca utca 2–4. szám

0264595176

titkarsag@eme.ro www.eme.ro

Nyárády-Imre István

EME Bölcsészet-, Nyelv- és 400009 Kolozsvár, Történettudományi Napoca utca 2–4. szám Szakosztály

0264595176

titkarsag@eme.ro www.eme.ro

Egyed Emese

balazslajos@cs.sapientia.ro www.eme.ro

Balázs Lajos

titkarsag@eme.ro www.eme.ro

Keszeg Vilmos

bgardad@yahoo.com www.eme.ro

Garda Dezső

EME Marosvásárhelyi Fiókegyesület

simonzsolti@yahoo.com www.eme.ro

Simon Zsolt

EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesület

biro_boroka@yahoo.com www.eme.ro

Bíró Boróka

EME Csíkszeredai Fiókegyesület EME Erdélyi MúzeumEgyesület

400009 Kolozsvár, Napoca utca 2–4. szám

EME Gyergyószentmiklósi Fiókegyesület

535500 Gyergyószentmiklós T. Vladimirescu u. 7/a

0264595176

EME Szilágysomlyói Fiókegyesület

455300 Szilágysomlyó Gh. Lazăr utca L20/14.

0745845416

szemandr@yahoo.com www.eme.ro

Széman Péter

EME Zilah és Vidéke fiókegyesület

450015 Zilah, Mihai Viteaul utca 7. szám, Bl. D, 17. ajtó

0742881898

bajusz_istvan@freemail.hu www.eme.ro

Bajusz István

EME-MTSZ 400009 Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület Napoca utca 2–4. szám Műszaki Tudományok Szakosztálya

0751016063

muszaki@eme.ro www.eme.ro

Bitay Enikő

EME-OGYSZ EME Orvos- és 540103 Marosvásárhely, Gyógyszerésztudományi Cornisa sétány 18/12. Szakosztály

0265215386

titkarsag@emeogysz.ro http://www.emeogysz.ro/

Szilágyi Tibor

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

163


2019 Rövidítések és címjegyzék 164

intézmény neve

Címe Tel.

EME-TTSZ EME Természettudományi Szakosztály

400009 Kolozsvár, Napoca utca 2–4. szám

0264595176

EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

400015 Kolozsvár, Majális/ Republicii u. 5/1., Kolozs megye

0264598102 0744201071 0766294646

EMKE Vajdahunyadi Szervezete

331122 Vajdahunyad, Timotei Cipariu utca 29. szám, Hunyad megye

Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány

535600 Székelyudvarhely, Béke utca 3/18, Hargita megye

Erdélyi Kárpát-Egyesület – Torda

Fax E-mail, Honlap

vezetője

titkarsag@eme.ro www.eme.ro

Kékedy-Nagy László

0264598102

emkegyorkoshaz@yahoo.com www.emke.ro Dr. Széman Péter, Kós Katalin

Doboly Beatrix

0741038251, 0735224676

0354405744

bdoboly@yahoo.com emke_vajda@yahoo.co.uk

0720903808

-

lorincz_gyorgy@yahoo.com www.eirodalom.ro

Lőrincz György

401151 Torda, Dr. Ioan Ratiu 0740utca 86. szám, Kolozs megye 477571

eketorda@gmail.com www.eketorda.ro

Tordai Jenő

Erdélyi Kárpát-Egyesület Háromszéki osztály

520064 Sepsiszentgyörgy, Múzsák sétány 1/A/25. szám, Kovászna megye

0740012081

eke_haromszek@googlegroups. com www.heke.ro

Kozma Zoltán

Erdélyi Kárpát-Egyesület Székelyudvarhelyi Osztálya

535600 Székelyudvarhely, II. Rákóczi Ferenc utca 9. szám, Hargita megye

0743982061

ueke@freemail.hu www.ueke.ro

Kovács-Kendi Lehel

Erdélyi Kárpát-Egyesület

400114 Kolozsvár, Unió (Memorandumului) u. 6/9. szám, Kolozs megye

0723159000

eke@eke.ma www.eke.ma

Dr. Kovács Lehel-István

Erdélyi Kárpát-Egyesület Marosvásárhely

540015 Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, Maros megye

0740157835

ekemvh@ekemvh.ro www.ekemvh.ro

Unger Zsombor

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

551003 Medgyes, I. C. Brătianu út. 32. szám, Szeben megye

0269832657

medgyes.ro

Csifo Levente


Erdélyi Magyar Közműve- 400183 Kolozsvár, lődési Egyesület–Medgyes Lázár u. 30. szám, Kolozs megye

0264110 434

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület–Zilah

450031 Zilah, 1989. December 22 utca 55. szám, Szilágy megye

0260632953, 0752166178, 0751280099

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT)

400604 Kolozsvár, 1989. december 21. sugárút 116.

0264590825

Fax E-mail CÍM, Honlap 0264110434

0264590825

vezetőJE

emke.oe@gmail.com emke.ro https://www.facebook.com/ erdelyi.magyar.kozmuvelodesi. egyesulet/ emke1885

dr. Széman Péter

emke.zilah@yahoo.ro gyongyigombos@yahoo.com

Lakó Éva

emt@emt.ro www.emt.ro

Dr. Köllő Gábor

Erzsébetvárosi Erzsébetváros, Avram Iancu Református Egyházközség út. 36. szám, Szeben megye Éva Hagyományőrző Klub

537360 Zetelaka, 1296. szám, Hargita megye

Farkaslaka Község Polgármesteri Hivatala

537165 Farkaslaka, Főút 566. 0748szám, Hargita megye 086876

Farkaslaka Község Polgármesteri Hivatala

537165 Farkaslaka, Főút, 566, Hargita Megye

Farkaslaki RMDSZ Nőszervezet

0748312518

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Sánduly Margit office@farkaslaka.ro

0740423628 0753428765

fancsali.klaudia@gmail.com

Farkaslaki Tamási Áron Általános Iskola

537165 Farkaslaka 579. szám, Hargita megye

0749104770

Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület

537165 Farkaslaka 392. szám, Hargita megye

0748822506

hadnagyjoli@freemail.hu

Fehér Nyikó és vidéke Egyesület

Siménfalva, Malom utca 135. sz.

0756025281

clsimonesti@gmail.com

Ágoston Judit

Sipos Iren

165


2019 Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Címe Tel.

Fax E-mail, Honlap

vezetője

Felcsík Kistérségi Társulás Figura Társaság

535500 Gyergyószentmiklós, Testvériség sugárút 9. szám, Hargita megye

0266354370

figura@figura.ro www.figura.ro

Árus Katalin

Felfalusi Kovács Antal Alapítvány

500026 Brassó, După Ziduri utca 3. szám, Brassó megye

0722235447

pistadobolyi@yahoo.com

Dobolyi István

Forrás Tűzoltó Egyesület

537026 Máréfalva 567. sz., Hargita Megye

0755872801

ap.forras.te@gmail.com

Pálfi Gáspár Csaba

Geszthy Ferenc Társaság

330055 Déva, Aleea Anemonelor 57A, Hunyad megye

0254228080

gesztyf@yahoo.com

Varka Károly

Görböc Kulturális Egyesület

417183 Micske, 197. sz., Bihar megye

0786364819

dita_sanyi@freemail.hu

Erdei Sándor

Gróf Mikó Imre Könyvtár

400006 Kolozsvár, Mikó utca 18. szám, Kolozs megye kastelylazar@gmail.com http://www.lazar-kastely.ro.

Kolcsár Béla

gyongyvirag.medgyes@yahoo. com medgyes.ro

Lukács Levente

Gyergyószárhegyi Kultu537135 Gyergyószárhegy, rális és Művészeti Központ Bástya u. 67. szám Gyermekfilharmónia Alapítvány

0266364030

0254228080

0266364030

535 800 Szentegyháza, Köztársaság u. 24. szám, Hargita megye

Gyimesközéploki Kultúrház Gyimesközéploki Kultúrház. Helyi Önkormányzat, Tiszta Forrás Alapitvány, Csángó Ifjak Középloki Közössége (CSIKK) Gyöngyvirág Kulturális Egyesület

166

551003 Medgyes, I. C. Bratianu út. 32. sz., Szeben megye

0269832657


Gyulaffy László Iskola Szilágycseh

455100 Szilágycseh, Egyesülés utca 4. szám, Szilágy megye

0260650935

Hal-Kan Spothorgász Egyesület

547245 Nyárádgálfalva 244. szám, Nyárádgálfalva község, Maros megye

0745542610

Hargita Kiadóhivatal

530170 Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 5. szám, Hargita megye

0266311775

Hargita Megye Tanácsa

530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5., Hargita megye

Hargita Megyei Kulturális Központ

530102 Csíkszereda, Temesvári súgárút 4. szám, Hargita megye

Fax E-mail CÍM, Honlap 0260650935

vezetőJE

scmaghcehu@yahoo.com http://scoalagyulaffy.ro

Szekeres Enikő

rockykk@freemail.hu

Karácsony Károly

0266311026

szekelyfold@hargitamegye.ro www.hargitakiado.ro

Lázár László

0266207700

0266207710

info@hargitamegye.ro www.hargitamegye.ro

Borboly Csaba

0233372044

0266315891

kultura@ccenter.ro www.ccenter.ro

Ferencz Angéla

Hargita Megyei Művészeti 530210 Csíkszereda, Népiskola Gál Sándor u. 9.

0366815026

nepiskola@gmail.com www.nepiskola.ro

Sándor Árpád

Haszmann Pál Közművelő- 527070 Csernáton 326. dési Egyesület – Csernáton szám, Kovászna megye

0746103796

haszmannorsi@yahoo.com https://www.facebook.com/ haszmannpalmuzeum.ro/

Haszmann Pál Péter

Hauer Erich Társaság

331079 Vajdahunyad, str Stefan cel Mare utca 23. szám, Hunyad megye

0254715592

erichhauer@gmail.com

Dr. Hauer Erich, Iosif Mihai

Helyi Tanács

407505 Tordaszentlászló, Nagy utca 35. sz., Kolozs megye

0264374275

HÍD – Szebeni Magyar Egyesület

550173 Nagyszeben, Sörház 0745utca 2. szám, Szeben megye 300234

hid@szeben.ro http://www.szeben.ro

Hétfalusi Magyar Ifjusági Klub

505600 Négyfalu, Brașovului út 150. szám, Brassó megye

https://www.facebook.com/HMIK. Gödri Szabolcs Hetfalu/

0727261914

0264374-433

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Tamás Gebe András Serfőző Levente

167


2019 Rövidítések és címjegyzék 168

intézmény neve

Címe Tel.

Fax E-mail, Honlap

vezetője

HMKK, Gyimesközéploki Kultúrház, Helyi Önkormányzat (CSIKK)+ +Gyimesvölgyi Vendéglátók Turisztikai Egyesülete Homo Ludens Alapítvány

400258 Kolozsvár, Postăvarul u. 19., Kolozs m.

0744699616

komedias@gmail.com

Horváth János Társaság

415300 Margitta, Calea Republicii 2. szám, Bihar megye

0359455672

horvathjanostarsasag@gmail.com Szőke Ferenc

Humana Regun Egyesület

545300 Szászrégen, Mihai Viteazu utca 5. sz., Maros megye

07470265833104, 511638 0757109450

menyeiildiko@yahoo.com fandras59@yahoo.com

Hungarológiai Doktori Iskola

Kolozsvár, Horea út 31. sz.

0264432417

Hunyad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete

330152 Déva, Iuliu Maniu sugárút, bl. L2 tömbház, földszint, Hunyad megye

0741102585

Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács

330152 Déva, Bdul Iuliu Maniu sugárút, bl. L2 tömbház, földszint, Hunyad megye

0742224369

Hunyadi Magyar Vállalkozók Egyesülete

331122 Vajdahunyad, Timotei Cipariu utca 29. sz. Hunyad megye

0770054523

Intermezzo Kamarakórus – Bernády Közművelődési Egylet

545500 Szováta, Főút 136. sz., Maros megye

0740204653

Jószágtartók egyesülete

457065 Kárásztelek 334. sz., Szilágy megye

0766654948

Vincze László

Menyei Ildikó

Keszeg Vilmos kungazda@yahoo.com

Kun-Gazda Gergely

0254217524

dobolyizabella@gmail.com

Kacsó-Doboly Izabella Mária

0254745511

humav@deva.rdsnet.ro, horvath_ Horváth Zoltán zoltan2000@yahoo.com sovata@cjmures.ro

Fülöp Judit

Szabo Stefan


Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

Kémeri Általános Iskola

Szilágy, Kémer

0260672114

Kémerért Kulturális Alapítvány

Szilágy, Kémer

0360402139 0260672301

Kémeri Polgármesteri Hivatal

Szilágy, Kémer

0260672101 0260672301

Kájoni János Megyei Könyvtár

530223 Csíkszereda, Stadion u. 1/b

0266371988

Kalkuttai Teréz Anya Katolikus Nőszövetség

547210 Nyárádremete, Főút 300. sz.

0751173354

Kalotaszentkirályi Önkormányzat

407515 Kalotaszentkirály 340. sz., Kolozs megye

02640264257588, 257588 0744795909

sancraiu@sancraiu.ro www.sancraiu.ro

Póka András-György

Kalotaszentkirályi Vendégfogadók Egyesülete

407515 Kalotaszentkirály 335. sz., Kolozs megye

02640264257662, 257588 0748573874

kavegy@freemail.hu www.sancraiu.ro

Péter Mónika-Mária

Karaszfanband Egyesület

457065 Kárásztelek, 462. sz., 0761Szilágy megye 491009

karaszfanband@gmail.com

Szabó Márta

jacintnagy@yahoo.com

Nagy Jácint

faluvegi@carastelec.ro www.carastelec.ro

Faluvégi Francisc-Ștefan

carastelecscoala@gmail.com

Szabó Adél

Kárászteleki Római Katoli- 457065 Kárásztelek, 459 sz., kus plébánia/templom Szilágy megye

0764004913

Kárászteleki Önkormányzat

457065 Kárásztelek, 334 sz., Szilágy megye

0766612019

Kárásztelki 1-es Gimnázium

457065 Kárásztelek, 463. sz., 0260Szilágy megye 673702

0260672114

secretariat.bibliohr@gmail.com http://www.konyvtar. hargitamegye.ro/ 0265347030

0260673737

Gyulai Arthur

Magyari Piroska

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

169


2019 Rövidítések és címjegyzék 170

intézmény neve

Címe Tel.

Fax E-mail, Honlap

vezetője

Karcfalva Község Helyi Tanácsa Karcfalva Község Helyi Tanácsa, Csorgó Fiatalok Szervezete Karcfalva Község Helyi Tanácsa, Karcfalvi Larix Közbirtokosság, Jenőfalvi Tercs Közbirtokosság Kászon Község Önkormányzata Kászonaltízi Dr. Lukács Mihály Gimnázium Kászonújfalvi Tuzson János Gimnázium, Kászon Község Önkormányzata Katolikus és református egyház, iskola, óvoda Újszentes

307160 Temes Újszentes

0745500408

Máthé Lajos, Szűcs András, Ottó Dénes Ildikó

Katolikus egyház Újszentes

307160 Temes Újszentes

0745500408

Máthé Lajos

Katolikus, református egyház, iskola

307160 Temes Újszentes

0745004088

Máthé Lajos, Szűcs András, Ottó Dénes Ildikó

Kohézió Egyesület

300593 Temesvár, Putan u. 7. szám, Temes megye

0726903360

Kőlik Művelődési Egyesület

537026 Máréfalva 450. sz., Hargita megye

0741326185

Kolozsvári Puck Bábszínház

400079 Kolozsvár, I. C. Brătianu utca 23. szám, Kolozs megye

0264595992

kohezioo@yahoo.com www.kohezioo.ro

Vetési Zoltán, Sipos Ilona-Icu

0266245140

kolik@marefalva.ro marefalva.ro

Szallós Kis Judit

0264595992

teatrulpuck@yahoo.com www.teatrulpuck.ro

Mureşan-Petran Emanuiel-Simion


Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

Kőműves Kelemen Szülői Bizottság

330055 Déva, Aleea Anemonelor 57A, Hunyad megye

0785299347

itey_kal@yahoo.com

Borsai Zoltán

Krigel Sport Klub

535500 Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 208/A, Hargita megye

0725592800

tibor.bajko@tigrad.ro https://www.facebook.com/ szekelyfoldi.lovasunnep/

Bajkó Tibor

Kun Humanitárius Társaság

331107 Vajdahunyad, Căprioarei u. 1. sz., 30. lakrész, Hunyad megye

0743099683

0254714646

kunkrizailona@yahoo.com

Kun Árpád

László János Hagyományörző Egylet

330175 Déva, Liliacului u. bl. 21 sc. A, 6. lakrész, Hunyad megye

0745215504

0254234429

anikolaszlo@yahoo.com

László Anna

Lugos–Szekszárd Baráti társaság

305500 Lugos, P-ta Victoriei 4. sz.

0733913046

-

ipozsar55@gmail.com

Pozsár József

Lugosi Református Egyház

305500 Lugos, Magnolia u. 15. sz., Temes megye

0788628750

0256351103

gallzoli@yahoo.com

Gáll Zoltán

Lugosi RMDSZ

305500 Lugos, Plopilor u. 1. sz.

0733913046

-

ipozsar55@gmail.com

Pozsár József

Magyar Demokrata Ifjúsági Szervezet

551003 Medgyes, I. C. Bratianu út 32. sz., Szeben megye

0269832657

medgyesi_madisz@medgyes.ro medgyes.ro

Balázs Botond

Magyarfenesi Héjuska Gyermekszínjátszó Csoport

407513 Magyarfenes, Kolozs megye

0751016692

Magyarfenesi Iskola

407513 Magyarfenes, Kolozs megye

0745529109

mellinda5@yahoo.com

Szakács Melinda

Magyarfenesi Művelődési Ház

407513 Magyarfenes, Kolozs megye

0746632133

laczi.eniko@yahoo.com

Laczi Enikő

Kultúrház, MGK Általános Iskola

Lázárfalvi Egyháztanács

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Bács Ildikó

171


2019 Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve Magyarfenesi Óvoda

Címe Tel.

Fax E-mail, Honlap

407513 Magyarfenes, Kolozs megye

vezetője Kun Anikó

Magyarfenesi Református 407513 Magyarfenes 116. Egyházközség sz., Kolozs megye

0264374-754

Lengyel István

Magyarfenesi Stúdiószínpad

407513 Magyarfenes, Kolozs megye

0744591865

Kun Tibor

Magyarfenesi Vegyeskar

407513 Magyarfenes, Kolozs megye

0740881574

Tóth Guttman Emese

Magyarlétai iskola-óvoda

407501 Magyarléta, Nagy utca, Kolozs megye

0746827063

Kajcsa Kinga, Juhos Zsuzsa

Magyarlétai Kultúrotthon

407501 Magyarléta, Templom utca, Kolozs megye

0746632133

Magyarlétai Református Egyházközség

407501 Magyarléta, Templom utca, Kolozs megye

0747775421

Marosludasért Kulturális Egyesület

545200 Marosludas, Crinului 1A, Maros megye

0729817680

Marosszéki Lófuttatás Egyesület

547535 Erdőszentgyörgy, Gyümölcsös utca 6. szám, Maros megye

0265578226

Marosszentkirályi Kádár György Kulturális Egyesület

547525 Marosszentkirály, Luminisului u. 13. sz.

0743137896

Medvenyelv Sportegyesület

537026 Máréfalva 450. sz., Hargita megye

0747327698

Napsugár Alapítvány

400462 Kolozsvár, Constantin Brâncuşi sugárút 202./101., Kolozs megye

0264418001

laczi.eniko@yahoo.com

Laczi Enikő

Vajda István

marosludasert@yahoo.com

Székely Zoltán Levente Madaras Zsolt

0265316374

gal_st_sandor@yahoo.com

Gál Sándor

Mártonffy György Általános Iskola

172

Székely Péter 0264418001

naps.sziv@napsugar.ro www.napsugar.ro

Zsigmond Emese


Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

Népi zenekar Nepomuki Szent János Humanitárius Egyesület Nepomuki Szent János Humanitárius Egyesület Nexus Alapítvány Nyikó Sportegyesület

Kobátfalva 138. sz.

Oklánd Község Polgármes- 537225 Oklánd, Főút 174. teri Hivatala sz., Hargita megye

0744610187 0266224023

Pap Benczédi Gyula 0266224023

primarocland@yahoo.com okland.ro

Cseke Miklós

Olimpia Sport Egyesület

Hargita, Fenyéd, 86.

Önkéntes Tűzoltók

547210 Nyárádremete 310. sz.

Oroszhegyi Erzsébetek Egyesülete

537080 Oroszhegy 46. szám, 0745Hargita megye 661248

Oroszhegyi Kulturális és Ifjúsági Egyesület OKIE

537080 Oroszhegy 95. szám, 0757Hargita megye 102686

0266225.128

oroszhegykult@yahoo.com www.oroszhegy.org

Pál Székely Sándor

320050 Resicabánya, Mihai Viteazul utca 16. szám, Krassó-Szörény

0255214144

platanus2010@gmail.com

Kun László

Bokor Botond 0745700180

0265347030

Majos Levente Bálint Piroska

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Papfalvi RMDSZ Platanus

0255214144

Polgámesteri Hivatal Polgári Fúvószenekar 1895 Polgármesteri Hivatal Bors Polgármesteri Hivatal Erdőszentgyörgy

Kupás Tibor 547535 Erdőszentgyörgy, Gyümölcsös utca 6. szám, Maros megye

0265578226

0265580357

sgpadure@cjmures.ro erdoszentgyorgy.ro

Csibi Attila-Zoltán

173


2019 Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Címe Tel.

vezetője

Polgármesteri Hivatal Oroszhegy

537080 Oroszhegy 601. szám, Hargita megye

0266225106

0266225106

comdealu@yahoo.com pho@ oroszhegy.ro

Bálint ElemérImre

Polgármesteri Hivatal Szilágycseh

455100 Szilágycseh, Rózsák tere 21. sz., Szilágy megye

0260650355

0260650602

primaria_cehu@yahoo.com www.primaria-cehusilvaniei.ro

Cheregi Ioan

305600 Nagyszentmiklós, Republicii út 7. sz., Temes megye

0744367960

probartok@yahoo.com

Tamás Sándor

Pro Rév Egyesület

417615 Rév 640. szám, Bihar megye

0751514293

hasas_ioan@hotmail.com, prorevegyesulet@yahoo.com

Hasas János

Pro Rugonfalva

537323 Rugonfalva, Főút 175. szám, Hargita megye

0740243150

barabascsaba@yahoo.com

Barabás Csaba, Biro József

Pro Sarmaság Kulturális Egyesület

457330 Sarmaság, Hársfa u.72/A, Szilágy megye

0260655630

baiattila@yahoo.com

Lucza István Attila

Pro Zetelakáért Alapítvány

537360 Zetelaka 272. sz., Hargita megye

0744636712

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

315201 Kisiratos, Főút 482. szám, Arad megye

0257535252

Pro Szentimre Egyesület

417452 Hegyközszentimre 277. sz., Bihar megye

0744383787

Polgármesteri Hivatal, Viridis Egyesület Pro Bartók

Pro Havadtő Egyesület

Protemp Alapítvány

174

Fax E-mail, Honlap

0259443037

Gergely István 0257535262

primaria.dorobanti@gmail.com www.dorobanti.kisiratos.eu

Almási Vince Nagy Sándor

0748822506

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kémer-I Szervezete

Szilágy, Kémer 280.

Református Egyház Újszentes

307160 Temes Újszentes

0723216237

Szűcs András Ottó


Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

Révai Miklós Egyesület

305600 Nagyszentmiklós, 0723Axente Sever Ioan út 30. sz., 449328 Temes megye

san_medicago@yahoo.com

Telbisz Mária

Reiff István – Búzavirág Alapítvány

500214 Brassó, Győzelem utca 9. szám, Brassó megye

0745241880, 0764444509

reiff_zsu@yahoo.com

Reiff Zsuzsa

RMDSZ Brassói megyei Szervezete

500020 Brassó, Alecu Russo utca 4. szám, Brassó megye

0268472101

0268472101

brasso@rmdsz.ro www.brasso.rmdsz.ro (fejlesztés alatt)

Kovács Attila

RMDSZ Dévai Szervezet

330152 Déva, Iuliu Maniu sugárút, bl. L2 tömbház földszint, Hunyad megye

0744871331

0254217524

fredi_pogocsan@yahoo.com

Pogocsán Ferdinánd-Zoltán

RMDSZ Zsibói Szervezet

455200 Zsibó, Szabadság út 23. szám, Szilágy megye

0740199699

RMDSZ Hunyad Megyei Szervezet

330152 Déva, Iuliu Maniu sugárút, bl. L2 tömbház, földszint, Hunyad megye

0254217524

RMDSZ Kárászteleki Nőszervezet

457065, Kárásztelek, 334. sz., Szilágy megye

0768435222

RMDSZ Kárászteleki Szervezet

457065 Kárásztelek, 334. sz., 0766Szilágy megye 612019

RMDSZ Lupényi Szervezet

335600 Lupény, Liliacului utca 2., 50–51. szám, Hunyad megye

0744362710

RMDSZ Nőszervezet – Hunyad Megyei Szervezet

330152 Déva, Bdul Iuliu Maniu sugárút, bl. L2 tömbház földszint, Hunyad megye

0745585487

RMDSZ Petrillai Szervezet

335800 Petrilla, T. Vladimirescu u. 103/21. sz., Hunyad megye

0727985873

Sárközi Pál 0254217524

hunyad@rmdsz.ro www.rmdszhunyad.ro

Winkler Gyula

melindaszabo72@yahoo.com

Szabó Melinda

faluvegi@carastelec.ro

Faluvégi Francisc-Stefan

0254563715

lrmdsz@yahoo.com

Benedekfi Dávid

0254217524

sarcsi5@yahoo.com

Kun Gazda Kinga Viola

Martoncsb19@yahoo.com

Márton József Csaba

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

175


2019 Rövidítések és címjegyzék 176

intézmény neve

Címe Tel.

RMDSZ Petrozsényi Szervezet

332024 Petrozsény, 1 Dec. 1918 sugárút 90/40. sz., Hunyad megye

0722568599

RMDSZ Pusztakaláni Szervezet

335300 Pusztakalán, Sztrigyszentgyörgy 195. szám, Hunyad megye

RMDSZ Vajdahunyadi Szervezet

Fax E-mail, Honlap 0254545491

vezetője

elekespal@yahoo.com

Elekes Pál-Jenő

0724349860

elviraalb@freemail.hu

Alb Elvira

331122 Vajdahunyad, Libertatii tér 20. szám, Hunyad megye

0744662662

metaltrust.office@gmail.com

Ferenczi István

RMDSZ Vulkáni Szervezet

336200 Vulkán, M. Viteazul sgt. 11, bl. C25, 11. lakrész, Hunyad megye

0722550912

tilda_pepelan@yahoo.com

Pepelán Tilda

RMPSZ Hunyad Megyei Szervezet

330055 Déva, Anemonelor utca 57A szám, Hunyad megye

0723504845

zsozso29@gmail.com

Csatlós Erzsébet

Romániai Máltai Szeretetszolgálat – Brassó

500026 Brassó, Kolostor utca 19. szám, Brassó megye

02680268475484, 477178 0757041503

horvath_ judit@hotmail.com

Horváth Judit

Római katolikus templom Farkaslaka

537165 Farkaslaka, Főút, Hargita megye

0744133799

Romániai EvangélikusLutheránus Egyház Kiskapusi Egyházközség

555400 Kiskapus, Medgyesi út 100. sz., Szeben megye

0773330545

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kalotaszentkirály

407515 Kalotaszentkirály, 288. sz., Kolozs megye

02640264257593, 257593 0742252531

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Magyarfenes

407513 Magyarfenes, Kolozs megye

0769095101

0254228080

Horváth Csaba

okoskalota@gmail.com www.sancraiu.ro

Okos-Rigó Dénes

Asztalos István


407501 Magyarléta, Nagy utca, Kolozs megye

Fax E-mail CÍM, Honlap

0746187204

vezetőJE Mátyás Attila

Romániai Magyar 551003 Medgyes, Demokrata Szövetség I. C. Bratianu út 32. sz., Szeben Megyei Szervezete Szeben megye

0269832657

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szilágycseh

455100 Szilágycseh, Rózsák tere 24. sz., Szilágy megye

0260650408

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Tordaszentlászló

407505 Tordaszentlászló, Nagy utca, Kolozs megye

0264374001

Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Vajdahunyadi Szervezete

331122 Vajdahunyad, Timotei Cipariu utca 29. szám, Hunyad megye

0756009667

Rozetta Ifjúsági Egyesület

5537026 Máréfalva 450 sz., Hargita megye

0740182622, 0740127413

Rugonfalvi Sport Egyesület

Rugonfalva 123. szám

0741115994

Sámsonért Kulturális Egyesület

457325 Szilágysámson, Főút 0260340/A szám, Szilágy megye 653342

0260653342

procomsamsud@yahoo.com

Boda Emőke

Segesvári Gaudeamus Alapítvány

545400 Segesvár, Ecaterina Teodoroiu u. 2. sz., Maros megye

0745771420

0265772348

btildiko@yahoo.com

Veress Zsombor

Segesvári Miklós Pál Egylet

330152 Déva, Iuliu Maniu sugárút, bl. L2 tömbház, földszint, Hunyad megye

0744871331

0254217524

fredi_pogocsan@yahoo.com

Pogocsán Ferdinánd-Zoltán

Silvanus Ökológiai Egyesület

407515 Kalotaszentkirály 331–332. sz., Kolozs megye

02640264257662, 257588 0740418892

parpi2001@gmail.com www.sancraiu.ro

Péter György-Árpád

0260650408

0254217524

szeben_megye@rdmsz.ro medgyes.ro

Orosz Csaba

rmdszszilagycseh@yahoo.com

Varga András

boldizsarzeyk@yahoo.com

Boldizsár Zeyk Imre

andokiss@freemail.hu

Kiss Mihály András

rozettaorg@yahoo.ro

Pálfi József, András Lóránd

2019

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Magyarléta

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Jeddy Tamás Sándor

177


2019 Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve Siménfalvi Ifjúsági Sportegyesület

Címe Tel. Siménfalva, Bárgác utca141/A

Fax E-mail, Honlap

0749228091

vezetője Tiboldi Sándor

Sirülők Néptáncegyüttes – 545500 Szováta, Főút 196/A Educatio Sil Egyesület sz., Maros megye

0744437130

0265570524

scoalasilsovata@yahoo.ro sillyeslajos.blogspot.com

Kovács Rozália

Somlyói EMKE

455300 Szilágysomlyó, Csorgó (Argesului) u. 8. sz.

0742609946

0260678697

rozsa54@msn.com www.szilagysomlyo.emke.ro

Széman Rózsa

Sóvárad Önkormányzata

545504 Sóvárad, Főút 75B

0265573001

0265573.001

sarateni@cjmures.ro

Biró Csaba

Sóváradi Általános Iskola

545504 Sóvárad, Főút 270. sz.

0365082083

0265573.001

scg_sarateni@zahoo.com

Gagyi Erzsébet Ildikó

Szalárdi János Egyesület

417450 Szalárd 863. sz., Bihar megye

0743618448

Szászvárosi Református Egyház

335700 Szászváros, G. Cosbuc út. 4 sz., Hunyad megye

0722268411

547251 Szentháromság 181. szám, Nyárádgálfalva község, Maros megye

0749620418

Kőrösi Mária szaszvaros@yahoo.com

Sipos Szabolcs

Székelykeresztúr Város Önkormányzata Székelykeresztúr Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Műv. és Kutatási Egyesület Székelykeresztúr Város Önkormányzata, Református egyházközség Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Molnár István Múzeum Szentháromságért 2004 Egyesület

178

Kelemen Árpád


Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

Szépvíz Község Polgármesteri Hivatala Szent Imre Közösségi Ház és bolonyai Jézus Szent Szíve Római Katolikus Plébániatemplom

500403 Brassó, Zizinului utca 7. szám, Brassó megye

0268331571, 0728997919

0268331571

istvan.paljakab@gmail.com

Pál-Jakab István

Szilágybagosi Általános Iskola

457262 Szilágybagos 128. sz., Szilágy megye

0260623709

0260623709

scboghis@yahoo.com

Bacsadi-Diószegi Piroska

Szilágybagosi Bánffy Kulturális Egyesület

457262 Szilágybagos 152. sz., Szilágy megye

0260623850

0260623850

szbagos@yahoo.com www.szilagybagos.ro

Szabó Tamás

Szilágybagosi Polgármesteri Hivatal

457262 Szilágybagos 152. sz., Szilágy megye

0260623850

0260623850

primariaboghis@yahoo.com www.primariaboghis.ro

Marina Ida-Magdolna

Szilágycsehi Ifjúsági Tanács

455100 Rózsák tere 24. sz., Szilágy megye

0260650408

0260650408

Moni Sándor

Színjátszó csoport SzINT KE-SzINT Kulturális Egyesület

400441 Kolozsvár, Aranyos utca 23. szám, Kolozs megye

SzINT KE-SzINT Kulturális Egyesület

400441 Kolozsvár, Aranyos utca 23. szám, Kolozs megye

SZKE - Szarkaláb Kulturális Egyesület

400441 Kolozsvár, Aranyos utca 23. szám, Kolozs megye

Szőke Nyikó Siménfalva, Hagyományőrző Egyesület Malom utca 249. szám

0741011230

Szováta Város Önkormányzata

545500 Szováta, Főút 155. sz., Maros megye

0747133497 0784295045

0265570524

sovata@cjmures.ro www.primariasovata.ro

Fülöp László Zsolt, Kiss Ferenc

Szováta Város Önkormányzata – Turisztikai Információs Központ

545500 Szováta, Főút 155. sz., Maros megye

0744652731

0265570524

cnipt.sovata@yahoo.com www.primariasovata.ro

Bereczki Dana

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

Nagy Márta Izabella

179


2019 Rövidítések és címjegyzék 180

intézmény neve

Címe Tel.

Fax E-mail, Honlap

vezetője

Szovátai Hegyimentő Egyesület

545500 Szováta, Fenyő utca 9. sz., Maros megye

0744174274

kulcsar_zoltan@yahoo.com

Kulcsár Zoltán

Szucsági Református Egyházközség

407062 Szucság, Főút 155. sz., Kolozs megye

0264280606

terno2@freemail.hu

Tamás Ernő

Tamási Áron Színház

520003 Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám, Kovászna megye

0267351886, 0728083333

0267351886

Titkárság: ERDÉLY Ágnes: office@ Bocsárdi László tasz.ro http://www.tasz.ro

Téglás Gábor Elméleti Líceum

330055 Déva, Anemonelor sétány, 57A, Hunyad megye

0254228080

0254228080

devatgi@yahoo.com www.devatgi.ro

Kocsis Attila Levente

TEK

457065 Kárásztelek 332. sz., Szilágy megye

0766612019

faluvegi@carastelec.ro

Faluvégi Francisc Stefan

Téka Alapitvány

405300 Szamosújvár, Mihai Viteazul u. 39. sz., Kolozs megye

0264243198

teka@teka.ro www.teka.ro

Balázs-Bécsi Attila

Temes megyei RMDSZ Szervezet

300593 Temesvár, Putan u. 7. szám, Temes megye

0256493338

rmdsz.tm@gmail.com

Marossy Zoltán

Tordaszentlászlói Amatőr Színjátszócsoport

407505 Tordaszentlászló, Nagy utca 368. sz., Kolozs megye

0746632133

laczi.eniko@yahoo.com

Laczi Enikő

Tordaszentlászlói Borbély József Iskola

407505 Tordaszentlászló, Nagy utca 150. sz., Kolozs megye

0264347279

boldizsarzeyk@yahoo.com

Boldizsár Zeyk Ibolya

Tordaszentlászlói Énekkar

407505 Tordaszentlászló, Pap utca 350. sz., Kolozs megye

0745359581

Balázs Ágnes

Tordaszentlászlói Fúvószenekar

407505 Tordaszentlászló, Kolozs megye

0744236412

Gombár Levente

Tordaszentlászlói Hagyományőrző Néptánccsoport

407505 Tordaszentlászló, Nagy utca 368. sz., Kolozs megye

0746632133

0264243198

laczi.eniko@yahoo.com

Laczi Enikő


Fax E-mail CÍM, Honlap

vezetőJE

Tordaszentlászlói Községi Könyvtár

407505 Tordaszentlászló 368. sz., Kolozs megye

0264374-280

biblioteca.savadisla@gmail.com

Tamás Gebe Melinda

Tordaszentlászlói Művelődési Ház

407505 Tordaszentlászló, Nagy utca 368. sz., Kolozs megye

0746632133

laczi.eniko@yahoo.com

Laczi Enikő

Tordaszentlászlói Óvoda

407505 Tordaszentlászló, Pap utca, Kolozs megye

0740232662

Tordaszentlászlói Református Egyházközség

407505 Tordaszentlászló, Pap utca 350. sz., Kolozs megye

0740239998

ata_balazs@yahoo.com

Balázs Attila

Tordaszentlászlói Thamó Gyula Közművelődési Egyesület

407505 Tordaszentlászló, Nagy utca 368. sz., Kolozs megye

0264374-345

boldizsarzeyk@yahoo.com

Boldizsár Zeyk Zoltán

Tövishát Kulturális Társaság

455100 Szilágycseh, Rózsák tere 24. sz., Szilágy megye

0260650408

0260650408

tovishat@freemail.hu http://tovishat.free.fr

Antal Katalin

Tündöklő Vármezőért Egyesület

547212 Vármező 40. sz.

0735841935

0265347030

vandorfogado@yahoo.com www.varmezoert.ro

Birtok György

Új Máriafölde

307405 Máriafölde 74. sz., Temes megye

0727630125

Újszentesi Általános Iskola, Helyi Tanács

307160 Temes Újszentes

0729973813

Dénes Ildikó

Újszentesi Helyi Tanács

307160 Temes Újszentes

0735547577

Miklós Árpád, Dénes Ildikó

Újszentesi RMDSZ

307160 Temes Újszentes

0735547577

Ülkéért Alapítvány

537087 Ülke 20. szám, Hargita megye

0740021156

Wesselényi Társaság

455200 Zsibó, Szabadság út 23. szám, Szilágy megye

0741051250

Neagomir Hajnalka

2019

Címe Tel.

Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve

arpi.kaszta@yahoo.com

0256214348

Miklós Árpád http://ulkeert.blogspot.ro/

Szász Domokos Csatlós Sándor

181


2019 Rövidítések és címjegyzék

intézmény neve Zetelaki Ifjúsági Fórum

537360 Zetelaka 272. sz., Hargita megye

0744176843

Zichy Gazdakör+Polgármesteri Hivatal

417235 Bihardiószeg, Livezilor utca 32. szám, Bihar megye

0259350198

Zsibói Református Egyházközség

455200 Zsibó, 1918 December 1 tér 15. szám, Szilágy megye

0751947787

515200, Nagyenyed, Malom u. 24 sz., Fehér megye

0258861258

Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat Dr. Brendus Gyula Egyesület

Aranyosszéki és Alsó510042, Alba Iulia, Fehér Vármegye Huszár és Str. Pinului Nr. 8 , Alba Honfoglaló Egyesület Vitribus Unitis Egyesület

182

Címe Tel.

510042, Alba Iulia, Str. Pinului Nr.8 , Alba

Fax E-mail, Honlap

vezetője Kozma-Péter Levente, Bokor Ildikó

0259350196

primaria.diosig@yahoo.com www.diosig.ro

Mados Attila-Ferencz Hőgye Gál Róbertó


183

Képek

2018


184

Képek

2018


185

Képek

2018


186

Képek

2018


187

Képek

2018


188

Képek

2018


189

Képek

2018


190

Képek

2018


191

Képek

2018


Kulturális Eseménynaptár 2019 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Kulturális Főosztálya 400428 Kolozsvár, Aron Densușianu u. 6/A, tel./fax: 0264 441 425, e-mail cím: kulturalisfoosz@rmdsz.ro www.rmdsz.ro Nyomdai munkálatok: IDEA PLUS 400084 Kolozsvár, Farkas utca, 23. szám

Profile for RMDSZ Website

Eseménynaptár 2019  

Eseménynaptár 2019  

Profile for rmdsz
Advertisement