Page 1

HET OFFICIELE CLUBMAGAZINE VAN RKSV LIESSEL

JAARGANG 55 #1 september 2015

Stefan “Als we dit jaar weer 4 plaatsen van Lanen stijgen dan worden we…” Verder in het RW Magazine: Voorzitter Harm van den Hoogehoff • Bestuur 2015/2016 Trainers en scheidsrechters gezocht • Stichting Belsa • Spelregel uitleg • Bart van Houts

1


2

Met drankenhandel Winters Liessel scoort u altijd! Willige Laagt 1 5757 PZ Liessel

aar10

j

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER

9 O1

ANN

Telefoon 0493 341260 info@wintersliessel.nl www.wintersliessel.nl


inhoudsopgave

3

06 COLOFON

Uitgever

12

RKSV Liessel Redactie Danny Freese, Frank Mennen, Jaap Koelewijn, Lieke van Loon, Martijn van Lankveld, William van Aerle Meegewerkt aan dit nummer Bart van Houts, Bart van Loon, Christel Zeegers-Wiegers, Frank Zeegers, Frankwin Wijnen, Harm van den Hoogenhoff, Jan Engels, Janne Hikspoors, Marianne de Veth,

15

Marieke van den Boomen, Mario Willems, Piet Welten, Roy Aarts, Stefan van Lanen Contact redactie RW Magazine rwmagazine@rksvliessel.nl

16

Contact uitgever RKSV Liessel

22

Bezoek- en postadres Mgr. Berkvensstraat 82 5757 BK Liessel 0493-341700 www.rksvliessel.nl Fotografie Leon van Loon, Tonnia van Bommel, William van Aerle

38

Vormgeving studio29elf Druk Nellie Goevaerts Drukwerk Verspreiding en bezorging Vrijwilligers RKSV Liessel


4

Al 40 jaar uw partner bij bouwplannen! A Hoofdstraat 3, 5757 AJ Liessel T 0493-341234 M 0651182834 E extelbouwadviesburo@planet.nl

Uw advertentie in het RW Magazine? Stuur een e-mail naar: rwmagazine@rksvliessel.nl

Te koop of te huur:

Mantelzorgwoningen

Mantelzorgwoning

Symo Bouw bv Scheiweg 1 5421 XL Gemert T 0492-368357 F 0492-368333 E info@symobouw.nl www.symobouw.nl

Henry Vanlier 0648266571

www.vanlierschilderwerken.nl


Veranderen... Omtoveren of Herschepping? Tja, veranderen, hier kun je veel synoniemen aan vastknopen. We hebben er allemaal mee te maken, zo ook op en rond onze velden. Als je hier een woordenboek op naslaat kom je vele andere woorden tegen die we in diverse contexten kunnen gebruiken: Afwisselen, anders worden, kenteren, keren, muteren, transformeren, variëren, wijzigen, wisselen, aanpassen, hervormen, verwisselen, vervangen, omtoveren en zelfs herscheppen. Als we praten over veranderen, hebben we het bijna altijd over weerstand. Waarom veranderen? Het ging toch goed, of het was toch mooi. En ja… het is altijd goed om terug te kijken met elkaar, de mooie verhalen van weleer de revue te la-

de toekomst. Stilstand is achteruitgang en dat kunnen we binnen onze club niet accepteren. Voordat er iets dreigt dood te bloeien moet er door een verandering weer iets nieuws uit voortvloeien.

Harm van den Hoogenhoff y z

Als we vanaf nu een synoniem gebruiken die onze energie aanwakkert? Wat te denken van omtoveren? Of herscheppen? Twee woorden die in de eerste alinea waarschijnlijk de meeste aandacht trokken. Twee woorden die mij in ieder geval doen opveren. Daar waar het ene woord, veranderen, weerstand met zich mee brengt geven de twee andere sy-

noniemen een “boost” aan energie. En die energie stoppen we graag in onze vereniging. De afgelopen tijd is er heel wat “getoverd en geschapen” binnen onze club. Dit is niet altijd een automatisme. Hier zijn vele vrijwilligers en leden bij betrokken. Hier zijn jullie bij betrokken en we hebben jullie daarvoor ook keihard nodig.

Vo orzitter

ten passeren, lachen over de verhalen die we samen meegemaakt en gedeeld hebben. Herinneringen die we niet snel zullen vergeten en we ook niet mogen vergeten.

Eenmaal een verandering ingezet, is er geen weg terug. Machiavelli, een Italiaanse filosoof, wist het zeshonderd jaar geleden al. ‘De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt.’ Een waarheid als een koe, want veranderingen behoren tegenwoordig tot het dagelijkse leven. Zelfs in ons verenigingsleven. Een groensingel die verdwijnt en plaatst maakt voor een beukenhaag. Een jeugdbestuur en hoofdbestuur wat samengevoegd wordt tot één bestuur met een 6 tal commissies. Een nieuwe website. Clubvoetbaldagen in de schoolvakantie. Onze oude vertrouwde Roodwit die plaatsmaakt voor nieuwsbrieven op de site en een Openingsgids. Het voetbalcafé wat dit seizoen zijn intrede maakt om nog meer met elkaar te sparren wat we kunnen verbeteren binnen onze club. Kortom, allemaal veranderingen die elkaar opvolgen. Door te veranderen blijven we alert en gericht op

Welk woord we ook gebruiken als synoniem, als je ziet met hoeveel positieve energie diverse projecten tot stand komen binnen onze club is hier maar een woord voor te vinden. Geweldig!!! En daar ben ik als voorzitter ontzettend trots op. Laten we dit seizoen dan ook ingaan met een boost aan energie. Energie op het gebied van sportiviteit, strijdlust, inlevingsvermogen, gezelligheid en met respect voor iedereen op en rond de velden. Samen, met elkaar, krijgen we dit energiepeil nog hoger. Alvast bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en enthousiasme om er een prachtig seizoen van te maken. Met sportieve groet, Harm van den Hoogenhoff

5


bestuur

6

Arno Geboers Technische zaken 32 jaar technischezaken@rksvliessel.nl

Monique van den Heuvel-Coelen Secretaris 48 jaar secretaris@rksvliessel.nl

Frank Zeegers Coรถrdinator junioren 43 jaar junioren@rksvliessel.nl

Marieke van den Boomen Activiteiten 31 jaar activiteiten@rksvliessel.nl

Jurgen Friesen Accommodatie 43 jaar accommodatie@rksvliessel.nl


2015 / 2016

7 Fotograaf: Leon van Loon

Frank Mennen Sponsorcommissie 31 jaar sponsoring@rksvliessel.nl

Harm van den Hoogenhoff Voorzitter 45 jaar voorzitter@rksvliessel.nl

Arjan Mennen Wedstrijdleider 36 jaar wedstrijdsecretaris@rksvliessel.nl

Bram Winters Penningmeester 29 jaar penningmeester@rksvliessel.nl

William van Aerle Communicatie 44 jaar communicatie@rksvliessel.nl


bestuur 2015 / 2016

8

Wilt u van uw event, feest of catering iets bijzonders en persoonlijks maken?

Neem dan contact met ons op. Het organiseren en coördineren van bedrijfs(events) feesten en het verzorgen van catering is namelijk voor El Partido een lust om te doen.

Zandstraat 8 5757BM Liessel

06-542 485 77 06-227 963 15

Mierlo | Touchtafel bibliotheek

info@elpartido.nl www.elpartido.nl

Ommel | podium De Kluis

Someren-Heide | Dorpswinkel Asten | Di-fiets

Vlierden | MFA ’t Huis

Met het coöperatiefonds

versterkt u uw leefomgeving

Met het coöperatiefonds versterken wij initiatieven die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Het accent ligt hierbij op lokale initiatieven die de economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen en zorg, en duurzaamheid in Asten, Deurne, Mierlo en Someren versterken. Weet u een inspirerend initiatief dat een bijdrage uit het coöperatiefonds verdient? Kijk op www.rabobank.nl/peellandzuid, lees de voorwaarden en dien uw project in.

Een aandeel in elkaar

Mierlo | AED buitenkasten


vertouwenspersonen Voetballen met plezier! Daar draait het om bij RKSV Liessel. Onze club wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier voetbalt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Indien jij als lid, ouder, vrijwilliger of gast van RKSV Liessel last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Janne Hikspoors y

z

Vertrouwenspersoo n

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken. Op de website is de taakomschrijving en meer informatie over de vertrouwenspersonen te vinden. Mario Willems en Janne Hikspoors vervullen binnen RKSV Liessel de taak van vertrouwenspersoon. Janne Hikspoors “Mijn naam is Janne Hikspoors. Ik heb weinig verstand van voetbal én toch kan ook ik mijn steentje bijdragen aan de club. Door het hoofdbestuur ben ik benaderd om de taak van vertrouwenspersoon op me te nemen. Binnen mijn werk heb ik enkele jaren de rol van vertrouwenspersoon vervuld. Wanneer je de hulp van een vertrouwenspersoon nodig hebt, kun je me bereiken via onderstaande gegevens. Voel je welkom! vertrouwenspersoon-janne@rksvliessel.nl / 06-8394858”

9 Mario Willems “Ik heb mijn hele jeugd doorlopen bij RKSV Liessel, begonnen op 6 jarige leeftijd als keeper en heb dat tot mijn 18 gedaan. Daarna heb ik 8 jaar bij de Racing Boys gevoetbald en heb hierna nog een paar jaar in het 2e van Liessel mee gebald. Na deze periode even afscheid genomen van het voetbal en een 6 tal jaartjes actief squash gespeeld. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan als actief Mario willems sporter en vrijwilliger bij andere sportclubs y z ben ik weer terecht Vertrouwenspersoo n gekomen bij RKSV Liessel. Voornamelijk omdat onze Yoeri bij de F-jes ging voetballen en ik die mannekes ging trainen, werd de reuk van dat heerlijke voetbalgras me weer teveel en heb ik nog, met een fantastische groep jonge gasten, mijn senioren voetbalperiode afgesloten bij het 3e. Daarna heb ik weer verschillende taken opgepakt en ben momenteel nog actief als lid van de Veteranen. Ik ben vorig jaar door het bestuur benaderd om mij als vertrouwenspersoon in te zetten indien nodig. Mijn taak als vertrouwenspersoon is dat ik een vertrouwelijk aanspreekpunt ben en je mij altijd en overal kunt benaderen om jouw zorgen uit te spreken die strikt vertrouwelijk besproken zullen worden. Je kunt er dus 100% op vertrouwen dat alle gegevens bij mij blijven zolang als je dat zelf wil. Pas als er toestemming is van de persoon die bij mij zijn/haar zorgen heeft uitgesproken zullen er vervolgstappen gezet worden. Je kunt me bereiken via onderstaande gegevens. vertrouwenspersoon-mario@rksvliessel.nl / 06-27084296”

“Je kunt er 100% op vertro uwen dat alle gegevens bij mij blijven zo lang als je dat ze lf wil”


nieuws

10

Gezocht jeugdleiders en trainers Ben jij gek op voetbal en zou je je kennis graag overbrengen aan de toekomst van RKSV Liessel dan zoeken we jou. Als enthousiaste trainer kun je de jeugd de fijne kneepjes van het voetbal bijbrengen. Maar misschien heb je niet zo veel kennis van voetbal en wil je toch je steentje bijdragen. Geen probleem ,mensen met organisatorisch vermogen zijn ook meer als welkom als leider.   Wat bieden wij als club: • RKSV Liessel zorgt dat jij als leider of trainer kunt presteren met plezier. • RKSV Liessel organiseert leuke activiteiten door het jaar heen zoals het jeugdkamp en het 4x4 toernooi. • RKSV Liessel werkt met diverse commissies waarbij je al je vragen kwijt kunt en die je hulp kunnen bieden waar nodig. • RKSV Liessel biedt de mogelijkheid om een cursus te volgen als daar behoefte aan is. • En heb je geen tijd om elke week je steentje bij te

dragen er zijn nog genoeg andere functies binnen de club waar je bij kunt helpen. Schroom niet om eens te informeren. Proef de sfeer van een intieme, kleine vereniging, waar het echte clubgevoel nog springlevend is, de mensen je persoonlijk kennen en u niet behandeld wordt als een nummertje. Neem contact op via technischezaken@rksvliessel.nl

Ook nieuwe scheidsrechters gezocht Hou je van voetbal, kun je leiding geven en heb je goede communicatieve vaardigheden dan zijn we op zoek naar jou. Om in de toekomst nog genoeg scheidsrechters binnen de club te hebben, zijn we op zoek naar mensen die graag deze hobby zouden willen uitvoeren. Dit kan dan op zaterdag bij de junioren en zondags bij de senioren.   Wat bieden wij als club: • RKSV Liessel zorgt dat je een cursus kunt volgen tot scheidsrechter. • RKSV Liessel laat tijdig weten en in goed overleg wanneer je een wedstrijd mag fluiten. • Iedere wedstrijd staat er voor de scheidsrechter natuurlijk een kop koffie klaar. • Iedere scheidsrechter binnen RKSV Liessel ontvangt een kleine vergoeding voor het fluiten van een wedstrijd. • Naast de genoemde vergoeding is RKSV Liessel bereid om onze scheidsrechters, mochten zij meerdere jaren wil-

len gaan fluiten, op andere gebieden te ondersteunen. Dit lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek. Twijfel je en wil je meer informatie, schroom niet om te informeren! Proef de sfeer van een intieme, kleine vereniging, waar het echte clubgevoel nog springlevend is, de mensen je persoonlijk kennen en u niet behandeld wordt als een nummertje. Neem contact op via wedstrijdsecretaris@rksvliessel.nl


nieuws

11

Laatste nieuws voortaan in je mailbox Dit seizoen wordt er een start gemaakt met de Rood Wit Nieuwsbrief, of beter omschreven als de “RW Nieuwsbrief�. Deze nieuwsbrief is in de vorm van een mail en komt om elke 2 maanden automatisch in de mailbox van de clubleden. Echter als er meer of belangrijke informatie is zal deze digitale brief meer verschijnen. Ieder team binnen de voetbalclub zal aan de slag gaan en een stukje

schrijven over haar eigen team. Mocht je zelf belangrijke informatie of nieuws hebben en dit willen delen met heel de vereniging? Dan je een mailtje sturen naar nieuwsbrief@rksvliessel.nl. De eerste nieuwsbrief zal verschijnen in september 2015, daarna iedere maand. Inschrijven kan door een mail te sturen of je aan te melden op de website www.rksvliessel.nl

Werken met munten in onze kantine In de kantine werken ze met 14 mannen en vrouwen. Het team bestaat uit leden van RKSV Liessel, van Livoc Liessel en van personen van buitenaf. Zij willen het bezoeken van de kantine voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken, dit doen e door met enthousiasme onze werkzaamheden uit te voeren. In sportkantine de Smeltkroes werken ze met een muntensysteem. De munten zijn in de kleuren van de verenigingen. Zo hebben we voor RKSV Liessel, de voetbalvereniging rode munten (hele munten) en witte munten (halve munten) en voor Livoc Liessel, de volleybalvereniging blauwe munten (hele munten) en gele munten (halve munten). Sinds kort hebben ze ook kwart munten, deze zijn voor beide verenigingen groen.

Met deze munten kun je in de kantine dranken betalen, het eten en het snoepgoed moet contant betaald worden. Wanneer je geen munten hebt of wilt mag er natuurlijk ook contant betaald worden. Wanneer je wel met munten betaald steun je de club hiermee, dit doordat de inkomsten verdeeld worden aan de hand van het aantal ingeleverde munten. Ook is het voor sommige dranken voordeliger om te betalen met munten. Zeker de moeite waard dus! Al bij al leeft het voetbal in de kantine en hopen de mensen van de kantine dat dit nog vele jaren zo zal blijven. Zij werken daarom ook met veel plezier in de kantine!

Wat vind jij van het RW Magazine? De redactie van het RW Magazine heeft de aftrap genomen van een nieuw clubblad, kaats je de

bal terug? Stuur je bevindingen over het blad naar rwmagazine@rksvliessel.nl

jubilarissen 2015 Volledige naam

Geb datum

Lid sinds 2015 09-09-35

80

Volledige naam

Geb datum

Lid sinds 2015 01-06-90

25

Jansen, CM

01-06-44

01-03-55

60

Bankers, R

30-11-83

01-07-90

25

Goossens, W

25-12-45

01-08-55

60

Hendriks-Fransen, G

25-02-68

01-07-90

25

Damen, J

04-10-59

01-09-75

40

Loon, v M

16-02-83

01-07-90

25

Wallen, van der W.J.

20-10-48

01-10-75

40

Aarts, B

25-01-85

01-12-90

25

Bakker, M

27-07-83

01-03-90

25

Bellemakers, J.

05-10-85

01-12-90

25

Bots, K

01-11-84

01-03-90

25

Hoeben, W.

24-07-22

Rooijakkers, R

15-08-83


kampioenen!

12

‘Wie zijn wij? En wat gaan we doen?’

Tekst: Bart van Loon // Foto’s: Leon van Loon

“Dit seizoen had het bestuur Ronnie van Lieshout aangesteld als trainer voor de A. We begonnen met een paar bekerwedstrijden en die werden gewonnen! In de bekerwedstrijd zijn we in de halve finale. Eruit geknikkerd door Toxandria Rijkevoort! Toch een hele knappe prestatie van ons teamke! In de najaarscompetitie hebben we het bij sommige wedstrijden helaas laten liggen en zijn we in de middenmoot beland maar snel vergeten en in de voorjaarscompetitie gaan we ervoor want met deze groep moet dat gewoon lukken om bovenin mee te draaien in de competitie!

“Zouden we het nu dan echt gaan flikken om kampioen te wo rden?” De competitie begon en daar gingen we dan we wonnen met uitslagen 8-1 8-2 3-7 en ga zo maar door. Zouden we het nu dan echt gaan flikken om kampioen te worden? Het ging er toen al over maar we waren er nog niet! Ik vergeet de wedstrijd uit bij Ondo echt niet meer! Onze trainer en Niek waren er niet dus vandaag stonden Elly Paul en ik samen voor de mannen!  Voor de wedstrijd de mannen effe op scherp zetten want tja Ondo wilde natuurlijk er alles aan doen om punten te pakken! Ik moest gewoon 10 keer vragen ‘Wie zijn wij? En wat gaan we doen?’ Nou het was echt zo’n spannende wedstrijd die we gelukkig op het nippertje gewonnen hadden met 1-2! Ik had het niet meer! Dit ware belangrijke punten want als

we dan de week er op zouden winnen, was het kampioensschap binnen! Zaterdag 2 mei. We kwamen bij elkaar en de tactiek werd besproken in de kleedkamer en we gingen het veld op voor de warming-up. Het was zo geweldig de mannen werden onder luid applaus van onze harde kern toeschouwers begeleid naar het veld! Na een goeie warming-up waren we er klaar voor! De tegenstander RoodWit’67 Budel stond al op het veld maar onze harde kern stonden onze mannen op te wachten omdat ze een sfeeractie op touw hadden gezet. Onze spelers liepen het veld op tussen de stadionfakkels door, was een geweldig gezicht en kei mooi! Het stond goed vol langs veld 1. De wedstrijd begon en binnen 5 minuten stonden we al met 0-1 achter!  Echt heel veel weet ik niet meer van die wedstrijd maar dat het lang 2-2 heeft gestaan dat nog wel! Het was zo spannend en toen kwamen we op 3-2 en daarna nog op 4-2!

Uitreiken van de kampioensschaal


kampioenen! Rondrit op de platte kar

Hoppa nu kan het niet meer mis gaan!! De scheidsrechter floot af en toen kwam het bij mij pas echt binnen we hebben het gewoon gedaan Liessel A1 kampioen!! Op het veld werden we gefeliciteerd door het bestuur, ouders, harde kern en overige bezoekers! John had een echte kampioensschaal laten maken en die werd uitgereikt op het veld. In de kantine werden de kampioenshirtjes uitgedeeld die Berry had laten maken. Ondertussen was mijn collega met zijn trekker oplegger al op het voetbalveld aanwezig! Eerste reactie van iedereen: ‘Kiek hum zunne wagen! Daar kunnen veel mensen op!’ De rondrit was echt geweldig en iedereen hoorde ons ook van verre aankomen want Martijn Smits had er flink wat muziek op gezet! Bij het oude Brouwhuis zijn we gestopt om wat te drinken en daarna meteen effe met het team bij de Luc wat gegeten wat we aangeboden heb-

13 ben gekregen van de ouders! Ondertussen werden de boxen en dergelijk het Brouwhuis ingedragen voor ons feestje die avond wat was aangeboden door John en Berry! We werden met de oplegger terug gebracht naar het voetbalveld en die weg daar heen was 1 groot feest! De feestavond die was echt geweldig in het oude Brouwhuis! Was zo mooi om te zien dat iedereen volop aan het genieten was! Polonaise achter de bar door naar buiten door naar de Luc en weer terug! Echt mooi dat onze trouwe supporter er ook waren om met ons het kampioenschap te vieren! Het was kei skon! Bedankt allemaal voor mij was het echt een hele speciale dag!!

“Onze spelers liepen het ve ld op tussen de stadio nfakke ls do or, was een ge we ldig ge zicht en kei mo oi!” Na jaren actief te zijn geweest bij de voetbalclub had ik in het begin van het seizoen al besloten om te stoppen! Ik had me geen beter afscheid kunnen bedenken dan met het kampioenschap met de a!! Ik wil iedereen bedanken voor de mooie jaren die ik heb mogen beleven bij de voetbalclub!”

Stan Smits en op de achtergrond Jannes Bankers in actie tijdens de kampioenswedstrijd


14

sm a a k Keu ken s o p

ONZE 5 KERNWAARDEN Betaling 8 dagen NA levering/montage

Zeker

1500m

2

Veilig

5 jaar volledige garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

Duidelijk

Direct een eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op groot formaat

Kwaliteit

Keukencentrum Berkers heeft al 12 jaar het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche

Betrouwbaar

Vertrouwd adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

k Ke uken s op sm aa

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • T 0493 312570

www.keukencentrumberkers.nl


jeugdkamp 2015

15

‘Snoepen en dan naar bed!’ Tekst: Frank Zeegers en Marianne de Veth // Foto’s: Leon van Loon

Op vrijdag 19 juni was het weer zover. Met 90 kinderen, kookstaf, organisatie en plusminus 15 vrijwilligers vertrokken we richting Ommel voor het jaarlijkse voetbalkamp. De spelers van de F en de E gaan met de auto naar het kamp en de spelers van de D en de C moesten met de fiets. Nadat de slaapplaatsen verdeeld worden zijn alle kinderen in groepjes ingedeeld. Na opening van het kamp vertrokken we met de E en F teams richting het bos voor het maffe leidersspel. De teams hebben z’n best moeten rennen om de flesjes en de pu nten bij elkaar te krijgen. Na terugkeer was het de beurt voor de C en D teams om een bosspel te spelen in het bos. Ondertussen brandde het kampvuur en was er een gezellig samenzijn. Er wordt nog lekker wat gesnoept en daarna naar BED!!!! Op zaterdag een gezellig en gezamenlijk ontbijt in de grote zaal. De C en D teams maken een lunchpakket want zij vertrekken op de fiets richting een sloot in Lierop om daar wat dingen te bouwen met hout en touwen. Het was een ware survivaltocht waarbij Kim ontgroent werd. Daarna uitrusten in het zwembad van de Prinsenmeer. Dit was nodig want de nachten zijn kort.De E en F teams vermaken zich op deze zaterdag met verschillende voetbal en sport spellen. Ook de mini F-jes en hun ouders komen een bezoekje brengen om eens te kijken hoe het er op zo’n kamp aan toe gaat. Aan het einde van de middag is er volgens traditie een afvalrace penalty schieten. De wisselbeker ging dit jaar naar Maikel Beekman en Kay aarts. Na een lekkere warme maaltijd en wat vrije tijd is er voor de E en F teams een filmavond en de C en D teams beginnen aan een voetbaltoernooitje. Ook deze avond wederom een gezellig samenzijn bij het kampvuur. De C en D teams liepen tegen middernacht nog een spooktocht door het bos wat voor sommigen nog wat angstige momenten opleverde.

Na het gezamenlijke ontbijt op zondag vertrokken de E en F teams weer naar het bos voor het grote geldsmokkelspel. De C en D teams vermaken zich met diverse voetbalspellen. Na de lunch sluiten we het kamp af met een prijsuitreiking. Bij de F en de was de winnaar dit jaar het team van Helmi Willem 2. Bij de C en D teams was dit Team Juventus. Het is tijd om naar huis te gaan. Moe maar voldaan. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd voetbalkamp. Het weer was goed, het eten was lekker en de kinderen en de leiders hebben zich prima vermaakt. En daar doen we het tenslotte voor! We willen graag ook zeker alle vrijwilligers bedanken en met name de kampcommissie en de kookstaf. Zeker ook de leiders en ouders die hebben geholpen bij de spooktocht. Ook een dankjewel voor al onze sponsoren die dit mogelijk maken: Bankers Optimale producten, Bakkerij Vedder, Bakkerij BartJes, Slagerij Gerold Welten, Slager Johan Zeegers, Eric van de Eerenbeemt, Martien Seijkens, Cafetaria de Luc.


16


RKSV liessel

17

Tekst: Marieke van den Boomen

Het vrouwenvoetbal is er al ruim 40 jaar binnen RKSV Liessel. Onlangs is nog het jubileum gevierd middels een reünie voor alle oud speelsters van Dames RKSV Liessel. Afgelopen seizoen hadden we 1 meidenelftal in de D, speelden er nog enkele meiden bij de jongens en hadden we een dameselftal bij de senioren. Naar aanleiding van de reünie is het idee geboren om met enkele oud-speelsters een veterinnenteam op te starten. Op dit moment zijn ze met 6 dames, maar dat is net te weinig om met een veterinnenteam van start te gaan in een competitie. Het meisjesvoetbal gaat bij RKSV Liessel met grote stappen vooruit. Zo zijn we 2 jaar geleden begonnen met een E-team van 9 meisjes, die wedstrijden van 7 tegen 7 voetbalden. Een jaar later werd dit mooie team al uitgebreid naar een team van 17 fanatieke meisjes en werd het een D-team. Dit betekende ook dat ze op het grote veld moesten gaan voetballen. Dat was even wennen voor de meisjes, maar vooral voor de nieuwe meisjes die nog nooit gevoetbald hadden. Maar tijdens

iedere wedstrijd zag je de speelstertjes groeien en ging het beter. Het ‘nieuwe’ team werd een hecht en gezellig clubje en gaat volgend seizoen bijna compleet naar de C. Hier gaan we proberen nog meer stappen te maken, maar daar hebben we alle vertrouwen in met deze talentjes. En natuurlijk blijft het plezier in het voetballen voorop staan. Er zullen ook nog een paar meiden bij de jongens gaan voetballen volgend jaar.

“Ik zat dit jaar in het meidenteam D2 en dit was een super leuk seizo en!” Jill: “Ik ben op voetbal gekomen doordat er elk jaar een vriendinnendag werd georganiseerd. Die dit jaar ook weer was. Ik vind de vriendinnendag super gezellig


18

Verzekerd van vertrouwen

Rijnders Assurantiën BV Een verzekeringskantoor dat al meer dan 40 jaar actief is in Deurne en omgeving. Wij verzorgen zowel uw particuliere als zakelijke verzekeringen en geven wij een onafhankelijk advies en vanzelfsprekend ondersteuning bij schades.

RIJNDERS

ASSURANTIËN

Postbus 157, 5750 AD Deurne • Tramstraat 29, 5751 JK Deurne • Tel.: 0493 - 38 78 88 • Fax: 0493 - 38 78 89 Kijk op onze site www.verzekerdvanvertrouwen.nl of stuur een mail naar info@rijnders.com voor een afspraak


vrouwenvoetbal

19

maar niet alleen gezellig, ook super leuk. En natuurlijk ook om met de sport voetbal kennis te maken. Ik zat dit jaar in het meidenteam D2 en dit was een super leuk seizoen!” De dames zijn nu voor het derde jaar een samengesteld team met enkele dames van de Racing Boys in verband met te weinig spelers. Op deze manier kan het damesteam van RKSV Liessel toch door blijven Dames 1 2014/2015 gaan. Zij trainen twee keer per week in Liessel en spelen op zondagochtend de wedstrijden. Omdat dit nu een samengesteld team is spedingen. Een zeer succesvolle dag en een goed resullen ze de ene helft van het seizoen de wedstrijden in taat, omdat het volgend seizoen een meidenteam kon Liessel en de andere helft van het seizoen bij de Racing worden opgestart. In 2014 waren er maar liefst 36 aanBoys op ’t Vreek. Komend seizoen zullen ze de eerste meldingen. Een onvergetelijke en gezellige middag. Het helft bij de Racing Boys de thuiswedstrijden spelen en seizoen daarna was een meidenelftal opgezet. Afgelona de winterstop in Liessel. pen keer was het een middag met 46 gillende meiden Er is jarenlang geen doorstroming geweest vanuit de junioren naar de senioren. Daarom zijn we in 2013 begonnen met het organiseren van een vriendinnendag. Een dag waarop meiden in de leeftijd van 6 t/m 13 een middagje kennis konden komen maken met het voetbal. Het eerste jaar begonnen we met 18 aanmel-

in de leeftijd van 4 t/m 14. En er lopen stiekem wat talentjes rond!

“De vriendinnendag was he lemaal top, en super leuk!”

Britt Friesen en Ilona Zeegers

Floor: “Ik vind meisjesvoetbal heel erg leuk, en gezellig. Wij hadden een gezellig team! De trainingen waren ook heel leuk, net als de wedstrijden. En vriendinnendag was helemaal top, en SUPER leuk! Ik zou graag nog een keer mee willen doen!!” Het vrouwenvoetbal staat weer op de kaart in Liessel. Alleen de Veterinnen zouden graag een paar speelsters erbij willen zodat ze met veterinnencompetitie mee kunnen gaan doen. In deze regio zijn er meerdere clubs met een veterinnenteam en inmiddels is er zelfs al een 7 tegen 7 competitie aan de gang. Afgelopen jaar hebben de veterinnen met de dames meegetraind 1 keer per week. De veterinnen willen dit volgend jaar graag doorzetten. Ze zijn dus op zoek naar dames die graag een balletje willen trappen maar bovenal ook voor de gezelligheid. Minimumleeftijd moet wel vanaf 35 jaar zijn. Heb je nog nooit gevoetbald dan is dit ook geen enkel probleem. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henriëtte Koelewijn, 06-10889445 of koelewijnrijnders@gmail.com.


kledinglijn

20

Heb jij al een trainingsoutfit? Een aantal seizoenen geleden zagen we bij RKSV Liessel verschillende trainingsoutfits op de sportvelden. Vanuit diverse teams kwam de vraag of de club geen trainingspakken kon sponsoren om tijdens wedstrijddagen aan te kunnen doen of om mee te trainen. De voetbalclub en de sponsorcommissie hebben toen bedacht om een trainingslijn te introduceren waarmee er uniformiteit ontstond op de sportvelden. Met dit concept kon iedereen de gewenste items en maatvoering kiezen. De sponsorcommissie van onze club hoefde hiervoor niet alle sponsoren af om nog meer te sponsoren. In samenwerking met Sportshop Laarbeek en Van Oosterhout Ondergoed hebben we ervoor gezorgd dat er een trainingslijn is die interessant is om aan te schaffen. De kleur zwart/rood met witte tinten was voor

de sponsorcommissie een vanzelfsprekendheid, omdat rood en wit onze clubkleuren zijn en omdat zwart gemakkelijk in het gebruik is. Iedereen mag er gratis initialen op laten drukken, zodat de kleding ook gepersonaliseerd is. Daarnaast staat natuurlijk het logo van RKSV Liessel erop, omdat iedereen trots is om voor onze club uit te komen. De trainingslijn is geheel van deze tijd met een fijne pasvorm en mooie accessoires. Via Van Oosterhout Ondergoed in Liessel en bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk zijn de artikelen direct aan te schaffen. Of via de websites www.sportshoplaarbeek.nl/rksv-liessel en www.rksvliessel.nl kun je te allen tijde de items online bestellen. Het is mooi om te zien dat jong en oud er trots op is om deze items te dragen!


2015/2016

21


selectie

22

06

01

Liessel 1 - Mifano 1

09 2015

13

09 2015

20

09 2015

27

09 2015

04

10 2015

11

10 2015

18

10 2015

11 2015

Handel 1 - Liessel 1 Stiphout Vooruit 3 - Liessel 2

11 2015

15

Liessel 1 - ASV’33 1 Sparta’25 4 - Liessel 2

11 2015

29

Bruheze 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Someren 6

11 2015

06

Liessel 1 - Ysselsteyn 1 Deurne 5 - Liessel 2

12 2015

13

Lierop 1 - Liessel 1 Liessel 2 - NWC 6

12 2015

Liessel 1 - Milheezer Boys 1 RKPVV 2 - Liessel 2

08

24

RKVV Keldonk 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Mierlo Hout 4 Liessel 1 - Stiphout Vooruit 1 ASV’33 3 - Liessel 2 MVC 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Mifano 3 Liessel 1 - HVV Helmond 1 Oranje Zwart Helmond 2 - Liessel 2 Leunen 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Sparta’25 4 Bavos 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Bavos 3 Liessel 1 - Handel 1

01 2016

Bovenste rij vanaf links: Giel Damen, Harm Renders, Jannes Bankers, John van Bommel, Glen Middelste rij: Theo van Haandel, Frank Zeegers, Henk van Kemenade, Rob Slaats, Roy Aarts, N Robin Goossens, Stefan van Lanen, Hans Kuijpers, Peter Aarts, Cor van Lieshout. Onderste rij: Stan Smits, Bart Aldenzee, Rick van Lier, Kevin van Hommel, Joep vervoordeldonk,


2015 - 2016

31

ASV’33 1 - Liessel 1

01 2016

14

02 2016

21

02 2016

06

03 2016

13

03 2016

20

03 2016

03

04 2016

23

10

04 2016

Liessel 1 - Bruheze 1 Someren 6 - Liessel 2 Ysselsteyn 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Deurne 5 Liessel 1 - Lierop 1 NWC 6 - Liessel 2 Milheezer Boys 1 - Liessel 1 Liessel 2 - RKPVV 2 Liessel 1 - RKVV Keldonk 1 Mierlo Hout 4 - Liessel 2 Stiphout Vooruit 1 - Liessel 1 Liessel 2 - ASV’33 3

17

04 2016

24

Liessel 1 - MVC 1 Mifano 3 - Liessel 2

Liessel 2 - Oranje Zwart Helmond 2 Liessel 1 - Bavos 1

04 2016

01

05 2016

08

05 2016

16

Mifano 1 - Liessel 1 Bavos 3 - Liessel 2 Liessel 1 - Leunen 1 Liessel 2 - Stiphout Vooruit 3 HVV Helmond 1 - Liessel 1

05 2016

Wedstrijden en data zijn vooraf aan de start van het seizoen in het RW Magazine verwerkt. Eventuele wijzingen zijn te vinden op www.rksvliessel.nl

nn van Leunen, Dennis Goossens Brian Aarts, Thijs Lutters. Nick Oomen, Arjan Oosterveen, Koen Huybers, Job van den Heuvel, Bart Lutters, Mark van Loon, Luuk Engels, John Oosterveen,

, Tim van Loon, Tim Ubben, Harm Koelewijn, Sam van de Mortel, Jacco van Lierop, Patrick van den Reek, Jaap Koelewijn, Jelle Renders.


24

In en verkoop van Auto’s en Lichte bedrijfswagens Ook voor al uw Reparaties , Onderhoudswerkzaamheden , APK- keuringen , Aircoservice, Banden en velgen , Storingsdiagnose , Schadeafhandeling Loon 31 5757 AA Liessel info@beekmanautos.nl


Vrijwilliger aan het woord “Een clubblad in een nieuw jasje. Hierin hoort natuurlijk ook iets over de veteranen van Liessel. Mij werd gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over de veteranen. Een team waarin de “die-hards” van Liessel zich laten zien op het veld. Een gezellig en ook nog goed voetballend team. Vorig jaar hebben we het 60 jarig bestaan gevierd, oftewel; een team met historie! De laatste jaren is ons team flink gegroeid in het aantal voetballers en tegenwoordig voetballen ze een aardig potje. Niet in competitie verband, maar tegen teams uit de regio. Sportiviteit staat hierin voorop, waarbij veel teams el-

van de befaamde en uitmuntende coach Ruud. Onze trouwe vlagger is sinds jaar en dag Wim (met de pet). Het team wordt aangevoerd door Hennie en wordt vaak door scheidsrechter Charles Damen geleid. De rest van de teamspelers variëren in de leeftijdsgroep >35 jaar. Sinds enkele jaren hebben de veteranen een pseudoniem (moeilijk woord voor bijnaam), kenmerkend voor de desbetreffende persoon.

Frankwin Wijnen

y kaar inmiddels kennen. Diverse spelers hebben in het vaandelteam van Liessel gespeeld, dus voetballen zit er wel in. De veteranen hebben een eigen site met informatie en leuke verhalen over de wedstrijden. Wekelijks wordt door één van de spelers een stukje geschreven over de wedstrijd. Het jaarlijks afsluit feestje is een ware happening waarin we de goede vriendschap beklinken tot in de late uurtjes. Het team staat onder leiding

z

Vrijwilliger

Als trouwe fan ben ik sinds twee jaar sponsor van dit geweldige team. Naast de “gouden veteraan” is er ook de “gouden eikel”. De gouden veteraan wordt via een puntensysteem bepaald en de gouden eikel wordt uitgereikt aan diegene die tijdens het seizoen de meest hilarische fout, wedstrijd of uitspraak heeft begaan. Na de wedstrijd is er de 3de helft met na-

tuurlijk de nabeschouwing. In de kantine zit er al snel de gezelligheid in en is het verlies snel vergeten of wordt de winst extra beklonken. Een team met spirit en een hoog gezelligheidsgehalte.”

25


puzzelpagina

26

RW kruiswo ordpuzzel

l! Win deze ba

letters van het RW Vul hieronder de t el in. Weet jij he Kruiswoordpuzz n mail naar woord? Stuur ee liessel.nl en wie sv rwmagazine@rk SV weet win jij de RK l! Liessel ba in de De winnaar wordt kend gemaakt be itie ed e nd volge

Van links van rechts 1. De aanvallers van een elftal 7. Engels woord voor hoekshop 9. Als je deze krijgt, mag je niet meer meespelen 10. Wereldkampioenschappen voetbal 14. Hierop wordt de stand bijgehouden 16. Speler die rechts of links in de verdediging speelt 17. Voorste aanvaller 18. Hierin speelt een land of elftal samen met andere tegenstanders 20. Europees kampioenschappen voetbal 22. Gebied rond het doel waarbinnen de keeper de bal met de handen mag pakken 23. Krijgt een speler bij een behoorlijke overtreding 24. Hierin staat op welke plaats elke speler staat 25. Grote groep supporters van het Nederlands elftal

Van boven naar beneden 2. Als je 3 doelpunten maakt 3. Met die toernooi kun je de UEFA-beker winnen 4. Laatste wedstrijd op een toernooi 5. Assistenten van de scheidsrechter 6. Trainer/leider van een voetbalteam 8. Toernooi voor landskampioenen 11. Speler tussen de verdedigers en de aanvallers 12. Zitplaats voor de toeschouwers 13. Fans van een bepaalde voetbalclub 15. Degene die het meeste aantal doelpunten heeft gemaakt 19. Als er in een wedstrijd langer gespeeld wordt om een beslissing te forceren 21. Engels woord voor strafschop 22. Nederlands woord voor keeper


Puzzelpagina

G O U A O B E U A N N O F E V H S V R F

U I M G J S E S N F V R E E A T A O S R

R T A S L O E N K D D P E P O P E E E Q

W O F R G U G E O J B P E G A E I T R I

O A T R T W G E I E S R O O I F H B G S

E D L T P E N S T D F R F A S C D A S I

C I D T K V G T E N L D E L E S G L A E

A S E R E A P A F A E A F R H C S S N W

27

E O Y E W Q P D E B N D S N O S E O E S

RW woordzo eker L Z Z R F M E I I S K D P R N D S K N E

Z V S M I S L O T R I C G G Z S J K F D

E H I V P T I N O E Z T A R E P E E K O

G A S O Q M E V H D I S N A G I I N L Q

L I G L I K S C U R E N I A R T K S Q I

Q A P N O Q S Z L E W L G S E S U R E C

K I E M E Z E T R O P S L A B D M S D C

f o h l o o d RW

P T X C E R L S P V O E T B A L V E L D

S J C I F R M Z P N M S S E Z O A I E T

E N I N G O P Y E A E E R E L E P S R T

S M N S T Q O A E A E A D K G H C S E E

AANVOERDERSBAND BAL BALSPORT GOAL KAPITEIN KEEPER LIESSEL SCHEIDSRECHTER SPELER SPITS STADION TRAINER VOETBALSOKKEN VOETBALVELD


28

Stichting BELSA, hoe en wat....

Stichting Belsa, hoe en wat...

Tekst: Jan Aarts (voorzitter Stichting Belsa) // Foto: William van Aerle

“Jarenlang heeft voetbalclub RKSV Liessel “alles zelf geregeld”, en nu is sinds enkele jaren Stichting BELSA (Stichting Beheer en Exploitatie Liesselse Sport Accomodatie) actief, hoe zit dat nou? Omdat deze vraag met regelmaat wordt gesteld, dit verhaal: Martien Verbeek was voorzitter en gaf aan dat hij al jaren vertelde op de jaarvergadering dat er nieuwe kleedlokalen zouden komen, maar... het bleef tot zijn grote ergernis bij vertellen... Met de plannen om te komen tot de bouw van een nieuwe sporthal vanuit IDOP (Integraal dorps ontwikkelings plan) vonden 4 sportverenigingen elkaar; korfbal, volleybal, tennis en voetbal gingen met elkaar rond de tafel zitten en pakten met elkaar het gesprek op richting toekomst.

“4 verenigingen, 1 gedachte : Met elkaar, vo or elkaar en do or elkaar” Een centraal gelegen sportpark met behoud (of uitbreiding) van faciliteiten daar zou iedereen bij gebaat zijn. Iedere club haar “eigen ding” en “een paraplu” daarboven om een aantal zaken centraal te regelen. Onder de noemer: “Met elkaar, voor elkaar en door elkaar”, werd duidelijk dat we er samen voor wilde gaan. Met deze insteek werden de gesprekken met de Gemeente Deurne opgepakt en groeide het enthousiasme.

Voor de voetbalclub waren de nieuwe kleedlokalen belangrijk, de oude waren namelijk “op”. Er was een subsidiepotje vanuit de Gemeente, echter, 55 % moest uit eigen middelen en of zelfwerkzaamheid ingebracht worden en daar lag het knelpunt. Door de bouw van de buitensport kleedlokalen te koppelen aan de bouw van de nieuwe sporthal kwamen er nieuwe kansen. Samenvoegen levert winst op, alles onder 1 dak en geen dingen dubbel hoeven doen. Het behalen van de zelfwerkzaamheid (55 %) was op de totale bouwsom wel haalbaar (!) en daardoor voor de voetbalclub een zeer aantrekkelijke insteek. Ondertussen was er vanaf het moment van plannen maken steeds overleg met de Gemeente Deurne en ontstond het idee om zelf de bouw van de nieuwe sporthal en kleedlokalen op te gaan pakken. Een lang traject met als resultaat dat in 2011 Stichting Belsa* opgericht werd. In de Stichting zijn alle 4 de verenigingen vertegenwoordigd en in de bouwfase werd er vanuit elke vereniging nog 1 extra kracht aan toegevoegd. Er was tenslotte veel werk te verzetten! We kregen eind 2011 het vertrouwen van de Gemeente Deurne en konden in prima samenwerking als bouwheer aan de slag. Vanaf maart 2012 werd zichtbaar dat er wat ging gebeuren aan de Mgr. Berkvensstraat. Voor elkaar, met elkaar en door elkaar kwam er een schitterende sportaccomodatie en op 12-12-2012 namen


Stichting BELSA, hoe en wat.... we met heel Liessel alles in gebruik. Door zelfwerkzaamheid (en de ruimte die aannemer Bots heeft geboden in het bouwtraject) is het gelukt om veel extra’s te kunnen realiseren. De entree, overlegruimte en kantine zouden er anders niet zijn geweest, evenals de beachvolley / baechvoetbal veldjes, de speelweide en de parkeerplaats.

de Hazeldonkseweg formeel over te nemen. Daarmee werd Stichting Belsa beheerder en exploitant van het gehele sportpark (en huurt de voetbalclub een deel van de accomodatie). Voor de voetbalclub betekent dit dat er een overzichtelijke (financiële) situatie ontstaat waarbij een aantal taken zoals veldonderhoud, aanschaf materialen, verzekeringen, investeringen mbt het sportpark door Stichting Belsa gedaan worden. De voetbalclub kan zich daarmee richten op haar kerntaak: het aanbieden van voetbal.

En natuurlijk de nieuwe ondergrondse beregeningsinstallatie en de (LED) veldverlichting. In gezamenlijkheid hebben we dus veel meer kunnen bereiken. (Meer met minder noemde we dat). Gelukkig hebben we in Liessel heel veel mensen die vrijwillig hun bijdrage leveren om voor Liessel “iets moois te maken”. We zijn er trots op, want zij zorgen er elke dag voor dat alles geregeld is en dat het sportpark er prachtig bij ligt.

Stichting Belsa heeft een duidelijke visie en wil ondersteunen. Lijntjes met de sportclubs zijn kort, elke vraag word opgepakt, en daar waar mogelijk ook gerealiseerd, of het nu gaat om een nieuw kassahokje, een nieuw hekwerk tussen het hoofdveld en veld 2 omdat daar de coniferen zijn opgeruimd, het vervangen van de groensingels, nieuwe goals en ballen, of prullenbakken. Geld speelt natuurlijk een rol van belang, stichting Belsa draait op de inkomsten uit verhuur, het geld komt van de verenigingen. De huurpenningen willen we

In de bouwfase vroeg het bestuur van de voetbalclub aan Stichting Belsa om het beheer op te gaan pakken. Zeg maar het “oude sportpark” zoals dat te bereiken was vanuit de Molenweg en het trainingsveld aan

indeling sportpark de smeltkroes

Veld 2

Veld 1

6

Veld 3

1

Kleedlokalen voetbal

2

Kantine

3

Sporthal

4

Bestuurskamer

5

Kleedlokalen volleybal

6

Volleybalveld

1 2 4

3 5

29


30


Stichting BELSA, hoe en wat.... betaalbaar houden, dat is ten voordelen van de verenigingen. Tegelijkertijd moet Stichting Belsa de rekeningen van gas water en stroom wel blijven betalen. We zoeken steeds naar een goede balans, willen ook voor de toekomst een goede sportaccomodatie voor Liessel en meegaan in ontwikkelingen. Afgelopen jaar hebben we de oude kantine en oude kleedlokalen laten slopen. Deze werden niet meer gebruikt en raakte in verval terwijl we nog wel elk jaar een OZB aanslag kregen. De sloopkosten waren aanzienlijk, mede door de aanwezigheid van asbest, maar hebben we eenmalig genomen om oplopende kosten naar de toekomst te voorkomen. Het bestuur van de voetbalclub geeft dus aan waar wensen liggen. Komend seizoen schaffen we bijvoorbeeld 2 nieuwe goals aan. Als Stichting kijken we naar de haalbaarheid, waarbij we naar de clubs ook de vraag stellen wat voorrang heeft. Het belastingvoordeel wat we als

Stichting hebben en de mogelijkheid om fondsen aan te schrijven geeft soms een extra plus, (zo liggen er 193 zonnepanelen op het dak die de helft van onze stroom leveren en die zijn geschonken door het Lijssels potje en de Rabobank). Er ontstaan leuke en ook goede ideeën, zo is het al heel gewoon dat we een gezamenlijke kantine hebben die door de Stichting Sportkantine Smeltkroes wordt gedraaid, een samenwerking tussen de voetbal- en volleybalclub. Of zoals het rookbeleid wat vanuit de voetbalclub vorm krijgt, en wat we als Stichting Belsa graag ondersteunen voor het gehele sportpark en alle gebruikers. Er is nog veel meer te vertellen, maar hier wil ik het voor dit moment bij laten. Zijn er vragen schroom niet om ze te stellen, dit kan via de bestuursleden van de voetbalclub of aan het bestuur van Stichting Belsa. Graag wens ik jullie veel sportplezier toe op sportpark de Smeltkroes.”

nieuwe kantinebeheerster “Vanaf september ben ik de nieuwe beheerster van de kantine van de Smeltkroes. De meeste zullen mij wel al kennen maar toch zal ik me even in het kort voorstellen. Ik ben Christel Zeegers-Wiegers. Getrouwd met Frank Zeegers. Moeder van 2 kinderen Roma en Loek. Alle 4 lid van RKSV Liessel natuurlijk.

In 1992 kreeg ik met Liessel kermis verkering met niemand minder dan Frank Zeegers. Toen nog top speler van Liessel 1 en nu trainer van Liessel 2. Onze voetbalzondag begon om 9.00 uur in de kantine bij Gerda en Leo en eindigde rond 19.00 uur in de kantine. Heerlijke tijd. Vanaf 2000 werk ik in de horeca. Helemaal geweldig. 3 jaar een eigen cafetaria gehad en daarna gewerkt bij het Lijssels Vertier en Beekman en Beekman. Nu werk ik bij Markt 8. Waar je lekker kunt eten en drinken. Menig Liesselnaren hebben de weg naar Markt 8 al gevonden.

Op vroege leeftijd was ik altijd al te vinden op het voetbalveld. Samen met ons pap kijken naar maakt niet uit wat voor wedstrijd. Als ik maar naar het voetballen kon. Na veel zeuren mocht ik op mijn 14e eindelijk bij de dames van Liessel gaan voetballen. We hebben veel lol beleefd en feesten dat we konden. Zelfs tot boven op het biljart. Zal geen foto’s toevoegen. En hopelijk kan ik het nog opbrengen om dit jaar met de veterinnen te voetballen. Lijkt me helemaal geweldig.

christel zeegers-wiegers

y

z

Kantinebe heerster

Zelf ben ik de afgelopen 2 jaar trainster geweest van ons meidenteam. Waar ik heel trots op ben. Zo leuk dat meidenvoetbal zo in opkomst is.

Willen jullie meer van mij weten, vanaf september ben ik in de weekende te vinden in de kantine!”

31


uitleg over

32

spelregels maken het voetbal leuker! Tekst: Jaap Koelewijn // Foto: Leon van Loon

Regels zijn een essentieel onderdeel van de sport. Zonder spelregels loopt een potje voetbal al snel uit de hand. Dankzij duidelijke regels wordt het spelletje ineens een stuk sportiever en dus leuker. De spelregels in het internationale veldvoetbal worden sinds de oprichting van de FIFA in 1904 gecontroleerd en opgesteld door de International Football Association Board (IFAB). Twee keer per jaar komt een FIFA-afvaardiging bijeen met vertegenwoordigers van de voetbalbonden van Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales. De IFAB beslist over eventuele vernieuwingen en aanpassingen van de regels.  De KNVB kan zelf geen nieuwe spelregels maken. Wel is het mogelijk om voorstellen aan te leveren die op de IFAB-vergadering besproken kunnen worden. Jaarlijks ontvangen de nationale voetbalbonden de hernieuwde uitgave van de regels, waarin eventueel nieuwe spelregels of aanvullende wijzigingen zijn opgenomen.  In sommige gevallen laat de FIFA ruimte aan de nationale bonden bij de uitvoering van enkele spelregels. Een voorbeeld hiervan zijn de tijdstraffen in het Nederlandse jeugdvoetbal- en recreatievoetbal. Dit is geen FIFA-voorschrift. De FIFA-spelregels zijn echter te allen tijde bindend voor het amateurvoetbal en het betaald voetbal. Misschien wel de meest bediscussieerde regel uit het voetbal is de buitenspel regel. Toch staat er in het reglement duidelijk

beschreven wat dit inhoud. De kunst en daarbij ook meteen de moeilijkheidsfactor binnen de regel is het juist constateren van buitenspel. Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenstander. Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt, of hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander, of hij gelijk staat met de laatste twee tegenstanders. Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel is betrokken. Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een doelschop, een inworp, of een hoekschop. Voordeel trekken uit de buitenspelpositie, betekent het spelen van de bal, die terugkomt van de doelpaal of doellat terwijl hij zich op het moment van spelen in buitenspelpositie bevindt of het spelen van de bal, die terugkomt van een tegenstander terwijl hij zich op het moment van spelen in buitenspelpositie bevindt. Het meest recente officiële spelreglement is gedateerd van het jaar 2011/2012. Nadien zijn er nog 2 maal spelregelwijzigingen toegevoegd. Wil je op de hoogte zijn van de meest nieuwe weetjes uit de spelvoorschriften dan zijn deze op de volgende link te vinden: www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen


de spelregels

33

Twee van de meest recente wijzigingen zijn dat spelers in de verschillende jeugd- en recreatieklasse tegenwoordig bij het ontvangen van een gele kaart met 10 minuten van het veld worden gestuurd. Bij het ontvangen van een tweede gele kaart word de speler voor de rest van de wedstrijd van het veld gestuurd. Bij een rode kaart, word de speler per direct van het veld gestuurd. Gevolgen van een rode kaart kunnen onder meer een schorsing voor langere tijd bevatten. De tweede wijziging is weliswaar een wijziging in het betaalde voetbal maar zeker een benoemingswaardige regel, de doellijntechnologie. De technologie houd in dat wanneer een bal volledig over de doellijn is, de scheidrechter een signaal krijgt via zijn horloge waardoor hij ten alle tijden met honderd procent zekerheid een doelpunt kan toe kennen. Op 4 juni 2013 heeft de KNVB besloten om het systeem Hawk-Eye te gaan gebruiken in de seizoenen 2013-2014 en 2014-2015. Dit systeem zal slechts gebruikt worden in een aantal wedstrijden: De halve finale en finale van de KNVB beker, de finale van de play-offs en tijdens de 34e speelronde van de competitie. Nu heeft de KNVB besloten om ook het systeem in de Eredivisie in te voeren.

• Niet gerechtigde spelers. • Ordemaatregelen. • Onbevoegd trainen. • Onregelmatigheden spelerspas. Gevolgen van het overtreden van deze regels zijn onder meer geldboetes, schorsingen en uitsluitingen. Er zijn vele voorbeelden van het overtreden van de bovenstaande gevallen, van het laten spelen van een niet speelgerechtigde speler tot aan het tegen de bebording staan tijdens de wedstrijd, maar voor een uitgebreid overzicht van de precieze overtredingen binnen deze categorieën en bijbehorende straffen kunt u terecht op: www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen.

Spelregels worden ook wel eens verbroken...

Straffen/normen en waarden Om ervoor te zorgen de veiligheid van zowel spelers, leiders en supporters te bewaren en tevens ervoor te zorgen dat de competities vlekkeloos verlopen is de KNVB helaas genoodzaakt om binnen het amateurvoetbal straffen uit te delen. Dit gebeurd onder meer bij de volgende gevallen.

• Het te laat komen/niet komen opdagen van een elftal. • Het uittreden van een team tijdens een lopende competitie. • Staking van een wedstrijd. • Gele of rode kaart. • Het niet achter de bebording plaats nemen tijdens een wedstrijd. • Alcohol nuttigen tijdens een wedstrijd buiten het daarvoor bestemde terrein, zoals een kantine. • Individueel/collectief wangedrag van spelers, functionarissen en/of toeschouwers. • Onregelmatigheden op het wedstrijdformulier, rapportformulier of overschrijvingsformulier.

Sportiviteit en respect een van de of zo niet het belangrijkste binnen het voetbal. Voetbal heeft een belangrijke maatschappelijke functie in sociaal opzicht als middel om gezond samen sportief met elkaar bezig te zijn. Wekelijks zijn vele miljoenen voetballiefhebbers van jong tot oud op of rond de velden actief, zitten in een stadion of volgen voetbal voor de televisie. Om dit nog een duidelijk te bewoorden zijn de normen en waarden te beschrijven binnen een zin. Zonder respect geen voetbal. Voetbal is voor velen een uitlaatklep om zich even te focussen op dat leuke spelletje binnen de kalklijnen of een mooie gelegenheid om met vrienden voor de televisie thuis of in de kroeg te kruipen. Vaak word er vergeten dat ongeacht waar we zijn of met wie we zijn, we ten alle tijden alleen of met elkaar, een voorbeeld uitstralen van dit prachtige spelletje. Laat dit dan ook boven alles staan binnen de club, zodat een ieder zich altijd welkom voelt bij RKSV Liessel.


34


Vrijwilliger aan het woord “Op 22 februari 1935 ben ik geboren in Liessel op de Voorstraat tegenover café Bakker tegenover de oude melkfabriek. (Tenminste, dit heeft ons moeder me verteld). Vervolgens zijn we verhuisd naar de Zandstraat. Dat was toen nog echt een straat met zand. Later zijn we verhuisd naar Het Loon, nu Hoofdstraat, waar Willem van Eyk de vrachtrijder ook woonde. Het huis staat er nog, al is het onbewoonbaar. Toen ik verkering kreeg met ’n meiske uit Helenaveen en na 8 jaar verkering trouwde, kwam ik terecht in de Antoniusstraat, waar mijn broer Leo en ik ’n dubbele woning hebben laten bouwen. Tot in 1995 ons vrouw stierf aan leverkanker, wat ’n harde klap was, maar het leven gaat verder. Intussen woon ik nu in Helmond samen met haar vriendin uit Grashoek, Nel Spee, waar we toch re-

Daarbij heb ik zo’n 35 jaar bij thuiswedstrijden aan de entree gestaan met Sjaak en Huub de Wit of wel iemand anders te veel om op te noemen. Dit alles naast de activiteiten bij de veteranen toen ik niet meer voetbalde. Opstellingen maken voor A en B elftal, bestuursfunctie, bij afmeldingen zorgen voor invallers. Je moest voor twee elftallen toch 26 man hebben. Dat viel vaak niet mee, maar lukte meestal toch wel na vele telefoontjes (Theo Coelen heeft daar nog een filmpje van). Standen lijsten maken en kwartjespot bijhouden. Dit alles toch met veel plezier gedaan. Het leukste was vaak de derde helft, die duurde meestal het langst voor vele van ons.

piet welten y

z

De langste wedstrijd die we gehad heb-

ben was in Nederweert-Eind. We hadden twee of drie supporters bij ons waar onder ook Van Tartwijk. Hij wou ook wel eens weten hoe de wedstrijd verliep bij onze veteranen want we boekten vele overwinningen. Die wedstrijd verliep ook in ons voordeel. Er was maar 1 cafe: ”Smolenaar”, zelf ook veteraan, dus daar moesten we ons pintje gaan drinken. In de zaal was ’n bruiloft bezig, ’n zoon van een lid van veteranen had daar feest. Na enige tijd en wat bier op, zei Sjef: “We gaan met ze allen op receptie.” De kastelein keurde dit goed, er werd een bos bloemen uit een vaas gepakt, en een fles wijn gekocht. En zo met zijn alle op receptie, daar zijn we blijven hangen tot de bruiloft afgelopen was, wel met toestemming van bruid en bruidegom. Geweldig veel plezier gehad die avond. Zo hebben wij veteranen nogal wat wedstrijden gehad die wat lang duurde. Om ze allemaal op papier te zetten wordt te langdradig maar deze was voor mij wel het hoogtepunt. Mooie tijden hebben we gehad met de R.K.S.V. Liessel. Jammer dat er vele van hen dit niet meer kunnen vertellen, maar in onze harten zijn we ze niet vergeten en bij gelegenheid komen ze nog steeds ter spraken. Hierbij wil ik het laten, want als ik alles op moet schrijven wordt mijn verhaal te lang.

Vrijwilliger

gelmatig contact mee hadden. Haar man was 4 eerder al gestorven. Ik kreeg er wel meteen drie dochters bij. Twee hiervan zijn getrouwd en een woont nog thuis. En inmiddels 5 kleinkinderen, leuk toch.

Genoeg hierover. Nu naar het voetbal wat heb ik zoals gedaan bij de club waar ik bijna zestig jaar lid van ben. Lid vanaf oktober 1956. Behalve het voetbal, dat was bij mij niet zo geweldig, want hoger als het 4e heb ik niet gespeeld. In 1967 ben ik begonnen met het ophalen van de contributie. Dit heb ik overgenomen van Jan van Someren. Jarenlang de centen opgehaald, in alle uithoeken van Liessel en buitendorps. Dit alles op de fiets, eerst nog om de twee weken, later om de vier weken. Totdat Sjef van Tartwijk als penningmeester werd gekozen, toen werd het uitgebreid naar 3 maanden en daarna naar een halfjaar. Uiteindelijk kwam het zover dat het ook per bank mogelijk was. Al moest ik vaak zelf het overschrijfformulier invullen in de begintijd. Als ik de handtekening maar kreeg, dan kwam het wel in orde. Na verloop van tijd ging alles per halfjaar of jaar, nu voortaan via de bank. Ik heb toch verschillende penningmeesters in die tijd meegemaakt zonder problemen. Mooie tijd was dat, omdat je met ieder lid contact had en veel koffiehuisjes aandeed.

Ik wens R.K.S.V. Liessel nog vele goede, gezonde en vruchtbare jaren toe en hoop jullie nog vaak te mogen bezoeken in goede gezondheid.”

35


36

www.mcmliessel.nl

• Taxivervoer • Touringcarvervoer • Pakketdiensten • Garagebedrijf • Autohandel www.hebbentours.nl Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 | info@hebbentours.nl


Vrijwilliger aan het woord “Hallo, ik ben Roy Aarts, vrijwilliger en voetbalsupporter van RKSV Liessel en PSV.

word ik ook regelmatig gebeld van Roy hoe zit dit of kunnen we dit anders doen. Daarbij doe ik ook nog terreindienst op de zondagen bij de senioren als het 1e thuis speelt.

Ik heb zelf nooit gevoetbald, maar ik ging wel altijd al kijken naar mijn vader Henny die toen in het derde En zo ben ik ook bij het 2e elftal speelde. Hij heeft vele jaren in betrokken geraakt om op zonLiessel 1 gespeeld. Daar heb dag met Jan van Oosterhout ik ook vele mooie verhalen mee te gaan als leider van dit over gehoord, maar die ga elftal en dat is ook heel fijn ik hier niet vertellen, want om mee te maken. Zo heb dan wordt het verhaal veel te ik ook heel wat verhalen gelang. Op deze manier ben ik hoord over hoe het vroeger eigenlijk steeds meer betrokging en hoe het nu gaat, want ken geraakt bij deze mooie club. volgens Jan was de mentaliteit Ik draai nu al een kleine 18 jaar toen veel beter als nu. En daarbij terreindienst en ik heb er nog steeds zorg ik nu samen met Jurgen Friesen enorm veel zin in. Ik baal eigenlijk als en Carlo Schouten voor het beheer Roy Aarts er een weekend geen voetbal is. De en aanschaf van de diverse materiay z eerste jaren heb ik samen met Jan len en ballen die we bij de club nodig en Sjaak Engels de terreindienst hebben. gedaan en dat ging altijd mooi en vriendelijk met duidelijke afspraken. Wat je op deze zaterdagen en zonHierdoor kan ik nu veel op routine dagen allemaal mee maakt is te veel doen. We konden in die tijd zoveel als we wilden te om op te noemen, zowel mooie dingen en minder eten en te drinken krijgen tijdens onze diensten. Dat mooie dingen. Vooral als het afgelast wordt is het was toen in de oude kantine en dat was een mooie commentaar vaak niet van de lucht. Maar ook dat is en gezellige tijd. De jaren erna heb ik dit samen met te begrijpen, want iedereen wil voetballen natuurlijk. Jan gedaan dit werkte perfect en dat ging ook prima. Soms denk ik wel dat het ook met een beetje meer Ik heb in die tijd ook 10 jaar een seizoencard van respect kan, want zonder vrijwilligers kan ook een PSV gehad en ik ben nog steeds fan dus het kon voetbalclub niets. wel eens zijn dat ik op tijd naar Eindhoven moest en dan zei Jan: “Ga maar, maakt niks uit, ik neem het De laatste jaren heb ik wel gemerkt dat het vinden dan wel van jou over. Ik ben 9 van de 10 keer toch van vrijwilligers die een hele zaterdag aanwezig willen op de club.” zijn om het voor de voetballers goed te regelen niet

Vrijwilliger

Ook kan ik zeggen dat sinds 12-12-2012 toch wel het een en ander veranderde door de samenvoeging met LIVOC onder de stichting BELSA. Vanaf dit moment kan de club minder zelf bepalen en zijn we in mijn ogen iets te veel afhankelijk van mensen die minder kijk op de voetbalsport hebben. De afgelopen jaren heb ik ook fijn met Marjo Damen en alle anderen samen kunnen werken. Mijn schema werd zo aangepast als ik naar de wedstrijden van PSV ging dat ik die dag dan ook geen dienst hoefde te draaien en dat was erg fijn. En omdat ik dit al zo lang doe

mee valt. Dus schroom niet en meld je aan want vrijwilligers zijn er nooit te veel!! Je krijgt er veel voor terug en door de jaren heen leer je wel met kritiek om te gaan en de zaterdagen zijn het mooist als de kleinste van de club hun wedstrijden gaan spelen, want hoe ouder ze worden des te meer menen ze te mogen zeggen en dat is niet altijd op een positieve manier. Ik hoop dat ik nog lang als vrijwilliger bij deze club actief kan zijn.”

37


Interview met...

38

‘Een jonge groep, maar ik durf de uitdaging aan!’

Tekst: Jaap Koelewijn // Foto: Leon van Loon

Hij gaat zijn 3e achtereenvolgende seizoen als hoofdtrainer bij RKSV Liessel in. Stefan van La-

nen is met 43 jaar nog vol motivatie voor wederom een seizoen met de selectie van RKSV Liessel. In het interview vragen over hemzelf, zijn verleden met het voetbal en zijn doelstellingen voor aankomend seizoen. Stefan, voor de weinige mensen die jou nog niet kennen, wie ben je? ‘Ik ben Stefan van Lanen, 43 jaar en woon in Deurne. Verder heb ik twee zonen, Bram (14 jaar) en Stan (12 jaar). Ik heb een relatie met Ineke, die ook een zoon Ties (6 jaar) heeft. Momenteel ben ik werkzaam in Eindhoven bij ACAL BFi als Sales Manager, een handelsorganisatie in electronica componenten en systemen.’ Wat is jou verleden in het voetbal? ‘Van jongs af aan ben ik begonnen met voetballen in de jeugd van ZSV te Zeilberg. Daarna heb ik 3 jaar lang in het zwart-rood van Helmond sport gevoetbald. Dit was van mijn 15e tot mijn 18e. Vervolgens ben ik gaan studeren in Den Haag en daarna wederom bij ZSV gaan voetballen waar ik tot mijn 35ste actief ben geweest in het eerste elftal. Daarnaast ben ik gedurende deze periode jeugdtrainer en jeugdcoördinator geweest bij ZSV. Mijn volgende stap, nadat ik gestopt was met voetballen, was assistent trainer bij RKSV Liessel gedurende 2 seizoenen. Hierna ben ik 3 jaar hoofdtrainer geweest bij Racing Boys en nu voor het 3e seizoen hoofdtrainer bij RKSV Liessel.’ Hoe ben je bij RKSV Liessel terecht gekomen? ‘In de media werd destijds in december bekend dat ik zou gaan vertekken bij Racing Boys. Hierna ben ik snel in

contact gekomen met voorzitter Martien Verbeek. Ik ben toen met het bestuur een eenjarig contract overeen gekomen. Dit is de afgelopen 2 seizoenen telkens met 1 jaar verlengd in samenspraak met het bestuur, de staf, de spelersgroep en mijzelf.’ Hoe zijn de voorgaande seizoenen als hoofdtrainer van Liessel bevallen? ‘Het zijn 2 verschillende jaren geweest. Het eerste seizoen was vooral wennen aan elkaar. Bijvoorbeeld een andere speelwijze, andere trainer en veel nieuwe spelers vooral vanuit de jeugd. Dit was een vrij lastig seizoen. Toen hebben we vrij lang in de gevarenzone gezeten. Aan het einde van het seizoen hebben we toen veel punten behaald, waardoor handhaving een feit was. Het afgelopen seizoen zijn we enigszins vals gestart door het terugtrekken van het 2e elftal. Het is dan lastig voor de spelers die buiten de boot vallen voor het 1e en ze bij een lager team te laten meedoen. Daarentegen was ik zeer verheugd met de aanwas vanuit de jeugd, die het voortreffelijk hebben gedaan. Een juiste beschrijving van afgelopen seizoen in een woord zou “wisselvallig” zijn.’ Als hoofdtrainer ben je onder meer afhankelijk van jou technische staf, heb je zelf inbreng gehad in de samenstelling hiervan en hoe bevalt deze samenwerking? ‘Zelf heb ik geen inbreng gehad in de staf, dit zijn echte clubmensen en de samenwerking bevalt erg goed. Dit blijkt aangezien de staf nagenoeg ieder seizoen intakt blijft. Ik communiceer zoveel mogelijk met mijn staf. Uit-


Stefan van Lanen

39

Aan de hand waarvan ga je de doelstelling van komend seizoen formuleren en met wie gebeurt dit? ‘Binnen de club is er nooit gesproken over een doelstelling in de vorm van nacompetitie, periode titels of een uiteindelijke plaats op de ranglijst. Zelf ben ik wel competitief genoeg om te zeggen dat we het eerste seizoen 9e zijn geworden en het 2e seizoen 5e dus als we dit jaar weer 4 plaatsen stijgen dan worden we…. .Met deze spelersgroep waar ik veel potentie in zie, durf ik die uitdaging wel aan te gaan. Het is een jonge groep met een gemiddelde leeftijd van slechts 23 jaar. Dit is natuurlijk nog erg jong. Vandaar dat ik graag niet te wisselend, maar vooral op de dingen wil trainen die we nodig hebben voor de wedstrijd zondags.’

Om een doelstelling te behalen zijn 3 punten iedere wedstrijd hard nodig, hoe analyseer je de tegenstander en pas je jou strategie hierop aan? ‘Iedere wedstrijd gaan we voor de 3 punten. Dat doen we in eerste instantie vanuit ons eigen speelwijze. Ik bewaar informatie over vorige seizoenen en ken ook veel spelers uit de regio. Informatie haal ik bijvoorbeeld ook uit wedstrijdverslagen in de media. Zelf ben ik niet zo fan van de lange verslagen over onze wedstrijden, dit kan zomaar tegen je gebruikt worden. Ik licht mijn spelers in over hoe onze tegenstander mogelijk zal voetballen maar zekerheid heb ik hierin natuurlijk nooit. Zelf bespelen we onze tegenstander natuurlijk met verschillende tactieken. Vorig seizoen tegen Stiphout vooruit speelden we bijvoorbeeld zonder linksbuiten, puur tactisch gezien. Verder maak ik gebruik van een aantekeningen boekje. Mocht de mogelijkheid er zijn, ga ik zelf graag kijken naar onze tegenstanders, ook hier steek je veel van op.’

Om een doelstelling te behalen, ben je zonder-

Mocht je nou het mooiste moment uit de afgelo-

eindelijk ben ik wel degene die de knopen doorhakt, maar mede door de goede input vanuit de staf komen we vaak tot de juiste besluiten.’

meer ook afhankelijk van je spelersselectie. Hoe groot word deze voor aankomend seizoen en hoe ga je om met spelers die buiten de basiself vallen? ‘De spelersgroep voor aankomend seizoen bestaat uit 32 spelers, een mooi aantal. Natuurlijk wil dit ook zeggen dat er spelers naast de kant plaats moeten nemen. De spelers die niet in de basis opgesteld worden hebben vaak wat meer aandacht/toelichting nodig. Dit is bij Liessel niet anders dan bij andere clubs. Ik spreek mijn spelers ook liever rechtdoorzee aan dan er met een omweg naartoe te praten.’

pen 2 jaar halen dat jou het meest is bijgebleven, wat zou dit zijn? ‘Mijn mooiste moment beleefde ik dit seizoen in de thuiswedstrijd tegen Handel. Na 30 minuten kreeg onze keeper rood en na 45 minuten gingen we met een 0-2 achterstand de kleedkamer in. Tijdens de rust is menig supporter helaas richting huis vertrokken. Na de onderbreking bogen we de wedstrijd echter om met een ingevallen keeper van de A1 (Harm Koelewijn) en een linksbuiten uit de A1. De aansluitingstreffers werden door respectievelijk Brian en Thijs gemaakt en de linksbuiten van de A1 (Giel Damen) scoorde bovendien de winnende goal, eindstand: 3-2!’ Terugkijkende naar de afgelopen 2 seizoenen, hoe is het je bevallen? Heb je naar je gevoel hierin iets op kunnen bouwen? ‘Ik kan terugkijken met veel plezier en heb prettig kunnen samenwerken met het bestuur, de staf, spelersgroep, kantine en de vrijwilligers. Er is naar mijn idee veel mogelijk geweest binnen de club. Ik heb ook weer veel bijgeleerd. De spelersgroep is naar mijn mening gegroeid, wat de eindstand in de ranglijst ook aantoont vergeleken met het seizoen daarvoor. Als we dit wederom voor elkaar kunnen krijgen is er dit seizoen wederom een hele hoop mogelijk.’

Stefan van Lanen

Wij wensen Stefan van Lanen veel succes in het komende voetbaljaargang en kijken met veel bravoure uit naar de prestaties van RKSV Liessel. Met het 1ste Volgend seizoen wederom uitkomend in de 4e klasse.


40

VLEES - EN BARBECUESPECIALIST Pijlstaartweg 19, Asten Tel. 0493-341773 (na 15.00 uur ) www.vanbakelvleesproducten.nl BEL VOOR INFORMATIE OF KIJK OP ONZE WEBSITE


Vrijwilliger aan het woord “Onlangs kreeg ik telefoontje van William van Aerle met het verzoek of ik bereid was een verhaaltje te schrijven over mijn ervaringen bij voetbalvereniging RKSV Liessel tijdens mijn lidmaatschap vanaf 1960. Dit overviel mij enigszins, want om zomaar eventjes al je ervaringen op papier te zetten is niet zo eenvoudig. Toch heb ik besloten om zo goed mogelijk aan dit verzoek te voldoen. Ik heb 3 broers en zussen en alle drie mijn broers zijn lid geweest van onze vereniging. Echter wel pas na het behalen van het MULO diploma. Aangezien ik echter daarna nog met succes de handelsdagschool in Helmond ben gaan volgen, kreeg ik pas in 1960 toestemming om lid te worden van voetbalvereniJan

de wedstrijd en daar dan ook nog eens een tijdje buiten staan. Soms was je half bevroren als je thuiskwam. Hieraan kwam na een aantal jaren een einde, omdat ik toen promoveerde tot hoofdleider, hetgeen men tegenwoordig jeugdbestuur kan noemen. Toen moesten er maandelijks programma’s worden gedrukt, zodat alle leiders een programma hadden. Ook heb ik in die tijd meerdere malen de taak van kantinebeheerder op mij genomen als de familie Smets door omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Later kwam toen het zgn. jeugdbestuur in actie, hieraan heb ik ook een aantal jaren deel genomen. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig heb ik zelfs alle wedstrijden voor de Engels veteranen gespeeld als er op het laat-

ging RKSV Liessel. Op dat moment hady den wij thuis een voetbalveldje waar wij onze vrije tijd met buurtgenoten konden doorbrengen. Dit gebeurde vooral op zondag, want gedurende de week was er thuis met een behoorlijk aantal varkens en kippen het nodige werk te doen. Bijvoorbeeld het halen van nodig voedsel voor deze dieren bij de plaatselijke Boerenbond. Ik ben dus in 1960 begonnen als speler van Liessel 4 en aan het einde van het seizoen speelde ik al in Liessel 2. Hierin heb ik diverse jaren gespeeld met zelfs af en toe een invalbeurt in Liessel 1. Ook tijdens het Toon Schroder bekertoernooi was ik vaste reserve c.q. speler van dit team, totdat wij in Deurne de finale moesten spelen tegen Jan van Arckel uit Breda. Toen werden er plotseling 4 andere spelers van Liessel 2 als reserve aangewezen. Op mijn vraag waarom dit zo was besloten kreeg ik te horen dat er in de finale de betere voetballers moesten staan en vanaf dat moment heb ik nooit meer meegedaan met het vaandelteam van Liessel. Enige tijd later kwam mijn oudste broer, die inmiddels al betrokken was bij de leiding van de jeugd, vragen of ik eventueel bereid was om bij de jeugd als begeleider op te treden. Dit was het begin van een lange periode vrijwilligers werk bij de voetbalvereniging RKSV Liessel.

z

ste moment een afmelding van een veteraan binnen kwam en zij zo vlug niet wisten wie ze moesten vragen. Toen het leiderschap bij de jeugd uiteindelijk tot het verleden behoorde ben ik ook nog als scheidsrechter en leider bij de senioren actief geweest. Toen ik destijds mijn vrouw leerde kennen in 1990 heb ik bedankt als lid van de vereniging, omdat ik in de weekenden in Blerick wilde zijn. Toen ik echter in 1991 weer in Liessel kwam wonen was het weer mijn oudste broer die kwam vragen om weer lid te worden van het jeugdbestuur. Natuurlijk kon ik dit niet weigeren en ging het verhaal weer gewoon verder. Toen ik in 2003 vervroegd met pensioen kon gaan ben ik op verzoek actief geworden bij de onderhoudsgroep onder leiding van Toon Jansen. Hier ben ik tot op heden nog steeds bij betrokken. Toen plotseling de heer Damen stopte met het belijnen van de sportvelden heb ik deze taak op me genomen en dit heb ik gedaan tot 2013. Ondertussen heb ik ook nog jaren het hoofdveld onderhouden door wekelijks de gaatjes op dit veld dicht te maken, zodat het gras in optimale conditie bleef. Dit vergde soms wel 10 tot 15 uur per week. Hiermee ben ik in 2014 gestopt, omdat dit door de vele wedstrijden op dit veld ondoenlijk was. Inmiddels heb ik op initiatief van het jeugdbestuur voor mijn vrijwilligers werk zelfs een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Momenteel doe ik nog op woensdag kantinedienst voor de bejaarden gymclub en zorg ik voor de koffie voor de leden van de onderhoudsgroep. Al met al heb ik een mooie en afwisselende periode beleefd bij RKSV Liessel en ik bedank iedereen die hieraan heeft bijgedragen.”

Vrijwilliger

Waar tegenwoordig het vervoer bij uitwedstrijden met auto’s kan plaats vinden, was dit destijds ondenkbaar. Er waren zelfs kinderen die geen fiets hadden en die dan bij iemand achterop de fiets naar bijvoorbeeld Asten of Someren moesten fietsen. Dit was vooral in de herfst en de winter behoorlijk mogelijk. Door de kou en de regen naar

41


Interview met...

42

‘Gebruik je verstand en los het voetballend op’

Tekst: Jaap Koelewijn // Foto: Leon van Loon en William van Aerle

Een nieuwe frisse wind binnen RKSV Liessel. In het seizoen 2015/2016 zal Bart van Houts onderdeel uit gaan maken van onze club. Wie is Bart en welke functie zal hij gaan bekleden? Dit zijn onder meer vragen die in het volgende interview voor de benodigde informatie gaan zorgen. Bart, je komt nieuw binnen bij de club, geef ons eens een beschrijving over wie je bent en wat je doet? “Mijn naam is Bart van Houts, 55 jaar jong en ben momenteel woonachtig in Deurne. Ik ben getrouwd, heb 2 dochters van 18 en 21 die alle twee voetballen bij SJVV. Als hobby heb ik vroeger hangoordwergen (konijntjes) gehad. Wegens tijdgebrek ben ik hiermee gestopt. Momenteel ben ik werkende als lasser/fitter bij Coofily.” Ben je zelf veel betrokken bij het voetbal? “Thuis zijn we een echte voetbalfamilie. Ikzelf natuurlijk, maar ook mijn twee voetballende dochters en mijn vrouw zijn voetbalfans. Zelf heb ik vanaf mijn 14de bij de Racingboys gevoetbald, dit heb ik tot mijn 46 gedaan. Uiteraard is mijn favoriete club PSV.“ Welke functie ga je bekleden en bij welk team ga je dit doen? “Ik word trainer van de A1. twee maal in de week zal ik deze groep training geven. Op zaterdag ben ik bij de wedstrijden voor het tactische aspect, zoals de opstellingen maar ook veranderingen binnen de wedstrijd die dan hopelijk de uitslag tegoed komen.”

Als vervanger van Ronnie van Lieshout, aan jou de uitdaging om het succes van afgelopen seizoen te evenaren, de A1 van RKSV Liessel is namelijk kampioen geworden in de 2de klasse, hoe ga je dit bewerkstelligen? “Ik probeer altijd simpel te voetballen, een organisatie neer te zetten en vanuit die organisatie voetballend een weg naar de overwinning te vinden. Vorig seizoen heb ik meerdere wedstrijden bezichtigd. Ik weet dan ook enigszins wat voor spelers ik ga krijgen. Hiermee gaan we puzzelen naar de juiste speelwijze. Lange ballen is iets wat ik liever niet zie. Wat moet dat moet natuurlijk, maar als het voetballend opgelost kan worden waarom zouden we dat dan laten?”

“Overtredingen maken mag, maar bied ten alle tijden je excuses aan en ga verder” Wat is jou stijl van training geven? “Mijn stijl heeft vrijwel altijd met de bal te maken. Rondjes lopen en sprinten zal bij mij behalve in de voorbereiding nauwelijks voorkomen. Dat komt ook minder in mijn trainingen voor. Wel komen er veel trap en pass als ook positiespellen terug. Ook hou ik van competitie gerelateerde trainingen zoals verschillende opdrachten voor verliezers. Mede door felle partijen en intensieve rondo’s word er goed aan de conditie


Bart van Houts gewerkt. Via afwerk vormen probeer ik dan samen met de jongens taktische aanvallen te opbouwen. Dit hoop ik dan in de wedstrijd terug te zien.” Hoe zie jij de omgang met je nieuwe team zowel binnen als buiten de lijnen? “Zoals ik altijd met mensen zal omgaan. Op stap gaan zal er waarschijnlijk niet inzitten voor mij. Als trainer moet je in zekere zin ook afstand houden. Je probeert je spelers altijd beter te maken en hiervoor moet je ook soms de confrontatie aangaan. Dit is lastige als je bij wijze van spreken de beste maatjes bent. Dit is ook uit een stukje ervaring. Natuurlijk is een teambuilding altijd welkom en dit zal ik ook zeker niet laten schieten.” Als trainer van RKSV Liessel A1 ben je een voorbeeld voor jou spelersgroep, wat zijn jou normen en waarden binnen het voetbal? “Niet praten tegen de scheidsrechter. Een voorbeeld hiervan, je staat met 2-0 voor de scheids maakt een fout. Begin dan niet tegen de scheids te reageren want bij een volgend twijfelgeval krijg je hem tegen. Gebruik je verstand en los het voetballend op. Problemen probeer je slim op te lossen en absoluut niet fysiek in de zin van natrappen en dergelijke. Mocht dit gebeuren of er word meerdere malen tegen de scheidsrechter gepraat, dan ben ik gedisciplineerd en zeker niet bang om mijn spelers daarop te wijzen door ze te wisselen. Reageren mag en overtredingen maken ook, alleen wel indien de wedstrijd erom vraagt. Maar bied ten alle tijden je excuses aan en ga verder met de wedstrijd.” Wat heeft voor jou de doorslag gegeven om trainer te worden van RKSV Liessel A1? “Ik heb 2 gesprekken gehad met Arno Geboers en Frank Zeegers. Ik zag het ten zeerste zitten trainer van een A lichting te worden. RKSV Liessel bood mij voor het eerst in mijn trainsloopbaan hiervoor de kans. Wel heb ik onder andere Zeilberg B1 getraind maar nooit een a team. In eerste instantie zou ik vorig jaar al voor de groep komen, maar dit is toen door verschillende redenen niet doorgegaan. Deze uitdaging is wederzijds tot stand gekomen. Vanuit Liessel wilde ze

43 mij graag hebben en ik wilde graag naar Liessel komen onder meer vanwege de kans een A team te trainen. Ervaring heb ik opgedaan bij SJVV C1, SJVV Dames 1 en 2 Zeilberg B1 en mijn laatste team Merselo C1. Met Merselo C1 zijn we Kampioen geworden. Natuurlijk zou het prachtig zijn om dit samen met de A1 dit jaar te herhalen.” Met frisse zin zal je aan het nieuwe seizoen beginnen, wat zijn jou verwachtingen voor het seizoen 2015/2016? “De meeste zeggen kampioen worden, ik wil een organisatie neerzetten en vanuit daar gaan voetballen. Als we dit goed uitvoeren en met een idee gaan voetballen kunnen we aan een kampioenschap gaan denken en dit is dan ook zeker mogelijk.” Wij wensen Bart van Houts veel succes bij zijn nieuwe functie binnen onze club. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit een prettige samenwerking tot stand gaat brengen. Verder kijken wij uit naar het komende voetbalseizoen 2015/2016 van onze oudste jeugdgeneratie RKSV Liessel A1.


activiteitenkalender 2015-2016

44

16

10 2015

--

Sinterklaasviering

--

Bavaria United Quiz

11 2015

12 2015

09

Bierpongen

01 2016

09

Smeltkroestoernooi (voormalig manegetoernooi)

01 2016

Vriendinnendag

--

4 x 4 toernooi C/D/E/F/mini’s

05 2016

Oliebollenactie

12 2015

--

04 2016

31

Nieuwjaarsreceptie

21

6 x 6 toernooi

3-5

Kamp

05 2016

06 2016

Schaam jij je voor je website? Wij maken websites die wĂŠl op mobiel werken en nog veel meer!

RW magazine jaargang 55 #1  

Voetbal magazine van RKSV Liessel

RW magazine jaargang 55 #1  

Voetbal magazine van RKSV Liessel

Advertisement