Page 1

HET OFFICIËLE CLUBMAGAZINE VAN RKSV LIESSEL

JAARGANG 57 #3 september 2017

maarten “Het zou mooi zijn als het 2e en 1e stevens meer naar elkaar toe groeien.” Verder in het RW Magazine: terugblikken met piet joosten • interview met ben en hein de toekomst van rksv liessel • voetbalfamilie van den heuvel • op de flugel bij marly leijssen

1


2


inhoudsopgave

3

16 COLOFON

42

Uitgever RKSV Liessel Mgr. Berkvensstraat 82 5757 BK Liessel 0493-341700

30

www.rksvliessel.nl Redactie Danny Freese, Frank Mennen, Jaap Koelewijn, Lieke van Loon, Martijn van Lankveld, William van Aarle Meegewerkt aan dit nummer Stefan Boots, Wesley Crommentuijn, Arno Geboers, Dennis Goossens, Familie van den Heuvel, Harm van den

26

Hoogenhoff, Piet Joosten, Heijn van Kemenade, Stefan van Lanen, Marly Leijssen, Janne Philipsen, Maarten Stevens, Ben Timmermans, Daan Weerts Contact redactie RW Magazine rwmagazine@rksvliessel.nl Fotografie Leon van Loon, Tonia van Bommel, William van Aarle Vormgeving studio29elf Druk Drukkerij Claessens

36

Verspreiding en bezorging Vrijwilligers RKSV Liessel

Namens de redactie van het RW Magazine willen wij op

dit niet mogelijk zijn. We hopen dat iedereen weer met

deze manier graag iedereen bedanken die heeft mee-

veel plezier dit magazine gaat lezen. Heb je nog sugges-

geholpen aan wederom een mooie editie van het ma-

ties en / of ideeën óf wil jij ook je steentje bijdragen voor

gazine. Zonder jullie medewerking aan interviews, inge-

de volgende editie dan horen wij dat graag! Meld dit via:

zonden stukken en het maken van de mooie foto’s zou

rwmagazine@rksvliessel.nl


4

wij geven kleur en kracht aan uw drukwerk Boerenkamplaan 5a - 5712 AA Someren - T (0493) 494 776 - info@mooidrukwerk.info

www.mooidrukwerk.info

Volgens de sterren een rasechte Tweelingen. Creatief. Gevat. Perfectionistisch. Last van ambitie. Charmante onschuld. Brunette met blauwe ogen. Rechtdoorzee. Cup 75B. Hard werken met een zachte G. Eigenlijk ben ik best leuk voor een tekstschrijfster. En goed. Maar dat kan ik alleen bewijzen door voor u te werken.

06 53 63 97 05, info@leannearts.nl, www.leannearts.nl

WWW.VERPAS.NL — Info@verpas.nl Tel.+31(0)493 322068 — Fax.+31(0)493 323099

zakenvrouwen met pit 39


Nieuwe kansen...

5

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Met nieuwe rondes en... nieuwe kansen.  

Kortom, nieuwe rondes, nieuwe kansen, op en rondom onze velden. Dat geldt ook voor onze accommodatie, waarin “de Hazeldonk” een nieuwe Maar daar gaat ook het een en ander opknapbeurt krijgt en de materialen er aan vooraf. Richting het einde van weer spik en span bij liggen voor de competitie blijkt het altijd weer het seizoen. Maar ook voor al een race te zijn om de teamsaonze activiteiten die op de kamenstelling voor het volgende lender staan en waar we ook seizoen voor elkaar te krijgen. dit jaar weer zorgen voor de Met een eenvoudig een-twee sfeer rondom het veld. Die tje lukte het dit jaar helaas sfeer creëer je echter niet alweer niet. Vele pogingen werleen. Hier hebben we elkaar den er ondernomen,  totdat voor nodig. En hoe groter het we uiteindelijk met een ingeanimo, hoe gezelliger het is. wikkeld combinatiespel tot een Dus laat jezelf zien bij onze acschot op doel kwamen. En dan tiviteiten, zodat we elke keer weer begint het eindelijk pas. Dat laatste met elkaar kunnen delen hoe geweltikje….. buitenkant voet, of gericht dig het was. Waar je jezelf ook kunt Harm van den met de binnenkant? Uiteindelijk vielaten zien, mocht je dit nog niet doen, Hoogenhoff len ook voor dit seizoen de puzzelis als vrijwilliger binnen RKSV Liessel. y z stukjes weer op zijn plaats en ben ik Er zijn nog tal van taken die ingevuld enorm trots op iedereen die hieraan kunnen worden en waar we als club een steentje heeft bijgedragen. Op dankbaar gebruik van willen maken. de eerste plaats natuurlijk trots op Het vrijwilligersbeleid heeft weliswaar onze technische commissie die hier ook dit seizoen vorig seizoen enige vertraging opgelopen, maar moet weer gigantisch veel tijd in heeft gestopt. Voor ouders dit seizoen volledig “uit het vet” komen, zodat we daaren leden lijkt dit zo simpel, maar als club moeten we mee gesteld staan voor de toekomst. Want een club zeker met onze schaarse jeugd heel voorzichtig omzonder vrijwilligers…….. ik denk niet dat ik de zin af gaan. Onze jeugd is onze toekomst en ook dit jaar zien moet maken en dat iedereen deze in kan koppen.   we dat het zo belangrijk is om deze jeugd te binden en daarmee alle elftallen met de geschiktste leeftijden Wederom een nieuw seizoen met nieuwe kansen voor ingevuld krijgen. Het hangt dan ook ooit af van 1 á 2 iedereen binnen RKSV Liessel. Of we nu kampioen spelers of we een elftal kunnen samenstellen of anmogen worden, promoveren, een wedstrijd verliezen derzijds op moeten heffen. Maar we kunnen aan de met een nulletje of…. De week erop staat de volgende slag. Met onze jeugd waarin we de teams vanaf mini’s wedstrijd weer voor de deur, met jawel…. nieuwe kant/m onder de 19 jaar weer ingevuld kregen en met sen. Als we hierin geloven en met dit positieve gevoel onze senioren. Het eerste elftal start dit seizoen evenop of rondom de velden verschijnen en daarmee de als twee jaar geleden in de 4e  klasse. En ja, het zal wedstrijd in gaan of onze teams aanmoedigen, dan moeilijk genoeg worden om de stap naar de 3e klasse kan ik je garanderen dat het seizoen al bijna geslaagd in dit seizoen weer te zetten, maar daar gaan we in ieis. Ongeacht sommige uitslagen. De week erop hebder geval wel voor vechten en we hebben er het juiste ben we namelijk weer een nieuwe kans. Ik wens jullie gevoel bij. Ons dameselftal gaat de strijd aan op een daarmee dan ook een prachtig seizoen toe met heel kleiner veld en dan 7 tegen 7, terwijl ons 2e elftal vorig veel voetbalplezier!!!  seizoen een stap omhoog heeft gezet en zich dit jaar echt kan bewijzen. Het 3e is er zoals elk jaar helemaal Met sportieve groet, klaar voor en onze veteranen hebben de zaterdagen al Harm van den Hoogenhoff weer vol gepland staan.  Voorzitter RKSV Liessel

Vo orzitter


6

rksvLiessel in een Notendop Sportpark de Smeltkroes Monseigneur Berkvensstraat 82 5757 BK Liessel Website: www.rksvliessel.nl Telefoon: 0493-341700 RKSV Liessel: opgericht 2 mei 1932.

nieuws “Vele handen maken licht werk” Binnen RKSV Liessel zijn veel vrijwilligers actief en er wordt dankbaar van hun diensten gebruik gemaakt. Deze vrijwilligers houden de club draaiende en voor het bestuur is het dan ook erg belangrijk om onze vrijwilligers enthousiast te houden. Het blijft ieder seizoen weer een hele klus om alle vrijwilligerstaken in te vullen en mensen bij de club te betrekken.

Clubkleuren: wit shirt, rode broek & roodwitte sokken

Bestuur

Voorzitter: Harm van den Hoogenhoff voorzitter@rksvliessel.nl Secretaris: Monique van den Heuvel secretaris@rksvliessel.nl Penningmeester: Bram Winters penningmeester@rksvliessel.nl

Commissies

Junioren: Frank Zeegers junioren@rksvliessel.nl Senioren: Jurgen Friesen senioren@rksvliessel.nl Wedstrijdzaken: Arjan Mennen 0493-342336 / 06-51292074 wedstrijdsecretaris@rksvliessel.nl Communicatie: William van Aarle 06-22796315 communicatie@rksvliessel.nl Accommodatie: Jurgen Friesen accommodatie@rksvliessel.nl Website: Maarten van Kol webmaster@rksvliessel.nl Ledenadministratie: Willy Rijnders ledenadministratie@rksvliessel.nl Sponsoring sponsorcommissie@rksvliessel.nl Activiteiten: Marieke van den Boomen activiteiten@rksvliessel.nl Technische zaken: Arno Geboers technischezaken@rksvliessel.nl Terreindienst: Raymond van de Mortel terreindienst@rksvliessel.nl Vertrouwenspersoon: Janne Hikspoors vertrouwenspersoon-janne@rksvliessel.nl Vertrouwenspersoon: Mario Willems Vertrouwenspersoon-mario@rksvliessel.nl

Status vereniging 2017-2018 Jeugd: 13 teams

Senioren: 3 teams Dames: 1 team Veteranen: 1 team

Vele handen maken licht werk Wanneer alle vrijwilligerstaken verdeeld worden over alle leden en de ouders van de jeugdleden, dan maken vele handen licht werk. Voor het bestuur een uitdaging om dit in goede banen te gaan leiden. Om dit mogelijk te maken is er een vrijwilligerscommissie - bestaande uit Willeke Vervoordeldonk, Anja Arts en Patrick Friesen - opgesteld. Deze commissie bouwt in samenwerking met het bestuur aan een database – extra module in sportlink - waarbij we inzicht krijgen in de vrijwilligerstaken en wie deze taken uitvoert. Daarnaast krijgen we een overzicht van niet-ingedeelde vrijwilligers. Deze mensen willen we benaderen voor eenmalige hand- en spandiensten op basis van de voorkeuren van deze mensen. Deze voorkeuren betreffen beschikbare dagen en/ of data en de voorkeur van soort vrijwilligerstaken. Sportlink neemt werk uit handen Via de vrijwilligersmodule in sportlink zijn we in staat om je voorkeur te matchen aan een vrijwilligerstaak. Dit scheelt veel tijd en werk bij het inplannen van de vrijwilligers. Ook het vinden van niet-ingedeelde vrijwilligers voor een bepaalde taak gebeurt dan door middel van het matchen van taak en voorkeur. Hierdoor wordt je alleen gevraagd voor een taak die bij je voorkeur past. Een bijkomend voordeel is de wijze van communiceren. Via de vrijwilligersmodule ontvangen vrijwilligers voorafgaand aan hun taak een herinneringsmail. Hierdoor behoort “ik was het vergeten” tot het verleden. Binnenkort vragen we naar je voorkeuren Help ons om te proberen om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Hiervoor vragen we binnenkort via een nieuwsbrief alle leden en de ouders van de jeugdleden een formulier in te vullen en je voorkeuren aan ons kenbaar te maken. Vragen? Bovenstaande informatie is een vooraankondiging. Mochten hier vragen over zijn, dan kun je deze stellen via vrijwilligers@rksvliessel.nl


nieuws

7

KNVB Wedstrijdzaken app en de Voetbal.nl app Komend seizoen kunnen de leden van onze vereniging van start met de KNVB Wedstrijdzaken app, en ook de nieuwe Voetbal.nl app. Deze zomer komen beide beschikbaar. In beide apps logt men in met je e-mailadres. LET OP het e-mailadres waarmee men inlogt, dient overeen te komen met het e-mailadres dat geregistreerd staat bij onze vereniging en bij Sportlink. Wij als club zorgen ervoor dat het juiste e-mailadres van jou dan ook bij Sportlink goed genoteerd zal worden. Om ervoor te zorgen dat jullie (onze) leden goed van start kunnen met de app’s is het vanaf nu dan ook verplicht om het juiste e-mailadres aan onze ledenadministratie door te geven. Is dit niet het geval dan zal de nieuwe Voetbal.nl app ook niet gaan werken volgens Sportlink. Zorg er dus voor dat je altijd op de club up to date bent. Als jij voor dat de competitie begint zorgt dat je het juiste e-mail adres hebt achtergelaten bij ons op de ledenad-

ministratie dan zal jij het nieuwe seizoen dan ook goed van start kunnen met de Voetbal.nl club app en ook de Wedstrijdzaken app.

Mee doen aan acitiviteiten? meld je aan via aanmelden.rksvliessel.nl Als je met een steeds modernere communicatie komt binnen de club kunnen we natuurlijk niet achterblijven op het aanmelden van activiteiten die plaats vinden in een seizoen bijvoorbeeld. De site aanmelden.rksvliessel.nl is geboren in seizoen 2016-2017 en is gemaakt als doel dat het voor vrijwilligers steeds gemakkelijker wordt. Het werkt als volgt, we hebben bijvoorbeeld een evenement voetbalkamp. Via de nieuwe site kun je me-

teen je eigen aanmelden voor het kamp, Zelfs de betaling kan gelijk gedaan worden. Neem gerust eens een kijkje op de site of meld je bijvoorbeeld maar eens aan als je wil mee doen met een evenement, of zelfs als je als vrijwilliger wil helpen bij een evenement. Je krijgt na het aanmelden netjes een mail waar instaat dat je bent ingeschreven. Een mooi stukje digitale techniek die het voor ons als club vrijwilligers steeds makkelijker maakt.

jubilarissen 2017 Volledige naam

Akker, v.d. R

Geb datum 16-01-85

Lid sinds 2017 01-12-91

25

Volledige naam

Geb datum

Lid sinds 2017

Hendriks, JH

01-14-46

01-01-78

40

Akker, v.d. M.

10-12-58

09-01-92

25

Aarts, P

09-19-59

09-01-67

50

Bellemakers, D

06-22-62

09-01-92

25

Otterdijk, van H

11-19-44

09-01-67

50

Winters, B

06-05-86

09-01-92

25

Seccelen, van J

09-28-37

08-01-67

50

Vanlier, H

04-16-85

01-01-93

25

Winters, J

09-25-58

09-01-67

50

Meulendijks, P.

09-16-69

09-01-77

40

Kom onze jubilarissen feliciteren op 23 oktober tijdens de Algemene ledenvergadering!


8

Al 40 jaar uw partner bij bouwplannen! A Hoofdstraat 3, 5757 AJ Liessel T 0493-341234 M 0682580431 E extelbouwadviesburo@planet.nl


Afscheid van Dennis Goossens

9

“Vijf jaar was ik toen mijn moeder mij naar het voetbalveld bracht op de Hazeldonk. Daar moesten we omkleden in een houten barak en in een rij staan om aan het waterkraantje te mogen drinken. Veel heb ik geleerd van alle trainers en leiders die ik heb gehad. Super dat die altijd voor ons klaar stonden in weer en wind. Ook mijn moeder die me overal naar toe bracht. Ze was samen met José van Bommel lange tijd onze leider bij de F en de E jeugd én wanneer ik naar Helmond Sport moest of naar Kring Peelland stond ze altijd paraat voor mij. Ik heb een hele fijne jeugd gehad bij RKSV Liessel, het was mijn tweede thuis, zoals ik nu ook veel kinderen vaak op het sportpark zie.    Vriendschappen heb ik overgehouden aan

Mooie jaren meegemaakt, altijd wel ergens om strijdend, zeer vaak positief afgesloten en dat gevierd met feestjes waar nu nog over gepraat wordt.

het voetbal. Mijn vriendengroep uit Liessel is ontstaan in de C en B jeugd. In Helmond, Someren, Milheeze, Zeilberg, Deurne, Vlierden en in Liessel wonen ook vrienden die ik via de voetbalclub heb leren kennen.    Vanaf 16 jaar werd ik doorgeschoven naar de selectie waar ik als aanvallende middenvelder de spitsen mocht bedienen én vele doelpunten kon maken tussen de grote mannen.

der Daisy, mijn partner, de moeder van mijn twee prachtige dochters, een betere spelersvrouw kan ik me niet voorstellen.  

Nu, 19 jaar later, neem ik afscheid van de selectie en kijk ik terug op een hele mooie tijd. RKSV Liessel staat bekend om haar mooie hoofdveld én om de grote supportersschare die altijd trouw op alle wedstrijden afkwam. Veel waardering heb ik altijd van hen gehad. Gelukkig is de supportersgroep nog steeds groot, maar helaas zijn er ook veel mensen weggevallen uit deze groep.    Ik wil mijn familie en vrienden via deze weg bedanken voor de steun en support die ze altijd gegeven hebben aan mij. En in het bijzon-

RKSV Liessel in heel je hoedanigheid BEDANKT!”


de toekomst van rksv

10

Janne Philipsen Leeftijd: 14 jaar Lid sinds: 2014 Team: M-O15 Positie: Rechtsback Bijnaam in 't veld: Geen

Mooiste herinnering bij de club "Dat wij kampioen zijn geworden." Ik ga op vakantie en neem mee "Mijn telefoon en oplader." Favoriete club "PSV, omdat er knappe spelers in het team zitten." Favoriete speler "Klaas Jan Huntelaar en Cristiano Ronaldo; het zijn goede voetballers en zijn ook nog knap."

Stefan Boots

Leeftijd: 16 jaar Lid sinds: 2007 Team: JO17-1 Positie: Verdediger Bijnaam in 't veld: Stevie

Mooiste herinnering bij de club "Het voetbaltalenten toernooi in Almelo. We zijn toen met een volle bus supporters naar het stadion van Heracles gegaan." Ik ga op vakantie en neem mee "Een voetbal." Favoriete club "PSV, want Eindhoven is de gekste." Favoriete speler "Guardado, om zijn felheid en inzet."

Ambitie "Nog een keer scoren in een wedstrijd."

Ambitie "Werken in de agrarische sector."

Zou je nog meer willen doen bij de club? "Ik hou het op dit moment alleen bij voetballen."

Zou je nog meer willen doen bij de club? "Ik help mee met de RKSV Voetbaldagen."

Wat wil je nog kwijt over RKSV Liessel "Het is een leuke en gezellige club. Er zijn altijd leuke activiteiten en ze organiseren alles goed en netjes."

Wat wil je nog kwijt over RKSV Liessel "Een leuke en gezellige club met veel activiteiten."


liessel stelt zich voor

Daan Weerts Leeftijd: 17 jaar Lid sinds: 2007 Team: JO19-1 Positie: Voorstopper Bijnaam in 't veld: Plenkie

Mooiste herinnering bij de club "Kampioenschap met de A1." Ik ga op vakantie en neem mee "Het RW Magazine." Favoriete club "PSV, daar ben ik mee opgegroeid." Favoriete speler "Matthijs de Ligt, omdat hij nu al op zo’n jonge leeftijd in het eerste van Ajax speelt." Ambitie "Proberen om een basisplek in het eerste van RKSV Liessel te krijgen." Zou je nog meer willen doen bij de club? "Op dit moment niet. Ik heb het te druk met school en mijn werk." Wat wil je nog kwijt over RKSV Liessel "Ik vind het heel fijn om hier te voetballen en hopelijk gaan wij een heel goed en sportief seizoen tegemoet."

11

Wesley Crommentuijn Leeftijd: 18 jaar Lid sinds: 2006 Team: JO19-1 Positie: Spits Bijnaam in 't veld: Geen

Mooiste herinnering bij de club "Het behalen van het kampioenschap met de A1 en F1." Ik ga op vakantie en neem mee "Een voetbal." Favoriete club "PSV, het is een mooie club en ze spelen aantrekkelijk voetbal." Favoriete speler "Ronaldinho: zijn goede techniek, mooi schot en hij is altijd blij." Ambitie "Weet ik nog niet." Zou je nog meer willen doen bij de club? "Ik zet mij al in voor de club , meer tijd heb ik op dit moment niet." Wat wil je nog kwijt over RKSV Liessel "Mooie club en altijd gezellig."


12

OOG VOOR DETAIL, DAAR LIGT DE KRACHT Studio29elf is gespecialiseerd in online media. Of u nu toe bent aan een nieuwe website of u wilt graag uw gehele huisstijl vernieuwen, studio29elf verzorgt dit tot in de puntjes.

Zo. Geen 18, geen alcohol Met trots voor u gebrouwen

X51647_Bavaria_Pils_Adv_A5_liggend.indd 1

24-02-14 11:10


column: Voetbal moet je begrijpen Je kent het wel, die finale. De spanning is om te Gewoon even de districtsbeker gaan winnen in snijden, geen spektakel, maar afwachtend voetSchijndel of topscoorder worden met 29 goals. bal. Vele wedstrijden gespeeld, sommige Voetbal is zoveel meer dan een spelletje.  onterecht gewonnen, maar gekomen Maar voetbal moet je begrijpen. Het tot de laatste, die finale.  is meer dan een wedstrijd voetOp het puntje van de bank, ballen en vertrekken. Het is ook bal over de zijkant, voorzet een 3de helft, helpen als dat van links, kopbal binnenkant gevraagd wordt, of op een paal, tegenstander scoort!!! donderdag nog even een Je springt overeind, het kusdrankje doen aan de bar. sen op de bank verandert in Het is snappen dat het niet een bokszak, je scheldt het altijd zo gaat als dat jij wilt of hele huis vol, wetende dat dat de rechtsback het moet het nog lastig wordt om dit in 3 hebben van zijn snelheid en minuten om te draaien. Terneerniet van zijn inzicht. Een overgeslagen plof je terug op de bank. winning vieren met z’n allen, maar Maar dan…die blik van je vriendin. ook je verantwoordelijkheid pakken Ze ziet dat je het moeilijk hebt. Ze wil bij een tegenslag. Voetbal is er zijn Arno Geboers je steunen, maar ze weet niet hoe. voor je teamgenoten, ook als het y z Toch pakt ze alle moed bij elkaar en minder gaat.  spreekt de magische woorden: “Het Voetbal is kritiek ontvangen en comis maar een spelletje.” Ahhhhh…… plimenten geven. Maar ook tech#dooddoener!  nisch gezien moet je het “spelletje” Voetbal is natuurlijk meer dan een begrijpen.  spelletje. Het is plezier hebben met je vrienden. Het En dat punt wordt vaak onderschat!  is presteren. Het hoogst haalbare uit jezelf halen en Spelers als Cruijf, Zidane en Pirlo. Ze wisten precies uit je team. Winnen in de derby en dit vieren alsof je hoe het werkte. Ze schitterden elke wedstrijd weer kampioen bent geworden. Een wissel voor een sadoor hun technisch inzicht. Geroemd om hun ba-

Technische zaken

nitaire stop of scoren met je heup. Voetbal is 100% kansen missen, want ja, uit ervaring weet ik dat deze er ook niet altijd in gaan. Maar voetbal is ook ongeslagen de winterstop in. Met de platte kar door Liessel en een tussenstop bij de frietzaak. Voetbal is je rentree maken in Liessel 1, terwijl je ’s ochtends al in Grashoek op het veld stond. Voetbal is balen dat je niet kunt brengen wat mensen ervan verwacht hadden of je bent ontevreden, omdat je niet in de basis stond.  Voetbal is herinneringen maken, van begin tot het einde. Toepen in de kantine, of een bierpong toernooi. Betalen omdat je te laat bent of assistent zijn van de dj tijdens de afsluiting.  Voetbal is afscheid nemen zoals je niet gehoopt had. Blessures, schorsingen en reserve staan. Bewust een goal tegen krijgen in de kampioenswedstrijd en een bierdouche na het laatste fluitsignaal.  Voetbal is in de regen trainen met tegenzin, of boos zijn wanneer het afgelast is. Niet eens zijn met de trainer of leider. 

laannames, bewegingen en passes.  Je kunt geen voetbalboek openslaan zonder dat deze namen passeren. Historie voor de sport en leermeesters voor iedereen. Het was genieten om deze gasten te zien spelen.  Toch zie ik wel een overeenkomst tussen hen en mezelf.  Nee mensen, ben maar niet bang, ik heb niet die perfecte balaanname, die passeerbeweging of die geweldige pass. Maar qua looplijnen….  Maar terug naar de kern: voetbal begrijpen. Laten we volgend seizoen met z’n allen ons best doen om voetbal weer wat meer te begrijpen, zowel op als naast het veld. Dat moet mogelijk zijn! Ik heb het thuis inmiddels onder controle. Tijdens wedstrijden ben ik een stuk rustiger en hebben de kussens het niet meer zo zwaar te verduren. Jammer dat mijn wederhelft dit niet meer ziet. Ze vertrekt meestal na het klaarzetten van een schaaltje bitterballen en een biertje. Dat is voetbal begrijpen! 

13


14

ertentie Liessel gids afmeting 185 x 130 mm sm a a k Keu ken s o p

ONZE 5 KERNWAARDEN Betaling 8 dagen NA levering/montage

Zeker

1500m

2

Veilig

5 jaar volledige garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

Duidelijk

Direct een eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op groot formaat

Kwaliteit

Keukencentrum Berkers heeft al 12 jaar het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche

Betrouwbaar

Vertrouwd adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

k Ke uken s op sm aa

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • T 0493 312570

www.keukencentrumberkers.nl


Hartelijk bedankt voor de vier mooie jaren Stefan van Lanen stopt als trainer van RKSV Liessel. Hieronder vertelt hij zijn ervaringen van de laatste 4 jaar. “Het was december 2012 toen ik contact had met de toenmalige voorzitter Martien Verbeek en al snel bekend werd dat ik trainer zou worden bij Liessel. Nu zijn we inmiddels vier seizoenen verder en kijk ik terug op een bijzonder mooie tijd. Hiervoor wil ik iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk bedanken. Ik denk dat we Liessel hebben kunnen brengen tot een tegenstander waarmee men steeds meer rekening dient te houden. De successen die we in de afgelopen jaren behaald hebben vormt een hele mooie lijst. Vele spelers die “kei van de week” wer-

hadden we een valse start in dit seizoen met een matige 1e periode, maar daarna hadden we een hele goede reeks in de 2e periode. Toen volgde er weer een mindere 3e periode , maar het leverde wel een periodekampioenschap op. De late uitwedstrijd in Ysselsteyn toen we het periodekampioenschap behaalde zal iedereen zich nog herinneren. Het einde van de competitie hebben we

den of een mooi interview in het ED hadden, topscoorder, nominaties voor het ED-voetbalgala en natuurlijk als hoogtepunt promotie naar de 3e klasse. Dit was het toppunt van genieten. Heel Liessel was op het Stefan Lanen in het middelpunt tijdes het behalen van de promotie naar de 3e klasse moment van de beslissende wedstrijd richting het sportpark gekoons toen volledig gericht op de nacompetitie. Na in men om dit historische moment mee te maken. Na eerste instantie van Helden en daarna van Pannin26 jaar weer terug in de 3e klasse, wat was het een gen te winnen was promotie een feit. Een fantastifantastische ambiance tijdens en na de wedstrijd. sche prestatie van de spelersgroep. Voor het vierde seizoen was de doelstelling om te proberen handIn de afgelopen vier jaar zijn we in het eerste seizoen having in de 3e klasse te realiseren. Helaas weten moeizaam begonnen en door een goede eindspurt we ondertussen dat we hier niet in geslaagd zijn, op een 9e plek in de eindranglijst geëindigd. Het ondanks dat we er enorm voor geknokt en hard voor tweede seizoen verliep al voorspoediger met een gestreden hebben. Het vertrouwen en positieve gekeurige 5e plaats op de eindranglijst. In het derde voel op een goede afloop in de nacompetitie was seizoen zijn we ondanks een 9e plek op de einnatuurlijk een enorme teleurstelling na het verlies tedranglijst gepromoveerd naar de 3e klasse. Helaas gen Maarheeze. Zoals gezegd tijdens mijn afscheid Stefan op de platte kar ben ik er enorm trots op dat ik vier seizoenen trainer van Liessel heb mogen zijn. Er waren elk jaar weer nieuwe uitdagingen, een hele mooie spelersgroep en staf waar ik prettig mee heb kunnen samenwerken. Ook het bestuur, de vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten de supporters die wekelijks naar de thuis- en uitwedstrijden kwamen kijken om ons te steunen wil ik hartelijk bedanken. Er waren meer hoogtepunten dan dieptepunten en daar zal ik altijd met heel veel plezier aan terug blijven denken. Ik wens jullie veel succes, geluk en een goede gezondheid toe.”

15


16

Gescoord bij RKSV Liessel? Scoor dan ook met ons online!

Advertorial

Beeld speelt in onze digitale maatschappij een steeds grotere rol. Beeld wordt ook steeds bepalender. Veel bedrijven gaan mee in die ont-

wikkeling. Zo maken woordvoerders plaats voor beeldvoerders en steken organisaties steeds meer tijd en energie in een professionele uitstraling. Voor Martijn van Lankveld en zijn bedrijf Studio29elf zijn het dan ook drukke tijden. Het mediabedrijf heeft zich de laatste jaren ontwikkeld op tal van terreinen. In de beginjaren waren het vooral websites en drukwerk die het bedrijf voor rekening nam, maar veel klanten weten Studio29elf inmiddels ook te vinden voor heel andere opdrachten. Inmiddels helpt het bedrijf zowel binnen als buiten de regio bedrijven en particulieren met de ontwikkeling van bijvoorbeeld bedrijfsvideo’s en bruidsvideo’s: “Voor bedrijven is een video een ideaal middel om zich te presenteren. Bewegend beeld en geluid biedt daarvoor tal van mogelijkheden”, zo vertelt Martijn. Voldoening Ook voor particulieren kan Studio29elf van grote waarde zijn.

Een groot aantal keren volgde het bedrijf bruidsparen op de mooiste dag van hun leven en bracht die in beeld. Het zijn dit soort projecten waar Martijn veel plezier aan beleeft: “Het is bijzonder dat wij van veel bruidsparen het vertrouwen krijgen om juist op dit soort dagen hun partner te zijn. Het geeft een extra gevoel van verantwoordelijk en wij zijn dan ook trots dat wij tal van bruidsparen blij hebben kunnen maken met een professionele video. Daarin proberen we de emotie van die dag te vangen en het is goed om te horen dat we daar vaak in slagen. Dat geeft echt voldoening”. Online marketing Het bedrijf is niet alleen gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van websites, bedrijfsvideo’s, bruidsvideo’s, logo´s en drukwerk. Ook online is Studio29elf zeer actief en dat is niet zonder reden. De

Één van de vele projecten van Studio29elf: www.coronel.nl


17 laatste jaren is het gebruik van social media enorm gegroeid. Ook op dit terrein timmert Studio29elf aan de weg. Zo biedt het bedrijf oplossingen op het gebied van online marketing. Voor Martijn is het vanzelfsprekend dat zijn bedrijf meegaat in de nieuwste ontwikkelingen: “De laatste jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op online activiteiten. Veel bedrijven willen daar zijn waar ook hun klanten zich begeven. Niet alleen om opdrachten binnen te halen, maar vooral ook om in contact te staan met verschillende doelgroepen. Het belangrijk om daar goed over na te denken en wij denken graag mee.” Identiteit Martijn waarschuwt dan ook om niet zonder plan op social media aan de slag te gaan. Het is volgens hem zaak om goed na te denken over de manier waarop je op al dan niet verschillende platformen actief bent: “De manier waarop je online actief bent moet passen bij de identiteit van een bedrijf. De laatste jaren zie je soms dat bedrijven vol overgave beginnen met zich online te presenteren. Ze starten bijvoorbeeld een account op Twitter, Facebook of Instagram, maar laten dat vervolgens links liggen. Dat doet iets met je uitstraling.” Een gemiste kans, zo vindt Martijn: “In gesprekken met klanten merk je dat hun primaire proces voorrang krijgt boven online ontwikkelingen. Ik probeer mijn klanten dan ook uit te leggen dat een goede online presentatie het primaire proces ongelofelijk kan helpen. Klanten willen graag online geholpen worden en vinden het soms prima om met een organisatie in gesprek te gaan via Facebook, Twitter of Instagram. Het is zaak om dit soort processen te borgen in je bedrijf en daar helpen wij graag bij.” Partner Studio29elf profileert zich graag als partner van de klant en dat is niet zonder reden: “Het klopt dat wij graag samen met onze klanten aan een opdracht. Van tevoren maken we goede afspraken, maar door samen te werken en contact te houden kan waar nodig op tijd bijgestuurd worden. Samen gaan we dan

voor een zo goed mogelijk eindresultaat.” Die eigentijdse visie op samenwerking komt ook terug bij de ontwikkeling van websites. Martijn daarover: “Een website vormt in veel gevallen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en daarom ontwikkelingen wij bij voorkeur websites die volledig door klant te beheren zijn. Die service wordt tegenwoordig erg op prijs gesteld en kan een bedrijf helpen om ook online overeind te blijven. Daarnaast zijn de website zo inelkaar gezet, dat ze zich op ieder aparaat aanpassen. Zodat de site overal perfect weergegeven wordt!” Wat ook niet vergeten mag worden bij het ontwikkelen van een website is dat de site goed vindbaar is door Google. Martijn: “Onze projecten worden standaard gemaakt volgens richtlijnen van Google. Zodat met de juiste content de website snel gevonden wordt door de zoekmachine.” Trotse vormgever Drie jaar geleden kreeg Martijn de vraag of hij mee wilden werken aan een nieuw magazine voor RKSV Liessel. “Ik had al wat meer werkzaamheden gedaan voor de club en ik zag dat het vorige clubblad wel toe was aan een ‘facelift’. En ook dit jaar hebben we met het team weer een mooie editie opgeleverd! Op naar de volgende!” Meer info? Wil je meer informatie over de producten en diensten van Studio29elf? Check de website studio29elf.nl voor een uitgebreid overzicht.

studio29elf 

  

Lienderweg 51 5721 CJ Asten +31 6 5159 0003 info@studio29elf.nl www.studio29elf.nl


Flugel bij...

18

“Ik leef van weekend tot weekend” Tekst: William van Aarle // Foto’s: William van Aarle

In de vorige editie van het RW Magazine gingen we ‘Koken met Jacco van Lierop’. Met dat interview kwamen we meer te weten over een speler van RKSV Liessel. Deze keer gaan we op de flugel bij Marly Leijssen Marly, stel je eens even voor…. “Ik ben Marly Leijssen en ik ben 22 jaar. Ik woon in Asten en ik ben daar ook geboren. Ik heb op school gezeten in Helmond op het ROC ter AA. Hier heb ik de opleiding stand-, winkel en decorbouw gedaan. Deze opleiding heb ik vorig jaar afgerond. Mijn eindstage heb ik gelopen bij Coppelmans in Deurne en daar werk ik nu ook nog steeds 5 dagen in de week. Ik studeer op het moment dus niet. Ik wilde wel weer

gaan studeren voor gymjuffrouw, maar dat gaat niet door de blessure aan mijn enkel. Mijn status op Facebook is hartstikke vrijgezel, maar ik ben wel in het

onecht getrouwd met John van Lierop als boerenbruidspaar.” Hoe ben je bij het voetballen in Liessel terecht gekomen? “Negen jaar geleden ben ik begonnen met voetballen. Op dat moment zat ik nog op korfbal. Nadat wij klaar waren met trainen kwamen de dames van het voetballen altijd trainen. Na een tijdje kwam er een bericht dat ze een meisjes voetbalteam wilden oprichten. Toen heb ik besloten om daar op te reageren en mee te gaan trainen om te kijken hoe ik dat vond. Er waren toen nog te weinig meiden om een team samen te stellen. De trainer was op dat moment Piet. Van hem heb ik een jaar training gehad. De dames deden een keertje mee met een voetbaltoernooitje en ik ben toen door Joni Verbeek en Dian van den Akker gevraagd of hieraan mee wilde doen. Dat leek me erg leuk en toen heb ik ook meegedaan. Daarna heb ik nog een jaar met de dames meegetraind en een jaar later mocht ik ook met de competitiewedstrijden meedoen. En toen kwam Kees Otgens als onze trainer. Hij is twee jaar trainer geweest in Liessel. Daarna is Frank Zeegers voor vijf jaar onze trainer geweest en nu is Henri alweer twee jaar onze trainer. Ik was dus dertien toen ik bij de dames ging voetballen. En nu tegenwoordige tijd moeten de meiden vijftien zijn om bij de dames mee te mogen doen. Er zijn nu natuurlijk ook steeds meer


Marly leijssen meisjes die gaan voetballen en die willen ze zo lang mogelijk bij de jeugd houden.“ Wat is je favoriete positie? “Mijn favoriete positie is rechtsbuiten. Dat is ook mijn plek! Ik ben begonnen in de spits, maar daarna ben ik naar de positie van rechtsbuiten gegaan.” Waar kom je te spelen in het seizoen 20172018? “Dat is helaas nergens.. Ik ben aankomend jaar alleen langs de kant te vinden en niet in het veld. Ik word assistent- leider van onze trainer Henri. Helaas ben ik moeten stoppen met voetballen, omdat dit niet meer gaat met mijn blessure. Ik ben geboren met dubbelzijdige klompvoetjes. Dit hebben ze rechtgezet toen ik nul jaar was. Ik heb nou alweer anderhalf jaar last van mijn enkel. Voor deze blessure ben ik naar de fysio gegaan en toen mocht ik een half jaar niet voetballen. Gelukkig ging het toen langzaamaan weer een beetje beter en kon ik ook weer mee gaan trainen. Helaas ging het tijdens deze training alweer vrij snel mis en was ik weer terug bij af. Dus toen maar weer terug naar de fysio en naar de huisarts. Daar ben ik doorverwezen naar een orthopeed in het ziekenhuis. Daar heb ik een MRI scan laten maken en nu blijkt dat er vocht in een botje in mijn enkel zit en dat is er waarschijnlijk ingekomen tijdens het rechtzetten van mijn klompvoetjes destijds. Doordat ik steeds meer mijn voeten ben gaan belasten is er nog meer vocht in mijn enkel gekomen. Ze kunnen het vocht niet weghalen, omdat dit in een bot zit. Dus dat is de oorzaak van mijn blessure. Op deze manier kan ik nog wel bij het team blijven als assistent- leider op zondag langs de kant. Ik ben ook betrokken bij ons meisjesteam. Hier kan ik alleen geen ‘actieve’ training geven, omdat dit te belastend is voor mijn enkel. Ik ben er ook heel erg trots op dat we dit jaar kampioen zijn geworden met ons meidenteam! Wat ik ook heel erg hoop is dat ik kan helpen om een steentje bij te dragen dat de meiden dadelijk allemaal een keertje overstappen naar het damesteam.” Wat is je favoriete club in Nederland en in het buitenland? “FEYENOORD!! Kei spannend of ze dit jaar kampioen gaan worden! ( op het moment van dit interview stond Feyenoord nog 1 punt voor op AJAX ). In het buitenland is mijn favoriete club Arsenal. En

19 dan vooral door de speler Özil. Ik ben al fan van Özil sinds het WK van 2010. Hij maakte toen een mooie goal tegen Ghana en sindsdien ben ik fan van hem. Het is geen knapperd, maar wel een goede voetballer haha! In Nederland is Dirk Kuyt mijn favoriete speler.” Stel dat je niet was gaan voetballen, welke sport was je dan gaan doen? “Dat weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk was ik toch wel gestopt met korfballen, want dat was toch niet zo mijn ding. Ik weet nu ook echt niet wat ik moet gaan doen volgend jaar nu ik zelf niet meer actief kan voetballen.”

Versnelde ronde We gaven Marly een aantal keuzes waaruit ze moest kiezen in de versnelde ronde. Cola of Sinas? Na lang twijfelen… “Cola.” Friet of Pizza? Ook hierbij weer een lange twijfel. “Friet.” Blauw of Groen? “Groen, vanwege het gras van het voetballen.” Blond of Bruin? “Bruin.” Laarsjes of Sneakers? “Sneakers.” Broek of Rok? “Broek.” Facebook of Instagram? “Euhh… dan toch Instagram.” Bellen of appen? “Appen.” Temptation Island of Boer Zoekt Vrouw? “Allebei niet, maar vroeger keek ik wel ooit naar Boek Zoekt Vrouw.” Carnaval of Kermis? “Nee, daar kan ik echt niet tussen kiezen. Maar als het echt moet dan toch carnaval.” Soep of Salade? “Thuis kies ik voor soep, maar als ik ga uiteten kies ik vaak voor een salade.”


20

Verzekerd van vertrouwen

Rijnders Assurantiën BV Een verzekeringskantoor dat al meer dan 40 jaar actief is in Deurne en omgeving. Wij verzorgen zowel uw particuliere als zakelijke verzekeringen en geven wij een onafhankelijk advies en vanzelfsprekend ondersteuning bij schades.

RIJNDERS

ASSURANTIËN

Postbus 157, 5750 AD Deurne • Tramstraat 29, 5751 JK Deurne • Tel.: 0493 - 38 78 88 • Fax: 0493 - 38 78 89 Kijk op onze site www.verzekerdvanvertrouwen.nl of stuur een mail naar info@rijnders.com voor een afspraak


Flugel bij... Marly leijssen Wat doe je het liefst in het weekend? “Ik ga graag op stap in het weekend. Tegenwoordig gaan we vaak naar The Ocean in Deurne. En met carnaval gaan we natuurlijk naar ’t Oude Brouwhuis Ons Thuys! Met onze gezellige groep VC Gekkewerk. Dit jaar bestaan wij 11 jaar als carnavalsgroep. Op zaterdag moet ik altijd werken bij Coppelmans. Daarnaast ben ik nog leiding van de Soos in Liessel op vrijdagavond. Deze avond wordt om de twee weken georganiseerd. We hebben een rouleer schema, waardoor iedereen om de zoveel weken een keertje aanwezig is vanuit de leiding. Op het moment ben ik ook druk bezig met de voorbereidingen van het Zeskamp in Liessel. Hier zit ik ook in de organisatie.“

Wat is je favoriete vakantiebestemming? “Ik ben nog niet zo ver weg geweest op vakantie. Ik ben nu drie keer in Turkije geweest en dat is me erg goed bevallen. Gran Canaria vond ik ook erg leuk. En dit jaar ga ik naar Curaçao met een vriendinnetje!

Wat staat er nog op je bucketlist? “Die heb ik eigenlijk niet… Ik zou nog wel keer willen bungeejumpen en parachutespringen.” Wat is je favoriete drankje Marly? “Hahahaha. Dat is natuurlijk Flugel. Maar wanneer we op stap gaan drink ik eigenlijk altijd gewoon bier. Dat is ook het makkelijkste.”

Waar ik heel graag nog een keer naartoe zou willen is Australië. Dat lijkt me echt super gaaf. Of op safari naar Afrika.”

Na deze vraag hebben we even een Flugel momentje met Marly. Dat kon natuurlijk niet achterblijven tijdens een interview met onze Flugel Koningin!

Je bent al heel erg betrokken bij de voetbalclub met de dames. Zijn er nog meer dingen die je voor onze club doet? “Ik zit in de activiteitencommissie en ik organiseer ook de Vriendinnendag. En ik train ook nog de meisjes.” Wat vind jij zelf van de RW Magazine? “Ik vind het een mooi blad.” Tot slot; Marly, hoe ziet je leven er over vijf jaar uit? “Eu.. ik vind het al moeilijk om aan volgende week te denken haha. Ik leef van weekend tot weekend. Maar over vijf jaar, dat weet ik eigenlijk echt niet. Over vijf jaar hoop ik wel op mezelf te wonen in Liessel. Met of zonder vriend dat zien we tegen die tijd dan wel.” NB: Een paar maanden na het interview kregen we een bericht van Marly dat helaas is besloten om het dames team van Liessel op te heffen, doordat er te weinig animo meer is. Dat is natuurlijk erg jammer. We hebben het interview er toch zo in laten staan, zoals deze afgenomen is bij Marly.

21


selectie

22

24

09 2017

01

10 2017

08

10 2017

15

10 2017

22

Liessel 1 - Lierop 1

11 2017

S.V. Brandevoort 1 - Liessel 1

19

Liessel 2 - Milheezer Boys 2

Liessel 1 - RKMSV 1 Oranje Zwart Helmond 2 - Liessel 2

Bruheze 1 - Liessel 1 Liessel 2 - SPV 2 RKSVO 1 - Liessel 1

10 2017

29

10 2017

05

11 2017

12

Stiphout Vooruit 2 - Liessel 2

11 2017

26

11 2017

03

12 2017

10

12 2017

Liessel 1 - Mifano 1 Wittenhorst 3 - Liessel 2

SSE 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Leunen 2

17

Liessel 2 - MULO 3 Liessel 1 - SJVV 1 Rood Wit’62 3 - Liessel 2 ONDO 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Mierlo Hout 3 Liessel 1 - SVSH 1 Deurne 4 - Liessel 2 FC Oda 1 - Liessel 1 Liessel 2 - ZSV 3 Liessel 1 - Neerkandia 1

12 2017

28

Liessel 1 - Rood Wit’62 1

01 2018

Bovenste rij van links naar rechts: Theo van Haandel, Wouter Bankers, Nick Oomen, Lars van Grunsven, Jacco van L

Middelste rij: Rob Slaats, Frank Zeegers, Roy Aarts, Jack Weerts, Giel Damen, Jesse van Beghel, Rob van Lier, John Je

Onderste rij: Luuk Wiersema, Glenn van leunen, Jaap Koelewijn, Geert Loverbos, Maikel Verberne, Tim van Loon, Ba


2017 - 2018

04

Lierop 1 - Liessel 1

02 2018

25

02 2018

04

03 2018

11

03 2018

18

03 2018

25

03 2018

23

01

SJVV 1 - Liessel 1

04 2018

Liessel 1 - Bruheze 1 SPV 2 - Liessel 2 RKMSV 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Oranje Zwart Helmond 2 Liessel 1 - SSE 1 Leunen 2 - Liessel 2 Mifano 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Wittenhorst 3 Liessel 1 - RKSVO 1 Mierlo Hout 3 - Liessel 2

Wedstrijden en data zijn vooraf aan de start van het seizoen in het RW Magazine verwerkt. Eventuele wijzingen zijn te vinden op www.rksvliessel.nl

08

04 2018

15

04 2018

22

04 2018

13

05 2018

20

05 2018

27

05 2018

Liessel 1 S.V. - Brandevoort 1 Milheezer Boys 2 - Liessel 2 Rood Wit’62 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Stiphout Vooruit 2 SVSH 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Rood Wit’62 3 Liessel 1 - ONDO 1 MULO 3 - Liessel 2 Neerkandia 1 - Liessel 1 Liessel 2 - Deurne 4 Liessel 1 - FC Oda 1 ZSV 3 - Liessel 2

Lierop, Arjan Oosterveen, Jelle Renders, Mark van loon, Luuk Engels, Job van den Heuvel, Koen Huijbers, Hans Kuijpers

entjens, Jannes Bankers, Stan Smits, Ben Timmermans, Hein van Kemenade, Thijs Lutters, Joris van de Heuvel, Daan Weerts, Maarten Stevens, Robin Goossens

art Lutters, Jos van Loon, Tijn Joosten, Rick van Lier


puzzelpagina

24

RW waar is de bal? Win deze bal!

op de foto’s? Vul de bij Weet jij precies waar de bal staat oplossing behorende letters in en stuur de en wie naar rwmagazine@rksvliessel.nl bal! sel Lies V weet win jij de RKS De winnaar

1

gemaakt wordt in de volgende editie bekend

2

1

3 1=L

2=V

3

3

2

2

2

1 1=O

1

2=I

3=N

3

1=A

3=E

3

2

3

1 1=S

2=P

3=E

5

1=B

2=S

3=W

1

3 3

1

6

2=C

2

1

4

3=R

2 1=A

2=I

3=E

7

2

1=L

2=T

3=G


Puzzelpagina

25

RW woordzoeker F

J

P

R

P

L

W

A

Q

D

Z

K

U

U

E

F

U

F

R

H

VOETBAL

C

O

R

N

D

E

R

E

K

E

B

D

L

E

R

E

W

A

M

P

SPELER

L

R

P

Q

D

B

A

X

P

X

I

O

Q

R

G

P

F

A

A

Q

C

S

V

K

E

E

P

E

R

J

J

J

D

N

A

I

I

Q

H

S

DOELPUNT

Q

L

O

S

F

X

C

A

S

N

O

I

D

A

T

S

F

S

H

R

J

V

W

X

F

C

K

O

C

W

E

E

Z

S

Q

R

A

W

B

F

F

K

F

G

R

F

L

M

V

V

C

L

B

C

I

K

A

V

C

M

T

Z

L

S

M

U

A

T

H

X

C

I

U

O

F

Q

J

A

T

Y

E

Q

F

K

G

O

P

M

I

S

R

W M

R

L

T

I

L

K

K

SCHEIDSRECHTER

Z

X

E

U

E

S

P

Q

O

Z

Q

B

A

E

N

U

M

G

Q

G

MIDDENSTIP

Z

B

A

V

S

S

E

J

U

I

C

H

E

N

E

S

S

G

K

N

GOAL

H

N

A

O

S

W

N

D

T

V

G

B

P

I

C

O

R

F

B

I

W

P

B

E

D

N

D

R

Y

F

I

R

J

N

A

E

N

I

F

N

KEEPER

U

G

S

T

N

U

P

L

E

O

D

R

A

J

L

Z

T

Z

P

N

B

W O

B

A

J

A

Y

T

M

I

D

D

E

N

S

T

I

P

I

F

W

J

A

H

B

B

Z

J

X

Q

Q

P

N

F

F

W

L

H

W

O

R

Y

L

L

H

W

F

W

V

X

S

J

A

V

X

W

Y

T

R

S

C

H

E

I

D

S

R

E

C

H

T

E

R

O

R

F

X

V

E

KLAPPEN

M

E

L

R

M

S

O

Z

G

O

Z

L

Y

W

P

B

X

A

H

V

BRAZILIE

S

A

C

P

A

B

R

A

Z

I

L

I

E

V

J

X

M M

H

O

STADION

SCOREN CORNDER HANDS KAART

FIFA WERELDBEKER JUICHEN OVERWINNING

WINNAAR VORIGE EDITIE RW KRUISWOORDPUZZEL Het antwoord van het RW Kruiswoordpuzzel in de vorige editie van RW Magainze was: PROMOTIE. Jessie Friesen had dit goed ingevuld en is daarmee de winnaar geworden van een RKSV Liessel bal, veel plezier er mee Jessie! Hiernaast neemt de winnaar uit handen van de redactie van het RW Magazine de bal in ontvangst.


voetbalfamilie

26 Families waarbij voetbal één van de grootste bijzaken van het leven is. Dat zijn échte voetbalfamilies. Familie van den Heuvel is z’n familie, zij stellen zich voor in deze editie van het RW Magazine. Job van den Heuvel “Ik ben Job van den Heuvel. Ik ben 20 jaar en ik speel vanaf mijn 6e bij RKSV Liessel. Op dit moment speel ik in de selectie en speel ik voornamelijk op de rechterflank. Ik ben student en heb inmiddels mijn diploma voor de opleiding HBO Bouwkunde in de pocket. Volgend jaar ga ik verhuizen naar Dordrecht om daar te gaan studeren en werken. Ik ga studeren op de TU Delft waar ik een opleiding tot architect ga volgen. Toch zal ik blijven voetballen bij RKSV Liessel. Ik reis één keer per week op en neer om te trainen en in het weekend ben ik in Liessel om  wedstrijden te spelen. Voetbal is altijd al belangrijk geweest. Toen we net begonnen met voetballen gingen we al vaak samen voetballen op de speelveldjes in Liessel. Opa gaf ons vaak ‘extra training’. Zaterdag stond altijd de hele familie aan de kant, inclusief opa en oma, die de hele dag op en neer reisden om alle uitwedstrijden te kunnen bekijken.  

Van links naar rechts: Job, Monique, Joris, Rens en Georg van den Heuvel

Op zondag sta ik meestal rond 10 uur op. Daarna studeer ik nog wat of speel ik een paar potjes FIFA en dan is het snel tijd om naar de voetbalclub te gaan. Vaak ben ik wat eerder op de voetbalclub om wat ‘kleine pijntjes’ te laten behandelen door Joris. Daarna bespreking, omkleden, warming-up en daarna het veld op. Na de wedstrijd drinken we meestal nog wat in de kantine. In de komende jaren zal ik zeker bij RKSV Liessel blijven spelen. Naast Liessel zijn mijn favoriete clubs PSV en FC Barcelona. Mijn favoriete speler is Messi.” Monique van den Heuvel-Coelen “Mijn naam is Monique v.d. Heuvel-Coelen, geboren en getogen in Liessel. Ik ben werkzaam in de jeugdzorg, als gezinscoach bij de gemeente Peel en Maas. In mijn vrije tijd tennis ik graag. Ik probeer ook 2x per week naar de sportschool te gaan, maar dat zal nooit een grote hobby van mij worden. Verder geniet ik van een goed boek, gezellige dingen ondernemen met familie en vrienden, lekker uit eten en vakantie. Daarnaast brengen we met

veel plezier heel wat uurtjes door op het voetbalveld. Met drie voetballende zonen ontkom je daar niet aan. Het voetballen zat er bij hen al vroeg in. Er zijn heel wat uurtjes “ balletje getrapt “ op de speelveldjes in onze buurt of in de achtertuin, waar ik en de planten dan wat minder blij mee waren. Mijn vader, Theo, was daar ook wel een stimulerende factor in. Er moest wekelijks toch wel even geoefend worden met opa in het schieten met beide benen! Er zijn hier heel wat ballen lek getrapt en onvindbaar weggeschoten. En nog steeds kunnen ze het niet laten om regelmatig even een balletje over te trappen.   Het gaat hier in huis vaak over voetbal. Er wordt enorm gebaald bij verlies of bij afgelaste wedstrijden.     In de periode dat Job, Joris en Rens nog alle drie op zaterdag speelden, was het vaak schipperen waar we gingen kijken. Opa en oma zagen echter bijna alle wedstrijden. Broodjes mee en dan van het ene naar het andere voetbalveld.   Nu Rens nog alleen op de zaterdag speelt hoeft er geen keuze meer gemaakt te worden en is het wat rustiger


van den heuvel

27 groeid. Toen we nog klein waren gingen we altijd aan opa vragen of hij ons wilde trainen. Op zondag kan ik altijd lekker uitslapen, omdat we er meestal pas rond 1 uur hoeven te zijn. Dan rustig aan naar het voetbalveld om af en toe nog spelers te behandelen van mijn team en voor te bereiden op de wedstrijd. Op het moment mag ik nog bij Jong Helmond Sport meetrainen om me daar te bewijzen en misschien wel door te breken. Verder ben ik nog nooit voor een andere club gevraagd. Mijn favoriete clubs zijn Barcelona en Dortmund en favoriete speler is natuurlijk Lionel Messi.”   Rens van den Heuvel “Ik ben Rens, 16 jaar en voetbal al 10 jaar bij RKSV Liessel en nu zit ik in JO17-1. Ik zit op het Peelland College in Deurne in het 4e jaar. We zijn opgegroeid met voetbal, dat hebben we geleerd van opa. Hij leerde ons er vroeger altijd van alles over. Twee van de leukere momenten van mijn ‘voetbalcarrière’ zijn het kampioenschap in de E1 en het NK 1e klasse in de D1 in het stadion van Hera-

voor ons. Maar nu is de zondag er alweer enkele jaren bijgekomen. Voor ons prettig dat Job en Joris allebei in hetzelfde team speelden, afgelopen jaar.     Wanneer je kinderen bij een club zijn, kun je er niet omheen, om ook als ouder je steentje bij te dragen. Als we dat niet doen, is een club niet draaiende te houden. Ik ben eerst gestart met jarenlang als kookstaf op voetbalkamp te gaan. Vermoeiende maar gezellige weekenden. Mooi om te zien hoe iedereen daar van geniet.   Eind 2013 ben ik gevraagd om in het bestuur te komen. Officieel ben ik toen 1 januari 2014 gestart als secretaris. Ik doe dit nog steeds met veel plezier. Geen verstand van voetbalinhoudelijke zaken, maar bij alle andere zaken probeer ik mijn steentje bij te dragen.“ Joris van den Heuvel “Ik ben Joris van den Heuvel, 18 jaar. Ik voetbal al sinds mijn 6de en speel volgend jaar weer in de selectie. Ik studeer fysiotherapie, daarom ben ik naast speler ook verzorger van het team samen met Hans Kuijpers. Naast voetballen drum en dart ik. We zijn met voetbal opge-

cles Almelo. Mijn favoriete clubs zijn PSV en FC Barcelona. PSV omdat Job vroeger een beker van onze oom heeft gekregen en wij dat natuurlijk geweldig vonden. Mijn favoriete speler is Lionel Messi.”   Georg van den Heuvel “Ik ben Georg van den Heuvel. Ik geef les aan kinderen van groep 5 op een basisschool in Venray. Mijn hobby’s zijn tennissen, volleyballen, piano spelen, zingen en optreden met Tlupt oit de hand. Toen Job in de F zat, ben ik leider geworden. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Ook bij Rens heb ik een paar jaar als leider aan de kant gestaan. Dat was erg leuk om te doen. In die tijd ben ik ook een aantal jaren actief geweest in het jeugdbestuur. Eén van de belangrijkste zaken waar we toen veel energie in gestopt hebben, was het positief coachen van de jeugdspelers. Ook heb ik meerdere jaren meegeholpen met het voetbalkamp en het manegetoernooi. Vroeger keek ik weinig voetbal op televisie, maar nu kijk ik regelmatig mee met onze zonen. Wij vinden het vooral leuk om naar de wedstrijden van onze zonen te kijken. Je vindt ons dan ook vaak langs de lijn. Mijn favoriete club is Ajax. Helaas was mijn zwager me net voor met het kopen van een PSV-bekertje toen Job zijn zwemdiploma kreeg. Vandaar onze 3 PSV-supporters.”


28

• Taxivervoer • Touringcarvervoer • Pakketdiensten • Garagebedrijf • Autohandel www.hebbentours.nl Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 | info@hebbentours.nl

Te koop of te huur:

Mantelzorgwoningen

Mantelzorgwoning

Symo Bouw bv Scheiweg 1 5421 XL Gemert T 0492-368357 F 0492-368333 E info@symobouw.nl www.symobouw.nl


zo vader zo zoon

29

zo zo vader

zoon

Cas

Luciën

Wes

Janse

Luus

Wessie

Helmond, 15 augustus 2004

Deurne, 7 september 1968

Helmond, 19 augustus 2006

Beroep / school

IVO College

Hoofd logistiek

De Zonnebloem

Traint / speelt in

JO13-1

Leider JO13-1

JO11-1

Hoogepunt

2 keer achter elkaar kampioen

Kampioenschappen selectie

Kampioen worden

Dieptepunt

2 eigen doelpunten dit seizoen

Stoppen met voetbal door knieblessure

Wedstrijd met 14-2 verloren

Gemotiveerd blijven

Gemotiveerd

Goed leren

Nagelbijten

Roken

Nagelbijten

Ruzie

Regen

Pesten

Vin Diesel

Rene van der Gijp

Jeroen Zoet

Wereldreis maken

Gezond oud worden

Profvoetballer worden

Mooiste vakantiebestemming

Turkije

Mexico

Turkije

Lijfspreuk

Isgoe

Wat bende aan t doen

Duimpie

Favoriete schoolvak

Gym

Engels

Gym

Wiskunde

Wiskunde

Taal

Slam FM

Arrow Classic Rock

Radio 538

Discovery channel en Fox Sport

Discovery

Fox Sport 1

Dual survival

Studio Sport

Highlights

Fast and Furious

The green mile

Fast and furious

Haaieneiland van Rob Ruggenberg

Je moet schieten anders kun je niet scoren Flits

Van alles

Symfonische rock

Van alles wat

Favoriete liedje

They see me fall van ro ransom

Pul me under van Dreamtheater

Clublied van PSV

Lievelingskleur

Rood

Blauw

Oranje

Lievelingseten

Lasanga

Shoarmapizza

Lasagna

Coca Cola

Jupiler

AA

Spelers Shirt Dortmund

Groen-wit tenue van Celtic

PSV keepers tenue

Camp Nou Barcelona

Camp Nou Barcelona

Philips Stadion

Favoriete club in Nederland

PSV

PSV

PSV

Favoriete club in buitenland

Arsenal

Schalke

Bayern München

Luuk Engels

Joris van den Heuvel

Luuk Engels

Favoriete Nederlandse voetballer

Jetro Willems

Davy Propper

Arjen Robben

Favoriete buitenlandse speler

Aubamayang

Andrés Iniesta

Manuel Neuer

Bijnaam Geborendatum

Beste eigenschap Slechtste eigenschap Hekel aan Ik zou een dagje willen ruilen met Droomt van

Saaiste schoolvak Favoriete radiozender Favoriete televisiezender Favoriete tv programma Beste film Beste boek Favoriete muziekgenre

Lievelingsdrinken Mooiste tenue Mooiste stadion

Favoriete speler bij Liessel


interview met

30

“Er zit veel potentie in de selectie!”

Tekst: Jaap Koelewijn // Foto’s: William van Aarle

Afgelopen seizoen keerden ze beide terug van hun periode bij SV Deurne en verdedigden ze weer de clubkleuren van hun jeugdliefde RKSV Liessel. Ben Timmermans is 22 jaar, centrale verdediger en heeft gespeeld voor SV Deurne, RKSV Liessel, KNVB en een stage bij Helmond Sport Hein van Kemenade is 22 jaar, linksbuiten/aanvallende middenvelder en heeft gespeeld voor SV Deurne en RKSV Liessel.

Wat heeft voor jou de doorslag gegeven om terug te keren naar RKSV Liessel? Ben: ‘’Mijn doelstelling was om het 1ste elftal van SV Deurne te halen. Ik had het gevoel dat dit er zeker in zat en heb ook veel gespeeld in het 1ste elftal. Helaas heb ik een langdurige blessure aan mijn rug gehad en werd de kans op veel speelminuten steeds kleiner. Het laatste halfjaar heb ik vanwege mijn blessure zelfs helemaal niet kunnen voetballen. Ik heb toen besloten dat ik graag weer belangrijk wilde zijn voor een 1ste elftal en wat is er dan mooier om dat te kunnen zijn bij de voetbalclub uit mijn eigen dorp.’’ Wat waren je verwachtingen op het begin van het afgelopen seizoen? Hein: ‘’Dat het een moeilijk seizoen zou worden, aangezien je als elftal toch weer een klasse, dus een stap hoger, gaat voetballen. Verder speelden we tegen veel onbekende teams dus dat is altijd lastig voorbereiden. Verder heb

ik het 1ste elftal weinig zien voetballen dus ik ben er met open gedachte ingestapt.’’ Was het niveau van de selectie wat je ervan had verwacht? Ben: ‘’De meeste jongens kende ik al en ik ben in mijn periode bij SV Deurne regelmatig wezen kijken, dus ik wist redelijk wat de meeste spelers in hun mars hadden. Daarnaast ben ik door een paar jonge jongens ook zeer positief verrast. Wel zit er een aardig verschil tussen het 1ste en het 2de elftal wat we naar mijn mening niet echt hebben kunnen dichten, vanwege het weinig meetrainen van spelers van het 2de elftal met het 1ste elftal. Over het algemeen was het niveau wel wat ik ervan verwacht had.’’ Is de staf je goed bevallen? Hein: ‘’Ik ben zeer goed door de staf ontvangen. Daarnaast heb ik het gehele seizoen plezier in de trainingen gehad die de staf voor ons heeft voorbereid. Daarnaast heb ik altijd goed met de staf op kunnen schieten dus de staf is mij goed bevallen.’’ Moest je jezelf aanpassen aan een nieuw systeem of was dit hetzelfde als bij de selectie van SV Deurne? Ben: ‘’Ik heb me wel degelijk moeten aanpassen. Qua systeem niet echt, maar qua functie als centrale verdediger


ben en hein is er wel veel veranderd. Bij SV Deurne speelden we met twee centrale verdedigers ‘’in de zone’’ dus echt langs elkaar. Bij RKSV Liessel spelen we met een echte laatste man en een voorstopper. Dit seizoen heb ik vele malen de rol van voorstopper vervuld.’’ Hoe is het spelen in de 3de klasse je bevallen vergeleken met het niveau bij SV Deurne? Hein: ‘’Het is al met al een mooi niveau, maar er wordt veel minder gevoetbald en veel meer de lange bal gehanteerd. Daarnaast komt er ook veel meer fysiek geweld bij kijken, dit ligt mij wat minder. Ik ben van origine iemand die toch echt houdt van goed verzorgd voetbal en dat miste ik een beetje.’’ Wat was voor jou de mooiste wedstrijd van dit seizoen? Ben: ‘’Dat is absoluut de 4-2 winst tegen SJVV 1. Ik ken nagenoeg alle jongens van SJVV 1 en bij de jongens die al wat langer bij RKSV Liessel in het 1ste elftal spelen was er ook een mate van gezonde rivaliteit aanwezig. Dus dit maakt de wedstrijd nog mooier. Om deze pot winnend af te sluiten is dan natuurlijk fantastisch.’’

31 Train je nog iets specifiek naast de reguliere trai-

ningen met de selectie? Hein: ‘’Ik werk zelf aan mijn conditie doormiddel van hardlopen op dagen dat we niet hoeven te trainen. Voorheen was ik ook vaak op het voetbalveld te vinden in mijn vrije tijd. Helaas heb ik daar nu wat minder tijd voor vanwege onder andere mijn baan.’’ Ben je van plan om bij RKSV Liessel te blijven voetballen? Ben: ‘’Ja ik ben zeker van plan om bij RKSV Liessel te blijven voetballen. Er zit veel potentie in de selectie en we kunnen met deze selectie zeker weer terug naar de 3de klasse gaan keren.’’ Welke clubkleuren bevielen je het meest, blauw-wit of rood-wit? Hein: ‘’Ik ben er trots op dat ik de blauw-witte clubkleuren van SV Deurne heb mogen dragen. Maar als je de rood-witte clubkleuren van RKSV Liessel weer mag dragen na een aantal seizoenen afwezigheid blijft dit toch speciaal. Vandaar dat ik voor het rood-wit kies.’’


terugblikken met...

32 Tekst: Piet Joosten

“Wanneer je ruim 60 jaar lid bent van RKSV Liessel dan heb je natuurlijk wel het een en ander meegemaakt.  Als actief voetballer op de eerste plaats,  maar ook  25 jaar als wedstrijdsecretaris van de veteranen en als vertegenwoordiger van de veteranen in het bestuur van RKSV Liessel.  Daarom is mij gevraagd om wat te schrijven in het RW Magazine en daar heb ik ja op gezegd.  En dan ga je nadenken; 60 jaar lidmaatschap... Waar moet je dan over schrijven, zodat iedereen het leest en het niet na 10 regels al voor gezien houdt.  Dat doe ik zelf altijd als het mij niet interessant genoeg is, maar daar gaat dit terugblikken natuurlijk niet over.    Herinneringen  Ik zie het nog voor me dat Trieneke Rijnders met een grote rieten tas met een rol witte plastic bekers en een grote kan thee de weg overstak. Ze was dan op weg naar de kleedlokalen om thee voor in de rust te brengen en weer op te halen, elk weekend weer.  Haar man Nilles achter den tap in de oude kantine waar hij heel rustig de biertjes stond te tappen en als je dan af wilde rekenen vroeg je aan Nilles; ‘Wat moet ik betalen?’ Dan vroeg Nilles; ‘Hoeveel heb je er gehad?’  Dan zei je; ‘Ik denk een stuk of 10.’ ‘Dan geef maar 5 gulden’, zei Nilles dan, ‘dat zal wel  genoeg zijn.’ - Die goeie ouwe tijd -                          Noudje Seijkens speelde in het eerste, maar was in militaire dienst en was in Oirschot gelegerd. Liessel speelde die zondag een belangrijke wedstrijd, ik dacht tegen de Zeilberg.       Ik was net 18 en had net mijn rijbewijs gehaald en werkte in de bakkerij bij Broer Hoeben.  Vraagt Broer aan mij; ‘Pietje wil jij met mijn busje Noudje in Oirschot om 12 uur ophalen en weer terug brengen voor 18 uur. Dan moet hij weer binnen zijn en dan kan hij toch meevoetballen, want er moet gewonnen worden.’ Daar was ik natuurlijk wel voor te porren, lekker autorijden toch.   ‘Zal ik mee rijden?’ zei onze vadder, ook

een echte voetbal liefhebber, ‘dan ben je niet alleen.’ Dat vond ik een goed idee. We kwamen midden in Eindhoven terecht en we wisten niet welke weg we naar Oirschot moesten nemen. Van een tom-tom had nog niemand gehoord. ‘Daar loopt een groepje mannen, vraag het daar even aan’ zei onze vadder. Ik stopte en liep maar meteen naar de grootste van de groep. Hij zei; ‘Dat is gemakkelijk. Je gaat hier rechtdoor, eerste kruising links en daar staat Oirschot aangegeven. Kan niet fout gaan.’  Ik zeg; ‘Nou zie ik het pas. Ben jij niet Toon Brusselers?’ ‘Dat klopt’ zei hij, ‘maar dan zal je er nog wel meer van deze groep kennen.’ Ik keek rond en stond ineens tussen de spelersgroep van PSV: Jan van Beveren – Willie van der Kuijlen – Pleun Strick – Daan Schrijvers – Edstum enz. Zij speelden die middag een thuiswedstrijd en waren op weg naar het PSV stadion. De opdracht was geslaagd. Noudje was op tijd in Zeilberg en we wonnen ook nog en vanaf toen ben ik natuurlijk PSV fan.   ‘s Zondags voor de middag hadden we al jaren een vast kaartclubje. Onze Willie en onze

Kampioenselftal Lie Staand vlnr: J.Verberne, W.Goossens, P.Seijk Zittend vlnr: G.Martens, Sj.Boerenkamps, T


piet joosten Jan,  Jan van Seccelen, Pietje Mennen en ik zei de gek. Dit was altijd bij ons thuis vroeger na de derde mis.  Op een zondag komt Broer Hoeben ineens binnen. Hij zat in bestuur en zei tegen mij; ‘Pietje je moet vanmiddag met het eerste meedoen tegen KL. Arsenal.’ ‘Op welke plaats?’ vroeg ik. ‘Rechtshalf’, zei Broer ‘en laat dan maar eens zien wat je kunt.’  ‘Oké, ik ga er voor.’  Na rust kreeg ik een bal aangespeeld op 30 meter afstand van de goal. Ik denk, laat ik maar eens op de goal schieten. Het schot mislukte helemaal en kwam bij toeval bij Toontje Goevaerts terecht die hem erin schoot 1- 0. Iedereen vloog mij om mijn nek, omdat ik zo’n mooie assist had gegeven. Alleen ik wist wel beter.     Toen ik in het tweede speelde was Harrie Kornuit de trainer.  Eén van de betere trainers die Liessel heeft gehad. Harrie sprak me aan en zei; ‘Piet jij zou best in het eerste meekunnen, maar je pingelt wat teveel.’ Ik dacht dat dit juist mijn sterkste kant was, maar daar

essel 3 anno 1961 kens, P.Joosten, C.Hikspoors, J.Goevaerts Th.Seijkens, J.v.Oosterhout, K.v.Bommel

33 dacht hij anders over. De zondag erna stond de trainer naar het tweede te kijken toen er een bal naar mijn richting toe kwam. Voordat ik hem aan kon nemen  hoorde ik al vanaf de zijlijn de trainer  roepen    Pietje  nie  pingelen. Hij had gelijk; ik was een pingelkont.    Ook heb ik nog wat jaartjes in het vierde samen met mijn vriend Sjang van Haandel  gespeeld.  Sjang is helaas veel te vroeg overleden.  Rond carnavalstijd ontstond het idee om een wagen te maken en met de optocht mee te doen met alle spelers erop onder het motto ‘was er geen bier dan ook geen Liessel 4’. We kregen toestemming om in de tuinbouwloods de wagen op te bouwen. ( deze loods is er niet meer )  We hadden er met z’n allen 2 zaterdagen aan gewerkt en veel plezier aan beleefd.  ‘s Zondags voor de optocht zouden we met zijn alle de laatste handelingen nog doen. Maar toen we in de loods binnen kwamen wisten we niet wat we zagen. De wagen was ‘s nachts helemaal vernield. Tot op de dag van vandaag weten we nog niet wie dit geflikt heeft.  Als iemand die dit leest na 50 jaar alsnog uit de kast wil komen dan kan die het aan mij kwijt zonder gearresteerd te worden.  We hebben de wagen nog wat gefatsoeneerd en wat aangepast en hebben toch nog mee kunnen doen aan de optocht. En ondanks alles nog veel plezier gehad en nog prijs ook !!   ‘De Pechprijs’    Ook een top 3 goals die bij mij nog in mijn geheugen liggen en er ook nooit uit zullen gaan.    1. De goal van 40 meter afstand met links, van Willie Joosten. Willie is een broer van mij  en dat was   in de halve finale  tegen JAN VAN ARCKEL  uit Ammerzoden  Gelderland  om de Toon Schreuders  beker.  2. De winnende goal van Harrie Verstappen in Deurne. Een schuiver vanaf 20 meter met links laag in de verre hoek. Uitslag; Deurne  -  Liessel   1 – 2. Hier waren duizend toeschouwers.   3. De 3 goals van Gerard Manders in de finale tegen JEKA uit Breda in Deurne. De eer-


34

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Van behoefte naar realisatie tot en met 24-uurs-service. Hierbij staat bij ons de klant centraal. Bouwen doen we samen!

Bots Bouwgroep Energiestraat 21 5753 RN Deurne 0493-341521 info@bots.nl

www.bots.nl


terugblikken met piet joosten ste binnenkant links, de tweede buitenkant rechts en de derde was een punter met rechts. En  Liessel  won de Toon Schreuders  beker !!!!!!! JEKA  staat voor diegene die het nog niet wist; Jong-EnergieKan-Alles.    Ook was het jammer dat jeugdig talent door zware blessures niet of nauwelijks nog konden voetballen. Hierbij denk ik nog aan J. Verberne. Hij kreeg een beenbreuk door een ongeval met zijn bromfiets.  Ook denk ik aan Frank Zeegers.  Zijn knie werd in een thuiswedstrijd door de tegenstander in elkaar getrapt.  Heel jammer voor Frank én voor Liessel.  Daarnaast Toon Willems. Hij was de beste keeper uit de regio. Toon zou van SJVV naar LIESSEL komen. Dit was toen te vergelijken met Cruijff die van Ajax naar Barcelona gaat. Maar voor de competitie begonnen was zaagde Toon in zijn hand.  Einde, bijna niet te passeren keeper, voor Liessel.     Ook het jeugdtrainers diploma heb ik gehaald samen met Has Damen in Beek en Donk onder leiding van Wiljan Vloet. Wiljan is nu trainer van FC DEN BOSCH. Ik heb daarna nog wat jaartjes de Djeugd getraind op dinsdag en donderdag op de Hazeldonk.  Ook heb ik de scheidsrechtercursus nog gevolgd en nog een paar jaar de lagere elftallen, de dames en  de  veteranen gefloten.  In die tijd  is het me ook duidelijk geworden waarom er een groot tekort is aan scheidrechters. Ik heb toen fijne wedstrijden beleefd, maar ook vervelende.    Ook werden er mosselavonden georganiseerd die goed bezocht werden. Deze waren in het kleine keukentje in de oude kantine.  Ik kookte de mosselen en maakte daar de sauzen en salades. Ik ben kok van beroep vandaar. Gerda van de kantine assisteerde mij daarbij, altijd geweldig gezellig.    Oudejaarsdag oliebollen bakken is elk jaar vaste prik. Dat is leuk om te doen, ook omdat er zo velen  zich daarvoor inzetten en het goed is voor de kas.  Ook Jos Hoeben die alles regelt en alle ingrediënten die nodig zijn aanvoert om lekkere oliebollen te bakken. Daarnaast ook Mark Smits die ieder jaar zijn ruimte beschikbaar stelt en dat voelt als een warm welkom.  En Marieke van den Boomen zorgt ervoor dat er altijd genoeg helpers zijn. Dat vind ik geweldig en

daarom zeg ik nu alvast tegen Marieke; ‘Tot eind december als het weer zover is.’    Veteranen   Het bestuur bestond uit; voorzitter Ad v. Deursen,  secretaris  P.  Joosten, penningmeester  W  vd. Wallen en bestuurslid P. Welten. Aan deze samenstelling denk ik nog vaak met genoegen en plezier terug. We hadden veel waardering en respect voor elkaar. Jammer dat Ad door een slopende ziekte veel te vroeg van ons weggevallen is, maar zeker nog lang niet vergeten is.  Toen ik 50 werd ben ik gestopt als actief voetballer van de veteranen. Hier heb ik veel leuks meegemaakt. Zowel voor als na de wedstrijden een paar lacherige gebeurtenissen…………..  Ik zal een paar voorbeelden geven:  1) De wedstrijd Liessel –Neerkant;  ik voetbalde to en zelf niet meer. Ik liep langs de kleedlokalen en toen vroeg een speler van Neerkant mij of ik een intrapbal kon regelen. Ik zei; ‘Daar zorg ik voor.’  Nou stond er in het materialen hok een oude kartonnen ton waar alles in gegooid werd wat niet meer bruikbaar was. Zo ook een oude leren bal die kapot en slap was met een scheur en deuken erin.  Ik denk dat is een mooie intrapbal voor Neerkant.  Ik duwde de deuken eruit en fatsoeneerde hem wat, zodat het toch nog iets leek en ging ermee naar het kleedlokaal van Neerkant. Ik hield de bal zo dat het niet teveel opviel en gaf de bal aan de aanvoerder. Ikzelf was als een flits weg natuurlijk en luisterde aan de deur op hun reactie. Even viel het stil...en daarna lag iedereen in een deuk van het lachen. Moet kunnen!!  2) We speelden een uitwedstrijd tegen de veteranen van Someren. Tijdens de wedstrijd waren we plotseling onze keeper kwijt. Theo Coelen, die altijd laatste man stond, speelde de bal op zijn keeper terug.  - Doelpunt! – Bleek onze keeper op de tribune te zitten schuilen voor de regen. Hij kreeg natuurlijk het nodige commentaar. De uitslag;  Someren-Liessel 1-0.   Er zijn nog meer leuke herinneringen, maar ik houd er mee op. Met dit schrijven heb ik geprobeerd om hardop te denken en te schrijven. Of het de moeite waard is en of het leuk is bepaalt de lezer.  Verder hoop ik nog lang te kunnen genieten van deze mooie club.  Dus tot ziens !!!”

35


interview met

36

Interview met de nieuwe trainer van het eerste elftal

“het 2 en 1  meer naar elkaar toe laten groeien” e

e

Tekst: ... // Foto’s: William van Aarle

Maarten Stevens is komend seizoen de nieuwe trainer van het eerste team van RKSV Liessel. Hij is in België geboren en inmiddels woonachtig in Helmond. RW Magazine vroeg hem het hemd van het lijf! Maarten, aankomend seizoen word je de nieuwe trainer van Liessel. Stel jezelf eens even voor? “Ik ben Maarten Stevens en ik ben 36 jaar. Ik woon in Helmond. Ik ben getrouwd met Amy en we hebben 2 kinderen. Onze oudste zoon Vic is nu tweeënhalf en onze jongste zoon Xep is één jaar. Ik heb een vaste baan als brandweerman in Volkel. Deze baan draai ik in piketdiensten; 24 uur op en 48 uur af.  Dit gaat het hele jaar door en dus moet ik wel eens ruilen met collega’s om bij het voetbal te kunnen zijn. Ik ben geboren in Gent in België. Daar heb ik tot mijn achtste jaar gewoond. Mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder verhuisde naar Helmond.  Uiteindelijk is mijn vader  naar  Portugal  verhuisd en hebben we dus vaak een mooi vakantieadres. “   Hoe ben je als trainer bij Liessel terecht gekomen?  “Zelf heb ik vaak tegen Dennis Goossens gevoetbald. Ik heb ook samen en tegen Jacco van Lierop en Patrick

van den Reek gevoetbald. Ik heb met hen altijd goed contact gehouden over het voetballen. Het ging er wel eens over of ik trainer wilde worden bij Liessel. Ik had het goed naar mijn zin bij de Mortel. Het was natuurlijk wel een mooie kans om trainer te worden bij Liessel, omdat ze gepromoveerd zijn. Dennis had gevraagd of hij mijn naam mocht noemen bij het bestuur. Ik heb aangegeven dat ik open sta voor een gesprek, praten kan natuurlijk altijd. Het gesprek bij Liessel gaf mij een goed gevoel en dus heb ik uiteindelijk besloten om hiervoor te gaan. “ Heb je zelf ook altijd gevoetbald en hoe zag je carrière eruit?  “Ja, ik heb altijd gevoetbald. Dat begon bij een klein clubje in België. Toen ik in Nederland ging wonen voetbalden al mijn schoolgenoten bij Bruheze. Daar ging ik toen ook voetballen en bij deze club ben ik ook blijven hangen. Ik voetbalde al vrij snel in het 1e, vanaf mijn 17e. Helaas kreeg ik al vrij vroeg blessures. Rond mijn 28e was het eigenlijk al op. Nog wel proberen te rekken, maar het ging echt niet meer. Vooral mijn enkel ging van kwaad tot erger. Toen ben ik de trainersoplei-


maarten stevens

37


38

www.mcmliessel.nl

Mierlo | Touchtafel bibliotheek

Ommel | podium De Kluis

Someren-Heide | Dorpswinkel Asten | Di-fiets

Vlierden | MFA ’t Huis

Met het coöperatiefonds

versterkt u uw leefomgeving

Met het coöperatiefonds versterken wij initiatieven die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Het accent ligt hierbij op lokale initiatieven die de economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen en zorg, en duurzaamheid in Asten, Deurne, Mierlo en Someren versterken. Weet u een inspirerend initiatief dat een bijdrage uit het coöperatiefonds verdient? Kijk op www.rabobank.nl/peellandzuid, lees de voorwaarden en dien uw project in.

Een aandeel in elkaar

Mierlo | AED buitenkasten


interview met maarten stevens 39 ding gaan doen. Ik heb mijn trainersdiploma bij Brouwhuis gehaald. Toen ben ik assistent trainer geworden bij Helmond Sport. We zijn kampioen geworden met de jeugd onder de 17 en we zijn gepromoveerd van de 1e divisie naar eredivisie. Dat was zeker wel mijn hoogtepunt in mijn trainerscarrière bij Helmond Sport. Ook heb ik nog een jaar training gegeven bij PSV. Dit was bij de Jeugd onder 16. Dat was toen de B2. Er was toen een soort van samenwerking tussen Helmond Sport en PSV. Er moest een trainer van Helmond Sport naar PSV en dat ben ik toen geworden. Daar heb ik dus een jaar meegelopen. Dat was een hele mooie ervaring. Tijdens de periode bij Bruheze heb ik heel veel geleerd hoe met blessures om te gaan. Daar heb ik ook mijn enkel weer goed kunnen trainen. Ik wilde ook proberen om weer te gaan voetballen. Ik ben toen weer mee gaan trainen met de mannen van Bruheze. Dat ging eigenlijk best goed, totdat de trainer, helaas, halverwege het seizoen besloot om weg te gaan. Toen zochten ze een trainer. Ze kwamen bij mij uit. Omdat het mij goed beviel om de senioren te trainen wilde ik dat graag doorzetten. Er was voor het jaar erop al een nieuwe trainer vastgelegd voor Bruheze dus ben ik gaan kijken naar een andere club. De trainer van de Mortel stopte op dat moment vanwege privéredenen en ik heb gesolliciteerd bij de Mortel. Het 1e jaar zijn we meteen gepromoveerd van de 5e naar de 4e klasse.  Het tweede jaar hebben we het heel goed gedaan en goed meegedaan bovenin. Dit jaar zitten we helaas onderin tegen degradatie aan, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we in de 4e klasse blijven. Ik heb de papieren om trainer te zijn van een club in de 3e klasse. Ik heb dus mijn TC ( trainercoach ) 2 papieren en wil in de toekomst graag ook nog een keer mijn TC 1 papieren gaan halen. “

Wat is je favoriete speelstijl? “Dit zegt waarschijnlijk iedere trainer; maar ik houd wel van aanvallend voetbal. De 4-3-3 opstelling vind ik de ideale veldbezetting. Ik houd van het verzorgde aanvallende voetbal, maar ik weet ook dat het niet altijd kan. Ik kan zelf wel iets heel graag willen, maar je moet ook kijken naar de spelers die je hebt. Ik pas me niet altijd aan aan de tegenstander, zeker niet als we in balbezit zijn. Verdedigend moet je je echter wel eens aanpassen. Ik merk dat bijvoorbeeld nu bij de Mortel. Vorig jaar konden we aanvallend voetballen, maar dit jaar moeten we wat meer verdedigen, omdat we het wat moeilijker hebben. Dus mijn voorkeur gaat zeker uit naar aanvallend voetballen, maar ik moet ook realistisch zijn dat dat niet altijd gaat.”   Hoe ziet je favoriete middenveld eruit? “Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik ga wel uit van drie middenvelders. Het liefst speel ik met de punt naar achter. Zoals gezegd moet je je in de wedstrijd toch wel eens aanpassen aan de tegenstander. Maar ik wil wel een dynamisch middenveld, waarin de spelers veel in beweging zijn. Zoals aangegeven speel ik graag 4-3-3. Dat is wel mijn voorkeur. Met de buitenspelers heb je dan ook de zijkanten goed bezet. Het liefst zou ik dan een linkspoot links hebben staan en een rechtspoot aan de rechterkant. En dan in het midden een goede spits. Daarnaast speel ik graag met twee centrale verdedigers naast elkaar. Anders worden de ruimtes te groot. Ook hier weer het liefst een linkspoot aan de linkerzijde en een rechtspoot op rechts.”   Wat zijn voor jou belangrijke kwaliteiten die een team nodig heeft?  “Dat vind ik wel een mooie vraag. Er zijn heel veel dingen die ik belangrijk vind. Ik vind het belangrijk dat een groep open en eerlijk naar elkaar is. Dat zit ook in de


40

Heb je een pijntje of last van een blessure?

Gratis, snel en deskundig advies bij Fysiotherapie Rinus Louwers? Op maandagavond tussen 19.30 – 20.30 uur staat er voor het GRATIS sportspreekuur een Master Sportfysiotherapeut voor jullie klaar. Bel voor een afspraak naar: 0493-315499 Fysiotherapie Rinus Louwers is ook via What’sApp Fysio bereikbaar. Je kunt je bericht met daarin een duidelijke omschrijving van je klacht en bijbehorende vraag, sturen naar 06-30991779. Dunantweg 12a 5751 CB Deurne

0493-315499 info@fysiotherapielouwers.nl


interview met maarten stevens kleine dingen zoals het afmelden van een training. Alles moet bespreekbaar zijn. Ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met iedereen. Dat kan alleen als iedereen ook open en eerlijk naar elkaar is. Een goede sfeer vind ik belangrijk. Als de sfeer goed is dan denk ik dat je dat ook terugziet in de resultaten. Ik vind dat de spelers van de selectie ook een voorbeeld zijn voor de jeugd. Natuurlijk wil ik een goed resultaat behalen, maar ik vind de sfeer ook heel belangrijk. Ik ben zelf ook een eerlijk persoon. Dus ik verwacht dat ze dit ook tegen mij zijn.”   Zou je het leuk vinden om met het team op stap te gaan of een weekendje weg?  “Ik ben nu in de Mortel ook een paar keer mee geweest. Ik heb zelf natuurlijk als speler ook ervaren hoe het is als een trainer mee gaat met een uitje of een weekendje weg. Maar nu sta ik er als trainer wel wat anders in. Ik vind dat wel leuk om te doen en je kunt op deze manier natuur-

Hoe ziet voor jou een voetbalzondag er uit? “Voor ik naar de wedstrijd ga ben ik al drie keer naar de wc geweest haha! Dat had ik als speler al en nu ook als trainer. Dat is gewoon gezonde wedstrijdspanning. Ik heb de wedstrijd goed voorbereid. Ik ontbijt met mijn gezin, we gaan wat wandelen, wat leuks doen of langs de oma’s. Dan ga ik op tijd richting het voetbalveld om naar het 2e te kijken. Dan gaan we naar binnen om met het 1e de wedstrijd te bespreken. Dan volgt natuurlijk de wedstrijd. Na de wedstrijd nog even de kantine in. Ongeacht het resultaat is het belangrijk dat je toch even bij elkaar bent. Dan schuif ik rond etenstijd weer thuis aan. Daarna is het zondagavond, tv-avond samen met mijn vrouw.” Wil je gaan samenwerken met Frank Zeegers, de trainer van het 2e?  “ Ja, dat ben ik zeker van plan. Liessel heeft nu een luxe situatie; een hoofdtrainer, 2 assistenten en een trainer van het 2e. Bij de Mortel ben ik de trainer van het 1e en hebben we een trainer voor het 2e elftal. Ik overleg nu op maandag en woensdag met de trainer van het 2e over hoe de training er uit ziet. Dit wil ik bij Liessel ook gaan doen om samen het 1e en 2e te trainen. Dan kunnen we samen in overleg de invulling van de training bepalen. Dan kunnen we samen dingen oppakken en wegzetten. Dit zal vooral op de dinsdag zijn. Op donderdag gaan we echt naar de wedstrijd toewerken en zullen we de groep dus wat meer gaan splitsen. Dan bespreken we ook weer dingen onderling, zodat zowel het 1e als het 2e naar de wedstrijd van zondag kan gaan werken.

“Voor ik naar de wedstrijd ga ben ik al drie keer naar de wc ge weest haha!”

lijk ook wat meer tussen de spelers staan. Je gaat mee voor het groepsgevoel, teambuilding, maar je hebt wel in je achterhoofd dat je een trainer bent en dat je dus wat meer op de achtergrond blijft.” Welke doelstelling zou je maken voor jezelf bij Liessel?  “Er vanuit gaande dat ze in de 3e klasse blijven; klassebehoud is heel belangrijk. Vaak zie je dat een tweede jaar moeilijker wordt. Alle clubs kennen je inmiddels. Je bent eerst als nieuwkomer, dus je bent als club nog onbekend voor de tegenstanders. De tweede ronde kennen ze je beter.

Als trainer voor mezelf; er zit goede jeugd aan te komen. Ik ga er dan ook voor dat deze jongens de stap gaan maken naar de selectie. Dat we uiteindelijk als selectie kunnen zeggen dat we het hele jaar door kleine stapjes maken, maar uiteindelijk hebben we met z’n allen één hele grote stap gemaakt. Dan zou het mooi zijn als er een aantal jongens doorstromen naar de selectie. Het zou ook mooi zijn als het 2e en 1e meer naar elkaar toe groeien.”

Ik vind het heel fijn dat Liessel een jonge ploeg heeft. Ik heb bij Helmond Sport ook veel met jeugd gewerkt op een hoog niveau. In het begin zal ik veel tijd besteden aan het leren kennen van de jongens. “ Wil je zelf nog iets kwijt aan de clubleden van Liessel?  “Om mezelf op deze manier voor te kunnen stellen aan de club vind ik heel leuk. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop op een sportief seizoen. Daarnaast ben ik heel benieuwd naar de club Liessel en hoop dat we sportiviteit en gezelligheid beiden goed kunnen combineren. Ik kijk er naar uit om bij Liessel aan de slag te gaan!”

41


rksv voetbaldagen 2017

42

rksv voetbaldagen 2017

Tekst: Team Voetbaldagen RKSV Liessel // Foto’s: William van Aarle

Dit jaar werden voor het 3e jaar op rij de RKSV Liessel voetbaldagen georganiseerd. Met een aantal van 65 aanmeldingen mochten we zeer tevreden zijn en zijn we zaterdag 15 juli van start gegaan. We hebben een aantal deelnemers ge-

ïnterviewd. In het interview zijn de deelnemers ondervraagd door de reporters over wie ze zijn, wat ze doen, etc. Maar dat lezen jullie hieronder.   We zijn met het interviewen gestart bij niemand minder dan:  Nick van der Heijden  Nick is 6 lentes jong en zit op de Brede School De Zonnebloem. Na de zomervakantie gaat hij naar groep 3 daar krijgt hij les van juffrouw  Resie en juffrouw Judith. Natuurlijk zit hij ook op voetbal en dat beoefent hij komend seizoen in de JO9-4 van RKSV Liessel. Nick staat het liefst in de spits en wil altijd scoren. Dit jaar is het de eerste keer dat Nick deelneemt aan de voetbaldagen. Het leukste onderdeel van de voetbaldagen vond hij oefeningen met de Smartgoals. Nick wilde graag toevoegen dat hij met penaltyschieten een mooie 3e plaats heeft behaald. Hier is hij ook erg trots op. Natuurlijk heeft Nick ook een favoriete voetbalclub en dit is Ajax. Wat de ene reporr Heijden N ick van de ter heel fijn in de oren klinkt. De favoriete voetballer van Nick is Davy Klaassen. Nick gaat ook erg graag naar de zwemles. ‘s Nachts kun je hem wakker maken voor

een bord macaroni. Dit jaar is Italië het vakantieland van Nick.  Wij willen Nick bedanken dat we deze vrolijke jongen mochten interviewen. De volgende deelnemer die onze reporters wisten te charteren is niemand minder dan:  Noah van Haaren  Noah is 9 jaar en zit net als Nick op de Brede School De Zonnebloem. Aankomend schooljaar start hij in groep 5 bij juffrouw Nienke en juffrouw  Wiljan. Noah Noah van Haaren begint aankomend seizoen in de JO11-3. Hier neemt hij de verdedigende taken op zich. Dit jaar is het voor Noah de primeur om deel te nemen aan de voetbaldagen. Tijdens de voetbaldagen vindt Noah ‘konijntje schieten’ het leukste om te doen. Konijntje schieten houdt in dat je met je groep enkele jongens moet afschieten, terwijl zij een strook oversteken. In de zomervakantie gaat Noah zijn hobby vissen beoefenen in Zweden. Naast vissen samen met zijn vader Barry ‘doe meen mar voor een kwartje maaien’ kijkt hij graag naar PSV op de televisie.  Zijn favoriete voetballer speelt tevens bij PSV en zijn naam luidt Davy Pröpper (inmiddels spelend voor Brighton & Hove Albion FC). Van al het sporten krijgt hij veel trek en dan lust hij het liefst een pizza Margarita. 


rksv voetbaldagen 2017 Met de pizza achter de kiezen sluiten wij het interview met Noah af en zijn we toegekomen aan deelnemer 3. Deelnemer 3 is .....’tromgeroffel’   Teun Luyten  Deze jonge krullenbol is ook 9 jaar oud en gaat na de zomervakantie naar groep 6 op de Brede School De Zonnebloem. Hij gaat daar les krijgen van: juffrouw Rie-Jeanne en juffrouw Karin. Teun vertoont komend seizoen zijn voetbalkunsten als middenvelder bij de talenten van JO11-1. Tijdens de 2e editie voetbaldagen voor Teun, vindt hij het leuk om mee te Teun Luyten doen aan de toernooitjes die elke dag georganiseerd worden. De favoriete voetbalclub van Teun is PSV. Dat klinkt de andere reporter weer leuk in de oren. Zijn favoriete voetballer speelt niet bij PSV maar bij het Spaanse FC Barcelona. De naam ‘Luyt’ Neymar. Teun is echt fan van de Hollandse kost en daarom eet hij graag een kroket. In de zomervakantie gaat hij met de auto naar Frankrijk.   Teun bedankt dat we je mochten interviewen. Aangekomen bij de 4e deelnemer die we hebben geïnterviewd. De 4e deelnemer is:  Guus van Zuijlen  Deze vrolijke knakker is 9 jaar oud en zit, net zoals de andere deelnemers op de Brede School De Zonnebloem. Hij gaat naar groep 7 en krijgt les van juffrouw Yvonne en juffrouw Margriet. Guus gaat aankomend seizoen zijn voetbalcarrière voortzetten bij de JO11-1. Dit doet hij als rots in de branding in de verdediging. Hij zorgt ervoor dat ze weinig tegengoals krijgen. Hij wilde hier graag aan toevoegen dat hij al twee keer de kampioensschaal omhoog mocht houden. Guus neemt voor de 2e keer deel aan de voetbaldagen van RKSV Liessel. Hij vond ‘afwerGuus van Zuijlen ken op goal’ de leukste

oefening waaraan hij mocht deelnemen. Op de vraag wat zijn favoriete voetbalclub is, antwoordde hij uit volle borst PSV! Zijn favoriete voetballer wist hij ook direct te benoemen. Dat is de Argentijnse god van FC Barcelona, Lionel Messi is de naam. Guus kun je ‘s nachts wakker maken voor een overheerlijke pannenkoek met stroop. Deze zomervakantie hoeft hij geen vreemde taal te spreken want hij gaat zijn vakantie vieren in ons kleine pittoreske landje Nederland.    Guus bedankt! Over naar alweer de laatste deelnemer van de voetbaldagen van RKSV Liessel die we hebben geïnterviewd. De laatste geïnterviewde is ....  Thijs Aarts  Thijs is 10 lentes jong en hoe kan het ook anders, hij volgt zijn studiecarrière ook op de Brede School De Zonnebloem. Hij start aankomend schooljaar in het laatste leerjaar van de basisschool en hier probeert hij nog de fijne kneepjes van het vak te leren om daarna door te stromen naar de middelbare school. Voor het komende voetbalseizoen moet Thijs erg gaan opletten voor buitenspel want hij start bij de JO13-1 (groot veld). Hij maakt tijdens een wedstrijd veel meters en daarom staat hij ook graag als vaste kracht op het middenveld. De voetbaldagen zijn voor Thijs niet nieuw want vorig jaar heeft hij ook al deelgenomen aan de Thijs Aarts dagen. Dit jaar vond hij het erg leuk om te strijden voor de fel begeerde penaltybokaal. Hij schiet het liefste penalty’s op Jeroen Zoet, de keeper van zijn favoriete voetbalclub PSV. Maar ook kijkt hij graag naar de kunsten van Messi. Thijs heeft tijdens het eten zijn mes en vork niet nodig want het liefste kluift hij de hele dag aan spareribs. Oostenrijk is dit jaar zijn vakantiebestemming.   Thijs jij ook hartstikke bedankt dat we bij jou een erg leuk interview mochten afnemen. Wij willen alle begunstigers, vrijwilligers en iedereen die meegeholpen heeft met de voetbaldagen 2017 van RKSV Liessel erg bedanken voor het mede mogelijk maken van de voetbaldagen. Graag zien we iedereen volgend jaar terug op 7,8 en 9 juli.

43


44

Van Oosterhout Bodywear - Mgr. Berkvensstraat 11- 5757BG Liessel Tel. 0493-341474 - info@superondergoed.nl - www.superondergoed.nl

RWmagazine jaargang 2017  

Klaar voor de toekomst!

RWmagazine jaargang 2017  

Klaar voor de toekomst!

Advertisement