Svea nr 2 2016

Page 1

SVEA

40 inspirerande sidor för dig i camping­ branschen

En bransch- och medlemstidning från SCR Svensk Camping | www.scr.se | Årgång 10 | Nummer 2 2016

fortsatte n e h c s n a Br 15 uppåt 20 liseras a it ig d n ringe Turismnä rgrundsfigur fö – möt en erar Vi analys gäster a våra tysk DESTINATION: MALMKÖPING

ETT VIKTIGT KLIV FÖR TURISMEN


STOLPAR MED KONTROLL +

G-CTRL+ är vårt styrsystem för campingplatser med krav på styrning, mätning och framtidssäkring Välj på två olika stolpar – Koster – snygg, praktisk, enkel att underhålla, med vattenkran, låsbara uttag och med högsta möjliga täthetskrav, IPX6. Belysningen är integrerad och ger ett mycket effektivt, men ändå behagligt ljussken med LED-lampor förstås! Den andra stolpen – P100 – en klassiker där man enkelt byter den befintliga insatsen mot en ny. Båda stolparna kan utrustas med vårt styrsystem G-CTRL+. Detta gör det t ex möjligt att styra uttag från receptionen och mäta exakt energiförbrukning. TelefonAPP för den som vill styra via telefon eller platta! Full koll för alla!

Vill du veta mer? Läs mer på www.garo.se eller kontakta oss på 0370 33 28 00

• Personsk yddsbrytare – varje utta g är säkert • Låsbara ut tag – säkert • LED-lam por – lång liv slängd och en • Högkvalit ergibesparan ativ aluminiu de m – lång liv • Använda sl ängd rvänligt – en kelt att ansl uta och unde • G-CTRL är rhålla framtidssäkr at – garant i • TelefonAPP för den som vill styra via • Samarbe telefon te med alla stora boknin gssystem • RFID-styrn ing med tag – flexibelt NYHET!


INNEHÅLL

SVEA

40 inspirerande sidor för dig i camping­ branschen

En bransch- och medlemstidning från SCR Svensk Camping | www.scr.se | Årgång 10 | Nummer 2 2016

fortsatte Branschen uppåt 2015 s gen digitalisera gur Turismnärin förgrundsfi – möt en Vi analyserar gäster våra tyska

SVEA 2 2016

DESTINATION: MALMKÖPING

ETT VIKTIGT KLIV FÖR TURISMEN

PÅ OMSLAGET Marknadsgruppen i Malmköping framför fönstret där ”Hundraåringen” klev ut genom fönstret. Foto: Alexander Lagergren

22 Lisa Farrar leder digita­ liseringen

4. INTRO

26. REPORTAGE

ÅRETS CAMPING­ FÖRETAGARE 2016

6. NYHETER Prisutdelning i branschen

Så blir sommaren 2016

28. REPORTAGE 2015 i siffror

12. DESTINATION: MALMKÖPING >>

32 TEORI & PRAKTIK

Malmköpings Bad & Camping blev årets campingföretagare

19. TOPPLISTAN

34. MEDLEMSSIDOR Årsmötet i Mora

20. GÄST-DNA SVEA granskar tyska turister

22. PROFILEN

38. TILL SIST

Lisa Farrar

SCR Svensk Camping ger medlem­ marna utbildning och rådgivning, samt marknadsför svensk camping och partners i Sverige och utom­

lands. SCR Svensk Camping har 450 medlemmar. SCR Svensk Camping är delägare i Svensk Turism, Visit Sweden (via Svensk Turism) och Camping Key Alli­ ance. Vi ingår i EFCO&HPA (European Federation of Campingsite Organisa­ tions and Holiday Parks Associations) och i Nordiskt Campingråd.

SVEA

SVEA är en branschtid­ ning från SCR Svensk Camping. Den utkommer 4 gånger per år och är gratis. Tidningen distribueras till medlemmar, turistföretag och turist­ organisationer, media samt kommuner. Den totala upplagan är 3 000 exemplar.

Ansvarig utgivare: Lars Isacson Chefredaktör: Martin Juhos Redaktör Just Rivista: Håkan Linger Annonser: Evelina Karlsson, Just Media,

031-708 66 98 evelina.karlsson@justmedia.se Redaktionell produktion: Just Rivista Tryck: Billes, Mölndal 2016

ISSN 1654-0859

SCR Svensk Cam­ ping grundades 1967 och är branschorganisa­ tion för Sveriges camping- och stugföretagare.

Jonas Jonasson

SCR SVENSK CAMPING, Mässans gata 10, Box 5079, 402 22 Göteborg Tel 031 - 355  60  00 I svea@scr.se I scr.se

SVEA 2 2016

3


INTRO EN SNABB OMSTÄLLNING DE SENASTE TRE åren har antalet övernatt­ ningar på campingplatserna ökat med 1,5 miljoner till drygt 15,5 miljoner. Det är 500 000 övernattningar mer per år under en kort säsong och i en bransch där kapaciteten inte har utökats särskilt mycket de senaste åren. Den internatio­ nella efterfrågan har också ökat kraftigt. Övernattningarna från Tyskland ökade till exempel med 11 procent från re­ dan höga nivåer. Och potentialen är gigantisk. Bara de tyska gästerna gör 53 miljoner övernattningar utomlands varje år och jag tror att digitaliseringen ger oss möjligheterna vi behöver för att locka fler till Sverige och till våra campingplatser.

möjligheter att öka vår marknadsandel. Det är ett enormt arbete och en krä­ vande omställning som måste göras de kommande åren. En utmaning av rang för de flesta företag och organisationer. Inte bara i vår bransch. PÅ HOTELLKEDJAN Nordic Choice tar man sig an den digitala utmaningen i ett särskilt bolag med fullt fokus på digital och teknisk innovation. I det här numret av SVEA möter vi inspirerande Lisa Farrar som ska leda verksamheten. Vi besöker också Malm­ köpings Camping som nominerades av branschen och utsågs till Årets Campingföretagare av en granskande jury. Hundraåringen som försvann klev faktiskt ut genom fönstret på omslaget och det är något som Malmköping självklart tagit vara på i sin marknadsföring när man har lyckats med att femdubbla antalet övernatt­ ningar. Dessutom gör vi en djupdykning i statistik, bjuder på intervjuer med alla vinnare på årsmötet och ger viktiga tips om hur du marknadsför din anläggning på den tyska marknaden.

TYSKLAND ÖKADE TILL EXEMPEL MED 11 PROCENT FRÅN REDAN HÖGA NIVÅER.

GÄSTENS RESA från idéer och tankar till

val av resmål och bokning av sitt bo­ ende på destinationen är lång. Riktigt lång. Enligt Google behöver vi ungefär 400 digitala surfögonblick för att be­ stämma oss innan vi bokar vårt boende. Oavsett om vi bor på campingplats eller hotell. Under den tid vi tar på oss tittar vi bland annat på 5 filmer relaterade till resmålet och besöker 380 olika webb­ sidor. 87 procent av tiden spenderas i mobilen. Att säkerställa vår närvaro i den här köpprocessen är grundläg­ gande. Är vi snabba och vågar satsa vågar jag också lova att vi har goda

3 SAKER SVEA GILLAR 4

SVEA 2 2016

TYSKLAND De tyska övernattning­ arna ökade med nästan 11 procent 2015.

THE SWEDISH NUMBER STF:s succékampanj för Sverige.

Trevlig sommar!

Martin Juhos, Marknads- & Kommunikationschef för SCR Svensk Camping

SOLIGA LÅNGHELGER Finns ingen marknads­ föring som slår det.


Minska förbrukningen av toalettpapper med upp till 40%* med Tork SmartOne ®

Stoppa svinnet Tork SmartOne® dispensrar gör det lättare att bara ta det papper som behövs. Den robusta, centrummatade dispensern levererar ett skyddat ark åt gången. Det bidrar till att förbättra hygienen och minska pappersförbrukningen – med upp till 40 %*. Kontakta din Tork representant för mer information

www.tork.se 031-746 17 00

* Statistik från intern undersökning med 7 729 användare i Europa. Traditionell Jumbo-dispenser jämfört med Tork SmartOne® Mini Twin dispenser. Minskning beräknad i kvadratmeter papper per besök. Jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Mini Twin: 8,2 dm2.


NYHETER

TIPSA OSS! Vi vill gärna att du mejlar dina nyhetstips till vår redak­t­ion: svea@scr.se

Det senaste från branschen med omnejd

FOTO: PER ERIKSSON

Ansia Resort ligger vid Umeälvens strand.

ANSIA RESORT BLIR DEL AV SVENSKA CAMPINGPÄRLOR Nu får nya campingkedjan Svenska Camping­ pärlor ännu en pärla – Ansia Resort i Lycksele. – Ansia Resort är en av Sveriges absolut finaste anläggningar och det känns otroligt kul att vi nu får chansen att införliva den i Svenska Camping­ pärlor. Med Ansia Resort tar vi ett steg mot att bli tillgängliga för campingsugna gäster i hela lan­ det, säger Mark Baljeu, vd för Grönklittsgruppen. Ansia Resort är en modern anläggning vid Umeälvens strand. Här finns 470 platser, drygt 60 stugor och ett hotell med 39 bäddar, en restaurang, servicehus och en rad aktiviteter som hundspann, lekplatser, minigolf men också förutsättningar för jakt och fiske. Anläggningen är åretruntöppen och hit kommer allt från barnfamiljer för en mysig helg till företag som vill konferera i naturskön miljö.

NYTT FRANCHISEKONCEPT LANSERAS

FOTO: CHRISTOFER SVENSSON

Som första aktör i campingbranschen presen­ terar First Camp ett nytt franchisekoncept för campingverksamheter. Affärskonceptet bygger på: välutvecklad infrastruktur, samordnade funktioner och gemensam konceptutveckling. Stor kraft läggs även på övergripande kvalitets­ säkring och professionell marknads­ föring under ett starkt varu­ märke. – Vi ser att ­branschen utvecklas i Unni Åström är vd för First rasande takt Camp, som lanserar ett nytt och för den en­ franchaiseconcept. skilda camping­ ägaren ställer detta höga krav på både kraft och kunskap. Tanken med vårt franchisekoncept är att erbjuda en möjlighet att fortsätta som egen företagare, men samtidigt ta del av full support vad gäller både ägande, utveckling och drift. Vi är övertygade om att många kommer att se detta som en mycket fördelaktig lösning, säger Unni Åström, VD First Camp.

6

SVEA 2 2016

Här är de glada vinnarna, från vänster: Carola Rydberg, Angelica Strömqvist, Catrin Sörenson, Jack Rydberg, Karin Lindström, Tomas Lindbäck. ( saknas Martin Örnroth samt Årets Innovatör).

Campingbranschen prisad På SCR Svensk Campings förenings­ stämman i Mora delades priser ut till de främsta i branschen. Här är vin­ narna.

Årets campingföretagare är Jack och Carola Rydberg, Malmköpings Bad & Camping. De får priset för att de tagit en mindre campingplats och utvecklat den till en året-runt-anläggning med ökad omsättning och en femdubbling av gästnätterna. (Se artikel) Årets innovatör är Sudersand Resort på Fårö som prisas för att investeringar gjorda i anläggningen, som till exempel vattenrening, även kommit de närboende till nytta. Årets marknadsförare är Västra Kajen i Piteå. De tilldelas priset för en tydlig målgruppsanalys som resulterat i ökad beläggning. De har kon-

sekvent låtit investeringar och marknadsföring samspela mot ett noga utvalt gästsegment. Årets ledare är Catrin Sörenson, vd Kronocamping Saxnäs/Öland Camping & Stugby. Hon prisas för sitt ledarskap som får personalen att känna delaktighet och ansvar för sina delar i företaget. Årets branschförflyttare är Martin Örnroth och Silverbullet film. De får priset för att de genom ett systematisk och gediget arbete lyckats fånga essensen i campingsemestern och samtidigt presenterat den på ett nytt sätt i reseprogrammet Gone Camping. Årets unga företagare, stipendiet ”Tummen upp”, gick till Angelica Strömqvist, Getteröns Camping i Varberg, för att hon vuxit med sin arbetsuppgift och med ett positivt tankesätt och ett klart gästfokus, inte anser något vara omöjligt.

BÖDA SAND ÖPPNAR NYTT SPORTCAMP I början av juni invigde Böda Sand på Öland sitt nya Sportcamp – ett träningscenter med bland annat utegym med crossfitredskap, yogaplatta, motionsspår och sportreception i direkt anslutning till caminganlägg­ ningen. – Vi frågade våra gäster förra året vad som avgjorde val av campinganläggning.Tre av fem svarade att möj­ lighet att träna var viktig. Därför gör vi den här satsning­ en, säger Anna Barkevall, vd på Böda Sand. Sportcamp ingår i campingavgiften och under som­ maren kommer Sportcamp att erbjuda grupptränings­ pass tre gånger om dagen och gymcoach i utegymmet 2 timmar per dag.

Cirka sju miljoner har man investerat i bland annat markanläggning och det nya utegymmet.


72

Så många procent av branschens övernattningar skedde hos någon av de 450 av Sveriges 1 083 campingplatser som är medlemmar i SCR Svensk Camping.

DATUM ATT MINNAS!

19 OKTOBER

NY LINJE SKA LOCKA FLER TURISTER TILL GOTLAND I slutet av april drog Gotlandsbåten igång en ny färjelinje till Gotland. Ett fartyg ska trafikera linjerna Västervik-Visby och Nynäshamn-Visby, från april till september. – Det har funnits ett underskott i kapaciteten för resande till Gotland under den här perioden, det är helt enkelt fler som vill resa till oss än vad som tidigare varit möjligt, säger Lina Varga, som arbetar med marknad och försäljning på Gotlandsbåten. Färjan rymmer 836 passagerare och 180 bilar vilket ger totalt nästan 300 000 nya stolar under säsongen.

HÖSTKONFERENS I VARBERG. PÅGÅR TILL 20 OKTOBER.

29

Lokala lager alltid nära dig

MARS

SCR SVENSK CAMPINGS 50-ÅRS JUBILEUM OCH ÅRSKONFERENS I GÖTEBORG. PÅGÅR TILL 30 MARS.

Gällivare

Våra 20 kontor

PARKS AND RESORTS ÖVER EN MILJARD Upplevelsekoncernen Parks and Resorts, med bland annat nöjesparkerna Gröna Lund och Kolmården, upplevde ett rekordår 2015. För första gången spräckte koncernen miljardgränsen i omsättning och både besökstal och rörelseresultat nådde historiskt höga nivåer. Kraftig tillväxt på Kolmården är en av anledningarna till succéåret. Rörelseresultat nådde 140 miljoner kronor för 2015, vilket är det bästa resultatet i koncernens historia. Gästsiffran för helåret uppgick till 2,9 miljo­ ner, vilket är ett nytt besöksrekord. Totalt redovisade tre av koncernens fem parker en rekordomsättning 2015; Gröna Lund, Kolmården och Furuvik. – Vi hade ett fantastiskt 2015. Den goda lönsamheten ger oss stora möjligheter att utvecklas eftersom överskottet återinvesteras i verksamheten. Inför årets säsong satsar vi totalt 220 miljoner på attraktioner, miljöer och restauranger i koncernens parker, säger Christer Fogelmarck, koncernchef Parks and Resorts.

Borlänge 0243-627 90 Gällivare 0970-644 40 Gävle 026-17 55 00 Göteborg 031-742 35 00 Kalmar 0480-44 68 00 Karlstad 054-85 20 20 Linköping 013-31 64 40 Luleå 0920-20 31 50 Malmö 040-671 13 00 Skellefteå 0910-73 80 50 Stockholm 08-602 59 00 Sundsvall 060-55 35 80 Söderhamn 0270-42 99 50 Uddevalla 0522-26 11 80 Visby 0498-29 16 50 Västerås 021-81 80 00 Ängelholm 042-32 24 30 Örebro 019-17 26 00 Örnsköldsvik 0660-29 59 90 Östersund 063-57 73 30

Luleå

Skellefteå

Östersund

Örnsköldsvik

Sundsvall

Söderhamn

Borlänge

Karlstad

Västerås Örebro

Uddevalla

Gävle

Stockholm

Linköping

Göteborg Visby Halmstad

Kalmar

Ängelholm Malmö

www.svenskcater.se SVEA 2 2016

7


NYHETER NYA ANSIKTEN I SCR SVENSK CAMPINGS STYRELSE

FOTO: CHRISTOFFER LOMFORS

Under SCR Svensk Campings föreningsstämma i Mora valdes en ny styrelse. Eva Werkelin fick fortsatt förtroende som ordförande och två nya medlemmar valdes in: Mark Baljeu från Grönk­ littsgruppen och Torbjörn Backlund från Ramsvik Stugby & Camping.

Här är SCR Svensk Campings nya styrelse. Från vänster: Peter Angergård, Åsa Camping och Havsbad, Clemens Wantschura, Visita, Mark Baljeu från Grönklittsgruppen, Åsa Nilsson, Sikfors Konferens & Fritidsby, Torbjörn Backlund från Ramsvik Stugby & Camping. Eva Werkelin, ordf, Michael Carlsson, KustCamp Gamleby, KustCamp Ekön, Andreas Häggqvist, Stockholm Swecamp Flottsbro, Lena Kempe, Daftö Camping Resort.

EU-MILJONER TILL FORSKNING OM BESÖKSNÄRING Högskolan Dalarna har av EU beviljats knappt fem miljoner kronor för att under tre år genom­ föra ett projekt för att stärka forskningen inom besöksnäringen i samverkan med regionens näringsliv. Den totala budgeten är ca 10 miljoner kronor där övriga finansiärer består av Region Dalarna och Högskolan Da­ larna. Projektet startar redan 1 juli, 2016.

Titti Qvarnström, har utsetts till årets kvinna inom besöksnäringen av Visita.

Titti Qvarnström årets kvinna i besöksnäringen Stjärnkrögaren från Bloom in the Park i Malmö, Titti Qvarnström, har utsetts till årets kvinna inom besöksnäringen av Visita. Titti Qvarnström är den första mottagaren av priset. Hon får det för att hon är en förebild och en inspirationskälla för kvinnor inom näringen. – Jag kan ha mycket starka åsikter och är inte rädd för att sätta ner foten när jag tycker att något är fel. Jag hoppas att det är en av anledningarna till att jag får priset. Vi är inte jättemånga kvinnliga kökschefer, vilket jag ofta försöker prata om. Makt är något man tar, inte

något man får. Jag tror att för många män är det naturligt att det är så och de har då lättare att armbåga sig fram, medan för oss kvinnor är det svårare. Det här priset ger mig motivation, men jag hoppas också att det motiverar andra kvinnor att ta för sig, fortsätter Titti Qvarnström. Priset Årets kvinna i besöksnäringen har instiftats som en present till Visitas ordförande Maud Olofsson på 60-årsdagen. Det här är första gången det delas ut. Vinsten är framför allt äran, men även 25 000 kronor.

Äventyrsgolf Spännande & utmanande

En rolig aktivitet som lockar besökare i alla åldrar med kort återbetalningstid & hög lönsamhet. Vi levererar konstgräsbanor av hög kvalitet, exklusiv spelkänsla som gör att kunderna återvänder.

City Golf Europe är marknadsledande inom Minigolf och har levererat över 230 Äventyrsgolfbanor till anläggningar i hela Europa. För att läsa mer om City Golf och Äventyrsgolf besök: www.citygolf.se

CITY GOLF EUROPE • www.citygolf.se • info@citygolf.se

8

SVEA 2 2016


Helhet för camping! ✓ Moderna system för kontroll av el, vatten och olika tillträden ✓ Uttagsstolpar med många möjligheter ✓ Program för att administrera en campingplats

TallyBee via PC

Lågenergi- eller LED-lampa? Valet är Ditt!

tallycard+ - kortsystem för camping Hantera olika betalda eller gratis faciliteter i er camping. Bara fantasin sätter gränser!

tallybee - mät- och styrsystem Elstolpe med framtidsmöjligheter Våra elstolpar är välbeprövade och kan erbjuda el, vatten och belysning. Med våra elstolpar har man stora möjligheter att växa och i efterhand uppgradera med våra moderna system tallycard+ och tallybee för att ta kontroll över el- och vattenuttag. Vi erbjuder olika tillbehör till elstolpen som förhöjer gästen upplevelse av besöket på Er campingplats.

Läs av el- och vattenförbrukning och/eller slå på/av ett uttag från receptionens PC. Kan även styra olika tillträden som t ex. dörr, bom. Möjlighet att koppla förbrukning till ett kundkonto och att kunden kan hantera sitt uttag via sin mobil. Inga extra abonnemang/kostnader krävs för att hantera tallybee från PC!

tallymaster och tallymanager Två olika programvaror som passar både den lilla och den stora anläggningen och som kan hantera våra system. Den större programvaran tallymanager gör det möjligt med t ex. bokningsbar platskarta, onlinebokning, fakturering av kundkonto mm.

I samarbete med:

Ni är välkomna att ringa eller maila oss för mer info! Mikael Kristiansson, 070-228 40 45 mikael.kristiansson@tallykey.se

www.tallykey.se


40-ÅRSJUBILEUM

HÄR LIG GER DE T

HALLMARE HAVSBAD Antal tomter: 170 tomter, i år var hög­ säsongen redan full­ bokad i januari. Läget vid den vackra sandstranden är en av campingplatsens viktigaste tillgångar.

Antal stugor: 7 stugor

Stjärnor: 3 stjärnor, enligt Joakim själv är de hellre en mycket stark trea än en svag fyra.

Hallmare Havsbad Camping firar 40 år

Långsam expansion nyckeln till framgång På Hallmare Havsbad Camping samsas unga och gamla vid en vidunderlig sandstrand. Familjen Kågered som nu har drivit anläggningen i 40 år, tror att det fantastiska läget och den pålitliga kontinuiteten är deras framgångsrecept. – Våra gäster stortrivs och kommer tillbaka år efter år, säger ägaren Joakim Kågered. TEXT JOSEFINE BJELKHOLM Belägen på Sveriges östkust mellan Västervik och Valdemarsvik, närmare bestämt i Loftahammar, ligger Hallmare Havsbad Camping. Anläggningen som ligger så långt ut i havsbandet man kan komma, med tusentals små öar utanför, togs över av Ingalill och Karl-Gustav Kågered, Joakims föräldrar, för fyrtio år sedan. På den tiden fanns inga stora husbilar och utrustade servicehus, bara små husvagnar, enkla tält, en liten toalettbyggnad och några utedass. Joakim får något nostalgiskt i rösten när han berättar om tiden då det bara fanns en liten kiosk som sålde godis, glass, läsk, cigaretter och kvällstidningen. Vatten hämtade man vid det lilla trähus som då utgjorde den enda servicebyggnaden. – Egentligen var det en fantastisk tid. Många av våra gäster som kommer till oss idag söker just det enkla livet, den klassiska campingplatsen fast här i en uppdaterad och mer bekväm version, säger Joakim Kågered. Kanske är det just därför den största andelen gäster faktiskt

10

SVEA 2 2016

är unga vuxna med små barn och skolbarn. Här finns allt de kan tänkas behöva eller göra. Från sjuttiotalets 50 campingtomter har anläggningen idag över 160 tomter att hyra ut samt några stugor. Ägarfamiljen har byggt ut med ungefär tio platser per år och det som kostar mest är att dra vattenledningar och lösa elförsörjningen till enheterna. Att frigöra själva tomtmarkerna är inte så märkvärdigt, men för att behålla en stabil ekonomi väljer de att bygga ut sakta men säkert. – Idag är den nya fräscha servicebyggnaden vår stora stolthet. Här finns alltifrån stora tvättmaskiner till snabba industridiskmaskiner, barnrum och välutrustade kök. Vi har anpassat mycket för att göra livet lättare för alla våra barnfamiljer. Vi har också en välsorterad affär och på det trevliga gatuköket serveras maten på porslinstallrikar vid bordet. Här äter många sin lunch, sen grillar de på kvällen. Trogna gäster På campingenplatsen uppstår en alldeles särskilt gemenskap mellan de ständigt återkommande gästerna. – Vi blandar väldigt medvetet ihop de unga barnfamiljerna med pensionärerna och ser att det ofta är en riktig lyckoträff. Ingen av grupperna vill vara ifred från den andra och ofta ser man barnen få hjälp av en äldre om till exempel kedjan på cykeln hoppat av eller om de bara behöver fråga något. Det är en trevlig stämning och vi har många gäster som kommit tillbaka 25 år i rad, de flesta känner varandra väl. På Hallmare Havsbad Camping finns uppenbarligen något som man vill komma tillbaka till. Familjen Kågered delar gärna gemenskapen och tycker inte att det är konstigt att relationen som ju i grunden är affärsmässig även utvecklats till vänskap. Det blir en pålitlig affär.

Anställda: Året runt är de två stycken, men under högsäsong 7–8 anställda och städper­ sonal vid behov, och så vaktmästaren förstås. Omsättning: Familjen har flera olika bolag, men det bolaget som driver campinganlägg­ ningen omsätter mellan 1,5–2 miljoner kronor per år. Främsta tillgång: Det fantastiska läget, alla tomter har havsut­ sikt och nedanför anläggningen ligger en vidsträckt sandstrand. Man erbjuder uthyrning av båt, kanot, fiskeutrust­ ning, cykel och mycket mer. Utbud: Uthyrning av alltifrån motorbåt och fiskeutrustning till kajak och cykel. Affär, gatukök, boulebana och minigolf. Trådlöst in­ ternet finns i anslutning till uteserveringen. Gästerna: De flesta gästerna kommer unge­ fär 10–15 mil ifrån Lofta­ hammar. Vissa kör hela vägen ifrån Västerås och Kumla och fyra familjer kommer ända ifrån Tyskland. Många av de som hyr hela sä­ songen pendlar till job­ bet på veckorna och bor på campingplatsen under helgen, även tyskarna. När semestern äntligen kommer bor de på heltid under 5–6 veckor.

>>


Kopieringspapper, kaffe, bläck till skrivaren, diskmedel, toalettpapper, pärm, anteckningsbok, sax, almanacka, mobilladdare, packtejp, flyttlåda, tvål, pappmugg, skyddsglasögon, lim, dokumentförstörare, högtalare, plåster, bordslampa, skrivbord, papperskorg, resväska, kuvert, kontorsstol?

Vi har alla produkter din arbetsplats behöver för att lyckas! Allt från en enda leverantör - Kan det bli enklare?

CAMPTRAC

BETAL- & TILLTRÄDESSYSTEM FÖR CAMPINGAR

Hela vårt stora utbud hittar ni online, på staplesnetshop.se Läs mer om Staples på staplesadvantage.se Advantage

Satsa allt på ett kort!

Byt ut dina gamla myntautomater mot modern och bekväm teknik. Med CampTrac använder gästerna beröringsfria kort till alla betalfunktioner på campingen. Det ger dig större lönsamhet, nöjdare gäster och lägre driftkostnader. Minskad kontakthantering och säker access Minskad kontanthantering eftersom CampTrac fungerar som betalkort och accesskort för hela campingen. Bättre likviditet Gästerna betalar i förskott eller kredit via kontofunktioner. Besökarkontroll Inga obehöriga på området. Kortet öppnar servicehus, bommar, stugor, hotellrum, bastu m.m. Integrerat med:

Kontakta oss 08-630 53 00 info@partnersec.se www.partnersec.se

Annons Svea_187mm_125mm_nr2.indd 1

2014-02-28 09:42:49


DESTINATION: MALMKÖPING >> MALMKÖPINGS BAD & CAMPING

Malmköping är dragplåstret för turismen till Flens kom­ mun. Här har marknader lockat besökare sedan urmin­ nes tider. Boken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann” har också sina rötter i Malm­ köping och har gett goda idéer till turismen. I Malm­ köping bor bara 2 000 personer året runt. Men under sommarsäsongen kommer över hundra tusen besökare hit. Ideella krafter, stor idérikedom, hårt arbete och ett gott samarbete gör att bygden klarar trycket.

Makalös tillväxt tog priset

ÅRETS CAMPING­ FÖRETAGARE 2016

Det skulle vara lätt att säga att fram­ gången för Malmköpings Bad & Cam­ ping beror på femstjärniga servicehus och ett maximalt utnyttjande av mar­ ken. Men den som pratar med Jack och Carola Rydberg förstår att det även beror på annat. TEXT MARI DAHL ADOLFSSON FOTO ALEXANDER LAGERGREN

Malmköpings Bad & Camping fick nyligen utmärkelsen Årets Campingföretagare av SCR Svensk Camping. De fick priset bland annat för att de utvecklat en mindre campingplats till en året-runt-anläggning med ökad omsättning och en femdubbling av gästnätterna. – Ja, när vi tog över anläggningen 2004 hade vi åtta tusen gästnätter, som max har vi en säsong haft 50 000 sedan dess, berättar Jack Rydberg. Det var tolv år sedan Jack och Carola Rydberg tog över. Då hade de själva varit gäster i tio år och hade många idéer kring vad en campingplats skulle vara och innehålla. Jack hade dessutom under flera år hjälpt den förra ägaren och tittat till anläggningen under vintern när den var stängd. De hade pratat om hur spännande det skulle vara att ta över. – När erbjudandet kom, då sa vi ja direkt och redan första året hade vi öppet året runt. Vi ville testa om det fungerade, berättar Jack. Många idéer Och det gjorde det. Mellan 25 och 50 vintergäster kommer varje år. Dessutom fyller paret Rydberg på genom att erbjuda boende till hantverkare som kommer till bygden. Den här första vintertesten blev början på en spännande resa. Äntligen skulle de få möjlighet att med sina egna idéer skapa en anläggning precis så

12

SVEA 2 2016


HÄR LIG GER DE

T >>

MALMKÖPINGS BAD & CAMPING Belägen 700 meter från Malm­ köpings centrum i Flens kommun, Sörmland. Antal tomter: 175 (kan expander med ytterliga 75 platser). Antal stugor: 10 st. Vandrarhem: 7 rum. Gästnätter 2015: 35 000 (2013: 50 000). Service: Restaurang Stinas Café & Mat, minilivs, bastu, båtuthyr­ ning, äventyrsgolf, beachvolleyboll, boule, tennis och fiske. Stjärnor för servicehus: 5. Stjärnor för hela anläggningen: 4. Anställda: 4 året runt, 11 säsongs­ anställda.

SVEA 2 2016

13


DESTINATION: MALMKÖPING >> MALMKÖPINGS BAD & CAMPING

1

2

3

4

Malmköping Bad & Camping

1. Anläggningen har 100 tomter, tio stugor och ett vandrarhem med sju rum som lockar gäster året om. Här finns något att göra för alla.

Carola och Jack Rydbergs utvecklingsiver har inte stått still en enda dag sedan de tog över campinganläggningen 2004.

14

SVEA 2 2016

2. Det femstjärniga servicehuset har inte bara mysiga utrymmen, här finns också möjlighet att låna kastruller, tallrikar och bestick.

5 3. En femdubbling av gästnätterna och en utveckling till åretrunt-öppet gav paret Rydberg utmärkelsen Årets Campingföretagare 2016.

4. Alltid något på gång. Är det inte marknad i köpingen kan gästerna hitta andra spännande aktiviteter. Äventyrsgolf är en.

5. Den terrasserade ”Solkusten” ner mot sjön. Här kan gästerna njuta av sol, bad och vackert landskap en varm sommardag.

nöjas. Under några år hade de fått använda som de ville ha den. Ett arbete som inte stått still kommunens mark ner mot sjön, men platserna en enda minut sedan dess. Här pulserar idéerna. var inte riktigt bra eftersom – Ja, jag vet att vi nog håller på med alldeles för många marken lutade. De ansökte IDÉERNA TAR JU projekt, men det är så roligt. hos kommunen om att få ALDRIG SLUT NÄR plana ut området. Vi är ganska många anställda, men när vi har möten om – Kommunen sa ja. Då MAN VILL FÖRÄNDRA. nya idéer då brukar de skratta byggde vi det vi nu kallar och fråga när alla de andra Solkusten. Det är terrasser kommer. Idéerna tar ju aldrig slut när man vill ner mot sjön där man kan njuta av solnedgången på kvällen, berättar Jack Rydberg. förändra, säger Jack Rydberg. Under byggnationen skulle 60 dumperlaster Byggde ut mot sjön med jord köras bort. Då fick de idén att istället De stora förändringarna började med servicehuset lägga jorden på ett område som kallades kullen. som var nedslitet och i behov av renovering. Ett Kullen planades ut och gjordes större och fyra beslut om tomträtt från kommunen gjorde det lastbilslaster med rullgräs rullades ut. möjligt att bygga ett helt nytt på 240 kvadrat­ Stora investeringar meter. Ett servicehus precis så som Jack och Carola Och så har det fortsatt. Vinsterna har återinhade önskat när de själva var gäster. Förutom en vesterats i anläggningen och marken har rensats mysig miljö med fräscha utrymmen för dusch och gjorts iordning ända ut i hörnen. Stora och toalett, finns här möjlighet att låna kastruller, investeringar har gjorts i infrastruktur, som vattallrikar och bestick och äta i en matsal. ten och avlopp. – Vi har även kylskåp som gästerna kan I år har restaurangen fått ett riktigt restauanvända. Det har varit väldigt uppskattat, konstaterar Jack. rangkök och kontrakt är skrivit med några Vid påsk 2006 stod servicehuset klart och erfarna kockar. Och till sommaren kommer ett bara ett år senare belönades det med fem stjärtält med utomhuskök att sättas upp. Här avlöser nor enligt Svensk Campingstandard. den ena idén den andra och bidrar till att locka Men Jack och Carola Rydberg lät sig inte gäster.


Snart börjar säsongen Dags att beställa bäddset! • Enkel hantering - Ingen tvätt - Låg vikt - Tar liten plats • Mjuka och sköna • Kostnadsbesparande • Miljövänliga

BÄDDSET FÖR KORTTIDSBRUK Succén fortsätter! Bäddset i Biolam® finns även förpackade med handdukar. Setet består av påslakan, lakan, örngott, badlakan samt handduk. Bäddset inkl. påse är miljövänligt, komposterbart och Svanenmärkt. Så tycker några av våra 150 campingkunder:www.cellcomb.com/ homeaway/referenser Skicka din beställning till: order@cellcomb.com Frågor? Ring 054-7000 400 www.cellcomb.com


DESTINATION: MALMKÖPING >> SAMARBETE

En kärntrupp från hembygdsföreningen och övriga föreningslivet samarbetar mycket kring arrangemangen i samhället.

Hundraåringen försvann – men I Malmköping får man saker att hända. Med gemensamma krafter drar köpingens 2 000 invånare hit över 100 000 besökare bara under några marknadsdagar varje år. Och den kända hundra­ åringen har både skapat mer arbete och lockat turister. Idéella krafter har tillsammans lyckats göra Malmköping till en tursistmagnet. Här poserar några eldsjälar framför fönstret där den nu berömda hundraåringen hoppade ut.

16

SVEA 2 2016

– På en så här liten ort måste man samverka om det ska hända något, säger Leif Jacobsson, som var ordförande i Hembygdsföreningen mellan 1976 och 2014 och idag frilansar som bussguide. Som det här med världspremiären av filmatiseringen av boken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”, av Jonas Jonasson. Frågan man ställde sig var varför det inte skulle gå att visa filmen i Malmköping några dagar innan världspremiären. Det var ju ändå från Malm­ köpings äldreboende Allan klev ut genom fönstret. Det tyckte i alla fall intresseföreningen Malmkoping.nu. Sagt och gjort. Arbetet drogs igång med ideella krafter.

Två dagar innan världspremiären rullades röda mattan ut framför Stadshuset, champagneglasen stod vackert uppställda och läckra snittar väntade på gästerna. Robert Gustafsson, som spelade Allan i filmen, höll välkomsttalet och därefter spelades filmen upp under fyra föreställningar. – Vi arbetar tills vi nått målet. Med filmen om hundraåringen lyckades vi och där ser man styrkan i vårt samarbete, säger Jack Rydberg. Två stora marknader Sedan dess har hundraåringen bland annat lett till att lokala spritfabriken har tagit fram 100-åringen Allans Brännvin, företagare har tagit fram ett antal profilprodukter och Leif Jacobsson guidar bussturer som går i hundraåringens fotspår. – Hundraåringen finns numera med oss varje dag, konstaterar han. Men det är inte bara hundraåringen som drar folk till Malmköping. De flesta kommer för att besöka de två stora marknaderna som arrangeras varje år, Gammaldags marknad och Malma marken. Gammaldags marknad är en hantverksmarknad som har anor ända tillbaka till 1790. På den tiden var det officerare från regementet som organiserade markna-


Trots att Malmköping bara har 2 000 invånare kommer över 100 000 turister varje år till det pittoreska samhället.

turisterna kom den där hantverkare från köpingen sålde sin överproduktion. 1921 flyttade regementet och marknaden försvann. 1977 nystartades den och i dag tar Gammaldags marknad emot runt 20 000 besökare varje år. – Alla föreningar och organisationer är engagerade på ideell basis, berättar Leif Jacobsson. Jack Rydberg lägger till: – Vi har väldigt många möten och väldigt många aktiva. Många sitter med i flera föreningar. Vi har känt varandra hela livet, så vi samarbetar bra. – Det ger också en viss transparens i nätverken som är bra, kompletterar Leif Jacobsson. Ställer upp för varandra Varje år på hösten hålls ett stormöte där nästa års Gammaldags marknad diskuteras. Efter mötet jobbar en kärntrupp på sju till tio personer vidare mot genomförandet med folk från hembygdsföreningen och övriga föreningslivet. Malma marken å sin sida drivs av Malmköpings Idrottsförening. Marknaden hålls i tre dagar i juli och drar runt 80 000 besökare. Det är Sörmlands största marknad. Trots att det är idrottsföreningen som driver marknaden ställer många av Malmköpings engagerade invånare upp och hjälper till ideellt.

SVEA 2 2016

17


DESTINATION: MALMKÖPING >> ORGANISATION

Med fokus på marknadsföring och samarbete inom kommunen I Flen har kommunen, näringslivet och föreningar gått samman i gemensamma satsningar för att locka fler besökare till kommunens orter. Tankar och idéer kring den bild av bygden man vill förmedla har stått i centrum.

Pernilla Hagström är turismansvarig i Flens kommun.

Flens kommun ser en ständigt ökande ström av turister. Inte minst de utländska har ökat, bara mellan 2013 och 2014 med hela 30 procent. Lägger man till att turismen i Flens kommun omsätter nästan 400 miljoner kronor och syssel­sätter drygt 300 personer, förstår man att den betyder mycket. För att locka turister till kommunen har man tillsammans med näringsliv och föreningar arbetat fram konkreta marknadsföringssatsningar där bilden man vill förmedla både i text och foto har fått stå i fokus. Nära Stockholm – Vi jobbar konkret med vilka texter och bilder vi ska använda för att förmedla rätt bild. Det är viktigt att vi strävar åt samma håll och har en samsyn. Vi diskuterar också många tankar och idéer kring vad vi kan göra för att synas mer, berättar Pernilla Hagström, som är turismansvarig i Flens kommun. En styrka för Flens kommun är dess läge. Det tar bara 58 minuter med tåg från Stockholm. Och ännu snabbare med flyg. Det har man tagit fasta på i arbetet med marknadsföringen. – Vi gjorde en satsning för ett par år sedan då kommunen, boendeanläggningarna och företagare gick samman om en marknadsföringsåtgärd på Skavsta Flygplats. Satsningen innehöll annonsplatser i ankomst- och avgångshallarna. I år är det andra året vi syns på Skavsta Flygplats tillsammans med kommunerna Katrineholm och Vingåker, berättar Pernilla Hagström. Engagerade eldsjälar På flera orter arbetar kommunen tillsammans med invånarna med så kallad ortsutveckling. – Där jobbar vi med förändringsarbete som orterna själva har tagit upp som viktigt, berättar Pernilla Hagström. Några av de stora dragplåstren i Flens kommun är marknaderna i Malmköping och fyra slott som är öppna för boende och konferenser. – Här är det viktigt med ett gott entreprenörs- och värdskap och engagerade eldsjälar och det tycker jag att vi har runt om på våra orter, avslutar Pernilla Hagström.

18

SVEA 2 2016

30%

så mycket ökade antalet inter­ nationella gäster 2013–2014. POPULÄRA BESÖKSMÅL I FLENS KOMMUN • Sagostigen strax utanför Malmköping med interiörer från sagor för barn mellan 2 och 12 år. Har 30 000 besökare per säsong.

•M arknader i Malmköping. Gammaldags marknad i slutet av maj med hantverk från bygden.Malma marken i juli med 330 knallar och tivoli.

• Sparreholms slott och museer med hästcenter och flera museer med bilar, cyklar, hästvagnar, jukeboxar, speldosor, med mera.

FLENS TURISM I SIFFROR

• Sörmlandsleden. 100 mil vandringsled som slingrar sig genom ett omväxlande natur- och kul­ turlandskap samt förbi historiska minnesmärken.

• Antal gästnätter 2015 (camping): 35 000

• Kanotcenter Skebokvarn. Paddling i sjön Båven, en av Sveriges största vildmarksjöar med cirka 500 km strandlinje och en ö för var dag på året.

• Antal gästnätter 2015 (hotell, stugor och vandrarhem): 44 699 (2014: 44 663) • I nternationella gäster: ökning 30 procent 2013–2014 • Turismomsättning 2015: 381 miljoner (+5,8 procent)


TOPPLISTAN >> BRANSCHANALYS

TOPPLISTOR Listor och siffror ur SCR Svensk Campings analysmaterial som kanske berättar något om branschen du inte visste.

Sveriges 5-stjärniga campingplatser i alfabetisk ordning apelviken.se Byske Havsbad Böda Sand Daftö Resort Gustavsvik, Örebro Hafsten Resort och Camping Kneippbyn Resort Visby KronoCamping Lidköping Pite Havsbad Sonjas Camping Västervik Resort - Lysingsbadet Årjäng Camping & Stugor Sommarvik

Europas 10 största campingländer sett till antalet gästnätter (tusen nätter)

16 349 Så många gånger har Camping.se-appen laddats ner sedan den lanserades i juni 2015.

1. Frankrike 2. Italien 3. UK 4. Spanien 5. Tyskland 6. Nederländera 7. Sverige 8. Danmark 9. Norge 10. Portugal

98 762 65 223 62 363 31 070 23 008 18 811 15 560 12 169 8 627 6 747

98 762 000

9 7 8 3

6 5

1

10

4

2

nätter på camping­­plats i Frankrike under 2015.

Mest klickade campingplatser i stugmarknadsföringens kampanj­ moment i alfabetisk ordning.

5 mest besökta anlägg­ ningarna på Camping.se i alfabetisk ordning.

Apelviken KronoCamping Lidköping KronoCamping Saxnäs Gekåsbyn Camping 1 Pite Havsbad

Apelviken Daftö Camping Resort Västervik Resort Lysingsbadet KronoCamping Lidköping Råå Vallar

SVEA 2 2016

19


GÄST-DNA >> BRANSCHENS MÅLGRUPPSPROFILER SCR Svensk Camping har identifierat fyra huvudmålgrupper: outdoor actives, holiday families, exploring seniors och lifesyle guests. Under den här vinjetten tar vi oss under huden på dem.

TYSKA MARKNADEN Den tyska marknaden är branschens nästa största internationella marknad. Bara Norge är större. Med en tillväxt på 11 procent och totalt nästan 900 000 gäst­ nätter är det också en marknad med stor potential.

53,5

så många miljoner camping- och stugöver­ nattningar utomlands gör tyskarna.

Totalt hade Sverige 2,9 miljoner övernatt­ ningar från Tyskland förra året, vilket är en ökning med 5,2 procent från året innan.

SVERIGE TOPP 20 Med 1,3 miljoner flerdagsbesök ligger Sve­ rige på 16:e plats bland tyskarnas utlandsdesti­ nationer i Europa utifrån antal ankomster 2014.

KONSUMTION Besökare från Tyskland konsumerade i snitt för 574 svenska kronor per person och dag under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 085 svenska kronor från samtliga utländska besökare.

40%

ONLINE-BOKNING

andelen tyska gäster som väl­ jer camping­ boendet på sin Sverigesemes­ tern under juni–augusti.

Tyskarna har gått från att aldrig boka online till att ofta boka online. E-handel med resor ökade mellan 2008 till 2014 med 37 procent.

11%

Totalt är det 88 procent av de globala resenä­ rerna i Tyskland som anger att de är intres­ serade av att besöka Sverige på semester vilket motsvarar 23,5 miljoner tyskar.

så mycket ökade de tyska gästnätterna på campingplatser­ na under 2015.

SEMESTER I SVERIGE

Källa Visit Sweden

20

SVEA 2 2016


HUSBILS- OCH HUSVAGNSBRANSCHEN FOTO: DOMETIC MARKETING SOLUTIONS GNBH

Dometic utvecklar och säljer luftkonditionering, kök, kylskåp, toaletter, markiser, kylboxar och grillar till husvagns- och husbilsmarknadern.

Dometics börsintroduktion gav det svenska företaget ett lyft

Campingvärlden vår största marknad FOTO: JOHAN TÖPEL

Börsintroduktionen i november förra året gav Dometic en extra skjuts. Det visar goda resultat för första kvartalet i år. Nu fortsätter företaget den satsning på produktutveckling på husvagnsoch husbilssidan som intensifi­ erades för några år sedan. TEXT MARI DAHL ADOLFSSON

– Börsintroduktionen tillförde 4,6 miljarder kronor. Den höga skuldsättningen som vi hade tidigare har nu halverats, så vi har fått en mer normaliserad skuldsättning. Det stärker företaget och vi fokuserar på att inte göra för mycket, utan på att göra saker bättre. Vi ska bland annat förbättra våra fabriker och vår produktutveckling, kommenterar Roger Johansson, vd för Dometic. Verksamt i 100 länder Dometic är ett svenskt bolag som bland annat utvecklar och säljer luftkonditionering, kök, kylskåp, toaletter, markiser, kylboxar och grillar till husvagns- och husbilsmarknader globalt.

Börsintroduktionen har stärkt företaget, säger Roger Johansson, VD för Dometic.

Det segmentet står för 60 procent av företagets försäljning. – Vi är kända inom campingvärlden och det är också vår största och viktigaste marknad, men med börsintroduktionen har vi blivit mer synliga även utanför den världen, säger Roger Johansson och fortsätter: – Börsintroduktionen gör oss också mer transparenta mot marknaderna, kunderna och intressenterna.

Dometic är verksamt i 100 länder, omsätter runt 11,5 miljarder kronor och har ungefär 6 700 anställda över världen. Första kvartalet i år slutade den organiska tillväxten på fem procent och rörelseresultatet ökade med 17 procent. Nu fortsätter de investeringar i produktutveckling inom husvagns- och husbilssegmenten, som intensifierades för några år sedan. – Jag är produktorienterad själv och tycker att produkterna är blodflödet i ett företag som detta, säger Roger Johansson. Ser positivt på framtiden För Dometic är det viktigt att produkterna svarar upp mot de trender och önskemål som finns inom branschen. Därför försöker man utveckla smarta och praktiska lösningar, som är pålitliga. – Luftkonditionering och kylskåp ska kyla och värmare ska värma. Det ska vara driftsäkert helt enkelt, säger Roger Johansson. Företaget har utvecklat en smart kontrollpanel som förenklar kontrollen av de olika produkterna och nu jobbar man med att vidareutveckla detta område. – Vi ser väldigt positivt på framtiden för campingvärlden och det är en viktig sektor för oss, avslutar Roger Johansson.

SVEA 2 2016

21


PROFILEN >> LISA FARRAR

Lisa Farrar leder Nordic Choice hotels digitala satsning

DIGITALISERINGEN FÖRÄNDRAR BRANSCHEN Lisa Farrar är digitalgurun som blev chef för ebookers, en av Europas största online­ bokare innan hon hunnit fylla 30. Fem år senare söker hon nya utmaningar som nytillträdd vd för hotellkedjan Choice nya bolag för teknisk innovation. – Turistbranschen står inför ett paradigmskifte när det gäller digitalisering, säger hon. TEXT OLLE RÅDE FOTO ALEXANDER LAGERGREN

Året har börjat intensivt för Lisa Farrar. Sedan första januari är hon vd för Nordic Choice Hotels bolag med fokus på digital innovation. Inte bara ett nytt jobb, utan också ett helt nytt bolag med nya mål, utmaningar och kollegor. Bolaget är en del i hotellkedjans omstrukturering där man lagt hotellverksamheten i ett bolag, och den digitala utvecklingen i ett annat. – Koncernledningen tog beslutet att de behöver vara betydligt mer snabbfotade och finnas tillgängliga där kunderna vill ha oss. Så de skapade ett nytt bolag som sköter allt som har med sajten, mobila lösningar, digitala gästupplevelser och hur vi finns tillgängliga i olika kanaler med lojalitetsprogram, gästkommunikation och kundtjänst. Enligt Lisa Farrar har det hänt mycket inom turismbranschen de senaste fem åren. Digitala bokningsbyråer slog sig in

22

SVEA 2 2016

i branschen redan på 2000-talet, men utvecklingen har fortsatt i en rasande takt. – De senaste åren har digitaliseringen förändrat beteendet hos kunderna. Tidigare var det viktigaste för ett hotell dess läge. Idag spelar det större roll vilka digitala lösningar du har. Det gäller att finnas tillgänglig där kunden är. Samtidigt konkurrerar man med nya tjänster som AirBnB, som gjort att gästerna förväntar sig nya lösningar. Digitala jordgubbar Formellt går det nya bolaget under namnet Nordic Choice Commercial Services, då man arbetar med den digitala gästupplevelsen. Alltså att kunna sköta allt från bokning, incheckning och att öppna dörren till sitt hotellrum eller beställa room


LISA FARRAR Ålder: 35 år Bor: Tyresö, utanför Stockholm Gör: Vd för Choice Hotels nystartade teknikbolag Familj: Man och två barn Utbildning: Civilekonom på University of Westminster i London Färdas med: Allt för mycket flyg Lyssnar på: Pippi Långstrump på ljudbok med mina barn Medievanor: Allt från Dagens Industri till Monocle och Bamse Favoritpryl: Mina nya löparskor Favoritinternettjänst: Alla tjänster som gör livet enklare, stort fan av att beställa mat på nätet Bästa egenskap: Otålig Sämsta egenskap: Otålig Ännu inte uppfylld dröm: Väldigt många, med förhoppningar om att försöka nå minst hälften

SVEA 2 2016

23


PROFILEN >> LISA FARRAR

DE SENASTE ÅREN HAR DIGITALISERINGEN FÖRÄNDRAT BETEENDET HOS KUNDERNA. service via digitala lösningar. Lisa Farrar berättar att företaget även har ett internt smeknamn som för tankarna till ägarens strategier kring försäljning. – Petter Stordalen har en filosofi som går ut på att man ska sälja de jordgubbar du har, för de är de enda du kan sälja. Eftersom vi jobbar med digitala lösningar så kallar vi oss lite skämtsamt för e-berrys, säger hon. Långsiktigt arbete Petter Stordalen och Choice Hotels värdegrund visar sig också vara det som lockade Lisa Farrar till företaget när hon fick erbjudandet om vd-tjänsten. – Dels gillar jag vad bolaget står för och dels har Petter Stordalen ett mod, en energi och en begeistring som han verkligen efterlever. Företaget arbetar med en helt annan långsiktighet än vad jag är van vid, både i sin syn på medarbetare och hur vi

sätter mål och bygger upp ett team, förklarar hon. Lisa Farrar talar ogärna om tidsplaner för verksamheten, ­eller om arbetet hittills resulterat i några nya lösningar i form av appar eller nya sajter. Hon sammanfattar förteget året hittills som ”bra” och berättar om de utmaningar hon ser framför sig den närmaste framtiden. – Rent bolagsmässigt hoppas jag kunna samla och skapa ett team där vi har en tydlig målbild för vad vi ska uppnå och på så sätt leverera tjänster och service till våra kunder som de inte upplevt tidigare. Och på så sätt skapa möjligheter till tillväxt både till Nordic Choice hotell och även andra. Vare sig det gäller att sälja digitala jordgubbar eller skapa nya tekniska lösningar för en hotellkedja med nästan 200 hotell och hundratusentals gästnätter varje år lär Petter Stordalen med andra ord ha satt rätt person på rätt plats i det nya bolaget.

NORDIC CHOICE HOTELS Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkoncerner med 184 hotell och 13 000 anställda i Skandinavien och Baltikum. Företaget marknadsför kedjor­ na Comfort, Quality Hotel, Quality Resort, Clarion Collection och Clarion

Boka och betala online Försäljning över disk

Självbetjäning

DL Systems 0270-42 94 60

www.dlsystems.se info@dlsystems.se

24

SVEA 2 2016


FRAMTIDSSTUDIE

Hur ser branschen ut om fem år?

Framtidsstudie visar vägen Hur ser campingbranschen ut om fem år? Vilka faktorer påverkar det europeiska campingklimatet? Och hur bör man anpassa sig till utvecklingen? Det är några av frågorna som besvaras i en europeisk framtidsstudie som tagits fram på SCR Svensk Campings initiativ. Tillsammans med en rad europeiska branschorganisationer har SCR Svensk Camping det senaste året arbetat på en omfattande studie om framtiden för branschen. – Samtliga europeiska branschorganisationer är intresserade av en och samma sak – framtiden. Därför finns det också ett stort intresse för att tillsammans ta fram en studie om hur vi tror att den kommer att se ut, förklarar Lars Isacson. Kompetens från över 20 länder Enligt Lars Isacson är det inte bara resultaten som är intressanta, utan också att man för första gången arbetat tillsammans med samtliga europeiska branschorganisationer. – Vi har samlat kompetens från mer än 20 länder och hela branschen, bland annat deltagare från ECF, branschorganisationen för husvagnsoch husbilsbranschen, samt brittiska Caravan Club och samtliga 24 europeiska campingplatsorganisationer, säger han. I ett antal workshops har deltagarna fått ange vilka faktorer de tror kommer att påverka det europeiska campingklimatet positivt eller negativt, samt hur mycket. Resultaten har sedan analyserats för att ge en bild av framtiden. – Vi tittade också på flera andra europeiska studier som tillsammans med deltagarnas svar

FRAMGÅNGS­FAKTORER ENLIGT STUDIEN • En gemensam vision för campingbranschens framtid • Ett samar­ bete och kunskapsutbyte inom branschen • Kännedom om gästerna • Att stärka branschens varumärke • Politiskt inflytande • Digital närvaro • Pålitliga siffror och statistik • Vidareutbildning och kompetensutveckling • En innovationbudget

sammanställts av en analytiker. I februari hade vi sedan en workshop där vi arbetade fram olika tänkbara framtidsscenarion. Från ”worst case” till ”best case scenario” och något vi kallar ”wanted position”, alltså vad branschen vill och tror att vi ska kunna vara om fem år. Behöver starkare varumärke Studien visar enligt Lars Isacsson flera intressanta saker, både för branschen som helhet och för SCR Svensk Camping medlemmar. – En av de viktigaste sakerna som branschen

upplever är att vi måste stärka branschens varumärke. Med ett starkt varumärke når vi nya kunder och får respekt från myndigheter. Vår digitala närvaro måste också vara starkare och vi måste äga vårt varumärke på nätet. Tack vare studien får våra medlemmar en kunskap och en trygghet om vad man måste investera i sina verksamheter för att lyckas i framtiden. I nästa nummer av SVEA gör vi en närmare presentation av undersökningen och resultatet. Ett resultat som egentligen bara är starten på arbetet med Europas framtida campingnäring.

VILL DU OCKSÅ ANNONSERA I SVEA? Tillbehör till - Camping - Fritid - El

Bokningsstopp för SVEA nr 3 2016: 2 september ➔ Kontakta Evelina Karlsson evelina.karlsson@justmedia.se 031-708 66 98

www.rojoprodukter.se (+46)73-36 28 854 info@rojoprodukter.se

SVEA 2 2016

25


REPORTAGE >> SOMMAREN 2016

ÅRETS PRISTAGARE OM SOMMAREN 2016 Sommaren 2016 slår nu ut sina maskrossolar i gräset. Förhoppningen är att cam­ pingplatsernas tidigare rekordsomrar ska följas av ännu en. Företagen är lad­ dade med bättre service, mer aktiviteter och nya marknadsföringsidéer. SVEA frågar tre av årets pristagare på SCR Svensk Campings årsmöte om hur just de satsar inför årets sommarsäsong. TEXT LINDA SWARTZ FOTO PER ERIKSSON

Satsar på träningsaktiviteter och onlinebokning – Vi gör mycket i år i form av underhåll. Det är med Kalmar FF, IFK Kalmar, två innebandyspelare samt aktiva inom badminton och ridsport. väldigt viktigt för att hålla gästerna nöjda, säger På Saxnäs anordnas en mycket populär fotbollsCatrin Sörenson, vd Kronocamping Saxnäs. skola under två sommarveckor med tränare från Campingplatsen ligger precis norr om Kalmar FF. brofästet på Öland. Det är en utpräglad sommaranläggning vars största investering i år är Kronocamping Saxnäs främsta målgrupp är ett helt nytt servicehus för 2,3 miljoner kronor. barnfamiljer, en gästtyp som också ökat i andel Huset är en följd av att campingplatsen i fjol de senaste åren. Därför har campingplatsen dragit ned på den klassiska byggde ut med 50 platser. kvällsunderhållningen Beräkningar visade att EN TJEJ SOM KÖR något. det befintliga huset skulle BOOTCAMP-TRÄNING – Småbarnsföräldrarna räcka. Det gjorde det inte, stannar helst hemma vid eftersom alla vill duscha TRE MORGNAR I VECKAN. tältet när barnen har sompå samma gång. I år blir nat. Så istället för att satsa det också tre nya villavagnar, en lekplats, nytt utegym med 55 övningar så mycket på kvällsunderhållningen har vi en tjej samt ny minigolfbana och fotbollsgolfbana som som kör bootcamp-träning tre morgnar i veckan ersätter de gamla. för hela familjen. Det har blivit väldigt populärt och är något vi kommer att utveckla ytterligare.. Gör egen katalog Den största insatsen på marknadsföringssidan Catrin Sörenson säger att under veckorna 27–32 gör Saxnäs tillsammans med Camping Öland är campingplatsen helt full, men att satsningar som varje år ger ut en egen katalog. Den delas görs för att få fler gäster både på våren och ut på Elmia Husvagn Husbil och skickas även hösten. med SCR Svensk Campings representanter till – I stort tror jag mycket på idrotten framöver. mässor utomlands. Det är aktiviteter som inte är så beroende av Ökad online-bokning väder och vind, säger Catrin Sörenson. Catrin Sörenson säger att tyska barnfamiljer har Hon nämner Ironman-tävlingen i Kalmar i börjat hitta till campingplatsen, men att gästerna mitten av augusti som ett viktigt arrangemang i övrigt består av 95 procent svenskar. Allt fler som ger många gäster. På våren fixar Färjestadens Motions IF Vårloppet för motionslöpare bokar sitt boende online. med utgångspunkt på Kronocamping Saxnäs. – Ja, det ökar mer och mer. Det händer att vi Campingplatsen har även sponsorsamarbeten får mail där den som skickat undrar ”Får man

ÅRETS LEDARE: CATRIN SÖRENSON ”Pristagaren visar alltid ett mycket stort ledar­ skap och får sin personal att känna delaktig­ het och ett ansvar för sina delar i företaget. Hon driver sitt företag med en tydlig idé och uppvisar engagemang som smittar av sig.”

boka såhär?”. Bara det att vi finns bokningsbara online är marknadsföring i sig. Själv tycker jag också att den personliga kontakten är viktig, framför allt med sådana som aldrig varit hos oss förut.

KRONOCAMPING SAXNÄS Antal tomter: 553 | Stugor och villavagnar: 43 | Gästnätter 2015: 86 125 | Andel onlinebokning: 15 procent

26

SVEA 2 2016


Tror på förlängd sommarsäsong och Facebook På Getterön, en halvö norr om Varberg, ligger sen i år är det mesta ”sånt som inte syns men campingplatsen med samma namn. Där är målmåste göras”, som asfaltering och nya värmesättningen inför sommaren 2016 att göra den så pumpar. Åtta nya platser för husbil har också lång som möjligt. kommit till. På aktivitetssidan har Getteröns – Vi jobbar väldigt nära varandra i Varberg. campingplatsen fått göra en del förändringar. I fjol började vi tio camping– Vi har märkt att gästerna anläggningar som finns här stannar längre. För några år VI VILL VARA att marknadsföra oss under en sedan var det i genomsnitt tre gemensam slogan: ”Sommaren dagar, men nu är det fem– DÄR GÄSTERNA är längre i Varberg”. I år har sex. Det betyder att vi måste ÄR PÅ INTERNET. kommunen och övriga attrakha ett attraktivare och mer tioner i Varberg också hakat varierat program. Vi har satsat på, säger platschefen Angelica Strömqvist. rejält på barnaktiviteter och barnklubb sex dagar i veckan, säger Angelica Strömqvist. Full service hela augusti Även om familjerna blivit fler, och därmed Syftet är att lyfta fram att Varberg har samma det totala gästantalet, är paren ännu i majoritet. sommarpuls i augusti som i juli. Om kampanjen I majoritet är även svenskarna, även om en del fungerade i fjol vet inte Angelica Strömqvist norrmän och tyskar hittat dit. Getteröns camping marknadsför sig tillsammans med de andra säkert eftersom det blev så fint väder i augusti Varbergscampingplatserna, med Halland som att många gäster nog dök upp av det skälet. helhet samt med hela Västkusten. Men hon tror starkt på konceptet att förlänga sommaren. Aktiva på sociala medier – Alla anläggningar har ändå öppet med full Varbergsanläggningarna står tillsammans på service och allt är igång hela augusti. Affärerna Elmia Husvagn Husbil och delar ut rabattär öppna, det är konserter och vinfestival. Allt checkar och 600 liter glass. Sedan i fjol gör de det vill vi visa våra gäster, säger hon. även radioreklam. Varumärkena Halland och Bland de fysiska satsningarna på campingplat-

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE – TUMMEN UPP: ANGELICA STRÖMQVIST ”Väl förberedd och med klart gästfokus leder pristagaren sin campingplats, numera som platschef. Det är lätt att bli smittad av det positiva tänkesätt som alltid finns där – under devisen att ingenting är omöjligt.”

Västkusten finns som webbplatser och Västkusten gör även en broschyr som delas ut på olika mässor. Getteröns egen marknadsföring sker till stora delar i sociala medier, framför allt Facebook. – Vi vill vara där gästerna är på internet. Det är där vi kommunicerar med dem när de inte är hos oss, säger Angelica Strömqvist.

GETTERÖNS CAMPING Campingtomter: 448 | Husbilsplatser: 30 | Stugor: 24 | Tältplatser: 18 | Gästnätter 2015: 104 194 | Började med onlinebokning i fjol.

Längre säsong och husbilsgäster 55+ i fokus Västra Kajen Camping & Gästhamn i Piteå har en tydligt definierad målgrupp: 55 plus med husbil och intresse av att bo vid vattnet men ändå centralt. Under högsäsong är 70 procent av gästerna norrmän i husbil. Campingplatsens stora satsning inför sommaren 2016 är en ny butiksbyggnad som ska rymma dels ett fiskrökeri med försäljning, dels en butik som säljer tillbehör för camping, båt och fritid. – Vi har hårt tryck och hög beläggning under högsäsongen och funderade på hur vi kunde utveckla servicen, säger Tomas Lindbäck som äger och driver Västra Kajen tillsammans med Karin Lindström. Stora tillväxtplaner En annan aspekt av god service som Västra Kajens ägare tittar på är de fyrfota gästernas behov. – Hit kommer mycket hundar och nu försöker vi se hur vi framöver ska hjälpa våra gäster att ännu bättre kunna ta hand om sina hundar på campingplatsen, säger Tomas Lindbäck. Annars ligger Västra Kajens mer storslagna utvecklingsidéer lite längre fram i tiden. Enligt Tomas Lindbäck hoppas Piteå kommun att

pensionat och mat- och kulturupplevelser året runt. Vi vill jobba med det marina kulturarvet som röd tråd, säger Tomas Lindbäck.

ÅRETS MARKNADSFÖRARE: TOMAS LINDBÄCK OCH KARIN LINDSTRÖM ”Årets marknadsförare har med målmedve­ tenhet valt väg och sin gästgrupp. Resultatet är ökad beläggning och trogna gäster som återkommer ofta.”

campingplatsens tillväxtplaner ska leda till utveckling av stadens besöksnäring. Till att börja med ska anläggningen växa med 30–40 husbilsplatser, men det är bara en liten del av satsningen. – Vi håller på och projekterar för vårt nya hamntorg tio meter från kajen: Där ska finnas

Norska gäster redan till påsk Campingplatsen är idag öppen året runt, men Skeppscaféet och Glassbåten är bara öppna på sommaren. Tomas Lindbäck tror att om Västra Kajen kan erbjuda åretruntboende i rum samt matupplevelser av hög kvalitet finns det förutsättning att öka gästvolymerna även under vår och höst. Han ser redan hur den målmedvetna marknadsföringen mot de lite äldre husbilsägarna har burit frukt. De norska gästerna kommer redan till påsk. – Husbilsgästerna använder sina ekipage mer. De är ute tidigare och håller ut senare. Det är ett annat slags campingliv. På webbplatsen har Västra Kajen en loggbok där gästerna kan skriva om sina upplevelser på campingplatsen. Tomas Lindbäck säger att Västra Kajens marknadsföring framför allt sker genom mun-till-mun-metoden. – Vi ser till att ta hand om våra gäster otroligt väl, så sköter de den biten.

VÄSTRA KAJEN CAMPING & GÄSTHAMN Antal tomter husvagn/-bil: 120 | Båtplatser med el: 50 | Gästnätter 2015: 25 000 | Har ännu inte onlinebokning

SVEA 2 2016

27


REPORTAGE >> 2015 I SIFFROR

ÖKNING Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade 2015 med:

+ 3,4%

SÅ HÄR VAR 2015 En stadig uppgång och en glädjande stor mark­ nadsandel på sommaren. Så kan man sammanfat­ ta årets campingstatistik, som presenterades under våren. TEXT OLLE RÅDE När statistiken över förra årets campingsäsong offentliggjordes stod framförallt två saker ut. Året blev ännu ett rekordår sett till antal gästnätter och på sommaren står campingbranschen för nära hälften av allt kommersiellt boende. Enligt siffrorna från SCB och Tillväxtverket har antalet gästnätter på svenska campingplatser ökat stadigt med en halv miljon per år de se-

naste tre åren. Det innebär att campingplatserna har 45 procent av alla kommersiella övernattningar i Sverige under juni–augusti. Av de turister som gästar Sverige från andra länder är det många som väljer att bo på camping framför andra kommersiella boenden. Campingplatserna stod för en stor del av ökningen av internationella gästers boende

SÅ BOR GÄSTERNA

i Sverige förra året och hela 71 procent av ökningen av tyska gäster, 79 procent av norska gäster och 60 procent av nederländska gäster under perioden juni-augusti. Populäraste länet för campingsemester 2015 var Västra Götaland, tätt följt av Halland och Kalmar län som trea. Stockholm klättrade en placering på listan och knep sjundeplatsen för 2015. Det populäraste fordonet att semestra i är fortfarande husvagn, som står för 72 procent av gästnätterna, medan husbilen står för största ökningen med 9 procent fler gästnätter 2015 mot året innan. Om man ska sammanfatta statistiken kan man konstatera att ökningen av gästnätter verkar stabiliserat sig på en konstant nivå.

GÄSTNÄTTER PÅ CAMPINGPLATSERNA 15 500 000

9%

72%

+ 513 000 gästnätter

14%

Husvagn

Stugor

15 000 000

+ 550 000 gästnätter

Husbil

5%

14 500 000

2013

Tält

14 496 850

Förändring per boendeform: Husbil +9,2 %, Stuga +5,7 %, Husvagn +2,8 %, Tält -8,1 %

28

SVEA 2 2016

14 000 000

2014 15 046 968

2015 15 560 268


FOTO MAGNUS MAGTORN

MARKNADSANDEL NÄRMARKNADER

GÄSTNÄTTER I SVERIGE I JUNI–AUG 2015

(2014)

Campingbranschens marknadsandel av allt kommersiellt boende från Sveriges närmarknader (Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland) under juni–augusti

53%

Camping 10 000 000

Hotell

11 727 607 (10 856 347)

MARKNADSANDEL AV TOTAL MARKNAD Andel gästnätter av det totala antalet från respektive land, som tillbringats på campingplatser, jämfört med hotell, vandrarhem, stugbyar och privatuthyrt under juni–aug 2015 Norska gäster

69%

Nederländska gäster

54%

Svenska gäster

45%

Stugbyar

Tyska gäster

40%

Privatuthyrt

Danska gäster

30% Campingplatser

Övrigt boende

5 000 000

Vandrarhem 0

SVEA 2 2016

29


REPORTAGE >> 2015 I SIFFROR ANDEL GÄSTNÄTTER PÅ CAMPINGPLATS UNDER JUNI–AUG, PER LÄN 2015 Gästnätter

Andel av alla gästnätter i länet

Hallands län

1 223 895

72,60 %

Kalmar län

Län

1 423 366

69,40 %

Blekinge län

327 179

61,10 %

Örebro län

351 744

58,40 %

Värmlands län

562 609

55,60 %

Västerbottens län

373 554

53,40 %

Västmanlands län

152 421

51,40 %

Norrbottens län

507 308

51,40 %

Uppsala län

231 430

49,70 %

Kronobergs län

219 311

48,80 %

Södermanlands län

218 928

48,50 %

Västernorrlands län Västra Götalands län

249 562

46,90 %

2 304 786

46,70 %

Dalarnas län

700 187

44,30 %

Gävleborgs län

168 632

44,10 %

Jämtlands län

302 146

42,60 %

Östergötlands län

390 212

41,80 %

Jönköpings län

332 734

39,40 %

1 032 534

39,10 %

Gotlands län

Skåne län

192 038

30,00 %

Stockholms län

463 031

10,40 %

3,69

så många miljoner gästnätter tillbringade internationella gäster på svenska campingplatser 2015.

LÄNEN MED FLEST GÄSTNÄTTER PÅ CAMPINGPLATS

HÄRIFRÅN KOMMER GÄSTERNA

1. Västra Götaland 3 047 221 2. Halland

1 622 822

3. Kalmar/Öland

1 584 177

4. Skåne

1 298 242

5. Dalarna

1 080 174

6. Värmland

791 528

7. Stockholm

708 732

8. Norrbotten

698 037

9. Västerbotten

570 704

10. Jämtland

486 190

5,8 % 1,7 %

1,1 % 12.5 % Övriga 2,5 %

Västra Götaland hade flest gästnätter på campingplats

3 047 221 76,3 %

30

SVEA 2 2016


? g i d n e g i Känner du

lösningen ygieniska h ch o a g li a, miljövän ekonomisk Vi har den

Ledande leverantör av handtorkar Top Industri AB • Tfn 019-16 41 30 www.topindustri.se

STREETBASKETMÅL 2 995:-

ORD. 4 784:ART. 602754

VI HAR ALLT FÖR EN LEKFULL UTEMILJÖ! Uppge ”SVEA” vid beställning och erhåll rabatt!

FOTBOLLSMÅL 3 995:-

WWW.RANTZOWS.COM

ORD. 6 628:ART. 604830

UTEPINGISPAKET 6 995:-

ORD. 11 289:ART. 602307

FÖR KOMPLETT PRODUKTINFORMATION BESÖK VÅR WEBBSHOP

SVEA 2 2016

31


TEORI & PRAKTIK >> TYSK TURISM >> TEORI

TIPSA OSS!

Experterna berättar vad som gäller

Vi vill gärna att du mejlar dina nyhetstips till vår redak­ti­on: svea@scr.se

POPULÄRA DESTINATIONER I SVERIGE FÖR TYSKAR 1. Småland (Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län tillsammans) 2. Stockholms län 3. Västra Götalands län 4. Skåne län

Tyska stugdrömmar större än någonsin En röd stuga, gärna vid en sjö i skogen eller nära havet. Det är en av drömmarna tyska turister har när de semestrar i Sverige. Och i år är tren­ den starkare än någonsin. – Många tyska turister som planerar semestern tittar norrut där det kan kän­ nas tryggt jämfört med södra Europa. Det innebär att Sverige har ett mycket starkt utgångsläge, säger Helene Berg, regionchef, Visit Sweden, Tyskland. TEXT JASMIN KROHN ILLUSTRATION LISA WIGREN

Efter Norge är Tyskland det land som gör flest turistbesök i Sverige. Men om man vänder på kuttingen så är Sverige inget stor turistmål för tyskarna, Sverige har bara en procent av den tyska marknaden. – Ja, det är lite av en paradox. I Tyskland finns 27 miljoner turister, den tyska turistmarknaden har den största potentialen i världen, säger Helene Berg. Visit Swedens uppdrag, att internationellt marknadsföra Sverige som resmål, har bland

32

SVEA 2 2016

annat resulterat i en helt ny film där man med stora idrottsevenemang, fotbolls-EM och OS, hjälp av storytelling visar de svenska själen och som tyskarna vill följa på hemmaplan, berättar den eftertraktade livsstilen i de röda stugorna. Helene Berg. – Tyskarna lockas Många tyskars önskan om starkt av naturen och det att bo i stuga på semestern I TYSKLAND FINNS 27 grundar sig även i att det är svenska sättet att leva som de tycker är enkelt, MILJONER TURISTER, en boendeform som är relativt rofyllt, vänligt och öppet. ovanlig i Tyskland, där man DEN TYSKA TURISTMARKDe gillar även svenska oftast bor på hotell eller hyr NADEN HAR DEN STÖRSTA lägenhet. midsommartraditioner och vår unika allemansPOTENTIALEN I VÄRLDEN. rätt. Nya upplevelser – Men även om tyskarna vill Vana vid hotell bo i stuga i skogen så har de respekt för naturen Helene Berg ser ovanliga trender i år när det på ett annat sätt än vad svenskarna har generellt. gäller tyskarnas semesterplaner, trender som kan Tyskarna tar inte lika gärna på sig ett par stövlar bli en möjlighet för Sverige att locka fler tyska och går ut och plockar svamp spontant eller turister. vandrar. De vill planera mer och ha en karta – Vi har ett ypperligt marknadsföringsläge. med vandringsleder och andra upplysningar som Det är ovanligt många tyskar som avvaktar med kompletterar och säkerställer aktiviteten. För att att bestämma sin semester eller väljer att stanna kunna möta deras önskan har besöksnäringen hemma på grund av oroligheter i världen. En stora möjligheter att utveckla fler naturupplevelser som utländska turister vill ha, säger Helene del planerar att resa norröver för att det just nu Berg. upplevs som tryggare än södra Europa. Annat som påverkar deras semester är sommarens


TEORI & PRAKTIK >> TYSK TURISM >> PRAKTIK SCR Svensk Campings medlemmar tipsar om lyckade satsningar

Skotteksgården Camping & Stugby ligger vackert vid sjön Åsunden i utkanten av Ulricehamn och har öppet året runt. Omkring 80 procent av de som hyr stuga här är från Tyskland.

Vill uppleva drömmen om Sverige Majoriteten av gästerna som bokar stuga på Skotteksgården Camping & Stugby är från Tyskland. – De kommer för att få uppleva det Sverige som de läst om i Astrid Lind­ grens böcker, säger campingplatsens ansvariga Denise Adler. TEXT JASMIN KROHN FOTO SKOTTEKSGÅRDEN

För tre år sedan flyttade tyska Denise Adler från Berlin till Sverige för att börja jobba på Skotteksgården Camping & Stugby som ägs av det österrikiska paret Günter och Johanna Ellinger. Campingplatsen ligger vackert vid sjön Åsunden i utkanten av Ulricehamn och har öppet året runt. – Redan när jag kom var Skotteksgården populär bland tyskarna. Günter och Johanna hade arbetat upp en stabil kundkrets bland tyskspråkiga gäster. Campingplatsen hade fått ett gott rykte, de som varit här rekommenderade oss till sina tyska vänner, säger Denise Adler. Det som lockade Denise att flytta, var att byta miljö, få se Sverige och arbeta på ett ställe där hennes modersmål kom till nytta. För att

det talas tyska på Skotteksgården är något som uppskattas av de tyska gästerna. – Ja, många som kommer hit tycker om att kunna få tips och råd på tyska, de behöver inte bara förlita sig på sin engelska, säger Denise. – Men det är naturligtvis inte bara att det talas tyska här som gör oss populära. Tyska turister kommer hit främst för att uppleva den svenska livsstilen med röda stugor, skogen, sjöar, vandringar, cykelturer och fiske. De vill njuta av lugnet som inte alls finns på samma sätt i de tyska storstäderna.

Denise Adler är ansvarig på Skotteksgårdens Camping & Stugby. Att hon själv är från Tyskland och kan tala med de tyska gästerna på deras eget språk är en stor fördel.

Omkring 80 procent av de som hyr stuga på Skotteksgården är från Tyskland. De flesta gästerna kommer från storstäder i hela Tyskland och de som bokar gör det tidigt på säsongen, i januari, februari. Känner Sverige från Pippi – Vi marknadsför oss på olika plattformar på nätet som Home Away och TUI, alltid på olika språk. Det är viktigt för kunden att kunna läsa om de planerade resmålet på sitt modersmål. Men mycket av vår marknadsföring handlar om att leva upp till vårt redan goda rykte, säger Denise Adler som även menar att Astrid Lindgrens barnböcker spelar en stor när tyskarna väljer att semestra i Sverige. – Alla tyska barn läser om Pippi Långstrump och Emil. Sen vill familjen uppleva det tillsammans. Men en del blir lite förvånade när de ser att alla stugor faktiskt inte är röda, halvskojar Denise Adler som även får många frågor om älgar. – Många tyskar är otroligt fascinerade av älgar och tror att de finns överallt i Sverige, så på den punkten kan de nog också bli lite besvikna. SVEA 2 2016

33


MEDLEMSSIDOR Information till dig som är medlem i SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping arbetar aktivt med att röja undan hinder som hämmar branschens tillväxt. Det kan röra sig om livsmedelstillsyner som kostar men uteblir eller kravet på tillstånd för dans som nyligen just avskaffades.

BÄTTRE MARKNADSVILLKOR

Färre krångliga regler för branschen Företag i besöksnäringen belastas av många och mer eller mindre krång­ liga regler som tar tid att hantera, medför kostnader och gör det svårare att bedriva verksamhet. Det vill Visita och SCR Svensk Camping förändra och man jobbar därför med en rad förslag på förenklingar.

Nyligen röstade riksdagen för avskaffandet av kravet att ha danstillstånd. Tillståndet kostar 700 kronor att söka hos polismyndigheten men är i verkligen bara en formalitet. I tillståndet stod att om någon dansade på ett ställe utan danstillstånd kunde ägare drab-

bas av böter eller fängelse i högst sex månader. i en ny broschyr och på Visitas hemsida under – Visita och SCR Svensk Camping driver frårubriken” Prioriterade förenklingar för företag gor som enskilda näringsidkare inom besöksnäringen”. inte har möjlighet att driva Christer Jansson lyfter MÅNGA REGLER själva gentemot stora mynbland annat fram punkt digheter. Många regler bygger åtta, ”Rimliga avgifter BYGGER PÅ EN på en förlegad eller krånglig krav på motprestaFÖRLEGAD ELLER KRÅNG- och tion” som en viktig lagstiftning som gör det svårare LIG LAGSTIFTNING punkt. för företag i besöksnäringen. – Företag som exemVi vill förbättra villkoren för pelvis säljer livsmedel medlemmarna och ge dem betalar en avgift för tillsyn men det är inte alltid rimliga krav. Det sparar både tid och pengar, säkert att tillsyn sker. Då betalar man pengar för säger Christer Jansson, rådgivare SCR Svensk något som inte utförs, där vill vi att det ska bli Camping bättring. De frågor man jobbar främst med presenteras

BÄTTRE FÖRSÄLJNING

Google är nyckeln till stugan Annonsering på Google, bättre pre­ sentation på Camping.se och enklare bokning på nätet ska locka fler att boka en stuga på semestern.

SCR Svensk Camping driver sedan tre år tillbaka en stugkampanj, en tjänst man köper, där de som anslutit sig får extra marknadsföring av sina stugor. – Genom att vara med i vår stugkampanj så syns stugorna mer och bättre. När gästen kan boka anläggningen direkt på Camping.se ger det snabb avkastning tillbaka till företaget, säger

34

SVEA 2 2016

Johan Uhrbom, SCR Svensk Camping. Kampanjen lyfter deltagande anläggningar i olika sammanhang för att öka uthyrningen av stugor. En stor del i exponeringen görs genom sökordsannonsering via Google under april – juni. –Vi ser att det är svårare att rankas högt på Google med termen stugor eftersom konkurrensen är högre där. Sökordsannonseringen fångar effektivt in den målgruppen som normalt kanske inte bor hos oss, säger Johan Uhrbom som ser tydliga positiva resultat av satsningen. –Förra året gav den köpta sökordsannon-

SCR Svensk Campings stugkampanj går nu in på sin tredje säsong.

seringen 65 000 unika besökare till de 220 campingplatserna som deltog i kampanjen. Utöver detta så marknadsförs campingplatsens stugutbud på Camping.se under hela året och det görs aktiviteter som driver trafik till sidan. Vi skickar även ut nyhetsbrev och publicerar i sociala medier.


62

Så många procent av läsarna förvarar katalogen Svensk Camping i husvagnen eller husbilen.

Nystart för katalogen 2017 Inför 2017 arbetar vi om hela vår ka­ talog. Det blir nytt innehåll, ny utform­ ning och nya campingplatspresenta­ tioner. Målsättning är att öka värdet för både gäster och medlemmar.

Vi slår helt enkelt ihop vårt magasin Gone Camping och vår katalog till en publikation. Gästerna får mer läsning i ett magasinformat som varvar campingplatsinformation med inspirerade resereportage och artiklar. Ett stort fokus läggs också vid att förbättra exponeringen av campingplatserna med bland annat större bilder, logotyper, uppdaterade symboler och nya nyckelord. Vi vet att intresset för Sverige är stort från de internationella marknaderna. Det är också marknader där katalogen har en viktig roll. För att förbättra branschens gemensamma internationella marknadsföring kommer därför alla medlemmar att få samma modul i alla tre språkversioner. Den modul man väljer i den svenska katalogen kommer alltså med i den tyska och engelska också.

NYHETER I KATALOGEN 2017 • Katalog och magasin sätts samman – en magalog • Samma campingplatsmodul i alla språkversioner • Katalogen löser din digitala annonsering på Google m m

Katalogen löser nu också din digitala annonsering Den kanske största nyheten i årets projekt är att vi gör en stor satsning på branschens viktiga digitala marknadsföring. 30 procent av det du betalar för marknadsföring i katalogen läggs till en digital mediebudget. En majoritet av detta

läggs på trafikdrivande annonsering för just din anläggning och resterande del på gemensam marknadsföring för att öka kännedomen om Camping.se. 2017 får ni alltså marknadsföring i katalogen Svensk Camping och digitalt i kanaler som Google Adwords, Instagram och Facebook Ads.

”När du beställer din stuga kan du redan börja hyra ut den till dina gäster.”

Flybo tillverkar & säljer nyckelfärdiga stugor/småhus/lägenhetslängor, personalrum, servicebyggnader & servicestationer mm. Och det bästa av allt är att alla våra produkter skräddarsys för att passa varje kunds önskemål & krav!

Vi gör det enkelt för våra kunder att göra bra affärer ”Med nyckelfärdiga produkter menar vi precis som det låter: Nyckeln i handen & en helt driftklar produkt.”

För mer info kontakta oss: info@flybo.se Tel: 0550-176 67 eller gå in på vår hemsida

www.narlivs.se

www.flybo.se

SVEA 2 2016

35


MEDLEMSSIDOR

MEDLEMSENKÄT 1. Varför åker du till stämman? 2. Vad tar du med dig hem? INGELA GRYTFORS Vd, Camping: Hafsten Resort och Camping 1. Först och främst för att uppdatera mig och få lite information. Men att få träffa kollegor är också en anledning. Det är också viktigt att träffa utställarna som visar nyheter. 2. Mycket information om branschen och utbytet av information med kollegor. Man byter erfarenheter med varandra, det är bra. Vi diskuterar om det är något nytt som kommit ut på marknaden. Det är lite att ge och ta. MARIE SUNDSTRÖM Ägare, Lovsjöbadens Camping och ordförande i Camping Småland. 1. Jag har varit på väg i flera år, nu bestämde jag mig. Framförallt för att träffa kollegor och ta del av nyheter och visioner inför nästa år, att få vara delaktig är viktigt. Det är första gången jag är här och det är över förväntan. Glada och trevliga människor. Bra att kunna ta till sig idéer som andra har. 2. Det är mycket intryck. Jag tar med mig möten med alla trevliga människor det tycker jag är det viktigaste. Det har gett energi och framförallt inspiration hur man kan utveckla sin egen camping. Jag har träffat många trevliga utställare och fått många bra tips och idéer. THOMAS GUNNARSSON Platschef, Camping: Stenö Camping & Havsbad 1. Jag har funderat många år men i år fick jag en ny kollega som sparkade mig i baken. Det har tidigare varit svårt att ge tid till det. Nu har jag kommit en bit på vägen och jag ville få lite ny motivation och lite nya idéer. Och det har jag verkligen fått. Jag har varit på de mindre mässorna som SCR Svensk Camping har ordnat och man träffar kollegor. Jag ville träffat folk som var villiga att stötta och ge idéer om man har frågeställningar och det här var verkligen ett lyft. Och allt är över förväntan. 2. Man kommer ur hemmablindheten och det lyfter en. Det var intressant att se Orsa Grönklints anläggning och att få träffa kollegor. Kul att få ett ansikte på dem som pratar om sina anläggningar. Ja, det är en jätterolig bransch att få vara i.

36

SVEA 2 2016

Livfullt årsmöte för en Den 6 april höll SCR Svensk Camping årsstämma i Mora. Frågan som skapade mest debatt handlade om att bolagisera del av verksamheten. TEXT: LOTTA BERGSTRAND FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

Salen i Moraparken var nästan full och röstlängden visade 73 närvarande ägare. – Det går bra för branschen och vi har ökat med 500 000 gästnätter 2015. Det är tredje året som vi ser ökning och totalt handlar det om ett plus på två miljoner gästnätter, redovisar Lars Isacson som är vd. SCR Svensk Camping har arbetat mycket med marknadsföring vilket visar både ökning i antal gästnätter och i besöksantal på digitala forum. Under 2015 fick sajten Camping.se 2,3 miljoner besök. Det hettade till i diskussionerna när punkten om bolagisering behandlades. Styrelsen ser det som viktigt att stärka branschens digitala utveckling och föreslår att ett dotterbolag bildas.

– Ett bolag kan skapa mer fokus och öppna möjligheter till fler partners. Detta är ett viktigt led i att nå målet att 50 procent av försäljningen ska ske online 2020, säger Lars Isacson. Ingen var direkt emot utan diskussionerna handlade om att det var viktigt att det ges utrymme för mer information innan beslut. Ärendet återremitterades. Eva Werkelin fick fortsatt förtroende Eva valdes som ordförande 2007. Hon är den första kvinnliga ordförande i SCR Svensk Camping och fick ett enhälligt fortsatt förtroende från ägarna på årets stämma. Vilka utmaningar står ni inför de närmsta åren?


MEDLEMSSIDOR

UTSTÄLLARENKÄT 1. Har du fått många bra kontakter? 2. Vad är det bästa med mässorna? KJELL PARMBORN Vd, Cado AB 1. Vi har fått väldigt många bra kontakter i dag. Vi jobbar med lekplatsutrustning. Alla typer av lekutrustning för skolor förskolor, kommuner och campingplatser naturligtvis! Vi jobbar ju hela tiden långsiktigt. Det passar oss campingfolk att ha en långsiktig planering. Mässan har varit väldigt trevligt, vi känner oss nöjda! 2. De andra minimässorna de har ute i landet är ju bra eftersom man träffar alla. Här får vi mer presentera våra produkter. Det är första året vi är med och det blev mycket bättre än vi tänkt oss. MIKAEL KRISTIANSSON Marknadsansvarig i Sverige, TallyKey 1. Vi har dels skapat nya kontakter och gamla kontakter har kommit till en ny nivå. Det blir en återkoppling när man hunnit fundera ett tag. Och idag har det blivit mer skarpt läge. Vi erbjuder tre huvudgrupper, dels uttagning för eloch vattenförbrukning och tillbehör till det, sen olika system för att kontrollera förbrukningen.

bransch i medvind – I framtidsstudien, ”Leading the Future of the European Caravan and Holiday Park Industry” som SCR Svensk Camping varit projektansvarigt för finns ett antal framgångsfaktorer som utgör utmaningar och möjligheter. En gemensam vision och handlingsplan, starkare varumärke och image, genomtänkt digital strategi och tydlig närvaro. Vad är viktigt för dig att prioritera? – Vår digitala strategi med fokus på gästen där vi är aktivt närvarande i gästens resa. Hur tror du att branschen har utvecklats om 10 år? – Branschen har förädlats och vi kommer att se fler anläggningar med tydlig målgruppsinriktning. Konsolideringen av branschen har resulterat i ett antal starka kedjebildningar. Starka varumärken och nya kundgrupper har hittat till camping som semesterform, avslutar Eva Werkelin.

2. Personkontakter är ju jättebra och viktiga. Man får samtidigt möjlighet att ställa frågor höra hur andra ägare till anläggningar vill utvecklas. Vart är vi på väg om två till tre år, och vad det är man efterfrågar. Då hinner vi fundera över lösningar. CARL-HUGO BELLMARK Försäljningschef, PartnerSec 1. Framför allt har vi återkopplat till befintligt kunder. Vi har 180 kunder i Sverige där många av dem ingår inom SCR Svensk Camping. Vi levererar Access- och betallösningar till campingplatser och gästhamnar. Jag är mycket nöjd med minimässan och är generellt nöjd med de minimässor som hålls inom SCR Svensk Camping. 2. Det här är ett jättebra tillfälle att återkoppla med befintliga kunder och berätta om nyheterna och självklart även skapa nya kontakter. Vi är mycket nöjda, det här är ett bra arrangemang.

Eva Werkelin omvaldes som ordförande.

SVEA 2 2016

37


TILL SIST >> JONAS JONASSON

Jonas Jonasson: ”Jodå, det blir Malmköping i nya filmen också” TEXT MARI DAHL ADOLFSSON FOTO SARA ARNALD

Jonas Jonasson är författaren som skrev boken ”Hundraåringen som klättrade ut genom fönstret och försvann”. Den kom ut 2009 och utspelar sig i Malmköping där Allan klev ut genom fönstret från äldreboendet den dagen han fyllde hundra. Boken blev en stor succé och har sålts i över sex miljoner exemplar i 42 länder världen över. När någon ber Jonas Jonasson förklara succén med ”Hundraåringen” säger han att den kanske slår an till svenskarnas missnöje. ”Vi kanske lever våra gråa liv, med grå make eller maka och gråa lönekuvert, men bryter ändå inte upp från våra liv. Men Allan Karlsson gör det, han kliver ut genom fönstret och surfar runt i 389 sidor” sa han till exempel till pressen för ett tag sedan. 2013 blev boken film med Robert Gustafsson i huvudrollen. Samma år kom Jonas Jonassons nästa roman ”Analfabeten som kunde räkna” och 2015 kom ”Mördar-Anders och hans vänner, samt en och annan ovän”. Snart är nästa roman på gång. VAD GÖR DU I SOMMAR?

– Jag har under våren och försommaren bollat lite med Felix Herngren och Hans Ingemansson kring manuset till filmen om Hundraettåringen som kommer till jul. Hasse skriver manus, några runt omkring honom hjälper till. Jodå, det blir Malmköping i nya filmen också. Nu i sommar börjar jag på nästa roman. Är inte säker på att jag svänger förbi Sörmland i den, men man vet aldrig. BÄSTA SEMESTERMINNET?

– Oj, varje fint minne har förstås sin egen plats. Men jag återkommer ofta i tankarna till en fiskeresa i fjällen tillsammans med mina två bästa vänner en sommar för många år sedan. Det var magiskt att stå vid älven mitt i natten i svag sol och inte ens märka att vi aldrig fick napp. SÄMSTA SEMESTERMINNET?

– Hmm, det måste vara charterresan till Kap Verde för några år sedan. Jag bröt armen av en kraftig våg strax innan jag nåddes av beskedet att min far gått bort. Den resan hade jag kunnat vara utan.

3 SMULTRONSTÄLLEN

38

SVEA 2 2016

GOTLAND Först och främst Got­ land, där jag har mitt hem. Här skiner nästan alltid solen, historien är närvarande på ett magiskt vis, med vikinga­ gravar, silverskatter och medeltida murar. Och så alla stränderna, all den goda maten, det fina hantverket!

KENYA Afrika är en kontinent som har en speciell plats i mitt hjärta. Jag har varit i Sydafrika många gånger och jag är delägare i ett socialt projekt i Kenya, Entumoto Safarilodge. Ett fantastiskt ställe i Massajrike med fler vilda lejon än någon annanstans i världen, sam­ tidigt som vi kan hjälpa lokala flickor och pojkar till värdiga liv. Alla borde få uppleva en riktig vilddjurssafari någon gång i livet.

NEW YORK Mitt tredje tips får bli en storstad, trots att jag inte är en storstadsmän­ niska. Men ska man nu storstada sig, finns det ju bara en stad att välja på, städernas stad: New York, New York! Tänk att bara gå längs Fifth Avenue, det är som att vara en del i en film fast det är på riktigt.


KONTAKTYTAN >> PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA DU BEHÖVER Inredning & utrustning till stugor m. fl.

Förebyggande service, utrustning, tvättmaskin, storkök, hushåll och kök Concoction Import A Sejnell Besök: Industribyn 360 43 Åryd Barkvägen 14, 360 51 Hovmantorp Tel: 0739-68 46 09, www.sejnell.se, www.concoction.se, andreas@sejnell.se

Aktivitet, lek & utemiljö

Konstgräs, fallskydd, gummiasfalt Multisportplaner KSAB Konstgräs Signalistgatan 9, 721 31 Västerås Tel: 021-381150 www.ksabkonstgras.se info@ksabkonstgras.se Kontakt: Jesper & Patric

Butik och profil

Kundanpassade skärmväggs­ system för duschrum, tvättstugor och allmänna utrymmen. Kvalité lönar sig Glimakra of Sweden AB Tel: 044-454 33, 044-454 16 www.glimakra.com/WALL-SYSTEMS.htm

Ett av Sveriges mest använda bokningssystem DL Systems AB Sjötullgatan 68, 826 50 Söderhamn Tel: 0270 – 429460 FÖRMEDLING www.dlsystems.se info@dlsystems.se Kontakt: Lennart Wikström

Tillbehör för camping och fritid Rojo Produkter www.rojoprodukter.se (+46)73-36 28 854 info@rojoprodukter.se

Vi gör det enkelt för våra kunder att göra bra affärer Axfood Närlivs Handelsgatan 5, Box 1742, 701 17 Örebro Tel: 031-63 93 62, 070-587 81 80 www.narlivs.se leon.gistedt@axfood.se Kontakt: Leon Gistedt

Tork / SCA Hygiene Products AB Bäckstensgatan 5, 405 03 Göteborg Tel: 031-746 17 00 Mail: information.tork@sca.com Hemsida: www.tork.se

Trafikbommar för kvalitetsmedvetna Intergate AB Tel: 010-206 77 33 www.intergate.se info@intergate.se Kontakt: Fredrik Vedin

CampTrac – Betal& Tillträdessystem för campingar

Paxess Software AB CAMPING Piteå/Frösön Tel 073 – 2742808 www.paxess.se turbo@paxess.se Kontakt: Jan-Erik Björk

PartnerSec AB Nytorpsvägen 24, 183 71 Täby Tel: 08-6305300 www.partnersec.se bjorn.holmer@partnersec.se Kontakt: Björn Holmer

Energi, värme, elcentraler & elartiklar HOTELL

Stugor, servicehus & villavagnar

Enkla och smarta el-, betal- och tillträdessystem för en camping. HOTELL TallyKey A/S info@tallykey.se Tel: 070-228 40 45 www.tallykey.se Kontakt: Mikael Kristiansson

Kontor mm

Det ledande globala varumärket inom hygien på arbetsplatsen.

Säkerhet & nyckelsystem

SKI Bokningssystemet för stora och små campingplatser

Business to Business

JYSK BtB Industrigatan 4, 593 61 Västervik Tel: 010-456 62 60 www.jysk.se/btb btb-se@jysk.com Kontakt: Mikael Svensson

Boknings- & ekonomisystem

Kundanpassade lösningar för stugby & camping S-Stugan AB Varnumsledan 5, 681 93 Kristinehamn Tel: 0550-176 67 www.flybo.se info@flybo.se

Restaurang

Leksaker sedan 1987! SWEDLY AB Ripvägen 10 341 70 LJUNGBY 0372-17155 www.swedly.se, swedly@swedly.se Kontakt: Ingalill Johansson

Kundanpassade eluttag för camping och marinor Eldon Installation AB Egnahemsgatan 39, 571 83 Nässjö Tel:010-555 95 00 www.eldoninstallation.se

Lokala lager, alltid nära dig. Vi finns på 20 orter. www.svenskcater.se egil.sorli@svenskcater.se Kontakt: Egil Sörli

Aktivitet, lek & utemiljö

All förbrukning er camping behö­ ver! Städ & hygien, kök & servering, kontorsmaterial och mycket mer. Staples Sweden AB Telefon: 033-20 65 50 Epost: kundtjanst@staples.se Gör dina inköp på staplesnetshop.se Läs mer på Staplesadvantage.se

Lönsamma Äventyrs- och mini­ golfbanor av högsta kvalitet. Klubbor, bollar, hinder och ­reparationsmaterial. City Golf Europe AB Tel: 0660-513 00 info@citygolf.se, www.citygolf.se

VILL DU OCKSÅ ANNONSERA I SVEA?

Allt från enkla till smarta eluttag satta i system GARO AB Box 203, 335 25 Gnosjö Tel: 0370-33 28 00 www.garo.se info@garo.se Kontakt: Patrik Andersson

Bokningsstopp för SVEA nr 3 2016: 2 september ➔ Kontakta Evelina Karlsson evelina.karlsson@justmedia.se 031-708 66 98


Avsändare: SCR Svensk Camping Mässans Gata 10 Box 5079 SE-402 22 Göteborg

Uppkopplingsbar mot backoffice webbportal Lastbalansering för effektstyrning Energimätare (Modbus eller PLC) RFID identifiering

Eldon Installation lanserar laddstation för elfordon I vår lanseras laddstationen ECO ONE. Stolpen är byggd i aluminium och utrustad med antingen två uttag eller två fasta laddhandskar med integrerade kablar. Allt är skyddat bakom två individuella luckor med möjlighet att ladda två fordon samtidigt. Styrsystemet är kapslat i en egen modul med kapslingsklass IP44. Under styrmodulen finns en LED-slinga som indikerar status för laddningen. Unikt för Eldon Installations laddstolpe är att den även har en belysningspunkt som gör att den enkelt syns i mörkret och lyser upp sin omgivning. Kontakta oss på 010-555 95 00 om ni vill veta mer om våra produkter.

Vi finns nu även på Facebook!

www.eldoninstallation.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.